Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200"

Transcriptie

1 Gm Rgtsch GmbH Rheinische StraBe Haan, Germany % retsch.com '.--' V Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Rertsch GmbH, Haan, Rheinische Str.36, Germany Doc.nr. NL A

2 Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing voor de analysezeefmachine AS 200 verstrekt alle noodzakelijke informatie over de in de inhoudsopgave genoemde paragrafen. Hij instmeert de voor de betreffende paragrafen gedefinieerde doelgroep(en) over het veilige gebruik van de AS 200 conform de voorschriften. De kennis van de paragrafen is voor de in aanmerking komende doelgroep(en) voorwaarde voor het veilige gebruik, conform de voorschriften. Bij deze technische documentatie gaat het om een naslag- en instructiewerk. De verschillende paragrafen zijn op zichzelf compleet. Deze gebruiksaanwijzing bevat geen reparatiehandleiding. Bij eventueel noodzakelijke reparaties neemt u het beste contact op met uw leverancier of direct met Retsch GmbH Retsch GmbH Doc.nr. NL A

3 CERTIFICATE OF CE-CONFORMITY AS 200 Retsch GmbH D - Haan * Germany «Tel.: 02129/ Fax 02129/8702 Retsch ANALYTICAL SIEVE SHAKER Type Ajrg ethch ^ ^ E;rs.r,»,,6 a 844fcati,.Germany :rol»9" This machine conforms to the following standard specifications and directives EC Mechanical Engineering Directive 89/392/EEC dated June 14, 1989 and 91/368/EEC dated June 20, Applied harmonized standards, in particular: DIN EN 292 Security of machines dated November, DIN EN Part 1 / Electrical Equipment for industrial Machinery (German Version of VDE 0113 Part 1). EC Directive Low Voltage 73/23/EEC Applied harmonized standards, in particular: DIN EN Part 1 / March 1994 Safety prescriptions concerning measuring-, controlling- and laboratory equipment EC Directive Electromagnetic Compatability (89/336/EEC) Applied harmonized standards, in particular: DIN EN Part 1 / January 1992 generic standard interference emittent - living areas - in conjunction with EN and EN DIN EN Part 1 /1992 generic standard resistence to jamming - living areas. The following records are held by Retsch GmbH in the form of Technical Documentation: Detailed records of engineering development, study of the measures required for conformity assurance, analysis of the residual risks involved and operating instructions prepared in conformity with the rules and regulations govering the compilation of user information data. The CE-conformity of the Retsch Analytical Sieve Shaker Type AS 200 is verified and confirmed hereby. In case of a modification to the machine not previously discussed with us as well as the use of not licensed spare parts and accessories this certificate will lose its validity. Retsch GmbH Haan, June 1998 This declaration is made electronically and need not to be signed. Dr. Stefan Mahler Manager technical services FB-EW (E) Anderungsstand F

4 Voorwoord 2 Veiligheidstips 4 Waarschuwingen 5 Reparaties 5 Verklaring 5 Technische gegevens 6 Toepassingsgebied 6 Geluidsniveau 6 Veiligheidsklasse 6 Afmetingen van de machine 6 Benodigde oppervlakte 6 Transport en opstellen 7 Verpakking 7 Tra nsport 7 Opslag 7 Levering 7 Instructies voor plaatsen en opstellen 8 Opstellen / transportbeveiliging 8 Transportbeveiliging weer gebruiken 8 Elektrische aansluiting 8 Bediening 9 Bedieningselementen en bediening 9 Bedieningselementen en hun functie 10 Overzichtstabel 10 Bedieningselementen en hun functie 11 Overzichtstabel deel 2 11 Inzetten en spannen van de analysezeven 12 Bediening van de AS 200 control 14 Aan - / uitschakelen 14 Starten - onderbreken - stoppen 14 Akoestisch signaal beeindiging zeeftijd 15 Interval - continu werken 15 Trilhoogte 16 Tijd instellen 17 PC - aansluiting serieel 17 Koppeling maken : Afb.7 17 Software 17 Bediening van de AS 200 digit 18 Aan - / uitschakelen 18 Starten - onderbreken - stoppen 18 Interval - continu werken 19 Trilhoogte 19 Tijd instellen 20 Bediening van de AS 200 basic 21 Aan - / uitschakelen 21 Starten - Stoppen 21 Trilhoogte 21 Tijd instellen 22 Zekeringen van alle AS 200 varianten verwisselen 22 Extra massa (optie) 23 Zeefhulpen 23 Retsch a na lysezeven 23 Hoeveelheden te zeven materiaal 24 Verdeling van het te zeven materiaal 25 Trilhoogtes afhankelijk van de belading 26 Toelichting bij de belastingsdiagrammen 28 Voorbeeld 1 : 28 Voorbeeld 2 : 29 Voorbeeld 3 : 29 Nat zeven 30 Noodzakelijke toebehoren 30 Voorbereiding 30 Uitvoering 30 Toebehoren (opties) 32 Reiniging 33 Onderhoud 33 Auteursrecht 35 Wijzigingen 35 Tabel: Overzicht veiligheidsvoorschriften 36 Garantiebepalingen Retsch GmbH Doc.nr. NL A

5 Veiligheid Doelgroep:AUe personen die op welke manier dan ook met de machine in aanraking komen De AS 200 is een uiterst modern product van Retsch GmbH met een hoog prestatieniveau. Het voldoet aan de nieuwste stand van de techniek. Als nomiaal en met kennis van deze technische documentatie met deze machine wordt omgegeaan, is de AS 200 absoluut veilig in gebruik. Veiligheidstips U hebt er als beheerder voor te zorgen, dat de personen die met de AS 200 moeten werken: * van alle voorschriften met betrekking tot het thema veiligheid nota genomen en ze begrepen hebben, * voor begin van de werkzaamheden alle handelwijzen en voorschriften van de voor hen in aanmerking komende doelgroep kennen, * te alien tijde en zonder problemen toegang tot de technische documentatie hebben, * nieuw personeel voor begin van de werkzaamheden aan de AS 200 of door mondelinge inleiding door een competente persoon en/of door deze technische documentatie met de veilige omgang volgens de bestemming, vertrouwd raken. Door ondeskundige bediening kunnen verwondingen van personen en materiele schade ontstaan. U bent voor uw eigen veiligheid en voor die van uw medewerkers verantwoordelijk. Zorg ervoor, dat geen onbevoegde personen toegang tot de AS 200 hebben. Laat voor uw eigen veiligheid het inwerken in de bediening van de AS 200 door uw medewerkers bevestigen. Het ontwerp van een desbetreffend formulier vindt u achter de paragraaf veiligheid. Voor materiele schade en persoonlijk letsel dat door het niet juist opvolgen van de onderstaande veiligheidsvoorschriften ontstaat, sluiten wij iedere vorm van aansprakelijkheid uit Retsch GmbH Doc.nr. NL A

6 Waars chuwingen Wij waarschuwen met de volgende tekens voor: A V Waar schuwing voor lestelschade Waarschuwing voor schade aan apparatuur Reparaties Deze gebruiksaanwijzing bevat geen reparatiehandleiding. Voor uw eigen veiligheid mogen reparaties uitsluitend door Retsch GmbH of een geautoriseerde vertegenwoordiging (service-technici) uitgevoerd worden. Neem in dat geval contact op met: De Retsch-vertegenwoordiging in uw land Uw leverancier Direct met Retsch GmbH Uw service-adres: Verklaring Ik heb van de paragrafen voorwoord en veiligheid kennis genomen. Handtekening van de beheerder Handtekening van de service-technicus Retsch GmbH Doc.nr. NL A

7 Technische gegevens Machinetype: AS 200 V Toepassingsgebied De AS 200 is geschikt voor droog- en nat zeven van strooibare producten met een maximale korrelgrootte van 25 mm. Breng geen veranderingen aan de machine aan en gebruik mtsluitend de door Retsch goedgekeurde onderdelen en accessoires. De conformiteitsverklaring van Retsch met de Europese richtlijnen vetliest anders haar geldigheid. Voorts leidt dit ook tot verlies van elke vorm van aanspiakelijkheid. Geluidsniveau Geluidsniveaumeting volgens DIN KL3 Het geluidsniveau is afhankelijk van de ingestelde trilhoogte, het aantal ingespannen zeven en de soort te zeven materiaal. Voorbeeld 1: Geluidsniveau L\VA : 71 db(a) Emissiewaarde op de werkplek L,,Ac q : 63 db(a) Bedrijfsomstandigheden : Te zeven materiaal: kwartszand, Korrelgrootte: < 1 mm, Aantal zeven: 5 Trilhoogte: 1,5 mm Voorbeeld 2: Geluidsniveau LWA: 76 db(a) Emissiewaarde op de werkplek LpA eq : 67 db(a) Bedrijfsomstandigheden : Te zeven materiaal: kwartszand Korrelgrootte: < 1 mm, Aantal zeven: 5 zeven Trilhoogte: 3 mm Elekttomagnetische invloeden (EMV) : Bij de AS 200 control kunnen sterke elektromagnetische stoorvelden, bijvoorbeeld sterke zenders, de amplituderegeling beinvloeden. Als deze stoorvelden niet meer aanwezig zijn, werkt de AS 200 control weer normaal (zelfherstellend). Veiligheidsklasse IP54 respectievelijk IP20 binnen het gebied waar de zeeftafel door de behuizing steekt. Afmetingen van de machine Hoogte: Gewicht: max. 800 mm, breedte: 400 mm, diepte: 400 mm ca. 40 kg zonder zeeftoren en zeefspaninrichting Benodigde oppervlakte 400 x 400 mm; geen veiligheidsafstanden noodzakelijk Retsch GmbH Doc.nr. NL A

8 Transport en opstellen Doelgtoep: Beheerder, expediteur, gebruiker Verpakking De verpakking is aan de transportweg aangepast. Deze voldoet aan de algemeen geldende verpakkingsrichtlijnen. V V V Bewaar de verpakking voor de duur van de garantietermijn, omdat ingeval van reclamatie en terugzending in ontoereikende verpakking, uw eis tot het verlenen van garantie gevaar loopt. Transport De AS 200 mag tijdens het transport niet gestoten, geschud of geworpen worden. Anders kurmen elektronische en mechanische constructiedelen worden beschadigd. Temperatuurschommelingen Bij sterke temperatuurschommelingen (b.v. bij het transport per vliegtuig) moet de AS 200 tegen condenswater beschermd worden. Anders kunnen elektronische constructiedelen worden beschadigd. Opslag Let er op dat de AS 200 droog wordt opgeslagen. Levering * AS 200 * 1 aansluitkabel * 1 seriele kabel PC-AS 200 (control) * 1 gebruiksaanwijzing Controleer of de levering compleet is, met inbegrip van de afzonderlijk bestelde toebehoren. Controleer het probleemloos functioneren van de AS 200 (zie hiervoor de paragraaf bediening). V Bij onvolledige levering en/of transportschade moet u de expediteur en Retsch GmbH onmiddellijk (binnen 24 uur) informeren. Met latere reclamaties kan onder omstandigheden geen rekening meer worden gehouden Retsch GmbH Doc.nr. NL A

9 V Bij V Insttucties voor plaatsen en opstellen Omgevingstemperatuur : Van + 5 C tot + 40 C een hogere of lagere omgevingstemperatuur, kunnen elektronische constructiedelen worden beschadigd. Luchtvochtigheid : Maximale relatieve luchtvochtigheid 80 % bij temperaturen tot 31 C, lineair afnemend tot 50 % relatieve luchtvochtigheid bij 40 C Bij hogere luchtvochtigheid kunnen de elektronische constructiedelen worden beschadigd. De AS 200 is geschikt voor gebruik op een hoogte tot maximaal 2000 meter boven zeeniveau Opstellen / transportbeveiliging De AS 200 uitsluitend op een stabiele laboratoiiumtafel zetten, omdat cr anders onprettige vibraties kunnen worden overgedragen. SM zeskantmoer SM met muilsleutel losdraaien tot het zeefbord vrij kan bewegen vleugelmoeren A (transportbeveiliging) met zeskantmoer losdraaien betreffende zeefspaneenheid monteren ( zie hiervoor de paragraaf Bediening) vleugelmoeren A met zeskantmoer (transportbeveiliging) voor later transport bewaren. Transportbeveiliging weer gebruiken zeskantmoer geheel op de vleugelmoer schroeven vleugelmoeren door het zeefbord in de behuizing schroeven zeskantmoer naar beneden draaien en met de muilsleutel vastzetten tot het zeefbord niet meer kan worden bewogen. V Bij gebruik van de AS 200 met transportbeveiliging en transport zonder transportveiligheid kunnen mechanische constructiedelen worden beschadigd. Elektrische aansluiting De spanning en frequentie van de AS 200 vindt u op het typeplaatje. * Let erop, dat de aansluitgegevens met het ter beschikking staande lichtnet overeen stemmen. * Sluit de AS 200 met behulp van de meegeleverde aansluitkabel aan op het lichtnet. V Als * Er moet een externe zekering bij de aansluiting van de netkabel op het net worden aangebracht, overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften. de aansluitgegevens op het typeplaatje niet overeenstemmen met het net, kunnen elektrische en mechanische constructiedelen worden beschadigd Retsch GmbH Doc.nr. NL A

10 Bediening Doelgroep: Gebruikers Bedieningselementen en bediening Grafische weergave van de bedieningselementen: TXT contro I / 1 I \ / / i M N P Q R s u V W X T1 DD digit AS200 bill it, anp11tude 20 MN1 40 * JjO / / so id/ oy - IOO K1 \ / \ S1 U1 V1 W1 ti» ' a- y. /?0..30 o X1, o bas i c MN2 UV Retsch GmbH Doc.nr. NL A

11 Bedieningselementen en hun functie Overzichtstabel Element A AA B BB C CC D DD E F G H I J K L AS 200 type alle alle Toebehoren alle Toebehoren AS 200 control Toebehoren AS 200 control Toebehoren Toebehoren Toebehoren Toebehoren opgenomen in G alle opgenomen in G AS 200 control Beschrijving Transportzekering, vleugelschroef met moer en ring Contactdoos Zeefspandeksel standard Zekeringenhouder Zeefspandeksel economy Seriele poort naar de PC Spanmoeren standard en economy Afdekkap Schroefdraadstangen standard en economy Zeskantmoer Snelspanner Statiefstangen comfort Hefboom rood Schakelaar AAN/UIT Hefboom groen Display 0,20-3,00 mm Taak Beschermt de machine gedurende het transport, moet voor gebruik absoluut verwijderd worden. Aansluiting voor de aansluitkabel van de machine Dekt de bovenste analysezeef af, spant in combinatie met de spanmoeren D of de snelspaninrichting G de zeeftoren. Bevat twee glazen zekeringen T4A Dekt de bovenste analysezeef af, spant in combinatie met de spanmoeren D de zeeftoren. Verbindt via kabel art.nr de AS 200 control met een PC Spannen in combinatie met het zeefspandeksel B of C de zeeftoren. Beschermt de seriele poort tegen stof en wat..., veiligheidsklasse IP65 Spannen in combinatie met het zeefspandeksel B of C en de moeren D de zeeftoren. Borgt de ingeschroefde schroefdraad-stangen E op de zeeftafel. Maakt snel spannen en ontgrendelen van de zeeftoren in combinatie met het zeefspandeksel B en de statiefstangen H mogelijk Maken snel spannen en ontgrendelen van dc zeeftoren in combinatie met de snelspanner G en het zeefspandeksel B mogelijk Ontgrendelt de snelspanner G Schakelt de AS 200 aan en uit Vergrendelt en spant de zeefdeksel B op de zeeftoren. Geeft de trilhoogte (2 x amplitude) van 0,20 3,00 mm aan Retsch GmbH Doc.nr. NL A

12 Bedieningselementen en him functie Overzichtstabel deel 2 Element M MN1 MN2 N O P Q R Rl S SI T Tl U Ul UV2 V VI w Wl X XI AS 200 type AS 200 control AS 200 digit AS 200 basic AS 200 control AS 200 control AS 200 control AS 200 control AS 200 control AS 200 digit AS 200 control AS 200 digit AS 200 control AS 200 digit AS 200 control AS 200 digit AS 200 basic AS 200 control AS 200 digit AS 200 control AS 200 digit AS 200 control AS 200 digit Beschrijving Insteltoets - trilhoogte verlagen van 3,00-0,20 mm Draaiknop trilhoogte lager of hoger, van 0,00-3,00 mm Insteltoets + trilhoogte verhogen, van 0,20-3,00 mm Display 0-99 s Insteltoets intervaltijd verkorten Insteltoets intervaltijd verlengen Toets interval AAN linker LED licht op Toets interval UIT rechter LED licht op Display 0-99 min. Insteltoets looptijd verkorten Draaiknop looptijd verkorten/verlengen continu werken Insteltoets looptijd verlengen Toets START Toets STOP Taak Verlaagt de trilhoogte. Bij ingedrukt houden is snel verstellen mogelijk. Verlaagt door naar links te draaien en verhoogt door naar rechts te draaien de trilhoogte. De schaal achter de draaiknop is slechts een instelhulp en geeft de trilhoogte niet aan Verhoogt de trilhoogte. Bij ingedrukt houden is snel verstellen mogelijk. Geeft de intervaltijd van 1-99 s aan als met toets R op interval omgeschakeld wordt Verkort de intervaltijd 1-99 s Verlengt de intervaltijd 1-99 s Schakelt de AS 200 naar intervalzeven. Is bij het inschakelen van de machine uitgeschakeld. Schakelt de AS 200 op continu werken om. Geeft de zeefduur van 1-99 min. aan, bij het inschakelen van de machine zijn twee balken (= continu zeven) te zien. Verkort de zeefduur 99-1 min. Verkort of verlengt de zeefduur 0-60 min, of stelt de zeefduur op continu. Verlengt de zeefduur 1-99 min. Start het zeven groene LED licht op Stopt het zeven 1 x drukken = pauze / display brandt en rode LED licht op, voor het starten een keer op de toets W/Wl drukken 2 x drukken = stand-by / alleen de rode LED licht op, voor het starten twee keer op de toets W/Wl drukken Retsch GmbH Doc.nr. NL A

13 Inzetten en spannen van de analysezeven De AS 200 is geschikt voor analysezeven met een uitwendige diameter tot 215 mm. Er kunnen 16 analysezeven van 25 mm hoog en een opvangbodem of 8 zeven 50 mm hoog en een opvangbodem gespannen worden. Voor zeven van 100 tot 215 mm uitwendige diameter zijn verschiuende spaneenheden en spandeksels (zie toebehoren) leverbaar. Spannen met zeefspaneenheid economy of standard * Schroefdraadstangen E in de zeeftafel schroeven en met de zeskantmoeren F borgen. * Zeeftoren midden op de zeeftafel zetten * Spandeksel economy C of standard B over de schroefdraadstangen op de bovenste zeef plaatsen. * Spanmoeren D door schuin te houden over de schroefdraadstangen op het spandeksel schuiven en handvast aandraaien. Als bij het weghalen van de zeeftoren de opvangbodem op het gladde oppervlak van de zeeftafel plakt, bevelen wij het gebruik van talkpoeder aan. Voor het spannen van ten hoogste 5 analysezeven en een opvangbodem zijn voor de zeefspaneenheden economy en standard ook korte schroefdraadstangen (zie toebehoren) leverbaar. Zie ook de paragraaf: Verdeling van te zeven materiaal Retsch GmbH Doc.nr. NL A

14 Spannen met de zeefspaneenheid comfort * Statiefstangen H in de zeeftafel schroeven * Zeeftoren midden op de zeeftafel zetten * Spandeksel comfort B over de statiefstangen schuiven, waarbij de rode hefboom I naar boven gedrukt wordt, de groene hefboom K blijft in zijn bovenste stand. * Spandeksel tot op de bovenste zeef schuiven * Groene hefboom K herhaaldelijk indrukken, waarbij de onderste rode hefboom I niet mag worden bewogen. * Om te ontgrendelen wordt nu de rode hefboom I met de duim naar boven gedrukt, waarna het zeefdeksel naar boven geschoven kan worden. (wijs- en middelvinger boven op het huis G leggen) Als na het zeven de rode hefboom I slechts moeilijk kan worden bewogen, moeten om te ontgrendelen de groene hefboom K en de rode hefboom I samen even bewogen worden. Als bij het weghalen van de zeeftoren de opvangbodem op het gladde oppervlak van de zeeftafel blijkt plakken, bevelen wij het gebruik van talkpoeder aan Retsch GmbH Doc.nr. NL A

15 O 0 Bediening van de AS 200 control Aan - / uitschakelen Aan de linker voorzijde van de AS 200 bevindt zich de hoofdschakelaar J. Afb.l \ } \ J * Schakel de hoofdschakelaar in * Op display amplitude is 1,50 Afb.2 zichtbaar * groene LED interval off licht op Afb.2 * Op display time zijn twee strepen zichtbaar Afb.2 Afb.l De AS 200 staat nu ingesteld op continu zeven, zonder interval, met een trilhoogte van 1,5 mm. Starten - onderbreken - stoppen / 1(50 M Afb.2 L i t ude mm T N 0 El 8 i nlervolt ime sec QG) T\ P Q o i nlervo R o on/off \ s Fi u T / ] me m X \ V w AS200 O o W) 1 X Statten: Afb.2 * START / op toets W drukken * groene LED boven toets W licht op. * Op de display L is de actuele trilhoogte te zien. Tijdens de zeeftijd wordt de trilhoogte binnen de vastgestelde tolerantie constant gehouden Onderbreken (pauzefunctie) : Afb.2 * STOP / een keer op toets X drukken * rode LED boven toets X licht op * De actuele instellingen blijven zichtbaar * START / op toets W drukken * Het zeven wordt voortgezet Stoppen (stand-by-functie) : Afb.2 * STOP / twee keer op toets X drukken * rode LED boven toets X licht op * De gehele display gaat uit * LED indicaties activeren = 1 x op toets W drukken * Er kunnen nieuwe instellingen worden ingevoerd. * START / voor de tweede keer op toets W drukken * Functie zoals bij starten wordt uitgevoerd Retsch GmbH Doc.nr. NL A

16 ' - / ' \ - ' ' ' / ( :,: \ Akoestisch signaal beeindiging zeeftijd L 0 T! : ^ - =f- : AS200 control ; omp1i t ude mm intervoliine sec i nterval on/oll ime m n -. i! r: h 'i istapt! STOP : M / \ N P Q R Afb.3 Als het zeven zonder onderbreking beeindigd wordt, wordt dit gemeld door een 5 keer klinkend akoestisch signaal. Signaal uitschakelen: Afb.3 * De toetsen S en X tegelijkertijd indrukken wordt door een signaal bevestigd. S U Signaal inschakelen : Afb.3 * De toetsen S en W tegelijkertijd indrukken wordt door een signaal bevestigd. V w X Interval - continu werken L 0 T 1 M 1 /. M (50: itude nm : <]:>) :\ \ N t inter valtin e sec f P 1 \ Q inter vol on/oil R \ s ;, j u t «i \ V AS20 ;'START! W STOP' 1 Afb.4 Bij het inschakelen van de AS 200 control is het intervalwerken voorlopig uitgeschakeld. Interval inschakelen van l-99s : Afb.4 * Op toets R drukken * groene LED boven toets R licht op * Display O wijst 10s aan * Toets Q verhoogt de intervaltijd tot 99 s bij het overschrijden van 99 s begint hij weer met Is * Toets P reduceert de intervaltijd tot 1 s als Is overschreden wordt, begint hij weer met 99 s Interval uitschakelen : Afb.4 * Op toets S drukken * groene LED boven toets S licht op * Display O gaat uit X : Retsch GmbH Doc.nr. NL A

17 Ttilhoogte Op de door amplitude gekenmerkte display L wordt als meetwaarde de 2-voudige amplitude aangegeven. Deze meetwaarde noemen wij verder trilhoogte. L 0 T 1.50 ompii I ode mm "/' v 0 inler (0 n time s»c irtervo 1 on/off ime ITI n AS2O0 tontro1 STAPT STOP M N P Q R s u V w X Afb.5 Bij het inschakelen van de AS 200 control is de trilhoogte op 1,50 mm ingesteld. Trilhoogte instellen van 0,20-3,00 mm : Afb.5 verlagen: * De toets M verlaagt de trilhoogte tot 0,20 mm in stappen van 0,01 mm * Toets M ingedrukt houden, na 5 seconden is versnelde instelling mogelijk als 0,20 mm overschreden wordt, verschijnt 3,00 mm weer verhogen : * De toets N verhoogt de trilhoogte tot 3,00 mm in stappen van 0,01 mm * Toets N ingedrukt houden, na 5 seconden is versnelde instelling mogelijk als 3,00 mm overschreden wordt, verschijnt 0,20 mm weer Uw AS 200 kan daarbij natuurlijk alleen de binnen de belastingsdiagrammen, opgegeven trilhoogtes bereiken Retsch GmbH Doc.nr. NL A

18 Tijd instellen L 0 T U50j omplitude mm inlervallime sec interval on/off START! ; STOP; Afb.6 M N P Q R S U V W X Bij het inschakelen van de AS 200 control is continu werken ingesteld. Tijd 1-99 min. inschakelen : Afb.6 * Toets U verkort de tijd tot 1 minuut in stappen van 1 minuut. Bij overschrijden verschijnen er twee liggende steepen, continu werken * Toets V verlengt de tijd tot 99 min in stappen van 1 minuut. Bij overschrijden verschijnen er twee liggende steepen, continu werken PC - aansluiting serieel DD CC AA, FlKE BB Afb.7 De AS 200 control kan via een seriele poort met een pc worden verbonden. De kap DD beschermt de aansluiting, als hij niet gebruikt wordt, tegen stof en water. Koppeling maken : Afb.7 * Kap DD eraf schroeven * Kabel erop schroeven * Kabel met de personal computer verbinden Software De evaluatie software Easy Sieve is als toebehoren verkrijgbaar Retsch GmbH Doc.nr. NL A

19 Bediening van de AS 200 Aan - / uitschakelen digit Aan de linker voorzijde van de AS 200 bevindt zich de hoofd-schakelaar J. Afb.8 * Schakel de hoofdschakelaar in * groene LED interval off licht op Afb.9 * Op display time zijn twee liggende strepen zichtbaar Afb.9 De AS 200 staat nu ingesteld op continu zeven zonder interval Afb.8 Starten - onderbreken - stoppen T1 AS200 digit intervai on/off START STOP amp I itude 0 : 100 R1 S1 U1 V1 W1 X1 Afb.9 Starten: Afb.9 * START / op toets Wl drukken * groene LED boven toets Wl licht op Onderbreken (pauzefunctie) : Afb.9 * STOP / een keer op toets XI drukken * rode LED boven toets XI licht op * De instellingen blijven zichtbaar / het zeven wordt onderbroken * START / op toets Wl drukken * Het zeven wordt voortgezet Stoppen (stand-by-functie) : Afb.9 * STOP / twee keer op toets XI drukken * rode LED boven toets XI licht op * De gehele display gaat uit * LED-indicaties activeren / op toets Wl drukken * Er kunnen nieuwe instellingen worden ingevoerd * START / voor de tweede keer op toets Wl drukken * Functie zoals bij starten wordt uigevoerd Retsch GmbH Doc.nr. NL A

20 Interval - continu werken T 1 \AS200 di git 40 ' intervol on/off t iftie mi n i i amp 1 tude o ' 100 MN1 R1 S1 U1 \ V1 : STARTI " : I..! W1 STOP) ; X1 Afb.10 Bij het inschakelen van de AS 200 digit is intervalwerken vooralsnog uitgeschakeld. Interval inschakelen : Afb.10 * Op toets Rl drukken * groene LED boven toets Rl licht op Interval uitschakelen : Afb.10 * Op toets SI drukken * groene LED boven toets SI licht op Trilhoogte Als u met trilhoogtes > 2,5 mm werkt, bevelen wij aan de trilhoogte langzaam te verhogen. Afhankelijk van de belading kunnen er resonantie-effecten (opvoerings-effect, waarbij anker en juk van de magneet contact hebben) ontstaan. T1 \AS200 digit 40 ', omp I i tude QT in'n : :DD interval on/off t i me nin : START: STOP!... :.I--' R1 S1 U1 V1 W1 X1 Afb.ll Trilhoogte (2 x amplitude) instellen van 0-3,00 mm : Afb.ll * De draaiknop MNl verlaagt door naar links te draaien of verhoogt door naar rechts te draaien de trilhoogte De op de schaal achter de draaiknop aangegeven waarden dienen uitsluitend ter orientering van de instelling. Verband met de bereikbare trilhoogte bestaat niet. De schaal kan ook niet als hulp bij de reproduceerbaarheid gebruikt worden. Uw AS 200 kan daarbij natuurlijk uitsluitend de binnen de belastingsdiagrammen opgegeven trilhoogtes bereiken Retsch GmbH Doc.nr. NL A

21 0 Aflezen van de trilhoogte : Afb.12 De trilhoogte wordt optisch aan de voorkant van de zeeftafel weergegeven. Het snijpunt van de beide lijnen geeft de trilhoogte bij ingeschakelde machine aan. In de hiernaast staande afbeelding bedraagt de trilhoogte 1,8 mm. 0 Afb.12 Tijd instellen T1 JS200 digit i ntervoi on/of f time mi n START STOP amplitude o! 100 R1 S1 U1 V1 W1 X1 Afb.13 Bij het inschakelen is de AS 200 digit ingesteld op continu zeven. Tijd 1-99 min. instellen : Afb.13 * Toets Ul verkort de tijd tot 1 minuut in stappen van 1 minuut. Als deze waarde overschreden wordt, verschijnen er twee liggende strepen, continu zeven * De toets VI verlengt de tijd tot 99 minuten in stappen van 1 minuut. Als deze waarde overschreden wordt, verschijnen er twee liggende strepen, continu zeven Retsch GmbH Doc.nr. NL A

22 Bediening van de AS 200 basic Aan - / uitschakelen Aan de linker voorzijde van de AS 200 bevindt zich de hoofdschakelelaar J Afb.14 * Schakel de hoofdschakelaar in * LED on licht op Afb.15 De AS 200 is nu gereed voor zeven. Afb.14 Starten - Stoppen! AS200 basic 40 \ j>0! omp 20 / 80 itude o't ) ' \ \ / 1 - ' * 50,!, C (/..." time min ^^ on - ' ; Afb.15 MN2 UV2 Starten: Afb.15 * Draaiknop UV2 op continu werken oo zetten Stoppen (stand-by-functie) : Afb.15 * Draaiknop UV2 op I zetten Trilhoogte Als u met trilhoogtes > 2,5 mm werkt, bevelen wij aan de trilhoogte van de AS 200 langzaarn te verhogen. Afhankelijk van de belading kunnen er resonantie-effecten (opvoerings-effect, waarbij anker en juk van de magneet contact hebben) ontstaan. Trilhoogte (2 x amplitude) instellen van 0-3,00 mm: Afb.15 * Draaiknop MN2 verlaagt door naar links te draaien of verhoogt door naar rechts te draaien de trilhoogte De op de schaal achter de draaiknop aangegeven waarden dienen uitsluitend ter orientering van de instelling. Verband met de bereikbare trilhoogte bestaat niet. De schaal kan ook niet als hulp bij de reproduceerbaarheid gebruikt worden Retsch GmbH Doc.nr. NL A

23 Aflezen van de trilhoogte : Afb.16 i 0 De trilhoogte wordt optisch aan de voorkant van de zeeftafel weergegeven. Het snljpunt van de beide lijnen wijst de trilhoogte bij ingeschakelde machine aan. In de hiernaast staande afbeelding bedraagt de trilhoogte 1,8 mm. Uw AS 200 kan daarbij natuurlijk uitsluitend de binnen de belastingsdiagrammen, opgegeven trilhoogtes bereiken. 0 Afb.16 Tijd instellen AS200 b asic amp 1 i tude o '/ 100 time nin 4,) 30 on Afb.17 MN2 UV2 Tijd 1-60 min. inschakelen : Afb.17 * Draaiknop UV2 door naar rechts te draaien op de gewenste looptijd instellen Continu werken inschakelen : Afb.17 * Draaiknop UV2 door naar links te draaien op o instellen Zekeringen van alle AS 200 varianten verwisselen DD CC AA [ g a ] BB Afb.18 Voor alle AS 200 typen zijn twee glazen zekeringen T4A (5 x 20 mm) nodig. Vervangen: Afb.18 * Netstekker uit het stopcontact trekken * Zekeringenhouder BB eruit trekken * Zekeringen vervangen Zekeringenhouder BB terug schuiven Retsch GmbH Doc.nr. NL A

24 Tips voor gebruik Doelgroep: Gebruiker Extra massa (optie) Bij 60 Hz machines is eventueel een opzet gewicht nodig, als bij een gering aantal analysezeven de voor uw zeefanalyse gewenste trilhoogte niet bereikt kan worden (zie diagram op pagina 30). Dit opzet gewicht wordt onder de zeeftoren op de zeeftafel van de AS 200 gelegd en samen met de zeeftoren gespannen. Zeefhulpen Voor moeilijk te zeven materialen, waarbij nat zeven (zie verder in dit hoofdstuk) niet mogelijk is, bevelen wij het gebruik van zeefhulpen in de verschillende zeeffracties aan. Afhankelijk van de maaswijdte van de zeef en de gekozen trilhoogte, kunnen voor dit doel twee kogels van agaat, rubber of porselein, nylonborstels en vulkolaanblokjes worden gebruikt. V Let erop, dat er geen overexpansie van het zeefgaas door overlading met zeefhulpen plaats vindt, omdat dit de precisie van uw analysezeef ongunstig kan beinvloeden. Voor de aanbevolen hoeveelheden te zeven materiaal zie de paragraaf hoeveelheden te zeven materiaal. Retsch analysezeven Voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het analyseresultaat is behalve een reproduceerbaar werkende zeefmachine de kwaliteit van de analysezeef beslissend. Retsch analysezeven zijn kwalitatief hoogstaande meetinstrumenten waarvoor uitsluitend draad- en plaatzeven gebruikt worden die aan de geldende normen voldoen. Na de eindcontrole ontvangt elke zeef een serienummer en een kwaliteitscertificaat Retsch GmbH Doc.nr. NL A

Handleiding. Belangrijkste eigenschappen. Paneel omschrijving. In gebruik. De DB-30 als metronoom gebruiken. Met de referentietoon werken

Handleiding. Belangrijkste eigenschappen. Paneel omschrijving. In gebruik. De DB-30 als metronoom gebruiken. Met de referentietoon werken Handleiding Gefeliciteerd met de aanschaf van de Boss DB-30 Dr. Beat metronoom. Voordat u dit apparaat gebruikt, raden we u aan de delen Het apparaat op een veilige manier gebruiken en Belangrijke instructies

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke

Nadere informatie

A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding

A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding A50-62321-00006 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding Belangrijke veiligheidsvoorschriften LET OP Hoogspanning Levensgevaar Ook nadat de stekker uitgetrokken is, zijn hoge spanningen, tot 500 V=, in

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

Vertaling van oorspronkelijke

Vertaling van oorspronkelijke Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

650+ dlan. The Network Innovation

650+ dlan. The Network Innovation 650+ dlan The Network Innovation devolo dlan 650+ 2013 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

devolo AG Sonnenweg 11 52070 Aken Duitsland www.devolo.com

devolo AG Sonnenweg 11 52070 Aken Duitsland www.devolo.com dlan 200 AV 2006 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is uitsluitend

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie