Werving en selectie Teamleider de Cirkel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werving en selectie Teamleider de Cirkel"

Transcriptie

1 Wving n slci Tamlid d Cikl Inn- n xn pocdu Siuai n Pofilschs

2 1 Wi zijn wij? D Cikl is n chislijk school in Goinchm voo z moilijk lnd kindn n jongn m n afdling voo Spciaal Ondwijs (SO) n n afdling voo Voogz Spciaal Ondwijs (VSO). H SO gf ondwijs aan llingn in d lfijd van 4 o n m 12 jaa, h VSO aan llingn in d lfijd van 13 o n m 19 jaa. Daanaas bid d school Ambulan Bgliding aan zo n 20 llingn di gplaas zijn binnn h guli ondwijs. D school kn n llingpopulai m n go vschidnhid in onwikklings-moglijkhdn: llingn m n onwikklingsachsand, laagfuncionnd llingn n llingn di naas n vsandlijk bpking ook n soonis binnn h auisisch spcum hbbn of waabij spak is van auiknmkn di h funcionn in sk ma bpaln. D Cikl ich zich vns op d gop llingn di op n z laag nivau funcion n bij wi spak is van n bpk gdagspoi. Missi, visi n moo ZML D Cikl ich zich op h opimaal onwikkln van d individul moglijkhdn van llingn m vsandlijk n mvoudig bpkingn in d lfijd van 4 o n m 19 jaa. D school bid haa llingn voo op n passnd plk in d maaschappij op h gbid van wonn, wkn, vij ijd n bugschap. D visi wod vomggvn doo h hann van d volgnd pincips: D Cikl is n pofssionl oganisai m n chislijk idnii. Zij gf inhoud aan dz idnii doo blvn, voolvn, mlvn n uidagn. D Cikl is h xpiscnum in d gio voo h ondwijs aan n d bgliding van kindn n jongn m n vsandlijk bpking. Id kind n id jong is unik, hf onwikklingsmoglijkhdn n mag zich gzin n ghood wn. H ondwijs ich zich op d oal onwikkling van alnn n vanwoodlijkhdn (zowl binnn als buin d school). E wod gwk in n klimaa van vouwn, spc, zog n omzin naa lkaa waadoo d llingn, ouds/vzogs n mdwks zich vilig voln. D lling op D Cikl kijg n zo passnd moglijk ondwijsaanbod, da aanslui bij zijn/haa onwikklingspspcif. W pobn ui haln wa in zi. Ouds/vzogs n school zijn ducaiv pans. D Cikl han h volgnd moo: Aandach voo mnsn Ruim voo onwikkling D Cikl m moglijkhdn

3 Ondwijs in gopn Op D Cikl kijgn cica 95 llingn daglijks n passnd ondwijsaanbod. D llingn zijn vdld ov 10 gopn. D guli gopn hbbn n gmiddld goo van 12 llingn n wodn ingdld naa lfijd. Gop SO-A l maximaal 10 llingn. Naas d guli SO-ZML-gopn n VSO-ZML-gopn bschik D Cikl ov n volwaadig paalllsoom voo llingn di naas n vsandlijk bpking ook in hun onwikkling wodn ghindd doo knmkn binnn h auisisch spcum. Voo llingn di in dz auisucuugopn wodn gplaas, gld da h ondwijsaanbod in d guli ZML-gopn onvoldond aanslui bij hun bhofn. D sucuugopn lln maximaal 8 llingn. Om ondwijs kunnn volgn op D Cikl gld da n lling mwaad mo onlnn aan h dlnmn in n gop n zich op momnn zond dic aansuing van n volwassn mo kunnn ichn op h uivon van n opdach. L f ij d l li n g n 19 S VSO-4 Sags 18 VSO-3 17 lwkplkkn, scon 16 3 VSO-2 inn / xn 15 S VSO-1 VSO 12 S SO-C SO u SO-B 8 c 7 6 u SO-A 5 u 4 1 D VSO-afdling Knmknd voo h VSO-ondwijs is h funcionl n okomsgich ondwijs m vl aandach voo zlfdzaamhid. E wod daabij zovl moglijk ingai n samnhang gzoch ussn lgbidovsijgnd n lgbidspcifik vakkn. D dominn wonn, wkn, vij ijd n bugschap saan daabij cnaal. Bij h daglijks lsaanbod voo d VSO-llingn wod uiggaan van d kndoln voo h ZML-ondwijs. Rël siuais n conc doln zijn sds h uigangspun voo d uiwking van d kndoln naa llijnn n lssn.

4 2 Wi zokn wij? Op ko mijn zokn w voo d Cikl n amlid voo d VSO-afdling. W zokn n amlid di voo h am vbindnd n inspind is D wkzaamhdn van d amlid bsaan ui: h coödinn van h ondwijs binnn d VSO-afdling h lvn van n aciv bijdag aan d vd onwikkling n vniuwing van h ondwijs h liding gvn aan d VSO-afdling n h dagn van psonl vanwoodlijkhid dl uimakn van h managmnam Van d amlid wod vwach: n visi hbbn op h zml-ondwijs h hbbn van go affinii m d dolgop h kunnn opbouwn n ondhoudn van n vouwnslai m h psonl, kindn, ouds n hulpvlns h inhoud gvn aan n uidagn van d Chislijk idnii van d school h bschikkn ov vaadighdn mb lidinggvn n h bglidn n coachn van mdwks vbindnd, inspind n oganklijk zijn liding kunnn gvn aan vandingspocssn inhoud kunnn gvn aan d Cikl als lnd oganisai h bid zijn o spcifik scholing Funci-isn: d bvogdhid van lkach Mas SEN of wl n daaaan glijkwaadig scholing h is n pé indin n kandidaa n cusus/aining (middn)managmn hf afgond. 3 Pakisch infomai n pocdu Spk dz funci jou aan n hkn jij j in h pofil, dan hon w da gaag van jou. W gaan vanui da j als kandidaa bschik ov d kwaliin di passnd zijn bij dz funci, waabij vaing in h (spciaal)ondwijs n in h lidinggvn wod gwaadd n maaschapplijk bokknhid blangijk is.

5 H bf n funci voo ca. WTF 0,6000 confom d CAO pimai ondwijs. D inschaling van d funci is L12 In dz pocdu wod glijkijd zowl inn als xn gwovn. Gwns ingangsdaum: zo spodig moglijk. En assssmn maak dl ui van d pocdu. Voo m infomai ov d vacau kun j blln m d dicu van d Cikl, dh. Akko van Doon, l (school) of (pivé). J bif m CV kun j mailn naa W onvangn j aci gaag uilijk op vijdag 20 dcmb 2019.