Manual BO studiejaar V2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manual BO studiejaar 2010 2011 V2"

Transcriptie

1 Manual BO studiejaar V2

2 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) Manual (handleiding) Verdiepingsfase 2 (V2) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Business & Organisatie (BO)

3 Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie Verdieping 2 (V2)... 3 Het vakkenoverzicht van alle klassen voor het gehele studiejaar Vak: Trendanalyse... 6 Vak: Financieel management... 9 Vak: CRM Vak: Strategische marketing Vak: Business Analyse

4 Inleiding Business & Organisatie Verdieping 2 (V2) Beste student, Voor je ligt de BO manual van het studiejaar voor Verdieping 2 (V2) voor Blok 1 en 2. Deze manual bevat de jaarplanning, de vakken, een toetsoverzicht, van ieder vak de details incl. toetsvorm, criteria en competenties. SBC heeft zijn eigen manuals. Naast deze manual verschijnt er op intranet onder het BO kopje nog regelmatig info over BO keuzevakken, SRP modules, workshops en uitstapjes. 3

5 Jaarplanning Blok t/m 5-11 lesweek 1 ma 30 aug lesweek 1 2 ma 06 sep lesweek 2 3 ma 13 sep lesweek 3 4 ma 20 sep lesweek 4 5 ma 27 sep lesweek 5 6 ma 04 okt lesweek 6 7 ma 11 okt lesweek 7 8 ma 18 okt lesweek 8 9 ma 25 okt herfstreces 10 ma 01 nov toetsweek Blok t/m 28-1 lesweek 1 ma 08 nov lesweek 1 2 ma 15 nov lesweek 2 3 ma 22 nov lesweek 3 4 ma 29 nov lesweek 4 5 ma 06 dec lesweek 5 6 ma 13 dec lesweek 6 ma 20 dec kerstvakantie ma 27 dec kerstvakantie 7 ma 03 jan lesweek 7 8 ma 10 jan lesweek 8 9 ma 17 jan toetsweek 10 ma 24 jan Assessments Blok t/m 8-4 lesweek 1 ma 31 jan lesweek 1 2 ma 07 feb lesweek 2 3 ma 14 feb lesweek 3 4 ma 21 feb voorjaarsreces 5 ma 28 feb lesweek 4 6 ma 07 mrt lesweek 5 7 ma 14 mrt lesweek 6 8 ma 21 mrt lesweek 7 9 ma 28 mrt toetsweek 10 ma 04 apr SRP week Blok t/m 8-7 lesweek 1 ma 11 apr lesweek 1 2 ma 18 apr lesweek 2 3 ma 25 apr lesweek 3 ma 02 mei meivakantie 4 ma 09 mei lesweek 4 5 ma 16 mei lesweek 5 6 ma 23 mei lesweek 6 7 ma 30 mei lesweek 7 8 ma 06 jun lesweek 8 9 ma 13 jun toetsweek 10 ma 20 jun 11 ma 27 jun 12 ma 04 jul Diplomering Blok t/m

6 Het vakkenoverzicht van alle klassen voor het gehele studiejaar

7 De vakken van blok 1 en 2 Het eerste semester van Verdiepingsjaar 2 (V2) bestaat uit 1 kernvak en4 specialisatie vakken. Vak: Trendanalyse Studiejaar: V2 Periode(s): Blok 1 & 2 Aantal studiepunten: 3 Docenten: Shirley Niemans en Peter Buis Inleiding Trends zijn niets anders dan ontwikkelingen. Bewegingen. Binnen het domein van IAM hebben ontwikkelingen op diverse niveaus invloed op de consumptie van IAM diensten en producten. Een veelgebruikte en inmiddels platgeslagen term in ons vakgebied is innovatie, een hip woord voor vernieuwing. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in? Waar is het goed voor? Waarom moet alles altijd zo vernieuwend zijn? Voor het demystificeren van woorden als trends en innovaties gaan we binnen Trendanalyse op zoek naar de samenhang tussen ontwikkelingen binnen de sociaalmaatschappelijke en technologische sfeer. De student gaat bij dit vak aan de slag met het kritisch beschouwen van de belangrijkste trends en welke invloed deze hebben op onze cultuur. Publieke en commerciële organisaties aan de ene kant en gebruikers aan de andere ondervinden invloed van media en gebruiken media om hun doelen te bereiken. Er wordt een aantal mediatheorieën en trends behandeld, afgewisseld met lessen en oefeningen hoe deze te analyseren. De student onderzoekt de relevantie van trends in zijn/haar omgeving en werkt een zelfgekozen trend uit in een heldere presentatie en rapport. De presentatie is bedoeld om de student de resultaten rond het onderzochte onderwerp aan de klas te vertellen en hier feedback op te krijgen. Het rapport is een eerste aanzet tot het afbakenen van het gebied waarover de student in het laatste semester van het 4e jaar een scriptie gaat schrijven. Er wordt geoefend met het formuleren van probleem en vraagstellingen en de student verdedigt de conclusies en evt aanbevelingen die uit het onderzoek zijn gedestilleerd. Een belangrijke doelstelling van het vak is het geven van een raamwerk om kritisch na te leren denken en een eigen mening te kunnen vormen over de invloed van trends en media op cultuur en andersom. Leerdoelen Student is in staat om trends te identificeren die een rol spelen binnen het IAM vakgebied Student leert trends en innovaties op het gebied van HCI, media, cultuur, ontwerp, communicatie, business en techniek te herkennen en onderscheiden Student is in staat om een trend te kiezen en deze trend tot op de bodem te onderzoeken en analyseren Student kan trends op product, gedrags en maatschappelijk niveau met behulp van de trendpiramide duiden Student is in staat een heldere presentatie over de gekozen trend te geven Student is in staat de feedback uit de klas te registreren en te verwerken in het onderzoek en het rapport Student is in staat een helder trendrapport op te leveren, bestaande uit een afbakening van het onderwerp, een probleemstellng, een vraagstelling en een uitwerking van de stellingen Randvoorwaarden voor een voldoende Student heeft inzicht in relevantie trendanalyse voor de IAM beroepspraktijk Student kan kritisch onderscheid maken tussen relevante en niet relevante bronnen Student kan trends in beide richtingen vertalen (macro meso micro en micro meso macro) Student kan trends in eigen omgeving ontdekken en duiden Student kan heldere feedback geven op trendpresentatie klasgenoten Student neemt gekregen feedback serieus en doet er wat mee Student participeert actief in de werkgroepen 6

8 Trendpiramide Binnen het vak worden de ontwikkelingen geanalyseerd en binnen een model geplaatst waarmee de onderlinge samenhang wordt verduidelijkt. Ook wordt gekeken naar bijkomende effecten. De strategie van ontwikkeling/innovatie in de praktijk kan veel kansen bieden, maar innovatie zal zeker niet alle problemen van organisaties aan de ene kant en de samenleving aan de andere kant oplossen. Sterker nog: innovatie creëert op haar beurt ook weer nieuwe problemen. Competenties 1. Creërend en interactief denkvermogen Indicator: de student laat zien dat vanuit persoonlijke kennis, ervaring en visie een eigen identiteit en signatuur wordt ontwikkeld. 2. Communicatief vermogen Indicator: de student zet bij de communicatie op gepaste wijze diverse media in bij het overdragen van ideeën en concepten; de student kan in het Nederlands foutloos presenteren, rapporteren en documenteren zowel in gesproken als geschreven vorm. 3. Omgevingsgerichtheid Indicator: de student toont zich bewust van de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid van zijn beroep. Plaats in het leerplan Het vak is bedoeld om de analytische vermogens van de studenten te ontwikkelen door studenten onderzoek te laten doen naar trends en ze trends met elkaar in verband te laten brengen i.h.k.v. wat deze betekenen voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en produkten. Met deze kennis geeft de student blijk van een professionele houding t.a.v. het bedenken en beargumenteren van de context van digitale concepten en produkten in de maatschappij. Het denkraamwerk wat wordt aangeboden, kan tevens worden gebruikt tijdens de onderzoeksfase van de afstudeerscriptie. Werkwijze Het vak bestaat uit een introcollege in week 1 en vervolgens elke week een hoorcollege en een werkgroep waarin studenten vaaf week 4 individueel presenteren over trends op diverse niveaus. De docenten haken in op relevante actuele onderwerpen en behandelde stof. Aanwezigheid en participatie tijdens de werkgroepen verplicht. Max. 1 x afwezig met geldige reden. Lesstof Boek: BEING HUMAN Microsoft research. (PDF download of boek > wordt uitgedeeld bij 1 e college). Artikelen en readers die als pdf worden aangeboden. Criteria: De student heeft een trend op het gebied van communicatie, media, cultuur, design, business of techniek gekozen, geïndexeerd en geanalyseerd. De student heeft de geselecteerde trend vertaald in een schriftelijke rapportage: het trendrapport. Het trendrapport is minimaal 10 en maximaal 12 A4 groot, Arial/Helvetica 10 punts. Het trendrapport is in overtuigende en heldere stijl geschreven en bevat de klassieke opbouw van een onderzoeksrapport. De student heeft minimaal 3 blogposts incl uitleg op de klasseblog gezet Toetsing: Trendrapport en een presentatie. Blogposts op klasseblog. De criteria voor presentatie en rapport komen t.z.t. op het intranet. Herkansing: Herkansing bestaat uit een nieuwe presentatie houden of aanvulling van het rapport. Lesmateriaal: Wordt tijdens de lessen uitgedeeld. 7

9 Lesprogramma: leswk Hoorcollege Werkcollege Eindproduct 1 Het vak, de opdrachten, de blog Onderzoek doen ihkv TA (Hoogendorp) Een probleemstelling + een vraagstelling 2 BEING HUMAN Hdst 1 Oefenen met onderwerpen, niveaus. Brainstormen 3 Trendpiramide en voorbeeldpresentatie 4 BEING HUMAN Hdst 2 Presentaties Def onderwerpkeuze Probleemstelling + vraagstelling over gekozen onderwerp 5 BEING HUMAN Hdst 3 Presentaties 6 The future of HCI Presentaties 7 Presentaties Trendrapport deadline 8 Presentaties Trendrapport gecorrigeerd 9 Gereed 8

10 Vak: Financieel management Studiejaar: V2 Periode(s): Blok 1 Aantal studiepunten: 4 Docenten: Stef Heutink Het is voor iedere BO student van belang dat hij/zij inzicht heeft in de financiele kant van IAM projecten, arbeid & middelen en organisaties. In dit vak wordt het financiele reilen en zeilen van een fullservice internetbureau geanalyseerd en kom je in aanraking met de huidige financiele tools. Leerdoelen De student leert de basisvaardigheden voor het opstellen van begrotingen en andere financiële producten voor algemene bedrijfsvoering, financieel management en projectmanagement. Daarnaast leert de student tactische vaardigheden aangaande zijn/haar opstelling bij de voorbereiding en uitvoering van pitches voor (potentiele) klanten. Competenties Productie en beheer bekwaam Methodisch en reflectief werken Plaats in het leerplan De financiële component van IAM is noodzakelijk voor het begrijpen en aanvoelen van het verschil hoeveel een IAM produkt daadwerkelijk kost en hoeveel een IAM produkt waard is. Het is de eerste vak waarin specifiek de financiele rol van IAM management professionals wordt behandeld. Werkwijze Tijdens de werkgroepen worden meerdere financiële producten behandeld. Deze worden ter plekke bekeken en beoordeeld op mate van realiteit, accuratesse en compleetheid. Middels simulaties worden de studenten geconfronteerd met situaties uit de beroepspraktijk. Studenten worden geacht zich goed voor te bereiden in gesprekken met de fictieve zakenpartners en potentiele klanten. Lesstof Cases en materiaal wordt beschikbaar gesteld door de docent. Literatuur A. Zuiderveld. Financieel management. Thieme Meulenhoff. ISBN: Criteria Voldoende inzicht in het financieel (bege)leiden van ondernemingen en projecten in de digitale industrie. Oplevering complete en realistische financiële stukken (met diverse sub opdrachten) Toetsing Tijdens het blok worden meerdere financiële producten geproduceerd en opgeleverd. Deze worden nagekeken en beoordeeld op accuratesse en compleetheid. Herkansing bestaat uit een correctie/aanvulling op de financiele producten en/of een set nieuwe begrotingen van een door de docent op te geven organisatie en product. Er zijn drie individuele opdrachten. Een is het opstellen van een projectbegroting, een is het maken van een business forecast voor een IAM bureau voor 1 jaar. De eindopdracht bestaat uit het voor twee jaar doorrekenen van een business forecast inclusief de voorspellingen voor cashflow en kengetallen. Daarnaast zal worden gevraagd om de uiteindelijke financieringsbehoefte. Gezien het hoge werkgroepgehalte zal naast het correct inleveren van de opdrachten een aanwezigheidsplicht gelden van tenminste 80%. Bij het niet inleveren van een van de opdrachten en/of het minder aanwezig zijn dan 80% geldt per definitie dat het blok met een onvoldoende wordt afgesloten. 9

11 Herkansing Herkansing bestaat uit het corrigeren en aanvullen van de opdracht of het herkansen van de open boek toets. Lesprogramma Week 1 introduktie doelstellingen vak en introduktie docent. Hierbij een overzicht van de internetgeschiedenis en een overzicht van de stand van de IAM markt. Week 2 les: financiele basisbegrippen 1 Inleiding in kostenstructuur IAM Bureau. Week 3 les: financiele basisbegrippen 2 Behandeling projectbegrotingen en methodieken. Week 4 les: financiele basisbegrippen 3 Behandeling bureaufinanciën, jaarverslag en structuur. Behandeling waardering IAM bureaus. Week 5 interview met docent en gastdocent over status en plannen van internetbureau People s Valley. Dit interview (deeltoets) telt mee als eerste toets voor de groepsassessment. Week 6 Toets: aan de hand van een real case het opstellen van een complete projectbegroting. Individuele opdracht. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over de case. Week 7 Toets: aan de hand van een real case het opstellen van een complete projectbegroting. Individuele opdracht. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over de case. Week 8 Roostervrij, werken aan eindtoets Week 9 Toets: presentatie waardering bureau. Behandeling toetsen en eventueel herkansing voor waardering presentatie. Evaluatie. Groepsgewijs: samenvatting financieel management. 10

12 Vak: CRM Studiejaar: V2 Periode(s): Blok 1 Aantal studiepunten: 4 Docenten: Andre Hoogendorp Customer Relationship Management oftewel CRM (ook wel bekend als relatiemarketing of verkoopbeheersysteem management) is een werkwijze alsmede een techniek waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden, gebaseerd op zijn of haar wensen. Daarnaast is de gedachte achter CRM dat klanten een betere behandeling krijgen naarmate zij een hogere waarde vertegenwoordigen voor de organisatie. (bron: wikipedia) Leerdoelen - De student heeft kennis van gangbare CRM concepten en modellen - De student weet hoe je de relatiegerichtheid van een organisatie kan meten en verbeteren. - De student heeft op basis van 3 interviews een spiderplot getekend en op basis hiervan een adviesvraag gekozen - De student formuleert een advies gebaseerd op basis van CRM in de praktijk. De argumenten zijn herleidbaar door middel van een accurate bronvermelding. Competenties Omgevingsgerichtheid De student: - Weet relevante kennis te selecteren uit diverse bronnen die aansluit bij de wensen en behoeften van opdrachtgevers en doelgroepen - Zoekt een creatieve en innovatieve oplossing passend bij de praktijksituatie; - Toont zich bewust van de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid van zijn beroep; - Toont een kritische houding t.o.v. zijn/haar eigen professionele ontwikkeling. Methodisch en reflectief denken en handelen De student: - Kan gericht reflecteren op de eigen beroepsontwikkeling en leerdoelen formuleren; - Kan de juiste methode kiezen voor het werken aan een interactieve media project op basis van vakkennis en ervaring; - Ontwikkelt een beroepshouding die getuigt van respect voor anderen en besef van ethische en maatschappelijke aspecten en integreert dit in het beroepsmatig handelen en verkent hierbij zijn grenzen; - Maakt actief kennis met het beroepenveld. Plaats in het leerplan Het vak CRM bouwt verder op de kennis van Dienstenmarketing uit de V1 en voegt de adviescomponent toe. Omdat de oplossingen vaak diep ingrijpen in de organisatie is de manier waarop een advies wordt gebracht van grote invloed op de acceptatie ( E= K x A ). Lesstof Relatiegerichte organisaties staan de laatste jaren in de schijnwerpers. Modieuze termen als aftermarketing, interactive marketing, one to one marketing, relatiemarketing en permission marketing werpen allen licht op organisatie die hun relaties met afnemers willen intensiveren. Dergelijke organisaties, die hun beleid en activiteiten afstemmen op het initiëren en ontwikkelen van relaties met afnemers, dicht men meer overlevingskansen toe. Strategisch gezien worden zij geacht in staat te zijn entreebarrières op te werpen, die een bepaalde mate van bescherming bieden tegen concurrenten met bijvoorbeeld een tijdelijke voorsprong op technologisch gebied of een aantrekkelijk aanbod. Organisaties die relatiegericht zijn zouden een kerncompetentie hebben opgebouwd, een cruciale vaardigheid, die hen in deze, maar ook in andere markten, in staat stelt een duurzame onderscheidende concurrentiepositie op te bouwen. De verwachting is dat deze veronderstelde strategische voordelen zich bovendien vertalen in bovenmatige financiële prestaties. 11

13 Werkwijze Het vak bestaat uit zeven hoorcolleges en zeven werkgroepen. Hierin ga je aan de slag met diverse opdrachten: - Hoorcolleges op basis van het boek - Het in duo s formuleren van een CRM advies voor een eigen organisatie - Een individueel tentamen De hoorcolleges bieden een verdieping van de theorie, geïllustreerd met actuele voorbeelden uit de CRM en dienstenmarketing. Criteria Tentamen Kennis: de student heeft kennis van alle onderdelen uit het boek, is bekend met alle in de les behandelde modellen Inzicht: de student kan open vragen beantwoorden op basis van een case en haalt minimaal 55 punten (100 maximaal) Praktijkopdracht adviesdocument Theorie toepassen: de studenten toont aan de theorieën/modellen uit de colleges op een juiste en relevante manier te gebruiken in het document. Uitwerking: Het document heeft een inhoudsopgave, een inleiding, een adviesopbouw volgens de bottom up of top down benadering en bevat een stappenplan. Samenwerking: de student heeft constructief samengewerkt met zijn/haar team en een aantoonbare bijdrage geleverd aan het document. Toetsing Individueel tentamen op basis van case en open vragen over het boek CRM in de praktijk > wk 5 (50%) Einddocument van de praktijkopdracht > wk 10 (50% van eindbeoordeling) Kernopdracht De studenten moeten de volgende activiteiten ondernemen Medewerking verkrijgen van het bedrijf in kwestie voor een of een aantal interviews Het invullen van de checklist en de resultaten daarvan analyseren en bediscussiëren. Aanbevelingen voor de verbetering van de relatiegerichtheid dienen geformuleerd te worden. De eindresultaten van de case worden verwerkt in Checklisten en een spiderplot Lesmateriaal verplicht: Van Leeuwen, Sjors, CRM in de praktijk, Academic service, 2005 Cornelis, Louise, Adviseren met perspectief, Coutinho, 2002 Lesprogramma: leswk Hoorcollege Werkcollege Eindproduct 1 CRM H1 Opdracht Debriefing 2 CRM H2 Keuze organisatie 3 CRM H3 Interviews gehouden 4 CRM H4 Waar zit de pijn? 5 Tentamen CRM Tentamen CRM 6 Gastcollege Uitwerken van eigen ideeën PvA Spiderplot Argumenten verzamelen Tentamen CRM Document aanpassen (2.0) 12

14 7 Adviseren Keuze bottom up/top down 8 Feedback Schematische opzet 9 roostervrij 10 Hertentamen Herkansing document inleveren 13

15 Vak: Strategische marketing Studiejaar: V2 Periode(s): Blok 2 Aantal studiepunten: 4 Docenten: Elselien Epema Leerdoelen - De student verwerft inzicht in de functie van de missie en visie van een organisatie - De student verwerft inzicht in het besluitvormingsproces rond marketingstrategische issues en vraagstukken bij profit en non profit organisaties Competenties Omgevingsgerichtheid De student: - Weet relevante kennis te selecteren uit diverse bronnen die aansluit bij de wensen en behoeften van opdrachtgevers en doelgroepen - Zoekt een creatieve en innovatieve oplossing passend bij de praktijksituatie; - Toont zich bewust van de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid van zijn beroep; - Toont een kritische houding t.o.v. zijn/haar eigen professionele ontwikkeling. Methodisch en reflectief denken en handelen De student: - Kan gericht reflecteren op de eigen beroepsontwikkeling en leerdoelen formuleren; - Kan de juiste methode kiezen voor het werken aan een interactieve media project op basis van vakkennis en ervaring; - Ontwikkelt een beroepshouding die getuigt van respect voor anderen en besef van ethische en maatschappelijke aspecten en integreert dit in het beroepsmatig handelen en verkent hierbij zijn grenzen; - Maakt actief kennis met het beroepenveld. Plaats in het leerplan Dieper op de marketingtheorie in gaan en in een strategischer kader verbanden leggen tussen de langetermijn visie van een organisatie in relatie tot de huidige en toekomstige digitale, demografische, technologische en economische variabelen. Werkwijze Werkgroepen. De verplichte stof moet voorafgaand aan het werkgroep zijn bestudeerd. Tijdens de werkgroepen is ongeveer één uur gepland voor theorie. Het andere uur wordt besteed aan uitwerking en begeleiding van cases. Lesstof Cases en presentaties. Het vak wordt aan de hand van artikelen gegeven, er is geen boek nodig. Criteria Criterium 1: opdrachten voldoen aan de voorwaarden: volledig gemaakt, correct behandeld, op tijd ingeleverd, getuigend van degelijkheid en overtuigingskracht waar het gaat om argumentatie Criterium 2: het huiswerk is naar behoren uitgevoerd, de theorie is gelezen en vragen van de docent kunnen worden beantwoord Criterium 3: de student heeft een zelf geïnitieerd contactmoment met de docent voor afstemming over de deelopdrachten en de eindopracht. Toetsing In werkgroepjes van 3 functioneren de studenten als adviesbureau. Ze schrijven een adviesrapport aan hun klant. Parallel daaraan ontwikkelen de studenten individueel een personal brand voor zichzelf. Lesmateriaal Artikelen in pdf of uitgedeeld. 14

16 Lesprogramma Week 1 Theorie: Inleiding concept denken Relevant, onderscheidend, geloofwaardig en focus (interactief) Theorie: Personal branding Ik stuur hen elke week een opdracht die ze moeten doen en terug moeten sturen. Bestaat uit 4 stappen. Voor volgende week: Lezen over archetypen Week 2 Theorie: Marketing en communicatie doelgroep Marketing ( wie gebruikt/koopt nu het product) en communicatie doelgroep ( wie is aspiratief voor de marketing doelgroep) definiëren mbv het archetypen model. Doen: In groepjes: marketing en communicatie doelgroep bepalen Theorie: Interview technieken Voor volgende week: Opzetten onderzoek met communicatie doelgroep. Individueel interviewen of groepsdiscussie. Week 3 Theorie: Relevantie Achterhalen van dilemma s of nog niet ingevulde behoeften van de doelgroep. Doen: Per groepje bespreken opzet onderzoek Voor volgende week: Afronden en analyseren onderzoek, presentatie van bevindingen Week 4 Doen: 5 min presentatie van bevindingen voor de groep Theorie: Onderscheidend Wat doet de doelgroep nu om deze behoeften in te vullen? Wat is dus de concurrentie? Voor volgende week Concurrentie analyse Week 5 Doen: Bespreken concurrentie analyse Theorie: Focus & Geloofwaardig Wat is de belofte die het bedrijf doet aan de doelgroep inspelend op de behoefte? En hoe maken ze die belofte waar? Hoe kunnen ze dat bewijzen. Voor volgende week Analyse kenmerken en sterktes van het bedrijf Eerste opzet van concepten Week 6 Doen: Per groepje concepten bespreken en keuze Concepten afmaken en keuze voor eind advies Voor volgende keer Maak een adviespresentatie aan het bedrijf let op: visueel aantrekkelijk, focus, opbouw van het verhaal etc Week 7 Presentaties van teams en personal brands Week 8 Presentaties van teams en personal brands 15

17 Vak: Business Analyse Studiejaar: V2 Periode(s): Blok 2 Aantal studiepunten: 4 Docenten: Andre Hoogendorp Leerdoelen Student begrijpt de business issues en uitdagingen op het gebied van data en informatiebeheer van een organisatie. Student analyseert en begrijpt de sterke en zwakke kanten van de interne organisatie en komt met adviezen voor verbetering. Student reviewt de requirements, specificaties, business processen en aanbevelingen gerelateerd aan een Service Design onderzoek. Kernopdracht De student gaat op zoek naar de succesfactoren waarmee moderne dienstverleners zich op business en innovatiegebied onderscheiden van hun concurrenten. Centraal staat het analyseren van de aangeboden diensten en de inrichting van de organisatie rond deze diensten. De studenten ontwerpen naar aanleiding van de uitgangspunten van de benaderingswijze Service Design een nieuwe dienst voor een telecom provider. Competenties Omgevingsgerichtheid De student: - Weet relevante kennis te selecteren uit diverse bronnen die aansluit bij de wensen en behoeften van opdrachtgevers en doelgroepen - Zoekt een creatieve en innovatieve oplossing passend bij de praktijksituatie; - Toont zich bewust van de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid van zijn beroep; Communicatief vermogen De student: - Kan zich inleven in en communiceren met opdrachtgevers en eindgebruikers; - Zet bij de communicatie op gepaste wijze diverse media in bij het overdragen van ideeën en concepten; - Kan in het Nederlands foutloos presenteren, rapporteren en documenteren zowel in gesproken als geschreven vorm; - Kan in het Engels eenvoudige documenten opstellen en presentaties houden; Plaats in het leerplan Het vak borduurt voort op de beginselen die zijn behandeld in het vak Dienstenmarketing en CRM. Werkwijze Wekelijks 2 uur werkgroep + 80 uur voorbereiden, verslagen maken en rapporteren. Aanwezigheid is 90% verplicht. Criteria Het vak is nog in ontwikkeling en wordt t.z.t. nader toegelicht. Ook de literatuurlijst wordt later bekend gemaakt. - Het eindverslag bevat een voorblad, inhoudsopgave, inleiding, paragrafen, paginanummering en zonodig bijlagen. - Het verslag bevat ten minste 6 pagina s A4 en maximaal 9 pagina s A4. - Het verslag is in correct Nederlands geschreven (maximaal twee taal, en vijf typefouten). - In de reflectie komen relevante theorieën en concepten naar voren en worden voorbeelden uit de eigen ervaringen als argument gebruikt. 16

18 Toetsing Actieve deelname tijdens de werkgroepen. Eindverslag inclusief ontwerpen = 100% van eindbeoordeling Herkansing bestaat uit het aanvullen of verbeteren van het document Lesmateriaal Een gedetailleerd lesmateriaal overzicht wordt bij de start van het lesprogramma uitgereikt. Lesprogramma Een gedetailleerde roadmap wordt bij de start van het lesprogramma uitgereikt. 17

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie...

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie... Naam: Nummer: Klas: CMD Amsterdam Propedeuse Blok 2 Deze manual is het spoorboekje voor het tweede blok van het propedeusejaar van de opleiding CMD Amsterdam. Het gehele studiejaar is opgebouwd uit vier

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA B2 Specialisatie: Consumentenmarketing april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries Minorregeling Minor Transmedia storytelling Fontys Academy for Creative Industries Inhoudsopgave 1 Minor Transmedia storytelling 4 1.1 Het productieproces is leading 4 2 Inhoud minor 6 2.1 Opzet en programma

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiehandleiding Masterclasses Commerciële Economie 2012

Studiehandleiding Masterclasses Commerciële Economie 2012 Studiehandleiding Masterclasses Commerciële Economie 2012 Beste alumnus, Welkom bij de masterclasses voor Commerciële Economie alumni van Hogeschool Inholland. In de afgelopen tijd heb je je aangemeld

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Generieke studievaardighedenset

Generieke studievaardighedenset Generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo in het kader van convenant Succesvolle Doorstroom mbo-hbo Noord-Nederland Generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo in het kader van

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September)

Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September) Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September) Inleiding Inleiding: student Dit is de online studiewijzer van de module Netwerktechniek en -beheer. Sinds de

Nadere informatie