HBO Traject ACE. Generiek testplan voor AutoCAD. Auteur Ing. M. van Walraven. Datum 11 februari Docent Ir. Ronald Boeklagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO Traject ACE. Generiek testplan voor AutoCAD. Auteur Ing. M. van Walraven. Datum 11 februari 2014. Docent Ir. Ronald Boeklagen"

Transcriptie

1 HBO Traject ACE Generiek testplan voor AutoCAD Auteur Ing. M. van Walraven Datum 11 februari 2014 Docent Ir. Ronald Boeklagen Studie HBO traject ACE System Manager

2 Voorwoord In mei 2001 ben ik in vaste dienst gekomen van Gemeentewerken Rotterdam. Ik ben begonnen als projectvoorbereider bij het Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam bij het project SEGMEER VOF. Na het aflopen van dit project ben ik projectvoorbereider geweest bij verschillende teams. Tijdens dit traject ben ik mij meer gaan bezighouden met automatisering. Tegenwoordig ben ik applicatie beheerder van de CAD-pakketten. Deze studie volgt uit van mijn functieverandering. Voor deze functie moet ik ook de applicaties die nu nog bij ons in lisp worden aangeboden in AutoCAD omzetten naar vb.net. Ik wens u veel leesplezier. Michael van Walraven M. van Walraven 25 juni van 22

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 4 2. Problemen en oplossingen Inleiding Problemen en oplossingen Afweging van elk van die problemen en oplossingen 7 3. Hardware en software 8 4. Stroomschema en code Inleiding Stroomschema waaruit de werking van het programma blijkt Schermafdrukken van dialoogboxen Code van het programma Laden van toolpallette Reflectie Figurenlijst Bijlagen 22 M. van Walraven 25 juni van 22

4 1. Inleiding De aanleiding voor de eindopdracht voor dit traject komt voort uit het ontbreken van een eenduidig testplan binnen de organisatie. Kader /scope De organisatie is Gemeente Rotterdam. Binnen de organisatie zijn omgeveer 225 licenties van AutoCAD in gebruik. De meerste gebruikers van AutoCAD zitten bij het SB/SO (Stadsbeheer/Stadsontwikkeling), ongeveer 95% van de gebruikers zitten in deze organistatie. Dit onderzoek heeft betrekking op Standsontwikkeling (SO) en Stadsbeheer (SB). Deze diensten tellen de meeste AutoCAD gebruikers binnen Gemeente Rotterdam. Het betreft hier ongeveer 350 personen. De huidige versie van AutoCAD is AutoCAD MAP 3D Figuur 1 afbeelding van Europoint complex Er loopt inmiddels een traject voor een update naar AutoCAD MAP 3D 2014 in een VDI omgeving. Dit generieke testplan is geschreven en getest voor AutoCAD MAP 3D AutoCAD MAP 3D 2013 is ook gebruikt in het huidige testtraject naar een hogere AutoCAD versie. Tijdens en na de migratie naar een ICT omgeving binnen Gemeente Rotterdam is er onder de gebruikers erg veel onrust ontstaan over de snelheid (performance) van het systeem. Na de migratie is de snelheid van het systeem drastisch naar beneden gegaan. Hierdoor is AutoCAD voor de gebruiker haast niet te gebruiken. M. van Walraven 25 juni van 22

5 Door het verouderen van de huidige AutoCAD versie, moeten wij naar een andere nieuwere versie van AutoCAD MAP. De intentie is een overgang naar AutoCAD MAP 3D Voor het testen van de functionaliteit en vooral de performance van het systeem zijn wij bezig met een POC (proof of concept). Tijdens deze test hopen wij ook een antwoord de krijgen of AutoCAD virtueel aangeboden kan worden aan gebruikers. Hierdoor kan elke AutoCAD gebruiker ongeacht de locatie inloggen op het netwerk en gebruikmaken van AutoCAD. Een update naar een hogere versie van AutoCAD komt voort uit het feit dat SO/SB steeds meer werkzaamheden gaan uitbesteden. Door deze uitbestendig is het beschikbaar hebben van de meest laatste versie haast een vereiste. Voor deze POC is er door de functioneel beheerders van AutoCAD een testplan geschreven. Dit testplan is in de huidige 2009-omgeving, maar ook in de nieuwe 2013 omgeving getest. Door het hebben van een generiek testplan kan in de toekomst effiecienter een nieuwe AutoCAD versie worden getest. Een ander voordeel van het hebben van een generiek testplan is dat er in een nieuwe of andere infrastructuur snel en makkelijk zonder veel aanpassingen een vergelijk met de huidige omgeving kan worden gemaakt. Hierdoor is af te leiden of de nieuwe omgeving sneller of langzamer is dan de huidige omgeving. Een ander voordeel van een generiek testplan is dat dit testplan in elke willekeurig omgeving kan worden ingezet voor het testen van de applicatie in deze omgeving. Zo kan met dit testplan ook de thuiswerkplek worden getest, om tot een vergelijk van meerdere verschillende omgevingen te komen. Voor dit HBO ACE traject Is slechts een gedeelte van het hele testplan geschreven in VB.NET. De rest en eventuele aanpassingen moeten na het afronden van dit HBO ACE traject plaatsvinden.er is nu in het testplan geen stukje tekenwerk opgenomen. Door het opnemen van een stukje tekenwerk kan het gevoel van de ervaren tekenaar worden meegenomen in het onderzoek. Een stukje tekenwerk is een tekening die door de gebruiker wordt gemaakt voor het ervaren van het systeem. Als voorbeeld, snappen naar eindpunt, muisbeweging over het scherm De test die gebruikt is tijdens het testen is al bijlage toegevoegd. Uitleg over wat het programma doet: Het programma tekent een huisje met een vaste horizontale en verticale lengte van 100. Het aantal te tekenen objecten kan door de gebruiker worden ingegeven via een textbox. Er worden twee testen uitgevoerd. De uitvoer van de twee verschillende tests wordt op het scherm naast elkaar getoond. Er is binnen de organisatie een generiek testplan opgesteld. Dit testplan is voor elke AutoCAD versie te gebruiken. Het enige nadeel van dit testplan is de gebruiker. De gebruiker moet met een stopwatch de tijden opnemen. M. van Walraven 25 juni van 22

6 Test een tekent de objecten direct in de database (tekening). Deze test is een belasting van de cpu van de computer. Test twee tekent de objecten in de database (tekening) en doet een update naar het scherm. Deze test belast de cpu van de computer en grafische kaart. Het verschil tussen test een en test twee is niet alleen de afbeeldingen van het object, maar ook de belasting van de computer. Bij test een wordt ook de locatie van de afbeelding na elke loop verhoogd. Bij test twee blijft de locatie van de afbeelding hetzelfde. Uitvoer van Test 1 Figuur 2 afbeelding van uitvoer test 1 Uitvoer van Test 2 Figuur 3 afbeelding van uitvoer test 2 M. van Walraven 25 juni van 22

7 2. Problemen en oplossingen 2.1 Inleiding Tijdens het schrijven van dit programma liep ik tegen een probleem aan. Het uitvoeren van de commando s gebeurt synchroom. Dat wil zeggen dat de code nog wordt uitgevoerd terwijl het commando gereed is. 2.2 Problemen en oplossingen Tijdens het uitvoeren van de test kwam een probleem naar voren. Tijdens het uitvoeren van de test wordt de code uitgevoerd. Het uitvoeren van deze code gaat op de achtergrond door. Het programma loop gewoon door. Hierdoor is het programma al gereed en aan het eind van de code terwijl op de achtergrond het tekenen van de objecten nog aan de gang is. 2.3 Afweging van elk van die problemen en oplossingen De oplossing voor dit probleem is het zetten van de variabele userr1 aan het begin van programma op 0. Door deze aanpassing wordt een variabele BeginTijdAangepast weggeschreven. En aan het eind van het programma wordt de variabele userr1 op 1 gezet. Door deze aanpassing wordt een stukje code geactiveerd wat een variabele Eindtijdaangepast aanpast. Door nu het verschil van deze twee variabele te berekenen kan een verschil in tijd worden gekregen. M. van Walraven 25 juni van 22

8 3. Hardware en software Het testen van deze applicatie gebeurt op een HP laptop met hierop Windows 7 Professional. De versie van AutoCAD is AutoCAD MAP 3D Deze applicatie is nog niet beschikbaar voor de gebruikers. Sommige gebruikers maken nog gebruik van AutoCAD MAP 3D 2009 en andere gebruikers hebben AutoCAD MAP 3D Deze applicatie is uitgevoerd op de laptop in verband met alle vereisten voor het laten functioneren van een.net applicatie. De applicatie is geschreven met Microsoft Visual Basic 2010 Express. Hardware van de laptop Processor: Intel Core i5 CPU 2,60Ghz Geheugen: 8,00 GB Systeem type: Windows 7 64-bit OS AutoCAD MAP 3D 2014 Hardware van de Z400 workstation Processor: Intel Xeon 3,2Ghz Geheugen: 8,00 GB Systeem type: Windows 7 64-bit OS AutoCAD MAP 3D 2014 Hardware thuis Processor: Intel i ,2Ghz Geheugen: 8,00 GB Systeem type: Windows 7 home 64-bit OS AutoCAD MAP 3D 2014 M. van Walraven 25 juni van 22

9 Testresultaten: Test 1 Aantal objecten Gem. Z ,13 Laptop ,00 Thuis ,00 Z ,88 Laptop ,00 Thuis ,13 Z ,13 Laptop ,13 Thuis ,00 Tijden in seconden Uitgebreide testresultaten in de bijlagen. De test omvat het uitvoeren van Test 1. In deze test wordt AutoCAD opgestart, toolpalette geladen. Hierna wordt de hoeveelheid te tekenen objecten ingevoerd. Na het uitvoeren van deze test verschijnt het aantal seconden in beeld. Hierna wordt AutoCAD afgesloten en opnieuw opgestart voor de volgende test. M. van Walraven 25 juni van 22

10 4. Stroomschema en code 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt het stroom schema van het programma en de programmacode aan de orde. 4.2 Stroomschema waaruit de werking van het programma blijkt Figuur 4 afbeelding van stroomschema M. van Walraven 25 juni van 22

11 Applicatie begint na het opstarten van AutoCAD en wordt aangeboden via een toolpalette RTDCAD. Als deze toolpalette niet wordt geladen, dan kan deze worden opgeroepen door op de commandoregel van AutoCAD GemeenteRotterdam in te tikken. Hierna wordt de toolpalette geladen. De gebruiker geeft het aantal te tekenen objecten in.1. Hierna selecteert de gebruiker button Test 1 of Test 2. De begin- en eindtijd worden getoond in een listbox. De objecten worden op het scherm getoond. 1 Noot: aantal te tekenen objecten miniaal op 1000 stellen, hierdoor is de computer een langere tijd bezig met het testplan. M. van Walraven 25 juni van 22

12 4.3 Schermafdrukken van dialoogboxen Figuur 5 afbeelding van toolpalette M. van Walraven 25 juni van 22

13 Verklaring van componenten op toolpalette lbltitel Titel in de toolpalette lblgeefaantaltetekenenobjecten Display tekst Geeft aantal te tekenen objecten 2 txtgeefaantaltetekenenobjecten Invoeren door gebruiker van aantal te tekenen objecten btntest1 Uitvoeren van Test 1 btntest2 Uitvoeren van Test 2 lblbegintijd Display tekst Begintijd: lblbegintijdwijzig Uitvoer geef begintijd weer lbleindtijd Display tekst Eindtijd: lbleindtijdwijzig Uitvoer geef eindtijd weer lsttijden Lijst van tijden van de test lbltotaalaantaltest1 Display "Totaal aantal objecten Test1:" lbltotaalaantaltest1wijzig Uitvoer voor gebruiker (waarde loopt op tijdens test) lbltotaalaantaltest2 Display "Totaal aantal objecten Test2:" lbltotaalaantaltest2wijzig Uitvoer voor gebruiker (waarde loopt op tijdens test) btnnaarexcel Gebruiker kan waarden naar excelsheet exporteren 2 Het aantal te tekenen objecten is een veelvoud van 8. Elk object bestaat uit 8 lijnen. M. van Walraven 25 juni van 22

14 4.4 Code van het programma De code voor het uitvoeren van de test. De uitleg wat het huidige gedeelte uitvoert staat in het groen met dubbele aangegeven. Imports System.Windows.Forms Imports Microsoft.Office.Interop.Excel Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.Windows Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry Imports Autodesk.AutoCAD.Colors Imports Autodesk.AutoCAD.Internal Public Class Benchmark '' Definieren van variabelen Dim BeginTijdAangepast As Date Dim EindtijdAangepast As Date Dim Verschiltijd As TimeSpan Dim SysteemTijdBegin As DateTime = Now Dim SysteemTijdEind As DateTime = Now Dim et As DateTime = Now Dim a As Long Dim teller As Long Dim AantalLoops As Long Dim LengteLijn As Double = 100 Dim xcoord As Double = 0 Dim ycoord As Double = 0 Dim dak_x_coord As Double = (0.5 * LengteLijn) Dim dak_y_coord As Double = (1.5 * LengteLijn) ''Verandering van systeemvariabele userr1. ''Als de systeemvarianle usser1 verandert dan wordt deze code uitgevoerd. Public Sub SysteemVariabeleIsVeranderd(ByVal senderobj As Object, ByVal sysvarchevtargs As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.SystemVariableChangedEventArgs) '' Definieren van variabelen. Dim SysteemVariabeleNaam = sysvarchevtargs.name Dim SysteemVariabeleObject As Object = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable(sysVarChEvtAr gs.name) Dim SysteemVariabelWaarde = SysteemVariabeleObject.ToString() ''Als userr1 op 0 staat dan wordt de huidige tijd weggeschreven naar variabele SysteemVariabeleNaam en wordt BeginTijdAangepast naar de huidige tijd. ''Hierna wordt een dialoogbox getoond met de totaal aantal seconden. If SysteemVariabeleNaam = "USERR1" Then M. van Walraven 25 juni van 22

15 If SysteemVariabelWaarde = 0 Then BeginTijdAangepast = Now ElseIf SysteemVariabelWaarde = 1 Then EindtijdAangepast = Now Verschiltijd = EindtijdAangepast - BeginTijdAangepast Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog("Aantal seconde: " & Verschiltijd.Seconds) End If End If End Sub Private Sub Test1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btntest1.click ''Als er een foutieve invoer wordt gegeven dan gaat deze naar Foutafhandeling. On Error GoTo Foutafhandeling ''Variabele userr1 wordt op 0 gezet. AddHandler Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.SystemVariableChanged, AddressOf SysteemVariabeleIsVeranderd Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("userr1 0" & vbcr, False, False, False) ''Variabele SysteemTijdBegin wordt gevuld met huidige tijd. Dim SysteemTijdBegin As DateTime = Now ''Huidige tijd (Begintijd) wordt in listbox toegevoegd. Me.lstTijden.Items.Add(SysteemTijdBegin.ToString("yyyyMMdd-HHmmss.fffffff")) Me.Update() Me.lblBeginTijdWijzig.Text = (SysteemTijdBegin.ToString("HHmmss.fffffff")) ''Uitvoeren van het script. a = Me.txtGeefAantalTeTekenenObjecten.Text For teller_test1 = 1 To a Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute _ ("Line 150,0 250,0 250, , ,0 250, , , ,0 ", False, False, False) Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.UpdateScreen() Me.lblTotaalAantalTest1Wijzig.Text = teller_test1 * 8 Me.Update() Next ''Esc commando na tekenen van lijn. M. van Walraven 25 juni van 22

16 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute(" ", False, False, False) ''Zoom extents commando. Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("zoom Extents" & vbcr, True, False, True) ''Huidige tijd (Eindtijd) wordt in listbox toegevoegd. Dim SysteemTijdEind As DateTime = Now ''Huidige tijd (Begintijd) wordt in listbox toegevoegd. Me.lstTijden.Items.Add(SysteemTijdEind.ToString("yyyyMMdd-HHmmss.fffffff")) Me.Update() Me.lblEindTijdWijzig.Text = (SysteemTijdEind.ToString("HHmmss.fffffff")) ''Variabele userr1 wordt op 1 gezet. Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("userr1 1" & vbcr, False, False, False) Exit Sub ''Foutafhandeling na foutieve invoer door gebruiker. Foutafhandeling: Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog("Verkeerde waarde ingevuld") Resume Next End Sub Private Sub Test2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btntest2.click ''Als er een foutieve invoer wordt gegeven dan gaat deze naar Foutafhandeling. On Error GoTo Foutafhandeling ''Variabele SysteemTijdBegin wordt gevuld met huidige tijd. Dim SysteemTijdBegin As DateTime = Now ''Huidige tijd (Begintijd) wordt in listbox toegevoegd. Me.lstTijden.Items.Add(SysteemTijdBegin.ToString("yyyyMMdd-HHmmss.fffffff")) Me.Update() Me.lblBeginTijdWijzig.Text = (SysteemTijdBegin.ToString("HHmmss.fffffff")) ''Variabele userr1 wordt op 0 gezet. AddHandler Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.SystemVariableChanged, AddressOf SysteemVariabeleIsVeranderd M. van Walraven 25 juni van 22

17 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("userr1 0" & vbcr, False, False, False) ''Uitvoeren van het script. a = Me.txtGeefAantalTeTekenenObjecten.Text For teller_test2 = 1 To a Step 5 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.UpdateScreen() Toevoegen.Lijn(xcoord, ycoord, LengteLijn, ycoord) Toevoegen.Lijn(LengteLijn, ycoord, LengteLijn, LengteLijn) Toevoegen.Lijn(LengteLijn, LengteLijn, xcoord, LengteLijn) Toevoegen.Lijn(xcoord, LengteLijn, xcoord, ycoord) Toevoegen.Lijn(xcoord, ycoord, LengteLijn, LengteLijn) Toevoegen.Lijn(xcoord, LengteLijn, LengteLijn, ycoord) Toevoegen.Lijn(xcoord, LengteLijn, dak_x_coord, dak_y_coord) Toevoegen.Lijn(LengteLijn, LengteLijn, dak_x_coord, dak_y_coord) LengteLijn = LengteLijn + 1 xcoord = xcoord + 1 ycoord = ycoord + 1 dak_x_coord = dak_x_coord + 1 dak_y_coord = dak_y_coord + 1 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.UpdateScreen() Me.lblTotaalAantalTest2Wijzig.Text = teller_test2 * 8 Me.Update() Next ''Zoom extents commando. Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("zoom Extents" & vbcr, True, False, True) ''Variabele userr1 wordt op 1 gezet. Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("userr1 1" & vbcr, False, False, False) ''Variabele SysteemTijdBegin wordt gevuld met huidige tijd. Dim SysteemTijdEind As DateTime = Now ''Huidige tijd (Eindtijd) wordt in listbox toegevoegd. Me.lstTijden.Items.Add(SysteemTijdEind.ToString("yyyyMMdd-HHmmss.fffffff")) Me.Update() Me.lblEindTijdWijzig.Text = (SysteemTijdEind.ToString("HHmmss.fffffff")) ''Foutafhandeling na foutieve invoer door gebruiker. Foutafhandeling: Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog("Verkeerde waarde ingevuld") Resume Next End Sub M. van Walraven 25 juni van 22

18 Private Sub Benchmark_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load End Sub Private Sub btnnaarexcel_click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnnaarexcel.click 'Gebruik van SysteemTijdBegin en et moet als ByRef of als ByVal. Me.lstTijden.Text = et 'Laat de waarden die eruit komen wegschrijven naar een excel sheet. Rekenblad.Koppelen() Dim wb = x.workbooks.add() wb.savecopyas("c:\temp\effe\" & Me.txtGeefAantalTeTekenenObjecten.Text & ".xls") ''Rekenblad cellen vullen met titel en waarden. Rekenblad.Schrijven(1, 1, "Datum") Rekenblad.Schrijven(1, 2, "Begintijd") Rekenblad.Schrijven(1, 3, "Eindtijd") Rekenblad.Schrijven(1, 4, "Totaal Tijd") Rekenblad.Schrijven(2, 1, SysteemTijdBegin.ToString("dd-MM-yyyy")) Rekenblad.Schrijven(2, 2, Me.lblBeginTijdWijzig.Text) Rekenblad.Schrijven(2, 3, Me.lblEindTijdWijzig.Text) Rekenblad.Schrijven(2, 4, "=C2-B2") 'Kopie van het excel bestand opslaan als... in c:\temp\effe dir. wb.savecopyas("c:\temp\effe\" & Me.txtGeefAantalTeTekenenObjecten.Text & ".xls") End Sub End Class 4.5 Laden van toolpallette Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.Windows Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry Imports Autodesk.AutoCAD.Colors Imports System.Windows.Forms Public Module Start Dim frmpalettes As PaletteSet <CommandMethod("GemeenteRotterdam")> Public Sub Palette() If frmpalettes = Nothing Then frmpalettes = New PaletteSet("RTDCAD") M. van Walraven 25 juni van 22

19 frmpalettes.add("palette 1", New Palette1) frmpalettes.add("systeem Tijd", New SysteemTijd_0001) frmpalettes.add("tijd Meten", New TijdMetenAangepast) frmpalettes.add("benchmark", New Benchmark) End If frmpalettes.visible = True In dit gedeelte wordt de toolpallete geladen. In deze test wordt deze geladen bij het starten van AutoCAD End Sub End Module M. van Walraven 25 juni van 22

20 5. Reflectie Ik heb tijdens deze dagen van dit traject veel geleerd. Van zowel basale AutoCAD commando s (cursus optimalisatie) tot het programmeren in VB.NET. Ik hoop dat ik tijdens mijn werkzaamheden veel gebruik mag gaan maken van VB.NET. M. van Walraven 25 juni van 22

21 6. Figurenlijst Figuur 1 afbeelding van Europoint complex... 4 Figuur 2 afbeelding van uitvoer test Figuur 3 afbeelding van uitvoer test Figuur 4 afbeelding van stroomschema Figuur 5 afbeelding van toolpalette M. van Walraven 25 juni van 22

22 7. Bijlagen Uitgebreide testresultaten Test 1 Aantal objecten Gem. Z ,13 Laptop ,00 Thuis ,00 Z ,88 Laptop ,00 Thuis ,13 Z ,13 Laptop ,13 Thuis ,00 Tijden in seconden M. van Walraven 25 juni van 22

GCE cad-app. GCE cad-service 4/16/2012

GCE cad-app. GCE cad-service 4/16/2012 2012 GCE cad-app Student: Begeleider: School: S. van Bueren R. Boeklagen TEC CadCollege Afstudeer datum: 27-04-2012 GCE cad-service 4/16/2012 0 Voorwoord Voor u ligt een verslag van de opleiding AutoCAD

Nadere informatie

Analyse KeyLock versie 1.1.1 Door MartinJM 08-12-2014

Analyse KeyLock versie 1.1.1 Door MartinJM 08-12-2014 Analyse KeyLock versie 1.1.1 Door MartinJM 08-12-2014 Openbare versie Inleiding Dit document bestaat uit meerdere delen. Voornamelijk de verschillende problemen zijn onderverdeeld in verschillende kopjes.

Nadere informatie

Dieper in Visual Basic.Net

Dieper in Visual Basic.Net Visual Basic.NET Dieper in Visual Basic.Net 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk is bedoeld om je wat handiger te maken in het programmeren in Visual Basic. Je leert geen nieuwe programmeervaardigheden, maar je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave blz. 3. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave blz. 3. Inleiding 4 Naam : René Bogers Bedrijf : Projekt Techniek adviseurs voor installatietechniek Opleiding : ACE system manager Begeleider : ir. R. Boeklagen (TEC Nijmegen) Datum : 28-04-2001 Voorwoord Sinds een driekwart

Nadere informatie

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01 Inleiding Visual Basic en VBA Karel Nijs 2009/01 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Ms Excel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

Afstudeeropdracht : Autocad Plot Utility Student : Gerard Creemers Afstudeeradres : GTI Infratechniek bv Willingestraat 4 3087 AN Rotterdam

Afstudeeropdracht : Autocad Plot Utility Student : Gerard Creemers Afstudeeradres : GTI Infratechniek bv Willingestraat 4 3087 AN Rotterdam Engineering & Automatisering, locatie Rotterdam Willingestraat 4 3087 AN Rotterdam Postbus 5299 3008 AG Rotterdam Tel.: 010 283 28 28 Fax: 010 283 28 90 E-mail: info-infra@gti-group.com Autocad Plot Utility

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 23 (versie 1.0 NL 2-7-2011) Programmeren met Visual Basic door Serge de Beer Inleiding In sommige gevallen biedt het aanbod op de softwaremarkt niet wat je zoekt.

Nadere informatie

Som Van Twee Getallen

Som Van Twee Getallen Public Class frmsomvantweegetallen Som Van Twee Getallen Private Sub btnberekensom_click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnberekensom.click 'Declareer de variabelen '-----------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN AUTODESK PRODUCTEN I DEAS ENGINEERED i-theses bvba T +32 (0)52 45 72 62 BTW BE 0462 404 641 F +32 (0)52 45 72 63 RPR Dendermonde Haststraat 1 info@i-theses.com Fortis 293-0191620-03

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

UBC op Microsoft Windows 64-bits

UBC op Microsoft Windows 64-bits UBC op Microsoft Windows 64-bits Inleiding Op de 64-bits varianten van Windows werkt de UBC (en vele andere pakketten) op een andere manier dan op de oudere 32-bits varianten van deze Windows versies.

Nadere informatie

Opnemen en Afspelen. Introductie. Voorbereiding. Starten van de script tool. Tips & Tricks Opnemen en Afspelen

Opnemen en Afspelen. Introductie. Voorbereiding. Starten van de script tool. Tips & Tricks Opnemen en Afspelen Tips & Tricks Opnemen en Afspelen Opnemen en Afspelen Introductie Je kent dit wel. Je hebt een hoeveelheid gegevens, van gelijke soort en die wil je snel in SAP CRM of ander SAP systeem ingeven. Een handmatige

Nadere informatie

Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic

Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic 1. Waarom? (Voor Beginners) Er zijn geregeld vragen over hoe je nu eigenlijk een parallelle poort moet aansturen. Op het internet is heel wat te vinden, maar

Nadere informatie

vbg.vbnet.beginner Foutafhandeling binnen Visual Basic.NET

vbg.vbnet.beginner Foutafhandeling binnen Visual Basic.NET Fouten in software zijn onwenselijk, maar bijna niet te voorkomen. Er zijna namelijk zaken waar uw software geen invloed op uit kan oefenen. Het verbreken van een netwerkverbinding is een voorbeeld hiervan.

Nadere informatie

Hekwerkgenerator. Titelblad

Hekwerkgenerator. Titelblad Hekwerkgenerator Titelblad Naam student: Begeleider: Richard Lieverse ir. Ronald Boeklagen 1 Voorwoord Voorwoord Mijn interesse voor inventor is gewekt door mijn werkzaamheden bij Lieverse BV. Lieverse

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Werken met variabelen

Hoofdstuk 2: Werken met variabelen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, februari 2001 Hoofdstuk 2: Werken met variabelen 2.0

Nadere informatie

de heer ir. R. Boeklagen Inhoudsopgave

de heer ir. R. Boeklagen Inhoudsopgave Afstudeerverslag van: Mentor: Afstudeerrichting: Onderwerp: Inhoudsopgave de heer ir. R. Boeklagen ACE System Maneger ConaX Inleiding blz. 1 Hoofdstuk 1 1.1 Indeling blz. 2 1.2 Beschrijving blz. 2 1.3

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS)

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) Vereiste voorkennis Voldoende kennis van het besturingssysteem (in deze handleiding wordt uitgegaan van Windows) De basisprincipes van programmeren Vereiste

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken voor gebruik:...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken voor gebruik:... Versie: 1.1 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: whisper380-computerhulp Datum: 17-09-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken

Nadere informatie

Macro's in OpenOffice.org

Macro's in OpenOffice.org Macro's in OpenOffice.org Ynte Jan Kuindersma (BIRD Automation) Nationale Officedag Ede - Sessie B2 6 maart 2008 1 van 22 Doel Kennismaken met macro's en OO Basic Laten zien dat vrijwel alles wat in MS

Nadere informatie

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES In Excel bestaat reeds een uitgebreide reeks van functies zoals SOM, GEMIDDELDE, AFRONDEN, NU enz. Het is de bedoeling om functies aan deze lijst toe te voegen door in Visual

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

RENEWABLE ENERGY TOOL

RENEWABLE ENERGY TOOL 15/1/2011 VOSHOL ENERGY BV RENEWABLE ENERGY TOOL Afstudeeropdracht in het kader van de studie ACE System Manager aan het CAD College te Nijmegen Patrice Portielje 2 RENEWABLE ENERGY TOOL Energy it s our

Nadere informatie

Voorblad: T2 ALA1 Taakklasse 2 ALA 1: installeren ALA 1. Corné Tintel MB13B

Voorblad: T2 ALA1 Taakklasse 2 ALA 1: installeren ALA 1. Corné Tintel MB13B Voorblad: T2 ALA1 Taakklasse 2 ALA 1: installeren ALA 1 Corné Tintel MB13B 1 Inhoud Voorblad: T2 ALA1... 1 Opdracht 1: Harde schijf inbouwen... 3 Opdracht 2A: Testrapport maken... 6 Opdracht 2B: Testprogrammatuur...

Nadere informatie

Maak een pivot uit een Generic.List

Maak een pivot uit een Generic.List Maak een pivot uit een Generic.List Introductie in extensions, reflection en code generation Nivo: 400 Introductie In bepaalde gevallen komt het voor dat je een Generic.List van een specifieke class hebt,

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch.

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. Bij het in gebruik nemen van een Wandy Hotspot is het aanmaken van gebruikers een tijdrovende klus. Om snel veel accounts aan te maken hebben

Nadere informatie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie Dit is een greep uit mijn stageverslag 4. Citrix migratie Tijdens de eerste weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het migreren van computer on wheels(cow s). Daarnaast heb ik ook de gebruikers

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2005 Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen 9.0 Leerdoel

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

Installatie van Linux Mint 13

Installatie van Linux Mint 13 Installatie van Linux Mint 13 De installatie van Linux Mint 13 is zeer eenvoudig. Download de Mint 13 DVD ISO image van http://www.linuxmint.com/download.php en brand deze op een dvd en start uw computer

Nadere informatie

Module 3: Scratch programmeren: is het logisch of is het niet logisch?

Module 3: Scratch programmeren: is het logisch of is het niet logisch? Module 3: Scratch programmeren: is het logisch of is het niet logisch? Inhoudsopgave Module 3: Scratch programmeren: is het logisch of is het niet logisch?...1 Wat is een computerprogramma eigenlijk?...2

Nadere informatie

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken.

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. 6.3 VBA Syntax Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. Klik te tab Hulpmiddelen voor databases Klik in het groepsvak Macro op

Nadere informatie

Programmeren klas 4. Opdracht PSD Visual Basic Code Code met InputBox i.p.v. TextBox 1. Lees een getal LEES g. DIM kw AS INTEGER DIM kw AS INTEGER

Programmeren klas 4. Opdracht PSD Visual Basic Code Code met InputBox i.p.v. TextBox 1. Lees een getal LEES g. DIM kw AS INTEGER DIM kw AS INTEGER Opdracht PSD Visual Basic Code Code met InputBox i.p.v. TextBox 1. Lees een getal DIM g AS INTEGER DIM g AS INTEGER in en laat zijn DIM kw AS INTEGER DIM kw AS INTEGER kwadraat kw := g ^ 2 g=val(textbox1.text)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

In de tweede regel plaatsen we in het gereserveerde stukje geheugen een getal.

In de tweede regel plaatsen we in het gereserveerde stukje geheugen een getal. 4. Array s Een array is een geïndexeerde variabele. Deze zin zal de nodig vragen oproepen, waarop enige uitleg van toepassing is. Met variabelen hebben we al kennis gemaakt. In een variabele kun je iets

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Maiken DOV RF systeem. Maiken Monitoring- en Sturing Systeem voor Verlichting

Maiken DOV RF systeem. Maiken Monitoring- en Sturing Systeem voor Verlichting Maiken DOV RF systeem Maiken Monitoring- en Sturing Systeem voor Verlichting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Testset... 2 Werking van de Web Applicatie... 3 Bulletin Board... 3 Opvragen Modules van een

Nadere informatie

Een eerste applicatie

Een eerste applicatie Een eerste applicatie 2.1 Inleiding Programmeren in Visual Basic.NET doe je niet alleen door regels met code te schrijven. Je begint met het ontwerpen van een venster in de design mode met allerlei controls,

Nadere informatie

Datum, Tijd en Timer-object

Datum, Tijd en Timer-object IX. Datum, Tijd en Timer-object A. Hoe worden tijd en datum in VB aangeduid? Zowel datum als tijd worden als een getal met decimalen opgeslagen. Het gedeelte voor de komma geeft de datum aan, het gedeelte

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Programmeren: Visual Basic

Programmeren: Visual Basic PETERSTUYVESANT COLLEGE INFORMATICA 2009-2010 Programmeren: Visual Basic Algemene Kennis: 01. Programmeren Programmeren is het schrijven van een computerprogramma, een concrete verzameling instructies

Nadere informatie

Installatie Handleiding

Installatie Handleiding Installatie Handleiding Index Introductie... 3 Systeem en software-vereisten... 4 Ondersteunde softwareapplicaties... 4 Programma architectuur... 5 Registerinstellingen... 5 Snelkoppeling... 6 Benodigde

Nadere informatie

Voorbeelden VBA Excel

Voorbeelden VBA Excel Voorbeelden VBA Excel Inhoud Voorbeelden VBA Excel... 1 Werkblad beveiligen... 3 Werkblad beveiliging opheffen... 3 Werkmap beveiligen... 3 Werkmap beveiliging opheffen... 3 Alle werkbladen van een werkmap

Nadere informatie

AFSTUDEER OPDRACHT HBO-OPLEIDING ACE-MANAGER C.G. Vrijhoeven (Begeleider R.Boeklagen) TEC - Nijmegen

AFSTUDEER OPDRACHT HBO-OPLEIDING ACE-MANAGER C.G. Vrijhoeven (Begeleider R.Boeklagen) TEC - Nijmegen AFSTUDEER OPDRACHT HBO-OPLEIDING ACE-MANAGER C.G. Vrijhoeven (Begeleider R.Boeklagen) TEC - Nijmegen OP EEN SIMPELE MANIER MATERIALEN TELLEN IN AUTOCAD Voorwoord Ik ben C.G.Vrijhoeven en heb deze afstudeeropdracht-presentatie

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-#######

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-####### Intake Conclusie & Aanbevelingen Datum Versie 1.0 Auteur Telefoon ###-####### Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 1 2. BESCHRIJVING APPLICATIE... 2 2.1. FUNCTIONEEL ONTWERP... 2

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Programmeerstructuren met App Inventor

Programmeerstructuren met App Inventor Programmeerstructuren met App Inventor Kevin Krul, Universiteit Utrecht Roncalli, Bergen op Zoom Inhoud: Les 1: Introductie tot App Inventor, when statement en variabelen. Les 2: Introductie if-statement

Nadere informatie

Windows Basis - Herman Van den Borre 1

Windows Basis - Herman Van den Borre 1 Windows Vista Basis Herman Van den Borre Praktische zaken Lessen Vrijdagmorgen 9u00 11u45 Pauze 10u15-10u30 Handboek Windows Vista Basis Roger Frans Uitgeverij Campinia Media ISBN: 978.90.356.1212.9 Prijs:

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ixperion Word Import. voor Windows 2008 R2 64bit. Smartsite ixperion WordImport Implementatie. Copyright 2010-2011

Installatiehandleiding. ixperion Word Import. voor Windows 2008 R2 64bit. Smartsite ixperion WordImport Implementatie. Copyright 2010-2011 Installatiehandleiding ixperion Word Import voor Windows 2008 R2 64bit Copyright 2010-2011 Versie 1.0.0 Seneca 2011 1 Auteur: ing. Silvio Bosch Versiebeheer: Versie Status Datum Omschrijving en wijzigingen

Nadere informatie

Chris de Kok 223548 TDI 3. Vak: Software Architectuur Datum: 21-01-2008 Docent: Fons van Kesteren

Chris de Kok 223548 TDI 3. Vak: Software Architectuur Datum: 21-01-2008 Docent: Fons van Kesteren Chris de Kok 223548 TDI 3 Vak: Software Architectuur Datum: 21-01-2008 Docent: Fons van Kesteren Inhoud Inleiding... 3 Black box / White box... 3 XP... 3 SimpleTest... 3 Eclipse plugin... 4 GroupTest...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding AAN DE SLAG MET INTRAMED November 2017 INSTALLATIEHANDLEIDING 2 Hulp nodig? Ondanks dat we met zorg deze handleiding hebben samengesteld, is het mogelijk dat je vragen hebt over

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Een macro met een knop opstarten.

Een macro met een knop opstarten. Een macro met een knop opstarten. Introductie Dit document is een werkinstructie voor het maken van een knop op een Excel-werkblad om daarmee een macro of een Visual Basic for Applications (VBA) toepassing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0

Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0 Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0 Deze handleiding behandelt het volgende: 1. Kaspersky Password Manager 4.0 verwijderen 2. Installatie 3. Klaarmaken voor gebruik Duur installatie:

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Informatica: C# WPO 6

Informatica: C# WPO 6 Informatica: C# WPO 6 1. Inhoud Timers, switch cases, combobox 2. Oefeningen Demo 1: Bounce Demo 2: Hex to decimal converter Demo 3: Debug oplossing demo 1 A: Count to 10 A: Biljarttafel A: Azerty to qwerty

Nadere informatie

AutoCAD Plotroutine. Emmtec Engineering. Afdeling bouwkunde civiel

AutoCAD Plotroutine. Emmtec Engineering. Afdeling bouwkunde civiel AutoCAD Plotroutine Emmtec Engineering Afdeling bouwkunde civiel Plaats: Emmen Onderwerp: Afstudeerverslag Datum: 7 februari 2014 School: CAD College Bewerker: R. Talens Richting: AutoCAD System Manager

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Informatica Software PO: Excel

Informatica Software PO: Excel 2015 Informatica Software PO: Excel Casper Schulte Klas: C4V3 1-3-2015 INLEIDING Ik heb voor mijn Software PO Excel gekozen. Ik kon naast Excel ook andere software programma s kiezen zoals: video bewerking

Nadere informatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie ABN-Amro Shuttle Service export database Functionele documentatie rudy@negenborn.net 04/2001 1. Inleiding Connexxion levert een taxidienst aan ABN-Amro. Werknemers van de ABN-Amro kunnen van deze taxidienst

Nadere informatie

Tekla Structures Hardware aanbevelingen

Tekla Structures Hardware aanbevelingen Tekla Structures Hardware aanbevelingen Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de weergave van de afbeeldingen kunnen geen conclusies worden verbonden met betrekking tot

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App

Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App Versie Opmerkingen Datum 1.0 Eerste concept af van de handleiding 27-02-2017 1.1 Zebra Designer download link geupdate 03-03-2017 Handleiding Auxil ZEBRA

Nadere informatie

Een expressie zoals leeftijd>=65 wordt een boolean expressie genoemd. Een boolean expressie kan dus de waarde true of de waarde false geven

Een expressie zoals leeftijd>=65 wordt een boolean expressie genoemd. Een boolean expressie kan dus de waarde true of de waarde false geven 2. Selectiestatements 2.1 Het if-statement Selectiestatements heb je in de module WO.PHP.basis al geleerd. Het zijn de coderegels met if( ) en swich( ). De syntax (schrijfwijze) van deze code wijkt niet

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie Soweco uren registratie 1 Wijzigingsblad Wijzigingsblad handleiding Datum Gewijzigd onderdeel Omschrijving 27-3-13 Aanmaken en goedkeuren, pag 6 Met een druk op de knop kunt u nu alle sheets voor een bepaalde

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Gegevenskoppeling BoekenRoute

Gegevenskoppeling BoekenRoute Gegevenskoppeling BoekenRoute 1. Inleiding Dit document beschrijft de koppeling van de gegevens op BoekenRoute met de website van een uitgever. Veel uitgevers die deelnemen aan BoekenRoute, hebben uiteraard

Nadere informatie

Voorwoord. Mijn speciale dank gaat uit naar ʻmensjeʼ, voor alles. Erik Hendriks. Pagina 2

Voorwoord. Mijn speciale dank gaat uit naar ʻmensjeʼ, voor alles. Erik Hendriks. Pagina 2 WTA-Tool Afstudeerverslag AutoCAD System Manager, TEC CADcollege te Nijmegen. Student; Erik Hendriks, Amersfoort. Begeleider; Dhr ir. R. Boeklagen. Verdediging verslag Juni 2008. Blanco pagina Voorwoord

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional installatiegids. http://users.telenet.be/amdtje

Microsoft Windows XP Professional installatiegids. http://users.telenet.be/amdtje Microsoft Windows XP Professional installatiegids http://users.telenet.be/amdtje Voorwoord Bedankt voor het downloaden van de Microsoft Windows XP Professional installatiegids. Ik hoop dat deze gids overzichtelijk

Nadere informatie

Handleiding Magister voor ouders

Handleiding Magister voor ouders Als ouder/verzorger van een leerling of leerlingen op de Boelensschool hebt u de mogelijkheid om de prestaties van uw kind(eren) in ons administratiesysteem Magister op ieder moment te raadplegen. Magister

Nadere informatie

Software. Installatiehandleiding. KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten. Versie 2.

Software. Installatiehandleiding. KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten. Versie 2. Software KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten Versie 2.1 KUKA.Sim 2.1 2010-01-05 Bladzijde 1/11 Copyright KUKA Roboter GmbH Dit handboek mag -

Nadere informatie

Installatie uitleg van de update van DK7

Installatie uitleg van de update van DK7 Installatie uitleg van de update van DK7 U kunt uw versie van DesignaKnit updaten via http://www.designaknit.nl. Figuur 1 1. Als u de muis aanwijzer boven DK7 update plaatst, kun u zien wat de laatste

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren:

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren: V. Arrays A. Wat zijn arrays? Een array is een verzameling van variabelen. Ze hebben allen dezelfde naam en hetzelfde type. Men kan ze van elkaar onderscheiden door een volgnummer, index genoemd. Enkele

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc)

Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc) Productfiche RoadByte eid Framework Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc) RoadByte BVBA stelt het RoadByte eid Framework product voor. Dit framework

Nadere informatie

Adobe Premiere CS3 downloaden en installeren

Adobe Premiere CS3 downloaden en installeren Adobe Premiere CS3 downloaden en installeren Downloaden Kijk voor het downloaden of je aan de systeemvereisten voldoet. Ga daarvoor naar de bijlagen achteraan in deze cursus. Surf naar www.adobe.com Klik

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hosted Desktop Versie: 15 juli 2011 Mogelijkheden en beperkingen van uw Multrix Hosted Desktop 1. Uw Hosted Desktop... 2 2. Uw Hosted Desktop Documenten opslaan... 3 3. Uw Hosted

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie