Uw portefeuilleverslag Leesgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw portefeuilleverslag Leesgids"

Transcriptie

1 Uw portefeuilleverslag Leesgids

2

3 Leesgids bij uw portefeuilleverslag Bij Deutsche Bank beschikt u over alle instrumenten voor een proactieve opvolging van uw portefeuille ten opzichte van uw financiële doelstellingen en van de risico s waaraan uw geld is blootgesteld. Dankzij uw portefeuilleverslag, uw Online Portfolio Manager en uw notificaties en berichten kunt u de onzekerheden binnen uw portefeuille verminderen in geval van ongunstige markttendensen. Via deze instrumenten bent u niet alleen op de hoogte over de toestand en de evolutie van uw totale tegoeden in het kader van uw bankrelatie, maar ook over de eventuele afwijkingen ten opzichte van uw doelstellingen en financiële behoeften en ten opzichte van de voorzorgsregels inzake beleggingen. Samen met uw persoonlijk adviseur kunt u vervolgens de juiste beslissingen nemen.

4

5 Inhoud 1. Voorblad 6 2. Samenvatting van de portefeuille 7 Dit deel omvat de onderverdeling van de totale portefeuille volgens categorie, doelstelling en vreemde munt.. Notificaties en berichten 9 Dit deel omvat het geheel aan notificaties en berichten met betrekking tot de gehele portefeuille en met betrekking tot de afzonderlijke doelstellingen Liquiditeiten, Bescherming en Groei. 4. Gedetailleerde posities 12 Dit deel omvat de gedetailleerde weergave van de producten die de cliënt op het ogenblik van de creatie van het rapport in portefeuille had. De onderverdelingen worden getoond indien de cliënt op dat ogenblik ook effectief posities had. Posities in discretionair beheer worden in grijstint weergegeven. 5. Transacties 16 Dit deel geeft per doelstelling een overzicht van de beleggingstransacties voor de rapporteringsperiode. Er is een onderverdeling voorzien per doelstelling, per transactietype en per productcategorie. 6. Details van de cashflows 18 Details van de cashflows sinds het begin van het kalenderjaar Details van de cashflows voor de komende 10 jaar 7. Historisch rendement 19 Dit geeft het jaarlijks nettorendement van de portefeuille weer voor de voorbije 10 jaar, inclusief kosten en taksen. 5

6 <*>ACT_OUTPUT_NAME:N_9455_052690_L.pdf<*> <*>ACT_OUTPUT_DIR:9/<*> 1. Voorblad Uw portefeuillerapport Beheerstype DB Personal Portefeuille Uw adviseur ELISE MUNIZ a b c 2 1 Dhr. Bert ETIENNE xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Rapporteringsperiode 1 december maart 2019 d Brussel, 1 maart 2019 Inhoud 1. Samenvatting van uw portefeuille Algemeen overzicht 2 Onderverdeling van uw portefeuille 2. Notificaties en berichten 4. Gedetailleerde posities Liquiditeiten 5 Bescherming 6 Groei 8 4. Historiek transacties 9 5. Details van uw cashflows Cashflows van het lopende jaar 11 Toekomstige cashflows Historiek prestaties van uw portefeuille 1 7. Wettelijke informatie 14 4 Geachte cliënt, We bezorgen u hierbij graag uw portefeuilleverslag over de bovengenoemde periode. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, dan kunt u uiteraard steeds terecht bij uw DB Personal adviseur. Met vriendelijke groeten Veerle Haenebalcke Head of Retail and Personal Banking 1. Identificatie van de cliënt Naam en adres van de hoofdrelatie. 2. Identificatie van de portefeuille a. Segment [DB DB Personal of Private Banking]. b. Hoofdrelatie. c. Adviseur [indien DB Personal of Private Banking]. d. Rapporteringsperiode.. Inhoudstafel De inhoudstafel is dynamisch en toont enkel de delen die effectief ook in het rapport aanwezig zijn. 4. Introductiebrief Deze brief wordt gebruikt om het rapport te introduceren en eventuele wijzigingen aan de inhoud te duiden. 6

7 2. Samenvatting van de portefeuille 1. Samenvatting van uw portefeuille Overzicht op 1 maart Uw totale tegoeden ,19 EUR Prestatie sinds het begin van het jaar -2,27% 2 Liquiditeiten 2.062,17 EUR 1 Evolutie van de prestatie van uw totale tegoeden UW MIN a 2 TOTAALBEDRAG Bescherming ,2 EUR 1 2 UW MIN b KAPITAAL BESCHERMD OP VERVALDAG Evolutie van de marktwaarde van uw totale tegoeden Groei UW MAX ,79 EUR 1 c 5 TOTAALBEDRAG (in duizenden) Pagina 2 van De totale waarde in EUR van de portefeuille op het einde van de rapporteringsperiode in 2 decimalen 2. De nettoprestatie van de totale portefeuille sinds het begin van het jaar in % met 2 decimalen. Een opsplitsing per doelstelling a. Liquiditeiten 1. Weergave van de totale waarde in EUR van de Liquiditeiten op het einde van de rapporteringsperiode in 2 decimalen. 2. Weergave van de doelstellingen Lmin en Lmax (In rood indien L<Lmin en indien L>Lmax) zonder decimalen.. Weergave van de verhouding van de totale waarde van de Liquiditeiten tot de totale portefeuille aan de hand van een lijnbalk. b. Bescherming 1. Weergave van de totale waarde in EUR van de Beschermingsproducten op het einde van de rapporteringsperiode in 2 decimalen. 2. Weergave van de doelstelling Pmin (In rood indien P<Pmin) zonder decimalen.. Weergave van de verhouding van de waarde van de Beschermingsproducten tot de totale portefeuille aan de hand van een lijnbalk. c. Groei 1. Weergave van de totale waarde in EUR van de Groeiproducten op het einde van de rapporteringsperiode in 2 decimalen. 2. Weergave van de (optionele) doelstelling Gmax (In rood indien G > Gmax) zonder decimalen.. Weergave van de verhouding van de waarde van de Groeiproducten tot de totale portefeuille aan de hand van een lijnbalk. 4. Evolutie van de nettoprestatie van de totale portefeuille a. Voortschrijdende weergave per rapporteringsperiode 5. Evolutie van de marktwaarde van de totale portefeuille a. Voortschrijdende weergave per rapporteringsperiode 7

8 Dit deel omvat de onderverdeling van de totale portefeuille volgens categorie, doelstelling en vreemde munt. 1. Samenvatting van uw portefeuille Overzicht op 1 maart 2019 Samenstelling van uw portefeuille 1 Per categorie Liquiditeiten 1,% Tak 21 4,92% Obligatiefondsen 0,00% Obligaties 75,69% Defensieve gemengde fondsen 0,00% Neutrale gemengde fondsen 0,00% Dynamische gemengde fondsen 0,00% Tak 2 0,00% Aandelenfondsen 0,00% Aandelen 6,06% Grondstoffen 0,00% Alternatieve investeringen 0,00% Andere 0,00% Alle vermogens onder de doelstelling Liquiditeiten TAK 21 producten Overheden, Bedrijven, High Yield, Groeilanden en andere obligatiefondsen Overheden, Bedrijven, High Yield, Gestructeerde producten, Cashcertificaten, Converteerbare obligaties Defensieve gemengde fondsen Neutrale gemengde fondsen Dynamische gemengde fondsen 4 TAK 2-verzekeringen Aandelenfondsen Aandelen, Warranten, Rechten, aan aandelenmarkten gelinkte obligaties en gestructureerde producten Grondstoffen Absolute Return, Vastgoed, Termijncontracten in deviezen, Converteerbare Obligatiefondsen, andere alternatieve beleggingen Overige producten, die niet werden vermeld Per doelstelling Per munt 2 1,% Liquiditeiten 6,40% Bescherming 2,27% Groei 82,79% EUR 11,60% USD 4,40% NOK 1,22% TRY Pagina van Onderverdeling per categorie (+ gewicht in 2 decimalen) a. Op basis van de productcategorieën in Triple A. b. De categorieën worden steeds getoond, zelfs als ze geen positie bevatten. c. De percentages worden steeds getoond, zelfs als ze geen positie bevatten. d. De volgorde van de productcategorieën ligt vast. 2. Onderverdeling per doelstelling (+ gewicht in 2 decimalen) a. Op basis van de verdeling in Liquiditeiten, Beschermings- en Groeiproducten in verhouding tot het totaal vermogen, en dit in een vaste volgorde Liquiditeiten-Bescherming-Groei. b. In de legende worden steeds alle drie de doelstellingen getoond, zelfs als een of twee doelstellingen nul zijn. c. In de grafiek worden enkel de doelstellingen getoond die niet nul zijn.. Onderverdeling in vreemde munten (+ gewicht in 2 decimalen) a. Maximum zes posities worden getoond b. Indien er meer dan zes posities zijn, zullen de eerste 5 munten worden getoond. Alle andere worden samengevat in Andere. c. De positie in Andere kan dus groter of kleiner zijn dan eender welke andere getoonde positie. 8

9 . Notificaties en berichten Dit deel omvat het geheel aan notificaties en berichten met betrekking tot de gehele portefeuille en met betrekking tot de afzonderlijke doelstellingen Liquiditeiten, Bescherming en Groei. 2. Notificaties en berichten Overzicht op 1 maart 2019 Het risico van uw portefeuille 1 U mag maximum 0% risico nemen op de totaliteit van uw portefeuille. Op dit moment neemt u 8,95% risico op de totaliteit van uw portefeuille. Dit komt overeen met ,68 EUR tegenover een maximum van ,86 EUR. Notificaties Berichten Liquiditeiten 1. Te weinig liquiditeiten Het bedrag van uw portefeuille Liquiditeiten ligt lager dan uw minimumdoelstelling. Geen bericht Bescherming Geen notificatie Geen bericht Groei Geen notificatie Geen bericht Uw totale tegoeden 2. Blootstelling groep emittenten > 10% Een groep emittenten vertegenwoordigt meer dan 10% van uw tegoeden. Om het kredietrisico te beperken, raden wij u aan om deze posities af te bouwen.. Producten onderhevig aan het bail-in principe Bancaire obligaties, gestructureerde producten en bankaandelen zijn onderhevig aan het bail-in principe. Voor meer informatie omtrent BRRD: Pagina 4 van Blootstelling van de portefeuille aan risico a. Deze weergave wordt enkel getoond wanneer het een Advisory portefeuille betreft en het Financial ID de status vervolledigd, verouderd of te herzien heeft. b. In blauw wordt het maximum risicobedrag en -percentage uitgedrukt dat door de cliënt werd bepaald in het Financial ID. c. In groen of rood wordt het risicobedrag en -percentage van de portefeuille getoond op het ogenblik dat het rapport werd gecreëerd - Rood indien het % hoger is dan het maximumrisico. - Groen indien het % lager is dan het maximumrisico. 9

10 Dit deel omvat het geheel aan notificaties en berichten met betrekking tot de gehele portefeuille en met betrekking tot de afzonderlijke doelstellingen Liquiditeiten, Bescherming en Groei. 2. Notificaties en berichten Overzicht op 1 maart 2019 Het risico van uw portefeuille U mag maximum 0% risico nemen op de totaliteit van uw portefeuille. Op dit moment neemt u 8,95% risico op de totaliteit van uw portefeuille. Dit komt overeen met ,68 EUR tegenover een maximum van ,86 EUR. Notificaties Berichten Liquiditeiten 1. Te weinig liquiditeiten Het bedrag van uw portefeuille Liquiditeiten ligt lager dan uw minimumdoelstelling. Geen bericht Bescherming 2 Geen notificatie Groei Geen bericht Geen notificatie Geen bericht Uw totale tegoeden 2. Blootstelling groep emittenten > 10% Een groep emittenten vertegenwoordigt meer dan 10% van uw tegoeden. Om het kredietrisico te beperken, raden wij u aan om deze posities af te bouwen.. Producten onderhevig aan het bail-in principe Bancaire obligaties, gestructureerde producten en bankaandelen zijn onderhevig aan het bail-in principe. Voor meer informatie omtrent BRRD: Pagina 4 van 14 NOTIFICATIES - L Max-doelstelling overschreden - L Min-doelstelling geschonden - P Min-doelstelling geschonden - Max 20% per obligatie-emittent in P (behalve Deutsche Bank) - Min 75% distributieproducten in P - G Max-doelstelling overschreden - Max 20% in in eenzelfde product (t.o.v. Liquiditeiten Bescherming - groei, behalve aandelen) - Max 50% in Private Invest Best managers of DB Lifelong Income (t.o.v. Liquiditeiten - Bescherming - Groei) - Max X% in High Yield-obligaties, obligaties zonder rating en perpetuele obligaties - Max 10% per aandeel in G Liquiditeiten Bescherming Groei BERICHTEN - Ratingverlaging door S&P - Ratingverlaging door Moody s - Ratingverhoging door S&P - Ratingverhoging door Moody s - Obligatie komt in de komende maanden op vervaldag - Morningstar ratingverlaging - Morningstar ratingverhoging - Arbitrage-opportuniteit in uw portefeuille - Fonds verschuift van G Medium naar G Risky - Fonds verschuift van G Risky naar G Medium - Obligatie verschuift van G Medium naar G Risky - Obligatie verschuift van G Risky naar G Medium - Ratingverlaging door S&P - Ratingverlaging door Moody s - Ratingverhoging door S&P - Ratingverhoging door Moody s - Obligatie komt in de komende maanden op vervaldag - 10

11 Dit deel omvat het geheel aan notificaties en berichten met betrekking tot de gehele portefeuille en met betrekking tot de afzonderlijke doelstellingen Liquiditeiten, Bescherming en Groei. 2. Notificaties en berichten Overzicht op 1 maart 2019 Het risico van uw portefeuille U mag maximum 0% risico nemen op de totaliteit van uw portefeuille. Op dit moment neemt u 8,95% risico op de totaliteit van uw portefeuille. Dit komt overeen met ,68 EUR tegenover een maximum van ,86 EUR. Notificaties Berichten Liquiditeiten 1. Te weinig liquiditeiten Het bedrag van uw portefeuille Liquiditeiten ligt lager dan uw minimumdoelstelling. Geen bericht Bescherming Geen notificatie Geen bericht Groei Geen notificatie Geen bericht Uw totale tegoeden 2. Blootstelling groep emittenten > 10% Een groep emittenten vertegenwoordigt meer dan 10% van uw tegoeden. Om het kredietrisico te beperken, raden wij u aan om deze posities af te bouwen.. Producten onderhevig aan het bail-in principe Bancaire obligaties, gestructureerde producten en bankaandelen zijn onderhevig aan het bail-in principe. Voor meer informatie omtrent BRRD: Pagina 4 van 14 NOTIFICATIES - Financial ID al 2 jaar niet herzien (Non Advisory) - Financial ID niet vervolledigd - Financiële doelstellingen al 2 jaar niet herzien - Uw doelstellingen zijn niet in lijn met uw tegoeden - Max 10% per obligatie-emittent in uw totale portefeuille (behalve Deutsche Bank) - Max 10% niet preferente obligaties - Financial ID te herzien - Max Risk geschonden Total tegoeden BERICHTEN - Instrument gewijzigd van P naar G - Instrument gewijzigd van G naar P - Vervaldag obligatie over minder dan 10 jaar: wijziging van G naar P - Herinnering Non Advisory - Geblokkeerde positie - Geblokkeerd door nalatenschap - Positie in waarborg gegeven - Prijs ouder dan 60 dagen - Bail In principe 11

12 4. Gedetailleerde posities Dit deel omvat de gedetailleerde weergave van de producten die de cliënt op het ogenblik van de creatie van het rapport in portefeuille had. De onderverdelingen worden getoond indien de cliënt ook effectief posities had op dat ogenblik. Posities in discretionair beheer worden in grijstint weergegeven.. Gedetailleerde posities Overzicht op 1 maart Liquiditeiten 2.062,17 EUR Bescherming ,2 EUR Groei ,79 EUR b NAAM REFERENTIE WAARDE IN DEVIES WAARDE IN EUR a Cashrekening DB E-ACCOUNT ,28 EUR DB E-FIDELITY ACCOUNT ,84 EUR DB E-SAVING ACCOUNT ,05 EUR DB INVESTOR ACCOUNT ,00 NOK 0,00 EUR Pagina 5 van Liquiditeiten a. Onderverdeling - Rekeningen (alle rekeningen worden getoond, ook als het saldo nul is) 1. Zichtrekening 2. Spaarrekening - Geldmarktfondsen - Verzekeringen 1. Geldmarktfondsen in TAK 2 b. Weergave - Benaming - Referentie 1. Rekeningen: rekeningnummer 2. Geldmarktfondsen: ISIN code. Verzekeringen: Tak 21 of Tak 2 - Waarde in vreemde munten (leeg indien enkel een positie in EUR) - Waarde in EUR 12

13 . Gedetailleerde posities Overzicht op 1 maart Liquiditeiten 2.062,17 EUR Bescherming ,2 EUR Groei ,79 EUR b PRESTATIE NAAM ISIN CODE EMITTENT GECONSOLIDEERDE NOMINALE WAARDE/ AANTAL KAPITAAL BESCHERMD OP EERSTE AANKOOP - DATUM VERVALDAG COUPON S&P MOODY'S MORNIINGSTAR GEMIDDELDE LAATSTE AANKOOP- PRIJS PRIJS VERLOPE WAARD N E IN INTRESTE EUR SINDS SINDS 01/01/2018 AANKO OP INTRESTEN/ SINDS DIVIDENDEN (incl. intr./div.) NOTIF. a Vervaldag 1- jaar EUR 100% 18/01/201 18/07/2019 0,00% A+ Aa 102,00 112,29 n/a ,00-0,8% 10,09% 10,09% EUR 100% 0/08/2011 0/08/2019 0,00% A A1 102,00 105,15 n/a ,00-0,77%,09% 2.011,50 EUR 22,81% a Vervaldag 4-6 jaar EUR 100% 17/12/ /12/202 0,00% A- A 102,00 99,79 n/a 8.981,10-2,05% -2,17% -2,17% EUR 100% 14/11/ /11/2024 1,00% A- A 102,00 98,9 n/a ,90-1,91% -,54% 29,80 EUR -1,40% a Vervaldag 7-10 jaar EUR 100% 17/12/ /12/2025 1,00% A- A 102,00 98,99 n/a 8.909,10-2,84% -2,95% 229,6 EUR -0,45% EUR 100% 27/0/ /0/2027 0,00% A A1 102,00 90,9 n/a 21.69,60-4,05% -11,8% -11,8% EUR 100% 26/04/ /04/2027 0,50% A- A 101,50 99,6 n/a ,50-0,% -1,84% -1,84% 1) De aangeduide rating is deze van ofwel het product, ofwel de uitgever, ofwel de garantiegever ofwel deze van de onderliggende obligatie die als onderpand dient in het geval van een Special Purpose Vehicle. Pagina 6 van Bescherming a. Onderverdeling - Vervaldag < 1 jaar - Vervaldag 1 - jaar - Vervaldag 4-6 jaar - Vervaldag 7-10 jaar - Vervaldag 11+ jaar - Verzekeringen (TAK 21) - Overige b. Weergave per kolom - Productgegevens (1. Productnaam, 2. Referentie (ISIN of Tak 21 ),. Uitgever) - Nominale waarde / Aantal deelbewijzen - Kapitaalbescherming: minimum verwachte waarde op eindvervaldag - Eerste aankoop: datum van de eerste positie (aankoop of inkomende effectentransfer), tot zolang de positie in de portefeuille aanwezig is - Vervaldag / Coupon - Rating: Standard & Poor s / Moody s / Morningstar - Gemiddelde aankoopprijs in % of EUR - Laatste prijs in % of EUR - Verlopen intresten - Marktwaarde in EUR - Nettoprestatie van het product sinds begin van het kalenderjaar in %, ongeacht of de positie op 01/01/xx bestond - Nettoprestatie van het product sinds de eerste aankoop in % - Netto ontvangen intresten of dividenden in EUR - Nettoprestatie sinds de eerste aankoop (inclusief netto ontvangen coupons of dividenden in %) - Notificatie en/of berichten aangaande deze positie 1

14 . Gedetailleerde posities Overzicht op 1 maart 2019 Liquiditeiten 2.062,17 EUR Bescherming ,2 EUR Groei ,79 EUR PRESTATIE NAAM ISIN CODE EMITTENT GECONSOLIDEERDE NOMINALE KAPITAAL EERSTE VERVALDAG WAARDE/ BESCHERMD AANKOOP COUPON OP - DATUM AANTAL S&P MOODY'S MORNIINGSTAR GEMIDDELDE AANKOOP- PRIJS LAATSTE PRIJS VERLOPE WAARD N E IN INTRESTE EUR SINDS 01/01/2018 SINDS INTRESTEN/ SINDS AANKOOP AANKOO DIVIDENDEN (incl. intr./div.) IN DEV IN DEV IN DEV IN EUR NOTIF. a Obligaties en obligatiefondsen STAATSOBLIGATIES TRY 100% 18/01/ /07/ ,25% AAA Aaa 97,81 95,85 150, ,69-0,26% -0,42% -0,42% 6,76% CORPORATE USD 100% 1/05/2015 1/05/2021 0,00% -4,81% -4,76% A Aa 102,00 95,08 n/a 20.06,96-1,22% -5,81% 265,80 USD NOK 100% 22/09/ /09/202 0,00% A A2 102,00 92,0 n/a 7.608,14-6,27% -1,0% -1,0% -1,0% Aandelen en aandelenfondsen EUROPA EUR n/a 17/12/ /12/2018 5,25% A A1 102,00 104,88 n/a ,00-0,04% 2,82% 2.79,00 EUR 0,21% 0,21% 1) De aangeduide rating is deze van ofwel het product, ofwel de uitgever, ofwel de garantiegever ofwel deze van de onderliggende obligatie die als onderpand dient in het geval van een Special Purpose Vehicle. Pagina 8 van 14. Groei a. Onderverdeling (TAK 2-fondsen worden ondergebracht in de respectievelijke categorie van het fonds) - Aandelen, Aandelenfondsen 1. Europa, 2. Noord-Amerika,. Japan, 4. Groeilanden, 5. Andere - Alternatieve investeringen 1. Absolute Return, 2. Grondstoffen,. Vastgoed, 4. Wisselkoersen van vreemde valuta s 5. Converteerbare obligaties, 6. Overige - Obligaties, Obligatiefondsen 1. Overheid: Overheids- en supranationale obligaties met een Investment Grade-rating die niet zijn uitgegeven door een van de volgende landen die als afkomstig uit opkomende regio s beschouwd worden (Latijns-Amerika, Oost-Europa, Azië (excl. Japan), Afrika en andere opkomende landen) en staatsobligatiefondsen. 2. Bedrijfsobligaties: Obligaties uitgegeven door ondernemingen in de privésector met een Investment Grade-rating die niet uitgegeven zijn door een van de landen die als afkomstig uit opkomende regio s beschouwd worden (Latijns-Amerika, Oost-Europa, Azië (excl. Japan), Afrika en andere opkomende landen) en fondsen van obligaties uit de privésector.. High Yield: Obligaties uitgegeven door een land of bedrijf met een Non Investment Grade-rating en die niet uitgegeven zijn door een van de landen die als afkomstig uit opkomende regio s beschouwd worden (Latijns-Amerika, Oost-Europa, Azië (excl. Japan), Afrika en andere opkomende landen) en High Yield-obligatiefondsen. 4. Groeilanden: Alle obligaties die uitgegeven zijn door een groeiland, een supranationale entiteit of door een privéonderneming uit een van de landen die als afkomstig uit opkomende regio s beschouwd worden en obligatiefondsen van opkomende landen. 5. Overige: Alle obligaties zonder rating. - Liquiditeiten 1. Geldmarktfondsen - Gemengde fondsen 1. Defensieve fondsen, 2. Neutrale fondsen,. Dynamische fondsen, 4. Overige - Overige 14

15 . Gedetailleerde posities Overzicht op 1 maart 2019 Liquiditeiten 2.062,17 EUR Bescherming ,2 EUR Groei ,79 EUR b PRESTATIE NAAM ISIN CODE EMITTENT GECONSOLIDEERDE NOMINALE KAPITAAL EERSTE VERVALDAG WAARDE/ BESCHERMD AANKOOP COUPON OP - DATUM AANTAL S&P MOODY'S MORNIINGSTAR GEMIDDELDE AANKOOP- PRIJS LAATSTE PRIJS VERLOPE WAARD N E IN INTRESTE EUR SINDS 01/01/2018 SINDS INTRESTEN/ SINDS AANKOOP AANKOO DIVIDENDEN (incl. intr./div.) IN DEV IN DEV IN DEV IN EUR NOTIF. Obligaties en obligatiefondsen STAATSOBLIGATIES TRY 100% 18/01/ /07/ ,25% AAA Aaa 97,81 95,85 150, ,69-0,26% -0,42% -0,42% 6,76% CORPORATE USD 100% 1/05/2015 1/05/2021 0,00% -4,81% -4,76% A Aa 102,00 95,08 n/a 20.06,96-1,22% -5,81% 265,80 USD NOK 100% 22/09/ /09/202 0,00% A A2 102,00 92,0 n/a 7.608,14-6,27% -1,0% -1,0% -1,0% Aandelen en aandelenfondsen EUROPA EUR n/a 17/12/ /12/2018 5,25% A A1 102,00 104,88 n/a ,00-0,04% 2,82% 2.79,00 EUR 0,21% 0,21% 1) De aangeduide rating is deze van ofwel het product, ofwel de uitgever, ofwel de garantiegever ofwel deze van de onderliggende obligatie die als onderpand dient in het geval van een Special Purpose Vehicle. Pagina 8 van 14. Groei b. Weergave - Productgegevens (1. Productnaam, 2. Referentie (ISIN of Tak 21/2 ),. Uitgever) - Nominale waarde + munt / Aantal deelbewijzen - Kapitaalbescherming: minimum verwachte waarde op eindvervaldag - Eerste aankoop: datum van de eerste positie (aankoop of inkomende effectentransfer), tot zolang de positie in de portefeuille aanwezig is. - Vervaldag / Coupon - Rating: Standard & Poor s / Moody s / Morningstar - Gemiddelde aankoopprijs in % of munt - Laatste prijs in % of munt - Verlopen intresten - Marktwaarde in EUR - Nettoprestatie van het product sinds begin van het kalenderjaar in %, ongeacht of de positie op 01/01/xx bestond - Nettoprestatie van het product sinds de eerste aankoop in % - Netto ontvangen intresten of dividenden in munt - Nettoprestatie sinds de eerste aankoop (inclusief netto ontvangen coupons of dividenden in % - Notificatie en/of berichten aangaande deze positie 15

16 5. Transacties Dit deel geeft per doelstelling een overzicht van de beleggingstransacties voor de rapporteringsperiode. Er is een onderverdeling voorzien per doelstelling, per transactietype en per productcategorie. 4. Historiek transacties Overzicht op 1 maart Groei DATUM NAAM REFERENTIE NOMINALE WAARDE / AANTAL PRIJS BRUTOBEDRAG VERLOPEN INTRESTEN KOSTEN TAKSEN NETTOBEDRAG WISSELKOERS GEBOEKT BEDRAG Aankoop OBLIGATIES Terugbetaling OBLIGATIES Intrest 18/01/ ,00 X 96,15 % 9.615,10 547,60 15,49 12, ,8 0, ,82 = = X = EUR 1/01/ ,00 X 100,00 % ,00 12, ,22 0, ,6 = - = X = EUR OBLIGATIES 1/01/ ,00 X 6,25 % 781,25 7,77 24,8 59,09 0,21 115,11 = - - = X = EUR Pagina 10 van Per doelstelling - Liquiditeiten - Bescherming - Groei 2. Per transactietype - Aankoop - Inschrijving - Verkoop - Terugbetaling - Dividend - Intrest - Intrest kapitalisatie (enkel voor Ethias-producten) - Tax op dividenden - Uitgaande effectentransfer - Afname positie in Tak 21 - Afname positie in Tak 2 - Inkomende effectentransfer - Toename positie in Tak 21 - Toename positie in Tak 2 - Retrocessies (voor portefeuilles in discretionair beheer). Per productcategorie - Obligaties - Aandelen - Fondsen - Verzekeringen - Liquiditeiten - Overige 16

17 Per transactie en indien van toepassing wordt de volgende informatie weergegeven: 4. Historiek transacties Overzicht op 1 maart 2019 Groei a DATUM NAAM REFERENTIE NOMINALE WAARDE / AANTAL PRIJS BRUTOBEDRAG VERLOPEN INTRESTEN KOSTEN TAKSEN NETTOBEDRAG WISSELKOERS GEBOEKT BEDRAG Aankoop OBLIGATIES 18/01/ ,00 X 96,15 % 9.615,10 547,60 15,49 12, ,8 0, ,82 = = X = EUR Terugbetaling OBLIGATIES 1/01/ ,00 X 100,00 % ,00 12, ,22 0, ,6 = - = X = EUR Intrest OBLIGATIES 1/01/ ,00 X 6,25 % 781,25 7,77 24,8 59,09 0,21 115,11 = - - = X = EUR Pagina 10 van 14 Transacties b. Weergave per kolom - Transactiedatum - Naam van het product - ISIN-code - Nominale waarde / Aantal deelbewijzen (*) - Prijs (*) - Brutobedrag (*) - Verlopen intresten - Commissies - Taksen - Nettobedrag - Wisselkoers - Nettobedrag in EUR (*) Deze gegevens worden niet getoond voor Tak 21-producten 17

18 6. Details van de cashflows Dit overzicht geeft sinds het begin van het kalenderjaar per maand het totaalbedrag weer aan ontvangen netto intresten/dividenden en aan terugbetalingen van kapitalen (in EUR). - Er is op deze pagina geen projectie van cashflows voor de resterende periode van het lopende jaar. - De pagina wordt enkel weergegeven indien er effectief ook cashflows werden ontvangen. 5. Details van uw cashflows Overzicht op 1 maart 2019 Details van uw cashflows van het lopende jaar MAAND INTRESTEN EN DIVIDENDEN (IN EUR) TERUGBETALINGEN (IN EUR) TOTAAL Januari 115, , ,74 Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal 115, , ,74 Pagina 11 van 14 Dit overzicht geeft voor de komende 10 jaar per kalenderjaar het totaalbedrag weer aan te ontvangen netto intresten en terugbetalingen van kapitalen (in EUR). - Indien dit rapport niet het vierde kwartaal betreft, zullen ook de vooraf gekende en nog te ontvangen cashflows van het lopend jaar getoond worden, m.a.w. wel coupons en terugbetalingen maar geen dividenden. - Alle producten met een toekomstige eindvervaldag worden getoond. - Er worden totalen getoond voor intresten, voor kapitalen en voor beide samen. 5. Details van uw cashflows Overzicht op 1 maart 2019 Details van uw cashflows voor de volgende 10 jaar EFFECTEN BRUTO COUPON (%) VERVALDA TOTAAL 0,0000% 0/08/ ,0000% 1/05/ ,2500% 21/12/ ,0000% 25/0/ ,0000% 18/12/ ,0000% 14/11/ ,0000% 17/12/ ,0000% 27/08/ ,5000% 26/04/ ,2500% 11/07/ ,0000% 18/07/ ,0000% 29/09/ Intresten Terugbetalingen Totaal Pagina 12 van 14 18

19 7. Historisch rendement Dit geeft het jaarlijks nettorendement van de portefeuille weer voor de voorbije 10 jaar, inclusief kosten en taksen. 6. Historiek prestaties van uw portefeuille Overzicht op 1 maart % 7.44 % 6.72 % 1.89 %.56 % 0.9 % -.22 % -1.5 % -.04 % % % Pagina 1 van 14 19

20 Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 6025 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 1-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE , IBAN BE , IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Olivier Delfosse