Jaardocument Stichting IrisZorg. Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2014. Stichting IrisZorg. Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d."

Transcriptie

1 Jaardocument 2014 Stichting IrisZorg Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 29 mei 2015 IrisZorg 1 Jaardocument 2014

2 Inhoudsopgave Pagina MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Voorwoord 3 Prestaties IrisZorg in 2014 in het kort 4 1. Profiel van de organisatie 1.1. Missie en visie Organogram en toelichting inrichting organisatie Werkgebied Kerngegevens 9 2. IrisZorg en de externe ontwikkelingen 2.1. Reorganisatie Begeleiding door In voor Zorg Samenwerking Onderzoek Innovatie Bekendheid en toegankelijkheid Beleid en prestaties 3.1. Zorgaanbod Kwaliteit en veiligheid Personeelsbeleid Vastgoed Financieel beleid Bestuur en Toezicht 4.1. Raad van Bestuur Raad van Toezicht Participatie van cliënten en medewerkers 5.1. Verslag Cliëntenraad Verslag Ondernemingsraad Identificatiegegevens 33 Lijst met afkortingen 34 JAARREKENING Zie Inhoudsopgave 36 IrisZorg 2 Jaardocument 2014

3 Voorwoord Het jaar 2014 heeft sterk in het teken gestaan van het voorbereiden op de vele bezuinigingen en stelselwijzigingen in de zorg die per 1 januari 2015 zijn beslag krijgen. Het afgelopen jaar is voor IrisZorg een zeer zwaar jaar geweest met veel onzekerheid voor medewerkers, cliënten en voor de organisatie. Onzekere tijden waarbij de werkgelegenheid en de continuïteit van de zorg fors onder druk staan. Een jaar dat in januari is gestart met de aankondiging van een grote reorganisatie waarbij krimp en verandering aan de orde zijn. Een reorganisatie die gericht is op het realiseren van continuïteit van zorg voor cliënten en werkgelegenheid van medewerkers. Gedurende het hele jaar is gewerkt aan die reorganisatie. In juni hebben alle medewerkers van de ondersteuning te horen gekregen of zij wel of niet meegaan met de nieuwe organisatie. De medewerkers in de zorg hebben begin november deze boodschap gekregen. Een boodschap die bij velen pijn heeft gedaan en iedereen heeft geraakt. Uiteraard vooral bij de boventallige collega s zelf maar ook bij de collega s die wel in de nieuwe organisatie geplaatst kunnen worden, maar noodgedwongen collega s hebben zien vertrekken. Naast de krimp in het aantal medewerkers, staat de reorganisatie ook in het teken van anders werken en organiseren. Zo zijn we in 2014 gestart in de proeftuin zelforganiserende teams met het opdoen van ervaring met zelforganisatie. We hebben de nieuwe organisatiestructuur in negen regio s voorbereid en er zijn allerlei voorwaardelijke zaken ontwikkeld zoals één cliëntendossier. Vanaf 2015 gaan we van start in deze vernieuwde organisatie. Een spannende onderneming, waarbij van iedereen opnieuw veel gevraagd zal worden. We hebben gezien dat medewerkers, ondanks alle spannende veranderingen en onzekerheden, in de eerste plaats klaar blijven staan voor onze cliënten. De betrokkenheid bij en inzet voor de cliënten is wederom groot geweest, zowel in de directe zorgverlening als in de ondersteuning. Nadrukkelijk onze complimenten en dank daarvoor. drs. D.F.L. Olthof MHA Voorzitter Raad van Bestuur W.J. Foppen MSM Lid Raad van Bestuur IrisZorg 3 Jaardocument 2014

4 Prestaties IrisZorg in 2014 in het kort IrisZorg algemeen Ingrijpende reorganisatie. Het resultaat: zelforganiserende teams, andere organisatiestructuur, reductie personeelsbestand, integratie behandeling en begeleiding, invoering IZK (IrisZorg Kwaliteitsnorm). Triage voor alle aanmeldingen, opvang, wonen en verslavingsbehandeling. Voorbereidingen online hulpverlening. Start voorjaar van Nieuwe cliëntmedezeggenschap: vanaf 2014 heeft IrisZorg één Cliëntenraad met commissies. De clusterraden zijn opgeheven. Methodieken Een medewerker van IrisZorg is de eerste gecertificeerde CRA-supervisor in Nederland. IrisZorg heeft diverse FACT-teams die zich richten op cliënten die zorgmijdend zijn, met complexe verslavings- en/of psychiatrische problemen. In 2014 zijn FACT-teams gecertificeerd in Arnhem, Tiel en ook het JeugdFACT in Nijmegen. De methodiek Herstelwerk is volledig ingevoerd. IRIS in de Buurt is een wijkgerichte aanpak gericht op het bevorderen van gezond gedrag en afhankelijkheid van middelen te voorkomen. Begin 2014 start een team in de Achterhoek. IrisZorg voldoet aan vereisten Stichting Jeugdinterventies voor zelfstandige uitvoering van MDFT, een intensieve gezinsbehandeling voor jongeren met verslavingsproblemen en hun ouders. Social Clubs waar (ex-)cliënten hun ervaringen delen van start in Ede, Doetinchem en Harderwijk. Onderzoek Promotieonderzoek werking Eye Movement Desensitization en Reprocessing (EMDR): IrisZorg heeft in 2014 samen met andere organisaties een set van klinische protocollen en een training ontwikkeld om externe partijen te stimuleren ook onderzoek te doen. IrisZorg werkt mee aan onderzoek naar de mogelijke effectiviteit, toepasbaarheid en veiligheid van ibogaïnebehandeling bij opiaat afhankelijkheid. In 2014 is het onderzoeksprotocol officieel goedgekeurd. IrisZorg start in 2014 met een onderzoek naar CRAFT (Community Reinforcement Approach Family Training). Doel is om na te gaan of het trainen van familieleden en naasten leidt tot het meer of eerder in behandeling komen van probleemgebruikers die aanvankelijk behandeling weigeren. Apeldoorn Drie medewerkers van het Jongerenteam Apeldoorn winnen de Gelderse Jeugdzorgaward. De Crisisopvang voor tienermoeders (5 plaatsen) is verhuisd van Beekbergen naar de Calypsostraat in Apeldoorn (locatie Vellertzoom) Het Hoogeland trekt aan de bel bij het Ministerie van VWS over objectief verdeelmodel. Cliënten IrisZorg doen mee aan het project 'Kleur in de Stad' waarbij ze het onderhoud verzorgen van bloemperken en groenperken in het Oranjepark. Arnhem Realisatie 16 extra appartementen voor Beschermd Wonen in de voormalige kliniek aan de Groningensingel in Arnhem. In totaal zijn daar nu 42 appartementen. Voorbereidingen voor Next Step II gestart, een programma waarbij ook thuisprostituees vanaf 2015 uit kunnen stappen. Opening Opiaten Polikliniek: samenvoeging van de medische methadonbehandeling en de medische heroïnebehandeling op een nieuwe locatie. IrisZorg 4 Jaardocument 2014

5 Nijmegen Intramuraal Motivatiecentrum (IMC) en Klinische Resocialisatie worden omgevormd tot Kliniek Nijmegen, gericht op kortdurende behandeling voor cliënten met een verslavingsprobleem. SaM (opvang voor dak- en thuisloze jongeren) is verhuisd en heet voortaan Vince. Start nieuw Maatjesproject waarbij cliënten - die (begeleid) zelfstandig gaan wonen - gekoppeld worden aan externe vrijwilligers. Project Alcohol en ouderen, mijn zorg?! krijgt aanmoedigingsprijs van Stichting SAB. IrisZorg participeert in dit project, bedoeld om alcoholgebruik onder ouderen in drie Nijmeegse wijken te verminderen. Lelystad Cliënten vanuit de Malzwin, de Kamp en de Griend verhuizen naar de Gondel In het nieuwe onderkomen zijn 45 appartementen gerealiseerd. 24 zijn daarvan bestemd voor Beschermd Wonen, 12 voor Begeleid Wonen en 9 voor Crisisopvang. Tiel De Dagopvang verhuist naar het Burgerweeshuis, samen met de afdeling Werk & Activiteiten en het Dienstencentrum. Het Burgerweeshuis is voortaan ook de uitvalsbasis voor de ambulante woonbegeleiders en behandelaren van het FACT-team Rivierenland en de preventiewerkers van IRIS in de Buurt. IrisZorg 5 Jaardocument 2014

6 1 Profiel IrisZorg 1.1 Missie en visie IrisZorg is dé aanbieder van zorg voor verslaafde mensen met complexe problematiek. De professionals van IrisZorg bieden mensen gereedschap om grip te behouden of te krijgen op hun leven. IrisZorg is er voor hen die vraagstukken hebben op het gebied van wonen, werken en middelenafhankelijkheid. IrisZorg biedt mensen perspectief om vanuit kracht te leven. IrisZorg is herkenbaar aan de eigen stijl. Deze is helder, betrokken, deskundig en altijd vanuit een positieve insteek. 1.2 Organogram en toelichting inrichting organisatie IrisZorg had in 2014 drie geografische clusters, Zuid, Midden en Noord én het cluster Behandeling en Reclassering. Elk cluster werd aangestuurd door een directeur, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De clusters werden gefaciliteerd door centrale ondersteunende diensten. De organisatiestructuur zag er tot 1 juli 2014 uit zoals in onderstaand figuur is weergegeven. IrisZorg heeft in 2014 een organisatiebrede reorganisatie doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd in onderstaande organisatiestructuur op 31 december IrisZorg 6 Jaardocument 2014

7 IrisZorg heeft gekozen voor een meer platte organisatie, welke georganiseerd is naar regio s waar de zorg wordt verleend. De zorg wordt verleend door zelforganiserende teams. Een aparte directie Zorgverkoop en marketing is ingericht. Het zorgbedrijf wordt bediend door Service en ICT. De ondersteunende diensten zijn in omvang gekrompen, evenals de staf. IrisZorg kan hierdoor goede zorg bieden met minder middelen. IrisZorg 7 Jaardocument 2014

8 1.3 Werkgebied IrisZorg heeft 60 voorzieningen in Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland. Het werkgebied bestrijkt 66 gemeenten met een totaal van ca inwoners. Hieronder treft u de regio-indeling aan, zoals deze in 2014 werd gehanteerd.. IrisZorg 8 Jaardocument 2014

9 1.4 Kerngegevens IrisZorg levert zorg op het gebied van verslaving, wonen en werken. Hieronder volgt een overzicht van cliënten, productie en personeel. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de tabellen van voorgaande jaardocumenten aangehouden. IrisZorg op concernniveau Hieronder staan de kerngegevens van IrisZorg op concernniveau. IrisZorg totaal Het aantal cliënten in 2014 is iets afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Groei is er in de reclassering. Het aantal medewerkers is afgenomen tot fte t.o.v in Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten verslavingszorg in zorg/behandeling in het verslagjaar Aantal cliënten in opvang, wonen en werken over het gehele verslagjaar Aantal cliënten reclassering over het gehele verslagjaar Totaal Capaciteit Aantal beschikbare bedden per einde verslagjaar, inclusief beschermd wonen Capaciteit crisisopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit nachtopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit 24 uurs woonzorg in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Totale capaciteit bedden (behandeling en verblijf) per einde Capaciteit dagopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare bare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten IrisZorg 9 Jaardocument 2014

10 Cure (ZVW) De daling van klinisch verblijf (verzorgingsdagen) en de stijging van ambulante contacten is een verder teken van de ambulantisering die plaats heeft gevonden binnen IrisZorg. Door de reorganisatie die plaats heeft gevonden in 2014 is het aantal FTE werkzaam in de behandeling gedaald. Kerngegevens CURE Cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden per einde verslagjaar, inclusief beschermd wonen Waarvan deeltijdplaatsen Waarvan beschermd wonen Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s (instellingsregistratie) Aantal in verslagjaar afgesloten DBC s (instellingsregistratie) Aantal verzorgingsdagen inclusief beschermd wonen exclusief BOPZ in verslagjaar Waarvan verzorgingsdagen beschermd wonen zie tabel care zie tabel care Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar zie tabel care Aantal ambulante contacten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 362,50 356,56 328,19 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten IrisZorg 10 Jaardocument 2014

11 Care (AWBZ en WMO) Met name het aantal cliënten in de woonvoorzieningen is toegenomen. Het aantal cliënten in crisisopvang, dagopvang, nachtopvang en outreaching laat echter een daling zien ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal fte aan medewerkers in de begeleiding is afgenomen door de reorganisatie. Kerngegevens CARE Cliënten Aantal cliënten crisisopvang in het verslagjaar Aantal cliënten nachtopvang in het verslagjaar Aantal cliënten dagopvang in het verslagjaar Aantal cliënten begeleid wonen Aantal cliënten 24-uurs woonzorg in het verslagjaar Aantal cliënten outreaching over het gehele verslagjaar Totaal aantal cliënten in het verslagjaar Capaciteit Capaciteit crisisopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit nachtopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit dagopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit 24-uurs woonzorg in beschikbare plaatsen Totale capaciteit begeleid wonen, woonzorg, crisisopvang, dag-, nachtopvang Productie Aantal uren dagactiviteiten Aantal uren activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging Aantal cliëntdagen crisisopvang, nachtopvang en woonzorg in het verslagjaar (verzorgingsdagen) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar IrisZorg 11 Jaardocument 2014

12 Reclassering De vraag van het Openbaar Ministerie ontwikkelt zich naar meer en beknoptere adviezen, wat heeft geleid tot een stijging in het aantal uitgebrachte rapportages. Ook het aantal reclasseringstoezichten is gestegen. Het Ministerie heeft besloten dat met ingang van 2014 de verslavingsreclassering geen werkstraffen meer zal uitvoeren. Kerngegevens Advies Toezicht Gedragsinterventie Werkstraffen Veelplegers Aantal reclasseringscliënten in het verslagjaar Preventie Afgelopen jaar is er een stijging te zien van het aantal beleidsadvies gesprekken en netwerkbijeenkomsten. Dit past bij de veranderingen binnen het sociale domein en alle vragen die dit opwierp. Daarnaast heeft de invoering van de nieuwe Drank en Horeca Wet ook vragen en advisering gecreëerd. Het aantal klantencontacten is toegenomen in Product Eenmalige voorlichtingsbijeenkomsten Cursussen Advies en beleidsadvisering Netwerkbijeenkomsten Informatie verstrekken Totaal: spreekuur drugs-testservice Monitoring (Onderzoek, presentatie, advies en publicaties) Uitgaven (Onder invloed onderweg Lesbrief, Iriscopie, Nieuwsbrief Infectieziekten) IrisZorg 12 Jaardocument 2014

13 Daarnaast vinden er in centrumgemeente Apeldoorn ook preventie en voorlichtingsactiviteiten plaats vanuit het JIP (Jongeren Informatie Punt). Product Aantal klantcontacten Aantal vragen Aantal groepsbijeenkomsten Craft 77 bijeenkomsten Hieronder zijn cliëntgegevens van 2014 in beeld gebracht. Aantal cliënten in % 36% 56% Verslavingszorg Maatschappelijke Opvang Reclassering Cliënten verslavingszorg naar primaire problematiek in % 6% 16% 37% Alcohol Harddrugs Cannabis Gokken Anders 40% Cliëntenmaatschappelijke opvang naar type voorziening in 2014 IrisZorg 13 Jaardocument 2014

14 9% 19% 10% 28% 15% Dagopvang Nachtopvang Begeleid Wonen Crisisopvang Woonvoorzieningen Outreachende MO 19% IrisZorg 14 Jaardocument 2014

15 2 IrisZorg en de externe ontwikkelingen 2.1 Reorganisatie IrisZorg is ontstaan uit een lange traditie, maar is zelf nog een jonge organisatie. In 2007 is het huidige IrisZorg ontstaan uit een fusie van instellingen voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Tussen 2006 en 2011 zijn de opbrengsten van IrisZorg gestegen van 56 miljoen naar 96 miljoen. Dit is een stijging van ruim 70 % in een periode van 5 jaar. Idee achter de fusie was de moeilijkste doelgroepen een integrale aanpak te kunnen bieden op het gebied van verslaving, wonen en werken. Na de fusie is veel synergie bereikt, maar een verdergaande integrale, uniforme (gestandaardiseerde) zorgverlening was nog niet gerealiseerd. Daarbovenop kwamen de stelselwijzigingen in de zorg en de krimpende budgetten. In 2014 heeft IrisZorg een organisatiebrede reorganisatie doorgevoerd gericht op anders werken: focus op de corebusiness, zelforganisatie in het zorgbedrijf, standaardisatie en integraal werken waar mogelijk. Bovendien gericht op continuïteit van de bedrijfsvoering en het bouwen van een financieel gezonde organisatie. Reductie van personeel heeft plaatsgevonden, met name in management en ondersteuning. Een directie Zorgverkoop en marketing is ingericht om inkomsten te garanderen. IrisZorg speelde met deze organisatiewijziging in op de veranderende omgeving en verwacht toekomstige veranderingen beter en sneller het hoofd te kunnen bieden. 2.2 Begeleiding door In voor Zorg! IrisZorg heeft ondersteuning van In voor Zorg! gevraagd bij het inrichten van de toekomstbestendige (zorg)organisatie. Het traject was ingrijpend en raakte de totale organisatie. De druk was hoog en het belang groot. In relatief korte tijd moest, naast de dagelijkse werkzaamheden, een visie op zelforganisatie, een nieuw bedrijfsmodel en een andere werkwijze, in de vorm van modules, geïmplementeerd worden. Dit was een enorme uitdaging en vroeg veel van de bestuurders, het management en de medewerkers. De cultuur moest veranderen, waarbij bedrijfsmatig werken hand in hand moest gaan met professionaliteit. In 2014 lag de primaire focus op deze transitie. Op 31 december 2014 is de reorganisatie afgerond. IrisZorg 15 Jaardocument 2014

16 IrisZorg 16 Jaardocument 2014

17 2.3 Samenwerking Ten einde goede zorg te kunnen verlenen werkt IrisZorg lokaal en regionaal samen met diverse ketenpartners: zorgverleners, politie, gemeenten etc. IrisZorg participeert in lokale overleggen als veiligheidshuizen, OGGZplatforms, diverse meldpunten (huiselijk geweld, bemoeizorg) en zorgtafels. Ook wordt op uitvoerend niveau meer en meer samengewerkt met de algemene GGZ in gezamenlijke FACT-teams. IrisZorg participeert in allerlei landelijke verbanden gericht op beleidsbeïnvloeding en is lid van GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie. Het is vooral een taak van de Raad van Bestuur om de vraagstukken die IrisZorg ervaart voor het voetlicht te brengen en landelijk mee te denken over oplossingen. Daarnaast participeert IrisZorg in diverse samenwerkingsverbanden gericht op kennisontwikkeling. Resultaten hiervan zijn beschreven in 2.4. In 2014 werd de samenwerking met de vier externe onderzoeksinstituten voortgezet. Deze vier instituten zijn: NISPA, Impuls (wetenschappelijk onderzoekscentrum voor maatschappelijke zorg van het Radboudumc), Tranzo (Universiteit Tilburg) en het lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg (SMAPZ) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarnaast zijn er ook steeds meer dwarsverbanden met andere onderdelen van de Radboud Universiteit (UMC Radboud). 2.4 Onderzoek IrisZorg faciliteert onderzoek in eigen huis, omdat expertiseontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van zorgverlening aan de doelgroep. Promotieonderzoeken Een promovendus en GZ-psycholoog werkt samen met het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) en het Behavioral Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) gericht op trek en terugval is een bewezen-effectieve behandeling voor posttraumatische stress-stoornissen maar er zijn aanwijzingen dat het mogelijk ook ingezet kan worden bij verslavingen. In 2014 werden een set van klinische protocollen en een training ontwikkeld voor extern gebruik en t.b.v. stimulering van verder onderzoek op dit terrein en startte de dataverzameling van een grote gerandomiseerde trail naar EMDR bij alcoholafhankelijkheid binnen IrisZorg. Een promovendus en verslavingsarts werkt samen met het NISPA. Bij Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) gericht op trek en terugval wordt, middels kleine stroompjes, de werking van een specifiek hersengebied versterkt of juist verzwakt. Mogelijk kan hierdoor de impulscontrole verbeterd of hunkering naar middelen verminderd kunnen worden stond vooral in het teken van voorbereidende werkzaamheden voor een onderzoek naar de effecten en werkingsmechanismen van TMS op trek bij alcoholafhankelijkheid. Opleidingsgebonden praktijkonderzoek Er zijn diverse IrisZorg medewerkers bezig met praktijkonderzoek vanuit hun opleiding tot klinisch psycholoog, verslavingsarts, verpleegkundig specialist of andere specialismen. Daarnaast zijn er ook vaak externe HBO- en WOonderzoeksstagiairs werkzaam. In 2014 zijn twee klinisch psychologen i.o. gestart met respectievelijk onderzoek naar de praktijk en best practice van PTSS behandeling bij verslaafden en therapietrouwheid (treatment fidelity) van CRA therapeuten. Een verpleegkundig specialist deed onderzoek naar besluitvorming rondom het beëindigen van curatieve behandelingen bij chronische alcoholafhankelijkheid. Dit thema krijgt een vervolg in NISPA verband. Ibogaïne onderzoek IrisZorg doet samen met het NISPA, de Radboud Universiteit en Victas onderzoek naar de mogelijke effectiviteit, toepasbaarheid en veiligheid van ibogaïne behandeling bij opiaat afhankelijkheid. Ibogaïne wordt momenteel niet in de reguliere verslavingszorg toegepast wegens gebrek aan onderzoek en potentieel ernstige bijwerkingen. Er zijn gevalsbeschrijvingen van patiënten die er, naar eigen zeggen, veel baat bij hebben gehad. In 2014 is het onderzoeksprotocol, na jaren voorbereiding, goedgekeurd door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Een belangrijke mijlpaal waardoor het eigenlijke onderzoek nu kan beginnen. IrisZorg 17 Jaardocument 2014

18 Onderzoek naar de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) screener IrisZorg heeft in NISPA verband data verzameld voor onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de Nederlandstalige MoCA, een screener voor cognitief functioneren. Doel is om na te gaan of dit een betrouwbaar instrument is om snel een indruk te krijgen van het cognitief functioneren van, vaak nog gebruikende, patiënten wanneer zij zich aanmelden in de verslavingszorg ten behoeve van indicatiestelling voor aanvullende diagnostiek, aanpassingen in de behandeling of eventuele verwijzing. In het najaar van 2014 werd de laatste data verzameld. Momenteel worden de gegevens geanalyseerd voor publicatie en vervolgonderzoek. CRAFT onderzoek In 2014 werden in samenwerking met Tranzo (wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University), voorbereidingen getroffen voor een grote gerandomiseerde studie naar het effect van Community Reinforcement Approach Family Training (CRAFT). Doel is om na te gaan of CRAFT van naasten leidt tot het meer of eerder in behandeling komen van probleemgebruikers die aanvankelijk behandeling weigeren. Daarnaast wordt gekeken naar kosteneffectiviteit en veranderingen in welzijn van naasten. De groep die CRAFT krijgt wordt daarbij vergeleken met een groep die gebruik maakt van een CRAFT zelf-hulp boek en een wachtlijst groep. De dataverzameling start in het voorjaar Jeugdmonitor De Monitor Jeugdverslavingszorg is een doorlopende monitor. Momenteel wordt de monitor geëvalueerd, o.a. door te kijken naar de reeds verzamelde data. Denk bijvoorbeeld aan het beschrijven van kenmerken van de aangemelde jongeren, het in kaart brengen van risicofactoren voor terugval en het voorspellen van behandeluitkomsten en voortijdig ontslag e.d. Hierover zullen vanaf 2015 enkele rapportages en publicaties verschijnen. GHB 2.0 IrisZorg heeft samen met andere organisaties voor verslavingsbehandeling meegewerkt aan de GHB-monitor. Dit leverde drie protocollen op voor ambulante en klinische detoxificatie van GHB en voor spoedeisende hulp. Omdat relatief veel GHB-afhankelijke patiënten na detoxificatie weer terugvallen is in 2014 een nieuwe tweejarige monitor gestart met als hoofdvraag hoe de terugval teruggedrongen kan worden. Een deelvraag betreft de effectiviteit van Baclofen als medische ondersteuning bij terugvalmanagement. Deze monitor wordt gecoördineerd vanuit het NISPA. In januari 2014 werd gestart met de dataverzameling. 2.5 Innovatie IrisZorg Kwaliteitsnorm (IZK) In 2014 heeft IrisZorg haar eigen kwaliteitsnorm gebruikt om het zorgbedrijf in te richten en zorg te verkopen. De IrisZorg Kwaliteitsnorm is een uniek instrument in Nederland en door IrisZorg in twee jaar ontwikkeld. Het geeft een beschrijving van het aanbod van IrisZorg, inclusief de kostprijs. In deze IZK is tevens gestalte gegeven aan het beleid van scheiden wonen en zorg. Op woonvoorzieningen werken teams met niet agogische medewerkers die de cliënten ondersteunen bij hun dagelijks wonen. Een ambulant werkend team levert de specifieke zorg aan de cliënt. De directie Zorgverkoop en marketing heeft de IZK gebruikt in haar zorgverkoop. Omdat IrisZorg goed inzicht heeft in haar product en de kwaliteitsvereisten kregen de verkoopgesprekken inhoud en heeft IrisZorg haar zorg goed kunnen verkopen. 2.6 Bekendheid en toegankelijkheid IrisZorg Toegankelijkheid en wachttijden Met de nieuwe organisatiestructuur is de toegankelijkheid van IrisZorg verbeterd. Eén centrale toegang is gerealiseerd met het inrichten van de afdeling Informatie en Aanmelding (I ena). Informatie en Aanmelding is 24 uur per dag bereikbaar per telefoon of . Cliënten en verwijzers nemen direct contact op met Informatie en Aanmelding en vervolgens start triage of plaatsing. Vanuit Informatie en Aanmelding wordt gestuurd op cliëntlogistiek en wordt de capaciteit aan plaatsen en bedden zoveel mogelijk benut. Interne toeleiding naar zorg vindt plaats vanuit deze plek. IrisZorg 18 Jaardocument 2014

19 Informatie en Aanmelding controleert ook of een cliënt alle benodigde informatie heeft om de zorg te kunnen starten. Een verwijsbrief van de huisarts is een noodzakelijke voorwaarde. In 2014 is veel werk verzet om alle dossiers aan de vereisten te laten voldoen. In 2015 zal IrisZorg zich strikt aan de vereisten houden. IrisZorg houdt zich aan de Treeknorm als het gaat om wachttijden en wachtlijsten. Deze wachttijden zijn helder intern vertaald en managementinformatie wordt gegenereerd. Maandelijks vindt een update plaats van de wachttijden en wachtlijsten op intranet. Wel werd duidelijk dat met de introductie van productieplafonds per zorgverzekeraars voor sommige verzekeraars het plafond werd bereikt. Dit is besproken met de betrokken zorgverzekeraars. De mogelijkheden voor doorstroom van cliënten vanuit woonvoorzieningen en crisisopvang naar woningen in de wijk blijft in vele regio s een punt van zorg. Communicatie Interne en externe communicatie speelde in de reorganisatie een belangrijke rol. Stakeholders zijn uitvoerig geïnformeerd over de reorganisatie bij IrisZorg. Gedurende de reorganisatie is steeds proactief geïnformeerd door middel van persberichten, mails (naar o.a. de wethouders) en de digitale externe nieuwsbrief van IrisZorg. Intern was de communicatie gericht op: informeren, dialoog tot stand brengen, draagvlak creëren en bijdragen aan de omslag in denken en doen die noodzakelijk is om de veranderingen te kunnen realiseren. Medewerkers zijn op verschillende manieren geïnformeerd om de boodschap zo goed mogelijk te laten beklijven: mondeling, digitaal, schriftelijk en audiovisueel. Zo zijn de directeuren alle locaties langsgegaan, zijn er startbijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe teams, is er een film vertoond over de proeftuin zelforganiserende teams, is er een animatie vertoond over alle veranderingen, is een aparte nieuwsbrief ontwikkeld en is in elk nummer van het personeelsblad (Facet) aandacht besteed aan de veranderingen. Naast de communicatie vanuit de Raad van Bestuur en de directies is de horizontale communicatie (tussen medewerkers) en bottom up communicatie (vanuit de werkvloer richting management) gestimuleerd. Op intranet bijvoorbeeld kunnen medewerkers reageren op berichten en zelf berichten plaatsen zonder tussenkomst van een redactie. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. IrisZorg 19 Jaardocument 2014

20 3 Beleid en prestaties De continuïteit van de cliëntenzorg is gedurende de reorganisatie niet in het geding gekomen. De zorg ging gewoon door, ondanks dat de winkel verbouwd werd. Management en medewerkers waren zich hier terdege van bewust. De Cliëntenraad heeft steeds aandacht gevraagd voor de sfeer en het niet moedwillig belasten van cliënten met de zorgen van medewerkers in tijden van verandering. Ook is gericht gecommuniceerd met cliënten over de organisatieveranderingen. Een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad is informeel betrokken geweest bij het uitwerken van de belangrijkste inhoudelijke thema s, die ten grondslag lagen aan de reorganisatie. 3.1 Zorgaanbod Integrale zorg in FACT-teams FACT is de afkorting van het Engelse Flexibel Assertive Community Treatment. IrisZorg FACT-teams kunnen geïntegreerde zorg bieden voor mensen met verslavingsproblematiek en woonproblematiek, doordat in de FACTteams naast behandeling ook begeleiding wordt aangeboden. Dit doen we vanuit een groot multidisciplinair team, waarbij als het nodig is alle hulpverleners betrokken zijn bij de cliënt (shared caseload). De FACT teams werken veel outreachend, ze gaan bij de cliënt thuis op bezoek of spreken hem op de werkplek of op straat. Naast de juiste medische verslavingspsychiatrie behandeling richt het team zich ook op het herstel van de cliënt in zijn maatschappelijke rollen. Ook werk en dagbesteding zijn belangrijke onderwerpen bij dit herstel. IrisZorg heeft negen FACT teams, waarvan er drie zijn gecertificeerd. Daarnaast werken wij in verschillende FACT teams als verslavingsspecialisten voor collega GGz instellingen. Ervaringsdeskundigheid IrisCovery is de naam waaronder cliënten en ex-cliënten actief zijn binnen IrisZorg. Zij zetten hun kennis en ervaringen in ter ondersteuning van anderen, die nog worstelen met hun verslaving en/of problemen met zelfstandig wonen (dakloosheid). Ervaringsdeskundigen hebben in 2014 op vrijwillige basis verschillende activiteiten ontplooid voor cliënten, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van social clubs. Met de Cliëntenraad is afgesproken dat de inzet van ervaringsdeskundigen in 2015 wordt uitgebreid en dat ook betaalde ervaringsdeskundigen worden aangesteld. Het oogmerk is de inzet van ervaringsdeskundigen te borgen binnen het zorgbedrijf. De ontwikkelingen rondom ervaringsdeskundigheid zijn landelijk nog volop in beweging. IrisZorg volgt deze op de voet. Werken in de wijk IrisZorg bood in 2014 activiteiten in de wijk aan, genaamd Iris in de Buurt. Iris in de Buurt was gericht op vroeg signaleren, ondersteunen van mensen uit onze doelgroep met vragen en eventueel verwijzen van deze mensen naar zorg. In zich zelf was Iris in de Buurt succesvol, maar gezien de ontwikkeling naar wijkteams hebben gemeenten de activiteiten anders ingericht en is deze activiteit komen te vervallen. IrisZorg profileert zich naar de wijkteams in de regio s als specialist op het gebied van behandeling en begeleiding van verslaafde personen met complexe problematiek en sluit nauw aan op de wijkteams, POH s en andere locale constructies. BasisGGZ In 2014 zijn 513 patiënten verwezen naar de basis GGZ. Bij een deel hiervan is het om diverse reden niet tot een behandeling gekomen, maar kon enkel een zogenaamde transitie prestatie gefactureerd worden. Er is een start gemaakt met het uitwerken van het behandel aanbod Basis GGZ. In 2014 heeft IrisZorg voldaan aan het Mirro Keurmerk voor de basis GGZ (keurmerk verplicht door Achmea.) Samenwerkingsafspraken met huisartsenketens in Arnhem en Nijmegen zijn geïnitieerd. IrisZorg participeert in het Netwerk Verslavingszorg basis GGZ. 3.2 Kwaliteit en veiligheid Cliënttevredenheidsonderzoek Cliënten geven gemiddeld een 8,2 voor de zorg die zij van IrisZorg ontvangen. Landelijk is dit 8,5. Hierbij dient opgemerkt te worden dat IrisZorg daarbij ook een hoge responspercentage heeft van 39%, landelijk is dit 14%. De hoge respons komt doordat het cliënttevredenheidsonderzoek is gekoppeld aan de Routine Outcome Monitor. Een groot deel van onze cliënten vult bij afsluiting van de behandeling een vragenlijst in. IrisZorg 20 Jaardocument 2014

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Jij en ik... jaarbericht 2014-2015

Jij en ik... jaarbericht 2014-2015 Jij en ik... jaarbericht 2014-2015 Voorwoord 3 Het jaarbericht 2014-2015 van IrisZorg heeft als titel Jij en ik Met Jij en ik bedoelen we onze cliënten, familieleden, medewerkers, onze netwerkpartners,

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Stichting IrisZorg. Arnhem, december 2014. 15 december 2014

Jaardocument 2013. Stichting IrisZorg. Arnhem, december 2014. 15 december 2014 Jaardocument 2013 Stichting IrisZorg 15 december 2014 Arnhem, december 2014 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 15 december 2014 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 15 december 2014 IrisZorg 1 Jaardocument

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Per Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN

Per   Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht Per e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN Bezoekadres: Stadsplateau

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus AD DEVENTER

Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus AD DEVENTER > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus 154 7400 AD DEVENTER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 18 maart 2014 / 1 Indigo Nederland: GBGGZ Direct en dichtbij, geen wachttijden, in de wijk KOP

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

U treft in deze rapportage de resultaten van dit bezoek aan. Deze hebben dan ook betrekking op de locatie Venlo.

U treft in deze rapportage de resultaten van dit bezoek aan. Deze hebben dan ook betrekking op de locatie Venlo. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Vincent van Gogh Verslavingszorg T.a.v. Raad van Bestuur Postbus 5 5800 AA VENRAY Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basissetrisico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Analyse quick scan productie 2016

Analyse quick scan productie 2016 Analyse quick scan productie 2016 Publicatienummer 2016-405 Vormgeving omslag Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2016 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Voorwoord In de

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij

ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij Gecertificeerde zorg voor mensen met met ernstige psychiatrische ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik Arbeidsrehabilitatie Traditionele aanpak: langdurige, stapsgewijze voorbereiding (SV) voorafgaand aan plaatsing in echte

Nadere informatie

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013:

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Van perspectief middels plan naar resultaat! Inleiding Eigenlijk is het feit dat ook 2013 een roerig jaar is geweest, normaler dan het zou zijn als het een rustig

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Dag van de zorglogistiek Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Maarssen, 13 december 2012 René Voesenek en Harm Quax Inhoud Voorstellen Uitdagingen voor de GGZ Stip

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

19 december 2017 nummer: Openbaar. Onderwerp Budgetsubsidie IrisZorg Zorg en Welzijn. Portefeuillehouder B.

19 december 2017 nummer: Openbaar. Onderwerp Budgetsubsidie IrisZorg Zorg en Welzijn. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie IrisZorg 2018 Programma BW-nummer Zorg en Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting IrisZorg biedt opvang, begeleiding en zorg aan mensen die verslaafd en/of dakloos

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 We (cliënten) zijn geen cassettebandje die steeds alles herhaalt" (citaat cliënt) Inleiding Op 10 maart 2016 heeft een bijeenkomst beschermd wonen/cliëntperspectief

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

1 2012 Jaaroverzicht

1 2012 Jaaroverzicht 1 2012 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2012 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 111 Vragen van de leden

Nadere informatie

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Workshop De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Philippe Delespaul FACT Couleur Locale: Op weg naar een regionaal model in de GGZ Evoluon Eindhoven, 28 maart 2013 GGZ gemeente 1ste

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

FOT Beschermd Wonen. d.d

FOT Beschermd Wonen. d.d FOT Beschermd Wonen d.d. 13-06-2017 1 Startdocument BW 2 Kaders van de inkoop beschermd Wonen Inhoudelijk: Visie volgens groeidocument / Dannenberg Realiseren randvoorwaarden een gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Beleidsplan Suïcidepreventie

Beleidsplan Suïcidepreventie Beleidsplan Suïcidepreventie 2015-2017 Auteur: R. Heukels Functie: Voorzitter beleidscommissie Suïcidepreventie Datum: 1 November 2016 GGZ Drenthe Beleid Status: Vastgesteld Vastgesteld door: Directie

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring Behandeling van verslaving en comorbiditeit de Noord Nederlandse ervaring Gent 14 nov2014 Primaire problematiek naar voorkomen in bevolking en % in behandeling 1 Setting van hulp in VZ VNN 34 ambulante

Nadere informatie

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Improving Mental Health by Sharing Knowledge (Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Congres sociale verslavingszorg 12 juni 2013 Laura Neijmeijer Doelgroep: mensen met langdurende of blijvende ernstige

Nadere informatie

Actieplan Alcoholzorg. verslag activiteiten over het jaar 2003

Actieplan Alcoholzorg. verslag activiteiten over het jaar 2003 Actieplan Alcoholzorg verslag activiteiten over het jaar 2003 september 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN...4 3. RESULTATEN VAN HET TWEEDE JAAR ACTIEPLAN ALCOHOLZORG...5

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact Radix Forensisch FACT U bent aangemeld bij Forensisch FACT van Radix door reclassering of een hulpverleningsinstelling. Radix is een onderdeel van Mondriaan, een

Nadere informatie

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009 Wachttijden in ggz-instellingen 2008 GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: 2009-353 juni 2009 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES...3 2 INVENTARISATIE WACHTLIJSTEN GGZ-INSTELLINGEN...4 2.1

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Specialistische jeugdhulp vanaf 2018 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd voor kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning binnen de jeugdhulp

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2014 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Verbeterplan. Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief. FACT-teams Flevoland

Verbeterplan. Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief. FACT-teams Flevoland Verbeterplan Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief FACT-teams Flevoland Inleiding Almere, februari 2016 L.s., Het behandelteam van het programma sociale psychiatrie (Fact teams 1,2,3,4) hebben

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie