Infosessie Session d infos 08/06/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infosessie Session d infos 08/06/2012"

Transcriptie

1 Infosessie Session d infos 08/06/2012

2 Intro Tevredenheid Infosessies Satisfaction sessions d info

3 Participation Satisfaction générale Algemene tevredenheid

4 Satisfaction générale Médiane: 5 D accord Médiane: 6 Tout à fait d accord

5 Satisfait Tevreden 87% Participation

6 100%

7 Organisatie / Organisation

8 Présentations Participation

9 Présentations/Presentaties

10 Remarques / Opmerkingen

11 Agenda Intro Interne markt Marché Interne Doorlooptijd Selecties Durée procedures de selections Break Workshops 1: - R&S - Selor Academy (BISTRO - FR) - Expertisecentrum (JUNO - NL) Workshops 2: - R&S - Selor Academy (BISTRO - NL) - Centre d expertise (JUNO - FR) Lunch

12 Selor boost Interne Markt Selor booste le Marché Interne

13

14

15 Interne Markt - vaststellingen/constats Ongeveer 12% van de vacatures worden aangeboden via de interne markt. Environ 12% des offres d'emploi sont pourvues via le marché interne cv s in databank -> interesse interne markt CV dans la base de données -> intérêt du marché interne 10% cv s -> minder dan 2 jaar in dienst bij overheidsdienst 10% des CV -> moins de 2 ans en service dans la fonction publique Heel wat vooroordelen van zowel overheidsdiensten als federaal ambtenaren. De nombreux préjugés, tant des services publics des fonctionnaires fédéraux.

16

17 Marché Interne - enquête Enquête afgenomen in april Enquête effectuée en avril Hoge deelname: 488 volledige antwoorden Participation importante : 488 réponses complètes Specifieke focus op de nieuwkomers (<2 jaar) Focus spécifique sur les nouveaux venus (< 2 ans)

18 Interne Markt resultaten enquête Kenmerken geïnteresseerden: Caractéristiques des intéressés: voelen zich betrokken o 76% kan zich identificeren met zijn job o 95% voelt zich verantwoordelijk voor zijn job se sentent concernés o 76% peuvent s'identifier à leur emploi o 95% se sentent responsables de leur emploi algemene tevredenheid: 63% o 65% zegt weliswaar te weinig loopbaanmogelijkheden te hebben o 42% zegt niet tevreden te zijn van zijn management o 50% zegt vooraf een ander beeld van de job en de werkgever te hebben gehad satisfaction générale: 63% o 65% disent clairement avoir trop peu de possibilités de carrière o 42% disent ne pas être contents de leur management o 50% disent qu'ils avaient au préalable une autre image de leur emploi et de leur employeur

19 Marché Interne résultats de l enquête Veranderen van job, al dan niet tijdelijk, als de mogelijkheid er is om: zich verder te ontwikkelen zich te identificeren met de organisatie waarvoor men werkt zich fier te voelen over zijn werk Changer d'emploi, même provisoirement, si la possibilité s'offre pour: continuer à se développer s'identifier à l'organisation pour laquelle on travaille se sentir fier de son travail Motivatie is zeer heterogeen, maar voornamelijk intrinsieke redenen: loopbaanmogelijkheden, nieuwe uitdagingen, Niet ten koste van alles veranderen. Motivation très hétérogène, mais des raisons principalement intrinsèques: possibilités de carrière, nouveaux défis,... Ne pas changer à tout prix.

20 Interne Markt resultaten enquête Vragen/suggesties - Questions/suggestions Meer aanbiedingen / Plus d'offes «Je suis inscrit, mais je ne reçois presque jamais d'offres». «Il n'y a pas souvent d'offres d'emploi, seulement pour les externes.» Aanpassing van de reglementering / Adaptation de la règlementation ik heb diploma niveau B, maar werk op niveau C, dus ik kan niet deelnemen aan selecties voor niveau B. Vragen rond testing / Questions par rapport au testing «Je dois toujours présenter les mêmes tests. Est-ce vraiment nécessaire?» Mechanisme van de interne markt / le mécanisme du marché interne Wat is het verschil tussen de verschillende soorten mobiliteit, wanneer moet ik wat vragen? Sterke interesse voor tijdelijke opdrachten die een specifieke expertise vragen / Intérêt marqué pour des missions temporaires qui nécessitent une expertise spécifique «J'ai d'autres talents que je ne peux exploiter ici.»

21

22 Brandend actueel / d actualité Projecten die opgestart worden en die bepaalde expertise/competenties vragen Projets qui doivent débuter et qui nécessitent une expertise/des compétences déterminées -> klant moet op zoek naar dat soort profiel -> opportuniteit voor de federale medewerkers om hun expertise te tonen -> le client doit chercher ce genre de profil -> opportunités pour les collaborateurs fédéraux de démontrer leur expertise Voorstel tot oplossing: Special Federal Forces Proposition de solution: Special Federal Forces

23 Brandend actueel / d actualité Contracten die niet verlengd kunnen worden -> klant moet goede contractuele medewerkers laten gaan Contrats qui ne peuvent être prolongés -> le client doit laisser partir de bons collaborateurs contractuels Statutaire personeelsleden die qua profiel niet meer passen in de organisatie -> verlies van motivatie medewerkers Membres du personnel statutaires dont le profil ne convient plus dans l'organisation -> perte de motivation des collaborateurs Voorstel tot oplossing: Federal Inplacement Proposition de solution: Federal Inplacement

24

25 Special Federal Forces Expertise driven Orienté expertise Tijdelijkheid Caractère temporaire Optimaal benutten van intern aanwezig talent/potentieel Utilisation optimale du talent/potentiel présent en interne Structureren vraag en aanbod Structurer l'offre et la demande Corporate in kaart brengen van specifieke, nog niet gedetecteerde expertise Identifier au niveau organisationnel l'expertise spécifique non détectée Monitoring Kwaliteitslabel Monitoring Label de qualité

26 SPECIAL FEDERAL FORCES FOD x Aanbieden expertise Selor consultant Melding aan Selor consultant Contact nemen met aanbieders en vragers Selor platform Beschrijving van project en profielen in aanbieding of in aanvraag Portfolio Special Federal Forces FOD y Aanvragen expertise Deal tussen FODS

27

28

29 Federal Inplacement Organisatie driven Orienté organisation Ook voor contractuelen Aussi pour les contractuels Brengt overtallen en tekorten in kaart Identifier les excédents et les déficits Structureren vraag en aanbod Structurer l'offre et la demande Individuele begeleiding (development center) Accompagnement individuel (development center) Monitoring Monitoring

30 FEDERAL INPLACEMENT FOD X Aanbieden profielen Medewerker FOD X Mail via Selorplatform Aanmaken cv op selor.be Selor platform Gevalideerde lijst afkomstig van FOD X Federale Markt statutairen en contractuelen FOD Y Aanvragen profielen Lijst gematchte profielen

31

32

33

34

35

36

37 1. Wie staat in voor de financiële kost van de ambtenaar die tijdelijk gaat werken voor een andere administratie? Het is aan de 2 partijen om hierin een akkoord te vinden. Selor komt hier niet in tussen. Er zullen projecten zijn waarbij de medewerkers voor een langere tijd gedeeld worden, dit zal ook resulteren in de financieringsafspraak. Indien het gaat over een paar dagen, zoals bijvoorbeeld het project bij de FOD Economie, kan er ook geopteerd worden om hier geen kost voor te voorzien, maar een alternatief zoals bijvoorbeeld verplaatsingsvergoeding, verblijfsvergoeding, 1. Qui supporte le coût financier du fonctionnaire qui va travailler temporairement pour un autre service public? C est au deux parties concernées de trouver un accord. Selor n intervient pas dans ce cadre. Certains projets pourraient demander des collaborateurs sur une période relativement longue, cela a donc déboucher sur un accord au niveau financier. Mais s il s agit d un projet qui ne dure que quelques jours, comme par exemple le projet du SPF Économie, nous pourrions opter pour une formule sans coût en proposant un alternative comme une indemnité de déplacement ou des frais de séjour, DE REFLEX LE RÉFLEXE

38 Doorlooptijd / Délais de procédures Selecties in 90 dagen / Sélections en 90 jours

39 Introduction

40 Introduction Projet KB / Arrêté Royal Clôturer les sélections plus rapidement Dispenses Procédures parallèles Optima S Planning proactif et collaboration

41 Optimaliseren van de doorlooptijden

42 Text on picture

43 JARDIN BOTANIQUE: Planning annuel des postes ouverts 30 demandes, 1 réunion Regroupement des sélections Planification proactive par Selor Conseils généraux donnés une seule fois

44 FOD Financiën: Testen module 1 groeperen Team van zes selectieverantwoordelijken en assistenten + Rol Key Account

45 Maintenant, testing regroupé pour le module 1 A terme : résultats seront générés directement + Dispense module 1

46 Meer kwalitatieve interviews Focus op belangrijkste competenties Tijdswinst Selor Academy

47

48 BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT MERCI POUR VOTRE ATTENTION

49 1. Wat is de vrijstellingsduur voor module 1? Momenteel is daar nog geen definitieve beslissing. Het zal minimum 2 jaar zijn. 2. Kan een kandidaat opnieuw deelnemen aan module 1 als hij al geslaagd is voor een andere selectie? Niet als er geen klassement gekoppeld is aan de testen en standaard is dat niet voorzien voor module Hoe het effect test-retest vermijden als het bij module 1 altijd over dezelfde test gaat? Een uitsluiting van 6 maanden komt hier aan tegemoet. Tijdens deze periode kan een kandidaat de test niet opnieuw afleggen. Door de feedback die hij ontvangt kan hij evenwel werken aan de ontwikkeling van zijn competenties. 1. Quelle est la durée de dispense pour le module 1? Aucune décision définitive n a été prise à ce sujet mais il devrait s agir d une durée minimale de 2 ans. 2. Peut-on repasser le module 1 lorsqu on l a déjà réussi pour une autre sélection? Non si aucun classement n est lié à ces tests. Et il n est pas prévu de classement dans la formule standard du module Comment comptez-vous faire face à l effet de testretest si le module 1 est toujours le «même» test? Nous prévoyons une période d exclusion de 6 mois durant laquelle le candidat ne peut pas venir repasser le test. Grâce au feedback qu il aura reçu après son test, il pourra profiter de cette période pour travailler au développement de ses compétences. DE REFLEX LE RÉFLEXE

50 Producten/Produits R&S

51 Rekruitment Op zoek naar talent A la recherche Strategie profielanalyse/analyse du profil doelgroep/public cible canaux de communication/kanalen Vacature Match Publication selor.be mailinglist jobsites bannering in de kijker / à la une print social media

52

53

54

55

56

57 Mediamix: Print: o Metro o Geen Vacature, Références of Jobat Online: o Google Adwords o Jobpostings en bannering op jobsites. o Bannering op nieuwssites: standaard.be en nieuwsblad.be o Jobposting + bannering in newsletters op juridische sites: legalworld.be, droitbelge.be/belgischrecht.be, lexgo.be Social media: o Socio-advertentie op Facebook. o Bericht op Selor-fanpagina op Facebook o Jobposting op Linkedin.

58 Screening selectie sélection profielanalyse / analyse du profil cv screening tests pc testen development persoonlijkheid / personalité interview taalcertificering certification linguistique assessment center taaltesten / test liguistiques

59

60

61 Projectomschrijving Assessment Center voor 3 vacatures: 1 directeur personeels-en loonadministratie (A3) 1 directeur ICT (A3) De AC s worden georganiseerd per taalrol (NL en FR) Het AC bestaat uit een aantal testen: geïnformatiseerde postbakoefening (PCIB) geïnformatiseerde situational judgement test (SJT) rollenspel: managementgesprek interview Na het de AC s levert Selor een adviesrapport op per kandidaat. Aantal kandidaten: vermoedelijk een 10tal kandidaten. Timing: 2 de helft van april 2012 Locatie: lokalen van Selor

62 Competentie Cluster PCIB SJT Managementgesprek Interview Informatie Integreren Omgaan met informatie X Vernieuwen Omgaan met informatie X Organiseren Omgaan met taken X Medewerkers ontwikkelen Leiding geven X X In team werken Interpersoonlijke relaties X (X) Servicegericht handelen Interpersoonlijke relaties X X Adviseren Interpersoonlijke relaties X X Zichzelf ontwikkelen Persoonlijk functioneren X (X) Objectieven behalen Persoonlijk functioneren X (X)

63 Expertisecentrum Centre d expertise Selor Productenportfolio concreet Portfolio des produits concrètement

64

65

66 PRODUCTEN PRODUITS

67

68

69

70

71

72

73

74 KLANT/CLIENT

75 CONTACT

76 CONTACT Vraag Vraag Vraag PRODUCTPORTFOLIO VRAAG DEMANDE

77 MEETING (1) Vraag Vraag VRAAG

78 MEETING (2) Vraag PRODUCT X/Y/Z + VERFIJND VRAAG

79 S.L.A. PRODUCT(EN)/PRODUIT(S) PROJE(C)T CO-CREATIE/ION PLANNING BUDGET

80 START + OPVOLGING SELOR KLANT/CLIENT

81 KLANT/CLIENT

82 1. Wat zijn de bedragen voor de producten van het Expertisecentrum? Een prijsinschatting is moeilijk op voorhand te maken. Dit dient uitgeklaard te worden in het verfijnen van de vraag. De klant moet hiervoor dus eerst contact opnemen met de product manager. 2. Kan Selor producten betalend aanbieden? Is er geen risico dat er oneerlijke concurrentie ontstaat t.o.v. de private sector? Selor zet in op de uniciteit van haar producten, en dit in domeinen waar de private sector minder in investeert, bv. Diversiteit. Ook in de private sector is er een vraag naar die specifieke producten. Om zich ervan te vergewissen dat er geen oneerlijke concurrentie kan optreden, hanteert Selor het principe van een transparante activity based costing -aanpak waarbinnen alle kosten doorgerekend worden. 1. Quels sont les tarifs demandés pour les produits du Centre d expertise? Une échelle de prix est difficile à fournir à l avance. Cet aspect est précisé lorsque nous affinons notre offre à la demande que vous nous transmettez. Vous devez donc contacter le productmanager en premier lieu. 2. Selor peut-il proposer des produits payants? N y a-t-il aucun risque de concurrence déloyale par rapport au secteur privé? Selor mise sur le caractère unique des ses produits, et ce, dans des domaines moins prisés par le privé, comme par exemple la diversité. Le secteur privé est par ailleurs également demandeur de ces produits spécifiques. Pour éviter toute concurrence déloyale, Selor applique le principe transparent d activity based costing où tous les coûts sont répertoriés. DE REFLEX LE RÉFLEXE

83 3. Hoe lang duren de procedures voor een project in het kader van het Expertisecentrum? Dit hangt van de projecten af. 4. Is de instapkaart enkel mogelijk voor de knelpuntberoepen? Neen, voor knelpuntberoepen kan trouwens het principe van schaarste ingeroepen worden waardoor de diploma-eis vervalt. Instapkaarten laten ook toe dat kandidaten zonder een geschikt diploma toegang kunnen krijgen maar hebben een bredere toepassing (breder dus dan schaarste ). Voor meer info: De administratieve procedure om een Instapkaart aan te vragen is ook zwaarder. Momenteel worden Instapkaarten enkel toegepast bij Penitentiair bewakingsassistenten (FOD Justitie) 3. Combien de temps dure un projet dans le cadre du Centre d expertise? Tout dépend du projet. 4. La carte d accès est-elle seulement possible pour les emplois en pénurie? Non, pour les fonctions en pénurie, nous appliquons un principe spécifique à ce type d emplois qui nous permet de passe outre l exigence de diplôme. Les cartes d accès ont également été créées afin de permettre à des candidats de participer même s ils n ont pas un diplôme exigé. Celles-ci peuvent néanmoins s appliquer dans un cadre plus large que celui des emplois en pénurie. Plus d info : La procédure administrative pour faire appel à une carte d accès reste cependant assez lourde. Ainsi, la procédure de carte d accès n est actuellement utilisée que dans le cadre du recrutement d assistants de surveillance pénitentiaire (SPF Justice). DE REFLEX LE RÉFLEXE

84 CONTACT Vincent Van Malderen Product manager Centre of Expertise Selor (B2B)

85 CERTIFICERINGSMODEL MODÈLE DE CERTIFICATION SELOR

86 De modules - Les modules Profielanalyse Analyse de profils Rekrutering - recrutement Inleidede module Introduction CV-screening PC testing Persoonlijkheidsonderzoek - Analyse de personnalité Interview Assessment

87 Inhoud - Contenu PROFIELANALYSE ANALYSE DE PROFILS Het autonoom kunnen uitvoeren van een profielanalyse in samenwerking met de interne klant La possibilité d effectuer une analyse de profil de manière autonome et en collaboration avec le client interne DE REFLEX LE RÉFLEXE

88 Inhoud - Contenu REKRUTERING - RECRUTEMENT Het opzetten van een doordachte rekruteringsstrategie Het opmaken van attractieve functiebeschrijvingen Het bepalen van de aangewezen mediamix voor het verspreiden van je vacatures La mise en place d une stratégie de recrutement mûrement réfléchie La rédaction de descriptions de fonction attractives La détermination du médiamix le mieux adapté à la diffusion des offres d emploi DE REFLEX LE RÉFLEXE

89 Inhoud - Contenu CV-SCREENING Het beheersen van de principes voor een kwalitatieve CV-screening en deze ook kunnen leiden La maitrise des principes nécessaires à un CVscreening de qualité et la manière de mener celui-ci DE REFLEX LE RÉFLEXE

90 Inhoud - Contenu PC-TESTING TESTAFNAME Suivi professionnel des Het deskundig begeleiden van candidats lors des tests PC kandidaten bij Pc-testen Aperçu du portfolio de tests Zicht op testportfolio Gestion de crise lors Crisismanagement bij d éventuelles situations mogelijke probleemsituaties problématiques TESTINTERPRETATIE Correct interpreteren van de output van Pc-testen PASSATION DU TEST INTERPRÉTATION DES TESTS Interprétation correcte des résultats de tests PC DE REFLEX LE RÉFLEXE

91 Inhoud - Contenu INTERVIEW Het voorzitten van selectieinterviews voor zowel statutaire, contractuele en selecties voor interne markt Présidence des entretiens de sélection, tant pour les sélections statutaires et contractuelles que pour les sélections effectuées dans le cadre du marché interne DE REFLEX LE RÉFLEXE

92 Inhoud - Contenu ASSESSMENT Het integreren van assessmentoefeningen in je selectieprocedure en hierbij zelf assessor zijn Intégration d exercices d assessment dans votre procédure de sélection et y être vous-même assesseur DE REFLEX LE RÉFLEXE

93 Inhoud - Contenu PERSOONLIJKHEIDS-ONDERZOEK ANALYSE DE PERSONALITE Het voorleggen van persoonlijkheidsvragenlijsten aan kandidaten en het correct interpreteren hiervan La présentation de listes de questions relatives à la personnalité aux candidats et son interprétation correcte DE REFLEX LE RÉFLEXE

94 Gecertificeerden/ Certifiés A - Z Blijven op dezelfde manier werken Krijgen vrijstellingen per module Niet vrijgesteld voor modules: Rekrutering Persoonlijkheidsonderzoek Assessment Continuent à travailler de la même manière Seront certifiés par module Modules à suivre: Recrutement Assessment Analyse de personnalité. DE REFLEX LE RÉFLEXE

95 Planning modules 2012 Module Frequentie per jaar Begin inschrijvingen Interview 3 Februari, Juni en November 2012 Profielanalyse 2 April en Oktober 2012 CV-screening 2 Juni 2012 Rekrutering 2 April en Oktober 2012 PC testen 2 September 2012? Persoonlijkheidsonderzoek Assessment 2 Oktober 2012 DE REFLEX LE RÉFLEXE

96 Selor Community DE REFLEX LE RÉFLEXE

97

98

99

100

101

102

103 1. Wat zijn de ervaringsvereisten voor de modules, of wordt dit geval per geval bekeken? De ervaringsvereisten zijn afhankelijk van de module waarvoor je je inschrijft. Voor de module Interview wordt er bijvoorbeeld 200 uur ervaring in gedragsgericht interview gevraagd gedurende de laatste 2 jaar. Deze ervaringsvereisten per module zijn terug te vinden op onze website. 2. Telt de ervaring uit de privé-sector ook mee? Natuurlijk, de ervaring hoeft niet uit de context van de federale overheid te komen 3. Gecertificeerden van A-Z hebben toch de tools voor de module Rekrutering al gekregen, waarom moeten zij deze module dan volgen? De methodologie voor het opzetten van een doordachte rekruteringsstrategie en het aantrekkelijk opmaken van webteksten kwam in zeer beperkte mate aan bod in het vroegere certificeringstraject. 1. Quels sont les exigences d expérience pour les modules? Est-ce déterminé au cas par cas? Les exigences d expérience varient en fonction du module auquel vous êtes inscrit. Par exemple, nous exigeons 200 heures d expérience en conduite d entretien au cours des deux années passées pour le module Entretien. Les exigences d expérience par module sont disponibles sur notre site web. 2. L expérience acquise dans le privé est-elle prise en compte? Bien sur, l expérience ne se limite pas au contexte de l administration fédérale. 3. Les certifiés de A-Z ont déjà reçu les outils du module recrutement, pourquoi devraient-ils s y inscrire? La méthodologie pour la mise en place d une stratégie de recrutement ciblée et pour la rédaction de texte attractif pour le web était très peu développée dans le précédent trajet de certification. DE REFLEX LE RÉFLEXE

104 4. Hoeveel modules moet je volgen? Dit kan je zelf bepalen, je stelt je eigen pakketje van modules samen al naargelang je eigen noden en behoeften. 5. Hoeveel gecertificeerden zijn er momenteel voor de module Interview? In totaal zijn er 63 personen gecertificeerd voor de module. 6. Wat gebeurt er bij het niet slagen voor een certificatieproef? Na het niet slagen voor een bepaalde certificatietest wordt er op individuele basis bekeken welke ontwikkelacties er nodig zijn: bijkomende coaching, opnieuw volgen van een workshop, 7. Moet ik mensen inschrijven voor de certificeringsmodules, ik ben eigenlijk tevreden over de werking en timing van Selor? Nee, het laten certificeren van je medewerkers is geen verplichting. 4. Comment de modules devez-vous suivre? C est vous qui le déterminez! Vous composez votre propre parcours en fonction de besoins et souhaits. 5. Combien de personnes sont actuellement certifiées pour le module entretien? 63 personnes. 6. Que se passe-t-il si on échoue à l épreuve de certification? Après avoir échoué à un test de certification, nous déterminons au cas par cas les actions de développement à entreprendre : coaching complémentaire, réinscription au workshop, 7. Je suis très satisfait du travail et des délais proposés par Selor. Suis-je obligé d inscrire des collaborateurs à des modules de certification? Non, la certification de collaborateurs n est aucunement obligatoire. DE REFLEX LE RÉFLEXE

105 Contact Sofie Van Damme 02/ Romina Nardella 02/

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CRABV 51 COM 382 CRABV 51 COM 382 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 036

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 036 QRVA 53 36 QRVA 53 36 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen Activiteitenverslag 2009 geplande

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/010 DOC 53 3096/010 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2013-2014 29 JANUARI 2014 SESSION ORDINAIRE 2013-2014 29 JANVIER 2014 ONTWERP VAN ORDONNANTIE betreffende de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG. modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG. modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire DOC 50 2107/009 DOC 50 2107/009 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 4 maart 2003 4 mars 2003 WETSONTWERP tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 november 2009 17 novembre 2009 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) KMO s, zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid NOTE

Nadere informatie

DINSDAG 07 DECEMBER 2010. La réunion publique est ouverte à 14 h 24 par Mme Liesbeth Van der Auwera, présidente.

DINSDAG 07 DECEMBER 2010. La réunion publique est ouverte à 14 h 24 par Mme Liesbeth Van der Auwera, présidente. CRABV 53 COM 062 07/12/2010 1 COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

Nadere informatie

van WOENSDAG 13 JUNI 2012 MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin Voormiddag

van WOENSDAG 13 JUNI 2012 MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin Voormiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin

Nadere informatie

Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden

Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden N paragraaf pg. Question/réponse - Vraag/antwoord 1 Général NA Est-il possible de recevoir la version

Nadere informatie

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2007-2008) N 96 I.V. COM (2007-2008) Nr. 96 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 958 CRIV 50 COM 958 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 1212/001 DOC 54 1212/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 25 juni 2015 25 juin 2015 GEDACHTEWISSELING met de minister van Financiën over het Beleidsplan

Nadere informatie

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag.

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag. Referentie Pagina nr. taal Vraag Réponses 1. II.5.2, 1ste paragraaf 20 NL In deze bepaling staat dat iedere Europese boete tengevolge van een laattijdige levering van de applicatie door de opdrachtnemer

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 50 COM 313 CRABV 50 COM 313 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID,

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2013-2014) Nr. 60 C.R.I. COM (2013-2014) N 60 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2006-2007) Nr. 61 C.R.I. COM (2006-2007) N 61 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE A129/1 2010/2011 (suite 2) A129/1 2010/2011 (vervolg 2) PARLMNT D LA RGION D RUXLLSAPITAL RUSSLS HOODSTDLIJK PARLMNT SSSION ORDINAIR 20102011 30 OTOR 2010 GWON ZITTING 20102011 30 OKTOR 2010 PROJT D ORDONNAN

Nadere informatie

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière?

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 18 FEBRUARI 2009 Voormiddag

Nadere informatie

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 31 JANVIER 2012 Après-midi

Nadere informatie

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses CSC n 7 Formation ICT Questions et Réponses Remarque générale importante : Lors de la séance de Questions/Réponses, il est apparu le besoin de définir clairement ce que le SPF entendait par «catalogue»,

Nadere informatie

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat DECEMBER 2013-48STE JAARG. DÉCEMBRE 2013-48ÈME ANNÉE Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 18.10.2007 BELGISCH STAATSBLAD 53949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION F. 2007

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 DOC 53 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 20 décembre 2011 justification du budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012 20 december 2011

Nadere informatie