Broedvogels van Landgoed Providentia in 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Broedvogels van Landgoed Providentia in 2007"

Transcriptie

1 Broedvogels van Landgoed Providentia in 2007 J. Kok SOVO-inventarisatierapport 2007/15 Dit rapport is samengesteld in opdracht van ieuwland Advies

2 Colofon SOVO Vogelonderzoek ederland 2007 ISS-nummer: Dit rapport is samengesteld in opdracht van ieuwland Advies in SOVO- Men gelieve dit rapport te citeren als: Kok J Broedvogels van Landgoed Providentia inventarisatierapport 2007/15. SOVO Vogelonderzoek ederland, Beek-Ubbergen Foto s: J.Kok. Ringmus omslag: Hans Gebuis iets uit dit rapport mag worden vereenvoudigd en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOVO en/of opdrachtgever, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk waarvoor het is vervaardigd.

3 De broedvogels van Landgoed Providentia in 2007 Inhoud Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Beschrijving inventarisatiegebied 6 3. Werkwijze Kader en doelstelling Methode Weersomstandigheden 8 4. Resultaten Toelichting per soort Literatuur 13 Bijlage : Soortkaarten 3

4 SOVO-inventarisatierapport 2007/15 Samenvatting In het voorjaar van 2007 is door SOVO Vogelonderzoek ederland in opdracht van ieuwland Advies een broedvogelkartering uitgevoerd op het terrein van Landgoed Providentia. Het geïnventariseerde gebied ligt net ten noordoosten van het dorp Sterksel en een tweetal kilometers ten zuiden van de Strabrechtsche Heide in de provincie oord-brabant. Het valt binnen de kilometerhokken met de Amersfoort-coördinaten , , en en is 86,2 hectare groot. Het broedvogelonderzoek werd uitgevoerd volgens de BMP-A methodiek zoals beschreven in de Handleiding Broedvogel Monitoring van SOVO (van Dijk 2004). Aan het gebied werden vijf vroege ochtendbezoeken gebracht. Op het terrein van Landgoed Providentia werden voorjaar soorten broedvogels vastgesteld, die in totaal 321 territoria bezetten. Er waren vier soorten van de Rode Lijst van de ederlandse broedvogels aanwezig, te weten de Groene Specht, de Grauwe Vliegenvanger, de Matkop en de Ringmus. De soortsamenstelling in het gebied is karakteristiek voor ouder bos en besloten cultuurlandschap. 4

5 De broedvogels van Landgoed Providentia in Inleiding In het voorjaar van 2007 is door SOVO Vogelonderzoek ederland in opdracht van ieuwland Advies een broedvogelkartering uitgevoerd op het terrein van Landgoed Providentia. De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt bij een Flora- en faunawet toetsing in verband met een mogelijke herinrichting van het terrein. Het broedvogelonderzoek werd uitgevoerd volgens de BMP-A methodiek zoals beschreven in de Handleiding Broedvogel Monitoring Project van SOVO (van Dijk 2004). Alle aanwezige soorten zijn geïnventariseerd. Figuur 2.1. De kerk, centraal gelegen op het Providentia-terrein. Figuur 2.2. Het akkerland aan de rand van het Providentia-terrein. 5

6 SOVO-inventarisatierapport 2007/15 2. Beschrijving van het inventarisatiegebied Het geïnventariseerde gebied ligt net ten noordoosten van het dorp Sterksel en een tweetal kilometers ten zuiden van de Strabrechtsche Heide in de provincie oord-brabant. Het valt binnen de kilometerhokken met de Amersfoort-coördinaten , , en en is 86,2 hectare groot. In het centrale deel van het landgoed bevindt zich een centrum voor epilepsiepatiënten, dat bestaat uit woonvoorzieningen, sportvelden, een kerk, een kinderboerderij en een eigen begraafplaats. Op het Landgoed bevinden zich voorts twee percelen maïsland en enkele bospercelen die voornamelijk bestaan uit Grove Den, Eik, Lariks en Fijnspar. Figuur 2.3. Ligging van het onderzoeksgebied Figuur 2.4. Grondgebruik onderzoeksgebied 6

7 De broedvogels van Landgoed Providentia in Werkwijze 3.1 Kader en doelstellingen De broedvogelinventarisatie moet gegevens opleveren voor een Flora- en faunawet toetsing ten behoeve van een mogelijke herinrichting van het terrein. Deze gegevens moeten aan een aantal eisen voldoen: (a) (b) (c) verzameld volgens de kwaliteitsnormen van SOVO alle beheerrelevante soorten dienen te worden gekarteerd gegevens dienen beschikbaar te zijn als stippenkaarten (verspreidingskaarten per soort) Bij een ornithologische basiskartering BMP-A worden alle broedvogelsoorten onderzocht waarvan het voorkomen iets kan zeggen over de kwaliteit van het terrein of de effecten van het gevoerde beheer Methode Het broedvogelonderzoek werd uitgevoerd volgens de BMP-A methodiek zoals beschreven in de Handleiding Broedvogel Monitoring Project van SOVO (van Dijk 2004). Alle aanwezige soorten zijn geïnventariseerd. Aan het gebied werden vijf vroege ochtendbezoeken gebracht. Het bezoekschema inclusief de duur van de bezoeken is in onderstaande tabel weergegeven. In 2007 werd aan de Landgoed Providentia 11,1 minuten gemiddeld per hectare besteed. Tabel Overzicht veldbezoeken Datum Aanvang Eind Duur (minuten) Weersomstandigheden 09 april u 10.45u c bewolkt 25 april u 09.15u c zon 30 mei u 08.15u c zon 12 juni u 07.45u c bewolkt 03 juli u 07.15u c bewolkt en enkele buien Figuur 3.1 & 3.2: Grove dennenbos en uitzicht naar de kerk 7

8 SOVO-inventarisatierapport 2007/ Weersomstandigheden Het weer is van invloed op de activiteit van vogels en daardoor op de doelmatigheid van het inventariseren. Harde wind, neerslag en lage temperatuur zijn belemmerende factoren. Veel territoriale activiteit neemt, zeker bij vogels, ook af bij hoge temperaturen. Vandaar een korte beschrijving van het weer in het broedseizoen van 2007 aan de hand van de maandoverzichten van het KMI. In tabel zijn enkele variabelen samengevat. Maart Maart 2007 was zeer zacht en zonnig met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 8.0 o C tegen 5.8 o C normaal. Het aantal vorstdagen bedroeg drie en lag derhalve ruim onder het gemiddelde van negen. De neerslaghoeveelheden waren normaal. Het aantal zonuren is gemiddeld over het land uitgekomen op 183 tegen een langjarig gemiddelde van 115 uur. Daarmee was maart zeer zonnig. De zon scheen uitzonderlijk veel in het noordelijk kustgebied. In Leeuwarden was maart met 211 zonuren het zonnigst. In De Bilt werden 157 uren zon geregistreerd. Landelijk viel er gemiddeld 69 mm neerslag; het langjarig gemiddelde is 65 mm. Het natst was het in het midden van het land ( bijv. Soesterberg 91 mm), in het zuidoosten des lands viel slechts 50 mm. April April 2007 was een echte recordmaand: het was in heel ederland extreem zacht, droog en zonnig. Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 13.1 o C tegen 8.3 o C normaal eindigde april 2007 als veruit de zachtste sinds het begin van de waarnemingen in Op 14 april werd met 27,6 o C de eerste zomerse dag geregistreerd. Er volgden nog zes zomerse dagen met een temperatuur van boven de 25 graden (het oude record stond op drie). Het aantal warme dagen kwam deze maand uit op het recordaantal van 14 dagen tegen normaal twee. April was voorts uitzonderlijk droog: gemiddeld viel er slechts 0.4 mm tegen 44 mm normaal. Met een landelijk gemiddelde van 280 zonuren tegen een gemiddelde van 162 was april ook nog eens bijzonder rijk aan zonuren. Mei Mei 2007 was warm, zeer nat en kende een normaal aantal zonuren. Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 14,1 o C tegen een langjarig gemiddelde van 12,7 o C was het aan de warme kant. Veel uitschieters waren er niet: er werd in De Bilt slechts één zomerse dag geregistreerd tegen drie gemiddeld. Met een landelijk gemiddelde van 104 mm neerslag tegen 57 mm normaal was mei zeer nat. Het natste KMI-station was Cabauw (onder Utrecht) met 143 mm. In Vlissingen viel met 66 mm de minste neerslag. De zon scheen relatief veel in het noordoosten (bijv. 228 zonuren in Stavoren), terwijl het zuidoosten relatief vaak bewolkt was (bijv. 172 zonuren in Maastricht). Juni Juni 2007 was erg warm, maar tevens nat en vrij somber. Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 17,5 o C tegen 15,2 o C normaal eindigde juni op een gedeelde vijfde plaats in de rij van warmste junimaanden sinds In De Bilt werden in totaal 22 warme dagen (maximumtemperatuur 20,0 o C of hoger) geregistreerd tegen een langjarig gemiddelde van 12. Met gemiddeld over het land 96 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 71 mm was juni aan de natte kant. In midden des lands viel relatief veel neerslag (bijv. 143 mm in Cabauw), terwijl het zuidoosten in deze maand juist wat droger bleef (bijv. 44 mm in Arcen nabij Venlo). De zon scheen het meest in het noordwesten van het land met in De Kooy 191 zonuren. Het somberst was het in Zeeland met slechts 137 zonuren. Juli Juli 2007 was zeer nat, aan de sombere kant en vrij koel. Vrijwel de gehele maand bepaalden depressies het weer. Met een landelijk gemiddelde van 155 mm was het de op één na natste julimaand sinds ormaal valt er gemiddeld over het land 70 mm. De meeste neerslag viel in de westelijke helft van het land, de minste in het zuidoosten. Het oord-hollandse KMI-station Hoorn kende met 219 uur de meeste zonneschijn. De zon was het minst te zien in het zuidoosten van het land. Het 8

9 De broedvogels van Landgoed Providentia in 2007 Limburgse Arcen kwam niet verder dan 159 uren. Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 17,0 o C tegen normaal 17,4 o C was juli aan de koele kant. Tabel Enkele weersvariabelen in De Bilt in de periode maart-juli 2007, op basis van het KMI. ref. staat voor de referentie waarden (langjarig gemiddelde). Gem. temp Ref eerslag in Ref Zonneschijn in % Ref Wind Ref C mm (m/s) Maart 8.0 5,6 69, April 12,6 8,0 0, Mei 13,7 12,3 104, Juni 17,0 14,9 96, Juli 16,8 17,1 155,

10 SOVO-inventarisatierapport 2007/15 4. Resultaten In het voorjaar van 2007 werden 33 soorten broedvogels vastgesteld in het onderzoeksgebied, die tezamen 321 territoria bezetten (zie tabel 4.1). Het gaat met name om vogelsoorten van cultuurlandschap en bos. In totaal zijn er vier Rode-Lijst soorten waargenomen, te weten Groene Specht, Grauwe Vliegenvanger, Matkop en Ringmus. Tabel 4.1. Overzicht van de totalen per soort en de dichtheid per 100 ha. Soort Aantal /100 ha Soort Aantal /100 ha Holenduif 2 2,30 Matkop 3 3,45 Houtduif 17 19,55 Kuifmees 8 9,20 Turkse Tortel 1 1,15 Zwarte Mees 3 3,45 Groene Specht 1 1,15 Pimpelmees 14 16,10 Zwarte Specht 1 1,15 Koolmees 37 42,55 Grote Bonte Specht 8 9,20 Boomklever 3 3,45 Witte Kwikstaart 1 1,15 Boomkruiper 9 10,35 Winterkoning 31 35,71 Gaai 3 3,45 Heggenmus 9 10,35 Ekster 1 1,15 Roodborst 28 32,20 Kauw 9 10,35 Merel 26 29,90 Zwarte Kraai 6 6,90 Zanglijster 7 8,05 Spreeuw 4 4,60 Tjiftjaf 17 19,55 Ringmus 2 2,30 Fitis 8 9,20 Vink 41 47,15 Goudhaan 17 19,55 Groenling 4 4,60 Grauwe Vliegenvanger 1 1,15 Appelvink 1 1,15 Staartmees 4 4, Toelichting per soort In het onderstaande worden de kenmerkende vogelsoorten beschreven en soorten van de nieuwe Rode Lijst. Daarbij komt aan de orde in welk leefgebied de soort zich ophoudt. Bij de soortbeschrijvingen is gebruik gemaakt van de Rode Lijst van de ederlandse broedvogels (van Beusekom et al. 2005), de Atlas van de ederlandse broedvogels (SOVO 2002) en de Broedvogelatlas van Midden- en Oost-Brabant (Poelmans & van Diermen 1997). Sperwer 0 (Accipiter nisus) Sperwers broeden plaatselijk in Brabantse bossen, en dan bij voorkeur in dichte naaldhoutbosjes. Aan de oostzijde van het onderzoeksgebied is een dergelijk bosje aanwezig. Hier werden bij de start van het veldwerk ook plukresten van duiven gevonden, en werd een rustende Sperwer opgestoten. Ondanks gericht zoeken kon echter geen sperwernest in het bosje worden gevonden. De soort werd zelfs niet meer vastgesteld in het gehele onderzoeksgebied. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de Sperwer in 2007 niet in het gebied gebroed heeft. Buizerd 0 (Buteo buteo) De Buizerd is een tamelijk gewone broedvogel van oudere bospercelen in Oost-Brabant. Met name het zuidwestelijk en zuidoostelijk deel van het onderzoeksgebied voldoet aan de habitateisen van de soort. Desondanks kon hier voorjaar 2007 geen territorium worden vastgesteld. Wel werd aan de zuidrand 10

11 De broedvogels van Landgoed Providentia in 2007 van het onderzoeksgebied een enkele maal een Buizerd gezien. Waarschijnlijk bevond zich hier niet ver van het onderzoeksgebied een territorium. Groene Specht 1 (Picus viridis) RL: Kwetsbaar De Groene Specht staat op de Rode Lijst vanwege een landelijke afname van 35% ten opzichte van de jaren zestig. De Groene Specht broedt in open loofbos, ouder naaldbos en besloten cultuurlandschap en foerageert in grazige vegetaties op mieren. Op het terrein van Landgoed Providentia is één territorium gevonden. Poelmans & van Diermen (1997) vermelden voor Midden- en Oost-Brabant een gemiddelde dichtheid van 1-1,5 paar per 100 hectare bos. Zwarte Specht 1 (Dryocopus martius) De Zwarte Specht heeft een voorkeur voor ouder bos. Grove Dennen en Beuken zijn de favoriete nestbomen. In het geïnventariseerde gebied is één territorium vastgesteld. Poelmans & van Diermen (1997) vermelden voor Midden- en Oost-Brabant een gemiddelde dichtheid van 1 paar per 100 hectare bos. Zwarte Spechten hebben een groot territorium. Het territoriumhoudende paar op Providentia zal waarschijnlijk ook de bossen ten oosten van het landgoed tot hun leefgebied rekenen. Grote Bonte Specht 8 (Dendrocopus major) De Grote Bonte Specht is de meest voorkomende spechtensoort van het landgoed Providentia. Ze komen tot broeden in bossen, houtsingels en in parken. Verspreid over het terrein zijn er acht territoria gevonden. Poelmans & van Diermen (1997) vermelden voor Midden- en Oost-Brabant een gemiddelde dichtheid van 5-10 paar per 100 hectare naaldbos en paar per 100 hectare in gemengd- en loofbos. Grauwe Vliegenvanger 1 (Muscicapa striata) RL: gevoelig Vanwege een afname met tenminste 50% van de landelijke populatie is de Grauwe Vliegenvanger op de Rode Lijst geplaatst. Grauwe Vliegenvangers broeden vooral in rijk, ouder loofbos. In het zuidwestelijk deel van het geïnventariseerde gebied is één territorium vastgesteld. Dit bevond zich in een gevarieerd bosperceel van Grove Den en Zomereik. Poelmans & van Diermen (1997) vermelden voor Midden- en Oost-Brabant een gemiddelde dichtheid van 0-5 paar/100 ha in naaldbos tot paar/100 ha in oud loofbos. Matkop 3 (Parus montanus) RL: Gevoelig De Matkop is op de Rode Lijst geplaatst vanwege een landelijke afname van meer 50% sinds begin jaren zestig. De Matkop heeft een voorkeur voor jonge loof- en naaldbossen. Verspreid over het Providentia-terrein zijn er voorjaar 2007 drie territoria gevonden, allen in circa 20 jaar oude eikenbosjes. De dichtheid in het onderzoeksgebied bedroeg 3,45 paar per 100 hectare. Poelmans & van Diermen (1997) vermelden voor Midden- en Oost-Brabant een gemiddelde dichtheid van 0,7-1,11 paar/100 ha in agrarisch landschap, terwijl de dichtheid in bos- en natuurgebieden varieert tussen de 3-15 paar per 100 ha. Boomklever 3 (Sitta europaea) De Boomklever heeft een voorkeur voor oude loofbossen. Voorjaar 2007 werden er op Landgoed Providentia drie territoria vastgesteld: twee in de Lindes rond de Kerk en één aan de rand van het geïnventariseerde gebied. Door het ouder worden van de bossen neemt de Boomklever in oord- Brabant in aantal toe. Kauw 9 (Corvus monedula) Bij de kerk is de Kauw met zeven broedparen aanwezig. Eén territorium is vastgesteld bij de kinderboerderij en voorts werd een nest gevonden in een holte van een Beuk aan de zuidkant van het 11

12 SOVO-inventarisatierapport 2007/15 gebied. Poelmans & van Diermen (1997) vermelden voor Midden- en Oost-Brabant een dichtheid van 1,6-2,1 paar/100 ha in agrarisch gebied en paar/100 ha in urbaan gebied. Ringmus 2 (Passer montanus) RL : Gevoelig De Ringmus is op de Rode Lijst geplaatst omdat de populatie vanaf de jaren zestig met minimaal 50% is afgenomen. Deze afname is veroorzaakt door het verdwijnen van zomergranen ten faveure van wintertarwe en maïsteelt. De Ringmus heeft een voorkeur voor een boomrijke cultuurlandschap met veel kruidenrijke overhoekjes. Verspreid over het Providentia-terrein zijn er voorjaar 2007 twee territoria gevonden. Eén paar bevond zich in het dorpje en het andere territorium lag aan de rand van het terrein tegenover een boerderij. Poelmans & van Diermen (1997) vermelden voor Midden- en Oost-Brabant een dichtheid van paar/100 ha. in agrarisch gebied. 12

13 De broedvogels van Landgoed Providentia in Literatuur BEUSEKOM R., P. HUIGE, F. HUSTIGS, K. DE PATER & J. THISSE (RED.), Rode lijst van de ederlandse broedvogels. Vogelbescherming ederland, SOVO Vogelonderzoek ederland & Tirion Uitgevers, Baarn. DIJK A.J. VA, Handleiding Broedvogel Monitoring Project (Broedvogelinventarisatie in proefvlakken). SOVO Vogelonderzoek ederland, Beek-Ubbergen. SOVO VOGELODERZOEK EDERLAD, Atlas van de ederlandse Broedvogels ederlandse Fauna 5. ationaal atuurhistorisch Museum aturalis, KV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-ederland, Leiden. POELMAS W. & VA DIERME J Broedvogels van Midden- en Oost-Brabant. Provincie oord-brabant, s Hertogenbosch. Websites

14 SOVO-inventarisatierapport 2007/15 Bijlage I: Soortkaarten 14

15 Holenduif 2 territoria

16 Houtduif 17 territoria

17 Turkse Tortel 1 territorium

18 Groene Specht 1 territorium

19 Zwarte Specht 1 territorium

20 Meters Grote Bonte Specht 8 territoria

21 Witte Kwikstaart 1 territorium

22 Meters Winterkoning 31 territoria

23 Heggenmus 9 territoria

24 Roodborst 28 territoria

25 Meters Merel 26 territoria

26 Meters Zanglijster 7 territoria

27 Meters Tjiftjaf 17 territoria

28 Fitis 8 territoria

29 Goudhaan 17 territoria

30 Grauwe Vliegenvanger 1 territorium Meters

31 Staartmees 4 territoria

32 Matkop 3 territoria

33 Kuifmees 8 territoria

34 Zwarte Mees 3 territoria

35 Pimpelmees 14 territoria

36 Meters Koolmees 37 territoria

37 Meters Boomklever 3 territoria

38 Boomkruiper 9 territoria

39 Gaai 3 territoria

40 Ekster 1 territorium

41 7 Kauw 9 territoria

42 Zwarte Kraai 6 territoria

43 Spreeuw 4 territoria

44 Ringmus 2 territoria

45 Meters Vink 41 territoria

46 Groenling 4 territoria

47 Appelvink 1 territorium

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Martin Heinen Vogelwerkgroep Oost-Veluwe, Apeldoorn 1 1. Inleiding De gemeente Apeldoorn heeft Vogelwerkgroep Oost-Veluwe gevraagd een inventarisatie

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2010 Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Inleiding Methode In maart 2010 heb ik besloten om in de omgeving van het complex Berkenoord de broedvogels

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2012 Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Inleiding Methode In 2012 is voor het derde jaar op rij het gebied op broedvogels geteld. Het wordt begrensd wordt

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Tellers: D.Schoppers, A. Vanderspoel, J. de Vries, W. Woudman, M. Werkman, J. De Bruin, M.Wijnhold Inhoud: 1. Samenvatting 2. Methode: territoria

Nadere informatie

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels.

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Overzicht broed 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Voorkeur bos Vogelsoorten van Bijlage 1 vogelrichtlijn Gemengd bos Zwarte specht #1 1500-2500 2300-2900 1100-1600 - Naald- en loofbos Wespendief

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2013

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2013 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2013 Marc de Bont Nijmegen, juli 2013 Inhousopgave Inleiding Pagina 3 Methode Pagina 3 De telling Pagina 4 Het weer Pagina 4 De resultaten Pagina 4 Bijlage:

Nadere informatie

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 Lieuwe Dijksen & Frank Willems SOVON-inventarisatierapport 2007/49 Dit rapport is samengesteld in opdracht van Het Groninger Landschap Colofon SOVON Vogelonderzoek

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN 2006. door Henk Jan Hof In het voorjaar van 2006 heb ik woonwijk Het Laakse Veld op broedvogels geïnventariseerd. Deze kartering is uitgevoerd om aantallen

Nadere informatie

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex.

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex. Kleiputten 't Hoge 1983 2013 (2014) In deze kolom krijgen sommige soorten een andere kleur en dus een andere Broedende of waarschijnlijk broedende soorten broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval.

Nadere informatie

Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015

Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015 Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015 Overkamppark, Landgoed Dordwijk en Dubbelmondepark en een vergelijking met eerdere inventarisaties Sander Terlouw Grauwe Vliegenvanger - Foto

Nadere informatie

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gebied 3 3. Werkwijze 4 4. Resultaten: 5 4.1 Resultaten BMP 2006 5 4.2 Vergelijking vorige tellingen 6 4.3 Soortbespreking 8 4.4 Overige waarnemingen 9 4.5 Zoogdieren 9

Nadere informatie

Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007

Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007 Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007 Jan Schoppers Inleiding In 2007 is in opdracht van Sportcentrum Papendal en NOC*NSF een broedvogelinventarisatie uitgevoerd op het terrein. Dit is een nieuwe

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie woonwijk De Ziep, Didam in 2007

Broedvogelinventarisatie woonwijk De Ziep, Didam in 2007 Broedvogelinventarisatie woonwijk De Ziep, Didam in 007 Maarten Hageman Inleiding Sinds 00 woon ik in de wijk de Ziep. Een wijk uit eind jaren 60 en begin jaren 70. Benieuwd naar de aantallen en de soorten

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling... 6 Info over de telronden... 7 Territoria

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie ADM terrein

Broedvogelinventarisatie ADM terrein Broedvogelinventarisatie ADM terrein 2016 Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks en adviesbureau G&G Advies Broedvogelinventarisatie ADM terrein Toetsing in het kader van de Flora en faunawet F.M.

Nadere informatie

BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003

BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003 BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003 Sinds een paar jaar is er in Amersfoort een werkgroep die zich actief inzet voor de groene belangen van het Heiligenbergerbeekdal, het fraaie

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Ugchelsche bos

Broedvogelinventarisatie Ugchelsche bos Broedvogelinventarisatie Ugchelsche bos - 2008 Stichting Vogelwerkgroep Oost-Veluwe Apeldoorn Middenweg samengesteld door R.C.L. Versteeg 2 1.0 Inleiding - pagina 3 2.0 Veldwerk - 4 2.1 Interpretatie,

Nadere informatie

Vogelwerkgroep de Kempen. Broedvogelinventarisatie Goorloop

Vogelwerkgroep de Kempen. Broedvogelinventarisatie Goorloop Vogelwerkgroep de Kempen Broedvogelinventarisatie Goorloop 2 INLEIDING In 2 is het natuurgebied de Goorloop op broedvogels geïnventariseerd door een aantal leden van Vogelwerkgroep de Kempen. Deze inventarisatie

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek op Twickel 2009

Broedvogelonderzoek op Twickel 2009 Broedvogelonderzoek op Twickel 2009 Inleiding In 2009 zijn alle 3 Twickelse bedrijven gekarteerd op broedvogels. Het veldwerk is uitgevoerd door de volgende leden van de Twentse Vogelwerkgroep: Tim Asbreuk

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Broedvogels van het Hengstven in 2015

Broedvogels van het Hengstven in 2015 De Boer V. Broedvogels van het Hengstven in 2015 Broedvogels van het Hengstven in 2015 In opdracht van: Vincent de Boer Sovon-rapport 2015/23 Sovon Vogelonderzoek Nederland E info@sovon.nl I www.sovon.nl

Nadere informatie

Broedvogels van het centrale deel van de Loonse en Drunense Duinen in 2013

Broedvogels van het centrale deel van de Loonse en Drunense Duinen in 2013 V. de Boer In totaal werden in het onderzochte gebied 478 territoria van 33 verschillende soorten vastgesteld als broedvogel. Van deze soorten was de Boompieper met 131 territoria verreweg de algemeenste

Nadere informatie

Broedvogels van het centrale deel van de Loonse en Drunense Duinen in 2009

Broedvogels van het centrale deel van de Loonse en Drunense Duinen in 2009 Broedvogels van het centrale deel van de Loonse en Drunense Duinen in 2009 Henk Sierdsema SOVON-inventarisatierapport 2010/50 Dit rapport is samengesteld in opdracht van Natuurmonumenten Broedvogels van

Nadere informatie

Broedvogels van de Nieuwe Tuinderij te Zuidoostbeemster

Broedvogels van de Nieuwe Tuinderij te Zuidoostbeemster Broedvogels van de Nieuwe Tuinderij te Inventarisatie 2011 Rapportage 1-7-2011 F.M. van Groen 2011 Opdrachtgever Gemeente Beemster Van der Goes en Groot Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau G&G-rapport

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008 Broedvogelinventarisatie Wijchens Meer-west,Wijchen 2008 Hans Hollander, 2008 Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl 2 Inhoud INHOUD... 3 1 INLEIDING... 4 2 GEBIEDSBESCHRIJVING...

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Bron: KNMI Ed Aldus

Jaaroverzicht 2012 Bron: KNMI Ed Aldus Jaaroverzicht 2012 Bron: KNMI Ed Aldus Januari: 2012 is uitzonderlijk zacht begonnen met in het Zeeuwse Westdorpe en het Limburgse Ell op Nieuwjaarsdag een maximumtemperatuur van maar liefst 14,1 C. Pas

Nadere informatie

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com Colofon Inhoud 2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com coverfoto s (Roodborst) Michel Geven (voorzijde) Nico van Kappel

Nadere informatie

Vereniging Centraal Wonen Driebergen (ECWD) S.W. de Groot De Kievit 100 3972 PL DRIEBERGEN

Vereniging Centraal Wonen Driebergen (ECWD) S.W. de Groot De Kievit 100 3972 PL DRIEBERGEN Dienst Regelingen Vereniging Centraal Wonen Driebergen (ECWD) S.W. de Groot De Kievit 100 3972 PL DRIEBERGEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum ff75c.05.afw.220.sh 10 januari 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

Broedvogels van de bossen rond Assen in 2016

Broedvogels van de bossen rond Assen in 2016 Sovon Vogelonderzoek Nederland Postbus 6521 6503 GA Nijmegen Toernooiveld 1 6525 ED Nijmegen T (024) 7 410 410 E info@sovon.nl I www.sovon.nl van Manen W. 2017. Broedvogels van de bossen rond Assen in

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833 Verslag Broedvogel Monitoring Project Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833 Figuur 1 Kleine Plevier Samenvatting In het broedseizoen van 2013 is het gebeid

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2012

BMP rapport Gat van Pinte 2012 BMP rapport Gat van Pinte 2012 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Juli 2012 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2012 Inhoud: Pagina 1. Inleiding 3 2. Gebiedsbeschrijving 3 3. Telrondes 3 4. De looproute 4 5.

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Broedvogels van het centrale deel van de Loonse en Drunense Duinen in 2013

Broedvogels van het centrale deel van de Loonse en Drunense Duinen in 2013 V. de Boer In totaal werden in het onderzochte gebied 478 territoria van 33 verschillende soorten vastgesteld als broedvogel. Van deze soorten was de Boompieper met 131 territoria verreweg de algemeenste

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14. Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011

Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14. Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011 Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14 Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011 ir. Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl Overige publicaties:

Nadere informatie

Broedvogels van de Hemrikkerscharren

Broedvogels van de Hemrikkerscharren Broedvogels van de Hemrikkerscharren Broedvogelkartering 2013 Wender Bil 2 Broedvogels van de Hemrikkerscharren, Broedvogelkartering2013 Broedvogels van de Hemrikkerscharren Broedvogelkartering 2013 W.

Nadere informatie

Broedvogels van het Wechelerveld in 2014

Broedvogels van het Wechelerveld in 2014 Broedvogels van het Wechelerveld in 2014 Esther Veldhoen Broedvogel Monitoring Project, alle soorten Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek 2015 Secretariaat: Tineke Hirschler Rouwenmaatpad 8 7421 EE Deventer

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen NVWK geeft de erven vleugels Module 3 vogels tellen 1 Indeling van de avond Even voorstellen Erfvogels tellen met tuintelling.nl pauze Je erf toevoegen Geluidenquiz 2 Even voorstellen. Werkzaam bij Sovon

Nadere informatie

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011 Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011 Broedvogel Monitoring Project, alle soorten Esther Veldhoen Dit is een uitgave van VWG De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek Secretariaat:

Nadere informatie

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Sovon-rapport 2013/47 Vogels in Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter

Nadere informatie

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2013

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2013 Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2013 Broedvogel Monitoring Project, alle soorten Esther Veldhoen Een uitgave van Vogelwerkgroep De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek Secretariaat:

Nadere informatie

N.O.P. Papegaaienpark

N.O.P. Papegaaienpark (nestkastproject) M. Sloendregt N.O.P. Papegaaienpark 2 Nestkasten verslag Papegaaienpark Stichting N.O.P. 28 Wil de Veer INLEIDING Op verzoek van de eigenaar van het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien,

Nadere informatie

BROEDVOGELS OP MOERSBERGEN IN 2009

BROEDVOGELS OP MOERSBERGEN IN 2009 BROEDVOGELS OP MOERSBERGEN IN 2009 Sjef ten Berge In het voorjaar en de zomer van 2009 hebben André van Kleunen en ondergetekende het landgoed Moersbergen in Doorn op broedvogels onderzocht. De eigenaar/beheerder

Nadere informatie

Broedvogels van het Robbenoordbos en Dijkgatbos in 2015

Broedvogels van het Robbenoordbos en Dijkgatbos in 2015 Sovon Vogelonderzoek Nederland Postbus 6521 6503 GA Nijmegen Toernooiveld 1 6525 ED Nijmegen T (024) 7 410 410 E info@sovon.nl I www.sovon.nl Slaterus R. 2015. Broedvogels van het Robbenoordbos en Dijkgatbos

Nadere informatie

Omgevingscheck De Del te Rozendaal. categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht

Omgevingscheck De Del te Rozendaal. categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht Omgevingscheck De Del te Rozendaal categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht Omgevingscheck De Del te Rozendaal categorie 5 nesten: koolmees,

Nadere informatie

Natuurwaarden Bermen en ruigten Sloten en kanalen Beschermde flora

Natuurwaarden Bermen en ruigten Sloten en kanalen Beschermde flora Natuurwaarden In 2004 is een inventarisatie uitgevoerd naar krachtens de Flora- en Faunawet beschermde plant- en diersoorten in de Achtersluispolder en aangrenzende terreinen zoals het Vijfhoekpark, de

Nadere informatie

Flora- en faunaonderzoek voor de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone te Groesbeek. In opdracht van: BRO Boxtel.

Flora- en faunaonderzoek voor de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone te Groesbeek. In opdracht van: BRO Boxtel. Flora- en faunaonderzoek voor de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone te Groesbeek In opdracht van: BRO Boxtel September 2008 J.P.M. Hovens en G. Lenstra Faunaconsult Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld

Nadere informatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen & Bos Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Stadsbomen Stadsbomen

Nadere informatie

Holenbroeders-overig. Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca

Holenbroeders-overig. Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecoloog

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.18 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Handleiding Vogel Wintertuintelling IVN Zeewolde. Vogelwerkgroep Oriolus

Handleiding Vogel Wintertuintelling IVN Zeewolde. Vogelwerkgroep Oriolus Handleiding Vogel Wintertuintelling 2016-2017 IVN Zeewolde Vogelwerkgroep Oriolus (foto door: Paula van Schaik) Inhoud handleiding: Hoe vogel wintertuinwaarnemingen tellen; Hoe te tellen- Wat te tellen;

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.19 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag 2016 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2016 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 3 2. Gebiedsbeschrijving... 4 Luchtfoto

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie van een gedeelte van de Geelmolensebeek in 1980.

Broedvogelinventarisatie van een gedeelte van de Geelmolensebeek in 1980. Broedvogelinventarisatie van een gedeelte van de Geelmolensebeek in 1980. Door: Yvon Boelants. Stichting Behoud Veluwse beken en sprengen. Adrie Hottinga. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.16 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers tel.: 0546-576538 Verzamelde

Nadere informatie

De weg eist zijn tol: 10 jaar verkeersslachtoffers op de Nijmeegsebaan in Groesbeek

De weg eist zijn tol: 10 jaar verkeersslachtoffers op de Nijmeegsebaan in Groesbeek De weg eist zijn tol: 10 jaar verkeersslachtoffers op de Nijmeegsebaan in Groesbeek Kees Schreven NOU-congres, De Hoeve van Nunspeet, 7-9 januari 017 Mac Gillavry D. 1930. De Levende Natuur 3: 10. Mac

Nadere informatie

Broedvogels van de Noetselerberg in 2016

Broedvogels van de Noetselerberg in 2016 Klemann M. Broedvogels van de Noetselerberg in 2016 Broedvogels van de Noetselerberg in 2016 In opdracht van: Michel Klemann Sovon-rapport 2017/11 Sovon Vogelonderzoek Nederland E info@sovon.nl I www.sovon.nl

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Natuurgebied STARKRIET. Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer.

Broedvogelinventarisatie Natuurgebied STARKRIET. Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer. Broedvogelinventarisatie 2004 Natuurgebied STARKRIET Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer. Broedvogelonderzoek in Starkriet / De Aa 2004 Verslaggeving:

Nadere informatie

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Rudy Schippers In 2014 is er in hoofdzaak gevangen op Oud Valkeveen, terwijl er enkele weken in de herfst eveneens is geringd bij Jachthaven

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 inventarisatie en verslag : Dook Vlugt d.vlugt@quicknet.nl contactpersoon Ecodorp : Sjaak van der Woude 1. Inleiding 2. Havik 3. Resultaten inventarisatie

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 104 records Middelpunt < 1km² Middelpunt 1km² - 5km² Middelpunt > 5km² Vlak schaal 1 : 50000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Alle FF-wet tab. II Rode Lijst FF-wet

Nadere informatie

Vogelmonitoring. Vormerse Plas, Wijchen. in 2008 en 2009

Vogelmonitoring. Vormerse Plas, Wijchen. in 2008 en 2009 Vogelmonitoring Vormerse Plas, Wijchen in 2008 en 2009 Hans Hollander, 2010 Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 pubben01@planet.nl Overige publicaties: Hollander, H., 2005. Broedvogelinventarisatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015

Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015 Rob L. Vogel Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015 In opdracht van Sovon Vogelonderzoek Nederland E info@sovon.nl I www.sovon.nl Sovon-rapport 2015/66

Nadere informatie

Quickscan. Onderzoek naar bestaande en toekomstige natuurwaarden. Achterstraat 2 te Neerijnen

Quickscan. Onderzoek naar bestaande en toekomstige natuurwaarden. Achterstraat 2 te Neerijnen Quickscan Onderzoek naar bestaande en toekomstige natuurwaarden Achterstraat 2 te Neerijnen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Natuurtoets projectgebied 2 3. Conclusie 3 4. Het Project 3 1. Inleiding Achterstraat

Nadere informatie

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Bedafse Bergen NW 2014 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 7069

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Bedafse Bergen NW 2014 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 7069 Verslag Broedvogel Monitoring Project Bedafse Bergen NW 2014 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 7069 Figuur 1 Samenvatting In het broedseizoen van 2014 is het gebied Bedafse Bergen NW geïnventariseerd

Nadere informatie

Broedvogels van Park Rosendael 1981-2012

Broedvogels van Park Rosendael 1981-2012 Broedvogels van Park Rosendael 1981-2012 Inleiding Park Rosendael (38,9 ha) is het langstlopende BMP-proefvlak van de vogelwerkgroep geteld in 1981 en 1984-2012. Dertig jaar telhistorie waaraan veel gevierde

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD 2016 WIJNAND VAN DEN BOSCH (wijnand.vandenbosch@ziggo.nl) KO KATSMAN (ko.katsman@ziggo.nl) Inleiding: In de winter van 2015-2016 bereikte ons het verzoek om de

Nadere informatie

Rapport Natuur.studie nummer 1 2005

Rapport Natuur.studie nummer 1 2005 Broedvogels van het Haachts Broek 2005 Rapport Natuur.studie nummer 1 2005 Johan De Meirsman Broedvogels van het Haachts Broek... 3 Terreingebruik... 3 Bezoeksintensiteit... 4 Diversiteit en densiteit...

Nadere informatie

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen op basis van Henk Kuiper Utrecht December 2009 COLOFON Tekst en onderzoek:

Nadere informatie

Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg

Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Oktober 2011 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237

Nadere informatie

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Tuinvogels Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Gildes: indeling naar omgeving Stadsvogels worden ingedeeld naar gildes: Huizenbroeders (Half)holenbroeders Struikvogels Boomvogels Park- &

Nadere informatie

Broedvogels van Sang en Goorkens in 2013 de Boer V.

Broedvogels van Sang en Goorkens in 2013 de Boer V. Broedvogels van Sang en Goorkens in 2013 de Boer V. Sovon-rapport 2013/41 SBB-projectcode 3688 Broedvogels van Sang en Goorkens in 2013 Vincent de Boer Sovon-rapport 2013/41 Dit rapport is samengesteld

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie van Oranje Nassau s Oord. door Eric Minke

Broedvogelinventarisatie van Oranje Nassau s Oord. door Eric Minke Broedvogelinventarisatie van Oranje Nassau s Oord door Eric Minke Inventarisatierapport Vogelwerkgroep KNNV afdeling Wageningen Website: www.knnv.nl/wageningen Redactieadres: Eric Minke, Gruttoweide 79,

Nadere informatie

1 Inleiding Het inventarisatiegebied Werkwijze Resultaten Samenvatting Tabellen... 7

1 Inleiding Het inventarisatiegebied Werkwijze Resultaten Samenvatting Tabellen... 7 1 Inleiding...3 2 Het inventarisatiegebied...3 3 Werkwijze...3 4 Resultaten...4 4.1 Presentatie van de telresultaten... 4 4.2 Waargenomen niet broedvogels... 5 5 Samenvatting...6 6 Tabellen...7 Tabel 1

Nadere informatie

02 FLORA FAUNA ECOLOGIE 02 SOORTEN 03 VOGELS

02 FLORA FAUNA ECOLOGIE 02 SOORTEN 03 VOGELS FLORA FAUNA ECOLOGIE SOORTEN VOGELS 830 Gemeente e Bilt Gemeente Utrecht 820 N237 Griftpark N237 Beschermde vogelnesten Buizerd Grote bonte specht IJsvogel Raaf Ekster Soort onbekend (waarschijnlijk ekster,

Nadere informatie

Broedvogels van de Overveerpolder te Oegstgeest in 2010 Roy Slaterus

Broedvogels van de Overveerpolder te Oegstgeest in 2010 Roy Slaterus Broedvogels van de Overveerpolder te Oegstgeest in 2010 Roy Slaterus SOVON-inventarisatierapport 2010/30 Dit rapport is samengesteld in opdracht van de gemeente Oegstgeest Broedvogels van de Overveerpolder

Nadere informatie

Flora- en Faunawet inventarisatie Lage Vuursche. eindrapport

Flora- en Faunawet inventarisatie Lage Vuursche. eindrapport Flora- en Faunawet inventarisatie Lage Vuursche eindrapport Grontmij AquaSense Amsterdam, 30 juni 2009 Verantwoording Titel : Flora- en Faunawetinventarisatie Lage Vuursche Subtitel : Projectnummer : 277047

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2012 Hans Molenaar VWG De Steltkluut September 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling...

Nadere informatie

Resultaten (broed)vogelonderzoek rond Bodemven op Landgoed Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen

Resultaten (broed)vogelonderzoek rond Bodemven op Landgoed Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen Resultaten (broed)vogelonderzoek rond Bodemven op Landgoed Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen Broedseizoen 2012 Vink (Fringilla coelebs) Uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten regio Midden-Brabant

Nadere informatie

JAARRAPPORT WAARNEMINGEN ZEEBRUGGE METEOPARK 2014

JAARRAPPORT WAARNEMINGEN ZEEBRUGGE METEOPARK 2014 JAARRAPPORT WAARNEMINGEN ZEEBRUGGE METEOPARK 2014 Het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) is sinds 2013 gehuisvest in het MRCC-gebouw aan het Maritiem Plein op Oostende Oosteroever. De waarnemingen

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2013 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014 VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding Dit verslag rapporteert over de vangsten op het vogelringstation Klarenbeek in 2014, het resultaat van veel uren ringen. Dit is het 3 e jaarverslag,

Nadere informatie

%URHGYRJHOLQYHQWDULVDWLHRSGH EHJUDDISODDWVDDQGH6RHUHQVHZHJ LQ$SHOGRRUQLQ *$7DFRPD.ULVW 0$+HLQHQ

%URHGYRJHOLQYHQWDULVDWLHRSGH EHJUDDISODDWVDDQGH6RHUHQVHZHJ LQ$SHOGRRUQLQ *$7DFRPD.ULVW 0$+HLQHQ %UHGYJHOLQYHQDULDLHS EHJUDDISODDDDQ6HUHQHZHJ LQ$SHOGUQLQ *$7DFPD.UL 0$+HLQHQ ,QOHLGLQJ De gemeente Apeldoorn heeft begin april 2003 de ogelwerkgroep Oost-eluwe verzocht een inventarisatie uit te voeren

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels Monitoring in het kader van een tijdelijke compensatievoorziening

Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels Monitoring in het kader van een tijdelijke compensatievoorziening Rob L. Vogel Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels In opdracht van Sovon Vogelonderzoek Nederland E info@sovon.nl I www.sovon.nl Sovon-rapport 2015/19 Postbus 6521 6503

Nadere informatie

Broedvogels van het Wikelerbosk in 2013 Klaas Jager

Broedvogels van het Wikelerbosk in 2013 Klaas Jager Broedvogels van het Wikelerbosk in 2013 Klaas Jager Sovon-rapport 2014/03 Broedvogels van het Wikelerbosk in 2013 Klaas Jager Sovon-rapport 2014/03 Dit rapport is samengesteld in opdracht van It Fryske

Nadere informatie

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard (2.1) 2011 Status: definitief In opdracht van: Molenparc bv Contactpersoon:

Nadere informatie

De roofvogels en uilen in het bosgebied Buikheide - Halve Mijl in 2001

De roofvogels en uilen in het bosgebied Buikheide - Halve Mijl in 2001 -1- De roofvogels en uilen in het bosgebied Buikheide - Halve Mijl in 2001 JACQUES V AN KESSEL, J AN KOLSTERS & WIM DEEBEN Vanaf 1995 is het bosgebied Buikheide-Halve Mijl (Vessem-Veldhoven) jaarlijks

Nadere informatie

BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen

BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen Sinds 2008 voer ik jaarlijks broedvogeltellingen uit in een telgebied op het Leersumse Veld en Ginkelduin volgens de richtlijnen

Nadere informatie

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap (nestkastenproject) Golfbaan Welschap 4 Nestkastenverslag Golfbaan Welschap, 27 Wil de Veer In het voorjaar werd samen met diverse vrijwilligers begonnen met de noodzakelijke schoonmaak van de nestkasten.

Nadere informatie

De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016

De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016 De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016 25 augustus 2016 Ed ter Laak Lilastraat 1 1339 AG ALMERE e-mail: edterlaak@kpnmail.nl In 2016 heb ik voor het twaalfde achtereenvolgende jaar de broedvogels

Nadere informatie

Update Quickscan Flora & Fauna

Update Quickscan Flora & Fauna Update Quickscan Flora & Fauna Memo J.P. Heijeterrein, Drempel 1 en 2, Oosterbeek 18 april 2013 Colofon Titel Subtitel : Update Quickscan Flora & Fauna : J.P. Heijeterrein, Drempel 1 en 2, Oosterbeek Projectnr

Nadere informatie

FLORA- EN FAUNASCAN Zoekgebied fietsenstalling Strawinskylaan

FLORA- EN FAUNASCAN Zoekgebied fietsenstalling Strawinskylaan FLORA- EN FAUNASCAN Zoekgebied fietsenstalling Strawinskylaan Datum : 1 maart 2015 M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020 E-mail: info@natuurbeleven.nl INHOUDSOPGAVE : Inleiding...

Nadere informatie