Jaarverslag 2017 K.G.R. De Hunze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2017 K.G.R. De Hunze"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2017 K.G.R. De Hunze Groningen, 22 maart 2018 Maarten van Messel Simone van der Meulen Dick Schuur Dagmar Hansen René Brandhoff Frank de Vries José Versteegh Theo Klimp

2 Bestuurlijk Het jaar 2017 stond in het teken van de voorbereiding van de verbouw van het clubgebouw. Dat laatste leidde tot twee extra Algemene Ledenvergadering in In juni viel het definitieve besluit om te gaan verbouwen. Dat bracht veel werk met zich mee voor het bestuur, de Gebouwencommissie en de Financiele commissie. Dat, naast de gebruikelijke onderwerpen des roeiverenigings, zoals roeien, wedstrijden (en mooie blikken!), ledenaanwas en afname, instructie e.d. In 2017 bestond de KNRB honderd jaar, wat leidde tot een leuke promotiefilm en een interessant landelijk congres waar een aantal bestuursleden van De Hunze bij aanwezig was. Mooi was het ook om te merken dat de Gemeenteraad van Groningen de gezamenlijke roeivereniging steunt in de strijd om het Noord Willemskanaal roeibaar te houden. Sinds er stalen damwanden zijn geplaatst aan de oostkant is er sprake van meer golfslag, waardoor roeien lastig is. Ook voor de westkant zijn er plannen voor stalen damwanden. Die zijn naar aanleiding van de protesten enigszins aangepast. Niet de gemeente maar de provincie Groningen gaat trouwens over de damwanden. Toch wilde de meerderheid van de raad duidelijk maken dat meer golfslag in het kanaal onwenselijk is. We moesten helaas ook afscheid nemen van een aantal leden en donateurs onder ons: Berend van Goor, Paul Nieuwenhuis, Coert Groenestein en Jaap Lubbers overleden in Bestuurssamenstelling Na de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 zaten in het bestuur: Maarten van Messel: Voorzitter Simone van der Meulen: Secretaris Dick Schuur: Penningmeester Frank de Vries: Commissaris Juniorenroeien René Brandhoff: Commissaris Seniorenroeien Theo Klimp: Materiaalcommissaris José Versteegh: Sociëteitscommissaris Dagmar Hansen: Wedstrijd en competitiecommissaris Bestuursvergadering Het bestuur kwam in 2017 twaalf keer bij elkaar en besprak onder andere de volgende onderwerpen: Gebouw: gebruik sociëteit, energiebesparende maatregelen, muizenbestrijding, diefstalpreventie en verbouw clubgebouw Bestuurszetels: benoeming wedstrijd- en competitiecommissaris Roeien, ledenwerving, ledenbinding en ledenbehoud: plannen samenhangend opleidingsbeleid en onderzoek knelpunten door hbo ers, werven van twee nieuwe Vertrouwenspersonen en voorzitter benoemd als aanspreekpunt vanuit bestuur. Bedrijfshulpverlening en AED; De Hunze heeft een team van geschoolde bedrijfshulpverleners dat regelmatig bijgeschoold wordt. Ook is er een cursus verantwoord alcoholgebruik georganiseerd voor de Soep ers. Op 19 februari 2017: 131-jarig diësviering en in mei 25 jaar gebouw 2

3 Communicatie: De loods, Loodsflits, trage maakproces botenmodule, er zijn vijf wervingsflyers gemaakt voor verschillende doelgroepen en buitenlandse roeiers. Daarnaast doet het bestuur regelmatig mededelingen op de website Bezoek KNRB-congressen Contributieverzoeken en -achterstanden, optimaliseren financiële werkprocessen in relatie tot aanmeldingen voor cursussen en wedstrijden Roeicondities: Herziening instructie, walbeschoeiingen en brughoogtes (vooral N- Willemskanaal), plannen fietssnelweg, het otterhek (veel) schades aan boten en roeimateriaal als gevolg van aanvaringen, aanschaf nieuwe boten, indoortraining, competitie- en spitsrooster, gebruik veiligheidshesjes, overleg Rondvaartbedrijf Kool, mogelijkheden nieuwe roeibaan. Bommen Berend, Waterwolf, H4K, Head, Gyas-Hunzerace, Stadjerond, City Swim, Grachtenparade, Floating Paradise etc. Externe relaties: deelname aan KNRB- GRB- en gemeentelijke activiteiten, RTC-Noord, samenwerking met Gyas en Aegir, overleg met gemeentelijke beleidsadviseur sport, promotie-activiteiten Hunze op o.a. 9 septembertijdens Sport Xperience in Kardinge En de voorbereiding van drie AV s in 2017; de reguliere en twee extra AV s over de verbouwplannen Erkend leerbedrijf De Hunze was ook in 2017 erkend werk/leerbedrijf. Melvin Twellaars volbracht in dat kader zijn mbostage die al in 2016 startte bij De Hunze. Hij begeleidde op incidentele basis de wedstrijdgroep jongens en verzorgde ook in 2017 de indoor-/zaaltraining. Verbouwplannen In februari 2017 besloot de Algemene Vergadering dat de verbouw verder gestalte mocht krijgen. Daarna werd er druk door gewerkt aan de plannen. Ook financieel moest de zaak natuurlijk rond gemaakt worden. Een levendige en zeer succesvolle actie 1Ton voor de verbouw en een nieuw ontwikkelde sportkledinglijn (in Hunzeblauw) zorgden al snel voor een geldbedrag dat over het gestelde doel van een ton heen ging. Bravo voor iedereen die daaraan meegewerkt heeft! Ledenbestand Evenals in voorgaande jaren, is aan bijna alle leden die hun lidmaatschap opzegden gevraagd om de reden. We weten inmiddels dat daaruit een vast patroon te destilleren valt: Gezondheid, zwangerschap en drukke werkzaamheden zijn de belangrijkste redenen voor opzegging. Sommige cursisten zegden op omdat ze hun draai binnen de vereniging niet konden vinden. Bij enkelen kwamen we de afweging tegen tussen kosten van het lidmaatschap en de mate waarin men er gebruik van maakte. Verder kwamen we tegen: onvoldoende aansluiting, omstandigheden thuis, verhuizing/studie elders, werk/stage buitenland. Duidelijk is inmiddels ook dat het moment van twee jaar lid zijn in relatie tot de vraag of leden hun draai hebben kunnen vinden in de vereniging, een belangrijk punt is. Wie graag regelmatig en in een vaste ploeg wil roeien en dat dan nog niet gerealiseerd heeft, blijkt vaker af te haken. Het voorkomen ervan is echter niet zomaar geregeld, want dat heeft alles te maken met afstemming en samenhang in de verenigingsactiviteiten waar het gaat om ledenbinding en ledenbehoud. Dat was ook een belangrijke reden om een aantal hbo-studenten te vragen om te onderzoeken welke knelpunten en 3

4 uitdagingen er mogelijk spelen op het gebied van ledenbinding. De uitkomsten worden januari 2018 verwacht. Samenstelling ledenbestand 31 december leden, inclusief 8 ereleden, exclusief 67 donateurs en 46 jeugdleden Totaal aantal leden is 432, waarvan 48,5% mannen, 51,5 % vrouwen Jongste lid: 11 jaar Oudste lid: 95 jaar Meisjes 20 Jongens 26 Dames 212 Heren 174 Totaal 432 Specifieker: Leeftijd Percentage 11 t/m 23 12% 24 t/m 29 8% 30 t/m 41 16% 42 t/m 59 31% 60 t/m 71 20% 72 t/m 77 5% 4

5 78 t/m 89 2% 90 t/m 95 0% Onbekend 6%* Bron: E-captain * Omdat in het verre verleden de ledendadministratie deels zoekgeraakt geweest is, zijn de gegevens van een aantal leden onvolledig in de huidige administratie Sociëteit Op traditionele wijze werd 2017 geopend met de nieuwjaarsborrel met bubbeltjeswijn, oliebollen en lekkere hapjes. Er was een flinke opkomst. En traditiegetrouw stond Jan Herman achter de bar. Eerste vrijdag van de maandborrel Meteen na de nieuwjaarsborrel was er op vrijdag 6 januari de eerste vrijdag van de maandborrel van Daar konden de leden die de nieuwjaarsborrel op 1 januari gemist hadden, de nieuwjaarswensen alsnog aan elkaar geven. Gastheer Hans Siertsema vulde er de glazen op tijd bij. Vier weken later werd tijdens de borrel een spelletjesavond gehouden. De jeugd sjoelde en een aantal tafels was bezet met klaverjassers. Ruud Rutte had ouderwetse borrelhapjes gemaakt met blokjes kaas, gevulde eieren, ham met asperges en augurkjes. Wie er gewonnen heeft is niet in de analen opgenomen. De borrel van maart stond in het teken van de komende roeiwedstrijden. Veel wedstrijdroeiers konden elkaar hier ontmoeten en wederwaardigheden uitwisselen over opgedane kennis en ervaring van voorgaande jaren en samen vooruitblikken op de komende wedstrijden. Op de aprilborrel vertelde Ron Diercks hoe sport en bewegen zich verhoudt tot gezondheid. Als klinisch sportgeneeskundige wist hij de aanwezigen van begin tot eind te boeien. Verrassend was bijvoorbeeld zijn opmerking dat hardlopen en roeien bewegingen zijn die elkaar niet positief beinvloeden. En naarmate de leeftijd vordert (lees: boven de 50) moet het accent steeds meer op krachttraining komen te liggen. Nuttige informatie al met al. Op 2 juni was het tijd voor een echte pubquiz. Het was er heerlijk weer voor. Op het terras bonden diverse groepen met elkaar de strijd aan om de anderen met hun kennis te overtroeven. Jong en oud waren goed vertegenwoordigd en werden moeiteloos in toom gehouden door quizmaster Hans Immelman. De borrel van augustus viel midden in de zomervakantie. Daarom was er een sobere borrel zonder thema, voor de thuisblijvers. Maar wél weer met heerlijke huzarensalade van driemaal raden wie. In september werd een instructieborrel gehouden onder leiding van Dagmar Hansen. Daaraan voorafgaand werd vers erelid Kees Migchelsen verrast met de doop van een boordgeriggerde c-4 die 5

6 door zijn echtgenote Ina feestelijk werd gedoopt. Op 3 november werd de borrel opgeluisterd met het voorstellen van het bestuur aan de nieuwe leden. Daarbij kon natuurlijk mooi verteld worden over de voortgang in de plannen voor de verbouwing van het clubgebouw. De decemberborrel was in Russische sferen. Ruud Rutten hield een lezing over Tsaar Peter de Grote die dus werkelijk heel groot was: 204 cm; uitzonderlijk lang voor iemand die driehonderd jaar geleden leefde. Ook leerden we dat veel scheepstermen in het Nederlands en het Russisch overeenkomstig zijn. Willem Jongbloed toonde ons een bijzondere fotocollectie van Moskou vanuit zijn reizen aldaar. De buikjes konden goed gevuld worden met borsjtsj en blini s. Diës Op zondag 19 februari vierde de Hunze haar 131 e verjaardag. Eén van de leden werd extra in het zonnetje gezet: Janny Pentenga. Ze was dit jaar 70 jaar lid en daarom werd op de 19e voor haar een heuse surprise-party georganiseerd. Alle leden van de donderdagmorgengroep met zoveel mogelijk familieleden waren apart uitgenodigd om Janny te verrassen. De champagne vloeide niet alleen rijkelijk door de kelen van de aanwezigen; ook een prachtige boot werd door Janny gedoopt met champagne. En hoe kon het ook anders: de naam van de boot was Pentenga; vernoemd naar haar en wijlen haar echtgenoot Geert, die veel voor de vereniging heeft betekend. Hunzefestiviteiten Op 25 maart had eerste Hunzefeest van 2017 het thema Superhelden. Iedereen die een bijzondere prestatie had verricht, was deze avond een echte superheld. Het aantal super(wo)men was niet aan te slepen. De voetjes gingen vlot van de vloer. Het was alleen jammer dat het aantal helden achterbleef op het aantal heldinnen: de laatsten waren in overgrote meerderheid aanwezig! En natuurlijk was er weer de traditionele paasbrunch, verzorgd door de jeugd. De ouders van de jeugd waren ook uitgenodigd om gezamenlijk het brood (zonder wijn) met elkaar te delen. Tijdens Koningsdag, werdde Hunze op 27 april goed bezocht door bezoekers. Het was koud maar droog. De oranje pompoensoep en oranje tompoezen liepen als een trein. Maar de beste omzet werd door de jeugd behaald: zij inden bij elke plas van passanten bij De Hunze een leuke bijverdienste. Het jeugdbestuur versierde op 4 mei al het gebouw want een dag later vierde de Hunze dat het 25 jaar geleden was dat het huidige gebouw aan de Praediniussingel werd opgeleverd. Daar moest het glas op geheven worden. Er was een feestelijke borrel met een heerlijke captain s dinner, verzorgd door Linda Dekker. In juli was de traditionele barbecue. Ruud Rutte zette zich weer optimaal in met zelfgemaakte salades en een superbarbecue met verse vis en verantwoord vlees van de Groene Slager. De dames van het Nederlands dameselftal deden het boven verwachting goed tijdens de Europese kampioenschappen. Op 6 augustus speelden ze de finale tegen Denenmarken. Gelukkig had de wedstrijd- en competitiecommissaris er op tijd lucht van gekregen. Er werd een ingelaste sociëteitsavond georganiseerd. Een aantal mensen kwam terug van een toertocht en viel met de neus in het bier en de borrelhapjes. Nederland won deze memorabele avond met 4 2! Linda Dekker verzorgde 17 september een heerlijke lunch voor alle leden die 25 jaar of langer lid 6

7 waren van de vereniging en die zich hier vooraf voor hadden ingeschreven. Aansluitend was er een high tea voor álle leden. De ene activiteit liep vloeiend over in de volgende. In oktober zag het tweede feest van De Hunze het licht: ein wahres Oktober bierfest! Voor wie ze besteld had was er voor de gelegenheid een Hunze Oktoberfest bierpul. Er kon bijna een halve liter bier in! Menigeen liet de eigen pul die avond meer dan eens vullen. Eveline van der Staal en Duvera Herfst verzorgden het eten en de aankleding. Voor de pretzels en de bratwurst reisden zij speciaal naar Duitsland! Hans Siertsema en de gebroeders Kwakman bliezen het feest met toepasselijke muziek veel leven in. Op 18 november kwam de Goedheiligman weer in Groningen aan, onder meer binnengeroeid door Hunzejeugdpieten. Sint meerde s middags aan het vlot aan en ging via de bestuurskamer - om even op te warmen door de sociëteitszaal. Daar werd door jong en oud uitbundig voor hem gezongen. Daarna vervolgde hij met zijn gevolg de route door de stad, langs alle (andere) goedgelovigen. En toen werd het december. Dus werd door de jeugdleden een bijna zes meter hoge kerstboom in de sociëteit sfeervol versierd teneinde de boerenkoolmaaltijd - die door ongeveer tachtig leden werd genuttigd luister bij te zetten. Jan Herman leverde weer een prestatie van wereldformaat door voor deze jaarlijkse bijeenkomst zowel mosterdsoep als een uitgebreide boerenkoolstamppot met of zonder worst, als een verrassend klein, subtiel dessert voor alle aanwezigen te bereiden. Ook de plastic bakjes om de resten van het eten aan de leden mee te geven ontbraken dit jaar niet bij de laatste sociëteitsactiviteit van Roeisociëteit Vanwege de vorst en een dun laagje ijs op het water, werd de jaarlijkse Gyas-Hunzerace dit jaar helaas afgeblazen. Hoe anders was het op 17 juni. Toen was er in navolging van 2016, voor de tweede keer een midzomertoertocht naar Noordlaren. Pas in de namiddag vertrokken twee boten om tegen uur aan te leggen voor een vorstelijke maaltijd in eetcafé de Lanteern. Het was een prachtige midzomeravond waarbij de zon op de terugweg nog lang in de gezichten van de sturen schitterde. Om uur meerden de roeiers bij ondergaande zon weer aan bij De Hunze. Juni was wat roeien betreft sowieso een drukke maand. Op 24 juni vierde de Vereniging Watersport De Twee Provinciën (VWDTP) dat hun clubgebouw honderd jaar bestaat. Alle bevriende naburige watersportverenigingen waren uitgenodigd om dit heuglijke feit met hen te delen. De Hunze was vertegenwoordigd met wherry s en c-vieren en zelfs de Lijntrekker is door een jeugdlid met zware wind tegen (vlagen van windkracht 7) naar de VWDTP geroeid. Op 1 oktober vond de 12 e editie plaats van de Waterwolf plaats. De deelnemers gingen al vroeg van start na een stevig ontbij in de vroege ochtend voor de slapers. Voor wie zich er voor had aangemeld stond na het roeien een driegangenbuffet van Lindawarme, Dekker klaar. Twee weken later hield De Hunze open huis op een warme, stralende dag. De opkomst was (daardoor?) lager dan verwacht. Desalniettemin leverde het - nadat men een proefrondje over het water maakte - wel een aantal nieuwe leden op. Dankzij de Vereniging van Volksvermaken was er de novemberdag na de Sinterklaasintocht, tijdens Stadje Rond, nog heerlijke snert. Het deelnemersveld van Stadje Rond bestond uit 24 ploegen, 7

8 verdeeld over diverse categorieen. Opvallend was dat Opvallend won in de categorie veteranen in een tijd van (inclusief leeftijdcorrectie) De ploeg bestond uit Anita Snippe, Erik Ader, Els Wirix, Michiel van Dongen en stuur Jolin van Rijswijk. De ploeg roeide in het zwart ter nagedachtenis aan de recent overleden leden Jaap Lubbers en Paul Nieuwenhuis. De Sociëteitscommissie bestond in 2017 uit Duvera Herfst, Eveline van der Staal, Jan Peter Jung, Jerôme Vlaanderen, Ruud Rutten en José Versteegh Prijzen, ereleden en bokalen De H.J. de Vriesplaquette voor de meest succesvolle wedstrijdroeier kreeg Koen Keijzer die in 2016 uitstekende prestaties leverde in het jongens 18 veld, met winst op de Head in een dubbelvier, op de ARB in de skiff en een derde plaats in een internationaal skiffveld bij de Holland Beker; hij verdiende daarmee ook een uitzending naar de Coupe de la Jeunesse. Het Pronkjewailschild voor een zeer actief betrokken lid, werd uitgereikt aan Sjoerd Boerhout vanwege zijn niet aflatende inzet voor de roei-instructie van nieuwe en bestaande leden van De Hunze. Ook zette hij een nieuwe competitie op: de Hunze Instructie Competitie (HIC) Tijdens de boerenkoolmaaltijd in december 2017 werd De Roerkoning bekend gemaakt. De bokaal is voor de meest gewaardeerde stuurman / -vrouw van KGR De Hunze. Duvera Herfst mocht dit jaar de bokaal in ontvangst nemen. Tot instructeur van het jaar werd Erik Ader benoemd, als eerste in een nieuwe traditie. De AV in maart 2017 benoemde Kees Migchelsen tot erelid vanwege zijn zeer langjarige en niet aflatendeinzet voor De Hunze: Instructie, coaching of sturen: Kees kan het en doet het ook altijd als dat hem gevraagd wordt. Communicatie a. De Loods In het verslagjaar verscheen de Loods viijf maal, met tussendoor korte Loodsflitsen. Nieuw was dat de Loods als webpagina aangeboden werd. b. Website. De nieuwe website van De Hunze ging begin 2016 al live. Het bouwen van het nieuwe botenreserveringssysteem vraagt veel meer tijd dan van tevoren gepland. De verwachting was dat deze voor de zomer in 2017 wel operationeel zou worden. Helaas is dat niet gelukt, maar in 2018 gaat de module zeker live. Ook kwam De Hunze positief in het nieuws in We scoorden goed in een onderzoek naar sportkantines, als gezonde kantine met ons keurmerk Alcoholbewust beleid en onze goede voornemens voor het aanbod van eten en drinken. In een item van RTV Noord lichtten de voorzitter en sociëtscommissaris de gezonde keuzes van De Hunze toe en gaven ze een inkijkje in de gezonde voornemens die we hebben als het gaat om de snacks en andere etenswaren die we willen (gaan) aanbieden. Oog TV besteedde, zoals in de afgelopen paar jaar, met een leuk filmpje aandacht aan de zomercursus voor de jeugd. De plaatselijke bladen pakten de werving ervoor ook moeiteloos op. Tot slot werd vanuit de Competitiecommissie De Hunze gepromoot op de Energy Sport Xperience. 8

9 Tenslotte Het bestuur bedankt iedereen die zich heeft ingezet om de vereniging draaiende te houden. Soepers, coaches, instructeurs, klussers, organisatoren, ict-ers, examinatoren, meedenkers, zonder jullie kunnen we niet en we hopen het komende jaar weer op jullie en vele andere Hunzeleden te kunnen rekenen! Wedstrijd- en Competitieroeien Afgelopen jaar is de functie van commissaris voor het wedstrijd- en competitieroeien voor de senioren geherintroduceerd binnen het bestuur. Speerpunten van het afgelopen jaar waren met name het verkleinen van de kloof tussen beginnende roeiers en de meer ervaren ploegen en het stimuleren van het starten van wedstrijden. Hierin zijn eerste stappen gezet. Daarnaast hebben we de roeisport en met name De Hunze gepromoot op evenementen zoals de Energy Sport Xperience in Kardinge. Competitiecommissie Door de betrokkenheid van de Competitiecommissie is het in het afgelopen jaar wederom gelukt om een aantal succesvolle en soms helaas ook minder succesvolle evenementen op te tuigen. De jaarlijkse roeiersmarkt zorgde er weer voor dat een aantal loslopende leden een ploeg kon vinden om mee te trainen. Dat gold ook voor de Ladiesnight voor alle vrouwelijke roeiers die een ploeg zoeken en vrouwelijke ploegen die aanvulling zoeken. We zoeken bij deze activiteiten nog wel een betere aansluiting aan de nieuwe instroom van leden uit de instructie en de ledenopvang. Hierin zit ruimte voor verbetering voor het komende jaar. De zijinstromers (nieuwe leden met roeiervaring) hebben via de Competitiecommissie allemaal een plek binnen de vereniging kunnen vinden. Eén van de grote successen was de videocoaching en ergometercoaching. Diverse ploegen hebben zich verleden jaar hiervoor opgegeven en hebben de feedback als zeer waardevol ervaren. Dit onderdeel willen we daarom dit jaar vaker gaan aanbieden. Daarnaast organiseerde de commissie een aantal thema-avonden. Zo heeft Ruby Otter bijvoorbeeld een zeer interessante lezing gegeven over trainingsvormen zoals periodisering en HIIT (High Intensity Interval Training). Ook heeft de Competitiecommissie afgelopen jaar wederom het winterspitsrooster samengesteld, zodat in de winterperiode de ploegen zoveel mogelijk in hun favoriete boten of op de lievelingsergometers kunnen trainen. Wedstrijden Het deelnemen aan wedstrijden is een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Hiermee laten we aan de rest van de Nederlandse roeiverenigingen zien dat we als Hunze vooraan meevaren. Het afgelopen jaar heeft het Hunzeblauw op diverse regatta s geschitterd. Dit is met name te danken aan alle trainingsinzet door de roeiers, coaches en stuurtjes en natuurlijk ook aan de uitstekende vloot die De Hunze heeft en die met veel liefde en zorg wordt onderhouden door onze Materiaalcommissie. Naast de traditionele Heineken, Head en Novembervieren waren met name de 9

10 Spaarne Lenterace, de Tromp Boatrace en de Zwolsche Vecht Regatta (voormalig Zwarte Water Regatta) uitermate populaire en succesvolle wedstrijden. De laatste kan met name ook aanbevolen worden vanwege de grote hoeveelheid zelfgebakken taart. Voor de roeiers die het iets dichter bij huis zochten, stonden twee nieuwe roeiwedstrijden op het programma: De Aegir Lentesprint en de Gyas Meerkamp. Deze wedstrijden worden sinds afgelopen jaar op het Hoornse Meer georganiseerd. Onze eigen huiswedstrijd Stadje Rond werd goed bezocht, ook door een aantal Duitse ploegen. Streven voor dit jaar is om nog meer ploegen van buiten De Hunze voor deze wedstrijd aan te trekken. Naast de reguliere communicatie via de website, is afgelopen jaar ook een WhatsApp verzendlijst (geen groep!) ingesteld voor het aankondigen van wedstrijden. Wie toegevoegd worden aan deze lijst, stuurt daarvoor een naar de wedstrijdcommissaris. Blikken Bij de senioren zijn in 2017 twaalf overwinningen behaald ( blikken getrokken ) voor De Hunze. Met name de inspanningen van Janneke Bosch, Jos Luttjeboer en Martijn Dresscher, Puur en de Dollies hebben aan dit succes bijgedragen. Reden te meer om ook dit jaar weer een blikschitterfeest te organiseren! Deze trend willen we in 2018 graag voortzetten en overtreffen. Vooruitblik Succesvolle ploegen kunnen vaak niet zonder succesvol coaching. Het komende jaar komt er daarom meer aandacht voor coaching van ploegen en werken we aan opleidingsmogelijkheden tot coach. Wie interesse heeft om het coachvak te leren en ploegen te gaan begeleiden, kan zich melden bij de wedstrijd- en competitiecommissaris. Seniorenroeien Dat 2017 voor het bestuur als geheel een druk jaar was zal niemand verbazen. Immers, naast de aandacht vretende verbouwingsplannen ging het gewone werk ook door. De belangrijkste wijziging van de functie seniorencommissaris was het splitsen van de functie in een seniorendeel en een wedstrijddeel en de daaropvolgende benoeming van een wedstrijd- en competitiecommissaris, op uitstekende wijze ingevuld en vorm gegeven door Dagmar Hansen. De splitsing maakt het takenpakket voor beide bestuursleden beter behapbaar en er is toch een flink verschil tussen het wedstrijdroeien en het meer recreatieve roeien en het marathon- en toerroeien. Commissies Steun bij de taken van de seniorencommissaris was er van degenen die actief waren in de diverse commissies. Het moet vermeld worden dat daar veel werk verricht werd en nog steeds wordt. Twee dingen vallen daarbij op: een flink aantal leden dat zich al vele jaren inzet voor bepaalde commissies. Daarnaast zijn er ook veel nieuwe leden die zich inzetten op een voor hen redelijk onbekend terrein en ze doen dat met verve. Vorig jaar zagen we al dat er meer commissies zijn die heldere draaiboeken schrijven voor hun werk, 10

11 wat de continuïteit en overname van taken veel makkelijker maakt. Maar niet alleen het oude wordt genoteerd; ook inhoudelijk vernieuwen commissies zich. Bijvoorbeeld de door de Instructiecommissie ontwikkelde Hunze Instructie Competitie die in 2017 voor de tweede keer een succes was en de Examencommissie die een vernieuwde opzet van de examenstructuur en de bijbehorende nieuwe schriftelijke werkstukken (R&R) produceerde. Speerpunten Speerpunten waren net als in eerdere jaren: Alle commissies goed bezet hebben met actuele draaiboeken. De bezetting is ook het afgelopen jaar weer goed georganiseerd, soms met de nodige moeite en vooral dankzij de inzet van de commissieleden zelf. Gelukkig ziet het er voor het komende jaar goed uit. Zoveel mogelijk mensen voor het roeien enthousiasmeren en behouden. Dat is een proces dat nog steeds gaande is. We moeten niet vergeten dat iedereen kan roeien dankzij alle andere leden. Iedereen draagt bij aan de bloei en mogelijkheden van de vereniging. Van groot belang is daarbij de instructie die elk jaar het uiterste doet om ons ledenbestand op peil te houden. Hier dan ook nog eens de oproep om iedereen die ergens wat tijd heeft, die te besteden aan werk voor of in de instructiecommissie. Dat hoeft echt geen vol jaar te zijn. Meehelpen met een instructieperiode van een paar weken helpt iedereen alweer een stuk verder. Dank Met veel dank aan: De Instructiecommissie voor de organisatie van de cursussen voor volwassenen. De opzet voor het komend jaar is voortvarend op touw gezet en het vertrek van een aantal dragende leden is opgevangen. Moeten we hier namen noemen dan zeker die van Sjoerd Boerhout. Instructeurs voor hun geduld en deskundigheid bij het begeleiden van startende roeiers Initiatiefnemers voor de organisatie van toer- en marathontochten in binnen- en buitenland. Voor 2017 waren er goede afspraken over de organisatie en financiering van het marathonroeien en we blijven proberen dit te verbeteren en te verhelderen. De leden van de commissie Stadje Rond voor een mooie en goed georganiseerde ronde. Coördinatoren van de diverse open roeimomenten. De organisatoren van de Waterwolf. Kamprechters en wedstrijdleiding voor hun scherpe en onpartijdige rol in wedstrijden Coaches van de vele competitieploegen van De Hunze en de stuurinstructeurs. Vaste en invalstuurtjes. De commissies Ledenopvang en Midweekroeien. Samen met de Instructiecommissie zijn zij van levensbelang voor het in stand houden van onze vereniging. De Examencommissie die veel werk verzet en een hele belangrijke rol heeft in het zorgen voor de veiligheid van mens en materiaal. Voor mij komt met deze tweejarige termijn een einde aan mijn bestuurslidmaatschap. Mijn vele en vaak langdurige afwezigheid in verband met diverse activiteiten en vakanties in het buitenland veroorzaakt dat ik de functie niet kan invullen op een manier zoals ik die juist vind. Mijn medebestuursleden ben ik veel dank verschuldigd voor het opvangen van mijn taken en zeer zeker voor de bijzonder prettige manier van samenwerken. Ik neem mijn hoed af voor het werk dat mijn collega s verzet hebben. Ik wens mijn opvolg(st)er veel succes in haar/zijn functie. 11

12 Juniorenroeien Het jaar 2017 begon met net iets meer dan veertig jeugd- en juniorleden variërend in leeftijd van 11 tot 18 jaar. Dit aantal was aan het eind van 2017 ongeveer gelijk. Meer informatie hierover is te vinden in het jaarverslag van de secretaris. Ook dit jaar werkten we met een jeugdgroep (10/14), regiomeiden en regiojongens (15/18) en wedstrijdroeiers (15/18). Komend jaar moeten we op een aantal fronten de schouders gaan zetten onder de jeugd en junioren afdeling. Speerpunten zijn verbetering van het schoolroeien en vergroting van het aantal jeugdleden en junioren. Jeugdbestuur Het bestuur bestond in 2017 uit Jurjen Randag (voorzitter), Daphne Nederhoed (secretaris), Duvera Herfst (penningmeester) en Lilli Fisher. Het jeugdbestuur zocht in het najaar van 2017 naar uitbreiding. Die werd gevonden in Jannes Paas, Felix Mebius, Welmoed Schouwstra en Hannah van de Sluijs. Jurjen Randag, Duvera Herfst en Lilli Fisher verlieten in het najaar het jeugdbestuur. Het Jeugdbestuur organiseerde ook in 2017 de traditionele Paasbrunch op tweede Paasdag en was verantwoordelijk voor een aantal gezellige avonden georganiseerd op de Hunze voor alle jeugd en junioren. Ouders en oudercommissie Het juniorenroeien heeft binnen de vereniging een beetje een status aparte, wat onder meer tot uiting komt door de inzet van vele vrijwilligers die geen lid zijn van de vereniging, namelijk de ouders. We kunnen niet draaien zonder de inzet van ouders, die de junioren komen brengen en halen, soms meefietsen langs de kant, danwel coachen, meegaan naar wedstrijden en evenementen en daar voor de begeleiding en de inwendige mens zorg dragen. Alle ouders die meegeholpen hebben om 2017 een succes te maken, heel hartelijk dank. Coaching en begeleiding Zonder coaching is er geen juniorenroeien, want de stelregel is dat we jeugd niet onbegeleid het water op sturen. Alleen de zeer ervaren roeiers mogen zelfstandig trainen, maar vaak behoren de roeiers in deze categorie tot de wedstrijdgroep. En bij roeien in wedstrijdboten is een coach op de kant in beginsel verplicht. De coaching is onderverdeeld in een aantal groepen. Voor het jaar 2017 was het beeld ongeveer als volgt: De jeugdgroep met twaalf roeiers; de jongensgroep met vijftien en de meidengroep had twaalf roeiers. Van de jongensgroep ging een groep van vijf roeiers door het leven als wedstrijdroeien. Bij de meiden drie. De coachgroep kwam in 2017 met enige regelmaat samen om te praten over de vorderingen van de groepen en roeiers, de deelname aan de wedstrijden en de verdeling van de (wedstrijd)boten. De bedoeling is deze coachvergadering meer te gebruiken als overlegmoment voor het totale jeugd- en juniorenroeien. 12

13 De coaches waren: Wedstrijdgroep meiden: Wedstrijdgroep jongens Jeugdgroep: Regiogroep: Kommerij Sietse Achterop, Gerrit Corbijn, Harry Meijer, Mieke Boerman en Maarten van Messel Feico Camphuis, Hans van den Bergh, Frank de Vries en Melvin Twellaar (stage) Remco de Boer, Feico Camphuis en Wout Brouwer Sietse Achterop, Duevra Herfst, Daphne Nederhoed, Berber Regionaal Trainingscentrum (RTC) In 2016 startte het Groningse RTC met een nieuw project gericht op noordelijke junioren. Een groep van junioren van veel noordelijke verenigingen trainden onder leiding van Niels van Steenis een drietal malen bij Aegir voornamelijk in de 4+ en de 8+. De laatste sessie van het seizoen vond in januari 2017 plaats bij De Hunze. In het najaar van 2018 kende het RTC een vervolg. In het najaar van 2017 werd een drietal malen gezamenlijk getraind met een groep van 40 junioren. De eerste twee keren vonden plaats op Gyas en De Hunze. De 3 de bijeenkomst vond plaats bij Aegir (januari 2018). Vanuit het RTC nam een aantal ploegen deel aan de Novembervieren die in begin november op de wedstrijdkalander stond. Vanuit het RTC vindt de vorming van ploegen voor het lange-baan seizoen 2018 plaats. In het voorjaar van 2017 trad De Hunze als derde Groningse vereniging officieel toe tot dit RTC. Dat werd gevierd met een gezellige happening op ons botenhuis. Indoor Ook in het seizoen verzorgde Melvin Twellaar met succes de zaaltrainingen. Die lopen door tot en met maart De junioren konden 2x per week in de periode oktober t/m maart naar de indoor. Voor de wedstrijdploeg was dit verplicht. Op dinsdag was er circuittraining en op donderdag core stability en krachttraining. In het nieuwe wedstrijdseizoen is op de donderdag nog veel meer nadruk komen te liggen op krachttraining. Hiervoor zijn ook nieuwe gewichten aangeschaft. Een deel van de in de zaal beschikbare gewichten en materialen werd in het vroege voorjaar verplaatst naar de botenloods. In het najaar van 2017 werden extra gewichten aangeschaft. Aan de dinsdagtraining namen ruim 25 jeugd en junioren deel. Aan de training op donderdag nam een kleine groep van zes tot acht junioren deel. Instructie Een belangrijke pijler onder de succesvolle groei was de instructie het afgelopen jaar. Onmisbaar hierin was Feico Camphuis. We hebben in vier instructieblokken zo n veertig kinderen leren roeien in de skiff, waarvan er zo n vijftien lid zijn geworden. In het voorjaar hadden we een cursus voor de jeugd van tien tot dertien jaar via de Sporthopper. Daarnaast startte in mei een reguliere cursus. In de laatste week van de zomervakantie was er de zomercursus en in september startte nog weer een reguliere cursus. Uiteraard werd Feico bij de instructie goed geholpen door de ervaren jeugd en wedstrijdroeiers. Het lukte helaas niet goed om aan het einde van deze cursussen ook de bijbehorende examens af te late nemen. Met de examencommissie wordt gepoogd hierin verbetering te brengen in De vooruitzichten lijken goed wat dit aangaat. 13

14 Naast coaching bij de jeugd is Remco de Boer weer bereid gevonden om op zaterdag de kleine S instructie op zich te nemen, zodat er structureel stuurinstructie aan de jeugd wordt gegeven. Wij hanteren het principe dat ieder jeugdlid in ieder geval instructie krijgt totdat hij zelfstandig is, dat wil zeggen, beschikt over skiff 2 en kleine S. Schoolroeien Het schoolroeien neemt al jarenlang een vaste plek in bij De Hunze. Ook in 2017 was dat het geval. Het schoolroeien wordt al enige jaren lang door Jan Winters georganiseerd. Scholen roeien bij Gyas, Aegir en bij De Hunze. Enkele scholen nemen begin juni met teams deel aan het Schoolroeikampioenschap op de Bosbaan. De Hunzejunioren begeleiden van oudsher de teams van het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG). Deze school wist voor de vijfde keer op een rij het NKSR te winnen! Omslacursus Traditioneel ondertussen is de omslacursus in samenwerking met Gyas. Elk jaar organiseren we in het zwembad een avond, waarin leden leren hoe ze weer in een skiff moeten klimmen, nadat ze zijn omgeslagen. Hier moet ieder skiffeur minstens een keer in zijn leven aan hebben deelgenomen, vandaar dat de cursus ook voor senioren wordt opengesteld. Ook in 2017 werd de cursus op de tweede zaterdag van februari gehouden in het zwembad van Kardinge. Onder bezielende begeleiding en instructie van Feico Camphuis, Wout Brouwer en Remco de Boer, konden zo n twintig jeugdleden en vijftien senioren, twee uur lang in en uit de vier skiffs van Gyas klimmen. Weekend Bremen Ook traditie aan het worden is de deelname door De Hunze aan de Grote Bremer Regatta en Jongens- en Meisjes Regatta. Dit grote evenement (negenhonderd jeugd en zestienhonderd junioren) is zo opgezet dat er voor iedere roeier van elk niveau een wedstrijd is. Dus ideaal voor onze voltallige jeugd om een fantastisch roeiweekend mee te maken, samen met de roeiers van Neptunus. In 2017 namen ook enkele junioren uit Assen (ARC) en Leeuwarden (Wetterwille) deel. We kunnen altijd kamperen op het terrein van de Bremer Ruderverein von 1882, vlakbij de wedstrijdbanen en vlakbij het centrum. n 2017 waren we van 6 t/m 8 mei in Bremen en we troffen het deze keer met het weer. Er waren bij de junioren mooie resultaten en veel blikken. Zo behaalden Jelle Bakker en Felix Mebius zowel in de skiff als in de dubbeltwee overwinningen. Bij de jeugd was het volop raak met blikken. Onder andere voor Laurens en Gabriel Dufour, Morgan Marquez Ugarte en Berend de Boer. Met dank aan de coaches/begeleiders: Feico Camphuis Marcel Woortman, Frank de Vries en Michiel Tuik (Neptunus). En natuurlijk de ouders die zijn komen kijken en/of hebben gereden. Weekend Leer Echt traditioneel is de start van het nieuwe roeiseizoen in Leer. Hoewel dit weekend ook zeker in het teken van de gezelligheid staat, wordt er toch ook flink geroeid. Voor veel nieuwe roeiers is dit zelfs vaak een eerste kennismaking met het roeien van wedstrijden. In 2017 was de regatta in Leer van zaterdag 3 september t/m zondag 4 september en wij waren met een grote groep aanwezig. Gelukkig regende het ook dit jaar blikken zowel in het jeugdtoernooi als op de duizend meter. Lucas Keijzer haalde drie overwinningen, Jelle Bakker en Nic Barker zegevierden beiden twee keer. Ook waren er blikken voor Morgan Marquez Ugarte, Wouter Bierling, Stijn Laauwen en Eline Paas. 14

15 Toertocht Delfzijl Ieder jaar in de herfstvakantie organiseren we samen met de roeivereniging Neptunus uit Delfzijl een toertocht voor de jeugd van Groningen naar Delfzijl en weer terug. Doordat we met een dubbele bootbezetting werken, kan er flink vaak gewisseld worden en kunnen alle jeugdleden meedoen. In totaal gingen we met twintig roeiers in drie boten op woensdag 25 oktober richting Delfzijl. Er waren veel jonge en beginnende roeiers mee, dus veel wisselpunten werden benut. Daardoor werden de begeleiders flink aan het werk gezet. Na een lange pauze met een heerlijke lunch van en bij Neptunus, waren we tegen uur terug op De Hunze. Moe maar voldaan van een geweldige roeidag. Intocht Sinterklaas De intocht van Sinterklaas was in 2017 net als alle andere jaren. Enkele van onze jeugdleden mochten meedoen aan de intocht op het water, verkleed als Zwarte, Roetveeg, of anders gekleurde Piet. Zij werden verkleed door enkele ouders. De rest mocht als (witte) roeipiet mee. Er was weer veel animo onder de jeugd, in totaal vijftien jeugdleden gingen verdeeld over drie boten het water op. Ook deze keer werd de intocht geleid door de Hunzejeugd, ze konden weer lekker vooraan roeien en overal langs de wal de tekeningen van de kinderen ophalen. In totaal bijna drie zakken vol. Na afloop was er weer de gebruikelijke foto met Sinterklaas, de lekkere erwtensoep en warme chocomel. Regiowedstrijden en Stadje Rond Ieder jaar doet De Hunze mee aan de regiowedstrijden. Deze wedstrijden worden gehouden in het voorjaar en zijn bedoeld voor de jeugd onder vijftien jaar, de nieuwelingen en de roeiers zonder topsportambitie. Deze wedstrijden worden in teamverband geroeid: elk team roeit twee keer in de skiff, twee keer in de dubbeltwee en een keer in een C4x+. Elk nummer kent een winnaar en het snelste team krijgt taart. In 2017 waren er drie wedstrijden, met als eerste Rondje Froskepôlle in Leeuwarden. De tweede wedstrijd was bij de ARC in Assen en de laatste wedstrijd was bij Amycus in Almelo. Er deden bijna twintig roeiers van De Hunze mee aan deze wedstrijden. Vaak ook in combinatieploegen met Neptunus. Veel Hunzeroeiers behaalden daarbij mooie overwinningen die vooral naar meer smaakten. En uiteraard namen heel veel jeugd en juniorenleden aan het traditionele Stadje Rond. De juniorenbokaal werd gewonnen door de ploeg van Sil van Zoest, Mare Veeger, Wouter Bierling en Isabel Taprak. De jeugdbeker werd in de wacht gesleept door: Tijn Lubbert, Gabriel Dufour, Pien Meulenhoff en Morgan Marquez Ugarte. Wedstrijden Tot de wedstrijdgroep in 2017 behoorden in de eerste helft van het jaar: Daphne Nederhoed, Duvera Herfst, Berber Kommerij, Wouke Mollema en Kaatje Knol bij de meiden. Marjolein Scholtens trainde als senior met deze groep mee. En bij de jongens waren dat: Maurits van Herwijnen, Kirian Hübner, Sander Henskes, Jelle Bakker en Felix Mebius. Deze groep nam aan (vrijwel) alle wedstrijden deel op de Bosbaan in Amsterdam en de Willem Alexanderbaan in Rotterdam. Ook werd gestart in Bremen (zie hierboven). In de loop van het (voor)seizoen dunde de groep wat uit door blessures bij onder meer Daphne Nederhoed en Berber Kommerij. Er werd deelgenomen aan verschillende wedstrijden waaronder Bremen (zie boven). En er werden 15

16 mooie resultaten bereikt. Zo werd Jelle Bakker derde bij het NK in de J16 skiff en behaalde Felix Mebius een knappe derde plaats in de B-finale. Jelle en Felix behaalden bij de NSRF een mooie overwinning in de dubbelvier samen met Jan Huib van Neptunus en Aldo van RIC. Jelle en Felix werden uitgenodigd om deel te nemen aan de Coupe de la Jeunesse in de 2-. De Coupe vindt begin augustus plaats in Hazewinkel België. In het najaar was de wedstrijdgroep anders samengesteld. Maurits van Herwijnen, Kirian Hübner, Sander Henskes, Marjolein Scholtens en Kaatje Knol zochten hun heil elders vanwege de studie. Bij de meisjes bestond de groep eind 2017 uit Hannah van der Sluis, Maimoena Hulshof en Wouke Mollema. De jongensgroep bestond uit Jelle Bakker, Felix Mebius, Lucas Keijzer, Tijn Lubbert en Nic Barker. Er werd in het najaar deelgenomen aan de Tromp Boatraces, de Hel van het Noorden en de Novembervieren. Bij de novembervieren was een een knappe overwinning voor de J14 ploeg van Lucas en Tijn. Zij roeiden samen met Wouter (ARC) en Maarten (Neptunus). Jelle Bakker behaalde een mooie tweede plaats bij de Tromp Boatraces en haalde een bronzen medaille bij het Open Nederlands Ergo Meter Kampioenschap (ONEK) op 9 december in Amsterdam. Tijd 6.30 over 2000 meter, Materiaal Het afgelopen jaar heeft de vloot zich goed gehouden en is na aanschaf en verkoop de gemiddelde leeftijd weer een jaar gedaald. Wat schades betreft moeten we stellen dat er toch wel een aantal vervelende aanvaringen is geweest, welke we gelukkig veelal in eigen beheer konden oplossen om zo kosten te besparen. Net als in 2016 loopt ook nu, door onder andere lange levertijden en onzekerheid over de financiën vanwege de verbouwplannen, de uitvoering van de besluiten voor nieuwe aanschaf door in het volgende jaar. Eind 2017 bezit onze vereniging 81 boten, waarvan de varende vloot uit 78 boten bestaat met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar. Botenplan Het botenplan van onze vereniging is er op gericht om iedereen zo goed mogelijk te voorzien van materiaal om in te kunnen roeien. Dit varieert van modern wedstrijdmateriaal, comfortabel toermateriaal, tot degelijk oefenmateriaal. Voor iedere roeier moet een roeiplek voor zijn of haar gewicht en ervaring beschikbaar zijn. Het lange termijn beleid is nog altijd om boten na ongeveer twintig jaar te vervangen. Dan houden we een moderne vloot en blijven de onderhoudskosten onder controle. Met de uitvoering hiervan zijn we de laatste jaren al aardig gevorderd. Op dit moment zijn er buiten de historische vloot en een vijftal boten die boven sterkte nog in de vaart zijn nog negen boten ouder dan twintig jaar. Drie daarvan worden binnenkort verkocht. 16

17 Realisatie botenplan 2017 In het voorjaar van 2017 vond weer de gebruikelijke botenplan vergadering plaats, waar de plannen voor het jaar zijn doorgenomen door de leden en het bestuur. Hier wordt getoetst of het lange termijn botenplan nog aansluit bij de wensen en omvang van de vereniging. Het resultaat van dit overleg was de continuïteit van het lange termijnplan met op de agenda voor 2017 een MBP skiff, een C2x+ en 2 S2 2x boten. In het vorige jaarverslag werd al vermeld dat de nieuwe MPB skiff al tijdens onze 131 e verjaardag is gedoopt en in de vaart is genomen als Pentenga. Hierdoor is de Paul Rakké doorgeschoven naar de S3 vloot. Eind vorig jaar zijn er ook drie boten besteld bij Wiersma. Een C2x+ ter vervanging van de Willem Schierbeek die in februari 2018 geleverd is, een mediumzware Wintech 2x en een lichte Wintech 2x. De laatste twee boten worden ergens in het voorjaar van 2018 afgeleverd en zullen de Dubbelslag en de Vuurwater gaan vervangen. De geplande aanschaf van twee nieuwe ergometers is in overleg met de penningmeester een jaar uitgesteld. Gebruik In de gebruiksstatistieken van De Hunze zien we dat in het afgelopen jaar meer dan roeiplaatsen zijn ingeschreven. Dat is lager dan in 2016, maar vergelijkbaar met 2014 en De daling zit eigenlijk over de gehele linie, waar we normaal gesproken door weersomstandigheden vaak een verschuiving zien van boten naar ergometers. Het enige segment waar we een verdere groei in gebruik zien, is de G1 vloot. Meer mensen zijn blijkbaar enthousiast gemaakt voor het boordroeien. De meest populaire boot in 2017 was de Westerhaven (330 inschrijvingen), gevolgd door vijf andere boten uit zowel glad als C materiaal die tussen de 250 en 300 keer op het water zijn geweest. Daarnaast is een drietal ergometers elk bijna 300 keer ingeschreven. Schades In 2017 is er een aantal aanvaringen geweest. Sommige met tegenliggers en sommige met stilliggende werkschepen. Naast de aanschaf van nieuwe riggers, hebben we de rompreparaties in eigen beheer kunnen oplossen. Aangezien alle aanvaringen te voorkomen waren geweest, doen we hier wederom de oproep aan alle leden om tijdens het varen altijd eigen wal te houden en regelmatig om te kijken of er geen obstakels liggen of aan komen varen. Dat voorkomt schade aan de boot maar ook aan de roeiers! Onderhoud Iedere eerste maandagavond van de maand komen leden van de Materiaalcommissie bijeen om schades te verhelpen en onderhoud te plegen aan de vloot. Dit zijn altijd gezellige en productieve avonden waarin wordt geprobeerd de klachtenlijst weer zo klein mogelijk te maken. 17

18 De werkzaamheden betreffen onder meer het vervangen van onderdelen van riemen, het repareren van rompen van boten en het afstellen van de boten. Ook hebben we het afgelopen jaar boten preventief onderzocht en onderhoud gepleegd. Een voorbeeld daarvan is het groot onderhoud aan de Westerhaven. Deze boot heeft houten spanten en boordranden, die om de zoveel tijd gelakt moeten worden. Vanwege de druk op de vloot is dit te lang uitgesteld, maar de komst van de nieuwe boord C4 gaf ons de mogelijkheid om het werk uit voeren met een vervangende boot in de vloot. Drie maanden en vele uren schuur- en lakwerk verder is de boot nu gereed om weer in de vaart te worden genomen. Het moge duidelijk zijn dat dit een van de redenen is waarom wij houten boten liever zien verdwijnen uit de vloot. De laatste jaren hebben we alle gladde vieren en de achten uitgerust met coxbox installaties. Deze apparatuur is prettig voor de ploeg, maar wel kwetsbaar en kostbaar. Het afgelopen jaar kwamen er veel klachten over niet werkende microfoons en slecht ladende boxen. Vaak betrof het bedrading die gebroken was, waardoor voor veel geld nieuwe onderdelen moesten worden besteld. Als wij als vereniging deze materialen willen blijven verstrekken, dan moeten we er wel voorzichtiger mee om leren gaan. Helaas lukt het niet altijd om klachten direct te verhelpen, omdat er geen onderdelen voorradig zijn of omdat er voor wordt gekozen om de boot nog even niet uit de vaart te halen. Er wordt dan geprobeerd om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Soms betekent dit dat commissieleden een ander dagdeel langskomen om met de bewuste klacht aan de slag te gaan. Dit alles om de vloot zo goed mogelijk in de vaart te houden zodat iedereen lekker kan roeien. De vloot verlaten Tenslotte nog even een laatste eerbetoon aan de boten die in 2017 onze vloot hebben verlaten. In april heeft een Poolse vereniging onze acht 1886 en de dubbeltwee Tweetact gekocht. Beide boten zijn gebouwd door VEB (DDR) in 1984 en door de Hunze in 1992 aangeschaft na de val van de Berlijnse muur, ter uitbreiding van de vloot na de verhuizing. Nu varen ze dus hun derde leven in Polen. De Puck, een lichte Gehrmann 4x+ uit 1975, is in juni 2017 verkocht aan roeivereniging Amenophis uit Zeewolde. Zij varen er inmiddels ook weer wedstrijden mee. 18