DEEL 2 : Huishoudelijk & Sportief Reglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 2 : Huishoudelijk & Sportief Reglement"

Transcriptie

1 DEEL 2 : Huishoudelijk & Sportief Reglement 1.INHOUDSTAFEL 1.INHOUDSTAFEL ALGEMENE BEPALINGEN Toepassing Toetreding nieuwe leden Algemeen BAANTOELATING & GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) Theoretisch examen, Praktische proeven bij de pro en Baanproef Theoretisch examen Praktische proeven Baanproef Starters-Clubhandicap 54 tot hcp 46 = Starterstornooien Rabbits-tornooien en Golfvaardigheidsbewijs = GVB EGA handicap BIJZONDERE SCOREKAARTEN Extra Day Score (EDS) Specifieke voorwaarden in verband met het indienen van een scorekaart gespeeld tijdens een buitenlandse wedstrijd Specifieke voorwaarden in verband met het indienen van een scorekaart gespeeld tijdens een commerciële wedstrijd ( type auto- en drankenmerken, enz..) Wedstrijden georganiseerd of gepatroneerd door Golf Vlaanderen of de KBGF in opdracht van sponsors HANDICAP Algemeen ETIQUETTE Het snelle spel = Ready Golf De hinder De voorrang TERREIN Algemeen Op de baan Op de greens In de bunkers Op de afslagplaatsen... 9 Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 1

2 7.6. Fairplay (speler ß> marker) Oefenzone = Driving Range & Practice area (tussen de muren) Driving Range Practice area (tussen de muren) - GEEN gebruik van Driving-range golfballen Gebruik clubmateriaal Op de baan / Veiligheid Voorschriften in verband met kledij en gsm s BEZOEKERS - greenfee spelers : VEILIGHEID Het gevaar van de golfswing Fore Onweer WEDSTRIJDEN : inschrijvingen, afmeldingen, timing, scores Tornooien Tornooien op eigen course - beschikbaarheid van de baan Inschrijvingslijsten (zie i-golf) Inschrijvingslijsten: Inschrijven, timing Algemeen Thuiswedstrijden Externe wedstrijden Afmeldingen - sancties bij niet naleven regels inschrijving Invullen en indienen scorekaarten, resultaten wedstrijden, sancties Prijsuitreiking wedstrijden Hole in one TORNOOIEN Clubtornooien : Clubkampioenschap: Senioren Ladies Men s JUNIOREN GOLF ON MONDAY = GOM SANCTIES (BEVOEGDHEID BESTUURSCOMITE) Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 2

3 2.ALGEMENE BEPALINGEN 2.1. Toepassing Het Huishoudelijk Reglement van ECPG Zwijnaarde (hierna Reglement genoemd) wordt opgesteld door het Bestuurscomité, dat de bevoegdheid heeft wijzigingen aan het Reglement aan te brengen. Het Reglement dient te worden nageleefd door alle leden van ECPG Zwijnaarde en, in zoverre van toepassing, ook door de bezoekers. Het Huishoudelijk Reglement is opgesplitst in 2 delen: Deel 1 het Intern & Bestuursreglement en Deel 2 het Huishoudelijk & Sportief Reglement. Deze Reglementen vervangen geenszins de regels van de KBGF of Golf-Vlaanderen, maar vullen die aan met een aantal lokale regels Toetreding nieuwe leden De Voorzitter beslist over de toetreding van leden tot ECPG Zwijnaarde en over de eventuele schorsing of schrapping ervan. Bij aanvaarding door de Voorzitter, die hierover autonoom beslist, wordt een aanvraagformulier bij de secretaris ingediend. Nieuwe leden die reeds een handicap hebben via een eventuele vorige club maar niet in het i-golf systeem zijn opgenomen, dienen een door de secretaris van die club ondertekend attest voor te leggen. Indien dit attest niet kan voorgelegd worden moeten zij de theorie en praktische proeven opnieuw afleggen. In geval van schrapping of schorsing kan het lid worden gehoord door het Bestuurscomité alvorens de Voorzitter definitief over schorsing of schrapping beslist Algemeen ECPG Zwijnaarde is lid van de Koninklijke Belgische Golf Federatie en moet daardoor de reglementen van de KBGF toepassen. Oefenen op de Driving range en op de Practice (tussen de muren) kan men vanaf het ogenblik dat men lid is en in orde is met de bijdrage aan de Golffederatie = Federatiekaart. De toegang tot de golfcourse van ECPG Zwijnaarde is, voor eigen leden, toegestaan vanaf het slagen van de Baanproef (= Clubhandicap 54). Greenfee spelers dienen over een EGA hcp 36 te beschikken of een Clubhcp 45 indien begeleid door een eigen Clubspeler met EGA hcp <36. ECPG Zwijnaarde beschikt over 2 Golf courses: Op de Qualifying Course spelen zowel de Men als de Ladies vanaf de Back/Witte tees. Op de Jubilee Course (niet Qualifying Course) wordt vanaf de Front/Rode tees gespeeld aan 70% van de exacte handicap. Beschrijvingen van beide terreinen zijn terug te vinden op de clubwebsite. Elke captain beslist of een tornooi op de Qualifying Course gespeeld qualifying, counting of non-qualifying is. De gekozen formule wordt bij elke wedstrijd vermeld op i-golf. Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 3

4 3. BAANTOELATING & GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) Een speler mag slechts op de baan indien hij geslaagd is voor de Baantoelatingsproef (=Clubhandicap 54) ttz als zijn Examen fiche clubleden afgetekend is en hij de daarbij horende sticker ontvangen heeft. Sticker die de speler goed zichtbaar aan zijn golftas dient te bevestigen Theoretisch examen, Praktische proeven bij de pro en Baanproef Theoretisch examen De leden kunnen zich inschrijven voor de theorielessen over etiquette en golfregels welke in de club gegeven worden. De lessen gaan door de derde dinsdag en derde donderdag van de maand om 19u in de vergaderzaal met aansluitend examen. Eerste uiteenzetting (dinsdag) : Algemene kennismaking met golf - golfmateriaal - terrein. Tweede les (donderdag): Golfregels. Daarna volgt het Examen over de etiquette en de golfregels op basis van vragen opgesteld door de KBGF in de vorm van multiple choice. Het officiële, verkorte, golfregelboekje mag tijdens de proef gebruikt worden. Om te slagen voor een theorie-examen moet men 23 goede antwoorden hebben op 30 vragen. Bij het slagen ontvangt men een Examen fiche clubleden. Daarin staan de verschillende stappen die moeten doorlopen worden om te evolueren in de theoretische en praktische kennis van het golfspel. Deze Examen fiche clubleden dient men steeds bij te hebben. Het is het bewijs van het volgen én slagen van de verschillende stappen Praktische proeven De pro of de examinator zal de speler testen op verschillende praktische vaardigheden en bij het slagen de Examen fiche clubleden invullen en ondertekenen rangeballen slaan op de practice met club naar keuze. Van de tien ballen moeten er minimum 7 correct zijn, dwz min of meer een rechte lijn volgen met een minimale afstand. Afstanden: 100 meter voor heren, 80 meter voor dames, 60 meter voor kinderen tot 12 jaar (eigen) ballen chippen naar de chipping-green. Van de tien ballen moeten er minimum 5 correct zijn, dwz. dat zij hoogte maken en vervolgens neerkomen op de chipping-green. - 5 (eigen) ballen putten op de putting-green van op 10 meter. Van de vijf ballen moeten er minimum 4 tot stilstand komen in een cirkel van max. 2 meter van de hole. - 5 (eigen) ballen putten op de putting-green van op 2 meter. Van de vijf ballen moeten er minimum 4 tot stilstand komen in een cirkel van max. 30 cm van de hole. Mogelijke examinatoren zijn de pro, alle captains en de leden van de R&H Commissie. Na het slagen van de twee proeven verkrijgt men de baanpermissie, met de vermelding in het i-golf systeem: baanpermissie behaald op datum van xx-xx-xxxx, hetgeen belangrijk is voor de junioren met het oog op deelname in de Golf-Vlaanderen Kids Tour Baanproef Indien de kandidaat geslaagd is voor het theorie-examen én de praktische proeven, kan de baanproef (over 9 holes) afgelegd worden onder begeleiding van een examinator, zijnde alle captains en leden van de Hcp Commissie. Deze proef wordt gespeeld op de Jubilee-Course Front/rode tees; heren krijgen 24 strokes, dames 26 strokes. Om te slagen moeten minimum 18 punten behaald worden. Wordt er op wintergreens gespeeld dan wordt de behaalde score herleid tot 80%. Men beschikt dan over Clubhandicap 54 en de daarbij horende sticker. Vanaf dan mag de speler zonder begeleider op het golfterrein oefenen, maar liefst met een buddy (andere speler die de golfvaardigheden kan bijsturen). Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 4

5 3.2. Starters-Clubhandicap 54 tot hcp 46 = Starterstornooien Na het bekomen van de Clubhandicap 54 kan de speler deelnemen aan de Starters-tornooien (van Clubhandicap 54 tot en met Clubhandicap 46). Deze starters-tornooien (9 holes) worden op de Jubilee Course (front tees = rood) gespeeld. Eens men Clubhandicap 45 behaalt, ontvang men het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) en mag men deelnemen aan de Rabbits-tornooien Rabbits-tornooien en Golfvaardigheidsbewijs = GVB Na het behalen van het Golf-Vaardigheids-Bewijs (= Clubhandicap 45) kan de speler deelnemen aan de Rabbitstornooien en een aantal andere wedstrijden op ECPG Zwijnaarde. De Rabbits-tornooien worden op de Qualifying Course gespeeld: Back tees voor de Heren én Front tees voor de Dames. Als Rabbit kan men ook deelnemen aan een aantal tornooien op externe terreinen die deze hcp toelaten EGA handicap 36 Eens Clubhandicap 37 behaald, kan de EGA proef afgelegd worden EGA handicap 36 (of lager) kan behaald worden tijdens een Rabbits-tornooi op eigen terrein of tijdens een externtornooi. Eens de speler EGA hcp 36 (of lager) behaald heeft dient hij, ter bevestiging, 9 holes te lopen met een examinator. Hierbij is niet zozeer het aantal behaalde punten van tel, wél de kennis van de golfregels. Om dit te testen zullen tijdens deze ronde praktische situaties bevraagd worden, waarbij de speler een correcte uitleg dient te verschaffen. Deze proeven worden afgenomen door een lid van het Core Team die deze met de kandidaat bespreekt en oordeelt of zijn/haar kennis voldoende is om de behaalde EGA handicap te verkrijgen. Bij niet-slagen voor deze test kan de handicap teruggezet worden naar de situatie ervoor. Meldingsplicht : Indien een speler tijdens een extern tornooi een EGA handicap van 36 of lager behaalt dient hij dit asap te melden aan de secretaris of een lid van de Regel en Handicapcommissie van ECPG Zwijnaarde. Met een EGA hcp 36 kan men op 90% van de Belgische golfterreinen spelen! Niet slagen op de proeven Zij die niet geslaagd zijn voor een bepaald onderdeel, zullen dat deel moeten overdoen op een volgend examen Hoe wordt de HCP verder aangepast? Door het deelnemen aan officiële qualifying tornooien zowel intern als bij andere golfclubs. De resultaten worden via i- golf verwerkt en komen automatisch in de handicaphistoriek van de speler. 4. BIJZONDERE SCOREKAARTEN 4.1. Extra Day Score (EDS) Vanaf Clubhandicap 54 kunnen maximum 5 EDS kaarten (Extra Day Score) per kalenderjaar ingediend worden. Deze scorekaarten kunnen gespeeld worden op zowel ons eigen terrein als op een externe course. Een EDS-kaart is pas geldig als de marker een EGA hcp 28 heeft en aan de hieronder vermelde voorwaarden voldoet. Maximum 3 EDS kaarten met dezelfde marker. Voorwaarden voor het spelen van EDS-kaarten: - gespeeld tijdens een NIET qualifying wedstrijd/uitstap op een qualifying terrein. - gespeeld in een Belgische Club of in Clubverband in het buitenland op alle terreinen conform met het USGA Course Rating System. - enkel voor spelers met een EGA hcp 4.5 tot en met Clubhandicap 54 (cat 2 tot cat 6). Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 5

6 - registreren op de EDS lijst van volgende gegevens: - naam en federatie kaartnummer van de speler - aantal holes (9 of 18) - datum en uur - naam en federatie kaartnummer en exacte HCP van de marker - playing handicap van de speler - vóór de start de scorekaart laten afstempelen op het secretariaat van de golfclub (*). - de scorekaart dient ingevuld en door speler en marker ondertekend te zijn. - wanneer de speler na de registratie op de EDS lijst de kaart niet binnenbrengt zal dit als NR (no-return) aanzien worden met verhoging van de HCP met 0,1 als gevolg. (*) Het spelen van EDS-kaarten op de Qualifying Course van ECPG Zwijnaarde: daar onze club geen permanent secretariaat heeft, moet het spelen van een EDS-kaart voorafgaandelijk gemeld worden aan het secretariaat of de captain (schriftelijk (via mail of sms) of telefonisch (met schriftelijke bevestiging). Bijkomende voorwaarden: speler en marker mogen geen verwanten zijn de marker moet een EGA hcp 28 hebben wanneer de Stableford score van de EDS-kaarten sterk afwijkt van de scores behaald in de normale qualifying wedstrijden kan de Handicap Commissie de HCP van de speler corrigeren een EDS-kaart voor het behalen van EGA hcp 36 kan enkel gespeeld worden met als marker een lid van het Sportbestuur Specifieke voorwaarden in verband met het indienen van een scorekaart gespeeld tijdens een buitenlandse wedstrijd Conform het EGA systeem wordt een buitenlandse score slechts in de handicaphistoriek verwerkt indien de score wordt gestaafd door een officiële uitslag van de wedstrijd. Deze uitslag moet een volledig overzicht van alle deelnemers en hun score geven en afgeleverd/bevestigd zijn door de golfclub/federatie die deze wedstrijd heeft georganiseerd Specifieke voorwaarden in verband met het indienen van een scorekaart gespeeld tijdens een commerciële wedstrijd ( type auto- en drankenmerken, enz..) De uitslagen zijn enkel ontvankelijk als de wedstrijd via i-golf/my golf en door de ontvangende/organiserende club voor de sponsor verwerkt worden. Op dat moment wordt de score, zonder tussenkomst van ECPG Zwijnaarde, automatisch in de persoonlijke handicaphistoriek van de golfer opgenomen. Uitslagen van wedstrijden die niet via geautomatiseerd handicapsysteem worden verwerkt door de ontvangende/organiserende club worden NIET als wedstrijd aanvaard en een individuele score uit een dergelijke wedstrijd wordt ook NIET aanvaard als een EDS-score Wedstrijden georganiseerd of gepatroneerd door Golf Vlaanderen of de KBGF in opdracht van sponsors Deze uitslagen worden aanvaard, eventueel als EDS-score ingegeven in de handicaphistoriek van de speler. 5. HANDICAP 5.1. Algemeen EGA-handicap: van 0 tot 36,0 Clubhandicap: 36,1-54,0 Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 6

7 Elke speler met EGA handicap < 36,0 moet in het voorbije kalenderjaar tenminste vier Handicap Scores inleveren teneinde een Actieve Handicap (C) te behouden. Een speler met een Niet Actieve Handicap (NC) dient minimum 3 scorekaarten te spelen om terug Actief te worden. De aanpassingen van de handicaps gebeurt volgens de regels van het EGA handicapping systeem, en primeert op alle andere. Elke speler is te allen tijde verantwoordelijk voor het correct toepassen van de eigen handicap, dit volgens de EGA reglementen. Alleen de regels volgens de laatst geldende versie van het EGA handicap systeem zijn geldig. Deze kunnen gevonden worden op de website van de KBGF. Elke speler heeft slechts één Handicap. Deze Handicap, uitgedrukt in Exacte Handicap, wordt vastgesteld en aangepast door zijn Home Club. Indien een speler lid is in meer dan één Club, moet hij zelf beslissen welke Club zijn Home Club is. De speler moet, voordat hij op de golfbaan van zijn Home Club of op een andere golfbaan een wedstrijd speelt, er zeker van zijn dat zijn Exact Handicap volledig is bijgewerkt. Indien dit niet het geval is, moet hij eventuele wijzigingen/aanpassingen van zijn Exact Handicap zelf uitvoeren en deze melden bij het organiserend Comité. Elke speler moet met behulp van een Playing Handicap Tabel zijn eigen Playing Handicap kunnen vaststellen. Hij moet tevens zijn aantal Strokes Received kunnen berekenen met de tabel voor Strokes Received. formule : EGA hcp x 113 / SI + (CR-PAR) o o o o EGA hcp = EGA handicap van de speller SI = slope index van de baan (voor de gespeelde tees) CR = course rating van de baan (voor de gespeelde tees) PAR = par van de baan 6.ETIQUETTE 6.1. Het snelle spel = Ready Golf Het is ontzettend vervelend achter een partij te spelen die bijzonder traag het parcours speelt. Raak niet achterop bij de vorige partij = als je de flight voor jou niet meer ziet, dan doe je aan slowplaying. Als het jouw beurt is, zorg ervoor dat je al bij jouw bal bent, dat je de juiste golfclub gekozen hebt en dat je klaar bent om te slaan. De laagste handicap binnen een flight is verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de wedstrijd. Vermijd veelvuldige oefenswings. Als je een bal zoekt, laat dan eventueel de volgende partij door vooraleer de drie voorgeschreven minuten om zijn. Bij de green aangekomen, plaats de golfkar steeds in de richting van de volgende afslagplaats. Verlaat onmiddellijk de green als je gedaan heeft met putten. Noteer de scores slechts als je aangekomen bent bij de volgende afslagplaats De hinder Voor het golfspel is rust en sereniteit nodig. Vermijd daarom, als een andere speler zijn slag uitvoert: Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 7

8 je te verplaatsen, te bewegen of te praten. te dicht bij de speler te staan. in het verlengde van zijn spellijn te gaan staan op de green, of achter hem wanneer hij speelt. een schaduw te veroorzaken in de puttinglijn van een speler De voorrang Het is de verantwoordelijkheid van de groep om aansluiting te houden met de groep die vóór hen speelt. Indien de groep een volledige hole afstand verliest en de groep achter hen ophoudt, dan behoren zij die groep door te laten, ongeacht het aantal spelers in die groep. Een partij die afsnijdt én/of geen volledige ronde speelt heeft geen enkel voorrangsrecht op de baan. 7. TERREIN 7.1. Algemeen Golfschoenen met spikes (metalen noch kunststof) zijn niet toegelaten. Golftrolleys zijn niet toegelaten op afslagplaatsen, greens, bunkers, ruimtes tussen greenbunkers en afgebakende zones. Trolleys/golfkarren dienen steeds op minstens 2 meter van de greens te blijven en steeds in de richting van de volgende hole geplaatst. Iedere speler mag slechts met één bal op de baan tenzij in gevallen door de golfreglementen toegestaan of indien vergezeld van de pro voor een les op de baan. Ballen (géén Driving-rangeballen) die worden gevonden op het terrein worden eigendom van de gelukkige vinder. Kinderen onder de 12-jaar worden alleen toegestaan op de practice en op de baan mits de aanwezigheid van een begeleider met golfvaardigheidsbewijs of een van de ouders. Niet betalende familieleden worden niet toegelaten op de golfbaan tenzij als caddy. Huisdieren zijn niet toegelaten op het terrein Op de baan Iedere speler dient steeds zijn eigen golfuitrusting bij zich te hebben. Deze moet minstens bestaan uit een pitchfork, marker, ballen en clubs. De club-badge (bewijs van lidmaatschap) moet steeds zichtbaar zijn. Eén van de principes van golf bestaat erin dat men de bal altijd moet spelen "zoals hij ligt". Hoe minder het terrein er dus beschadigd bij ligt, hoe minder kans men maakt de bal op een slechte ligging te vinden. Plaggen (divots of graszoden) die losgeslagen zijn tijdens de swing, dienen teruggeplaatst in de juiste richting, en effen gemaakt Op de greens De greens zijn de fijnste en meest kwetsbare gedeeltes van de baan, die heel wat zorg en onderhoud vereisen. Als de speler op de green komt, dient hij altijd eerst de pitchmark (plaats van impact) van de bal te zoeken en deze zo snel mogelijk met de pitchfork te herstellen. Kijk goed rond en herstel pitchmarks die andere spelers niet hersteld hebben. Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 8

9 Leun niet op de putter tijdens het wachten op de green. Sleep niet met de voeten over de green of voer er geen draaibewegingen op. Herstel ook altijd eventuele marks na het uitholen. Sta niet te dicht bij de hole zelf om de randen niet te beschadigen of te vervormen. Om te putten, haal de vlag behoedzaam uit de hole en leg ze voorzichtig neer op de green. Plaats de vlag behoedzaam terug in de hole. Haal nooit de bal met het putterhoofd uit de hole Plaats nooit een golfzak op de green. Rij nooit met een golfkar op de green of voorgreen. De voorgreen is meestal gemarkeerd met witte aanduidingen op de grond. Indien niet blijf dan op 2 meter van de green. Om te oefenen mag er geen enkele green van het normale golfterrein gebruikt worden. Het gebied tussen de bunkers en de greens mag niet worden betreden met trolleys. Nà het uitholen wordt de vlag desgevallend correct teruggeplaatst en gaat men naar de volgende afslagplaats. Daar pas worden de scores van de vorige hole genoteerd In de bunkers Bij het verlaten van de bunker moeten alle sporen in het zand uitgewist worden, zelfs als er geen hark ligt. Ook de sporen van andere spelers die het mogelijks vergeten zijn Op de afslagplaatsen Aan elke tee-box is er een mat in kunstgras voorzien teneinde het gras zoveel mogelijk te sparen. Er mag dus niet afgeslagen worden naast de matten in het gras. Ook niet op de Driving range. Rij nooit met een golfkar op de afslagplaats Fairplay (speler ß> marker) Van elke speler wordt verwacht dat hij/zij strikte aandacht schenkt aan de fairplay tijdens het spel. Dit geldt zowel voor het correct toepassen van de golfregels door de speler, als door de marker. De marker is verantwoordelijk voor de score van de speler en ziet mee toe op de correcte toepassing van de golfregels Oefenzone = Driving Range & Practice area (tussen de muren) De driving-range ballen zijn eigendom van ECPG en mogen enkel en alleen op de driving-range gebruikt worden. Het is dus verboden practice ballen te gebruiken op de golfbaan, de putting, pitching en chipping practice Driving Range Het is verboden om zelf driving-range ballen op te rapen. Indien de driving-range volzet is zal men slechts één emmertje ballen afslaan teneinde de andere spelers ook de gelegenheid te geven de driving-range te gebruiken. Op de driving-range uitsluitend van de voorziene matten afslaan, nooit vanuit het gras. Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 9

10 Practice area (tussen de muren) - GEEN gebruik van Driving-range golfballen Ook op de practice area tussen de muren worden de pitchmarks op de oefengreens alsook de sporen in de bunkers hersteld. Putting green: naar de putting green mag nooit gechipt worden, ook geen chip en run 7.8. Gebruik clubmateriaal Bij gebruik van clubmateriaal zoals de buggy, dient men de grootste zorg te dragen voor het materiaal. Elke speler moet na gebruik steeds de buggy terugbrengen op de voorziene plaats. Mocht het materiaal ongewild toch beschadigd geraken, dan moet dit asap gemeld worden aan een lid van het Bestuurscomité Op de baan / Veiligheid Hole 1: spelers op hole 1 dienen voorrang te geven aan spelers op hole 6 - zij dienen ook rekening te houden met de bel afslag hole 6. Hole 6 (backtees): is een call-on hole. Alvorens af te slaan de bel luid en krachtig gebruiken teneinde enerzijds de spelers op de green van hole 6 EN de spelers op hole 1 te verwittigen. Spelers op green hole 6 dienen de green te verlaten en te wachten tot wanneer de afslagen zijn verricht. Daarna kunnen ze verder uitholen terwijl de spelers van afslag naar fairway komen. Spelers op afslag hole 6 hebben altijd voorrang op spelers van hole 1. Hole 8: Spelers op de fairway van hole 8 hebben voorrang op de driving-range spelers Voorschriften in verband met kledij en gsm s Men moet de universele dress code voor golf respecteren: Polo (geen t-shirts). Geen blue jeans. Geen shorts (wel bermuda). Kousen of sokken verplicht. Golfschoenen met spikes zijn niet toegelaten - noch in metaal, noch in kunststof. Tijdens het golfspel is het gebruik van draagbare telefoons verboden. GSM s worden op stil gezet of uitgeschakeld. Ter gelegenheid van de prijsuitreikingen wordt steeds een dresscode voorgeschreven. Indien een speler de voorgeschreven dresscode niet respecteert zal geen prijs aan deze speler overhandigd worden. Iedere organiserende captain beslist over de dresscode. Alle KBGF en Golf-Vlaanderen interclub-tornooien worden in ECPG uniform gespeeld - uniform te verkrijgen bij het secretariaat. 8. BEZOEKERS - greenfee spelers : Een bezoekende speler kan via i-golf zijn startuur boeken en zijn greenfee betalen. Hier kan hij ook de beschikbaarheid van het terrein raadplegen. De tarieven en voorwaarden voor een greenfee-speler zijn terug te vinden op de clubwebsite. Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 10

11 Voor een greenfee speler is een minimum EGA-handicap van 36 vereist. Clubhandicap 45 indien begeleid door een eigen Clubspeler met hcp 36 of lager. Per flight dient minimum één speler over een EGA hcp 36 te beschikken. Een 3-bal flight: maximum gezamenlijke hcp van 110. Een 4-bal flight: maximum gezamenlijke hcp van 130. Iedere bezoekende speler moet in het bezit zijn van een geldige Federatie-kaart. Bezoekers dienen steeds de reglementen en de local rules van ECPG te respecteren: deze zijn terug te vinden enerzijds op de website anderzijds in de Country Club én op de Driving Range. Bezoekers die spelen zonder geldige greenfee of de regels niet respecteren zullen van het terrein gewezen worden en hun home-club zal van de overtreding op de hoogte gebracht worden. 9. VEILIGHEID 9.1. Het gevaar van de golfswing Speel nooit zolang de spelers voor jou nog in het bereik zijn van jouw verst mogelijke slag. Als je oefenslagen uitvoert, let er dan op dat de mensen die je omringen (en vooral die achter jou, die je niet ziet) ver genoeg van jou verwijderd zijn, zodat zij het risico niet lopen om door jouw golfclub, opvliegende aarde of steentjes te worden geraakt Fore Indien door een slag een derde persoon gevaar loopt om getroffen te worden door een weggeslagen bal, dient de speler en zeker ook de medespelers, onmiddellijk en luid FORE te roepen. Hierdoor worden andere personen erop gewezen dat ze dekking dienen te zoeken voor een bal die in hun richting werd geslagen Onweer Het grote gevaar bij onweer is de bliksem. Wacht niet tot het laatste moment om bescherming te zoeken. Ga zo snel mogelijk weg van open vlaktes, plaatsen op hoogten, alleenstaande bomen, water, meren, vijvers, rivieren. Ga weg van metaal: afsluitingen, ijzerdraad, elektrische kabels, sproei-installaties, golfkar, golfclubs, paraplu. Zoek een schuilplaats en blijf onbeweeglijk én gehurkt in een laag gebied, een zandgebied (met inbegrip van de bunkers, als ze niet blank staan), of in schuilplaatsen op de baan. 10. WEDSTRIJDEN : inschrijvingen, afmeldingen, timing, scores Tornooien Alle interne en externe tornooien staan onder de leiding van de (wedstrijd-)captain of zijn vervanger. Indien de captain zich laat vervangen, zal dit vermeld worden bij de inschrijvingen. Buiten competitie spelen in een tornooi of een wedstrijd wordt niet toegestaan. Scorekaarten dienen steeds ingediend te worden: een speler die deelneemt aan een wedstrijd heeft de plicht de scorekaart voor die wedstrijd in te dienen, op straffe van sanctie. Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 11

12 De captain is verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de wedstrijd. Alle deelnemers aan de tornooien ingericht door ECPG Zwijnaarde, moeten lid zijn van de club. Voor speciale wedstrijden kunnen aangepaste wedstrijdreglementen van toepassing zijn. Deze zullen ten gepaste tijde ter beschikking zijn Tornooien op eigen course - beschikbaarheid van de baan Bij tornooien op eigen terrein is het parcours van de club enkel beschikbaar voor de deelnemers aan de wedstrijd. De baan is tijdens de wedstrijd gesloten voor andere spelers. Dit zal tijdens de wedstrijd aangeduid zijn op het toegangspoortje. Bij een onvolledige bezetting van de wedstrijd kan de wedstrijdcaptain toelating geven aan andere spelers, om onder bepaalde voorwaarden, het parcours te gebruiken Inschrijvingslijsten (zie i-golf) De inschrijvingslijsten op i-golf zullen steeds volgende elementen bevatten: Plaats van het tornooi. Spelformule. Naam van de wedstrijdcaptain en GSM-nummer. Eventuele sponsor(s). Eerste afslagtijd. Prijs greenfee (bij externe tornooien). Grens handicap. Leeftijdsgrens. Naam Marshall, indien beschikbaar. Ruimte voor reservespelers Inschrijvingslijsten: Inschrijven, timing Algemeen De inschrijvingslijsten voor wedstrijden worden gepubliceerd op i-golf. Inschrijven kan via i-golf (Golf Vlaanderen). Wanneer een speler zich heeft ingeschreven voor een tornooi, wordt verwacht dat hij of zij op het besproken tijdstip aanwezig is: op een vraag om vroeger of later te spelen kan in principe niet worden ingegaan. Na het sluiten van de inschrijvingsperiode worden de flights opgemaakt. Elke speler krijgt een bevestiging via no-reply mail met vermelding van tornooi ; datum ; starttijd ; handicap ; medespelers en andere inlichtingen inzake prijsuitreiking én dresscode. De starttijden kunnen door elke speler geverifieerd worden via i-golf (Golf Vlaanderen) Thuiswedstrijden Spelers die laattijdig nog wensen in te schrijven kunnen contact opnemen met de wedstrijdcaptain. De speler moet minimum 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Indien niet kan de wedstrijdcaptain eventueel een aanwezige reservespeler als vervanger inschakelen. Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 12

13 De te late inschrijvers kunnen zich vrijblijvend aanbieden op de dag van de wedstrijd (minstens 30 min. voor de aanvang van de wedstrijd). Indien ondertussen een plaats zou vrijgekomen zijn, door afzegging van een deelnemer, kan in chronologische volgorde van aanbieding deze plaats ingenomen worden Externe wedstrijden Spelers die laattijdig nog wensen in te schrijven kunnen contact opnemen met de wedstrijdcaptain. De speler dient 45 minuten voor de start aanwezig te zijn Afmeldingen - sancties bij niet naleven regels inschrijving Uitschrijven vóór opmaak van de flights à geen probleem. Uitschrijven nà verspreiden van de flights à eerste maal - verwittigingsmail + volgend tornooi uitgesloten. 2 de keer uitschrijven nà verspreiden van de flights à verwittigingsmail + volgende 2 tornooien uitgesloten. Afbellen op de dag van de wedstrijd/tornooi à eerste maal - verwittigingsmail + uitgesloten voor de volgende uitstap/tornooi. Tweede keer afbellen in zelfde seizoen op de dag van de wedstrijd/tornooi à verwittigingsmail + volgende 2 uitstappen/tornooien uitgesloten. Niet opdagen op dag zelf zonder verwittiging à NO SHOW = voor te leggen aan de hcp-commissie - eventuele sanctie : 14 dagen op non-actief én bij volgend tornooi dubbele deelname fee te vereffenen Afmeldingen (in nood) kunnen enkel via GSM (telefoon géén sms) naar de wedstrijdcaptain Invullen en indienen scorekaarten, resultaten wedstrijden, sancties Indien de scorekaart niet getekend is door de speler, wordt de speler gediskwalificeerd. Indien de scorekaart niet getekend is door de marker, worden speler en marker gediskwalificeerd. Namen moeten duidelijk vermeld zijn. Indien de scorekaart niet juist of onvolledig is ingevuld (naam en voornaam van speler, exact HCP, Playing HCP, ) wordt de speler gediskwalificeerd. Een gediskwalificeerde speler zal in principe als uitslag een score krijgen onder de bufferzone voor zijn HCP. De speler in kwestie zal vanaf een volgend tornooi zijn gestegen HCP moeten toepassen. Een speler die zijn kaart niet indient (no return) zal, behalve bij aanvaarde uitzondering, eveneens een score krijgen onder de bufferzone voor zijn HCP. Bij thuistornooien - met gunshot - dienen de spelers hun scorekaart binnen te brengen maximum 15 minuten nà het binnenkomen van de eerste flight. Zoniet worden zij gediskwalificeerd. Alle beslissingen betreffende diskwalificatie zullen gebaseerd zijn op de richtlijnen in de nota EGA Handicap van de KBGF, zoals gebeurlijk aangepast door de KBGF. Deze nota kan geraadpleegd worden op de website van de KBGF. Een speler die werd gediskwalificeerd zal, op diens verzoek, gehoord worden door het Bestuurscomité met het oog op bevestiging of verbreking van de sanctie Prijsuitreiking wedstrijden In principe gebeurt de prijsuitreiking na het tornooi of op daarvoor aangekondigde data. Het is aan te raden hiervoor de info op i-golf te raadplegen. Een speler kan enkel aanspraak maken op een prijs als zijn hcp "confirmed" is. Alle prijzen worden enkel uitgereikt aan de spelers die aanwezig zijn op de prijsuitreiking en die de dresscode gerespecteerd hebben. Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 13

14 Bij ploegwedstrijden worden de prijzen afgeleverd per aanwezige speler. In het andere geval gaat de prijs naar de volgende ploeg Hole in one Een speler die tijdens een wedstrijd een of meerdere hole(-s) in one speelt, dient de gebruikelijke tractatie aan te bieden aan de spelers van zijn eigen flight, de flight voor zijn eigen flight en die erna. Alleen onder deze voorwaarde wordt de hole in one gehomologeerd en wordt de speler in het clubhuis geafficheerd op de hole in one-lijst. 11. TORNOOIEN Clubtornooien : De sportieve werking van de club wordt gecoördineerd door de Head-captain. De Head-captain schrijft zijn team in op tornooien georganiseerd door KBGF en Golf-Vlaanderen De Head-captain kan zich laten bijstaan door één of meerdere vice-captains. De Head-captain maakt deel uit van de sportcommissie. De Head-captain maakt elk jaar een algemene Golfkalender, met daarin de verschillende evenementen en wedstrijden van alle divisies verwerkt. Wanneer? De interne Clubtornooien worden maandelijks georganiseerd - afwisselend op zaterdag en/of zondag! Starttijd respectievelijk om 9.30u en 14u. Wanneer? De externe Clubtornooien gaan maandelijks door op zaterdag. Starttijd afhankelijk van de ontvangende club Clubkampioenschap: is bestemd voor golfers die ECPG Zwijnaarde als home-club hebben vorig golfjaar minimum aan 3 ECPG clubtornooien/-uitstappen deelgenomen hebben beschikken over een actieve handicap. De eerste ronde wordt tegen Par gespeeld - op extern terrein - alle heren van dezelfde tee - dames van dezelfde tee. De maximale EGA-handicap voor deelname is 30. Het aantal deelnemers is beperkt tot 27. Er wordt gespeeld in 3-bal flights. De verdeling heren/dames wordt berekend volgens de verhouding van het totale aantal heren en dames leden. Na de eerste ronde wordt een verrekening naar strokes gedaan. De cut: de beste 18 spelers en speelsters worden weerhouden (aantal heren/dames in verhouding met inschrijvingen). De strokes van de eerste ronde worden meegenomen naar de tweede ronde die gespeeld wordt op de Qualifying Course van ECPG Zwijnaarde in strokeplay. Clubkampioen én clubkampioene wordt de speler én speelster met de beste bruto score over de twee ronden. Bij gelijke stand voor de eerste plaats, volgt een sudden death play-off vanaf hole 1 tot de winnaar bekend is Senioren Zijn senioren: alle spelers die in een bepaald kalenderjaar de leeftijd van 50 jaar bereiken. Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 14

15 De sportieve werking van de groep van de senioren wordt gecoördineerd door de Seniorcaptain. De Seniorcaptain schrijft zijn team in op tornooien georganiseerd door de KBGF en Golf-Vlaanderen. De Seniorcaptain kan zich laten bijstaan door één of meerdere vice-captains. De Seniorcaptain maakt deel uit van het Core Team. De Seniorcaptain zal elk jaar een agenda maken, met daarin de verschillende evenementen en wedstrijden voor de senioren. Wanneer? Elke tweede vrijdag van de maand wordt het parcours vrijgehouden voor de Seniorwedstrijden (excl. feestdagen). Starttijden: 9.30u en 13.30u Ladies De sportieve werking van de groep der dames wordt gecoördineerd door de Ladiescaptain. De Ladiescaptain schrijft haar team in op tornooien georganiseerd door de KBGF en Golf-Vlaanderen. De Ladiescaptain kan zich laten bijstaan door één of meerdere vice-captains. De Ladiescaptain maakt in principe deel uit van het Core Team. De Ladiescaptain zal elk jaar een agenda maken, met daarin de verschillende evenementen en wedstrijden voor de dames. Wanneer? Elke laatste dinsdag van de maand wordt het parcours vrijgehouden voor Ladieswedstrijden (excl. feestdagen). Starttijd : 14u Men s De sportieve werking van de groep van de heren wordt gecoördineerd door de Men s captain. De Men s captain kan zich laten bijstaan door één of meerdere vice-captains. De Men s captain schrijft zijn team in op tornooien georganiseerd door Golf-Vlaanderen. De Men s captain maakt in principe deel uit van het Core Team. De Men s captain zal elk jaar een agenda maken, met daarin de verschillende evenementen en wedstrijden voor de heren. Wanneer? Elke tweede en vierde dinsdag van de maand wordt het parcours vrijgehouden voor de Men s wedstrijden (excl. feestdagen). Starttijd: rekening houdend met de avondschemering, maar niet vòòr 17u en niet na 18u JUNIOREN Junioren zijn clubleden die in een bepaald kalenderjaar de leeftijd van 22 jaar niet bereikt hebben. De sportieve werking van de groep der junioren wordt gecoördineerd door de Juniorverantwoordelijke. De Juniorverantwoordelijke kan zich laten bijstaan door één of meerdere vice-captains. De Juniorverantwoordelijke maakt deel uit van het Core Team. De Juniorverantwoordelijke zal elk jaar een agenda maken, met daarin de verschillende evenementen, stages en wedstrijden voor junioren Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 15

16 Tijdens de junioractiviteiten is het gebruik van alcohol, drugs en rookwaren ten strengste verboden. GSM s zijn verboden tijdens de groepslessen en alle wedstrijden. Inbreuken op de regels kunnen aanleiding geven tot sancties. Een sanctie wordt bepaald door de Juniorverantwoordelijke of zijn vervanger. De Juniorverantwoordelijke organiseert ten gepasten tijde groepslessen. Wanneer? Iedere zondagmorgen (niet tijdens de schoolvakanties) tussen 9u en 12u is er, tijdens het golfseizoen, juniorentraining. Tijdens deze oefensessies hebben de junioren voorrang op de volwassenen zowel op de course als op de Driving Range en tussen de muren GOLF ON MONDAY = GOM Teneinde tegemoet te komen aan de vraag van de spelers om ook op weekdagen een uitstap naar ander golfclubs te organiseren werd de GOM in het leven geroepen. Om de 2 weken op maandag wordt een golf-uitstap georganiseerd. De Gom-uitstappen staan onder de verantwoordelijkheid van de GOM-verantwoordelijke. De Gom-verantwoordelijke maakt jaarlijks zijn uitstappen-agenda op. Inschrijvingen via i-golf. 12. SANCTIES (BEVOEGDHEID BESTUURSCOMITE) Het niet naleven van het Reglement kan aanleiding geven tot sancties, waarover door het Bestuurscomité wordt beslist. De sancties kunnen gaan van : schriftelijke vermaning. schorsing van het recht op de baan van ECPG te spelen (deze schorsing kan aan voorwaarden worden verbonden). uitsluiting van het lidmaatschap van ECPG. De reden, aard en omvang van de sanctie zal steeds aan betrokkene medegedeeld worden. Leden en spelers aan wie een sanctie wordt opgelegd, hebben het recht door het Bestuurscomité gehoord te worden. -o--o--o--o--o--o-- Huishoudelijk en Sportief Reglement 2020 Pagina 16