Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong"

Transcriptie

1 Statistieken Laatste aanpassing 02/02/2015 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar voor de certificatenverplichting (zoals vermeld in artikel van het Energiedecreet), en van het aantal garanties van oorsprong voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling die werden uitgereikt in de periode 01/10/2004 tot en met 30/11/2014. Voor de warmtekrachtbesparing gerealiseerd door installaties die in dienst zijn genomen vóór 1 januari 2002 of die sinds die datum niet ingrijpend gewijzigd zijn kunnen enkel warmtekrachtcertificaten uitgereikt worden die niet aanvaardbaar zijn voor de quotumverplichting. Deze niet-aanvaardbare warmtekrachtcertificaten zijn niet mee opgenomen in deze sectie. Deze gegevens in deze statistiek zijn voorlopig en kunnen nog worden aangevuld. De meest recente voorbije maanden zijn in de toekomst zeer waarschijnlijk nog aan significante aanvullingen onderhevig, aangezien hiervoor nog niet alle meetgegevens door de VREG zijn ontvangen en/of verwerkt. Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 1 / 0

2 Warmtekrachtcertificaten zijn steuncertificaten: ze worden gebruikt als financiële steunverlening aan producenten van elektriciteit en warmte in een kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK). Ze kunnen niet worden aangewend ter staving van de levering van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, wat enkel toegelaten is via voorlegging van garanties van oorsprong. Voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 staat 1 warmtekrachtcertificaat niet meer voor 1MWh warmtekrachtbesparing, doch wordt een bandingfactor toegepast bij het berekenen van het aantal toe te kennen warmtekrachtcertificaten per MWh. Garanties van oorsprong voor WKK worden uitgereikt ter bewijs van de opwekking van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (hierna: blauwe stroom), en kunnen worden aangewend ter staving van de levering van blauwe stroom. Voor elke MWh elektriciteitsproductie uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling wordt een garantie van oorsprong uitgereikt. Enkel voor elektriciteit die in het distributie- en transmissienet is geïnjecteerd, is de garantie van oorsprong een verhandelbaar goed. Elektriciteit die ter plaatse van de opwekking is verbruikt, ontvangt garanties van oorsprong die meteen worden geregistreerd als verbruikt. In onderhavig document wordt onder uitgereikte garanties van oorsprong bedoeld: garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling en die in het distributie- of transmissienet is geïnjecteerd. Dit document is opgedeeld in 2 hoofdstukken: namelijk: 1. Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten 2. Aantal uitgereikte garanties van oorsprong 1. Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten Uitgereikte warmtekrachtcertificaten van 10/2004 tot en met 11/2014. Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten die aanvaardbaar zijn voor de certificatenverplichting, per productiemaand, per technologie. Jaar/Maand van productie aftapcondensatie stoomturbin e andere wkk Gasturbine met warmteteru gwinn interne verbranding smotor steg stirlingmotor stoommachi ne tegendrukst oomturbine nov/ Totaal Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 2 / 0

3 Jaar/Maand van productie aftapcondensatie stoomturbin e andere wkk Gasturbine met warmteteru gwinn interne verbranding smotor steg stirlingmotor stoommachi ne tegendrukst oomturbine okt/ sep/ aug/ jul/ jun/ mei/ apr/ maa/ feb/ jan/ dec/ nov/ okt/ sep/ aug/ jul/ jun/ mei/ apr/ maa/ Totaal Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 3 / 0

4 Jaar/Maand van productie aftapcondensatie stoomturbin e andere wkk Gasturbine met warmteteru gwinn interne verbranding smotor steg stirlingmotor stoommachi ne tegendrukst oomturbine feb/ jan/ dec/ nov/ okt/ sep/ aug/ jul/ jun/ mei/ apr/ maa/ feb/ jan/ Totaal Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 4 / 0

5 Jaar/Maand van productie aftapcondensatie stoomturbin e andere wkk Gasturbine met warmteteru gwinn interne verbranding smotor steg stirlingmotor stoommachi ne tegendrukst oomturbine Totaal Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 5 / 0

6 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten per maand en per technologie Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 6 / 0

7 Aantal toegekende certificaten per maand per technologie Onderstaande grafieken tonen het verloop van het aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten per technologie, die bruikbaar zijn voor de jaarlijkse certificatenverplichting zoals vermeld in artikel van het Energiedecreet. Warmtekrachtcertificaten toegekend voor aftap-condensatiestoomturbine Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 7 / 0

8 Warmtekrachtcertificaten toegekend voor andere wkk Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 8 / 0

9 Warmtekrachtcertificaten toegekend voor Gasturbine met warmteterugwinning Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 9 / 0

10 Warmtekrachtcertificaten toegekend voor interne verbrandingsmotor Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 10 / 0

11 Warmtekrachtcertificaten toegekend voor steg Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 11 / 0

12 Warmtekrachtcertificaten toegekend voor stirlingmotor Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 12 / 0

13 Warmtekrachtcertificaten toegekend voor stoommachine Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 13 / 0

14 Warmtekrachtcertificaten toegekend voor tegendrukstoomturbine 2. Aantal uitgereikte Garanties van oorsprong voor WKK Uitgereikte garanties van oorsprong van 1/2007 tot en met 11/2014. De grafiek en de tabel tonen het aantal uitgereikte garanties van oorsprong voor geproduceerde elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling voor elektriciteit die op het Vlaamse distributie- en transmissienet werd geïnjecteerd, in de periode van 1/2007 tot en met 11/2014, die bruikbaar zijn voor de jaarlijkse certificatenverplichting zoals vermeld in artikel van het Energiedecreet. Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 14 / 0

15 Aantal uitgereikte garanties van oorsprong voor geproduceerde elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling die in het distributie- en transmissienet Jaar/Maand aftap- werd geïnjecteerd Gasturbine in interne de betreffende stegperiode, tegendrukst per jaar en Totaal per technologie. van productie verbranding smotor oomturbine condensatie stoomturbin e met warmteteru gwinn nov/ okt/ sep/ aug/ jul/ jun/ mei/ apr/ maa/ feb/ jan/ dec/ nov/ okt/ sep/ aug/ jul/ jun/ mei/ Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 15 / 0

16 Jaar/Maand van productie aftapcondensatie stoomturbin e Gasturbine met warmteteru gwinn interne verbranding smotor steg tegendrukst oomturbine Totaal apr/ maa/ feb/ jan/ dec/ nov/ okt/ sep/ aug/ jul/ jun/ mei/ apr/ maa/ feb/ jan/ Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 16 / 0

17 Jaar/Maand van productie aftapcondensatie stoomturbin e Gasturbine met warmteteru gwinn interne verbranding smotor steg tegendrukst oomturbine Totaal Aantal uitgereikte WKK-garanties van oorsprong, per maand en per technologie Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 17 / 0

18 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 18 / 0

19 Aantal toegekende WKK-garanties van oorsprong per maand per technologie Onderstaande grafieken tonen het verloop van het aantal uitgereikte garanties van oorsprong voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling per technologie, voor elektriciteit die op het distributie- of transmissienet werd geïnjecteerd. Garanties van oorsprong toegekend voor elektriciteitsproductie uit aftap-condensatiestoomturbine Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 19 / 0

20 Garanties van oorsprong toegekend voor elektriciteitsproductie uit Gasturbine met warmteterugwinning Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 20 / 0

21 Garanties van oorsprong toegekend voor elektriciteitsproductie uit interne verbrandingsmotor Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 21 / 0

22 Garanties van oorsprong toegekend voor elektriciteitsproductie uit steg Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 22 / 0

23 Garanties van oorsprong toegekend voor elektriciteitsproductie uit tegendrukstoomturbine Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong voor elektriciteitsopwekking uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling p 23 / 0