Manual BO studiejaar V2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manual BO studiejaar 2010 2011 V2"

Transcriptie

1 Manual BO studiejaar V2

2 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) Manual (handleiding) Verdiepingsfase 2 (V2) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Business & Organisatie (BO)

3 Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie Verdieping 2 (V2)... 3 Het vakkenoverzicht van alle klassen voor het gehele studiejaar Vak: Trendanalyse... 6 Vak: Financieel management... 9 Vak: CRM Vak: Strategische marketing Vak: Business Analyse

4 Inleiding Business & Organisatie Verdieping 2 (V2) Beste student, Voor je ligt de BO manual van het studiejaar voor Verdieping 2 (V2) voor Blok 1 en 2. Deze manual bevat de jaarplanning, de vakken, een toetsoverzicht, van ieder vak de details incl. toetsvorm, criteria en competenties. SBC heeft zijn eigen manuals. Naast deze manual verschijnt er op intranet onder het BO kopje nog regelmatig info over BO keuzevakken, SRP modules, workshops en uitstapjes. 3

5 Jaarplanning Blok t/m 5-11 lesweek 1 ma 30 aug lesweek 1 2 ma 06 sep lesweek 2 3 ma 13 sep lesweek 3 4 ma 20 sep lesweek 4 5 ma 27 sep lesweek 5 6 ma 04 okt lesweek 6 7 ma 11 okt lesweek 7 8 ma 18 okt lesweek 8 9 ma 25 okt herfstreces 10 ma 01 nov toetsweek Blok t/m 28-1 lesweek 1 ma 08 nov lesweek 1 2 ma 15 nov lesweek 2 3 ma 22 nov lesweek 3 4 ma 29 nov lesweek 4 5 ma 06 dec lesweek 5 6 ma 13 dec lesweek 6 ma 20 dec kerstvakantie ma 27 dec kerstvakantie 7 ma 03 jan lesweek 7 8 ma 10 jan lesweek 8 9 ma 17 jan toetsweek 10 ma 24 jan Assessments Blok t/m 8-4 lesweek 1 ma 31 jan lesweek 1 2 ma 07 feb lesweek 2 3 ma 14 feb lesweek 3 4 ma 21 feb voorjaarsreces 5 ma 28 feb lesweek 4 6 ma 07 mrt lesweek 5 7 ma 14 mrt lesweek 6 8 ma 21 mrt lesweek 7 9 ma 28 mrt toetsweek 10 ma 04 apr SRP week Blok t/m 8-7 lesweek 1 ma 11 apr lesweek 1 2 ma 18 apr lesweek 2 3 ma 25 apr lesweek 3 ma 02 mei meivakantie 4 ma 09 mei lesweek 4 5 ma 16 mei lesweek 5 6 ma 23 mei lesweek 6 7 ma 30 mei lesweek 7 8 ma 06 jun lesweek 8 9 ma 13 jun toetsweek 10 ma 20 jun 11 ma 27 jun 12 ma 04 jul Diplomering Blok t/m

6 Het vakkenoverzicht van alle klassen voor het gehele studiejaar

7 De vakken van blok 1 en 2 Het eerste semester van Verdiepingsjaar 2 (V2) bestaat uit 1 kernvak en4 specialisatie vakken. Vak: Trendanalyse Studiejaar: V2 Periode(s): Blok 1 & 2 Aantal studiepunten: 3 Docenten: Shirley Niemans en Peter Buis Inleiding Trends zijn niets anders dan ontwikkelingen. Bewegingen. Binnen het domein van IAM hebben ontwikkelingen op diverse niveaus invloed op de consumptie van IAM diensten en producten. Een veelgebruikte en inmiddels platgeslagen term in ons vakgebied is innovatie, een hip woord voor vernieuwing. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in? Waar is het goed voor? Waarom moet alles altijd zo vernieuwend zijn? Voor het demystificeren van woorden als trends en innovaties gaan we binnen Trendanalyse op zoek naar de samenhang tussen ontwikkelingen binnen de sociaalmaatschappelijke en technologische sfeer. De student gaat bij dit vak aan de slag met het kritisch beschouwen van de belangrijkste trends en welke invloed deze hebben op onze cultuur. Publieke en commerciële organisaties aan de ene kant en gebruikers aan de andere ondervinden invloed van media en gebruiken media om hun doelen te bereiken. Er wordt een aantal mediatheorieën en trends behandeld, afgewisseld met lessen en oefeningen hoe deze te analyseren. De student onderzoekt de relevantie van trends in zijn/haar omgeving en werkt een zelfgekozen trend uit in een heldere presentatie en rapport. De presentatie is bedoeld om de student de resultaten rond het onderzochte onderwerp aan de klas te vertellen en hier feedback op te krijgen. Het rapport is een eerste aanzet tot het afbakenen van het gebied waarover de student in het laatste semester van het 4e jaar een scriptie gaat schrijven. Er wordt geoefend met het formuleren van probleem en vraagstellingen en de student verdedigt de conclusies en evt aanbevelingen die uit het onderzoek zijn gedestilleerd. Een belangrijke doelstelling van het vak is het geven van een raamwerk om kritisch na te leren denken en een eigen mening te kunnen vormen over de invloed van trends en media op cultuur en andersom. Leerdoelen Student is in staat om trends te identificeren die een rol spelen binnen het IAM vakgebied Student leert trends en innovaties op het gebied van HCI, media, cultuur, ontwerp, communicatie, business en techniek te herkennen en onderscheiden Student is in staat om een trend te kiezen en deze trend tot op de bodem te onderzoeken en analyseren Student kan trends op product, gedrags en maatschappelijk niveau met behulp van de trendpiramide duiden Student is in staat een heldere presentatie over de gekozen trend te geven Student is in staat de feedback uit de klas te registreren en te verwerken in het onderzoek en het rapport Student is in staat een helder trendrapport op te leveren, bestaande uit een afbakening van het onderwerp, een probleemstellng, een vraagstelling en een uitwerking van de stellingen Randvoorwaarden voor een voldoende Student heeft inzicht in relevantie trendanalyse voor de IAM beroepspraktijk Student kan kritisch onderscheid maken tussen relevante en niet relevante bronnen Student kan trends in beide richtingen vertalen (macro meso micro en micro meso macro) Student kan trends in eigen omgeving ontdekken en duiden Student kan heldere feedback geven op trendpresentatie klasgenoten Student neemt gekregen feedback serieus en doet er wat mee Student participeert actief in de werkgroepen 6

8 Trendpiramide Binnen het vak worden de ontwikkelingen geanalyseerd en binnen een model geplaatst waarmee de onderlinge samenhang wordt verduidelijkt. Ook wordt gekeken naar bijkomende effecten. De strategie van ontwikkeling/innovatie in de praktijk kan veel kansen bieden, maar innovatie zal zeker niet alle problemen van organisaties aan de ene kant en de samenleving aan de andere kant oplossen. Sterker nog: innovatie creëert op haar beurt ook weer nieuwe problemen. Competenties 1. Creërend en interactief denkvermogen Indicator: de student laat zien dat vanuit persoonlijke kennis, ervaring en visie een eigen identiteit en signatuur wordt ontwikkeld. 2. Communicatief vermogen Indicator: de student zet bij de communicatie op gepaste wijze diverse media in bij het overdragen van ideeën en concepten; de student kan in het Nederlands foutloos presenteren, rapporteren en documenteren zowel in gesproken als geschreven vorm. 3. Omgevingsgerichtheid Indicator: de student toont zich bewust van de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid van zijn beroep. Plaats in het leerplan Het vak is bedoeld om de analytische vermogens van de studenten te ontwikkelen door studenten onderzoek te laten doen naar trends en ze trends met elkaar in verband te laten brengen i.h.k.v. wat deze betekenen voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en produkten. Met deze kennis geeft de student blijk van een professionele houding t.a.v. het bedenken en beargumenteren van de context van digitale concepten en produkten in de maatschappij. Het denkraamwerk wat wordt aangeboden, kan tevens worden gebruikt tijdens de onderzoeksfase van de afstudeerscriptie. Werkwijze Het vak bestaat uit een introcollege in week 1 en vervolgens elke week een hoorcollege en een werkgroep waarin studenten vaaf week 4 individueel presenteren over trends op diverse niveaus. De docenten haken in op relevante actuele onderwerpen en behandelde stof. Aanwezigheid en participatie tijdens de werkgroepen verplicht. Max. 1 x afwezig met geldige reden. Lesstof Boek: BEING HUMAN Microsoft research. (PDF download of boek > wordt uitgedeeld bij 1 e college). Artikelen en readers die als pdf worden aangeboden. Criteria: De student heeft een trend op het gebied van communicatie, media, cultuur, design, business of techniek gekozen, geïndexeerd en geanalyseerd. De student heeft de geselecteerde trend vertaald in een schriftelijke rapportage: het trendrapport. Het trendrapport is minimaal 10 en maximaal 12 A4 groot, Arial/Helvetica 10 punts. Het trendrapport is in overtuigende en heldere stijl geschreven en bevat de klassieke opbouw van een onderzoeksrapport. De student heeft minimaal 3 blogposts incl uitleg op de klasseblog gezet Toetsing: Trendrapport en een presentatie. Blogposts op klasseblog. De criteria voor presentatie en rapport komen t.z.t. op het intranet. Herkansing: Herkansing bestaat uit een nieuwe presentatie houden of aanvulling van het rapport. Lesmateriaal: Wordt tijdens de lessen uitgedeeld. 7

9 Lesprogramma: leswk Hoorcollege Werkcollege Eindproduct 1 Het vak, de opdrachten, de blog Onderzoek doen ihkv TA (Hoogendorp) Een probleemstelling + een vraagstelling 2 BEING HUMAN Hdst 1 Oefenen met onderwerpen, niveaus. Brainstormen 3 Trendpiramide en voorbeeldpresentatie 4 BEING HUMAN Hdst 2 Presentaties Def onderwerpkeuze Probleemstelling + vraagstelling over gekozen onderwerp 5 BEING HUMAN Hdst 3 Presentaties 6 The future of HCI Presentaties 7 Presentaties Trendrapport deadline 8 Presentaties Trendrapport gecorrigeerd 9 Gereed 8

10 Vak: Financieel management Studiejaar: V2 Periode(s): Blok 1 Aantal studiepunten: 4 Docenten: Stef Heutink Het is voor iedere BO student van belang dat hij/zij inzicht heeft in de financiele kant van IAM projecten, arbeid & middelen en organisaties. In dit vak wordt het financiele reilen en zeilen van een fullservice internetbureau geanalyseerd en kom je in aanraking met de huidige financiele tools. Leerdoelen De student leert de basisvaardigheden voor het opstellen van begrotingen en andere financiële producten voor algemene bedrijfsvoering, financieel management en projectmanagement. Daarnaast leert de student tactische vaardigheden aangaande zijn/haar opstelling bij de voorbereiding en uitvoering van pitches voor (potentiele) klanten. Competenties Productie en beheer bekwaam Methodisch en reflectief werken Plaats in het leerplan De financiële component van IAM is noodzakelijk voor het begrijpen en aanvoelen van het verschil hoeveel een IAM produkt daadwerkelijk kost en hoeveel een IAM produkt waard is. Het is de eerste vak waarin specifiek de financiele rol van IAM management professionals wordt behandeld. Werkwijze Tijdens de werkgroepen worden meerdere financiële producten behandeld. Deze worden ter plekke bekeken en beoordeeld op mate van realiteit, accuratesse en compleetheid. Middels simulaties worden de studenten geconfronteerd met situaties uit de beroepspraktijk. Studenten worden geacht zich goed voor te bereiden in gesprekken met de fictieve zakenpartners en potentiele klanten. Lesstof Cases en materiaal wordt beschikbaar gesteld door de docent. Literatuur A. Zuiderveld. Financieel management. Thieme Meulenhoff. ISBN: Criteria Voldoende inzicht in het financieel (bege)leiden van ondernemingen en projecten in de digitale industrie. Oplevering complete en realistische financiële stukken (met diverse sub opdrachten) Toetsing Tijdens het blok worden meerdere financiële producten geproduceerd en opgeleverd. Deze worden nagekeken en beoordeeld op accuratesse en compleetheid. Herkansing bestaat uit een correctie/aanvulling op de financiele producten en/of een set nieuwe begrotingen van een door de docent op te geven organisatie en product. Er zijn drie individuele opdrachten. Een is het opstellen van een projectbegroting, een is het maken van een business forecast voor een IAM bureau voor 1 jaar. De eindopdracht bestaat uit het voor twee jaar doorrekenen van een business forecast inclusief de voorspellingen voor cashflow en kengetallen. Daarnaast zal worden gevraagd om de uiteindelijke financieringsbehoefte. Gezien het hoge werkgroepgehalte zal naast het correct inleveren van de opdrachten een aanwezigheidsplicht gelden van tenminste 80%. Bij het niet inleveren van een van de opdrachten en/of het minder aanwezig zijn dan 80% geldt per definitie dat het blok met een onvoldoende wordt afgesloten. 9

11 Herkansing Herkansing bestaat uit het corrigeren en aanvullen van de opdracht of het herkansen van de open boek toets. Lesprogramma Week 1 introduktie doelstellingen vak en introduktie docent. Hierbij een overzicht van de internetgeschiedenis en een overzicht van de stand van de IAM markt. Week 2 les: financiele basisbegrippen 1 Inleiding in kostenstructuur IAM Bureau. Week 3 les: financiele basisbegrippen 2 Behandeling projectbegrotingen en methodieken. Week 4 les: financiele basisbegrippen 3 Behandeling bureaufinanciën, jaarverslag en structuur. Behandeling waardering IAM bureaus. Week 5 interview met docent en gastdocent over status en plannen van internetbureau People s Valley. Dit interview (deeltoets) telt mee als eerste toets voor de groepsassessment. Week 6 Toets: aan de hand van een real case het opstellen van een complete projectbegroting. Individuele opdracht. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over de case. Week 7 Toets: aan de hand van een real case het opstellen van een complete projectbegroting. Individuele opdracht. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over de case. Week 8 Roostervrij, werken aan eindtoets Week 9 Toets: presentatie waardering bureau. Behandeling toetsen en eventueel herkansing voor waardering presentatie. Evaluatie. Groepsgewijs: samenvatting financieel management. 10

12 Vak: CRM Studiejaar: V2 Periode(s): Blok 1 Aantal studiepunten: 4 Docenten: Andre Hoogendorp Customer Relationship Management oftewel CRM (ook wel bekend als relatiemarketing of verkoopbeheersysteem management) is een werkwijze alsmede een techniek waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden, gebaseerd op zijn of haar wensen. Daarnaast is de gedachte achter CRM dat klanten een betere behandeling krijgen naarmate zij een hogere waarde vertegenwoordigen voor de organisatie. (bron: wikipedia) Leerdoelen - De student heeft kennis van gangbare CRM concepten en modellen - De student weet hoe je de relatiegerichtheid van een organisatie kan meten en verbeteren. - De student heeft op basis van 3 interviews een spiderplot getekend en op basis hiervan een adviesvraag gekozen - De student formuleert een advies gebaseerd op basis van CRM in de praktijk. De argumenten zijn herleidbaar door middel van een accurate bronvermelding. Competenties Omgevingsgerichtheid De student: - Weet relevante kennis te selecteren uit diverse bronnen die aansluit bij de wensen en behoeften van opdrachtgevers en doelgroepen - Zoekt een creatieve en innovatieve oplossing passend bij de praktijksituatie; - Toont zich bewust van de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid van zijn beroep; - Toont een kritische houding t.o.v. zijn/haar eigen professionele ontwikkeling. Methodisch en reflectief denken en handelen De student: - Kan gericht reflecteren op de eigen beroepsontwikkeling en leerdoelen formuleren; - Kan de juiste methode kiezen voor het werken aan een interactieve media project op basis van vakkennis en ervaring; - Ontwikkelt een beroepshouding die getuigt van respect voor anderen en besef van ethische en maatschappelijke aspecten en integreert dit in het beroepsmatig handelen en verkent hierbij zijn grenzen; - Maakt actief kennis met het beroepenveld. Plaats in het leerplan Het vak CRM bouwt verder op de kennis van Dienstenmarketing uit de V1 en voegt de adviescomponent toe. Omdat de oplossingen vaak diep ingrijpen in de organisatie is de manier waarop een advies wordt gebracht van grote invloed op de acceptatie ( E= K x A ). Lesstof Relatiegerichte organisaties staan de laatste jaren in de schijnwerpers. Modieuze termen als aftermarketing, interactive marketing, one to one marketing, relatiemarketing en permission marketing werpen allen licht op organisatie die hun relaties met afnemers willen intensiveren. Dergelijke organisaties, die hun beleid en activiteiten afstemmen op het initiëren en ontwikkelen van relaties met afnemers, dicht men meer overlevingskansen toe. Strategisch gezien worden zij geacht in staat te zijn entreebarrières op te werpen, die een bepaalde mate van bescherming bieden tegen concurrenten met bijvoorbeeld een tijdelijke voorsprong op technologisch gebied of een aantrekkelijk aanbod. Organisaties die relatiegericht zijn zouden een kerncompetentie hebben opgebouwd, een cruciale vaardigheid, die hen in deze, maar ook in andere markten, in staat stelt een duurzame onderscheidende concurrentiepositie op te bouwen. De verwachting is dat deze veronderstelde strategische voordelen zich bovendien vertalen in bovenmatige financiële prestaties. 11

13 Werkwijze Het vak bestaat uit zeven hoorcolleges en zeven werkgroepen. Hierin ga je aan de slag met diverse opdrachten: - Hoorcolleges op basis van het boek - Het in duo s formuleren van een CRM advies voor een eigen organisatie - Een individueel tentamen De hoorcolleges bieden een verdieping van de theorie, geïllustreerd met actuele voorbeelden uit de CRM en dienstenmarketing. Criteria Tentamen Kennis: de student heeft kennis van alle onderdelen uit het boek, is bekend met alle in de les behandelde modellen Inzicht: de student kan open vragen beantwoorden op basis van een case en haalt minimaal 55 punten (100 maximaal) Praktijkopdracht adviesdocument Theorie toepassen: de studenten toont aan de theorieën/modellen uit de colleges op een juiste en relevante manier te gebruiken in het document. Uitwerking: Het document heeft een inhoudsopgave, een inleiding, een adviesopbouw volgens de bottom up of top down benadering en bevat een stappenplan. Samenwerking: de student heeft constructief samengewerkt met zijn/haar team en een aantoonbare bijdrage geleverd aan het document. Toetsing Individueel tentamen op basis van case en open vragen over het boek CRM in de praktijk > wk 5 (50%) Einddocument van de praktijkopdracht > wk 10 (50% van eindbeoordeling) Kernopdracht De studenten moeten de volgende activiteiten ondernemen Medewerking verkrijgen van het bedrijf in kwestie voor een of een aantal interviews Het invullen van de checklist en de resultaten daarvan analyseren en bediscussiëren. Aanbevelingen voor de verbetering van de relatiegerichtheid dienen geformuleerd te worden. De eindresultaten van de case worden verwerkt in Checklisten en een spiderplot Lesmateriaal verplicht: Van Leeuwen, Sjors, CRM in de praktijk, Academic service, 2005 Cornelis, Louise, Adviseren met perspectief, Coutinho, 2002 Lesprogramma: leswk Hoorcollege Werkcollege Eindproduct 1 CRM H1 Opdracht Debriefing 2 CRM H2 Keuze organisatie 3 CRM H3 Interviews gehouden 4 CRM H4 Waar zit de pijn? 5 Tentamen CRM Tentamen CRM 6 Gastcollege Uitwerken van eigen ideeën PvA Spiderplot Argumenten verzamelen Tentamen CRM Document aanpassen (2.0) 12

14 7 Adviseren Keuze bottom up/top down 8 Feedback Schematische opzet 9 roostervrij 10 Hertentamen Herkansing document inleveren 13

15 Vak: Strategische marketing Studiejaar: V2 Periode(s): Blok 2 Aantal studiepunten: 4 Docenten: Elselien Epema Leerdoelen - De student verwerft inzicht in de functie van de missie en visie van een organisatie - De student verwerft inzicht in het besluitvormingsproces rond marketingstrategische issues en vraagstukken bij profit en non profit organisaties Competenties Omgevingsgerichtheid De student: - Weet relevante kennis te selecteren uit diverse bronnen die aansluit bij de wensen en behoeften van opdrachtgevers en doelgroepen - Zoekt een creatieve en innovatieve oplossing passend bij de praktijksituatie; - Toont zich bewust van de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid van zijn beroep; - Toont een kritische houding t.o.v. zijn/haar eigen professionele ontwikkeling. Methodisch en reflectief denken en handelen De student: - Kan gericht reflecteren op de eigen beroepsontwikkeling en leerdoelen formuleren; - Kan de juiste methode kiezen voor het werken aan een interactieve media project op basis van vakkennis en ervaring; - Ontwikkelt een beroepshouding die getuigt van respect voor anderen en besef van ethische en maatschappelijke aspecten en integreert dit in het beroepsmatig handelen en verkent hierbij zijn grenzen; - Maakt actief kennis met het beroepenveld. Plaats in het leerplan Dieper op de marketingtheorie in gaan en in een strategischer kader verbanden leggen tussen de langetermijn visie van een organisatie in relatie tot de huidige en toekomstige digitale, demografische, technologische en economische variabelen. Werkwijze Werkgroepen. De verplichte stof moet voorafgaand aan het werkgroep zijn bestudeerd. Tijdens de werkgroepen is ongeveer één uur gepland voor theorie. Het andere uur wordt besteed aan uitwerking en begeleiding van cases. Lesstof Cases en presentaties. Het vak wordt aan de hand van artikelen gegeven, er is geen boek nodig. Criteria Criterium 1: opdrachten voldoen aan de voorwaarden: volledig gemaakt, correct behandeld, op tijd ingeleverd, getuigend van degelijkheid en overtuigingskracht waar het gaat om argumentatie Criterium 2: het huiswerk is naar behoren uitgevoerd, de theorie is gelezen en vragen van de docent kunnen worden beantwoord Criterium 3: de student heeft een zelf geïnitieerd contactmoment met de docent voor afstemming over de deelopdrachten en de eindopracht. Toetsing In werkgroepjes van 3 functioneren de studenten als adviesbureau. Ze schrijven een adviesrapport aan hun klant. Parallel daaraan ontwikkelen de studenten individueel een personal brand voor zichzelf. Lesmateriaal Artikelen in pdf of uitgedeeld. 14

16 Lesprogramma Week 1 Theorie: Inleiding concept denken Relevant, onderscheidend, geloofwaardig en focus (interactief) Theorie: Personal branding Ik stuur hen elke week een opdracht die ze moeten doen en terug moeten sturen. Bestaat uit 4 stappen. Voor volgende week: Lezen over archetypen Week 2 Theorie: Marketing en communicatie doelgroep Marketing ( wie gebruikt/koopt nu het product) en communicatie doelgroep ( wie is aspiratief voor de marketing doelgroep) definiëren mbv het archetypen model. Doen: In groepjes: marketing en communicatie doelgroep bepalen Theorie: Interview technieken Voor volgende week: Opzetten onderzoek met communicatie doelgroep. Individueel interviewen of groepsdiscussie. Week 3 Theorie: Relevantie Achterhalen van dilemma s of nog niet ingevulde behoeften van de doelgroep. Doen: Per groepje bespreken opzet onderzoek Voor volgende week: Afronden en analyseren onderzoek, presentatie van bevindingen Week 4 Doen: 5 min presentatie van bevindingen voor de groep Theorie: Onderscheidend Wat doet de doelgroep nu om deze behoeften in te vullen? Wat is dus de concurrentie? Voor volgende week Concurrentie analyse Week 5 Doen: Bespreken concurrentie analyse Theorie: Focus & Geloofwaardig Wat is de belofte die het bedrijf doet aan de doelgroep inspelend op de behoefte? En hoe maken ze die belofte waar? Hoe kunnen ze dat bewijzen. Voor volgende week Analyse kenmerken en sterktes van het bedrijf Eerste opzet van concepten Week 6 Doen: Per groepje concepten bespreken en keuze Concepten afmaken en keuze voor eind advies Voor volgende keer Maak een adviespresentatie aan het bedrijf let op: visueel aantrekkelijk, focus, opbouw van het verhaal etc Week 7 Presentaties van teams en personal brands Week 8 Presentaties van teams en personal brands 15

17 Vak: Business Analyse Studiejaar: V2 Periode(s): Blok 2 Aantal studiepunten: 4 Docenten: Andre Hoogendorp Leerdoelen Student begrijpt de business issues en uitdagingen op het gebied van data en informatiebeheer van een organisatie. Student analyseert en begrijpt de sterke en zwakke kanten van de interne organisatie en komt met adviezen voor verbetering. Student reviewt de requirements, specificaties, business processen en aanbevelingen gerelateerd aan een Service Design onderzoek. Kernopdracht De student gaat op zoek naar de succesfactoren waarmee moderne dienstverleners zich op business en innovatiegebied onderscheiden van hun concurrenten. Centraal staat het analyseren van de aangeboden diensten en de inrichting van de organisatie rond deze diensten. De studenten ontwerpen naar aanleiding van de uitgangspunten van de benaderingswijze Service Design een nieuwe dienst voor een telecom provider. Competenties Omgevingsgerichtheid De student: - Weet relevante kennis te selecteren uit diverse bronnen die aansluit bij de wensen en behoeften van opdrachtgevers en doelgroepen - Zoekt een creatieve en innovatieve oplossing passend bij de praktijksituatie; - Toont zich bewust van de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid van zijn beroep; Communicatief vermogen De student: - Kan zich inleven in en communiceren met opdrachtgevers en eindgebruikers; - Zet bij de communicatie op gepaste wijze diverse media in bij het overdragen van ideeën en concepten; - Kan in het Nederlands foutloos presenteren, rapporteren en documenteren zowel in gesproken als geschreven vorm; - Kan in het Engels eenvoudige documenten opstellen en presentaties houden; Plaats in het leerplan Het vak borduurt voort op de beginselen die zijn behandeld in het vak Dienstenmarketing en CRM. Werkwijze Wekelijks 2 uur werkgroep + 80 uur voorbereiden, verslagen maken en rapporteren. Aanwezigheid is 90% verplicht. Criteria Het vak is nog in ontwikkeling en wordt t.z.t. nader toegelicht. Ook de literatuurlijst wordt later bekend gemaakt. - Het eindverslag bevat een voorblad, inhoudsopgave, inleiding, paragrafen, paginanummering en zonodig bijlagen. - Het verslag bevat ten minste 6 pagina s A4 en maximaal 9 pagina s A4. - Het verslag is in correct Nederlands geschreven (maximaal twee taal, en vijf typefouten). - In de reflectie komen relevante theorieën en concepten naar voren en worden voorbeelden uit de eigen ervaringen als argument gebruikt. 16

18 Toetsing Actieve deelname tijdens de werkgroepen. Eindverslag inclusief ontwerpen = 100% van eindbeoordeling Herkansing bestaat uit het aanvullen of verbeteren van het document Lesmateriaal Een gedetailleerd lesmateriaal overzicht wordt bij de start van het lesprogramma uitgereikt. Lesprogramma Een gedetailleerde roadmap wordt bij de start van het lesprogramma uitgereikt. 17

Hogeschool van Amsterdam. CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2BO Blok 1 en 2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam. CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2BO Blok 1 en 2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2BO Blok 1 en 2 2011-12 Domein Media Creatie Informatie (DMCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) CMD Amsterdam 2011-2012 Manual Verdiepingsfase

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Manual CC studiejaar 2010 2011 V2

Manual CC studiejaar 2010 2011 V2 Manual CC studiejaar 2010 2011 V2 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010 2011 Manual (handleiding) Verdiepingsfase 2 (V2) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Content

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2CC Blok 1 en 2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam. CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2CC Blok 1 en 2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2CC Blok 1 en 2 2011-12 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010-2011 Manual Verdiepingsfase 2 (V2)

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Programma SBC (Studieloopbaancoaching ) V2 Blok 1 Week Vorm: Toelichting Toetsing 1 29 aug Klassenbijeenkomst vooruitkijken blok 1 toelichten

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

SQL & Datamodelleren

SQL & Datamodelleren SQL & Datamodelleren HVA-CMD-V1-datamodelleren Algemene handleiding bij het lesprogramma 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Plaats in het leerplan:... 3 Werkwijze:... 3 Lesstof:...

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2TDI Blok 1 en 2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam. CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2TDI Blok 1 en 2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2TDI Blok 1 en 2 2011-12 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Projecten Project 01 (CMD AAN) (5 STP) Project 02 (10 STP) Project 03 (5 STP) Propedeusejaar

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

TRENDANALYSE WERKGROEP 1 FEBRUARI 2013

TRENDANALYSE WERKGROEP 1 FEBRUARI 2013 TRENDANALYSE WERKGROEP 1 FEBRUARI 2013 VANDAAG HUISHOUDELIJK DUO S MAKEN EN TREND UITKIEZEN OEFEN-ANALYSE BRIEFING DELIVERABLES TRENDS IN DE KRANT HUISWERK HUISHOUDELIJK AFSPRAKEN & OMGANG AFSPRAKEN LAPTOPS

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT

MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT AGENDA Blok 3 overzicht Samenstelling projectteams Samenstelling researchteams Opdracht:

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 HvA School voor interactie HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 Agenda voor vandaag Projectteam V1 project Programma PM Wat is PM en waarom PM? Projectstappen d.m.v. behandeling 2 korte cases Volgende

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie

Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie 1 Wat gaan er doen? Opbouw en inhoud van Cultuur & Media Opdracht: nieuwe versus oude media Opdracht: terug naar 1996 bloggroepjes maken Huiswerk voor volgende week

Nadere informatie

WC New Product Development blok 2 week 1. Klant briefing Vanguard games TM.

WC New Product Development blok 2 week 1. Klant briefing Vanguard games TM. WC New Product Development blok 2 week 1 Klant briefing Vanguard games TM. Agenda Overzicht van blok 2 Planning Doelen Toetsvorm Blokopdracht Team formahe Blokopdracht briefing Opdracht 1 - Debriefing

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie

Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie 1 Wat gaan er doen? Opbouw en inhoud van Cultuur & Media Opdracht: nieuwe versus oude media Verantwoording boek Andrew Keen Opdracht: groepjes van drie vormen en

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Beoordeling van het PWS

Beoordeling van het PWS Weging tussen de drie fasen: 25% projectvoorstel, 50% eindverslag, 25% presentatie (indien de presentatie het belangrijkste onderdeel is (toneelstuk, balletuitvoering, muziekuitvoering), dan telt de presentatie

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

webcolleges.hva.nl de hoorcolleges zijn op deze site terug te kijken

webcolleges.hva.nl de hoorcolleges zijn op deze site terug te kijken webcolleges.hva.nl de hoorcolleges zijn op deze site terug te kijken Maatschappij & Interactie waarom? relevantie wat? leerdoelen hoe? eindopdrachten Maatschappij & Interactie waarom? relevantie "640K

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1 Belevingsonderzoek hoorcollege BOZ HOND Week 1.1 Programma Praktische informatie Toelichting modules BOZ PRO en BOZ OND Briefing en debriefing Praktische informatie Docent: Renée van Os Bereikbaar: Renee.vanOs@han.nl

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D Aantal studiepunten: 2 CP Module beheerder: Elske Revelman de Vries, mailadres: revee@hr.nl Opleiding: CMD Deeltijd Versie

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

BPV. urenstaten en evaluatieformulieren. Naam student: Klas:... Naam BPV begeleider:

BPV. urenstaten en evaluatieformulieren. Naam student: Klas:... Naam BPV begeleider: BPV urenstaten en evaluatieformulieren Naam student: Klas:... Naam BPV begeleider: Evaluatieformulieren BPV Toelichting op de evaluatieformulieren BPV. Aan het eind van periode 2 en 4 vult de BPV begeleider

Nadere informatie

Manual CC studiejaar 2010 2011 V1

Manual CC studiejaar 2010 2011 V1 Manual CC studiejaar 2010 2011 V1 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010 2011 Manual (handleiding) Verdiepingsfase 1 (V1) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Content

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Cultuur & Media Hoorcollege 4 Het essay en nog wat psychologie Theo Ploeg

Cultuur & Media Hoorcollege 4 Het essay en nog wat psychologie Theo Ploeg Cultuur & Media Hoorcollege 4 Het essay en nog wat Theo Ploeg 1 blok 2: (nieuwe) Mediatheorie, een inleiding extra vak voor twee (2) studieregiepunten net zo zwaar als elk ander vak (van 2 studiepunten)

Nadere informatie

Opdracht Stop kindersekstoerisme

Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht voor 4 personen MBO Toerisme ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting ECPAT Nederland - Postbus 11103-2301

Nadere informatie

IAM V2 Trendanalyse 16 november 2009. bron: www.psychiatry.info

IAM V2 Trendanalyse 16 november 2009. bron: www.psychiatry.info IAM V2 Trendanalyse 16 november 2009 bron: www.psychiatry.info Trendanalyse Vandaag Context Trends indexeren Trendpiramide Voorbeelden Voorbeeldpresentatie Trends indexeren Trend is een hip woord voor

Nadere informatie

PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep'

PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep' PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep' Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Team TA 28 Juni 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/79611 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Communicatie enzo. Over autisme en communicatie. Periode 4 Communicatie en Organisatie. Aline de Vries

Communicatie enzo. Over autisme en communicatie. Periode 4 Communicatie en Organisatie. Aline de Vries Communicatie enzo. Over autisme en communicatie Periode 4 Communicatie en Organisatie Aline de Vries aldevries@rocfriesepoort.nl Inhoud Inleiding...3 1 De opdracht...4 1.1 Het onderzoek...4 1.2 De casus...4

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Opdracht voor 4 personen HBO ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele

Nadere informatie

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar.

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar. Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Blok-enquete. kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek. klik op de link: blokevaluatie

Blok-enquete. kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek. klik op de link: blokevaluatie Blok-enquete kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek klik op de link: blokevaluatie evaluatie introductie opdracht stavaza Evaluatie B3 Overzicht B4 en SBC4 Portfolio oefening

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Creativiteit CMD jaar 4 Medmec10 winter 2008/2009 Scriptievaardigheden II

Modulewijzer Media en Creativiteit CMD jaar 4 Medmec10 winter 2008/2009 Scriptievaardigheden II Hogeschool Rotterdam Cluster Media aan de Maas Modulewijzer Media en Creativiteit CMD jaar 4 Medmec10 winter 2008/2009 Scriptievaardigheden II Aantal ECTS 1 Opleiding Communication & Multimedia Design

Nadere informatie

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12 Hoorcollege 1 21-11-12 docenten! http://vimeo.com/31244010#at=10 hoorcollege 1 introductie HVA CMD V2 21 november 2012!! justus sturkenboom! j.p.sturkenboom@hva.nl! yuri westplat! y.westplat@hva.nl! vandaag

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Onderwerpen" Eindpresentatie Hoe presenteer ik mijn definitief ontwerp

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Klassenvertegenwoordigers Overleg Inleveren proeve (1) Uitslag proeve theoretische gedeelte bellen tussen

Klassenvertegenwoordigers Overleg Inleveren proeve (1) Uitslag proeve theoretische gedeelte bellen tussen 36 3-sep-12 1.1 Start proeve 1 Introductieweek BOL 37 10-sep-12 1.2 Start stage leerjaar 2+3 BOL Start project 1 38 17-sep-12 1.3 39 24-sep-12 1.4 Overleg 12.00-13.00 40 1-okt-12 1.5 41 8-okt-12 1.6 42

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011 Strategische Media Werkcollege week 1 2011 Wat gaan we doen? 1. Korte introductie 2. Briefing Microsoft Windows Phone 7 3. Samenstellen teams 4. Opdracht 5. Huiswerk Briefing Microsoft De opdracht: ontwikkel

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden (Creatieve Actie Methodologie)

Onderzoeksvaardigheden (Creatieve Actie Methodologie) studiehandleiding voor de cursus Onderzoeksvaardigheden (Creatieve Actie Methodologie) code Studiepunten Willy BI-B6VHO 1 EC blok B6 studiejaar 2013 2014 schrijver M. Rutten en J.G. de Zwart datum 27-08-2013

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Universitaire Pabo van Amsterdam Studiehandleiding CE RF Cultuureducatie en Erfgoed

Universitaire Pabo van Amsterdam Studiehandleiding CE RF Cultuureducatie en Erfgoed Universitaire Pabo van Amsterdam Studiehandleiding CE RF Cultuureducatie en Erfgoed Bachelorjaar: 3 Cursusjaar: 01-013 Semester 1, blok 1 nr? Docenten: Mila Ernst en Roosien Verlaan In studiejaar 01-013

Nadere informatie

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Opdracht voor 1 persoon HBO ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Inhoud Specificaties Essay + format bronvermelding 2 Beoordelingsmatrix Essay 3 Specificaties Infomatiedienst 4 Specificaties Dashboard / Appstore

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert Planning les 26 april 13:00-14:30 Laura Braspenning; speeddates ter inspiratie van de vormgeving van de eigen projecten 13:00-13:30 inleiding van de middag & overlopen ECTS Fiche & Projectdossier 13:30-13:45

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp)

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp) Inleiding Ontwerpen komt in veel verschillende disciplines terug; bijvoorbeeld in mode, grafisch, product en meubel. Wat ontwerpers in elk vakgebied gemeen hebben is dat zij allemaal een kritische blik

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie