Noordhoff Uitgevers bv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordhoff Uitgevers bv"

Transcriptie

1 Voorkennis V-1a De punten op een afstan van 3 m van lijn l liggen op twee lijnen evenwijig aan l. De punten op een afstan van 5 m van punt liggen op een irkel met straal 5 en mielpunt. De vier snijpunten van e irkel met e twee evenwijige lijnen liggen op 3 m afstan van lijn l én op 5 m afstan van punt. a a V-2a/ unten even ver van e lijnen n en m liggen op e lijn preies in het mien tussen e twee lijnen n en m. Zie tekening. l 3 m 3 m n m 135

2 V-3a m 5 m K 6 m L 5 m De riehoek is een gelijkenige riehoek. 4 m Q 7 m V-4 / 1 = = 56 / 1 = = 60 / 2 = 120 (overstaane hoeken) / 1 = = 69 /D 1 = = 95 /D 3 = = 55 V-5a / 2 = / (gelijkenige riehoek) us / 2 = 22. /D 2 = = 136 /D 1 = = 44 Omat / 1 + / + /D 1 = 180 en / 1 = / is / 1 = ( ) : 2 = 68 / = = 90, us is een rehthoekige riehoek. zije = 10 = 4 = = 116 kwaraat R 5 m 5 m

3 V-6a In vierhoek D is /D = = 127. In vierhoek QRS is /Q = = 53. De overeenkomstige hoeken zijn gelijk. Verer is = 1,5 3 QR, = 1,5 3 RS, D = 1,5 3 S en D = 1,5 3 Q, us e overeenkomstige zijen zijn allemaal met fator 1,5 vermenigvulig. Dus zijn e twee vierhoeken gelijkvormig. In riehoek KL is /L = = 80. In riehoek UVW is /V = = 44. De overeenkomstige hoeken zijn gelijk, us zijn e twee riehoeken gelijkvormig. V-7a K 44 7, L V W 3,5 U De fator is 3,5 : 5 = 0,7, us VW = 7,2 3 0,7 = 5,04 en UV = 6 3 0,7 = 4,2 De hoeken H en F zijn gelijk. De iagonalen staan looreht op elkaar en maken us een hoek van 90 met elkaar. EFH is rehthoekig, us aar gelt e stelling van ythagoras. zije HE = 4 EF = 4 HF = kwaraat HF = 32 De zijen zijn an 4 3 1,5 = 6 m en 5 3 1,5 = 7,5 m. I 6 m 6 m L J 7,5 m 7,5 m K 137

4 1a ienparallel San Franiso Los ngeles San Diego N De koers van het vliegtuig snijt e koers van eie shepen oner een hoek van 70. Zie e tekening rehtsoven. et e lijn ie naar het nooren wijst vormen e twee koersen een riehoek met hoeken 40 en 70. De hoek tussen e twee koersen is an = 70. Dat komt omat e twee koersen van e shepen evenwijig zijn. 2a De hoeken 1, 3, 1 en 3 zijn even groot. De hoeken 2, 4, 2 en 4 zijn even groot. De hoeken 1 en 3 zijn even groot. De hoeken 2 en 4 zijn even groot. De hoeken D 1 en D 3 zijn even groot. De hoeken D 2 en D 4 zijn even groot. De lijnen l en m lopen evenwijig, e lijnen p en q niet. 3a E D F De hoeken ij en zijn 117 en = 63. De hoeken ij E en F zijn 74 en = a In elke ruit zijn e hoeken telkens twee aan twee even groot. In e linker plantensteun zijn e hoeken 148 en = 32. In e rehterplantensteun zijn e hoeken 83 en = N

5 5a / 3 = 72 (overstaane hoeken) / 2 = = 108, / 4 = / 2 = 108 / 1 = / 1 = 72 (F-figuur) / 3 = 72 (overstaane hoeken) / 2 = / 2 = 108 (F-figuur), / 4 = / 2 = 108 / 2 + / 1 = = 180 ls / 2 = 50, an is / 1 = = 130 en is / 1 ook 130 (F-figuur). Dus / 2 + / 1 = = 180. ls / 1 = a, an is / 2 = 180 a en is / 1 = a (F-figuur). 6a 7a/ D ligt op het mien van zije, want e riehoeken FD en DE zijn hetzelfe. Dus is D = D. Zo is ook E het mien van zije en F het mien van zije. D F E De paren overeenkomstige zijen zijn en DE, en DF, en en EF. De overeenkomstige zijen lopen evenwijig. 4 m K 9 m 1 1 N 6 m L Lijnstuk N is een mienparallel. Daaroor is /K = /N 1 (F-figuur) en ook / = / 1 (F-figuur). De overeenkomstige hoeken van e riehoeken KL en NL zijn gelijk, us zijn e riehoeken gelijkvormig. Omat N e mienparallel is, is e lengte van N e helft van ie van K. De fator is us 0,5. N = 0,5 3 K = 0,5 3 4 = 2 m NL = 0,5 3 KL = 0,5 3 6 = 3 m L = 0,5 3 L = 0,5 3 9 = 4,5 m 139

6 8a /e f 140 is een gelijkenige riehoek. De mienparallel DE is half zo lang als us DE = 2,5 m. Noem het mien van punt. Dan is rehthoekig en = 2,5 m. zije kwaraat = 2,5 = = 6,5 6, ,25 De lengte van is 36 = 6 m. De oppervlakte van is : 2 = 15 m 2. e De afmetingen zijn met 0,5 vermenigvulig, us moet je e oppervlakte met 0,5 2 = 0,25 vermenigvuligen. 9a 12-2 ielloolijn De afstan van Stromoli tot Napels is ongeveer 250 km. De afstan van Stromoli tot alermo is ongeveer 180 km. eie afstanen zijn ongeveer 290 km. De shepen 1, 3 en 6 liggen even ver van Napels als van alermo. TYRRHEENSE km alermo e De hoek is Napels 5 6 Stromoli essina Sirause DRITISHE ari atanzaro IONISHE Tarente 10a/ De tekening hieroner is op shaal 1 : 2. Q = = 5 m en Q = Q = 5 m Zie e tekening hieroven. De symmetrieassen zijn en Q. Q is symmetrieas van vierhoek Q.

7 11a/ Ja, een gelijkenige riehoek. a R Q 12a/ 0 TYRRHEENSE alermo 100 km Napels a essina DRITISHE IONISHE 0 TYRRHEENSE alermo 100 km Napels essina DRITISHE IONISHE De shepen in het uel geareere geie hieroner evinen zih ihter ij alermo an ij essina of Napels. 0 TYRRHEENSE alermo 100 km Napels essina DRITISHE IONISHE 141

8 142 13a/ De tekening hieroner is op shaal 1 : 2. 14a m unt ligt op mielloolijn van, us afstan = afstan. unt ligt op mielloolijn van us afstan = afstan. afstan = afstan, us punt ligt op e mielloolijn van. 50 R 6 m QR is een stomphoekige riehoek, want /R = = 100. Zie e tekening ij opraht a. Het snijpunt van e rie mielloolijnen ligt uiten e riehoek. e ijvooreel: f 15a 30 Het snijpunt van e rie mielloolijnen ligt op het mien van e shuine zije. ij stomphoekige riehoeken ligt het snijpunt van e mielloolijnen uiten e riehoek. ij rehthoekige riehoeken ligt het snijpunt op e riehoek en wel preies op het mien van e shuine zije. Q

9 16 17a 18a/ 12-3 Hoogtelijn e Q meter a sloot Het is een loolijn. In e tekening is e lengte van het hek 2,2 m, at is in werkelijkhei 2, = 110 m, want e shaal is 1 m : 50 m. De kortste route van naar e sloot over eigen lan is langs e lijn Q. De lengte van Q in e tekening is 4,3 m. De afvoerpijp moet us minstens 4, = 215 m lang woren. e Zie e tekening ij opraht a. f De loolijn heeft in e tekening een lengte van 3,9 m. De afvoerpijp wort in at geval 3, = 195 m lang. 19a ijvooreel: De hoogtelijnen heen één snijpunt. R Omat een mienparallel is, ligt in het mien van DF. Omat een mienparallel is, is evenwijig met DF. De hoogtelijn uit staat looreht op en us ook looreht op DF. Dus is e hoogtelijn uit tevens mielloolijn van DF. unt is het mien van DE en omat e hoogtelijn uit looreht staat op, staat eze hoogtelijn ook looreht op DE. Dus is e hoogtelijn ook mielloolijn. Dezelfe reenering gelt voor e hoogtelijn uit. De mielloolijnen van DEF zijn e hoogtelijnen van. Deze hoogtelijnen snijen elkaar in één punt, us e mielloolijnen ook. 143

10 20a 144 K S 3,5 m 4 m 6 m Het is een stomphoekige riehoek. Zie e tekening ij opraht a. Omat hoek groter is an 90, valt e hoogtelijn uit L uiten e riehoek. e Zie e tekening ij opraht a. De hoogtelijnen snijen elkaar in punt S. f In een rehthoekige riehoek snijen e hoogtelijnen elkaar in het hoekpunt met e rehte hoek. 21a De oppervlakte is : 2 = 12. Neem als asis = 6, an is e hoogte D. Er gelt: oppervlakte is 3 D : 2. Dus 6 3 D : 2 = 12. Dit geeft 6 3 D = 24, us D = 24 : 6 = 4. 22a 40 7 m T H R U S In UR is / = 40, /U = 90, us is /R = = 50. In RTH is /R = 50, /T = 90 en /H = = 40. In UQR is /Q = 60, /U = 90 en /R = = 30. In RSH is /R = 30, /S = 90 en /H = = 60. ij punt H zijn twee hoeken elk 40, twee hoeken elk 60 en twee hoeken us elk 80. (De zes hoeken zijn samen 360.) L 60 Q

11 23a / 24a De punten en Q liggen op een irkel met mielpunt, us ligt op gelijke afstanen van en Q. Dus ligt op e mielloolijn van Q. En omat eze mielloolijn ook looreht op zije KL staat, is eze mielloolijn tevens e hoogtelijn uit. K 12-4 Deellijn Q De afstan van het ship luto tot Uruguay is op e kaart 15 mm en at is in werkelijkhei = mm, us 30 km. De afstan tot rgentinië is op e kaart 8 mm en at is in werkelijkhei = mm, us 16 km. De shepen rgo en Irene liggen even ver van e kust van Uruguay als van rgentinië. rgentinië Uruguay rgo luto Hellas Irene De hoeken zijn even groot en zijn eie 20. L 145

12 146 25a/ De tekening hieroner is op shaal 1 : 2. / 26a 27a/ 5 m R 76 5 m Q Vierhoek QRS is een vlieger. e De lijn S is e symmetrieas van vierhoek QRS. f De symmetrieas vereelt hoek in twee hoeken van a/ 50 eellijn 6 m 9 m S 10 m De rie eellijnen lijken oor één punt te gaan. Zie e tekening in het oek. unt ligt op e eellijn van /, us afstan D = afstan F. unt ligt op e eellijn van /, us afstan D = afstan E. Dus afstan F = afstan E. Dus ligt punt ook op e eellijn van /.

13 29a/ ijvooreel: ijvooreel: R 30a/ / Q Een eellijn moet een hoek mienoor elen en ligt us altij innen e riehoek. Dan is het niet mogelijk at e rie eellijnen elkaar uiten e riehoek snijen. hoort ij hoort ij 12-5 Zwaartelijn hoort ij 31a - Het punt is ineraa het mien van ie zije. Dat gelt ook ij e anere hoekpunten. 32a De tekening hieroner is op shaal 1 : 2. 7 m 9 m 10 m Zie e tekening ij opraht a. De zwaartelijnen snijen elkaar in één punt. Je moet e passerpunt an in het snijpunt van e zwaartelijnen houen. 147

14 33a E O De oppervlakte van is : 2 = 16. Zie e tekening ij opraht a. De oppervlakte van E is : 2 = 8. De oppervlakte van E is : 2 = 8. eie oppervlakten zijn even groot. 34 Het ovenvlak van het stuk kaas heeft e vorm van een riehoek. Je kunt langs e rie zwaartelijnen in ie riehoek het stuk kaas vertiaal in twee gelijke stukken verelen. De viere manier is het stuk kaas horizontaal mienoor snijen. 35a Omat DE evenwijig is met zijn in e riehoeken Z en DEZ e hoeken en E gelijk en ook e hoeken en D (Z-figuren). Verer zijn in eie riehoeken e hoeken ij Z natuurlijk even groot. (overstaane hoeken). Dus zijn e riehoeken gelijkvormig. Omat DE een mienparallel is, is e lengte van DE preies e helft van e lengte van. Je moet us met fator 2 vermenigvuligen. De zijen Z en EZ zijn overeenkomstige zijen en e fator is 2, us Z is 2 keer zo lang als EZ. Op soortgelijke wijze gelt Z : DZ = 2 : 1. 36a 37a Omat EF evenwijig is met zijn in e riehoeken S en EFS e hoeken en E gelijk en ook e hoeken en F (Z-figuren). Verer zijn in eie riehoeken e hoeken ij S natuurlijk gelijk (overstaane hoeken). De riehoeken S en EFS zijn us gelijkvormig. Omat EF = 1 is e fator 2, 2 us is S : ES = 2 : 1. unt Z en punt S zijn hetzelfe punt. Omat e lijnen KQ en zwaartelijnen zijn, zijn e punten en Q e miens van e zijen KL en L. Lijn Q is us een mienparallel en us evenwijig aan zije K. En omat zije K looreht staat op zije KL, staat lijn Q ook looreht op zije KL. Lijn Q snijt zije KL in het mien van e zije en staat looreht op ie zije. S : S = 2 : 1, us S = 2. Dus eerst erekenen. 3 zije K = 12 K = 9 = kwaraat De lengte van is 225 = 15, us S = 15 = De lengte van S = = 5.

15 38a/ 39a Eerst KQ erekenen: zije Q = 6 K = 9 KQ = kwaraat De lengte van KQ = 117. De lengte van KS is ,. De lengte van SQ is ,. K 6 m 80 6 m N L Omat LN = N en KL = K zijn e zijen van KLN even groot als e overeenkomstige zijen van KN. De twee riehoeken zijn us gelijkvormig. aar an zijn e overeenkomstige hoeken ook even groot, us e twee hoeken ij K zijn even groot. Daarom is lijn KN ook een eellijn. Verer zijn e hoeken ij N ook even groot (en samen een gestrekte hoek van 180 ). Dus e hoeken ij N zijn elk 90 en at maakt e lijn KN ook een mielloolijn Gemenge oprahten ijvooreel: De vier eellijnen hieroven snijen elkaar niet in één punt. Van een ruit gaan e vier eellijnen altij oor één punt. (Dus ook van een vierkant gaan e vier eellijnen oor één punt.) 149

16 150 /e ijvooreel e vierhoek hieroner op shaal 1 : 2. f 7 m D 5 m 9 m 7 m In e vierhoek hieroven snijen e eellijnen elkaar in één punt. 40 De vier slingers moeten elk rie meter lang zijn (mienparallel). 3 m 3 m 6 m 3 m 3 m 41a De tekening is op shaal 1 : 2. e l 42a De afstan van het mielpunt tot e zije R is gelijk aan e straal van e irkel. De afstan van het mielpunt tot e zije Q is ook gelijk aan e straal van e irkel. Het mielpunt heeft us gelijke afstanen tot e zijen R en Q en ligt aarom op e eellijn van hoek. Het mielpunt van e irkel ligt ook op e eellijnen van e hoeken Q en R. Het mielpunt van e irkel is us het snijpunt van e eellijnen. R Q

17 43a De afstan van het mielpunt tot punt is gelijk aan e straal van e irkel. De afstan van het mielpunt tot punt is ook gelijk aan e straal. Het mielpunt heeft us gelijke afstanen tot e punten en en ligt aarom op e mielloolijn van. Het mielpunt heeft ook gelijke afstanen tot e punten en en ligt aarom ook op e mieloolijn van. Het mielpunt ligt ook op e mielloolijn van. Zie e tekening ij opraht. e Van ieere riehoek gaan e rie mielloolijnen oor één punt. Het snijpunt van e rie mielloolijnen heeft gelijke afstanen tot elk van e rie hoekpunten. Het sijpunt is us het mielpunt van een irkel ie oor e rie hoekpunten gaat. 44a / = = 40 In LS is / 2 = 40 : 2 = 20, /L 2 = 50 : 2 = 25, us /S 3 = = 135. ls /L = 72, is / = = 18. In LS is an / 2 = 18 : 2 = 9 en /L 2 = 72 : 2 = 36, us /S 3 = = 135. De hoeken L en zijn samen = 90. De hoeken L 2 en 2 zijn samen e helft van 90, us 45. /S 3 = 180 (/L 2 + / 2 ) = = a ijvooreel: D H G E F HG is een mienparallel van D en is aarom evenwijig aan. EF is een mienparallel van en is aarom evenwijig ook aan. HG en EF zijn us ook evenwijig aan elkaar. De mienparallellen HG en EF zijn eie half zo lang als, us gelt HG = EF. Van e vierhoek EFGH zijn twee zijen evenwijig én even lang. Dan is e vierhoek EFGH een parallellogram. 151

18 fi 152 IT ienparallel I-1a De lijnen m en n zijn evenwijig aan elkaar. Omat e lijnen m en n evenwijig zijn, zijn e hoeken 1 en 1 even groot. Je ziet e letter F. I-2a De hoeken 1 en 2 zijn overstaane hoeken. - De lijnen m en n zijn evenwijig aan elkaar. De hoeken 1 en 2 zijn even groot. e Je ziet e letter Z. I-3a In eze stan zijn e hoeken 1, 1 en 2 even groot, evenals e hoeken 2, 2 en 1. De hoeken 1 en 1 zijn nog stees aan elkaar gelijk, evenals e hoeken 2 en 2. De lijnen l en k lopen evenwijig aan elkaar. I-4a et hoek 1 vormt 1 een Z-figuur. et hoek 3 vormt 1 een F-figuur. / 1 = / 1 us / 1 = 59. / 4 = / 3 (Z-figuur) us / 4 = 62. De rie hoeken zijn samen een gestrekte hoek, us 180. De rie hoeken vormen samen een riehoek en zijn us samen 180. e / 1 = 41, / 2 = = 49 / 1 = / 1 = 41, / 2 = = 139, / 3 = / 1 = 41, / 4 = / 2 = 139 / 4 = / 3 = 90, / 1 = / 2 = / 3 = 90 f is een gelijkzijige riehoek. lle hoeken van eze riehoek zijn 60. Immers: / 2 = = 60, / 1 = / 1 = 60 en / 4 = / 3 = 60. I-5a /H 1 wort an groter. /F 2 = 40, want e hoeken H 1 en F 1 vormen een Z-figuur. /F 1 = = 140 De hoeken in e ruit zijn 140, 140, 40 en 40. Vierhoek DEFG is nu een vierkant. I-6a e De riehoeken FD en DE zijn hetzelfe, us DE = F. Zo is ook F = DE. Dus = 2 3 DE. Omat D = D is D het mien van. Er staan vier ezelfe riehoeken in e figuur. De overeenkomstige hoeken van e riehoeken zijn even groot. De overeenkomstige zijen lopen evenwijig aan elkaar. De zijen van DE zijn half zo lang als e overeenkomstige zijen van. De overeenkomstige zijen lijven evenwijig lopen en e overeenkomstige hoeken lijven even groot.

19 I-7a/ 6,5 m 5 m Q 6,5 m De mienparallel Q is half zo lang als KL us Q = 2,5 m. Noem het mien van KL punt R. Dan is KR rehthoekig en KR = 2,5 m. zije KR = 2,5 R = K = 6,5 kwaraat 6, ,25 De lengte van e hoogtelijn is 36 = 6 m. e De oppervlakte van KL is : 2 = 15 m 2. f De afmetingen zijn met 0,5 vermenigvulig, us moet je e oppervlakte met 0,5 2 = 0,25 vermenigvuligen. Test jezelf T-1a/ Om KL te tekenen ereken je eerst /L = = 60. K m L Van e mienparallel evenwijig aan KL kun je e lengte erekenen en ie is 4 m. /e Zie e tekening ij opraht a. 153

20 T-2a/ / /e T-3a/ e O O H hoogtepunt K m De hoogtelijn vanuit K is tevens mielloolijn. Deze hoogtelijn vereelt KL in twee riehoeken ie elk een helft zijn van een gelijkzijige riehoek met zijen van 5 m. De lengte van e hoogtelijn is us 5 : 2 = 2,5 m. zije 2,5 KL = 5 kwaraat 6,25 18, De afstan van K tot het mien van zije L is 18, 75, us L = , 75 8,66. De oppervlakte van KL is , 2, 5: 2= 25, 18, 75 10, 83 m L

21 T-4a T-5a/ T-6a INNEN Er is één punt at even ver van e rie lanen af ligt, want e rie eellijnen snijen elkaar in preies één punt. 4 m E 4 m 5 m S is gelijkenig met =. De zwaartelijn E is an tevens mielloolijn van. zije E = 4 E = = 10 kwaraat De lengte van E is ,. e S is 2 2 van E, us S = ,. 3 3 Z -figuren F -figuren D = 64, us e anere hoeken in het latten werk zijn allemaal 116 en m 5 m 155

22 156 T-7 De visser heeft gelijk, e afstan is 70 mijl. De afstan tot e kust is ongeveer 30 mijl. T-8a Santos TLNTISHE OEN Een gelijkzijige riehoek mijl

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

Grondwater, wie. doet wat?

Grondwater, wie. doet wat? Gronwater, wie oet wat? Gronwater, wie oet wat? Inhou 1 Wat is gronwater? 3 2 Wat kunt u zelf oen? 3 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? 4 4 Wat is e rol van van het waterschap? 6 5 Wat oet e provincie?

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 - Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

Hoofdstuk 10 - Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden Hoodstuk - Graieken, verelijkinen en onelijkheden Hoodstuk - Graieken, verelijkinen en onelijkheden Voorkennis V-a Zie de raiek hiernaast. b x + = 8 x = x = c x 6 = 8 x = x = 8 d x+ = x 6 x = 9 x = e (

Nadere informatie

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder De Geometria non- Euclides liber Pascal Wissink & Jelmer Mulder I Wat is niet-euclidische Meetkunde? Om uit te leggen wat niet-euclidische meetkunde, een specifieke tak in de wiskunde, precies inhoudt

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt.

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt. Werken met klimaatgegevens Introductie Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - Zicht op toeval

Hoofdstuk 4 - Zicht op toeval Hoofdstuk - Zicht op toeval Hoofdstuk - Zicht op toeval Voorkennis V-a Bij de mannen is 00% 8, % kleurenlind. Bij de vrouwen is dit 00% = 0, %. 000 c Nee, je kunt hier niets over zeen want toeval speelt

Nadere informatie

steun prijs 0,20 Zaterdag normale werkdag volgens PostNL

steun prijs 0,20 Zaterdag normale werkdag volgens PostNL steun prijs 0,20 Post in beweging 27-2-2014 - Uitgave Roe Morgen Amsteram CAO PostNL Confrontatie voorbereien hebben vaak te weinig uren om ron te kunnen komen en zij hebben e TOT har noig om nog iets

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

De gymles van begin tot eind

De gymles van begin tot eind De gymles van begin tot eind Eenvoudige inleidingen en afsluitingen voor een gymles Iedereen kent het wel: je gaat gymles geven en je gymzaal staat vol met materialen voor de kern van de les. Hoe kun je

Nadere informatie

Inleiding tot de incidentiemeetkunde

Inleiding tot de incidentiemeetkunde HOOFDSTUK 3 Inleiding tot de incidentiemeetkunde Incidentiemeetkunde is een theoretisch kader waarin bijna elke vorm van meetkunde past. Wij zullen onder andere zien hoe affiene en projectieve meetkunde

Nadere informatie

Een dromenvanger maken

Een dromenvanger maken Een dromenvanger maken Wat is een dromenvanger? Dit wordt uitgelegd in De legende van de dromenvanger. Een echte dromenvanger wordt gemaakt van wilgenhout, leerband en runderpees, of namaak pees (sinew).

Nadere informatie

Radials en Bearing : Figuur 3 Figuur 4. To, From en de VOR indicator : Laat ons een typische VOR-Indicator van dichter bij bekijken.

Radials en Bearing : Figuur 3 Figuur 4. To, From en de VOR indicator : Laat ons een typische VOR-Indicator van dichter bij bekijken. In deze korte cursus gaan we 3 soorten radionavigatie systemen bespreken : 1- NDB = Nondirectional Beacons 2- VOR = Very High Frequency Omnidirectional Range 3- ILS = Instrument Landing System De ADF of

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Fit op de keuring Goed gekeurd DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Inhoud 2 Inleiding 5 3 Trainingsprogramma voor de keuring 6 4 Trainingsprogramma voor de militaire opleiding

Nadere informatie

5Ondersteunen bij het verplaatsen

5Ondersteunen bij het verplaatsen Thema 5Ondersteunen bij het verplaatsen zonder hulpmiddelen 5.1 Inleiding Als zorghulp assisteer je een cliënt bij zijn dagelijkse bezigheden. Daarbij hoort ook dat je de cliënt helpt bij het verplaatsen.

Nadere informatie

Een affiche maken in Word

Een affiche maken in Word Een affiche maken in Word Hoe maak je een kleurige affiche in een Word document. Met afbeeldingen, tekstvakken en Wordart. Dat ga je hier allemaal zien. Je opent eerst een Word document. Om een achtergrondkleur

Nadere informatie

Je gaat een werkstuk over dieren maken.

Je gaat een werkstuk over dieren maken. Je gaat een werkstuk over dieren maken. naam Een werkstuk bestaat uit de volgende onderdelen: Titelblad Dit is de voorkant van je werkstuk. De titel van je werkstuk moet mooi groot op de voorkant komen.

Nadere informatie

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 =

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 = Accenten blok 10 87 1 1 87 = In dit blok komt het aftrekken door aanvullen bij het rekenen t/m 1 000 aan de orde; bijv. 1 87 of 80 798. De leerlingen hebben deze strategie al eerder gebruikt bij het rekenen

Nadere informatie

Groep 1-3 - "Nog 100 nachtjes slapen" (prentenboek)

Groep 1-3 - Nog 100 nachtjes slapen (prentenboek) Groep 1-3 - "Nog 100 nachtjes slapen" (prentenboek) Inleiding Introductie "Nog 100 nachtjes slapen" Bewegingsspel 5 minuten Kring Benodigdheden: Prentenboek "Nog 100 nachtjes slapen" Deze dramales beweging

Nadere informatie

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0.

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0. Hoofdstuk 1. Negatieve getallen De winter van 1942 was ijskoud. Er waren veel sneeuwstormen en het pak sneeuw was op sommige plekken wel 2 meter hoog! Mensen wisten niet wat ze aan moesten trekken om warm

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Het spel dat we niet mochten spelen

Het spel dat we niet mochten spelen Het spel dat we niet mochten spelen door Rob Heinen Na het sein wisselen op onze Sinterklaasavond, schuiven wij aan aan tafel dertien. Dat had al een waarschuwing kunnen zijn. Ik krijg, op Spel 13, de

Nadere informatie

Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ)

Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ) Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ) Nederlandse versie van de CDDQ van Gati & Osipow (Luken & De Folter, 2014) Naam : Pieter K. Klas : Havo-5 Datum : 20-03-2014 School : X college

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Meditatie legt de kiem om bewuster te worden te midden van de chaos van alledag.*

Meditatie legt de kiem om bewuster te worden te midden van de chaos van alledag.* nazomer 2014 Meditatie legt de kiem om bewuster te worden te midden van de chaos van alledag.* In de drukte van alledag Ons dagelijks leven is voor velen druk. Vol met wat we willen, moeten, kunnen, ontwikkelen.

Nadere informatie

* * * Boekje met opdrachten * * *

* * * Boekje met opdrachten * * * * * * Boekje met opdrachten * * * Hallo allemaal! Welkom op de faculteit informatica van de Technische Universiteit Delft Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken

Nadere informatie