Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg"

Transcriptie

1 Februari 2010 Peter Weda: Het wordt tijd voor een nieuwe visie op de zorg Ledenmagazine van Gemeenteraadsverkiezingen 2010: Ondernemers moeten in beweging komen Werknemers veranderen in tijden van crisis Wil om jeugdwerkloosheid te bestrijden groter dan ooit 2009 was het jaar van Claudia Willemsen Jur Zandbergen nieuwe voorzitter VNO-NCW Noordoost-Overijssel

2 Turn Key Concept BESTE LEERBEDRIJF NOORD NEDERLAND 2009 WINNAAR INNOVATION AWARD IBA 2009 Van silo tot krat

3 Middelpunt Zorg De overheid vindt dat de zorg bedrijfsmatiger moet. Peter Weda onderschrijft die stelling, maar pleit tegelijkertijd voor een echte liberalisering van de markt. Zowel zorginstellingen als de overheid hinken te veel op twee gedachten. 10 Gemeenteraadsverkiezingen Voor ondernemers zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 belangrijker dan ooit. Gemeenten spelen immers een belangrijke rol in het creëren van randvoorwaarden voor slagvaardig ondernemen. Een belangrijk gegeven in tijden van recessie. 14 Jeugdwerkloosheid Iedere schoolverlater die langer dan drie maanden zonder werk zit, moet een stageplaats of leerwerkbaan worden aangeboden. Deze doelstelling, vastgelegd in het Sociaal Akkoord van 2009, is helder. De invulling ervan blijft echter beneden verwachting. 20 P. de Bruijn Wijnkopers Eric en Joost de Bruijn draaien er niet omheen: We komen uit een traditionele familie, waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. Onze manier van zakendoen is 32 daarop gebaseerd Verder: Nieuws 4 Column Andries Greiner 18 De Drive: Ruud van Duijvenbode 19 De beloningsnavigator 26 In het Middelpunt: Claudia Willemsen 27 Nieuwe leden 28 Column Bernard Wientjes 29 Agenda 30 Column Martin Stor 31 Bijeenkomsten 37 Colofon 38 Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Op 3 maart 2010 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een belangrijk moment voor ondernemers- waarvan de meesten tenslotte te maken hebben met het lokale bestuur. Het belang dat dit goed functioneert is groter dan ooit. Wat een belangrijk uitgangspunt van de verkiezingen zou moeten zijn in het belang van de economische groei en behoud van de werkgelegenheid in elke regio, is dat er geen lastenverhoging komt voor bedrijven. Als voorzitter VNO- NCW Midden spreek ik namens het gehele bedrijfsleven de hoop uit dat gemeenten zich maximaal zullen inzetten voor het stimuleren van de economie. Het zijn uiteindelijk wel de ondernemers die Nederland uit de crisis moeten trekken. VNO-NCW heeft samen met MKB bij de politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen belangrijke punten aangedragen. Dit zijn: de aanpak van regeldruk, verbetering van dienstverlening en het beteugelen van de lokale lasten kwalitatief goede en transparante aanbestedingen, ruimte voor bedrijfshuisvesting en up-to-date bestemmingsplannen bereikbaarheid Voor inkomsten zijn gemeenten voor een belangrijk deel afhankelijk van de bijdragen van het Rijk. En dat de overheid de komende jaren drastisch moet bezuinigen, hoef ik u niet te vertellen. Hoeveel en wat er bezuinigd moet worden bij de semi overheid is nog niet bekend, wel dat er sterk bezuinigd gaat worden. De kans is groot dat gemeenten zullen gaan zoeken naar andere bronnen van inkomsten. Lastenstijgingen voor het bedrijfsleven kunnen we echter niet meer dragen en moeten worden vermeden. Wat dan wel: Bezuinigingen binnen de eigen kostenstructuur. Verhoging efficiency en kostenbeheersing. Het verder schrappen van de regels en verbetering van de dienstverlening. Bezuiniging halen uit reeds bestaande kosten. Ondernemers hebben met pijn in het hart al veel maatregelen moeten nemen. Daar zit geen vet meer op de botten. De verkiezingen zijn een mooi moment om de tering naar de nering te zetten en te wijzen op het belang van een goed gemeentelijk ondernemersklimaat. In de hoop en verwachting dat deze nieuwe ronde nieuwe zakelijke kansen oplevert. Tineke Bakker van Ingen Voorzitter VNO-NCW Midden Middelpunt februari

4 Nieuws uit de regio VNO-NCW Stedendriehoek en regio Stedendriehoek lanceren duurzame 100 VNO-NCW Stedendriehoek en de Regio Stedendriehoek starten in 2010 met het samenstellen van de Duurzame 100 Stedendriehoek. Met de Duurzame 100 willen beide organisaties laten zien welke ondernemende mensen niet alleen in woord, maar vooral in daad bezig zijn om ambities op een maatschappelijk verantwoorde wijze te realiseren. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Stedendriehoek heeft voorzitter Dries Crama de aftrap gegeven voor deze campagne. Samen met Andries Heidema, voorzitter Regio Stedendriehoek, gaat hij actief op zoek naar mensen in de regio die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Dat kan gaan om een ondernemer die energieneutraal wil bouwen of produceren, om een werknemer die met innovatie bezig is, een docent die leerlingen of studenten op creatieve wijze leert om een goede rentmeester voor de aarde te zijn of een gemeentebestuurder of ambtenaar die laat zien oog te hebben voor de toekomst jaar van de ondernemer Dries Crama blikte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst terug op 2009, maar keek ook vooruit was een jaar om snel te vergeten. Het werd het jaar van de banken. Daar zetten we als ondernemers een streep onder wordt het jaar van de ondernemers, de motor van de economie. De actie Duurzame 100 Stedendriehoek is bedoeld om een ieder die in de regio Stedendriehoek woont en werkt te inspireren om ondernemerschap te tonen. In het najaar worden de 100 mensen geïnterviewd en zien we de drijfveren en verhalen achter de Duurzame 100 Stedendriehoek. Aanmelden of suggesties Iedereen kan in aanmerking komen voor de Duurzame 100 Stedendriehoek. Bij de samenstelling wordt gelet op de volgende criteria: daadkracht, innovatie & creativiteit, charisma, de drie P s en kennis en kennissen. Meer informatie op Stedendriehoek stelt mobiliteitsmakelaar aan van het basisaanbod van het openbaar vervoer naar de bedrijventerreinen. Daarnaast wordt het zogenaamde Driehoeksarrangement ingevoerd. Met dit Driehoeksarrangement kunnen individuele werknemers een reisarrangement op maat aanschaffen dat onder meer recht geeft op het gebruik van al het openbaar vervoer in Overijssel en Gelderland op werkdagen. Alphons Staffhorst is bereikbaar via de Regio Stedendriehoek, De Stedendriehoek heeft Alphons Staffhorst aangetrokken als mobiliteitsmakelaar. Staffhorst (47) zal voor de Stedendriehoek handen en voeten gaan geven aan het Uitvoeringsconvenant Mobiliteitsmanagement. In het convenant, dat in mei vorig jaar is gesloten tussen betrokken overheden en bedrijfsleven, is afgesproken het autogebruik in de spitsperiode terug te dringen en de milieubelasting te verminderen. Voor initiatieven op dit gebied heeft het Taskforce Mobiliteitsmanagement de Regio Stedendriehoek in september vorig jaar ruim euro toegekend. Bedrijfsleven en gemeenten in de Stedendriehoek zullen zich in het kader van mobiliteitsmanagement onder meer inspannen voor het verbeteren van de fietsvoorzieningen naar bedrijvenlocaties, het stimuleren van het gebruik van de elektrische fiets en het verbeteren Met het perspectief van een stagnerende bevolkingsgroei vanaf 2013 en het gegeven dat het bruto regionaal product in Twente ongeveer 15% lager ligt dan het landelijk gemiddelde is de expliciete noodzaak geschetst om de structuur van de Twentse economie duurzaam te verbeteren, aldus Hans Kroeze (Twente). Alleen als we er in slagen om deze structuur blijvend te verbeteren kunnen we in het verlengde daarvan de draad van de economische groei in ons mooie Twente weer oppakken.

5 Commerciele regionale omroep in Flevoland? VNO-NCW MKB Flevoland laat onderzoeken hoe een nieuwe commerciële tv-zender vorm kan krijgen in Flevoland. Volgens voorzitter Meine Breemhaar is het stopzetten van sportuitzendingen en het staken van ondernemersprogramma Max door omroep Flevoland de aanleiding.,,op basis van geluiden uit het provinciale bedrijfsleven hebben wij als bestuur onze ergernis hierover geuit. Het ondernemersprogramma Max is destijds door de vereniging opgericht en heeft nog altijd steun vanuit het bedrijfsleven. Breemhaar:,,Het is tijd voor een regionale commerciële omroep, net als in de rest van de provincies. Niet alleen met programma s over het bedrijfsleven en sport, maar ook met nieuwsuitzendingen. De zender moet ook een journalistieke taak krijgen voor een complete programmering. Onder meer Bauke Hoekstra, voorzitter van bedrijfskring Noordoostpolder, en Peter van der Vlies, directeur van Solcon, hebben zitting in de werkgroep die het onderzoek doet. Er zijn contacten met de mensen van Mediagroep Gelderland die succesvol Gelre TV en Graafschap TV hebben opgericht. Ter vergelijking: de Achterhoek, met voetbalclub De Graafschap, heeft ongeveer hetzelfde aantal inwoners als Flevoland. Inmiddels hebben diverse partijen interesse getoond. VNO-NCW MKB Flevoland is de partner die hen toegangen naar werkgevers en de politiek biedt.,,wij leggen de rode loper uit, maar lopen er niet zelf over heen, aldus Breemhaar. Hij verwacht dat de nieuwe zender voor het nieuwe voetbalseizoen van start kan. Contactpersoon: Nel Ezendam, regiomanager VNO-NCW MKB Flevoland. Jur Zandbergen, Noordoost-Overijssel: De jeugd heeft de toekomst! Ondernemers investeren graag in jongeren. Maar in de moeilijke economische omstandigheden van nu is het even iets minder. Niet omdat de ondernemer niet wil, maar omdat hij nu alle zeilen bij moet zetten om huidig personeel aan het werk te houden. Toch ligt er vanuit Den Haag een grote druk op de ondernemers om jongeren een plek in het bedrijf te geven. Niet alleen een plek voor stagiaires, maar ook voor wajongeren, jongeren met een achterstand en scholieren voor hun verplichte maatschappelijke stage. In Noordoost-Overijssel lopen diverse initiatieven, maar het kan niet alleen van de ondernemer komen. Overheid en UWV s zouden hierin een grotere rol kunnen spelen. Want als we écht iets willen betekenen, dan zullen we samen de schouders eronder moeten zetten. Daarbij moet de ondernemer niet overvraagd worden! Ledennieuws Middelpunt Derks Stedebouw winnaar Vinextest Houten-Zuid, ontworpen door Rob Derks van Derks Stedebouw, is de winnaar van de Vinextest, die verslaggevers van AD Utrechts Nieuwsblad en AD Amersfoortse Courant begin dit jaar uitvoerden. In totaal zijn vijftien wijken en wijkdelen in Utrecht, Amersfoort, Houten en IJsselstein bekeken en beoordeeld. Derks is al vanaf 1973 betrokken bij de uitbreiding van Houten, een dorp dat tussen 1973 en 2010 groeide van een kleine 5000 naar inwoners. Hij woont en werkt zelf in de gemeente, in een zelfontworpen pand. Fair Bewaking neemt Redon Beveiliging over Fair Bewaking BV heeft eind december de activiteiten overgenomen van Redon, de handelsnaam van Redon Beveiligingsdienst BV dat vorig jaar in faillissement is getreden. In de afgelopen tijd heeft het personeel van Redon haar dienstverlening als vanouds gecontinueerd en door de overname is dat verder gestabiliseerd. Fair zal voorlopig de naam van Redon blijven hanteren, het is immers een bekende en vertrouwde naam in de regio. Eerder kocht Fair Bewaking ook de activiteiten van Securica te Oldenzaal, eveneens een regionale bewakingsorganisatie. GEPU wint Award Stedelijke Distributie GEPU, leverancier voor horeca en grootverbruik, is winnaar geworden van de 1e Award Stedelijke Distributie. GEPU ontving de prijs voor de Cargohopper, een bevoorradingsboot die koel-, vries- en versproducten over water naar klanten vervoerd. Deze prijs is een initiatief van minister Eurlings en is bedoeld om oplossingen te vinden voor de problematiek rond de binnenstedelijke distributie. Dar start inzameling huisvuil Lingewaard Dar is op 4 januari gestart met de inzameling van gften restafval in de gemeente Lingewaard. Het contract voor de afvalinzameling in Lingewaard geeft zowel vorm aan de strategie van Dar om in de regio meerdere aandeelhouders te verkrijgen als de bewuste keuze van Lingewaard om afvalinzameling als publieke taak te zien. Lingewaard heeft dan ook de intentie uitgesproken aandeelhouder van Dar te worden. De gemeente Nijmegen, momenteel enig aandeelhouder van Dar, gaf al eerder aan dat de deur open staat voor meerdere aandeelhouders. Harry de Vries, burgemeester Lingewaard, en Theo Lemmen, algemeen directeur Dar, ondertekenen het contract over afvalinzameling Middelpunt februari

6 Nieuws uit de regio Tegoedbon voor werkgevers Om werkgevers te stimuleren jongeren een stageplaats of leerwerkbaan aan te bieden pleit VNO-NCW Midden voor de jongerenvoucher. De voucher staat voor een bedrag dat de werkgever ontvangt als hij een jongere in dienst neemt. Het bedrag en de voorwaarden voor deelname verschillen per regio. In Utrecht startten in oktober gemeenten met dit initiatief. In de Stedendriehoek werden afgelopen december jongerenvouchers succesvol gelanceerd met de campagne vers bloed cadeau. De campagne zal in 2010 vervolg krijgen in andere regio s. Op 15 februari om uur start de inschrijving voor de 100 beschikbare jongerenvouchers in de regio Gelderland Midden. Vers bloed cadeau De Stedendriehoek startte op 14 december de actie Vers bloed cadeau, waarbij ondernemers in aanmerking konden komen voor 50 jongerenvouchers van 2500,-- om jongeren een stageplaats of leerwerkbaan aan te bieden. Via de website www. versbloedcadeau.nl zijn in totaal 177 vouchers aangevraagd, zowel door werkgevers als opleidingsbedrijven. De werkpleinen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen zijn nu in gesprek met de werkgevers om tot een concrete invulling te komen en de eerste 50 vouchers te verzilveren. Het Ondernemersplatform Stedendriehoek (OPS) en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) Stedendriehoek, die de actie zijn gestart, zijn tevreden over dit eerste resultaat. Door de voucher te combineren met andere subsidiemogelijkheden dekken werkgevers een groot deel van de loonkosten van een jongere. Of ze gebruiken de voucher voor begeleiding of opleiding van de jongere. Met het bedrag krijgen ondernemers een steuntje in de rug en jongeren een kans om ook in tijden van crisis te laten zien dat ze het waard zijn. Gezien het succes van de actie bespreken werkgevers, de werkpleinen en de verantwoordelijke wethouders de mogelijkheden voor een tweede serie jongerenvouchers in Jaco Uittenbogaard (Eemland): De Eemlus gaat niet door maar de discussie over de lokale ontsluiting aan de westkant van Amersfoort en de verlenging van de A30 is nu wel op de politieke agenda gekomen! Dries Crama, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Stedendriehoek: 2009 werd eigenlijk het jaar van de banken, maar streep hieronder. Laten we afspreken en ook laten zien, dat 2010 het jaar van de ondernemers wordt: de motor van de economie jaar van verbeteren structuur Twentse economie In Twente is in 2010 de jeugdparticipatie van belang. U hoort het goed: jeugdparticipatie en niet jeugdwerkloosheid, dat klinkt veel te negatief. Zo sprak Hans Kroeze (algemeen directeur van Asito Dienstengroep BV en voorzitter van VNO-NCW Twente) tijdens de goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Twente op zaterdag 16 januari in Brasserie Timeless van het ROC van Twente in Almelo. Om te voorkomen dat het ingewikkeld wordt moeten we kijken naar praktische en effectieve instrumenten die werkgevers stimuleren om jongeren in het bedrijf op te nemen. Wij pleiten daarom voor de jongerenvoucher. Een voucher die de ondernemer recht geeft op een bedrag van 2500 euro als compensatie in de loonkosten. Boter bij de vis dus! Zo willen we het graag zien. Kroeze benadrukte verder dat het bestuur nog steeds focust op de A1, het Twentekanaal, de luchthaven en de innovatie in de regio. Dossiers die tot doel hebben de structuur van de Twentse Economie te verbeteren. De overheid, de onderwijsinstellingen en de ondernemers hebben vastgesteld dat de tijd nu rijp is om samen die zaken op te pakken die nodig zijn om van Twente, meer dan nu, een economisch gezonde regio te maken en te houden en waar het inspirerend is om te werken en fijn om te wonen. Resultaten Als eerste tastbaar resultaat zal er in het komend voorjaar een concept strategisch plan voor Twente worden opgeleverd. Samen met het IKT en MKB, waarmee voortreffelijk wordt samengewerkt, zal VNO-NCW Twente ervoor zorgen dat in het eindproduct de belangen van alle ondernemers in Twente goed geborgd zijn.

7 Middelpunt Veel belangstelling voor nieuwjaarsbijeenkomst in Dalfsen VNO-NCW IJsseldelta en VNO-NCW Noordoost-Overijssel kunnen terugkijken op een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst met ruim 230 leden en relaties van de vereniging. In het congreshotel Mooirivier in Dalfsen was op 7 januari het woord aan dr. Anne van der Meiden, theoloog en emeritis hoogleraar massacommunicatie, Tweede Kamerlid Arie Slob en ondernemer Bert Endedijk. De middag stond in het teken van ethisch ondernemen in een veranderende wereld. Jur Zandbergen, voorzitter VNO-NCW Noordoost- Overijssel leidde de middag in. Dr. Anne van der Meiden nam op de van hem bekende wijze het imago van ethisch handelen onder de loep. Zijn humoristisch betoog was gekruid met aansprekende voorbeelden uit de praktijk: Wij Nederlanders worden geboren met een stijve rechter wijsvinger, maar tegelijk met drie vingers die naar achteren wijzen. Arie Slob blikte terug op de afgelopen (crisis)jaren en pleitte voor een nieuwe definitie van groei en welvaart. Bert Endedijk, voorzitter van VNO-NCW IJsseldelta, sloot af in zijn hoedanigheid van directeur van uitgeverij Kok ten Have uit Kampen. Hij vertelde hoe Kok door de jaren het accent verlegde van puur christelijke uitgaven naar spiritualiteit in bredere zin. Het gaat ons om de tocht naar binnen. De sprekers benadrukten dat van de economische crisis geleerd mag worden dat de wereld verandert of moet veranderen. Van een individueel-gerichte naar een duurzame maatschappij, met hechte verbanden en relaties. Groei van een bedrijf en de economie staat niet langer centraal, maar het welzijn van mens en natuur. In de afsluitende netwerkborrel werd een goede start gemaakt met het verduurzamen van de contacten. Joris Nelissen, Rivierenland: 2009 was een goed jaar voor VNO-NCW Rivierenland. Het Poortwachtercentrum Werkend Rivierenland is opgericht, de verkeersproblematiek op de brug bij Rhenen is op de agenda gezet, we hebben aangegeven dat de doortrekking van de A30 grote prioriteit moet hebben en we hebben ons ingespannen voor duidelijkere vestigingscriteria op de bedrijventerreinen. Verder zijn wij betrokken geweest bij de realisatie van natte bedrijventerreinen en hebben we actief het roll-on-roll-offinitiatief van vrachtvervoer per schip ondersteund. We zetten deze koers in 2010 onverminderd voort. Vooruitgang is meer dan een Lelystad Airport. zegt Meine Breemhaar van VNO-NCW MKB Flevoland. Maar een vliegveld in het midden van Nederland betekent naast werkgelegenheid ook enorme vooruitgang voor het milieu. De duizenden mensen die nu dagelijks in de file naar Schiphol staan om te werken of te vliegen zullen de infrastructuur niet meer belasten, het milieu ontlasten en meer tijd hebben voor hun omgeving. Een vliegveld in Flevoland betekent investeren in welzijn en welvaart. En dat is duurzame vooruitgang voor iedereen in Nederland! Succesvol jaar Poortwachtercentrum Zwolle Het Poortwachtercentrum Zwolle e.o. kende in 2009 een zeer succesvol eerste jaar. Het Poortwachtercentrum is een initiatief van, voor en door werkgevers met als doel werkgevers te ondersteunen bij het matchen van vraag en aanbod van personeel. Als werkgever krijg je vroeg of laat te maken met werknemers die uitvallen of boventallig zijn. Vaak leidt dit tot lange en kostbare trajecten, aldus Trudy Huisman, voorzitter van het Poortwachtercentrum Zwolle. In het Poortwachtercentrum slaan werkgevers in de regio de handen ineen om deze werknemers op een soepele manier een nieuwe werkplek te bieden. Daarbij gaan we niet uit van commerciële tarieven, maar van kostendekkende. Samenwerken op basis van vertrouwen is een belangrijke factor. Organisatie De oorspronkelijke initiatiefnemers Hemmink, Countus, Scania, Isala Klinieken, Novon, Rabobank, Rova en Nysingh vormen tegenwoordig het bestuur en organisatorisch steunt het Poortwachtercentrum op VNO-NCW IJsseldelta. Inmiddels hebben vele bedrijven zich aangesloten bij het Poortwachtercentrum, waardoor een netwerk is ontstaan waarin meer dan arbeidsplaatsen zijn ondergebracht. Bemiddelen en werkbijeenkomsten In totaal was het Poortwachtercentrum in het afgelopen jaar 49 keer succesvol in het bemiddelen tussen vraag en aanbod. Daarnaast werden verschillende werkbijeenkomsten georganiseerd over bijvoorbeeld ontslagrecht en loonkostensubsidies, zodat ook kennis met elkaar gedeeld werd. Een startsubsidie van de provincie Overijssel zorgde voor het benodigde werkkapitaal. Contactpersoon: Marcel van t Hul, regiomanager IJsseldelta, , Middelpunt februari

8 Nieuws uit de regio VNO-NCW bezorgd over inkoopbeleid gemeenten Noord Veluwe VNO-NCW Noord-Veluwe heeft namens het regionale bedrijfsleven bij de colleges van de Noord-Veluwse-gemeenten haar zorgen geuit over het aangekondigde nieuwe inkoopbeleid van deze gemeenten. De gemeenten willen door het samenvoegen van aanbestedingstrajecten hogere efficiency, betere kwaliteit en betere prijzen bereiken en daarmee financieel voordeel creëren. Het regionaal bedrijfsleven begrijpt niets van de ambivalente houding van de gemeenten. Enerzijds zetten de gemeenten zich afzonderlijk en in regionaal verband beleidsmatig zeer nadrukkelijk in voor zaken als werkgelegenheid, een goed economisch klimaat, duurzaamheid en versterking van de regionale structuren. Anderzijds kiezen de gemeenten in hun rol als grote opdrachtgevers ervoor met dit gezamenlijke inkoopbeleid onnodige drempels op te werpen voor het regionale bedrijfsleven. Dat gaat juist ten koste van arbeidsplaatsen, verslechtert het economisch klimaat, ondermijnt de regionale structuren en heeft door de langere transportlijnen negatieve invloed op de duurzaamheid. Daarmee staat het door de gemeenten aangekondigde inkoopbeleid haaks op de uitgangspunten van hun beleid op vele andere terreinen. Kees van den Berg, voorzitter van VNO-NCW Noord-Veluwe, benadrukt dat het bedrijfsleven voorstander is van open marktwerking en niet wil pleiten voor lokaal, dan wel regionaal protectionisme. Maar de praktijk is dat door het opschalen van de inkoop en de aanbestedingen ook de randvoorwaarden en de criteria worden opgeschaald. Dat werpt voor lokale en regionale bedrijven onnodige drempels op, wat meedingen naar opdrachten onmogelijk maakt. VNO- NCW Noord- Veluwe heeft per brief aan de Regio Noord Veluwe en aan de colleges van de afzonderlijke gemeenten een dringend beroep gedaan om zorgvuldig om te gaan met bestaande contracten en deze, daar waar mogelijk, in stand te houden. Contactpersoon: Marcel van t Hul, regiomanager VNO- NCW Noord-Veluwe Het Sociaal Economisch Overleg Achterhoek, waarin wij naast de samenwerkende gemeenten en KvK participeren, organiseerde in november 2009 een werkconferentie over wonen, werken en winkelen in Het besef is gegroeid dat we rekening moeten houden met de gevolgen van vergrijzing en bevolkingskrimp. Wat betekent dat voor ondernemers? En hoe kunnen we hier op inspelen? Dat is een uitdaging voor Foppe Atema, Achterhoek Nieuwjaarsbijeenkomst Achterhoek 2010 Op donderdag 7 januari organiseerde VNO-NCW Achterhoek samen met Jong Management Achterhoek een nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en relaties. Bijna 200 gasten, waaronder vijf burgemeesters, kwamen door de sneeuw naar de middeleeuwse De Oude Calixtuskerk in hartje Groenlo om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. Zoals dat hoort bij een dergelijke bijeenkomst waren er traditionele nieuwjaarsspeeches van ir. Foppe Atema, voorzitter VNO-NCW Achterhoek en drs. Anne Wassink RA, voorzitter Jong Management Achterhoek. Vervolgens was het woord aan Ben Verheij, voorzitter van De Oude Calixtus en een van de sponsoren van de avond. Hij vertelde over de verschillende mogelijkheden zoals feesten, seminars en ontvangsten binnen De Oude Calixtuskerk. Aankleding van de kerk was uitgevoerd door sponsor Kaak Events BV uit Groenlo. Verder sponsorden ook de Rouwmaat Groep uit Groenlo en accountantskantoor Westerveld & Vossers uit Varsseveld deze bijzonder feestelijke bijeenkomst. René Prop (regio Arnhem-Nijmegen): Het succes van een goede bereikbaarheid van de regio is afhankelijk van een goede mix van benutten, bouwen en beprijzen. Zo is de proef Slim Prijzen (= spitsmijden) bij de Waalbrug in Nijmegen een groot succes. Een tweede proef hiervan gaat nu regionaal van start. We hopen dat dit ook een succes zal worden en zal bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen. Voor een goed totaalpakket blijft doortrekking van de A15 echter noodzakelijk.

9 Nieuws uit de regio Middelpunt Ontmoeting centraal tijdens bijeenkomst in Flevoland VNO-NCW MKB Flevoland en Jong Management Flevoland hebben op 26 januari een geslaagde bijeenkomst gehouden in De Taveerne in Lelystad. De bijeenkomst stond in het teken van ontmoeting. Jonge en ervaren ondernemers konden elkaar in een prettige ambiance ontmoeten en leren kennen. De avond werd ingeleid door Dieke Talsma, voorzitter van Jong Management Flevoland, de aan VNO-NCW gelieerde vereniging voor ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar. Vervolgens was het woord aan David Manten, directeur van DTC Dutch Thermoplastic Components. Hij vertelde hoe dit van origine eenmansbedrijf in relatief korte tijd is uitgegroeid tot een speler van formaat in de hightech wereld van de vliegtuigbouw. Herman Hutten, eigenaar van de Hutten Group, is bij velen van ons vooral bekend als deelnemer aan de rally Parijs-Dakar. In woord en beeld deed hij verslag van zijn pogingen om aan dit mega-evenement deel te nemen en daarbij op zijn minst de eindstreep te halen, mede dankzij 17 vaste enthousiastelingen en een groot aantal sponsors. De avond werd afgesloten door Meine Breemhaar, voorzitter van VNO-NCW MKB Flevoland, waarna er tijdens de afsluitende netwerkborrel nog uitgebreid gelegenheid was om met de sprekers en met elkaar van gedachten te wisselen. Contactpersoon: Nel Ezendam, regiomanager VNO-NCW/MKB Flevoland: (055) fotograaf: Jan Ezendam Verenigingsnieuws Afscheid Karin van Helden Per 1 februari 2010 heeft mr. Karin van Helden afscheid genomen van VNO-NCW Midden. Karin is negen jaar werkzaam geweest als beleidssecretaris sociale zaken en secretaris van de Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappij (BOEM). Ze heeft veel betekend voor onze vereniging op het gebied van onderwijs/arbeidsmarkt dankzij haar uitstekende dossierkennis en goede contacten. Veel leden en relaties hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze kennis en kunde. Karin is niet overgestapt naar een andere werkkring, maar wil vooralsnog haar tijd besteden aan de dingen waar zij anders niet aan toe kwam c.q. te weinig tijd voor had. Wij wensen haar veel succes toe bij haar komende activiteiten en alle geluk en gezondheid voor de toekomst. Ledenboek 2010 Half februari ontvangen alle leden van de vereniging het jaarlijkse Ledenboek, met de overzichten van de (regio)besturen, de Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappij en adresgegevens van de leden met personen- en bedrijvenindex. De gegevens in het boek zijn gebaseerd op de situatie die op 1 januari van dit jaar bij de ledenadministratie bekend waren. Wijzigingen die na die VNO-NCW Midden Ledenboek 2010 tijd zijn doorgegeven zijn wel verwerkt in de administratie, maar niet in het Ledenboek. U kunt uw correcties in uw gegevens doorgeven via het mutatieformulier, dat in het Ledenboek is bijgevoegd. Of maak gebruik van Ledennet, het besloten deel van de verenigingssite (www.vno-ncwmidden. nl/ledennet). VNO-NCW Midden Ledenboek 2010 Middelpunt februari

10 Foto s: Patrick van Gemert

11 Middelpunt Peter Weda wil liberalisering van de zorg Er zal vanzelf een nieuwe balans ontstaan De overheid vindt dat de zorg bedrijfsmatiger moet, een denkbeeld dat zo n tien jaar geleden zijn intrede deed. Voor Peter Weda, voorzitter van de Raad van Bestuur van TriviumMeulenbeltZorg was het de aanleiding om lid te worden van VNO-NCW Midden. Als ik geacht wordt te opereren als een ondernemer, moet ik leren denken als een ondernemer. Hoewel de discussie omtrent marktwerking in de zorg een emotionele is, zeker binnen de sector zelf waar het standpunt alom is vertegenwoordigd dat concurrentie ten koste gaat van kwaliteit, is Weda een andere mening toegedaan. Het wordt tijd dat we met z n allen rigoureus anders tegen de zorg aan gaan kijken. Als het gaat om de kinderopvang zien we die met gemak als een economische factor en pompen er honderden miljoenen in. Wanneer ouders hun kinderen namelijk goed en goedkoop onder kunnen brengen, bevordert dat hun arbeidsproductiviteit. Subsidie voor opvang is dus een investering die zijn geld terugverdient. Maar dat argument gaat natuurlijk ook op voor de zorg. Nu zijn er ontzettend veel mantelzorgers die veel tijd en energie kwijt zijn met de zorg voor hun partner, ouders of kinderen. Ook hier valt dus ontzettend veel winst te boeken. Als dat je insteek is bij de discussie over de toekomst van de zorg krijg je een hele andere dan wanneer het alleen maar over welzijn en kosten gaat. Dit geluid hoor je echter nauwelijks. Nu is de discussie er toch één van een overheid die stelt dat zorg onbetaalbaar wordt en zorginstellingen die alles bij het oude willen laten in de angst over de kop te gaan. Het kan echter anders, daar ben ik van overtuigd. Dat de cultuur binnen de zorg ver afstaat van die van ondernemers is een gegeven, vervolgt de bestuursvoorzitter. En als ik meer en meer als een ondernemer moet gaan denken en ervaring op wil doen in het bedrijfsmatig runnen van deze organisatie, dan is het niet handig me te omringen met ambtenaren. Ik wilde dan ook een mentale omslag bij mezelf bewerkstelligen. Lid worden van VNO-NCW is dan een logische stap. Daarnaast speelde een andere overweging. Binnen de zorg is de lobby naar de landelijke politiek vooral een aangelegenheid van professies. Het draait om de belangen van beroepsgroepen: specialisten, verpleegkundigen, enzovoort. Van het uitoefenen van invloed Nu worden onnodige uitgaven en misstanden met de mantel der liefde bedekt. op een nieuwe toekomstige visie op zorg en de concrete invulling daarvan is nauwelijks sprake. Bij VNO-NCW zie je wel dit soort lijnen lopen en dat betekent dat ik me daar graag bij aansluit. Klant Weda is een warm pleitbezorger van een bedrijfsmatige aanpak door zorginstellingen. In feite is het simpel. Als je een goede auto koopt heb je minder onderhoud dan een tweedehandsje waar constant van alles mee mis is en ben je uiteindelijk vaak niet duurder uit. Hetzelfde geldt voor moderne energiezuinige woningen die dan wel tien of twintig procent duurder mogen zijn, maar uiteindelijk goedkoper zijn omdat je het terugverdient door energiebesparing. Langs die lijn moet je ook denken als je het hebt over de toekomst van de zorg. Geef ons de ruimte om als ondernemers te opereren - het product en de klant centraal te stellen - en je werkt automatisch aan een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Maar dan moeten we die ruimte ook wel echt Middelpunt februari

12 Super voor ondernemers. Van uw leasemaatschappij verwacht u kwaliteit, service en gunstige tarieven. Maar XLLease is meer! XLLease neemt u werk uit handen en staat u met advies en kennis van zaken terzijde. XLLease Autolease en wagenparkbeheer Ambachtsveld AZ Apeldoorn T: (055) betrokken integer to the point dat vinden cliënten van onze juridische dienstverlening neem contact op en ervaar het zelf arnhem sickeszplein hv arnhem t (026) nijmegen prins bernhardstraat aa nijmegen t (024)

13 Middelpunt krijgen. De overheid wil meer marktwerking, tegelijkertijd worden oude structuren in stand gehouden. Zo zitten er bij iedere gemeente full time ambtenaren te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor zorg in het kader van de WMO. En neem de indicatieorganen in het kader van de AWBZ die jaarlijks een paar honderd miljoen opslokken. Zij bekijken iedere zorgaanvraag en bepalen of wij zorg mogen verlenen. Wat mij betreft kunnen ze grotendeels op de schop. Waarom moeten die ambtelijke organisatie tussen ons en de klant staan? Het argument is dat we teveel toeloop zouden krijgen als zij de kraan niet zouden reguleren. Wat mij betreft kan die kraan echter gewoon open. Wat dan wel zo redelijk is, is dat de kosten komen te liggen waar ze thuishoren: bij de klant. De balans tussen vraag en aanbod, en tussen prijs en kwaliteit, zal zo vanzelf ontstaan. En wie zegt dat het per se allemaal goedkoper moet worden? Uiteindelijk draait het toch om het rendement. Nu wordt er in Den Haag gesproken over marktwerking, tegelijkertijd wil de politiek echter controle. En dit gaat niet samen. Liberalisering Ook binnen de zorg staat de discussie over een overgang van een beheersmatige naar een bedrijfsmatige zorg nog maar in de kinderschoenen. De angst voor concurrentie is groot. Weda: En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat er veel instellingen zijn die niet zouden kunnen bestaan zonder het huidige subsidiesysteem dat gebaseerd is op het aantal klantcontacten. Veel instellingen zouden bij een echte liberalisering van de markt failliet gaan. Maar is dat erg? Ze zouden worden overgenomen door grotere ondernemende organisaties die er hun voordeel mee zouden doen, zowel bedrijfsmatig als wat betreft de kwaliteit. Een ander aspect waarop liberalisering welkom is, is het punt van de exploitatie van ons vastgoed. Wanneer je als oudere alleen woont, vindt iedereen het normaal dat je je woonlasten voor je eigen rekening neemt, woon je in een zorginstelling dan is dat opeens niet meer zo. In de huidige situatie mogen we onze huurprijs niet zelf bepalen. Dit beperkt onze mogelijkheden om de kwaliteit van wonen en zorg te verbeteren aanzienlijk. Het zijn maar wat voorbeelden, maar nu voel ik me toch vaak een ondernemer wiens handen op de rug gebonden zijn. Het is dan ook zaak dat partijen nu eens echt in beweging komen en dat wij en onze klanten het vertrouwen krijgen dat we verdienen. De goede organisaties pakken het echt wel op. Nu worden toch te veel zaken, of het nu onnodige uitgaven en misstanden betreft, met de mantel der liefde bedekt. TriviumMeulenbeltZorg Levert thuiszorg in het kader van de WMO en AWBZ Heeft 900 verpleeghuisplaatsen Verleent zorg in overbruggingsafdelingen in ziekenhuizen in Almelo en Hengelo Verleent terminale zorg in hospices in Almelo en Hengelo Heeft 2000 vaste medewerkers en zo n 1000 vrijwilligers Draait een omzet van 70 miljoen euro per jaar Heeft meer dan 15 vestigingen in de regio Borne Almelo Hengelo Middelpunt februari

14 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Ondernemers moeten in beweging komen In maart 2010 zal Nederland zich naar de stembus begeven om hun lokale bestuurders voor de komende vier jaar te kiezen. Voor ondernemers zijn de gemeenteraadsverkiezingen belangrijker dan ooit. Gemeenten spelen immers een belangrijke rol in het creëren van randvoorwaarden voor slagvaardig ondernemen. En in tijden van recessie kunnen kleine beetjes een groot verschil maken. De economische recessie is wereldwijd. Het is dan ook een illusie dat deze op lokaal niveau kan worden opgelost. Toch kunnen gemeenteraden een grote invloed op het ondernemingsklimaat uitoefenen. En juist omdat de gevolgen van de crisis zich uiteindelijk lokaal bij individuele bedrijven manifesteren is het van groot belang dat zij dit beseffen en actief invulling geven aan deze verantwoordelijkheid. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een positieve rol spelen door administratieve lastenvermindering, rekeningen op tijd te betalen, lokale belastingen beperkt te houden en procedures vlot te laten verlopen. In feite zijn het allen zaken waar ondernemers ook in goede tijden behoefte hebben. Maar er zijn ook maatregelen denkbaar die specifiek worden geïmplementeerd in het kader van de crisis zoals het naar voren halen van investeringen. Gemeenten kunnen nu meer dan ooit het verschil maken. En hoewel in vele regio s de relatie tussen overheden en het bedrijfsleven steeds meer worden aangetrokken en vorm krijgen in concrete samenwerkingsverbanden, wordt dit verschil echt gemaakt daar waar de beslissingen vallen: bij de overheden zelf. Schipperen Juist daarom is het zo belangrijk dat ondernemers actief betrokken zijn bij de lokale en regionale politiek, aldus Clazinus Netjes, regiomanager Noord-Nederland bij Royal Has- koning en Statenlid voor het CDA in de provincie Overijssel en exraadslid in de gemeente Steenwijk. Mijn ervaring is dat het ondernemersbelang onvoldoende in beeld is bij bestuurders en ambtenaren in veel gemeenten en provincies. En dat heeft te maken met het feit dat ondernemers daar nauwelijks vertegenwoordigd zijn in de raden en staten. Mensen die niet uit het bedrijfsleven komen kunnen zich maar moeilijk voorstellen welk effect hun beslissingen - bijvoorbeeld op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen en aanbestedingen op het bedrijfsleven hebben. De algemene sfeer is er toch één van die redden zichzelf toch wel. Een voorbeeld is de hele kwestie rond Natura 2000 waarbij besluiten vallen waar het bedrijfsleven absoluut last van gaat ondervinden. En van de ernst van deze consequenties en wat deze nu exact betekenen is absoluut geen helder beeld. Dit soort zaken is alleen te voorkomen door meer balans binnen gemeenteraden en provinciale staten te brengen. En dat betekent dat er gewoonweg meer ondernemers, directieleden en managers mensen die echt weten hoe een bedrijf functioneert actief moeten worden in de politiek en zich verkiesbaar stellen. Natuurlijk is dat voor velen geen eenvoudige zaak. Het bedrijf zal altijd op de eerste plaats komen en schipperen met tijd is altijd een probleem. Toch liggen er, als je de zaken enigszins flexibel

15 Middelpunt kunt inrichten, altijd mogelijkheden. En het belang is gewoonweg groot. Nu is de relatie tussen overheid en bedrijfsleven nogal eenzijdig en er toch vaak één van moeten; je moet innoveren, je moet je aan de regels houden, je moet blijven investeren, terwijl de overheid zelf niet altijd voldoende bedrijfsmatig werkt. Het is wat mij betreft hoog tijd daar verandering in te brengen. Ondernemers moeten in beweging komen! Gemeenten kunnen nu meer dan ooit het verschil maken Taal Die laatste stelling wordt onderschreven door Petra Baarslag-de Mönnink, financieel directeur van Transporteur Inter Baarslag en raadslid voor Liberaal Hardenberg. Het zou ontzettend helpen wanneer er van de 31 raadsleden in Hardenberg een belangrijk deel wist waarover ze het hadden wanneer het over bedrijven gaat; wat het belang is van het goed organiseren van aanbestedingen, hoe het rendement van de middenstand sterk afhankelijk is van gratis parkeergelegenheid en dat je niet per se allerhande megalomane projecten hoeft uit te voeren als dat betekent dat er geen geld meer voor kleine belangrijke zaken overblijft. We hebben behoefte aan mensen die weten wat het is om de ingekomen middelen verstandig in te zetten, op een zodanige manier dat het rendement voor de lokale economie optimaal is. Binnen de gemeente wordt er echter niet altijd zo gedacht en men heeft in de huidige recessie al helemaal geen oog voor het belang van ondernemers. Wat dat betreft loop ik hier regelmatig tegen muren op en moet je als je iets wilt bereiken veel tijd en nog meer doorzettingsvermogen hebben. Ik ben hier begonnen als bestuurslid van de VVD, naar goed voorbeeld van mijn man, en ben vier jaar geleden verkozen. Na een jaar begon er echter van alles te schuren en had ik zin de handdoek in de ring te gooien. Dat heb ik uiteinde- Middelpunt februari

16 CNC multiaxis bewerken Ruim vijfendertig jaar levert Tieltjes Precision Parts B.V. aan tal van industrieën voornamelijk kleine en bewerkelijke draai- en freesdelen. Vele van deze delen worden wereldwijd toegepast in diverse vloeistof-, gas- en ultrasoon meetinstrumenten. Daarnaast levert Tieltjes halffabrikaten aan de levensmiddelenindustrie, de luchtvaart, de petrochemische industrie en de moderne machineen apparatenbouw. De CNC draai- en freescentra zijn uitgerust met overnamespindel, aangedreven gereedschappen, y-assen, laadmagazijn voor het uitgangsmateriaal, gecentreerd krasvrij lossen van het gereed product en gereedschapbreukbewaking voor een volledig onbemande productie van voornamelijk grote series draai- en freeswerk met bijzonder hoog nauwkeurigheids- oppervlaktegehalte. CNC conventioneel draaien en frezen Vanaf het prototype tot aan de uiteindelijke realisering van een product beschikt Tieltjes over een grote diversiteit aan machines. Conventionele machines worden vooral ingezet voor kleine series. Met 41 productiemachines kan er uiterst snel ingespeeld worden op de alsmaar wisselende vragen vanuit de markt. Ter ondersteuning van de productie bestaat het machinepark uit hoogwaardige boor-, tap- en draadsnijmachines evenals graveer-, slijp- en ontbraammachines. high quality precision parts manufacturing Specialiteiten Spanningsvrij gloeien, trommelontbramen, bundelzagen en eindmontage. Ook electrolytisch polijsten en leppen kan Tieltjes uitvoeren als eindbewerking. Tieltjes beschikt over de NEN-EN- ISO9000/2000 certificering. Bezoekadres Bedrijventerrein De Rieze De Hogenkamp EC Ulft Postadres Postbus AB Gendringen Contact Tel +31(0) Fax +31(0) Web Mail

17 Middelpunt lijke niet gedaan omdat je dat ten opzichte van de mensen die op je hebben gestemd niet kunt maken. Vandaar dat ik verder ben gegaan als leider van een eigen plaatselijke partij, waar overigens inmiddels heel wat ondernemers bij betrokken zijn. Dit heeft het voordeel dat we binnen de partij dezelfde taal Het ondernemersbelang is onvoldoende in beeld bij gemeenten en de provincie spreken. Bovendien hoeven we ons niet te voegen in de cultuur van een reguliere politieke partij. Toch zou ik nog steeds niet willen zeggen dat het politieke gevecht of dit werk nu zo leuk is. Ik doe het omdat ik merk dat het nodig is en dat veel mensen waarderen wat ik doe en wat ik wil bereiken. En wat betreft dat laatste zou ik het toejuichen als er meer ondernemers in de Hardenbergse politiek zouden stappen. Ook als dat voor andere partijen zou zijn. Dat zou de samenwerking immers absoluut ten goede komen. Aanbevelingen VNO-NCW Onlangs publiceerde VNO-NCW een aantal aanbevelingen ten behoeve van programma s voor de gemeenteraadsverkiezingen van Een samenvatting. Geef ruimte aan ondernemingen - Stimuleer de lokale economie - Confronteer ondernemingen in de huidige situatie niet met stijgingen van lokale lasten - Stimuleer de lokale arbeidsmarkt - Verbeter de samenwerking met het bedrijfsleven - Doe niet alles zelf, maar besteed uit aan het bedrijfsleven - Vergroot de veiligheid voor bedrijven Schrap overbodige vergunningen en regels en organiseer een snelle en betere dienstverlening - Schrap overbodige vergunningen en regels en ga uit van vertrouwen - Organiseer een snelle en betere dienstverlening - Verbeter de kwaliteit van het toezicht met minder lasten Maak de lokale heffingen en belastingen transparant en beperk de lastenstijgingen - Bevries de heffingen en belastingen tot 2012 en maximeer ze daarna op inflatieniveau - Schrap de leges voor vergunningen - Schrap de precariobelasting, de reclamebelasting en de toeristenbelasting Werk aan een adequate infrastructuur en ruimtelijke ordening - Zorg voor voldoende en adequate bedrijfshuisvesting - Zorg voor een optimale bereikbaarheid Middelpunt februari

18 Column Voor oorspronkelijke denkers: het Technasium In mijn jeugd was het voortgezet onderwijs overzichtelijk. Er bestond Mulo A en B, HBS A en B en Gymnasium alfa en bèta. B en Bèta (accent op wis- natuur- en scheikunde) stonden het hoogst in aanzien, A en Alfa (accent op talen en handelsvakken) was voor wie B/Bèta te moeilijk was. Met de invoering van de Mammoetwet kantelde dat beeld. Er kwamen pakketten examenvakken en het weinig sympathieke, maar heldere onderscheid verdween. Er waren meer oorzaken voor de groeiende populariteit van de alfa s. Het onderwijs vervrouwelijkte en de belangstelling voor de talen nam toe. Bovendien ontstond er een nieuwe groep wetenschappen die de Gammarichting genoemd werd: economie, sociologie, etc. De Bèta s werden ook nog eens minder zichtbaar. In mijn jeugd waren het weg- en waterbouwkundigen, scheepsbouwers, vliegtuigbouwingenieurs, etc. Je zag hen en hun prestaties. Nu zijn het ICT ers en milieutechnici, gekluisterd aan het scherm. Deze ontwikkeling staat echter haaks op wat de samenleving nodig heeft, wat de economie behoeft! We hebben probleemoplossers en innovatoren nodig. Jonge mensen die denken en doen verbinden: Bèta s! Hoe komen we aan hen? Het antwoord wordt nu gegeven met het TECHNASIUM, een door alle leerjaren van het voortgezet onderwijs lopende leerlijn, waarin een nieuw vak is opgenomen. Het heet Onderzoek en Ontwerpen. Daarin wordt gewerkt aan projectopdrachten van bedrijven en overheden, uitmondend in een zgn. meesterproef. Zo mogelijk worden de lessen gegeven in een Technasium Werkplaats. Het Bonhoeffer College in Enschede won dit jaar de Technasium Top Award. De leerlingen ontwierpen als opdracht een technisch hulpmiddel voor mensen met een functiebeperking. Het werd een broodsmeer en snijmachine. Let wel: de leerlingen bedachten en maakten het apparaat zelf, niet vanuit kennis opgedaan in een beroepsopleiding, maar zelf onderzoekend en ontwikkelend. Ik ben enthousiast over het Technasium. Aanvankelijk dacht ik dat het om een woordenspel ging, een variant op gymnasium. Maar zo is het niet, het is een serieuze poging de alfaisering van de samenleving te doorbreken en oorspronkelijke denkkracht aan te boren. Andries Greiner, gedeputeerde economische zaken, landbouw en toerisme provincie Flevoland (voorzitter Beleidsgroep Ondernemen, Ethiek en Maatschappij) Arnold+Siedsma ad Link:ad 225 x 145,5 mm :48 Pagina 1 Een goed idee verdient bescherming Een goed idee is soms meer waard dan u denkt. Of het nu gaat om een nieuw product, een nieuwe methode, een merk of een model, u wilt uw intellectuele eigendom omzetten in een exclusief commercieel succes. Arnold + Siedsma verzorgt octrooibescherming en merk- en model - registraties. Daarnaast voeren onze advocaten civielrechtelijke procedures bij inbreuk op uw rechten wanneer dat nodig mocht zijn. Den Haag München Antwerpen Octrooien Merken en Modellen Advocatuur

19 Middelpunt Foto: Aldo Allessi Op zoek naar de missing link De Drive Ruud van Duijvenbode RSE heeft het druk met zijn bureau voor criminaliteitspreventie. Dat heeft alles te maken met de economische recessie, maar ook met de kloof die er bij veel bedrijven is tussen het management en werknemers. En in dat laatste schuilt ook mijn motivatie voor mijn werk. Mijn fascinatie voor wat zich nu werkelijk binnen bedrijven afspeelt en mijn overtuiging dat de werkelijke winst in mijn vakgebied te behalen valt in het voorkomen van verliesgevend gedrag van werknemers is alleen maar gegroeid. Dat gedrag dat overigens vele vormen aan kan nemen - is immers in 80 procent van de gevallen terug te voeren op communicatieproblemen. Het management stuurt primair op cijfers, terwijl werknemers behoefte hebben aan aandacht en duidelijkheid. In deze zin is mijn werk te beschrijven als een zoektocht naar de missing link. Dat de onzekerheid van werknemers toeneemt in tijden van crisis is duidelijk. Als er ontslagen dreigen of om je heen mensen worden weggestuurd, ligt een verandering van gedrag voor de hand. Werknemers kunnen zich op allerhande manieren gaan indekken voor de toekomst bijvoorbeeld door het zich toeeigenen van bestanden, het doorspelen van bedrijfsgevoelige gegevens aan de concurrent die naar ze lonkt en uiteindelijk het plegen van malversaties en diefstal. Het is laakbaar, maar verklaarbaar en natuurlijk gedrag, gedrag dat overigens voor een groot deel te voorkomen valt. Wanneer werkgevers duidelijkheid bieden over wat wel en niet kan, welke controle er is, open zijn in hun communicatie en beleid, een saamhorigheidsgevoel weten te creëren en wantrouwen weten weg te halen, gaat daar een enorme preventieve werking van uit. Ik zie het als mijn taak het management van bedrijven hierin bij te staan vanuit mijn kennis en ervaring tijdens zo n dertig jaar bedrijfsrecherchewerk. Middelpunt februari

20 Middelen moeten direct naar ondernemers Bestrijding jeugdwerkloosheid leeft bij bedrijfsleven Iedere schoolverlater die langer dan drie maanden zonder werk zit, moet een stageplaats of leerwerkbaan worden aangeboden. Deze doelstelling, vastgelegd in het Sociaal Akkoord van 2009, is helder. De invulling ervan blijft echter beneden verwachting. Dat moet en kan beter, zo vindt VNO-NCW. Het aantal jongeren zonder stageplaats of baan groeit met de dag. Dit ondanks de prioriteit die in politiek Nederland wordt gegeven aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid en de algeheel onderschreven opinie dat het aan het werk houden van jongeren essentieel is voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Nu mag er dan even minder behoefte zijn aan arbeid, in de toekomst zullen de tekorten groot zijn en niemand mag buiten de boot vallen. Het probleem is dan ook nijpend vindt VNO-NCW. Tegelijkertijd signaleert de werkgeversorganisatie dat de wil van ondernemers om jongeren aan het werk te houden groter is dan ooit tevoren. Beschikbare middelen om dit te bewerkstelligen vinden echter zelden direct hun weg naar werkgevers, maar lopen bijvoorbeeld via gemeenten en UWV s, en gaan op in bestaande loketten en projecten waardoor de toegevoegde waarde onvoldoende is. Van ondernemers wordt echter wel gevraagd investeringen te blijven doen in tijden waar iedere cent telt. Niet vreemd dat VNO-NCW uit het oogpunt van effectiviteit pleit voor een meer directe subsidiestroom naar het bedrijfsleven. Voucher Ondanks de recessie zetten werkgevers zich met man en macht in om jongeren te behouden voor de arbeidsmarkt. Zo startte VNO-NCW Midden samen met bedrijvenkringen en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) de actie vers bloed cadeau, waarbij jongerenvouchers ter waarde van 2500 euro beschikbaar worden gesteld aan bedrijven die een werkzoekende jongere tussen de 17 en 28 jaar die geen zicht heeft op een reguliere baan in dienst nemen. De kick off van het project werd 13 december georganiseerd in theater Orpheus in Apeldoorn. De dag erna sloot de inschrijving voor de vijftig beschikbare vouchers wegens overweldigende belangstelling. Daarmee werd de werkzaamheid van een directe wijze van subsidiëring aangetoond. Estafettestokje VNO-NCW-Midden, het Ondernemersplatform Stedendriehoek (OPS) en RPA Stedendriehoek wilden echter meer met de bijeenkomst. Ondernemers moesten elkaar inspireren en motiveren. Daarom werden een aantal best practices besproken en een estafettestokje uitgereikt aan een bedrijf dat bijzondere initiatieven heeft getoond op het gebied van jongeren en arbeidsmarkt. Dat bedrijf zal op zijn beurt het stokje weer doorgeven aan een andere organisatie die zich op dit vlak verdienstelijk maakt. De eerste persoon die het symbolische kleinood mocht ontvangen was Peter Bourgonje, hoofd gebouwbeheer en onderhoud bij Omnisport Apeldoorn, vanwege de verbindingen die het bedrijf weet te leggen met studenten van ROC Aventus; toptalenten die hun studie combineren met sport en trainen in de wieler- en atletiekhal, maar ook de tachtig tot honderd studenten die er ieder uur te vinden zijn en hun sport beoefenen. Maar de relatie tussen ons en deze jongeren gaat verder dan dat, aldus

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken.

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken. De gesproken tekst geldt. Toespraak van drs. A.Th.B. Bijleveld- Schouten, commissaris van dekoningin in de provincie Overijssel, bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van TSE Overijssel, op donderdag 27 januari

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders)

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Nut en noodzaak 1. Vindt u het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? a. Waarom vindt u dit?

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2006.059 - DSB/2005.1298 RIS 135841 Doorkiesnummer 070-353 5000/2911 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

I Aan de leden van de Participatieraad

I Aan de leden van de Participatieraad Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 26 mei 2015 Ons kenmerk 2015/191059 Contactpersoon M. van der Tas Doorkiesnummer 023-5114827

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer stellen: geef ik iedereen een gelijke kans of staan er misschien onbewust vooroordelen in de weg? Ook in Den Haag worden kansen gemist, waardoor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Technologie in detail

Technologie in detail Technologie in detail Pretec Precisietechniek BV Postbus 149 2250 AC Voorschoten Industrieweg 16-18 2254 AE Voorschoten t +31 (0)71 56 19 164 f +31 (0)71 56 18 119 e info@pretec.nl. Deel kennis en maak

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl I

Eindexamen economie vmbo gl/tl I BEOORDELINGSMODEL Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. VRAGEN STAAT VRIJ 1 maximumscore 1 8,46 : 1,88 = 4,5 uur 2 A 3 maximumscore 1 Er is sprake

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

telefaxnummer (026)

telefaxnummer (026) Bezoekadres Postadres Gebouw Marktstate Postbus 9090 Eusebiusplein 1a 6800 GX Arnhem 6811 HE Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-malladrespost@gelderland.nl Gemeente Elburg

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Beste deelnemers van alweer de derde editie van the Battle, fijn dat jullie er vandaag op deze mooie dag zijn.

Beste deelnemers van alweer de derde editie van the Battle, fijn dat jullie er vandaag op deze mooie dag zijn. Toespraak tijdens het scholierenevenement the Battle door commissaris van de Koningin Ank Bijleveld-Schouten, op 24 maart 2011 om 13:15 in de statenzaal van het provinciehuis te Zwolle. Beste deelnemers

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

"' PS 2OIT/Ö)5>7. Rienties, H (Henry) ontv- 11 nur?nfc (

' PS 2OIT/Ö)5>7. Rienties, H (Henry) ontv- 11 nur?nfc ( Rienties, H (Henry) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Peter Snijders [Peter.Snijders@hardenberg.nl] donderdag 10 december 2015 13:16 Statengriffie streekfunctie Hardenberg Motie_PvdA behoud_waarde_kern_met_streekfunctie_voor_hardenberg.pdf;

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

omslag FORUM #01/

omslag FORUM #01/ Kabinet-Rutte-Verhagen 10 populair bij ondernemers Rutte heeft in oktober een sterke ploeg op het bordes gezet, vinden ondernemers. Ministers én beleid krijgen een dikke voldoende in de Nieuwjaarsenquête

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo Management & Organisatie Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo M&O - een nieuw vak Management en Organisatie (M&O) komt als vak niet voor in de basisvorming. In de Tweede Fase kan je M&O kiezen in

Nadere informatie

Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen,

Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen, Toespraak CdK drs. Ank Bijleveld-Schouten bij de ingebruikname van de Da Vinci-operatierobot in de Isala klinieken op 6 juli 2011, 17.15 uur. Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen,

Nadere informatie

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 17 april 2012 Voorstelnummer: 1.

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 17 april 2012 Voorstelnummer: 1. Feniks Campagne Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte 17 april 2012 Voorstelnummer: 1 Uturnity Aanleiding In Nederland is er een taboe op failliet gaan. En dat terwijl er dagelijks

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1 Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D3 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software Grip op accommodatie beheer een gezonde instelling advies - begeleiding - software Maurits Jansen, manager Vastgoed & ICT bij de zorginstelling Abrona Abrona is een christelijke organisatie die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2012 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. w m Een vrijwilliger vertelt... Werken bij Sensoor Oost Nederland geeft mij een voldaan gevoel. Het gevoel van iets

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 23 april 2012 Voorstelnummer: 1.

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 23 april 2012 Voorstelnummer: 1. Feniks Campagne Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte 23 april 2012 Voorstelnummer: 1 Uturnity Aanleiding In Nederland is er een taboe op failliet gaan. En dat terwijl er dagelijks

Nadere informatie

Als u zaken doet met de overheid...

Als u zaken doet met de overheid... Als u zaken doet met de overheid... Het duurzame inkoopbeleid van de overheid Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie