Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200"

Transcriptie

1 Gm Rgtsch GmbH Rheinische StraBe Haan, Germany % retsch.com '.--' V Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Rertsch GmbH, Haan, Rheinische Str.36, Germany Doc.nr. NL A

2 Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing voor de analysezeefmachine AS 200 verstrekt alle noodzakelijke informatie over de in de inhoudsopgave genoemde paragrafen. Hij instmeert de voor de betreffende paragrafen gedefinieerde doelgroep(en) over het veilige gebruik van de AS 200 conform de voorschriften. De kennis van de paragrafen is voor de in aanmerking komende doelgroep(en) voorwaarde voor het veilige gebruik, conform de voorschriften. Bij deze technische documentatie gaat het om een naslag- en instructiewerk. De verschillende paragrafen zijn op zichzelf compleet. Deze gebruiksaanwijzing bevat geen reparatiehandleiding. Bij eventueel noodzakelijke reparaties neemt u het beste contact op met uw leverancier of direct met Retsch GmbH Retsch GmbH Doc.nr. NL A

3 CERTIFICATE OF CE-CONFORMITY AS 200 Retsch GmbH D - Haan * Germany «Tel.: 02129/ Fax 02129/8702 Retsch ANALYTICAL SIEVE SHAKER Type Ajrg ethch ^ ^ E;rs.r,»,,6 a 844fcati,.Germany :rol»9" This machine conforms to the following standard specifications and directives EC Mechanical Engineering Directive 89/392/EEC dated June 14, 1989 and 91/368/EEC dated June 20, Applied harmonized standards, in particular: DIN EN 292 Security of machines dated November, DIN EN Part 1 / Electrical Equipment for industrial Machinery (German Version of VDE 0113 Part 1). EC Directive Low Voltage 73/23/EEC Applied harmonized standards, in particular: DIN EN Part 1 / March 1994 Safety prescriptions concerning measuring-, controlling- and laboratory equipment EC Directive Electromagnetic Compatability (89/336/EEC) Applied harmonized standards, in particular: DIN EN Part 1 / January 1992 generic standard interference emittent - living areas - in conjunction with EN and EN DIN EN Part 1 /1992 generic standard resistence to jamming - living areas. The following records are held by Retsch GmbH in the form of Technical Documentation: Detailed records of engineering development, study of the measures required for conformity assurance, analysis of the residual risks involved and operating instructions prepared in conformity with the rules and regulations govering the compilation of user information data. The CE-conformity of the Retsch Analytical Sieve Shaker Type AS 200 is verified and confirmed hereby. In case of a modification to the machine not previously discussed with us as well as the use of not licensed spare parts and accessories this certificate will lose its validity. Retsch GmbH Haan, June 1998 This declaration is made electronically and need not to be signed. Dr. Stefan Mahler Manager technical services FB-EW (E) Anderungsstand F

4 Voorwoord 2 Veiligheidstips 4 Waarschuwingen 5 Reparaties 5 Verklaring 5 Technische gegevens 6 Toepassingsgebied 6 Geluidsniveau 6 Veiligheidsklasse 6 Afmetingen van de machine 6 Benodigde oppervlakte 6 Transport en opstellen 7 Verpakking 7 Tra nsport 7 Opslag 7 Levering 7 Instructies voor plaatsen en opstellen 8 Opstellen / transportbeveiliging 8 Transportbeveiliging weer gebruiken 8 Elektrische aansluiting 8 Bediening 9 Bedieningselementen en bediening 9 Bedieningselementen en hun functie 10 Overzichtstabel 10 Bedieningselementen en hun functie 11 Overzichtstabel deel 2 11 Inzetten en spannen van de analysezeven 12 Bediening van de AS 200 control 14 Aan - / uitschakelen 14 Starten - onderbreken - stoppen 14 Akoestisch signaal beeindiging zeeftijd 15 Interval - continu werken 15 Trilhoogte 16 Tijd instellen 17 PC - aansluiting serieel 17 Koppeling maken : Afb.7 17 Software 17 Bediening van de AS 200 digit 18 Aan - / uitschakelen 18 Starten - onderbreken - stoppen 18 Interval - continu werken 19 Trilhoogte 19 Tijd instellen 20 Bediening van de AS 200 basic 21 Aan - / uitschakelen 21 Starten - Stoppen 21 Trilhoogte 21 Tijd instellen 22 Zekeringen van alle AS 200 varianten verwisselen 22 Extra massa (optie) 23 Zeefhulpen 23 Retsch a na lysezeven 23 Hoeveelheden te zeven materiaal 24 Verdeling van het te zeven materiaal 25 Trilhoogtes afhankelijk van de belading 26 Toelichting bij de belastingsdiagrammen 28 Voorbeeld 1 : 28 Voorbeeld 2 : 29 Voorbeeld 3 : 29 Nat zeven 30 Noodzakelijke toebehoren 30 Voorbereiding 30 Uitvoering 30 Toebehoren (opties) 32 Reiniging 33 Onderhoud 33 Auteursrecht 35 Wijzigingen 35 Tabel: Overzicht veiligheidsvoorschriften 36 Garantiebepalingen Retsch GmbH Doc.nr. NL A

5 Veiligheid Doelgroep:AUe personen die op welke manier dan ook met de machine in aanraking komen De AS 200 is een uiterst modern product van Retsch GmbH met een hoog prestatieniveau. Het voldoet aan de nieuwste stand van de techniek. Als nomiaal en met kennis van deze technische documentatie met deze machine wordt omgegeaan, is de AS 200 absoluut veilig in gebruik. Veiligheidstips U hebt er als beheerder voor te zorgen, dat de personen die met de AS 200 moeten werken: * van alle voorschriften met betrekking tot het thema veiligheid nota genomen en ze begrepen hebben, * voor begin van de werkzaamheden alle handelwijzen en voorschriften van de voor hen in aanmerking komende doelgroep kennen, * te alien tijde en zonder problemen toegang tot de technische documentatie hebben, * nieuw personeel voor begin van de werkzaamheden aan de AS 200 of door mondelinge inleiding door een competente persoon en/of door deze technische documentatie met de veilige omgang volgens de bestemming, vertrouwd raken. Door ondeskundige bediening kunnen verwondingen van personen en materiele schade ontstaan. U bent voor uw eigen veiligheid en voor die van uw medewerkers verantwoordelijk. Zorg ervoor, dat geen onbevoegde personen toegang tot de AS 200 hebben. Laat voor uw eigen veiligheid het inwerken in de bediening van de AS 200 door uw medewerkers bevestigen. Het ontwerp van een desbetreffend formulier vindt u achter de paragraaf veiligheid. Voor materiele schade en persoonlijk letsel dat door het niet juist opvolgen van de onderstaande veiligheidsvoorschriften ontstaat, sluiten wij iedere vorm van aansprakelijkheid uit Retsch GmbH Doc.nr. NL A

6 Waars chuwingen Wij waarschuwen met de volgende tekens voor: A V Waar schuwing voor lestelschade Waarschuwing voor schade aan apparatuur Reparaties Deze gebruiksaanwijzing bevat geen reparatiehandleiding. Voor uw eigen veiligheid mogen reparaties uitsluitend door Retsch GmbH of een geautoriseerde vertegenwoordiging (service-technici) uitgevoerd worden. Neem in dat geval contact op met: De Retsch-vertegenwoordiging in uw land Uw leverancier Direct met Retsch GmbH Uw service-adres: Verklaring Ik heb van de paragrafen voorwoord en veiligheid kennis genomen. Handtekening van de beheerder Handtekening van de service-technicus Retsch GmbH Doc.nr. NL A

7 Technische gegevens Machinetype: AS 200 V Toepassingsgebied De AS 200 is geschikt voor droog- en nat zeven van strooibare producten met een maximale korrelgrootte van 25 mm. Breng geen veranderingen aan de machine aan en gebruik mtsluitend de door Retsch goedgekeurde onderdelen en accessoires. De conformiteitsverklaring van Retsch met de Europese richtlijnen vetliest anders haar geldigheid. Voorts leidt dit ook tot verlies van elke vorm van aanspiakelijkheid. Geluidsniveau Geluidsniveaumeting volgens DIN KL3 Het geluidsniveau is afhankelijk van de ingestelde trilhoogte, het aantal ingespannen zeven en de soort te zeven materiaal. Voorbeeld 1: Geluidsniveau L\VA : 71 db(a) Emissiewaarde op de werkplek L,,Ac q : 63 db(a) Bedrijfsomstandigheden : Te zeven materiaal: kwartszand, Korrelgrootte: < 1 mm, Aantal zeven: 5 Trilhoogte: 1,5 mm Voorbeeld 2: Geluidsniveau LWA: 76 db(a) Emissiewaarde op de werkplek LpA eq : 67 db(a) Bedrijfsomstandigheden : Te zeven materiaal: kwartszand Korrelgrootte: < 1 mm, Aantal zeven: 5 zeven Trilhoogte: 3 mm Elekttomagnetische invloeden (EMV) : Bij de AS 200 control kunnen sterke elektromagnetische stoorvelden, bijvoorbeeld sterke zenders, de amplituderegeling beinvloeden. Als deze stoorvelden niet meer aanwezig zijn, werkt de AS 200 control weer normaal (zelfherstellend). Veiligheidsklasse IP54 respectievelijk IP20 binnen het gebied waar de zeeftafel door de behuizing steekt. Afmetingen van de machine Hoogte: Gewicht: max. 800 mm, breedte: 400 mm, diepte: 400 mm ca. 40 kg zonder zeeftoren en zeefspaninrichting Benodigde oppervlakte 400 x 400 mm; geen veiligheidsafstanden noodzakelijk Retsch GmbH Doc.nr. NL A

8 Transport en opstellen Doelgtoep: Beheerder, expediteur, gebruiker Verpakking De verpakking is aan de transportweg aangepast. Deze voldoet aan de algemeen geldende verpakkingsrichtlijnen. V V V Bewaar de verpakking voor de duur van de garantietermijn, omdat ingeval van reclamatie en terugzending in ontoereikende verpakking, uw eis tot het verlenen van garantie gevaar loopt. Transport De AS 200 mag tijdens het transport niet gestoten, geschud of geworpen worden. Anders kurmen elektronische en mechanische constructiedelen worden beschadigd. Temperatuurschommelingen Bij sterke temperatuurschommelingen (b.v. bij het transport per vliegtuig) moet de AS 200 tegen condenswater beschermd worden. Anders kunnen elektronische constructiedelen worden beschadigd. Opslag Let er op dat de AS 200 droog wordt opgeslagen. Levering * AS 200 * 1 aansluitkabel * 1 seriele kabel PC-AS 200 (control) * 1 gebruiksaanwijzing Controleer of de levering compleet is, met inbegrip van de afzonderlijk bestelde toebehoren. Controleer het probleemloos functioneren van de AS 200 (zie hiervoor de paragraaf bediening). V Bij onvolledige levering en/of transportschade moet u de expediteur en Retsch GmbH onmiddellijk (binnen 24 uur) informeren. Met latere reclamaties kan onder omstandigheden geen rekening meer worden gehouden Retsch GmbH Doc.nr. NL A

9 V Bij V Insttucties voor plaatsen en opstellen Omgevingstemperatuur : Van + 5 C tot + 40 C een hogere of lagere omgevingstemperatuur, kunnen elektronische constructiedelen worden beschadigd. Luchtvochtigheid : Maximale relatieve luchtvochtigheid 80 % bij temperaturen tot 31 C, lineair afnemend tot 50 % relatieve luchtvochtigheid bij 40 C Bij hogere luchtvochtigheid kunnen de elektronische constructiedelen worden beschadigd. De AS 200 is geschikt voor gebruik op een hoogte tot maximaal 2000 meter boven zeeniveau Opstellen / transportbeveiliging De AS 200 uitsluitend op een stabiele laboratoiiumtafel zetten, omdat cr anders onprettige vibraties kunnen worden overgedragen. SM zeskantmoer SM met muilsleutel losdraaien tot het zeefbord vrij kan bewegen vleugelmoeren A (transportbeveiliging) met zeskantmoer losdraaien betreffende zeefspaneenheid monteren ( zie hiervoor de paragraaf Bediening) vleugelmoeren A met zeskantmoer (transportbeveiliging) voor later transport bewaren. Transportbeveiliging weer gebruiken zeskantmoer geheel op de vleugelmoer schroeven vleugelmoeren door het zeefbord in de behuizing schroeven zeskantmoer naar beneden draaien en met de muilsleutel vastzetten tot het zeefbord niet meer kan worden bewogen. V Bij gebruik van de AS 200 met transportbeveiliging en transport zonder transportveiligheid kunnen mechanische constructiedelen worden beschadigd. Elektrische aansluiting De spanning en frequentie van de AS 200 vindt u op het typeplaatje. * Let erop, dat de aansluitgegevens met het ter beschikking staande lichtnet overeen stemmen. * Sluit de AS 200 met behulp van de meegeleverde aansluitkabel aan op het lichtnet. V Als * Er moet een externe zekering bij de aansluiting van de netkabel op het net worden aangebracht, overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften. de aansluitgegevens op het typeplaatje niet overeenstemmen met het net, kunnen elektrische en mechanische constructiedelen worden beschadigd Retsch GmbH Doc.nr. NL A

10 Bediening Doelgroep: Gebruikers Bedieningselementen en bediening Grafische weergave van de bedieningselementen: TXT contro I / 1 I \ / / i M N P Q R s u V W X T1 DD digit AS200 bill it, anp11tude 20 MN1 40 * JjO / / so id/ oy - IOO K1 \ / \ S1 U1 V1 W1 ti» ' a- y. /?0..30 o X1, o bas i c MN2 UV Retsch GmbH Doc.nr. NL A

11 Bedieningselementen en hun functie Overzichtstabel Element A AA B BB C CC D DD E F G H I J K L AS 200 type alle alle Toebehoren alle Toebehoren AS 200 control Toebehoren AS 200 control Toebehoren Toebehoren Toebehoren Toebehoren opgenomen in G alle opgenomen in G AS 200 control Beschrijving Transportzekering, vleugelschroef met moer en ring Contactdoos Zeefspandeksel standard Zekeringenhouder Zeefspandeksel economy Seriele poort naar de PC Spanmoeren standard en economy Afdekkap Schroefdraadstangen standard en economy Zeskantmoer Snelspanner Statiefstangen comfort Hefboom rood Schakelaar AAN/UIT Hefboom groen Display 0,20-3,00 mm Taak Beschermt de machine gedurende het transport, moet voor gebruik absoluut verwijderd worden. Aansluiting voor de aansluitkabel van de machine Dekt de bovenste analysezeef af, spant in combinatie met de spanmoeren D of de snelspaninrichting G de zeeftoren. Bevat twee glazen zekeringen T4A Dekt de bovenste analysezeef af, spant in combinatie met de spanmoeren D de zeeftoren. Verbindt via kabel art.nr de AS 200 control met een PC Spannen in combinatie met het zeefspandeksel B of C de zeeftoren. Beschermt de seriele poort tegen stof en wat..., veiligheidsklasse IP65 Spannen in combinatie met het zeefspandeksel B of C en de moeren D de zeeftoren. Borgt de ingeschroefde schroefdraad-stangen E op de zeeftafel. Maakt snel spannen en ontgrendelen van de zeeftoren in combinatie met het zeefspandeksel B en de statiefstangen H mogelijk Maken snel spannen en ontgrendelen van dc zeeftoren in combinatie met de snelspanner G en het zeefspandeksel B mogelijk Ontgrendelt de snelspanner G Schakelt de AS 200 aan en uit Vergrendelt en spant de zeefdeksel B op de zeeftoren. Geeft de trilhoogte (2 x amplitude) van 0,20 3,00 mm aan Retsch GmbH Doc.nr. NL A

12 Bedieningselementen en him functie Overzichtstabel deel 2 Element M MN1 MN2 N O P Q R Rl S SI T Tl U Ul UV2 V VI w Wl X XI AS 200 type AS 200 control AS 200 digit AS 200 basic AS 200 control AS 200 control AS 200 control AS 200 control AS 200 control AS 200 digit AS 200 control AS 200 digit AS 200 control AS 200 digit AS 200 control AS 200 digit AS 200 basic AS 200 control AS 200 digit AS 200 control AS 200 digit AS 200 control AS 200 digit Beschrijving Insteltoets - trilhoogte verlagen van 3,00-0,20 mm Draaiknop trilhoogte lager of hoger, van 0,00-3,00 mm Insteltoets + trilhoogte verhogen, van 0,20-3,00 mm Display 0-99 s Insteltoets intervaltijd verkorten Insteltoets intervaltijd verlengen Toets interval AAN linker LED licht op Toets interval UIT rechter LED licht op Display 0-99 min. Insteltoets looptijd verkorten Draaiknop looptijd verkorten/verlengen continu werken Insteltoets looptijd verlengen Toets START Toets STOP Taak Verlaagt de trilhoogte. Bij ingedrukt houden is snel verstellen mogelijk. Verlaagt door naar links te draaien en verhoogt door naar rechts te draaien de trilhoogte. De schaal achter de draaiknop is slechts een instelhulp en geeft de trilhoogte niet aan Verhoogt de trilhoogte. Bij ingedrukt houden is snel verstellen mogelijk. Geeft de intervaltijd van 1-99 s aan als met toets R op interval omgeschakeld wordt Verkort de intervaltijd 1-99 s Verlengt de intervaltijd 1-99 s Schakelt de AS 200 naar intervalzeven. Is bij het inschakelen van de machine uitgeschakeld. Schakelt de AS 200 op continu werken om. Geeft de zeefduur van 1-99 min. aan, bij het inschakelen van de machine zijn twee balken (= continu zeven) te zien. Verkort de zeefduur 99-1 min. Verkort of verlengt de zeefduur 0-60 min, of stelt de zeefduur op continu. Verlengt de zeefduur 1-99 min. Start het zeven groene LED licht op Stopt het zeven 1 x drukken = pauze / display brandt en rode LED licht op, voor het starten een keer op de toets W/Wl drukken 2 x drukken = stand-by / alleen de rode LED licht op, voor het starten twee keer op de toets W/Wl drukken Retsch GmbH Doc.nr. NL A

13 Inzetten en spannen van de analysezeven De AS 200 is geschikt voor analysezeven met een uitwendige diameter tot 215 mm. Er kunnen 16 analysezeven van 25 mm hoog en een opvangbodem of 8 zeven 50 mm hoog en een opvangbodem gespannen worden. Voor zeven van 100 tot 215 mm uitwendige diameter zijn verschiuende spaneenheden en spandeksels (zie toebehoren) leverbaar. Spannen met zeefspaneenheid economy of standard * Schroefdraadstangen E in de zeeftafel schroeven en met de zeskantmoeren F borgen. * Zeeftoren midden op de zeeftafel zetten * Spandeksel economy C of standard B over de schroefdraadstangen op de bovenste zeef plaatsen. * Spanmoeren D door schuin te houden over de schroefdraadstangen op het spandeksel schuiven en handvast aandraaien. Als bij het weghalen van de zeeftoren de opvangbodem op het gladde oppervlak van de zeeftafel plakt, bevelen wij het gebruik van talkpoeder aan. Voor het spannen van ten hoogste 5 analysezeven en een opvangbodem zijn voor de zeefspaneenheden economy en standard ook korte schroefdraadstangen (zie toebehoren) leverbaar. Zie ook de paragraaf: Verdeling van te zeven materiaal Retsch GmbH Doc.nr. NL A

14 Spannen met de zeefspaneenheid comfort * Statiefstangen H in de zeeftafel schroeven * Zeeftoren midden op de zeeftafel zetten * Spandeksel comfort B over de statiefstangen schuiven, waarbij de rode hefboom I naar boven gedrukt wordt, de groene hefboom K blijft in zijn bovenste stand. * Spandeksel tot op de bovenste zeef schuiven * Groene hefboom K herhaaldelijk indrukken, waarbij de onderste rode hefboom I niet mag worden bewogen. * Om te ontgrendelen wordt nu de rode hefboom I met de duim naar boven gedrukt, waarna het zeefdeksel naar boven geschoven kan worden. (wijs- en middelvinger boven op het huis G leggen) Als na het zeven de rode hefboom I slechts moeilijk kan worden bewogen, moeten om te ontgrendelen de groene hefboom K en de rode hefboom I samen even bewogen worden. Als bij het weghalen van de zeeftoren de opvangbodem op het gladde oppervlak van de zeeftafel blijkt plakken, bevelen wij het gebruik van talkpoeder aan Retsch GmbH Doc.nr. NL A

15 O 0 Bediening van de AS 200 control Aan - / uitschakelen Aan de linker voorzijde van de AS 200 bevindt zich de hoofdschakelaar J. Afb.l \ } \ J * Schakel de hoofdschakelaar in * Op display amplitude is 1,50 Afb.2 zichtbaar * groene LED interval off licht op Afb.2 * Op display time zijn twee strepen zichtbaar Afb.2 Afb.l De AS 200 staat nu ingesteld op continu zeven, zonder interval, met een trilhoogte van 1,5 mm. Starten - onderbreken - stoppen / 1(50 M Afb.2 L i t ude mm T N 0 El 8 i nlervolt ime sec QG) T\ P Q o i nlervo R o on/off \ s Fi u T / ] me m X \ V w AS200 O o W) 1 X Statten: Afb.2 * START / op toets W drukken * groene LED boven toets W licht op. * Op de display L is de actuele trilhoogte te zien. Tijdens de zeeftijd wordt de trilhoogte binnen de vastgestelde tolerantie constant gehouden Onderbreken (pauzefunctie) : Afb.2 * STOP / een keer op toets X drukken * rode LED boven toets X licht op * De actuele instellingen blijven zichtbaar * START / op toets W drukken * Het zeven wordt voortgezet Stoppen (stand-by-functie) : Afb.2 * STOP / twee keer op toets X drukken * rode LED boven toets X licht op * De gehele display gaat uit * LED indicaties activeren = 1 x op toets W drukken * Er kunnen nieuwe instellingen worden ingevoerd. * START / voor de tweede keer op toets W drukken * Functie zoals bij starten wordt uitgevoerd Retsch GmbH Doc.nr. NL A

16 ' - / ' \ - ' ' ' / ( :,: \ Akoestisch signaal beeindiging zeeftijd L 0 T! : ^ - =f- : AS200 control ; omp1i t ude mm intervoliine sec i nterval on/oll ime m n -. i! r: h 'i istapt! STOP : M / \ N P Q R Afb.3 Als het zeven zonder onderbreking beeindigd wordt, wordt dit gemeld door een 5 keer klinkend akoestisch signaal. Signaal uitschakelen: Afb.3 * De toetsen S en X tegelijkertijd indrukken wordt door een signaal bevestigd. S U Signaal inschakelen : Afb.3 * De toetsen S en W tegelijkertijd indrukken wordt door een signaal bevestigd. V w X Interval - continu werken L 0 T 1 M 1 /. M (50: itude nm : <]:>) :\ \ N t inter valtin e sec f P 1 \ Q inter vol on/oil R \ s ;, j u t «i \ V AS20 ;'START! W STOP' 1 Afb.4 Bij het inschakelen van de AS 200 control is het intervalwerken voorlopig uitgeschakeld. Interval inschakelen van l-99s : Afb.4 * Op toets R drukken * groene LED boven toets R licht op * Display O wijst 10s aan * Toets Q verhoogt de intervaltijd tot 99 s bij het overschrijden van 99 s begint hij weer met Is * Toets P reduceert de intervaltijd tot 1 s als Is overschreden wordt, begint hij weer met 99 s Interval uitschakelen : Afb.4 * Op toets S drukken * groene LED boven toets S licht op * Display O gaat uit X : Retsch GmbH Doc.nr. NL A

17 Ttilhoogte Op de door amplitude gekenmerkte display L wordt als meetwaarde de 2-voudige amplitude aangegeven. Deze meetwaarde noemen wij verder trilhoogte. L 0 T 1.50 ompii I ode mm "/' v 0 inler (0 n time s»c irtervo 1 on/off ime ITI n AS2O0 tontro1 STAPT STOP M N P Q R s u V w X Afb.5 Bij het inschakelen van de AS 200 control is de trilhoogte op 1,50 mm ingesteld. Trilhoogte instellen van 0,20-3,00 mm : Afb.5 verlagen: * De toets M verlaagt de trilhoogte tot 0,20 mm in stappen van 0,01 mm * Toets M ingedrukt houden, na 5 seconden is versnelde instelling mogelijk als 0,20 mm overschreden wordt, verschijnt 3,00 mm weer verhogen : * De toets N verhoogt de trilhoogte tot 3,00 mm in stappen van 0,01 mm * Toets N ingedrukt houden, na 5 seconden is versnelde instelling mogelijk als 3,00 mm overschreden wordt, verschijnt 0,20 mm weer Uw AS 200 kan daarbij natuurlijk alleen de binnen de belastingsdiagrammen, opgegeven trilhoogtes bereiken Retsch GmbH Doc.nr. NL A

18 Tijd instellen L 0 T U50j omplitude mm inlervallime sec interval on/off START! ; STOP; Afb.6 M N P Q R S U V W X Bij het inschakelen van de AS 200 control is continu werken ingesteld. Tijd 1-99 min. inschakelen : Afb.6 * Toets U verkort de tijd tot 1 minuut in stappen van 1 minuut. Bij overschrijden verschijnen er twee liggende steepen, continu werken * Toets V verlengt de tijd tot 99 min in stappen van 1 minuut. Bij overschrijden verschijnen er twee liggende steepen, continu werken PC - aansluiting serieel DD CC AA, FlKE BB Afb.7 De AS 200 control kan via een seriele poort met een pc worden verbonden. De kap DD beschermt de aansluiting, als hij niet gebruikt wordt, tegen stof en water. Koppeling maken : Afb.7 * Kap DD eraf schroeven * Kabel erop schroeven * Kabel met de personal computer verbinden Software De evaluatie software Easy Sieve is als toebehoren verkrijgbaar Retsch GmbH Doc.nr. NL A

19 Bediening van de AS 200 Aan - / uitschakelen digit Aan de linker voorzijde van de AS 200 bevindt zich de hoofd-schakelaar J. Afb.8 * Schakel de hoofdschakelaar in * groene LED interval off licht op Afb.9 * Op display time zijn twee liggende strepen zichtbaar Afb.9 De AS 200 staat nu ingesteld op continu zeven zonder interval Afb.8 Starten - onderbreken - stoppen T1 AS200 digit intervai on/off START STOP amp I itude 0 : 100 R1 S1 U1 V1 W1 X1 Afb.9 Starten: Afb.9 * START / op toets Wl drukken * groene LED boven toets Wl licht op Onderbreken (pauzefunctie) : Afb.9 * STOP / een keer op toets XI drukken * rode LED boven toets XI licht op * De instellingen blijven zichtbaar / het zeven wordt onderbroken * START / op toets Wl drukken * Het zeven wordt voortgezet Stoppen (stand-by-functie) : Afb.9 * STOP / twee keer op toets XI drukken * rode LED boven toets XI licht op * De gehele display gaat uit * LED-indicaties activeren / op toets Wl drukken * Er kunnen nieuwe instellingen worden ingevoerd * START / voor de tweede keer op toets Wl drukken * Functie zoals bij starten wordt uigevoerd Retsch GmbH Doc.nr. NL A

20 Interval - continu werken T 1 \AS200 di git 40 ' intervol on/off t iftie mi n i i amp 1 tude o ' 100 MN1 R1 S1 U1 \ V1 : STARTI " : I..! W1 STOP) ; X1 Afb.10 Bij het inschakelen van de AS 200 digit is intervalwerken vooralsnog uitgeschakeld. Interval inschakelen : Afb.10 * Op toets Rl drukken * groene LED boven toets Rl licht op Interval uitschakelen : Afb.10 * Op toets SI drukken * groene LED boven toets SI licht op Trilhoogte Als u met trilhoogtes > 2,5 mm werkt, bevelen wij aan de trilhoogte langzaam te verhogen. Afhankelijk van de belading kunnen er resonantie-effecten (opvoerings-effect, waarbij anker en juk van de magneet contact hebben) ontstaan. T1 \AS200 digit 40 ', omp I i tude QT in'n : :DD interval on/off t i me nin : START: STOP!... :.I--' R1 S1 U1 V1 W1 X1 Afb.ll Trilhoogte (2 x amplitude) instellen van 0-3,00 mm : Afb.ll * De draaiknop MNl verlaagt door naar links te draaien of verhoogt door naar rechts te draaien de trilhoogte De op de schaal achter de draaiknop aangegeven waarden dienen uitsluitend ter orientering van de instelling. Verband met de bereikbare trilhoogte bestaat niet. De schaal kan ook niet als hulp bij de reproduceerbaarheid gebruikt worden. Uw AS 200 kan daarbij natuurlijk uitsluitend de binnen de belastingsdiagrammen opgegeven trilhoogtes bereiken Retsch GmbH Doc.nr. NL A

21 0 Aflezen van de trilhoogte : Afb.12 De trilhoogte wordt optisch aan de voorkant van de zeeftafel weergegeven. Het snijpunt van de beide lijnen geeft de trilhoogte bij ingeschakelde machine aan. In de hiernaast staande afbeelding bedraagt de trilhoogte 1,8 mm. 0 Afb.12 Tijd instellen T1 JS200 digit i ntervoi on/of f time mi n START STOP amplitude o! 100 R1 S1 U1 V1 W1 X1 Afb.13 Bij het inschakelen is de AS 200 digit ingesteld op continu zeven. Tijd 1-99 min. instellen : Afb.13 * Toets Ul verkort de tijd tot 1 minuut in stappen van 1 minuut. Als deze waarde overschreden wordt, verschijnen er twee liggende strepen, continu zeven * De toets VI verlengt de tijd tot 99 minuten in stappen van 1 minuut. Als deze waarde overschreden wordt, verschijnen er twee liggende strepen, continu zeven Retsch GmbH Doc.nr. NL A

22 Bediening van de AS 200 basic Aan - / uitschakelen Aan de linker voorzijde van de AS 200 bevindt zich de hoofdschakelelaar J Afb.14 * Schakel de hoofdschakelaar in * LED on licht op Afb.15 De AS 200 is nu gereed voor zeven. Afb.14 Starten - Stoppen! AS200 basic 40 \ j>0! omp 20 / 80 itude o't ) ' \ \ / 1 - ' * 50,!, C (/..." time min ^^ on - ' ; Afb.15 MN2 UV2 Starten: Afb.15 * Draaiknop UV2 op continu werken oo zetten Stoppen (stand-by-functie) : Afb.15 * Draaiknop UV2 op I zetten Trilhoogte Als u met trilhoogtes > 2,5 mm werkt, bevelen wij aan de trilhoogte van de AS 200 langzaarn te verhogen. Afhankelijk van de belading kunnen er resonantie-effecten (opvoerings-effect, waarbij anker en juk van de magneet contact hebben) ontstaan. Trilhoogte (2 x amplitude) instellen van 0-3,00 mm: Afb.15 * Draaiknop MN2 verlaagt door naar links te draaien of verhoogt door naar rechts te draaien de trilhoogte De op de schaal achter de draaiknop aangegeven waarden dienen uitsluitend ter orientering van de instelling. Verband met de bereikbare trilhoogte bestaat niet. De schaal kan ook niet als hulp bij de reproduceerbaarheid gebruikt worden Retsch GmbH Doc.nr. NL A

23 Aflezen van de trilhoogte : Afb.16 i 0 De trilhoogte wordt optisch aan de voorkant van de zeeftafel weergegeven. Het snljpunt van de beide lijnen wijst de trilhoogte bij ingeschakelde machine aan. In de hiernaast staande afbeelding bedraagt de trilhoogte 1,8 mm. Uw AS 200 kan daarbij natuurlijk uitsluitend de binnen de belastingsdiagrammen, opgegeven trilhoogtes bereiken. 0 Afb.16 Tijd instellen AS200 b asic amp 1 i tude o '/ 100 time nin 4,) 30 on Afb.17 MN2 UV2 Tijd 1-60 min. inschakelen : Afb.17 * Draaiknop UV2 door naar rechts te draaien op de gewenste looptijd instellen Continu werken inschakelen : Afb.17 * Draaiknop UV2 door naar links te draaien op o instellen Zekeringen van alle AS 200 varianten verwisselen DD CC AA [ g a ] BB Afb.18 Voor alle AS 200 typen zijn twee glazen zekeringen T4A (5 x 20 mm) nodig. Vervangen: Afb.18 * Netstekker uit het stopcontact trekken * Zekeringenhouder BB eruit trekken * Zekeringen vervangen Zekeringenhouder BB terug schuiven Retsch GmbH Doc.nr. NL A

24 Tips voor gebruik Doelgroep: Gebruiker Extra massa (optie) Bij 60 Hz machines is eventueel een opzet gewicht nodig, als bij een gering aantal analysezeven de voor uw zeefanalyse gewenste trilhoogte niet bereikt kan worden (zie diagram op pagina 30). Dit opzet gewicht wordt onder de zeeftoren op de zeeftafel van de AS 200 gelegd en samen met de zeeftoren gespannen. Zeefhulpen Voor moeilijk te zeven materialen, waarbij nat zeven (zie verder in dit hoofdstuk) niet mogelijk is, bevelen wij het gebruik van zeefhulpen in de verschillende zeeffracties aan. Afhankelijk van de maaswijdte van de zeef en de gekozen trilhoogte, kunnen voor dit doel twee kogels van agaat, rubber of porselein, nylonborstels en vulkolaanblokjes worden gebruikt. V Let erop, dat er geen overexpansie van het zeefgaas door overlading met zeefhulpen plaats vindt, omdat dit de precisie van uw analysezeef ongunstig kan beinvloeden. Voor de aanbevolen hoeveelheden te zeven materiaal zie de paragraaf hoeveelheden te zeven materiaal. Retsch analysezeven Voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het analyseresultaat is behalve een reproduceerbaar werkende zeefmachine de kwaliteit van de analysezeef beslissend. Retsch analysezeven zijn kwalitatief hoogstaande meetinstrumenten waarvoor uitsluitend draad- en plaatzeven gebruikt worden die aan de geldende normen voldoen. Na de eindcontrole ontvangt elke zeef een serienummer en een kwaliteitscertificaat Retsch GmbH Doc.nr. NL A

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsaan wijzingen Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing door en berg deze binnen handbereik

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing Walkie Talkie APMP100 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. Veiligheid 1.1 Beoogd gebruik 1. Pictorgrammen in deze handleiding 1. Algemene veiligheidsvoorschriften. Voorbereiding voor gebruik.1 Uitpakken.

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek?

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? De verkoopcijfers Cindy Van Mulders Business Unit Manager GfK Retail and Technology GfK introductie GfK Group actief in meer dan 100 landen

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3-fasige aansluiting met zonnepanelen Versie 1.0.1

Installatiehandleiding 3-fasige aansluiting met zonnepanelen Versie 1.0.1 Installatiehandleiding 3-fasige aansluiting met zonnepanelen Versie 1.0.1 July 2014 (Dutch), version 1.0 2013-2014 smappee NV. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Nadere informatie

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Digitale bagageweger nr. 200-630 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding opgenomen

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Thermische Printer KERN YKB-01N

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015 IMPORT IN MILLION DOLLAR Factsheet RUSSIA cut flowers FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com RUSSISCHE IMPORT SNIJBLOEMEN BEGIN DIT

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Over mij Nienke Smit Director Retail & Shopper TNS NIPO TNS NIPO Grote Bickersstraat 74 PO box 247 Amsterdam 1000 AE Amsterdam 020 5225 444 www.tns-nipo.com 2 Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw"

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok Onderbouw Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw" Model: EFP700ET A. Functie 1. 20 programma's per dag, 15 instelmogelijkheden per week. 2. Countdown, 1 minuut tot 99 uur en 59 minuten 3. Toevalsfunctie

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering ZGNL-Manual_8849051062, V0913, NL, Onderhevig aan verandering Asia (China)

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing Clicks & Bricks Feiten over het on- en offline kopen Patrick Langley Director Retail Operations & Servicing GfK Retail and Technology Benelux B.V. - Amstelveen GfK 2012 Bricks&Clicks Market Monitor March

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Inhoud 1 Veiligheid 2 Uitleg toetsen 3 Instellingen parameters 4 Basis functies 5 Technische gegevens 6 Afmetingen 7 Foutmeldingen 8 Garantie 1.

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Installatiehandleiding Versie 2.01

Installatiehandleiding Versie 2.01 Installatiehandleiding Versie 2.01 February 2016 (Dutch), version 2.0 2013-2016 Smappee NV. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

TEMPERATUUR GRADIENT PLAAT MFFT 10 / 20 VF9600 / VF9700

TEMPERATUUR GRADIENT PLAAT MFFT 10 / 20 VF9600 / VF9700 TEMPERATUUR GRADIENT PLAAT MFFT 10 / 20 VF9600 / VF9700 PRODUCT OMSCHRIJVING De nieuw ontworpen temperatuur gradient plaat voor het bepalen van de Minimum Film Forming Temperature, MFFT TOEPASSINGSGEBIEDEN

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter

Nadere informatie

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem White paper Flamco B.V. November 2016 Gesloten tegenover open verwarmingssystemen Verwarmings- en koelinstallaties maken gebruik van water voor de energieoverdracht

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors. Eerste stappen Beknopte handleiding

Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors. Eerste stappen Beknopte handleiding Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors Eerste stappen Beknopte handleiding Beschrijving De Cochlear Nucleus CP910 of CP920 geluidsprocessor werkt samen met het cochleaire

Nadere informatie

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Welkom Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Reach the ultimate balance between maximized sales and minimized risks. 4 Weet met wie je zaken doet Controleer klant voor overeenkomst Financïele

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Walkie Talkie APMP500. Gebruiksaanwijzing

Walkie Talkie APMP500. Gebruiksaanwijzing Walkie Talkie APMP500 Gebruiksaanwijzing 1. Inhoudsopgave Veiligheid 1.1 Beoogd gebruik 1. Pictorgrammen in deze handleiding 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften 5. Voorbereiding voor gebruik 5.1 Uitpakken

Nadere informatie

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013)

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013) FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code 08 10 50) (8 februari 2013) Summery De wereldproductie van kiwi s was in de eerste heft van het vorige decennium redelijk stabiel op een niveau van ruim 1 miljoen ton daarna

Nadere informatie

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s LCD Battery Control Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s Eén product, drie aansluitoptie s Omschakelbaar Achtergrondverlichting

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

PINEARTS HOLLAND BV

PINEARTS HOLLAND BV Veiligheidsmaatregelen Platformweegschaal Alle Endel SWS-Series Gebruikershandleiding PINEARTS HOLLAND BV WWW.PINEARTS.NL Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met het woord

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

KERN YKD Version 1.0 1/2007

KERN YKD Version 1.0 1/2007 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com NL Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1 Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

MOBILITY POWER PACK. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing. Version 1.00

MOBILITY POWER PACK. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing. Version 1.00 MOBILITY POWER PACK NL Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Version 1.00 Index 1. Productbeschrijving... 2 2. Veiligheidsvoorschriften... 2 3. Installatie... 3 4. Bediening... 4 5. LED indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Trend Control Systems Ltd

Trend Control Systems Ltd Trend Control Systems Ltd Trend Approved Partner Network: Australia Germany ** Malaysia * Portugal Sweden ** Austria * Belgium China ** Croatia Czech Republic Denmark ** Estonia Faroe Islands Finland *

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Professionele ultrasone reiniger

Professionele ultrasone reiniger Professionele ultrasone reiniger Digitale regeling Efficiënte omzetter TOEPASSINGEN: IDEAAL VOOR OPTICIENS, JUWELIERS, ONDERHOUD VAN KLOKKEN, TANDARTSEN, TECHNISCHE DIENSTEN, ENZ. GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK:

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Samenwerken rond dak- en thuislozen. De eerste ervaringen met de InterRAI Community Health vragenlijst

Samenwerken rond dak- en thuislozen. De eerste ervaringen met de InterRAI Community Health vragenlijst Samenwerken rond dak- en thuislozen De eerste ervaringen met de InterRAI Community Health vragenlijst 2 Disclosure (PotenDële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relades met bedrijven

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Q1 Bent u van plan de fondsen voor de International Credit Mobility aan te vragen in de aanvraagronde 2015?

Q1 Bent u van plan de fondsen voor de International Credit Mobility aan te vragen in de aanvraagronde 2015? Q1 Bent u van plan de fondsen voor de International Credit Mobility aan te vragen in de aanvraagronde 2015? Answered: 37 Skipped: 1 Ja Nee Weet nog niet Ja Nee Weet nog niet 67.57% 25 13.51% 5 18.92% 7

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u vele jaren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing doseergoten, type DS.

Gebruiksaanwijzing doseergoten, type DS. Pag. 1-5 Gebruiksaanwijzing doseergoten, type DS. Pag. 2-5 Montagevoorschriften. Om de doseergoot correct te kunnen installeren is een voldoende stevige opstelling nodig waarop de goot geplaatst kan worden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN

BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN FACTSHEET WALNOTEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN Wereldhandel in noten: 20 miljard euro waarvan 2 miljard walnoten.

Nadere informatie

Professional Supplies ELEKTRISCHE FRITEUSES. Modelnr.: * * Model 5 liter / 2x 5 liter

Professional Supplies ELEKTRISCHE FRITEUSES. Modelnr.: * * Model 5 liter / 2x 5 liter Professional Supplies ELEKTRISCHE FRITEUSES Modelnr.: 688.005-688.055 Model 5 liter / 2x 5 liter GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s 62-82 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Type motor:

Nadere informatie

Online-datasheet WF3T-B4210 WF VORKSENSOREN

Online-datasheet WF3T-B4210 WF VORKSENSOREN Online-datasheet WF3T-B4210 WF A B C D E F WF3T-B4210 WF Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. WF3T-B4210 6020874 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/wf H I J K L M

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie