4 Woord vooraf. 6 De Groep LRM. 8 Het LRM-team. 10 LRM, een stabiele en dynamische risicokapitaalverstrekker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 Woord vooraf. 6 De Groep LRM. 8 Het LRM-team. 10 LRM, een stabiele en dynamische risicokapitaalverstrekker"

Transcriptie

1 Jaarrapport 2005

2

3 Inhoud 4 Woord vooraf 6 De Groep LRM 8 Het LRM-team 10 LRM, een stabiele en dynamische risicokapitaalverstrekker 13 Verstrekking van nieuw risicokapitaal in De LRM-portefeuille 26 LRM, een sterke projectontwikkelaar 30 LRM, een actieve vastgoedbeheerder 32 LRM, een accurate nazorgverlener 33 LRM, een behoedzame financieel beheerder 35 Corporate governance 45 Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen Ontwerp en druk: Bosmans Graphic Solutions, Lommel

4 Woord vooraf Op besloot De aandeelhouder, de Vlaamse Regering, een nieuwe Raad van Bestuur aan te stellen. De wettelijke termijn van de vroegere mandaten was verstreken. In het kader van de beoogde Corporate Governance-hervorming werd de wijze van besluitvorming en bestuur gewijzigd. Volgens de nieuwe statuten wordt het Directiecomité opgericht, bedoeld als emanatie van de Raad van Bestuur om de taak van leiding en monitoring meer geregeld en flexibel te kunnen verrichten. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door een Algemeen Directeur, bijgestaan door het Managementcomité dat hij voorzit. Op het vlak van de bedrijfsfinanciering zullen de reeds ontwikkelde producten en nieuwe initiatieven op ruimere basis worden gecommuniceerd. Commerciële prospectie zal deze doelstellingen ondersteunen. Het jaarrapport leert dat 2005 betekenisvol was: twintig investeringsbeslissingen werden genomen, vooral ten voordele van starters en KMO s. De vorige Raad van Bestuur heeft samen met PMV een ARKimedes-vennootschap opgericht, waardoor bijkomend risicokapitaal is gereserveerd voor starters en KMO s. Op het vlak van innovatie werden structurele maatregelen genomen, zoals de oprichting van een ICTfonds en de participatie in de NV Studentenondernemer, een lovenswaardig initiatief van de Universiteit Hasselt. Deze producten en initiatieven zullen verder ondersteund en ontwikkeld worden. Op nieuwe uitdagingen en /of opportuniteiten zal LRM een antwoord trachten te bieden. LRM zal aandacht blijven hebben voor projectontwikkeling. Onroerend goed blijft de basis voor economische en sociale verankering. Het beheer van risicokapitaal impliceert per definitie het nemen van risico s. LRM zal actief streven naar een betekenisvolle verhoging van de dealflow. De besluitvorming inzake bedrijfsfinanciering en projectontwikkeling zal versneld worden. Het Limburgplan van de Vlaamse Regering is een belangrijk gegeven. De uitdaging is de sociaal-economische ontwikkeling van Limburg. Deze uitdaging wordt gedeeld met het sociaal-economisch weefsel binnen de provincie. Wij doen een oproep aan alle sociaal-economische en politieke actoren om deze samen waar te maken. Erik MONARD, voorzitter

5 5

6 De Groep LRM X De groepsstructuur Schema met de belangrijkste werkmaatschappijen op vandaag LRM IMMOCOM (**) MIJNEN LISOM MBLM (*) (*) Vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied (**) Managementvennootschap Het Vlaamse Gewest is de enige aandeelhouder van LRM en bepaalt door middel van decreten en beheersovereenkomsten de Limburgse investeringsopdracht van LRM.

7 X De Raad van Bestuur Bestuurders MONARD Erik LEROI Hugo VAN RODE Jean Claude BIJNENS Stijn Voorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Regeringscommissaris DE KOKER Hedwig HUFKENS Guy JANSEN Nadia ROOS Jef SCHEPERS Myriam TUBEE Daphne VANHAVERBEKE Wim 1. VANHAVERBEKE Wim 2. ROOS Jef 3. TUBEE Daphne 4. LEROI Hugo 5. MONARD Erik 6. VAN RODE Jean Claude 7. SCHEPERS Myriam 8. DE KOKER Hedwig 9. JANSEN Nadia 10. BIJNENS Stijn 11. HUFKENS Guy

8 Het LRM-team BALLET Davina BAYEN Koen BERGOETS Kathleen BOGAERT Lieven DANIELS Freddy DELVAUX Martine DESSERS Mark QUANTEN Guido ROMMENS Filip SEGERS Danny STEEGMANS Veerle SWERTS Rita TODDE Rita VANDOMMELE Jan DONNE Theo ELENS Stephan EVERAERT Sarah HAegemans Wouter HOPMANS Gerda KROL Jan LIEBEN Wendy MARCHAL Yves PRONTERA Valerie PURNAL Wim

9 DONNé Theo 2. EVERAERT Sarah 3. DESSERS Mark 4. STEEGMANS Veerle 5. BERGOETS Kathleen 6. DELVAUX Martine 7. BOGAERT Lieven 8. SEGERS Danny 9. HOPMANS Gerda 10. PURNAL Wim 11. KROL Jan 12. SWERTS Rita 13. DANIELS Freddy 14. ROMMENS Filip 15. BALLET Davina 16. ELENS Stephan 17. QUANTEN Guido 18. HAegemans Wouter 19. MARCHAL Yves 20. BAYEN Koen 21. LIEBEN Wendy 22. TODDE Rita 23. PRONTERA Valerie 24. VANDOMMELE Jan

10 LRM, een stabiele en dynamische risicokapitaalverstrekker De troeven van LRM - een stabiele en onafhankelijke partner voor de langere termijn, een breed productengamma aanbieden en begeleiding via een professioneel equipe - zijn het voorbije jaar maximaal uitgespeeld. Daarbij stippelde de Raad medio 2005 een ambitieuze strategie uit voor de komende jaren. Mede onder impuls van het Limburgplan van de Vlaamse regering leidde dit tijdens de tweede helft van 2005 tot bijzondere aandacht voor projecten in toekomstgerichte sectoren. In 2005 werden de investeringsactiviteiten van LRM uitgebreid met een bijzonder accent op innovatie en verbreding van de investeringsfocus. Ook was de investeringspolitiek consistent met het verleden: LRM continueerde haar rol als investeerder voor de langere termijn (vijf tot tien jaar). Dit stabiele aandeelhouderschap van LRM laat de bedrijven toe verder te groeien. Ondernemingen in quasi alle sectoren en in elke levensfase kunnen met hun ondernemingsplan bij LRM aankloppen. LRM beschikt daartoe over een uitgebreid productengamma van risicokapitaal: te beginnen met startkapitaal ( seed money ), groeikapitaal, alsook producten voor de financiering van herschikkingen in het aandeelhouderschap. Bij familiale opvolgingen, MBI s en MBO s. LRM is bovendien een onafhankelijke financiële partner, zonder enige link met een bank of industriële holding. Met haar netwerk, de inzet van gespecialiseerde externe bestuurders en het dynamische team, wil LRM bijdragen tot de verdere economische groei en tot duurzame tewerkstelling in Limburg. Door deze strategie neemt LRM een unieke positie in op de markt van risicokapitaalverstrekking, in Limburg en zelfs in Vlaanderen. X Strategie 2005 X Verruiming van het investeringsveld LRM breidde het voorbije jaar haar investeringsportefeuille verder uit. In totaal werden 20 investeringsdossiers goedgekeurd voor een totaal bedrag van 14 miljoen euro. Hierin zijn ook de vervolginvesteringen in ondernemingen uit de portefeuille begrepen. Vanaf de tweede helft van 2005 is er veel aandacht gegaan naar innovatie. Die kreeg vorm door de oprichting van een intern ICTfonds en het aantrekken van ICT-deskundigen. Zodoende worden technische en financiële kennis gebundeld teneinde een impuls te geven aan de Limburgse ICT-sector. Ook is kort na balansdatum de participatie NV Ondernemingstalent goedgekeurd, een initiatief van UHasselt, 10

11 Dexia en LRM. Deze vennootschap financiert ondernemingsprojecten van studenten tijdens hun masteropleiding aan de UHasselt. Er zal ook werk worden gemaakt van een uitbreiding van het initiatief naar de Limburgse hogescholen. Verder kunnen prestarters beroep doen op LRM voor voorfinanciering, zelfs in een onderzoeksfase. LRM neemt bijgevolg het investeringsrisico mede op. Om deze risicovolle voorfinanciering mogelijk te maken, draagt LRM een deel van dat risico via haar BIZMOTOR-product. Investeringsportefeuille financieringsfase (volgens aantal Evca) Buy outs & replacement (18%) Seed & start up (27%) Expansie & acquisities (49%) X De Arkimedesregeling In oktober 2005 keurde de Participatiemaatschappij Vlaanderen een voorstel van LRM goed om een ARKimedesinvesteringsvennootschap (ARKIV) mee op te richten. ARKimedes is een initiatief van het Vlaamse Gewest om meer risicokapitaal te mobiliseren voor KMO s. Concreet is de vennootschap KMOFIN begin januari 2006 van start gegaan met een kapitaal van 25 miljoen euro. Deze maatschappij is een nieuwe dochtervennootschap van LRM met de Participatiemaatschappij van Vlaanderen als belangrijke minderheidsaandeelhouder. Met dit initiatief worden bijkomende risicokapitaalmiddelen bijeengebracht ten voordele van investeringen in star- Turnaround & Bridge (6%) ters en KMO s in Limburg. KMOFIN zal de bestaande KMOfinanciering van LRM verderzetten en intensifiëren. X De investeringen in 2005 De investeringsbeslissingen van LRM in 2005 betreffen vooral KMO-financieringen: 15 investeringen hebben een investeringswaarde voor LRM van minder dan 1 miljoen euro, waarvan er 8 een nieuwe en 7 een vervolginvestering betreffen. 11

12 Overzicht LRM-investeringen per sector % 25% 28% 19% 6% 15% 7% 14% 8% 6% 15% 9% 7% 16% ICT, biotech, media Metaal, kunststof, chemie Bouw, materialen Textiel, kleding Voeding Overige productie Logistiek, diensten, handel De 20 goedgekeurde investeringsdossiers die zich einde 2005 minstens in een definitieve contractfase bevonden, komen - zoals hoger reeds gesteld - neer op een LRM-investering van 14 miljoen euro. Het totale investeringsbedrag is echter 4 à 5 maal hoger omdat in de meeste projecten ook andere investeerders zijn betrokken en er telkens nog in bijlangrijke mate beroep wordt gedaan op aanvullende bankfinanciering. 12

13 Verstrekking van nieuw risicokapitaal in

14 Accurec Accurec werd in maart 2005 opgericht met als hoofdactiviteit de recyclage van loodaccu s. Het innovatieve verwerkingsproces heeft tot doel de accu s tot 93 % te laten hergebruiken als basisgrondstof voor de metaalindustrie, de kunststofindustrie en de bouwindustrie. De batterijen worden aangevoerd door erkende ophalers uit België, Nederland en Duitsland. In Frankrijk worden de eerste onderhandelingen gevoerd. De afvoer van de outputs is eveneens internationaal getint: het lood en de loodpasta worden in Spanje verder verwerkt, het polypropyleen gaat naar Frankrijk. Omzet 2004: Activiteit: Vestigingsplaats: Tewerkstelling: Contactpersoon: N.A. (start-up met verlengd boekjaar tot 31/12/06) recyclage van loodaccu s Kanaalweg 3420, 3980 Tessenderlo momenteel 4 personen en wordt in 2006 nog uitgebreid tot 7 Robert Verwimp, Gedelegeerd Bestuurder Robert Verwimp: Een best beschikbare technologie heeft een behoorlijk kostenplaatje. Een zware inspanning voor een beginnend bedrijf, dat hiervoor kon rekenen op de samenwerking met LRM, via een voor ons belangrijke kapitaalinjectie. 14

15 Bruyninx Groep Het ontstaan van de Bruyninx Groep dateert van in 1957 toen Martin Bruyninx, de vader van de huidige familiale aandeelhouders, het eerste Fiat-Lancia dealerschap startte in Hasselt. Sindsdien werden distributiecontracten gesloten met Citroën (1970), Nissan (1980) en Peugeot (1985). Ook werd de markt geografisch verder uitgebreid vanuit Hasselt naar Genk. In 2006 start de groep met de verdeling van Alfa Romeo vanuit haar vestiging in Hasselt. De groep is inmiddels marktleider in Limburg voor wat betreft verdeling van personenvoertuigen. In 2001 werd Carrosseriebedrijf Daniëls gekocht, waardoor de groep nu beschikt over een eigen herstelbedrijf. Private Equity en LRM de overname van de groep gerealiseerd. Deze transactie staat borg voor de verdere groei van de groep en het kunnen inspelen op opportuniteiten in de markt. Omzet 2005: Activiteit: autodistributie Vestigingsplaats: Hellebeemden 4, 3500 Hasselt Tewerkstelling: 143 Contactpersonen: Ward en Pol Bruyninx, Gedelegeerd Bestuurder Nadat 2 van de 4 aandeelhouders te kennen gaven dat zij hun aandelen wensten te verkopen, hebben de overige twee aandeelhouders (Pol en Ward), samen met ING Pol en Ward Bruyninx: Wij hebben ervoor geopteerd om financiële investeerders te betrekken bij de familiale opvolgingsproblematiek van onze groep. ING Private Equity en LRM laten ons toe onze eigen bedrijfsvisie verder te zetten. Hierdoor kunnen we aan de verdere uitbouw van de groep werken met een gezonde financiële structuur. 15

16 Entelec Control Systems Entelec Control Systems werd opgericht in 1992 met als doel de engineering van HVAC - installaties (Heating Ventilation Air Conditioning). Al snel bleek dat deze insteek te eng was, daar technische systemen binnen een gebouw steeds talrijker en complexer werden. Hierdoor evolueerden de activiteiten al snel in de richting van het aanbieden van oplossingen voor integratie-software van verschillende technieken. Dit werd mogelijk gemaakt via één grafische interface. Omzet 2005: Activiteit: software ibms systemen Vestigingsplaats: Wetenschapspark 25, 3590 Diepenbeek Tewerkstelling: 12 Contactpersoon: Miet Loix, CEO Website: Het gevolgde ontwikkelingstraject leverde de Sky-Walker op, een software die momenteel op licentiebasis wereldwijd verdeeld wordt. Entelec verdeelt dit product internationaal via zgn. VAR- en OEM-partners, die lokaal voor de implementatie instaan. De participatie van LRM moet er voor zorgen dat de internationale doorbraak van het product versneld gerealiseerd kan worden. Miet Loix: Door de inbreng van LRM krijgt Entelec de mogelijkheden om haar internationale groeistrategie versneld te realiseren. Zonder de ruggesteun van een partij zoals LRM hadden we deze stap misschien niet durven zetten of pas in een veel later stadium van onze ontwikkeling. LRM stelt naast haar financiële middelen bovendien ook nog haar netwerk ter beschikking waaruit we erg relevante contacten krijgen aangereikt. 16

17 ES Tooling LRM tekende in op een kapitaalverhoging van ES Holding en verwierf zo 30% van de ES Tooling groep door een participatie in kapitaal. Via een achtergestelde lening werd bijkomende groeifinanciering verstrekt. Door deze inbreng van risicodragende middelen beoogt LRM de onderneming mee te ondersteunen in haar groei en in het bijzonder in haar internationale expansiestrategie. Dankzij de capaciteit om met extreem hoge nauwkeurigheid protheses te maken, biedt ES Tooling oplossingen voor de tandprothesist, tandchirurg of tandtechnicus. En dit is nog maar een begin, want naast de tandprothese staat ES Tooling klaar om met dezelfde precisie andere onderdelen boven de schouder te construeren, zoals kaken, schedels, ogen, oren, in geavanceerde materialen zoals titanium. Omzet 2005: Activiteit: producent van fijn mechanische precisieonderdelen Vestigingsplaats: Lochtemanweg 44, 3580 Beringen (IZ Beringen Zuid 2205) Tewerkstelling: 11 Contactpersoon: Erik Schildermans, Gedelegeerd Bestuurder Website: Erik Schildermans: Om de concurrentie voor te blijven is het van het grootste belang dat er zo snel mogelijk marktaandeel genomen wordt. Op eigen kracht de markt van de tandprotheses penetreren zou ons te veel tijd kosten om onze voorsprong te behouden. Dankzij de participatie van LRM kan ES Tooling dit proces versnellen. 17

18 Ideaxis Het Hasseltse bedrijf Ideaxis, dat werd opgericht door David Baeyens en Jo Gielen als een ontwerper van websites, is inmiddels een multi-niche specialist en profileert zich als internetmarketingbedrijf. Ideaxis wil een duidelijke positie innemen in de internetmarketing. Het zwaartepunt ligt bij het eigen ontwikkelde sterproduct ADDEMAR. Het letterwoord staat voor Advanced Direct Marketing. Addemar is een internet-softwarepakket waarmee bedrijven en agencies zelf online campagnes kunnen opmaken, verzenden naar een gesegmenteerde doelgroep en de resultaten ervan analyseren. ADDEMAR wil ook buiten de landsgrenzen succesvol zijn. Begin 2006 behaalde Ideaxis de prestigieuze Golden Seal of Excellence 2006 op CEBIT, s werelds grootste ICT-beurs. Omzet 2005: v Activiteit: internetdienstenbedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van internetapplicaties en websites op maat Vestigingsplaats: Research Campus, Kempische Steenweg 293/6, 3500 Hasselt Tewerkstelling: 11 Contactpersonen: David Baeyens, Gedelegeerd Bestuurder Jo Gielen, Gedelegeerd Bestuurder Website: David Baeyens en Jo Gielen: Tot nu hebben we onze eigen groei steeds zelf gefinancierd, zonder extern kapitaal. Maar omdat we de marketing boot niet willen missen zijn we op zoek gegaan naar een financiële partner die ons kan helpen met onze groeiplannen. We zijn dan ook blij dat LRM investeerde. Dat is niet alleen een bevestiging voor ons als ondernemers dat we het vertrouwen waard zijn, maar het bewijst andermaal dat er opnieuw veel verwacht wordt van het internet. 18

19 Silicos Silicos is gespecialiseerd in het domein van de chemoinformatica. Slechts enkele weken na zijn oprichting wist Silicos in juni 2005 een eerste financieringsronde te voltooien. Het kapitaal hierbij werd ingebracht door de oprichters, een groep privé-investeerders, en de investeerders Software Holding & Finance (SHF) en LRM. Silicos gebruikt het ingebrachte kapitaal voor de ontwikkeling van een multi-target virtuele screening technologie, met als toepassing de ontwikkeling van nieuwe kandidaat geneesmiddelen voor de behandeling van een diversiteit aan ziekteverschijnselen zoals kanker, besmettelijke ziektes, ziektes van het centrale zenuwstelsel en immunodeficiëntie ziektes. Deze virtuele screening technologie is gebaseerd op een uniek concept dat de naam Spectrophore draagt. Silicos heeft de intentie deze technologie ter beschikking te stellen van klanten ter ondersteuning van hun interne ont- wikkelingsprojecten van geneesmiddelen. Bovendien biedt Silicos diensten aan in het algemene domein van de computationele chemie. Omzet 2005: Opstart 2005 Activiteit: virtueel drug discovery platform Vestigingsplaats: Wetenschapspark 7, 3590 Diepenbeek Tewerkstelling: 4 Contactpersoon: Wilfried Langenaeker, Gedelegeerd Bestuurder Website: Wilfried Langenacker: Als startende ondernemer is het goed dat investeerders bereid zijn mee het project te financieren. De zoektocht naar financiële middelen is een grote uitdaging, en dwingt je als initiatiefnemer ook goed na te denken over je businessplan. De feedback van potentiële investeerders is zeer leerrijk bij het opstellen van het businessplan. Deze waardevolle inbreng, opbouwende kritiek en steun, ook van LRM, blijft gecontinueerd in de Raad van Bestuur. 19

20 Visys Visys nv werd opgericht in 2004 en ontwikkelde inmiddels enkele geautomatiseerde visuele inspectiesystemen, op basis van camera en/of laser, voor de inspectie van food en non-food producten. De toepassingsgebieden voor haar intelligente technologieën zijn talrijk en gaan van het automatiseren van visuele in-line systemen tot individuele sorteermachines voor producten zoals: noten, groenten, granen, tabak, glas, afval,... Omzet 2005: Start-up Activiteit: geautomatiseerde visuele inspectie en sorteersystemen voor de food en non-food industrie. Vestigingsplaats: Industriepark Mosstraat, 3545 Halen Tewerkstelling: 5 LRM investeerde samen met een groep industriële investeerders ter ondersteuning van de internationale expansie van Visys. Contactpersoon: Website: Frank Zwerts, Managing Director Frank Zwerts: Het omzetten van onze innovatieve ideeën naar concrete toepassingen, klaar voor verkoop, vroeg een belangrijke financiële inspanning van de onderneming. Om de productiefase en commerciële expansie te financieren werd LRM aangezocht om medeaandeelhouder te worden. Wij zijn alleszins verheugd dat we een kapitaalkrachtige partner aan boord hebben die onze taal spreekt en die het mogelijk maakt om onze beloftevolle technologie optimaal te valoriseren. 20

21 De LRM-portefeuille 21

22 X Samenstelling van LRM-portefeuille Bedrijf Locatie website activiteit engagement 3DDD PHARMA Hasselt Generische geneesmiddelen kapitaal ACCUREC Tessenderlo Verwerken loodaccu s AIROSOLS & LIQUIDS JEUBIS kapitaal + achtergestelde lening St.-Truiden Spuitbussen kapitaal + achtergestelde lening AMBIORIX Tongeren Luxe schoenen kapitaal + achtergestelde lening ANAXIS Hasselt ICT en internetdiensten kapitaal ASAP HR Group Genk hrm-diensten kapitaal ASIC AHEAD Limburg Draadloze halfgeleider chipdesign ATLANTIS RESSOURCES Lommel Onderhoud voor verzinkerijbaden kapitaal kapitaal + achtergestelde lening BIO-RACING Tessenderlo Fietskleding kapitaal + achtergestelde lening BOSMANS GRAPHIC SOLUTIONS Lommel Drukkerij kapitaal BRUYNINX Hasselt Verdeler van wagens kapitaal + achtergestelde lening met warrants CEGEKA Hasselt ICT kapitaal CLAVIS Hasselt Kinderboekenuitgeverij kapitaal CONVEYOR SERVICES GENK Genk Transportsysteem voor Ford Genk Pay-on-production financiering 22

23 Bedrijf Locatie website activiteit engagement DE KAASBRIK Halen Kaasverwerking kapitaal achtergestelde lening DELICATESSE CATERING Genk Kant-en-klare gerechten kapitaal + achtergestelde lening DI LEGNO INTERIORS Genk Verouderde parketvloeren kapitaal + achtergestelde lening DIRESCO Opglabbeek Kunstmatige stenen platen kapitaal + achtergestelde lening DOXIS LIGHTING FACTORY ELAN LANGUAGES Genk Designverlichting achtergestelde lening DE WELTEN BELUX Maaseik Opleidings- en detacheringsdiensten Heusden- Zolder Vertaaldiensten achtergestelde lening ENTELEC Diepenbeek Innovatieve software ontwikkelaar ES HOLDING Beringen Fijnmechanische onderdelen kapitaal kapitaal GIA INTERNATIONAL Bree Immoticasystemen kapitaal + achtergestelde lening GRISPA Houthalen Spuitgieten kapitaal + achtergestelde lening met warrants IDEAXIS Hasselt Internetdienstenbedrijf kapitaal + achtergestelde lening 23

24 Bedrijf Locatie website activiteit engagement IPTE Genk Automatisering en contract manufacturing achtergestelde lening met warrants J.M. CONSTRUCT Kinrooi Metaalbewerking achtergestelde lening KOPAL GROEP (BRT) Maasmechelen Metalen palen voor hekwerken achtergestelde lening MANUSERVICES Genk Logistieke diensten voor ALZ kapitaal + achtergestelde lening NORDAL Bree Betontegels kapitaal + achtergestelde lening PRATO SERVICES Genk HRM-software achtergestelde lening met warrants PRIME AIR (STOKJES) Tessenderlo Luchtbehandelingssystemen achtergestelde lening RANE (NESA) Kinrooi Hekpoorten en boxen achtergestelde lening ROAM CHEMIE Houthalen Waterbehandelingsproducten SCANA-NOLIKO HOLDING achtergestelde lening met warrants Bree Voeding in glas en blik kapitaal + achtergestelde lening SILICOS Diepenbeek Chemo-informatica kapitaal SPAAS KAARSEN Hamont Kwaliteitskaarsen kapitaal + achtergestelde lening 24

25 Bedrijf Locatie website activiteit engagement SPIN-GROEP Peer Spinnerij kapitaal + achtergestelde lening SUMMIT ENGINEERING St.-Truiden Digitale audio-apparatuur kapitaal VALUE RETAIL Maasmechelen Merkendorp kapitaal + achtergestelde lening VISYS Halen Laserinspectiesystemen kapitaal + achtergestelde lening met warrants 25

26 LRM, een sterke projectontwikkelaar Het voorbije jaar versterkte LRM haar sleutelpositie, zowel qua ontwikkeling van bedrijventerreinen als andere projecten. Hieronder zijn de projecten weergegeven met een belangrijke vooruitgang in Naast deze opsomming zijn er nog andere die hier niet zijn opgenomen omdat deze te maken hebben met de valorisatie van het mijnpatrimonium. De in het verleden opgebouwde expertise bij de herbestemming van de mijnsites wordt meer dan ooit actief aangewend om de Limburgse gemeente- en stadsbesturen te ondersteunen in de ontwikkeling van lokale en regionale economie. Hiertoe is in 2005 de cel Vastgoed en Projectontwikkeling verder uitgebreid met deskundige mensen. X Industrieterreinen Hermes, het logistieke bedrijventerrein van Genk-Noord Hoogwaardig bedrijvenpark Waterschei De realisatie van dit hoogwaardig bedrijvenpark is gepland voor Hiertoe wordt momenteel het ruimtelijke kader voorbereid. In de loop van 2005 werd reeds een aanvang genomen met de implementatie van het masterplan in ruimtelijke uitvoeringsplannen. In het najaar van 2005 is de plan MER -procedure opgestart. Recent is beslist het volledige terrein van ca. 100 ha te verkopen aan het Stadsbestuur van Genk. KMO-zone Dilsen Het nieuwe BPA biedt het juridische kader voor de ontsluiting van een KMO-zone (6 ha) in eigendom van NV MIJNEN. Het Gemeentebestuur van Dilsen-Stokkem en NV MIJNEN sloten het voorbije jaar een samenwerkingsakkoord voor de ontwikkeling van deze zone. Volgens planning zal in het najaar van 2006 de infrastructuur aangelegd worden. In september 2005 besliste de Raad van Bestuur van NV Mijnen ca. 6,50 ha grond te verkopen aan de Groep Essers voor de oprichting van een bijkomend logistiek complex wegens uitbreiding van het contract met Ecolab, een producent van industriële reinigingsproducten. 26

27 KMO-zone As Ter ontwikkeling van deze KMO-zone zijn in 2005 de vergunningsprocedures met succes doorlopen. Tevens werden subsidies bekomen via EFRO en het Vlaamse subsidiebesluit bedrijventerreinen. De werken voor de ontbossing zullen aanvangen in het voorjaar van 2006 en de aanleg van de infrastructuur in het najaar van Zodoende kan de verkoop van de percelen in het najaar van 2006 starten. Het regionaal bedrijventerrein van Beringen-Ravenshout Het regionaal industriegebied Bilzen In 2005 werden de projectgronden van het bedrijventerrein Ravenshout Noord (18ha) verworven door het Stadsbestuur van Beringen. LRM sloot vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met dit Stadsbestuur en GOM-Limburg ter ontwikkeling van het gebied. Tevens is in 2005 aangevangen met het opstellen van een structuurvisie. De gronden zijn gelegen in het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en zijn strategisch voor de verdere uitbouw van de industriezone Ravenshout. In het grensgebied van Bilzen en Genk ligt een nog te ontwikkelen regionaal industriegebied van ongeveer 50 ha dat deels eigendom is van het Stadsbestuur van Bilzen en deels van private eigenaars. In 2005 werd onderhandeld over een samenwerkingsovereenkomst met het Stadsbestuur en GOM-Limburg. Momenteel wordt een haalbaarheidsonderzoek gevoerd dat door LRM via de stuurgroep wordt gevolgd. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zal LRM zich verder engageren. Ambachtelijke zone Molenheide - Zonhoven In 2005 werden de nodige vergunningen en subsidies bekomen om dit voormalige militair domein (7 ha) om te zetten in KMO-zone. Na verwerving van de gronden zullen de werken aangevat worden. Dit zal in de loop van 2006 gebeuren. 27

28 Brustem Industriepark (BIP) Het voorbije jaar werden geen verkopen gerealiseerd. Momenteel wordt met het Stadsbestuur van Sint-Truiden en de Flemish Aerospace Group (FLAG) onderzocht hoe een cluster van luchtvaartgebonden activiteiten gerealiseerd kan worden. Samenwerking met de Haven van Antwerpen In 2005 vonden gesprekken met vertegenwoordigers van de Haven van Antwerpen plaats om te komen tot een strategische samenwerking. In 2006 zal LRM in samenwerking met het Provinciebestuur en de Dienst van de Scheepvaart onderzoeken hoe Limburg voor de Haven van Antwerpen mede kan fungeren als logistieke distributiepoort. X Clusterprojecten Research Campus Hasselt In 2004 heeft RCH - het publiekprivaat partnerschap tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt, GOM-Limburg en LRM - een tweede hoogwaardig gebouw met een vloeroppervlakte van ca m² gerealiseerd. Het gebouw werd in het najaar van 2005 opgeleverd en geeft de reconversie van de Philips-site een nieuwe impuls. Diverse hoogtechnologische ondernemingen hebben inmiddels toegezegd om hun intrek te nemen in RCH, waaronder Asic Ahead, een beloftevolle starter waaraan LRM ook risicokapitaal verstrekt. De Life Sciences Development Campus LRM onderzocht hoe de bouw van een passende infrastructuur biotechbedrijven naar Limburg kon halen. Voortgaand op de resultaten van een conceptstudie wordt sinds 2005 actief gezocht naar geïnteresseerde biotechbedrijven. In 2006 zal het aanbod uitgebreid worden met een instapmodule voor jonge biotechbedrijven. Het Mobility Center Genk-Zuid De onderhandelingen tussen de initiatiefnemer Groep Ewals en projectpartners NV De Scheepvaart en LRM leidden intussen tot een principiële samenwerkingsovereenkomst als vertrekpunt voor een projectvennootschap. 28

29 De Raad van Bestuur van LRM besliste in 2005 te participeren in de NV Mobility Center Genk-Zuid. Na inbreng van de gronden door NV De Scheepvaart, kunnen de werken opgestart worden. X Stedelijke ontwikkelingen Eisden De inrichting van de buitenruimten van dit voormalige mijnterrein - in uitvoering van de regeringsbeslissing van zit in een laatste fase. Voorbereidingen zijn getroffen om eerstdaags de Franse Tuin aan te leggen als openbaar domein rond het hotel. Voor de ontwikkeling van de projectzone van ca. 30 ha gelegen op de voormalige mijnsite te Eisden, sloot MIJNEN een samenwerkingsakkoord met LISOM, een vennootschap die eveneens deel uitmaakt van de Groep LRM. LISOM heeft de opdracht van de Vlaamse regering een businessplan op te stellen tot realisatie van de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen. Hiertoe lanceerde LISOM in oktober 2005 een Europese PPS-oproep Eisden Stedelijk Gebied. Hiermede wil MIJNEN komen tot een publiekprivate ontwikkeling van dit stedelijke gebied. Tegelijkertijd wordt de mogelijke invulling voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan - op te stellen door het Provinciebestuur - uitgeklaard. Beringen De herbestemmingsmogelijkheden van het hele gebied en van de kolenwasserij in het bijzonder, zijn reeds in 2004 onderzocht. Vergelijkbaar met de ontwikkeling te Eisden zocht LISOM vorig jaar naar geschikte private partners voor het starten van een publiekprivate samenwerking. Het selectieproces van de private partner vond plaats in Die werkt momenteel een projectvoorstel uit. MIJNEN is hierbij als eigenaar nauw betrokken. 29

30 LRM, een actieve vastgoedbeheerder X Eigendommen per december 2005 Bij de sluiting van de MIJNEN had het mijnpatrimonium een totale oppervlakte van ca ha. Per 31 december 2005 is MIJNEN nog eigenaar van 586,85 ha, verdeeld over de 6 volgende voormalige mijnterreinen: Eigendom per 31 december 2005 in ha (MIJNEN) Site (**) Industrie Natuur Stedelijk Wonen Overige Totaal (*) Beringen 25,80 5,30 13,33 10,09 6,02 60,53 Eisden 12,70 56,46 31,79 0,62 101,56 Waterschei 3,99 221,34 92,93 0,88 14,65 333,79 Winterslag 31,95 19,32 1,23 52,49 Zolder 19,02 18,92 3,33 0,19 38,48 Houthalen Totaal 93,45 321,34 138,05 11,32 22,70 586,85 (*) De ontwikkelingen die de LRM in partnerschap met private en publieke partners realiseert, zijn hierin niet opgenomen. (**) Gerangschikt per mijnzetel, wat soms gemeentegrensoverschrijdend is. 30

Jaarverslag 2002 Jaarverslag 2002 4 Inhoud Woord vooraf 6 Bedrijfsfinanciering 8 Vastgoed en projectontwikkeling 16 Bijzondere opdrachten van de LRM 26 Beheersrol 28 Raad van Bestuur 30 Consolidatiekring

Nadere informatie

Jaarrapport. Ons mijnverleden is onze toekomst

Jaarrapport. Ons mijnverleden is onze toekomst Jaarrapport jaarrapport 2007 Jaarrapport Ons mijnverleden is onze toekomst In een oogopslag In een oogopslag Geconsolideerde winst NV LRM: 27 miljoen euro Bedrijfsfinanciering 10 miljoen euro risicokapitaal

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Beleidsnota 2009-2014 ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST JAARVERSLAG 2013 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Inhoud Identiteitskaart Ecopower Drie doelstellingen in één coöperatief bedrijf - Ecopower investeert in hernieuwbare energie - Ecopower sensibiliseert voor rationeel energiegebruik,

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

Samen groeien Samen oogsten Samen proeven

Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoudstabel Voorwoord 3 CIPAL missie en waarden 6 Statuten, deelnemers en samenstelling van de bestuursorganen 10 Het BBC-project,

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 Jaarverslag 2013 INHOUD 1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 35 4. FINANCIEEL VERSLAG -

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

COÖPERATIEF HANDELEN

COÖPERATIEF HANDELEN COÖPERATIEF HANDELEN Een blauwdruk van een coöperatief model om pop-up initiatieven in handelskernen mogelijk te maken Het project Coöperatief handelen is een initiatief van Stebo vzw in samenwerking met

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag 2011 ALGEMEEN deel Quest for growth JAArVerslag inhoud JAARVERSLAG ALGEMEEN deel Quest for growth Boodschap aan de aandeelhouders 3 Ratio s 4 Aandeelhoudersinformatie 5 Portefeuille 6 Deelnemingen op 31

Nadere informatie

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12 jaarverslag 2004 1. Brief aan de aandeelhouders 6 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8 3. Inleiding 12 3.1 Motor van het Masterplan 3.2 Sterke punten 3.3 Leefbare mobiliteit 3.4 Missie en strategie 3.5

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels Dries Cryns Wim Bex VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2 Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht Jaar verslag 20I2 SIOEN IN HET KORT Sioen Industries is een gediversifieerde beursgenoteerde groep met een uitgebreid portfolio activiteiten

Nadere informatie

Missie. Inhoud. Meer info. Voor wie doen we het? Wat doen we?

Missie. Inhoud. Meer info. Voor wie doen we het? Wat doen we? Jaarverslag 2013 1 Missie Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samen leving. De organisatie is een tussenschakel tussen investeerders (zowel individuele personen als organisaties)

Nadere informatie

Manufacturing & Maintenance

Manufacturing & Maintenance Manufacturing & Maintenance De divisie in een notendop Real Software s Manufacturing & Maintenance (M&M) divisie biedt haar klanten - grote productieen service bedrijven - een unieke combinatie van business

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie JAARVERSLAG 2008 Met passie voor innovatie Financiële hoogtepunten 2008 Beknopte resultatenrekening 2008 2007 Afwijking Netto-opbrengst 19.852 15.899 24,9% Solutions 11.581 7.302 58,6% Professional Services

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie