Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) (1991)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) (1991) Auteur: J.A.A. Bervoets, I. Heidebrink Nationaal Archief, Den Haag 1995 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 CDA / Fractie 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Aanvullingen... 8 Verantwoording van de bewerking...8 Ordening van het archief... 8 Verwant materiaal...9 Verwante archieven... 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL, A Oprichtingsstukken...11 B Stukken van het fractiesecretariaat, mogelijk ook van de fractievoorzitter en het fractiebestuur...11 C Stukken van fractiecommissies...13 D Dossiers, op onderwerp geordend...23 E Verspreide stukken en aantekeningen...26 TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL, A Algemeen: agenda's en oudere stukken...27 B Commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk/Onderwijs en Wetenschappen...28 C Commissie buitenlandse zaken en Defensie...29 D Blok algemeen ruimtelijk beleid (A.R.B.)...30 E Sociaal, Economisch en Financieel Blok (S.E.F.-blok)...31 F Commissies Justitie...34 G Diversen...35 TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL, Fractievoorzitter...37 Fractie...38 Fractiebestuur...39 Stichting Fractiebureau CDA...39 Fractie-voorlichting...39 Secretariaat...39 Commissie Financiën...40 Commissie Justitie...41 Commissie Binnenlandse Zaken (Politie, Werkwijze, Ombudsman, Culturele Minderheden)...41 Commissies Landbouw, Visserij, Milieubeheer...42 Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening...42 Commissie Verkeer en Waterstaat...43 Commissie Buitenlandse Zaken...43 Commissie Defensie...44 Ontwikkelingssamenwerking...44 Commissie Onderwijs en Wetenschappen...44 Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur...44 Commissies Economische Zaken en diversen (Midden- en Kleinbedrijf, Rijksuitgaven, Ethische Zaken, Kerk en Overheid, Ambtenarenzaken)...45 Fractiecommissie Economische Zaken en diversen: Kerk en Overheid: agenda's, verslagen, correspondentie

4 4 CDA / Fractie Fractiecommissie Economische Zaken en diversen: Ambtenarenzaken, agenda's, verslagen , correspondentie Commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid...47

5 CDA / Fractie 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Christen Democratisch Appèl (CDA): Fractie Periode: merendeel Archiefbloknummer: I27123 Omvang: 24,30 meter; 462 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Christen Democratisch Appel (C.D.A.)/Tweede Kamerfractie Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat van de fractievoorzitter, fractiesecretaris en het fractiesecretariaat, de verschillende fractiecommissies, evenals het fractiebestuur en de Stichting Fractiebureau, een uiteenlopende hoeveelheid archiefmateriaal. Dit materiaal betreft o.a. correspondentie, beleidsstukken en commissiestukken, notulen, verslagen, dossiers en documentatie, persberichten m.b.t. het politieke bedrijf en de toen couranten politieke kwesties.

6 6 CDA / Fractie Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig beperkt openbaar (B). Raadpleging van stukken, jonger dan 50 jaar, na toestemming fractiebestuur Tweede Kamer van het CDA. Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Christen Democratisch Appèl (CDA): Fractie, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, CDA / Fractie, , inv.nr....

7 CDA / Fractie 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het lopende archief op het secretariaat van de C.D.A. fractie wordt in blokken verdeeld, waarbij de levensduur van een kabinetsperiode als blok geldt. De stukken, die bij het secretariaat van de fractie binnenkomen, worden centraal op een postlijst ingeboekt en dan doorverwezen naar de commissie die de in deze stukken behandelde onderwerpen afhandelt. Deze verwijzing wordt in de postlijst vastgelegd. De secretariaten van de commissies behouden de stukken na afdoening en registreren ze zelf. Dit heeft als gevolg dat verschillende commissieblokken afwijkende registratuurplannen kunnen hebben. Bij toekomstige inventarisatie van het archief dient met deze verbanden rekening te worden gehouden. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF De rechtstitel is (nog) onbekend.

8 8 CDA / Fractie Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Aanvullingen AANVULLINGEN De eerstvolgende aanvulling op dit archief zal zijn de fractie-archieven m.b.t. de periode kabinet- Lubbers I over de jaren Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING In de beschrijving is voorlopig geen onderscheid gemaakt tussen het archief van de fractievoorzitter, dat van het archief van het fractiebestuur, en het archief van de Stichting Fractiebureau, omdat de stukken bij elkaar in dozen of ordners werden aangetroffen. Ook de andere rubrieken zijn door elkaar geraakt, maar er is zoveel mogelijk onderscheid gemaakt in blokken. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Het archief van de C.D.A.-fractie van de Tweede Kamer is onder te verdelen in: 1. Het archief van de fractievoorzitter, 2. Het archief van de fractiesecretaris, a. Het secretariaat van de fractie als geheel: postlijsten,besluitenlijsten e.d. en correspondentie. b. De archieven van de fractiecommissies met hun eigen secretariaten. In 1988, dus op het moment van de overdracht van het archief waren er zeven secretaresses bezig met de volgende commissie-archieven Buitenlandse Zaken en Defensie, 2. Ontwikkelingssamenwerking, Volksgezondheid en Millieubeheer, (z.g. Ruimteblok) 3. Sociale Zaken, Economische Zaken, Financien (SEF-blokken) 4. Ambtenarenzaken, 5. Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk/ Onderwijs en Wetenschappen, 6. Binnenlandse Zaken, Justitie/politie, Europese zaken. 7. Landbouw en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting. c. Het archief van de voorlichtingsfunctionaris. 3. Het archief van het fractiebestuur. 4. Het archief van de Stichting Fractiebureau, voor personele en materiele ondersteuning. 1 Het is mogelijk dat bepaalde secretariaatstaken vroeger anders waren ingedeeld. De berging van ogenschijnlijk door elkaar lopende rubrieken in eenzelfde doos wijst hierop.

9 CDA / Fractie 9 Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN De meeste oprichtingsstukken bevinden zich in het archief van het partijbestuur Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Partijorganen vóór de Officiële Oprichting, Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA), (1970) (1991)

10

11 CDA / Fractie 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL, A Oprichtingsstukken. TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL, A OPRICHTINGSSTUKKEN. 1 Urgentieprogramma's en voorstellen Gezamenlijke vergaderingen, studiedagen en verklaringen Voorstukken van de CDA-fractie, verzameld door dr. R. Kruisinga, eertijds fractieleider van de Christelijk-Historische Unie. Notulen van gezamenlijke bijeenkomsten van de fracties van de K.V.P., de A.R. en de C.H.U. en de eerste vergaderingen van het CDA. mei Zie inventarisnummer 324 B Stukken van het fractiesecretariaat, mogelijk ook van de fractievoorzitter en het fractiebestuur. B STUKKEN VAN HET FRACTIESECRETARIAAT, MOGELIJK OOK VAN DE FRACTIEVOORZITTER EN HET FRACTIEBESTUUR. 3-4 Postlijsten Postlijsten kernbewapening, "Belangrijke stukken aan alle leden" "Alle leden diversen" Stukken betreffende fractiestudiedagen en fractieweekends Besluitenlijsten Agenda's en besluitenlijsten mei 1981

12 12 CDA / Fractie Speeches en vragen "op alfabet" Stukken met het kenmerk "inbrengen vanaf w.o " 11 CDA algemeen (mogelijk archief van de fractievoorzitter): Agenda's van openbare vergaderingen. Openbare lijsten. Agenda's van fractievergaderingen. Brievenlijsten. Notities ten behoeve van kamerleden. Ingekomen brievenlijsten. 12 A: CDA algemeen: (mogelijk archief van de fractie voorzitter?) Agenda's van fractievergaderingen. Brievenlijsten Diversen B Correspondentie en andere zaken die direct betrekking hebben op Ans den Blanken, Arthur Hildebrandt Agenda's van fractievergaderingen. Stukken genaamd "fractie in actie" Diversen mei Kandidaatsstelling Tweede Kamerverkiezingen Formatie Toelichting CDA/VVD-regeerakkoord Formatie Formatie Kabinetscrisis/formatie Agenda's van fractievergaderingen Stukken genaamd "fractie in actië Diversen "Uit de fractie aan...." Kabinetsformatie

13 CDA / Fractie Verzamelde NIPO-politieke voorkeursgegevens eerste gedeelte 18 tweede gedeelte C Stukken van fractiecommissies. C STUKKEN VAN FRACTIECOMMISSIES Stukken van bijzondere commissies van het S.E.F.-blok (Sociale Zaken, Economische Zaken, Financiën) Agenda's, verslagen, diversen, "inbrengen", correspondentie A-Z augustus Voor de periode augustus-december 1979, zie lijstnummer Agenda's, verslagen, diversen, "inbrengen", correspondentie A-Z.. Juni Dossier Henk van Etten, diverse bedrijven. Vanuit formatieperiode 1981 nrs. S1-S33. Juni Agenda's, verslagen, diversen, "inbrengen". 8 juni 1977-augustus Agenda's en alfabetisch geordende correspondentie. 8 juni augustus Stukken van de "Kleine S.E.F." en bijzondere commissies Agenda's, verslagen, diversen. Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni 1981-maart Economische Zaken: correspondentie A-Z. Juni 1981-maart 1982 S.E.F.-blok: correspondentie A-Z. Juni 1981-maart Agenda's, verslagen, diversen. Juni 1981-september 1982 Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni 1981-september Commissie Midden- en Kleinbedrijf. Agenda's, verslagen, diversen. Juni 1981-september 1982 Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni 1981-september 1982 Commissie Ambtenarenzaken: Agenda's, verslagen, diversen. Juni 1981-september 1982 Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni 1981-september Archiefstukken van de commissie Sociale Zaken, vergaderstukken, alfabetisch geordende correspondentie, letters A-D

14 14 CDA / Fractie In te voegen stukken in reeds beschreven commissie-archieven: Stukken van augustus-december 1979 Betreft ook commissies in andere blokken! S.E.F.-blok. 30 Economische Zaken. Midden- en Kleinbedrijf. Kernenergie. Financiën 31 Bijzondere commissies, vallend onder Economische en Sociale Zaken. Agenda's van correspondentie van de commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Wetenschapsbeleid, Bijzondere commissies (S.E.F.-blok?), Binnenlandse Zaken, Justitie. 32 Agenda's op de correspondentie: Sociale Zaken, Economische Zaken, Financiën, Bijzondere commissies Stukken van de fractiecommissie Economische Zaken, met in de dozen geborgen stukken van andere commissies Correspondentie, alfabetisch geordend A-K. 34 L-Z. Voor de periode augustus-december 1979, zie lijstnummer Agenda's, verslagen, diversen. Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadiezen; correspondentie A-Z. Maart-november Correspondentie, alfabetisch geordend Stukken van de fractiecommissie Midden- en Kleinbe-drijf. Januari 1980-juni Stukken van de fractiecommissie Midden- en Kleinbe-drijf augustus 1979 Voor de periode augustus-december 1979, zie lijstnummer 29. Stukken van de fractiecommissie Kernenergie Zie ook lijstnummers Agenda's, verslagen, "In te brengen", speeches, diversen, Vermogensaanwasdeling (15.007) Agenda's, verslagen, "In te brengen", speeches, diversen, Vermogensaanwasdeling (15.007). Januari-juni Dossiers van de fractiecommissie Handelspolitiek Zie voor het vervolg lijstnummer Stukken van de fractiecommissie Sociale Zaken.

15 CDA / Fractie Correspondentie, alfabetisch geordend augustus A-K. 42 L-Z. 43 Agenda's, verslagen, diversen, "in te brengen", 1977-augustus Correspondentie, alfabetisch geordend Agenda's, verslagen, diversen, speeches, "in te brengen", moties, stemadviezen Agenda's, verslagen, diversen, speeches, "in te brengen", moties, stemadviezen, correspondentie A-Z Agenda's, verslagen, diversen. Juni 1981-september Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni 1981-september Correspondentie A-Z. Juni 1981-september Agenda's, verslagen, diversen. Maart-november Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Maart-november Correspondentie A-Z. Maart-november Stukken van de fractiecommissie Financiën Agenda's, verslagen, diversen, "in te brengen" augustus 1979 Voor de periode augustus-december 1979, zie lijstnummer Correspondentie, alfabetisch geordend augustus A-K. 53 L-Z. 54 Agenda's, verslagen, diversen, "in te brengen", speeches Alfabetisch geordende correspondentie Alle rubrieken. Januari-juni Agenda's, verslagen, diversen. Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni september Correspondentie A-Z en Werkgroepen. Juni 1981-september Werkgroep Postbank, Commissie Rijksuitgaven, Commissie Multinationals, Commissie "ISP/BC-PNL".

16 16 CDA / Fractie Financiën. Agenda's, verslagen, diversen. Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Maart-november Archiefstukken van de fractiecommissie kernenergie en de ondersteuningsgroep kernenergie Stukken van de fractiecommissie kernenergie juni Stukken van de fractiecommissie Volksgezondheid Agenda's, verslagen, diversen, stukken ten behoeve van het fractiebestuur, stukken ten behoeve van de Nieuwsbrief, alfabetisch geordende correspondentie A-F augustus Alfabetisch geordende correspondentie G-Z augustus Agenda's, verslagen, diversen, stukken ten behoeve van het fractiebestuur, stukken ten behoeve van de Nieuws-brief, vragen met betrekking tot de begroting, speeches, moties, "inbrengen", vragen aan ministers, etc Speeches, moties, vragen Alfabetisch geordende correspondentie Alle rubrieken. Januari-juni Stukken van de fractiecommissie Milieu Agenda's, verslagen, speeches, "inbrengen" oktober Agenda's, verslagen, speeches, "inbrengen", fractiebestuur, Nieuwsbrief, begroting, etc. November 1981-juni Stukken van de fractiecommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Correspondentie Agenda's, verslagen, diversen. Stukken betreffende de Nieuwsbrief en het fractiebestuur. "Speeches" en dossiers Fractiestukken en stukken van kamerleden Fractiestukken en stukken van kamerleden Correspondentie 1981 A-K.

17 CDA / Fractie Correspondentie 1981 L-Z. Correspondentie Correspondentie A-K. Correspondentie "Nog te behandelen". 77 Briefwisseling, alfabetisch op afzender Briefwisseling, alfabetisch op afzender A-K 78 Briefwisseling, alfabetisch op afzender L-Z. Vergaderstukken. Juni 1977-juli Vergaderstukken. Augustus 1978-december Speeches en ingekomen stukken van fractieleden 1977-november Stukken van de Fractiewerkgroep Kerk en Overheid Stukken betreffende de kabinetsformatie van Ontbreekt Stukken van de fractiecommissies Binnenlandse Zaken en Justitie Zie voor Binnelandse Zaken ook lijstnummer Binnenlandse Zaken, alfabetisch geordende correspondentie. Grondwet- en kieswetzaken. Civiele verdediging. Commissie misleidende reclame. Speeches Justitie Vragen grond- en kieswet Binnenlandse Zaken en Justitie Speeches Onderwijs, Binnenlandse Zaken en Justitie. 82 Binnenlandse Zaken. Mei juni 1981 Justitie. Oktober 1979-februari 1980 Agenda en verslagen, stukken aan de leden. 83 Justitie tot Werkgroep Verkeer en Waterstaat. Werkgroep Justitie Justitie, alfabetisch geordende correspondentie A-K. 85 L-Z. 86 Politie, alfabetisch geordende correspondentie juni 1981 Abortus juni 1981 Zie ook lijstnummer Justitie: algemeen, agenda

18 18 CDA / Fractie Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs en Wetenschappen. Misleidende reclame. Politiecommissie, alfabetisch geordende correspondentie, Binnelandse Zaken, algemeen Correspondentie van de commissie Justitie, alfabetisch geordend : A-R 91 Correspondentie van de commissie Justitie, alfabetisch geordend : S-Z. Vergaderstukken van de commissie Justitie Stukken betreffende de abortuswetgeving Archief van de fractiecommissie Ambtenarenzaken en Pensioenen Stukken van de fractiecommissies Onderwijs en Wetenschapsbeleid Onderwijs. Januari 1979-mei 1980 Wetenschapsbeleid Onderwijs, convocaten enz Correspondentie, alfabetisch geordend Correspondentie, alfabetisch geordend : A-K 97 Correspondentie, alfabetisch geordend : L-Z 98 Vergaderstukken , Vergaderstukken Ingekomen stukken van fractieleden Briefwisseling van de commissies Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Landbouw en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Millieu, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in één ordner, alfabetisch op afzender: F-Z Vergaderstukken van de commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Vergaderstukken van de commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, en diversen. Augustus 1978-december Vergaderstukken van de commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk juni Vergaderstukken van de commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

19 CDA / Fractie 19 Juli ; ingekomen stukken van fractieleden Archiefstukken van de bijzondere commissie Emancipatiebeleid Correspondentie van de commissie Verkeer en Waterstaat, alfabetisch geordend Ingekomen stukken van fractieleden van de commissie Verkeer en Waterstaat Vergaderstukken van de commissie Verkeer en Waterstaat Ingekomen stukken bij de commissie Verkeer en Waterstaat. Alfabetisch geordend letters A-K. Archiefstukken van de Studiecommissie Verkeer en Vervoer Agenda's en verslagen van de commissie Verkeer en Waterstaat; diverse stukken met betrekking tot het fractiebestuur en de rijksbegroting Stukken van de fractiecommissie Binnenlandse Zaken juni 1978 Zie voor Binnenlandse Zaken en Justitie ook lijst-nummers Ingekomen stukken van de kamerleden Aarts-Van Dam bij de commissie Ontwikkelingssamenwerking (Vervolg) Archiefstukken van de commissie Handelspolitiek Stukken van commissies inzake Buitenlandse Zaken en Defensie Ingekomen brieven over het kernwapenbeleid A-J. 108 K-V. 109 W-Z. 110 Verslagen van fractiecommissievergaderingen Dossiers defensie: Neutronenbom, ; Pax Christi, ; Commissie Justitia et Pax, Nederlands Instituut voor Vredesvraag-stukken Diverse dossiers: N.A.T.O.; Begeleidingscommissie Defensie van het wetenschappelijk instituut van het C.D.A.; "Klein B.O.D." (Buiten1. Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Defensie) Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking ;

20 20 CDA / Fractie Byzondere commissie Arabische Boycot, ; Fractiecommissie Nederlandse Antillen, verslagen en agenda's, Defensie: Correspondentie met militaire belangenorganisaties ; met hoofden geestelijke verzorging in het leger, ; Neutronenbom, ; Bevriezingsresolutie, Buitenlandse Zaken: Studiedagen, ; Diversen, , Convocaten "Stukken van oud-kamerleden" Ingekomen brieven inzake defensie Agenda's Verslagen Documentatie en rapporten over de non-proliferatie van kernwapens. 119 Commissie "Groot B.O.D." (Bu.Za., Ontwikkelingssamenwerking en Defensie); Algemene correspondentie. 120 Correspondentie Buitenlandse Zaken, A-G. 121 Correspondentie Buitenlandse Zaken, H-Z. 122 Europese zaken algemeen; Algemene buitenlandse politiek. 123 Mensenrechten: Europa en Amerika. 124 Mensenrechten: Diverse landen. 125 Mensenrechten: Afrika. 126 Dokumentatie van kamerleden. Brieven algemeen. Latijns Amerika. 127 Latijns Amerika Zuid-Afrika 128 Eerste gedeelte 129 Tweede gedeelte 130 Vrede en veiligheid. Stukken van kamerleden. 131 Verenigde Naties, Verre Oosten, Midden-Oosten.

21 CDA / Fractie Stukken betreffende defensie: Stukken van kamerleden, "stukken diversen". 133 Stukken betreffende defensie: Correspondentie met militaire belangenorganisaties Stukken van de commissie Landbouw en Visserij Speeches en concepten Agenda's, verslagen, diversen. Stukken betreffende de Nieuwsbrief en het fractiebestuur. Vragen betreffende de begroting februari Agenda's, verslagen, diversen. Stukken betreffende de Nieuwsbrief en het fractiebestuur. Vragen betreffende de begroting. Maart augustus Stukken "N.B.C.". Correspondentie A-Z Correspondentie A-Z ; Ingekomen adressen van de Vereniging Milieudefensie en Solidaridad ten gunste van een Derde-Were1dbeleid Agenda's, verslagen, diversen. Inbrengen, speeches, begroting Stukken van de Commissie Verkeer en Waterstaat. Zie ook de lijstnummers Stukken betreffende het verkiezingsprogram voor en de kabinetsformatie van Agenda's, verslagen, diversen. Stukken betreffende de Nieuwsbrief en het fractiebestuur. Vragen betreffende de begroting Stukken betreffende bijzondere commissies "Inbrengen", concepten van speeches, moties en vragen Stukken geordend op onderwerp, behandeld door kamerleden Losse, verspreid aangetroffen stukken. 146 Stukken, afkomstig van secretariaatsbureaus en in te voegen in het hoofdarchief. Fractiecommissie Onderwijs en Wetenschappen: Ingekomen stukken van Verkeer en Waterstaat Culturele minderheden.

22 22 CDA / Fractie Wetenschapsbeleid Gelijke behandeling man en vrouw Voor stukken betreffende Individualisering en Emancipatie zie lijstnummer Archiefstukken van het fractiebestuur en de Stichting Fractiebureau. 147 Dossier inzake openbaarbeid van commissievergaderingen "Bijlagen": Rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vermoedelijk te vernietigen doublures Stukken van fractieleden, alfabetisch op naam geordend A-J. 150 K-Z Ingekomen brieven bij het fractiebestuur A-D. 152 E-H. 153 I-L. 154 M-P. 155 Q-T. 156 U-Z. 157 Archiefstukken van de personeelscommissie van de Stichting Fractiebureau Dossiers, geordend als "bijlagen" op naam van een bepaalde zaak of kwestie A-F. 159 G-H. 160 I-L. 161 M-U. 162 V-Z. 163 Stukken betreffende werkbezoeken Convocaties en resumé's van het Breed en Smal

23 CDA / Fractie 23 Secretarissenoverleg Convocaties en verslagen van bijeenkomsten van het fractiebestuur Convocaties van bestuursvergaderingen van de fractie Besluitenlijsten Nr Nr , nr Correspondentie met politieke partijen KVP, ARP en CHU Stukken betreffende de "Welzijnsdiskussie" Archief van de voorlichtingsambtenaar D Dossiers, op onderwerp geordend Persberichten Juni 1979-september September 1980-oktober November 1981-september Verzonden brieven Ingekomen brieven over de bede in de Troonrede Ingekomen brieven bij de voorlichter Brieven en stukken van de voorlichter, nota's Brieven en stukken van de voorlichter, nota's Correspondentie D DOSSIERS, OP ONDERWERP GEORDEND. Deze stukken bevatten informele documentatie. Verschillende dossiers, bevattende circulaires van ministeries of van de Tweede Kamer der Staten- Generaal of van officiële knipseldiensten, zijn niet overgenomen a. Kabinet Biesheuvel. Cultuurbeleid K4a. Beeldende kunsten. K4c. Toneel. K4d. Letterkunde. K4g. Oudheidkundige vondsten. K4i. Orkesten en Nederlandse Opera. K4k. Kunst in het algemeen.

24 24 CDA / Fractie K4l. Radio, televisie, film. K4n. Regionale omroep, stadsomroepen. K4o. Kranten, subsidiëring. 181 K4p. Opiniebladen, subsidiëring. K4r. Instruktieve omroep. K4y. Kabelsysteem. K4z. Loskoppeling lidmaatsschap omroep. K4ee. Etherreclame. K4gg. Monumenten. Welzijnsbeleid. M4t. Knelpuntennota. 182 M4w. Particulier initiatief en overheid. M4z. Kaderwet. M4aa. Emancipatie. M4bb. Emancipatie van de vrouw. M4dd. Zuid-Molukkers. M4ff. Algemeen. 183 M4gg. Rechtswinkels. M4hh. Bejaardenbeleid. M4kk. Jeugd- en jongerenwerk. M4pp. Gezinsverzorging. M4qq. Daklozen; thuisloze vrouwen. M4ss. Surinamers en Antillianan, begeleiding. M4uu. Onvolledige gezinnen; een-oudergezinnen. M4vv. Alternatieve samenlevingsvormen. 184 Sport en recreatie. R4d. Recreatie en amateursport. R4e. Topsport. R4f. Natuur- en dierenbescherming. R4h. Sport door gehandicapten. R4l. Sport in het algemeen. R4k. Sportbeleid. Defensie. 5a. Navo. 5c. Personeelsbeleid. 5d2. Luchtmacht. 5e1. Dienstplichtigen. 5e1. Dienstplichtigen, uitstel- en vrijstellingsbeleid e2. VVDM/Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 5h. Artsen. 5m. Vrijstelling dienstplichtige artsen. 6m. Regionaal beleid. financiën 7u. Miljoenennota. 7x. Vermogensaanwasdeling (VAD). Justitie. 8b. Gevangenissen. 8d. Vreemdelingenbeleid. 8e. Strafrechtherziening. 8g. Drugsbeleid. 8k. Burgerlijke ongehoorzaamheid.

25 CDA / Fractie l. Gratiebeleid: 'Drie van Breda'. 8z. Zedelijkheidswetgeving. 8qq. Euthanasie. De west. 9c. Surinamers in Nederland. 9d. Nederlandse Antillen. Landbouw. 10a. Landbouw algemeen. 10c. Tuinbouw en fruitteelt. 10l. Zuivelindustrie. 10m. Grondpolitiek. 10n. Export van landbouwprodukten. Onderwijs. 11a. Basisonderwijs en kleuteronderwijs e. Hoger beroepsonderwijs. 11f. Lerarenopleiding, rechtspositie leraren. 11g. Contourennota. 11h. Middelschool. 11k. Vrije school, protest voor vrijheid van onderwijs. 11p. Open school. 11q. Permanente educatie, volkshogescholen. 11s. Werkende jongeren. 11t. Vormingswerk Jonge Volwassenen (V.J.V.) z. Jeugdminimumloon. 11aa. Stage-nota. 11bb. Verzorgingsstructuur. 11dd. Integratie beroepsonderwijs-vormingswerk. 11ff. Wetenschappelijk onderwijsbeleid. 11ii. Studiefinanciering. 11jj. Na-, her- en bijscholing. 11ll. Onderwijsbegroting oo. Onderwijs C.D.A.. 11rr. Onderwijs in het algemeen. Sociale zaken. 12h. Uitzendbureaus, koppelbazen. 12r. Werkloosheid, werkgelegenheidsbeleid algemeen. 12s. Werkloosheid, werkgelegenheidsbeleid jongeren. 12t. Werkloosheid, werkgelegenheidsbeleid buitenlandse werknemers u. Werkloosheid, werkgelegenheidsbeleid, pendel Oost-Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. 12aa. Arbeidswet algemeen. 12cc. Studiedag inkomensbeleid 14 september Verkeer. 13f. Openbaar vervoer algemeen. 13i. Verkeers- en vervoerssituaties. 13j. Verkeersveiligheid. 13u. Vliegveld Welschap. Waterstaat. W13b. Binnen- en kustvaart. W13j. Oosterschelde, Westerschelde. Miljeubeheer en volksgezondheid. M14b. Vervuiling zee en oceanen. M14c. Rijnconferentie.

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.57 Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.22.35 Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, 1976-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980)

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980) Nummer archiefinventaris: 2.19.046.08 Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, 1962-1967 (1980) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.27 Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.10.01.06 Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.10.01.06

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.08 Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca. 1400-1928 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie