Samen ZorgSaam. Wilma van Staalduinen, Diny Verheij, Yvonne Alsemgeest, Hilly Dijk, Carla Balm en Nelly Koster, receptionistes bij Saffier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen ZorgSaam. Wilma van Staalduinen, Diny Verheij, Yvonne Alsemgeest, Hilly Dijk, Carla Balm en Nelly Koster, receptionistes bij Saffier"

Transcriptie

1 Nummer 6, december 2019 Samen ZorgSaam Saffier Oog voor wat telt Wilma van Staalduinen, Diny Verheij, Yvonne Alsemgeest, Hilly Dijk, Carla Balm en Nelly Koster, receptionistes bij Saffier Even voorstellen Medewerkers Receptie WZP Swaenehove Wat is typisch iets van jullie werk Wij proberen vriendelijk en gezellig over te komen en we spreken onze bewoners met de eigen naam aan, we hebben namelijk gemerkt dat dit erg gewaardeerd wordt. Ons werk in WZP Swaenehove Wij zijn het visitekaartje en het eerste aanspreekpunt voor bewoners en bezoekers van Swaenehove. Naast de verschillende administratieve werkzaamheden, bedienen wij de telefooncentrale van Saffier. Hier komen gesprekken van diverse andere locaties binnen, maar ook gesprekken van buitenaf. Hierdoor voelen wij ons vaak de spil van Swaenehove, een soort doorgeefluik naar de collega s en andere afdelingen (knipoog). Ons werk is nooit saai en elke dag is anders! Onze boodschap aan de bewoners en mantelzorgers U bent altijd welkom met vragen die u heeft. Wij staan u graag te woord en denken mee om een eventuele oplossing te vinden. Bereikbaarheid We zijn elke dag bereikbaar van 7.30 tot uur. Telefoonnummer:

2 Oktoberfest Op 8 oktober was er een optreden van La Donna Mobile. De muziek van dit optreden bestaat uit bekende Duitse Schlagers, bekende Tiroler muziek, bekende operettemelodieën, walsen, polka s, tango s en ook enkele Nederlandse liedjes die gaan over het thema Oktoberfest. Denk aan liedjes als Rosamunde, Reisje langs de Rijn, Rote Rosen en Trink, trink, Brüderlein trink. Zoals op de foto s te zien is heeft het publiek weer erg genoten van La Donna Mobile. De zangeres wist het publiek weer te treffen met haar mooie teksten die zij met veel gevoel kan zingen. Ook de vrolijke nummers worden opgewekt gebracht. De zangeres loopt door het publiek rond en maakt contact met de mensen. Dit optreden vond plaats in samenwerking met Stichting Mooi en Nancy Bolt van Wel Thuis. Alle aanwezigen hebben genoten, dus deze samenwerking was een groot succes! INHOUD Even voorstellen: receptionistes...1 Oktoberfest... 2 Van de Gebiedsmanager... 3 De Cliëntenraad WZP Swaenehove.4 Even voorstellen: voorzitter Cliëntenraad...5 Van de Geestelijk Verzorger...6 Gymmen op Swaenehove Even voorstellen: Anka Schrijer-van den Broek Wensboom Het Wel Thuis abonnement

3 Van de Gebiedsmanager Beste Lezers, In de vorige editie van Samen ZorgSaam heb ik mijn ervaringen met Swaenehove met u gedeeld betreffende de positieve sfeer die er heerst en de leuke activiteiten die er georganiseerd worden. De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest om te kijken hoe we de algehele kwaliteit kunnen verbeteren en de appartementen binnen de locatie goed bezet kunnen houden. Dat is voor nu belangrijk, maar ook voor de toekomst daar de verwachting is dat meer bewoners zwaardere zorg nodig zullen hebben. Onlangs is er een extra kwaliteitsadviseur in dienst gekomen om samen met de teams en leidinggevenden meer aandacht te geven aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Recentelijk hebben we onderzocht of er aanpassingen aan het gebouw kunnen worden aangebracht om bewoners de mogelijkheid te bieden langer bij ons te blijven wonen wanneer er bijvoorbeeld onverhoopt geheugenproblemen ontstaan. Dit is mogelijk; dat is heel positief nieuws omdat we dan toekomstbestendiger worden voor onze huidige bewoners, maar ook meer kunnen bieden aan nieuwe bewoners. Zo willen we op een etage korte opnames verzorgen. Bij korte opnames kunnen de behandelaren en zorgmedewerkers een inschatting maken welke zorg en/of behandeling passend is voor de betreffende bewoner om zo een passende, goede kwalitatieve zorg te bieden binnen Swaenehove of bij een andere locatie van Saffier, of wellicht bij een andere zorgorganisatie. Zoals bij Saffier gebruikelijk is willen we graag dat iedereen vanuit een gezamenlijke visie werkt. Een visie onderschrijft wat we met zijn allen belangrijk vinden; zo vinden we het bij Saffier belangrijk dat onze bewoners zoveel mogelijk kunnen blijven doen wat men belangrijk en leuk vindt. Uitgangspunten van onze visie zijn welzijn, aandacht geven, mantelzorgers, eigen regie en nog veel meer. Om de visie kracht bij te zetten hebben we het uitgewerkte visiedocument, dat als kompas zal fungeren, besproken met de cliëntenraad. En om de uitwerking van de visie uiteindelijk waar te kunnen maken worden er interactieve bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende situaties met voorbeelden behandeld en uitgebeeld. Ik heb veel vertrouwen in deze aanpak, vooral omdat het heel leuk is om dit samen op deze manier op te pakken en er vervolgens mee aan de slag te gaan. Tot slot, wens ik u alvast fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020 toe! Tot aan de volgende editie van Samen ZorgSaam! Met vriendelijke groet, Pascal van der Kraaij Gebiedsmanager Escamp (Swaenehove en De Lozerhof) 3

4 De Cliëntenraad WZP Swaenehove In elk huis van Saffier is een Cliëntenraad actief. De Cliëntenraad die bestaat uit bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers waakt er voor dat de belangen van de bewoners zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Zij doet dat door heel goed te luisteren naar de bewoners en hun familie en alles wat hen ter oren komt te bespreken met de leidinggevenden en de gebiedsmanager. Ook nodigen zij regelmatig medewerkers uit om van ze te horen op welke wijze zij bijdragen aan de zorg en het welzijn van de bewoners. De gebiedsmanager is voor de Cliëntenraad een belangrijke gesprekspartner omdat we van haar kunnen horen waar zij mee bezig is en bij welke onderwerpen onze inbreng gewenst is. De raad van Swaenehove tracht in goed overleg met de medewerkers van het huis steeds tot de beste oplossingen te komen. Thema s waar wij ons de afgelopen periode over gebogen hebben is zeer divers. Zo hebben we de ongemakkelijke stoep voor het huis onder de aandacht gebracht omdat deze behoorlijk valgevaarlijk is voor de bewoners. Ook hebben we hard meegedacht over het terras in de tuin en daarna over de mogelijkheid dat er ook op het terras koffie en thee geserveerd kan worden. Zaken als het restaurant, de wasserij en de apotheek worden door ons voortdurend gevolgd om ze zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Op dit moment buigen wij ons over plannen om Swaenehove zo goed mogelijk geschikt te laten blijven voor de bewoners die steeds ouder en toch ook steeds meer complexere zorg nodig hebben. In de ouderenzorg van deze tijd is de zorg die verleent wordt door familie in toenemende mate onontbeerlijk. Dit betekent dat wij samen met alle medewerkers voortdurend op zoek zijn hoe de beste afstemming kan worden gevonden tussen familiare zorg en professionele zorg. Iets wat een traject is van informeren, luisteren en overleggen. Wij nodigen iedereen uit om ons te bestoken met vragen en wensen wanneer we daarmee het welzijn van uw naaste en de bewoners kunnen verbeteren. Harry Vrins, Cliëntenraad Swaenehove OPROEP voor nieuwe voorzitter Cliëntenraad Swaenehove Tot voor kort waren de cliëntenraden van Swaenehove en Swaenesteijn gebundeld in één raad. Met de nieuwe plannen voor de toekomst van de beide huizen waarbij ze elk een eigen richting op gaan, heeft Pascal van der Kraaij de rol van gebiedsmanager van Ellen Putters overgenomen. Daarmee is ook de Cliëntenraad gesplitst. Op dit moment ben ik nog voorzitter van beide raden maar het is wenselijk dat op termijn Swaenehove een nieuwe voorzitter krijgt. We nodigen iedereen die deze rol op zich zou willen en kunnen nemen uit voor een nader gesprek. Hopelijk mogen wij u binnenkort begroeten als nieuwe voorzitter. Harry Vrins Cliëntenraad Swaenehove De leden van de Cliëntenraad Swaenehove De heer H. Vrins Voorzitter Mevrouw A.M.W. Nieuwenhuijs-Holling Lid Mw. W.A. Pleijs-Bubbert Lid Mw. G. Alsemgeest-Waayers Lid De heer M.C.O. de Rooij Lid Schroom niet om al uw vragen en opmerkingen bij ons neer te leggen. Dit kan per mail of telefonisch (voorzitter, Harry Vrins). 4

5 Even voorstellen voorzitter Cliëntenraad Harry Vrins, WZP Swaenehove nodig. De raad vertegenwoordigt de bewoners en bespreekt op regelmatige basis met de manager en leidinggevende cliëntenzorg wat er in huis gebeurt en wat er nodig is. Sinds wanneer bent u bekend met WZP Swaenehove en sinds wanneer bent u lid van de Cliëntenraad? Ik ben nu ruim 6 jaar betrokken bij de CR van Swaenehove. Vanaf het begin is de raad van Swaenehove en Swaenesteijn gecombineerd geweest. Mijn motief om in de raad zitting te nemen was dat mijn beide ouders in Swaenesteijn woonden. Op dit moment alleen nog mijn vader. Ik ben in de raad gevraagd om de toen zittende voorzitter te vervangen die er mee stopte toen zijn naaste naar Loosduinen vertrok. Ondertussen zit er van de mantelzorgers niemand meer in de raad van het eerste uur. Al vrij snel ben ik, in mijn rol als voorzitter, ook naar de CCR (Centrale Cliëntenraad van Saffier) gegaan. Daarvan ben ik nu voor het tweede jaar voorzitter. Wat heeft u ertoe gezet lid te worden van de cliëntenraad? Participeren in een cliëntenraad is voor mij belangrijk omdat ik bemerk dat de stem van de bewoner in een organisatie als Saffier erg belangrijk is en door het management gehoord moet worden. In de dagelijkse werkzaamheden voeren de medewerkers van Saffier hun werkzaamheden uit in de geest van de bewoner. Maar dan is er niet altijd voldoende mogelijkheid om werkelijk met de bewoners in gesprek te gaan om de echte vragen op te halen. Om voldoende grip te krijgen op het bewonersbelang is een cliëntenraad met een diverse vertegenwoordiging Bent u bij andere raden of adviesorganen betrokken? Heeft u dit al eerder gedaan? Ik ben stedelijk ook nog bestuurlijk betrokken bij een RK-parochie en bij een welzijnsorganisatie. Voor mijn werk ben ik verbonden aan verschillende organisaties voor jeugdwelzijn en ouderenwelzijn. Waarom is een cliëntenraad belangrijk? Het is ontzettend belangrijk voor de lezers om zich te realiseren dat zij zelf vertegenwoordigd worden, of dat hun naasten dit voor hun kunnen doen, door zitting te nemen als lid in de cliëntenraad. Juist met het ouder en kwetsbaarder worden van de bewoners lukt het hen niet altijd om hun eigen belangen voldoende te behartigen. Saffier doet het als organisatie goed en opereert vanuit hun bedrijfsoptiek waarbij het belangen van bewoner centraal staat. Omdat Saffier veel waarde hecht aan de medezeggenschap van bewoners worden de belangen van bewoners met betrekking tot de locatie behartigd door de cliëntenraad. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de bewoners van belang zijn. Er is sprake van wettelijke bevoegdheden, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft. Iedereen die het aan kan om met een wat bredere blik als alleen de eigen naaste naar Swaenehove te kijken is nodig in de raad. We nodigen iedereen die een rol in de cliëntenraad op zich zou willen uit voor een nader gesprek. U kunt met al uw vragen en opmerkingen bij ons terecht. Dit kan per mail of telefonisch (voorzitter, Harry Vrins). 5

6 Van de Geestelijk Verzorger Deadline en toekomst Zo aan het einde van het jaar staat mijn agenda vol met deadlines. Na de herdenkingsbijeenkomst de voorbereidingen voor kerstvieringen en de kerkdienst op eerste Kerstdag, het schrijven van een jaarplan voor de geestelijke verzorging van Saffier, roosters voor activiteiten voor het komende jaar, deze column voor HofNieuws. Alles moet voor een bepaalde datum ingeleverd zijn. In de laatste maand van het jaar herdenken we met Kerst de geboorte van het kindje Jezus, een nieuwe begin. Voor velen is dat ook een mooi moment om erbij stil te staan: wat wil ik (nog) graag doen in m n leven? Wie wil ik (nog) graag ontmoeten? Hoe wil ik m n tijd in De Lozerhof besteden, niet alleen rond Kerst en op de drempel van oud en nieuw, maar ook op de drempel van tijd en toekomst. Kortom: de deadline van de dood, doet ons leven. Vrede en alle goeds, Antoinette Deuzeman, geestelijk verzorger Soms werken deadlines verstikkend. Het idee dat m n vele werk op tijd klaar moet zijn verlamt me: hoe krijg ik het allemaal op tijd voor elkaar? Maar ik kan ook weer niet zonder deadlines. Dan zou ik alles op de lange baan schuiven. En zoals we allemaal weten: van uitstel komt afstel... PS: Vanaf 20 november is Dirk Gudde de nieuwe geestelijk verzorger van Swaenehove. In de volgende editie van Samen ZorgSaam zal hij zich voorstellen. We wensen Dirk een goede tijd in Swaenehove. Niet alleen in ons werk, maar ook in ons leven hebben we te maken met een deadline. Het leven wordt tenslotte begrensd door de dood. Er staat geen datum in onze agenda, maar we weten allemaal dat het ooit een keer afgelopen is. Dat is soms een verstikkend idee. Tegelijkertijd hebben we die deadline nodig. Zonder de deadline van de dood zouden we alles maar uitstellen. Het besef dat ons leven eindig is, geeft een zekere urgentie aan wat we doen. We moeten vandaag doen wat gedaan moet worden, wat we graag willen doen. We kunnen niet uitstellen om zaken die scheefgegroeid zijn recht te zetten, want wie zegt ons dat we er morgen nog zijn? 6

7 7

8 Gymmen op Swaenehove Het is maandag half 11, het weer tijd om te bewegen! Bij Saffier WZP Swaenehove worden er veel activiteiten voor de bewoners georganiseerd. Sinds anderhalf jaar wordt er op de maandag- en donderdagochtend structureel gegymd. Iedere maandagmorgen zitten de bewoners trouw te wachten op Jesse, de gymleraar. Elke keer is het toch weer een hele happening, zo wordt een groot deel van het restaurant omgetoverd tot een sportaccommodatie. Als Jesse er is begint de les met een warming-up. De nek, schouders, armen, benen, voeten en zelfs de vingers worden gerekt en gestrekt. Iedereen doet mee op zijn of haar niveau. Jesse zegt dat het niet uitmaakt hoe je beweegt, als je maar beweegt! Na de warming-up gaan we meestal door met krachttraining gecombineerd met een spel. De ballen vliegen je soms om de oren. En wanneer Jesse de grote gekleurde ballen tevoorschijn haalt, begint het feest pas echt. Mensen die wat in slaap zijn gedut worden plotsklaps wakker en klaar om de voorbij rollende ballen een mep te geven.

9 Bij WZP Swaenehove vinden we het belangrijk dat onze bewoners zo lang mogelijk fit blijven. Door wekelijks te oefenen en te sporten hopen we dit te realiseren. Het is niet alleen gezond om te bewegen maar het is vooral ook heel leuk. Er wordt veel aandacht besteed aan het bewegen, maar er is ook altijd plek voor een praatje en ook een dolletje. Mensen komen met een glimlach van de gym terug. Ook op de huiskamers wordt volop gesport. Dan worden er verschillende oefeningen gedaan terwijl men aan tafel zit. Het sporten kan worden gerealiseerd door de Waardigheid & Trotsgelden en de lessen worden verzorgd door Sportief Plus. Elke week is gymleraar Jesse Boer aanwezig om met de mensen te bewegen. Het mooiste van mijn werk vind ik dat ik mensen weer zie opleven. Ze komen in beweging, doen en zeggen dingen die je niet zou verwachten. Mensen die normaal wat rustiger zijn en opeens fanatiek worden omdat ze een bal zien. Dat levert mooie momenten op, je laat mensen lachen en genieten. Dat is waar ik het voor doe. Ik heb het erg naar mijn zin bij Swaenehove en ik hoop nog veel sportieve en gezellige uurtjes met de bewoners te spenderen. 9

10 Even Voorstellen... Anka Schrijer-van den Broek Anka Schrijer-van den Broek Activiteitenbegeleidster Werkzaam bij Saffier vanaf september 2019 Typisch Anka op het werk Ik ben een positief ingesteld persoon en ik houd erg van van gezelligheid en ik ben altijd wel in voor een praatje. Daarbij vind ik humor heel belangrijk. Uiteraard altijd in combinatie met respect! Dit houdt me op de been en vergeet ik niet waar ik voor sta in het leven. Mijn werk in Swaenehove Ook al werk ik nog maar sinds afgelopen september bij Swaenehove, ik voelde me al erg snel op mijn plek. Bij en met de bewoners, maar ook bij collega`s. Ik ben hoofdzakelijk aanwezig bij de huiskameractiviteiten. Daarbij specialiseer ik me op het gebied van muziek, met en voor de bewoners. Mijn boodschap aan bewoners en mantelzorgers Ik doe mijn uiterste best om het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Dit doe ik met een open en vooral respectvolle houding. Bereikbaarheid: Ik ben bereikbaar via de receptie van Swaenehove of via . Telefoonnummer:

11 Wensboom Uitstapje mevrouw van der Sluijs Deze keer was het de wens van mevrouw van der Sluijs welke uit de Wensboom gekozen werd. De wens luidde om nog een keer naar de Kaasmarkt in Gouda te gaan. De reden hiervan was dat mevrouw Van der Sluijs zulke leuke en fijne herinneringen aan Gouda had. Dus gingen wij samen naar Gouda om oude herinneringen op te halen en nieuwe herinneringen te maken. Onderweg naar Gouda vertelde mevrouw Van der Sluijs dat, toen zij jong was, zij samen met haar haar vader, moeder, broer en zus altijd in de grote vakantie bij een tante in Schoonhoven op bezoek gingen. Toentertijd reisde het gezin met de trein vanuit Den Haag en werd de treinreis onderbroken met een bezoek aan de Kaasmarkt in Gouda. Vader hield eigenlijk helemáál niet van kaas, maar toch ging hij altijd opgewekt met zijn gezin mee. Anno 2019 gaan we niet met de trein, maar gaan we, heel luxe, met de taxi. Aangekomen bij de boerenmarkt zagen we dat de boeren nog net als vroeger handjeklap deden met de handelaren om de beste prijs voor de kazen. Naast de wereldberoemde Goudse kaas, was het ook gezellig genieten van de marktkramen met streekproducten en een Ambachtenmarkt. In de ochtend hebben we bij een cafeetje samen een warm bakje koffie met wat lekkers er bij genomen en hebben we s middags heerlijk buiten op het terras kunnen lunchen. We kijken allebei met veel plezier terug op dit uitje en hebben er weer een mooie herinnering bij. Groetjes, mevrouw van der Sluis en Karin Musters 11

12 Het Wel Thuis abonnement Het Wel Thuis abonnement biedt senioren uit de wijk Haagse Hout, Scheveningen, Escamp, Segbroek en Loosduinen informatie, service, advies, diensten en activiteiten. Als Wel Thuis abonnee krijgt u o.a. korting op hulpmiddelen, pedicure of kapster, opticien of audicien aan huis. Ook kunt u eten in één van onze mooie restaurants of een maaltijd thuis laten bezorgen. Of wilt u gezellig meedoen met creatieve, culturele, muzikale activiteiten op één van op onze locaties? Op veel activiteiten en diensten krijgt u als Wel Thuis abonnee korting. En u ontvangt een aantal malen per jaar de nieuwsbrief Wel Thuis voor de laatste ontwikkelingen en activiteiten van Wel Thuis. Het Wel Thuis abonnement - 8,75 per maand of 26,25 per kwartaal voor alleenwonenden - 12,75 per maand of 38,25 per kwartaal voor samenwonenden Heeft u interesse of wilt u een aanvraagformulier toegestuurd krijgen, dan kunt u contact opnemen met het Servicebureau Saffier Volendamlaan 11, tel.nr: / Of loopt u binnen bij één van onze Wijkservicepunten: Wijkservicepunt Swaenestate /Servicebureau Volendamlaan 11 (hoek Medemblikstraat) Ma t/m vrij uur Tel.nr.: Wijkservicepunt Maison Gaspard de Coligny Th. Mann-Bouwmeesterlaan 10 Di & do uur Tel.nr.: Coördinatoren Wel Thuis Gwen van Heel en Nancy Bolt COLOFON Redactie: Anka Schrijer (activiteitenbegeleidster), Karin Musters (activiteitenbegeleidster), Mw. Berkholst (redactie), Cindy Steenwinkel (managementassistent, eindredactie) Doelgroep: Bewoners, familie, bezoekers en vrijwilligers van WZP Swaenehove Oplage: 130 prints (6x per jaar, in de even maanden) voor interne verspreiding en digitaal te lezen via Druk en ontwerp: Quantes Inzendingen: Inzendingen worden erg op prijs gesteld. Kopij inzenden vóór de 15e van de oneven maanden via de receptie of via De redactie kan eventuele aanpassingen in de tekst aanbrengen of besluiten ingezonden kopij niet te plaatsen. 12