HRC PANORAMA. Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. om te veranderen? inhoud. juni 2012 NUMMER 2 veranderen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRC PANORAMA. Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. om te veranderen? inhoud. juni 2012 NUMMER 2 www.bdo.nl. veranderen?"

Transcriptie

1 juni 2012 NUMMER 2 HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. uw organistatie klaar om te veranderen? Pagina 1 HET NIEUWE WERKEN Pagina 2 HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING? Pagina 3 inhoud Is uw organisatie klaar om te veranderen? Actualiteiten Human Resources - Het Nieuwe Werken is niet alleen rozengeur en maneschijn - Mismatch werving in het mkb en werkzoekenden Ondernemer aan het woord Hoe blauw is uw onderneming? Is uw organisatie klaar om te veranderen? De meerderheid van verandertrajecten in organisaties leidt niet tot de gewenste resultaten: ze vertragen of mislukken. Waarom stranden zoveel verandertrajecten terwijl er keihard voor gewerkt wordt door bekwame en goedbedoelende mensen? Zeker in een tijd waarin rendementen onder druk staan en ondernemers zoeken naar verbetermogelijkheden, wordt het belang van goed verandermanagement langzamerhand steeds meer erkend. Bij veel verandertrajecten gaat de meeste aandacht uit naar zichtbare factoren als tijd, kwaliteit en geld. Ondernemers en managers denken na over nieuwe organisatiestructuren, functiehuizen en teamsamenstellingen. Ook consultants voelen zich daar vaak goed bij: bij de selectie van een ERP-pakket wordt bijvoorbeeld gekeken naar allerlei technische specificaties, maar niet zozeer naar de betekenis die dat nieuwe pakket heeft voor iemands functie. Achteraf is men verbaasd waarom goede adviezen niet tot succesvolle implementaties hebben geleid. Wat hierin een rol speelt, is dat er minder aandacht is voor de consequenties die veranderprocessen met zich meebrengen voor de individuele medewerker. Een verandering op papier heeft echter maar weinig effect als mensen niet daadwerkelijk ander gedrag gaan vertonen. Hoezo weerstand? Veelal wordt het mislukken van veranderingen toegeschreven aan de weerstand van medewerkers. De vraag is, of het daadwerkelijk gaat om weerstand? Gaat het uw medewerkers erom uw verbetervoorstellen daadwerkelijk te remmen, tegenwerken of stoppen? Vaak niet! Sommige defensieve reacties kunnen heel legitieme redenen hebben. Blijf daarom met elkaar in gesprek en weet dat het veranderproces uit verschillende fasen bestaat. Grote(re) veranderingen bij organisaties zorgen voor onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomstige situatie. Dat leidt bij veel medewerkers tot angst voor hun carrière, hun financiële status, een onbekende omgeving en/of voor verlies van invloed en macht. In het begin van een veranderproces ontstaat er altijd weerstand als gevolg van angst voor het onbekende en de dreiging die daar vanuit gaat. Als de verandering bekender wordt, wordt ook duidelijker wie binnen de betreffende organisatie op welke wijze wordt beïnvloed door de verandering. Inlenersaansprakelijkheid voor zzp ers: Was de werkgever nu wel of niet aansprakelijk Actualiteiten arbeidsrecht - Schenden relatiebeding via social media - Uitbreiding gelijke behandelingsnorm ter beschikking gestelde arbeidskrachten en wijziging Wet op de ondernemingsraden (WOR) - Beëindiging met wederzijds goedvinden tijdens ziekte Omdat mensen tellen.

2 2 HRC PANORAMA Weerstand lijkt daarmee ook situatiegebonden te zijn. Over het algemeen staan medewerkers helemaal niet zo onwelwillend tegenover veranderingen, zeker niet als de verbetervoorstellen duidelijk en begrijpelijk zijn. Er moet daarbij wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste daarvan is het bestaan van een verandernoodzaak. Hoe groter de onvrede over de huidige gang van zaken, des te groter de bereidheid om te veranderen. Ook helpt het om als organisatie een duidelijke visie te hebben op wat mogelijk en gewenst is, en hoe die visie kan worden bereikt. Als niet bekend is waarom een verandering noodzakelijk is, wat er moet gebeuren en waarom juist nu, dan is de kans groot dat er sprake is van een lage bereidheid om te veranderen. Klaar voor de start? Bent u van plan om veranderingen door te voeren in uw organisatie? Dan is het verstandig dat u op voorhand polst hoe uw mensen tegen deze verandering aankijken. BDO Consultants heeft daartoe een korte vragenlijst beschikbaar, die een aantal belangrijke onderwerpen meet. We kijken daarbij naar de veranderbereidheid van de betrokkenen: zien zij een noodzaak om te veranderen? En is het door u geschetste toekomstbeeld in hun ogen positief voor zowel de organisatie als hun eigen functioneren? Het slagen van een verandertraject is groter naarmate deze vragen positief worden beantwoord. Een verandering is namelijk kansloos zonder draagvlak of geloof in de verandering. Een tweede onderdeel toetst de veranderbekwaamheid van de betrokkenen. Hierbij wordt ingegaan op de aanwezigheid van noodzakelijke kennis, ervaring en vaardigheden. Medewerkers kunnen een verandering toejuichen, maar als zij niet weten wat er van hun wordt verwacht, dan leidt dat niet tot succes. Een mogelijke conclusie kan zijn dat uw medewerkers meer training, coaching of uitleg nodig hebben. Een derde en laatste onderdeel kijkt naar de context van uw organisatie. Vooral de rol die uw management speelt is hierbij van belang. Weten zij de verandering op de juiste manier te begeleiden? Inzicht in de drie genoemde onderdelen (veranderbereidheid, veranderbekwaamheid en veranderpotentieel) helpt u om een verandertraject op de juiste manier te managen. Het geeft antwoord op vragen als: is men het (niet) eens met het voorstel? Is er (g)een gevoel van urgentie? Is de boodschap (niet) helder? Weten mensen wat er van hen wordt verwacht? Hoe krijgt u uw mensen mee? Hoe krijgt u uw mensen mee in uw plannen? Besef dat eventuele weerstand die u ervaart, niet altijd op de inhoud van een verandertraject gericht is. De volgende tips kunnen u mogelijk handvatten bieden om uw verbeterproject tot een succes te maken: Zorg ervoor dat de huidige situatie als een burning platform wordt gezien. Dit geeft de nodige urgentie om in beweging te komen; Betrek zoveel mogelijk mensen en communiceer open en eerlijk om betrokkenheid en draagvlak te creëren. Luisteren is vaak nog belangrijker dan spreken! Breken met oude zekerheden geeft onzekerheid en een onbehaaglijk gevoel. Wees daarom duidelijk in wat van mensen wordt verwacht, in alle lagen van uw onderneming; Pluk het laaghangende fruit als eerste, vier successen en toon waardering voor de inspanningen en resultaten. Veranderen doe je samen; Teveel trajecten stranden vroegtijdig. Denk van te voren goed na over de dingen die moeten veranderen (en betrek uw mensen daar tijdig bij), maar zodra een weloverwogen besluit is genomen: geef niet op! Echt veranderen kost tijd en energie; het zijn processen waarvoor je een lange adem moet hebben. Wilt u weten hoe BDO Consultants u kan helpen uw organisatie klaar te maken voor verandering? Neem dan contact op met Ellen Joyce Dijkema. E.J. Dijkema MSc Consultant Organisation & Control ACTUALITEITEN HUMAN RESOURCES Het Nieuwe Werken is niet alleen rozengeur en maneschijn De afgelopen tijd worden de berichten over Het Nieuwe Werken (hierna te noemen: HNW) te pas en te onpas de wereld in gebracht. Het is een nieuwe trend waaraan werkgevers, door de beoogde voordelen die zij in HNW zien, graag meedoen. Het bieden van de mogelijkheid tot flexibel werken maakt organisaties aantrekkelijk voor werknemers en brengt tegelijkertijd kostenbesparingen met zich mee in de vorm van vermindering van het aantal werkplekken op kantoor of besparing op overwerkkosten. De invoering van HNW kan gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden. Zo kan een verandering van de werktijden gevolgen hebben voor de (overwerk)toeslagen omdat mensen bijvoorbeeld, binnen een bepaald tijdsbestek, zelf kunnen kiezen welke werktijden zij werken en de overwerktoeslag van toepassing wordt op een later tijdstip. Daarnaast zijn de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet zaken waar, op juridisch vlak, rekening mee moet worden gehouden. Daarnaast is het beoogde voordeel dat werknemers een betere balans tussen werk en privé vinden ook een punt van aandacht. Er is onlangs een onderzoek onder werkende Nederlanders uitgevoerd en daaruit bleek dat ongeveer 10% van de mensen naar workaholisme neigt. Workaholics werken tot laat, denken (obsessief) veel aan werk ook als zij niet aan het werk zijn en doen veel meer dan er door de (organisatie)omgeving van hen wordt verwacht. Op de korte termijn is dit voor werkgevers natuurlijk prettig, maar op de lange termijn is het dat zeker niet. Het risico ligt namelijk op de loer dat deze medewerkers uitgeput raken en in een burnout belanden. Vanuit juridisch oogpunt, maar ook vanuit goed werkgeverschap is het daarom belangrijk de gevolgen van eventuele invoering van HNW binnen uw organisatie goed te verkennen en u daarover te laten adviseren voordat u tegen zaken aanloopt die u wellicht had kunnen voorkomen. Bron: Mismatch werving in het mkb en werkzoekenden Uit onderzoek van TNO en Unique, de MKB Marktmonitor 2011/2012, blijkt dat de wijze waarop werkzoekenden op zoek zijn naar een baan niet is afgestemd op de wijze waarop mkb ers de werving van personeel inrichten. Uit het onderzoek blijkt dat werkzoekenden vooral online vacaturesites (95%) en uitzendbureaus (83%) inzetten voor het vinden van een baan, terwijl mkb-ondernemers met name hun eigen website (65%) en hun persoonlijk netwerk (53%) gebruiken om nieuw personeel aan te trekken. Werkzoekenden gaan niet snel direct naar de website van een organisatie. Dit middel staat bij hen pas op de zevende plaats, blijkt uit het onderzoek. Social media wordt door zowel werkgevers als werkzoekenden ingezet om een baan te vinden, maar wint het nog niet van de meer traditionele middelen. Hoewel bij beide groepen LinkedIn van alle social media het meest populair is, zoekt maar 22% van de werkzoekenden een baan via de zoekfunctie in social networks en doet slechts 13% een oproep via deze netwerken. Van de mkbondernemers zet 29% een vacature op social media en gebruikt 20% de zoekfunctie van de sociale media bij de werving van personeel. LinkedIn lijkt de potentie te hebben om werkzoekenden en mkb-ondernemers aan elkaar te matchen. Toch wordt dit middel nog beperkt ingezet en is een daadwerkelijke match vaak nog ver te zoeken.

3 HRC PANORAMA 3 Wilt u meer informatie over gericht werven of het inzetten van social media bij uw wervingswens, neem dan vrijblijvend contact op met de consultants van BDO Recruitment of bezoek één van onze recruitmentworkshops. Bron: ONDERNEMER AAN HET WOORD In HRC Panorama komt iedere aflevering een andere ondernemer aan het woord. Deze keer Casper Haspels, commercieel directeur van AccountView/Visma. Wil je jezelf en AccountView/Visma introduceren? Mijn naam is Casper Haspels, ik ben commercieel directeur van AccountView en verantwoordelijke voor sales, marketing en consultancy. Ik werk bij AccountView sinds 1996 en heb de groei van AccountView dan ook van nabij mee kunnen maken. Sinds 1987 levert AccountView flexibel in te richten software aan meer dan klanten in het mkb. Met de boekhouding als sterke financiële basis biedt AccountView een geïntegreerde oplossing voor groothandels- en projectadministratie, urenregistratie, accountancy, CRM, HRM en lonen. AccountView levert zowel Windowstoepassingen als haar diensten in de cloud al naar gelang de wens van de klant. Bekende namen in het klantenbestand van AccountView zijn onder andere: Formido, Koningszuivel, Xenos, IHC, Paradiso, SER, Madurodam, CBF, Stichting Soa Aids, Nederlandse Sportalliantie, Baker Tilly Berk Accountants en Belastingadviseurs en Accon AVM adviseurs en accountants. Na 25 jaar nemen wij afscheid van de bedrijfsnaam AccountView en gaan we per 1 juli samen met Mamut verder als Visma. AccountView is al sinds 2007 onderdeel van de Visma-groep. De diverse Vismaorganisaties werken meer en meer samen bij de ontwikkeling van nieuwe software en diensten. Het voeren van een overkoepelende naam is daarvan een logisch gevolg. Visma Software zal naast AccountView business software tevens Mamut One, Visma Severa en diverse andere SaaSoplossingen aanbieden. Door deze uitbreiding kunnen we meer bedrijven beter van dienst zijn. Hoe is AccountView in contact gekomen met BDO Consultants? Als middelgrote onderneming hebben wij niet alle HR-skills in huis. Wij hebben contact gezocht met BDO omdat we goede referenties kregen. BDO heeft voor ons een competentiemanagementsysteem ontwikkeld op basis van onze kernwaarden: betrouwbaarheid, samenwerking en innovatief vermogen. Ook heeft BDO onze managers opgeleid om met dit systeem op een professionele manier functieprofielen te ontwikkelen en beoordelings- en functioneringsgesprekken te voeren. Periodiek herijkt BDO onze salarisschalen zodat wij altijd een competitief, marktconform salaris bieden. Vier jaar geleden is de samenwerking verder uitgebreid doordat wij BDO Consultants de trainingen laten verzorgen voor onze consultants en die van onze implementatiepartners. Was vroeger het leveren van technische consultancydiensten waar de markt om vroeg, tegenwoordig is er steeds meer behoefte aan consultants die durven mee te denken met de klant over de toekomstige behoefte aan automatiseringsoplossingen. Consultants moeten veel meer in staat zijn om ondernemers te helpen om hun onderneming te laten groeien door goede automatisering. BDO Consultants heeft daartoe twee trainingen ontwikkeld; een training om de basisvaardigheden te ontwikkelen voor elke technische consultant en - waar we heel blij mee zijn - een een-jarige opleiding tot business consultant waarmee ervaren consultants de handvatten krijgen om echt een betere sparringpartner te worden voor hun klanten. Hoe lang werkt AccountView al samen met BDO Consultants en hoe bevalt deze samenwerking? Een jaar of tien, wij houden van langdurige relaties met onze klanten en leveranciers. BDO Consultants kent onze rechtdoorzeementaliteit en kan daar goed mee omgaan. Geen wollige verhalen maar duidelijk advies en goede ondersteuning. Waarom zou je andere ondernemers BDO Consultants aanbevelen? Wij zijn tevreden over het geleverde werk. De business consultants zien wij tijdens zo n jaar opleiding echt groeien in hun talenten en vaardigheden. Dat is super om mee te maken. Wij kunnen de diensten van Nienke Molenaar, Joost Vat en Hans van Gils dan ook van harte aanbevelen. HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING? Doen wat uw klanten willen leidt tot meer succes. Het lijkt een enorme open deur. Echter, veel ondernemers zeggen klantgericht te ondernemen, maar doen zij het ook echt? Uit ons onderzoek Strategie en rendement in het mkb is gebleken, dat slechts een kwart van de bedrijven zich volledig richt op de klant. Dit betekent dat bij deze bedrijven de strategie, innovatie, bedrijfsprocessen en medewerkers geheel in het teken staan van de klant. Bovendien is gebleken dat deze bedrijven significant meer groei en rendement hebben behaald in de afgelopen jaren. Het is vaak lastig te benoemen wat nu daadwerkelijk de oorzaak van dit succes is. Zijn het de kwaliteiten van de ondernemer? Is het de effectiviteit van het verkoopteam, of de innovatieve productontwikkeling? Dit mysterie rondom groei en rendement is aanleiding geweest om onderzoek te doen naar deze uitzonderlijke bedrijven. Focus op de klant leidt tot meer rendement Het uitgangspunt van uw bedrijfsstrategie is als het goed is de focus op uw klant. Deze strategie dient vervolgens zowel helder te zijn voor uw klanten als voor uw medewerkers. Intern betekent dit dat voor elke medewerker duidelijk wordt waar het bedrijf voor staat. Zo begrijpen zij ook beter waarom bepaalde (strategische) keuzes genomen worden. Dit leidt vervolgens tot meer draagvlak en motivatie. Daarnaast wordt het voor medewerkers duidelijk wat van hen verwacht wordt waardoor zij effectiever en efficiënter werken. Indien u precies doet wat uw klanten willen, zullen zij ook positief zijn over uw producten en dienstverlening. Dit positivisme leidt er toe dat uw medewerkers trots zullen zijn op het bedrijf en er dus graag willen werken. In de praktijk zien wij dat medewerkers hierdoor ook effectiever gaan werken. Deze positieve instelling straalt vervolgens weer uit naar uw klanten. Dit alles heeft vanzelfsprekend een positief effect op de omzet en het rendement van uw bedrijf. Uiteindelijk zijn het uw mensen die het doen! Klantgericht werken ontwikkelen Op de werkvloer is het zaak dat een beleid wordt ontwikkeld om de competentie klantgerichtheid van werknemers en een proactieve cultuur van meedenken en meedoen te stimuleren. Klantgerichte werknemers stimuleren begint bij het omschrijven van welke houding en concreet gedrag van werknemers verwacht wordt. Deze verwachtingen worden meegenomen en getoetst in functioneringsgesprekken, waardoor de progressie in klantgericht denken onder werknemers ook echt tastbaar wordt. Binnen afdelingen kunnen

4 4 HRC PANORAMA projecten worden geïnitieerd die erop gericht zijn de klantgerichtheid van werknemers te verhogen. Daarnaast kan door middel van trainingen gewerkt worden aan het verbeteren van de klantgerichte houding. Hierbij worden onderwerpen behandeld als: service verlenen, omgaan met klachten en de do s en don ts in gesprekken met de klant. Door medewerkers een gedragscode te laten opstellen hoe werknemers zich moeten gedragen ten aanzien van de klant, maakt u gebruik van de kennis en competenties die medewerkers al hebben en versterkt u deze. Medewerkers bepalen uw innovatiekracht Het radicaal focussen op de klant betekent voor veel ondernemers en zijn of haar medewerkers een nieuwe manier van denken en werken. Patronen doorbreken gaat echter niet zonder slag of stoot. Verandermanagement rondom (proces)innovatie in uw bedrijf is daarom essentieel. De bedrijfsleiding moet zich bewust zijn van zijn voorbeeldfunctie als het gaat om openstaan voor veranderingen. Op de werkvloer is het zaak een proactieve cultuur te stimuleren van meedenken en meedoen. Medewerkers zien vaak wel hoe het beter kan, maar ze worden niet altijd aangemoedigd om dit verder tot uiting te brengen. Kunt u dat veranderen, dan mobiliseert u meer innovatiekracht dan u ooit van achter het bureau kunt ontwikkelen. Creëer uw eigen Blue Ocean Radicale focus op de klant houdt niet alleen in dat u weet wat uw klanten willen, maar ook daadwerkelijk de klantwens invult. Indien u uw producten en/of diensten continu ontwikkelt aan de hand van de klantwens, onderscheidt u zich van uw concurrentie. U ontwikkelt hierdoor als het ware uw eigen markt die ook wel gedefinieerd kan worden als een Blue Ocean. Een Blue Ocean staat voor de nog onbekende en onontgonnen marktruimte waar geen concurrentie aanwezig is. Hier creëert men marktruimte in plaats van er met anderen om te vechten. De tegenhanger van de Blue Ocean, de Red Ocean, staat voor de bestaande marktruimte met bestaande spelers en regels. Hier beconcurreren de spelers elkaar in een poging zoveel mogelijk van de markt te veroveren. Doordat de ruimte beperkt is, kan dit uitmonden in moordende concurrentie met als gevolg hiervan het figuurlijk vloeiende bloed die de oceaan rood kleurt. Wilt u meer weten over een radicale focus op uw klanten? Of wilt u de rapportage van het onderzoek rondom klantgericht ondernemen ontvangen? Neem dan contact op met Theo Sengers, consultant Organisation & Control, via telefoon-nummer en/of INLENERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR ZZP ERS: WAS DE WERKGEVER NU WEL OF NIET AANSPRAKELIJK? Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Om ongelukken en schade (zoveel als mogelijk) te voorkomen dient een werkgever te voldoen aan zijn zorgplicht. Deze zorgplicht is verankerd in de wet, en brengt kort gezegd met zich dat een werkgever zorg moet dragen voor een veilige werkomgeving, ter voorkoming dat een werknemer schade lijdt. Zorgplicht De wettelijke zorgplicht biedt een werk-nemer vergaande bescherming. Waarom? In de regel worden de omstandigheden op de werkvloer bepaald door de werkgever en is er sprake van ondergeschiktheid; een werknemer dient immers gehoor te geven aan instructies die hij van zijn werkgever ontvangt. Overigens is de zorgplicht, dan wel de aansprakelijkheid die daaruit kan voortvloeien wel begrensd. Uitgangspunt is dat er sprake is van aansprakelijkheid, tenzij vaststaat dat een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan of de schade die een werknemer lijdt het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Aan het einde van het vorig millennium is de zorgplicht en daarmee ook de aansprakelijkheid voor een werkgever verruimd. Niet alleen diende een werkgever vanaf dat moment te zorgen voor een veilige werkomgeving van zijn werknemers, maar de zorgplicht strekte zich ook uit over personen met wie de werkgever geen arbeidsovereenkomst had en die werkzaamheden verrichten in de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever. Met het laatste aspect wordt de verruiming van de aansprakelijkheid beperkt. Indien de werkgever, zijnde de inlener, werkzaamheden laat verrichten die niet behoren tot de activiteiten van de werkgever, dan is zorgplicht, en daarmee de verruiming van aansprakelijkheid niet van toepassing. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als een notariskantoor een verbouwing laat uitvoeren door een ingeleend persoon; de verbouwingsactiviteiten behoren dan niet tot werkzaamheden van het notariskantoor. Met de verruiming van de zorgplicht werd beoogd om ook uitzendkrachten meer bescherming te bieden. Maar, is de ruimere bescherming ook van toepassing op stagiaires, vrijwilligers en zelfstandigen? Inmiddels laat de jurisprudentie een duidelijke lijn zien voor wat betreft de rechtspositie van stagiaires en vrijwilligers. Beide groepen vallen in de regel onder de verruimde zorgplicht. En de zelfstandigen, of specifieker, de zzp ers dan; vallen zij ook onder de verruimde zorgplicht? Uitspraak Beantwoording van deze vraag door de hoogste rechter in Nederland heeft ruim tien jaar op zich laten wachten. In maart van dit jaar heeft de Hoge Raad de vraag of een zzp er onder de verruimde zorgplicht valt beantwoord. Hieraan voorafgaand kwamen rechters tot verschillende conclusies, met als gevolg (rechts)onzekerheid. Niet alleen voor de zzp ers, maar ook voor werkgevers, die (in de uitoefening van hun beroep of bedrijf) gebruik maken van de diensten van zzp ers. Het was mogelijk dat een zzp er die schade leed, en de inlener aansprakelijk stelde, bij de ene rechter nul op het rekest kreeg, terwijl een rechter in een andere situatie waarin een zzp er schade leed, de zzp er in het gelijk stelde. In gevallen waarin de door de zzp er gevorderde schade werd afgewezen, en een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontbrak (hetgeen in de praktijk veelvuldig voorkomt) waren rechtelijke uitspraken voor zzp ers op z n minst teleurstellend te noemen, en hadden vergaande financiële consequenties. Inmiddels is een einde gekomen aan de bestaande onzekerheid, en heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt. In deze aangelegenheid ging het om een zzp er die revisiewerkzaamheden verrichtte aan een machine. Hij werd ingeleend door de inlener om vervolgens bij een derde de op te dragen werkzaamheden te verrichten. Tijdens deze werkzaamheden overkwam de zzp er een zeer ernstig ongeval, wat leidde tot een amputatie van zijn been. De zzp er stelde de inlener aansprakelijk. Op de vraag of de zzp er onder de verruiming van de zorgplicht valt, antwoordde de Hoge Raad dat de verruiming zich voor toepassing leent indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht. Of dit het geval is, zal aan de hand van de omstandigheden van de situatie bepaald moeten worden, waarbij onder meer van belang zijn de feitelijke verhouding tussen betrokkenen en de aard van de verrichte werkzaamheden, alsmede de mate waarin de werkgever (inlener), al dan niet door middel 1. W. Chan Kim en Renée Mauborgne: How To Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard Business School Press (2004).

5 HRC PANORAMA 5 van hulppersonen, invloed heeft op de werkomstandigheden van degene die de werkzaamheden verricht en op de daarmee verband houdende veiligheidsrisico s. Kortom, de zzp er valt onder de verruimde zorgplicht. Met de beslissing van de Hoge Raad zijn zzp ers gebaat. Keerzijde daarvan is dat het inlenen van zzp ers door werkgevers, dan wel inleners eerder kan leiden tot aansprakelijkheid. Wel is duidelijkheid verschaft, zowel werkgevers als zzp ers weten nu waar ze aan toe zijn. ACTUALITEITEN ARBEIDSRECHT Schenden relatiebeding via social media Met een relatiebeding wordt in het algemeen een beding bedoeld op grond waarvan het verboden is om na het einde van het dienstverband, meestal voor een bepaalde periode, contact te onderhouden met relaties van de werkgever. Social media worden steeds meer gebruikt bij het onderhouden van zakelijke contacten, ook na het einde van het dienstverband. Als werkgever kun je hier invloed op uitoefenen door het opnemen van een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Onderstaand in het kort twee uitspraken waarin de rechter heeft geoordeeld dat het onderhouden van zakelijke contacten via social media kan leiden tot schending van het relatiebeding. De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem oordeelde over de volgende kwestie. De werknemer en werkgever zijn met wederzijds goedvinden uit elkaar gegaan. In de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is een relatiebeding opgenomen voor de duur van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Na einde dienstverband blijkt dat de werknemer contact heeft gehad met een relatie van de werkgever via LinkedIn. Tevens is vast komen te staan dat de werknemer en de relatie na het einde van het dienstverband met elkaar verbonden zijn, waarbij het aldus de rechter niet uitmaakt wie wie uitnodigt. Middels een print screen is aangetoond dat er contact is geweest met een relatie na einde dienstverband. De rechter legt de werknemer een boete op van in dit geval vanwege overtreding van het relatiebeding. Recent is wederom een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Arnhem. In deze zaak heeft een (ex-)werkneemster met een relatiebeding in haar overeenkomst via en Twitter contact met relaties van haar vorige werkgever. Uit de bewoordingen van de - en Twittercorrespondentie blijkt niet dat het slechts gaat om een normaal contact tussen vrienden, zoals door de werkneemster wordt betoogd. De rechter oordeelt dan ook dat zij in strijd heeft gehandeld met het relatiebeding. Het overeenkomen van een relatiebeding en het opstellen van een social media protocol draagt bij aan het beschermen van je relaties. De arbeidsjuristen van BDO zijn bedreven in maatwerkadvisering op dit gebied. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie: via telefoonnummer of Uitbreiding gelijke behandelingsnorm ter beschikking gestelde arbeidskrachten en wijziging Wet op de ondernemingsraden (WOR) Onlangs is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de WOR op onderdelen gewijzigd. Dit was noodzakelijk om te voldoen aan de doelstellingen zoals neergelegd in de Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid. Aanpassing Waadi Uitgangspunt is dat aan een ander ter beschikking gestelde arbeidskrachten gelijk moeten worden behandeld als werknemers in dienst van de onderneming waar de arbeidskrachten ter beschikking wordt gesteld. In de Waadi was al geregeld dat aan een ander ter beschikking gestelde arbeidskrachten ten minste recht hebben op hetzelfde loon en overige vergoedingen als de werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de ter beschikkingstelling plaatsvindt. Met ingang van 27 april 2012 geldt deze gelijke behandelingsnorm ook met betrekking tot de duur van de vakantie en het al dan niet werken op feestdagen, arbeidstijden, pauzes, rusttijden, nachtarbeid en overuren. Voorts gelden nu tevens de beschermende bepalingen voor zwangere en borstvoeding- gevende werknemers, kinderen en jeugdige werknemers, alsmede maatregelen ter bevordering van gelijke behandeling van mannen en vrouwen en ter voorkoming van discriminatie voor in de onderneming ter beschikking gestelde werknemers. Bij cao kan van de gelijke behandelingsnorm worden afgeweken, mits als de afwijking in duur is beperkt - bij die cao is voorzien in een regeling op grond waar-van misbruik door elkaar opvolgende perioden van terbeschikkingstelling wordt voorkomen. Verder is in de Waadi een drietal nieuwe bepalingen opgenomen. Deze regelen dat de uitzendkracht gelijke toegang moet krijgen tot bedrijfsvoorzieningen of diensten in de inlenende onderneming, de uitzendkracht tijdig en duidelijk op de hoogte moet worden gebracht van ontstane vacatures en dat de uitzendkracht niet mag worden belemmerd bij de inlener in dienst te treden. Aanpassing WOR Aan artikel 31b van de WOR is een derde lid toegevoegd. Hierin staat dat de ondernemer, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, ten minste één maal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk algemene gegevens dient te verstrekken inzake de op grond van een uitzendovereenkomst in de onderneming werkzame personen. Daarbij dient tevens mondeling of schriftelijk mededeling te worden gedaan ten aanzien van de te verwachten ontwikkelingen betreffende het aantal op basis van een uitzendovereenkomst werkzame personen in het komende jaar. Vragen over voorgaande? Neem dan contact op met BDO Arbeidsjuristen via telefoonnummer of Beëindigen met wederzijds goedvinden tijdens ziekte Het instemmen met een beëindiging van het dienstverband tijdens ziekte levert doorgaans een benadelingshandeling op jegens UWV. Dit heeft tot gevolg dat UWV een eventuele uitkering geheel of gedeeltelijk zal weigeren. Uit onderstaande zaak van de Centrale Raad van Beroep (verder te noemen als CRvB) blijkt dat instemming met beëindiging van het dienstverband in dit geval niet leidt tot een benadelingshandeling. In deze zaak speelde het volgende. Bij een werkgever vond een reorganisatie plaats vanwege bedrijfseconomische redenen. Als gevolg van de reorganisatie komt de arbeidsplaats van een zieke werknemer te vervallen. De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden onder toekenning van een beëindigingsvergoeding.

6 HRC PANORAMA 7 De zieke werknemer wendt zich na het einde van het dienstverband tot UWV met een verzoek om een uitkering conform de Ziektewet. UWV heeft de uitkering geweigerd omdat het dienstverband tijdens ziekte (met wederzijds goedvinden) is beëindigd. In het geval de werknemer niet had ingestemd met een beëindiging van het dienstverband zou hij nog recht hebben op loon tijdens ziekte van de werkgever. Door in te stemmen met het einde van het dienstverband heeft hij een benadelingshandeling gepleegd, aldus UWV. De rechtbank oordeelt hetzelfde. In hoger beroep geeft de CRvB aan dat er sprake is van een sociaal plan waarmee de vakbonden hebben ingestemd, de noodzaak tot het verminderen van de arbeidsplaatsen staat niet ter discussie, het afspiegelingsbeginsel is op de juiste manier toegepast, de opzegtermijn is in acht genomen en de vergoeding is niet minder dan berekend volgens de kantonrechtersformule. De CRvB achtte de kans zeer klein dat een ontbindingsverzoek zou worden afgewezen en derhalve is er geen sprake van een benadelingshandeling. Een beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden van een zieke werknemer hoeft niet altijd te leiden tot een benadelingshandeling waardoor een eventuele uitkering door UWV geheel of gedeeltelijk geweigerd wordt. MEER INFORMATIE Voor meer informatie over onze dienstverlening nodigen wij u uit om contact op te nemen met het secretariaat van BDO Consultants B.V. of BDO Arbeidsjuristen B.V. binnen onze vestigingen. BDO Consultants B.V. Arnhem Den Haag s-hertogenbosch BDO Arbeidsjuristen B.V Arnhem Den Haag s-hertogenbosch Utrecht Colofon Deze regelmatig verschijnende nieuwsbrief is een uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden tot BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. of een van haar adviseurs. BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie. BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam BDO actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Arbeidsjuristen B.V. en BDO Consultants B.V. zijn lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maken deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 06/2012 FC12216

HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB

HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB hoe blauw is uw onderneming? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

www.avansplus.nl Welkom

www.avansplus.nl Welkom Welkom Tot 1 oktober 2006 kon werknemer niet instemmen met einde dienstverband zonder verlies WW-rechten. Heeft geleid tot pro-forma praktijk. Vanaf 1 oktober 2006 is deze mogelijkheid er wel. Voorwaarde

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Social media. Wat zijn social media? Soorten social media (account geen eigendom) Massacommunicatie tegenover social media. Privé- of zakelijk gebruik

Social media. Wat zijn social media? Soorten social media (account geen eigendom) Massacommunicatie tegenover social media. Privé- of zakelijk gebruik Social media Wat zijn social media? Soorten social media (account geen eigendom) Massacommunicatie tegenover social media Privé- of zakelijk gebruik Openbaar- of afgeschermd domein Vervaging grens werk

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat?

Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat? Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat? Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure. Dit mag alleen als het voor de functie noodzakelijk is

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Snel aan de slag instructie Mijn BDO

Snel aan de slag instructie Mijn BDO Snel aan de slag instructie Mijn BDO nieuwe perspectieven 1 Op deze helppagina vindt u de informatie die u nodig heeft om optimaal gebruik te maken van de onderdelen binnen een Mijn BDO omgeving van uw

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

INFORMATIE BROCHURE van MEDIATION

INFORMATIE BROCHURE van MEDIATION INFORMATIE BROCHURE van MEDIATION Centraal secretariaat: Veertien Hond 32 4003 GK TIEL T : 0344 695 900 E : info@rdta.nl I : www.rdta.nl BTW nr. NL8512.27.156B01 KvK nr. 54248671 1 Inhoudsopgave Algemeen

Nadere informatie

IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN

IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN Omschrijving Bij een reorganisatietraject heeft de OR een belangrijke rol. De OR zal immers om advies gevraagd worden en vaak heeft de OR ook grote invloed op

Nadere informatie

a arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer b overeenkomsten van opdracht c aannemingen van werk d overeenkomsten van bemiddeling

a arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer b overeenkomsten van opdracht c aannemingen van werk d overeenkomsten van bemiddeling Arbeidsrecht en Cao toepassing Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm A.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 2 Wat kan worden verstaan onder collectieve arbeidsovereenkomst vanuit de wet op de collectieve

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst CONCEPT Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. Gedragscode Noloc Het Noloc-lid volgt bij zijn 1 beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Algemeen 1.1. Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. 1.2. Het lid richt

Nadere informatie

Functieomschrijving Webredacteur Wat houdt de vacature van communicatiemedewerker/webredacteur in? Tekst Beeld Middelen Jij Wat vragen wij van jou?

Functieomschrijving Webredacteur Wat houdt de vacature van communicatiemedewerker/webredacteur in? Tekst Beeld Middelen Jij Wat vragen wij van jou? Functieomschrijving Webredacteur Heb jij ruime kennis van online communicatiemiddelen en -mogelijkheden? Een heldere schrijfstijl en gevoel voor vormgeving? Dan zijn wij ter uitbreiding van het team op

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Werkgevers kunnen nu nog kiezen of ze gebruik willen maken van de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers echter verplicht

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

OR en geheimhouding COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus LK Den Haag

OR en geheimhouding COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus LK Den Haag COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP OR en geheimhouding SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl Oktober 2014, Sociaal-Economische

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Voordelen en risico's van payrolling

Voordelen en risico's van payrolling mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

HET NON-CONCURRENTIE BEDING

HET NON-CONCURRENTIE BEDING HET NON-CONCURRENTIE BEDING Algemeen Het non-concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn recht om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn op een wijze die hij zelf heeft gekozen. Daarmee

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. De maatregelen in gevolge de wet werk en zekerheid

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. De maatregelen in gevolge de wet werk en zekerheid VISMA SOFTWARE WHITEPAPER De maatregelen in gevolge de wet werk en zekerheid De nieuwe wet werk en zekerheid Met de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft het kabinet het arbeidsrecht op een drietal

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO Arbeid Uw rechten en plichten als werknemer Voorwoord Wees u ervan bewust dat alle juridische informatie in dit bestand slechts globaal en indicatief is. Het arbeidsrecht is bovendien zo omvangrijk dat

Nadere informatie

Rapportage Lifetime Relatie

Rapportage Lifetime Relatie Naam lead Rapportage Lifetime Relatie Het Bedrijfsprofiel Bedrijfsnaam: Website: Adres: Telefoon: Branche: Internationaal : Bedrijfsgrootte: Social media: Over de organisatie: De Contactpersoon Contactpersoon:

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Wat gaat er wijzigen in uw verzuimbeleid? Wet werk en zekerheid en uw zieke werknemer: Vanaf 1 juli 2015 gaat er wat betreft het bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een. ontbindingsverzoek indienen? Nieuwsbrief Juni 2010

Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een. ontbindingsverzoek indienen? Nieuwsbrief Juni 2010 Nieuwsbrief Juni 2010 Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een ontbindingsverzoek indienen? Een werkgever kan na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst met de betrokken

Nadere informatie

MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE

MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE WWW.KOLIBRIE.NL Waarom Kolibrie HRM voor Horeca? MARKTLEIDER EN SPECIALIST Kolibrie HRM voor Horeca bestaat sinds

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties en de keten. Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof

Flexibele arbeidsrelaties en de keten. Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof Flexibele arbeidsrelaties en de keten Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof Wet Flexibiliteit en Zekerheid Civiel 1999 Ketenregeling in artikel 7:668a BW: 3 x 3 x 3 Opvolgend werkgeverschap Dezelfde

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

DijkmansBergJeths A D V O C A T E N WELKOM. Frank Rooijakkers, advocaat

DijkmansBergJeths A D V O C A T E N WELKOM. Frank Rooijakkers, advocaat WELKOM Frank Rooijakkers, advocaat 1 Inhoud Inleiding Toename gebruik internet, e-mail en social media, eenvoudig toegankelijk, privé? Hoe verhoudt zich dat met het arbeidsrecht? 3 momenten: voor, tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC9654

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC9654 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC9654 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-04-2008 Datum publicatie 18-04-2008 Zaaknummer 373256 AZ VERZ 08-32 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER Wij zijn pas tevreden als u het bent! WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U HET BENT Als jong en dynamisch kantoor is QBENEFITS gespecialiseerd in het geven van inkomensadviezen

Nadere informatie

Slaap lekker. Samenvatting van tips en handvatten

Slaap lekker. Samenvatting van tips en handvatten Slaap lekker Samenvatting van tips en handvatten Waar lig jij als ondernemer wakker van? Kan een werkgever altijd alles zeggen? Medewerker kan alles zeggen en als het niet bevalt: ziek Oplossing was: alleen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper 18.05.16 Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen whitepaper In dit whitepaper: Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015, is het voor werkgevers

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR?

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? Evert Smit Regionaal Overleg Ondernemingsraden Noord Limburg (ROON) Venray, 21 mei 2015 WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 1. WWZ, achtergrond AGENDA 2.

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie