CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen"

Transcriptie

1 CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen Beste lezer Hierbij presenteren wij u een nieuwe editie van onze nieuwsbrief voor verpleegkundigen. Reacties zijn steeds welkom, onze contactgegevens vindt u verderop in deze nieuwsbrief. Nog geen CM-lid? Ontdek de CM-troeven Ik wens CM-info niet langer te ontvangen V.U. Lizy Cosemans, Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend, zij is louter informatief bedoeld. Onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. De statuten van CM Limburg bepalen de voorwaarden en eventuele beperkingen van ieder voordeel.

2 Verzorgingsplaats Het gebeurt dat u als thuisverpleegkundige wordt gevraagd om zorgen te verstrekken in een school, een vakantieverblijf Kortom op een andere plaats dan de woonplaats van de patiënt. Het was niet altijd even duidelijk welke prestatie hiervoor kon aangerekend worden. Met ingang van 01/12/2019 heeft de wetgever een 1bis toegevoegd in artikel 8. In deze nieuwe paragraaf staat dat crèches, scholen, recreatieve stageplaatsen, vakantiekampen, buitenschoolse opvang, de werkplaats, het vakantieverblijf en een verblijf bij familie of een mantelzorger worden gelijkgesteld met de woon- of verblijfplaats van de patiënt. Opgelet! Hoe zit het met kindjes die jonger zijn dan 6 jaar? Stel dat u gevraagd wordt om een 4-jarige een toiletverzorging te geven op school? Of u wordt gevraagd voor een toiletverzorging voor een 8-jarige op school? De regel blijft dat u voor kinderen jonger dan 6 jaar een toestemming moet hebben van de adviserend arts van het ziekenfonds. Immers, de meeste kindjes jonger dan 6 jaar kunnen nog enige hulp gebruiken bij het toilet maar dit kan door de ouders of de leerkracht gebeuren. Verzorging van een kind jonger dan 6 jaar: gelieve dan contact op te nemen met onze dienst Medische Akkoorden op het telefoonnummer of via mail op Meer info vindt u op deze RIZIV-pagina.

3 Telematicapremie Zoals u weet voorziet het RIZIV jaarlijks een premie voor het elektronisch beheren van patiëntendossiers indien u als verpleegkundige over een aanvaard softwarepakket beschikt. In 2020 bedraagt de premie 800 euro. Voorwaarden 1. U beheert uw patiëntendossiers elektronisch. Dit houdt in dat u gebruik maakt van een aanvaard softwarepakket dat in overeenstemming is met het E-Healthplatform. De softwarepakketten die door de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen verzekeringsinstellingen zijn aanvaard vindt u hier: softwarepakketten 2. U bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarvoor u de premie aanvraagt (uitzondering voor startende verpleegkundigen). 3. U voert verpleegkundige activiteiten uit die overeenstemmen met een bedrag van minstens W-waarden. Dit wordt door het RIZIV gecontroleerd. De aanvraag dient ONLINE te gebeuren bij het RIZIV: MyRiziv-toepassing (zie module mijn premie-aanvragen ) U moet uw aanvraag ten laatste op 31/03 ingediend hebben. De premie wordt uitbetaald voor het einde van de maand december volgend op het jaar van de aanvraag. Voorbeeld: de premie van 2019 ontvangt u voor 31/12/2020. Opgelet: tot nu toe is de aanvraag enkel voorzien voor individuele aanvragen en niet voor groepspraktijken. Het RIZIV is nog bezig met deze tekortkoming. Meer info: Contact RIZIV: Tel: +32(0) (Call center) Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.

4 Verantwoordingsdrempels Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en frauduleuze praktijken te bestrijden, is er vanaf 01/12/2019 een maximum ingevoerd voor het aantal aanrekeningen. Dit gebeurt op basis van de W-waarde die momenteel bedraagt. Bent u als thuisverpleegkundige in loondienst, dan is de maximum W-waarde vastgesteld op per kalenderjaar. Dit komt overeen met euro per jaar. Werkt u als zelfstandige thuisverpleegkundige, dan is de maximum W-waarde vastgesteld op per kalenderjaar wat momenteel overeenstemt met euro. Bent u als thuisverpleegkundige in loondienst én u bent tegelijkertijd zelfstandige thuisverpleegkundige, dan is de maximum W-waarde vastgesteld op per kalenderjaar, zijnde momenteel euro. Indien u dit maximum overschrijdt, zal de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV u vragen om de overschrijding te verantwoorden. Het RIZIV beslist daarna of er wel of geen financiële sanctie volgt. Meer informatie RIZIV-pagina

5 Voorschrijven medicatie door vroedvrouwen of Vroedvrouwen mogen bepaalde geneesmiddelen voorschrijven voor de patiënten die ze in behandeling hebben. Vanaf moet dit elektronisch gebeuren voor ambulante patiënten. In afwijking hiervan kan een voorschrift op papier gebruikt worden: 1. als het opgesteld wordt buiten het kabinet van de voorschrijver; 2. of in geval van overmacht die het gebruik van het elektronisch voorschrift onmogelijk maakt. Deze verplichting geldt niet voor voorschrijvers die de leeftijd van 64 jaar bereikt hebben op datum van Meer informatie BS KB

6 Postpartum zittingen Het totale aantal gewone postnatale verstrekkingen vanaf de 6de dag postpartum vermindert van 7 naar 6. Sinds 01/12/2019 is het dus niet meer mogelijk om vanaf de 6 de dag volgend op de bevalling nog een 7 de gewone postnatale verstrekking aan te rekenen. Mocht uw patiënte na de bevalling alsnog nood hebben aan bijkomende zorg dan kan u gebruik maken van: Ofwel de 3 verstrekkingen (422450, , ) met uw motivatie en verslag in het dossier Ofwel de verstrekkingen op voorschrift van de arts bij verwikkelingen (422472, , ) De volgende verstrekkingen kunnen ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend: , , , , , , , , , , , , , , , , en

7 Actieve verbandmidddelen Sinds 1 oktober 2019 hebben thuisverzorgde patiënten met chronische wonden recht op een tegemoetkoming van 20 procent op de aankoopprijs van actieve verbandmiddelen. Hierbij wijzigt de terugbetaling van een maandelijks forfaitair bedrag naar een betere terugbetaling, waarbij de duur niet meer beperkt is tot 3 maanden en er een koppeling is aan een betere opvolging voor de patiënt. Actieve verbandmiddelen zijn speciale en dure verbanden die een gunstig vochtig klimaat creëren dat de wondheling bevordert. Thuispatiënten met chronische wonden (wonden die al gedurende 6 weken behandeld maar onvoldoende geheeld zijn) ontvangen een tegemoetkoming voor bepaalde actieve verbandmiddelen wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan: een geldige machtiging van de adviserend arts; bij aflevering door de apotheker; het verbandmiddel komt voor op de lijst van het RIZIV. De behandelende arts of de arts-specialist in de dermato-venereologie maakt een aanvraag op voor de adviserend arts. Indien deze akkoord gaat, ontvangt de patiënt een goedkeuring voor 3 maanden. Dit akkoord kan maximaal 3 keer verlengd worden voor een nieuwe periode van 3 maanden. Indien er na 1 jaar behandeling toch nog een verlenging nodig is, moet een arts-specialist in de dermato-venereologie, endocrino-diabetologen, orthopedie, plastische heelkunde of heelkunde de vraag tot verderzetting doen aan de adviserend arts, telkens voor een nieuwe periode van 3 maanden. Voor patiënten die lijden aan junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa (EB) kan de aanvraag ook gebeuren door een arts-specialist in de pediatrie. Een verderzetting van de behandeling na 1 jaar kan dan gebeuren voor periodes van 1 jaar. Bij aankoop van een actief verbandmiddel verrekent de apotheker de tegemoetkoming van 20% onmiddellijk op vertoon van de elektronische identiteitskaart, het voorschrift en de machtiging. Het bedrag ten laste van de patiënt wordt automatisch meegeteld voor de maximumfactuur. Meer info Hebt u vragen of wenst u bijkomende info? Aarzel niet om contact op te nemen: Dienst Gezondheidszorg Medische Akkoorden

8 Wijzigingen CM-diensten en -voordelen Nieuw in 2020 Het nieuwe jaar brengt ook enkele nieuwigheden in het ruime pakket CM-diensten en -voordelen. Onderstaande wijzigingen gingen in op 1 januari 2020*. Babygeschenk Bij een geboorte of adoptie kunnen ouders kiezen uit twee mogelijkheden: Premie van 130 euro per ouder; Geschenkkaart van 180 euro per ouder voor DreamLand en Dreambaby, te besteden aan babymateriaal, luiers en melkvoeding. Tegemoetkoming kraamzorg De tegemoetkoming werd verhoogd tot maximaal 5 euro per gepresteerd uur. Als beide ouders CM-lid zijn, kan de vergoeding oplopen tot 300 euro. Ontlenen babymateriaal CM-leden met verhoogde tegemoetkoming kunnen gratis volgend babymateriaal ontlenen: Gedurende maximaal drie maanden: aerosol, elektronische babyweegschaal en eenfasig afkolfapparaat; Gedurende één maand: tweefasige afkolfapparaat. Incontinentiemateriaal 30 procent korting bij aankoop van incontinentiemateriaal in een Goed thuiszorgwinkel, voor patiënten die thuis verzorgd worden. Psychotherapie Verdubbeling van het aantal tegemoetkomingen tot maximaal 24 tegemoetkomingen per persoon. Het volledige overzicht van alle CM-diensten en -voordelen vindt u op *Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen.

9 Voorjaarsaanbod CM-gezondheidspunten In onze CM-gezondheidspunten kunnen CM-leden en niet-leden terecht voor een erg ruim aanbod infosessies, cursussen, gezondheidsscans, groepslessen en individuele begeleiding. CM is een gezondheidsfonds en wil daarom meer dan ooit de rol van coach en partner in gezondheid opnemen. Benieuwd? Neem een kijkje in onze programmabrochure: CM. Jouw gezondheidsfonds. Activiteiten voor een gezond(er) leven Voorjaar Om in te schrijven voor een activiteit: Stuur een naar en vermeld in de mail de activiteit samen met je naam, adres, rijksregister- en telefoonnummer; Bel

10 Contactgegevens Abonnement - Voor een abonnement op deze nieuwsbrief stuur je een mail naar Vermeld je naam, adres en RIZIV-nummer. - Ook wijzigingen kan je via mail aan ons doorgeven. Vragen i.v.m. KATZ-schaal, aanvragen palliatieve zorgen, My Carenet, technische verstrekkingen, goedkeuringen/weigeringen aanvragen: Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt Vragen i.v.m. aanvaarding/verwerping facturatie, tarificatie, verificatiebladen: Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt Zorglijn (Voor alle vragen over zorg, dienst- en hulpverlening in de thuiszorg): Maak een afspraak met een CM-consulent via Team Finance CM Limburg (nazicht betalingen): RIZIV (geschillen): Dienst Geneeskundige Controle Guffenslaan Hasselt RIZIV (wetgeving, tarieven, interpretatieregels, formulieren) Callcenter: (Maandag+Donderdag uur, Dinsdag+Woensdag+Vrijdag uur) CM-info