FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011"

Transcriptie

1 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag Sustainably meeting demand

2 Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed. Met kennis van zaken en passie voor ons vak bieden wij duurzame oplossingen voor duurzame relaties. Wij hebben alle relevante kennis en specialismen in huis. Onze kennis stelt ons in staat vooruit te kijken, om nieuwe perspectieven te ontdekken. Wat we zien aan de horizon reflecteert zich in onze visie op commercieel vastgoed. Van daaruit maken we de vertaalslag naar de praktijk van alledag. Maar bovenal zijn we een solide bank. Niet voor niets noemen we ons: dé vastgoedbank. Welcome to FGH Bank, specialist in the financing of commercial real estate. With first-rate knowledge of the business and a passion for our profession, we provide sustainable solutions for sustainable relationships. FGH Bank possesses all the relevant in-house expertise and specialisations. Our expertise enables us to look forward and discover new perspectives, and our vision of commercial real estate is a reflection of what we see on the horizon. This vision is translated into everyday practice. Above all, we are a robust bank, and it is for good reason that we call ourselves the real estate bank.

3 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag Sustainably meeting demand

4 Inhoud Content 5 Voorwoord 6 Visie Duurzaam voldoen aan de vraag 14 Trends in de kantorenmarkt 22 Interview Prof. dr. ir. J.D.M. (Anke) van Hal 24 Trends in de winkelmarkt 32 Trends in de bedrijfsruimtemarkt 42 Interview Mr. S.N. (Sipko) Schat 44 Trends in de woningmarkt 52 Interview Annemarie van Gaal 54 Trends in de vastgoedbeleggingsmarkt 64 Interview Ing. Chr. (Chris) Gongriep 66 Begrippenlijst 67 Over FGH Bank 68 Adressen 69 Factsheets 105 Foreword 106 Vision Sustainably meeting demand 114 Trends in the Office Market 122 Interview Prof. dr. ir. J.D.M. (Anke) van Hal 124 Trends in the Retail Market 132 Trends in the Industrial Real Estate Market 142 Interview Mr. S.N. (Sipko) Schat 144 Trends in the Residential Market 152 Interview Annemarie van Gaal 154 Trends in the Real Estate Investment Market 164 Interview Ing. Chr. (Chris) Gongriep 166 Glossary and acronyms 167 About FGH Bank 168 Adresses 169 Factsheets 2

5 FGH Vastgoedbericht 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag FGH Vastgoedbericht

6

7 P.C. Keur Directievoorzitter Duurzaam voldoen aan de vraag FGH Bank, de vastgoedbank, weet als geen ander dat kennis en kunde in een zo gespecialiseerde branche als vastgoed een must is. In de decennialange bestaansgeschiedenis van FGH Bank (sinds 1890) speelt kennis van de verschillende deelmarkten van de vastgoedsector dan ook een grote rol. Deze kennis delen wij graag met de markt. En dat doen wij sinds jaar en dag met ons jaarlijkse rapport; het FGH Vastgoedbericht. Zo ook dit jaar, met de uitgave Duurzaam voldoen aan de vraag die hier voor u ligt. Deze titel markeert het bijzondere punt waarop wij in de vastgoedmarkt zijn aanbeland. Het punt dat de markt draait van aanbod- naar vraaggestuurd. Jarenlang was aanbod troef, en hoe. Maar die tijd is voorbij. De vastgoedsector staat voor een grote opgave om zichzelf opnieuw uit te vinden. Om aansluiting te vinden op de veranderde en veranderende behoefte in de markt, en op de steeds sneller opvolgende economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is een behoorlijke uitdaging voor onze sector, die van nature laatcyclisch is en alleen al daardoor veelal niet voorop loopt in innovativiteit. In een interview dat u in dit rapport vindt, deelt mevrouw A. (Annemarie) van Gaal ondernemer pur sang haar inzichten over hoe de vastgoedsector die aansluiting toch zou kunnen bewerkstelligen. Op een duurzame manier in ieder geval, dat leidt geen twijfel. Want als er een ontwikkeling de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen dan is dat duurzaamheid wel. Duurzaamheid is op zichzelf uiteraard geen nieuw fenomeen. Het feit dat duurzaamheid in de vastgoedmarkt inmiddels niet zozeer meer een onderscheidend vermogen heeft, maar veel meer een voorwaarde is geworden, is dat wel. Interessant is nu de vraag in hoeverre dit ook daadwerkelijk zal resulteren in standaard duurzame vastgoedactiviteiten. En in hoeverre de bestaande voorraad eigenlijk te verduurzamen valt. Want dat is voor de komende jaren ook een vraagstuk waar de sector zich over zal moeten buigen. Over dit onderwerp spraken wij onder andere met prof. dr. ir. J.D.M. (Anke) van Hal, hoogleraar Sustainable Building and Development bij Business Universiteit Nyenrode en praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation bij de TU Delft. Daarnaast vindt u in dit rapport ook een interview met de heer Ing. Chr. (Chris) Gongriep, die als een van de grootste Nederlandse ontwikkelaars zijn visie geeft op dit onderwerp. Tot slot spraken wij met de heer mr. S.N. (Sipko) Schat, lid van de Raad van Bestuur Rabobank Nederland, over hoe Rabobank invulling geeft aan duurzaam ondernemen en wat zijn visie is op klantgericht werken. Voldoende invalshoeken kortom om het thema van het FGH Vastgoedbericht 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag eens grondig tegen het licht te houden. Onze kennis van het vak en betrokkenheid bij vastgoed hebben geleid tot dit complete overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, en onze visie als vastgoedfinancier daarop. Want ook in deze veranderende markt blijft FGH Bank boven alles dé vastgoedbank. Peter Keur FGH Vastgoedbericht 2011 voorwoord 5

8 Duurzaam voldoen aan de vraag 6

9 visie De Nederlandse economie groeit weer. Dat is voor velen een hele geruststelling. Toch zegt die groei op zichzelf niet zoveel. Want vergeleken met het sombere jaar 2009 is enig herstel niet zo vreemd. Het gaat nu statistisch gezien iets beter dan een jaar geleden. Zijn het Nederlandse bedrijfsleven, de consumenten en de overheden de gevolgen van de crisis daarmee ook daadwerkelijk te boven? Nee, in de optiek van FGH Bank is er nog een lange weg te gaan. Maar herstel moet ergens beginnen. Voor Nederland is dat vooral in het buitenland. Export is de drijvende kracht achter onze groei, inclusief de doorvoer van goederen. Dat herstel vanuit het buitenland hangt samen met de hoge vraag in opkomende economieën. Tot op heden hebben die aanzienlijk minder last van de crisis. Ook lijkt het bedrijfsleven in Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, opmerkelijk snel te herstellen, onder meer door forse investeringen van de Duitse overheid. Nederlandse bedrijven profiteren hiervan, wat in ieder geval een goed begin is. FGH Vastgoedbericht 2011 visie 7

10 Binnenlandse vraag blijft achter De binnenlandse vraag is nog altijd fragiel. Angst overheerst bij consumenten, hoewel sinds het najaar van 2010 enig herstel zichtbaar is. Angst is er voor het verlies van inkomen, koopkracht en welvaart. Eerst was die er voor het verlies van werk. En nu de arbeidsmarkt langzaam maar zeker lijkt te verbeteren, worden vooral de gevolgen van overheidsbezuinigingen en van de tekorten bij pensioenfondsen gevreesd. Nederlandse consumenten zijn meer gaan sparen. Dit leidt op individueel niveau tot meer vermogen, maar werkt collectief juist averechts: de groei stokt. Tot voor kort werd het verlies aan particuliere consumptie nog deels gecompenseerd door extra overheidsuitgaven. Hierin treedt vanaf 2011 een kentering op. De rijksoverheid en gemeenten zullen de komende jaren veel minder uit geven. Stimulering maakt plaats voor bezuiniging. Op de eigen organisatie, maar ook op de uitgaven. De gevolgen daarvan voor de portemonnee van de burger zijn nog onduidelijk. Die onzekerheid voedt angst bij consumenten. En angstige consumenten, zo leert elke economische crisis, consumeren weinig. Krachtig economisch herstel in ons land is er dan ook pas als de consumentenbestedingen substantieel verbeteren. Focus op financiële stabiliteit Onduidelijk is wanneer herstel plaatsvindt, en in welke omvang. De kredietcrisis heeft in 2008 duidelijk gemaakt dat innovatie en deregulering binnen de financiële markten was doorgeschoten. De economische crisis die daarop volgde, toonde duidelijk de wereldwijde impact en onderlinge afhankelijkheid van het systeem. Bedrijven die zich weten aan te passen, overleven en groeien weer. Maar het probleem is daarmee nog niet opgelost. Dat werd ook in 2010 goed zichtbaar. Hoe goed een financieel systeem ook onzekerheid en instabiliteit staan herstel in de weg. in elkaar zit, elke burger weet dat het opeenstapelen van schulden uiteindelijk onhoudbaar is. Dat geldt ook voor staatsschulden. En diezelfde burgers weten ook dat ze hier de rekening voor gepresenteerd zullen krijgen. De Europese schuldencrisis heeft dit duidelijk aan het licht gebracht. Op het moment dat de schulden die een land heeft niet in verhouding staan tot de omvang van de economie, de concurrentiekracht van het land, en het innovatief vermogen, nemen de risico s voor deze landen toe. Die hogere risico s vertalen zich in hogere rentes. Als die rente te ver oploopt, kan dat land de facto onmogelijk aan nieuw kapitaal komen. Voor Griekenland werd dit in het voorjaar van 2010 duidelijk, wat bijna de val van de euro tot gevolg had. Ierland volgde in het najaar en ook in Italië, Spanje en Portugal waren er sterke onevenwichtigheden in de staatsfinanciën. Voor veel Westerse landen is de hoogte van de schulden een risico voor de financiële stabiliteit op lange termijn. Op grote schaal gaan landen over tot het nemen van maatregelen die de overheidsfinanciën op orde moeten brengen, ook buiten de eurozone. Internationale instabiliteit De impact van de schuldencrisis is groot. Een oplossing voor de economische problemen zal veel inspanning en tijd vergen. Schuldreductie is een mogelijke oplossing. Het leidt tot minder financiële risico s en daarmee tot meer stabiliteit op de lange termijn, zo is de redenatie in de eurozone. De eurolanden worden, of voelen zich, hiertoe verplicht. Zij kiezen daarmee voor een traject waarbij zij de schulden reduceren en tegelijkertijd de concurrentiekracht vergroten. Dit blijft niet zonder gevolgen. Burgers krijgen al dan niet terecht het gevoel dat de sociale welvaartsstaat wordt uit gekleed en economisch herstel op de korte termijn wordt geremd. Deze oplossingsrichting staat in schril contrast tot het monetaire beleid van de Verenigde Staten. Daar wordt schuldcreatie door monetaire verruiming juist als oplossing gekozen. Tenminste, zolang de economie nog onvoldoende is hersteld. Het stelsel van centrale banken (de Fed) koopt onder meer de eigen staatsschuld op en creëert daarmee extra monetaire ruimte. Dit zorgt ervoor dat er voldoende liquiditeit in de markt blijft, waardoor het marktmechanisme kan blijven werken. Anders dan de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de Fed hiertoe iets meer ruimte, omdat de dollar als reservevaluta een aparte status geniet. Het is wel de vraag hoe lang deze oplossing blijft werken zonder het economisch evenwicht op langere termijn te ontwrichten. Ongecontroleerde geldcreatie leidt bij een aantrekkende economie tot inflatie. Dat kan ook een doel zijn, omdat daarmee de schulden in reële termen dalen. Daarnaast 8

11 levert een goedkope dollar het bedrijfsleven internationaal concurrentievoordeel op. Internationale concurrentieverhoudingen veranderen, en dat laat de valutamarkten niet ongemoeid. Vorig jaar intervenieerden centrale banken in diverse landen om de eigen valuta kunstmatig te verzwakken en het eigen bedrijfsleven zo een handelsvoordeel te bieden. Dat zet handelsrelaties onder druk, want het risico bestaat dat dit uitmondt in protectionisme en verstoorde handelsverhoudingen. Dat geldt ook voor de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China. De volgens de Amerikanen veel te goedkope Chinese yuan is hen een doorn in het oog geworden. Het biedt China een oneerlijk concurrentievoordeel, wat ten koste gaat van de Amerikaanse werkgelegenheid. Omgekeerd verwijt China dat het te ruime monetaire beleid in de Verenigde Staten kan leiden tot een ontwrichting van het internationale evenwicht. Zo groeien de onderlinge spanningen, ontstaan er tegengestelde handelsbelangen en verschuiven de internationale handelsverhoudingen. Rentebeeld duidt nog steeds op onzekerheid De onzekere internationale marktomstandigheden beïnvloeden ook de renteontwikkeling. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de 5-jaars-swaprente. Die daalde in de eerste acht maanden van vorig jaar met meer dan 100 basispunten. Dit getuigt van een vlucht naar zekerheid onder beleggers en dreef de obligatiekoersen omhoog. Het gevolg daarvan is dat het effectief rendement daalt. Sinds september 2010 loopt de 5-jaarsrente echter weer op. Opvallend is daarnaast de beweeglijkheid van tarieven. Die kunnen per dag met 5 tot 10 basispunten verschuiven, een duidelijk teken van onzekerheid in de markt. Binnen de eurozone heeft de ECB de herfinancieringsrente van 1% in 2010 niet aangepast. De Euribor-rente is echter wel gestegen, doordat de ECB zich langzaam van de markt terugtrekt. De 3-maands Euribor is ten opzichte van het laagste punt in maart met ruim 40 basispunten opgelopen. Het 1%-rentetarief geldt alleen voor banken, zij het tegen het leveren van een onderpand. Hier zit ook de uitdaging voor de ECB. De regels en voorwaarden gelden voor banken in alle lidstaten. En dat terwijl in de kapitaalmarkt de tarieven voor bijvoorbeeld Ierland, Portugal en Griekenland ver boven die van Nederland en Duitsland liggen. Centrale banken hadden voorheen primair de korte rentes als werkgebied. Die kunnen zij via het rentebeleid direct beïnvloeden. Lange tarieven werden bepaald door de ver wachtingen van de markt. Het rentewapen van de Fed is echter uitgewerkt. Het ruime monetaire beleid in de Verenigde Staten ontstaat dan ook door de angst voor mogelijke deflatie. De opkoop van obligaties beïnvloedt inmiddels ook direct de lange rentes. Het rentewapen van de Fed is uitgewerkt. Rente is de prijs van geld en die zou in een perfecte markt op evenwicht gebaseerd moeten zijn. Evenwicht tussen continenten, tussen landen, tussen heden en toekomst, tussen aandelenmarkten, obligatiemarkten en vastgoed. Wisselkoersen, al dan niet vrij bewegend, lopen hier nog tussendoor. Op het moment dat centrale banken zich met zowel korte als lange rentes bezighouden, wordt de renteverwachting moeilijker te bepalen en raakt die wellicht ontkoppeld van de fundamenten. Ondanks het ruime monetaire beleid en de rentetarieven blijven de inflatieverwachtingen vooralsnog beperkt, maar lopen wel iets op. Dit is te zien aan de prijzen die nu gelden voor het indekken van inflatie. Zo schommelde de prijs voor het indekken van de 10-jaars Europese inflatie eind 2010 rond de 1,98%. De yieldcurve is ten opzichte van eind 2009 vlakker geworden. Daarmee verwacht de markt een laagblijvende korte rente. Als de ECB de rente niet aanpast, de hoeveelheid liquiditeit in de markt voldoende is, én banken aan elkaar durven te lenen, kunnen de Euribors dus nog laag blijven. Dat zou zich normaliter moeten vertalen in laagblijvende kapitaalmarkttarieven. Voorwaarde is wel dat het vertrouwen in de (wereld)economie, de euro en de kracht van centrale banken gewaarborgd wordt. Want zonder dit vertrouwen zal de kapitaalmarktrente zonder twijfel stijgen. Strengere eisen aan banken gesteld Door de kredietcrisis gaat het bancaire landschap er de komende jaren anders uitzien. De verschillen in kwaliteit tussen banken zullen groter worden. Ook zullen er maatregelen komen die de veiligheid van de sector vergroten, zowel nationaal als internationaal. De basis hiervoor is terug te vinden in Basel III. Hierin worden nieuwe (strengere) kapitaal- en liquiditeitseisen vastgesteld waaraan banken in de toekomst moeten voldoen. Dit is bedoeld om toekomstige financiële crises te voorkomen. Basel III is daarmee een reactie van de toezichthoudende instanties op de oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis. In de kern betekent Basel III dat banken meer (en beter) kapitaal moeten aanhouden en daarnaast grotere liquiditeitsbuffers moeten bezitten. FGH Vastgoedbericht 2011 visie 9

12 Basel III is een wellicht een terecht antwoord op het risico op een nieuwe financiële crisis. Maar minder gunstige consequenties zijn er ook. In de eerste plaats zullen banken meer kapitaal moeten aanhouden en hebben daardoor minder ruimte voor nieuwe kredietverlening. Doordat banken meer kapitaal moeten aanhouden, komt bovendien het rendement van banken onder druk, wat kan leiden tot hogere kosten voor kredietverlening. Dit zal het tempo van economisch herstel vertragen. Een nog groter effect op banken zullen de nieuwe liquiditeitseisen hebben. Banken moeten meer langetermijnfunding aantrekken of meer liquide activa, zoals staatsobligaties, aanhouden. Door de beperkte beschikbaarheid van langetermijnfunding zal ook de kredietverlening mogelijk onder druk komen te staan. Mede om de negatieve gevolgen voor economische groei te bepreken, worden de nieuwe richtlijnen gefaseerd ingevoerd, zodat banken pas in 2018 aan alle nieuwe eisen moeten voldoen. Kentering in overheids beleid. Van stimulering naar hervorming Door de instabiele mondiale economie en het verschil van inzicht over de te nemen maatregelen, is een sterk herstel van de Nederlandse economie op korte termijn niet erg waarschijnlijk. Nederland profiteert weliswaar van de gestegen wereldhandel, maar een vertraging hierin kan de positieve lijn eenvoudig weer ombuigen. Daarbij komt dat een groot deel van het herstel in het afgelopen anderhalf jaar voor rekening kwam van stimulerende maatregelen door de overheid. Ook hierin is een kentering te verwachten. Op Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet-balkenende IV zijn laatste Miljoenennota gepresenteerd. Die sloeg een nieuwe weg in: economische stimulering maakte plaats voor bezuinigingen. Dit jaar wordt al 3,2 miljard bezuinigd. Het nieuwe kabinet-rutte zal dit beleid de komende jaren doorzetten met een intensivering van de bezuinigingen met zo n 15 miljard. Consumenten en bedrijven zullen voorlopig niet het gat opvullen dat de overheid laat vallen. Vrij besteedbare inkomens komen door een scala aan maatregelen onder druk te staan. Ook de verworven rechten van de sociale welvaartsstaat zullen worden getest. De verhoging van de AOW-leeftijd en de herijking van het pensioenstelsel laten zien dat er structurele veranderingen aankomen. Hoewel dit op de lange termijn leidt tot een meer evenwichtige situatie, zal er op korte termijn vooral een gevoel van welvaartsverlies optreden. Geen goede voedingsbodem voor een bestendig herstel op korte termijn. 10

13 Perspectief voor de vastgoedmarkt Bouwvolume neemt verder af Het macro-economische klimaat is vooral voor de bouwsector uiterst lastig. Veel bouwbedrijven worden al sinds het begin van de kredietcrisis geraakt. In eerste instantie leken de gevolgen nog mee te vallen. Doordat de bouwproductie doorgaans een werkvoorraad van meerdere maanden tot jaren bevat, werd het verlies aan nieuwe productie in 2009 nog opgevangen in de bestaande portefeuille. Inmiddels lopen de meeste projecten uit 2008 (en eerder) ten einde. De toevloed van nieuwe bouwprojecten is laag, waardoor veel bouwbedrijven een (te) lage orderportefeuille hebben. Dit raakt vooral de liquiditeit van de bouwsector en zal de komende jaren verder doorwerken in de omzetontwikkeling. Waar andere sectoren licht herstellen door de aangetrokken export, bevindt de laat-cyclische bouwsector zich op een dieptepunt. Overigens worden niet alleen bouwbedrijven geraakt. Ook bij bedrijven in de keten, zoals makelaars, notarissen en architecten, staan omzetten onder druk. In 2011 verwacht FGH Bank nog een lichte omzetdaling in de bouwsector. Daarna is een stabilisatie mogelijk, gevolgd door licht herstel. De bouwsector krijgt nog enige ondersteuning door overheidsmaatregelen, zoals de crisis- en herstelwet die een aantal bouwprojecten (inclusief infrastructuur) vervroegd tot uitvoering brengt. Hier profiteren vooral de grotere bouwbedrijven van. Kleinere bouwbedrijven krijgen steun door onder meer een tijdelijke btw-verlaging voor de personeelskosten bij de verbouwing van een woning. Dit zijn echter tijdelijke maatregelen die alleen op de korte termijn de sector stimuleren. Tegelijkertijd onderkennen veel gemeenten dat bestaande planvolumes veel te ambitieus zijn. Mede door tekorten op de grondexploitatie worden er veel projecten opgeknipt, uitgesteld of afgeblazen. In snel tempo zien ook gemeenten in dat zij ten onder dreigen te gaan aan hun eigen ambities en dat hun plannen simpelweg onhaalbaar zijn geworden. Nieuwbouw nieuwe stijl Herstel van de vraag naar vastgoed zal moeten komen van een aantrekkende vraag vanuit consumenten (woningen) en bedrijfsleven (commercieel vastgoed). Dat is niet op korte termijn te verwachten. Daarbij komt dat zeker de markt voor commercieel vastgoed in alle deelsegmenten te maken heeft met verzadiging. Bouwvolumes zoals we die in eerdere jaren gewend waren, zullen daarom zeer waarschijnlijk niet terugkeren. Aan woningen zal de komende jaren nog wel behoefte zijn, maar de bouwsector zal zich moeten instellen op een structureel lager aantal op te leveren nieuwbouwwoningen. Kwaliteitsdenken neemt de plaats in van het kwantiteitsprincipe van weleer, dat vrijwel geheel uitging van het aanbod. De sector komt hierdoor voor nieuwe strategische keuzes te staan. De komende jaren ligt de belangrijkste opgave in de binnenstedelijke omgeving, in tegenstelling tot de uitleggebieden van voorheen. Een complexe opgave, waar alle vastgoedprofessionals zich mee bezig zullen FGH Vastgoedbericht 2011 visie 11

14 moeten houden, en die een beroep zal doen op de innovativiteit en professionaliteit van de sector. Daarnaast neemt het verduurzamen van bestaande gebouwen toe. Dat biedt immers kansen om aan de ene kant een oplossing te vinden voor verouderde objecten en aan de andere kant te voldoen aan de veranderde vraag waarin duurzaamheid in steeds grotere mate een rol speelt. Ook hierin kan de bouwsector haar innovatievermogen en professionaliteit laten zien. Zonder innovatie is er weinig toekomstperspectief voor bouwbedrijven. Die innovatie kan op diverse fronten plaatsvinden. In de eerste plaats door een meer klantgericht ontwikkelingsproduct aan te bieden, met maatwerk en diversificatie. Daarnaast is er binnen de keten veel rendement te behalen, waarbij samenwerking en projectbeheer kunnen leiden tot meer efficiency en daarmee minder kosten. En ten slotte zal de grootschalige nieuwbouw, gebaseerd op grote grondposities, plaatsmaken voor bedrijven die flexibel kunnen en willen opereren. Dit proces zal de bouwsector volgens FGH Bank de komende jaren fundamenteel veranderen. zonder inno vatie weinig toekomstperspectief voor bouwbedrijven. Terug naar marktevenwicht De markt heeft vooral behoefte aan de terugkeer van een gezond evenwicht. Alle partijen in de vastgoedsector hebben daar belang bij: bouwers, ontwikkelaars, beleggers en financiers. Alleen een gezond marktevenwicht biedt namelijk ook op de langere termijn waardebehoud en -groei. En juist dat is nodig om permanent voldoende investeringen te kunnen genereren, zowel voor nieuwbouw als in bestaande objecten. Op dit moment is de vastgoedmarkt uit het lood geslagen; dat is voor sommige (deel)segmenten als kantoren en appartementen duidelijk zichtbaar. Een steeds grotere groep beleggers en ontwikkelaars richt zich in hun zoektocht naar stabiele en zekere vastgoedinvesteringen op een steeds kleiner segment kansrijk vastgoed. Vooral woningen en A1-winkels worden beschouwd als een stabiele investering. Het gevolg is dat de beleggingswaarde voor dit vastgoed stijgt. Dat is voor nu een positief signaal voor de vastgoedmarkt. Het is noodzakelijk om binnen afzienbare tijd terug te keren naar een vastgoedvoorraad die past bij de gebruikersvraag in de markt. De simpele vraag hoeveel ruimte bedrijven en consumenten eigenlijk nodig hebben, blijft steeds onbeantwoord. Gevolg is dat er te veel is ontwikkeld. Dat is al jarenlang duidelijk in de ontwikkeling van de leegstand. Sinds 2000 neemt het aanbod in alle vastgoedsegmenten (fors) toe. De spectaculaire waardegroei die er desondanks was in de periode tussen 2000 en 2008, is dan ook vooral gedreven door beleggersvraag. Niet door de gebruikersvraag. De komende jaren bieden weinig zicht op een positieve omslag. Een dalende beroepsbevolking, een andere manier van werken en de invloed van internet op onder meer de retailketen zullen het gebruik van vastgoed eerder op een lager dan een hoger niveau brengen. Voorkomen van polarisatie Zonder fundamentele ingrepen en veranderingen komt er een definitieve polarisatie in de markt, een tweedeling waarbij een deel van het vastgoed nauwelijks of geen kans meer heeft. Zo verwacht althans FGH Bank. Het is een illusie om te veronderstellen dat economisch herstel dit proces kan beëindigen of doorbreken. Hoogstens vertragen. Ingrijpen is daarom essentieel. We moeten terug naar minder. Dat is evident voor de kantorensector, maar ook in andere deelmarkten dreigt een steeds grotere tweedeling. De cruciale en voorlopig onbeantwoorde vraag is hoe dit proces moet worden ingestoken. Een bouwstop is de meest effectieve stap om te voorkomen dat er meer vastgoed bij komt. Maar pleiten voor een absolute bouwstop is strategisch onjuist. Dat drijft de markt verder van de gebruiker af en houdt bovendien geen rekening met regionale verschillen. Uiteindelijk leidt het tot het wegvallen van investeringen, verlies van waarde en daarmee tot een neerwaartse spiraal. Het probleem in de vastgoedmarkt zit dan ook aan de onderkant van de markt, in technisch en economisch ver ouderde gebouwen. Een sloop- of transformatieverplichting zou in sneltreinvaart het probleem op kunnen lossen, ware het niet dat praktische problemen deze oplossing feitelijk onmogelijk maken. Denk aan de gedeeltelijke leegstand van panden, de monofunctionaliteit van gebieden en de vaak te hoge boekwaarde. De markt staat daarom voor een groot dilemma. De noodzaak tot ingrijpen is helder, maar elke oplossing zal altijd ergens in de markt gevoeld worden. Het gevolg is dat de problematiek vooruit wordt geschoven. Daardoor neemt de tweedeling in de markt niet af, maar juist toe. 12

15 vastgoedvoorraad moet passen bij de gebruikersvraag in de markt. Centrale coördinatie, regionale differentiatie In de vastgoedmarkt lijkt een brede consensus te bestaan over de problematiek van een te grote voorraad en een te hoog planvolume. Maar diezelfde markt lijkt niet in staat deze problemen zelf op te lossen. Keer op keer wordt dit bewezen. Geen enkele ontwikkelaar neemt vrijwillig afscheid van een lucratief bouwplan, geen enkele belegger wil verlies nemen op een investering. De vastgoedsector heeft daarom hulp nodig om het evenwicht te herstellen, en heeft behoefte aan centrale coördinatie. Daarom zal de overheid als organisator van marktherstel een centrale rol moeten krijgen. Niet om de rekening te betalen, maar om veranderingen te stimuleren. FGH Bank heeft eerder gepleit voor een nationale autoriteit met bevoegdheden om het marktevenwicht te herstellen. Een dergelijke instantie lijkt nu harder nodig dan ooit. Want juist door gebrek aan een sturende autoriteit worden op lokaal niveau nu massaal nieuwbouwplannen geschrapt. Dit kan voorkomen worden door te sturen op drie punten. Ten eerste het inventariseren en monitoren van de (huidige en toekomstige) behoefte in de markt. Ten tweede het vaststellen in hoeverre de vraag past bij de beschikbare voorraad en op grond daarvan prioriteiten stellen ten aanzien van nieuwbouw. En ten derde door bezitters van leegstaand vastgoed in beweging te krijgen. Dat kan door beleggers te wijzen op hun leegstand en hen perspectief te bieden. Bijvoorbeeld door transformatie eerder en sneller mogelijk te maken of door de inrichting van een (lokaal) herstructureringsfonds. Volgens FGH Bank is daarbij een landelijke coördinatie nodig, maar zal de uitwerking op regionaal niveau kunnen en moeten verschillen, afhankelijk van de regionale marktomstandigheden. Terug naar de klant Zichzelf opnieuw uitvinden; dat is de immense taak waar de vastgoedsector nu voor staat. De markt weer in evenwicht brengen. Samenwerking is daarbij vereist. Tussen marktpartijen onderling en met de overheid. Zonder samenwerking voorziet FGH Bank een verdere polarisatie met meer verliezers dan winnaars. Marktpartijen hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid. Langetermijnrendement zal voorrang moeten krijgen boven kortetermijnwinst. Daarnaast is dynamiek nodig, want zolang die ontbreekt, blijft echt marktherstel uit. Bovenal is er behoefte aan een klantgerichte strategie. Want in een te ruime markt zullen alleen partijen die in staat zijn in de behoefte van de eindgebruiker te voorzien, voldoende rendement genereren. Omdat de gebruikersvraag bij bedrijven, retailers en consumenten in de komende jaren sterk zal veranderen, kan de sector niet stil blijven zitten. Innovatie en creatief ondernemen is een must om te kunnen voldoen aan de vraag. Een vraag waar standaard een duurzaamheidselement inzit. Duurzaam heeft daarmee haar onderscheidend vermogen verloren, en is tot norm verheven. Ook op dat vlak zal de sector worden uitgedaagd. Voldoen aan de veranderde vraag van de markt, op een duurzame manier. Dat is waar we voor gaan. Utrecht, maart 2011 Directie FGH Bank N.V. FGH Vastgoedbericht 2011 visie 13

16 Grote druk op kantorenmarkt 14

17 Trends In de kantorenmarkt Vraag en aanbod in de kantorenmarkt ontwikkelden zich tot de 21e eeuw evenredig aan elkaar. Na de eeuwwisseling veranderde dit beeld volledig. De vraag bleef nagenoeg gelijk en het aanbod steeg sterk, waardoor een overschot aan kantoorruimte ontstond. Demografische ontwikkelingen, het nieuwe werken en verduurzaming leiden ertoe dat in de toekomst de vraag naar kantoorruimte niet substantieel zal stijgen. Hierdoor ontstaat een vervangingsmarkt, waarbij kantoorgebruikers naar kwalitatief betere kantoorpanden en locaties verhuizen tegen aantrekkelijke huren. Deze panden zijn daarnaast modern, duurzamer, en voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De kloof tussen de kwaliteit van het pand en de eisen van de gebruikers wordt zó groot dat de leegstand steeds structurelere vormen aanneemt. De cyclus waarin de kantorenmarkt zich bevindt, met een sterk aanbodgerelateerd karakter, zal moeten veranderen in een vraaggestuurde kantorenmarkt waarin juist de gebruikers centraal staan. FGH Vastgoedbericht 2011 Trends In de kantorenmarkt 15

18 Geen herstel Door de economische laagconjunctuur blijft de vraag naar kantoorhuisvesting laag. Uit de cijfers blijkt dat de groei van de kantorenmarkt grotendeels voorbij is. Meer aanbod en een laag niveau op de Nederlandse kantorenmarkt lijkt de nieuwe standaard te worden. Sinds 2007 daalt het opnameniveau en stijgt het aanbod explosief. Eind 2010 bedroeg het aanbod 7,1 miljoen m², ruim 10% meer dan eind Tegelijkertijd ligt de vraag naar kantoorruimte net als voorgaande jaren op een veel lager niveau. Wel trad in de loop van vorig jaar een voorzichtig herstel op. In het eerste halfjaar van 2010 werd er m² opgenomen. In de tweede helft van 2010 kwam de vraag iets meer op gang. Dat resulteerde in een totaalniveau van 1,3 miljoen m². Dat is ongeveer evenveel als in Herstel van marktevenwicht is noodzakelijk om investeringen te behouden en daarmee ook het waardeniveau. Daarvoor is meer opname nodig, dan wel de sloop of functiewijziging van bestaande gebouwen. De cruciale vraag is daarom of herstel van de kantorenvraag realistisch is. Voor dat herstel is in de eerste plaats banengroei noodzakelijk. Die is er sinds vorig jaar weer, zij het voorzichtig. Dat geldt ook voor de kantoorgerelateerde werkgelegenheid, die gemiddeld genomen sterker groeit dan de werkgelegenheid in het algemeen. Toch zal herstel vanuit de autonome groei beperkt meer aanbod en minder opname lijkt nieuwe standaard te worden. zijn. Tegenover banengroei in de zakelijke dienstverlening staan forse bezuinigingen in de publieke sector. Uiteindelijk kunnen die zorgen voor een overschot aan kantoorruimte bij veel (semi)overheidsinstellingen. Daarbij komt dat de zakelijke markt minimaal herstelt, en veel organisaties hebben te kampen met overcapaciteit. Op korte termijn is een substantiële groei van de kantooropname door een herstel van de economie daarom niet realistisch. Tophuurprijzen stabiliseren De tophuurprijzen voor kantoorruimte zijn vorig jaar stabiel gebleven. De tophuurprijzen in Nederland liggen rond de 325,-/m², op een incidenteel hogere transactie na. Wel zijn ook in dit segment de incentives toegenomen en is de markt nog altijd erg ruim in Amsterdam, de enige Nederlandse regio waar dergelijke tophuurprijzen voorkomen. De Zuidas is voor veel huurders in de zakelijke dienstverlening nog steeds een aantrekkelijke vestigingslocatie. Aanbod en opname van kantoorruimte in m² ( ) x1.000 m Aanbod Opname Bron: PropertyNL en Vastgoedmarkt 16

19 Ook de hoogste huren in steden buiten de hoofdstad zijn gestabiliseerd. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht worden tophuurprijsniveaus van rond de 190,-/m² gehaald. In diverse regiosteden, ook buiten de Randstad, worden voor nieuwe moderne kantoorprojecten met een hoge kwaliteit op de beste locaties nog steeds hoge huurprijzen gerealiseerd. Nieuwe, moderne kantoorgebouwen zijn hoe paradoxaal ook relatief schaars. En doordat het nieuwbouwvolume afneemt, blijven de contracthuren redelijk op niveau. Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat marktontwikkelingen nog steeds sterk bepaald worden door de locatie en lokale situatie. In dit licht dient er wel rekening mee gehouden te worden dat de contracthuren hoog worden gehouden door incentives. Dat geldt niet alleen voor nieuwe transacties. Ook zittende huurders worden naarmate de expiratiedatum van het huurcontract dichterbij komt steeds vaker benaderd voor het verlengen van het huurcontract tegen voor de huurder gunstig condities. Behoud van de huurder staat bij veel beleggers dan ook hoog op de agenda. Toekomstig kantoorgebruik onder druk Het terugdringen van de hoge leegstand wordt behalve door autonome marktontwikkelingen ook belemmerd door een ander gebruik van het vastgoed. De potentiële beroepsbevolking daalt de komende decennia gestaag en er zullen nauwelijks extra kantoorbanen ontstaan. Een sterke daling van die banen is evenmin te verwachten, want de werkgelegenheid verschuift nog altijd richting de zakelijke dienst verlening. Een verhoging van de arbeidsparticipatie zou het negatieve effect van de dalende beroepsbevolking kunnen compenseren. Toch zal die verhoging vermoedelijk niet groot genoeg zijn om het aantal kantoorbanen sterk te laten stijgen. Daarbij komt dat de focus op huisvesting verandert. Dat is het resultaat van een nieuwe kijk op werkprocessen. Met het nieuwe werken ontstaat een heel nieuwe visie op organisaties, organisatieprocessen en daarmee ook op arbeid. Dit kan leiden tot een ander gebruik van kantoorruimte, zowel qua omvang als qua tijd. Bij kantoren gaat het in de toekomst minder om het kantoor zelf en meer om de werkplek en de werknemer. Steeds meer werknemers hebben geen vaste werkplek. Het nieuwe kantoor is vooral een plek voor ontmoetingen, overleggen en teambuilding. Het nieuwe werken heeft met name effect op grote organisaties in de zakelijke en financiële dienstverlening, de ICT-sector en het openbaar bestuur. Denk aan ondernemingen als Microsoft, tophuurprijzen zijn vorig jaar stabiel gebleven. Tophuurniveaus van kantoorruimte in Nederland (in euro/m²) Bron: FGH Bank FGH Vastgoedbericht 2011 Trends In de kantorenmarkt 17

20 KPN, Uvit en Rabobank. In de meeste gevallen gaan nieuwe werkprocessen gepaard met een aanzienlijk lager ruimtegebruik per medewerker. Diverse onderzoeken wijzen dan ook uit dat deze nieuwe vorm van het organiseren van werkprocessen de traditionele kijk op (kantoor)huisvesting zal gaan veranderen. Gemiddeld genomen zal dit leiden tot een lagere ruimtebehoefte voor organisaties. Gezien de bestaande voorraad en de waardedruk door de te hoge leegstand, is dit een bedreiging voor de kantorenmarkt. Volgens onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) is er momenteel 41,1 miljoen m² kantoorruimte in gebruik. Door de structurele verandering in de markt zal het aantal gebruikte vierkante meters onder druk blijven staan en mogelijk zelfs dalen. Tegelijkertijd zal de kantorenvoorraad door nieuwbouw toenemen, met als gevolg een stijgende leegstand. Sloop en transformatie zijn daarom essentieel. Stel dat de veranderingen in het gebruik van kantoorruimte leiden tot een daling van de voorraad gebruikte kantoorruimte met 10% in de komende tien jaar. En stel dat de nieuwbouwproductie in diezelfde periode jaarlijks teruggebracht kan worden naar m 2 (het langjarig gemiddelde is meer dan 1 miljoen m 2 ). Dan zou in die tien jaar de onbenutte kantoorruimte toenemen met ruim 9 miljoen m 2. Gezien het overaanbod van zo n 3 miljoen m 2 in de huidige markt, zal in diezelfde tien jaar dus meer dan 1 miljoen m 2 per jaar moeten worden herbestemd of gesloopt. Ter vergelijking: in de afgelopen twintig jaar werd gemiddeld m 2 per jaar aan de voorraad onttrokken. Leegstand is daarmee de grootste bedreiging voor de Nederlandse vastgoedmarkt. De aanpak ervan is essentieel. Veel regionale variatie in leegstand De hoge leegstand domineert de huidige discussies over de Nederlandse kantorenmarkt. Niet zelden wordt daarbij de problematiek op een grote hoop geveegd, en bestempelt men de kantorenmarkt in heel Nederland als problematisch. Dat is niet terecht. De aandacht voor de leegstandsproblematiek is volgens FGH Bank zeker noodzakelijk. Maar te weinig aandacht voor regionale differentiatie en onvoldoende diepgaande kennis over de feiten van de leegstand zorgen voor een vertroebeld beeld. Met als resultaat mogelijk een verkeerde of inefficiënte aanpak. Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft geen of geringe kantorenleegstand. Meestal betreft dit kleinere gemeenten, waar vooral op basis van noodzaak kantoren worden gebouwd. Daartegenover staat dat ongeveer twee derde van de leegstand in ons land geconcentreerd is in circa twintig gebieden. Deze gebieden hebben een relatief omvangrijke kantorenvoorraad. Om de kantorenleegstand terug te dringen, moet dus ingezet worden op een lokaal beleid. In de steden en gebieden met veel leegstand zal de nadruk de komende jaren meer moeten liggen op de benutting, verduurzaming en eventuele transformatie van de bestaande voorraad. Aangepast nieuwbouwvolume Leegstand is dus sterk lokaal geconcentreerd. Een buitensporig hoge leegstand in een bepaald kantorengebied wil daarom niet zeggen dat zich op andere plekken de komende jaren geen investeringskansen voordoen. Volgens FGH Bank blijven de beste locaties voor kantoren in trek. Het investeringsbeleid van beleggers in de huidige markt laat dit 18

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012

FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012 FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012 investeren in krediet investing in credit Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

De gevolgen. verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen. argumenten voor een andere aanpak

De gevolgen. verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen. argumenten voor een andere aanpak De gevolgen van de verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen en de argumenten voor een andere aanpak Het College van Rijksadviseurs (CRA) biedt u bij gelegenheid van het symposium De diversiteit

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 Behandeld in het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2013 Ter vaststelling in het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 9 oktober 2013 1 Inhoud Managementsamenvatting...5

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. Dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Analyse van de marktwerking. drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM

Kantorenleegstand. Analyse van de marktwerking. drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM Kantorenleegstand Analyse van de marktwerking drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM Economisch Instituut voor de Bouw Eindrapport December 2010 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

visie op bouw en vastgoed

visie op bouw en vastgoed visie op bouw en vastgoed sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op bouw en vastgoed 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 21 september 2010 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2011 kst-32500-1 ISSN

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

DE NIEUWE WERKELIJKHEID

DE NIEUWE WERKELIJKHEID DE NIEUWE WERKELIJKHEID Roy Slegtenhorst Universiteit Utrecht Juli 2013 Een onderzoek naar de actoren en instituties in een fundamenteel veranderende kantorenmarkt Colofon Naam: Roy Slegtenhorst Studentnummer:

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

inbeeld waarde van wonen bouwinvest special nr 6 jaargang 3 augustus 2012 wonen inbeeld special nr 6 augustus 2012

inbeeld waarde van wonen bouwinvest special nr 6 jaargang 3 augustus 2012 wonen inbeeld special nr 6 augustus 2012 inbeeld bouwinvest special nr 6 jaargang 3 augustus 2012 waarde van wonen 1 wonen verdeling per kerngebied niet kernregio introvert zekerheidszoeker 7 878 24 10% 19% 12% 11 % 16% 32% randstad midden /

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk)

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING IN EEN ANDERE REALITEIT: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor praktijk

Nadere informatie

Herontwikkeling va an kantorenterreinen

Herontwikkeling va an kantorenterreinen 02/ 04/2009 Herontwikkeling van kantorenterreinenn Van Amstel III naar Arena City Master Thesis Marianne Schalekamp Herontwikkeling van Kantorenterreinen Master Thesis Marianne Schalekamp April 2009 1

Nadere informatie

Visie Bankensector D66

Visie Bankensector D66 Visie Bankensector D66 Samenvatting De financiële crisis duurt nu al ruim vijf jaar. In deze jaren is er veel tijd en energie gestoken in crisismanagement, maar een structurele hervorming van de bankensector

Nadere informatie

Zo flexibel als een huis

Zo flexibel als een huis Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Tineke Lupi Hanneke Schreuders en Frank Wassenberg (Platform31) Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Hanneke Schreuders Frank

Nadere informatie

De leegstand van kantoren

De leegstand van kantoren De leegstand van kantoren Motieven van beleggers om niet te investeren in de renovatie, transformatie of herontwikkeling van leegstaand kantorenvastgoed. 1 Colofon Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie