SOPHIA INVESTING WISELY: INLEIDING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOPHIA INVESTING WISELY: INLEIDING."

Transcriptie

1 SOPHIA INVESTING WISELY: INLEIDING. Een beleggingsstrategie voor de beurs die meer dan een gemiddeld rendement oplevert (>10% gemiddeld per jaar) en die toch het grootste deel van de portefeuille beschermt... bestaat het werkelijk? De recente wereldwijde turbulenties van de financiële markten hebben een negatieve invloed gehad op heel wat beleggingsportefeuilles en fondsen. Een groot aantal werden gehalveerd en sommige gedecimeerd! Het is te verwachten dat de meeste beleggers gedurende langere tijd de beurs zullen wantrouwen. Indien financiële adviseurs en vermogensbeheerders de individuele belegger willen overtuigen om terug meer via de beurs te beleggen, dan zullen ze moeten aantonen dat de voorgestelde fondsen uitstekende en bijna voorspelbare rendementen zullen behalen en dat het tussentijds risico zeer beperkt is. Zodra de wantrouwige belegger van het recente trauma hersteld is, zal hij zeker op zoek gaan naar veilige beleggingsprodukten die meer dan een gemiddeld rendement kunnen opleveren om te trachten al of een gedeelte van zijn verliezen te recupereren. Ook zal hij eisen dat kan aangetoond worden dat de waarde van zijn beleggingen niet meer naar beneden kan donderen (zoals recentelijk) indien de beurzen terug woelige tijden beleven. Fondsenbeheerders en vermogensbeheerders zullen het waarschijnlijk moeilijk hebben om aan de eisen te kunnen tegemoet komen van klanten die nu zeer wantrouwig en risicoschuw zijn geworden! Depositos en obligaties bieden op dit ogenblik lage rendementen en de vooruitzichten zijn niet denderend. Vastgoed en private equity investeringen zijn niet zeer liquide en ze kunnen ook veel in waarde dalen gedurende woelige tijden. Daarom hebben vermogensbeheerders geen andere keus dan beursprodukten of wisselkoersprodukten aan te bieden indien de belegger uitstekende rendementen eist... maar hoe kan men het risico van deze produkten beperken om ook aan de risico-eisen van de wantrouwige belegger te voldoen? Beleggers zullen in de toekomst strenger toekijken op de resultaten en het risico-beheer van hun fondsen en velen zullen nu beseffen dat toeval een veel grotere rol speelt bij het beleggen dan vroeger duidelijk was, alhoewel de bewijzen van dit toeval vroeger al legio waren! 1

2 Michael Jensen, Journal of Finance 1968: De dure analisten van de fondsen zijn gemiddeld niet in staat om de aandelenkoersen zo te voorspellen dat ze de beurs kunnen kloppen. Elk fonds kan niet significant beter doen dan wat we kunnen verwachten van puur toeval. Michael Edesess, The Big Investment Lie : hij komt tot het besluit dat het gemiddelde aandelenfonds in zijn grote databank van fondsen niet beter deed dan de eenvoudige aankoop van de complete beurs. Daarbij komt nog dat de resultaten van elk fonds onvoorspelbaar waren en volledig door toeval werden bepaald. Het was onmogelijk om bij het begin van een jaar te voorspellen welk fonds het beter zou doen dan de beurs. Volgens hem is de beste aandelenkeuze ook de makkelijkste: koop de beursindex! Bill Miller s Legg Mason Value Trust Fund (LMVTX) is een fonds dat één van de beste reputaties had. De slechte resultaten van dit fonds van 2006 tot 2008 tonen aan dat aandelen selecteren inderdaad een kansspel is!. Bill Miller deed beter dan de S&P 500 gedurende 15 opeenvolgende jaren vanaf 1991 en hij werd beschouwd als een goeroe. Veel beleggers sprongen de laatste jaren op de wagen omdat ze ervan overtuigd waren dat Bill Miller beter zou blijven doen dan de beurs. Jammer genoeg voor deze latere beleggers verloor Bill Miller blijkbaar zijn magische voorspellingskracht. Bill Miller s geluk keerde na 15 jaar in 2006: S&P500 Bill Miller ,5% +6,7% ,5% - 14,7% ,5% - 58,0% The CAGR (samengestelde jaarlijkse groei of compound annual growth rate in het Engels) van de S&P500 van 1/1/1991 tot 31/12/2008 was 5,9%. The CAGR van LMVTX over dezelfde periode was maar 4,4%!!! Bill Miller maakte iets van het verlies goed in 2009: +39,9% versus +23,5% voor de S&P 500. Hij hinkte echter weer achterop in 2010: +4,7% versus +11% voor de S&P 500! Bill Miller was blijkbaar de enige fondsenbeheerder die de S&P 500 gedurende 15 opeenvolgende jaren kon verslaan. Uiteraard stellen we ons dan de vraag: wat is de kans dat één fondsenbeheerder zo een prestatie neerzet? Als deze kans groot is, dan mogen we logischerwijze besluiten dat de prestatie van Bill Miller het gevolg was van geluk. Een gerenommeerde fysicus Leonard Mlodinow (The Drunkard s Walk) heeft uitgerekend dat de kans dat één fondsenbeheerder (van de meer als 6.000!) de S&P 500 ieder jaar verslaat gedurende 15 opeenvolgende jaren hoger is dan 75%. Bill Miller was deze geluksvogel en daarom mogen we het sterke vermoeden koesteren dat aandelenselectie een kansspel is! 2

3 Het moge nu duidelijk zijn dat het investeren in een brede beursindex zoals de S&P 500 gemiddeld een beter rendement zal opleveren dan het rendement van een aandelenselectie. Welk rendement kunnen we verwachten van een brede beursindex? Een studie van drie professoren van de London Business School ( Triumph of the Optimists, 101 years of global investment returns, Elroy Dimson, Paul March, Mike Staunton) stelt dat aandelen maar een rendement van +7% per jaar opleveren over een lange periode. Volgens hen is het ietwat hoger rendement gedurende de twintigste eeuw puur toeval. Er moet op gewezen worden dat het rendement van een brede beursindex ook niet erg regelmatig is: tussen 1926 en 1986 was het gemiddeld jaarrendement van een korf van 500 verschillende aandelen (inclusief dividenden) 12,12% met een standaardafwijking van 21,04%. Dat betekent dat 68,3% van die 60 jaar het jaarrendement tussen 8,92% (= +12,12% 21,04%) en +33,16% (= +12,12% + 21,04%) lag en de rest van de tijd buiten die grenzen! Dat is een grote spreiding! Het beste jaar was 1933 met +53,99% en het slechtste was 1931 met - 43,34% (zie William F. Sharpe and Gordon J. Alexander, Investments ). De erg negatieve rendementen hebben een vernietigend effect op de CAGR en daarom was het voor ons duidelijk dat we moesten onderzoeken hoe deze negatieve rendementen konden vermeden of tenminste beperkt worden indien we een beleggingsstrategie zouden ontwikkelen gebaseerd op een beursindex. Het is nu helemaal niet zeker dat een wantrouwige belegger zelfs nog zal willen investeren in een brede beursindex: de CAGR is niet denderend genoeg en het risico van een nieuwe terugval is te groot. Is het mogelijk een beleggingsmethode te ontwikkelen die beter doet dan een brede beursindex (gemiddeld een hoger rendement en geen dramatische dalingen)?... Indien zo een methode bestaat, dan kunnen we uit het bovenstaande besluiten dat het een aanpak zal zijn die gebruik maakt van aandelen en dat het waarschijnlijk derivaten van aandelen zal bevatten. Tenminste dat denken we bij Sophia Investing Wisely! Na veel jaren van vallen en opstaan heb ik zo n methode ontwikkeld en ben nu bezig met die uit te testen in de praktijk. De methode wordt Sophia genoemd en is nu eigendom van Sophia Investing Wisely. De theoriën die in de volgende drie boeken naar voor worden gebracht ondersteunen de logische redenering, de wiskunde en de gefundeerde statistiek, gebruikt in de ontwikkeling van Sophia: L. Mlodinow toont in zijn boek The Drunkard s Walk aan dat zoveel fondsen teleurstellen omdat ze aandelenselectie verkiezen boven toeval of onvoorspelbaarheid ( randomness in het Engels). N. N. Taleb benadrukt in zijn twee boeken Fooled by Randomness and The Black Swan dat een succesrijke beleggingsmethode in staat moet zijn om iedere impact van het hoogst onwaarschijnlijke (zoals de recente beurscrash) aan te kunnen. 3

4 Hoogst waarschijnlijk zouden beide auteurs de methode van Sophia toejuichen omdat de logica van Sophia overeenkomt met hun stellingen. Gebruik makende van gefundeerde statistiek heeft Sophia de onvoorspelbaarheid geanalyseerd en heeft bepaalde aspecten van die onvoorspelbaarheid gekwantificeerd. Het besluit was dat de combinatie van een bepaalde beursindex met bepaalde derivaten van die beursindex theoretisch beter dan een gemiddeld rendement kan opleveren en dat de negatieve rendementen (die toch kunnen voorkomen!) substantieel worden gereduceerd. Ter informatie: Sophia kon niet ontwikkeld worden vóór 2005 omdat de noodzakelijke derivaten toen nog niet beschikbaar waren! De methode is niet gebaseerd op het klassieke gedekt schrijven van calls ( covered calls in het Engels) alhoewel er onder bepaalde omstandigheden gebruik wordt van gemaakt in combinatie met de basisstrategie. Tijdens de ontwikkeling vonden we dat het klassieke gedekt schrijven van calls geen substantieel voordeel oplevert. Sophia s Methode (Sophia kan bestempeld worden als indexbeleggen geoptimaliseerd ) Mijn onderzoek bevestigde het onvoorspelbare karakter van aandelenkoersen maar merkte op dat bepaalde gedragspatronen van de S&P 500 index (één van de breedste beursindexen ter wereld) wel statistisch voorspelbaar waren. Ik ging dan na of die statistische voorspelbaarheid gecombineerd met de probability guessing * methode met een hoge waarschijnlijkheid het gewenste resultaat zou kunnen opleveren (meerdan-gemiddeld rendement en risicobeperking). Mede door de beschikbaarheid van bepaalde derivaten van de S&P 500 index en de hoge liquiditeit is dat volgens mij inderdaad het geval en het resultaat is Sophia. De methode heeft als ruggegraat (backbone) de S&P 500 index en door het gebruik van bepaalde S&P 500 index derivaten kan het rendement van deze index geoptimaliseerd worden en kan er een doeltreffende bescherming geboden worden. Sophia streeft er naar om: een lange-termijn samengesteld jaarrendement van meer dan 10% te behalen. het grootste deel van het historische maximum van de portefeuille te beschermen. een meer-dan-gemiddeld rendement te behalen tijdens dalende en vlakke beursperiodes. grotendeels de stijging te volgen tijdens sterk stijgende beursperiodes. De waarschijnlijkheidsverdeling van de jaarrendementen van Sophia heeft een gemiddelde dat beduidend hoger ligt dan dat van de S&P 500 (de Gauss-curve is naar rechts verschoven) en de standaardafwijking van de jaarrendementen van Sophia is lager dan die van de S&P 500 (Sophia heeft een smallere Gausscurve). De linkerkant van de waarschijnlijkheidsverdeling van de jaarrendementen van Sophia is op een bepaald punt afgesneden (een minimum rendement) en dit betekent een beperking van het risico. 4

5 Sophia is geen passieve strategie: zelfs als de beurs stagneert, zal Sophia gestaag blijven stijgen met enkele zeldzame, te verwachten, maar beperkte inzinkingen. Sophia is een conservatieve beleggingsmethode, niet een methode die snel spectaculaire rendementen genereert! Sophia kan het zelfs gedurende een periode minder goed doen dan de beurs als de beurs heel snel stijgt! Vermogensbeheerders drongen er bij mij op aan om back-testing uit te voeren. Ik ben echter een non-believer in back-testing. Men heeft altijd de neiging om de resultaten te extrapoleren naar de toekomst. Dat is verkeerd. Voor Sophia is het onmogelijk om correcte back-testing uit te voeren omdat bepaalde derivaten niet bestonden vóór De waarden kunnen alleen maar geschat worden en dit levert dus geen echte back-testing op. De trading regels van Sophia laten een zekere flexibiliteit toe zodat back-testing niet noodzakelijk zal overeenkomen met de werkelijkheid. Ik heb het dan toch een pseudo-back-testing uitgevoerd met aanname van heel wat assumpties en de volgende tabel is het resultaat. De periode in het voorbeeld loopt van februari 1993 tot juni Het rendement is recht evenredig met een bepaalde draw-down parameter (waarde te kiezen door de belegger -- draw-down is een term gebruikt om de daling van een portefeuille aan te duiden). In dit voorbeeld werd een gemiddelde waarde toegepast. De rendementen van Sophia worden vergeleken met de rendementen van SPY (S&P 500 tracker). Zoals boven uitgelegd moeten we deze cijfers met een zeer grote korrel zout nemen. We mogen er eigenlijk alleen maar het volgende van onthouden: Het gemiddeld jaarrendement van Sophia ligt waarschijnlijk hoger dan 10%. De jaarrendementen van Sophia liggen waarschijnlijk dichter bij mekaar dan die van de beurs. Het jaarrendement van Sophia is nooit erg negatief. Sophia zal waarschijnlijk aan de verwachtingen kunnen voldoen. 5

6 Jaar SPY Rendement Sophia Rendement (schatting!!!) 1993 (11 mnd) +8.8% +14.8% % +6.2% % +25.9% % +16.2% % +23.4% % +13.5% % +23.0% % +10.6% % +3.3% % +2.1% % +17.7% % +13% % +18.5% % +18% % +12.0% % +0.1% % +32.5% 2010 (5 mnd) -1.7% +3.3% CAGR +5.6% +14.2% Arithmetic Mean +10.9% +18% Standard Deviation 20% 8.9% Wij zijn overtuigd dat de theoretische basis van Sophia solide is, maar alleen de praktijk kan uitsluitsel geven. Ik ben in augustus 2008 begonnen met een eerste Sophia portefeuille. De timing kon niet slechter geweest zijn en de resultaten tot nu toe tonen aan dat Sophia inderdaad de inzinking kan beperken gedurende deze slechtste beurstijden sinds de beurscrash van De S&P 500 had een verlies van 39,8% op 27 februari 2009 (tov 4 augustus 2008) terwijl mijn portefeuille maar met 11% was gedaald. De portefeuille had van augustus 2008 tot juli 2009 een rendement van +8,8% en deed 30,4% beter dan de S&P 500 en 25,9% beter dan Warren Buffett s Berkshire Hathaway! De portefeuille was met 21,7% gestegen over de periode van 24 maanden (augustus 2008 juli 2010) en deed 34,2% beter dan de S&P 500 en 21,7% beter dan Buffett over dezelfde periode. Eind februari 2011 was de portefeuille 34,3% gestegen sedert augustus 2008 (na 31 maanden) tegenover een stijging van 5,6% van de S&P 500 over dezelfde periode. Midden december 2008 startte ik met een tweede portfeuille. Op 28 februari 2011 was deze gestegen met 32,8% terwijl de S&P 500 over dezelfde periode met 44,9% was gestegen. Hier zien we duidelijk dat we een prijs moeten betalen voor de bescherming die Sophia biedt en voor de garantie dat Sophia het toch goed zal doen tijdens slechte beursjaren. Men kan niet alles hebben! In feite zou men beter niet vergelijken met de beurs maar ik kan het zelf ook niet laten. 6

7 De resultaten van mijn eerste twee portefeuilles zijn te zien op en ze worden twee keer per maand bijgewerkt. Men kan niet genoeg onderstrepen dat elke succesvolle methode gebaseerd moet zijn op degelijke statistieke gegevens en dat ze ook rekening moet houden met mogelijke Black Swans (het onwaarschijnlijke kan toch gebeuren). Het welbekende hedgefonds LTCM, met Nobelprijs winnaars in de raad van bestuur, gebruikte statistiek om hun systeem te ontwikkelen maar ze gingen toch failliet in De stichters van LTCM maakten twee kapitale fouten: de periode die ze gebruikten om de statistische gegevens te verzamelen was te kort (5 jaar) en niet divers genoeg (niet genoeg ups en downs) en ze voorzagen geen protectie tegen extreme gebeurtenissen (Black Swans). Sophia daarentegen, gebruikt de statistische gegevens van een lange en diverse periode: Statistische gegevens van januari 1950 tot februari 2009 (59 jaar!!): een periode met verschillende beurscycli en verschillende periodes van hoge volatiliteit. De statistische gegevens kunnen ook door logisch redeneren bij benadering afgeleid worden. De statistische gegevens resulteren in een twee- stappen algoritme methode, een van de sleutelelementen van Sophia. Sophia beperkt het potentiële verlies om te beschermen tegen worst case scenarios, Black Swans en periodes met afwijkende statistieken. SOPHIA: EEN SAMENVATTING. Sophia kan on-line worden toegepast. Sophia neemt minder dan 2 uur per maand in beslag (het is geen day-trading systeem) Sophia is gemakkelijk toe te passen. Sophia investeert alleen in veilige en bewezen instrumenten. Het potentieel verlies van Sophia is beperkt. Sophia heeft het potentieel om het gemiddeld ruim beter te doen dan de beurs. Meestal is het jaarrendement van Sophia hoger dan 10% en de spreiding tussen de jaarrendementen is niet te groot. Sophia heeft solide theoretische grondslagen waardoor men een goed idee heeft van de te verwachten lange-termijn CAGR. De theorie van Sophia wordt ondersteund door de praktijk van actieve portefeuilles van de ontwerper. Sophia kan toegepast worden vanaf tot grotere ( miljoenen ) portefeuilles. 7

8 Sophia kan toegepast worden voor verschillende belangrijke munten. Men kan gemakkelijk en goedkoop fondsen onttrekken aan een Sophia portefeuille. Sophia laat toe om een vermogen te beheren op een verstandige, verantwoorde en beredeneerde wijze, zonder te speculeren, m.a.w. als een goede huisvader: Indexbeleggen Geoptimaliseerd! Vermogensbeheerders en financiële instellingen kunnen met Sophia Investing Wisely bvba een overeenkomst sluiten indien ze de implementatiedetails van Sophia willen kennen. De voorwaarden zijn beschikbaar na aanvraag. Privébeleggers nemen best contact op met hun financiële adviseur. Sophia werd ontwikkeld door Ir. Michel De Vooght en een kort bio is beschikbaar op Bibliografie. Dimson, Elroy, Paul March and Mike Staunton, 2002, Triumph of the Optimists, 101 years of global investment returns. Princeton University Press. Edesess, Michael, 2007, The Big Investment Lie. San Francisco: Berett-Koehler Publ. Inc. Jensen, Michael, 1968, The Performance of Mutual Funds in the period Journal of Finance. Mlodinow, Leonard, 2008, The Drunkard s Walk. USA: Pantheon Books. Sharpe, William F. and Gordon J. Alexander, 1990, Investments. Englewood Cliffs:Prentice-Hall. Taleb, Nassim Nicholas, 2004, Fooled by Randomness. New York: Random House. Taleb, Nassim Nicholas, 2007, The Black Swan. New York: Random House. DISCLAIMER Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst: Sophia toepassen is geen garantie voor een bepaald rendement. Sophia-IW accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen die zouden voorkomen uit het toepassen van informatie uit deze publicatie. Sophia is de beschrijving van de beleggingsmethode ontwikkeld door Michel De Vooght en toegepast in zijn persoonlijke portefeuille waarvan de resultaten worden gepubliceerd. Indien deskundig advies nodig is moet men contact opnemen met een financiële adviseur. Ir. Michel De Vooght * Probability Guessing: voor meer uitleg, contacteer Michel De Vooght op bovenstaand adres of contacteer uw financiële adviseur. 8

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Van Stuiver tot Miljardair

Van Stuiver tot Miljardair Van Stuiver tot Miljardair Ondernemend Beleggen pt 2 Rob Stuiver & Tycho Schaaf 26 november 2015 Sprekers Rob Stuiver RBA Tycho Schaaf Ondernemend belegger Beleggingsspecialist bij LYNX Masterclass Archief

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

De Praktijk van het verdubbelen

De Praktijk van het verdubbelen De Praktijk van het verdubbelen Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 21 februari 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Eigenaar VOCbeleggen.nl Beleggingsexpert LYNX Verdubbelaar en blogger

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-001 7 januari 2003 9.30 uur 2002 slechtste beursjaar na WO II Voor beleggers in Nederlandse aandelen is 2002 het slechtste beursjaar sinds de Tweede

Nadere informatie

FONDSHUIS ANALYSE - THE BATTLE

FONDSHUIS ANALYSE - THE BATTLE Specialist in ANALYSE - THE BATTLE Today's vs BERKSHIRE HATHAWAY A 30 september 2002 30 september 2012 sep-02 dec-02 mrt-03 jun-03 sep-03 dec-03 mrt-04 jun-04 sep-04 dec-04 mrt-05 jun-05 sep-05 dec-05

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Most hated bull rally ever

Most hated bull rally ever Most hated bull rally ever Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 9 mei 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Eigenaar VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 feb-12 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

In deze brochure worden 12 belangrijke vragen over het fonds beantwoord.

In deze brochure worden 12 belangrijke vragen over het fonds beantwoord. FUND VR 12 vragen over het Het QTR Fund maakt gebruik van wetenschappelijk ontwikkelde systemen. Deze automatische systemen kennen geen emoties als angst of hebzucht. Vaak staan dergelijke emoties beleggers

Nadere informatie

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS De voordelen van globale diversificatie Ondanks de sterk toegenomen globalisering blijft internationale diversificatie in aandelenportefeuilles

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2009 Bedrijfsomschrijving: Berkshire Hathaway De kredietcrisis heeft een schokgolf verzoorzaakt van verkopen op de effectenbeurzen die slechts zelden gebeurt.

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment

Nadere informatie

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics VFB 10 de T.A. - DAG Meten is Weten Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock VFB 10 de T.A. - DAG 7 Tips om het rendement van uw portefeuille

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer Active Share De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer MSc. A.M. Koen Portfolio Management Ostrica BV 11 juni 2012 MSc. P.C.M. Snoek Portfolio Management Ostrica BV Samenvatting Ostrica

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Agenda Wat is de valutamarkt? Hoe werkt de valutamarkt?

Nadere informatie

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN Vermogen behouden met value beleggen De value investing (waardebeleggen) filosofie onderscheidt zich op enkele belangrijke kenmerken van andere beleggingsstijlen. Uitgangspunt

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013 Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's Joost Driessen 26 maart 2013 Illiquide assets voor lange-termijn beleggers? David Swensen, CIO Yale endowment: "Accepting illiquidity

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

De povere prestaties van beleggingsfondsen

De povere prestaties van beleggingsfondsen De povere prestaties van beleggingsfondsen Auteur(s): Horst, J. ter (auteur) Nijman, T. (auteur) Roon, F. de (auteur) Ter Horst en Nijman: Katholieke Universiteit Brabant, De Roon: Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Van Stuiver tot Miljardair

Van Stuiver tot Miljardair Van Stuiver tot Miljardair Slim beleggen met een hefboom Rob Stuiver 29 september Programma Het ver-1000 voudigen van uw vermogen in 20 jaar Bouwen van de portefeuille Bouwstenen: Aandelen, Alternatives,

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Computers are incredible fast, accurate and stupid ; Humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; Together they are powerful beyond imagination - Albert

Nadere informatie

Uw vermogen verdient een veilig rendement

Uw vermogen verdient een veilig rendement Uw vermogen verdient een veilig rendement Welkom André Brouwers Oprichter & Fondsmanager Mijn naam is André Brouwers, graag vertel ik u meer over onze innovatieve beleggingsstrategie. U heeft uw vermogen

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Bouw je eigen pensioen Ontdek het licht aan het eind van de duistere tunnel

Bouw je eigen pensioen Ontdek het licht aan het eind van de duistere tunnel z Bouw je eigen pensioen Ontdek het licht aan het eind van de duistere tunnel Stephan Toom Inleiding Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: dit is geen eeboek om je te verleiden je aan te sluiten

Nadere informatie

Handleiding. Haalbaarheidsanalyse. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Handleiding. Haalbaarheidsanalyse. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13 Handleiding Haalbaarheidsanalyse Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Care IS Vermogensbeheer 3 Basisprincipes van Vermogensbeheer

Care IS Vermogensbeheer 3 Basisprincipes van Vermogensbeheer Care IS Vermogensbeheer 3 Basisprincipes van Vermogensbeheer Welkom terug bij Vergelijk Uw VermogensBeheerder. Wij zitten hier nog steeds met Loege Schilder van Care IS Vermogensbeheer uit Amsterdam. De

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies Beste lezer, Voordat ik aan het onderwerp van deze nieuwsbrief begin wens ik alle lezers een gelukkig en gezond 2006. Ook wens ik een ieder een goed financieel 2006. Geregeld worden vragen door lezers

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-267 d.d. 14 juli 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden, mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Indexbeleggen: de heilige graal?

Indexbeleggen: de heilige graal? Indexbeleggen: de heilige graal? Gedurende de komende weken zullen wij trachten een bijdrage te leveren aan het debat passief versus actief beleggen. Het is niet mogelijk om dit in één simpel blog samen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-001 3 januari 2002 9.30 uur 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis Het afgelopen jaar is het op een na slechtste beursjaar geweest in de naoorlogse

Nadere informatie

Février 2011. Trends Finance Day June 1st 2013

Février 2011. Trends Finance Day June 1st 2013 Février 2011 Trends Finance Day June 1st 2013 STATE BANKRUPTCY POSITIVE CONSUMPTION More responsible More ethical More social More ecological More respect Van MVI tot Impact Financing Het Belgisch landschap

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

BeursToppers Journaal

BeursToppers Journaal Nummer 6, Februari 2012 Outperformance BeursToppers t.o.v AEX +24% Beste BeursToppers relatie, Voor u ligt het zesde exemplaar van het BeursToppers Journaal. Hiermee publiceren wij de resultaten van onze

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Technische Analyse: Selecteer aandelen op basis van relatieve sterkte!

Technische Analyse: Selecteer aandelen op basis van relatieve sterkte! Technische Analyse: Selecteer aandelen op basis van relatieve sterkte! Het welles-nietes-verhaal tussen de Amerikaanse Democraten en -Republikeinen zorgt voor volatiliteit. Toch kon de S&P500, de trendsetter

Nadere informatie

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement?

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Met de hoogdividend fondsen van BNP Paribas Investment Partners kan het allemaal De hoogdividend fondsen van BNPP

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie