Inbouw- en Bedieningshandleiding EB NL. Model 3730 Elektropneumatische klepstandsteller type Vertaling van het originele document.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inbouw- en Bedieningshandleiding EB 8384-3 NL. Model 3730 Elektropneumatische klepstandsteller type 3730-3. Vertaling van het originele document."

Transcriptie

1 Model 3730 Elektropneumatische klepstandsteller type met HART -communicatie Vertaling van het originele document. Een nieuwe versie van het originele document is beschikbaar. Afb. 1 Type Inbouw- en Bedieningshandleiding EB NL Firmware-versie 1.54 Uitgave november 2010

2 Betekenis van de instructies in deze inbouw- en bedieningshandleiding GEVAAR! Waarschuwing voor gevaarlijke situaties, die dodelijk of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben. Waarschuwing! Waarschuwing voor gevaarlijke situaties, die dodelijk of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben. OPGELET! Waarschuwing voor materiële schade. Opmerking:aanvullende verklaringen, informatie en tips 2 EB NL

3 Inhoud Inhoud Pagina 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 8 2 Artikelcode 9 3 Constructie en werking Toepassingstype Toebehoren Communicatie Configuratie met TROVIS-VIEW Technische gegevens 14 4 Aanbouw op regelventiel aanbouwdelen en toebehoren Directe aanbouw Aandrijving type Aandrijving type Aanbouw conform IEC (NAMUR) Aanbouw aan microventiel type Aanbouw aan draaiaandrijvingen Zware uitvoering Omkeerversterker bij dubbelwerkende aandrijvingen Omkeerversterker of Aanbouw externe positiesensor Montage bij directe aanbouw Montage bij aanbouw conform IEC (NAMUR) Montage aan microventiel type Montage aan draaiaandrijvingen Aanbouw van klepstandstellers met RVS-huis Veerruimtebeluchting bij enkelwerkende aandrijvingen Aanbouwdelen en toebehoren 40 5 Aansluitingen Pneumatische aansluitingen Steldrukindicatie Voedingsdruk Steldruk (Output) Elektrische aansluitingen Schakelversterker Verbindingsopbouw voor de communicatie 48 6 Bedieningselementen en aanwijzingen Serial Interface HART -communicatie 52 EB NL 3

4 Inhoud 7 Inbedrijfname Instelling Gesloten stand bepalen Volumesmoring Q instellen Aanwijzing aanpassen Steldruk begrenzen Werkgebied van de klepstandsteller controleren Initialisatie MAX Initialisatie op maximaal bereik NOM Initialisatie op nom. bereik MAN Initialisatie op handmatig gekozen bereik SUb Vervangingskalibratie Nulpunt inregelen Instellingen voor open/dicht-ventielen uitvoeren Reset Terugzetten naar defaultwaarden 67 8 Bediening Vrijgave en keuze parameters Bedrijfsstanden Automatisch en handbedrijf veiligheidspositie (SAFE) Storing/uitval Storingsmelding bevestigen 71 9 Instelling eindcontact Naderhand opbouwen van een inductief eindcontact Onderhoud Reparatie Ex-apparaten Update van de firmware (Serial Interface) Instructies voor onderhoud, kalibratie en werkzaamheden aan bedrijfsmaterieel Codelijst Instelling en bediening met TROVIS-VIEW Algemeen Systeemvoorwaarden Programma installeren Programma starten en basisinstellingen uitvoeren Data overdragen Offline-bedrijf (indirecte data-overdracht) Online-bedrijf (permanente data-overdracht) Parameter instellen EB NL

5 Inhoud 15.5 Klepstandsteller initialiseren Statusclassificatie Afmetingen in mm Bevestigingsniveaus conform VDI/VDE 3845 (september 2010) Keuze karakteristiek 116 Testcertificaten 118 Index 137 Opmerking: de werking van de ventieldiagnose EXPERTplus is in de handleiding EB 8389 beschreven. EB NL 5

6 Wijzigingen in de klepstandsteller-firmware Wijzigingen in de klepstandsteller-firmware ten opzichte van voorgaande versie Oud Nieuw Als standaardinstelling wordt het HART-protocol conform HART -specificatie revision 5 ondersteund. Via TROVIS-VIEW kan naar HART -Revision 6 worden omgeschakeld, HART -Tools zoals AMS of Hand Held Terminal worden door Revision 6 momenteel niet ondersteund. Extra statusmeldingen werden geïmplementeerd: Code 76 geen noodloopfunctie Code 77 fout bij laden programma Weergave van het aantal nulpuntsinregelingen sinds de laatste initialisatie. Bij een initialisatie met aandrijving AIR TO CLOSE wordt de bewegingsrichting (Code 7) automatisch op stijgend/dalend ingesteld. Code 3, de tijdsduur voor het resetten van de configuratievrijgave werd naar 120 s verlengd Gewijzigde elektronica, geen nieuwe functies Nieuwe EXPERT diagnosefuncties (code 48 toegevoegd) Apparaten in uitvoering EXPERTplus met uitgebreidere diagnosemogelijkheden. Een lopende initialisatie kan door indrukken van de draai-/drukknop worden onderbroken. De opties standmelder (code 37) en magneetventiel (code 45) worden automatisch herkend Vanaf deze firmware kunnen alle EXPERTplus functies via de HART -communicatie worden gebruikt. Het storingsmeldcontact wordt via de verzamelstatus van het apparaat geactiveerd Deze wordt altijd actief bij verzamelstatus = uitval. Indien code 32 = YES: ook actief bij verzamelstatus = functiecontrole Indien code 33 = YES: ook actief bij verzamelstatus = onderhoud nodig en onderhoudsvraag De verzamelstatus functiecontrole wordt bovendien ook bij test A1, A2, storingsmelduitgang en standmelder geactiveerd. De min/max-waarden van de temperatuurbewaking kunnen worden gereset. 6 EB NL

7 Wijzigingen in de klepstandsteller-firmware Wijzigingen in de klepstandsteller-firmware ten opzichte van voorgaande versie Oud Nieuw Interne veranderingen Interne veranderingen Via de klepstandsteller wordt bepaald, of het ventiel als regel- of als open/dicht-ventiel moet werken (zie paragraaf 3.1) Alle diagnosefuncties EXPERTplus staan zonder vrijschakeling op de klepstandsteller ter beschikking (zie EB 8389 Ventieldiagnose EXPERTplus ). Optie binaire ingang met de volgende acties (zie EB 8389 Ventieldiagnose EXPERTplus ): Lokaal schrijfbeveiliging instellen Deelslagtest (PST) starten Gewenste veiligheidswaarde benaderen Overschakelen tussen automatisch en handbediening Datalogger starten Resetten van de diagnosemeldingen Bij de initialisatie wordt de drukgrens (code 16) niet meer automatisch ingesteld Interne veranderingen EB NL 7

8 Belangrijke veiligheidsinstructies 1 Belangrijke veiligheidsinstructies Houd voor uw veiligheid de hierna volgende instructies aan voor wat betreft de montage, inbedrijfname en het gebruik van de klepstandsteller: Het apparaat mag alleen door specialistisch personeel, dat met de montage, de inbedrijfname en het gebruik van dit product vertrouwd is, worden gemonteerd en in bedrijf worden genomen. Vakpersoneel in de zin van dit inbouw- en bedieningsvoorschrift zijn personen, die vanwege hun vaktechnische opleiding, hun kennis en ervaring en hun kennis van de geldende normen, de hun opgedragen werkzaamheden kunnen beoordelen en mogelijke gevaren daarbij kunnen onderkennen. Bij apparaten in explosieveilige uitvoering moeten de personen een opleiding of training resp. een autorisatie voor het werken aan explosieveilige apparatuur in explosiegevaarlijke installaties hebben; zie daarvoor ook hoofdstuk 11. Gevaren, die bij het regelventiel van het medium, de steldruk en van bewegende delen kunnen uitgaan, moeten door geschikte maatregelen worden voorkomen. Indien door de hoogte van de voedingsdruk in de pneumatische aandrijving ontoelaatbare bewegingen of krachten ontstaan, moet de voedingsdruk door een geschikt reduceerstation worden begrensd. Ter voorkoming van materiële schade geldt bovendien: Het apparaat mag niet met de achterzijde/ontluchtingsopening naar boven gericht worden gebruikt. De ontluchtingsopening mag lokaal niet worden afgesloten. Ontluchtingsopening Correct transport en deskundige opslag van het apparaat is een absolute voorwaarde. Elektrische lasapparaten niet in de buurt van de klepstandsteller aarden. Opmerking:het met het CE-teken gemarkeerde apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijn 94/9/EG en de richtlijn 89/336/EWG. De conformiteitsverklaring staat op aanvraag ter beschikking. 8 EB NL

9 Artikelcode 2 Artikelcode Artikelcode met LC-display, Autotune, HART -communicatie Ex-veiligheid Zonder II 2 G EEx ia IIC T6/II 2 D IP 65 T 80 C conform ATEX CSA/FM intrinsically safe/non incendive II 3 G EEx na/nl II T6 /II 3 D IP 65 T 80 C conform ATEX Optie (toebehoren) Inductieve eindschakelaar Magneetventiel SIL 4 Analoge standmelder Zonder Met type SJ 2-SN Zonder 24 V DC Zonder Met type x x x x x 0 x x 0 x 0 0 x 0 x x Externe positiesensor Binaire ingang Zonder Met Zonder Met Diagnose EXPERTplus 4 Materiaal behuizing aluminium RVS Speciale toepassingen Zonder Vrij van lakverstorende substanties Ontluchting met pneumatische aansluiting ¼ NPT, achterzijde huis gesloten Speciale uitvoeringen Zonder IECEx GOST Ex-toelating Ex ia GOST Ex-toelating Ex na/nl EB NL 9

10 Constructie en werking 3 Constructie en werking De elektropneumatische klepstandsteller wordt op pneumatische regelventielen aangebouwd en is bedoeld voor het toekennen van de ventielstand (gemeten waarde x) aan de regeluitgang (gewenste waarde w). Daarbij wordt het van een regel- of besturingssysteem komende elektrische stelsignaal vergeleken met de slag/draaihoek van het regelventiel en wordt er een steldruk (regeluitgang y) uitgestuurd. De klepstandsteller bestaat in wezen uit een weerstandsproportioneel wegmeetsysteem (2), een analoog werkende i/p-omvormer met nageschakelde luchtcapaciteitsversterker (7) en de elektronica met microprocessor (5). De klepstandsteller is standaard uitgevoerd met drie binaire contacten: Een storingsmelduitgang signaleert een storing aan de controlekamer en twee configureerbare software-grenswaardecontacten zijn bedoeld voor het melden van de eindstanden. De ventielstand wordt als slag of draaihoek op de aftasthefboom en op de wegopnemer (2) overgedragen en aan een analoge PD-regelaar verzonden. Tegelijkertijd wordt de stand via een AD-omvormer (4) aan de microprocessor (5) doorgegeven. De PDregelaar vergelijkt deze werkelijke waarde Seriële 20 interface 21 FSK 4 w 24V DC mm % S 19 w PD x Q y 2 G 1 x BE A3 A2 A1 11 G 1 Regelventiel 2 Wegopnemer 3 PD-regelaar 4 AD-omvormer 5 Microprocessor 6 i/p-omvormer 7 Luchtcapaciteitsversterker 8 Drukregelaar 9 Doorstroomregelaar 10 Volumesmoring 11* Induct. eindschakelaar 12* Magneetventiel 13* Standmelder analoog 14 Software-eindcont. alarm 1/2 15 Storingsmelduitgang alarm 3 16 Display 17* Aansturing magneetventiel 18* Galvanische scheiding 19 DA-omvormer 20 Communicatie-interface 21 HART -bijschakeling 22 Binaire ingang BE* * Optie Afb. 2 Schema 10 EB NL

11 Constructie en werking met de van het regelsysteem komende - gelijkstroomsignaal van ma, nadat deze door de AD-omvormer (4) is omgevormd. Bij een regelafwijking wordt de aansturing van de i/p-omvormer (6) zodanig veranderd, dat de aandrijving (1) via de nageschakelde luchtcapaciteitsversterker (7) overeenkomstig wordt be- of ontlucht. Dit zorgt ervoor, dat het smoorlichaam (bijv. de klep) van het regelventiel een stand inneemt die overeenkomt met de gewenste waarde. De voedingslucht voedt de pneumatische versterker (7) en de drukregelaar (8). Een tussengeschakelde, vast ingestelde doorstroomregelaar (9) is bedoeld voor het spoelen van de klepstandsteller en zorgt zo tegelijkertijd voor probleemloos bedrijf van de pneumatische versterker. De door de versterker uitgestuurde steldruk kan via de software worden begrensd. De bijschakelbare volumesmoring Q (10) is bedoeld voor de optimalisatie van de klepstandsteller. De aanvullende ventieldiagnose EXPERTplus is in de klepstandsteller geïntegreerd. Deze geeft informatie over de klepstandsteller en genereert diagnose- en statusmeldingen die in geval van storing een snelle storingsanalyse mogelijk maken. De klepstandsteller is met de betreffende toebehoren geschikt voor de volgende aanbouwvarianten: Directe aanbouw aan SAMSON-aandrijvingen type 3277: Paragraaf 4.1 Aanbouw aan aandrijvingen conform IEC (NAMUR-aanbouw): Paragraaf 4.2 Aanbouw aan microventiel type 3510: Paragraaf 4.3 Aanbouw aan draaiaandrijvingen conform VDI/VDE 3845: Paragraaf Toepassingstype De toepassingstypen regelventiel en open/ dicht-ventiel staan ter beschikking. In beide toepassingstypen kunnen de bedrijfsstanden automatisch bedrijf (AUTO) en handbediening (MAN) worden gekozen. Afhankelijk van het gekozen toepassingstype toont de klepstandsteller een afwijkend gedrag in automatisch bedrijf (AUTO): Regelventiel Bedrijfsstand De klepstandsteller volgt AUTO continu de ingestelde gewenste waarde. In het display wordt de ventielpositie (werkelijke positie) in % getoond. Open/dicht-ventiel Discrete verwerking van de vooringestelde gewenste waarde. In het display wordt de ventielpositie (werkelijke positie) in % getoond afwisselend met O/C (Open/ Close). Bedrijfsstand De klepstandsteller volgt de via HAND de lokale bediening ingestelde gewenste waarde. Via de code 49 - h wordt het toepassingstype bepaald, zie paragraaf 7.8. Opmerkingen: Afhankelijk van het toepassingstype kunnen bepaalde diagnosefuncties niet worden uitgevoerd of verwerkt, zie EB 8389 Ventieldiagnose EXPERTplus. In handbedrijf kan een open/dicht-ventiel bij gesloten stand ATO voorbij 100%, bij gesloten stand ATC onder 0% van het nominale bereik worden bewogen (sluitstand zie paragraaf 7.1). EB NL 11

12 Constructie en werking 3.2 Toebehoren Magneetventiel Bij uitval van de voedingsspanning voor het magneetventiel (12), wordt de voedingsdruk voor de i/p-omvormer naar de atmosfeer ontlucht. De klepstandsteller kan niet werken en het regelventiel gaat, onafhankelijk van de gewenste waarde, naar de door de aandrijving gegeven veiligheidspositie. tact (11) gaat naar A1, het in werking blijvende software-eindcontact naar A2. Externe positiesensor Bij deze uitvoering is alleen de sensor op het ventiel gemonteerd. De klepstandsteller wordt onafhankelijk van het ventiel geplaatst. De verbinding van x- en y-signaal met het ventiel wordt uitgevoerd via een kabel en een luchtleiding (alleen zonder inductief eindcontact). OPGELET! In handbediening (MAN) wordt ook de gewenste handwaarde naar 0% teruggezet. Een afwijkende gewenste handwaarde moet nieuw worden geschreven (code 1). Standmelder De standmelder (13) werkt als tweedraadsmeetversterker en stuurt het via de microprocessor verwerkt signaal van de wegopnemer door als ma signaal. Omdat deze melding onafhankelijk volgt van het ingangssignaal (min. stroom 3,8 ma) van de klepstandsteller, is hiermee een echte controlemogelijkheid van de momentele slag/draaihoek aanwezig. Verder biedt de standmelder de mogelijkheid, een storing van de klepstandsteller via een meldstroom van < 2,4 ma of > 21,6 ma te signaleren. Inductief eindcontact Bij deze uitvoering bevat de draaias van de klepstandsteller een instelbare stuurkam voor het bedienen van de ingebouwde initiator. Het optionele inductieve con- Binaire ingang De klepstandsteller heeft een optionele binaire ingang. Via de flankregeling kan een van de navolgende acties worden geactiveerd: Overdracht schakeltoestand [standaard] De schakeltoestand van de binaire ingang wordt geprotocolleerd. Activeer lokale schrijfbeveiliging Zolang de binaire ingang actief is, kunnen op de klepstandsteller geen instellingen worden gewijzigd. De configuratievrijgave via code 3 is niet actief. Deelslagtest starten (PST) De klepstandsteller start eenmalig een deelslagtest. De test wordt met de instelling uit code 49 - d2 t/m code 49 - d9 uitgevoerd (zie EB 8389 Ventieldiagnose EXPERTplus ). Gewenste veiligheidswaarde innemen Een open/dicht-ventiel gaat naar de ingestelde gewenste veiligheidswaarde, wanneer de klepstandsteller zich in automatisch bedrijf (AUTO) bevindt. In de bedrijfsstanden handbediening (MAN) of veiligheidspositie (SAFE) volgt geen actie. 12 EB NL

13 Constructie en werking Omschakelen tussen AUTO/HAND De klepstandsteller schakelt om van automatisch bedrijf (AUTO) naar -handbediening (MAN) resp. omge keerd. Wanneer de klepstandsteller zich in de bedrijfsstand veiligheidspositie (SAFE) bevindt, volgt geen actie. Start datalogger Met het activeren van de binaire ingang wordt de datalogger gestart (zie EB 8389 Ventieldiagnose EXPERTplus ). Resetten diagnose Actieve test- en waarnemingsfuncties worden afgebroken en de diagnosegegevens worden eenmalig gereset. Lekkagesensor De storing Externe lekkage binnenkort te verwachten wordt actief. De storing wordt gereset, wanneer de flankbesturing naar "uit" schakelt. In de protocollering blijft de melding opgeslagen. Opmerkingen: De optionele binaire ingang kan alleen via de bedieningssoftware TROVIS-VIEW en via de parameters van de DD worden geconfigureerd (zie EB 8389 Ventieldiagnose EXPERTplus ). Standaard wordt de schakeltoestand bij geopende schakelaar overgedragen. 3.3 Communicatie Voor de communicatie is de klepstandsteller voorzien van een interface voor het HART protocol (Highway Addressable Remote Transducer). De dataoverdracht volgt in de vorm van een gesuperponeerde frequentie (FSK = Frequency Shift Keying) via de aanwezige signaalkabels voor de gewenste waarde 4 tot 20 ma. Communicatie en bediening van de klepstandsteller kan via een HART - handterminal of via een PC met FSKmodem worden gerealiseerd Configuratie met TROVIS-VIEW Bestelnummer, zie tabel 5, pagina 42 De configuratie van de klepstandsteller kan worden uitgevoerd met de SAMSON-configuratie- en bedieningsinterface TROVIS- VIEW. De klepstandsteller wordt hiervoor met de digitale interface SERIAL INTERFACE via een adapterkabel op de RS232- of USB-poort van de PC aangesloten. TROVIS- VIEW maakt eenvoudige parametrering van de klepstandsteller mogelijk en visualisatie van de procesparameters in online-bedrijf. EB NL 13

14 Constructie en werking 3.4 Technische gegevens Klepstandsteller type Directe aanbouw op aandrijving type 3277:3, mm Slag instelbaar Aanbouw conform IEC : 3, mm Draaiaandrijving: draaihoek Slagbereik instelbaar binnen de geïnitialiseerde slag/draaihoek Beperking tot maximaal 1/5 mogelijk. Gewenste waarde ma 2-draads instrument, ompoolbeveiligd Minimaal bereik 4 ma signaalbereik Grootheid w 100 ma Beschadigingsgrens Minimale stroom 3,6 ma voor weergave 3,8 ma voor bedrijf Belastingsspanning 8,2 V (komt overeen met 410Ω bij 20 ma) Hulpenergie beluchting 1, bar ( psi) Steldruk (uitgang) Luchtkwaliteit ISO Uitg Karakteristiek instelbaar Max. deeltjesgrootte en dichtheid: Klasse 4 Oliegehalte: Klasse 3 Drukdauwpunt: Klasse 3 of minimaal 10 K onder de laagste te verwachten omgevingstemperatuur 0 bar tot voedingsdruk Via software begrensbaar op 1,4/2,4/3,7 bar±0,2 bar Lineair/equiprocentueel/invers equiprocentueel Gebruikersgedefinieerd (via bedieningssoftware en communicatie) Regelklep, draaiklepventiel en kogelsegmentventiel: lineair/ equiprocentueel 1 % Afwijking Hysterese 0,3 % Aanspreekgevoeligheid 0,1 % Looptijd Voor beluchting en ontluchting gescheiden tot 240 s via software instelbaar. Bewegingsrichting Omkeerbaar Luchtverbruik, stationair Beluchtingsonafhankelijk ca. 110 l n /h Luchtaanvoer aandrijving beluchten Aandrijving ontluchten Toelaatbare omgevingstemperatuur Invloeden Temperatuur Voeding Trilling Elektromagnetische compatibiliteit Elektrische aansluitingen Classificatie Bij Δp = 6 bar: 8,5 m n3 /h Bij Δp = 1,4 bar: 3,0 m n3 /h KVmax (20 C)= 0,09 Bij Δp = 6 bar: 14,0 m n3 /h Bij Δp = 1,4 bar: 4,5 m n3 /h KVmax (20 C)= 0, C C met kabelwartel metaal Bij Ex-apparaten gelden bovendien de grenzen van het typebeproevingscertificaat. 0,15 %/10 K Geen 0,25 % Hz en 4 g conform IEC 770 Aan de eisen conform EN , EN , EN en NE 21 is voldaan. 1 kabelwartel M20 x 1,5 voor klembereik mm Tweede schroefdraadgat M20 x 1,5 extra aanwezig Schroefklemmen voor aderdiameters van 0,2... 2,5 mm² IP 66/NEMA 4X 14 EB NL

15 Constructie en werking Klepstandsteller type Gebruik in veiligheidsrelevante systemen conform IEC Explosieveiligheid Communicatie (lokaal) Software-voorwaarde (SSP) Communicatie (HART ) Softwarevoorwaarde (HART ) Binaire contacten Voor handterminal Voor PC Geschikt voor toepassing in veiligheidsrelevante toepassingen... SIL 2 (los apparaat) en SIL 3 (bij redundante uitvoering), veilig uitschakelen bij gewenste waarde 0 ma II 2 G EEx ia IIC T6 / II 2 D IP 65 T 80 C of II 3 G EEx na II T6 / II 3 D IP 65 T 80 C IECEx ia IIC T6 / IP 54 en IP 65 T 80 C FM/CSA Intrinsically safe Class I, II, III, Division 1, Group A, B, C, D, E, F, G, T6 FM/CSA Non incendive Class I, Division 2, Group A, B, C, D, T6 SAMSON SSP-interface en Serial Interface Adapter TROVIS-VIEW met database-module HART -veldcommunicatieprotocol Impedantie in HART -frequentiebereik: Ontvangen Ω; Zenden ca. 115Ω Device Description voor type DTM-bestand conform specificatie 1.2, geschikt voor de integratie van het apparaat in kaderapplicaties, die het FDT/DTM-concept ondersteunen (bijv. PACTware); Andere integraties (bijv. AMS, PDM) zijn aanwezig Signaaltoestand Uitvoering Niet geactiveerd/ geen storingsm. Geactiveerd/storingsmelding Voor aansluiting op Niet-Ex Geleidend (R = 348Ω) Geblokkeerd Binaire ingang van een PLC conform EN 61131, P max = 400 mw NAMUR-schakelversterker conform EN Ex 2,1 ma 1,2 ma 2 software-eindcontacten ompoolveilig, potentiaalvrij, schakelgedrag instelbaar, fabrieksinstelling conform tabel signaaltoestand Uitvoering Niet-Ex Ex Niet geactiveerd Geactiveerd Geblokkeerd Geleidend (R = 348Ω) 1,2 ma 2,1 ma 1 storingsmeldcontact, potentiaalvrij NAMUR-schakelversterker conform EN Materialen Behuizing Externe delen Kabelwartel Gewicht Gietaluminium EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300) conform DIN EN 1706 verchroomd en poedergecoat Speciale uitvoering RVS Corrosiebestendig staal en Polyamide, zwart, M20 x 1,5 ca. 1,0 kg EB NL 15

16 Constructie en Werking Opties voor klepstandsteller type Magneetventiel Toelating conform IEC 61508/SIL Ingang 24 V DC Ompoolveilig Beschadigingsgrens 40 V Stroomverbruik I =UV 57, 3840Ω (komt overeen met 4,8 ma bij 24 V/114 mw) Signaal 0 niet opkomen 15 V Signaal 1 betrouwbaar opkomen > 19 V Levensduur > 5 x 106 schakelingen K V -waarde 0,15 Gebruik in veiligheidsrelevante systemen conform IEC 61508/SIL Overeenkomstig de klepstandstellerpneumatiek Analoge standmelder Voeding Uitgangssignaal Werkingsrichting Tweedraads meetversterker V DC Ompoolveilig Beschadigingsgrens 40 V 4 tot 20 ma Omkeerbaar Werkbereik % Karakteristiek Lineair Hysterese HF-invloed Overige invloeden als klepstandsteller Storingsmelding Naar keuze met meldstroom 2,4±0,1 ma of 21,6±0,1 ma uitstuurbaar Inductief eindcontact Initiator type SJ 2SN Voor aansluiting op schakelversterker conform EN In combinatie met een software-eindcontact toepasbaar. Externe positiesensor Slag als klepstandsteller Kabel 10 m Flexibel Met stekker M12 x 1 Brandwerend conform VDE 0472 Bestendig tegen olie, smeer- en koelmiddelen en andere agressieve media Toelaatbare omgevingstemperatuur C Bij Ex-apparaten gelden bovendien de grenzen van het typebeproevingscertificaat. Trillingsongevoeligheid Tot 10 g in het bereik van Hz Classificatie IP EB NL

17 Constructie en werking Binaire ingang Galvanisch gescheiden Schakelgedrag via software (bijv. TROVIS-VIEW, DTM) configureerbaar Schakelgedrag actief (voorinstelling) Aansluiting Voor externe schakelaar (potentiaalvrij contact) of relaiscontacten Elektrische gegevens Leegloopspanning bij geopend contact, max. 10 V, gepulsde gelijkstroom, piekwaarde 100 ma Contact Gesloten, R < 50Ω Geopend, R > 400Ω Schakeltoestand "aan" (voorinstelling) Schakeltoestand "uit" (voorinstelling) Schakelgedrag "passief Aansluiting Voor extern aangesloten gelijkspanning, ompoolveilig Elektrische gegevens V, beschadigingsgrens 40 V, stroomverbruik 3,7 ma bij 24 V Spanning > 6 V < 1 V Schakeltoestand "aan" (voorinstelling) Schakeltoestand "uit" (voorinstelling) EB NL 17

18 Aanbouw op regelventiel aanbouwdelen en toebehoren. 4 Aanbouw op regelventiel aanbouwdelen en toebehoren Waarschuwing! Bij de montage van de klepstandsteller moet de volgende procedure worden aangehouden: 1. Klepstandsteller op regelventiel bouwen 2. Pneumatische hulpenergie aansluiten 3. Elektrische hulpenergie aansluiten 4. Inbedrijfname-instellingen uitvoeren De klepstandsteller is geschikt voor de volgende aanbouwvarianten: Directe aanbouw aan SAMSON-aandrijvingen Type 3277 Aanbouw aan aandrijvingen conform IEC (NAMUR-aanbouw) Aanbouw aan microventiel type 510 Aanbouw op draaiaandrijvingen Hefboom en stiftpositie Via de hefboom aan de achterkant van de klepstandsteller en de op de hefboom aangebrachte stift wordt de klepstandsteller op de gebruikte aandrijving en de nominale slag aangepast. De slagtabellen op blz. 19 tonen het maximale instelbereik op de klepstandsteller. De realiseerbare slag op het ventiel wordt bovendien door de gekozen veiligheidspositie en de benodigde veervoorspanning in de aandrijving begrensd.. Standaard is de klepstandsteller uitgevoerd met de hefboom M (stiftpositie 35). OPGELET! Houd bij de aanbouw op het regelventiel de volgende instructies aan, om beschadiging van de klepstandsteller te voorkomen. Voor het aanbouwen van de klepstandsteller mogen allen de aanbouwdelen/ toebehoren uit de tabellen 1 t/m 5 (pagina 40 t/m 42) worden gebruikt. Aanbouwvarianten aanhouden! Houd de toekenning van de hefboom en stiftpositie aan (conf. slagtabellen, pagina 19)! Afb. 3 Hefboom M met stiftpositie 35 Opmerking:wanneer de standaard gemonteerde hefboom M wordt vervangen, dan moet de nieuw gemonteerde hefboom voor aanpassing aan de interne meethefboom eenmaal van aanslag tot aanslag worden bewogen. 18 EB NL

19 Aanbouw aan regelventiel aanbouwdelen en toebehoren Slagtabellen Opmerking: de hefboom M is in de leveringsomvang opgenomen. Hefbomen S, L, XL voor aanbouw conform IEC (NAMUR) zijn leverbaar als toebehoren (zie tabel 3, pagina 41). Directe aanbouw aan aandrijvingen type en type 3277 Grootte aandr. Nom. slag Instelbereik klepstandsteller Benodigde Toegekende [cm 2 ] [mm] Min. Slag Max. Hefboom stiftpositie 120 7,5 5, ,0 M /240/ , ,0 M / , ,0 M 50 Aanbouw conform IEC (NAMUR-aanbouw) SAMSON-ventielen/aandrijving 3271 Andere ventielen/aandrijving Grootte aandr. Nom. slag Benodigde Toegekende Hefboom stiftpositie [cm 2 ] [mm] Min. Slag Max. 60 en 120 met ventiel ,5 3, ,0 S ,5 5, ,0 M /240/ ,5 7, ,0 M en 30 10, ,0 M /1400/ , ,0 L /1400/ , ,0 L / , ,0 XL 200 Aanbouw aan draaiaandrijving conform VDI/VDE 3845 Draaiaandrijving Min. Draaihoek Max. Benodigde Hefboom Toegekende stiftpositie 24 tot 100 M 90 EB NL 19

20 Aanbouw op regelventiel aanbouwdelen en toebehoren. 4.1 Directe aanbouw Aandrijving type Benodigde aanbouwdelen en toebehoren: zie tabel 1, pagina 40. Slagtabel pagina 19 aanhouden! Aandrijving met 120 cm 2 De steldruk wordt afhankelijk van de aanbouw van de klepstandsteller links of rechts op het juk via een daarvoor bedoeld gat op het aandrijfmembraan aangesloten. Afhankelijk van de veiligheidspositie van de aandrijving membraanstang uitgaand of "membraanstang ingaand (ventiel bij luchtuitval sluitend of openend) moet eerste de omschakelplaat (9) op het juk worden gemonteerd. Daarbij moet deze met het betreffende symbool voor de aanbouw op de linker of rechter zijde op de markering worden uitgericht (kijkrichting op de omschakelplaat). 1. Aansluitplaat (6) of manometerhouder (7) met manometers op klepstandsteller monteren; let op de juiste positionering van de beide afdichtingsringen (6.1). 2. Afsluitschroef (4) op de achterzijde van de klepstandsteller verwijderen en de steldrukaansluiting Output 38 op de aansluitplaat (6) resp. op de manometerhouder (7) met de plug (5) uit de aanbouwdelen afsluiten. 3. Meenemer (3) op de aandrijfstang plaatsen, uitrichten en zodanig vastschroeven dat de bevestigingsschroef in de groef van de aandrijfstang valt. 4. Afdekplaat (10) met smalle zijde van de doorbraak (afb. 4 links) in de rich- ting van de steldrukaansluiting bevestigen, de opgeplakte vlakke pakking (14) moet naar het juk wijzen. 5. Slag 15 mm: op hefboom M(1) op de achterzijde van de klepstandsteller blijft de aftaststift (2) op stiftpositie 35(uitleveringstoestand). Slag 7,5 mm: de aftaststift (2) uit stiftpositie 35 losmaken en in het gat voor stiftpositie 25 plaatsen en vastschroeven. 6. Vormpakking (15) in de groef van de behuizing van de klepstandsteller leggen. 7. Klepstandsteller zodanig op de afdekplaat (10) plaatsen, dat de aftaststift (2) aan de bovenzijde van de meenemer (3) komt te liggen. Hefboom (1) overeenkomstig verstellen en de as van de klepstandsteller bij geopend deksel aan de kap resp. de knop (fig. 21) vasthouden. De hefboom (1) moet met veerkracht op de meenemer aanliggen. De klepstandsteller met de beide bevestigingsschroeven aan de afdekplaat (10) schroeven. Bij de montage erop letten, dat de afdichtring (10.1) in het gat van de afdekplaat is gelegd. 8. Deksel (11) aan de tegenoverliggende zijde monteren. Daarbij erop letten, dat in ingebouwde toestand van het regelventiel de ontluchtingsplug naar beneden wijst, zodat eventueel verzameld condensaat kan wegstromen. 20 EB NL

21 Aanbouw op regelventiel aanbouwdelen en toebehoren. Symbolen Membraanstang uitgaand Aanbouw links Aanbouw rechts Membraanstang ingaand Steldrukingang bij aanbouw links Markering 15 Omschakelplaat (9) Steldrukingang bij aanbouw rechts 14 1 Hefboom 1.1 Moer 1.2 Schotelveer 2 Aftaststift 3 Meenemer 4 Afsluitschroef 5 Plug 6 Aansluitplaat 6.1 Afdichtring 7 Manometerhouder 8 Manometeraanbouwset 9 Omschakelplaat aandrijving 10 Afdekplaat 10.1 Afdichtring 11 Deksel 14 Vlakke pakking 15 Vormpakking Hefboom M Doorbraak afdekplaat 4 Supply 9 Output Belangrijk! De aansluiting voor Supply en Output mag alleen via de aansluitplaat (6) uit de toebehoren worden 7 uitgevoerd. Koppelingen nooit direct in het huis draaien. 8 Afb. 4 Directe aanbouw steldrukaansluiting voor aandrijving type met 120 cm 2 EB NL 21

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

LRG 16-40 LRG 16-41 LRG 17-40

LRG 16-40 LRG 16-41 LRG 17-40 GESTRA Steam Systems LRG 16-40 LRG 16-41 LRG 17-40 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 818874-01 Geleidbaarheidselektrode LRG 16-40 Geleidbaarheidselektrode LRG 16-41 Geleidbaarheidselektrode LRG 17-40 Inhoud

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid

Nadere informatie

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03)

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Voor de installateur Installatie- en bedieningshandleiding Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en verklaring symbolen...........................................

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik. Gebruik & onderhoud

Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik. Gebruik & onderhoud Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik Gebruik & onderhoud Luchtbehandelingsapparatuur (HVAC) WK und WK-com: voor binnenopstelling, voor buitenopstelling Hygiëne-apparaat,

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200.

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Nederlands Hoog rendement Low NO X gasketel NL Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Installatieen servicehandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. introductie 8 2.1

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

Installatie- en bedieningshandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding Installatie- en bedieningshandleiding WISSELRICHTERS S 2100 S 3100 S 3800 S 4300 S 4301 S 4600 S 4601 S, Hartelijk dank voor uw vertrouwen om een PLATINUM wisselrichters 2100 S, 3100 S, 3800 S, 4300 S,

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID)

Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID) GEBRUIKS HANDLEIDING Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID) Bedrijfsomstandigheden / omgevingsomstandigheden: 5 55 C IP54 (rekenwerk en debietmeter) 93 % rel. vochtigheid. Apparaat eigenschappen

Nadere informatie

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) 02032012 FUAA10011 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de

Nadere informatie

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P nl Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP nl 3 Inhoud 1 Inleiding 13 1.1 Overzicht modelnummers 14 1.2 Uitpakken 14 1.3 Systeemvereisten

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars vacon 100 frequentieregelaars installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars VOORWOORD VACON 3 VOORWOORD Document-ID: DPD01000E1 Datum: 1.4.2015 INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING Het auteursrecht

Nadere informatie

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften

Nadere informatie