Jaarplan NKB 2012 Najaarsvergadering 26 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan NKB 2012 Najaarsvergadering 26 november 2011"

Transcriptie

1 Jaarplan NKB 2012 Najaarsvergadering 26 november 2011

2

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2012 van de Nederlandse Kano Bond (NKB). Dit jaarplan is een bijzonder jaarplan omdat het gericht is op het eerste jaar van de integratie van de NKB in het Watersportverbond. De verantwoordelijkheid van de uitvoering van het plan komt in handen van de directeur van het Watersportverbond. Ons bestuurslid kanovaren en nieuwe sectorcommissie kanovaren en al onze andere vrijwilligers in commissies, gewesten, regioteams en landelijk zullen er echter dichtbij in betrokken zijn. Het plan bevat een overzicht van alle activiteiten die we in 2012 willen uitvoeren. Daarbij is gestreefd naar een zo compleet mogelijk beeld. Het eerste jaar van de integratie is er op gericht op het zoveel mogelijk consolideren van de bestaande activiteiten binnen de nieuwe organisatiestructuur van het Watersportverbond. Dat wil niet zeggen dat alles op dezelfde wijze wordt uitgevoerd, integendeel hier en daar zal er zeker iets veranderen. Bovendien biedt de nieuwe organisatie veel nieuwe kansen op verbetering van kwaliteit, efficiëntie en resultaat. De vrijwilligersinzet van de vrijwilligers van de NKB blijft echter ook in de nieuwe structuur in hoge mate de kurk waarop de kanosport drijft. Het NKB-bestuur heeft voor 2012 een aantal specifieke speerpunten geformuleerd op basis van de sectorindeling die het Watersportverbond hanteert, echter als algemene speerpunten blijven gelden: - Creëren van meerwaarde voor leden - Samenwerking met het Watersportverbond en de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) - Financiële transparantie en eenheid in beleid - Communicatie gericht op lederwerving en -behoud - Eenheid en samenwerking binnen de NKB c.q. sector kanovaren van het Watersportverbond Het jaarplan is opgebouwd uit de pijlers: 1. Organisatieontwikkeling & Algemene Zaken 2. Topsport 3. Wedstrijdsport 4. Verenigingsondersteuning en Belangenbehartiging 5. Sportstimulering en Opleidingen Bij elke pijler zijn de specifieke speerpunten omschreven die voor zover mogelijke meegenomen worden in de geplande activiteiten. De diverse commissies zijn op dit moment bezig hun concrete plannen voor 2012 uit te werken binnen het raam van deze speerpunten. In 2012 gaan we samen in het Watersportverbond verder bouwen aan de kanosport in Nederland; hopelijk wordt het een mooi kanojaar! Namens het bestuur van de NKB, Ab Reinders Ep Stormink Erik Rövekamp Peter Grobbée Paul van Boerdonk Ellen van Kleij Jaarplan NKB 2012 cpt

4 1. Organisatieontwikkeling en Algemene Zaken Terugblik 2011 De NKB heeft een intensief, maar ook historisch jaar achter de rug. Het jaar 2011 stond in het teken van de voorbereiding op de integratie van de NKB in het Watersportverbond. Onder leiding van de interim-directeur zijn de basisprocessen binnen de organisatie verder op orde gebracht en is gewerkt aan duidelijke afspraken met het Watersportverbond om de kanobelangen in de toekomst te verzekeren. Er is veel communicatie geweest in en met de gewesten en de verenigingen die hun waardevolle input konden geven in de plannen voor de integratie. In de ledenvergadering van 21 mei 2011 werd het voorstel tot integratie met het Watersportverbond met algemene stemmen goedgekeurd en tevens het bestuur weer op volle sterkte gebracht. Dit was ook het startsein voor het ter hand nemen van de stapsgewijze samenvoegen van de werkorganisatie van NKB in die van het Watersportverbond. Op dit moment is dat proces nog in volle gang en kan zijn afgerond per 31 december van dit jaar. De voorbereiding op de bestuurlijke samenvoeging werd na het besluit tot integratie een volgend belangrijk project dat moet uitmonden in een verantwoord besluit tot opheffing van de NKB per 31 december 2011 in de ledenvergadering van 26 november De specifieke speerpunten van Organisatieontwikkeling & Algemene Zaken 2012 zijn: Na integratie: specifieke communicatielijn naar verenigingen en vrijwilligers bestuursseminar watersportbeurzen. Positionering op beurzen: Boot Holland en HISWA-binnen (incl. sporters Londen) Samenwerking TKBN continueren op belangenbehartiging; goede relatie bevorderen Alle NKB-websites integreren tot 1 portaal (binnen Watersportverbondstructuur) Integreren CRM-systeem (o.a. ledenadministratie) Opstellen/actualiseren redactiestatuut en bladformule Kanosport Intensiveren advertentieacquisitie (via externe partner) 2. Topsport De NKB is verantwoordelijk voor twee Olympische disciplines: Kano Slalom en Kano Vlakwater. Kano Slalom kent een fulltime trainings- en wedstrijdprogramma en fulltime begeleiding. Kano Vlakwater heeft geen fulltime programma, maar de sporters hebben wel volledige beschikking over de trainingsfaciliteiten op de Bosbaan. De financiering van de programma s en begeleiding wordt in grote mate mogelijk gemaakt vanuit Lotto-subsidies via NOC*NSF. De Olympische disciplines hebben bij NOC*NSF de status van categorie 1. Deze disciplines vallen onder de eindverantwoordelijkheid van een technisch directeur. Kanopolo, Freestyle, Afvaart en Marathon hebben allen een categorie 2 status, waaraan beperkte subsidiemogelijkheden verbonden zijn. Terugblik 2011 De Olympische disciplines hebben in 2011 deelgenomen aan de World Cups, WK, EK, WK junioren en het EK junioren en U.23. Belangrijkste doel voor 2011 was het behalen van een Olympische nominatie en een startbewijs voor Nederland voor de Olympisch Spelen van Voor Kano Slalom hebben de beste sporters van Nederland deelgenomen aan de internationale wedstrijden. Zowel Claudia Leenders, Maarten Hermans als Robert Bouten hebben aan één van de twee eisen voldaan voor nominatie voor Londen Allen behaalden eenmaal een plaats bij de eerste 16 op de geschoonde lijst bij een World Cup. Jaarplan NKB 2012 cpt

5 Op het WK werd Robert Bouten 16 de op de geschoonde lijst, waar de beste 15 landen een startbewijs toegekend kregen. Een pleister op de wonden was een mooie 7 de positie voor Nederland bij de heren teamwedstrijd (Bouten, Hermans en Wesselink). Een A-status bij NOC*NSF voor de drie heren is het resultaat. Voor de selectie Topsport Kano Slalom zijn de plannen gemaakt om (semi)fulltime te gaan trainen in Augsburg om de laatste startbewijzen voor Londen 2012 volgend jaar te bemachtigen. Voor Kano Vlakwater hebben tevens de beste sporters deelgenomen aan de internationale wedstrijden. Op de eerste World Cup in Poznan zijn twee zilveren medailles gehaald. Rowdy van Eerde en Femke Roos in de K2 200m en Eef Haaze in de K1 5000m. Een 8 ste positie op de Olympische afstand de K2 500m bleek in verband met te weinig deelnemende landen niet voldoende voor een Olympische nominatie van NOC*NSF. Tijdens het WK zijn de beste prestaties behaald op de niet Olympische afstanden. Eef Haaze behaalde een 5 de plaats op de 1000m en Robin Koenders een 6 de plaats op de 500m. Beide mooie prestaties en voldoende voor een A-status bij NOC*NSF. Op het WK is er helaas geen startbewijs binnen gehaald op de Olympische afstanden. De selectie Kanopolo heeft met beide teams deelgenomen aan het EK in Madrid. Zowel de heren als de dames senioren hebben een 4 e plaats behaald. Onder leiding van Joris Heesakkers is het European Club Championship Canoe Polo georganiseerd in Helmond, bij HWC de Helmvaarders. Van 17 t/m 23 oktober 2011 heeft het WK Marathon plaatsgevonden in Singapore. Nederlandse deelnemer Joep van Bakel werd 11 e. De wildwater Afvaart selectie heeft een goed 2011 achter de rug. Veelal heeft de selectie zich met de besten kunnen meten, met als beste prestatie de 6 de plaats bij het WK voor het heren team. De Freestyle selectie heeft deelgenomen aan het WK in Plattling. Een 16 de plaats is hier behaald door Querine Wegman. De specifieke speerpunten van (Kano)Topsport 2012 zijn de volgende: Uitvoering training- en wedstrijdprogramma richting OS Londen Optimalisatie trainingsprogramma (huisvesting Augsburg) Ontwikkelen toekomstvisie kanotopsport na 2012 (naar een fulltime programma talentontwikkeling) 3. Wedstrijdsport Terugblik 2011 In 2011 is weer een gezamenlijk Kajakfestival georganiseerd waarbij een groot aantal van de wedstrijddisciplines aanwezig was. Op het complex van Dutch Water Dreams zijn de verschillende NK s met succes georganiseerd. De werkgroep slalomwedstrijden heeft met de verenigingen de HollandCup georganiseerd. Wedstrijden zijn gehouden bij de Utrechtse KC, Volmolense KC, HWC de Helmvaarders, EKV de Genneper Molen en de Hooidonkse KC. De CBW heeft het NK Vlakwater korte baan georganiseerd op 10 en 11 september op de Bosbaan in Amsterdam. Het NK Vlakwater lange baan is samen met de Hanzeregatta georganiseerd op 18 en 19 juni. Naast de huidige regatta s heeft de Groningse KV in Harkstede de Meerstadregatta succesvol georganiseerd. De internationale Zaanregatta is geannuleerd. Jaarplan NKB 2012 cpt

6 Daarnaast is de landelijke competitie Kanopolo georganiseerd, waarbij de Deventer KV voor de 11 de keer op rij de landstitel wist te winnen. Marathon heeft in 2011 het NK Marathon in juni georganiseerd en in juni was het NK Marathon Mix. De specifieke speerpunten van Wedstrijdsport 2012 zijn: Clustering van evenementen tot multikano-events Optimalisatie huidig wedstrijdaanbod door uitwisseling tussen commissies Commissies ontwikkelen van organiserend naar stimulerend Optimaliseren en uniformeren wedstrijd- en organisatiereglementen Doortrekken huidig wedstrijdaanbod (vanuit commissies/gewesten) 4. Verenigingsondersteuning en Belangenbehartiging Terugblik 2011 In 2011 is een voorzichtige start gemaakt met verenigingsondersteuning van de kanoverenigingen met behulp van de expertise van het Watersportverbond. Vragen van kanoverenigingen werden behandeld door de professionele verenigingsconsulenten van het Watersportverbond. Tot nu toe met name reactief. Vanaf volgend jaar zullen ook proactief verenigingen ondersteund worden door het Watersportverbond. Ook de besturennieuwsbrieven dragen bij aan het versterken van de verenigingsstructuren van de kanoverenigingen. Op gebied van belangenbehartiging is de pilot van de Watersportverbond-NKB-TKBN om gezamenlijk in enkele regio s de belangen van de water/kanosport gezamenlijk, efficiënt en effectief te behartigen met succes afgerond. De pilot wordt nu verder uitgerold in de overige regio s en gewesten. De specifieke speerpunten van Verenigingsondersteuning en Belangenbehartiging 2012 zijn: Participeren vanuit oude gewestelijke capaciteit VO en BB in nieuwe regiostructuur Watersportverbond Gewestelijke activiteiten sportstimulering onderbrengen bij rechtspersonen (bijv. vereniging / stichting) Gewestelijke retributies omvormen naar sportstimulerings fonds aanvragen op basis van bijdrage aan de doelstellingen/speerpunten van de NKB Vergroten kano-expertise in regioteams Watersportverbond Inhaalslag maken m.b.t. in kaart brengen (basis)verenigingsgegevens Kanoverenigingen opnemen in de reguliere informatiefunctie Watersportverbond Beperkte start met verenigingsconsulten (10-15 sterke kanoverenigingen) De gewestelijke activiteiten in stand houden (al dan niet in nieuwe organisatiestructuur) 4. Opleidingen en Sportstimulering Terugblik 2011 In samenwerking met het Watersportverbond verschillende schoolsportactiviteiten plaatsgevonden, waarin kinderen konden kennismaken met de diverse vormen van watersport. De activiteiten in de Proeftuin Lisso, met betrekking tot Watersporten in Brabant, zijn bovendien afgerond. Hier zijn verschillende water- en kanosport concepten en leerervaringen uit ontstaan. Deze zijn zeer bruikbaar om de komende jaren op grotere schaal te gaan toepassen. In 2011 hebben weer een 6-tal trainingen van de Wildwateracademie bij Dutch Water Dreams in Zoetermeer, met een groot aantal deelnemers, plaatsgevonden. Jaarplan NKB 2012 cpt

7 Daarnaast heeft Commissie Toervaren wederom een zeer gewaardeerde Toerkalender samengesteld. Dit jaar waren hier bovendien vier 2-bonden tochten in opgenomen, welke door de NKB en TKBN gezamenlijk werden georganiseerd. Op het gebied van opleidingen hebben naast het aanbieden van de reguliere opleidingen de volgende bijzondere activiteiten plaatsgevonden: - febr. Kick Off voor nieuwe aanmeldingen instructeurs - april Bijscholing wildwater bij Dutch Water Dreams in Zoetermeer - mei nov. 5 workshops Opleidingen voor Opleiders i.s.m. Academie voor Sportkader - okt Bijscholing openkano en kajak - nov Bijscholing zeekajak Daarnaast is er hard gewerkt aan de omvorming van de NKB-opleidingen naar de CWO structuur van het Watersportverbond. Op 22 oktober 2011 is er gestart met een pilot CWO-Kajak en Open Kano om de CWO-opzet in de praktijk te testen. De specifieke speerpunten van Sportstimulering en Opleidingen voor 2012 zijn: Pilot CWO-systeem (open kano) uitbouwen incl. overgangsregeling Uitwerken en voorbereiden overige disciplines en pilot 2012 (toervaren, wildwater, zeevaren) In kaart brengen opleidingsbehoefte kanosport/kano-verenigingen/kanoscholen Uitbreiden pool van PvB-afnemers Heraanvraag School & Sport (indien mogelijk) en doorontwikkeling Lisso ( Watersporten in Brabant) Verhuur materiaal-kanotrailer Intensievere communicatie van NKB-toertochten/toerkalender Jaarplan NKB 2012 cpt

8 Lijst van afkortingen CRM systeem: Customer Relationship Management systeem CWO: Lisso: OS: Stichting Commissie Watersport Opleidingen die een landelijk systeem voor vrijwillige diploma s en opleidingen heeft ontwikkeld en uitvoert Gesubsidieerd sportstimuleringsproject in ZO- Brabant: een proeftuin waar geëxperimenteerd is met de introductie verschillende watersporten w.o. kanovaren met het onderwijs. Doel is dat meer mensen structureel gaan watersporten bij verenigingen. Olympische Spelen PvB afnemers: Voor het behalen van een instructeurs of trainersdiploma moet een Proeve van Bekwaamheid worden afgelegd bij een PvB afnemer (een soort examinator) CBW: VO: BB: Commissie Bijzondere Wedstrijden Verenigingsondersteuning Belangenbehartiging Jaarplan NKB 2012 cpt

9

10 Bezoekadres Wattbaan ML Nieuwegein Postadres Postbus GB Nieuwegein T (030) F (030)

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie I Personele samenstelling beroepskrachten NBB Directie Taken: Algehele leiding NBB-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Meerjarenagenda 2013-2016

Meerjarenagenda 2013-2016 Strategisch overleg Sport en Onderwijs Meerjarenagenda 2013-2016 Leden Strategisch overleg: Kees van Hardeveld, KNZB Ingrid Koppelman, NTTB Ton Meeles, KNVB Joëlle Staps, Nevobo Robert Jan Janssen, Friesland

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten

Jaarverslag 2014. Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten Jaarverslag 2014 Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten Colofon KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND Postbus 2658 3430 ML Nieuwegein Wattbaan 31-49 3439 ML Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011

De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011 De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 3 0. Samenvatting blz. 4 1. Beleidskaders sportbeleid blz. 5 1.1 Landelijk beleid blz. 5 1.2 Provinciaal beleid

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND Langzaam sterven of de bakens verzetten en het roer om! It libben jowt mei stean en fallen Riu driuwerkes nei stive ballen Kom, Keatser! lit de lju lûd roppe Siz neat,

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Onder redactie van Hans

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie