De Rentewijzer - update

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Rentewijzer - update"

Transcriptie

1 KBC ECONOMIC RESEARCH (MARKTENZAAL RESEARCH GCE) PIET LAMMENS EN SIEGFRIED TOP 12 MEI 2014 De Rentewijzer - update Situatie op: 12/05/2014 ECB beleidsrente 0,25% Euribor 3m 0,33% 10-jaars obligatierente (Duitsland) 1,45% Kortetermijnrente (ECB beleidsrente) 1) Evolutie op korte termijn (3 maanden) Dalen Hoeveel? 15 bp, tot 0,10% De Europese Centrale Bank (ECB) behield op haar maandelijkse vergadering van mei de beleidsrente op 0,25% en de depositorente op 0%. Hoewel de laatste renteverlaging al dateert van november, bevestigde zij wel elke vergadering haar forward guidance. Daarmee belooft de ECB de beleidsrente op het huidige niveau of lager te houden voor een lange periode ( extended period of time ). Toch betekent dat niet dat er geen evoluties te bespeuren zijn in de ECB houding. Nadat in maart de ECB te kennen gaf dat haar aandacht voortaan zou uitgaan naar het bestendigen van het soepel monetair beleid en niet langer naar het eventueel verder versoepelen ervan, zette de ECB in april de deur terug open voor een verdere versoepeling. De focus verschoof van het risico op deflatie naar dat van te lage inflatie voor te lange tijd. Dit verlaagde uiteraard de lat om verder te versoepelen. Twee samenhangende ontwikkelingen lagen aan de basis van deze stemmingswijziging. De inflatie kwam verrassend laag uit, namelijk op 0,5% J/J in maart, terwijl de euro maar niet wou verzwakken. Toch wou de ECB over meer informatie beschikken vooraleer ze tot een versoepeling van het beleid wil over te gaan. Ze wilde zeker zijn dat de huidige lagere inflatie ook wijst op lagere inflatie in een middellang tijdsperspectief (dan de ECB tot op heden verwachtte). In de aanloop naar de mei-vergadering waren er noch inzake inflatie (terug iets hoger) noch inzake de euro (vrijwel onveranderd) nieuwe ontwikkelingen. De ECB hield haar beleid zoals vrij algemeen verwacht ongewijzigd. Tijdens de persconferentie verraste voorzitter Draghi echter vriend en vijand en suggereerde in niet mis te verstane bewoordingen dat de ECB raad in principe beslist had om het beleid in juni verder te versoepelen. Er was in de raad een eensgezinde onvrede over het verwachte pad van de inflatie en een consensus om dat pad niet te aanvaarden als een onwrikbaar gegeven. Daarom, vervolgde Draghi, voelt de ECB zich comfortabel om de volgende keer te handelen. Naast de te lage inflatie viel ook de grotere bezorgdheid over de sterkte van de euro op. De geesten binnen de ECB zijn duidelijk gerijpt dat bestendig lage inflatie een bedreiging vormt voor de economische ontwikkeling en strijdig is met haar mandaat om de inflatie beneden, maar dichtbij 2% te 1 R e n t e w i j z e r 1 2 m e i

2 houden. Uiteraard kan de ECB in juni toch nog beslissen om haar beleid niet te versoepelen. Voorzitter Draghi verwees uitdrukkelijk naar de nieuwe middellange termijnprojecties die de ECB staf volgende maand zal produceren. Het is echter onwaarschijnlijk dat het verwachte inflatiepad opwaarts zal aangepast worden. Wij verwachten een lichte neerwaartse aanpassing van de inflatie voor 2014 en mogelijk, maar minder waarschijnlijk ook voor 2015/16. De belangrijkste vraag die nu voorligt, is de vorm van de renteversoepeling. Daarover bleef Draghi op de vlakte. Wellicht zullen de inflatiecijfers in mei, de ECB stafprojecties, de evolutie van de euro en tenslotte de kredietverlening daarvoor bepalend zijn. Onze rentevooruitzichten hielden rekening met een verlaging van de refi-beleidsrente met 15 basispunten tot 0,10% en die behouden wij uiteraard. De kans is gestegen dat de ECB parallel hiermee de depositorente zal verlagen, waardoor deze lichtjes negatief wordt. Dat is een goed middel om de euro te verzwakken. Ook verdere liquiditeitsverruimende maatregelen kunnen niet worden uitgesloten, evenals een beperkt programma van gerichte aankopen van activa. Deze kunnen de vorm aannemen van bedrijfskredietrelateerde obligaties of covered bonds. Hiermee kan de ECB invloed uitoefenen op de rentes op bedrijfskredieten. Wij denken dat een breed, omvangrijk aankoopprogramma van (overheids)obligaties onwaarschijnlijk is. Daarvoor is er wellicht geen consensus in de ECB raad. Het economisch herstel gaat immers verder en de inflatievooruitzichten wijzen niet naar een substantiële verdere daling van de inflatie in een middellang termijnperspectief. Daarom nemen we voorlopig een dergelijke vergaande stap niet op in ons basisscenario. Evolutie op lange termijn (12 maanden) Onveranderd Hoeveel? Op 0,10% Op middellange termijn (12m) zien we in ons basisscenario, na een verlaging van de refi-rente tot 0,10% en enkele liquiditeitsondersteunende maatregelen, weinig verdere verandering in het monetair beleid. De inflatie zal nog lang laag blijven, maar deflatie wordt vermeden. Door haar strategie van forward guidance beïnvloedt de ECB de marktverwachtingen voor de langere termijn. De belangrijkste boodschap is dat de ECB- en de kortetermijnrente nog zeer lang zeer laag zullen blijven. De rentes wat verder op de (geldmarkt) rentecurve zullen ook laag blijven. De normalisering op de geldmarkt gaat verder en dat zorgt voor wat volatiliteit. De banken betalen hun LTRO-leningen versneld terug aan de ECB en vragen minder liquiditeit in de wekelijkse ECB aanbestedingen. De exces liquiditeit toont grotere bewegingen maar daalt per saldo, tot zelfs 75 miljard recentelijk. De activiteit op de geldmarkt herleeft, wat een goed teken is, maar een normale situatie waarbij banken met een dagelijks overschot dat blindelings uitlenen aan banken met een dagelijks tekort is er nog niet. Dit betekent dat omwille van de lage exces liquiditeit er vaker spanningen optreden in de daggeldmarkt (eonia). Dan stijgt de rente soms zelfs fors tot bijvoorbeeld 0,50%, ver boven de refi-rente. Dat heeft alles met technische factoren en niets met verwachtingen voor hogere rentes te maken. Wij gaan ervan uit dat de euribor 3M lichtjes kan dalen (tot 25 basispunten) in de volgende 3 maanden. Langetermijnrente (Duitsland) 1) Evolutie op korte termijn (3 maanden) Hoeveel? Stijgen 30 bp. Na een neerwaartse correctie in januari schommelt de Amerikaanse rente sinds februari in een nauwe band tussen 2,6% en 2,8%. In september en december van vorig jaar werd zelfs de 3% getest, het orgelpunt van een forse opwaartse correctie die veroorzaakt werd door de signalen van de Fed dat het aankoopprogramma van activa aan afbouw toe was. Recent verbeterden de Amerikaanse data substantieel na een periode waarin bar winterweer op de economie woog. Merkwaardig genoeg gingen de langetermijnrentes eerder lager zodat de benedenzijde 2 R e n t e w i j z e r 1 2 m e i

3 van de 2,6%-tot-2,8% band opnieuw onder druk staat. Een overtuigende uitleg vinden we niet. Uiteraard waren er de problemen in Oekraïne die de beleggers misschien meer naar de veilige overheidsobligaties dreef, maar vermits aandelen vrij sterk bleven kan deze daling van de rente niet volledig op rekening van Oekraïne gezet worden. Er zijn ook twijfels over de groei in de opkomende landen, in het bijzonder in China en er is een algemene onderliggende vrees over de lage inflatie, zelfs in landen als de VS waar de groei tot behoorlijk is. De Federal Reserve zal haar normalisatie behoedzaam voortzetten. Indien dit effectief het geval is en de economische groei verder aantrekt, wat wij verwachten, moet de Amerikaanse marktrente opnieuw hoger. In eerste instantie zien we de Amerikaanse 10- jaarsrente wel onder 3% blijven, maar deze kaap kan wellicht in de zomer gerond worden. De recente daling van de rente zet ons scenario onder enige druk, maar onvoldoende om het fundamenteel bij te sturen. Bij een verdere daling van de Amerikaanse 10j.-rente beneden 2,5% zullen we wel een grondige evaluatie van het basisscenario maken. Is de Amerikaanse conjunctuur minder robuust? Gaat China naar een harde landing? Zal inflatie op huidige zeer lage niveaus blijven of zelfs dalen? De Duitse 10j.-rente viel wel uit een gelijkaardige zijwaartse band (1,65% tot 2/2,08%) en noteert op 9 mei zelfs op een tussentijds dieptepunt van 1,45%. Het renteverschil tussen de Amerikaanse en Duitse 10j.- rente steeg zelfs tot 119 basispunten, alvorens licht terug in te komen tot 115 basispunten. Er is een zekere ontkoppeling met de Amerikaanse rente opgetreden. De amplitude in de Amerikaanse rentebeweging is traditioneel groter dan in de Duitse rente en wanneer de Amerikaanse rente opnieuw zou stijgen, zal het renteverschil verder toenemen. Wij behouden de visie dat de Duitse rente een stijging van de Amerikaanse rente zal volgen, maar met toenemend renteverschil. De suggestie na de ECB vergadering van mei dat de beleidsrente nog kan verlaagd worden, gecombineerd met enkele andere flankerende maatregelen moet die ontkoppeling een sterkere basis geven. De ECB zal de deur openhouden voor verdere maatregelen, misschien wel een breed aankoopprogramma van obligaties, al is dat momenteel niet het basisscenario. Ook dat kan de Duitse langetermijnrente tot op zekere hoogte loskoppelen van de Amerikaanse rente. We gaan echter niet zo ver om al een alternatief scenario voorop te stellen waarbij het tot een volledige ontkoppeling tussen beide rentes komt. Toch is er een voedingsbodem aanwezig waarin een verdere verruiming van de rentespreads kan plaatsvinden. Wij hebben onze verwachting dan ook in deze zin aangepast, waardoor onze Duitse renteverwachtingen licht neerwaarts zijn bijgesteld. 2) Evolutie op lange termijn (12 maanden) Hoeveel? Stijgen 65 bp. De Amerikaanse economie heeft haar structurele onevenwichtigheden grotendeels weggewerkt zodat het groeiritme opnieuw zal aantrekken. Dit proces startte recent na het doorspoelen van de polaire winter. De Fed zal daardoor de afbouw van haar aankoopprogramma onverminderd voortzetten en eind oktober beëindigen. Begin 2015 kan de markt dan beginnen vooruit te kijken naar een eerste rentestijging, misschien midden Dergelijk klimaat suggereert dat de Amerikaanse langetermijnrente zal blijven stijgen, zij het zeer geleidelijke wijze. Ook de Europese economie doet het wat beter, maar de structurele aanpassingen zijn nog niet voltooid. Daarom rekenen wij op een veel tragere groei in de euro zone. De lage inflatie heeft recent een duurzamer karakter gekregen en de kansen op deflatie zijn toegenomen (zie hoger). De ECB zal wellicht tot in 2016 haar beleid accommoderend houden. Daardoor zal de Duitse langetermijnrente een lossere band met de Amerikaanse aanhouden, met een groter renteverschil tot gevolg. Steilheid van de rentecurve De ECB beleidsrente, momenteel 25 basispunten, zal in de volgende maanden wellicht nog eens verlaagd worden tot 0,10%. Dat zal de Euribor 3M, nu 0,33%, laag houden in de volgende twaalf, misschien zelfs vierentwintig maanden. Aangezien we de langetermijnrente slechts beperkt zien aantrekken, zal de curve niet veel steiler worden. 3 R e n t e w i j z e r 1 2 m e i

4 Rentegrafiek In onderstaande grafiek geven we de ontwikkeling van de kortetermijnrente (Euribor 3M, Euribor 1J), en de langetermijnrente (interest rate swap (IRS) op 5J en 10J) mee. De IRS 10J noteert momenteel rond de 30 bp boven de Duitse 10J. 2.5 Ontwikkeling rente voorbije 2 jaar (in %) Risico s Euribor 3M Euribor 1Y IRS 5Y IRS 10Y Ons basisscenario van een geleidelijk groeiherstel in de eurozone en verdere expansie in de VS is aan enkele risico s onderhevig. We zien belangrijke neerwaartse risico s voor ons conjunctuurscenario. Twee risico s zijn enigszins met elkaar verbonden: een te sterke euro en de vrees voor deflatie. Een te sterke euro (bijvoorbeeld boven het symbolische niveau van 1,40) bedreigt de Europese exportsector. Daarnaast zet het verdere neerwaartse druk op de inflatie, wat de eurozone momenteel kan missen als kiespijn. Hoewel de lagere (energie-)prijzen positief zijn voor de groei, versterken ze momenteel de deflatievrees. De hoge overcapaciteit en werkloosheid in de eurozone zet de lonen onder druk. Enkel de voedingsprijzen zullen de komende kwartalen wellicht het prijspeil onderstutten, onder meer door de recente sterke stijging van de graanprijzen naar aanleiding van de Oekraïense crisis ( de graanschuur van Europa ) en de vrees voor wereldwijde misoogsten (cf. koude winter VS). Dat belet niet dat de inflatie allicht onder de 1% zal uitkomen dit jaar, en pas einde 2016 terug richting de ECB doelstelling (2%) zal evolueren. Financiële risico s - In Europa staan de doorlichting van de bankbalansen (AQR) en de bankenstresstest op de agenda. Dit kan op leiden tot nieuwe afschrijvingen en kapitaalbehoeften van banken in de probleemlanden en mogelijk wat deining op de financiële markten in het derde kwartaal. Op korte termijn kan de afbouw van bankbalansen ook negatief wegen op de kredietgroei, vooral in Zuid-Europa. Opwaartse conjunctuurrisico s - De groei in de VS kan na de zware winterdip positief verrassen. De arbeidsmarktcijfers voor april kwamen alvast boven de verwachtingen uit. Snellere groei in de VS kan echter ook tot vroeger dan verwachte renteverhogingen in de VS leiden en de Europese rente mee opwaarts stuwen (zie deel lange rente). De daling van de grondstoffenprijzen (olie, metalen) kan een positieve impuls geven aan de Europese economie. Een succesvolle AQR en stress-test kunnen eveneens tot een vertrouwensherstel leiden en de kredietverlening terug doen versnellen in de tweede jaarhelft. Politieke risico s in eurozone Deze maand staan de Europese verkiezingen op de agenda. Er wordt gevreesd dat euro-sceptische partijen het goed zullen doen. Dat zou de Europese besluitvorming verder kunnen bemoeilijken. In een aantal landen zijn er ook interne politieke risico s. In Griekenland zijn er lokale verkiezingen. De extreem-linkse oppositie zal deze mogelijks winnen. Dat kan druk zetten op de Griekse regering, die momenteel in het zadel blijft met een flinterdunne meerderheid. We verwachten dat de Griekse schuld in het najaar verder zal verlicht worden, waardoor de Griekse economie opnieuw groeiperspectieven zal krijgen. In Italië maakt premier Renzi werk van belangrijke politieke en economische hervormingen. De nieuwe kieswet zal in de toekomst stabielere regeringen mogelijk maken. Daarnaast tekende Renzi een economisch stimuleringsprogramma uit, waarbij de laagste inkomens bevoordeeld worden en de staat verder werk maakt van het terugbetalen van achterstallige schulden. Het risico bestaat dat het Italiaanse overheidstekort hierdoor opnieuw toeneemt. Ook het Franse politieke landschap werd wat hertekend. Van de nieuwe premier Valls wordt verwacht dat hij maatregelen zal nemen om de Franse concurrentiekracht en ondernemingsklimaat te verbeteren en de werkloosheid zo aan te pakken. Net 4 R e n t e w i j z e r 1 2 m e i

5 als in Italië zal dit mogelijk ten koste gaan van de begrotingsdoelstellingen. Politiek risico Oekraïne Het conflict in Oekraïne blijft duren. In een aantal regio s blijven Russisch gezinde rebellen het centraal gezag in Kiev uitdagen en eisen meer autonomie. Gevreesd wordt dat Rusland achter deze pogingen om Oekraïne te destabiliseren zit, en dat de verkiezingen van eind mei hierdoor problematisch kunnen worden. Vooral Rusland en Oekraïne zelf zijn de grootste verliezers, onder meer door het grote vertrouwensverlies van investeerders in de Russische economie. Een verdere militaire escalatie en verregaandere financiële en/of economische sancties kunnen voelbare gevolgen hebben voor de Europese economie, zeker als de gasbevoorrading in het gedrang zou komen. Emerging markets risico s - China probeert geleidelijk zijn omschakeling van een investeringsafhankelijk naar een consumptie-gedreven model kracht bij te zetten. Vertrouwensindicatoren ontwikkelden zich begin dit jaar minder gunstig en de mist rond het schaduwbankieren en mogelijke huizenbubbels doet zorgen baren. Heel wat groeilanden zijn afhankelijk van de Chinese economie, maar kampen met nog andere problemen. De ontwikkeling van de kredietverlening en de reactie hiervan op de verkrapping van het Fedbeleid in deze landen (kapitaaluitstroom kan leiden tot hogere obligatierentes, dalende wisselkoersen en hogere inflatie, waarop het monetair beleid reageert met een verkrapping), zwakkere concurrentieposities, lagere winstmarges van de bedrijven en politieke onrust bedreigen de groei. Vooral landen met veel buitenlandse schuld zijn kwetsbaar. Brazilië, India, Indonesië, Zuid-Afrika en Turkije zijn in het verleden al eens omschreven als de fragiele vijf. Een harde landing van deze economieën kan het Europese herstel bemoeilijken. Prognose Euribor 3m (Mei 2014) 2014 ECB Repo Euribor 3m Mei 0,25 0,33 Augustus 0,10 0,25 November 0,10 0, Februari 0,10 0,15 Mei 0,10 0,15 5 R e n t e w i j z e r 1 2 m e i

6 Disclaimer This publication is prepared by KBC Group NV, or related KBC-group companies such as KBC Bank NV, KBC Asset Management NV, KBC Securities NV (hereafter together KBC ). The non-exhaustive information contained herein is based on short and long-term forecasts for expected developments on the financial markets and the economy. KBC cannot guarantee that these forecasts will materialize and cannot be held liable in any way for direct or consequential loss arising from any use of, or reliance on, this document or its content. This publication is provided for informational purposes only and is not intended to be an offer, or the solicitation of any offer, to buy or sell the securities or other financial products/instruments referred to herein. The document is not intended as personalized investment advice and does not constitute a recommendation to buy, sell or hold investments described herein. This publication contains KBC proprietary information. No part of this publication may be reproduced in any manner without the prior written consent of KBC. The information, opinions, forecasts, and estimates herein have been obtained from, and are based upon, sources believed reliable, but KBC does not guarantee that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. All opinions and estimates constitute a KBC judgment as of the date of the report and are subject to change without notice. This publication is provided solely for the information and use of professionals (such as journalists, economists, and professional investors) who are expected to make their own investment decisions without undue reliance on this publication. Professional investors must make their own determination of the appropriateness of an investment based on the merits and risks involved, their own investment strategy and their legal, fiscal and financial position. 6 R e n t e w i j z e r 1 2 m e i

De Rentewijzer - update

De Rentewijzer - update KBC ECONOMIC RESEARCH (MARKTENZAAL RESEARCH GCE) PIET LAMMENS EN SIEGFRIED TOP 26 FEBRUARI 2014 De Rentewijzer - update Situatie op: 26/02/2014 ECB beleidsrente 0,25% Euribor 3m 0,28% 10-jaars obligatierente

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Industriële Metalen Monitor mei 2013

Industriële Metalen Monitor mei 2013 Industriële Metalen Monitor mei 213 Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Metalen in macro context... De wereldwijde inkoopmanagersindex (PMI) voor de economie is in maart

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico JAARGANG 6, juli 5, NUMMER IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE Investeringsklimaat Ondanks de onzekerheid rond Griekenland hebben beleggers een positief beeld over het beleggingsklimaat. De rente blijft laag,

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Beleggingsvisie 2014. Meer vaste grond onder de voeten

Beleggingsvisie 2014. Meer vaste grond onder de voeten Beleggingsvisie 2014 Meer vaste grond onder de voeten 2 Van Lanschot Beleggingsvisie 2014 De financiële markten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij vinden het van belang u te informeren over onze visie

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

KBC Private Banking: Marktvisie

KBC Private Banking: Marktvisie KBC Private Banking: Marktvisie 1. Voorwoord Juni 2015 Volatiliteit troef op de financiële markten. De Griekse impasse bracht beleggers in nerveuze territoria; verdere winstnemingen duwden de Europese

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014 Investment Outlook KBC Institutional Asset Management Mei 2014 De Draghi-put Waardering alleen kan de aandelenmarkten niet blijven trekken Desinflatie, ja Deflatie, neen Monetair beleid: Een God, vele

Nadere informatie

M O N T E S Q U I E U

M O N T E S Q U I E U M O N T E S Q U I E U FINANCIAL MARKETS NEWS Door: Harco Nijland, RBA - Advisor Onlangs kondigde de Europese Unie een reeks van sancties aan tegen Rusland wegens het destabiliseren van Oekraïne. Sinds

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 4 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 19 januari 2015 Redactie : Ad Maas Inhoud: 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Update financiële markten

Update financiële markten s Update financiële markten 18 december 214 Houston, we have a problem Elk voordeel heb z n nadeel Winnaars en verliezers lage olieprijs Fed to the rescue Houston, we have a problem Vaak hebben correcties

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie