Codeboek ZOOM-Database Zelfredzaamheid-Matrix: Ontwikkeling Onderzoek en Monitoring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Codeboek ZOOM-Database Zelfredzaamheid-Matrix: Ontwikkeling Onderzoek en Monitoring"

Transcriptie

1 Codeboek ZOOM-Database Zelfredzaamheid-Matrix: Ontwikkeling Onderzoek en Monitoring Tabel Cliënt eigenschappen : onveranderlijke eigenschappen van de cliënt. Nr Naam variabele in ZOOM- Database 1 bsn Unieke BSN, wordt vervolgens door middel van algoritme door ZorgTTP versleuteld 2 client_leeftijd Leeftijd van cliënt tijdens de eerste ZRM in ZOOM Omschrijving van de variabele Antwoordcategorieën Omschrijving van de antwoordcategorieën 3 client_gs Geslacht van de cliënt 1=man; 2=vrouw 4 herkomstgroepering Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf Het geboorteland van de cliënt geldt als herkomstgroepering, tenzij de cliënt in Nederland is geboren, maar één of beide ouders in een ander land dan Nederland. Als de cliënt in Nederland is geboren, maar de moeder van de cliënt is in een ander land dan Nederland geboren, geldt het geboorteland van de moeder als herkomstgroepering. Indien de moeder ook in Nederland is geboren, geldt het geboorteland van de vader als herkomstgroepering, indien dit geboorteland anders is dan Nederland. 1=12-17; 2=18-22; 3=23-24; 4=25-26; 5=27-29; 6=30-34; ; 8=40-44; 9=45-49; 10=50-54; 11=55-59; 12=60-64; 13=65-66; 14=67-69; 15=70-74; 16=75-79; 17=80+ 1=Nederland; 2=Turkije; 3=Marokko; 4=Suriname; 5=Nederlandse Antillen of Aruba; 6=oude EU lidstaten anders dan Nederland; 7=nieuwe EU lidstaten; 8=overig westers land; 9=overig nietwesters land Oude EU lidstaten= Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, Finland, Oostenrijk, Zweden Nieuwe EU lidstaten= Grieks Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië Overig westers land= een van de landen in Europa die niet tot de EU behoren (en exclusief Turkije), een van de landen in Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan. 5 generatie Nadere onderscheiding van de 1= eerstegeneratieallochtoon Eerstegeneratieallochtoon= 1

2 allochtone bevolking 2=tweedegeneratieallochtoon 3= autochtoon cliënt met een geboorteland anders dan Nederland. 6 nationaliteit Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap) 1=Nederlandse; 2=Europese; 3=overige Tweedegeneratieallochtoon= cliënt met geboorteland Nederland maar met een vader of moeder die in een ander land geboren is dan Nederland. Autochtoon= cliënt van wie beide ouders in Nederland zijn geboren. Personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt in statistische overzichten aan personen die meerdere nationaliteiten hebben, slechts één nationaliteit toegekend. Daartoe worden prioriteringsregels gesteld. Die komen erop neer dat iemand met de Nederlandse nationaliteit in de statistiek steeds Nederlander is. Voor mensen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, geldt de volgorde: nationaliteit van een staat binnen de Europese Unie, overige. Europese nationaliteit: nationaliteit van een staat binnen de Europese Unie ( Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, Finland, 2

3 Oostenrijk, Zweden, Grieks Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië Tabel Cliënt situatie : veranderlijke eigenschappen van de cliënt. Nr Naam variabele in ZOOM- Database Omschrijving van de variabele Antwoordcategorieën Omschrijving van de antwoordcategorieën 7 situatie_leeftijd Leeftijd van de cliënt op het moment dat hij de ZRM invult. 8 situatie_dtm Datum waarop de situatie van de cliënt, zoals die beschreven wordt in deze tabel, is uitgevraagd 1=12-17; 2=18-22; 3=23-24; 4=25-26; 5=27-29; 6=30-34; ; 8=40-44; 9=45-49; 10=50-54; 11=55-59; 12=60-64; 13=65-66; 14=67-69; 15=70-74; 16=75-79; 17=80+ YYYY/MM/DD 9 situatie_wn Woonsituatie van de cliënt 1= eigen huur- of koopwoning; 2=woning op naam van instelling; 3=afdeling in een instelling; 4=inwonend; 5=dakloos Leeftijd is datum van het invullen van de ZRM (zie variabele 94: zrm_dtm) minus geboortedatum van de cliënt. Omschrijving van het jaar in vier cijfers, omschrijving van de maand in twee cijfers, omschrijvig van de dag in twee cijfers Huurwoning= cliënt woont in een zelfstandige huurwoning Koopwoning= cliënt woont in een zelfstandige koopwoning Woning op naam van een instelling= cliënt woont in een zelfstandige woning die geleverd is door en op naam staat van een instelling Afdeling in een instelling= cliënt woont intramuraal in een instelling. Hieronder valt ook detentie of een RIBW Inwonend= permanent of tijdelijk (maar tenminste de afgelopen 30 dagen) 3

4 inwonend bij familie of vrienden 10 situatie_postcode 4 cijfers van de postcode van de XXXX huidige woning/verblijfsplaats van de cliënt 11 situatie_bs Burgerlijke staat van de cliënt 1=ongehuwd; 2=gescheiden of weduwe of weduwnaar; 3=partnerschap of gehuwd Dakloos= cliënt is feitelijk dakloos: cliënt moet elke dag opnieuw een slaapplek zoeken buiten op straat, in een nachtopvang of bij familie of vrienden Ongehuwd= nooit gehuwd geweest en nooit geregistreerd partner geweest 12 situatie_zv Heeft de cliënt een zorgverzekering, wat wil zeggen in ieder geval een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. 13 situatie_hh Huishouden. Aantal mensen waarmee de cliënt een huishouden deelt (bijvoorbeeld een keuken en/of 1=ja; 2=nee 1=eenpersoons huishouden; 2=tweepersoons huishouden; 3=driepersoons huishouden; Gescheiden= gescheiden na wettig huwelijk of partnerschap Weduwe/ weduwnaar= verweduwd na een wettig huwelijk of partnerschap Partnerschap= burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap Gehuwd= wettig gehuwd Een meerpersoons huishouden kan een afdeling in een instelling betreffen. 4

5 badkamer) 14 situatie_zw Is de cliënt, indien vrouw, zwanger? 1=ja; 2=nee 15 situatie_kindtot18 Is de cliënt als ouder of voogd verantwoordelijk voor kinderen onder de 18 jaar oud? 16 situatie_diagnose Indien aanwezig: de hoofddiagnose van de cliënt op as1 of as 2 volgens de DSM-IV classificatie 17 situatie_cv Cognitief vermogen. Is het cognitief vermogen van de cliënt beperkt? 18 situatie_tb_spreken Heeft de cliënt een taalbeperking met 1=ja; 2=nee 4=vierpersoons huishouden; 5=vijfpersoons huishouden; 6=zes of meer personen in het huishouden 1=ja voor kinderen van 0-12; 2=ja voor kinderen van 13-18; 3=ja voor zowel kinderen van 0-12 als voor kinderen van 13-18; 4= ja voor kinderen <18 indien leeftijdscategorieën onbekend zijn; 5=nee 1=stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnostiseerd worden; 2=delirium, dementia en amnestische en andere cognitieve stoornissen; 3=psychische stoornissen door een somiatische aandoening; 4=aan middelen gebonden stoornissen; 5=schizofrenie en andere psychotische stoornissen; 6=stemmingsstoornissen; 7=angststoornissen; 8=somatoforme stoornissen; 9=stoornissen in de impulsbeheersing, niet elders geclassificeerd; 10=aanpassingsstoornissen; 11=persoonlijkheidsstoornissen; 12=dissociatieve stoornissen; 13=nagebootste stoornissen, seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen, eetstoornissen, slaapstoornissen; 14=andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 1=beperkt; 2=mogelijk beperkt; 3=niet beperkt 5

6 betrekking tot Nederlands spreken? 19 situatie_tb_verstaan Heeft de cliënt een taalbeperking met betrekking tot Nederlands verstaan? 20 situatie_tb_lezen Heeft de cliënt een taalbeperking met betrekking tot Nederlands lezen? 21 situatie_tb_schrijven Heeft de cliënt een taalbeperking met betrekking tot Nederlands schrijven? 22 situatie_tb_algemeen Heeft de cliënt een taalbeperking met betrekking tot het Nederlands? (alleen indien onbekend is of deze taalbeperking spreken, verstaan, lezen of schrijven betreft) 23 situatie_beperkt_zelfredzaam Beperkt zelfredzaam is een criterium voor het ontvangen van een geïntegreerd zorgaanbod vanuit de MO. 24 situatie_stad_binding Er worden drie aspecten betrokken bij de vaststelling of iemand binding heeft met de regio van desbetreffende stad: regiobinding, zorgkader en sociaal netwerk. Deze aspecten wegen even zwaar. 25 situatie_bestemmingen Kunnen bestemmingen buitenshuis worden bereikt? Inzicht in de mate waarin de persoon in staat is om bestemmingen buitenshuis te bereiken. Voorbeelden van bestemmingen zijn de (klein)kinderen, familie en vrienden, winkels, de supermarkt of de georganiseerde dagbesteding. 26 situatie_hulpbijbestemming Heeft de cliënt hulp of hulpmiddelen bij bereiken bestemming? Vormen van hulp en hulpmiddelen waarvan gebruik kan worden gemaakt indien een persoon (sommige) bestemmingen niet kan bereiken. 1=ja; 2=nee 1=ja; 2=nee 1=ja; 2=nee 1=ja; 2=nee 1=ja; 2=nee 1=ja; 2=nee 1=alle; 2=niet alle; 3=geen 1=ja, hulp van persoon; 2=ja, hulpmiddelen; 3=ja, hulp van persoon en hulpmiddelen; 4=nee Hulp van een persoon, bijvoorbeeld familie, vrienden, professionele hulpverleners of vrijwilligers Hulpmiddelen= bijvoorbeeld een rollator, een scootmobiel, een navigatiesysteem, een 6

7 27 situatie_vrijgesteld Vrijgesteld van arbeid: wanneer een persoon vrijgesteld is van het verrichten van betaalde arbeid (bijvoorbeeld in verband met leeftijd of een beperking). 28 situatie_hulp_finan Aanwezige hulp op het domein Financiën 29 situatie_hulp_dagbesteding Aanwezige hulp op het domein Dagbesteding 1=ja, pensioengerechtigd; 2=ja, volledig arbeidsongeschikt; 3=nee OV-coach app of aanvullend openbaar vervoer 7

8 30 situatie_hulp_huisvesting Aanwezige hulp op het domein Huisvesting 31 situatie_hulp_huisrelaties Aanwezige hulp op het domein Huiselijke relaties 8

9 32 situatie_hulp_geestelijke_gz Aanwezige hulp op het domein Geestelijke gezondheid 33 situatie_hulp_lichamelijke_gz Aanwezige hulp op het domein Lichamelijke gezondheid 9

10 34 situatie_hulp_verslaving Aanwezige hulp op het domein Verslaving 35 situatie_hulp_adl Aanwezige hulp op het domein ADLvaardigheden 10

11 36 situatie_hulp_sonet Aanwezige hulp op het domein Sociaal netwerk 37 situatie_hulp_maatpart Aanwezige hulp op het domein Maatschappelijke participatie 11

12 38 situatie_hulp_justitie Aanwezige hulp op het domein Justitie 39 situatie_hulp_ouderschap_lichverzo Aanwezige hulp op het aanvullende Ouderschapsdomein "Lichamelijk verzorging" 12

13 40 situatie_hulp_ouderschap_seo Aanwezige hulp op het aanvullende Ouderschapsdomein "Sociaalemotionele ondersteuning" 41 situatie_hulp_ouderschap_scholing Aanwezige hulp op het aanvullende Ouderschapsdomein "Scholing" 13

14 42 situatie_hulp_ouderschap_opvang Aanwezige hulp op het aanvullende Ouderschapsdomein "Opvang" 43 situatie_hulp_tijdsbesteding Aanwezige hulp op het aanvullende domein "Tijdsbesteding" 44 situatie_gebied Gebied binnen de gemeente waar 14

15 cliënt woonachtig is Tabel Beoordelaar eigenschappen/ situatie : kenmerken van de beoordelaar die de ZRM heeft gescoord. Nr Naam variabele in ZOOM- Database Omschrijving van de variabele Antwoordcategorieën Omschrijving van de antwoordcategorieën 45 naam_persnum Naam of personeelsnummer van de naam of personeelsnummer, vrije tekst beoordelaar die de ZRM heeft gescoord 46 functie Functie van de beoordelaar die de ZRM heeft gescoord 1=maatschappelijk werker; 2=verpleegkundige; 3=klantmanager van de sociale dienst; 4=woonbegeleider; 5=arts; 6=psycholoog; 7=cliënt 8=medewerker 47 jaren_in_functie Aantal jaren dat de beoordelaar die de ZRM heeft gescoord, werkzaam is in de huidige functie 48 opleidingsnivo Opleidingsniveau van de beoordelaar die de ZRM heeft gescoord 49 ZRM_training Heeft de beoordelaar die de ZRM heeft gescoord, een gecertificeerde ZRM training gevolgd? ct ish; 9=overig numeriek 1=mbo-2; 2=mbo-3; 3=mbo-4; 4=hbo; 5=academisch 6=lager dan mbo-2 1=ja; 2=nee Jaren in functie is datum van het invullen van de ZRM (zie variabele 94: zrm_dtm) datum in dienst treding in huidige functie Tabel Beoordeling gevolg en interventie : Welke interventies zijn gewenst naar aanleiding van de huidige beoordeling? Nr Naam variabele in ZOOM- Database Omschrijving van de variabele Antwoordcategorieën Omschrijving van de antwoordcategorieën 50 interventie_dtm De datum waarop de interventie gepland is. YYYY/MM/DD 51 interventie_naam Naam of omschrijving van een interventie die naar aanleiding van de ZRM gepland is en die niet in deze tabel genoemd wordt 52 huisvesting_vha Huisvesting: voorkomen huurachterstand. Er is een intentie tot Vrije tekst Omschrijving van het jaar in vier cijfers, omschrijving van de maand in twee cijfers, omschrijvig van de dag in twee cijfers 15

16 het uitvoeren van een interventie op het gebied van het voorkomen van huurachterstand (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 53 huisvesting_vdhu Huisvesting: voorkomen dreigende huisuitzetting. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van het voorkomen van dreigende huisuitzetting (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 54 huisvesting_veroverlast Huisvesting: verminderen overlastproblemen. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van het verminderen van overlastproblemen (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 55 huisvesting_verwonver Huisvesting: verminderen woningvervuiling. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van het verminderen van woningvervuiling (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 56 huisvesting_mo Huisvesting: maatschappelijke opvang. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van het regelen van maatschappelijke opvang (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 57 sociaal_sonet Sociaal: opbouwen en vasthouden van sociaal netwerk. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van het opbouwen en vasthouden van een sociaal netwerk (te 16

17 vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 58 sociaal_instanties Sociaal: omgaan met instanties. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van het omgaan met instanties (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 59 sociaal_opvoeding Sociaal: opvoeding van kind. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van de opvoeding van een kind (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 60 sociaal_conflicten Sociaal: omgaan met conflicten. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van het omgaan met conflicten (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 61 ADL_huistaken ADL: huishoudelijke taken en koken. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van huishoudelijke taken en koken (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 62 ADL_admin ADL: administratie. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van administratie (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 63 ADL_lezen_schrijven ADL: lezen en schrijven. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van lezen en schrijven (te vinden op het Aanmeld en 17

18 Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 64 ADL_beheersingNL ADL: beheersing van de Nederlandse taal. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van de beheersing van de Nederlandse taal (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 65 Finan_inkomen Financiën: aanvragen van een inkomen. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van het aanvragen van een inkomen (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 66 Finan_budget Financiën: budgetteren. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van budgetteren (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 67 Finan_inkbeheer Financiën: inkomensbeheer. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van inkomensbeheer (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 68 Finan_schuldbemid Financiën: schuldbemiddeling. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van schuldbemiddeling (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 69 lichamelijk_verpl Lichamelijk: verpleging. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van lichamelijke verpleging (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) 18

19 voor de maatschappelijke opvang) 70 lichamelijk_medicatie Lichamelijk: hulp bij gebruik medicatie. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van hulp bij het gebruik van medicatie voor lichamelijke problemen (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 71 lichamelijk_rolstoel Lichamelijk:aanpassing ivm rolstoelgebruik. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van aanpassingen in verband met rolstoelgebruik (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 72 geestelijk_aog Geestelijk: algemene ondersteunende gesprekken. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van algemene ondersteunende gesprekken voor de geestelijke gezondheid (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 73 geestelijk_abggz Geestelijk: ambulante behandeling GGZ. Er is een intentie tot het uitvoeren van een ambulante behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (te vinden op het Aanmeld en Diagnose (ADF) formulier) 74 geestelijk_ibggz Geestelijk: intramurale behandeling GGZ. Er is een intentie tot het uitvoeren van een intramurale behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 75 geestelijk_behmed Geestelijk: beheer medicatie. Er is een intentie tot het uitvoeren van een interventie op het gebied van het beheer 19

20 van medicatie voor geestelijke gezondheidsproblemen (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 76 verslaving_ab Verslaving: ambulante behandeling. Er is een intentie tot het uitvoeren van een ambulante behandeling binnen de verslavingszorg (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 77 verslaving_detox Verslaving: detox. Er is een intentie tot het uitvoeren van een detox behandeling binnen de verslavingszorg (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 78 verslaving_klinverbeh Verslaving: klinische vervolgbehandeling. Er is een intentie tot het uitvoeren van een klinische vervolgbehandeling binnen de verslavingszorg (te vinden op het Aanmeld en Diagnose formulier (ADF) voor de maatschappelijke opvang) 79 verslaving_sbo Verslaving indien soort behandeling onbekend is. Er is een intentie tot het uitvoeren van een behandeling op het gebied van de verslavingszorg, maar het is onbekend wat voor een soort behandeling 80 verwijzing_ggz Cliënt wordt verwezen naar de GGZ 81 verwijzing_verslavzorg Cliënt wordt verwezen naar de verslavingszorg 82 verwijzing_mo Cliënt wordt verwezen naar de maatschappelijke opvang 83 verwijzing_md Cliënt wordt verwezen naar de maatschappelijke dienstverlening 84 verwijzing_sd Cliënt wordt verwezen naar de sociale 20

21 dienst 85 verwijzing_ggd Cliënt wordt verwezen naar de GGD 86 verwijzing_huisarts Cliënt wordt verwezen naar de huisarts 87 verwijzing_wmo Cliënt wordt verwezen naar een WMOloket 88 DWI_Uitstroomteam DWI Verwezen naar uitstroomteam 89 DWI_RBA_regulier DWI Verwezen naar RBA regulier 90 DWI_RBA_werkempow DWI Verwezen naar RBA werk en empowerment 91 DWI_Kanscafe DWI Verwezen naar kanscafe 92 DWI_Onvoldpart DWI Advies wordt gegeven: onvoldoende participatie stadsdeel, er is een intentie tot het stimuleren van de participatie 93 DWI_Trede_1 DWI Wordt ingedeeld in trede 1 Tabel ZRM : Kenmerken en scores van de ZRM. Nr Naam variabele in ZOOM- Database Omschrijving van de variabele Antwoordcategorieën Omschrijving van de antwoordcategorieën 94 zrm_dtm Datum waarop de ZRM is gescoord YYYY/MM/DD Omschrijving van het jaar in vier cijfers, omschrijving van de maand in twee cijfers, omschrijvig van de dag in twee cijfers 95 finan ZRM score op het domein Financiën 1;2;3;4;5 Score op de ZRM 96 dagbesteding ZRM score op het domein 1;2;3;4;5 Score op de ZRM Dagbesteding 97 huisvesting ZRM score op het domein Huisvesting 1;2;3;4;5 Score op de ZRM 98 huisrelaties ZRM score op het domein Huiselijke 1;2;3;4;5 Score op de ZRM relaties 99 geestelijke_gz ZRM score op het domein Geestelijke 1;2;3;4;5 Score op de ZRM gezondheid 100 lichamelijke_gz ZRM score op het domein Lichamelijke 1;2;3;4;5 Score op de ZRM gezondheid 101 verslaving ZRM score op het domein Verslaving 1;2;3;4;5 Score op de ZRM 102 adl ZRM score op het domein ADLvaardigheden 1;2;3;4;5 Score op de ZRM 103 sonet ZRM score op het domein Sociaal 1;2;3;4;5 Score op de ZRM 21

22 netwerk 104 maatpart ZRM score op het domein Maatschappelijke participatie 1;2;3;4;5 Score op de ZRM 105 justitie ZRM score op het domein Justitie 1;2;3;4;5 Score op de ZRM 106 ouderschap_lichverzo ZRM score op het aanvullende Ouderschapsdomein "Lichamelijk verzorging". 1;2;3;4;5 Score op de aanvullende ZRM supplement Ouderschap 107 ouderschap_seo ZRM score op het aanvullende Ouderschapsdomein "Sociaalemotionele ondersteuning". 108 ouderschap_scholing ZRM score op het aanvullende Ouderschapsdomein "Scholing". 109 ouderschap_opvang ZRM score op het aanvullende Ouderschapsdomein "Opvang". 110 tijdsbesteding ZRM score op het aanvullende domein "Tijdsbesteding" 1;2;3;4;5 Score op de aanvullende ZRM supplement Ouderschap 1;2;3;4;5 Score op de aanvullende ZRM supplement Ouderschap 1;2;3;4;5 Score op de aanvullende ZRM supplement Ouderschap 1;2;3;4;5 Score op de aanvullende ZRM supplement Tijdsbesteding Tabel Doel ZRM : Kenmerken en scores van de ZRM doelen die gesteld worden. Nr Naam variabele in ZOOM- Database Omschrijving van de variabele Antwoordcategorieën Omschrijving van de antwoordcategorieën 111 dzrm_dtm_gesteld Datum waarop een doel ZRM is gesteld YYYY/MM/DD Omschrijving van het jaar in vier cijfers, omschrijving van de maand in twee cijfers, omschrijvig van de dag in twee cijfers 112 dzrm_dtm_gerealiseerd Datum waarop een doel ZRM gerealiseerd dient te zijn 113 dfinan Doel ZRM score op het domein Financiën 114 ddagbesteding Doel ZRM score op het domein Dagbesteding 115 dhuisvesting Doel ZRM score op het domein Huisvesting 116 dhuisrelaties Doel ZRM score op het domein Huiselijke relaties YYYY/MM/DD Omschrijving van het jaar in vier cijfers, omschrijving van de maand in twee cijfers, omschrijvig van de dag in twee cijfers 22

23 117 dgeestelijke_gz Doel ZRM score op het domein Geestelijke gezondheid 118 dlichamelijke_gz Doel ZRM score op het domein Lichamelijke gezondheid 119 dverslaving Doel ZRM score op het domein Verslaving 120 dadl Doel ZRM score op het domein ADLvaardigheden 121 dsonet Doel ZRM score op het domein Sociaal netwerk 122 dmaatpart Doel ZRM score op het domein Maatschappelijke participatie 123 djustitie Doel ZRM score op het domein Justitie 124 douderschap_lichverzo Doel ZRM score op het aanvullende Ouderschapsdomein "Lichamelijk verzorging". 125 douderschap_seo Doel ZRM score op het aanvullende Ouderschapsdomein "Sociaalemotionele ondersteuning". 126 douderschap_scholing Doel ZRM score op het aanvullende Ouderschapsdomein "Scholing". 127 douderschap_opvang Doel ZRM score op het aanvullende Ouderschapsdomein "Opvang". 128 dtijdsbesteding Doel ZRM score op het aanvullende domein "Tijdsbesteding" Tabel Beoordeling eigenschappen/ situatie : eigenschappen van de situatie waarin de ZRM gescoord wordt. Nr Naam variabele in ZOOM- Database Omschrijving van de variabele Antwoordcategorieën Omschrijving van de antwoordcategorieën 129 type_beoordeling Met welk doel wordt de ZRM gescoord? 1=screening; 2=intake; 3=tussentijdse evaluatie; 4=eind evaluatie; 5=monitoring; Screening= het scoren van de ZRM om te bepalen of de cliënt tot de doelgroep van een behandeling behoort Intake= het scoren van de ZRM als 0-meting voor een behandeling van een cliënt 23

24 130 Infobron Hoe is de informatie verkregen waarop de scores van de ZRM gebaseerd zijn? 131 HoNOS Is er, aanvullend op de ZRM, een "Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) gescoord? 132 CAN_SAS Is er, aanvullend op de ZRM, een Camberwell Assessment of Need (CAN(-SAS)) gescoord? 133 IQ_test Is er, aanvullend op de ZRM, een cognitieve test gedaan? 134 MANSA Is er, aanvullend op de ZRM, een Manchaster Short Assessment of quality of life (MANSA) gescoord? 135 MATE Is er, aanvullend op de ZRM, een Meten van Addictie voor Triage en 1=rechtstreeks van de cliënt; 2=andere bron dan cliënt; 3= zowel rechtstreeks met cliënt als via een andere bron 1=ja; 2=voor zover bekend niet 1=ja; 2=voor zover bekend niet 1=ja; 2=voor zover bekend niet 1=ja; 2=voor zover bekend niet 1=ja; 2=voor zover bekend niet Tussentijdse evaluatie= het scoren van de ZRM als tussentijds evaluatie van de behandeling van een cliënt Eind evaluatie= het scoren van een ZRM als eind evaluatie van een behandeling van een cliënt Monitoring= het scoren van de ZRM ten behoeve van het monitoren de zelfredzaamheid van een groep cliënten Rechtstreeks van de cliënt= de informatie voor het scoren van de ZRM is verkregen uit face-to-face contact of telefonisch contact met de cliënt Andere bron dan de cliënt= de informatie voor het scoren van de ZRM is verkregen via een andere bron dan de cliënt zelf, bijvoorbeeld uit administratieve systemen of van collega s 24

25 Evaluatie (MATE) gescoord? 136 BPRS Is er, aanvullend op de ZRM, een Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) gescoord? 137 L_QoL Is er, aanvullend op de ZRM, een L- Quality of Life (L-QoL) gescoord? 138 K_10 Is er, aanvullend op de ZRM, een Kessler Psychological Distress Scale (K-10) gescoord? 139 ASI Is er, aanvullend op de ZRM, een Addiction Severity Index (ASI) gescoord? 140 GAF Is er, aanvullend op de ZRM, een Global Assessment of Functioning (GAF) gescoord? 141 participatie_meting Is er, aanvullend op de ZRM, een instrument gescoord dat de participatie meet? 1=ja; 2=voor zover bekend niet 1=ja; 2=voor zover bekend niet 1=ja; 2=voor zover bekend niet 1=ja; 2=voor zover bekend niet 1=ja; 2=voor zover bekend niet 1=ja; 2=voor zover bekend niet Tabel Instelling eigenschappen : kenmerken van de instelling waar de ZRM gescoord is. Nr Variabele Omschrijving van de variabele Antwoordcategorieën Omschrijving van de antwoordcategorieën 142 naam Naam van de instelling waar de ZRM is tekst gescoord 143 postcode Postcode van de instelling waar de XXXXAA ZRM is gescoord 144 type Type instelling waar de ZRM is gescoord 145 organ_eenheid Naam van de organisatorische eenheid binnen de instelling waar de ZRM is gescoord 146 land Land waar de instelling gevestigd is waar de ZRM is gescoord 1=GG(&G)D; 2=GGZ; 3=MO; 4=MADI; MO= maatschappelijke opvang 5=sociale dienst 6=overig MADI= maatschappelijke dienstverlening tekst Bijvoorbeeld werkplein (DWI Amsterdam), merk (Arkin), crisisdienst (GGZ InGeest) etc. landencodes Zie bijgevoegde tabel in bijlage 1 Tabel Bron : gemeente en/of instelling waar de ZRM gescoord is. Nr Variabele Omschrijving van de variabele Antwoordcategorieën Omschrijving van de 25

26 147 bron_omschrijving Herkomst van gegevens 1=Amsterdam CTMO; 2=Amsterdam DWI; 3=Amsterdam MGGZ; 4=Rotterdam CO; 5=Rotterdam COJ; 6=Rotterdam LZN; 7=Den Haag CCP; 8=Utrecht PP; 9=Leeuwarden antwoordcategorieën Extra toevoeging aan csv bestand Nr Variabele Omschrijving van de variabele Antwoordcategorieën Omschrijving van de antwoordcategorieën 148 upfile Data afkomstig van stad/instelling/organisatie Algemene aanvullende afspraken Doel_BronStad_BronInstelling_Type_ Datum_Volgnummer.csv Doel= Ontvanger van de data, dus GGDAmsterdam BronStad= Typering van de afzender, dus Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, DenHaag BronInstelling=Typering van de instelling, dus GGDAmsterdam, GemeenteRotterdam Type=ZOOM Datum=Dag van aanmaak of verzending Volgnummer= Start met 01, bij volgende aanlevering ophogen met 1 Data wel beschikbaar maar past niet bij een variabele of categorie van een variabele in ZOOM-Database: 99 wordt ingevuld. BSN, zrm_dtm en upfile zijn verplichte variabelen. De namen van deze variabelen in kolom 2 moeten letterlijk overgenomen worden. Variabele naam_persnum noteren in gehele voornaam, gehele achternaam, beide met hoofdletters. Indien de voornaam onbekend is dan de eerste letter van de voornaam in hoofdletter, punt, spatie gehele achternaam met hoofdletter. Interventies in de tabel Beoordeling gevolg en interventie worden ingelezen in ZOOM indien deze gepland zijn 30 dagen voor of tot en met 90 dagen na de 26

27 zrm_dtm. Variabelen uit de tabel Client situatie wordt per variabele eerst gekeken of deze op dezelfde dag zijn gescoord als de ZRM. Indien dit niet het geval is worden alleen die variabelen ingelezen in ZOOM als deze variabelen gescoord zijn 90 dagen voor of tot en met 30 dagen na de zrm_dtm. Ze worden gekoppeld aan de in tijd dichtst bijzijnde ZRM. Doel ZRM s worden ingelezen in ZOOM indien dzrm_dtm_gesteld 1 week voor of tot en met 90 dagen na zrm_dtm worden gescoord, deze worden gekoppeld aan de in tijd dichtst bijzijnde ZRM. 27

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom Zelfredzaamheid-matrix Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom 4 februari 2015 Zelfredzaamheid-matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende

Nadere informatie

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang IJsselland Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang Waarvoor is dit formulier? Wilt u zich melden voor beschermd wonen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-Matrix. Volledige en telbare beoordeling van cliënten

Zelfredzaamheid-Matrix. Volledige en telbare beoordeling van cliënten Zelfredzaamheid-Matrix Volledige en telbare beoordeling van cliënten Wat is de Zelfredzaamheid-Matrix? Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid is: Het zelf realiseren van een acceptabel niveau op belangrijke domeinen

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) 2 Hieronder worden

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Aanmeldformulier Beschermd wonen Flevoland GGD Flevoland

Aanmeldformulier Beschermd wonen Flevoland GGD Flevoland Aanmeldformulier Beschermd wonen Flevoland GGD Flevoland Gegevens verwijzer Verwijzende instantie Contactpersoon Functie Straat Huisnummer Postcode Plaats Telefoonnummer Emailadres Te bereiken op Maandag

Nadere informatie

WIE IS HET? LVB & Zelfredzaamheid: Een vergelijking tussen 010 & 020. Marie-Jolette Luijks & Leonie Harwig Symposium 2 juli 2015

WIE IS HET? LVB & Zelfredzaamheid: Een vergelijking tussen 010 & 020. Marie-Jolette Luijks & Leonie Harwig Symposium 2 juli 2015 WIE IS HET? LVB & Zelfredzaamheid: Een vergelijking tussen 010 & 020 Marie-Jolette Luijks & Leonie Harwig Symposium 2 juli 2015 Programma workshop Aanleiding onderzoek Doelgroep: Over wie hebben we het?

Nadere informatie

Melding Beschermd wonen en begeleiding

Melding Beschermd wonen en begeleiding Melding Beschermd wonen en begeleiding Uw gegevens Voornaam Dit formulier kunt u samen met uw hulpverlener digitaal invullen en opslaan voor uw administratie. Daarna verstuurt uw hulpverlener de melding

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 De gemeenschap van mijn overgrootvader vormt een van oudste minderheidsgroepen

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d :

I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven

Nadere informatie

Spiegelrapportage 2010

Spiegelrapportage 2010 Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Spiegelrapportage 2010 Psycholoog: 00000000 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Resultaatgericht werken in het sociaal domein

Resultaatgericht werken in het sociaal domein Resultaatgericht werken in het sociaal domein Eigen kracht, schalen met de klant Bepalen van de eigen kracht -Gebruik eens een schaalvraag! Wat is een schaalvraag? Hoe zet je een schaalvraag in? Netwerk

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Deze tijdslijn illustreert het verhaal van de Europese Unie. U kunt de tijdslijn in verschillende stukken afdrukken

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal Tariefplan: Kruidvat Helder * Je kan je niet meer aanmelden voor dit tariefplan. * Het tariefplan: 'Kruidvat Helder' maakt gebruik van vier verschillende bundels. Namelijk: de 'Kruidvat Helder 200 Bundel',

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

[bsn, naam ] WIJZE WAAROP VRAAG IS BINNENGEKOMEN GEZINSLEDEN CASUS VERANTWOORDELIJKE. Versie 9 mei 2016 Pagina 1 van 13 KANAAL DATUM GEMEENTE

[bsn, naam ] WIJZE WAAROP VRAAG IS BINNENGEKOMEN GEZINSLEDEN CASUS VERANTWOORDELIJKE. Versie 9 mei 2016 Pagina 1 van 13 KANAAL DATUM GEMEENTE WIJZE WAAROP VRAAG IS BINNENGEKOMEN KANAAL DATUM GEMEENTE VRAAG BIJ AANMELDING GEZINSLEDEN CASUS VERANTWOORDELIJKE ACHTERNAAM VOORVOEGSELS VOORLETTERS VOORNAMEN BSN GESLACHT GEBOORTEDATUM STRAATNAAM NUMMER

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan gratis naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Programma In-ZOOMdag Woensdag 25 mei 2016

Programma In-ZOOMdag Woensdag 25 mei 2016 Programma In-ZOOMdag Woensdag 25 mei 2016 Welkom (5 min.) Stephan Cremer, GGD Amsterdam Zelfredzaamheid: een centraal begrip voor decentralisatie in het Sociaal Domein (15 min.) Arnoud Verhoeff, GGD Amsterdam

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg

Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg In te vullen door mid-office DZIJ Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg Datum binnenkomst; Voor een goede afhandeling van uw aanmelding verzoeken wij U het basisformulier volledig in te vullen

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Roepnaam:... Voornamen:.. Achternaam:... Burgerservicenummer:... Straatnaam en nummer:. Postcode:. Plaatsnaam:...

Inschrijfformulier. Roepnaam:... Voornamen:.. Achternaam:... Burgerservicenummer:... Straatnaam en nummer:. Postcode:. Plaatsnaam:... Inschrijfformulier Kind Roepnaam:... Voornamen:.. Achternaam:.... Burgerservicenummer:.... Geboortedatum:... Geslacht: m/v* Broer(s)/zus(sen) op school: ja/nee* Straatnaam en nummer:. Postcode:. Plaatsnaam:...

Nadere informatie

kennis en economie 2013 statistische bijlage

kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal bij de publicatie ICT, kennis en economie

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Prestatiecode 000 Geen behandeling bij 24-uursverblijf - Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 25,30 003 Indirect - vanaf

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Gegevens vorige school/instantie. Gegevens leerling

Gegevens vorige school/instantie. Gegevens leerling Gegevens leerling Roepnaam: Voornamen: Voorvoegsel(s): Nationaliteit: Burgerservicenr.: man / vrouw* Gegevens vorige school/instantie Peuterspeelzaal: Kinderdagverblijf: Voor- en vroegschoolse educatie

Nadere informatie

Openbare basisschool De Venen

Openbare basisschool De Venen AANMELDFORMULIER Openbare basisschool De Venen Achternaam en Voornaam/Voornamen : BurgerSchapsNummer: Roepnaam : Geslacht : Man/Vrouw Geboortedatum : Straatnaam en huisnummer : Postcode en woonplaats :

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/146 ADVIES NR. 13/65 VAN 2 JULI 2013, GEWIJZIGD OP 5 NOVEMBER 2013 EN OP 7 OKTOBER 2014, INZAKE DE MEDEDELING

Nadere informatie

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Wmo2015 waar staan we? Wmo 2015: brede wet Wmo 2007 Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Welzijnsbeleid Hulp bij

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren tabellen over de jaren 8- Inhoudsopgave Introductie Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling per circuit, 8 Doorstroming per circuit,

Nadere informatie

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam G4-USER OGGZ monitor matrix Inhoud Zelfredzaamheid-Matrix Hoeveel daklozen zijn er? 4/15/2015 2 G4-USER Urban Social Exclusion

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1077 232 28 28november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

De zorgvignetten EPA nader onderzocht Met data uit meerdere patiëntgebonden regionale registratiebronnen

De zorgvignetten EPA nader onderzocht Met data uit meerdere patiëntgebonden regionale registratiebronnen De zorgvignetten EPA nader onderzocht Met data uit meerdere patiëntgebonden regionale registratiebronnen Wilma Swildens (Altrecht) Jan Theunissen (GGZinGeest/Vumc) Gerard de Valk (Altrecht) De zorgvignetten

Nadere informatie

ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein

ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein Een eerste ontwerp van klantprofielen op basis van Zelfredzaamheid- Matrix (ZRM) scores van bijstandsgerechtigden, kwetsbare huishoudens en mensen die zich aanmelden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Kortcyclische arbeid, Op de teller!

Kortcyclische arbeid, Op de teller! Kortcyclische arbeid, Op de teller! 1 Doel Doel van dit instrument is inzicht bieden in de prevalentie (mate van voorkomen) en de effecten van kortcylische arbeid. Dit laat toe een duidelijke definiëring

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau. voor vragen:

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau.  voor vragen: Sabine Heijning het Notarieel Bureau www.hetnb.nl voor vragen: ipr@hetnb.nl De Verordening in de tijd Nalatenschap opengevallen vóór of na 17 augustus 2015 Wanneer oud ipr toepassen? Welk ipr? Wat valt

Nadere informatie

Tarieven GGZ naturapolis 2017

Tarieven GGZ naturapolis 2017 Tarieven GGZ naturapolis 2017 1 januari 2017 Prestatiecode Omschrijving Vergoeding (75% van Generalistische Basis GGZ (BGGZ) 180001 Kort 310,18 180002 Middel 528,50 180003 Intensief 828,73 180004 Chronisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-031 23 april 2007 10.00 uur Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2011

Berekening zorgtoeslag 2011 Berekening zorgtoeslag 2011 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas:

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas: DE EUROPESE UNIE MAVO 2 2016 Naam: Klas: INLEIDING De Eerste Wereldoorlog vernietigde grote delen van Europa en de wereld. Nog nooit had een strijd tussen landen voor zoveel doden, gewonden, materiële

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2016 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Europeanen zonder grenzen. Internationale verbondenheid in de Europese Unie. inhoud

Europeanen zonder grenzen. Internationale verbondenheid in de Europese Unie. inhoud dem s Jaargang 27 September 2011 ISSN 0169-1473 Een uitgave van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Bulletin over Bevolking en Samenleving 7 inhoud 1 Europeanen zonder grenzen 4 Buitenlands

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Analyse aanbod Ermelo

Analyse aanbod Ermelo Analyse aanbod Ermelo (Op basis van cijfers 2008) A. Aanknopingspunten uit Actief en betrokken meerjarenbeleidsplan Wmo 2008-2012 Om zelfredzaamheid te vergroten en mensen meer te betrekken bij activiteiten

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Inschrijfformulier deel 1 KIND Achternaam. Roepnaam. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Geboorteplaats Land Nationaliteit BSN

Inschrijfformulier. Inschrijfformulier deel 1 KIND Achternaam. Roepnaam. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Geboorteplaats Land Nationaliteit BSN Inschrijfformulier Inschrijfformulier deel 1 KIND Achternaam Roepnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Land Nationaliteit BSN Adres Huisnummer Plaats Telefoon vast geheim ja nee Mobiel geheim

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie