Rentetarieven in beweging?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rentetarieven in beweging?"

Transcriptie

1 Rentetarieven in beweging? Vooruitzichten Marketing Communication 06/02/2013 Client Solutions Group Fixed Income Capital Markets

2 EUR rentevoeten, nu reeds volatieler, stijgen mogelijkerwijs Deze bijdrage stelt dat EUR rentevoeten eindelijk- kunnen stijgen omwille van Verbeterde macro-economische uitzichten, Geldstromen die wijzen op een «Great Rotation», dat is een allocatie van activa uit obligaties naar meer risicovolle activa zoals aandelen en grondstoffen, Technische analyse resultaten. De verwachte rentehausse zit reeds in de marktsignalen voor zowel de cash als afgeleide markten vervat. Client Solutions Development Group 06/02/2013 2

3 Vooruitlopende indicatoren wijzen op een pick-up in Q1/Q2 Vooruitlopende indicatoren binnen Europa wijzen op een herstel (met Duitsland als groeimotor). Dit betekent dat de Europese en Wereldeconomie uit het dal kruipen tegen einde Q1/Q2 van dit jaar. Betere economische vooruitzichten en teruggekeerd ondernemersvertrouwen leidt tot een verdere ontspanning van de markten, wat dan weer uitzicht geeft op hogere rentevoeten. Client Solutions Development Group 06/02/2013 3

4 Geldstromen uit obligaties naar meer risicovolle activa klassen? Uiteindelijk draait alles om geldstromen, een verwijzing naar de beleggers die risicovolle dan wel veilige activaklassen verkiezen. Wanneer beleggers overtuigd zijn dat het herstel degelijk is of hun vertrouwen in de Centrale Banken als inflatie-bevechters verliezen, dan kunnen rentes flink hoger stijgen. Afgelopen jaar werd voor ongeveer USD 1,000 B in obligaties belegd. Een kleine beweging uit dit aktief kan leiden tot een groot impact. Thomson Reuters Lipper service gaf aan dat de week tot 9 januari de vierde grootste netto instroom in aandelenfondsen zag sinds het begin van de berekening van de wekelijkse stromen in1992. Stel dat ondernemers zich beginnen in te dekken, dan kan dit fenomeen op zichzelf al bijdragen tot een hogere rente. Source Bloomberg De grafiek rechts vergelijkt op lange termijn de S&P500 aandelenmarkt met de Duitse 10Y overheidsobligatie en toont aan dat de slinger opnieuw naar aandelen doorslaat. Dit effect wordt ook wel de «Great Rotation» genoemd. Client Solutions Development Group 06/02/2013 4

5 Technische analyse als signaal voor hogere rentes? Source Bloomberg De 10Y bund vertoonde een positieve divergentie op de wekelijkse indicatoren. Dit geeft aan dat een bodem op langere termijn bereikt werd. Daarenboven brak de 10Y Bund door zijn weerstandslijn, een andere indicator dat rentes boven hun huidig niveau gaan uitstijgen. Op dit moment test de EUR 10y rente de weerstand op Mocht deze weerstand doorbroken worden, dan wacht een nieuwe target met niveau op Client Solutions Development Group 06/02/2013 5

6 EUR rentes in beweging - Marktsignalen Een kijk op zowel de cash of afgeleide markten lijkt te bevestigen dat rentes steeds beweeglijker worden. Aangezien de renteniveaus vrij laag zijn, leidt de verhoogde volatiliteit eerder tot hogere dan wel tot lagere niveaus in de toekomst. Bedrijven die zich wensen in te dekken kijken naar de cash markt in tegenstelling tot finaanciële speculanten die eerder aktief zijn op de optiemarkt. Laat ons de respectievelijke signalen onderzoeken. Marktsignalen voor de cash markt omvatten Swap rate of IRS FRA, Forward rate agreements zijn bekende OTC instrumenten waarbij de koper zich nu kan indekken tegen een toekomstige variabele rente. Marktsignalen voor de afgeleide markt behelzen Swaption Premium Swaption genormaliseerde volatiliteiten A swaption is Een Swaption Payer is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de Swaption Koper een premie betaalt voor het recht om, op een vooraf bepaalde datum, de netto contante waarde van het verschil tussen de Referentierentevoet en de Vaste Rentevoet (Strike Rate) te ontvangen, zoals berekend op de Vervaldag met de Vereffeningsdatum als valutadatum. De Vaste Rentevoet is een gegarandeerd renteniveau voor de Swaption Koper. Als de Referentierentevoet op de Vervaldag lager is dan de Vaste Rentevoet, kan de Swaption Koper genieten van deze gunstige beweging. Als de Referentierentevoet op de Vervaldag hoger is dan de Vaste Rentevoet, kan de Swaption Koper zijn recht uitoefenenpays a predetermined fixed rate ( Fixed Rate ). De premie is onder meer een functie van de volatiliteit. Hier focussen wij ons op de zogeheten genormaliseerde volatiliteit, dat is de ruwe volatiliteit vermenigvuldigd met de respectievelijke forward rate. Client Solutions Development Group 06/02/2013 6

7 Cash Markt Signalen (1/3) Feb 06, 2013 EUR swap renteniveaus aan het stijgen Ter illustratie: de 1Y IRS (vs 6 months) staat nu op ongeveer 0.5% tegenover 0.32% afgelopen december. Source Bloomberg Client Solutions Development Group 06/02/2013 7

8 Cash Markt Signalen (2/3) Feb 06, 2013 EUR Forward rate agreements (FRA) kennen een opwaartse beweging Ter illustratie: de FRA 12x24, dwz de 1-year rate 1 year forward is meer dan verdubbeld tot 1% komende van ongeveer 0.5% begin december Source Bloomberg Client Solutions Development Group 06/02/2013 8

9 Cash Markt Signalen (3/3) Feb 06, 2013 EUR Forward rate agreements (FRA) in stijgende lijn Ter illustratie: alle rentes stijgen over de gehele curve voor alle looptijden (tenor). Hier tonen we de 1Y, 5Y en 10Y looptijden. Hoe langer de looptijd, hoe vlakker de forward term structure curve. Source Bloomberg Client Solutions Development Group 06/02/2013 9

10 Afgeleide Markt Signalen (1/2) Feb 06, 2013 EUR European swaption spot premia ATM naar nieuwe hoogten? Ter illustratie: de swaption 1YrX2Yr premium is duidelijk aan het stijgen. Source Bloomberg Client Solutions Development Group 06/02/

11 Afgeleide Markt Signalen (2/2) Feb 06, 2013 EUR European swaption normalised volatilities ATM stijgende. Ter illustratie: de volatiliteit van de swaption 1YrX2Yr is duidelijk gestegen... Source Bloomberg Client Solutions Development Group 06/02/

12 Teams Conctact Dirk-Emma Baestaens, Ph.D. Head of Client Solutions Group Philippe Gijsels Head of Research & Marketing FI Yves Clarenne Rating Advisory Nicolas Cosme, Ph.D. FI Structuring Solutions Julie Heyters Corporate Solutions Karel De Bie Research & Marketing FI Client Solutions Development Group 06/02/

13 Disclaimer (1/2) BNP Paribas Fortis NV met maatschappelijke zetel Warandeberg 3, 1000 Brussel, België (de Bank ), is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van dit document. Dit document vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de verkoop van, koop van of inschrijving op enig financieel instrument in enige jurisdictie en dit document vormt geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van financiële instrumenten toepasselijke regels. De Bank noch enige andere partij heeft actie ondernomen in enige jurisdictie waarin deze actie zou zijn vereist om de in dit document beschreven financiële instrumenten aan het publiek te mogen aanbieden. Dit document is niet goedgekeurd noch onderschreven en zal niet worden goedgekeurd noch onderschreven door een toezichthouder in welke jurisdictie dan ook. Het is uitsluitend estemd voor personen die handelen in een professionele hoedanigheid. Dit document bevat geen beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling. Dit document beoogt niet een volledige beschrijving te geven van de financiële instrumenten noch van de uitgevende instelling daarvan en evenmin van de mogelijk toepasselijke risico s. Hoewel de Bank redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie opgenomen in dit document juist, duidelijk en niet misleidend is, aanvaardt noch de Bank, noch de aan haar gelieerde vennootschappen, directeuren, adviseurs of werknemers, enige aansprakelijkheid voor enige onjuiste, onvolledige of ontbrekende informatie of voor enige directe of indirecte schade, verliezen, kosten, vorderingen, aansprakelijkheden of andere uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van of het zich beroepen op de in dit document vermelde informatie, tenzij in geval van opzet of ernstige tekortkoming. Client Solutions Development Group 06/02/

14 Disclaimer (2/2) De Bank behoudt zich het recht voor de informatie in dit document zonder aankondiging te wijzigen en is niet verplicht (potentiële) beleggers over een dergelijke wijziging te informeren. De in dit document beschreven financiële instrumenten zijn mogelijk niet in alle jurisdicties beschikbaar. Een beleggingsbeslissing in deze financiële instrumenten dient niet uitsluitend te worden gebaseerd op dit document en dient slechts te worden genomen na een zorgvuldige analyse van alle kenmerken en risico s van het financiële instrument (zoals beschreven in [het Global Markets Product Risk Book] alsmede na het inwinnen van alle nodige informatie en adviezen van professionele adviseurs (waaronder fiscale adviseurs). Bij het verlenen van diensten aan cliënten kan de Bank provisies, commissies of andere niet-geldelijke voordelen betalen aan of ontvangen van derden. De Bank is verplicht om maatregelen te treffen om belangenconflicten tussen haarzelf en haar cliënten en tussen andere cliënten te beheersen. De Bank handelt in overeenstemming met haar beleid inzake belangenconflicten, waarin de Bank die situaties heeft geïdentificeerd die tot een belangenconflict zouden kunnen leiden, alsmede de stappen die genomen zijn om dat conflict te beheersen. Indien de maatregelen op grond van ons beleid inzake belangenconflicten niet voldoende zijn om een specifiek geval te beheersen, zal de Bank de betreffende cliënt informeren omtrent de aard van het conflict opdat de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen. BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, onder de controle inzake beleggers en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr A. U kunt onze website bezoeken via om de relevante mededelingen inzake belangenconflicten na te gaan die verband houden met de aanbevelingen in deze marketing communicatie. Client Solutions Development Group 06/02/

De presentaties van de manifestatie van 10/12/2014 Soepel monetair beleid = makkelijk beleggen? volgen aansluitend hieronder.

De presentaties van de manifestatie van 10/12/2014 Soepel monetair beleid = makkelijk beleggen? volgen aansluitend hieronder. De presentaties van de manifestatie van 10/12/2014 Soepel monetair beleid = makkelijk beleggen? volgen aansluitend hieronder. Economic and market outlook. December 2014 Strategy Private Banking In Jackson

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate ROCK note Februari 2013 Alleen voor professionele beleggers De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate Johan Duyvesteyn Quantitative Research Martin Martens Quantitative Research Roderick Molenaar

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Disclaimer: Financiële instrumenten op vreemde valuta s (Forex, Foreign Exchange, FX) zijn speculatieve producten met hefboomeffect die kunnen leiden tot

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

Market Watch. De schuldencrisis escaleert

Market Watch. De schuldencrisis escaleert Market Watch De schuldencrisis escaleert IAC Vermogensadvies Nederland Beleggingscommunicatie Datum: 13 september 2011 De schuldencrisis escaleert De financiële markten zijn volledig in de ban van de Europese

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie