Stichting Swinhove Groep. Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Swinhove Groep. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Stichting Swinhove Groep Jaarverslag 2013 Zwijndrecht, 12 mei

2 Directieverslag

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemene informatie Visie en missie Juridische structuur van de instelling Organisatiestructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied van de instelling Algemene identificatiegegevens 9 3. Informatie over het zorgproces Regeerakkoord Rutte II Scheiden wonen en zorg vraagt om maatregelen Geriatrische Revalidatie Zorg Nieuwe locatie Lichtkring Onderaannemerschap Huishoudelijke Ondersteuning Zorgproces PDCA cyclus Convenant Investeringen Langdurige Zorg Kwaliteit van Zorg Periodieke Medicatie Beoordelingen Zorgleefplan en de 4 domeinen Informatie over het gevoerde personeelsbeleid Medewerkers met contracten Inzet personeel Uitzendkrachten Uitstroom Opleidingen Verzuim Medewerkerstevredenheid OR Financiële informatie Financieel beleid Gerealiseerd resultaat Investeringen Gevolgen bekostiging vastgoed Inzet van financiële instrumenten Hedgestrategie algemeen Hedgen van kasstroomrisico van renteverplichtingen Hedgen van valutarisico Financiële verantwoording van hedge instrumenten Afgesloten hedge Informatie over voornaamste risico s en onzekerheden Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen Personalia 29 3

4 1. Inleiding De Swinhove Groep is een zorgorganisatie bestaande uit vier zorglocaties, een zorghotel en een thuiszorgteam. Alle locaties beschikken over een brasserie waar burgers uit de wijk en cliënten een maaltijd kunnen gebruiken en waar uiteenlopende activiteiten worden georganiseerd. De hervormingen in de langdurige zorg hebben in 2013 al duidelijk impact. Als gevolg van de bezuinigingsoperatie is regelmatig in de media te lezen geweest dat collegainstellingen te maken kregen met reorganisaties en massaontslag. Ook voor de Swinhove Groep is de forse verlaging van extramurale tarieven, het minder snel afgeven van indicaties en verandering van indicatiestelling voelbaar. Het noodzaakte ons een nieuw strategisch beleidsplan op te stellen, waarin we prioriteiten hebben benoemd. Wij blijven inzetten op kwaliteitsverbetering, zware zorg en flexibiliteit in wonen en diensten. Voorts hebben we in de bedrijfsvoering prioriteiten gesteld, waaronder de versterking van onze communicatie- en marketingfunctie. Concrete projecten die we daarnaast gestart zijn betreffen de stroomlijning en verbetering van onze facilitaire dienst en brasserieën, de visieontwikkeling van de medische en behandeldienst, de ontwikkeling van een verhuurorganisatie en het onderbrengen van de huishoudelijke hulp bij een onderaannemer. Mooie successen in 2013 zijn het behalen van de kwaliteitscertificaten van Prezo voor alle locaties, de afronding van het nieuwbouw- en renovatieproject De Lichtkring en de opstelling van een meerjarenbegroting die kansen en mogelijkheden biedt! De betrokkenheid en gedrevenheid van medewerkers en vrijwilligers was van groot belang voor het in alle opzichten afsluiten van een goed jaar van de Swinhove Groep. Onmisbaar hierbij zijn onze kernwaarden, waar we ook komend jaar weer aan blijven vasthouden: Gastvrij, Betrouwbaar en Dichtbij! Mw. Drs. D.C.M. Sollewijn Gelpke Bestuurder Swinhove Groep 4

5 2. Algemene informatie 2.1 Visie en missie van de instelling Onze locaties zijn de motor voor leefbare wijken. Wij zijn flexibel en leveren vanuit onze locaties een door de cliënt gevraagd aanbod van diensten op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn. Dat kunnen we integraal waardoor we meer bieden dan de som der delen. Wij zijn creatief en ondernemend en werken samen met partners in de wijken. Bewoners dichtbij onze locaties voelen zich bij ons thuis. Wij zorgen dat onze dienstverlening op orde is. Wij stellen onze cliënten centraal en gaan met hen en hun naasten in gesprek. Wij werken vraaggericht door dagelijks te luisteren en te begrijpen. Swinhove Groep beweegt steeds met de veranderende wensen van cliënten en van de maatschappij mee. Wij hebben onze zaken op orde en leveren betrouwbare dienstverlening. Swinhove Groep zorgt voor deskundigheid met de inzet van de juiste mensen en door samenwerking met anderen. Wij maken samen afspraken en zorgen dat we elkaar daaraan houden. Duidelijkheid zorgt voor rust. Wij zijn trots op de Swinhove Groep Medewerkers zijn collegiaal en betrokken. Met eigen verantwoordelijkheid en wederzijds respect creëren wij een betrouwbare sfeer waarin we goed kunnen werken. Medewerkers en vrijwilligers geven zelf sturing aan hun werk. Swinhove Groep geeft hen ruimte voor ontplooiing. Wij hebben plezier in ons werk, wij zijn gastvrij en krijgen daarmee waardering van onze cliënten. 2.2 Juridische structuur van de instelling De Swinhove Groep is in 2004 ontstaan uit een bestuurlijke samenwerking tussen de zorgorganisaties Swinhove en De Lindonk. Eind 2009 is zorgorganisatie De Lichtkring toegetreden tot de Swinhove Groep via een bestuurlijke samenwerking. Op 25 januari 2011 heeft de bestuurlijke samenwerking geleid tot een volledige juridische fusie. Die bestaat vanaf dat moment uit 5 intramurale locaties (Swinhove, Ambachtstaete, De Lindonk, De Lichtkring en De IJsvogel) voor Kleinschalig Wonen, Beschermd Wonen, Beschut Wonen en Zorghotel en 7 extramurale projecten (Verzorgd Wonen) die voorzien worden door de Woonzorgservice (De Plantage, De Lus, t Anker, Eemzon, Duivenvoorde, De Kring en De Cirkels). Sinds 2009 biedt de Swinhove Groep op bescheiden schaal ook Zorg Thuis en Behandeling Thuis. In de Stichting Swinhove Groep zijn alle activiteiten inzake de intramurale en extramurale zorg ondergebracht. Daarnaast treedt de Stichting Swinhove Groep op als bestuurder van de Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard. De Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard heeft ten doel als bestuur te fungeren in samenwerkingsverbanden en bestuurlijke participaties. Aangezien de activiteiten van de Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard en de door deze stichting bestuurde stichtingen alleen uit bestuurlijke participatie bestaat, zijn deze stichtingen niet geconsolideerd noch in dit jaardocument verantwoord. 5

6 Stichting Swinhove Groep Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard Stichting Diensten Woonzorgalliantie Drechtsteden Stichting Sociëteit Zwijndrechtse Waard Stichting Diensten Woonzorgalliantie Zwijndrechtse Waard In 2013 is het bestuur van de welzijnsstichting Diverz vernieuwd. De Swinhove Groep heeft geen zetel (of enige andere verbondenheid) meer in dit bestuur. Verder zijn er bestuursbesluiten genomen om de Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard en Stichting Woonzorgalliantie Drechtsteden op te heffen. Beide stichtingen zijn leeg, zowel qua activiteiten als qua bezittingen/schulden. In 2014 worden deze besluiten juridisch via de notaris afgewikkeld. 2.3 Organisatie structuur van de instelling Op alle bedrijfsonderdelen (kernactiviteiten, ondersteunende diensten) is het aansturingsprincipe hetzelfde. Dit principe is: Integraal verantwoordelijk voor het primaire proces Participerend leiderschap Inhoudelijk aan het roer Duidelijk en helder voor medewerkers en klanten. De verantwoordelijkheden die bij de operationeel leidinggevende liggen, zijn: Personeelsmanagement Vakinhoudelijke kennis en ontwikkeling Klantcontacten en klachtenbemiddeling Budgetverantwoordelijkheid voor inzet personeel en materiële middelen Kwaliteitsbewaking van het operationele proces. Organisatiestructuur van Stichting Swinhove Groep Begin 2013 is een kleine aanpassing in de organisatiestructuur doorgevoerd. De divisie Gastvrijheid is onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijfsbureau gebracht. De divisie Personeel en Opleidingen (PenO) is onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder gebracht. Vanaf februari 2013 geldt onderstaande organisatiestructuur. 6

7 Raad van toezicht Raad van bestuur Ondernemingsraden Cliëntenraden Bestuursbureau/ Klachtenfunctionaris P & O Bedrijfsbureau Wonen, Zorg en Behandeling Administratie Facilitair bedrijf Swinhove Balkengat/Devel De Lichtkring Ambachtstaete/ Roosterbureau Paramedische en medische zorg Gastvrijheid Swinhove Pieterman/ Veerplein De Lindonk/ Dagzorg De IJsvogel/ Woonzorgservice Casemanagers/ marketing Swinhove Watertoren 2.4 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De Swinhove Groep richt zich op wijkgerichte zorg en diensten, georganiseerd rond een aantal woonzorgarrangementen: Kleinschalig Wonen (Beschermd Wonen) voor mensen met een intensieve zorgvraag. De zorg wordt geboden in een kleinschalige setting Verblijf in ons Zorghotel voor mensen die kortdurende zorg en behandeling nodig hebben. Bijvoorbeeld na een operatie in het ziekenhuis Beschut Wonen voor mensen met een substantiële zorgvraag die begeleid willen wonen Verzorgd Wonen voor mensen die zelfstandig wonen in een wooncomplex met de veiligheid van een 24-uursteam Zorg Thuis voor mensen die zelfstandig wonen met een minder intensieve zorgvraag Behandeling Thuis in aanvulling op Zorg Thuis en bedoeld onder meer voor mensen die uit Zorghotel komen voor extra behandeling thuis Dagzorg, dagbehandeling en dagverzorging voor mensen die zelfstandig wonen met een meer of minder intensieve zorgvraag. 7

8 Daarnaast worden behandelfuncties ingezet in de wijk en ten behoeve van aanvullende verpleeghuiszorg in andere zorgorganisaties (De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht tot en met 31 december 2013 en de Lange Wei in Hardinxveld- Giessendam tot 1 september 2013). AWBZ-functies geleverd door de Swinhove Groep Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Ja/nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee 8

9 2.4.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegeven Aantal/bedrag 2013 Aantal/bedrag 2012 Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten in verslagjaar (inclusief GRZ) Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten* Waarvan overige bedrijfsopbrengsten *Het aantal intramurale verpleegdagen in de verslagjaren 2013 en 2012 bevat resp en verpleegdagen Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Het aandeel wettelijk budget bevat voor de verslagjaren 2013 en 2012 respectievelijk en omzet betreffende de GRZ. Vanaf 2013 is de financiering van de ZZP-9b (GRZ) indicaties overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeraars Werkgebieden Het werkgebied van de Swinhove Groep omvat statutair de Zwijndrechtse Waard (gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht). De stichting valt onder het Zorgkantoor Regio Waardenland. 2.5 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Stichting Swinhove Groep Adres Plantageweg 3 Postcode 3333 GZ Plaats Zwijndrecht Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 9

10 3. Informatie over het zorgproces 3.1 Regeerakkoord Rutte II De gevolgen van het regeerakkoord Rutte II heeft impact op alle zorginstellingen in Nederland. De besluiten van het kabinet op het terrein van de zorg zijn ingrijpend. De nieuwe financiering is onder andere de input voor het meerjarenbeleid van de Swinhove Groep. De kabinetsbesluiten zullen binnen enkele jaren de opbrengst van de lichtere ZZP s (1 t/m 4) beïnvloeden, waarbij de effecten van ZZP 4 nog steeds ter discussie staan. De zorgverlening van deze lichtere ZZP s verdwijnt binnen enkele jaren geheel uit de intramurale zorg en wordt geëxtramuraliseerd. Dit effect zal ertoe leiden dat de omzet in de extramurale zorg zal toenemen Verder heeft er verdere overheveling plaatsgevonden van de AWBZ-financiering naar zorgverzekeraars in de vorm van DBC s (revalidatiezorg) en naar verwachting zal er overheveling van AWBZ gelden naar de gemeente (persoonlijke verzorging en begeleiding) plaatsvinden, waarbij de verwachting is dat bij de overheveling een budgetkorting toegepast gaat worden van ± 25%. De toekomstige omzet is zonder aanvullende beleidsacties niet veilig gesteld met een verhoging van een risico op lagere omzet. Vanuit de strategische vastgoedvisie zijn de risico s in kaart gebracht en hebben we besluiten genomen over de bestemming van ons vastgoed op langere termijn. In 2013 is er een nieuw strategisch beleidsplan open vastgesteld. 3.2 Scheiden wonen en zorg vraagt om maatregelen Door het scheiden van wonen en zorg van de lichtere ZZP s is het mogelijk dat de Swinhove Groep te maken krijgt met leegstand. Door het afschaffen van de nacalculatie en de invoering van de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent kan dit resulteren in onvoldoende dekking voor het vastgoed. De gevolgen van mogelijke leegstand zijn in kaart gebracht en de te nemen maatregelen hebben hoog op de agenda gestaan het afgelopen jaar (zwaardere ZZP s, andere huurders). De eerste ontwikkelingen voor het kunnen verhuren van de vrij komende appartementen aan particuliere zorgvragers zijn half 2013 in gang gezet (huurcontracten, bepaling huurprijzen, servicepakketten, procesbeschrijving, etc.). Begin 2014 is de Swinhove Groep klaar voor de verhuur. Eind 2013 is het (ver)nieuwbouw project de Lichtkring opgeleverd. Met dit project vindt er een substitutie plaats van lichte zorg naar zware zorg met gelijktijdig een uitbreiding van de capaciteit (53 plaatsen lichte zorg worden omgezet naar 30 plaatsen lichte zorg en 45 plaatsen zware zorg). Verder is het, na een interne verhuizing van de dagbehandeling van de hoofdlocatie naar De Lindonk in juni 2013, mogelijk geworden om op de hoofdlocatie een huisartsenpraktijk te huisvesten. Deze is in april 2014 operationeel. Hierdoor creëert de Swinhove Groep verhuurbare m2 die een positieve bijdrage leveren aan de vastgoedexploitatie. 3.3 Geriatrische Revalidatie zorg Vanaf 2012 is de revalidatiezorg voor ouderen ondergebracht binnen de GRZ (geriatrische revalidatiezorg). De financiering verloopt via een zogenaamde DBC (diagnose behandel combinatie) en is overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeraar. Er zijn diverse zorgpaden ingevoerd en duidelijke ketenafspraken met het Albert Schweitzer Ziekenhuis gemaakt, o.a. over de triage van revalidatie cliënten. In 2013 hebben zo n 230 cliënten binnen de Swinhove Groep gerevalideerd via een DBC. 10

11 3.4 Nieuwe locatie de Lichtkring De Swinhove Groep heeft de ontwikkelingen in haar vastgoedportefeuille hoog op de agenda staan. Zoals in paragraaf 3.2 beschreven, is er gewerkt aan de (ver)nieuwbouw van locatie De Lichtkring. Een substitutie van lichte naar zware zorg met gelijktijdig een uitbreiding van de capaciteit is gefaseerd gerealiseerd. In augustus zijn er 30 nieuwe verzorgingsappartementen in gebruik genomen en vanaf november zijn er 5 gerenoveerde groepswoningen, voor in totaal 45 cliënten met een ZZP 5 of hoger, in gebruik genomen. 3.5 Onderaannemerschap Huishoudelijke Ondersteuning In 2012 heeft de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een nieuwe Overeenkomst van opdracht voor de levering van Ondersteuning bij het huishouden opgesteld, welk product gefinancierd wordt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Begin november 2012 zijn deze tarieven en de andere voorwaarden van het contract definitief bekend gemaakt. De Huishoudelijke ondersteuning (HO) is een klein onderdeel van de afdeling WoonZorgService (WZS) van de Swinhove Groep. De nieuwe tarieven zijn aanzienlijk lager uitgevallen waardoor dit product onrendabel is. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is begin april een overeenkomst van onderaannemerschap gesloten met ZORGassist voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2020 voor het leveren van het product Huishoudelijke ondersteuning, waarbij de medewerkers met een vast dienstverband van rechtswege overgaan naar ZORGassist en de continuïteit van hulp aan cliënten van de Swinhove Groep kan worden geboden. ZORGassist kan door haar schaal/omvang het product wel leveren voor de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de SDD. Door de samenwerking met ZORGassist kan de Swinhove Groep het product HO kostenneutraal aanbieden binnen Zwijndrecht. Hierdoor lijdt de Swinhove Groep geen verlies meer op dit product. Met deze overeenkomst is de levering van het product via het onderaannemerschap van ZORGassist zowel voor de cliënten als voor de betreffende medewerkers een betere oplossing is dan het beëindigen van de levering. 3.6 Zorgproces PDCA cyclus In 2012 is de Planning & Control cyclus Swinhove Groep breed vastgesteld. Conform deze cyclus is de kaderbrief 2014, het MT-jaarplan 2014, opleidingsplan 2014 en de begroting 2014 opgesteld, vastgesteld en goedgekeurd. In juni is er een strategienota/meerjarenbeleidsplan opgesteld en besproken met de Hoofden, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraden. Het vastgestelde beleidsplan is in de medewerkers- en vrijwilligersbijeenkomsten besproken. Het jaarplan van het MT is, naast de Prezo verbeterplannen, uitgangspunt geweest voor de jaarplannen van de afdelingen en teams. Verder is het jaarplan uitgangspunt geweest voor het opleidingsplan. De realisatie van de begroting wordt maandelijks besproken in het MT. Hierbij worden concrete maatregelen om bij te sturen genomen (bijvoorbeeld op productie of inzet van uitzendkrachten). Voorts bespreken de managers maandelijks de realisatiecijfers met hun hoofden en vertalen zij de maatregelen die in het financieel overleg zijn genomen. Tevens wordt in de auditcommissie en de Raad van Toezicht de financiële ontwikkeling conform het vergaderschema gemonitord. 11

12 3.6.2 Convenant Investeringen Langdurige Zorg Vanaf januari 2012 krijgt de Swinhove groep via het convenant Investeringen Langdurige Zorg extra middelen ter verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten met een verblijfsindicatie. In 2013 heeft de Swinhove Groep deze extra middelen volledig benut voor de inzet van extra medewerkers, kwaliteitsmedewerkers en leerlingen. Tevens hebben medewerkers scholingen gevolgd, gericht op gespecialiseerde verzorging in de psychogeriatrie en maatschappelijke zorg (MMZ) Kwaliteit van zorg Na, vanaf 2007, HKZ gecertificeerd te zijn geweest, is in 2010 door het managementteam (MT) van de Swinhove Groep besloten om over te stappen op een ander kwaliteitssysteem. De reden hiervoor was destijds tweeërlei: - HKZ was te veel een papieren tijger geworden (veel protocollen op papier maar de uitvoer hiervan was onderbelicht) en - het besef wat merkt de cliënt van het HKZ keurmerk? Uiteindelijk is de gekozen voor de PREZO-systematiek. Het gegeven dat veel prestaties beoordeeld worden op basis van de ervaringen van de cliënt (CQ-index) was hierbij de doorslaggevende factor. In 2012 en 2013 zijn de activiteiten behorende bij de diverse verbeterplannen die destijds zijn opgemaakt uitgevoerd. In mei 2013 heeft er een audit plaats gevonden voor alle locaties van de Swinhove Groep. Het resultaat van deze audit is het behalen van drie gouden (locaties Lichtkring, Lindonk en Ijsvogel) en een zilveren (locatie Swinhove, Ambachtstaete) PreZo keurmerk. In mei 2013 heeft er weer een CQ-index meting plaatsgevonden, deze keer voor alle locaties. In oktober 2013 zijn de resultaten gepresenteerd aan diverse medewerkers binnen de organisatie, cliëntenraden en Ondernemingsraad. De medewerkers en organisatie weden beloond met de volgende rapportcijfers: Swinhove SOM Swinhove PG IJsvogel De Lichtkring De Lindonk Verzorgingshuis De Lindonk PG Thuiszorg organisatie 7,7 6,7 8 7,8 7,6 7,2 8,4 medewerkers 7,8 7,5 7,6 7,5 7,8 7,5 8,6 Tevens heeft de Swinhove Groep in april 2013 deelgenomen aan de jaarlijkse Landelijke Prevalentiemeting Zorg (LPZ). Deze gegevens zijn in de databank zorg voor kwaliteit verwerkt tot ZI indicatoren. De resultaten variëren per locatie, in z n algemeenheid scoort de Swinhove Groep gemiddeld op de diverse thema s Periodieke Medicatie Beoordelingen In het afgelopen jaar is van 258 verpleeghuisbewoners het medicatiegebruik besproken door arts, apotheker en medewerker van de unit. In totaliteit zijn zo n 250 medicamenten stopgezet. Deze bleken onnodig of geen waarde te hebben voor de bewoner. Daarnaast zijn er nog zo n 160 overige acties afgesproken zoals het uitvoeren van extra controles (bijvoorbeeld 2x per week bloeddruk meten) of het prikken van lab waarden. 12

13 3.6.5 Zorgleefplan en de vier domeinen Begin 2011 is een start gemaakt met het omzetten van de SAMPC zorgplannen naar zorgleefplannen op basis van de 4 domeinen waarbij per bewoner gekeken wordt naar het mentaal welbevinden, woon-leefomstandigheden, lichamelijk welbevinden en sociaal welzijn. In 2013 hebben alle cliënten een zorgleefplan op basis van de 4 domeinen gekregen. Om alle verzorgenden en behandelaren bekend te maken met dit zorgleefplan en het rapporteren in het zorgleefplan is scholing en coaching on the job door praktijkbegeleiders en kwaliteitsmedewerkers ingezet. In 2013 heeft een materiële controle van het Zorgkantoor plaatsgevonden op 40 dossiers en dus op de zorgleefplannen. Met name de dagbehandeling is beoordeeld. Op basis van de bevindingen van het Zorgkantoor is er een verbeterplan geschreven om de kwaliteit van de zorgleefplannen naar een hoger niveau te tillen. De verwachting is dat bij de hercontrole in 2014 de dossiers in orde worden bevonden. 13

14 4. Informatie over het gevoerde personeelsbeleid 4.1 Medewerkers met contracten Aantal medewerkers Bepaalde tijd Onbepaalde tijd Oproepkrachten Leerlingen Stagiaires Januari 2013 December Totaal Aantal fte Bepaalde tijd Onbepaalde tijd Leerlingen Stagiaires Totaal Inzet personeel De werkelijke personeelsinzet wordt bepaald door de vastgestelde begroting/formatieplan 2013 en de gerealiseerde productie. In onderstaande tabel wordt de werkelijke inzet gerapporteerd ten opzichte van het formatieplan Hierbij zijn de volgende berekeningsgrondslagen toegepast: - Leerlingen worden niet voor de volledige formatie omvang meegerekend. Er wordt de volgende correctie toegepast: 1 e jaars leerling = -75%, 2 jaars leerling = -50% en 3 e jaars leerling is -25%; - Uitzendkrachten worden toegerekend op basis van het aantal werkelijke uren, waarbij 125 uur per maand gelijk gesteld is aan één fte. jaarperiode Contract Extra uren Oproep Uitzend Totaal fplan Verschil jan ,23 5,26 10,85 16,63 355,97 388,84-32,86 feb ,97 6,65 17,29 22,46 372,38 388,84-16,46 mrt ,17 7,12 16,02 23,61 371,92 388,84-16,92 apr ,41 5,61 18,55 18,09 368,67 388,84-20,17 mei ,26 5,33 24,23 23,48 380,29 388,84-8,55 jun ,30 5,93 32,26 31,22 396,71 388,84 7,87 jul ,75 6,91 46,10 9,39 388,15 388,84-0,69 aug ,12 7,31 49,55 8,34 392,31 388,84 3,47 sep ,96 7,40 31,67 14,67 380,69 388,84-8,15 okt ,44 6,37 30,73 31,70 397,23 388,84 8,39 nov ,34 6,41 34,01 15,83 394,59 388,83 5,75 dec ,30 5,79 34,95 15,92 399,95 388,83 11,12 Gemiddeld 328,77 6,34 28,85 19,28 383,24 388,84-5,60 14

15 Uitgaven in 4.3 Uitzendkrachten In 2013 is het inzetten van uitzendkrachten gedurende het jaar drastisch teruggebracht. De inzet betreft uren van uitzendbureaus voor de inzet op de zorgafdelingen om de zogenaamde gaten in de roosters op te vangen, maar ook extra inzet om moeilijk te vervullen vacatures in te vullen (expertisecentrum) en uren voor een impuls op de zorgafdelingen (gastvrouwen Drechtwerk). Uitgaven uitzendkrachten in jan feb mrt apr mei jun Maand jul aug sept okt nov dec Werkelijk 2013 Werkelijk Uitstroom Het aantal medewerkers dat in 2013 uit dienst is gegaan bedraagt: 33 personen De redenen van het personeelsverloop waren divers: a. Afloop contract van rechtswege (einde tijdelijk dienstverband): 7 b. Overname activiteiten huishoudelijke verzorging door ZorgAssist: 8 c. Op eigen verzoek: 8 d. Pensioen (inclusief flex-pensioen): 5 e. Tijdens proeftijd: 0 f. In onderling overleg (inclusief een vaststellingsovereenkomst): 5 Conform het exit-beleid van de Swinhove Groep krijgt de vertrekkende medewerker de mogelijkheid om met het hoofd P&O een exitgesprek te voeren. Geen van de medewerkers die uit dienst zijn gegaan, hebben hier gebruik van gemaakt. 15

16 Percentage ziek 4.5 Opleidingen Het grootste gedeelte van de aangeboden opleidingen is gevolgd door het zorgpersoneel en had deskundigheidsbevordering ten doel. In 2013 hebben wij een aantal zorgopleidingsplaatsen beschikbaar gesteld: Naam opleiding Aantal gestart Voor 2013 Aantal gestart in 2013 Aantal positief afgerond/ gediplomeerd in 2013 Aantal vroegtijdig gestopt/ gezakt Aantal dat doorloopt BBL Helpende BBL Verzorgende BBL verpleegkundige MMZ Gespecialiseerd 4 4 Verzorgende Psychogeriatrie EVV Verzuim Bij het uitvoeren van het verzuimbeleid zijn de CAO VVT en de wettelijke bepalingen gehanteerd waaronder o.a. het Burgerlijk wetboek, de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het streefcijfer voor verzuim in 2013 was: 6,0% Het verzuimpercentage bedroeg in de eerste maand van ,6%. Het jaar werd echter afgesloten op 6,0%. 7,00% Ziekteverzuim 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% dec- 12 jan-13 feb- 13 mrt- 13 apr- 13 mei- 13 jun-13 jul-13 aug- 13 sep- 13 okt-13 nov- 13 dec- 13 Ziekteverzuim in de maand Voortschrijdend jaartotaal Maand De stijging in december 2013 ten opzichte van januari 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door het langdurige verzuim ten gevolge van psychische klachten en houdingsklachten en door de medewerkers uit de hoogste leeftijdscategorieën. Het korte verzuim was aan het einde van het jaar afgenomen. 16

17 De Swinhove Groep heeft begin 2013 een beleid bij psychische klachten opgesteld. Door het inzetten van een vroegtijdige interventie van een externe psycholoog bij psychische klachten is sinds november 2013 het verzuimpercentage door psychische klachten afgenomen. Om het ziekteverzuim met psychische klachten wat beter te kunnen managen, is er voor de hoofden een bijeenkomst georganiseerd waarbij het thema plan van aanpak bij psychische klachten behandeld is. In 2014 zullen voor de hoofden soortgelijke themabijeenkomsten worden georganiseerd. De inhoud van de thema s wordt afgestemd op de uitkomsten van de verzuimanalyses. In 2013 is de werkgroep Fysieke belasting nieuw leven ingeblazen. Sinds eind 2013 staat het punt voorkomen van de verzuimklachten structureel op de agenda van de werkgroep geagendeerd en vanaf 2014 is dit onderwerp ook als structureel agendapunt op het ergocoachesoverleg opgenomen. 4.7 Medewerkerstevredenheid In het voorjaar 2013 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd waarbij de medewerkers hebben kunnen aangeven wat zij van het werken bij de Swinhove Groep vinden. In het onderzoek zijn enkele nieuwe onderdelen toegevoegd die gericht zijn op de ontwikkeling van de medewerkers en leiderschap. Uit de scores van het onderzoek is gebleken dat: - De aandachtpunten uit het MTO van 2011 borgen van verandering en communicatie gericht op samenwerking zijn verbeterd. - Op het onderdeel inspraak en overleg met cliënten de Swinhove Groep ten opzichte van de branche hoger scoort. - De onderdelen communicatie over veranderingen en inspirerend leiderschap volgens de medewerkers nog aandacht behoeven. - Het totale responspercentage van de Swinhove Groep iets hoger ligt dan het gemiddelde van de branche en dat het responspercentage ten opzichte van de voorgaande deelname in 2011 is toegenomen. De uitkomsten van het onderzoek zijn onder andere in het werkoverleg met de medewerkers besproken. De leidinggevenden hebben samen met (een afvaardiging van) de medewerkers een plan van aanpak opgesteld waarin de verbeterpunten opgenomen zijn. Het plan van aanpak vormt een onderdeel van het jaarplan van de afdeling. 4.8 OR In het laatste kwartaal van 2013 liep de ambtstermijn van de OR-leden af. De medewerkers hebben een nieuwe afvaardiging van de OR gekozen. 17

18 5. Financiële informatie 5.1 Financieel beleid De veranderingen in de wet- en regelgeving met betrekking tot de bekostigingssystematiek, de eisen die gesteld worden aan de interne beheersing en de toename van de verantwoording brengen grotere risico s met zich mee dan in het verleden aan de orde was. Het betekent dat de continuïteit van de financiering van de zorgverlening niet meer door de overheid gegarandeerd is. Het financiële beleid van de Swinhove Groep richt zich in de toekomst op de volgende financiële parameters: solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van de omzet) van meer dan 20%; liquiditeit (kortlopende vorderingen ten opzichte van kortlopende schulden) hoger dan 1,25; rentabiliteit (exploitatieresultaat ten opzichte van de omzet) van 2%; geen compensatie tussen de financieringsstromen tussen de zorg en vastgoed. 5.2 Gerealiseerd resultaat In 2013 is een positief resultaat gerealiseerd van , 2,1% van de omzet (2012: , 4,2% van de omzet). De daling van het resultaat ten opzichte van 2012 (-/ ) is als volgt te specificeren. - Stijging omzet Stijging kosten -/ Mutatie exploitatieresultaat -/ Specificatie exploitatieresultaat * Som van de bedrijfsopbrengsten Personeelslasten Afschrijvingen Materiële lasten Totaal bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Saldo rente -/ / Netto exploitatieresultaat Personeelslasten als %% van de omzet 63,9% 62,2% Afschrijvingen als %% van de omzet 8,1% 7,8% Materiële lasten als %% van de omzet 21,3% 20,8% 18

19 Het resultaat in 2013 is beïnvloed door twee bijzondere posten - Dotatie aan voorziening voor langdurig zieken -/ Vrijval voor kortlopende ineffectiviteit van de renteswap Totaal bijzondere posten resultaat / De opbrengsten nemen ten opzichte van 2012 met 0,4 miljoen toe en komen daarmee op 28,7 miljoen. In 2013 is sprake van een onderproductie van 0,5 miljoen, de kapitaallastenvergoeding in 2013 valt ten opzichte van 2012 hoger uit, met name als gevolg van de hogere inflatievergoeding op het eigen vermogen in de rentenormeringsbalans. De personele kosten nemen met 0,8 miljoen toe ten opzichte van Dit wordt veroorzaakt door meer inzet personeel. In 2013 is het concept kleinschalig wonen op de hoofdlocatie volledig ingevoerd (invoering kleinschalig wonen mei 2012). Het concept kleinschalig wonen is in verband met de noodzakelijke toezicht op de woongroep minder flexibel, waardoor er per saldo meer personeel moet worden ingezet dan in andere woonvormen. Het resultaat is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen. Met deze toevoeging groeit het eigen vermogen van (= 22,3% van de omzet) ultimo 2012 tot (= 24,1% van de omzet) ultimo 2013 De vrije liquide middelen zijn iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar ultimo 2013 ten opzichte van ultimo De liquiditeitsratio (verhouding vlottende activa ten opzichte van kortlopende schulden) bedroeg over ,50 (2012: 0,45) 19

20 5.3 Investeringen 2013 De Swinhove Groep is in 2009 gestart met een belangwekkend traject van investeringen in nieuwbouw en renovatieprojecten. De afgelopen jaren is een aantal vastgoedprojecten gerealiseerd. In 2013 zijn de volgende investeringen uitgevoerd in 2012 in Grond en terreinvoorzieningen Gebouwen en installaties Inventarissen ICT Vervoermiddelen Totaal Gevolgen bekostiging vastgoed Het in de toekomst vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van dit stelsel kan worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering. Als geen integrale vergoeding meer plaatsvindt van de afschrijvingslasten, is het mogelijk dat sprake is van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarden), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De Swinhove Groep beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. De Swinhove Groep heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden (= locaties), en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van kasstromen zijn: - disconteringsvoet van 5% - een bezettingsgraad per locatie van maximaal 95% - een ZZP en NHC tarief van 97% van het NZa advies - jaarlijkse indexering van de ZZP tarieven van 1,25% - jaarlijkse kostenindexering van 1,25% - verkorting van de gebruiksduur van de panden met 5 jaar ten opzichte van huidige activering. 20

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012 Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset 2010 - indicatorenset mei 2012 Per indicator uit KK 2010 is bekeken welke wijzigingen er ten opzichte van de indicatorenset mei 2012 zijn en welke effecten dit heeft op

Nadere informatie

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 Arthur van Iterson kw8 Project- en Conceptontwikkeling 06-31927552 Ellis Brinkman LS Projectmanagement

Nadere informatie

Vastgoed en Ontwikkeling

Vastgoed en Ontwikkeling Vastgoed en Ontwikkeling in de Zorg Door: Henk Brinkman MBA Raad van Bestuur Breda, 29 november 2012 Onderwerpen presentatie 1. Bestuurlijke visie op het veranderde zorglandschap 2. Voorbeeld Business

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Zoetermeer, 29 januari 2014 Even voorstellen Rob Rötscheid Partner Finance Ideas Joop Schreurs Siza Michiel Majoor Adviseur Finance Ideas 1 Agenda Financiële Zorgthermometer

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ

FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ Met deze vraag en antwoord geven wij een nadere toelichting op het formulier enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ. Dit is een update van de FAQ die 26

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit Aan de slag met de Normatieve Huisvestingscomponent Interim-management en advies Op 1 januari 2012 is de normatieve huisvestingscomponent AWBZ (hierna: NHC) ingevoerd. Uw instelling moet mogelijk in de

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur De NHC s en Woningcorporaties De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW Bram Baselmans senior adviseur Bram Baselmans Bouwkunde TU Eindhoven Vastgoedmanagement AAG vanaf 2002 Financiële vraagstukken

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

financiering van werkkapitaal

financiering van werkkapitaal DIA 1 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt workshop TeamM HEAD Congres 5 juni 1990 2000 2010 2015 2020 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt financiering van een zorginstelling

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie

De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie Kleinschalig wonen voor ouderen De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie Workshop Dinsdag 2 oktober 2007 TVV ZorgVisie Henk Nouws, Ruimte voor zorg Vier manieren om kleinschalig

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 Agenda Welkom en doel van de bijeenkomst MedewerkerMonitor: deelnemers en respons Uitkomsten: scores totaal en indicatoren Uitkomsten:

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Door de komst van de Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van extramurale cliënten en voor de zorg voor lichte verblijfscliënten.

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272 Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie