Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg"

Transcriptie

1 NFO Info jaargang IOLAN Etten-Leur innovatief op weg WBSO en Innovatiebox verlagen drempel Een klant van accon avm die met regelmaat gebruik maakt van innovatiestimuleringsregelingen is IOLAN uit Etten-Leur. Onbekend bij het grote publiek, maar met haar innovatieve expertise en ervaring kind aan huis bij Geen ideeën meer, dat lijkt me erg Een minuscuul deel van onze bevolking lijdt aan een chronisch dopamine-tekort in de frontale kwab, lacht Paul Crutzen. Die mensen beschikken over eigenschappen die hen onderscheiden van de rest: opportunistisch, gedreven, avontuurlijk aangelegd, niet kunnen concentreren op details, per definitie lastig te handlen, niet conformeren aan regels in een bedrijf. Een kennismaking met een bevlogen ondernemer. Lees verder op pagina 7 overheden, grote bedrijven en instellingen. WBSO en Innovatiebox maken het veel gemakkelijker in innovatieprojecten te stappen. Lees verder op pagina 5 Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing van uw bedrijf is van groot belang. Daarom in dit nummer volop aandacht voor innovatie. Loek Hermans, als scheidend voorzitter van MKB Nederland prikkelt de zinnen met dit onderwerp en diverse ondernemers vertellen over hun ervaring. Investering in vernieuwing is voor een aantal bedrijven economisch niet eenvoudig. Tegelijkertijd wordt men door het economisch klimaat extra uitgedaagd tot creatief en innovatief denken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat innovatie de sleutel is voor toekomstig ondernemerssucces. De overheid stimuleert innovatie met een aantal aantrekkelijke maatregelen. Maak hier zoveel mogelijk gebruik van. Door aan deze mogelijkheden tijdig aandacht te besteden kunt u aanzienlijk geld besparen. Uiteraard zijn wij graag behulpzaam om u hierover te adviseren. Ko Moerdijk Directeur Marketing Klanten wensen advies met toegevoegde waarde 02 Innovatie een must is 03 Goed flink bespaard geregeld, 08 In de periode november januari 2011 hebben wij u gevraagd naar uw tevredenheid over onze dienstverlening. De respons was overweldigend. Tot eind februari van dit jaar is Loek Hermans voorzitter van MKB Nederland. Daarna loopt hij zich als lijsttrekker van de VVD warm voor een zetel in de Eerste Kamer. Maar het MKB laat hem niet helemaal los. Tom van Baaren zegt het zonder aarzeling: Ondernemers zitten tijdens hun leven bovenop elke euro die naar de belasting gaat. En aan het eind van hun leven laten ze de fiscus alsnog alles lekker naar binnen harken.

2 Donaties enthousiast ontvangen Klanten wensen advies met toegevoegde waarde In de periode november januari 2011 hebben wij u gevraagd naar uw tevredenheid over onze dienstverlening. Veel reacties kwamen binnen en dat stellen we zeer op prijs. We ontvangen graag feedback van onze klanten. Natuurlijk hebben we zelf ideeën over de verbeterpunten van onze dienstverlening. Maar het is goed om dit van onze klanten zelf te horen, aldus Peter Feijtel, voorzitter van de Raad van Bestuur. Concrete acties zijn in gang gezet om in onze dienstverlening nog beter aan te sluiten bij uw wensen. Mis hem niet, onze e-nieuwsbrief Communiceren via wordt steeds gewoner. Een groot deel van onze klanten is dan ook geabonneerd op onze e-nieuwsbrieven. Met wetenswaardigheden, praktische tips, en informatie over nieuwe regelgeving houden we u via onze e-nieuwsbrieven graag op de hoogte. Spreekt een onderwerp u aan, dan is er vaak een artikel met verdieping te downloaden. Zo kunt u lezen wat bij u past. Bent u net klant geworden en is uw adres bij ons bekend, dan ontvangt u onze nieuwsbrief in principe automatisch. Ontvangt u onze e-nieuwsbrief nog niet? U kunt zich zelf aanmelden via onze website. U kunt zich overigens ook altijd weer zelf afmelden via de afmeldknop onderaan. Op de juiste koers Het klanttevredenheidsonderzoek bevestigt in ieder geval dat we met onze strategie op de juiste koers zitten. Tegelijkertijd geeft het ook aanknopingspunten tot verbetering. Dan denk ik onder meer aan het helder en duidelijk vooraf communiceren rondom verwachte kosten en facturatie. Feijtel: Meer dan de helft van onze klanten vindt adviseren met toegevoegde waarde het meest belangrijke item. Daar ontwikkelen we ons steeds meer in. De tijden zijn voorbij waarin je als accountant op basis van de cijfers achteraf conclusies trekt. Vooruit kijken, proactief, optrekken met de klanten en te allen tijde helder communiceren, daar gaat het vandaag de dag om. Cheques overhandigd De eerste reacties waren goed voor een donatie aan KiKa kinderenkankervrij of Fonds Gehandicaptensport. Onze klanten hebben hiervoor een keuze gemaakt. Op vrijdag 14 januari jongstleden overhandigde directeur marketing Ko Moerdijk, de cheques aan de actieve vrijwilligers van deze organisaties. Willeke Kotvis, teammanager van het Nederlands sledgehockeyteam (in het Nederlands: rolstoelijshockey) nam de cheque enthousiast in ontvangst. Gehandicaptensport Nederland zorgt ervoor dat veel sportorganisaties voor gehandicapten steun kunnen krijgen in de aanschaf van aangepaste materialen. De sport maakt het voor hen mogelijk grenzen te verleggen, fungeert als uitlaatklep en helpt gehandicapten ondanks hun beperkingen in een goede conditie te blijven. Namens KiKa nam de familie Pijl de cheque in ontvangst. Vanuit hun eigen ervaringen zetten zij zich graag in voor KiKa. Ondanks dat KiKa nog maar acht jaar bestaat, heeft de organisatie een naamsbekendheid van w cadeaucheque ter waarde van w w 8180,- voor KiKa kinderenkankervrij Ruimte voor ondernemen! voor het fonds gehandicaptensport Ruimte voor ondernemen! w cadeaucheque ter waarde van w 1820,- circa 98%. Zo n 500 tot 600 kinderen per jaar krijgen kanker. KiKa maakt kankeronderzoek mogelijk. Op dit moment financiert KiKa zo n 70 lopende onderzoeken. Het overlevingspercentage na kanker op jonge leeftijd is mede door onderzoek toegenomen naar 75%. Als deze trend zich voortzet, hoopt KiKa in 2025 te kunnen zeggen dat kinderen met kanker een overlevingskans van 98% hebben. En die doelstelling ondersteunen wij van harte. De organisaties bedanken accon avm en haar klanten voor de donaties. w 02 InfoBulletin

3 Loek Hermans, vertrekkend voorzitter MKB Nederland Innovatie is een must Tot eind februari van dit jaar is Loek Hermans voorzitter van MKB Nederland. Daarna loopt hij zich als lijsttrekker van de VVD warm voor een zetel in de Eerste Kamer. Maar het MKB laat hem niet helemaal los. Sinds 1 januari is hij Europees MKB-voorzitter en vertegenwoordigt hij 12 miljoen bedrijven in 27 landen. Het bedrijfsleven zit in het hart. Dat raak ik nooit meer kwijt. Loek Hermans in vorige levens onder meer maal belangrijk om de ondernemer de broodnodige financiële speelruimte te verschaffen. Tweede Kamerlid, burgemeester, commissaris van de Koningin en minister kijkt met tevredenheid terug op acht jaar voorzitterschap Uitvoering pensioenakkoord MKB Nederland: We hebben veel kunnen De MKB-ondernemers zelf hebben de afgelopen jaren fors gesaneerd en tegelijkertijd sterk doen voor het MKB. De organisatie opnieuw neergezet, de samenwerking met VNO NCW ingezet op de ontwikkeling van nieuwe producten. Bij al dat economische geweld hebben vormgegeven, een mooie positie bereikt in Nederland. Het laatste regeerakkoord staat vol ze toch ook geprobeerd goede mensen vast te met MKB issues. We laten een stevige organisatie achter die klaar is voor de volgende stap. problemen ontstaan bij bepaalde typen houden. Want nu al zien we alweer frictie- Vooral tijdens de recente crisisjaren heeft MKB medewerkers die moeilijk te krijgen zijn. Van Nederland zijn betekenis voor het midden- en die problemen krijgen we de komende tijd veel kleinbedrijf in Nederland kunnen bewijzen. last, omdat de vergrijzing zich vanaf nu in Loek Hermans: Er verschijnen wat lichtpuntjes verhevigde mate doet voelen. Met het oog aan de horizon, maar het MKB heeft natuurlik daarop is de uitvoering van het pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers zo forse klappen gehad. Wij hebben kunnen helpen door zoveel mogelijk cash binnen de belangrijk. In dat akkoord koppelen we de bedrijven te houden. We hebben uitstel van levensverwachting aan de pensioengerechtigde leeftijd. Die schuift onvermijdelijk belastingbetaling kunnen regelen, kredietgaranties weten te verhogen en gezorgd voor op naar 66, 67. De komende jaren moeten we verlaging van de vennootschapsbelasting. Alle- gebruiken om mensen niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk langer te laten werken. Overigens doet Nederland het relatief goed en ik ben ervan overtuigd dat we het eens worden over het voorstel dat nu bij het Kabinet ligt. Investeren in innovatie Voorzichtig, maar broos herstel dient zich aan. Maar hoe blijven Nederlandse bedrijven duurzaam concurrerend? Wat is daarvoor nodig? Hermans laat er geen onduidelijkheid over bestaan: Echt fors vernieuwen, stevig investeren in innovatie, goed kijken naar de nieuwe mediamogelijkheden. Op het gebied van innovatie moeten we toe naar een paar grote kennisclusters, zoals we die nu al hebben rond water. Als wij vier, vijf van dergelijke speerpunten benoemen en uitbouwen, dan kunnen ook partijen die niet direct tot die speerpunten behoren tot grote bloei komen, want dat zijn vaak toeleveranciers. We hebben onze innovatie-infrastructuur best goed voor elkaar, maar het kan altijd beter. Sterker nog, het móet beter, zeker als je ziet dat we in de meest recente ranglijst van innovatieve landen langzamerhand in de achterhoede beginnen te raken. Innovatie is een must. InfoBulletin 03

4 Farmaceutische bedrijven kennisspeerpunt accon avm Fiscale faciliteiten voor innovatieve bedrijven Nederland moet het hebben van innovatie. Van bedrijven die nieuwe producten of slimme productiemethoden ontwikkelen en daarmee ons land op een duurzame voorsprong zetten. Het mooie is dat de overheid het belang van innovatie niet alleen met de mond belijdt, maar innovatieve bedrijven ook daadwerkelijk ondersteunt met een aantal zeer aantrekkelijke regelingen. Fiscaal gunstig Met zijn gerichte adviezen ondersteunt Erik Jansen vele cliënten, variërend van farmaceutische bedrijven en softwareontwikkelaars tot een eiergroothandel, een fietsenfabriek en een zadenveredelingsbedrijf met eigen R&D-afdelingen: Om de voordelen van de WBSO loonkostensubsidie, de borgstelling van de overheid voor het MKB-krediet of de Innovatiebox volledig te benutten, zijn een paar zaken van belang. Om te beginnen heb je een S&O-verklaring van Agentschap NL nodig. Die verklaring kan ook toegang geven tot de voordelen van de Innovatiebox. En daarvoor is weer de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst van belang. Daarin staat welk deel van de winst we kunnen toerekenen aan de innovatie en welk deel daarmee dus valt onder de fiscaal gunstige regeling. Overleg Nijmegen kent, onder meer rond de universiteit, een aanzienlijk aantal bedrijven dat zich bezig houdt met innovatie. Opvallend is het aantal farmaceutische bedrijven dat accon avm ondersteunt. Erik Jansen: Zo hebben we een cliënt die een octrooi heeft verkregen op een middel tegen hartfalen. Het bedrijf concentreert zich helemaal op ontwikkeling en overweegt het octrooi binnenkort te verkopen. Dan komt er veel geld binnen. Door deze opbrengsten te salderen met de voortbrengingskosten en de resterende winst in overleg met de fiscus toe te rekenen aan de Innovatiebox betaalt het bedrijf dadelijk maar 5 procent belasting, in plaats van de gebruikelijke (gemiddeld) 23 procent. Waardoor weer nieuw kapitaal vrijkomt voor volgende innovaties. En dat is precies wat de overheid met deze regelingen beoogt. Erik Jansen van accon avm Nijmegen is gespecialiseerd in de bedrijfseconomische en fiscale begeleiding van innovatieve bedrijven. In zijn beroepspraktijk komt hij een breed scala van ondernemingen tegen dat inmiddels met succes gebruik maakt van de verschillende regelingen: BV Nederland wil een kenniseconomie zijn. De ontwikkeling en het behoud van die kennis moeten dan ook gestimuleerd worden. Productie of verdere exploitatie gebeurt dan vaak in het goedkopere buitenland. De regelingen die we in Nederland hebben, dekken de hele innovatieketen, zou je kunnen zeggen. Vanaf het moment dat Speur- & Ontwikkelingsmedewerkers werkzaamheden verrichten via de daarvoor benodigde financiering tot en met de voordelen van de zogeheten Innovatiebox op het gebied van de vennootschapsbelasting. Meer weten? Leidend bij de toekenning van de WBSO subsidie of de fiscale voordelen is de stand van de techniek binnen het bedrijf dat de aanvraag doet. Met andere woorden, de innovatie moet nieuw zijn voor het bedrijf zelf en niet noodzakelijkerwijs in de branche of markt. Werkt u aan innovaties of wilt u meer weten over de hier besproken regelingen, neem dan contact op met uw accountmanager of rechtstreeks met Erik Jansen: of InfoBulletin

5 IOLAN Etten-Leur innovatief op weg WBSO en Innovatiebox verlagen drempel Een klant van accon avm die met regelmaat gebruik maakt van innovatiestimuleringsregelingen is IOLAN uit Etten-Leur. Onbekend bij het grote publiek, maar met haar innovatieve expertise en ervaring kind aan huis bij overheden, grote bedrijven en instellingen. WBSO en Innovatiebox maken het veel gemakkelijker in innovatieprojecten te stappen. Gerard Verbiest, DGA van IOLAN, sprong in 1992 in een gat dat de rest van de markt liet liggen. Met zijn bedrijf richt hij zich sindsdien volledig op de integratie van alle mogelijke gebouwgebonden systemen, uiteenlopend van brandmelders en camerasystemen tot en met toegangscontrole en beveiliging: Wij zorgen ervoor dat de interactie en correlatie tussen al die systemen helemaal automatisch verloopt. Zo ontwikkelen we onder meer geautomatiseerde scenario s voor calamiteiten. We schatten van tevoren in hoe een calamiteit kan verlopen en stemmen alle systemen daar geïntegreerd op af. Ons product leidt je bij wijze van spreken als vanzelf door een soort draaiboek heen. Alle informatie komt samen in een gebruikersinterface, een soort meldkamer. Degene die daar achter zit, hoeft alleen maar te volgen of alles loopt zoals van tevoren bedacht en geprogrammeerd. Dus sluiten deuren zich op het juiste moment en voor de juiste persoon, of gaan ze juist open? Monitoren we op de juiste manier wie zich op welk moment waar bevindt? Schakelen camera- of geluidsystemen zich op het juiste moment in? Elk project is uniek en tailormade. Als clubs als Philips, Siemens en Bosch het laten liggen, wordt het voor ons interessant. Stimuleringsregelingen verlagen de drempel tot innovatie Drempel IOLAN werkt veel voor de overheid denk aan gevangenissen, of aan het Lockerbie proces of het VN-tribunaal maar ook voor een groeiend aantal grote bedrijven. Daarnaast weet het steeds beter zijn weg naar het buitenland te vinden. Naar Londen bijvoorbeeld waar het een grote bijdrage levert aan beveiliging en toegangscontrole voor de Olympische Spelen in Gerard Verbiest: Wij werken sterk projectgeoriënteerd en op basis van ontwikkeldocumenten. Dat zijn eigenlijk meteen blauwdrukken voor de WBSO, de speur- en ontwikkelingsregeling van de overheid. Want in veel van onze projecten komen innovaties naar boven. Elk jaar hebben we wel zo n drie, vier projecten, waarmee we aanspraak maken op deze loonkostensubsidie. Daarnaast wees accon avm ons zo n twee jaar geleden op de Innovatiebox. Daar moet je even in thuis raken om te beoordelen welke producten daarvoor wel en welke niet in aanmerking komen, maar ook de Innovatiebox helpt om écht innovatief te kunnen zijn. Op voorhand schatten wij steeds de risico s van een innovatie in, maar de stimuleringsregelingen zorgen ervoor dat de drempel veel lager komt te liggen. WBSO en Innovatiebox maken het echt gemakkelijker om in innovaties te stappen. Een mooie stimulans die ik andere bedrijven alleen maar kan aanraden. InfoBulletin 05

6 Innovatie Stimuleringsregelingen in het kort Nederland kent verschillende fiscale regelingen voor het stimuleren van innovatie. Daarbij doelen we op de afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk die werkgevers kunnen claimen en op de Innovatiebox in de vennootschapsbelasting. Daarnaast bespreken we op deze pagina de Borgstellingsregeling MKB-krediet. Afdrachtvermindering loonbelasting voor van het S&O-actief in de Innovatiebox. speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) De afdrachtvermindering (2011) bedraagt 50 De afdrachtvermindering is van toepassing op procent van de verschuldigde loonbelasting de werkzaamheden voor de systematisch georganiseerde ontwikkeling van volledig nieuwe rekenbaar is aan S&O-werkzaamheden. Is de over de eerste aan loonsom die toe- (onderdelen van) producten, productiemethoden en/of programmatuur (software) of de ver- loonsom binnen uw onderneming hoger dan aan de S&O-werkzaamheden toerekenbare betering van bestaande productiemethoden , dan geldt over dit meerdere een die in uw onderneming aanwezig zijn en leiden loonkostensubsidie van 18 procent. Het totaal tot nieuwe toepassingen. Maatstaf is steeds het van de S&O-afdrachtvermindering over het technisch innovatieve vermogen van uw kalenderjaar 2011 bedraagt per S&O-inhoudingsplichtige maximaal Voor onderneming en de uitvoering van de S&Owerkzaamheden voor rekening en risico van zelfstandige ondernemers geldt ook een S&Oaftrekfaciliteit. uw onderneming. Dat een concurrent in de branche dezelfde innovatie al toepast, hoeft toepassing van de WBSO faciliteit voor uw Borgstelling MKB-krediet bedrijf niet in de weg te staan. Het ontwikkelen van een nieuw product vraagt Om voor de faciliteit in aanmerking te komen, soms om forse investeringen en dus om financiering. Krijgt een bedrijf WBSO, dan is dat ook moet u een S&O-verklaring aanvragen bij Agentschap NL. Daarbij moet u een beschrijving van het onderzoeksproject voegen waar- komen voor de innovatieve borgstellingsrege- een bepalende factor voor het in aanmerking uit duidelijk blijkt aan welk technisch probleem ling MKB-krediet. Agentschap NL verstrekt dit u werkt. Als blijkt dat u aan alle voorwaarden krediet aan bedrijven met een sterke business voldoet, geeft Agentschap NL de S&O-verklaring af. overheid draagt maximaal vijf miljoen euro aan case voor de ontwikkeling van een product. De Essentieel is het voeren van een goede projectadministratie zodat de voortbrengingskosten. Wordt de innovatie een succes, dan betaalt risicodragend kapitaal bij in de ontwikkelkosten van het resultaat van het WBSO-project, het u het krediet met rente terug. Als het project zogeheten S&O-actief, inzichtelijk zijn. Dit is technisch mislukt, hoeft u het krediet niet te relevant vanwege de controles en bij inbreng terug te betalen. De Innovatiebox (faciliteit in de Wet vennootschapsbelasting) Inkomsten die voortvloeien uit door uw onderneming (Vpb-plichtig) zelf voortgebrachte activa waarop een octrooi/patent/ kwekersrecht is aangevraagd of verleend, worden effectief in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken tegen een tarief van 5 procent. De inkomsten moeten wel voor tenminste 30 procent aan het octrooi toerekenbaar zijn. Ook S&O-activa kunt u in de Innovatiebox inbrengen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om nieuwe toepassingen uit softwareontwikkeling. Het 5 procentstarief is van toepassing op het netto voordeel uit innovatie: als de inkomsten (royaltyontvangsten, verkoopopbrengst van een octrooi, kostenreducties) de voortbrengingskosten (grondstoffen, materialen, loonen interestkosten) van een in de Innovatiebox ondergebracht actief overschrijden, is de faciliteit dus van toepassing. Bij de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting kunt u per afzonderlijk actief voor de toepassing van de Innovatiebox kiezen. Met de Belastingdienst moet u een vaststellingsovereenkomst afsluiten waarin afspraken staan over het gedeelte van de belastbare winst dat u aan het actief, dat u in de Innovatiebox inbrengt, kunt toerekenen. De uitkomst van deze onderhandelingen met de Belastingdienst wordt onder andere bepaald door de mate waarin S&O-werkzaamheden deel uitmaken van de kernactiviteiten van uw bedrijf. accon avm kan u hierin adviseren. De flex-b.v., iets voor u? Bij de start van een onderneming heeft u ook een keuze gemaakt in welke rechtsvorm u uw onderneming drijft. Is uw onderneming winstgevender en/of risicovoller geworden, dan is het goed om stil te staan bij de eerder gemaakte keuze. Past deze nog steeds bij de huidige onderneming of is herziening noodzakelijk? Bij de keuze voor een rechtsvorm spelen zowel fiscale als juridische argumenten een rol. Eén van de rechtsvormen waarvoor u als ondernemer kunt kiezen, is de besloten vennootschap wordt om voor de rechtsvorm B.V. te kiezen. waardoor het voor ondernemers gemakkelijker (B.V.). Het grote voordeel van de B.V. is de beperkte aansprakelijkheid van een bestuurder Meer vrijheden en aandeelhouder. Nadelen zijn er ook. Zo bent De wetgever neemt een grote hobbel weg door u verplicht om een minimaal startkapitaal van de afschaffing van het verplichte minimum startkapitaal. Een kapitaal van 1 (of minder!) vol bij elkaar te brengen en zijn er diverse wettelijke bepalingen waarvan u niet kunt afwijken. Met de toekomstige introductie van de regelt in het vervolg minder en is flexibeler, staat. En dit is niet het enige voordeel. De wet zogeheten flex-b.v. brengt de wetgever een waardoor u als ondernemer meer vrijheid heeft groot aantal wijzigingen aan in het B.V.-recht, en bijvoorbeeld overdracht van aandelen en besluitvorming eenvoudiger worden. De keerzijde is echter wel dat deze vrijheden ook meer verantwoordelijkheden voor de bestuurder(s) met zich meebrengen. Iets voor u? Is deze rechtsvorm iets voor u of is het verstandig om uw huidige onderneming te gaan drijven in een (flex-)b.v.? Wij informeren u graag over alle juridische voor- en nadelen van het wetsvoorstel rond de flex-b.v. én over de fiscale aspecten van de keuze voor een (flex-) B.V. Dit wetsvoorstel is de laatste stap in de modernisering van het ondernemingsrecht. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer het in werking treedt. Wij houden u op de hoogte! 06 InfoBulletin

7 Ondernemer Paul Crutzen Geen ideeën meer, dat lijkt me erg Een minuscuul deel van onze bevolking lijdt aan een chronisch dopamine-tekort in de frontale kwab, lacht Paul Crutzen. Die mensen beschikken over eigenschappen die hen onderscheiden van de rest: opportunistisch, gedreven, avontuurlijk aangelegd, niet kunnen concentreren op details, per definitie lastig te handlen, niet conformeren aan regels in een bedrijf. Een kennismaking met een bevlogen ondernemer. Eerlijk is eerlijk, het kostte Paul Crutzen in 2004 de nodige moeite om de leiding van zijn bedrijf over te dragen aan een ander. Toch zette hij door. Door de snelle groei van zijn onderneming Pcdata had hij het gevoel dat hij de controle verloor: Ik realiseerde me dat ik mijn managementstijl moest veranderen om de controle te behouden en dat was het me niet waard. Iets opzetten en bouwen vind ik leuk. Maar dat vervolgens verder uítbouwen is iets voor anderen. We bewogen van een cultuur van mensen enthousiasmeren en meetrekken naar een cultuur van controle en rekenschap afleggen. Ik koos ervoor iemand te zoeken die daar aan gewend is, daar ervaring mee had en dat leuk vindt. En die heb ik gevonden in Marius Schüler. We zijn allebei gedreven mannetjesputters, maar wel met heel verschillende manieren van werken. Hij is van de plannen en de controle daarop, ik van het gevoel. Dat levert wel eens gevechten op, Ambities Toen Paul Crutzen in 2004 wilde stoppen, ontbrak het hem niet aan ideeën en ambities. Integendeel. Hij ziet altijd en overal mogelijkheden voor verandering of verbetering. Maar ik ben en blijf een ondernemer, geen politicus. Als ik een doel formuleer, ga ik er naar toe. Ik heb een hekel aan mensen die alleen maar beren op de weg zien. Zijn die er, dan ga ik eromheen. Gevechten met beren win je niet. Het duurt iets langer, maar ik verzin een oplossing om tot mijn doel te komen. Het frustrerende is dat de wereld, vooral in de non-profit, vol zit met mensen die niet willen veranderen. Die zitten niet te wachten op mensen, zoals ik. Ik verstoor de rust. Maar dat zij dan maar zo. accon avm accountmanager Thijs Rammelt: Een mooi profiel van een ondernemer die zijn kracht en beperking kent. Paul doet waar hij goed in is. In zijn bedrijf heeft hij het evenwicht gevonden tussen creativiteit, ambitie en bedrijfsmatigheid. maar naarmate we langer samenwerken, groeien we meer naar elkaar toe. Herstel Paul Crutzen richtte Pcdata op in 1988, zijn laatste jaar aan de universiteit. De onderneming met in totaal 60 medewerkers richt zich op logistieke automatisering en het sturen van goederenbewegingen op de werkvloer. Uiteindelijk had Pcdata kantoren in Boston, Barcelona, Helsinki, St. Petersburg en Singapore, totdat in 2009 de economische crisis snoeihard toesloeg en het bedrijf de omzet met 40 procent zag teruglopen. De directie besloot alle buitenlandse vestingen, op die in Amerika na, te sluiten en de klanten voortaan te bedienen vanuit de hoofdvestiging in Kerkrade, Zuid-Limburg. Een succesvolle strategie die in 2010 leidde tot herstel van de omzet en van de operationele winst tot het niveau van vóór Ambitieus Paul Crutzen mag dan een stapje teruggedaan hebben als algemeen directeur van zijn eigen onderneming, hij is nog steeds volop betrokken als operationeel R&D manager. En niet minder ambitieus dan voorheen: Elke dag denk ik: hoe kan ik het zo inrichten dat ik morgen niet meer nodig ben? Maar aan de andere kant doen wij zulke leuke dingen dat ik blij ben daar deel van te zijn. Het liefst zit ik ergens in een huis aan het strand, lekker klimaat, wijntje bij de hand, plannen smeden en de rest van de tijd lekker mijn verhaaltjes schrijven. Veel van wat mij overkomt noteer ik en wil ik ooit nog eens als een legacy nalaten. Maar ik weet ook dat ik rusteloos ben en graag droom. En je weet, zolang je dromen hebt, leef je voluit. Ik ben dan ook het meest bang voor het moment dat ik geen ideeën of dromen meer zou hebben. Daar moet ik niet aan denken. InfoBulletin 07

8 Testament vaak sluitstuk van de begroting Goed geregeld, flink bespaard Tom van Baaren zegt het zonder aarzeling: Ondernemers zitten tijdens hun leven bovenop elke euro die naar de belasting gaat. En aan het eind van hun leven laten ze de fiscus alsnog alles lekker naar binnen harken. Tijd voor een wake-up call, vindt hij. I Geen enkele ondernemer staat graag stil bij zijn eigen overlijden. Niet voor niks hebben maar weinigen van hen het echt goed voor elkaar als het op testamenten en successierechten aan komt. Maar, vindt Tom van Baaren, estate planner bij accon avm, bewust ondernemen is ook nadenken over de consequenties van dat overlijden en over de fiscale kanten van het ondernemerschap. In de praktijk echter zie ik veel ondernemers met een dusdanig verkeerd testament dat ze aan het eind van hun leven tonnen inleveren bij de fiscus. Al gauw zo n euro per euro aan vermogen. Zonde, toch? Keuzemogelijkheden Als u in uw testament uw echtgeno(o)t(e) en kinderen vermeldt als erfgenamen en het daarbij laat, dan maakt u onvoldoende gebruik van de mogelijkheden om minder successierechten te betalen. U regelt in het testament in feite dan maar één manier van het verdelen van uw vermogen. Wilt u dat uw nabestaanden kunnen kiezen, dan moet u die keuzemogelijkheden ook opnemen in het testament. Denk bijvoorbeeld aan de eigen woning of aan de onderneming. Een goed ondernemerstestament is zo flexibel mogelijk en stelt uw nabestaanden in staat maximaal te besparen op de successierechten. Een absolute must voor iedere ondernemer die een beetje zuinig is op zijn centen! Juridisch Tom van Baaren: Ik kom testamenten tegen uit de jaren 80 en 90, maar we hebben inmiddels wel te maken gehad met de wetwijzigingen Inkomstenbelasting 2001, met de nieuwe successiewet 2003 en de wijzigingen daarop in Het is wel zo handig om na te gaan of het testament daar nog op aansluit. Een tweede belangrijk aspect is de juridische kwaliteit van het testament. Zorg ervoor dat het testament ook juridisch aansluit bij uw bedoelingen, zodat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt. In alle gevallen geldt: praat met een specialist en maak uw testament toekomstbestendig. Meer weten? Neem contact op met uw accountmanager of direct met InfoBulletin van accon avm verschijnt vier keer per jaar in een oplage van exemplaren en wordt verzonden naar alle relaties van accon avm. InfoBulletin is met de grootste zorg samengesteld. accon avm kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. Actuele informatie publiceert accon avm ook in de MKB E-nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op accon avm adviseurs en accountants: Hoofdkantoor: Meander 725, 6825 ME Arnhem Postbus 5090, 6802 EB Arnhem, telefoon: Colofon Concept en realisatie: tva! reclame & communicatie (Eind)redactie: Angelique Herremans, Ko Moerdijk. Gratis Wegwijzer Ontslagrecht De Wegwijzer Ontslagrecht is een uitgebreid, Zo bent u altijd goed voorbereid. Dat is maar handzaam naslagwerk over de do s en belangrijk, want achteraf een fout herstellen don ts van het ontslagrecht. Het geeft exact kan u letterlijk en figuurlijk duur komen te aan waaraan u moet denken en wat u als staan. werkgever moet (laten) regelen om een ontslag rechtsgeldig te laten zijn en procedures aan via onze website. U ontvangt de ver- Vraag de Wegwijzer Ontslagrecht kosteloos goed te laten verlopen. nieuwde versie per omgaande in uw mailbox. Meld verbreken fiscale eenheid BTW Heeft u een holding-bv en werk-bv die deel Niet melden kan leiden tot een flinke uitmaken van de fiscale eenheid omzetbelasting? Deze fiscale eenheid eindigt als de aansprakelijk blijft voor de btw van de financiële strop, omdat de holding-bv holding-bv de aandelen in de werk-bv verkoopt. Denk er dan aan de verbreking van stamt uit de periode na de aandelenver- verkochte werk-bv, zelfs als die btw de fiscale eenheid te melden aan de inspecteur. Zolang u niet meldt, blijft de holdinggen als een van de bv s failliet gaat. De koop. De fiscale eenheid kan ook eindibv hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid. bestuurlijke curator verbreekt dan namelijk de eenheid. 08 InfoBulletin

Wilt u gebruik kunnen maken. zakelijk om stipt al uw betalingsverplichtingen

Wilt u gebruik kunnen maken. zakelijk om stipt al uw betalingsverplichtingen NFO Uitstel van betaling Info Is uw onderneming bedrijfseconomisch jaargang 4 2010 gezond, maar hebt u zodanig last van de crisis dat er toch tijdelijke liquiditeitsproblemen ontstaan? De Belastingdienst

Nadere informatie

Lees verder op pagina 4. Scheiden onderneming

Lees verder op pagina 4. Scheiden onderneming NFO Info jaargang 6 2011 2 Sturen op cijfers Steinbusch in Heerlen is een allround en full service industrieel toeleveringsbedrijf. Het familiebedrijf beleeft volgend jaar zijn 50e verjaardag. Onder de

Nadere informatie

ondernemend Strategie in uw onderneming. Terug naar de kern van de zaak. Omdenken brengt succes. Maatschappelijke organisaties verantwoord onder dak.

ondernemend Strategie in uw onderneming. Terug naar de kern van de zaak. Omdenken brengt succes. Maatschappelijke organisaties verantwoord onder dak. ondernemend MKB Magazine #01 2015 van accon avm adviseurs en accountants retailadvies Terug naar de kern van de zaak. interview hameleers Omdenken brengt succes. roza onderdeel accon avm Maatschappelijke

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08. vier kant boi. We wilden het werk van de mensen veilig stellen. Prinsjesdagspecial

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08. vier kant boi. We wilden het werk van de mensen veilig stellen. Prinsjesdagspecial Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08 vier kant boi We wilden het werk van de mensen veilig stellen Prinsjesdagspecial Voorwoord Hoge bergen Het ondernemerschap is in zekere zin afzien. Persoonlijk

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03 vier kant boi In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Bol viert 60-jarig bestaan Deze editie van Vierkant Bol valt in uw brievenbus, op

Nadere informatie

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare desraadviseur magazine nr. 03 09 13 Hans Biesheuvel: Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur 06 Hobbels e-factureren moeten worden genomen 14 HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Eerst passie, dan succes EUGENE FIERKENS (SPECIALIZED):

Eerst passie, dan succes EUGENE FIERKENS (SPECIALIZED): #02 OKTOBER 2014 MAGAZINE VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND Slimme windmolen verovert de wereld Familiebedrijf: Opvolging baggeraar eindelijk helder Acht vragen over voorzieningen VERRIJKT MET LAYAR EUGENE FIERKENS

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij!

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Inhoudsopgave De naam van je bedrijf 3 Naar de Kamer van Koophandel 7 Fiscale regelzaken 9 Zakelijke bankrekening 11 Boekhouding 12 Financiële reserves 14

Nadere informatie

Beerbericht. Méér online gemak. maart 2014. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Méér online gemak. maart 2014. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs maart 2014 2 Kantoor Tilburg weer helemaal up-to-date 4 Sophia s Vereeniging heeft 150 jaar passie voor muziek 6 Een eigen huis, een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Ook de ondernemer krij gt later AOW Interview. De accountant zal in de toekomst, nog meer

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen inter @ ctief 96e jaargang 23 november 2006 nr. 22a MKB gids 2006 Inleven in MKB-klanten van economisch levensbelang DGA-pensioen: eigen beheer, of verzekeren? Het nieuwe zakendoen in pensioen De levensloopregeling:

Nadere informatie