Infosessie Session d infos 08/06/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infosessie Session d infos 08/06/2012"

Transcriptie

1 Infosessie Session d infos 08/06/2012

2 Intro Tevredenheid Infosessies Satisfaction sessions d info

3 Participation Satisfaction générale Algemene tevredenheid

4 Satisfaction générale Médiane: 5 D accord Médiane: 6 Tout à fait d accord

5 Satisfait Tevreden 87% Participation

6 100%

7 Organisatie / Organisation

8 Présentations Participation

9 Présentations/Presentaties

10 Remarques / Opmerkingen

11 Agenda Intro Interne markt Marché Interne Doorlooptijd Selecties Durée procedures de selections Break Workshops 1: - R&S - Selor Academy (BISTRO - FR) - Expertisecentrum (JUNO - NL) Workshops 2: - R&S - Selor Academy (BISTRO - NL) - Centre d expertise (JUNO - FR) Lunch

12 Selor boost Interne Markt Selor booste le Marché Interne

13

14

15 Interne Markt - vaststellingen/constats Ongeveer 12% van de vacatures worden aangeboden via de interne markt. Environ 12% des offres d'emploi sont pourvues via le marché interne cv s in databank -> interesse interne markt CV dans la base de données -> intérêt du marché interne 10% cv s -> minder dan 2 jaar in dienst bij overheidsdienst 10% des CV -> moins de 2 ans en service dans la fonction publique Heel wat vooroordelen van zowel overheidsdiensten als federaal ambtenaren. De nombreux préjugés, tant des services publics des fonctionnaires fédéraux.

16

17 Marché Interne - enquête Enquête afgenomen in april Enquête effectuée en avril Hoge deelname: 488 volledige antwoorden Participation importante : 488 réponses complètes Specifieke focus op de nieuwkomers (<2 jaar) Focus spécifique sur les nouveaux venus (< 2 ans)

18 Interne Markt resultaten enquête Kenmerken geïnteresseerden: Caractéristiques des intéressés: voelen zich betrokken o 76% kan zich identificeren met zijn job o 95% voelt zich verantwoordelijk voor zijn job se sentent concernés o 76% peuvent s'identifier à leur emploi o 95% se sentent responsables de leur emploi algemene tevredenheid: 63% o 65% zegt weliswaar te weinig loopbaanmogelijkheden te hebben o 42% zegt niet tevreden te zijn van zijn management o 50% zegt vooraf een ander beeld van de job en de werkgever te hebben gehad satisfaction générale: 63% o 65% disent clairement avoir trop peu de possibilités de carrière o 42% disent ne pas être contents de leur management o 50% disent qu'ils avaient au préalable une autre image de leur emploi et de leur employeur

19 Marché Interne résultats de l enquête Veranderen van job, al dan niet tijdelijk, als de mogelijkheid er is om: zich verder te ontwikkelen zich te identificeren met de organisatie waarvoor men werkt zich fier te voelen over zijn werk Changer d'emploi, même provisoirement, si la possibilité s'offre pour: continuer à se développer s'identifier à l'organisation pour laquelle on travaille se sentir fier de son travail Motivatie is zeer heterogeen, maar voornamelijk intrinsieke redenen: loopbaanmogelijkheden, nieuwe uitdagingen, Niet ten koste van alles veranderen. Motivation très hétérogène, mais des raisons principalement intrinsèques: possibilités de carrière, nouveaux défis,... Ne pas changer à tout prix.

20 Interne Markt resultaten enquête Vragen/suggesties - Questions/suggestions Meer aanbiedingen / Plus d'offes «Je suis inscrit, mais je ne reçois presque jamais d'offres». «Il n'y a pas souvent d'offres d'emploi, seulement pour les externes.» Aanpassing van de reglementering / Adaptation de la règlementation ik heb diploma niveau B, maar werk op niveau C, dus ik kan niet deelnemen aan selecties voor niveau B. Vragen rond testing / Questions par rapport au testing «Je dois toujours présenter les mêmes tests. Est-ce vraiment nécessaire?» Mechanisme van de interne markt / le mécanisme du marché interne Wat is het verschil tussen de verschillende soorten mobiliteit, wanneer moet ik wat vragen? Sterke interesse voor tijdelijke opdrachten die een specifieke expertise vragen / Intérêt marqué pour des missions temporaires qui nécessitent une expertise spécifique «J'ai d'autres talents que je ne peux exploiter ici.»

21

22 Brandend actueel / d actualité Projecten die opgestart worden en die bepaalde expertise/competenties vragen Projets qui doivent débuter et qui nécessitent une expertise/des compétences déterminées -> klant moet op zoek naar dat soort profiel -> opportuniteit voor de federale medewerkers om hun expertise te tonen -> le client doit chercher ce genre de profil -> opportunités pour les collaborateurs fédéraux de démontrer leur expertise Voorstel tot oplossing: Special Federal Forces Proposition de solution: Special Federal Forces

23 Brandend actueel / d actualité Contracten die niet verlengd kunnen worden -> klant moet goede contractuele medewerkers laten gaan Contrats qui ne peuvent être prolongés -> le client doit laisser partir de bons collaborateurs contractuels Statutaire personeelsleden die qua profiel niet meer passen in de organisatie -> verlies van motivatie medewerkers Membres du personnel statutaires dont le profil ne convient plus dans l'organisation -> perte de motivation des collaborateurs Voorstel tot oplossing: Federal Inplacement Proposition de solution: Federal Inplacement

24

25 Special Federal Forces Expertise driven Orienté expertise Tijdelijkheid Caractère temporaire Optimaal benutten van intern aanwezig talent/potentieel Utilisation optimale du talent/potentiel présent en interne Structureren vraag en aanbod Structurer l'offre et la demande Corporate in kaart brengen van specifieke, nog niet gedetecteerde expertise Identifier au niveau organisationnel l'expertise spécifique non détectée Monitoring Kwaliteitslabel Monitoring Label de qualité

26 SPECIAL FEDERAL FORCES FOD x Aanbieden expertise Selor consultant Melding aan Selor consultant Contact nemen met aanbieders en vragers Selor platform Beschrijving van project en profielen in aanbieding of in aanvraag Portfolio Special Federal Forces FOD y Aanvragen expertise Deal tussen FODS

27

28

29 Federal Inplacement Organisatie driven Orienté organisation Ook voor contractuelen Aussi pour les contractuels Brengt overtallen en tekorten in kaart Identifier les excédents et les déficits Structureren vraag en aanbod Structurer l'offre et la demande Individuele begeleiding (development center) Accompagnement individuel (development center) Monitoring Monitoring

30 FEDERAL INPLACEMENT FOD X Aanbieden profielen Medewerker FOD X Mail via Selorplatform Aanmaken cv op selor.be Selor platform Gevalideerde lijst afkomstig van FOD X Federale Markt statutairen en contractuelen FOD Y Aanvragen profielen Lijst gematchte profielen

31

32

33

34

35

36

37 1. Wie staat in voor de financiële kost van de ambtenaar die tijdelijk gaat werken voor een andere administratie? Het is aan de 2 partijen om hierin een akkoord te vinden. Selor komt hier niet in tussen. Er zullen projecten zijn waarbij de medewerkers voor een langere tijd gedeeld worden, dit zal ook resulteren in de financieringsafspraak. Indien het gaat over een paar dagen, zoals bijvoorbeeld het project bij de FOD Economie, kan er ook geopteerd worden om hier geen kost voor te voorzien, maar een alternatief zoals bijvoorbeeld verplaatsingsvergoeding, verblijfsvergoeding, 1. Qui supporte le coût financier du fonctionnaire qui va travailler temporairement pour un autre service public? C est au deux parties concernées de trouver un accord. Selor n intervient pas dans ce cadre. Certains projets pourraient demander des collaborateurs sur une période relativement longue, cela a donc déboucher sur un accord au niveau financier. Mais s il s agit d un projet qui ne dure que quelques jours, comme par exemple le projet du SPF Économie, nous pourrions opter pour une formule sans coût en proposant un alternative comme une indemnité de déplacement ou des frais de séjour, DE REFLEX LE RÉFLEXE

38 Doorlooptijd / Délais de procédures Selecties in 90 dagen / Sélections en 90 jours

39 Introduction

40 Introduction Projet KB / Arrêté Royal Clôturer les sélections plus rapidement Dispenses Procédures parallèles Optima S Planning proactif et collaboration

41 Optimaliseren van de doorlooptijden

42 Text on picture

43 JARDIN BOTANIQUE: Planning annuel des postes ouverts 30 demandes, 1 réunion Regroupement des sélections Planification proactive par Selor Conseils généraux donnés une seule fois

44 FOD Financiën: Testen module 1 groeperen Team van zes selectieverantwoordelijken en assistenten + Rol Key Account

45 Maintenant, testing regroupé pour le module 1 A terme : résultats seront générés directement + Dispense module 1

46 Meer kwalitatieve interviews Focus op belangrijkste competenties Tijdswinst Selor Academy

47

48 BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT MERCI POUR VOTRE ATTENTION

49 1. Wat is de vrijstellingsduur voor module 1? Momenteel is daar nog geen definitieve beslissing. Het zal minimum 2 jaar zijn. 2. Kan een kandidaat opnieuw deelnemen aan module 1 als hij al geslaagd is voor een andere selectie? Niet als er geen klassement gekoppeld is aan de testen en standaard is dat niet voorzien voor module Hoe het effect test-retest vermijden als het bij module 1 altijd over dezelfde test gaat? Een uitsluiting van 6 maanden komt hier aan tegemoet. Tijdens deze periode kan een kandidaat de test niet opnieuw afleggen. Door de feedback die hij ontvangt kan hij evenwel werken aan de ontwikkeling van zijn competenties. 1. Quelle est la durée de dispense pour le module 1? Aucune décision définitive n a été prise à ce sujet mais il devrait s agir d une durée minimale de 2 ans. 2. Peut-on repasser le module 1 lorsqu on l a déjà réussi pour une autre sélection? Non si aucun classement n est lié à ces tests. Et il n est pas prévu de classement dans la formule standard du module Comment comptez-vous faire face à l effet de testretest si le module 1 est toujours le «même» test? Nous prévoyons une période d exclusion de 6 mois durant laquelle le candidat ne peut pas venir repasser le test. Grâce au feedback qu il aura reçu après son test, il pourra profiter de cette période pour travailler au développement de ses compétences. DE REFLEX LE RÉFLEXE

50 Producten/Produits R&S

51 Rekruitment Op zoek naar talent A la recherche Strategie profielanalyse/analyse du profil doelgroep/public cible canaux de communication/kanalen Vacature Match Publication selor.be mailinglist jobsites bannering in de kijker / à la une print social media

52

53

54

55

56

57 Mediamix: Print: o Metro o Geen Vacature, Références of Jobat Online: o Google Adwords o Jobpostings en bannering op jobsites. o Bannering op nieuwssites: standaard.be en nieuwsblad.be o Jobposting + bannering in newsletters op juridische sites: legalworld.be, droitbelge.be/belgischrecht.be, lexgo.be Social media: o Socio-advertentie op Facebook. o Bericht op Selor-fanpagina op Facebook o Jobposting op Linkedin.

58 Screening selectie sélection profielanalyse / analyse du profil cv screening tests pc testen development persoonlijkheid / personalité interview taalcertificering certification linguistique assessment center taaltesten / test liguistiques

59

60

61 Projectomschrijving Assessment Center voor 3 vacatures: 1 directeur personeels-en loonadministratie (A3) 1 directeur ICT (A3) De AC s worden georganiseerd per taalrol (NL en FR) Het AC bestaat uit een aantal testen: geïnformatiseerde postbakoefening (PCIB) geïnformatiseerde situational judgement test (SJT) rollenspel: managementgesprek interview Na het de AC s levert Selor een adviesrapport op per kandidaat. Aantal kandidaten: vermoedelijk een 10tal kandidaten. Timing: 2 de helft van april 2012 Locatie: lokalen van Selor

62 Competentie Cluster PCIB SJT Managementgesprek Interview Informatie Integreren Omgaan met informatie X Vernieuwen Omgaan met informatie X Organiseren Omgaan met taken X Medewerkers ontwikkelen Leiding geven X X In team werken Interpersoonlijke relaties X (X) Servicegericht handelen Interpersoonlijke relaties X X Adviseren Interpersoonlijke relaties X X Zichzelf ontwikkelen Persoonlijk functioneren X (X) Objectieven behalen Persoonlijk functioneren X (X)

63 Expertisecentrum Centre d expertise Selor Productenportfolio concreet Portfolio des produits concrètement

64

65

66 PRODUCTEN PRODUITS

67

68

69

70

71

72

73

74 KLANT/CLIENT

75 CONTACT

76 CONTACT Vraag Vraag Vraag PRODUCTPORTFOLIO VRAAG DEMANDE

77 MEETING (1) Vraag Vraag VRAAG

78 MEETING (2) Vraag PRODUCT X/Y/Z + VERFIJND VRAAG

79 S.L.A. PRODUCT(EN)/PRODUIT(S) PROJE(C)T CO-CREATIE/ION PLANNING BUDGET

80 START + OPVOLGING SELOR KLANT/CLIENT

81 KLANT/CLIENT

82 1. Wat zijn de bedragen voor de producten van het Expertisecentrum? Een prijsinschatting is moeilijk op voorhand te maken. Dit dient uitgeklaard te worden in het verfijnen van de vraag. De klant moet hiervoor dus eerst contact opnemen met de product manager. 2. Kan Selor producten betalend aanbieden? Is er geen risico dat er oneerlijke concurrentie ontstaat t.o.v. de private sector? Selor zet in op de uniciteit van haar producten, en dit in domeinen waar de private sector minder in investeert, bv. Diversiteit. Ook in de private sector is er een vraag naar die specifieke producten. Om zich ervan te vergewissen dat er geen oneerlijke concurrentie kan optreden, hanteert Selor het principe van een transparante activity based costing -aanpak waarbinnen alle kosten doorgerekend worden. 1. Quels sont les tarifs demandés pour les produits du Centre d expertise? Une échelle de prix est difficile à fournir à l avance. Cet aspect est précisé lorsque nous affinons notre offre à la demande que vous nous transmettez. Vous devez donc contacter le productmanager en premier lieu. 2. Selor peut-il proposer des produits payants? N y a-t-il aucun risque de concurrence déloyale par rapport au secteur privé? Selor mise sur le caractère unique des ses produits, et ce, dans des domaines moins prisés par le privé, comme par exemple la diversité. Le secteur privé est par ailleurs également demandeur de ces produits spécifiques. Pour éviter toute concurrence déloyale, Selor applique le principe transparent d activity based costing où tous les coûts sont répertoriés. DE REFLEX LE RÉFLEXE

83 3. Hoe lang duren de procedures voor een project in het kader van het Expertisecentrum? Dit hangt van de projecten af. 4. Is de instapkaart enkel mogelijk voor de knelpuntberoepen? Neen, voor knelpuntberoepen kan trouwens het principe van schaarste ingeroepen worden waardoor de diploma-eis vervalt. Instapkaarten laten ook toe dat kandidaten zonder een geschikt diploma toegang kunnen krijgen maar hebben een bredere toepassing (breder dus dan schaarste ). Voor meer info: De administratieve procedure om een Instapkaart aan te vragen is ook zwaarder. Momenteel worden Instapkaarten enkel toegepast bij Penitentiair bewakingsassistenten (FOD Justitie) 3. Combien de temps dure un projet dans le cadre du Centre d expertise? Tout dépend du projet. 4. La carte d accès est-elle seulement possible pour les emplois en pénurie? Non, pour les fonctions en pénurie, nous appliquons un principe spécifique à ce type d emplois qui nous permet de passe outre l exigence de diplôme. Les cartes d accès ont également été créées afin de permettre à des candidats de participer même s ils n ont pas un diplôme exigé. Celles-ci peuvent néanmoins s appliquer dans un cadre plus large que celui des emplois en pénurie. Plus d info : La procédure administrative pour faire appel à une carte d accès reste cependant assez lourde. Ainsi, la procédure de carte d accès n est actuellement utilisée que dans le cadre du recrutement d assistants de surveillance pénitentiaire (SPF Justice). DE REFLEX LE RÉFLEXE

84 CONTACT Vincent Van Malderen Product manager Centre of Expertise Selor (B2B)

85 CERTIFICERINGSMODEL MODÈLE DE CERTIFICATION SELOR

86 De modules - Les modules Profielanalyse Analyse de profils Rekrutering - recrutement Inleidede module Introduction CV-screening PC testing Persoonlijkheidsonderzoek - Analyse de personnalité Interview Assessment

87 Inhoud - Contenu PROFIELANALYSE ANALYSE DE PROFILS Het autonoom kunnen uitvoeren van een profielanalyse in samenwerking met de interne klant La possibilité d effectuer une analyse de profil de manière autonome et en collaboration avec le client interne DE REFLEX LE RÉFLEXE

88 Inhoud - Contenu REKRUTERING - RECRUTEMENT Het opzetten van een doordachte rekruteringsstrategie Het opmaken van attractieve functiebeschrijvingen Het bepalen van de aangewezen mediamix voor het verspreiden van je vacatures La mise en place d une stratégie de recrutement mûrement réfléchie La rédaction de descriptions de fonction attractives La détermination du médiamix le mieux adapté à la diffusion des offres d emploi DE REFLEX LE RÉFLEXE

89 Inhoud - Contenu CV-SCREENING Het beheersen van de principes voor een kwalitatieve CV-screening en deze ook kunnen leiden La maitrise des principes nécessaires à un CVscreening de qualité et la manière de mener celui-ci DE REFLEX LE RÉFLEXE

90 Inhoud - Contenu PC-TESTING TESTAFNAME Suivi professionnel des Het deskundig begeleiden van candidats lors des tests PC kandidaten bij Pc-testen Aperçu du portfolio de tests Zicht op testportfolio Gestion de crise lors Crisismanagement bij d éventuelles situations mogelijke probleemsituaties problématiques TESTINTERPRETATIE Correct interpreteren van de output van Pc-testen PASSATION DU TEST INTERPRÉTATION DES TESTS Interprétation correcte des résultats de tests PC DE REFLEX LE RÉFLEXE

91 Inhoud - Contenu INTERVIEW Het voorzitten van selectieinterviews voor zowel statutaire, contractuele en selecties voor interne markt Présidence des entretiens de sélection, tant pour les sélections statutaires et contractuelles que pour les sélections effectuées dans le cadre du marché interne DE REFLEX LE RÉFLEXE

92 Inhoud - Contenu ASSESSMENT Het integreren van assessmentoefeningen in je selectieprocedure en hierbij zelf assessor zijn Intégration d exercices d assessment dans votre procédure de sélection et y être vous-même assesseur DE REFLEX LE RÉFLEXE

93 Inhoud - Contenu PERSOONLIJKHEIDS-ONDERZOEK ANALYSE DE PERSONALITE Het voorleggen van persoonlijkheidsvragenlijsten aan kandidaten en het correct interpreteren hiervan La présentation de listes de questions relatives à la personnalité aux candidats et son interprétation correcte DE REFLEX LE RÉFLEXE

94 Gecertificeerden/ Certifiés A - Z Blijven op dezelfde manier werken Krijgen vrijstellingen per module Niet vrijgesteld voor modules: Rekrutering Persoonlijkheidsonderzoek Assessment Continuent à travailler de la même manière Seront certifiés par module Modules à suivre: Recrutement Assessment Analyse de personnalité. DE REFLEX LE RÉFLEXE

95 Planning modules 2012 Module Frequentie per jaar Begin inschrijvingen Interview 3 Februari, Juni en November 2012 Profielanalyse 2 April en Oktober 2012 CV-screening 2 Juni 2012 Rekrutering 2 April en Oktober 2012 PC testen 2 September 2012? Persoonlijkheidsonderzoek Assessment 2 Oktober 2012 DE REFLEX LE RÉFLEXE

96 Selor Community DE REFLEX LE RÉFLEXE

97

98

99

100

101

102

103 1. Wat zijn de ervaringsvereisten voor de modules, of wordt dit geval per geval bekeken? De ervaringsvereisten zijn afhankelijk van de module waarvoor je je inschrijft. Voor de module Interview wordt er bijvoorbeeld 200 uur ervaring in gedragsgericht interview gevraagd gedurende de laatste 2 jaar. Deze ervaringsvereisten per module zijn terug te vinden op onze website. 2. Telt de ervaring uit de privé-sector ook mee? Natuurlijk, de ervaring hoeft niet uit de context van de federale overheid te komen 3. Gecertificeerden van A-Z hebben toch de tools voor de module Rekrutering al gekregen, waarom moeten zij deze module dan volgen? De methodologie voor het opzetten van een doordachte rekruteringsstrategie en het aantrekkelijk opmaken van webteksten kwam in zeer beperkte mate aan bod in het vroegere certificeringstraject. 1. Quels sont les exigences d expérience pour les modules? Est-ce déterminé au cas par cas? Les exigences d expérience varient en fonction du module auquel vous êtes inscrit. Par exemple, nous exigeons 200 heures d expérience en conduite d entretien au cours des deux années passées pour le module Entretien. Les exigences d expérience par module sont disponibles sur notre site web. 2. L expérience acquise dans le privé est-elle prise en compte? Bien sur, l expérience ne se limite pas au contexte de l administration fédérale. 3. Les certifiés de A-Z ont déjà reçu les outils du module recrutement, pourquoi devraient-ils s y inscrire? La méthodologie pour la mise en place d une stratégie de recrutement ciblée et pour la rédaction de texte attractif pour le web était très peu développée dans le précédent trajet de certification. DE REFLEX LE RÉFLEXE

104 4. Hoeveel modules moet je volgen? Dit kan je zelf bepalen, je stelt je eigen pakketje van modules samen al naargelang je eigen noden en behoeften. 5. Hoeveel gecertificeerden zijn er momenteel voor de module Interview? In totaal zijn er 63 personen gecertificeerd voor de module. 6. Wat gebeurt er bij het niet slagen voor een certificatieproef? Na het niet slagen voor een bepaalde certificatietest wordt er op individuele basis bekeken welke ontwikkelacties er nodig zijn: bijkomende coaching, opnieuw volgen van een workshop, 7. Moet ik mensen inschrijven voor de certificeringsmodules, ik ben eigenlijk tevreden over de werking en timing van Selor? Nee, het laten certificeren van je medewerkers is geen verplichting. 4. Comment de modules devez-vous suivre? C est vous qui le déterminez! Vous composez votre propre parcours en fonction de besoins et souhaits. 5. Combien de personnes sont actuellement certifiées pour le module entretien? 63 personnes. 6. Que se passe-t-il si on échoue à l épreuve de certification? Après avoir échoué à un test de certification, nous déterminons au cas par cas les actions de développement à entreprendre : coaching complémentaire, réinscription au workshop, 7. Je suis très satisfait du travail et des délais proposés par Selor. Suis-je obligé d inscrire des collaborateurs à des modules de certification? Non, la certification de collaborateurs n est aucunement obligatoire. DE REFLEX LE RÉFLEXE

105 Contact Sofie Van Damme 02/ Romina Nardella 02/

INFOSESSIE 02/03/2012

INFOSESSIE 02/03/2012 INFOSESSIE 02/03/2012 Agenda 09.30 10.00 Intro 10.00 10.30 Screeningsmodel 10.30 11.00 Selormodel 11.00 11.30 Break 11.30 12.00 Certificatietrajecten 12.00 12.30 OptimaS 12.30 13.00 Lunch Interactief Online

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone.

Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone. Persbericht Brussel, 22 april 2010 Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone. Xpertize ontwikkelde met behulp van de onderneming AppSolution

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s e x p o s a n t s e x p o s a n t e n 2012 Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s pour ingénieurs voor ingenieurs w w w.i b j o b f a i r.b e accès à la base de données des

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme Atelier Peopleshère 2 octobre 2012 Katrien Baert Vincent Van Damme Introduction EVALUER Pourquoi? Comment? Quoi? Qui? Quand? 2 EVALUER Pourquoi? 3 Pourquoi évaluer? But d une évaluation Améliorer la communication

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

Le diagnostic pragmatique

Le diagnostic pragmatique Le diagnostic pragmatique échange d expériences et bonnes pratiques Een beknopte socio-economische uitwisseling van ervaringen en van goede aanpak Christophe Ebermann et Sarah Seus, Ramboll Management

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

OKB Opleiding PAR Formation

OKB Opleiding PAR Formation OKB Opleiding PAR Formation Visie en aanpassingen Vision et adaptations Agenda Ordre du jour Inleiding Introduction Doelstelling Objectif Probleem Énoncé du problème Oplossing Solution - Strategische keuzes

Nadere informatie

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB CONTEXT Pyramide des âges Pyramide des âges 2009 - ouvriers Pyramide des âges 2009 - employés 60-65 1,3% 60-65 3,4% 55-59 8,2% 55-59 16,2% 50-54 16,1% 50-54 22,7% 45-49 13,4% 45-49 14,4% 40-44 12,9% 40-44

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC 2016 Eik wild, wit geolied Chêne sauvage, huilé blanc Eik wild, natuur

Nadere informatie

De job van mijn partner L emploi de mon conjoint

De job van mijn partner L emploi de mon conjoint De job van mijn partner L emploi de mon conjoint Redactioneel onderzoek 7.2 tweeverdieners; 17 21 sept 29 Jobat.be Actu24.be Nieuwsblad.be Standaard.be Vers l Avenir -1- Belangrijkste bevindingen 1. Ietsmeerdande

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling Développement professionnel

Professionele ontwikkeling Développement professionnel Professionele ontwikkeling Développement professionnel Wie neemt de lead? Qui prend la main? Talent Management in de praktijk De investering 1. HR-afdeling Investeert men in mijn talent? Oog voor talent

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2016 Beuk wild, natuur geolied Hêtre sauvage, huilé nature 41,

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

CODES IN DE STROOM A080

CODES IN DE STROOM A080 Zone LANGUAGE 1 Français Frans 2 Neerlandais Nederlands 3 Allemand Duits Zone Identificatie actie 1 Eerste inschrijving 2 Diagnosegesprek 3 Trajectvoorstel 4 Collectieve informatiesessie 5 Opleiding 6

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 1. Uitbreiding van de terroristische misdrijven en aanpassing wetgeving met het oog op meer doeltreffende

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Epreuve du Mardi 21 Juin 2016 Série L langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3h Coefficient : 4 Série L LVO

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR WIE IS SELOR? WIE IS SELOR? Selor : het selectiebureau van de (federale) overheid Werkt voor: Federale overheidsdiensten (FOD s: Binnenlandse Zaken, Economie, ) Programmatorische

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

Praktische kengetallen

Praktische kengetallen FRANCAIS PAGE 5 New Business Praktische kengetallen ZORG ERVOOR DAT JE BESCHIKT OVER GEGEVENS OM PERIODIEK (DAGELIJKS, WEKELIJKS, PER KWARTAAL) TE KUNNEN CONTROLEREN OF DE WERKELIJKE OMZET EN WINST IN

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

Conseil supérieur de la Justice. Hoge Raad voor de Justitie

Conseil supérieur de la Justice. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Appel aux candidats en vue du recrutement d un administrateur francophone au Conseil supérieur de la Justice Le Conseil supérieur de la Justice organisera une sélection

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

19730 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

19730 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19730 BELGISCH STAATSBLAD 10.04.2006 MONITEUR BELGE [2006/54380] Erfloze nalatenschap van Vervinckt, Angela Maria Alfonsina Vervinckt, Angela Maria Alfonsina, weduwe van Vermeulen, Juliaan Kamiel, geboren

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU (RGIE 104) Lorsqu un incendie se déclare dans un bâtiment, l objectif essentiel est le sauvetage de vies humaines. C est pourquoi nous attachons

Nadere informatie

Communiqué de presse

Communiqué de presse Persbericht Interregionale jobmobiliteit versterkt p 2 Communiqué de presse Mobilité interrégional renforcée p 5 1 Interregionale jobmobiliteit versterkt Brussel, 19 maart 2015 De vijf grote publieke spelers

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Monsieur, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Madame, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Monsieur, Madame, Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend Formeel,

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie