Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg"

Transcriptie

1 NFO Info jaargang IOLAN Etten-Leur innovatief op weg WBSO en Innovatiebox verlagen drempel Een klant van accon avm die met regelmaat gebruik maakt van innovatiestimuleringsregelingen is IOLAN uit Etten-Leur. Onbekend bij het grote publiek, maar met haar innovatieve expertise en ervaring kind aan huis bij Geen ideeën meer, dat lijkt me erg Een minuscuul deel van onze bevolking lijdt aan een chronisch dopamine-tekort in de frontale kwab, lacht Paul Crutzen. Die mensen beschikken over eigenschappen die hen onderscheiden van de rest: opportunistisch, gedreven, avontuurlijk aangelegd, niet kunnen concentreren op details, per definitie lastig te handlen, niet conformeren aan regels in een bedrijf. Een kennismaking met een bevlogen ondernemer. Lees verder op pagina 7 overheden, grote bedrijven en instellingen. WBSO en Innovatiebox maken het veel gemakkelijker in innovatieprojecten te stappen. Lees verder op pagina 5 Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing van uw bedrijf is van groot belang. Daarom in dit nummer volop aandacht voor innovatie. Loek Hermans, als scheidend voorzitter van MKB Nederland prikkelt de zinnen met dit onderwerp en diverse ondernemers vertellen over hun ervaring. Investering in vernieuwing is voor een aantal bedrijven economisch niet eenvoudig. Tegelijkertijd wordt men door het economisch klimaat extra uitgedaagd tot creatief en innovatief denken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat innovatie de sleutel is voor toekomstig ondernemerssucces. De overheid stimuleert innovatie met een aantal aantrekkelijke maatregelen. Maak hier zoveel mogelijk gebruik van. Door aan deze mogelijkheden tijdig aandacht te besteden kunt u aanzienlijk geld besparen. Uiteraard zijn wij graag behulpzaam om u hierover te adviseren. Ko Moerdijk Directeur Marketing Klanten wensen advies met toegevoegde waarde 02 Innovatie een must is 03 Goed flink bespaard geregeld, 08 In de periode november januari 2011 hebben wij u gevraagd naar uw tevredenheid over onze dienstverlening. De respons was overweldigend. Tot eind februari van dit jaar is Loek Hermans voorzitter van MKB Nederland. Daarna loopt hij zich als lijsttrekker van de VVD warm voor een zetel in de Eerste Kamer. Maar het MKB laat hem niet helemaal los. Tom van Baaren zegt het zonder aarzeling: Ondernemers zitten tijdens hun leven bovenop elke euro die naar de belasting gaat. En aan het eind van hun leven laten ze de fiscus alsnog alles lekker naar binnen harken.

2 Donaties enthousiast ontvangen Klanten wensen advies met toegevoegde waarde In de periode november januari 2011 hebben wij u gevraagd naar uw tevredenheid over onze dienstverlening. Veel reacties kwamen binnen en dat stellen we zeer op prijs. We ontvangen graag feedback van onze klanten. Natuurlijk hebben we zelf ideeën over de verbeterpunten van onze dienstverlening. Maar het is goed om dit van onze klanten zelf te horen, aldus Peter Feijtel, voorzitter van de Raad van Bestuur. Concrete acties zijn in gang gezet om in onze dienstverlening nog beter aan te sluiten bij uw wensen. Mis hem niet, onze e-nieuwsbrief Communiceren via wordt steeds gewoner. Een groot deel van onze klanten is dan ook geabonneerd op onze e-nieuwsbrieven. Met wetenswaardigheden, praktische tips, en informatie over nieuwe regelgeving houden we u via onze e-nieuwsbrieven graag op de hoogte. Spreekt een onderwerp u aan, dan is er vaak een artikel met verdieping te downloaden. Zo kunt u lezen wat bij u past. Bent u net klant geworden en is uw adres bij ons bekend, dan ontvangt u onze nieuwsbrief in principe automatisch. Ontvangt u onze e-nieuwsbrief nog niet? U kunt zich zelf aanmelden via onze website. U kunt zich overigens ook altijd weer zelf afmelden via de afmeldknop onderaan. Op de juiste koers Het klanttevredenheidsonderzoek bevestigt in ieder geval dat we met onze strategie op de juiste koers zitten. Tegelijkertijd geeft het ook aanknopingspunten tot verbetering. Dan denk ik onder meer aan het helder en duidelijk vooraf communiceren rondom verwachte kosten en facturatie. Feijtel: Meer dan de helft van onze klanten vindt adviseren met toegevoegde waarde het meest belangrijke item. Daar ontwikkelen we ons steeds meer in. De tijden zijn voorbij waarin je als accountant op basis van de cijfers achteraf conclusies trekt. Vooruit kijken, proactief, optrekken met de klanten en te allen tijde helder communiceren, daar gaat het vandaag de dag om. Cheques overhandigd De eerste reacties waren goed voor een donatie aan KiKa kinderenkankervrij of Fonds Gehandicaptensport. Onze klanten hebben hiervoor een keuze gemaakt. Op vrijdag 14 januari jongstleden overhandigde directeur marketing Ko Moerdijk, de cheques aan de actieve vrijwilligers van deze organisaties. Willeke Kotvis, teammanager van het Nederlands sledgehockeyteam (in het Nederlands: rolstoelijshockey) nam de cheque enthousiast in ontvangst. Gehandicaptensport Nederland zorgt ervoor dat veel sportorganisaties voor gehandicapten steun kunnen krijgen in de aanschaf van aangepaste materialen. De sport maakt het voor hen mogelijk grenzen te verleggen, fungeert als uitlaatklep en helpt gehandicapten ondanks hun beperkingen in een goede conditie te blijven. Namens KiKa nam de familie Pijl de cheque in ontvangst. Vanuit hun eigen ervaringen zetten zij zich graag in voor KiKa. Ondanks dat KiKa nog maar acht jaar bestaat, heeft de organisatie een naamsbekendheid van w cadeaucheque ter waarde van w w 8180,- voor KiKa kinderenkankervrij Ruimte voor ondernemen! voor het fonds gehandicaptensport Ruimte voor ondernemen! w cadeaucheque ter waarde van w 1820,- circa 98%. Zo n 500 tot 600 kinderen per jaar krijgen kanker. KiKa maakt kankeronderzoek mogelijk. Op dit moment financiert KiKa zo n 70 lopende onderzoeken. Het overlevingspercentage na kanker op jonge leeftijd is mede door onderzoek toegenomen naar 75%. Als deze trend zich voortzet, hoopt KiKa in 2025 te kunnen zeggen dat kinderen met kanker een overlevingskans van 98% hebben. En die doelstelling ondersteunen wij van harte. De organisaties bedanken accon avm en haar klanten voor de donaties. w 02 InfoBulletin

3 Loek Hermans, vertrekkend voorzitter MKB Nederland Innovatie is een must Tot eind februari van dit jaar is Loek Hermans voorzitter van MKB Nederland. Daarna loopt hij zich als lijsttrekker van de VVD warm voor een zetel in de Eerste Kamer. Maar het MKB laat hem niet helemaal los. Sinds 1 januari is hij Europees MKB-voorzitter en vertegenwoordigt hij 12 miljoen bedrijven in 27 landen. Het bedrijfsleven zit in het hart. Dat raak ik nooit meer kwijt. Loek Hermans in vorige levens onder meer maal belangrijk om de ondernemer de broodnodige financiële speelruimte te verschaffen. Tweede Kamerlid, burgemeester, commissaris van de Koningin en minister kijkt met tevredenheid terug op acht jaar voorzitterschap Uitvoering pensioenakkoord MKB Nederland: We hebben veel kunnen De MKB-ondernemers zelf hebben de afgelopen jaren fors gesaneerd en tegelijkertijd sterk doen voor het MKB. De organisatie opnieuw neergezet, de samenwerking met VNO NCW ingezet op de ontwikkeling van nieuwe producten. Bij al dat economische geweld hebben vormgegeven, een mooie positie bereikt in Nederland. Het laatste regeerakkoord staat vol ze toch ook geprobeerd goede mensen vast te met MKB issues. We laten een stevige organisatie achter die klaar is voor de volgende stap. problemen ontstaan bij bepaalde typen houden. Want nu al zien we alweer frictie- Vooral tijdens de recente crisisjaren heeft MKB medewerkers die moeilijk te krijgen zijn. Van Nederland zijn betekenis voor het midden- en die problemen krijgen we de komende tijd veel kleinbedrijf in Nederland kunnen bewijzen. last, omdat de vergrijzing zich vanaf nu in Loek Hermans: Er verschijnen wat lichtpuntjes verhevigde mate doet voelen. Met het oog aan de horizon, maar het MKB heeft natuurlik daarop is de uitvoering van het pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers zo forse klappen gehad. Wij hebben kunnen helpen door zoveel mogelijk cash binnen de belangrijk. In dat akkoord koppelen we de bedrijven te houden. We hebben uitstel van levensverwachting aan de pensioengerechtigde leeftijd. Die schuift onvermijdelijk belastingbetaling kunnen regelen, kredietgaranties weten te verhogen en gezorgd voor op naar 66, 67. De komende jaren moeten we verlaging van de vennootschapsbelasting. Alle- gebruiken om mensen niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk langer te laten werken. Overigens doet Nederland het relatief goed en ik ben ervan overtuigd dat we het eens worden over het voorstel dat nu bij het Kabinet ligt. Investeren in innovatie Voorzichtig, maar broos herstel dient zich aan. Maar hoe blijven Nederlandse bedrijven duurzaam concurrerend? Wat is daarvoor nodig? Hermans laat er geen onduidelijkheid over bestaan: Echt fors vernieuwen, stevig investeren in innovatie, goed kijken naar de nieuwe mediamogelijkheden. Op het gebied van innovatie moeten we toe naar een paar grote kennisclusters, zoals we die nu al hebben rond water. Als wij vier, vijf van dergelijke speerpunten benoemen en uitbouwen, dan kunnen ook partijen die niet direct tot die speerpunten behoren tot grote bloei komen, want dat zijn vaak toeleveranciers. We hebben onze innovatie-infrastructuur best goed voor elkaar, maar het kan altijd beter. Sterker nog, het móet beter, zeker als je ziet dat we in de meest recente ranglijst van innovatieve landen langzamerhand in de achterhoede beginnen te raken. Innovatie is een must. InfoBulletin 03

4 Farmaceutische bedrijven kennisspeerpunt accon avm Fiscale faciliteiten voor innovatieve bedrijven Nederland moet het hebben van innovatie. Van bedrijven die nieuwe producten of slimme productiemethoden ontwikkelen en daarmee ons land op een duurzame voorsprong zetten. Het mooie is dat de overheid het belang van innovatie niet alleen met de mond belijdt, maar innovatieve bedrijven ook daadwerkelijk ondersteunt met een aantal zeer aantrekkelijke regelingen. Fiscaal gunstig Met zijn gerichte adviezen ondersteunt Erik Jansen vele cliënten, variërend van farmaceutische bedrijven en softwareontwikkelaars tot een eiergroothandel, een fietsenfabriek en een zadenveredelingsbedrijf met eigen R&D-afdelingen: Om de voordelen van de WBSO loonkostensubsidie, de borgstelling van de overheid voor het MKB-krediet of de Innovatiebox volledig te benutten, zijn een paar zaken van belang. Om te beginnen heb je een S&O-verklaring van Agentschap NL nodig. Die verklaring kan ook toegang geven tot de voordelen van de Innovatiebox. En daarvoor is weer de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst van belang. Daarin staat welk deel van de winst we kunnen toerekenen aan de innovatie en welk deel daarmee dus valt onder de fiscaal gunstige regeling. Overleg Nijmegen kent, onder meer rond de universiteit, een aanzienlijk aantal bedrijven dat zich bezig houdt met innovatie. Opvallend is het aantal farmaceutische bedrijven dat accon avm ondersteunt. Erik Jansen: Zo hebben we een cliënt die een octrooi heeft verkregen op een middel tegen hartfalen. Het bedrijf concentreert zich helemaal op ontwikkeling en overweegt het octrooi binnenkort te verkopen. Dan komt er veel geld binnen. Door deze opbrengsten te salderen met de voortbrengingskosten en de resterende winst in overleg met de fiscus toe te rekenen aan de Innovatiebox betaalt het bedrijf dadelijk maar 5 procent belasting, in plaats van de gebruikelijke (gemiddeld) 23 procent. Waardoor weer nieuw kapitaal vrijkomt voor volgende innovaties. En dat is precies wat de overheid met deze regelingen beoogt. Erik Jansen van accon avm Nijmegen is gespecialiseerd in de bedrijfseconomische en fiscale begeleiding van innovatieve bedrijven. In zijn beroepspraktijk komt hij een breed scala van ondernemingen tegen dat inmiddels met succes gebruik maakt van de verschillende regelingen: BV Nederland wil een kenniseconomie zijn. De ontwikkeling en het behoud van die kennis moeten dan ook gestimuleerd worden. Productie of verdere exploitatie gebeurt dan vaak in het goedkopere buitenland. De regelingen die we in Nederland hebben, dekken de hele innovatieketen, zou je kunnen zeggen. Vanaf het moment dat Speur- & Ontwikkelingsmedewerkers werkzaamheden verrichten via de daarvoor benodigde financiering tot en met de voordelen van de zogeheten Innovatiebox op het gebied van de vennootschapsbelasting. Meer weten? Leidend bij de toekenning van de WBSO subsidie of de fiscale voordelen is de stand van de techniek binnen het bedrijf dat de aanvraag doet. Met andere woorden, de innovatie moet nieuw zijn voor het bedrijf zelf en niet noodzakelijkerwijs in de branche of markt. Werkt u aan innovaties of wilt u meer weten over de hier besproken regelingen, neem dan contact op met uw accountmanager of rechtstreeks met Erik Jansen: of InfoBulletin

5 IOLAN Etten-Leur innovatief op weg WBSO en Innovatiebox verlagen drempel Een klant van accon avm die met regelmaat gebruik maakt van innovatiestimuleringsregelingen is IOLAN uit Etten-Leur. Onbekend bij het grote publiek, maar met haar innovatieve expertise en ervaring kind aan huis bij overheden, grote bedrijven en instellingen. WBSO en Innovatiebox maken het veel gemakkelijker in innovatieprojecten te stappen. Gerard Verbiest, DGA van IOLAN, sprong in 1992 in een gat dat de rest van de markt liet liggen. Met zijn bedrijf richt hij zich sindsdien volledig op de integratie van alle mogelijke gebouwgebonden systemen, uiteenlopend van brandmelders en camerasystemen tot en met toegangscontrole en beveiliging: Wij zorgen ervoor dat de interactie en correlatie tussen al die systemen helemaal automatisch verloopt. Zo ontwikkelen we onder meer geautomatiseerde scenario s voor calamiteiten. We schatten van tevoren in hoe een calamiteit kan verlopen en stemmen alle systemen daar geïntegreerd op af. Ons product leidt je bij wijze van spreken als vanzelf door een soort draaiboek heen. Alle informatie komt samen in een gebruikersinterface, een soort meldkamer. Degene die daar achter zit, hoeft alleen maar te volgen of alles loopt zoals van tevoren bedacht en geprogrammeerd. Dus sluiten deuren zich op het juiste moment en voor de juiste persoon, of gaan ze juist open? Monitoren we op de juiste manier wie zich op welk moment waar bevindt? Schakelen camera- of geluidsystemen zich op het juiste moment in? Elk project is uniek en tailormade. Als clubs als Philips, Siemens en Bosch het laten liggen, wordt het voor ons interessant. Stimuleringsregelingen verlagen de drempel tot innovatie Drempel IOLAN werkt veel voor de overheid denk aan gevangenissen, of aan het Lockerbie proces of het VN-tribunaal maar ook voor een groeiend aantal grote bedrijven. Daarnaast weet het steeds beter zijn weg naar het buitenland te vinden. Naar Londen bijvoorbeeld waar het een grote bijdrage levert aan beveiliging en toegangscontrole voor de Olympische Spelen in Gerard Verbiest: Wij werken sterk projectgeoriënteerd en op basis van ontwikkeldocumenten. Dat zijn eigenlijk meteen blauwdrukken voor de WBSO, de speur- en ontwikkelingsregeling van de overheid. Want in veel van onze projecten komen innovaties naar boven. Elk jaar hebben we wel zo n drie, vier projecten, waarmee we aanspraak maken op deze loonkostensubsidie. Daarnaast wees accon avm ons zo n twee jaar geleden op de Innovatiebox. Daar moet je even in thuis raken om te beoordelen welke producten daarvoor wel en welke niet in aanmerking komen, maar ook de Innovatiebox helpt om écht innovatief te kunnen zijn. Op voorhand schatten wij steeds de risico s van een innovatie in, maar de stimuleringsregelingen zorgen ervoor dat de drempel veel lager komt te liggen. WBSO en Innovatiebox maken het echt gemakkelijker om in innovaties te stappen. Een mooie stimulans die ik andere bedrijven alleen maar kan aanraden. InfoBulletin 05

6 Innovatie Stimuleringsregelingen in het kort Nederland kent verschillende fiscale regelingen voor het stimuleren van innovatie. Daarbij doelen we op de afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk die werkgevers kunnen claimen en op de Innovatiebox in de vennootschapsbelasting. Daarnaast bespreken we op deze pagina de Borgstellingsregeling MKB-krediet. Afdrachtvermindering loonbelasting voor van het S&O-actief in de Innovatiebox. speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) De afdrachtvermindering (2011) bedraagt 50 De afdrachtvermindering is van toepassing op procent van de verschuldigde loonbelasting de werkzaamheden voor de systematisch georganiseerde ontwikkeling van volledig nieuwe rekenbaar is aan S&O-werkzaamheden. Is de over de eerste aan loonsom die toe- (onderdelen van) producten, productiemethoden en/of programmatuur (software) of de ver- loonsom binnen uw onderneming hoger dan aan de S&O-werkzaamheden toerekenbare betering van bestaande productiemethoden , dan geldt over dit meerdere een die in uw onderneming aanwezig zijn en leiden loonkostensubsidie van 18 procent. Het totaal tot nieuwe toepassingen. Maatstaf is steeds het van de S&O-afdrachtvermindering over het technisch innovatieve vermogen van uw kalenderjaar 2011 bedraagt per S&O-inhoudingsplichtige maximaal Voor onderneming en de uitvoering van de S&Owerkzaamheden voor rekening en risico van zelfstandige ondernemers geldt ook een S&Oaftrekfaciliteit. uw onderneming. Dat een concurrent in de branche dezelfde innovatie al toepast, hoeft toepassing van de WBSO faciliteit voor uw Borgstelling MKB-krediet bedrijf niet in de weg te staan. Het ontwikkelen van een nieuw product vraagt Om voor de faciliteit in aanmerking te komen, soms om forse investeringen en dus om financiering. Krijgt een bedrijf WBSO, dan is dat ook moet u een S&O-verklaring aanvragen bij Agentschap NL. Daarbij moet u een beschrijving van het onderzoeksproject voegen waar- komen voor de innovatieve borgstellingsrege- een bepalende factor voor het in aanmerking uit duidelijk blijkt aan welk technisch probleem ling MKB-krediet. Agentschap NL verstrekt dit u werkt. Als blijkt dat u aan alle voorwaarden krediet aan bedrijven met een sterke business voldoet, geeft Agentschap NL de S&O-verklaring af. overheid draagt maximaal vijf miljoen euro aan case voor de ontwikkeling van een product. De Essentieel is het voeren van een goede projectadministratie zodat de voortbrengingskosten. Wordt de innovatie een succes, dan betaalt risicodragend kapitaal bij in de ontwikkelkosten van het resultaat van het WBSO-project, het u het krediet met rente terug. Als het project zogeheten S&O-actief, inzichtelijk zijn. Dit is technisch mislukt, hoeft u het krediet niet te relevant vanwege de controles en bij inbreng terug te betalen. De Innovatiebox (faciliteit in de Wet vennootschapsbelasting) Inkomsten die voortvloeien uit door uw onderneming (Vpb-plichtig) zelf voortgebrachte activa waarop een octrooi/patent/ kwekersrecht is aangevraagd of verleend, worden effectief in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken tegen een tarief van 5 procent. De inkomsten moeten wel voor tenminste 30 procent aan het octrooi toerekenbaar zijn. Ook S&O-activa kunt u in de Innovatiebox inbrengen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om nieuwe toepassingen uit softwareontwikkeling. Het 5 procentstarief is van toepassing op het netto voordeel uit innovatie: als de inkomsten (royaltyontvangsten, verkoopopbrengst van een octrooi, kostenreducties) de voortbrengingskosten (grondstoffen, materialen, loonen interestkosten) van een in de Innovatiebox ondergebracht actief overschrijden, is de faciliteit dus van toepassing. Bij de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting kunt u per afzonderlijk actief voor de toepassing van de Innovatiebox kiezen. Met de Belastingdienst moet u een vaststellingsovereenkomst afsluiten waarin afspraken staan over het gedeelte van de belastbare winst dat u aan het actief, dat u in de Innovatiebox inbrengt, kunt toerekenen. De uitkomst van deze onderhandelingen met de Belastingdienst wordt onder andere bepaald door de mate waarin S&O-werkzaamheden deel uitmaken van de kernactiviteiten van uw bedrijf. accon avm kan u hierin adviseren. De flex-b.v., iets voor u? Bij de start van een onderneming heeft u ook een keuze gemaakt in welke rechtsvorm u uw onderneming drijft. Is uw onderneming winstgevender en/of risicovoller geworden, dan is het goed om stil te staan bij de eerder gemaakte keuze. Past deze nog steeds bij de huidige onderneming of is herziening noodzakelijk? Bij de keuze voor een rechtsvorm spelen zowel fiscale als juridische argumenten een rol. Eén van de rechtsvormen waarvoor u als ondernemer kunt kiezen, is de besloten vennootschap wordt om voor de rechtsvorm B.V. te kiezen. waardoor het voor ondernemers gemakkelijker (B.V.). Het grote voordeel van de B.V. is de beperkte aansprakelijkheid van een bestuurder Meer vrijheden en aandeelhouder. Nadelen zijn er ook. Zo bent De wetgever neemt een grote hobbel weg door u verplicht om een minimaal startkapitaal van de afschaffing van het verplichte minimum startkapitaal. Een kapitaal van 1 (of minder!) vol bij elkaar te brengen en zijn er diverse wettelijke bepalingen waarvan u niet kunt afwijken. Met de toekomstige introductie van de regelt in het vervolg minder en is flexibeler, staat. En dit is niet het enige voordeel. De wet zogeheten flex-b.v. brengt de wetgever een waardoor u als ondernemer meer vrijheid heeft groot aantal wijzigingen aan in het B.V.-recht, en bijvoorbeeld overdracht van aandelen en besluitvorming eenvoudiger worden. De keerzijde is echter wel dat deze vrijheden ook meer verantwoordelijkheden voor de bestuurder(s) met zich meebrengen. Iets voor u? Is deze rechtsvorm iets voor u of is het verstandig om uw huidige onderneming te gaan drijven in een (flex-)b.v.? Wij informeren u graag over alle juridische voor- en nadelen van het wetsvoorstel rond de flex-b.v. én over de fiscale aspecten van de keuze voor een (flex-) B.V. Dit wetsvoorstel is de laatste stap in de modernisering van het ondernemingsrecht. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer het in werking treedt. Wij houden u op de hoogte! 06 InfoBulletin

7 Ondernemer Paul Crutzen Geen ideeën meer, dat lijkt me erg Een minuscuul deel van onze bevolking lijdt aan een chronisch dopamine-tekort in de frontale kwab, lacht Paul Crutzen. Die mensen beschikken over eigenschappen die hen onderscheiden van de rest: opportunistisch, gedreven, avontuurlijk aangelegd, niet kunnen concentreren op details, per definitie lastig te handlen, niet conformeren aan regels in een bedrijf. Een kennismaking met een bevlogen ondernemer. Eerlijk is eerlijk, het kostte Paul Crutzen in 2004 de nodige moeite om de leiding van zijn bedrijf over te dragen aan een ander. Toch zette hij door. Door de snelle groei van zijn onderneming Pcdata had hij het gevoel dat hij de controle verloor: Ik realiseerde me dat ik mijn managementstijl moest veranderen om de controle te behouden en dat was het me niet waard. Iets opzetten en bouwen vind ik leuk. Maar dat vervolgens verder uítbouwen is iets voor anderen. We bewogen van een cultuur van mensen enthousiasmeren en meetrekken naar een cultuur van controle en rekenschap afleggen. Ik koos ervoor iemand te zoeken die daar aan gewend is, daar ervaring mee had en dat leuk vindt. En die heb ik gevonden in Marius Schüler. We zijn allebei gedreven mannetjesputters, maar wel met heel verschillende manieren van werken. Hij is van de plannen en de controle daarop, ik van het gevoel. Dat levert wel eens gevechten op, Ambities Toen Paul Crutzen in 2004 wilde stoppen, ontbrak het hem niet aan ideeën en ambities. Integendeel. Hij ziet altijd en overal mogelijkheden voor verandering of verbetering. Maar ik ben en blijf een ondernemer, geen politicus. Als ik een doel formuleer, ga ik er naar toe. Ik heb een hekel aan mensen die alleen maar beren op de weg zien. Zijn die er, dan ga ik eromheen. Gevechten met beren win je niet. Het duurt iets langer, maar ik verzin een oplossing om tot mijn doel te komen. Het frustrerende is dat de wereld, vooral in de non-profit, vol zit met mensen die niet willen veranderen. Die zitten niet te wachten op mensen, zoals ik. Ik verstoor de rust. Maar dat zij dan maar zo. accon avm accountmanager Thijs Rammelt: Een mooi profiel van een ondernemer die zijn kracht en beperking kent. Paul doet waar hij goed in is. In zijn bedrijf heeft hij het evenwicht gevonden tussen creativiteit, ambitie en bedrijfsmatigheid. maar naarmate we langer samenwerken, groeien we meer naar elkaar toe. Herstel Paul Crutzen richtte Pcdata op in 1988, zijn laatste jaar aan de universiteit. De onderneming met in totaal 60 medewerkers richt zich op logistieke automatisering en het sturen van goederenbewegingen op de werkvloer. Uiteindelijk had Pcdata kantoren in Boston, Barcelona, Helsinki, St. Petersburg en Singapore, totdat in 2009 de economische crisis snoeihard toesloeg en het bedrijf de omzet met 40 procent zag teruglopen. De directie besloot alle buitenlandse vestingen, op die in Amerika na, te sluiten en de klanten voortaan te bedienen vanuit de hoofdvestiging in Kerkrade, Zuid-Limburg. Een succesvolle strategie die in 2010 leidde tot herstel van de omzet en van de operationele winst tot het niveau van vóór Ambitieus Paul Crutzen mag dan een stapje teruggedaan hebben als algemeen directeur van zijn eigen onderneming, hij is nog steeds volop betrokken als operationeel R&D manager. En niet minder ambitieus dan voorheen: Elke dag denk ik: hoe kan ik het zo inrichten dat ik morgen niet meer nodig ben? Maar aan de andere kant doen wij zulke leuke dingen dat ik blij ben daar deel van te zijn. Het liefst zit ik ergens in een huis aan het strand, lekker klimaat, wijntje bij de hand, plannen smeden en de rest van de tijd lekker mijn verhaaltjes schrijven. Veel van wat mij overkomt noteer ik en wil ik ooit nog eens als een legacy nalaten. Maar ik weet ook dat ik rusteloos ben en graag droom. En je weet, zolang je dromen hebt, leef je voluit. Ik ben dan ook het meest bang voor het moment dat ik geen ideeën of dromen meer zou hebben. Daar moet ik niet aan denken. InfoBulletin 07

8 Testament vaak sluitstuk van de begroting Goed geregeld, flink bespaard Tom van Baaren zegt het zonder aarzeling: Ondernemers zitten tijdens hun leven bovenop elke euro die naar de belasting gaat. En aan het eind van hun leven laten ze de fiscus alsnog alles lekker naar binnen harken. Tijd voor een wake-up call, vindt hij. I Geen enkele ondernemer staat graag stil bij zijn eigen overlijden. Niet voor niks hebben maar weinigen van hen het echt goed voor elkaar als het op testamenten en successierechten aan komt. Maar, vindt Tom van Baaren, estate planner bij accon avm, bewust ondernemen is ook nadenken over de consequenties van dat overlijden en over de fiscale kanten van het ondernemerschap. In de praktijk echter zie ik veel ondernemers met een dusdanig verkeerd testament dat ze aan het eind van hun leven tonnen inleveren bij de fiscus. Al gauw zo n euro per euro aan vermogen. Zonde, toch? Keuzemogelijkheden Als u in uw testament uw echtgeno(o)t(e) en kinderen vermeldt als erfgenamen en het daarbij laat, dan maakt u onvoldoende gebruik van de mogelijkheden om minder successierechten te betalen. U regelt in het testament in feite dan maar één manier van het verdelen van uw vermogen. Wilt u dat uw nabestaanden kunnen kiezen, dan moet u die keuzemogelijkheden ook opnemen in het testament. Denk bijvoorbeeld aan de eigen woning of aan de onderneming. Een goed ondernemerstestament is zo flexibel mogelijk en stelt uw nabestaanden in staat maximaal te besparen op de successierechten. Een absolute must voor iedere ondernemer die een beetje zuinig is op zijn centen! Juridisch Tom van Baaren: Ik kom testamenten tegen uit de jaren 80 en 90, maar we hebben inmiddels wel te maken gehad met de wetwijzigingen Inkomstenbelasting 2001, met de nieuwe successiewet 2003 en de wijzigingen daarop in Het is wel zo handig om na te gaan of het testament daar nog op aansluit. Een tweede belangrijk aspect is de juridische kwaliteit van het testament. Zorg ervoor dat het testament ook juridisch aansluit bij uw bedoelingen, zodat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt. In alle gevallen geldt: praat met een specialist en maak uw testament toekomstbestendig. Meer weten? Neem contact op met uw accountmanager of direct met InfoBulletin van accon avm verschijnt vier keer per jaar in een oplage van exemplaren en wordt verzonden naar alle relaties van accon avm. InfoBulletin is met de grootste zorg samengesteld. accon avm kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. Actuele informatie publiceert accon avm ook in de MKB E-nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op accon avm adviseurs en accountants: Hoofdkantoor: Meander 725, 6825 ME Arnhem Postbus 5090, 6802 EB Arnhem, telefoon: Colofon Concept en realisatie: tva! reclame & communicatie (Eind)redactie: Angelique Herremans, Ko Moerdijk. Gratis Wegwijzer Ontslagrecht De Wegwijzer Ontslagrecht is een uitgebreid, Zo bent u altijd goed voorbereid. Dat is maar handzaam naslagwerk over de do s en belangrijk, want achteraf een fout herstellen don ts van het ontslagrecht. Het geeft exact kan u letterlijk en figuurlijk duur komen te aan waaraan u moet denken en wat u als staan. werkgever moet (laten) regelen om een ontslag rechtsgeldig te laten zijn en procedures aan via onze website. U ontvangt de ver- Vraag de Wegwijzer Ontslagrecht kosteloos goed te laten verlopen. nieuwde versie per omgaande in uw mailbox. Meld verbreken fiscale eenheid BTW Heeft u een holding-bv en werk-bv die deel Niet melden kan leiden tot een flinke uitmaken van de fiscale eenheid omzetbelasting? Deze fiscale eenheid eindigt als de aansprakelijk blijft voor de btw van de financiële strop, omdat de holding-bv holding-bv de aandelen in de werk-bv verkoopt. Denk er dan aan de verbreking van stamt uit de periode na de aandelenver- verkochte werk-bv, zelfs als die btw de fiscale eenheid te melden aan de inspecteur. Zolang u niet meldt, blijft de holdinggen als een van de bv s failliet gaat. De koop. De fiscale eenheid kan ook eindibv hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid. bestuurlijke curator verbreekt dan namelijk de eenheid. 08 InfoBulletin

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

belastingbesparing met de innovatiebox

belastingbesparing met de innovatiebox Innovatiebox belastingbesparing met de innovatiebox Wat innovatie is, hoeven we u niet uit te leggen. Als ondernemer doet u niet anders. Wel willen we u graag wijzen op de fiscale voordelen ervan. Met

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden?

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Kennisdocument Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en

Nadere informatie

INNOVATIEBOX. Stefan van Vliet BDO Westland

INNOVATIEBOX. Stefan van Vliet BDO Westland INNOVATIEBOX Stefan van Vliet BDO Westland Fiscale stimulering van innovatie W B S O I n n o v a t i e b o x R D A vrijdag 1 februari 2013 Page 2 2010 BDO Octrooibox in vogelvlucht: 2007 Introductie octrooibox:

Nadere informatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie management consultants De Innovatiebox partners in innovatie VOORWOORD Beste lezer, Met enige trots presenteer ik u de samenwerking tussen De Breed & Partners en de internationaal gerespecteerde fiscalisten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

Handleiding Mededeling

Handleiding Mededeling Handleiding Mededeling WBSO 2016 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 1. Realisatie melden Als u gebruik maakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Een van

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Financiële regelingen, fiscale voordelen en adviesdiensten voor de ondernemer Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Als ondernemer wilt u vooruit. Voor sommigen van u

Nadere informatie

Uw innovatieve onderneming

Uw innovatieve onderneming Uw innovatieve onderneming Fiscale faciliteiten voor innovatieve activiteiten Innovatie - driepijlersysteem Pijler 1 Afdrachtsvermindering S&O Pijler 2 Research & Development-aftrek Innovatie pijlers Pijler

Nadere informatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Ruimte voor ondernemen. uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding accountancy belastingadvies strategisch advies accountantscontrole

Nadere informatie

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Inleiding Eind vorig jaar/begin dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gekomen. Voor ondernemers maar ook voor

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013)

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) 2. Innovatie 2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) De WBSO regeling is bedoeld om ondernemingen te stimuleren op het gebied van technologische innovatie.

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl

Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl Bespaar op uw Marian Koek Accountantskosten in 7 stappen managerincontrol.nl Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Inhoud Voorwieisdite+boekbedoeld? 3 Passieen incontrol 4 Vijfredenenomaccountantskostentebesparen

Nadere informatie

Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox

Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox Het RB heeft met belangstelling kennisgenomen van het ter consultatie gelegde concept

Nadere informatie

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014.

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. nieuwsbrief maart 2014 Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. Je moet durven denken als een ondernemer! Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop Afwijking pro rata aftrek Btw-correctie voor het privégebruik

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder 2016 WHITEPAPER Verzekeringsplicht DGA Niet verzekerd of dubbel verzekerd? Wijziging verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder (DGA) en echtgenote Inhoud Pagina 1 Regeling aanwijzing DGA Wijzigingen

Nadere informatie

Agentschap NL. Fiscaal innovatiepakket. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012. Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl.

Agentschap NL. Fiscaal innovatiepakket. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012. Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012 Agentschap NL Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl Fiscaal innovatiepakket Phases in innovation proces high Science Research Development Fundamental

Nadere informatie

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING Een must voor iedereen met vermogen en onroerend goed in Spanje. WAAROM FAMILY OFFICE? Family Office betreft een meer complete dienstverlening dan Estate Planning. Estate

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013

Ondernemen en innoveren in 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Huizen, november 2013 1 Introductie Als ondernemer wilt u vooruit.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Over Van As Financieel Advies Begin 2009 werd Van As Financieel Advies opgericht. Een adviesbureau voor financiële planning, vermogensadvies, echtscheidingsbemiddeling en hypotheekadvies.

Nadere informatie

Het tij is gekeerd. Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou?

Het tij is gekeerd. Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou? Het tij is gekeerd Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou? De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Het consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Robert de Vries. Oud DGA van keukenbladenfabriek. Sinds 2006 Register Adviseur Bedrijfsopvolging. Specialisatie: Het Familiebedrijf

Robert de Vries. Oud DGA van keukenbladenfabriek. Sinds 2006 Register Adviseur Bedrijfsopvolging. Specialisatie: Het Familiebedrijf Robert de Vries Oud DGA van keukenbladenfabriek Sinds 2006 Register Adviseur Bedrijfsopvolging Specialisatie: Het Familiebedrijf 2 Wanneer besluit tot overdracht? als men het zat is als de DGA niet meer

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller Thexton Armstrong netherlands Voelt u zich directeur of werknemer in uw bedrijf? thexton armstrong

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij 13-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

MEMO INNOVATIEBOX NA BELASTINGPLAN 2017 Belangrijkste wijzigingen

MEMO INNOVATIEBOX NA BELASTINGPLAN 2017 Belangrijkste wijzigingen MEMO INNOVATIEBOX NA BELASTINGPLAN 2017 Belangrijkste wijzigingen Achtergrond De innovatiebox heeft als doel om technische innovatie in Nederland te stimuleren. Dankzij de innovatiebox betalen innoverende

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016 INHOUD 2 3 5 6 VAR definitief ten einde! Fiscaal vriendelijk rijden? Het kan nog steeds Crisisheffing blijft intact Geld verdienen met innovatie 7 & 8 KORT NIEUWS 1. Boete voor personeel inlenen? 2. Afdrachtvermindering

Nadere informatie

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie:

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie: Introductie : WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet Loonheffingen: korting 35% IB: extra aftrek IB/VPB: investeringsaftrek

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig.

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig. GROOT BOEK REKENEN EN REDENEREN Mensen maken cijfers en letters. De Scheers Groep maakt er getallen en woorden van. Doortimmerd en doordacht. Het samenwerkingsverband van de Scheers Groep bundelt een schat

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Actueel EEN UITGAVE VAN zoys ACCOUNTANts & BELASTINGADVISEURS jaargang 1 NR. 2 SEPTEMBER 2011 Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Zoys Actueel is een uitgave voor

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden?

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? DELA LeefdoorPlan wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? wie zorgt er voor uw nabestaanden? Ná uw uitvaart gaat het leven door voor uw nabestaanden. Redden zij het dan financieel? Of overkomt hen

Nadere informatie

Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio. Enkele fiscale actualiteiten 2011

Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio. Enkele fiscale actualiteiten 2011 Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio Enkele fiscale actualiteiten 2011 Lex van Noordenburg 17 januari 2011 Waar draait het fiscaal om in 2011? Regeerakkoord VVD-CDA Gedoogakkoord VVD-CDA-PVV Belastingplan 2011

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen

Tijdig Starten met Stoppen NJU/VGZ Themadag Tijdig Starten met Stoppen Paul Overwater Manager MKB Adviseurs & Henri Brom Senior adviseur Overname & Opvolging Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling Fiscale aspecten Mogelijkheden

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl) Najaar 2012, met alle toestanden rondom de formatie van een nieuw kabinet, de belastingplannen en wijzigingen in ZVW etc. zou je het bijna vergeten.. Er is het een en ander gewijzigd in de wetgeving rondom

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 227 FW Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2009

VERSLAG EX ARTIKEL 227 FW Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2009 VERSLAG EX ARTIKEL 227 FW Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2009 Gegevens onderneming : 3Advies BV, statutair gevestigd te Purmerend, kantoorhoudende te (3831 RH) Leusden aan de Groepsekom 14, KvK Gooi-, Eem-

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie slim en innovatief ondernemen

Welkom. Kennissessie slim en innovatief ondernemen Welkom Kennissessie slim en innovatief ondernemen Programma Introductie Innovatie landschap Fiscale en subsidieregelingen voor innovatie Praktijkcase: Rena Electronica Samen ondernemen en samen innoveren

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Ambtenaar2share

Vraag & Antwoord Ambtenaar2share Vraag & Antwoord Ambtenaar2share Eén van de diensten van Publiek.nl is Ambtenaar2share: ambtenaren gaan in hun vrije tijd (zoals verlof- en Adv-dagen) aan de slag in een andere overheidsorganisatie. Betaald,

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen, kennismaken met een zesde zintuig

Een kijkje achter de schermen, kennismaken met een zesde zintuig Een kijkje achter de schermen, kennismaken met een zesde zintuig Onze dienstverlening in vogelvlucht Accountancy De toekomst begint met het heden. Actuele objectieve financiële informatie is daarom van

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 1. VAR definitief ten einde! Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen

Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen Bedrijfsoverdracht of -aankoop Een eigen bedrijf is vaak een levenswerk. Maar er komt een moment dat u de touwtjes uit handen zult geven. Moeilijk? Soms.

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername,

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, Bedrijfsovername Inleiding Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, dan is de tijd nu rijp. countant in. Van de voorbereiding

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken 1. De flex-bv: wat betekent dit voor u?... 2 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 2.

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/455 NL:TZ:0000007241:F001 12-07-2016 mr. M. Vriezekolk mr. J.A. Verspui Algemeen Gegevens onderneming El-Ino-Venture Management

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Een vriend erbij is een zorg minder!

Een vriend erbij is een zorg minder! Een vriend erbij is een zorg minder! Informatie over schenken en nalaten STICHTING Vrienden van Ypsilon Positief en creatief In mijn studententijd raakte ik betrokken bij Ypsilon. Een van mijn vrienden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Innovatie training Workshop: 4001396 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Programma Innovatietraining, deel I 30 oktober 2012 31-10-2012 13.30 Ontvangst 14.00 Voorstellen, kennismaken en verwachtingen

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO en de RDA verlagen eenvoudig uw (loon)kosten

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

DOEL NIEUWE BV-RECHT

DOEL NIEUWE BV-RECHT ONDERWERPEN Doel nieuwe BV-recht FLEX BV Belangrijke wijzigingen nieuwe BV-recht Moet ik mijn statuten aanpassen? Is de BV iets voor mij? Wat kan de notaris voor mij betekenen? Wat kan ik zelf doen? DOEL

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, juni 2015

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, juni 2015 INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, juni 2015 Westerveld en Vossers l Accountants en Adviseurs Inhoud 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning... 2 2. Betere bescherming voor erfgenamen... 2 3.

Nadere informatie