BIF TARGET BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in 2019.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIF TARGET 2019. BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in 2019."

Transcriptie

1 BIF TARGET 2019 BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in BIF TARGET 2019 is een collectief Intern verzekeringsfonds van het type N bij Baloise Vie Luxembourg en is toegankelijk voor alle beleggers die een verzekeringscontract profolio onderschrijven. De weergegeven rendementen zijn illustratief., er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

2 DOELSTELLING VAN HET FONDS : De doelstellingen van BIF TARGET 2019 zijn: Een hoger rendement realiseren dan een gemiddelde Tak 21 belegging; Een netto rendement realiseren dat hoger is dan staatsobligaties in euro met eindvervaldatum 2019 HOE STREEFT HET FONDS DEZE DOELSTELLINGEN NA : Het fonds wordt beheerd door een onafhankelijk vermogensbeheerder die een ruime diversificatie toepast. De beheerder selecteert uitsluitend producten die gegarandeerd worden door hun uitgever : obligaties & vastrentende producten. Het fonds maakt geen gebruik van afgeleide- en/of gestructureerde producten om een meerwaarde te creëren. Risicobeheersing van de obligatieportefeuille door diversificatie: - Investment graded : max. 10 % weging per emittent - High Yield : max. 5 % weging per emittent - Maximaal 40 % van het fonds mag bestaan uit High Yield obligaties. Risicobeheersing door een actief dynamisch beheer : De beheerder kijkt toe op de individuele ontwikkelingen van de onderliggende waarden. Arbitrages worden uitgevoerd indien: - Er een hogere rendement kan gerealiseerd worden met een gelijk(w)aardige emittent (rating, sector, regio,...) - Er een gelijk(w)aardige rendement kan gerealiseerd worden met een emittent met een hogere rating. INVESTMENT GRADE : max. 10 % weging per emittent HIGH YIELD : max. 5 % weging per emittent max. 40% van de portefeuille JUNK BONDS : Er wordt niet geïnvesteerd in obligaties van deze emittenten. Moody's S&P Fitch Lange Lange Lange termijn termijn termijn Aaa AAA AAA Aa1 AA+ AA+ Aa2 AA AA Aa3 AA- AA- A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A- Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB- Ba1 BB+ BB+ Ba2 BB BB Ba3 BB- BB- B1 B+ B+ B2 B B B3 B- B- Caa CCC+ Ca CCC CCC C CCC- / DDD / D DD / D

3 SAMENSTELLING VAN HET FONDS OP 8/10/2012: Onder huidige marktomstandigheden kan het fonds een theoretisch rendement realiseren van 32% over een periode van 6 jaar. (in de veronderstelling dat de vrijgekomen cashflow herbelegd kan worden aan een rendement van 2,50%, behoudens de wanbetaling van de emittenten). Onderstaand diagram illustreert de ruime diversificatie van de onderliggende sectoren. VOOR WIE IS HET FONDS BESTEMD : BIF TARGET 2019 is bestemd voor de defensieve belegger die bij voorkeur zou kiezen voor beleggingen uit risicoklasse 0 tot 3, op een stijgende schaal van 0 tot 6. In deze risicoklassen van 0 tot 3 vindt u onder meer spaarrekeningen, tak21, kasbons, staatsleningen, obligaties in euro, obligatiefondsen in euro en fondsen met kapitaalbescherming. RISICO S VERBONDEN AAN HET FONDS : Renterisico: Een rentestijging op de obligatiemarkten veroorzaakt een daling van obligatiekoersen. Dit risico is echter beperkt als de belegger in het fonds blijft tot de einddatum in Kredietrisico: Een risico op faling van de emittent of een vaststelling van insolvabiliteit van de emittent heeft een negatieve invloed op de waarde van de uitgegeven schuldbewijzen. Door het opnemen van obligaties en vastrentende producten van diverse emittenten is het fonds onderworpen aan de waardeschommelingen van deze emittenten. Als één van de emittenten zijn verplichtingen, volgend uit de uitgifte van obligaties en/of vastrentende producten niet zou kunnen nakomen, kan dit een daling van de waarde van het fonds tot gevolg hebben. Liquiditeitsrisico: Het fonds kan wekelijks verhandeld worden aan de op dat moment gekende koers. De eerder genoemde risico s kunnen een negatieve impact hebben op de koersvorming tijdens de looptijd van het fonds. risico op downgrading: Het fonds is onderhevig aan een strenge beleggingspolitiek. Obligaties kunnen ten gevolge van een downgrade voor hun eindvervaldag verkocht moeten worden. Dit kan een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van de fondswaarde. Het professionele en kwalitatieve beheer van Fuchs et Associés heeft tot primair doel om deze risico s te beheren en te beheersen.

4 KERNGEGEVENS VAN HET FONDS: Naam van het verzekeringsfonds: Risicoklasse: Risicoprofiel: Aanbevolen beleggingshorizon: Valuta: Netto Inventaris Waarde (wekelijks): Startdatum van het fonds: T.E.R. van het fonds: Instapkosten in het fonds: Uitstapkosten uit het fonds: Benchmark van het fonds: BIF TARGET Neutraal > 6 jaar EURO 100 % per 01/01/ /01/2013 0,10 % per maand 0,50% 3 % tot 0 % over 6 jaar Barclays aggregate bond index KERNGEGEVENS VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT: De voorwaarden van onderschrijving en de kosten van toepassing op het Intern Fonds worden beschreven in de Specifieke voorwaarden Intern Fonds BIF Target 2019, beschikbaar via de levensverzekeringsmaatschappij. De voorwaarden van onderschrijving, de instapkosten en uitstapkosten van het levensverzekeringscontract staan beschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden van de levensverzekeringsmaatschappij. Bâloise Vie Luxembourg, 23 Rue du Puits Romain, Bourmicht, L-8070 Bertrange.Telefoon (+352) , Fax (+352) , Levensverzekeringscontracten zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 2,00% voor natuurlijke personen. Over de vermogensbeheerder: Fuchs & Associés Finance is een onafhankelijke Europese groep die gespecialiseerd is in een multidisciplinair vermogensbeheer. De groep werd in 2000 in het hart van het Luxemburgse financiële centrum gesticht door Jean Fuchs. De kwaliteit van de beleggingen die wij onze internationale cliënten aanbieden, wordt gekoppeld aan de openheid en de competitiviteit van het Luxemburgse financiële sector. Cliënten stellen zijn mondiale aanpak en internationale knowhow op prijs. Luxemburg, het negende grootste financiële centrum ter wereld, ontwikkelt sinds 40 jaar een volledige waaier van producten en diensten. Luxemburg levert niet alleen financiële diensten aan particulieren, maar is ook nummer 1 in Europa en nummer 2 in de wereld voor het beheer van beleggingsfondsen. Over Bâloise Assurances: Bâloise werd opgericht in 1863 en groeide als onafhankelijke verzekeraar snel uit tot één van de belangrijkste verzekeraars op de Zwitserse markt. Internationaal neemt de Bâloise Group intussen eveneens een belangrijke positie in, met zo n 9000 medewerkers, verspreid over 6 Europese landen. Bâloise Luxemburg startte officieel haar verzekeringsactiviteiten te Luxemburg in Internationale knowhow en ervaring, gekoppeld aan de voordelen van Luxemburg als financieel centrum maken dat Bâloise Luxemburg vandaag de dag behoort tot de topverzekeraars in Luxemburg zelf en telt 220 medewerkers. In het kader van de Europese Vrije Dienstverlening ( 1994) biedt de entiteit Bâloise Vie Luxembourg, sinds 1996, naast het klassieke aanbod levensverzekeringen, ook meer financieel getinte producten aan, gekoppeld aan beleggingsfondsen. Het belangrijkste deel van die beleggingsverzekeringen wordt aangeboden via verzekeringsmakelaars, banken en vermogensbeheerders waarmee Bâloise een samenwerkingsakkoord aanging. BIF TARGET 2019 is exclusief verkrijgbaar bij uw verzekeringsmakelaar: Deze brochure is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging. Ze moet worden gelezen samen met de specifieke voorwaarden van het fonds, de financiële infofiche en de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract. Deze documenten vormen samen met het verzekeringsvoorstel de wettelijke documentatie die de verhoudingen regelt tussen de verzekeringsmaatschappij en de onderschrijver. De informatie in deze brochure is verkregen uit betrouwbare bronnen. Niettemin wordt iedere verantwoordelijkheid afgewezen voor mogelijke onnauwkeurigheden, weglatingen of onjuistheden. Deze publicatie verleent geen rechten. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Veranderingen in wisselkoersen kunnen de waarde van beleggingen eveneens beïnvloeden in negatieve of positieve zin. De terminologie en de cijfergegevens in deze brochure zijn louter indicatief en geenszins bindend voor de verzekeringsmaatschappij, de professionele tussenpersoon of één van de in deze brochure vermelde financiële instellingen, vermogensbeheerders of adviseurs. De onderschrijver van het fonds dient in samenspraak met zijn/haar erkende verzekeringsmakelaar na te gaan of het fonds aan zijn/haar doelstellingen beantwoordt. De intekeningen zijn slechts geldig in het kader van een "unit-linked" verzekeringscontract, conform de Belgische verzekeringsreglementering. Deze brochure alleen vormt geen aanbieding tot onderschrijving van de levensverzekeringsovereenkomst. Het fonds wordt officieel erkend als een collectief intern verzekeringsfonds van het type N, toegankelijk voor alle verzekeringsnemers van een contract "profolio bij Bâloise Vie Luxembourg. Het fonds wordt beheerd volgens de principes die in deze brochure worden beschreven. Dit verzekeringsfonds biedt geen waarborg van kapitaal of rendement. Intekeningen in dit fonds kunnen slechts geschieden mits de ondertekening van de specifieke voorwaarden. Dit document wordt door de verzekeringsmakelaar voorgelegd. Deze brochure is louter ter informatie en is met de meeste zorg samengesteld. Er zal echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade geleden door de lezer als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze brochure bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

5 BIF - Target 2019 Specifieke voorwaarden Intern fonds Bijlage bij het voorstelformulier / Contract Nr. : U heeft uw persoonlijke beleggingsstrategie bepaald en heeft gekozen voor een intern fonds. Interne fondsen zijn fondsen die worden beheerd door gevolmachtigde beheerders, volgens duidelijk omschreven risicoprofielen. In artikel 1 treft u een aantal beleggingsbeperkingen aan waarin de Luxemburgse wet voorziet. Bovendien kan de beleggingsstrategie verdere beperkingen inhouden ten aanzien van de activa die mogen worden gebruikt of de regels inzake spreiding en diversificatie. Het beleggingsbeleid wordt gedetailleerd omschreven in artikel 2 van dit document. Naast de beleggingsbeperkingen omvat dit artikel ook een omschrijving van het beleggingsbeleid van de interne fondsen en van de financiële doelstellingen ervan. Zo bijvoorbeeld kan hier worden aangegeven of een bepaalde activacategorie, zoals aandelen of obligaties, de voorkeur geniet, of er een specialisatie naar geografische regio of economische sector wordt voorzien, of de nadruk ligt op regelmatige inkomsten of op kapitaalgroei enz.. 1. Welke activa zijn toegestaan en welke beleggingsbeperkingen schrijft de Luxemburgse wetgeving voor? Een intern fonds kan een gewoon beleggingsfonds zijn of een dakfonds (fonds van fondsen) dat geheel of gedeeltelijk belegt in activa toegestaan volgens artikel 11 van het groothertogelijk Reglement van 14 december 1994 in uitvoering van de gewijzigde Wet van 6 december 1991 op de verzekeringssector (gecoördineerde tekst van 10 november 2009), die de toelatingsvoorwaarden en uitoefenings-voorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen regelt en volgens de Omzendbrief 08/1 van 2 januari 2008 van het Commissariat aux Assurances. Het interne fonds BIF - Target 2019 is een intern fonds van het type N dat toegankelijk is voor ons hele clënteel. Nadere gegevens over de toegestane activa, alsmede de beperkingen per emittent en de globale beperkingen vindt u in bijlage Welk intern fonds stellen wij u voor en welk beleggingsbeleid volgt dit? Dit fonds bevat een gediversifieerde portefeuille van obligaties (investment grade en high yield) en vastrentende producten met een looptijd van maximaal 6 jaar (maturiteit 2019). Het aandeel high yield obligaties in de portefeuille mag maximaal 40% bedragen. Beleggingshorizon : 6 jaar. Risicoprofiel : Het fonds heeft een middelmatig risico en richt zich tot de evenwichtige belegger. Benchmark : Barclays Aggregate Bond Index Lanceerdatum : december 2012 LOOPTIJD Het fonds heeft een looptijd van 6 jaar. Niettemin behoudt Bâloise Vie Luxembourg S.A. zich het recht voor een intern fonds te sluiten indien het totaal van de opgehaalde premies die in het fonds zouden worden belegd niet volstaan om een efficiënt en rendabel beheer ervan te waarborgen. In dit geval kunt u, naar keuze, uw premie herbeleggen in een ander fonds van uw voorkeur, herbeleggen in een liquiditeitenfonds (standaardoptie) of uw verzekeringscontract afkopen. Het fonds is een collectief intern fonds, uitgedrukt in rekeneenheden, zonder enige waarborg vanwege de verzekeraar betreffende rendement of kapitaalbehoud, overeenkomstig artikel 5 van Omzendbrief 08/1 van het Commissariat aux Assurances te Luxemburg. Het fonds wordt beheerd overeenkomstig de beleggingsregels die in artikel 5.1 van deze omzendbrief gedefinieerd zijn voor collectieve interne fondsen. 3. Welke is de beheerder en de depothoudende bank? Het financieel beheer over het fonds wordt gevoerd door: Fuchs & Associés Finance 47, boulevard Prince Henri, L Luxembourg De vergoeding voor het financieel beheer bedraagt 0, 30% per jaar. Het administratieve beheer van het fonds wordt gevoerd door Bâloise Vie Luxembourg S.A. De administratieve beheersvergoeding bedraagt 0,65% per jaar. Het effectendepot wordt gehouden door de volgende depothoudende bank: Banque de Luxembourg, Luxembourg De depotkosten van de bank zijn vastgesteld op maximum 0,10% per jaar. Wij geven aan de financieel beheerder en aan de depothoudende bank alle noodzakelijke volmachten om de transacties uit te voeren die verbonden zijn aan het vermogensbeheer, in overeenstemming met de afgesproken beheersdoelstellingen en het afgesproken beleggingsbe- Editïe B

6 leid, en met de wettelijke en reglementaire bepalingen van het Groothertogdom Luxemburg. Wij behouden ons het recht voor om in te grijpen in het financieel beheer van het fonds indien wij gebreken of hiaten vaststellen. Tevens beschikken wij over het recht om van beheerder en/of depothoudende bank te veranderen in het belang van het fonds. 4. Hoe werken investeringen en desinvesteringen in het fonds? De initiële belegging wordt uitgevoerd op de eerste waarderingsdag volgend op de ingangsdatum vermeld in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden. De belegging wordt in het interne fonds uitgevoerd tegen de inventariswaarde, vermeerderd met 0,50% (=uitgifteprijs van 100,50%). Vooraleer rechtstreeks of onrechtstreeks te beleggen in gewone alternatieve fondsen, dakfondsen van alternatieve fondsen of immobiliënfondsen, dient u expliciet toestemming te geven om in dergelijke activaklassen te investeren. In uw verzekeringsvoorstel is een informatienota bijgesloten over de specifieke risico s van deze vorm van beleggen. De ondertekening van deze nota geldt als uw toestemming. De eenheden worden berekend en aan uw contract toegewezen op basis van de uitgifteprijs van de eenheden op deze datum, en in overeenstemming met de bepalingen van de geldende Specifieke Voorwaarden, Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. Na een arbitrage volgt de belegging in nieuwe fondsen op de eerste waarderingsdag volgend op de desinvestering van de eenheden tegen de prijs die op deze datum geldt. De desinvestering van eenheden wordt tegen de op die datum geldende prijs uitgevoerd op de eerste waarderingsdag volgend op de ontvangst van uw verzoek tot afkoop of arbitrage en de door ons geëiste documenten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11 (afkoop) of artikel 6.6 (switch) van de Algemene Voorwaarden. Uitstapkosten in BIF - Target het eerste jaar : 3% - het tweede jaar : 2,5% - het derde jaar : 2%. - hetvierde jaar : 1,5% - het vijfde jaar : 1% - het zesde jaar : 0,5% Er zijn geen uitstapkosten meer op de einddatum van het fonds. De eenheden zijn niet verhandelbaar, dat wil zeggen dat zij niet direct aan derden kunnen worden overgedragen ; de activa van elk fonds blijven eigendom van Bâloise Vie Luxembourg SA. 5. Hoe en wanneer wordt de prijs van een eenheid berekend? De inventariswaarde of prijs van een eenheid hangt af van de resultaten van de verschillende onderliggende activa van het fonds. De verzekeringnemer neemt dus direct deel aan de resultaten van de verschillende activa. De prijs van een eenheid wordt bepaald door de waarde van het fonds op de betreffende waarderingsdatum te delen door het aantal eenheden dat op die datum in omloop is. De prijzen worden op elke waarderingsdag berekend. Deze berekening wordt één keer per week uitgevoerd. Door de afkoop van delen van het interne fonds (door een vroegtijdige afkoop of overlijden) wordt een deel van de onderliggende activa van het interne fonds verkocht. Waarschuwing : De inventariswaarde van het intern fonds schommelt naargelang de waardering van de onderliggende activa. De verkoopverrichtingen voor het dekken van onder andere de depotbankkosten en administratiekosten evenals een vroegtijdige afkoop of overlijden, hebben een directe impact op de evolutie van de waarde van het interne fonds. Baloise Vie Luxembourg SA garandeert in geen geval de bescherming van het in het intern fonds belegde kapitaal en garandeert in geen geval het rendement van dit intern fonds. Bâloise Vie Luxembourg SA draagt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer de doelstellingen betreffende het rendement niet nageleefd worden. Het nagestreefde rendement kan gewijzigd worden door de hierboven genoemde verkoopverrichtingen. Wij behouden ons het recht voor de prijsberekening van de eenheden van de interne fondsen tijdelijk en met onmiddellijke ingang op te schorten in de volgende gevallen : tijdens elke periode (afgezien van normale sluitingsdagen) dat tenminste één voor het fonds belangrijke geldmarkt of beurs gesloten is of wanneer een belangrijke wisselmarkt waar de valuta waarin de activa van het fonds zijn uitgedrukt worden gequoteerd of verhandeld, is gesloten of de de handel aan belangrijke beperkingen onderhevig is of opgeschort is ; indien er zich een ernstige situatie voordoet waardoor de verzekeringsmaatschappij de tegoeden en/of verbintenissen niet meer correct kan waarderen, er niet op normale wijze kan over beschikken of er niet kan over beschikken zonder ernstig afbreuk te doen aan de belangen van de verzekeringnemers of begunstigden van het beleggingsfonds ; ( bij voorbeeld wanneer de activa van de interne fondsen niet liquide worden of wanneer geen inventariswaarde van de activa onder beheer kan gegeven worden). indien de verzekeringsmaatschappij in de onmogelijkheid verkeert overdrachten of transacties uit te voeren aan een normale prijs of een normale wisselkoers of indien de wisselmarkten of financiële markten aan belangrijke beperkingen onderhevig zijn ; bij een substantiële opname van het fonds die meer dan 80% van de waarde van het fonds bedraagt of hoger is dan euro. Zolang de waardering van de eenheid van het intern fonds opgeschort is, zal het niet mogelijk zijn om over te gaan tot een belegging in dit fonds, een arbitrage van of naar dit fonds of een afkoop van dit fonds. De opschorting van prijsberekeningen, zal u onmiddellijk worden medegedeeld via de pers of een ander geschikt communicatiemiddel. De transacties zullen in behandeling genomen worden op de eerste waarderingsdag volgend op de opschorting. Indien niet alle open aanvragen op dezelfde waarderingsdag kunnen worden behandeld, zullen de aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

7 6. Hoe wordt de waarde van het fonds bepaald? De waarde van het fonds is afhankelijk van de onderliggende activa die er deel van uitmaken. De waardering is gebaseerd op de volgende regels : Activa met een officiële notering of verhandeld op enige andere gereguleerde markt : de waardering van effecten met een officiële notering of verhandeld op enige andere gereguleerde markt met een regelmatige, erkende en openbare werking, is gebaseerd op de laatst bekende koers op de waarderingsdag. Activa zonder officiële notering of niet verhandeld op een beurs of op enige andere gereguleerde markt : activa zonder officiële notering of activa die niet worden verhandeld op enige andere gereguleerde markt met een regelmatige, erkende en openbare werking, zullen worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke reële waarde, die te goeder trouw en met omzichtigheid wordt geraamd. De liquiditeiten die beschikbaar zijn of op termijnrekeningen staan, de geaccumuleerde en vervallen intresten inbegrepen, zullen gewaardeerd worden aan hun nominale waarde tenzij het weinig waarschijnlijk is dat deze waarde ook uitbetaald kan worden ; in dat geval kan een bepaald bedag in mindering worden gebracht om de daadwerkelijke waarde van deze active te weerspiegelen. De waarde van het fonds is het totaal van de respectieve waarden van de onderliggende activa, verhoogd met de niet belegde liquiditeiten en de opgelopen maar niet vervallen rente, verminderd met de kosten, belastingen en andere lasten verbonden met het courante beheer van het fonds, met name depotkosten en de kosten van het financieel beheer vermeld in artikel 3 van deze Voorwaarden. Indien wij in uitzonderlijke omstandigheden niet in staat zouden zijn het fonds te waarderen volgens de bovenstaande regels, is het Bâloise Vie Luxembourg SA toegestaan andere algemeen erkende en controleerbare methoden toe te passen om tot een adequate bepaling van de waarde van het fonds te komen. Elk fonds is onderverdeeld in eenheden en wordt separaat opgenomen in onze boekhouding. Wij creëren geen eenheden in een fonds tenzij er activa aan dit fonds worden toegevoegd en, afgezien van de aftrek van kosten, belastingen en andere lasten of herbelegging, wordt er geen actief aan het fonds onttrokken zonder gelijktijdige desinvestering van een overeenkomstig aantal eenheden. Making you safer. Bâloise Vie Luxembourg S.A. Siège social : 23, rue du Puits romain L-8070 Bertrange R.C.S. Luxembourg B Société de droit luxembourgeois au capital social de Tel. : Fax :

8 Bijlage 1 van circulaire 08/1 : Beleggingsregels van interne fondsen type N A. OBLIGATIES Interne fondsen type N Beperking per emittent Globale beperking 1. Obligaties van een publieke emittent uit de EER 100% 100% Opmerking 2. Obligaties van een publieke emittent uit zone A van de OESO buiten de EER 100% 100% 3. Obligaties van internationale instellingen waarvan minstens twee lidstaten uit de EER deel uitmaken 100% 100% 3a. Obligaties van banken die pandbrieven uitgeven 50% 100% 4. Obligaties van een niet-publieke emittent in de EER verhandeld op een gereguleerde markt 10% 100% 5. Op een gereguleerde markt verhandelde obligaties van een niet-publieke emittent uit zone A van de OESO buiten de EER 6. Op een gereguleerde markt in de EER verhandelde obligaties van een emittent van buiten zone A van de OESO 7. Op een door het Commissariat erkende markt buiten de EER verhandelde obligaties van een emittent buiten zone A van de EER 8. Niet op een gereguleerde markt verhandelde obligaties van een niet-publieke emittent uit zone A van de OESO 9. Gestructureerde obligatieproducten, uitgegeven of gewaarborgd door een bankinstelling in zone A van de OESO en beantwoordend aan de voorwaarden van punt van de circulaire 10% 40% Globale beperking van toepassing op het totaal van de posities A5 en B2 0,5% 2,5% globale beperking van toepassing op het totaal van de posities A6 en B3 0% 0% 5% 10% Globale beperking van toepassing op het totaal van de posities A8 en B5 100% 100% B. AANDELEN 1. Op een gereguleerde markt verhandelde aandelen van een emittent uit de EER 10% 100% 2. Op een gereguleerde markt verhandelde aandelen van een emitttent uit zone A van de OESO buiten de EER 10% 40% Globale beperking van toepassing op het totaal van de posities A5 en B2 3. Op een gereguleerde markt in de EER verhandelde aandelen van een emittent van buiten zone A van de OESO 4. Op een door het Commissariat erkende markt buiten de EER verhandelde aandelen van een emittent van buiten zone A van de OESO 5. Niet op een gereguleerde markt verhandelde aandelen van een emittent uit zone A van de OESO 0,5% 2,5% Globale beperking van toepassing op het totaal van de posities A6 en B3 0% 0% 5% 10% Globale beperking van toepassing op het totaal van de posities A8 en B5 CS BIF - Certo nl 6. Gestructureerde aandelenproducten, uitgegeven of gewaarborgd door een bankinstelling in zone A van de OESO en beantwoordend aan de voorwaarden van punt van de circulaire C. ICBE s 100% 100% 1. ICBE in overeenstemming met de gewijzigde richtlijn 85/611/EEG 100% 100% 2. ICBE uit een EEE-land niet in overeenstemming met de gewijzigde richtlijn 25% 40% 3. ICBE uit een tot een EER-land behorend gebiedsdeel 2,5% 5% 4. ICBE uit een land uit zone A van de OESO buiten de EER 50% 40% Globale beperking van 40 % op het totaal van de posities C2 en D8 5. ICBE uit een land van buiten zone A van de OESO 2,5% 5% D. ALTERNATIEVE FONDSEN 1. Enkelvoudig alternatief fonds uit een EER-land 0% 0% 2. Enkelvoudig alternatief fonds uit een tot een EER-land behorend gebiedsdeel 0% 0% 3. Enkelvoudig alternatief fonds met aanvullende garanties uit een tot een EER-land behorend gebied 0% 0% 4. Enkelvoudig alternatief fonds uit een land in zone A van de OESO buiten de EER 0% 0% 5. Alternatief fonds-van-fondsen uit een EER-land 25% 40% 6. Alternatief fonds-van-fondsen uit een tot een EER-land behorend gebiedsdeel 2,5% 5% 7. Alternatief fonds-van fondsen met aanvullende garanties uit een tot een EER-land behorend gebiedsdeel 25% 40% Belegging alleen toegestaan in open fondsen en globale beperking van 40 % op het totaal van de posities C2 et D8. 8. Alternatief fonds-van-fondsen uit een land in zone A van de OESO buiten de EER 25% 40% E. ANDERE ACTIVA 1. Vastgoed-ICB s uit een land in zone A van de OESO 2,5% 5% Belegging alleen toegestaan in open fondsen 2. Lopende rekeningen, rekeningen met opzegtermijn of termijnrekeningen 20% 20% Beperking niet van toepassing op liquiditeitenfondsen voorzien in punt 5.4 van circulaire 08/1. 3. Niet vervallen opgelopen rente 0% 0% Toegestaan in de mate dat de intresten afkomstig zijn van activa uit categorie A (obligaties). 4. Toegestane activa na akkoord van het Commissariat 0% 0% Aanvullende voorwaarden : Een intern fonds van type N mag niet meer dan 10% van zijn activa beleggen in andere effecten dan gestructureerde producten van eenzelfde niet-publieke emittent opgenomen in de bovenvermelde rubrieken A en B. Bovendien mag de totale waarde van de effecten die het interne fonds aanhoudt in de emittenten waarin het meer dan 5 % van zijn activa belegt, niet meer dan 40 % van de waarde van de activa van het fonds bedragen.

BIF TARGET 2019. Een wiskundige benadering van een maximale veiligheid

BIF TARGET 2019. Een wiskundige benadering van een maximale veiligheid BIF TARGET 2019 Een wiskundige benadering van een maximale veiligheid FINDOC stelt voor : BIF TARGET 2019 U bent niet langer bereid om te veel risico te nemen voor uw investeringen. U bent op zoek naar

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Flexi Pro Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering NN Life Flexi-Pro is een levensverzekering van

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Diversifieer uw portefeuille met Noorse kronen Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden Eenvoudig en transparant mechanisme Informatienota Het fonds belegt uitsluitend

Nadere informatie

TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen. Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal.

TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen. Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal. TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal www.amelife.lu DE VEILIGHEID VAN EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT BIJ AME LIFE

Nadere informatie

28 juni 28 november 2012. Allianz Rendement 2017

28 juni 28 november 2012. Allianz Rendement 2017 28 juni 28 november 2012 Allianz Rendement 2017 Doelstelling van de belegging Een nettorendement halen dat hoger is dan dit van Franse staatsobligaties in euro met einddatum 2017 en een beleggingshorizon

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Tempo

Gestructureerd Fonds PEL Tempo Gestructureerd Fonds PEL Tempo Houd uw coupon van 4% op het droge! Informatienota Een jaarlijkse coupon van minimum 4% over de volledige looptijd van de belegging Terugbetaling van de nominale beleggingswaarde

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg

Bâloise Vie Luxembourg Bâloise Vie Luxembourg Ontdek een vertrouwenspartner van Zwitserse oorsprong De Bâloise Groep staat voor meer dan 140 jaar traditie, ervaring en knowhow op het gebied van verzekeringen en voorzorg. Alles

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

25 maart - 27 augustus 2013. Allianz Rendement 2018

25 maart - 27 augustus 2013. Allianz Rendement 2018 25 maart - 27 augustus 2013 Allianz Rendement 2018 Elke belegger zoekt een zo hoog mogelijk rendement. Daarom stellen we Allianz Rendement 2018 voor waarvan de kern van de portefeuille vooral uit 'High

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen Type levensverzekering Tak23 levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Hoofdwaarborg bij leven:

Nadere informatie

Gestructureerd fonds. Société Générale (Paris) Elevator. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering

Gestructureerd fonds. Société Générale (Paris) Elevator. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering COMMERCIEEL DOCUMENT Gestructureerd fonds Een coupon die elk jaar toeneemt! Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden 1 Informatienota

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam Smart Invest Bon Select Dividend 4.

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam Smart Invest Bon Select Dividend 4. SMART INVEST BON SELECT DIVIDEND 4 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G OPTIMAL INCOME FUND

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G OPTIMAL INCOME FUND Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G OPTIMAL INCOME FUND Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds.generali M&G Optimal Income Fund (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN TAK 23 INTEGRALE PERSPECTIVE

BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN TAK 23 INTEGRALE PERSPECTIVE BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN TAK 23 Integrale Geldig vanaf V 01/06/2017 www.integrale.be 2/6 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN BELEGGINGSBELEID VAN DE FONDSEN...3 2. WAARDE VAN DE

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post Optima FINVEX 09/2023 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis

Beheersreglement van het fonds Post Optima FINVEX 09/2023 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Beheersreglement van het fonds Post Optima FINVEX 09/2023 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds Post

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT KBC - LIFE MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 BEHEERSREGLEMENT MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 - is een beleggingsfonds dat wordt aangeboden onder KBC-Life Multinvest, een tak23-levensverzekering. Het is

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY Beheersreglement van het intern verzekeringsfonds Belfius Invest Belgian Economy In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurance N.V. Het agentschap:

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds.generali R Valor F (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat in

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Global Value (het "Fonds") heeft

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

OBJECTIF ADULTE. Hun toekomst in goede handen. Bouw een rustige toekomst op voor uw kind.

OBJECTIF ADULTE. Hun toekomst in goede handen. Bouw een rustige toekomst op voor uw kind. OBJECTIF ADULTE Hun toekomst in goede handen Bouw een rustige toekomst op voor uw kind www.amelife.lu DE VEILIGHEID VAN EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT BIJ AME LIFE LUX NV Een partner op mensenmaat, geassocieerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

ERGO Life Combination Plan 1

ERGO Life Combination Plan 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Combination Plan 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de klant de keuze

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 3 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 1 januari 017. Type levensverzekering

Nadere informatie

Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (negative outlook) bij Moody s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor s en A+ (stable outlook) bij Fitch

Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (negative outlook) bij Moody s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor s en A+ (stable outlook) bij Fitch BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ European Sectors GELDIG OP 15/09/2014 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen onder DVV Life Pension Dynamic

Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen onder DVV Life Pension Dynamic Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen onder DVV Life Pension Dynamic In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurance N.V. Het agentschap: DVV verzekeringen De ondertekenaar:

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Atlantic Quality 90/1

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Atlantic Quality 90/1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Geldig op 14/12/2015 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag via het depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds dat

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie