VOORWOORD Missie, kernwaarden en strategie Een sterk financieel resultaat Samenwerking en beleidsondersteuning...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning..."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 INHOUDSTABEL VOORWOORD... 2 Missie, kernwaarden en strategie... 5 Een sterk financieel resultaat... 8 Samenwerking en beleidsondersteuning...12 Softwareoplossingen en IT-expertise...19 Statuten, deelnemers en bestuursorganen...27 FINANCIËLE VERSLAGEN Financieel verslag Cipal dv niet geconsolideerd...36 Toelichting bij de jaarrekening niet geconsolideerd...77 Verslag van de Commissaris...83 Financieel verslag Cipaldv geconsolideerd...85 Toelichting bij de jaarrekening geconsolideerd Verslag van de Commissaris JAARVERSLAG

3 VOORWOORD Beste vennoot, Digitalisering, budgetten onder druk en veeleisende burgers: nooit eerder waren uw uitdagingen zo divers. En nooit eerder veranderde de context waarin we opereren zo snel. De missie van Cipal? Kwalitatief hoogstaande en innovatieve oplossingen en diensten aanreiken die uw processen ondersteunen, u helpen om kosten te besparen of inkomsten te genereren en u ondersteunen om een vlekkeloze dienstverlening te garanderen. Vijf jaar geleden goten we deze ambitie in een concreet actieplan onder het motto Cipal in beweging. We stelden drie mijlpalen voorop, elke mijlpaal met heel concrete doelstellingen. Vandaag plukken we alvast de eerste vruchten van onze investerings- en innovatiepolitiek van de voorbije jaren. Eerste mijlpaal beter afgerond dan verwacht Onze eerste doelstelling was het hertekenen van onze organisatiestructuur in lijn met het decreet over de intergemeentelijke samenwerking en de gezondmaking van onze financiën tussen 2010 en De nieuwe organisatiestructuur is een feit sinds Bovendien kunnen we vandaag met fierheid melden dat onze investerings- en innovatiepolitiek haar effect niet gemist heeft. De omzet steeg van 30,5 miljoen euro in 2012 naar 35,5 miljoen in 2013, om in 2014 bijna de kaap van 40 miljoen euro te bereiken. Met deze uitzonderlijke omzetstijging van 30 procent op twee jaar tijd groeien we een stuk sneller dan de markt en slagen we er dus in om resultaten neer te zetten die significant boven het gemiddelde liggen.. Bovendien konden we onze exploitatietekorten uit 2010 en 2011 bijna helemaal wegwerken. We beschikken over een sterke kaspositie die ons toelaat om op hetzelfde elan verder te gaan met onze vernieuwingsoperatie. Belangrijk om te vermelden is dat Cipal deze sterke resultaten en toegevoegde waarde volledig op eigen kracht wist te realiseren, zonder jaarlijkse werkingsbijdragen van haar vennoten. Ook de tewerkstelling binnen onze groep blijft trouwens op peil, hoewel het competentiepallet van onze medewerkers wel drastische wijzigingen onderging. Focus op kwaliteit en diensten De tweede fase ging van start in 2013 met als doelstelling de kwaliteit van onze kernapplicaties en dienstverlening te verhogen tegen Om de werking van uw bestuur klaar te stomen voor de toekomst zijn immers betrouwbare, volledige en gebruiksvriendelijke softwareoplossingen en bijhorende diensten een absolute must. Halfweg het parcours tekenen we al significante kwaliteitsverbeteringen op, maar op onze prioriteitenlijst prijken nog heel wat ambitieuze projecten. Omdat efficiënter en klantgerichter werken veel verder reikt dan de IT-omgeving, hebben we onze teams met gespecialiseerde knowhow in tal van expertisedomeinen versterkt. Onze JAARVERSLAG

4 medewerkers zijn gerespecteerd en gewaardeerd voor hun expertise en dat maakt dat ze ondertussen meer en meer bevraagd worden voor pure inhoudelijke bijdragen, zelfs los van de softwarebegeleiding. Hun begeleiding op het terrein resulteert in efficiëntere operationele processen, met als resultaat het realiseren van besparingen of het inzetten van IT-middelen om nieuwe verdienmodellen te creëren. Zo registreren bijvoorbeeld intelligente camera s overtredingen in het straatbeeld en zorgt slimme Cipal-software er vervolgens voor dat deze incidenten als gemeentelijke administratieve sanctie volautomatisch verwerkt worden. Dergelijke innovaties versterken als dusdanig de gemeentelijke of stedelijke inkomstenstroom. We bieden u dus hoogstaande inhoudelijke ondersteuning, advies en begeleiding op maat en gaan daarbij begeleiding bij veranderingstrajecten niet uit de weg. Klaar voor de toekomst De derde en laatste mijlpaal van ons actieplan ging zopas van start. Tegen uiterlijk 2018 willen we onze strategische herpositionering, onder meer in functie van het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse regering, volledig doorgevoerd hebben. Het regeerakkoord beperkt het takenpakket van de provincies tot grondgebonden bevoegdheden, verplicht de provincies om uit te treden uit Cipal, leidt tot een integratie van ocmw s in de gemeentebesturen, stimuleert gemeenten om te fusioneren, en zo meer. Volgens dit akkoord zal de Vlaamse overheid trouwens zelf gemeenten ondersteunen in de verdere digitalisering van hun werking. En sinds kort weten we dat Cipal voortaan, en in tegenstelling tot vroeger, voor al haar activiteiten onderworpen zal worden aan de vennootschapsbelasting. Tal van veranderingen die, bovenop de technologische veranderingen, in een ijltempo op ons af komen. Niet enkel Cipal dient zich voor te bereiden op deze veranderingen. Tal van overheden in België staan voor soortgelijke uitdagingen. Zo stelt het Vlaams regeerakkoord dat tegen 2020 alle administratieve transacties tussen overheid en burger, lokale besturen of ondernemingen, via digitale kanalen dienen te gebeuren. Daarom zet Cipal volop in op de overheidsklant en worden doelgroepen in de toekomst maximaal benaderd vanuit een virtueel digitaal loket. In de voorbije jaren heeft Cipal zich daarop voorbereid door onder meer te investeren in nieuwe technologieën om voornoemde digitale loketfunctie mogelijk te maken. Eind 2014 kocht Cipal nog de IntelliStamp-technologie aan. Een bestuur doet met de introductie van deze technologie immers niet alleen een fikse besparing in haar loketwerking, maar levert ook volautomatisch - dag en nacht, weekdag of weekend - documenten af vanuit haar backoffice tot bij de burger thuis. Een bestuur treedt met deze technologie als het ware toe tot het Bol.com -tijdperk. Einde 2014 kondigde Cipal ook aan te investeren in Woonpartners nv de marktleider voor ERPoplossingen voor sociale huisvestingsmaatschappijen. En in 2014 investeerde Cipal, gezien de verwachte stijging aan online-transacties bij overheden, in een overheidsdatacentrum op Vlaamse bodem. Stockeert een bestuur haar gegevens en toepassingen in deze datakluis, dan behoren investeringen in aparte of lokale serverinfrastructuur definitief tot het verleden. Bovendien wordt het op die manier makkelijker voor besturen om de veiligheids- en privacynormen en de bijhorende processen te respecteren. Het verzamelen van lokale beleidsinformatie en de benchmarking van gemeenten is eveneens cruciaal. Ook op dat vlak heeft Cipal een voorsprong opgebouwd, onder meer met de ontwikkeling van een datawarehouse-omgeving. JAARVERSLAG

5 Belangrijk is dat u weet dat Cipal niet passief toekijkt, maar zich proactief voorbereidt op de vele veranderingen die op ons afkomen. Competenties van onze multidisciplinaire teams geven vertrouwen in de toekomst Onze omgeving verandert sneller dan ooit. Het is een zekerheid dat al deze wijzigingen op termijn niet zonder gevolg zullen blijven. Maar we gaan de toekomst bescheiden positief en met vertrouwen tegemoet. De beste manier om klaar te zijn voor de toekomst is om een organisatie te creëren die voldoende flexibel, veerkrachtig en creatief is om wat er ook gebeurt snel op veranderingen in te kunnen spelen. En om geen enkel debat aangaande de toekomst uit de weg te gaan. Onze drie strategische pijlers samenwerking, beleidsondersteuning en IT-expertise - zullen ook de komende jaren de ruggengraat vormen voor onze investeringen en innovaties. We blijven investeren in competente multidisciplinaire teams. Met hun flexibiliteit, veerkracht en creativiteit vormen zij dé motor van onze groei en staan ze klaar om elke nieuwe uitdaging te omarmen. De combinatie van inhoudelijke, beleidsondersteunende en IT-expertise geeft Cipal een unieke plaats in het Vlaamse overheidslandschap. Maar om een antwoord te bieden op al die complexe en snelle veranderingen moeten we ook de handen in elkaar slaan. Wij geloven daarom dat intergemeentelijke samenwerking nog steeds de sleutel is tot een toekomstgerichte bestuurswerking. Het samenwerkingsverband Cipal creëert een duurzame hefboom om schaalvoordelen te realiseren, kennis te delen en een klantgericht beleid uit te werken. Wij danken u voor het vertrouwen in onze organisatie. Nico Cras Directeur-generaal Walter Schroons Voorzitter Cipal dv JAARVERSLAG

6 DEEL 1 MISSIE, KERNWAARDEN EN STRATEGIE 1. Missie en visie De drijfveren achter de activiteiten van Cipal zitten vervat in vier basisvragen: 1. Hoe kunnen we besturen begeleiden naar een excellente én flexibele dienstverlening? 2. Hoe kunnen we besturen helpen om besparingen te realiseren, waarbij ze tegelijkertijd toch een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening kunnen uitbouwen? 3. Hoe creëren we meer comfort voor burgers en simultaan voor ambtenaren en bedienden? 4. Hoe maken we onze overheidsdienstverlening eigentijdser, digitaler en mobieler? Cipal wil haar vennoten en klanten de best mogelijke en meest innovatieve procesondersteunende diensten en IT-oplossingen aanbieden, zodat ze een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening kunnen garanderen. 2. Vier kernwaarden Om onze doelstellingen waar te maken dragen de 289 Cipal-medewerkers vier kernwaarden hoog in het vaandel: Klant- en dienstgericht Bij Cipal staat de tevredenheid van vennoten en klanten boven aan de agenda. Klantentevredenheid is dan ook een belangrijke maatstaf voor de prestaties van de organisatie. Door proactief de juiste oplossingen en diensten aan te bieden tegen een faire prijs, spelen we maximaal in op hun behoeften. Degelijke softwarepakketten zijn onontbeerlijk, maar het verschil maken we met onze dienstverlening. Betrouwbaar en duurzaam Cipal investeert in diensten met een hoge toegevoegde waarde en in medewerkers met een grondige domeinkennis en doorgedreven specialisatie. Zo kunnen we diensten en producten leveren op maat van elke vennoot of klant. We kiezen hierbij altijd voor een langetermijnstrategie. Innovatief en open Door open standaarden te gebruiken en toekomstgerichte technologieën te implementeren, zetten we al vele jaren de trend op technologisch vlak. Om te blijven innoveren, is een open bedrijfscultuur een absolute must. Maar ook samenwerking met externe partners biedt nieuwe opportuniteiten. Cipal ondersteunt haar vennoten en klanten steeds met een open en objectief advies. Resultaatgericht Cipal heeft ambitieuze doelstellingen. Elke dag opnieuw zoeken we naar manieren om diensten, processen en producten nog verder te verfijnen en te verbeteren. Een woord is een woord: we komen onze beloftes na. JAARVERSLAG

7 3. Structuur van de Cipal-groep In lijn met de wetgeving en om de nodige focus en transparantie te garanderen, bracht Cipal haar bedrijfsactiviteiten onder in twee verschillende entiteiten. Ze hebben elk hun eigen dynamiek, maar ze werken nauw samen en richten zich allebei op de overheid. De dienstverlenende vereniging Cipal dv omvat alle activiteiten in opdracht van Vlaamse provinciale en lokale besturen, de vennoten / deelnemers. De commerciële en meer IT-gerichte activiteiten voor niet-vennoten zijn ondergebracht bij Cipal IT solutions nv. Deze entiteit investeert ook in hoogtechnologische spin-offs die een meerwaarde betekenen voor ons totaalaanbod: Green Valley Belgium nv (e-besluitvorming en zaaksystemen), Woonpartners nv (marktleider in ERP-oplossingen voor sociale huisvestingsmaatschappijen) en Brocade Library Services nv (Ciblis, actief in bibliotheeksystemen). Voor de verdere uitbouw van de bibliotheekprojecten in Zuid-Afrika richtte Brocade Library Services nv ook daar een dochter op. JAARVERSLAG

8 4. Strategische pijlers Onze strategie ontvouwt zich rond drie strategische pijlers: samenwerking, beleidsondersteuning en ITexpertise. Geen andere organisatie kan een vergelijkbare knowhow en sectorkennis aanreiken. Bovendien maakt de kruisbestuiving tussen de drie pijlers ons uniek in het Vlaamse overheidslandschap. Cipal IT solutions nv heeft software en IT-infrastructuur als focus, terwijl Cipal dv zich voornamelijk richt op samenwerking en beleidsondersteuning. JAARVERSLAG

9 DEEL 2 EEN STERK FINANCIEEL RESULTAAT Terwijl het geconsolideerde bedrijfsresultaat in 2013 nog -1 miljoen euro bedroeg, steeg het in 2014 bijna tot een positief resultaat ( -0,071 miljoen euro). De winst voor interest, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) de belangrijkste barometer voor financieel succes - bedroeg vorig jaar 1,2 miljoen euro. Onze grote investeringen zijn de echte drivers van deze omzetgroei (+30% over de laatste 2 jaar). Investeren in de toekomst kost geld en drukt op de winst, maar onze overtuiging is dat ze extra groei zullen blijven opleveren. Wat omzet en winstgevendheid betreft gaan bijna al onze expertisecentra er op vooruit. 1. Omzet gaat in de juiste richting en bevestigt groei De geconsolideerde omzet van Cipal gaat sinds 2009 in stijgende lijn. Terwijl de omzet in 2009 nog 29 miljoen euro bedroeg en een dalende trend vertoonde, steeg deze tot ruim 35 miljoen euro in 2013 en bijna 40 miljoen het voorbije jaar. We verwachten dat de omzet, na een kleine adempauze in 2015, vanaf 2016 terug een stijgende trend zal optekenen. De omzetstijging zien we zowel bij Cipal dv als bij Cipal IT solutions nv en de dochterondernemingen & spin-offs. JAARVERSLAG

10 2. Sterk eigen vermogen biedt draagkracht voor investeringen Geen enkele traditionele speler in de sector heeft meer eigen vermogen dan Cipal; het steeg van 18,1 miljoen in 2009 naar ruim 23 miljoen euro in De volgende boekjaren zal het eigen vermogen licht dalen, als gevolg van lopende investerings- en vernieuwingsprojecten, om vanaf 2017 weer toe te nemen. 3. Bedrijfsresultaat is bijna positief en bevestigt duurzaamheid Sinds 2010 tekent Cipal een stelselmatige verbetering van haar bedrijfsresultaat op. Terwijl het in 2010 nog -3 miljoen euro bedroeg, zijn de exploitatietekorten herleid tot -0,1 miljoen euro in De combinatie van investeringen en gerichte bezuinigingen en veranderingen ligt aan de basis van deze positieve evolutie. Cipal zal waarschijnlijk sneller dan voorzien in het meerjarenplan (2017) bedrijfswinst boeken JAARVERSLAG

11 4. Sterke kaspositie en beperkte langetermijnschulden bewijzen dat we financieel op koers zitten Cipal heeft voldoende draagkracht, ook wat liquide middelen betreft, om verder te blijven investeren en toekomstige groei mogelijk te maken. 5. De belangrijkste innovaties en investeringen Ons sterke resultaat hebben we in de eerste plaats te danken aan de doordachte investerings- en innovatiepolitiek binnen onze kernactiviteiten. Onze belangrijkste investeringen en vernieuwingen van 2014 hebben betrekking op: Beleids- en beheerscyclus Fiscaliteit-suite Lokale authentiek bron HR-suite E-decision Midoffice IntelliStamp Datacenter Brocade Library Services. JAARVERSLAG

12 6. Breed competentiepalet opent nieuwe perspectieven Niet alleen de financiële positie van Cipal evolueert in de juiste richting, ook de totale tewerkstelling van de Cipal-groep volgt sinds 2010 een stijgende lijn. Eind 2014 telt de groep 289 medewerkers. Met hun competenties en vaardigheden maken zij het verschil, want elke dag opnieuw bouwen ze verder aan de groei van onze organisatie. Dankzij hen creëren we een klantgericht, innovatief kennisbedrijf met vertrouwen in de toekomst. Het menselijk kapitaal van Cipal: dé motor van onze groei Op het einde van het boekjaar 2014 telde de Cipal-groep 289 medewerkers. Sinds de start van de vernieuwingsoperatie konden we 107 nieuwkomers aantrekken. Spontaan verloop, pensioneringen en het vervroegd uittreden door herstructurering in rekening gebracht, kende het personeelsbestand een nettogroei van 15 medewerkers. Dynamisch verloningsmodel loont Begin 2013 introduceerde Cipal een dynamisch verloningsmodel. Dat vertrekt niet langer van vaste barema s op basis van anciënniteit, maar van een gevarieerd loonpakket waarbij individuele prestaties en competenties de basis vormen voor het financiële groeipad van de medewerker. De hervorming van het verloningsbeleid begint intussen volop vruchten af te werpen. Vacatures raken veel sneller ingevuld, ook voor zogeheten knelpuntfuncties of seniorprofielen met heel specifieke ervaring. Competentiemanagement in de praktijk Het nieuwe salarisbeleid gaat hand in hand met een volwaardige evaluatie- en functioneringscyclus. Het competentiemodel en de procedure voor evaluatiemomenten worden vandaag op de werkvloer toegepast. Cipal investeert ook actief in opleidingstrajecten, zowel voor nieuwe medewerkers als voor anciens. Er zijn mogelijkheden om zowel vaktechnische vaardigheden als zogenaamde soft skills aan te scherpen. Zo kunnen medewerkers binnen de groep een mooi groeitraject realiseren binnen hun eigen expertisedomein, of doorgroeien naar een functie in een overkoepelend team. JAARVERSLAG

13 DEEL 3 SAMENWERKING EN BELEIDSONDERSTEUNING 1. Samenwerking De omgeving waarin lokale overheden opereren, wordt steeds complexer. Voor elk bestuur afzonderlijk wordt het dan ook moeilijk om passende antwoorden te formuleren op die uiteenlopende uitdagingen. De oplossing schuilt in intergemeentelijke samenwerking. In-house-principe levert heel wat voordelen op Cipal dv is een uitzonderlijke intercommunale. We innen geen werkingsbijdragen van onze vennoten en voeren onze opdracht uit zonder tussenkomst van privékapitaal. We zijn eigendom van, worden gecontroleerd door en werken voor onze deelnemers. Daarom laat de wetgever de vennoten toe om overheidsopdrachten in-house toe te wijzen. Deze procedure biedt tal van voordelen. Besturen kunnen veel sneller schakelen, omdat ze hun opdracht kunnen gunnen zonder hoge administratiekosten of tijdrovende procedures. Zo hoeven ze bijvoorbeeld geen dure expertise in te huren om een lastenboek samen te stellen. Vanuit deze logica is het dus niet gepast dat we, in onze hoedanigheid van overheid, aan overheidsopdrachten zouden deelnemen die onze vennoten inrichten. Dit brengt ons in een commerciële positie die niet te rijmen valt met de intergemeentelijke opdracht. Het aanbod van onze dienstverlenende vereniging doorstaat de toets van de marktconformiteit. Uit recente benchmark-studies blijkt dat Cipal niet altijd de goedkoopste is, maar dat we een gunstige prijskwaliteitsverhouding bieden. Samen met de vennoten willen we onze diensten steeds verder professionaliseren en ze aan een eerlijke prijs aanbieden binnen een duurzaam model. Met onze vennoten bouwen we dan ook een solide langetermijnrelatie uit die de klassieke leveranciersrelatie met privébedrijven overstijgt. Ook schaalgrootte en beschikbare expertise zijn belangrijke troeven Intergemeentelijke samenwerking kan een groot voordeel opleveren bij de benadering van grote spelers en hun verdelers. Met een schaalgrootte van 233 besturen kunnen we immers veel betere voorwaarden bedingen dan bij een individuele benadering. Bovendien is het onze overtuiging dat een groepsbenadering onontbeerlijk is om, in de IT-omgeving van vandaag, echte expertise te verzamelen om complexe lastenboeken de nodige diepgang te geven en die correct te evalueren. Een gebrek aan knowhow en ervaring leidt er wel eens toe dat aan een leverancier om input wordt gevraagd voor de samenstelling van een lastenboek. Zo wordt de marktconformiteit natuurlijk ondermijnd. JAARVERSLAG

14 Intensieve IT-samenwerking is dé hefboom voor een toekomstgerichte lokale bestuurswerking Dat een performante IT-omgeving onontbeerlijk is in het kader van een hedendaagse serviceverlening, hoeft geen betoog. Onze mening is echter dat besturen niet langer zelf hoeven in te staan voor het beheer van hun IT-infrastructuur en toepassingen. Door deze taken uit handen te geven, komt er namelijk flink wat extra tijd vrij om te focussen op de service aan de burger. Bovendien drong de Vlaamse toezichtcommissie er recent nog bij lokale besturen op aan om snel werk te maken van een veiligere IT-omgeving. Infrastructuur, systeemsoftware en bijbehorende diensten uitbesteden aan een gespecialiseerde partner, is dus geen overbodige luxe. Voor besturen wordt het steeds minder zinvol om te investeren in eigen serverinfrastructuur. Zowel op facilitair vlak als wat beheer betreft, gebeurt dit professioneler en efficiënter binnen een groter geheel. Daarom investeerde Cipal onder meer in een gloednieuw overheidsdatacenter in Geel, een primeur voor Vlaanderen. 2. Beleidsondersteuning Dankzij haar jarenlange ervaring in de sector heeft Cipal een zeer goed inzicht in de werking van overheidsorganisaties. De unieke kruisbestuiving tussen de brede waaier aan domeinexpertise, de grondige kennis van overheidsprocessen en onze IT-kennis, zorgen ervoor dat we de strategische partner bij uitstek zijn om besturen meer slagkracht te geven. Een sterk team van beleidsadviseurs met uiteenlopende competenties en ervaring Om een antwoord te bieden op de stijgende nood aan strategische begeleiding en ondersteuning bij de vele veranderingsprocessen, investeerden we in een team met gespecialiseerde knowhow en ruime ervaring in tal van beleidsdomeinen. Onze adviseurs combineren een doorgedreven sectorkennis met expertise op strategisch, organisatorisch en financieel vlak. De afdeling Beleidsondersteuning is een volledig zelfstandige dienst binnen de dienstverlenende vereniging die neutraal en technisch onafhankelijk advies garandeert over alle expertisedomeinen heen. JAARVERSLAG

15 Stijgende vraag van bestuursverantwoordelijken naar strategische ondersteuning en advies Efficiënter en klantgerichter werken is een topprioriteit voor elk bestuur. Onze medewerkers worden gerespecteerd en gewaardeerd om hun praktijkkennis van de lokale bestuurswerking en hun expertise binnen de verschillende beleidsdomeinen. Steeds vaker doen besturen een beroep op hen voor inhoudelijke ondersteuning en advies. De werking van een organisatie optimaliseren door pragmatische en concrete resultaten op de werkvloer te realiseren, is dan ook dé drijfveer van het beleidsondersteuningsteam van Cipal. Onze adviseurs kregen onder meer deze projecten toegewezen: De stad Vilvoorde maakt volop werk van projectmatig werken, Cipal kreeg de vraag om de stad hierbij te begeleiden. Naast een inventaris van lopende en nieuwe projecten, zette ons team een opleidingstraject op poten en een eenvoudige methodiek met praktische instrumenten op maat van lokale besturen. Intussen is het project gelanceerd en worden de projectcoördinatoren door Cipal gecoacht. Zowel gemeente als OCMW Brasschaat kochten de Green Valley-oplossing aan voor de implementatie van hun zaakgeleidingssysteem. In een eerste fase optimaliseerde en digitaliseerde de organisatie, onder begeleiding van Cipal-beleidsadviseurs, een tiental workflows die samen goed zijn voor 63 producten. De gemeente en het OCMW van Beerse willen tegen 2018 een nieuw administratief centrum. Een innovatief dienstverleningsconcept en een nauwe samenwerking tussen gemeente, OCMW en andere dienstverleners zullen er centraal staan. Om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over de concrete vormgeving van de dienstverlenende functies, nam het bestuur Cipal in de arm. Onze teams boden ondersteuning bij de formulering van een advies voor het managementteam (MAT) met betrekking tot het nieuwe dienstverleningsconcept. Vandaag telt de gemeente Bonheiden 4 gemeentelijke onthaalpunten. Cipal begeleidt het bestuur bij de uitbreiding én de centralisatie tot één algemeen onthaalpunt. De stad en het OCMW van Geel willen werk maken van een generieke procesarchitectuur om organisatieprocessen vlot te vertalen naar IT-flows. Vanuit het structurele partnership tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Cipal, zal ons beleidsondersteuningsteam een generieke procesarchitectuur voor lokale besturen uitwerken, een belangrijke bouwsteen van een performant e-gov-beleid. Heusden-Zolder voert kerntakendebat Begin 2013 stond Heusden-Zolder, net zoals veel andere gemeentes, voor ingrijpende financiële keuzes om het strategische meerjarenplan in evenwicht te houden. In de loop van de huidige legislatuur gaan bij de gemeente een 50-tal personeelsleden met pensioen, en het college besliste om niet iedereen te vervangen. Om die personeelsdaling op te vangen, beraadde het bestuur zich tijdens een debat over zijn kerntaken. College, managementteam en diensthoofden konden rekenen op de steun van Cipal om dit kerntakendebat in goede banen te leiden. Aan de hand van de aangereikte methodieken speurden ons team en het bestuur naar taken die geschrapt, uitbesteed, of in samenwerking partners kunnen uitgevoerd worden. Cipal leidde de bespreking van de voorstellen in de diverse werkgroepen en modereerde de debatten met het college en het managementteam. Naast beleidskeuzes kwamen de deelnemers met heel wat voorstellen op de proppen om efficiëntiewinst te boeken: procesoptimalisatie, projectmatig werken, de organisatie van recepties herbekijken enzovoort. Een verdere selectie en de gefaseerde uitvoering van deze keuzes moeten het gewenste resultaat opleveren. JAARVERSLAG

16 De impact van de digitale bouwaanvraag op organisatieprocessen De invoering van de digitale bouwaanvraag houdt veel meer in dan de implementatie van de nodige software. Het digitale proces verschilt immers op tal van vlakken van een vergunningsaanvraag op papier. Verder is het cruciaal om de juiste technische infrastructuur te voorzien en stil te staan bij de organisatie van de dienstverlening aan burgers en architecten. De voorbereiding van deze vernieuwingen en de aanpassing aan de nieuwe werkwijze vergen een behoorlijke inspanning van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en de medewerkers van de bouwdienst. Helaas ontbreekt het de vaak overbevraagde - bouwdienst aan tijd om zich in het changeproces te verdiepen. Daarom verzorgen de Cipal-adviseurs in grondgebiedzaken niet alleen de implementatie van de vereiste softwaretoepassingen, ze staan ook in voor de opleiding en de ondersteuning van de betrokken medewerkers. Bovendien is de implementatie van de digitale bouwaanvraag het ideale moment om het hele vergunningsproces onder de loep te nemen. Tijdens een aantal interactieve workshops brengen de Cipal-adviseur en de medewerkers de bestaande flows in kaart. Bedoeling is om knelpunten en mogelijke efficiëntiewinsten aan de oppervlakte te brengen, een nieuwe flow uit te stippelen en de serviceverlening aan burgers en architecten bij te sturen. Onze adviseurs putten hiervoor uit hun kennis van de wetgeving hun ruime ervaring. Cipal aan het roer van de Mechelse bouwdienst In Mechelen krijgt een klantgerichte service de hoogste prioriteit. Maar deze ambitie waarmaken, kan niet zonder optimale workflows. Cipal houdt de werkprocessen tegen het licht. Greet Geypen, schepen van ruimtelijke ordening en stedenbouw: Om processen efficiënter te laten verlopen, wilden we de hele organisatie herbekijken vanuit het standpunt van de bouwheer. Een frisse kijk op de zaken was onontbeerlijk, dus we besloten extern advies in te winnen. Voor ons was het cruciaal dat de consultant van Cipal voldoende slagkracht kreeg om de procesoptimalisaties ook effectief te implementeren op de werkvloer. Daarom kreeg hij de bevoegdheid van diensthoofd ad interim. Door de consultant te laten meedraaien op de werkvloer, kon hij op enkele maanden tijd al sterke resultaten voorleggen. We hebben al verschillende consultancybedrijven over de vloer gehad die vanaf de zijlijn toekeken en achteraf lijvige rapporten overhandigden. Maar ik hoef geen verslag, ik wil veranderingen op het terrein. Nico Cras: Door de werking te verbeteren (bv. processen stroomlijnen, teamwork stimuleren ) konden we de responstijd aan de burger structureel terugdringen. Maar ook de samenwerking met andere stakeholders, waaronder notarissen, gebeurt nu soepeler en sneller. Hoe onze mensen dit klaarspeelden? Door management, procesverbeteringen en teamwerk te combineren en te koppelen met een doordachte procesautomatisatie via onderliggende software. JAARVERSLAG

17 Nood aan Cipal-medewerkers voor tijdelijke of (semi)-permanente versterking op de werkvloer van lokale besturen Cipal beschikt over een uniek competentiepalet: onze medewerkers hebben een diepgaande expertise van overheidsprocessen in heel diverse domeinen. Bij onze besturen merken we dan ook een stijgende vraag naar hun deskundige begeleiding. Op tijdelijke basis, of met een (semi-)permanent karakter. Zo stonden onze medewerkers al in voor de vervanging van een langdurig zieke medewerker bij grondgebied- of burgerzaken, ze namen tijdelijk de functie van diensthoofd financiën op, of ze namen het dagelijkse IT-beheer van een gemeentebestuur voor hun rekening. Met dit aanbod speelt Cipal in op een concrete marktnood die geen enkele andere speler invult. Met de Cipal Mobiele Personeelsdienst sturen we onze experts uit om besturen te versterken. Dit kan op strategisch niveau, bijvoorbeeld in het geval van een langdurige afwezigheid van het diensthoofd personeelszaken, of om een nieuw aangeworvene in te werken in de job. Zo wordt de continuïteit van de serviceverlening binnen het bestuur en aan de burger gegarandeerd. Blankenberge in zee met Cipal dv Naast burgemeester van Blankenberge is Patrick De Klerck voorzitter van het Kustburgemeesteroverleg. Met de toetreding tot Cipal dv breekt een nieuw hoofdstuk aan in een jarenlange traditie van synergieën. Recent nog wierven we een informaticus aan. Maar om de automatisering op organisatieniveau in goede banen te leiden, moeten we ook externe expertise inroepen. Alleen zo kunnen we meesurfen op de digitale snelweg. Om efficiëntiewinst te boeken, interactiever te worden en onze interne processen te stroomlijnen, moeten we investeren in geïntegreerde totaaloplossingen. Door een aantal taken in de handen van externe specialisten, zoals Cipal, te leggen, kunnen wij ons bovendien beter concentreren op andere kerntaken. Cipal biedt versterking op burgerzaken in Borsbeek In volle verkiezingsvoorbereiding zag Borsbeek zijn burgerzakenteam plots gehalveerd. Een expert van Cipal bood versterking en gaf ook tips mee voor de toekomstige werking. Gemeentesecretaris Luc De Busser: Buurgemeente Wommelgem depanneerde ons enkele keren, zodat we de dringendste dossiers konden afhandelen. Maar al vlug begon het werk zich toch op te stapelen. Kortom, een structurele oplossing drong zich op. De interimmarkt kon geen soelaas brengen, want mensen met ervaring in burgerzaken zijn niet dik gezaaid. De intercommunale bleek wel het geknipte profiel in huis te hebben. Op inhoudelijk en juridisch vlak kende de materie geen geheimen voor hem en hij had onze softwaretoepassingen helemaal in de vingers. Bovendien gaf hij ons vanuit zijn ervaring bij andere besturen een aantal relevante tips mee om onze workflow bij te sturen. Een breed aanbod aan training, coaching en inhoudelijke ondersteuning binnen alle expertisedomeinen Naast advies en procesbegeleiding zet de cel beleidsondersteuning ook in op vorming en opleiding. Zo organiseren onze juridische HR-experten een vijfdaagse basisopleiding personeelsdeskundige lokale JAARVERSLAG

18 besturen en workshops over doeltreffend leidinggeven, het voeren van een evaluatiegesprek, competentiegericht interviewen, enzovoort. Onze adviseurs en experts geven ook diepgaande themaopleidingen en infosessies, onder meer over wijzigingen in de regelgeving: pensioenregelingen, vakantiegeld- en vakantierecht, sociale actua, vakbond, arbeidstijd,... Cipal begeleidde zo n 200 besturen bij de introductie van de BBC in hun organisatie. Tal van vragen kwamen daarbij aan de oppervlakte: hoe maak ik een meerjarenplan op? Hoe kunnen we financieel evenwicht nastreven op langere termijn? Hoe organiseren we ons intern om onze doelstellingen in de praktijk te brengen? En hoe pakken we de rapportering over de indicatoren aan? Bij al deze uitdagingen boden Cipalconsultants begeleiding. Verder zetten we in op strategische en inhoudelijke HR-ondersteuning: HR-processen in kaart brengen, meerjarenplannen verrijken met strategische HR-doelstellingen, outplacementbegeleiding, sociaal-juridisch advies, enzovoort. De personeelsdiensten van onze vennoten voeren immers niet langer alleen de administratie, steeds vaker wordt van hen verwacht dat ze een strategische rol vervullen in de organisatie. Tot slot kunnen ook organisaties die worstelen met complexe juridische vraagstukken, op het punt staan nieuwe regelgeving toe te passen of een second opinion willen over een bepaalde oplossing, een beroep doen op onze juridische specialisten. Beleids- en IT-ondersteuning ook voor politie- en veiligheidsdiensten Naast het platform voor het beheer van de rampenplanning Operatie Snelle Redding (OSR), doen tal van politiezones een beroep op de diensten van Cipal. Zo besteedden de regio Puyenbroeck, Buggenhout- Lebbeke en Dijleland hun systeembeheer aan ons uit om efficiëntiewinst te boeken. Maar ook brandweerkorpsen maken gebruik van onze technische kennis om hun IT-infrastructuur verder te optimaliseren. Op die manier kunnen ze zich beter focussen op hun kerntaken. Op inhoudelijk vlak helpt Cipal de politiezones in Limburg en het arrondissement Turnhout met de stroomlijning van hun ISLP-documenten. Doordat de updates via één platform gebeuren dat centraal wordt aangestuurd, hoeven de korpsen niet langer dubbel werk te verrichten. Bovendien kunnen ze voortaan uniforme documenten aan het parket aanbieden. Organisatorische processen onder de loep met het oog op efficiëntiewinst en automatisatiemogelijkheden De steeds complexere en snel veranderende regelgeving, de trend naar e-government, de intensere samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s Het zijn stuk voor stuk uitdagingen die niet alleen de juiste technologie vereisen, maar ook deskundige procesbegeleiding. Onze experts analyseren de organisatorische processen, met het oog op efficiëntiewinst en automatisatiemogelijkheden. JAARVERSLAG

19 Digitale flow halveert doorlooptijd facturen in Leuven De Leuvense financiële dienst behandelt op jaarbasis ruim facturen. In de lente van 2012 maakte het bestuur de switch naar een digitale facturatieflow. Cipal implementeerde de software en begeleidde het hele veranderingstraject. Directeur financiën Marc Van Meerbeek: Terwijl we er in het papieren tijdperk gemiddeld nog 55 dagen over deden om een factuur te betalen, is dat vandaag met 27 dagen meer dan gehalveerd. Dat is niet alleen voor de leveranciers een goede zaak, maar ook voor het imago van de stad. Bovendien beschikken we over een legaal digitaal archief, wat betekent dat we de papieren versies niet langer hoeven te bewaren. De voordelen van een pdfarchief zijn legio. Een oude factuur oproepen, een kopie bezorgen aan een leverancier, e.d Het gaat stukken sneller dan vroeger. Om nog maar te zwijgen over de plaats die we uitsparen. JAARVERSLAG

20 DEEL 4 SOFTWAREOPLOSSINGEN EN IT-EXPERTISE 1. De expertisecentra Al ruim drie decennia staat Cipal bekend om haar IT-diensten en softwareoplossingen die alle werkdomeinen van het lokaal bestuur omvatten. Hoewel het portfolio met tal van nieuwe diensten werd uitgebreid, blijft IT één van de speerpunten van ons totaalaanbod. Om hoogstaande oplossingen te blijven garanderen en een vinger aan de pols te houden in een snel veranderende context, investeert Cipal continu in inhoudelijke als technische competenties voor haar expertisecentra. Mid- en frontoffice De frontoffice mag dan het eerste contactpunt zijn van de burger met zijn bestuur, een vlekkeloze service staat of valt met performante mid- en backofficetoepassingen en een perfecte afstemming tussen de verschillende lagen. De ambitie van dit expertisecentrum is dan ook om innovatieve oplossingen te ontwikkelen of bestaande toepassingen op te sporen en te integreren binnen het Cipal-aanbod. Concreet gaat het over systemen voor besluitvorming, zaakgeleiding (workflow management) en contactenbeheer. De nadruk ligt hierbij op het realiseren van een multichannelaanpak en productgerichte dienstverlening. Klanten zelf hun kanaal laten kiezen (digitaal of niet) is tegenwoordig in elke sector ingeburgerd en een essentieel element van de tevredenheidsbeleving. Volautomatische besluitvormingsprocessen met Green Valley Eind 2013 investeerde Cipal, samen met de Limburgse intercommunale Nuhma, in de uitbouw van een twintigkoppig team van experts in besluitvorming, front- en midoffice. Deze nieuwe entiteit ontwikkelt webtoepassingen voor lokale besturen en begeleidt hen bij de implementatie van een klantgerichte dienstverlening. Het voorbije jaar zette de ploeg in op de verdere ontwikkeling van een modulair platform dat een passend antwoord biedt op de uitdagingen van zowel grotere centrumsteden als landelijke gemeenten. Via de besluitvormingsmodule vinden medewerkers, mandatarissen en burgers alle informatie over ontwerpbeslissingen, dagordes en notulen op een beveiligde manier terug. Op het centrale platform kunnen vergaderingen digitaal worden voorbereid en gevolgd. Ook digitaal stemmen behoort tot de mogelijkheden. Nadat we zowat alle Vlaamse centrumsteden (Oostende, Brugge, Kortrijk, Hasselt, Leuven, Antwerpen, Turnhout, Geel...) hebben overtuigd van de e-besluitvormingstechnologie, zijn ook heel wat kleinere besturen onder de indruk van de rijkdom aan functionaliteiten: Edegem, Beerse, Opwijk, Peer, Sint- Katelijne-Waver JAARVERSLAG

Wie ontwart dit kluwen?

Wie ontwart dit kluwen? nieuwsbrief oktober 2014 - nr 5 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Wie ontwart dit kluwen? 3 Voorwoord: Vera zet ambitie om in resultaat 4 Virtuele centrumstad Pajot/TARL 5 Tevredenheidsenquête

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Samen groeien Samen oogsten Samen proeven

Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoudstabel Voorwoord 3 CIPAL missie en waarden 6 Statuten, deelnemers en samenstelling van de bestuursorganen 10 Het BBC-project,

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2011

Activiteitenrapport 2011 Activiteitenrapport 2011 Voorwoord... 5 Een organisatie in beweging... 9 1. Naar een koepel met drie entiteiten... 10 1.1 De entiteit Fedict... 16 1.2 De entiteit Fedict Shared Services... 22 1.3 De entiteit

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Digitaal vergaderen in Zemst

Digitaal vergaderen in Zemst juni 2015 - nr. 6 Digitaal vergaderen in Zemst Integratie gemeente-ocmw: morgen één team? Surfen en bellen anno 1 2015 Vlaams-Brabants steunpunt e-government Vlaams-Brabants steunpunt e-government 2 Voorwoord

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

2 0 0 6 2 0 0 7 j a a r v e r s l a g

2 0 0 6 2 0 0 7 j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 2 0 0 7 jaarverslag Winst en cashflow in miljoenen euro 18 nettowinst 16 14 12 10 8 6 4 2 Kerncijfers Groep Dolmen 205,25 9,23 15,62 bedrijfswinst 5,50 159,71 11,33 143,35 7,85 cashflow geconsolideerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 3 jaargang 3 Cevi NV binnen de groep NRB, wat betekent dit voor u? Weergave van

Nadere informatie

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid 5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid Kenniscel Anders Werken p 1/36 0. Inleiding De kenniscel

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Toon Denys Gedelegeerd bestuurder

Toon Denys Gedelegeerd bestuurder voluit 2013 VOORWOORD KRACHTIG Het 2013 van de VLM samengevat in één woord. Zo voel ik het. En zo voelde ik het ook tijdens het geslaagde seminar voor 25 jaar VLM in de Antwerpse Zoo. Terugblikken op

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie