4 Woord vooraf. 6 De Groep LRM. 8 Het LRM-team. 10 LRM, een stabiele en dynamische risicokapitaalverstrekker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 Woord vooraf. 6 De Groep LRM. 8 Het LRM-team. 10 LRM, een stabiele en dynamische risicokapitaalverstrekker"

Transcriptie

1 Jaarrapport 2005

2

3 Inhoud 4 Woord vooraf 6 De Groep LRM 8 Het LRM-team 10 LRM, een stabiele en dynamische risicokapitaalverstrekker 13 Verstrekking van nieuw risicokapitaal in De LRM-portefeuille 26 LRM, een sterke projectontwikkelaar 30 LRM, een actieve vastgoedbeheerder 32 LRM, een accurate nazorgverlener 33 LRM, een behoedzame financieel beheerder 35 Corporate governance 45 Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen Ontwerp en druk: Bosmans Graphic Solutions, Lommel

4 Woord vooraf Op besloot De aandeelhouder, de Vlaamse Regering, een nieuwe Raad van Bestuur aan te stellen. De wettelijke termijn van de vroegere mandaten was verstreken. In het kader van de beoogde Corporate Governance-hervorming werd de wijze van besluitvorming en bestuur gewijzigd. Volgens de nieuwe statuten wordt het Directiecomité opgericht, bedoeld als emanatie van de Raad van Bestuur om de taak van leiding en monitoring meer geregeld en flexibel te kunnen verrichten. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door een Algemeen Directeur, bijgestaan door het Managementcomité dat hij voorzit. Op het vlak van de bedrijfsfinanciering zullen de reeds ontwikkelde producten en nieuwe initiatieven op ruimere basis worden gecommuniceerd. Commerciële prospectie zal deze doelstellingen ondersteunen. Het jaarrapport leert dat 2005 betekenisvol was: twintig investeringsbeslissingen werden genomen, vooral ten voordele van starters en KMO s. De vorige Raad van Bestuur heeft samen met PMV een ARKimedes-vennootschap opgericht, waardoor bijkomend risicokapitaal is gereserveerd voor starters en KMO s. Op het vlak van innovatie werden structurele maatregelen genomen, zoals de oprichting van een ICTfonds en de participatie in de NV Studentenondernemer, een lovenswaardig initiatief van de Universiteit Hasselt. Deze producten en initiatieven zullen verder ondersteund en ontwikkeld worden. Op nieuwe uitdagingen en /of opportuniteiten zal LRM een antwoord trachten te bieden. LRM zal aandacht blijven hebben voor projectontwikkeling. Onroerend goed blijft de basis voor economische en sociale verankering. Het beheer van risicokapitaal impliceert per definitie het nemen van risico s. LRM zal actief streven naar een betekenisvolle verhoging van de dealflow. De besluitvorming inzake bedrijfsfinanciering en projectontwikkeling zal versneld worden. Het Limburgplan van de Vlaamse Regering is een belangrijk gegeven. De uitdaging is de sociaal-economische ontwikkeling van Limburg. Deze uitdaging wordt gedeeld met het sociaal-economisch weefsel binnen de provincie. Wij doen een oproep aan alle sociaal-economische en politieke actoren om deze samen waar te maken. Erik MONARD, voorzitter

5 5

6 De Groep LRM X De groepsstructuur Schema met de belangrijkste werkmaatschappijen op vandaag LRM IMMOCOM (**) MIJNEN LISOM MBLM (*) (*) Vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied (**) Managementvennootschap Het Vlaamse Gewest is de enige aandeelhouder van LRM en bepaalt door middel van decreten en beheersovereenkomsten de Limburgse investeringsopdracht van LRM.

7 X De Raad van Bestuur Bestuurders MONARD Erik LEROI Hugo VAN RODE Jean Claude BIJNENS Stijn Voorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Regeringscommissaris DE KOKER Hedwig HUFKENS Guy JANSEN Nadia ROOS Jef SCHEPERS Myriam TUBEE Daphne VANHAVERBEKE Wim 1. VANHAVERBEKE Wim 2. ROOS Jef 3. TUBEE Daphne 4. LEROI Hugo 5. MONARD Erik 6. VAN RODE Jean Claude 7. SCHEPERS Myriam 8. DE KOKER Hedwig 9. JANSEN Nadia 10. BIJNENS Stijn 11. HUFKENS Guy

8 Het LRM-team BALLET Davina BAYEN Koen BERGOETS Kathleen BOGAERT Lieven DANIELS Freddy DELVAUX Martine DESSERS Mark QUANTEN Guido ROMMENS Filip SEGERS Danny STEEGMANS Veerle SWERTS Rita TODDE Rita VANDOMMELE Jan DONNE Theo ELENS Stephan EVERAERT Sarah HAegemans Wouter HOPMANS Gerda KROL Jan LIEBEN Wendy MARCHAL Yves PRONTERA Valerie PURNAL Wim

9 DONNé Theo 2. EVERAERT Sarah 3. DESSERS Mark 4. STEEGMANS Veerle 5. BERGOETS Kathleen 6. DELVAUX Martine 7. BOGAERT Lieven 8. SEGERS Danny 9. HOPMANS Gerda 10. PURNAL Wim 11. KROL Jan 12. SWERTS Rita 13. DANIELS Freddy 14. ROMMENS Filip 15. BALLET Davina 16. ELENS Stephan 17. QUANTEN Guido 18. HAegemans Wouter 19. MARCHAL Yves 20. BAYEN Koen 21. LIEBEN Wendy 22. TODDE Rita 23. PRONTERA Valerie 24. VANDOMMELE Jan

10 LRM, een stabiele en dynamische risicokapitaalverstrekker De troeven van LRM - een stabiele en onafhankelijke partner voor de langere termijn, een breed productengamma aanbieden en begeleiding via een professioneel equipe - zijn het voorbije jaar maximaal uitgespeeld. Daarbij stippelde de Raad medio 2005 een ambitieuze strategie uit voor de komende jaren. Mede onder impuls van het Limburgplan van de Vlaamse regering leidde dit tijdens de tweede helft van 2005 tot bijzondere aandacht voor projecten in toekomstgerichte sectoren. In 2005 werden de investeringsactiviteiten van LRM uitgebreid met een bijzonder accent op innovatie en verbreding van de investeringsfocus. Ook was de investeringspolitiek consistent met het verleden: LRM continueerde haar rol als investeerder voor de langere termijn (vijf tot tien jaar). Dit stabiele aandeelhouderschap van LRM laat de bedrijven toe verder te groeien. Ondernemingen in quasi alle sectoren en in elke levensfase kunnen met hun ondernemingsplan bij LRM aankloppen. LRM beschikt daartoe over een uitgebreid productengamma van risicokapitaal: te beginnen met startkapitaal ( seed money ), groeikapitaal, alsook producten voor de financiering van herschikkingen in het aandeelhouderschap. Bij familiale opvolgingen, MBI s en MBO s. LRM is bovendien een onafhankelijke financiële partner, zonder enige link met een bank of industriële holding. Met haar netwerk, de inzet van gespecialiseerde externe bestuurders en het dynamische team, wil LRM bijdragen tot de verdere economische groei en tot duurzame tewerkstelling in Limburg. Door deze strategie neemt LRM een unieke positie in op de markt van risicokapitaalverstrekking, in Limburg en zelfs in Vlaanderen. X Strategie 2005 X Verruiming van het investeringsveld LRM breidde het voorbije jaar haar investeringsportefeuille verder uit. In totaal werden 20 investeringsdossiers goedgekeurd voor een totaal bedrag van 14 miljoen euro. Hierin zijn ook de vervolginvesteringen in ondernemingen uit de portefeuille begrepen. Vanaf de tweede helft van 2005 is er veel aandacht gegaan naar innovatie. Die kreeg vorm door de oprichting van een intern ICTfonds en het aantrekken van ICT-deskundigen. Zodoende worden technische en financiële kennis gebundeld teneinde een impuls te geven aan de Limburgse ICT-sector. Ook is kort na balansdatum de participatie NV Ondernemingstalent goedgekeurd, een initiatief van UHasselt, 10

11 Dexia en LRM. Deze vennootschap financiert ondernemingsprojecten van studenten tijdens hun masteropleiding aan de UHasselt. Er zal ook werk worden gemaakt van een uitbreiding van het initiatief naar de Limburgse hogescholen. Verder kunnen prestarters beroep doen op LRM voor voorfinanciering, zelfs in een onderzoeksfase. LRM neemt bijgevolg het investeringsrisico mede op. Om deze risicovolle voorfinanciering mogelijk te maken, draagt LRM een deel van dat risico via haar BIZMOTOR-product. Investeringsportefeuille financieringsfase (volgens aantal Evca) Buy outs & replacement (18%) Seed & start up (27%) Expansie & acquisities (49%) X De Arkimedesregeling In oktober 2005 keurde de Participatiemaatschappij Vlaanderen een voorstel van LRM goed om een ARKimedesinvesteringsvennootschap (ARKIV) mee op te richten. ARKimedes is een initiatief van het Vlaamse Gewest om meer risicokapitaal te mobiliseren voor KMO s. Concreet is de vennootschap KMOFIN begin januari 2006 van start gegaan met een kapitaal van 25 miljoen euro. Deze maatschappij is een nieuwe dochtervennootschap van LRM met de Participatiemaatschappij van Vlaanderen als belangrijke minderheidsaandeelhouder. Met dit initiatief worden bijkomende risicokapitaalmiddelen bijeengebracht ten voordele van investeringen in star- Turnaround & Bridge (6%) ters en KMO s in Limburg. KMOFIN zal de bestaande KMOfinanciering van LRM verderzetten en intensifiëren. X De investeringen in 2005 De investeringsbeslissingen van LRM in 2005 betreffen vooral KMO-financieringen: 15 investeringen hebben een investeringswaarde voor LRM van minder dan 1 miljoen euro, waarvan er 8 een nieuwe en 7 een vervolginvestering betreffen. 11

12 Overzicht LRM-investeringen per sector % 25% 28% 19% 6% 15% 7% 14% 8% 6% 15% 9% 7% 16% ICT, biotech, media Metaal, kunststof, chemie Bouw, materialen Textiel, kleding Voeding Overige productie Logistiek, diensten, handel De 20 goedgekeurde investeringsdossiers die zich einde 2005 minstens in een definitieve contractfase bevonden, komen - zoals hoger reeds gesteld - neer op een LRM-investering van 14 miljoen euro. Het totale investeringsbedrag is echter 4 à 5 maal hoger omdat in de meeste projecten ook andere investeerders zijn betrokken en er telkens nog in bijlangrijke mate beroep wordt gedaan op aanvullende bankfinanciering. 12

13 Verstrekking van nieuw risicokapitaal in

14 Accurec Accurec werd in maart 2005 opgericht met als hoofdactiviteit de recyclage van loodaccu s. Het innovatieve verwerkingsproces heeft tot doel de accu s tot 93 % te laten hergebruiken als basisgrondstof voor de metaalindustrie, de kunststofindustrie en de bouwindustrie. De batterijen worden aangevoerd door erkende ophalers uit België, Nederland en Duitsland. In Frankrijk worden de eerste onderhandelingen gevoerd. De afvoer van de outputs is eveneens internationaal getint: het lood en de loodpasta worden in Spanje verder verwerkt, het polypropyleen gaat naar Frankrijk. Omzet 2004: Activiteit: Vestigingsplaats: Tewerkstelling: Contactpersoon: N.A. (start-up met verlengd boekjaar tot 31/12/06) recyclage van loodaccu s Kanaalweg 3420, 3980 Tessenderlo momenteel 4 personen en wordt in 2006 nog uitgebreid tot 7 Robert Verwimp, Gedelegeerd Bestuurder Robert Verwimp: Een best beschikbare technologie heeft een behoorlijk kostenplaatje. Een zware inspanning voor een beginnend bedrijf, dat hiervoor kon rekenen op de samenwerking met LRM, via een voor ons belangrijke kapitaalinjectie. 14

15 Bruyninx Groep Het ontstaan van de Bruyninx Groep dateert van in 1957 toen Martin Bruyninx, de vader van de huidige familiale aandeelhouders, het eerste Fiat-Lancia dealerschap startte in Hasselt. Sindsdien werden distributiecontracten gesloten met Citroën (1970), Nissan (1980) en Peugeot (1985). Ook werd de markt geografisch verder uitgebreid vanuit Hasselt naar Genk. In 2006 start de groep met de verdeling van Alfa Romeo vanuit haar vestiging in Hasselt. De groep is inmiddels marktleider in Limburg voor wat betreft verdeling van personenvoertuigen. In 2001 werd Carrosseriebedrijf Daniëls gekocht, waardoor de groep nu beschikt over een eigen herstelbedrijf. Private Equity en LRM de overname van de groep gerealiseerd. Deze transactie staat borg voor de verdere groei van de groep en het kunnen inspelen op opportuniteiten in de markt. Omzet 2005: Activiteit: autodistributie Vestigingsplaats: Hellebeemden 4, 3500 Hasselt Tewerkstelling: 143 Contactpersonen: Ward en Pol Bruyninx, Gedelegeerd Bestuurder Nadat 2 van de 4 aandeelhouders te kennen gaven dat zij hun aandelen wensten te verkopen, hebben de overige twee aandeelhouders (Pol en Ward), samen met ING Pol en Ward Bruyninx: Wij hebben ervoor geopteerd om financiële investeerders te betrekken bij de familiale opvolgingsproblematiek van onze groep. ING Private Equity en LRM laten ons toe onze eigen bedrijfsvisie verder te zetten. Hierdoor kunnen we aan de verdere uitbouw van de groep werken met een gezonde financiële structuur. 15

16 Entelec Control Systems Entelec Control Systems werd opgericht in 1992 met als doel de engineering van HVAC - installaties (Heating Ventilation Air Conditioning). Al snel bleek dat deze insteek te eng was, daar technische systemen binnen een gebouw steeds talrijker en complexer werden. Hierdoor evolueerden de activiteiten al snel in de richting van het aanbieden van oplossingen voor integratie-software van verschillende technieken. Dit werd mogelijk gemaakt via één grafische interface. Omzet 2005: Activiteit: software ibms systemen Vestigingsplaats: Wetenschapspark 25, 3590 Diepenbeek Tewerkstelling: 12 Contactpersoon: Miet Loix, CEO Website: Het gevolgde ontwikkelingstraject leverde de Sky-Walker op, een software die momenteel op licentiebasis wereldwijd verdeeld wordt. Entelec verdeelt dit product internationaal via zgn. VAR- en OEM-partners, die lokaal voor de implementatie instaan. De participatie van LRM moet er voor zorgen dat de internationale doorbraak van het product versneld gerealiseerd kan worden. Miet Loix: Door de inbreng van LRM krijgt Entelec de mogelijkheden om haar internationale groeistrategie versneld te realiseren. Zonder de ruggesteun van een partij zoals LRM hadden we deze stap misschien niet durven zetten of pas in een veel later stadium van onze ontwikkeling. LRM stelt naast haar financiële middelen bovendien ook nog haar netwerk ter beschikking waaruit we erg relevante contacten krijgen aangereikt. 16

17 ES Tooling LRM tekende in op een kapitaalverhoging van ES Holding en verwierf zo 30% van de ES Tooling groep door een participatie in kapitaal. Via een achtergestelde lening werd bijkomende groeifinanciering verstrekt. Door deze inbreng van risicodragende middelen beoogt LRM de onderneming mee te ondersteunen in haar groei en in het bijzonder in haar internationale expansiestrategie. Dankzij de capaciteit om met extreem hoge nauwkeurigheid protheses te maken, biedt ES Tooling oplossingen voor de tandprothesist, tandchirurg of tandtechnicus. En dit is nog maar een begin, want naast de tandprothese staat ES Tooling klaar om met dezelfde precisie andere onderdelen boven de schouder te construeren, zoals kaken, schedels, ogen, oren, in geavanceerde materialen zoals titanium. Omzet 2005: Activiteit: producent van fijn mechanische precisieonderdelen Vestigingsplaats: Lochtemanweg 44, 3580 Beringen (IZ Beringen Zuid 2205) Tewerkstelling: 11 Contactpersoon: Erik Schildermans, Gedelegeerd Bestuurder Website: Erik Schildermans: Om de concurrentie voor te blijven is het van het grootste belang dat er zo snel mogelijk marktaandeel genomen wordt. Op eigen kracht de markt van de tandprotheses penetreren zou ons te veel tijd kosten om onze voorsprong te behouden. Dankzij de participatie van LRM kan ES Tooling dit proces versnellen. 17

18 Ideaxis Het Hasseltse bedrijf Ideaxis, dat werd opgericht door David Baeyens en Jo Gielen als een ontwerper van websites, is inmiddels een multi-niche specialist en profileert zich als internetmarketingbedrijf. Ideaxis wil een duidelijke positie innemen in de internetmarketing. Het zwaartepunt ligt bij het eigen ontwikkelde sterproduct ADDEMAR. Het letterwoord staat voor Advanced Direct Marketing. Addemar is een internet-softwarepakket waarmee bedrijven en agencies zelf online campagnes kunnen opmaken, verzenden naar een gesegmenteerde doelgroep en de resultaten ervan analyseren. ADDEMAR wil ook buiten de landsgrenzen succesvol zijn. Begin 2006 behaalde Ideaxis de prestigieuze Golden Seal of Excellence 2006 op CEBIT, s werelds grootste ICT-beurs. Omzet 2005: v Activiteit: internetdienstenbedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van internetapplicaties en websites op maat Vestigingsplaats: Research Campus, Kempische Steenweg 293/6, 3500 Hasselt Tewerkstelling: 11 Contactpersonen: David Baeyens, Gedelegeerd Bestuurder Jo Gielen, Gedelegeerd Bestuurder Website: David Baeyens en Jo Gielen: Tot nu hebben we onze eigen groei steeds zelf gefinancierd, zonder extern kapitaal. Maar omdat we de marketing boot niet willen missen zijn we op zoek gegaan naar een financiële partner die ons kan helpen met onze groeiplannen. We zijn dan ook blij dat LRM investeerde. Dat is niet alleen een bevestiging voor ons als ondernemers dat we het vertrouwen waard zijn, maar het bewijst andermaal dat er opnieuw veel verwacht wordt van het internet. 18

19 Silicos Silicos is gespecialiseerd in het domein van de chemoinformatica. Slechts enkele weken na zijn oprichting wist Silicos in juni 2005 een eerste financieringsronde te voltooien. Het kapitaal hierbij werd ingebracht door de oprichters, een groep privé-investeerders, en de investeerders Software Holding & Finance (SHF) en LRM. Silicos gebruikt het ingebrachte kapitaal voor de ontwikkeling van een multi-target virtuele screening technologie, met als toepassing de ontwikkeling van nieuwe kandidaat geneesmiddelen voor de behandeling van een diversiteit aan ziekteverschijnselen zoals kanker, besmettelijke ziektes, ziektes van het centrale zenuwstelsel en immunodeficiëntie ziektes. Deze virtuele screening technologie is gebaseerd op een uniek concept dat de naam Spectrophore draagt. Silicos heeft de intentie deze technologie ter beschikking te stellen van klanten ter ondersteuning van hun interne ont- wikkelingsprojecten van geneesmiddelen. Bovendien biedt Silicos diensten aan in het algemene domein van de computationele chemie. Omzet 2005: Opstart 2005 Activiteit: virtueel drug discovery platform Vestigingsplaats: Wetenschapspark 7, 3590 Diepenbeek Tewerkstelling: 4 Contactpersoon: Wilfried Langenaeker, Gedelegeerd Bestuurder Website: Wilfried Langenacker: Als startende ondernemer is het goed dat investeerders bereid zijn mee het project te financieren. De zoektocht naar financiële middelen is een grote uitdaging, en dwingt je als initiatiefnemer ook goed na te denken over je businessplan. De feedback van potentiële investeerders is zeer leerrijk bij het opstellen van het businessplan. Deze waardevolle inbreng, opbouwende kritiek en steun, ook van LRM, blijft gecontinueerd in de Raad van Bestuur. 19

20 Visys Visys nv werd opgericht in 2004 en ontwikkelde inmiddels enkele geautomatiseerde visuele inspectiesystemen, op basis van camera en/of laser, voor de inspectie van food en non-food producten. De toepassingsgebieden voor haar intelligente technologieën zijn talrijk en gaan van het automatiseren van visuele in-line systemen tot individuele sorteermachines voor producten zoals: noten, groenten, granen, tabak, glas, afval,... Omzet 2005: Start-up Activiteit: geautomatiseerde visuele inspectie en sorteersystemen voor de food en non-food industrie. Vestigingsplaats: Industriepark Mosstraat, 3545 Halen Tewerkstelling: 5 LRM investeerde samen met een groep industriële investeerders ter ondersteuning van de internationale expansie van Visys. Contactpersoon: Website: Frank Zwerts, Managing Director Frank Zwerts: Het omzetten van onze innovatieve ideeën naar concrete toepassingen, klaar voor verkoop, vroeg een belangrijke financiële inspanning van de onderneming. Om de productiefase en commerciële expansie te financieren werd LRM aangezocht om medeaandeelhouder te worden. Wij zijn alleszins verheugd dat we een kapitaalkrachtige partner aan boord hebben die onze taal spreekt en die het mogelijk maakt om onze beloftevolle technologie optimaal te valoriseren. 20

21 De LRM-portefeuille 21

22 X Samenstelling van LRM-portefeuille Bedrijf Locatie website activiteit engagement 3DDD PHARMA Hasselt Generische geneesmiddelen kapitaal ACCUREC Tessenderlo Verwerken loodaccu s AIROSOLS & LIQUIDS JEUBIS kapitaal + achtergestelde lening St.-Truiden Spuitbussen kapitaal + achtergestelde lening AMBIORIX Tongeren Luxe schoenen kapitaal + achtergestelde lening ANAXIS Hasselt ICT en internetdiensten kapitaal ASAP HR Group Genk hrm-diensten kapitaal ASIC AHEAD Limburg Draadloze halfgeleider chipdesign ATLANTIS RESSOURCES Lommel Onderhoud voor verzinkerijbaden kapitaal kapitaal + achtergestelde lening BIO-RACING Tessenderlo Fietskleding kapitaal + achtergestelde lening BOSMANS GRAPHIC SOLUTIONS Lommel Drukkerij kapitaal BRUYNINX Hasselt Verdeler van wagens kapitaal + achtergestelde lening met warrants CEGEKA Hasselt ICT kapitaal CLAVIS Hasselt Kinderboekenuitgeverij kapitaal CONVEYOR SERVICES GENK Genk Transportsysteem voor Ford Genk Pay-on-production financiering 22

23 Bedrijf Locatie website activiteit engagement DE KAASBRIK Halen Kaasverwerking kapitaal achtergestelde lening DELICATESSE CATERING Genk Kant-en-klare gerechten kapitaal + achtergestelde lening DI LEGNO INTERIORS Genk Verouderde parketvloeren kapitaal + achtergestelde lening DIRESCO Opglabbeek Kunstmatige stenen platen kapitaal + achtergestelde lening DOXIS LIGHTING FACTORY ELAN LANGUAGES Genk Designverlichting achtergestelde lening DE WELTEN BELUX Maaseik Opleidings- en detacheringsdiensten Heusden- Zolder Vertaaldiensten achtergestelde lening ENTELEC Diepenbeek Innovatieve software ontwikkelaar ES HOLDING Beringen Fijnmechanische onderdelen kapitaal kapitaal GIA INTERNATIONAL Bree Immoticasystemen kapitaal + achtergestelde lening GRISPA Houthalen Spuitgieten kapitaal + achtergestelde lening met warrants IDEAXIS Hasselt Internetdienstenbedrijf kapitaal + achtergestelde lening 23

24 Bedrijf Locatie website activiteit engagement IPTE Genk Automatisering en contract manufacturing achtergestelde lening met warrants J.M. CONSTRUCT Kinrooi Metaalbewerking achtergestelde lening KOPAL GROEP (BRT) Maasmechelen Metalen palen voor hekwerken achtergestelde lening MANUSERVICES Genk Logistieke diensten voor ALZ kapitaal + achtergestelde lening NORDAL Bree Betontegels kapitaal + achtergestelde lening PRATO SERVICES Genk HRM-software achtergestelde lening met warrants PRIME AIR (STOKJES) Tessenderlo Luchtbehandelingssystemen achtergestelde lening RANE (NESA) Kinrooi Hekpoorten en boxen achtergestelde lening ROAM CHEMIE Houthalen Waterbehandelingsproducten SCANA-NOLIKO HOLDING achtergestelde lening met warrants Bree Voeding in glas en blik kapitaal + achtergestelde lening SILICOS Diepenbeek Chemo-informatica kapitaal SPAAS KAARSEN Hamont Kwaliteitskaarsen kapitaal + achtergestelde lening 24

25 Bedrijf Locatie website activiteit engagement SPIN-GROEP Peer Spinnerij kapitaal + achtergestelde lening SUMMIT ENGINEERING St.-Truiden Digitale audio-apparatuur kapitaal VALUE RETAIL Maasmechelen Merkendorp kapitaal + achtergestelde lening VISYS Halen Laserinspectiesystemen kapitaal + achtergestelde lening met warrants 25

26 LRM, een sterke projectontwikkelaar Het voorbije jaar versterkte LRM haar sleutelpositie, zowel qua ontwikkeling van bedrijventerreinen als andere projecten. Hieronder zijn de projecten weergegeven met een belangrijke vooruitgang in Naast deze opsomming zijn er nog andere die hier niet zijn opgenomen omdat deze te maken hebben met de valorisatie van het mijnpatrimonium. De in het verleden opgebouwde expertise bij de herbestemming van de mijnsites wordt meer dan ooit actief aangewend om de Limburgse gemeente- en stadsbesturen te ondersteunen in de ontwikkeling van lokale en regionale economie. Hiertoe is in 2005 de cel Vastgoed en Projectontwikkeling verder uitgebreid met deskundige mensen. X Industrieterreinen Hermes, het logistieke bedrijventerrein van Genk-Noord Hoogwaardig bedrijvenpark Waterschei De realisatie van dit hoogwaardig bedrijvenpark is gepland voor Hiertoe wordt momenteel het ruimtelijke kader voorbereid. In de loop van 2005 werd reeds een aanvang genomen met de implementatie van het masterplan in ruimtelijke uitvoeringsplannen. In het najaar van 2005 is de plan MER -procedure opgestart. Recent is beslist het volledige terrein van ca. 100 ha te verkopen aan het Stadsbestuur van Genk. KMO-zone Dilsen Het nieuwe BPA biedt het juridische kader voor de ontsluiting van een KMO-zone (6 ha) in eigendom van NV MIJNEN. Het Gemeentebestuur van Dilsen-Stokkem en NV MIJNEN sloten het voorbije jaar een samenwerkingsakkoord voor de ontwikkeling van deze zone. Volgens planning zal in het najaar van 2006 de infrastructuur aangelegd worden. In september 2005 besliste de Raad van Bestuur van NV Mijnen ca. 6,50 ha grond te verkopen aan de Groep Essers voor de oprichting van een bijkomend logistiek complex wegens uitbreiding van het contract met Ecolab, een producent van industriële reinigingsproducten. 26

27 KMO-zone As Ter ontwikkeling van deze KMO-zone zijn in 2005 de vergunningsprocedures met succes doorlopen. Tevens werden subsidies bekomen via EFRO en het Vlaamse subsidiebesluit bedrijventerreinen. De werken voor de ontbossing zullen aanvangen in het voorjaar van 2006 en de aanleg van de infrastructuur in het najaar van Zodoende kan de verkoop van de percelen in het najaar van 2006 starten. Het regionaal bedrijventerrein van Beringen-Ravenshout Het regionaal industriegebied Bilzen In 2005 werden de projectgronden van het bedrijventerrein Ravenshout Noord (18ha) verworven door het Stadsbestuur van Beringen. LRM sloot vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met dit Stadsbestuur en GOM-Limburg ter ontwikkeling van het gebied. Tevens is in 2005 aangevangen met het opstellen van een structuurvisie. De gronden zijn gelegen in het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en zijn strategisch voor de verdere uitbouw van de industriezone Ravenshout. In het grensgebied van Bilzen en Genk ligt een nog te ontwikkelen regionaal industriegebied van ongeveer 50 ha dat deels eigendom is van het Stadsbestuur van Bilzen en deels van private eigenaars. In 2005 werd onderhandeld over een samenwerkingsovereenkomst met het Stadsbestuur en GOM-Limburg. Momenteel wordt een haalbaarheidsonderzoek gevoerd dat door LRM via de stuurgroep wordt gevolgd. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zal LRM zich verder engageren. Ambachtelijke zone Molenheide - Zonhoven In 2005 werden de nodige vergunningen en subsidies bekomen om dit voormalige militair domein (7 ha) om te zetten in KMO-zone. Na verwerving van de gronden zullen de werken aangevat worden. Dit zal in de loop van 2006 gebeuren. 27

28 Brustem Industriepark (BIP) Het voorbije jaar werden geen verkopen gerealiseerd. Momenteel wordt met het Stadsbestuur van Sint-Truiden en de Flemish Aerospace Group (FLAG) onderzocht hoe een cluster van luchtvaartgebonden activiteiten gerealiseerd kan worden. Samenwerking met de Haven van Antwerpen In 2005 vonden gesprekken met vertegenwoordigers van de Haven van Antwerpen plaats om te komen tot een strategische samenwerking. In 2006 zal LRM in samenwerking met het Provinciebestuur en de Dienst van de Scheepvaart onderzoeken hoe Limburg voor de Haven van Antwerpen mede kan fungeren als logistieke distributiepoort. X Clusterprojecten Research Campus Hasselt In 2004 heeft RCH - het publiekprivaat partnerschap tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt, GOM-Limburg en LRM - een tweede hoogwaardig gebouw met een vloeroppervlakte van ca m² gerealiseerd. Het gebouw werd in het najaar van 2005 opgeleverd en geeft de reconversie van de Philips-site een nieuwe impuls. Diverse hoogtechnologische ondernemingen hebben inmiddels toegezegd om hun intrek te nemen in RCH, waaronder Asic Ahead, een beloftevolle starter waaraan LRM ook risicokapitaal verstrekt. De Life Sciences Development Campus LRM onderzocht hoe de bouw van een passende infrastructuur biotechbedrijven naar Limburg kon halen. Voortgaand op de resultaten van een conceptstudie wordt sinds 2005 actief gezocht naar geïnteresseerde biotechbedrijven. In 2006 zal het aanbod uitgebreid worden met een instapmodule voor jonge biotechbedrijven. Het Mobility Center Genk-Zuid De onderhandelingen tussen de initiatiefnemer Groep Ewals en projectpartners NV De Scheepvaart en LRM leidden intussen tot een principiële samenwerkingsovereenkomst als vertrekpunt voor een projectvennootschap. 28

29 De Raad van Bestuur van LRM besliste in 2005 te participeren in de NV Mobility Center Genk-Zuid. Na inbreng van de gronden door NV De Scheepvaart, kunnen de werken opgestart worden. X Stedelijke ontwikkelingen Eisden De inrichting van de buitenruimten van dit voormalige mijnterrein - in uitvoering van de regeringsbeslissing van zit in een laatste fase. Voorbereidingen zijn getroffen om eerstdaags de Franse Tuin aan te leggen als openbaar domein rond het hotel. Voor de ontwikkeling van de projectzone van ca. 30 ha gelegen op de voormalige mijnsite te Eisden, sloot MIJNEN een samenwerkingsakkoord met LISOM, een vennootschap die eveneens deel uitmaakt van de Groep LRM. LISOM heeft de opdracht van de Vlaamse regering een businessplan op te stellen tot realisatie van de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen. Hiertoe lanceerde LISOM in oktober 2005 een Europese PPS-oproep Eisden Stedelijk Gebied. Hiermede wil MIJNEN komen tot een publiekprivate ontwikkeling van dit stedelijke gebied. Tegelijkertijd wordt de mogelijke invulling voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan - op te stellen door het Provinciebestuur - uitgeklaard. Beringen De herbestemmingsmogelijkheden van het hele gebied en van de kolenwasserij in het bijzonder, zijn reeds in 2004 onderzocht. Vergelijkbaar met de ontwikkeling te Eisden zocht LISOM vorig jaar naar geschikte private partners voor het starten van een publiekprivate samenwerking. Het selectieproces van de private partner vond plaats in Die werkt momenteel een projectvoorstel uit. MIJNEN is hierbij als eigenaar nauw betrokken. 29

30 LRM, een actieve vastgoedbeheerder X Eigendommen per december 2005 Bij de sluiting van de MIJNEN had het mijnpatrimonium een totale oppervlakte van ca ha. Per 31 december 2005 is MIJNEN nog eigenaar van 586,85 ha, verdeeld over de 6 volgende voormalige mijnterreinen: Eigendom per 31 december 2005 in ha (MIJNEN) Site (**) Industrie Natuur Stedelijk Wonen Overige Totaal (*) Beringen 25,80 5,30 13,33 10,09 6,02 60,53 Eisden 12,70 56,46 31,79 0,62 101,56 Waterschei 3,99 221,34 92,93 0,88 14,65 333,79 Winterslag 31,95 19,32 1,23 52,49 Zolder 19,02 18,92 3,33 0,19 38,48 Houthalen Totaal 93,45 321,34 138,05 11,32 22,70 586,85 (*) De ontwikkelingen die de LRM in partnerschap met private en publieke partners realiseert, zijn hierin niet opgenomen. (**) Gerangschikt per mijnzetel, wat soms gemeentegrensoverschrijdend is. 30

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

RESOC Limburg 30 juni 2008 Stijn Bijnens, Algemeen Directeur

RESOC Limburg 30 juni 2008 Stijn Bijnens, Algemeen Directeur RESOC Limburg 30 juni 2008 Stijn Bijnens, Algemeen Directeur Onze missie LRM wil als rendementsgedreven investeringsmaatschappij dé katalysator zijn in de ontwikkeling van de Limburgse economie door het

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 Jaarverslag 2002 4 Inhoud Woord vooraf 6 Bedrijfsfinanciering 8 Vastgoed en projectontwikkeling 16 Bijzondere opdrachten van de LRM 26 Beheersrol 28 Raad van Bestuur 30 Consolidatiekring

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V. CONTACTS Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com Valérie Léonard B2WIN Tél.: +32 2 538 11 14 valerie.leonard@b2win.be Lasne, 8 september 2005 Halfjaarlijkse Resultaten per

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Toelichting 3. TOELICHTING

Toelichting 3. TOELICHTING 70 3. TOELICHTING III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (post 22 tot 27 van de activa) codes terreinen installaties, meubilair leasing en overige activa in aanen gebouwen machines en en rollend soortgelijke

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS VAN 19 OKTOBER 2010 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV

AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS VAN 19 OKTOBER 2010 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS VAN 19 OKTOBER 2010 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV Wilgenlaan 39 8610 Kortemark RPR (Veurne) 0445.949.778

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie