Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA"

Transcriptie

1 Het Verzekeringsblad 96e jaargang 10 mei 2007 nr. 10 Gevaarlijke details banksparen Vanaf 14 mei: VB-Selectie Zorgelijk: wanbetalers en onverzekerden mr Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars): Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

2 WANNEER WERKT RISK MANAGEMENT PRODUCTIEF? Risk management is een absolute must voor elke organisatie. Maar uw medewerkers moeten het wel omarmen. De praktijk wijst uit dat Risk management zoals Eiffel dat toepast, de beste resultaten boekt. Wij zoeken altijd naar de meest efficiënte manier om het te implementeren. Met een minimum aan bureaucratie. En een maximum aan draagkracht onder uw medewerkers. Waarbij controle niet leidt tot voortdurende correctie. Maar tot beloning en stimulans. Zo hielpen we een groot vastgoedfonds bijvoorbeeld in no-time aan het certificaat SAS 70. En implementeerden we onder andere SOX bij een multinationaal chemiebedrijf. Het bracht de onafhankelijke accountant van dit laatste concern ertoe om ons ook bij haar andere klanten aan te bevelen. Dus wellicht had u al eens van Eiffel Risk management gehoord.

3 INHOUD Cover Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA Verbondsdirecteur Leo de Boer en Ferdinand Soeteman, manager Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude 12 blikken terug op één jaar Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen. De pakkans voor de consument is al aanmerkelijk toegenomen, maar de processen lopen nog verre van gesmeerd. Fraudebestrijding is maatschappelijk gezien een belangrijk onderwerp en gaat iedereen aan. Ook tussenpersonen moeten hieraan hun bijdrage leveren. Rubrieken Hoofdredactioneel 5 Nieuws 6 Onder meer: - D&O pleit voor aparte intermediairgrens KiFiD Intermediair 10 Onder meer: - Leven vaker via intermediair Gevaarlijke details banksparen Aan het wetsvoorstel banksparen zijn enkele fiscaal uiterst onaangename gevolgen verbonden. De fiscale pijn zit vooral in het feit, dat de indexatie van de 18 vrijstelling KEW wordt geschrapt, betoogt mr Egon Borghuis. Vooral voor bestaande gevallen kan dat verstrekkende gevolgen hebben. In talloze adviezen is rekening gehouden met indexatie. Dat is niet zo gek, een KEW wordt doorgaans immers met een lange looptijd gesloten. Bijna half miljoen wanbetalers en onverzekerden VWS minister Ab Klink is niet geschrokken van de bijna wanbetalers en onverzekerden. 23 Hij noemde de aantallen niet onbevredigend, omdat onder de oude ziekenfondsregeling het aantal niet betalende burgers hoger was dan nu het geval is. Verzekeraars mogen echter vanaf 1 juli notoire wanbetalers royeren. De minister heeft hiervoor nog geen oplossing en de vraag is dus op wiens bordje dit probleem uiteindelijk afgeschoven wordt. Marketing bedrijven met Wilt u op eenvoudige en goedkope wijze marketingacties uitvoeren? Dan is het middel bij uitstek, zo schrijft Jan Lindeboom. is goedkoop, 44 werkt snel en is bovendien perfect meetbaar. Met name de meetbaarheid maakt het middel uitermate effectief. U dient echter wel de elementen voor een succesvolle mailing te kennen. En let op waarschuwt Lindeboom: een kwart van een adressenbestand is na een jaar al verouderd! VB-Selectie Op maandag 14 mei verschijnt de eerste VB-Selectie, het e-zine voor de financiële dienstverlener waarop u zich gratis kunt abonneren. VB-Selectie onderscheidt zich van 7bestaande digitale nieuwsbrieven door elke werkdag een vast thema aan de orde te stellen. Maandag is intermediairdag, dinsdag hypothekendag, etc. Abonneer u nu, dan hoeft u geen nummer te missen. Performance 20 Martijn Jansen & Ernst-Jan Mante: - Marketing Performance Management Zorg & Inkomen 23 Onder meer: - Allianz versnelt acceptatie PFP 26 Onder meer: - Belangstelling voor pensioen neemt iets toe Producten 33 Onder meer: - Werfpolis voor jachtbouwsector - Generali VerzuimStartPakket Column 37 Philippe Cousin: - Bescherming tegen waardedaling Met name(n) 38 Feiten & Cijfers 39 Onder meer: - De Goudse - Legal & General MV&D! 42 René Teuwen: - De internet golf is nu pas echt begonnen ICT 45 Onder andere: - De co-assurantiemarkt in de veranderende virtuele wereld Verzekerend Buitenland 48 Dat is ook waar 50 Nieuws 50 Barbier 54 nummer mei

4

5 COLOFON HOOFDREDACTIONEEL Het Verzekeringsblad onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 hoofdredactie Jan Aikens redactie Rienk Andriessen, Eric Beukema, Elly Gravendeel, Alex Klein redactie Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel , fax , internet vragen van abonnees worden gratis beantwoord uitgave van Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel uitgever Elieg Akkermans marketing Claudia Simoons (adverteerders). abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer, tel , automatische bestellijn tel , fax abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode losse nummers Losse nummers 6,25 excl. btw; VB-interactief Gidsen 11,80 excl. btw. advertenties Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Advertentie acquisitie: Bea Kolkman Laura Lustig Erik Meester, tel , fax , Media order: Toos Schurink, tel , fax , sluitingsdatum: dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend ontwerp Boshoff & Dekker, Deventer vormgeving Mediabuilders, Zutphen druk Plantijn Casparie Den Haag ISSN Kluwer BV legt-uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Code-Hoek In de week dat uitvoerig stilgestaan wordt bij het feit dat Pim Fortuyn vijf jaar geleden werd vermoord, spookt deze markante persoonlijkheid ook meer dan anders in de hoofden van de VB-redactie. Een half jaar voor zijn gewelddadige dood trad Fortuyn op als gespreksleider tijdens het VB Seminar op 8 november Bij de voorbereidende gesprekken dreigde hij de gevestigde orde het eens lekker moeilijk te maken met vragen over transparantie, beloningsstructuur en de grote automatiseringsachterstand. Onderwerpen die tegenwoordig vrijuit aan bod komen tijdens allerlei bijeenkomsten, maar die 5 1 / 2 jaar geleden stuk voor stuk aanleiding geweest zouden zijn voor marktpartijen om het seminar te boycotten. Na het laatste vooroverleg nam hij afscheid met de woorden: maak je geen zorgen, ik ben een professional, en iedereen die zich die dag herinnert, zal dat beamen. Fortuyn was het ook die pleitte voor het handhaven van de menselijke maat. Hij constateerde dat die maat verre was overschreden in het onderwijs en de zorg. Intussen is het een probleem geworden waar de hele samenleving onder gebukt gaat. Ook de financiële bedrijfstak lijdt onder de gevolgen van een toenemende XXL-size. ABN-Amro is een sprekend voorbeeld daarvan. De wens van het bestuur om de bank te laten transformeren tot een bedrijfsonderdeel van het Engelse Barclays was zo sterk, dat zij willens en wetens haar aandeelhouders en klanten met een grote boog probeerde te ontwijken om haar doel te bereiken. Het streven naar een onmenselijk grote maat laat in dit geval wellicht grote financiële sporen na. Maar belangrijker nog is de invloed die het heeft op het normale verkeer tussen wat we tegenwoordig stakeholders moeten noemen. De individuele consument moet het opnemen tegen leveranciers waarvan het beleid van de moeder in het ene buitenland wordt gecontroleerd door de grootmoeder in weer een ander vreemd land. Intermediairs doen zaken met aanbieders die dochters zijn van concerns die in hun jaarstukken veinzen niet meer te weten waar zij Nederland op de globe kunnen vinden; met marktpartijen die op de vraag of hun levenomzet nog op peil is, geen antwoord mogen geven omdat dat beursgevoelige informatie is; met van oorsprong Nederlandse bedrijven die in The Hague of Brussels hun cijfers in de Engelse taal toelichten en de Nederlandse resultaten van al hun dochters hebben geconsolideerd in een Europese smeltkroes. Je kan nauwelijks verwachten dat adviseurs nog zoals zij wel gewend waren spreken van mijn maatschappij, als ze geen idee hebben wie daar werkelijk de scepter zwaait. Misschien is het een troost te weten, dat ook vaak de accountmanager dat intussen niet meer weet. De top van zijn bedrijf is net zo ontoegankelijk voor hem als voor zijn klant. De enorme afstand tussen beleidsmakers en hun relaties maakt samenwerking in de letterlijke betekenis van het woord al fysiek onmogelijk. Dat heeft zijn weerslag op klantentrouw en leverancierstrouw. Het is van invloed op wederzijdse kennisoverdracht over de eindklant, om wie het in beginsel allemaal begonnen was. En aan het eind brengt het schade toe aan de hechtheid van de intermediaire bedrijfskolom. De consolidatie zal nog voortzetten, waarmee het gevaar aanwezig is dat de partners in business nog verder van elkaar gaan vervreemden. Maar het kan ook anders. Je hoeft je als werkmaatschappij niet per se te onderwerpen aan de grote verdwijntruc die de moeder met je wil uithalen. Zo zal lang niet elke adviseur zich er dagelijks van bewust zijn dat bijvoorbeeld Delta Lloyd dochter is van Aviva, één van s werelds toonaangevende financiële groepen, met een notering aan de Londense effectenbeurs. Deze Amsterdamse maatschappij doet niet geheimzinnig over cijfers en strategie. Niet alle maatregelen van deze verzekeraar worden met gejuich door het intermediair begroet, maar het bedrijf is wel herkenbaar en aanspreekbaar zonder zich te verschuilen achter moeders rokken. Wij raden andere conglomeraten aan deze Code-Hoek in hun bedrijfsvoering te implementeren. Jan Aikens nummer mei

6 NIEUWS Bindend advies KiFiD D&O pleit voor aparte intermediairgrens Mr Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau D&O, wil een aparte competentiegrens van KiFid voor intermediairs. Oosterbaan wil dat de absolute bevoegdheid van KiFiD bij geschillen waarbij het intermediair is betrokken, verlaagd wordt naar euro. En dat moet dan zowel de grens zijn voor de competentie van de Ombudsman, uitspraken van de Geschillencommissie en de uitspraken van deze commissie bij bindend advies. Indien tot deze verlaging wordt overgegaan taxeert D&O dat ook bij de adviseurs en bemiddelaars in financiële diensten de bereidheid zal bestaan tegen dit bedrag een bindend advies bij voorbaat te accepteren, aldus Jurjen Oosterbaan Martinius. Zoals bekend kan het nieuwe ene klachteninstituut voor de fi nanciële bedrijfstak op dit moment bindende uitspraken doen in zaken met een maximaal fi nancieel belang van euro. Met name het intermediair dat zich verplicht bij het KiFiD moest inschrijven werd ruw geconfronteerd met de vraag of men zich bij voorbaat aan zo n bindend advies zou onderwerpen. Zijn antwoord daarop is voor iedereen zichtbaar in het openbaar register van het klachteninstituut op de website. In eerste instantie hebben NBVA en NVA zich verbonden ervoor te zorgen dat hun leden zich aan het bindend advies zouden committeren. Later echter werd de brancheverenigingen duidelijk dat de adviseurs daardoor in ernstige fi nanciële problemen konden komen, temeer omdat vantevoren geen overleg had plaatsgevonden met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars. De grootste partijen, BAVAM en Schouten, namen de grootste zorg weg door te verklaren dat zij onder voorwaarden akkoord zouden gaan met bindend advies. Die voorwaarden vonden bij KiFiD overigens meteen weerklank. Rechter of commissie? De vraag bij wie het intermediair in het geval van een klacht beter af is, blijft de meningen verdelen. Natuurlijk staan de deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid van de rechtbanken buiten kijf. Maar datzelfde kan ongetwijfeld gezegd worden over de leden van de Geschillencommissie. Voor die leden pleit dat zij wellicht beschikken over een meer specialistische kennis dan de rechters die over alle mogelijke soorten geschillen moeten oordelen. Mede dankzij de bemoeienissen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars zal bij geschillen met een belang van meer dan euro het college worden uitgebreid tot vijf in plaats van drie personen. De discussie spitst zich toe tot de hoogte van het bedrag waarover de commissie kan oordelen. In een debat tussen Jurjen Oosterbaan en Rob Goedhart van de Consumentenbond, dat vorige maand georganiseerd werd door de Haagse Assurantie Club, hield Goedhart onverkort vast aan de grens van euro. Oosterbaan kwam met een genuanceerder standpunt. Dat het KiFiD op dit moment hogere bedragen kent, komt doordat banken, hypotheekinstellingen en beleggingsin- stellingen nu ook al geschillenregelingen kennen waarbij geschillencommissies bevoegd zijn tot hogere fi nanciële bedragen, stelt hij. Deze maxima zijn niet toegesneden op de bedrijfsvoering van het gemiddelde intermediairkantoor en daarom pleit Oosterbaan voor een gedifferentieerd maximum. Absolute bevoegdheid stellen op Jurjen Oosterbaan Martinius kwam met het concrete voorstel om de absolute bevoegdheid van KiFiD te verlagen tot euro. Dit moet dan zowel de grens zijn voor de competentie van de Ombudsman, voor uitspraken van de Geschillencommissie en voor uitspraken van deze commissie bij bindend advies. Banken, verzekeraars en hypotheekinstellingen kunnen vrijwillig een hoger bedrag aanvaarden waarvoor zij een bindend advies erkennen, door dit in contracten met hun relaties vast te leggen. Wordt deze suggestie niet overgenomen, dan ziet Oosterbaan het gevaar dat vroeg of laat een nieuwe geschilleninstantie wordt opgericht. De Wft biedt voor deze mogelijkheid nadrukkelijk de ruimte, zegt hij terecht. Maar daarmee dreigt één van de voordelen van KiFiD, één loket voor de consument met klachten over fi nanciële diensten, te verdwijnen. Consequenties Gesteld dat de suggestie van D&O wordt overgenomen. Dan is de consequentie dat minder zaken kunnen worden voorgelegd aan Ombudsman en Geschillencommissie en dat vaker de rechter zal worden ingeschakeld. De vraag is of we dat moeten zien als een positieve ontwikkeling. De Rechtbank kent geen helemaal geen limiet. Een klager hoeft zich dus niet af te vragen of hij zijn claim zal maximeren tot euro in ruil voor een snellere rechtsgang. Hij kan zijn vordering sky high opvoeren in de wetenschap dat de rechter die toch wel zal matigen. Daarnaast is het geen uitgemaakte zaak dat een burgerlijke rechter meer terzake kundig zal zijn dan een lid van de Geschillencommissie. Eerder kan sprake zijn van het tegendeel. Tot slot speelt hier nog een argument van geheel andere orde. Voor een Rechtbank zal een zaak tegen een fi nanciële dienstverlener er één zijn als alle andere. Zo n zelfde zaak 6 nummer mei 2007

7 NIEUWS raakt echter de kerntaak van de Geschillencommissie, die moet opereren in een relatief kleine wereld, waarin zij alle ogen op zich gericht weet. Een peloton van vakdeskundigen staat klaar om iedere overweging van de commissie op een goudschaaltje te wegen, die van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars daarbij natuurlijk voorop. Alles afwegende zien wij niet veel redenen om de competentiegrens naar beneden bij te stellen. Dat lijkt niet in het belang van een snelle en relatief goedkope rechtsgang; dus ook niet in het belang van het intermediair. Het VB heeft als eerste de problemen rond het bindend advies naar buiten gebracht. Die publicaties hebben aanleiding gegeven tot belangrijke positieve ingrepen. Zowel KiFiD als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars bleken in staat op het allerlaatste moment zeer adequaat te reageren op de door ons gesignaleerde materie. Nu is het aan iedere fi nanciële dienstverlener individueel om zijn afweging te maken. Jan Aikens VB-Selectie dagelijks in uw mailbox centraal staat het thema van de dag. U krijgt in kort bestek een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen week en wilt u daar meer over weten, dan klikt u naar de website, waar zoals u dat gewend bent van Het VB dieper op de onderwerpen wordt ingegaan. Zoals u de afgelopen maanden gewend bent, gaat door met het dagelijks publiceren van (veel) nieuws op de homepage van de website. Meermalen per dag worden nieuwe items aan de nieuwsladder toegevoegd. Bezoekers van de site kunnen zich abonneren op de RSS-feed. Zij kunnen dan een korte beschrijving van het laatst toegevoegde nieuws op hun computer bekijken (zie voor een nadere uitleg: Op maandag 14 mei verschijnt de eerste VB-Selectie, het e-zine voor de fi nanciële dienstverlener waarop u zich gratis kunt abonneren. VB-Selectie onderscheidt zich van bestaande digitale nieuwsbrieven door elke werkdag een vast thema aan de orde te stellen. Maandag is intermediairdag, dinsdag hypothekendag, etc. Natuurlijk vindt u in dit e-zine ook doorlinks naar het dagelijkse nieuws en andere belangrijke onderwerpen. Maar Sinds kort kunt u meepraten over actuele onderwerpen, of zelf een discussie starten, op VBlog en het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen op VB-TV. Daar vindt u video-impressies van de Branchedag Als u zich nu abonneert op VB-Selectie, dan hoeft u geen nummer te missen. Abonneren kan door een te zenden naar onder vermelding van abonnement VB-Selectie. Voogd & Voogd pakt verbetering performance versneld op Voogd & Voogd gaat de knelpunten in haar dienstverlening versneld aanpakken. Het gaat hierbij om zaken die tijdens het eerder dit jaar gehouden performance-onderzoek naar voren zijn gekomen. In dit door Voogd & Voogd gehouden onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat de telefonische bereikbaarheid van het bedrijf te wensen overlaat en dat de doorlooptijd van niet-standaard aanvragen of mutaties te lang is. Er zijn vanzelfsprekend ook goede zaken te melden. De schadeafdeling wordt in het onderzoek door tussenperso- nen als goed beoordeeld en nieuwe aanvragen die via elektronische processen worden verwerkt resulteren binnen 24 uur in een polis. Gezien de negatieve berichten die de laatste tijd over het bedrijf zijn verspreid, maar die inhoudelijk los staan van de uitkomsten van het genoemde performance-onderzoek, wil de directie haar verantwoordelijkheid tonen door direct de aanpak van gesignaleerde knelpunten in de dienstverlening naar voren te halen om zo de performance te verbeteren. nummer mei

8 NIEUWS Privé reisverzekering onvoldoende voor MKB-er Veel MKB-ers beseffen niet dat een gewone reisverzekering vaak onvoldoende is voor een zakenreis. Europeesche Verzekeringen wijst erop dat dit grote financiële gevolgen kan hebben. De maatschappij heeft een speciale campagne zakenreisverzekering gelanceerd en inderdaad ligt hier nog een behoorlijke markt braak. Business Travel Monitor/CVO heeft geconstateerd dat zo n 30% zakenreizigers onverzekerd op reis gaan. Zij hebben kennelijk de indruk dat hun doorlopende privé reisverzekering voor voldoende dekking zorgt. Maar de haast onmisbare laptop, om een voorbeeld te noemen, is dan niet verzekerd. Europeesche wijst de ondernemers in het MKB enerzijds op de risico s en anderzijds op het bestaan van haar Collectieve Doorlopende Zakenreisverzekering. Tot 1 juli ondersteunt zij de campagne met een speciale actiesite: CED neemt ITS en Risk Care over ITS Expertise, onderdeel van SGS Nederland, is overgenomen door de Centrale Expertise Dienst. Het in Spijkenisse gevestigde bedrijf mjet negen medewerkers richt zich voornamelijk op de expertise rondom bouwaansprakelijkheid/ CAR. ITS zal vooralsnog onder eigen naam blijven opereren; de medewerkers verhuizen naar het CED-gebouw in Capelle aan den IJssel. De leiding komt in handen van René van den Broek, Business Unit directeur CED Nomex/EMN. Tegelijkertijd heeft CED het Belgische Risk Care verworven van SGS Belgium, waarmee CED haar ambitie invult om ook haar activiteiten buiten de landsgrenzen uit te breiden. Het bedrijf werkt met 19 mensen vanuit Antwerpen, Brussel en Luik en is marktleider bij onze zuiderburen. Verschil in gemeentelijke grafkosten blijft groot Jaar na jaar wijst Dela op het enorme verschil in grafkosten dat gemeenten in rekening brengen. Dat blijkt ook dit jaar nog steeds niet anders te zijn. Het verschil in de tarieven over een graf van 20 jaar tussen de duurste gemeente (Waddinxveen) en de goedkoopste (Ferweradiel) bedraagt maar liefst euro. Bestuursvoorzitter Edzo Doeve heeft het rapport waarin de graftarieven van de verschillende gemeenten zijn vergeleken, overhandigd aan Arie Slob (ChristenUnie). Dit Tweede Kamerlid heeft naar aanleiding van een eerder Dela-onderzoek kamervragen gesteld. Kennelijk heeft dat niet geleid tot het gewenste resultaat, want nog steeds zijn er gemeenten die zeer hoge en ondoorzichtige graftarieven hanteren, zo concludeert Dela. Arie Slob bleek het daarmee eens. Het onderzoek laat zien dat de verschillen in graftarieven zo significant zijn dat deze problematiek besprekbaar moet worden gemaakt, luidde zijn reactie. Ik juich dan ook toe dat een dergelijk onderzoek opnieuw is uitgevoerd. Opvallend is dat de duurste gemeente Waddinxveen opeen steenworp afstand ligt van een van de goedkoopste gemeenten, namelijk Oudewater. Waddinxveen rekent voor grafrechten gedurende een periode van 20 jaar euro en Oudewater 632 euro. De jaarlijkse stijging bij de dure gemeenten overtreft niet alleen het inflatiecijfer, maar vallen ook in absolute cijfers fors uit omdat het percentage berekend is over tarieven die al zeer hoog zijn. Vooral de gemeente Bedum pakt flink uit met een tariefsverhoging van 37%, maar ook Hoogeveen, Rozenburg, Coevorden, Neder Betuwe, Gorinchem, Castricum en Ruinen hanteren verhogingen tussen 22 en 10%. Het volledige rapport kunt u downloaden op Erkend Hypothecair Planner populair bij banken Tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners is besloten dit jaar nieuwe stappen te zetten in een verdere professionalisering van de Vereniging en de daarmee samenhangende Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners. Drie jaar na de oprichting telt de vereniging 410 leden. De opleiding Erkend Hypothecair Planner bleek in het afgelopen jaar ook in de toenemende mate populair bij banken. HYPOTHEEKAFSPRAKEN WONINGTAXATIES NOTARISSERVICE BOUWKUNDIGE KEURINGEN AAN- / VERKOOPBEGELEIDING Gratis hypotheekafspraken!! Bel / 8 nummer mei 2007

9 NIEUWS Fortis verkoopt Hippo Zorg W.A. Hienfeld Holding B.V. heeft de aandelen van Hippo Zorg overgenomen van Fortis ASR. Hippo Zorg blijft als zelfstandig bedrijf vanuit de bestaande locatie in Den Bosch opereren. Hippo Zorg is als gevolmachtigde van Fortis ASR met 22 medewerkers werkzaam op het terrein van paardenverzekeringen. Fortis ASR blijft actief als risicodrager voor paardenverzekeringen. Hienfeld Holding is eigenaar van Hienfeld Assuradeuren, dat zich beweegt op het terrein van collectieve ongevallen-, zakenreis- en kunstverzekeringen en heeft nu dus een nieuwe niche aan de bedrijfsvoering toegevoegd. AFM verhuisd De AFM heeft de vestigingen aan het Singel en de Keizersgracht ingeruild voor een nieuw bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Ook de fax- en telefoonnummers van de AFM zijn veranderd. Het nieuwe algemene telefoonnummer is en het faxnummer is Het postadres blijft onveranderd: Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Geen keurmerk kredietverstrekkers Toon Sanders, directeur van De Lage Landen, krijgt niet zijn zin. Hij pleitte voor een keurmerk voor banken en andere verstrekkers van consumptief krediet, waarmee het kaf van koren gescheiden kan worden. De Nederlandse Vereniging van Banken en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland voelen echter niets voor dit plan. De twee brancheverenigingen wijzen op de bestaande regelgeving en het toezicht op de naleving daarvan. De financiële problemen bij consumenten wordt vaak in verband gebracht met de werkwijze van leningverstrekkers. Maar dat is ten onrechte, stellen de koepels. Die problemen zijn doorgaans het gevolg van oorzaken in de privésfeer. Sanders betreurt deze opstelling: Er blijft behoefte bestaan aan betrouwbare, transparante informatie over producten, prijs en voorlichting aan de consument. Verzekeraars kampen niet alleen met fraude Verzekeraars lijden niet alleen schade door frauduleuze claims, maar ook door vandalisme en inbraak, zo blijkt uit het Nationaal Beveiligingsonderzoek van Securitas. Slechts acht procent van de ondervraagde banken en verzekeraars geeft aan dat sprake is van onderbeveiliging, maar dat staat haaks op de het lijstje van meest voorkomende incidenten van beveiligingsmarktleider Securitas. Vandalisme staat bovenaan met 56%, gevolgd door inbraak en diefstal (33%), bedreiging en intimidatie (28%), fraude (25%) en agressie (22%). Binnen de bank- en verzekeringssector heeft men daarbij relatief vaak te maken met misbruik van informatie (19%) en sabotage (14%), meldt het onderzoek. Ondanks deze hoge incidentscores wordt er beneden het landelijk gemiddelde geïnvesteerd in beveiligingsmaatregelen, aldus Securitas. AFM heeft nog 700 vergunningsaanvragen in behandeling De AFM kreeg van de wetgever een jaar de tijd om de circa vergunningaanvragen af te handelen. Bij de invoering van de Wfd was al duidelijk dat deze termijn te krap zou zijn. Daarom werd de mogelijkheid ingebouwd om die te kunnen verlengen met twee maal een half jaar. De eerste verlenging loopt 1 juli aanstaande af, maar nu al is duidelijk, dat de toezichthouder ook dan deze taak nog niet heeft afgerond. Daarom heeft het ministerie van Financiën besloten de termijn nog eenmaal te verlengen en wel tot 1 januari Binnen die tijd moet de AFM de laatste 700 aanvragen verwerken, waarbij extra aandacht besteed wordt aan de betrouwbaarheidstoetsing. In veel gevallen is sprake van justitiële en fiscale antecedenten bij beleidsbepalers van de vergunningaanvragers. Voor hen dient de toezichthouder dossiers op te vragen bij het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, rechtbanken en curatoren. Op basis van de inhoud van die dossiers gaat de AFM zich een zelfstandig oordeel vormen over de antecedenten. Ook lopen er nog vergunningaanvragen die vanwege hun complexiteit een langere doorlooptijd vergen. Het gaat daarbij om advisering in financiële instrumenten, aanbieden van en bemiddeling in beleggingsobjecten en aanvragen voor collectieve vergunningen. De aanvragers die gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling en nog geen vergunning hebben ontvangen, kunnen hun werkzaamheden normaal voortzetten totdat op de aanvraag is beslist. Uiteraard dienen zij wel te voldoen aan de Wft-vereisten. nummer mei

10 INTERMEDIAIR Vijfde lijst gelijkstellingen Wft-diploma s Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een nieuwe lijst van zogenoemde gelijkgestelde diploma s gepubliceerd. Het gaat om getuigschriften die ook voldoen aan de Wft-deskundigheidsvereisten, naast de diploma s die in bijlage F van het Besluit gedragstoezicht op financiële ondernemingen (Bgfo) worden opgesomd. Deze vijfde lijst volgt op eerdere CDFD-adviezen, waarvan de eerste drie door de minister van Financiën in februari 2007 in de Staatscourant bekrachtigd. Het vierde advies is enige weken geleden aan de minister voorgelegd. Nu is er een vijfde lijst door het CDFD gepubliceerd en aan de minister aangeboden. Daarnaast is er ook een nieuw overzicht beschikbaar gekomen van diploma s die niet voor gelijkstelling zullen worden voorgedragen. Het CDFD heeft de AFM hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Er liggen nog 40 verzoeken voor gelijkstelling. Er volgt in elk geval dus nog een zesde lijst. Het overzicht van gelijkgestelde getuigschriften en dat van diploma s niet voor gelijkstelling in aanmerking komen, is te vinden op Dela-internetworkshop voor intermediair Er valt nog ontzettend veel te melden over internet en alles wat daarmee samenhangt, is de ervaring van Dela na de eerste ronde workshops die de maatschappij in samenwerking met D&O heeft georganiseerd. Weliswaar beschikt meer dan 80% van het intermediair over een website, maar uit onderzoek, zo meldt Dela, laat de professionaliteit en daardoor ook de effectiviteit in veel gevallen nog te wensen over. Tijdens de workshops krijgen de adviseurs aan de hand van veel praktische voorbeelden te zien hoe het wel goed kan. Dela biedt het intermediair de mogelijkheid een dergelijke workshop bij te wonen. Aanmelden kan via Optima neemt Sorgeloos over Optima heeft de franchise-organisatie Sorgeloos Hypotheken overgenomen van ING Assurantiekantoren Nederland. Alle 21 franchisevestigingen en 82 inkoopkantoren van Sorgeloos zullen vanuit het hoofdkantoor van Optima in Hardinxveld- Giessendam bediend worden. Optima-eigenaar Klaas Dekker en algemeen directeur Helma van Wanrooij zien op deze manier hun ambitie om een landelijk netwerk op te bouwen van tenminste 100 franchisenemers dichterbij komen. De organisatie telt op het moment van de overname 53 franchisevestigingen. Kluwer en SEFD werken nauw samen Kluwer, onder veel meer uitgever van Het Verzekeringsblad en ontwikkelaar van op de Wft gebaseerde e-studies, werkt nauw samen met de Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD). De SEFD beoordeelt de Kluwer e-studies en de aansluiting van de modules op de SEFD-examens. De vragen van de oefenexamens van de SEFD koppelt Kluwer in de e- studies aan de leereenheden, studietaken en toetstermen. Op deze wijze ontstaat een optimale aansluiting van opleiding en examinering. Consument gaat voor Leven vaker naar intermediair Levensverzekeringen worden vaker via een adviseur gesloten dan rechtstreeks bij een verzekeraar. Dit ondanks het feit dat het marktaandeel van intermediairverzekeraars sinds 2003 een continu dalende trend laat zien. Dit concludeert het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Bijna driekwart (73 procent) van het premievolume werd in 2006 via derden afgesloten (niet alleen intermediairs, maar ook banken) tegenover 27 procent voor de direct writers. Ten opzichte het jaar daarvoor is het totale marktaandeel van intermediairverzekeraars opnieuw gedaald ten gunste van de direct writers. Dat laat onverlet dat intermediairverzekeraars op afstand marktleider blijven met 75 procent van het premievolume tegenover een kwart voor de direct writers. Consumenten vergelijker bijsluiter Op de consumentenwebsite MeerOverhouden.nl is is een tool geplaatst dat financiële bijsluiters van complexe financiële producten verzamelt en vergelijkt. De MeerOverhouden-score geeft inzicht in de rendement/risico-verhouding van financiele producten en geeft de bijsluiters van de verschillende producten een kwaliteitsoordeel. Initiatiefnemer en internetstrateeg Bernard Jan Boekholt wil hiermee naar eigen zeggen bijdragen aan een transparantere financiele markt. Over een paar jaar vergelijken we complexe financiële producten zoals we nu al wasmachines en lcd- tv s vergelijken. Dan moet die informatie volgens hem wel te vinden zijn en dat blijkt in het geval van de bijsluiters niet het geval. Het kost ongeveer 30 minuten om drie bijsluiters te vinden. Om ze te vergelijken moet een consument ze dan ook nog uitprinten en fysiek naast elkaar houden. Erg lastig dus. 10 nummer mei 2007

11 Ondernemen wordt een stuk relaxter met het Amersfoortse OndernemersPlan. Zelfstandig ondernemen vergt een grote mate van bevlogenheid en toewijding. Met het Amersfoortse OndernemersPlan zorgt u ervoor dat uw klant zich volledig op het ondernemerschap kan richten. Deze totaaloplossing ondervangt alle financiële risico s rondom pensioenen, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. Daarbij profiteert uw klant van praktische diensten op het gebied van onder meer preventie en re-integratie. Denkt u daarbij aan wachtlijstbemiddeling en psychologische hulp. Kortom, met het Amersfoortse OndernemersPlan heeft uw klant meer grip op de continuïteit van zijn of haar bedrijf. Een hele geruststelling. En dat maakt ondernemen een stuk relaxter. Bel voor meer informatie over het Amersfoortse Ondernemers Plan met uw contactpersoon, of zak lekker onderuit, neem uw toetsenbord op schoot, surf rustig naar en log in op ons Extranet. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

12 INTERVIEW Fraudebestrijding is sinds de lancering van het Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen een belangrijk beleidspunt van het Verbond van Verzekeraars. Met Verbondsdirecteur mr Leo de Boer en drs Ferdinand Soeteman, manager Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude blikken we terug op één jaar Deltaplan. Er is nog veel werk aan de winkel om te komen tot een adequate fraudebestrijding. Want waar de ene verzekeraar de deur sluit voor frauderende consumenten laat een andere de deur wagenwijd openstaan om hem te verwelkomen. Tegelijkertijd zien steeds meer bedrijven fraudebeheersing als een goede businesscase. Men ziet in dat investeren in fraudebeheersing loont en vanuit het oogpunt van maatschappelijk ondernemen ook een must is. Mr Leo de Boer (42), verbondsdirecteur Schadeverzekeringen is getrouwd en vader van twee dochters. Hij is binnen het Verbond van Verzekeraars chef Leven, Zorg en Secretaris Algemene Beleidszaken geweest. Daarvoor was hij werkzaam bij de Vereniging van Brandassuradeuren (nu Verbond) en de Europeesche. De Boer is bestuurslid Kifid en voorzitter van de Beroepsvereniging van Verenigingsmanagers. Hij geeft les aan de UVA en is lid van de partijcommissie Sociale Zaken van de VVD. De Boer is afgestudeerd jurist en één van zijn hobby s is het sparen van sierkurken. Drs Ferdinand Soeteman (31), is manager Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude dat op 1 april het levenslicht zag. Hij is ruim 6 jaar actief geweest in verschillende functies binnen het Verbond. Daarvoor heeft hij bij Binnenlandse Zaken gezeten bij de directie Politie. Soeteman is afgestudeerd bestuurskundige, heeft een vriendin en sport graag; wielrennen, tennis, windsurfen en skiën. Mr Leo de Boer Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA 12 nummer mei 2007

13 INTERVIEW Op 1 april is binnen de muren van het Verbond van Verzekeraars het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van start gegaan. Vanuit dit nieuwe centrum zal onder andere de realisatie van het Deltaplan Aanpak fraude bij Schadeverzekeringen verder vorm moeten krijgen. Door één centrale afdeling voor schadebeheersing te creëren wil het Verbond duidelijk maken dat fraudebeheersing een belangrijke positie inneemt binnen de organisatie. In het CBV zijn alle bestaande beleidsmatige en een aantal operationele fraudebestrijdingsactiviteiten zoals het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf samengebracht. Naar buiten toe biedt het centrum een veel breder Ik zou wel zover willen gaan dat fraudeherkenning en bestrijding in de ereregels van de NVA en NBVA moet worden opgenomen. Het is maatschappelijk gezien een belangrijk onderwerp. Ook tussenpersonen moeten hieraan hun bijdrage leveren. draagvlak om te komen tot een betere bewustwording als het gaat om fraude, aldus Ferdinand Soeteman, manager CBV. Die impuls kan het fraudedossier wel gebruiken, een jaar na de presentatie van het Deltaplan is de pakkans voor de consument al aanmerkelijk toegenomen, maar lopen de processen nog verre van gesmeerd. Fraude werd tot de jaren negentig gezien als een kostenpost. Velen zagen er ook de urgentie niet van in of wilden hun klant er niet mee lastigvallen. Dit was ook een van de redenen waarom het zo lang duurde voordat het merendeel van de verzekeraars het in 1998 door het Verbond opgestelde Fraudeprotocol wilde ondertekenen. Dit protocol bestond uit een aantal richtlijnen en aanbevelingen om fraude te herkennen en aan te pakken. Bij de meeste maatschappijen bleef het ook nog eens bij het zetten van de handtekening. En dat heeft grote gevolgen gehad. Soeteman: Als alle leden van het Verbond destijds de richtlijnen en aanbevelingen uit het protocol direct hadden opgepakt, dan hadden we 90% van de doelstellingen zoals die nu in het Deltaplan staan geformuleerd waarschijnlijk al gerealiseerd. Hij wordt in deze mening gesterkt door het handjevol maatschappijen die wel direct tot actie overgingen en nu met kop en schouder boven de rest uitsteken als het gaat om fraudebeheersing. Maar volgens Verbondsdirecteur Leo de Boer valt het Verbond in deze ook wel wat te verwijten: Het is niet zo dat onze leden helemaal niets deden, het was gewoon niet voldoende. Als Verbond hebben we veel gedaan om te komen tot een betere bewustwording van fraude. Maar ook wij hadden er na 1998 best meer aan kunnen doen. Het onderwerp fraude is tenslotte pas sinds een jaar een sterk thema binnen het Verbond geworden. Hierdoor ziet het toekomstbeeld er wat hem betreft een stuk gunstiger uit dan in 1998: Fraudebeheersing is een businesscase geworden. Men ziet in dat investeren in fraudebeheersing loont en vanuit het oogpunt van maatschappelijk ondernemen ook een must is. Het Deltaplan Het Verbond liet in 2005 een onderzoek uitvoeren naar de omvang van fraude bij schadeverzekeringen. Dat de uitkomsten daarvan de branche op het gebied van fraudebeheersing compleet zou veranderen kon toen nog niemand vermoeden. Het rapport bracht eind 2005 aan het licht dat er binnen de verzekeringsbranche jaarlijks ruim 900 miljoen euro verloren gaat aan frauduleuze claims. Hiervan had tweederde betrekking op de particuliere markt, en dan met name binnen de branchegroep motorrijtuigen. Meest onthutsende uitkomst was wel dat de pakkans op minder dan één procent uitkwam. De Boer: Die uitkomst kwam over ons heen als een heel koude douche. We hielden rekening met een flink bedrag aan frauduleuze claims, maar zo fors hadden we het niet kunnen vermoeden. Het water stond ons aan de lippen, er moest een duidelijke actie vanuit het Verbond komen. Het antwoord kwam begin 2006 met de presentatie van het Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen. Doelstelling: een vertienvoudiging van de pakkans en een verdubbeling van de fraudegedetecteerde bedragen. Kort samengevat omvat het plan 54 actiepunten, onderverdeeld in een vijftal projecten die het fraudebewustzijn bij verzekeraars moeten versterken en de fraudedetectiekans verhogen. De projecten één tot en met drie hebben te maken met versterking van het imago van de bedrijfstak, het fraudebewustzijn en de fraudepreventie. De projecten vier en vijf gaan over verbetering van enerzijds de risicoanalyse, detectie en afdoening, en anderzijds van de bewijsbaarheid. Een lange weg te gaan Het Deltaplan kent vier fraudebeheersingsniveaus: niveau nul houdt in dat de verzekeraar nog heel weinig doet, op niveau één is de verzekeraar zich bewust van het fraudeprobleem en onderneemt hij - ongestructureerd - enkele activiteiten. Op niveau twee heeft hij een fraudeafdeling opgericht, die de juiste bevoegdheden heeft en beschikt hij over een aantal voorzieningen. Niveau drie tot slot is het summum, waarbij de verzekeraar zijn systemen zo heeft ingericht dat opvallende zaken automatisch uit het systeem worden gefilterd en aansluitend passende acties plaatsvinden. Een van de doelstellingen van het Deltaplan is dat alle schadeverzekeraars medio 2008 in ieder geval op niveau twee zitten en het liefst deels al op niveau drie. Zover is het echter nog lang niet. De Boer: Als Verbond staan we op de brug van het schip te toeteren. De kapitein hebben we zo langzamerhand wel mee, nu de machinekamer nog. Het is schandelijk dat de ene maatschappij de deur wegens fraude sluit terwijl de andere maatschappij de deur wagenwijd open heeft staan. Het moet tot in de haarvaten van de verzekeraar doorsijpelen dat er op het gebied van fraudebestrijding toch echt iets moet gebeuren. Op managementniveau is dat nu wel duidelijk. Kijk naar de productontwikkeling van een maatschappij, daar speelt fraudebeheersing een cruciale rol. Als er producten op de markt gebracht worden waarbij je op je vingers kunt natellen dat de verzekeraar in kwestie zichzelf daarmee kwetsbaar opstelt, dan bind je de kat op het spek. Soeteman vult hem aan: We zijn bij de aftrap van het Deltaplan project met ruim veertig schadeverzekeraars rechtstreeks de dialoog aan- nummer mei

14 Bel voor info : Nu nóg eenvoudiger! De zekerheid dat u bij elke NHG-hypotheek de snelste en eenvoudigste ORV kunt afsluiten De Budget Life Overlijdensrisicoverzekering: T/m geen automatische medische keuring De sterren van de Budget Life Overlijdensrisicoverzekering: T/m géén automatische medische keuring voor klanten t/m 40 jaar Keuring enkel nodig indien beknopte gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft Deze uitzondering op de standaard acceptatieprocedure geldt t/m 31 december 2007 Premie van de Budget Life ORV is zeer aantrekkelijk

15 gegaan over hun manier van fraudebestrijding. Deze nulmeting gaf ons inzicht in de bewustwording en de aanpak van fraude op maatschappijniveau. Een jaar na de lancering van het Deltaplan is op het gebied van fraudebestrijding heel veel gedaan en bereikt door onze leden, maar samenvattend is de Als er producten op de markt gebracht worden waarbij je op je vingers kunt natellen dat de verzekeraar in kwestie zichzelf daarmee kwetsbaar opstelt, dan bind je de kat op het spek. conclusie een halfvol glas dat nog lang niet vol is. Belangrijk is dat we zien dat onze leden de actiepunten uit het Deltaplan oppakken en het onderwerp fraude op de agenda hebben staan. Qua bewustwording hebben we veel bereikt, maar ook hier moet nog veel gebeuren. De bedrijfstak moet unaniem inzien dat de omvang van fraude een serieus probleem is en vraagt om investeringen. Het Verbond bekijkt nu de mogelijkheden om via het CBV te komen tot een periodiek onderzoek dat via individuele metingen zal moeten uitwijzen waar de leden staan op het gebied van fraudebestrijding. Vanuit deze metingen zal ook een statistiek voor de lange termijn worden opgezet die specifiek is gericht op fraudebeheersing door verzekeraars. Met deze aanpak beoogt het Verbond voor zijn individuele leden gerichte handreikingen te kunnen aanreiken hoe het fraudebeleid verder te verbeteren. Intermediair en fraude In een speciale Deltaplan Toolkit die het Verbond heeft samengesteld voor haar leden wordt een duidelijke definitie van consumentenfraude gegeven: Het opzettelijk misbruik maken van een verzekeringsproduct door verzekeringsnemer of verzekerde om een prestatie te verkrijgen waar men geen recht op heeft. Daarnaast geeft de Toolkit verzekeraars per type schadeverzekering een overzicht van fraude-indicatoren en verschijningsvormen, gebaseerd op fraudemeldingen bij het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf van het Verbond. De kit is een belangrijk instrument voor verzekeraars om hun fraudebeleid intern handen en voeten te geven. Verzekeringsfraude door consumenten kent in hoofdlijnen vier fraudevormen: - Majoreren: Het meer claimen dan daadwerkelijk aan schade geleden is. - Fingeren: Het doen voorkomen dat schade geleden is, of het verdraaien van de feiten zodanig dat de schade onder de dekking van de polis valt. - Ensceneren: Het opzettelijk veroorzaken van schade die onder de dekking valt. - Verzwijgen: Het doen afsluiten van een verzekering op grond van onvolledige of verkeerde informatie. Het Deltaplan is specifi ek gericht op consumentenfraude en schadeverzekeringen. Vanzelfsprekend is dit niet de enige groep die verzekeringsfraude plegen. Verzekeraars hebben ook te maken met interne fraude (door de eigen medewerkers) en fraude die wordt gepleegd door of met behulp van het intermediair. Zorgverzekeraars hebben te maken met fraude vanuit de zorgkant. De Boer heeft geen enkele reden om aan te nemen dat intermediairverzekeraars op het gebied van fraudetectering beter presteren dan direct writers. Net als onze leden mag het intermediair er best wat harder aan trekken om fraudebestrijding hoger op de agenda te zetten. Volmachtbedrijven hebben toegang tot de databanken van CIS en kunnen al een belangrijke bijdrage leveren door deze ook te raadplegen. Assurantiekantoren die deze bronnen niet kunnen raadplegen moeten meer werken vanuit het principe ken uw klant. Wie is de klant aan de andere kant van de tafel? Is hij wel of niet met fraude bezig en word ik daar als tussenpersoon in misbruikt? Deze vragen moet hij zichzelf standaard stellen als hij een product sluit of een schade in behandeling neemt. Op de vraag of de brancheorganisaties daarbij een rol kunnen spelen zegt De Boer resoluut: Ik zou wel zover willen gaan dat fraudeherkenning en bestrijding in de ereregels van de NVA en NBVA moet worden opgenomen. Het is maatschappelijk gezien een belangrijk onderwerp. Ook tussenpersonen moeten hieraan hun bijdrage leveren. Bij twijfel hoeft het intermediair de klant overigens niet zelf aan te spreken. Hij kan in dat geval ook de maatschappij contacten zodat die de aanvraag extra kan checken nummer mei

16 Financiële risico s. Je kunt ze bijsluiten. Je kunt ze ook uitsluiten. De Onderlinge s-gravenhage dekt als levensverzekeringmaatschappij zoveel mogelijk álle financiële risico s af die mensen zelf niet kunnen of willen dragen. Daarom bieden wij geen beleggingsproducten aan, maar uitsluitend traditionele levensverzekeringen met een gegarandeerd kapitaal. Onze deelnemers delen ook nog eens voor 95% mee in de te verdelen winst. Over 2006 is deze winst vastgesteld op 20,5 miljoen euro.

17 INTERVIEW en waar nodig passende maatregelen nemen richting de klant. De brancheorganisaties zijn wel actief betrokken bij het Deltaplan van het Verbond. Rammelende informatiehuishouding Het Verbond zal via het CBV op termijn ook de totale informatiearchitectuur, die dateert uit de jaren zeventig, onder de loep nemen, en waar nodig op de schop nemen. Hiervoor zal een breed en diepgaand onderzoek uitgezet worden dat moet leiden tot een bestendige informatiehuishouding waarmee de branche weer vijf tot tien jaar vooruit kan. De Boer: Het is hard nodig een grondige review te doen op de informatiehuishouding want de huidige dateert uit het pre-internet tijdperk, werkend vanuit centrale databases, andere distributiestructuren en levert knelpunten op. We moeten naar een nieuwe toekomstbestendige informatie structuur, waarbij bijvoorbeeld ook google functies bekeken zullen worden. Als alle leden van het Verbond destijds de richtlijnen en aanbevelingen uit het protocol direct hadden opgepakt, dan hadden we 90% van de doelstellingen zoals die nu in het Deltaplan staan geformuleerd waarschijnlijk al gerealiseerd. Soeteman vult hem aan: Wil je fraudebeheersing goed vorm geven dan moet je op het niveau van de gehele bedrijfstak de informatie die beschikbaar is kunnen raadplegen en delen binnen de ruimte die daar wettelijk voor is. Op het gebied van de privacywetgeving kunnen we gebruik maken van de expertise van de Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen CIS. Deze Stichting verzorgt een groot aantal diensten rondom het beheer van data ten behoeve van schadelast- en fraudebeheersing van verzekeraars en beheert onder meer het Fraude en Informatiesysteem Holland (FISH), waarmee verzekeraars onderling informatie uitwisselen. Het secretariaat van de Stichting CIS wordt sinds 1 april gefaciliteerd vanuit het CBV. De Boer: Het Verbond en Bestuur CIS hebben op deze manier binnen korte tijd op een zeer constructieve wijze beleid en uitvoering weer bij elkaar gebracht. We verwachten daar beiden veel van. Schandelijk Dat dit aangekondigde onderzoek naar de bestendigheid van de huidige informatievoorziening geen overbodige luxe is blijkt wel uit de volgende case. Sinds de lancering van het Deltaplan worden in het CIS systeem per kwartaal 1300 meer fraudeurs geregistreerd. Op het eerste gezicht lijkt dit een prachtig succes, acht jaar lang kunnen maatschappijen die de CIS databanken raadplegen zien dat iemand heeft gefraudeerd of om een andere reden is opgenomen. Maar er blijkt een donkere kant aan dit succes te kleven. Geregistreerde fraudeurs kunnen alleen nog bij Rialto terecht voor een polis. Ondanks de enorme stijging van het aantal geregistreerde fraudeurs loopt het aantal polissen bij Rialto echter niet in gelijke aantallen omhoog. De Boer: Dan kun je alleen maar concluderen dat deze posten in de markt opgenomen worden ofwel dat de systemen gewoonweg niet geraadpleegd worden. Ik ben bang dat dat laatste het geval is. Het toont aan dat we op zich goed bezig zijn, maar dat er nog grote slagen te maken zijn. Zeker op het gebied van de informatiehuishouding. Het is schandelijk dat de ene maatschappij de deur wegens fraude sluit terwijl de andere maatschappij de deur wagenwijd open heeft staan. Soeteman: Er zijn productcategorien waar het raadplegen van beschikbare data in nog geen twintig procent van de gevallen gebeurt. Dat betekent dus dat acht op de tien posten automatisch zonder enige check doorgaat. Er zijn gelukkig ook maatschappijen die deze check wel automatisch in de processen laten meelopen en daar qua risicobeheersing de vruchten van plukken. Consumentenvoorlichting Het actieve fraudebeleid van het Verbond gaat verder dan de bedrijfstak. In deze wijst Soeteman op het belang van een goede publiekprivate samenwerking: Alle inspanningen van de bedrijfstak ten spijt, moet er in sommige gevallen ook een beroep kunnen worden gedaan op de overheid. Daar heeft de lobby van het Verbond inmiddels ook wel succes geboekt. Zo is het onderwerp fraude opgenomen in het regeerakkoord en de aanpak van financieel economische criminaliteit, waaronder verzekeringsfraude, is speerpunt voor het Openbaar Ministerie. Een volgende stap is de consumentenvoorlichting. Nu het Verbond bij haar achterban en in de politiek de handen op elkaar heeft gekregen om te komen tot een adequate fraudebestrijding vindt De Boer dat het nu zaak is de consument actief bij dit onderwerp te betrekken. Wij kunnen het formeel gezien wel op orde hebben, voor de consument moeten zijn rechten ook duidelijk zijn. Als branche moeten we transparant zijn over de manier waarop we fraude aanpakken en de consequenties die deze aanpak heeft voor de eindconsument. Consumentenvoorlichting zou een nieuwe taak kunnen zijn van het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude, want als het aan mij ligt dan gaan we hier de komende tijd hard mee aan de slag. (ingezonden mededeling) Alex Klein nummer mei

18 FISCAAL-JURIDISCH Gevaarlijke details banksparen Deze keer is de koek verdeeld over twee onderwerpen. Een uitspraak van de rechtbank over een ondernemer die zijn lijfrente te laat had betaald, althans volgens de Belastingdienst. Daarnaast een bijdrage over enkele belangrijke fiscale nevenaspecten van het wetsvoorstel voor fiscaal gefacilieerd sparen bij de bank. Bancaire producten lijfrente en KEW: stand van zaken De fiscaal aftrekbare lijfrente en de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) zijn typische vermr E.L.J. Borghuis is werkzaam als fiscaal adviseur bij Fortis ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische zaken Vertraagde afstorting stakingswinst aftrekbaar Bij het staken van een onderneming is doorgaans sprake van stakingswinst. Dit is winst ten gevolge van het vrijvallen van stille reserves (in een pand) en fiscale reserves (oudedagsreserve, herinvesteringsreserve), en het realiseren van goodwill. De reguliere winst in het jaar van staken valt hier dus niet onder. Het gaat puur om winst die als gevolg van de overdracht of liquidatie van de onderneming ontstaat. Ook over stakingswinst moet fiscaal worden afgerekend. Het is echter mogelijk om een (gedeelte) van deze claim uit te stellen door een lijfrente aan te kopen van de stakingswinst. De omzetting is gemaximeerd, afhankelijk van leeftijd (en arbeidsongeschiktheid) tot de volgende bedragen: : Als de ondernemer de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt op het moment van staken. Als de ondernemer ten minste voor 45% arbeidsongeschikt is en de lijfrente bovendien binnen zes maanden na het staken ingaat Als de ondernemer de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt op het moment van staken. ls de lijfrente dadelijk ingaat (geen uitgestelde lijfrente) na afstorting van de stakingswinst in alle overige gevallen. Let op: op de genoemde maximumbedragen moeten bestaande oudedagsvoorzieningen in mindering worden gebracht. Ook de in het verleden benutte lijfrenteaftrek (waaronder de 1e tranche uit de Wet brede herwaardering) moet in mindering worden gebracht. De daadwerkelijke koopsom voor de lijfrenteverzekering moet in het jaar van staken zijn betaald. Een betaling in de eerste zes maanden van het volgende kalenderjaar is ook toegestaan, mits verzocht wordt om fiscale terugwenteling. Dit is in de wet geregeld. Onder bijzondere omstandigheden kan ook een betaling buiten de wettelijke termijn plaatsvinden. Volgens beleid mag de oorzaak van de vertraging dan echter nooit bij de ondernemer zelf liggen. De rechter moest er laatst aan te pas komen toen een stakende garagehouder het op dit punt aan de stok kreeg met de Belastingdienst. Feiten: Staking per 31 december Garagepand (met forse stille reserve) ging over naar privé. Exacte omvang winst onbekend vanwege verontreinigde grond onder garagepand. Van begin af aan heeft de ondernemer laten blijken de omzetting van de stakingswinst te willen benutten voor Omdat hij zelf over onvoldoende liquide middelen beschikte, wilde hij dit bedrag gaan financieren op hypothecaire basis. Het garagepand moest als onderpand dienen. Het pand moest daarvoor getaxeerd worden. Deze taxatie vond (in aanwezigheid van een afgevaardigde van de Belastingdienst) uiteindelijk plaats in februari Tot aan dit moment was de hoogte van de stakingswinst en dus ook van de te storten koopsom, onduidelijk. Dadelijk na de staking heeft de garagehouder de koopsom afgestort. In maart/april 2004 is het fiscaal jaar 2002 afgerond en de aangifte ingediend. Daarin is aan aftrekbare lijfrentepremie geclaimd uit hoofde van omzetting stakingswinst. De aftrek werd afgewezen in verband met het overschrijden van de wettelijke termijn voor betaling van de koopsom. De rechtbank zette een streep door deze correctie op de aangifte, de aftrek moest worden geaccepteerd: alle feiten in ogenschouw nemend kan namelijk slechts worden gesteld dat de late betaling was veroorzaakt door omstandigheden die de ondernemer niet kunnen worden aangerekend. Dit is, zeker tegen het licht van het bestaande beleid, een logisch oordeel van de rechtbank. 18 nummer mei 2007

19 FISCAAL-JURIDISCH zekeringsproducten. Althans, anno Volgend jaar echter hebben beiden zeer waarschijnlijk een bancair broertje. Zoals u wellicht weet begon het met een wetsvoorstel voor lijfrentebanksparen, begin vorig jaar. De huidige wet zal op het punt van lijfrenteaftrek worden uitgebreid, zodanig dat ook een geblokkeerde spaarrekening fiscaal als (aftrekbare) lijfrente geldt. De spelregels moeten uiteraard zoveel mogelijk aanhaken bij de regels die ook voor de lijfrenteverzekering gelden. Dit voorstel viel overal in goede aarde. In het najaar van 2006 is in het voorstel de spaarrekening eigen woning (SEW) toegevoegd. Zowel voor de lijfrentespaarrekening als voor de SEW geldt trouwens dat de bank het product ook als beleggingsrecht (beleggingsrekening in feite) mag aanbieden. Normaal gesproken zijn deze mogelijkheden vanaf 1 januari 2008 wettelijk van kracht. Bij de banken wordt achter de schermen hard gewerkt om de producten per die datum aan te kunnen bieden. Tot zover de hoofdlijnen. Tijd nu om eens wat gevaarlijke details van het voorstel onder de loep te nemen. Want, helaas, aan het wetsvoorstel zijn enkele fiscaal uiterst onaangename gevolgen verbonden. Die mogen in een rubriek als deze niet ontbreken! Een belangrijke achtergrond van het voorstel is de toegang tot deze fiscaalvriendelijke producten voor een breder publiek open te stellen. Ervan uitgaande dat dat doel wordt bereikt, zijn er voor de overheid budgettaire gevolgen aan de plannen verbonden. Meer mensen gaan minder belasting betalen, en dat moet dus weer ergens terugverdiend worden. Ook daarvoor is in het wetsvoorstel aandacht geweest, en juist daar zit de fiscale pijn. Ter financiering van het voorstel worden namelijk de volgende maatregelen genomen: De indexatie van de vrijstelling KEW ( in 2007) wordt geschrapt, zowel voor nieuwe als voor bestaande gevallen. Er komt dus geen overgangsrecht. De premiegrondslag voor de jaarruimte wordt met ruim verlaagd (tot ca ). Schrappen indexatie KEW-vrijstelling Vooral voor bestaande gevallen kan dit verstrekkende gevolgen hebben. In talloze adviezen is rekening gehouden met indexatie. Dat is niet zo gek, een KEW wordt doorgaans immers met een lange looptijd gesloten. Bij het vervallen van de indexatie, is de kans groot dat in al die gevallen fiscaal moet worden afgerekend over een gedeelte van de uitkering. De uitkering kan dan niet meer volledig dienen voor het oorspronkelijke doel: het aflossen van de lening. Het gevolg is dat grote groepen verzekeringnemers met een restschuld blijven zitten. In hoeverre (jaarlijkse) tussentijdse aflossingen, onder opvolgende verlaging van de KEW, aantrekkelijk en haalbaar zijn voor deze en gene, is maar de vraag. Niet alle hypotheek overeenkomsten bieden een boetevrije jaarlijkse aflossingsmogelijkheid, om maar iets te noemen. Bovendien is het sowieso een praktijk waar adviseurs, verzekeraars en uiteraard de verzekeringnemers niet op zitten te wachten: onnodig arbeidsintensief en tijdrovend. Een wat meer algemeen punt van kritiek op het schrappen van de indexatie, is dat de fiscale faciliteit KEW/SEW op de langere duur in feite verdwijnt. Dit is als volgt uit te leggen. Het ziet er volgens deskundigen niet naar uit dat de stijgende lijn in huizenprijzen van de afgelopen decennia zal stagneren of ombuigen. Met het stijgen van de huizenprijzen zal de KEW/SEW dus aan belang gaan inboeten. Uiteindelijk zal de regeling nauwelijks nog praktische betekenis hebben. Juist waar het de bedoeling van het wetsvoorstel is om deze faciliteit voor meer mensen toegankelijk te maken, is het zeer merkwaardig dat het wetsvoorstel tevens een vertraagde beeindiging van diezelfde faciliteit behelst. Zeer recent is het voorstel door de vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer) bekeken. Met name de CDA-fractie heeft kritische kanttekeningen geplaatst ter zake van het schrappen van de indexatie. Verlaging grondslag jaarruimte Deze verlaging treft met name ondernemers. Ondernemers ontberen de mogelijkheid om een pensioen op te bouwen zoals werknemers dat kunnen. Ook deelname aan de levensloopregeling is slechts weggelegd voor mensen met een dienstverband. Ondernemers zijn voor het fiscaalvriendelijk opbouwen van een oudedagsvoorziening volledig aangewezen op de lijfrentesfeer. De voorgestelde verlaging van de grondslag zou volgens berekeningen maar liefst 1 miljoen ondernemers gaan raken. De CDA-fractie heeft de indieners van het wetsvoorstel nu gevraagd om te onderzoeken of op dit punt onderscheid kan worden gemaakt tussen ondernemers en werknemers/particulieren. Afkoop kleine lijfrentes Een laatste aandachtspunt bij de bancaire lijfrente, is de voorgestelde mogelijkheid tot afkoop van kleine lijfrentes. Anders dan bij lijfrenteverzekeringen, komt er volgens het voorstel een mogelijkheid om bancaire lijfrentes die niet meer dan 361,02 per jaar uitkeren, ineens te ontvangen (zonder revisierente). Het is onlogisch dat deze afkoopmogelijkheid niet tevens van toepassing wordt op lijfrenteverzekeringen. Mocht het er allemaal toch definitief van komen, dan zal in de praktijk het volgende zich wel eens kunnen gaan afspelen. Iemand met een klein lijfrentekapitaal in een verzekering, hevelt het kapitaal over naar een bancair lijfrenteproduct, en maakt dan alsnog gebruik van de afkoopmogelijkheid. Of dat nu de bedoeling is? Tot zover voor nu wordt ongetwijfeld vervolgd! / Tel _Quinba.indd :42:35 nummer mei

20 PERFORMANCE Meer grip op uw commerciële prestaties door verhoging van Marketing Performance Management door Martijn Jansen en Ernst-Jan Mante resp. Partner en Senior Adviseur Twynstra Gudde In de financiële dienstverlening lijken veel bedrijven niet geheel tevreden te zijn over hun marketing- en verkoopprestaties. Uit onderzoek dat Twynstra Gudde zeven jaar geleden heeft uitgevoerd binnen de financiële sector, bleek dat slechts 44% van de bedrijven tevreden zijn over de marketing- en verkoopprestaties. Veel marketeers missen essentiële informatie, zoals de verdeling van kosten over de verschillende producten, segmenten of individuele bestaande en nieuwe klanten. Wie beter inzicht heeft in de factoren die bepalend zijn voor commerciële effectiviteit, heeft de sleutel tot prestatieverbetering. Bovendien bleek de afstand tussen de gemiddelde prestaties en de best practice aanzienlijk. De verzekeringsbranche is de afgelopen jaren toneel geweest van een fors aantal veranderingen. Denk aan de verschillende wetswijzigingen als Wfd en Wft, de nieuwe Pensioenwet, discussies over beloningstransparantie en zo zijn nog vele andere te noemen. Zij hebben hun weerslag gehad op de bedrijfsvoering en daarmee ook op de processen bij bemiddelaars en aanbieders van financiële producten. Een aantal fusies en overnames heeft plaatsgevonden en een aantal aanbieders is overgegaan op outsourcing, of juist weer daarop terug gekomen. Kosten besparingsprogramma s om de performance te verbeteren hebben bij alle financiële dienstverleners op de agenda gestaan of blijken een continue doorlopend proces te zijn. Nieuwe systemen en CRM-toepassingen zijn bij veel partijen geïntroduceerd. Klanttevredenheidscijfers worden periodiek binnen de branche gemeten en niemand wil onderaan staan in de lijstjes. Martijn Jansen (l) en Ernst-Jan Mante Fundamentele veranderingen in de markt voor commerciële en financiële dienstverleners vereisen een toename in commerciële slagkracht. De concurrentie neemt toe. Een toenemende individualisering in de maatschappij dringt ook steeds meer door in wereld van financiële dienstverleners. De klanten worden steeds mondiger. Producten van banken en verzekeraars worden meer gezien als commodities, met het bijbehorende koopgedrag van klanten. Klanten worden veeleisender en minder loyaal en de mogelijkheden van 1-op-1 marketing groeien explosief. Een klant wil vergelijken om een afgedwongen keuze te kunnen maken. Wij signaleren daarbij een toenemende behoefte aan professionalisering van de marketing en verkoop bij financiële dienstverleners. Wat betekent dit nu voor de marketingprestaties van deze bedrijven en ondernemers? Wat zijn de ontwikkelingen, wat zijn de gevolgen daarvan en hebben die inderdaad de afgelopen zeven jaar tot een grote verschuiving of verandering geleid in de financiële prestaties? Hoe tevreden bent u nog over de financiële prestaties van uw bedrijf en hoe verhoudt dit zich tot andere aanbieders en bemiddelaars? Sturen bedrijven op klanttevredenheid, brand-equity, cross-selling, klantrentabiliteit, klantwaarde of customer-loyalty? Wat is de invloed van marketingprestaties op de overall bedrijfsprestaties? Welke maatstaven worden gehanteerd en wat is de relatie met succes? Hoe beoordelen wij de mate waarin marketingacties een verbetering geven van de marketingprestaties? 20 nummer mei 2007

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

De juiste route voor uw financiële klacht

De juiste route voor uw financiële klacht De juiste route voor uw financiële klacht Eerst de interne klachtenprocedure bij de financiële dienstverlener, dan pas naar het Kifid voor de Ombudsman, de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1 G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv Pagina 1 Dienstenwijzer Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming: Dienstenwijzer 2013 Inleiding. Op de activiteiten van Stengs Assurantie Management is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u op tijd informeren

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?...

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... 3 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE BELONING... 4 ONZE DESKUNDIGHEIDS

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D.

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van hypotheken,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hoofdstraat 6 6916 AC TOLKAMER Tel : 0316-541847 Fax : 0316-542444 E-mail : info@ikink-koenders.nl Internet: www.ikink-koenders.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Adviesburo van den Broek bv is gespecialiseerd. in adviseren en afsluiten van verzekeringen. contact met elke cliënt; particulier of zakelijk.

Adviesburo van den Broek bv is gespecialiseerd. in adviseren en afsluiten van verzekeringen. contact met elke cliënt; particulier of zakelijk. Dienstverleningsdocument Adviesburo van den Broek bv is gespecialiseerd in adviseren en afsluiten van verzekeringen. Wij werken vanuit een persoonlijk contact met elke cliënt; particulier of zakelijk.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij?

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij? HM PENSIOENADVIES BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer geven

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5 DVD Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wet financieel

Nadere informatie

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers,

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers, DIENSTENWIJZER In dit dienstverleningsdocument (DVD) leest u welke diensten en producten wij aanbieden, wat onze werkwijze is en hoe u ons daarvoor betaalt. Verder treft u algemene informatie over ons

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014 Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch BV.., handelend onder de naam Zorgeloosch is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

DienstVerleningsDocument Op t Bosch verzekeringen en hypotheken BV

DienstVerleningsDocument Op t Bosch verzekeringen en hypotheken BV DienstVerleningsDocument Op t Bosch verzekeringen en hypotheken BV aanzien van de volgende financiële diensten en/of producten: Met dit DienstVerleningsDocument (DVD) maken wij wegwijs bij Op t Bosch BV.

Nadere informatie

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Productsoort Onze adviseurs bieden u diensten op het gebied van: 1. hypotheken 2. levensverzekeringen 3. schadeverzekeringen 4. pensioenen.

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015

Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015 Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch is een handelsnaam van Zorgeloosch B.V., statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2 1841 JK Stompetoren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning. Versie 01 juli 2013

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning. Versie 01 juli 2013 Versie 0 juli 0 Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product

Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product Hypotheken Pensioenen Assurantiën Dienstverleningsdocument van De Boer & Ter Voert V.O.F. De Boer & Ter Voert V.O.F Hugo de Grootlaan 1 1422

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

Kerngegevens ONZE DIENSTVERLENING

Kerngegevens ONZE DIENSTVERLENING ONZE DIENSTVERLENING Inleiding Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten, de wijze

Nadere informatie