ECB Refi rate (%) 0,75 0,75 1,00 1,50 Fed Funds rate (%) 0,25 0,25 0,25 0,25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECB Refi rate (%) 0,75 0,75 1,00 1,50 Fed Funds rate (%) 0,25 0,25 0,25 0,25"

Transcriptie

1 13 juli 2 Walter Leering MSc +31 () BOND MARKET MONITOR Slotkoers week - 3 maanden - 1 jaar EONIA (%),13,33,34 1,2 USD LIBOR overnight (%),17,17,15,13 3 maands EURIBOR (%),5,55,75 1,61 3 maands USD LIBOR (%),46,46,47,25 1 jaars rente EU (%) 1,25 1,33 1,74 2,75 1 jaars rente VS (%) 1,47 1,55 1,98 2,88 Bund future 144,84 143,94 14,36 8,35 ECB Refi rate (%),75,75 1, 1,5 Fed Funds rate (%),25,25,25,25 Yield spread EU Govt 1jr - 2jr (bps) Yield spread VS Govt 1jr - 2jr (bps) jaars interest rate swap EU (%),71,74 1,1 1,96 1 jaars interest rate swap EU (%) 1,76 1,81 2,2 3,2 Europese swap spread 1jr - 2jr (bps) Europese inflatie spread 1jr (bps) Amerikaanse inflatie spread 1jr (bps) Amerikaanse inflatie spread 5jr (bps) itraxx Europe (bps) itraxx Crossover (bps) itraxx HiVol (bps) Spreads Euro bedrijfsobligaties AAA (bps) AA (bps) A (bps) BBB (bps) Spreads over 1-jaars Duits staatspapier Nederland (bps) Frankrijk (bps) Italië (bps) Spanje (bps) Portugal (bps) Verenigd Koninkrijk (bps) Zie verklarende woordenlijst achterin voor uitleg van de begrippen

2 VISIE EN VERWACHTINGEN TGB INVESTMENTS Korte rente M +M Lange rente M +M (officiële tarieven) (1-jaars staatsobligaties) ECB herfinancieringsrente,75,5,5 Eurozone 1,2 1,5 2, Federal funds target rate -,25 -,25 -,25 Verenigde Staten 1,5 2, 2,6 Asset-allocatie Visie* Obligaties Visie Aandelen onderwegen Staatsobligaties* onderwegen Obligaties neutraal Niet-staatsobligaties AAA / AA* overwegen Grondstoffen neutraal Niet-staatsobligaties A / BBB* overwegen Onroerend goed onderwegen High yield debt** positief Alternatieve beleggingen** licht overwegen Emerging market debt** positief Liquiditeiten overwegen Inflation-linked obligaties** negatief Gemiddelde looptijd* licht onderwegen *: t.o.v. strategische (op risicoprofiel van cliënt gebaseerde) weging *: t.o.v. benchmark Citigroup Euro Broad Investment Grade All Index **: hedgefondsen, private equity, infrastructuur en overig **: niet in benchmark Moody s heeft de rating van Italië met twee stappen verlaagd naar Baa2 en houdt een negatief vooruitzicht op de rating. Moody s heeft daarmee de laagste rating van de drie grote ratingagencies; Fitch hanteert een A- en S&P BBB+. De emissie van verschillende obligaties verliep vandaag ondanks de verlaging redelijk goed voor het land. De vooraf maximaal aangegeven maximale bedrag van Eur 5,25 mrd werd opgehaald. Na het nieuws over de ratingverlaging liep de 1-jaars risico-opslag vanochtend met circa 2 bps op. Na de emissie liep het verschil weer iets terug, maar staat nog steeds rond het hoogste niveau in de afgelopen maanden. De verlaging van het depositotarief naar % heeft gisteren geleid tot een flinke afname van het bedrag dat bij de ECB overnight op deposito wordt gezet. Het geld wordt vooralsnog echter niet aangewend voor andere doeleinden, zoals het verstrekken van kredieten. Het geld wordt nu namelijk op de lopende rekening aangehouden in plaats van in de depositofaciliteit. Voor banken maakt het geen verschil meer omdat in beide gevallen geen rente wordt vergoed. De renteverlagingen van de ECB heeft wel gezorgd voor een flinke daling van de rentetarieven in de VS en de kernlanden in Europa. De Amerikaanse 1-jaars rente staat op het moment van schrijven 7 bps lager dan vorige week op 1,48%. Eerder in de week werd een dieptepunt van 1,45% neergezet nadat bij een veiling van 1- jaars obligatie zeer veel vraag was. Ook in Duitsland staat de rente 7 bps lager dan vorige week, op 1,25%. Ook rentetarieven aan de korte kant zijn verder gedaald. De Duitse 3-jaars rente staat op % en voor alle kortere looptijden een negatief rendement, zoals de 2-jaars rente op -5bps. Gevolg van de negatieve Duitse rente is dat beleggers verder gaan kijken. Hierdoor dalen ook de korte rentetarieven in Nederland, Frankrijk, Finland, Oostenrijk en België naar recordlaagte niveaus. In België zijn de renteniveaus het hardst gedaald. De 2-jaars rente noteert daar nu,3%, 7 bps lager dan begin van de maand. In januari bedroeg de rente op het hoogtepunt van dit jaar nog 2,65% De 1-jaars rente bereikte vandaag ook een laagterecord op 2,64%. De risico-opslag noteert op het laagste niveau sinds maart op 141 bps. Bewegingen in de rente in België zijn daarmee ontkoppeld met die van Italië en Spanje. Rentetarieven blijven daar nog op een hoog niveau. Aan de korte kant zijn rentetarieven afgelopen week iets gedaald, maar zijn met respectievelijk 3,63% en 4,46% van heel andere orde dan de AAA- en AA-landen. De zevende review van het Ierse programma door de Troika is, zoals verwacht positief. De economische groei is in het eerste kwartaal wel lager uitgekomen dan verwacht met een daling van 1,1%. Daar staat tegenover dat de groei in het laatste kwartaal in 211 fors omhoog werd bijgesteld.

3 % maands rente Europa (EURIBOR) VS (USD LIBOR) % 1 jaars rente Duitsland VS Duitse Bund Future Mrd Geleend/ op deposito gezet door banken bij ECB Bund Future jan-1 jun-1 nov-1 apr-11 sep-11 feb- jul- Op deposito (l) Geleend (r) 25 Europese break-even inflatie Amerikaanse break-even inflatie 25 Breakeven eurozone inflatie (obv Frankrijk 22) 5jr 1jr Government yield spread (1jr - 2jr) 175 Interest rate swap spread EU (1jr - 2jr) Duitsland VS Bronnen: Bloomberg, TGB Investments 5 Europese swap spread (1jr - 2jr)

4 % Euro geldmarkt future % % Fed Funds future % JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 13 FEB 13 MAR 13 APR 13 MAY JUN Huidig 1m geleden ECB Refi Rate.. JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 13 APR MAY Huidig 1m geleden Fed Funds Rate. % 4. Duitse yield curve % 4. Amerikaanse yield curve Jr Jr 9 15 Huidig 3m geleden 1jr geleden Huidig 3m geleden 1jr geleden 5 4 Spread Bedrijfsobligaties 8 itraxx indices 6 4 AAA AA A BBB Spread Global Emerging Markets Spread Global Emerging Markets Bronnen: Bloomberg, TGB Investments Crossover Europa Senior Financials Achtergestelde Financials 14 Spread over Duits staatspapier (1jr) Frankrijk Italië Spanje Nederland Ierland Portugal België

5 Verklarende woordenlijst 3 maands rente EU en VS: De 3 maands rente in de Europese Unie is weergegeven op basis van EURIBOR. Dit staat voor European Interbank Offered Rate en is een tarief dat banken elkaar in rekening brengen voor interbancaire deposito s. De variant die in de Verenigde Staten wordt gebruikt is de 3 maands USD LIBOR rate. De eendaagse (overnight) variant voor de Europese banken is EONIA, voor de Amerikaanse banken USD overnight LIBOR. Bloomberg ticker 3 maands EURIBOR: EUR3M Index Bloomberg ticker 3 maands LIBOR: US3M Index Bloomberg ticker EONIA: EONIA Index Bloomberg ticker USD overnight LIBOR: USO/N Index 1 jaars rente EU en VS: De 1 jaars rente is het effectief rendement op 1 jaars staatsobligaties en wordt gezien als benchmark voor andere obligaties. Bloomberg ticker 1 jaar EU: GECU1YR Index Bloomberg ticker 1 jaar VS: USGG1YR Index Credit Default Swap: Een CDS wordt gebruikt om kredietrisico van een partij naar een andere partij te verplaatsen. In een standaard CDS contract koopt de ene partij kredietbescherming van de andere partij om zich in te dekken voor het verlies van de nominale waarde wanneer zich een credit event voordoet (faillissement, betalingsproblemen of herstructurering). De itraxx indices zijn een benchmark voor de kosten om bedrijfsobligaties te verzekeren tegen default. Een stijging wordt gezien als indicatie voor de verslechtering van kredietkwaliteit. Van de indices wordt elke 6 maanden (in maart en september) een nieuwe serie gelanceerd. Duitse Bund future: Een obligatiefuture waarbij op de einddatum van het contract staatsobligaties worden geleverd tegen een vooraf vastgestelde koers. De onderliggende waarde van de Bund-future is een fictieve Duitse staatsobligatie met een looptijd tussen de 8,5 en 1,5 jaar en een 6% coupon. Bloomberg ticker: RX1 Comdty ECB refi rate: De ECB refi rate (of herfinancieringrente) is de rente die banken betalen om geld te lenen bij de Europese Centrale Bank. De rente wordt elke maand vastgesteld door de Raad van Bestuur van de ECB. De rentes op de interbancaire markt hangen sterk samen met de ECB refi rate. Bloomberg ticker ECB refi rate: EUR2W Index ECB refi rate future: De ECB refi rate future laat aan de hand van futures op de European OverNight Index Average reference rate (EONIA) zien of de markt verwacht dat de Europese Centrale Bank een rentewijziging door zal voeren in de komende maanden, en vergelijkt dit met de verwachting van een maand eerder. De verwachting wordt berekend door de stand van de future af te trekken van. Naarmate het verschil oploopt wordt de kans op een renteverhoging hoger geacht. Bloomberg ticker futures: EX1 Comdty (loopt tot en met EX Comdty voor toekomstige maanden)

6 Fed funds rate: De tegenhanger van de ECB is The Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. De Fed stelt elke maand de rente vast die banken aan elkaar doorberekenen over tegoeden die ze moeten aanhouden bij de Fed. Bloomberg ticker Fed Funds rate: FDTR Index Fed Funds future: De Fed Funds future is gebaseerd op de gemiddelde effectieve overnight Fed Funds Rate voor de maand waarin aflevering plaats moet vinden. Het cijfer laat zien of de markt verwacht dat de Fed een rentewijziging door zal voeren in de komende maanden, en vergelijkt dit met de verwachting van een maand eerder. De verwachting wordt berekend door de stand van de future af te trekken van. Naarmate het verschil oploopt wordt de kans op een renteverhoging hoger geacht. Bloomberg ticker futures: FF1 Comdty (loopt tot en met FF Comdty voor toekomstige maanden) Inflation-linked obligatie: Een inflation-linked obligatie is een obligatie met een vaste reële rente, waarvan de rentebetalingen en de hoofdsom gekoppeld zijn aan de inflatie in bijvoorbeeld Frankrijk of de Eurozone. itraxx Crossover index: De itraxx Crossover index bestaat uit 5 sub-investment grade (high yield) bedrijven. De bedrijven in de index zijn Not Rated of hebben een rating beneden BBB en hebben daarom een junk status. Elk bedrijf telt voor 2% mee in de index. De index geeft weer hoe duur het is om sub-investment grade obligaties te verzekeren tegen default. De standaardlooptijd is 5 of 1 jaar. Bloomberg ticker: ITRXEXE Index itraxx Europe index: De itraxx Europe index bestaat uit 5 investment grade bedrijven met een Moody s rating van Baa3 of hoger en een S&P s rating van BBB of hoger. Elk bedrijf telt voor.8% mee in de index. De index geeft weer hoe duur het is om investment grade obligaties te verzekeren tegen default. De standaardlooptijd is 5 of 1 jaar. Bloomberg ticker: ITRXEBE Index itraxx Financials: De itraxx Senior en Achtergestelde Financials indices bestaan beide uit 25 Europese financiële instellingen met een Investment Grade rating. Elk bedrijf telt voor 4% mee in de index. De standaardlooptijd is 5 of 1 jaar. Bloomberg ticker Senior: ITRXESE Index Bloomberg ticker Achtergesteld: ITRXEUE Index Spread: Het verschil tussen 2 effectieve rendementen, bijvoorbeeld tussen staats- en bedrijfsobligaties, tussen 2 landen, of tussen korte- en langetermijnleningen. Creditspreads: Het overzicht van de creditspreads van bedrijfsobligaties (AAA, AA, A, BBB) is afkomstig van een index samengesteld en bijgehouden door Barclays Capital (voorheen Lehman Brothers). Een hogere rating impliceert minder kredietrisico en resulteert daarom ook in een lagere spread. De benchmark is een Duitse staatsobligatie met een duration die hetzelfde is als de index.

7 Bloomberg ticker AAA papier: LECAOAS Index Bloomberg ticker AA papier: LEC8OAS Index Bloomberg ticker A papier: LEC9OAS Index Bloomberg ticker BBB papier: LECBOAS Index Inflatie spread Europa: De inflatie spread geeft de inflatieverwachting weer die door de financiële markten wordt ingeprijsd, ook wel de breakeven rate genoemd. De breakeven rate wordt berekend door het rendement van een Franse inflation-linked staatsobligatie af te trekken van het rendement op een reguliere staatobligatie, waarvan de beide looptijden dicht bij elkaar liggen. Het referentiepunt is op dit moment de eurozone inflatie. Bloomberg ticker Franse staatsobligatie: FR Govt Bloomberg ticker Inflation-linked obligatie: FR5559 Govt Inflatie spread Verenigde Staten: Geeft de inflatieverwachting van de financiële markten weer in de VS, aan de hand van de breakeven rate. De breakeven rate meet de inflatieverwachting door het rendement op inflationlinked obligaties af te trekken van het rendement op de staatsobligatie met de dichtstbijzijnde aflooptijd bij de inflation-linked obligatie. Bloomberg ticker breakeven rate 5jr: USGGBE5 Index Bloomberg ticker breakeven rate 1jr: USGGBE1 Index Interest rate swap spread: Het swaptarief is de prijs waartegen variabele renteverplichtingen kunnen worden omgeruild naar vaste rente verplichtingen met een bank als tegenpartij. Hier wordt het verschil tussen de 1 jaars 2 jaars swap rate gebruikt; de 1 jaars 2 jaars swap spread. Bij veel steepeners is de coupon afhankelijk van de 1 jaars 2 jaars swap spread. Bloomberg ticker 2 jaars swap: EUSA2 Index Bloomberg ticker 1 jaars swap: EUSA1 Index Staatspreads: De spread van de 1 jaars staatsobligatie van de verschillende landen staat genoteerd ten opzichte van de Duitse 1 jaars staatsobligatie. De Duitse staatobligatie wordt gezien als de benchmark voor Europese staatsobligaties. De tickers van de afzonderlijke 1 jaars staatsobligaties, uitgegeven door het desbetreffende land, staan hieronder weergegeven. Bloomberg ticker Duitsland: GBDR1 Index Bloomberg ticker Frankrijk: GFRN1 Index Bloomberg ticker Griekenland: GGGB1YR Index Bloomberg ticker Italië: GBTPGR1 Index Bloomberg ticker Nederland: GNTH1YR Index Bloomberg ticker Verenigd Koninkrijk: GUKG1 Index Yield spread EU en VS (1jr 2jr): Yield spread is het verschil in effectief rendement tussen langlopend en kortlopend schuldpapier. Het is een indicator voor de steilheid van de yield curve. De 1-jaars 2 jaars spread is een van de meest gebruikte manieren om de spread weer te geven. Bloomberg ticker 2 jaar EU: GECU2YR Index Bloomberg ticker 1 jaar EU: GECU1YR Index

8 Bloomberg ticker 2 jaar VS: USGG2YR Index Bloomberg ticker 1 jaar VS: USGG1YR Index Yield curve: De yieldcurve is een grafische weergave van de relatie tussen de (gemiddelde) looptijd en het rendement van rentedragende waardepapieren uit dezelfde risicocategorie. De 1-jaars obligatie is het toonaangevende rendement voor lange looptijden. De meest gebruikte yieldcurve is de curve voor staatsobligaties. Dit onderzoeksrapport is samengesteld door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: Theodoor Gilissen). De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Theodoor Gilissen betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Theodoor Gilissen niet instaan. Theodoor Gilissen geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Theodoor Gilissen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit rapport zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het rapport dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit rapport aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het rapport in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. Theodoor Gilissen, haar directie en haar medewerkers kunnen posities hebben in waardepapieren of gerelateerde effecten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Theodoor Gilissen verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Theodoor Gilissen. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Dit is een samenvatting van de uitgebreide disclaimer. Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.05 0.25 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.05 0.25 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25 20 april 2015 drs. Rogier Crijns +31 (0)20 527 6337 r.crijns@gilissen.nl BOND MARKET MONITOR (Slot)koers 20-4-15-1 week - 3 maanden - 1 jaar EONIA (%) -0.07-0.07-0.08 0.22 USD LIBOR overnight (%) 0.12

Nadere informatie

2e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen

2e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen 2e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de annexatie van de Krim, de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Haagse Effekten Jaargang 13 augustus-september 2008

Haagse Effekten Jaargang 13 augustus-september 2008 Haagse Effekten Jaargang 13 augustus-september 2008 In de vorige nieuwsbrief behandelden wij het negatieve effect van de fors gestegen olieprijs op de koersen van aandelen en obligaties. De boosdoener

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q1 2014 11.04.2014 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312116 Geachte Belegger, Graag willen we u informeren over

Nadere informatie

Haagse Effekten. Jaargang 11 september 2006

Haagse Effekten. Jaargang 11 september 2006 Haagse Effekten Jaargang 11 september 2006 Met een afnemende groei en een inflatie die over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, vertoont de Amerikaanse economie het in de vorige nieuwsbrief geschetste beeld.

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt Vooruitblik

Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt Vooruitblik Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt 2013 gaat de boeken in als het jaar waarin beurzen wereldwijd in het algemeen goed presteerden ondanks externe

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q2 2013 16.07.2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312147 Introductie: een Keijser kijk op beleggen Het tweede

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q4 2013 10.01.2014 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312147 Geachte Belegger, Graag willen we u informeren over

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

research Succes mede door medisch onderzoek Gezonde marktpositie voor langjarige groei Keuzes uit sterkte Bedrijfsrapport

research Succes mede door medisch onderzoek Gezonde marktpositie voor langjarige groei Keuzes uit sterkte Bedrijfsrapport Bedrijfsrapport galapagos Koers Eur 10.60 Koersdoel Eur 20.00 Datum 22-mei-12 Kerngegevens Sector farma Marktkapitalisatie (mln) 264.0 Uitstaande aandelen (mln) 26.4 Volledige conversie (mln) 26.5 Vrij

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q3 2013 11.10.2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 020 531 21 47 Geachte Belegger, Aangekomen in oktober willen

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN DSM behaalt in 2013 naar verwachting verbeterde resultaten. De bedrijfsresultaten zijn in de afgelopen drie jaar relatief

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie