aanpak 12-min Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aanpak 12-min Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak Samenwerken voor 12-min delictplegers Delinquent gedrag door 12-minners belangrijke risicofactor voor ontwikkeling kind Pilot Jeugd Preventie Team 12-min van start in Haaglanden Positief resultaat onderzoek Ouders van tegendraadse Jeugd Triple P, ook voor ouders van 12-min delictplegers Signaleringspunt aanpak 12-min bereikbaar Meer informatie? Colofon

2 Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak Op dinsdag 18 mei jl. heeft in Amersfoort de conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak plaatsgevonden. Beleidsmedewerkers en coördinatoren van de politie, medewerkers van Bureau Jeugdzorg en andere ketenpartners hebben elkaar op deze conferentie ontmoet om gezamenlijk vorm te geven aan een samenwerking voor kinderen jonger dan 12 jaar die een delict hebben gepleegd. Namens het Ministerie van Justitie benadrukten Dineke ten Hoorn Boer (Directeur-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties) en Reinier ter Kuile (directeur Justitieel Jeugdbeleid) dat een stevige aanpak voor 12-min delictplegers > Ellen Steenberg (directeur Handhaving, Politie IJsselland) en Greet Bouman (directeur Bureau Jeugdzorg Flevoland) gaven als portefeuillehouder namens beide ketenpartners de aftrap voor de inrichting en borging van de aanpak

3 < een waardevolle investering betekent in de toekomst van deze kinderen. Demissionair minster voor Jeugd en Gezin André Rouvoet onderstreepte in een videoboodschap dat vroeg signaleren én vroeg ingrijpen cruciaal zijn voor het kind, waarbij de ketensamenwerking tussen jeugdzorg en gemeenten een doorslaggevende factor vormt

4 Samenwerken voor 12-min delictplegers Politie en de Bureaus Jeugdzorg werken al een aantal jaren intensief samen. Kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 18 waar de politie zich zorgen om maakt, worden gemeld bij Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg bekijkt of er een zorg is en zet de benodigde hulp zo snel mogelijk in. Kinderen die een strafbaar feit plegen, volgen een ander traject. Vanaf 1 januari 2010 worden ook kinderen jonger dan 12 jaar die een strafbaar feit plegen, behandeld als zorgkinderen. De politie meldt deze kinderen ook bij Bureau Jeugdzorg, die ze doorgeleidt naar passende hulpverlening. Ook kinderen die strafbare feiten plegen, hebben recht hebben op goede zorg! Het vergt intensieve afstemming tussen alle betrokken ketenpartners om te komen tot een stevige lokale samenwerking voor 12-min delictplegers. Er zijn veel mogelijkheden denkbaar waarop de partners op lokaal niveau vorm kunnen geven aan deze aanpak. De samenwerking voor 12-min delictplegers bestaat uit vier opeenvolgende processen in één keten. De politie en de Bureaus Jeugdzorg hebben de afgelopen jaren al laten zien dat zij op een professionele wijze kunnen samenwerken en invulling geven aan hun kerntaken signaleren en beoordelen, met als doel om passende zorg te bieden voor kinderen die dat nodig hebben. De gemeenten en de Centra voor Jeugd en Gezin zijn daarbij een waardevolle partner met een belangrijke functie voor het coördineren van het aanbod en de uitvoering van passende interventies voor 12-min delictplegers en hun ouders. Factsheet Aanpak 12-min delictplegers [PDF] - 4 -

5 Delinquent gedrag door 12-minners belangrijke risicofactor voor ontwikkeling kind Delinquent gedrag in de kindertijd is één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van een criminele carrière. Daarnaast hebben deze kinderen een verhoogde kans op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen en problemen op sociaal en maatschappelijk gebied. Vroegtijdig ingrijpen biedt kansen om afglijden te voorkomen. Het anti-sociale patroon is nog minder ingesleten en we kunnen voorkomen dat kinderen rolmodel worden voor hun leeftijdgenoten. Lieke van Domburg promoveerde in 2009 op een onderzoek naar delinquent gedrag bij kinderen jonger dan 12 jaar. Tijdens de conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak gaf ze een boeiende presentatie en workshop over deze doelgroep. > - 5 -

6 < Ook gaf ze aan dat niet alle kinderen die delinquent gedrag vertonen levenslang problemen zullen hebben of uitgroeien tot ernstige criminelen. De uitkomsten van haar onderzoek illustreren ook hoe belangrijk het is dat Bureau Jeugdzorg een juiste inschatting maakt van de kinderen voor wie hulpverlening het meest van belang is. Om deze inschatting te maken is het noodzakelijk dat hulpverleners de risicofactoren kennen die samenhangen met het ontwikkelen van delinquent gedrag. Samenvatting onderzoek naar delinquent gedrag bij 12-minners door Lieke van Domburgh [pdf] - 6 -

7 Pilot Jeugd Preventie Team 12-min van start in Haaglanden Op 1 april 2010 is Bureau Jeugdzorg Haaglanden gestart met de pilot Jeugd Preventie Team 12-min. Deze pilot is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Justitie, de politie Haaglanden en de gemeente Den Haag. Ook in Den Haag werken de politie en Bureau Jeugdzorg al langere tijd samen. Zorgen om kinderen worden gemeld en BJZ organiseert passende zorg. In de pilot JPT 12-min gaan ze een stap verder: alle kinderen onder de 12 jaar die in aanraking komen met de politie worden bij dit team gemeld. Het team JPT 12-min gaat zelf aan de slag. Na aanmelding wordt direct contact opgenomen met het kind, gezin, jeugdrechercheur of betrokken agent. De begeleiding door het JPT 12-min team is outreachend, praktisch, concreet en richt zich op de drie leefgebieden, te weten thuis, school en vrijetijdsbesteding. Niels Steijn, projectleider JPT 12-min over de start van de pilot: In de eerste periode hebben we al het nodige voorbij zien komen. De winkeldiefstal bij de speelgoedwinkel - denk aan de pokemonkaarten en slijmpotjes - maar ook stenen door tramruit en op auto s en onnodig 112 bellen. Meestal zijn er meerdere kinderen bij betrokkenen. De leeftijd van 7/ 8 jaar is geen uitzondering. Sommige ouders pakken zo n gebeurtenis goed en adequaat op, zowel richting kind als naar de benadeelden. Dit is echter niet altijd het geval en ouders zitten niet altijd direct te wachten op een hulpaanbod. Het is aan ons om deze ouders te motiveren voor ons aanbod. Geen enkele ouder zit immers te wachten op meerdere politiecontacten van hun kind. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Steijn

8 Positief resultaat onderzoek Ouders van tegendraadse Jeugd De afgelopen vier jaar is door het NJI en de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Opvoedworkshop en Oudertraining uit het opvoedprogramma Ouders van Tegendraadse Jeugd. Het onderzoeksrapport is gepresenteerd en positief beoordeeld door ZonMw. JSO is inmiddels gestart om de aanbevelingen voor verbetering op te pakken en door te voeren. Tegendraads bestaat uit verschillende interventies voor ouders van kinderen onder de 12 jaar met strafbaar gedrag. Organisaties kunnen een eigen passend arrangement samenstellen voor de ouders waarmee zij werken. Tegendraads staat voor: ouders ondersteunen zodat strafbaar gedrag van kinderen vermindert. Het gaat er om dat ouders sterker worden in het opvoeden en grip krijgen op het gedrag van hun kind. In alle interventies wordt gewerkt aan de opvoedvaardigheden van ouders: positief gedrag versterken, problemen oplossen, toezicht houden, betrokkenheid en disciplinering. In tegendraads staat de ouder centraal. De invloed van ouders is groot want zij willen het beste voor hun kind. Momenteel wordt gewerkt aan een speciale variant voor ouders van 12-min delictplegers. Meer weten? Kijk op de website: Of neem contact op met: n.van. telefoon:

9 Triple P, ook voor ouders van 12-min delictplegers Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma, een van origine Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. Het is een laagdrempelig en integraal programma met als doel (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen of te verminderen door het bevorderen van competent ouderschap. In Nederland heeft een succesvolle proefinvoering van het Triple P programma plaatsgevonden in de regio s Leiden en s-hertogenbosch. Inmiddels wordt het programma in bijna 50 gemeenten ingevoerd. Triple P lijkt een geschikt basis programma te zijn om de opvoedingsondersteuning in de lokale Centra voor Jeugd en Gezin meer fundament te geven. Tijdens de conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak gaf Jacqueline van Rijn van het Nederlands Jeugd Instituut aan dat Triple P ook voor de aanpak van deze doelgroep goed in te zetten is. Ouders leren de dagelijkse communicatie in het gezin te gebruiken om hun kinderen adequate steun te bieden; ouders leren met Triple P de sociale vaardigheden en het probleemoplossend vermogen van hun kind te stimuleren. De positieve krachten in een gezin en de competentie van ouders worden zo versterkt en de risicofactoren verminderd. Voor meer informatie over Triple P kunt u contact opnemen met Of kijk op

10 Signaleringspunt aanpak 12-min bereikbaar Colofon Met ingang van 15 juni jl. is de website van het Landelijk Signaleringspunt Aanpak 12-min in de lucht. Op deze site kunnen lokale initiatieven, ontwikkelingen en knelpunten worden gemeld en worden notities, folders, nieuwsbrieven en links over de aanpak van 12-min delictplegers geplaatst. Dus heeft u nieuws of vragen, geeft het door! Ga naar De Nieuwsbrief Aanpak 12-min is een uitgave van het landelijk signaleringspunt Aanpak 12-min, p/a MOgroep Jeugdzorg, Postbus 3332, 3502 GH Utrecht, telefoon Meer informatie? Voor achtergrondinformatie en nieuws over de samenwerking rond de aanpak 12-min delictplegers ga naar: Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kan via Tekst: Agnes Derksen - Vormgeving: [Gkk/Ds] Fotografie: Mirador Media - Anke Gielen

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Wegwijzer voor en door gemeenten Inhoudsopgave Inleiding 02 Het probleem van vroeg risicogedrag 03

Nadere informatie

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Jonger dan 12 of 12-minner? Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners Samenwerkend Toezicht Jeugd Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Inhoud Interviews Annelies Kooiman over het gebruik van de signaleringskaart

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 Colofon De Harde Kern Aanpak Uitgave MOgroep Admiraal Helfrichlaan 1 Postbus 3332 3502 GH Utrecht telefoon: 030 298 34 34 fax: 030 298 34 37 www.mogroep.nl

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Sportclubs in de jeugdketen

Sportclubs in de jeugdketen Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen Niels Hermens Rob Gilsing Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Notitie over problematische scheidingen

Notitie over problematische scheidingen Notitie over problematische scheidingen September 2013 Inleiding De afgelopen maanden is er o.a. vanuit de jeugdzorg steeds meer aandacht gekomen voor de zogenoemde problematische scheidingen 1. Die aandacht

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Zo vroeg mogelijk. Advies en aanbevelingen bij de verankering van Integrale Vroeghulp met de innovatie VVI

Zo vroeg mogelijk. Advies en aanbevelingen bij de verankering van Integrale Vroeghulp met de innovatie VVI Zo vroeg mogelijk Advies en aanbevelingen bij de verankering van Integrale Vroeghulp met de innovatie VVI Colofon Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking met VGN, BOSK, MEE Nederland, Actiz, GGD

Nadere informatie

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R.

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R. 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Doel en opzet 9 1.2 Definities 10 1.3 Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Delinquentie, LVB en middelengebruik: samenhang en omvang van de groep 13 2.1

Nadere informatie