Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg"

Transcriptie

1 Februari 2010 Peter Weda: Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg Ledenmagazine van Gemeenteraadsverkiezingen 2010: Ondernemers moeten in beweging komen Werknemers veranderen in tijden van crisis Wil om jeugdwerkloosheid te bestrijden groter dan ooit 2009 was het jaar van Claudia Willemsen Jur Zandbergen nieuwe voorzitter VNO-NCW Noordoost-Overijssel

2 Turn Key Concept BESTE LEERBEDRIJF NOORD NEDERLAND 2009 WINNAAR INNOVATION AWARD IBA 2009 Van silo tot krat

3 Middelpunt Zorg De overheid vindt dat de zorg bedrijfsmatiger moet. Peter Weda onderschrijft die stelling, maar pleit tegelijkertijd voor een echte liberalisering van de markt. Zowel zorginstellingen als de overheid hinken te veel op twee gedachten. 10 Gemeenteraadsverkiezingen Voor ondernemers zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 belangrijker dan ooit. Gemeenten spelen immers een belangrijke rol in het creëren van randvoorwaarden voor slagvaardig ondernemen. Een belangrijk gegeven in tijden van recessie. 14 Jeugdwerkloosheid Iedere schoolverlater die langer dan drie maanden zonder werk zit, moet een stageplaats of leerwerkbaan worden aangeboden. Deze doelstelling, vastgelegd in het Sociaal Akkoord van 2009, is helder. De invulling ervan blijft echter beneden verwachting. 20 P. de Bruijn Wijnkopers Eric en Joost de Bruijn draaien er niet omheen: We komen uit een traditionele familie, waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. Onze manier van zakendoen is 32 daarop gebaseerd Verder: Nieuws 4 Column Andries Greiner 18 De Drive: Ruud van Duijvenbode 19 De beloningsnavigator 26 In het Middelpunt: Claudia Willemsen 27 Nieuwe leden 28 Column Bernard Wientjes 29 Agenda 30 Column Martin Stor 31 Bijeenkomsten 37 Colofon 38 Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Op 3 maart 2010 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een belangrijk moment voor ondernemers- waarvan de meesten tenslotte te maken hebben met het lokale bestuur. Het belang dat dit goed functioneert is groter dan ooit. Wat een belangrijk uitgangspunt van de verkiezingen zou moeten zijn in het belang van de economische groei en behoud van de werkgelegenheid in elke regio, is dat er geen lastenverhoging komt voor bedrijven. Als voorzitter VNO- NCW Midden spreek ik namens het gehele bedrijfsleven de hoop uit dat gemeenten zich maximaal zullen inzetten voor het stimuleren van de economie. Het zijn uiteindelijk wel de ondernemers die Nederland uit de crisis moeten trekken. VNO-NCW heeft samen met MKB bij de politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen belangrijke punten aangedragen. Dit zijn: de aanpak van regeldruk, verbetering van dienstverlening en het beteugelen van de lokale lasten kwalitatief goede en transparante aanbestedingen, ruimte voor bedrijfshuisvesting en up-to-date bestemmingsplannen bereikbaarheid Voor inkomsten zijn gemeenten voor een belangrijk deel afhankelijk van de bijdragen van het Rijk. En dat de overheid de komende jaren drastisch moet bezuinigen, hoef ik u niet te vertellen. Hoeveel en wat er bezuinigd moet worden bij de semi overheid is nog niet bekend, wel dat er sterk bezuinigd gaat worden. De kans is groot dat gemeenten zullen gaan zoeken naar andere bronnen van inkomsten. Lastenstijgingen voor het bedrijfsleven kunnen we echter niet meer dragen en moeten worden vermeden. Wat dan wel: Bezuinigingen binnen de eigen kostenstructuur. Verhoging efficiency en kostenbeheersing. Het verder schrappen van de regels en verbetering van de dienstverlening. Bezuiniging halen uit reeds bestaande kosten. Ondernemers hebben met pijn in het hart al veel maatregelen moeten nemen. Daar zit geen vet meer op de botten. De verkiezingen zijn een mooi moment om de tering naar de nering te zetten en te wijzen op het belang van een goed gemeentelijk ondernemersklimaat. In de hoop en verwachting dat deze nieuwe ronde nieuwe zakelijke kansen oplevert. Tineke Bakker van Ingen Voorzitter VNO-NCW Midden Middelpunt februari

4 Nieuws uit de regio VNO-NCW Stedendriehoek en regio Stedendriehoek lanceren duurzame 100 VNO-NCW Stedendriehoek en de Regio Stedendriehoek starten in 2010 met het samenstellen van de Duurzame 100 Stedendriehoek. Met de Duurzame 100 willen beide organisaties laten zien welke ondernemende mensen niet alleen in woord, maar vooral in daad bezig zijn om ambities op een maatschappelijk verantwoorde wijze te realiseren. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Stedendriehoek heeft voorzitter Dries Crama de aftrap gegeven voor deze campagne. Samen met Andries Heidema, voorzitter Regio Stedendriehoek, gaat hij actief op zoek naar mensen in de regio die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Dat kan gaan om een ondernemer die energieneutraal wil bouwen of produceren, om een werknemer die met innovatie bezig is, een docent die leerlingen of studenten op creatieve wijze leert om een goede rentmeester voor de aarde te zijn of een gemeentebestuurder of ambtenaar die laat zien oog te hebben voor de toekomst jaar van de ondernemer Dries Crama blikte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst terug op 2009, maar keek ook vooruit was een jaar om snel te vergeten. Het werd het jaar van de banken. Daar zetten we als ondernemers een streep onder wordt het jaar van de ondernemers, de motor van de economie. De actie Duurzame 100 Stedendriehoek is bedoeld om een ieder die in de regio Stedendriehoek woont en werkt te inspireren om ondernemerschap te tonen. In het najaar worden de 100 mensen geïnterviewd en zien we de drijfveren en verhalen achter de Duurzame 100 Stedendriehoek. Aanmelden of suggesties Iedereen kan in aanmerking komen voor de Duurzame 100 Stedendriehoek. Bij de samenstelling wordt gelet op de volgende criteria: daadkracht, innovatie & creativiteit, charisma, de drie P s en kennis en kennissen. Meer informatie op Stedendriehoek stelt mobiliteitsmakelaar aan van het basisaanbod van het openbaar vervoer naar de bedrijventerreinen. Daarnaast wordt het zogenaamde Driehoeksarrangement ingevoerd. Met dit Driehoeksarrangement kunnen individuele werknemers een reisarrangement op maat aanschaffen dat onder meer recht geeft op het gebruik van al het openbaar vervoer in Overijssel en Gelderland op werkdagen. Alphons Staffhorst is bereikbaar via de Regio Stedendriehoek, De Stedendriehoek heeft Alphons Staffhorst aangetrokken als mobiliteitsmakelaar. Staffhorst (47) zal voor de Stedendriehoek handen en voeten gaan geven aan het Uitvoeringsconvenant Mobiliteitsmanagement. In het convenant, dat in mei vorig jaar is gesloten tussen betrokken overheden en bedrijfsleven, is afgesproken het autogebruik in de spitsperiode terug te dringen en de milieubelasting te verminderen. Voor initiatieven op dit gebied heeft het Taskforce Mobiliteitsmanagement de Regio Stedendriehoek in september vorig jaar ruim euro toegekend. Bedrijfsleven en gemeenten in de Stedendriehoek zullen zich in het kader van mobiliteitsmanagement onder meer inspannen voor het verbeteren van de fietsvoorzieningen naar bedrijvenlocaties, het stimuleren van het gebruik van de elektrische fiets en het verbeteren Met het perspectief van een stagnerende bevolkingsgroei vanaf 2013 en het gegeven dat het bruto regionaal product in Twente ongeveer 15% lager ligt dan het landelijk gemiddelde is de expliciete noodzaak geschetst om de structuur van de Twentse economie duurzaam te verbeteren, aldus Hans Kroeze (Twente). Alleen als we er in slagen om deze structuur blijvend te verbeteren kunnen we in het verlengde daarvan de draad van de economische groei in ons mooie Twente weer oppakken.

5 Commerciele regionale omroep in Flevoland? VNO-NCW MKB Flevoland laat onderzoeken hoe een nieuwe commerciële tv-zender vorm kan krijgen in Flevoland. Volgens voorzitter Meine Breemhaar is het stopzetten van sportuitzendingen en het staken van ondernemersprogramma Max door omroep Flevoland de aanleiding.,,op basis van geluiden uit het provinciale bedrijfsleven hebben wij als bestuur onze ergernis hierover geuit. Het ondernemersprogramma Max is destijds door de vereniging opgericht en heeft nog altijd steun vanuit het bedrijfsleven. Breemhaar:,,Het is tijd voor een regionale commerciële omroep, net als in de rest van de provincies. Niet alleen met programma s over het bedrijfsleven en sport, maar ook met nieuwsuitzendingen. De zender moet ook een journalistieke taak krijgen voor een complete programmering. Onder meer Bauke Hoekstra, voorzitter van bedrijfskring Noordoostpolder, en Peter van der Vlies, directeur van Solcon, hebben zitting in de werkgroep die het onderzoek doet. Er zijn contacten met de mensen van Mediagroep Gelderland die succesvol Gelre TV en Graafschap TV hebben opgericht. Ter vergelijking: de Achterhoek, met voetbalclub De Graafschap, heeft ongeveer hetzelfde aantal inwoners als Flevoland. Inmiddels hebben diverse partijen interesse getoond. VNO-NCW MKB Flevoland is de partner die hen toegangen naar werkgevers en de politiek biedt.,,wij leggen de rode loper uit, maar lopen er niet zelf over heen, aldus Breemhaar. Hij verwacht dat de nieuwe zender voor het nieuwe voetbalseizoen van start kan. Contactpersoon: Nel Ezendam, regiomanager VNO-NCW MKB Flevoland. Jur Zandbergen, Noordoost-Overijssel: De jeugd heeft de toekomst! Ondernemers investeren graag in jongeren. Maar in de moeilijke economische omstandigheden van nu is het even iets minder. Niet omdat de ondernemer niet wil, maar omdat hij nu alle zeilen bij moet zetten om huidig personeel aan het werk te houden. Toch ligt er vanuit Den Haag een grote druk op de ondernemers om jongeren een plek in het bedrijf te geven. Niet alleen een plek voor stagiaires, maar ook voor wajongeren, jongeren met een achterstand en scholieren voor hun verplichte maatschappelijke stage. In Noordoost-Overijssel lopen diverse initiatieven, maar het kan niet alleen van de ondernemer komen. Overheid en UWV s zouden hierin een grotere rol kunnen spelen. Want als we écht iets willen betekenen, dan zullen we samen de schouders eronder moeten zetten. Daarbij moet de ondernemer niet overvraagd worden! Ledennieuws Middelpunt Derks Stedebouw winnaar Vinextest Houten-Zuid, ontworpen door Rob Derks van Derks Stedebouw, is de winnaar van de Vinextest, die verslaggevers van AD Utrechts Nieuwsblad en AD Amersfoortse Courant begin dit jaar uitvoerden. In totaal zijn vijftien wijken en wijkdelen in Utrecht, Amersfoort, Houten en IJsselstein bekeken en beoordeeld. Derks is al vanaf 1973 betrokken bij de uitbreiding van Houten, een dorp dat tussen 1973 en 2010 groeide van een kleine 5000 naar inwoners. Hij woont en werkt zelf in de gemeente, in een zelfontworpen pand. Fair Bewaking neemt Redon Beveiliging over Fair Bewaking BV heeft eind december de activiteiten overgenomen van Redon, de handelsnaam van Redon Beveiligingsdienst BV dat vorig jaar in faillissement is getreden. In de afgelopen tijd heeft het personeel van Redon haar dienstverlening als vanouds gecontinueerd en door de overname is dat verder gestabiliseerd. Fair zal voorlopig de naam van Redon blijven hanteren, het is immers een bekende en vertrouwde naam in de regio. Eerder kocht Fair Bewaking ook de activiteiten van Securica te Oldenzaal, eveneens een regionale bewakingsorganisatie. GEPU wint Award Stedelijke Distributie GEPU, leverancier voor horeca en grootverbruik, is winnaar geworden van de 1e Award Stedelijke Distributie. GEPU ontving de prijs voor de Cargohopper, een bevoorradingsboot die koel-, vries- en versproducten over water naar klanten vervoerd. Deze prijs is een initiatief van minister Eurlings en is bedoeld om oplossingen te vinden voor de problematiek rond de binnenstedelijke distributie. Dar start inzameling huisvuil Lingewaard Dar is op 4 januari gestart met de inzameling van gften restafval in de gemeente Lingewaard. Het contract voor de afvalinzameling in Lingewaard geeft zowel vorm aan de strategie van Dar om in de regio meerdere aandeelhouders te verkrijgen als de bewuste keuze van Lingewaard om afvalinzameling als publieke taak te zien. Lingewaard heeft dan ook de intentie uitgesproken aandeelhouder van Dar te worden. De gemeente Nijmegen, momenteel enig aandeelhouder van Dar, gaf al eerder aan dat de deur open staat voor meerdere aandeelhouders. Harry de Vries, burgemeester Lingewaard, en Theo Lemmen, algemeen directeur Dar, ondertekenen het contract over afvalinzameling Middelpunt februari

6 Nieuws uit de regio Tegoedbon voor werkgevers Om werkgevers te stimuleren jongeren een stageplaats of leerwerkbaan aan te bieden pleit VNO-NCW Midden voor de jongerenvoucher. De voucher staat voor een bedrag dat de werkgever ontvangt als hij een jongere in dienst neemt. Het bedrag en de voorwaarden voor deelname verschillen per regio. In Utrecht startten in oktober gemeenten met dit initiatief. In de Stedendriehoek werden afgelopen december jongerenvouchers succesvol gelanceerd met de campagne vers bloed cadeau. De campagne zal in 2010 vervolg krijgen in andere regio s. Op 15 februari om uur start de inschrijving voor de 100 beschikbare jongerenvouchers in de regio Gelderland Midden. Vers bloed cadeau De Stedendriehoek startte op 14 december de actie Vers bloed cadeau, waarbij ondernemers in aanmerking konden komen voor 50 jongerenvouchers van 2500,-- om jongeren een stageplaats of leerwerkbaan aan te bieden. Via de website www. versbloedcadeau.nl zijn in totaal 177 vouchers aangevraagd, zowel door werkgevers als opleidingsbedrijven. De werkpleinen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen zijn nu in gesprek met de werkgevers om tot een concrete invulling te komen en de eerste 50 vouchers te verzilveren. Het Ondernemersplatform Stedendriehoek (OPS) en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) Stedendriehoek, die de actie zijn gestart, zijn tevreden over dit eerste resultaat. Door de voucher te combineren met andere subsidiemogelijkheden dekken werkgevers een groot deel van de loonkosten van een jongere. Of ze gebruiken de voucher voor begeleiding of opleiding van de jongere. Met het bedrag krijgen ondernemers een steuntje in de rug en jongeren een kans om ook in tijden van crisis te laten zien dat ze het waard zijn. Gezien het succes van de actie bespreken werkgevers, de werkpleinen en de verantwoordelijke wethouders de mogelijkheden voor een tweede serie jongerenvouchers in Jaco Uittenbogaard (Eemland): De Eemlus gaat niet door maar de discussie over de lokale ontsluiting aan de westkant van Amersfoort en de verlenging van de A30 is nu wel op de politieke agenda gekomen! Dries Crama, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Stedendriehoek: 2009 werd eigenlijk het jaar van de banken, maar streep hieronder. Laten we afspreken en ook laten zien, dat 2010 het jaar van de ondernemers wordt: de motor van de economie jaar van verbeteren structuur Twentse economie In Twente is in 2010 de jeugdparticipatie van belang. U hoort het goed: jeugdparticipatie en niet jeugdwerkloosheid, dat klinkt veel te negatief. Zo sprak Hans Kroeze (algemeen directeur van Asito Dienstengroep BV en voorzitter van VNO-NCW Twente) tijdens de goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Twente op zaterdag 16 januari in Brasserie Timeless van het ROC van Twente in Almelo. Om te voorkomen dat het ingewikkeld wordt moeten we kijken naar praktische en effectieve instrumenten die werkgevers stimuleren om jongeren in het bedrijf op te nemen. Wij pleiten daarom voor de jongerenvoucher. Een voucher die de ondernemer recht geeft op een bedrag van 2500 euro als compensatie in de loonkosten. Boter bij de vis dus! Zo willen we het graag zien. Kroeze benadrukte verder dat het bestuur nog steeds focust op de A1, het Twentekanaal, de luchthaven en de innovatie in de regio. Dossiers die tot doel hebben de structuur van de Twentse Economie te verbeteren. De overheid, de onderwijsinstellingen en de ondernemers hebben vastgesteld dat de tijd nu rijp is om samen die zaken op te pakken die nodig zijn om van Twente, meer dan nu, een economisch gezonde regio te maken en te houden en waar het inspirerend is om te werken en fijn om te wonen. Resultaten Als eerste tastbaar resultaat zal er in het komend voorjaar een concept strategisch plan voor Twente worden opgeleverd. Samen met het IKT en MKB, waarmee voortreffelijk wordt samengewerkt, zal VNO-NCW Twente ervoor zorgen dat in het eindproduct de belangen van alle ondernemers in Twente goed geborgd zijn.

7 Middelpunt Veel belangstelling voor nieuwjaarsbijeenkomst in Dalfsen VNO-NCW IJsseldelta en VNO-NCW Noordoost-Overijssel kunnen terugkijken op een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst met ruim 230 leden en relaties van de vereniging. In het congreshotel Mooirivier in Dalfsen was op 7 januari het woord aan dr. Anne van der Meiden, theoloog en emeritis hoogleraar massacommunicatie, Tweede Kamerlid Arie Slob en ondernemer Bert Endedijk. De middag stond in het teken van ethisch ondernemen in een veranderende wereld. Jur Zandbergen, voorzitter VNO-NCW Noordoost- Overijssel leidde de middag in. Dr. Anne van der Meiden nam op de van hem bekende wijze het imago van ethisch handelen onder de loep. Zijn humoristisch betoog was gekruid met aansprekende voorbeelden uit de praktijk: Wij Nederlanders worden geboren met een stijve rechter wijsvinger, maar tegelijk met drie vingers die naar achteren wijzen. Arie Slob blikte terug op de afgelopen (crisis)jaren en pleitte voor een nieuwe definitie van groei en welvaart. Bert Endedijk, voorzitter van VNO-NCW IJsseldelta, sloot af in zijn hoedanigheid van directeur van uitgeverij Kok ten Have uit Kampen. Hij vertelde hoe Kok door de jaren het accent verlegde van puur christelijke uitgaven naar spiritualiteit in bredere zin. Het gaat ons om de tocht naar binnen. De sprekers benadrukten dat van de economische crisis geleerd mag worden dat de wereld verandert of moet veranderen. Van een individueel-gerichte naar een duurzame maatschappij, met hechte verbanden en relaties. Groei van een bedrijf en de economie staat niet langer centraal, maar het welzijn van mens en natuur. In de afsluitende netwerkborrel werd een goede start gemaakt met het verduurzamen van de contacten. Joris Nelissen, Rivierenland: 2009 was een goed jaar voor VNO-NCW Rivierenland. Het Poortwachtercentrum Werkend Rivierenland is opgericht, de verkeersproblematiek op de brug bij Rhenen is op de agenda gezet, we hebben aangegeven dat de doortrekking van de A30 grote prioriteit moet hebben en we hebben ons ingespannen voor duidelijkere vestigingscriteria op de bedrijventerreinen. Verder zijn wij betrokken geweest bij de realisatie van natte bedrijventerreinen en hebben we actief het roll-on-roll-offinitiatief van vrachtvervoer per schip ondersteund. We zetten deze koers in 2010 onverminderd voort. Vooruitgang is meer dan een Lelystad Airport. zegt Meine Breemhaar van VNO-NCW MKB Flevoland. Maar een vliegveld in het midden van Nederland betekent naast werkgelegenheid ook enorme vooruitgang voor het milieu. De duizenden mensen die nu dagelijks in de file naar Schiphol staan om te werken of te vliegen zullen de infrastructuur niet meer belasten, het milieu ontlasten en meer tijd hebben voor hun omgeving. Een vliegveld in Flevoland betekent investeren in welzijn en welvaart. En dat is duurzame vooruitgang voor iedereen in Nederland! Succesvol jaar Poortwachtercentrum Zwolle Het Poortwachtercentrum Zwolle e.o. kende in 2009 een zeer succesvol eerste jaar. Het Poortwachtercentrum is een initiatief van, voor en door werkgevers met als doel werkgevers te ondersteunen bij het matchen van vraag en aanbod van personeel. Als werkgever krijg je vroeg of laat te maken met werknemers die uitvallen of boventallig zijn. Vaak leidt dit tot lange en kostbare trajecten, aldus Trudy Huisman, voorzitter van het Poortwachtercentrum Zwolle. In het Poortwachtercentrum slaan werkgevers in de regio de handen ineen om deze werknemers op een soepele manier een nieuwe werkplek te bieden. Daarbij gaan we niet uit van commerciële tarieven, maar van kostendekkende. Samenwerken op basis van vertrouwen is een belangrijke factor. Organisatie De oorspronkelijke initiatiefnemers Hemmink, Countus, Scania, Isala Klinieken, Novon, Rabobank, Rova en Nysingh vormen tegenwoordig het bestuur en organisatorisch steunt het Poortwachtercentrum op VNO-NCW IJsseldelta. Inmiddels hebben vele bedrijven zich aangesloten bij het Poortwachtercentrum, waardoor een netwerk is ontstaan waarin meer dan arbeidsplaatsen zijn ondergebracht. Bemiddelen en werkbijeenkomsten In totaal was het Poortwachtercentrum in het afgelopen jaar 49 keer succesvol in het bemiddelen tussen vraag en aanbod. Daarnaast werden verschillende werkbijeenkomsten georganiseerd over bijvoorbeeld ontslagrecht en loonkostensubsidies, zodat ook kennis met elkaar gedeeld werd. Een startsubsidie van de provincie Overijssel zorgde voor het benodigde werkkapitaal. Contactpersoon: Marcel van t Hul, regiomanager IJsseldelta, , Middelpunt februari

8 Nieuws uit de regio VNO-NCW bezorgd over inkoopbeleid gemeenten Noord Veluwe VNO-NCW Noord-Veluwe heeft namens het regionale bedrijfsleven bij de colleges van de Noord-Veluwse-gemeenten haar zorgen geuit over het aangekondigde nieuwe inkoopbeleid van deze gemeenten. De gemeenten willen door het samenvoegen van aanbestedingstrajecten hogere efficiency, betere kwaliteit en betere prijzen bereiken en daarmee financieel voordeel creëren. Het regionaal bedrijfsleven begrijpt niets van de ambivalente houding van de gemeenten. Enerzijds zetten de gemeenten zich afzonderlijk en in regionaal verband beleidsmatig zeer nadrukkelijk in voor zaken als werkgelegenheid, een goed economisch klimaat, duurzaamheid en versterking van de regionale structuren. Anderzijds kiezen de gemeenten in hun rol als grote opdrachtgevers ervoor met dit gezamenlijke inkoopbeleid onnodige drempels op te werpen voor het regionale bedrijfsleven. Dat gaat juist ten koste van arbeidsplaatsen, verslechtert het economisch klimaat, ondermijnt de regionale structuren en heeft door de langere transportlijnen negatieve invloed op de duurzaamheid. Daarmee staat het door de gemeenten aangekondigde inkoopbeleid haaks op de uitgangspunten van hun beleid op vele andere terreinen. Kees van den Berg, voorzitter van VNO-NCW Noord-Veluwe, benadrukt dat het bedrijfsleven voorstander is van open marktwerking en niet wil pleiten voor lokaal, dan wel regionaal protectionisme. Maar de praktijk is dat door het opschalen van de inkoop en de aanbestedingen ook de randvoorwaarden en de criteria worden opgeschaald. Dat werpt voor lokale en regionale bedrijven onnodige drempels op, wat meedingen naar opdrachten onmogelijk maakt. VNO- NCW Noord- Veluwe heeft per brief aan de Regio Noord Veluwe en aan de colleges van de afzonderlijke gemeenten een dringend beroep gedaan om zorgvuldig om te gaan met bestaande contracten en deze, daar waar mogelijk, in stand te houden. Contactpersoon: Marcel van t Hul, regiomanager VNO- NCW Noord-Veluwe Het Sociaal Economisch Overleg Achterhoek, waarin wij naast de samenwerkende gemeenten en KvK participeren, organiseerde in november 2009 een werkconferentie over wonen, werken en winkelen in Het besef is gegroeid dat we rekening moeten houden met de gevolgen van vergrijzing en bevolkingskrimp. Wat betekent dat voor ondernemers? En hoe kunnen we hier op inspelen? Dat is een uitdaging voor Foppe Atema, Achterhoek Nieuwjaarsbijeenkomst Achterhoek 2010 Op donderdag 7 januari organiseerde VNO-NCW Achterhoek samen met Jong Management Achterhoek een nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en relaties. Bijna 200 gasten, waaronder vijf burgemeesters, kwamen door de sneeuw naar de middeleeuwse De Oude Calixtuskerk in hartje Groenlo om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. Zoals dat hoort bij een dergelijke bijeenkomst waren er traditionele nieuwjaarsspeeches van ir. Foppe Atema, voorzitter VNO-NCW Achterhoek en drs. Anne Wassink RA, voorzitter Jong Management Achterhoek. Vervolgens was het woord aan Ben Verheij, voorzitter van De Oude Calixtus en een van de sponsoren van de avond. Hij vertelde over de verschillende mogelijkheden zoals feesten, seminars en ontvangsten binnen De Oude Calixtuskerk. Aankleding van de kerk was uitgevoerd door sponsor Kaak Events BV uit Groenlo. Verder sponsorden ook de Rouwmaat Groep uit Groenlo en accountantskantoor Westerveld & Vossers uit Varsseveld deze bijzonder feestelijke bijeenkomst. René Prop (regio Arnhem-Nijmegen): Het succes van een goede bereikbaarheid van de regio is afhankelijk van een goede mix van benutten, bouwen en beprijzen. Zo is de proef Slim Prijzen (= spitsmijden) bij de Waalbrug in Nijmegen een groot succes. Een tweede proef hiervan gaat nu regionaal van start. We hopen dat dit ook een succes zal worden en zal bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen. Voor een goed totaalpakket blijft doortrekking van de A15 echter noodzakelijk.

9 Nieuws uit de regio Middelpunt Ontmoeting centraal tijdens bijeenkomst in Flevoland VNO-NCW MKB Flevoland en Jong Management Flevoland hebben op 26 januari een geslaagde bijeenkomst gehouden in De Taveerne in Lelystad. De bijeenkomst stond in het teken van ontmoeting. Jonge en ervaren ondernemers konden elkaar in een prettige ambiance ontmoeten en leren kennen. De avond werd ingeleid door Dieke Talsma, voorzitter van Jong Management Flevoland, de aan VNO-NCW gelieerde vereniging voor ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar. Vervolgens was het woord aan David Manten, directeur van DTC Dutch Thermoplastic Components. Hij vertelde hoe dit van origine eenmansbedrijf in relatief korte tijd is uitgegroeid tot een speler van formaat in de hightech wereld van de vliegtuigbouw. Herman Hutten, eigenaar van de Hutten Group, is bij velen van ons vooral bekend als deelnemer aan de rally Parijs-Dakar. In woord en beeld deed hij verslag van zijn pogingen om aan dit mega-evenement deel te nemen en daarbij op zijn minst de eindstreep te halen, mede dankzij 17 vaste enthousiastelingen en een groot aantal sponsors. De avond werd afgesloten door Meine Breemhaar, voorzitter van VNO-NCW MKB Flevoland, waarna er tijdens de afsluitende netwerkborrel nog uitgebreid gelegenheid was om met de sprekers en met elkaar van gedachten te wisselen. Contactpersoon: Nel Ezendam, regiomanager VNO-NCW/MKB Flevoland: (055) fotograaf: Jan Ezendam Verenigingsnieuws Afscheid Karin van Helden Per 1 februari 2010 heeft mr. Karin van Helden afscheid genomen van VNO-NCW Midden. Karin is negen jaar werkzaam geweest als beleidssecretaris sociale zaken en secretaris van de Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappij (BOEM). Ze heeft veel betekend voor onze vereniging op het gebied van onderwijs/arbeidsmarkt dankzij haar uitstekende dossierkennis en goede contacten. Veel leden en relaties hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze kennis en kunde. Karin is niet overgestapt naar een andere werkkring, maar wil vooralsnog haar tijd besteden aan de dingen waar zij anders niet aan toe kwam c.q. te weinig tijd voor had. Wij wensen haar veel succes toe bij haar komende activiteiten en alle geluk en gezondheid voor de toekomst. Ledenboek 2010 Half februari ontvangen alle leden van de vereniging het jaarlijkse Ledenboek, met de overzichten van de (regio)besturen, de Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappij en adresgegevens van de leden met personen- en bedrijvenindex. De gegevens in het boek zijn gebaseerd op de situatie die op 1 januari van dit jaar bij de ledenadministratie bekend waren. Wijzigingen die na die VNO-NCW Midden Ledenboek 2010 tijd zijn doorgegeven zijn wel verwerkt in de administratie, maar niet in het Ledenboek. U kunt uw correcties in uw gegevens doorgeven via het mutatieformulier, dat in het Ledenboek is bijgevoegd. Of maak gebruik van Ledennet, het besloten deel van de verenigingssite (www.vno-ncwmidden. nl/ledennet). VNO-NCW Midden Ledenboek 2010 Middelpunt februari

10 Foto s: Patrick van Gemert

11 Middelpunt Peter Weda wil liberalisering van de zorg Er zal vanzelf een nieuwe balans ontstaan De overheid vindt dat de zorg bedrijfsmatiger moet, een denkbeeld dat zo n tien jaar geleden zijn intrede deed. Voor Peter Weda, voorzitter van de Raad van Bestuur van TriviumMeulenbeltZorg was het de aanleiding om lid te worden van VNO-NCW Midden. Als ik geacht wordt te opereren als een ondernemer, moet ik leren denken als een ondernemer. Hoewel de discussie omtrent marktwerking in de zorg een emotionele is, zeker binnen de sector zelf waar het standpunt alom is vertegenwoordigd dat concurrentie ten koste gaat van kwaliteit, is Weda een andere mening toegedaan. Het wordt tijd dat we met z n allen rigoureus anders tegen de zorg aan gaan kijken. Als het gaat om de kinderopvang zien we die met gemak als een economische factor en pompen er honderden miljoenen in. Wanneer ouders hun kinderen namelijk goed en goedkoop onder kunnen brengen, bevordert dat hun arbeidsproductiviteit. Subsidie voor opvang is dus een investering die zijn geld terugverdient. Maar dat argument gaat natuurlijk ook op voor de zorg. Nu zijn er ontzettend veel mantelzorgers die veel tijd en energie kwijt zijn met de zorg voor hun partner, ouders of kinderen. Ook hier valt dus ontzettend veel winst te boeken. Als dat je insteek is bij de discussie over de toekomst van de zorg krijg je een hele andere dan wanneer het alleen maar over welzijn en kosten gaat. Dit geluid hoor je echter nauwelijks. Nu is de discussie er toch één van een overheid die stelt dat zorg onbetaalbaar wordt en zorginstellingen die alles bij het oude willen laten in de angst over de kop te gaan. Het kan echter anders, daar ben ik van overtuigd. Dat de cultuur binnen de zorg ver afstaat van die van ondernemers is een gegeven, vervolgt de bestuursvoorzitter. En als ik meer en meer als een ondernemer moet gaan denken en ervaring op wil doen in het bedrijfsmatig runnen van deze organisatie, dan is het niet handig me te omringen met ambtenaren. Ik wilde dan ook een mentale omslag bij mezelf bewerkstelligen. Lid worden van VNO-NCW is dan een logische stap. Daarnaast speelde een andere overweging. Binnen de zorg is de lobby naar de landelijke politiek vooral een aangelegenheid van professies. Het draait om de belangen van beroepsgroepen: specialisten, verpleegkundigen, enzovoort. Van het uitoefenen van invloed Nu worden onnodige uitgaven en misstanden met de mantel der liefde bedekt. op een nieuwe toekomstige visie op zorg en de concrete invulling daarvan is nauwelijks sprake. Bij VNO-NCW zie je wel dit soort lijnen lopen en dat betekent dat ik me daar graag bij aansluit. Klant Weda is een warm pleitbezorger van een bedrijfsmatige aanpak door zorginstellingen. In feite is het simpel. Als je een goede auto koopt heb je minder onderhoud dan een tweedehandsje waar constant van alles mee mis is en ben je uiteindelijk vaak niet duurder uit. Hetzelfde geldt voor moderne energiezuinige woningen die dan wel tien of twintig procent duurder mogen zijn, maar uiteindelijk goedkoper zijn omdat je het terugverdient door energiebesparing. Langs die lijn moet je ook denken als je het hebt over de toekomst van de zorg. Geef ons de ruimte om als ondernemers te opereren - het product en de klant centraal te stellen - en je werkt automatisch aan een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Maar dan moeten we die ruimte ook wel echt Middelpunt februari

12 Super voor ondernemers. Van uw leasemaatschappij verwacht u kwaliteit, service en gunstige tarieven. Maar XLLease is meer! XLLease neemt u werk uit handen en staat u met advies en kennis van zaken terzijde. XLLease Autolease en wagenparkbeheer Ambachtsveld AZ Apeldoorn T: (055) betrokken integer to the point dat vinden cliënten van onze juridische dienstverlening neem contact op en ervaar het zelf arnhem sickeszplein hv arnhem t (026) nijmegen prins bernhardstraat aa nijmegen t (024)

13 Middelpunt krijgen. De overheid wil meer marktwerking, tegelijkertijd worden oude structuren in stand gehouden. Zo zitten er bij iedere gemeente full time ambtenaren te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor zorg in het kader van de WMO. En neem de indicatieorganen in het kader van de AWBZ die jaarlijks een paar honderd miljoen opslokken. Zij bekijken iedere zorgaanvraag en bepalen of wij zorg mogen verlenen. Wat mij betreft kunnen ze grotendeels op de schop. Waarom moeten die ambtelijke organisatie tussen ons en de klant staan? Het argument is dat we teveel toeloop zouden krijgen als zij de kraan niet zouden reguleren. Wat mij betreft kan die kraan echter gewoon open. Wat dan wel zo redelijk is, is dat de kosten komen te liggen waar ze thuishoren: bij de klant. De balans tussen vraag en aanbod, en tussen prijs en kwaliteit, zal zo vanzelf ontstaan. En wie zegt dat het per se allemaal goedkoper moet worden? Uiteindelijk draait het toch om het rendement. Nu wordt er in Den Haag gesproken over marktwerking, tegelijkertijd wil de politiek echter controle. En dit gaat niet samen. Liberalisering Ook binnen de zorg staat de discussie over een overgang van een beheersmatige naar een bedrijfsmatige zorg nog maar in de kinderschoenen. De angst voor concurrentie is groot. Weda: En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat er veel instellingen zijn die niet zouden kunnen bestaan zonder het huidige subsidiesysteem dat gebaseerd is op het aantal klantcontacten. Veel instellingen zouden bij een echte liberalisering van de markt failliet gaan. Maar is dat erg? Ze zouden worden overgenomen door grotere ondernemende organisaties die er hun voordeel mee zouden doen, zowel bedrijfsmatig als wat betreft de kwaliteit. Een ander aspect waarop liberalisering welkom is, is het punt van de exploitatie van ons vastgoed. Wanneer je als oudere alleen woont, vindt iedereen het normaal dat je je woonlasten voor je eigen rekening neemt, woon je in een zorginstelling dan is dat opeens niet meer zo. In de huidige situatie mogen we onze huurprijs niet zelf bepalen. Dit beperkt onze mogelijkheden om de kwaliteit van wonen en zorg te verbeteren aanzienlijk. Het zijn maar wat voorbeelden, maar nu voel ik me toch vaak een ondernemer wiens handen op de rug gebonden zijn. Het is dan ook zaak dat partijen nu eens echt in beweging komen en dat wij en onze klanten het vertrouwen krijgen dat we verdienen. De goede organisaties pakken het echt wel op. Nu worden toch te veel zaken, of het nu onnodige uitgaven en misstanden betreft, met de mantel der liefde bedekt. TriviumMeulenbeltZorg Levert thuiszorg in het kader van de WMO en AWBZ Heeft 900 verpleeghuisplaatsen Verleent zorg in overbruggingsafdelingen in ziekenhuizen in Almelo en Hengelo Verleent terminale zorg in hospices in Almelo en Hengelo Heeft 2000 vaste medewerkers en zo n 1000 vrijwilligers Draait een omzet van 70 miljoen euro per jaar Heeft meer dan 15 vestigingen in de regio Borne Almelo Hengelo Middelpunt februari

14 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Ondernemers moeten in beweging komen In maart 2010 zal Nederland zich naar de stembus begeven om hun lokale bestuurders voor de komende vier jaar te kiezen. Voor ondernemers zijn de gemeenteraadsverkiezingen belangrijker dan ooit. Gemeenten spelen immers een belangrijke rol in het creëren van randvoorwaarden voor slagvaardig ondernemen. En in tijden van recessie kunnen kleine beetjes een groot verschil maken. De economische recessie is wereldwijd. Het is dan ook een illusie dat deze op lokaal niveau kan worden opgelost. Toch kunnen gemeenteraden een grote invloed op het ondernemingsklimaat uitoefenen. En juist omdat de gevolgen van de crisis zich uiteindelijk lokaal bij individuele bedrijven manifesteren is het van groot belang dat zij dit beseffen en actief invulling geven aan deze verantwoordelijkheid. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een positieve rol spelen door administratieve lastenvermindering, rekeningen op tijd te betalen, lokale belastingen beperkt te houden en procedures vlot te laten verlopen. In feite zijn het allen zaken waar ondernemers ook in goede tijden behoefte hebben. Maar er zijn ook maatregelen denkbaar die specifiek worden geïmplementeerd in het kader van de crisis zoals het naar voren halen van investeringen. Gemeenten kunnen nu meer dan ooit het verschil maken. En hoewel in vele regio s de relatie tussen overheden en het bedrijfsleven steeds meer worden aangetrokken en vorm krijgen in concrete samenwerkingsverbanden, wordt dit verschil echt gemaakt daar waar de beslissingen vallen: bij de overheden zelf. Schipperen Juist daarom is het zo belangrijk dat ondernemers actief betrokken zijn bij de lokale en regionale politiek, aldus Clazinus Netjes, regiomanager Noord-Nederland bij Royal Has- koning en Statenlid voor het CDA in de provincie Overijssel en exraadslid in de gemeente Steenwijk. Mijn ervaring is dat het ondernemersbelang onvoldoende in beeld is bij bestuurders en ambtenaren in veel gemeenten en provincies. En dat heeft te maken met het feit dat ondernemers daar nauwelijks vertegenwoordigd zijn in de raden en staten. Mensen die niet uit het bedrijfsleven komen kunnen zich maar moeilijk voorstellen welk effect hun beslissingen - bijvoorbeeld op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen en aanbestedingen op het bedrijfsleven hebben. De algemene sfeer is er toch één van die redden zichzelf toch wel. Een voorbeeld is de hele kwestie rond Natura 2000 waarbij besluiten vallen waar het bedrijfsleven absoluut last van gaat ondervinden. En van de ernst van deze consequenties en wat deze nu exact betekenen is absoluut geen helder beeld. Dit soort zaken is alleen te voorkomen door meer balans binnen gemeenteraden en provinciale staten te brengen. En dat betekent dat er gewoonweg meer ondernemers, directieleden en managers mensen die echt weten hoe een bedrijf functioneert actief moeten worden in de politiek en zich verkiesbaar stellen. Natuurlijk is dat voor velen geen eenvoudige zaak. Het bedrijf zal altijd op de eerste plaats komen en schipperen met tijd is altijd een probleem. Toch liggen er, als je de zaken enigszins flexibel

15 Middelpunt kunt inrichten, altijd mogelijkheden. En het belang is gewoonweg groot. Nu is de relatie tussen overheid en bedrijfsleven nogal eenzijdig en er toch vaak één van moeten; je moet innoveren, je moet je aan de regels houden, je moet blijven investeren, terwijl de overheid zelf niet altijd voldoende bedrijfsmatig werkt. Het is wat mij betreft hoog tijd daar verandering in te brengen. Ondernemers moeten in beweging komen! Gemeenten kunnen nu meer dan ooit het verschil maken Taal Die laatste stelling wordt onderschreven door Petra Baarslag-de Mönnink, financieel directeur van Transporteur Inter Baarslag en raadslid voor Liberaal Hardenberg. Het zou ontzettend helpen wanneer er van de 31 raadsleden in Hardenberg een belangrijk deel wist waarover ze het hadden wanneer het over bedrijven gaat; wat het belang is van het goed organiseren van aanbestedingen, hoe het rendement van de middenstand sterk afhankelijk is van gratis parkeergelegenheid en dat je niet per se allerhande megalomane projecten hoeft uit te voeren als dat betekent dat er geen geld meer voor kleine belangrijke zaken overblijft. We hebben behoefte aan mensen die weten wat het is om de ingekomen middelen verstandig in te zetten, op een zodanige manier dat het rendement voor de lokale economie optimaal is. Binnen de gemeente wordt er echter niet altijd zo gedacht en men heeft in de huidige recessie al helemaal geen oog voor het belang van ondernemers. Wat dat betreft loop ik hier regelmatig tegen muren op en moet je als je iets wilt bereiken veel tijd en nog meer doorzettingsvermogen hebben. Ik ben hier begonnen als bestuurslid van de VVD, naar goed voorbeeld van mijn man, en ben vier jaar geleden verkozen. Na een jaar begon er echter van alles te schuren en had ik zin de handdoek in de ring te gooien. Dat heb ik uiteinde- Middelpunt februari

16 CNC multiaxis bewerken Ruim vijfendertig jaar levert Tieltjes Precision Parts B.V. aan tal van industrieën voornamelijk kleine en bewerkelijke draai- en freesdelen. Vele van deze delen worden wereldwijd toegepast in diverse vloeistof-, gas- en ultrasoon meetinstrumenten. Daarnaast levert Tieltjes halffabrikaten aan de levensmiddelenindustrie, de luchtvaart, de petrochemische industrie en de moderne machineen apparatenbouw. De CNC draai- en freescentra zijn uitgerust met overnamespindel, aangedreven gereedschappen, y-assen, laadmagazijn voor het uitgangsmateriaal, gecentreerd krasvrij lossen van het gereed product en gereedschapbreukbewaking voor een volledig onbemande productie van voornamelijk grote series draai- en freeswerk met bijzonder hoog nauwkeurigheids- oppervlaktegehalte. CNC conventioneel draaien en frezen Vanaf het prototype tot aan de uiteindelijke realisering van een product beschikt Tieltjes over een grote diversiteit aan machines. Conventionele machines worden vooral ingezet voor kleine series. Met 41 productiemachines kan er uiterst snel ingespeeld worden op de alsmaar wisselende vragen vanuit de markt. Ter ondersteuning van de productie bestaat het machinepark uit hoogwaardige boor-, tap- en draadsnijmachines evenals graveer-, slijp- en ontbraammachines. high quality precision parts manufacturing Specialiteiten Spanningsvrij gloeien, trommelontbramen, bundelzagen en eindmontage. Ook electrolytisch polijsten en leppen kan Tieltjes uitvoeren als eindbewerking. Tieltjes beschikt over de NEN-EN- ISO9000/2000 certificering. Bezoekadres Bedrijventerrein De Rieze De Hogenkamp EC Ulft Postadres Postbus AB Gendringen Contact Tel +31(0) Fax +31(0) Web Mail

17 Middelpunt lijke niet gedaan omdat je dat ten opzichte van de mensen die op je hebben gestemd niet kunt maken. Vandaar dat ik verder ben gegaan als leider van een eigen plaatselijke partij, waar overigens inmiddels heel wat ondernemers bij betrokken zijn. Dit heeft het voordeel dat we binnen de partij dezelfde taal Het ondernemersbelang is onvoldoende in beeld bij gemeenten en de provincie spreken. Bovendien hoeven we ons niet te voegen in de cultuur van een reguliere politieke partij. Toch zou ik nog steeds niet willen zeggen dat het politieke gevecht of dit werk nu zo leuk is. Ik doe het omdat ik merk dat het nodig is en dat veel mensen waarderen wat ik doe en wat ik wil bereiken. En wat betreft dat laatste zou ik het toejuichen als er meer ondernemers in de Hardenbergse politiek zouden stappen. Ook als dat voor andere partijen zou zijn. Dat zou de samenwerking immers absoluut ten goede komen. Aanbevelingen VNO-NCW Onlangs publiceerde VNO-NCW een aantal aanbevelingen ten behoeve van programma s voor de gemeenteraadsverkiezingen van Een samenvatting. Geef ruimte aan ondernemingen - Stimuleer de lokale economie - Confronteer ondernemingen in de huidige situatie niet met stijgingen van lokale lasten - Stimuleer de lokale arbeidsmarkt - Verbeter de samenwerking met het bedrijfsleven - Doe niet alles zelf, maar besteed uit aan het bedrijfsleven - Vergroot de veiligheid voor bedrijven Schrap overbodige vergunningen en regels en organiseer een snelle en betere dienstverlening - Schrap overbodige vergunningen en regels en ga uit van vertrouwen - Organiseer een snelle en betere dienstverlening - Verbeter de kwaliteit van het toezicht met minder lasten Maak de lokale heffingen en belastingen transparant en beperk de lastenstijgingen - Bevries de heffingen en belastingen tot 2012 en maximeer ze daarna op inflatieniveau - Schrap de leges voor vergunningen - Schrap de precariobelasting, de reclamebelasting en de toeristenbelasting Werk aan een adequate infrastructuur en ruimtelijke ordening - Zorg voor voldoende en adequate bedrijfshuisvesting - Zorg voor een optimale bereikbaarheid Middelpunt februari

18 Column Voor oorspronkelijke denkers: het Technasium In mijn jeugd was het voortgezet onderwijs overzichtelijk. Er bestond Mulo A en B, HBS A en B en Gymnasium alfa en bèta. B en Bèta (accent op wis- natuur- en scheikunde) stonden het hoogst in aanzien, A en Alfa (accent op talen en handelsvakken) was voor wie B/Bèta te moeilijk was. Met de invoering van de Mammoetwet kantelde dat beeld. Er kwamen pakketten examenvakken en het weinig sympathieke, maar heldere onderscheid verdween. Er waren meer oorzaken voor de groeiende populariteit van de alfa s. Het onderwijs vervrouwelijkte en de belangstelling voor de talen nam toe. Bovendien ontstond er een nieuwe groep wetenschappen die de Gammarichting genoemd werd: economie, sociologie, etc. De Bèta s werden ook nog eens minder zichtbaar. In mijn jeugd waren het weg- en waterbouwkundigen, scheepsbouwers, vliegtuigbouwingenieurs, etc. Je zag hen en hun prestaties. Nu zijn het ICT ers en milieutechnici, gekluisterd aan het scherm. Deze ontwikkeling staat echter haaks op wat de samenleving nodig heeft, wat de economie behoeft! We hebben probleemoplossers en innovatoren nodig. Jonge mensen die denken en doen verbinden: Bèta s! Hoe komen we aan hen? Het antwoord wordt nu gegeven met het TECHNASIUM, een door alle leerjaren van het voortgezet onderwijs lopende leerlijn, waarin een nieuw vak is opgenomen. Het heet Onderzoek en Ontwerpen. Daarin wordt gewerkt aan projectopdrachten van bedrijven en overheden, uitmondend in een zgn. meesterproef. Zo mogelijk worden de lessen gegeven in een Technasium Werkplaats. Het Bonhoeffer College in Enschede won dit jaar de Technasium Top Award. De leerlingen ontwierpen als opdracht een technisch hulpmiddel voor mensen met een functiebeperking. Het werd een broodsmeer en snijmachine. Let wel: de leerlingen bedachten en maakten het apparaat zelf, niet vanuit kennis opgedaan in een beroepsopleiding, maar zelf onderzoekend en ontwikkelend. Ik ben enthousiast over het Technasium. Aanvankelijk dacht ik dat het om een woordenspel ging, een variant op gymnasium. Maar zo is het niet, het is een serieuze poging de alfaisering van de samenleving te doorbreken en oorspronkelijke denkkracht aan te boren. Andries Greiner, gedeputeerde economische zaken, landbouw en toerisme provincie Flevoland (voorzitter Beleidsgroep Ondernemen, Ethiek en Maatschappij) Arnold+Siedsma ad Link:ad 225 x 145,5 mm :48 Pagina 1 Een goed idee verdient bescherming Een goed idee is soms meer waard dan u denkt. Of het nu gaat om een nieuw product, een nieuwe methode, een merk of een model, u wilt uw intellectuele eigendom omzetten in een exclusief commercieel succes. Arnold + Siedsma verzorgt octrooibescherming en merk- en model - registraties. Daarnaast voeren onze advocaten civielrechtelijke procedures bij inbreuk op uw rechten wanneer dat nodig mocht zijn. Den Haag München Antwerpen Octrooien Merken en Modellen Advocatuur

19 Middelpunt Foto: Aldo Allessi Op zoek naar de missing link De Drive Ruud van Duijvenbode RSE heeft het druk met zijn bureau voor criminaliteitspreventie. Dat heeft alles te maken met de economische recessie, maar ook met de kloof die er bij veel bedrijven is tussen het management en werknemers. En in dat laatste schuilt ook mijn motivatie voor mijn werk. Mijn fascinatie voor wat zich nu werkelijk binnen bedrijven afspeelt en mijn overtuiging dat de werkelijke winst in mijn vakgebied te behalen valt in het voorkomen van verliesgevend gedrag van werknemers is alleen maar gegroeid. Dat gedrag dat overigens vele vormen aan kan nemen - is immers in 80 procent van de gevallen terug te voeren op communicatieproblemen. Het management stuurt primair op cijfers, terwijl werknemers behoefte hebben aan aandacht en duidelijkheid. In deze zin is mijn werk te beschrijven als een zoektocht naar de missing link. Dat de onzekerheid van werknemers toeneemt in tijden van crisis is duidelijk. Als er ontslagen dreigen of om je heen mensen worden weggestuurd, ligt een verandering van gedrag voor de hand. Werknemers kunnen zich op allerhande manieren gaan indekken voor de toekomst bijvoorbeeld door het zich toeeigenen van bestanden, het doorspelen van bedrijfsgevoelige gegevens aan de concurrent die naar ze lonkt en uiteindelijk het plegen van malversaties en diefstal. Het is laakbaar, maar verklaarbaar en natuurlijk gedrag, gedrag dat overigens voor een groot deel te voorkomen valt. Wanneer werkgevers duidelijkheid bieden over wat wel en niet kan, welke controle er is, open zijn in hun communicatie en beleid, een saamhorigheidsgevoel weten te creëren en wantrouwen weten weg te halen, gaat daar een enorme preventieve werking van uit. Ik zie het als mijn taak het management van bedrijven hierin bij te staan vanuit mijn kennis en ervaring tijdens zo n dertig jaar bedrijfsrecherchewerk. Middelpunt februari

20 Middelen moeten direct naar ondernemers Bestrijding jeugdwerkloosheid leeft bij bedrijfsleven Iedere schoolverlater die langer dan drie maanden zonder werk zit, moet een stageplaats of leerwerkbaan worden aangeboden. Deze doelstelling, vastgelegd in het Sociaal Akkoord van 2009, is helder. De invulling ervan blijft echter beneden verwachting. Dat moet en kan beter, zo vindt VNO-NCW. Het aantal jongeren zonder stageplaats of baan groeit met de dag. Dit ondanks de prioriteit die in politiek Nederland wordt gegeven aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid en de algeheel onderschreven opinie dat het aan het werk houden van jongeren essentieel is voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Nu mag er dan even minder behoefte zijn aan arbeid, in de toekomst zullen de tekorten groot zijn en niemand mag buiten de boot vallen. Het probleem is dan ook nijpend vindt VNO-NCW. Tegelijkertijd signaleert de werkgeversorganisatie dat de wil van ondernemers om jongeren aan het werk te houden groter is dan ooit tevoren. Beschikbare middelen om dit te bewerkstelligen vinden echter zelden direct hun weg naar werkgevers, maar lopen bijvoorbeeld via gemeenten en UWV s, en gaan op in bestaande loketten en projecten waardoor de toegevoegde waarde onvoldoende is. Van ondernemers wordt echter wel gevraagd investeringen te blijven doen in tijden waar iedere cent telt. Niet vreemd dat VNO-NCW uit het oogpunt van effectiviteit pleit voor een meer directe subsidiestroom naar het bedrijfsleven. Voucher Ondanks de recessie zetten werkgevers zich met man en macht in om jongeren te behouden voor de arbeidsmarkt. Zo startte VNO-NCW Midden samen met bedrijvenkringen en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) de actie vers bloed cadeau, waarbij jongerenvouchers ter waarde van 2500 euro beschikbaar worden gesteld aan bedrijven die een werkzoekende jongere tussen de 17 en 28 jaar die geen zicht heeft op een reguliere baan in dienst nemen. De kick off van het project werd 13 december georganiseerd in theater Orpheus in Apeldoorn. De dag erna sloot de inschrijving voor de vijftig beschikbare vouchers wegens overweldigende belangstelling. Daarmee werd de werkzaamheid van een directe wijze van subsidiëring aangetoond. Estafettestokje VNO-NCW-Midden, het Ondernemersplatform Stedendriehoek (OPS) en RPA Stedendriehoek wilden echter meer met de bijeenkomst. Ondernemers moesten elkaar inspireren en motiveren. Daarom werden een aantal best practices besproken en een estafettestokje uitgereikt aan een bedrijf dat bijzondere initiatieven heeft getoond op het gebied van jongeren en arbeidsmarkt. Dat bedrijf zal op zijn beurt het stokje weer doorgeven aan een andere organisatie die zich op dit vlak verdienstelijk maakt. De eerste persoon die het symbolische kleinood mocht ontvangen was Peter Bourgonje, hoofd gebouwbeheer en onderhoud bij Omnisport Apeldoorn, vanwege de verbindingen die het bedrijf weet te leggen met studenten van ROC Aventus; toptalenten die hun studie combineren met sport en trainen in de wieler- en atletiekhal, maar ook de tachtig tot honderd studenten die er ieder uur te vinden zijn en hun sport beoefenen. Maar de relatie tussen ons en deze jongeren gaat verder dan dat, aldus

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

Banken moeten weer krediet gaan verstrekken

Banken moeten weer krediet gaan verstrekken Tineke Bakker-van Ingen: Banken moeten weer krediet gaan verstrekken maart 2009 Ledenmagazine van Nieuwjaarsbijeenkomsten in teken van recessie De overdrachtsbelasting in Nederland is absurd Een succesvol

Nadere informatie

Doorpakken op Utrecht Bereikbaar. Rob Boomsma:

Doorpakken op Utrecht Bereikbaar. Rob Boomsma: juni 2009 Rob Boomsma: Doorpakken op Utrecht Bereikbaar Ledenmagazine van Internationaal toptalent zoekt bedrijven Financieel management in tijden van recessie Tauw en Landschap Overijssel slaan handen

Nadere informatie

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren december 2012 Jeroen Zuidberg: Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren Ledenmagazine van Logistieke hotspot Rivierenland Ondernemen is ook gewoon doen Mbo en bedrijfsleven op de bres

Nadere informatie

We willen dichtbij onszelf blijven

We willen dichtbij onszelf blijven Adelheid Ponsioen: We willen dichtbij onszelf blijven Juni 2011 Ledenmagazine van Ondernemerskansen in Turkije Biobased heeft de toekomst Beerze Bulten blijft innoveren Provincie Utrecht kan nog dynamischer

Nadere informatie

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak iddelpunt Ledenmagazine van Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak december 2008 Jaarcongres VNO-NCW Midden groot succes Soepel ritsen door splitsen SES creative wil Europa veroveren

Nadere informatie

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld:

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld: april 2010 Hannet de Vries-In t Veld: We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten Ledenmagazine van Herman Hulshof: Kredietverzekeraars versterkten recessie Hoe duurzamer hoe hoger de kosten Het bruist

Nadere informatie

Bij Heinz moet het puur, transparant en eerlijk. Peter boterman en hans boswinkel:

Bij Heinz moet het puur, transparant en eerlijk. Peter boterman en hans boswinkel: oktober 2012 Peter boterman en hans boswinkel: Bij Heinz moet het puur, transparant en eerlijk Ledenmagazine van Trots op de mentaliteit in Noordoost-overijssel Proson maakt het verschil rijksoverheid

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Middelpunt. Wieger Jellema Als ondernemer moet je weten waar de bank over struikelt

Middelpunt. Wieger Jellema Als ondernemer moet je weten waar de bank over struikelt Middelpunt Tekst: Xxxx Foto: Xxxx Marijke van Hees De Retailagenda wil het creëren van beleving meer ruimte geven Wieger Jellema Als ondernemer moet je weten waar de bank over struikelt De match tussen

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

het ONDERNEMERS De Driehoek: Samen sta je sterk Ondernemersverenging WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 FLEVOLAND

het ONDERNEMERS De Driehoek: Samen sta je sterk Ondernemersverenging WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 FLEVOLAND NR. 5 2010 het ONDERNEMERS FLEVOLAND B E L A N G Ondernemersverenging De Driehoek: Samen sta je sterk Dronten richt ambitie op MKB vriendelijkste gemeente Jong Management: alles behalve een doorsnee netwerkclub

Nadere informatie

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

UWV. Wajongers in bloei. magazine

UWV. Wajongers in bloei. magazine N 2 juni 2015 Wajongers in bloei UWV magazine Volgens de SER Werken met psychische problemen Regie in de regio Hans Spigt, aanjager Werkers als water uit de kraan Marjolein ten Hoonte De arbeidsmarkt en

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong het ONDERNEMERS NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G SEAT Bakker 75 jaar jong NR. 3-2005 Het gaat goed met de Bedrijvenkring Ermelo Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter It s lonely

Nadere informatie

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank?

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? ichterbij Noord-Drenthe Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? Bedrijf in beeld Coop Schippers in Annen Klantenpanels Complimenten en verbeterpunten

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

het ONDERNEMERS VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 ZWOLLE E.O.

het ONDERNEMERS VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 ZWOLLE E.O. NR. 4 2010 het ONDERNEMERS ZWOLLE E.O. B E L A N G VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban Lean manufacturingproject groot succes Onderneemkracht sleutel tot succes voor Zwolse

Nadere informatie

Minder praten, meer doen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 T GOOI. Een charmant-brutale aanpak

Minder praten, meer doen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 T GOOI. Een charmant-brutale aanpak NR. 2 2011 T GOOI Minder praten, meer doen Een charmant-brutale aanpak Onderscheidend in kennis en kwaliteit Celebration Benelux Zonder vrije concurrentie creëer je een economie van gemiste kansen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit L E D E N M A G A Z I N E - J A A R G A N G 6 n u m m e r 3-2 0 0 8 Wim Backers: Vacansoleil begint eigen campingketen Mega-order JSF vereeuwigt Fokker Elmo Job-matchers: één aanspreekpunt voor werkgevers

Nadere informatie

het ONDERNEMERS voor ontwikkeling Houten houdt (financiële) ruimte WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 UTRECHT Resultaatgericht netwerken met BNI

het ONDERNEMERS voor ontwikkeling Houten houdt (financiële) ruimte WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 UTRECHT Resultaatgericht netwerken met BNI NR. 4 2010 het ONDERNEMERS UTRECHT B E L A N G Houten houdt (financiële) ruimte voor ontwikkeling Houtense schoonmakers treden uit de anonimiteit Resultaatgericht netwerken met BNI OKK geeft landelijke

Nadere informatie