HBO Traject ACE. Generiek testplan voor AutoCAD. Auteur Ing. M. van Walraven. Datum 11 februari Docent Ir. Ronald Boeklagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO Traject ACE. Generiek testplan voor AutoCAD. Auteur Ing. M. van Walraven. Datum 11 februari 2014. Docent Ir. Ronald Boeklagen"

Transcriptie

1 HBO Traject ACE Generiek testplan voor AutoCAD Auteur Ing. M. van Walraven Datum 11 februari 2014 Docent Ir. Ronald Boeklagen Studie HBO traject ACE System Manager

2 Voorwoord In mei 2001 ben ik in vaste dienst gekomen van Gemeentewerken Rotterdam. Ik ben begonnen als projectvoorbereider bij het Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam bij het project SEGMEER VOF. Na het aflopen van dit project ben ik projectvoorbereider geweest bij verschillende teams. Tijdens dit traject ben ik mij meer gaan bezighouden met automatisering. Tegenwoordig ben ik applicatie beheerder van de CAD-pakketten. Deze studie volgt uit van mijn functieverandering. Voor deze functie moet ik ook de applicaties die nu nog bij ons in lisp worden aangeboden in AutoCAD omzetten naar vb.net. Ik wens u veel leesplezier. Michael van Walraven M. van Walraven 25 juni van 22

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 4 2. Problemen en oplossingen Inleiding Problemen en oplossingen Afweging van elk van die problemen en oplossingen 7 3. Hardware en software 8 4. Stroomschema en code Inleiding Stroomschema waaruit de werking van het programma blijkt Schermafdrukken van dialoogboxen Code van het programma Laden van toolpallette Reflectie Figurenlijst Bijlagen 22 M. van Walraven 25 juni van 22

4 1. Inleiding De aanleiding voor de eindopdracht voor dit traject komt voort uit het ontbreken van een eenduidig testplan binnen de organisatie. Kader /scope De organisatie is Gemeente Rotterdam. Binnen de organisatie zijn omgeveer 225 licenties van AutoCAD in gebruik. De meerste gebruikers van AutoCAD zitten bij het SB/SO (Stadsbeheer/Stadsontwikkeling), ongeveer 95% van de gebruikers zitten in deze organistatie. Dit onderzoek heeft betrekking op Standsontwikkeling (SO) en Stadsbeheer (SB). Deze diensten tellen de meeste AutoCAD gebruikers binnen Gemeente Rotterdam. Het betreft hier ongeveer 350 personen. De huidige versie van AutoCAD is AutoCAD MAP 3D Figuur 1 afbeelding van Europoint complex Er loopt inmiddels een traject voor een update naar AutoCAD MAP 3D 2014 in een VDI omgeving. Dit generieke testplan is geschreven en getest voor AutoCAD MAP 3D AutoCAD MAP 3D 2013 is ook gebruikt in het huidige testtraject naar een hogere AutoCAD versie. Tijdens en na de migratie naar een ICT omgeving binnen Gemeente Rotterdam is er onder de gebruikers erg veel onrust ontstaan over de snelheid (performance) van het systeem. Na de migratie is de snelheid van het systeem drastisch naar beneden gegaan. Hierdoor is AutoCAD voor de gebruiker haast niet te gebruiken. M. van Walraven 25 juni van 22

5 Door het verouderen van de huidige AutoCAD versie, moeten wij naar een andere nieuwere versie van AutoCAD MAP. De intentie is een overgang naar AutoCAD MAP 3D Voor het testen van de functionaliteit en vooral de performance van het systeem zijn wij bezig met een POC (proof of concept). Tijdens deze test hopen wij ook een antwoord de krijgen of AutoCAD virtueel aangeboden kan worden aan gebruikers. Hierdoor kan elke AutoCAD gebruiker ongeacht de locatie inloggen op het netwerk en gebruikmaken van AutoCAD. Een update naar een hogere versie van AutoCAD komt voort uit het feit dat SO/SB steeds meer werkzaamheden gaan uitbesteden. Door deze uitbestendig is het beschikbaar hebben van de meest laatste versie haast een vereiste. Voor deze POC is er door de functioneel beheerders van AutoCAD een testplan geschreven. Dit testplan is in de huidige 2009-omgeving, maar ook in de nieuwe 2013 omgeving getest. Door het hebben van een generiek testplan kan in de toekomst effiecienter een nieuwe AutoCAD versie worden getest. Een ander voordeel van het hebben van een generiek testplan is dat er in een nieuwe of andere infrastructuur snel en makkelijk zonder veel aanpassingen een vergelijk met de huidige omgeving kan worden gemaakt. Hierdoor is af te leiden of de nieuwe omgeving sneller of langzamer is dan de huidige omgeving. Een ander voordeel van een generiek testplan is dat dit testplan in elke willekeurig omgeving kan worden ingezet voor het testen van de applicatie in deze omgeving. Zo kan met dit testplan ook de thuiswerkplek worden getest, om tot een vergelijk van meerdere verschillende omgevingen te komen. Voor dit HBO ACE traject Is slechts een gedeelte van het hele testplan geschreven in VB.NET. De rest en eventuele aanpassingen moeten na het afronden van dit HBO ACE traject plaatsvinden.er is nu in het testplan geen stukje tekenwerk opgenomen. Door het opnemen van een stukje tekenwerk kan het gevoel van de ervaren tekenaar worden meegenomen in het onderzoek. Een stukje tekenwerk is een tekening die door de gebruiker wordt gemaakt voor het ervaren van het systeem. Als voorbeeld, snappen naar eindpunt, muisbeweging over het scherm De test die gebruikt is tijdens het testen is al bijlage toegevoegd. Uitleg over wat het programma doet: Het programma tekent een huisje met een vaste horizontale en verticale lengte van 100. Het aantal te tekenen objecten kan door de gebruiker worden ingegeven via een textbox. Er worden twee testen uitgevoerd. De uitvoer van de twee verschillende tests wordt op het scherm naast elkaar getoond. Er is binnen de organisatie een generiek testplan opgesteld. Dit testplan is voor elke AutoCAD versie te gebruiken. Het enige nadeel van dit testplan is de gebruiker. De gebruiker moet met een stopwatch de tijden opnemen. M. van Walraven 25 juni van 22

6 Test een tekent de objecten direct in de database (tekening). Deze test is een belasting van de cpu van de computer. Test twee tekent de objecten in de database (tekening) en doet een update naar het scherm. Deze test belast de cpu van de computer en grafische kaart. Het verschil tussen test een en test twee is niet alleen de afbeeldingen van het object, maar ook de belasting van de computer. Bij test een wordt ook de locatie van de afbeelding na elke loop verhoogd. Bij test twee blijft de locatie van de afbeelding hetzelfde. Uitvoer van Test 1 Figuur 2 afbeelding van uitvoer test 1 Uitvoer van Test 2 Figuur 3 afbeelding van uitvoer test 2 M. van Walraven 25 juni van 22

7 2. Problemen en oplossingen 2.1 Inleiding Tijdens het schrijven van dit programma liep ik tegen een probleem aan. Het uitvoeren van de commando s gebeurt synchroom. Dat wil zeggen dat de code nog wordt uitgevoerd terwijl het commando gereed is. 2.2 Problemen en oplossingen Tijdens het uitvoeren van de test kwam een probleem naar voren. Tijdens het uitvoeren van de test wordt de code uitgevoerd. Het uitvoeren van deze code gaat op de achtergrond door. Het programma loop gewoon door. Hierdoor is het programma al gereed en aan het eind van de code terwijl op de achtergrond het tekenen van de objecten nog aan de gang is. 2.3 Afweging van elk van die problemen en oplossingen De oplossing voor dit probleem is het zetten van de variabele userr1 aan het begin van programma op 0. Door deze aanpassing wordt een variabele BeginTijdAangepast weggeschreven. En aan het eind van het programma wordt de variabele userr1 op 1 gezet. Door deze aanpassing wordt een stukje code geactiveerd wat een variabele Eindtijdaangepast aanpast. Door nu het verschil van deze twee variabele te berekenen kan een verschil in tijd worden gekregen. M. van Walraven 25 juni van 22

8 3. Hardware en software Het testen van deze applicatie gebeurt op een HP laptop met hierop Windows 7 Professional. De versie van AutoCAD is AutoCAD MAP 3D Deze applicatie is nog niet beschikbaar voor de gebruikers. Sommige gebruikers maken nog gebruik van AutoCAD MAP 3D 2009 en andere gebruikers hebben AutoCAD MAP 3D Deze applicatie is uitgevoerd op de laptop in verband met alle vereisten voor het laten functioneren van een.net applicatie. De applicatie is geschreven met Microsoft Visual Basic 2010 Express. Hardware van de laptop Processor: Intel Core i5 CPU 2,60Ghz Geheugen: 8,00 GB Systeem type: Windows 7 64-bit OS AutoCAD MAP 3D 2014 Hardware van de Z400 workstation Processor: Intel Xeon 3,2Ghz Geheugen: 8,00 GB Systeem type: Windows 7 64-bit OS AutoCAD MAP 3D 2014 Hardware thuis Processor: Intel i ,2Ghz Geheugen: 8,00 GB Systeem type: Windows 7 home 64-bit OS AutoCAD MAP 3D 2014 M. van Walraven 25 juni van 22

9 Testresultaten: Test 1 Aantal objecten Gem. Z ,13 Laptop ,00 Thuis ,00 Z ,88 Laptop ,00 Thuis ,13 Z ,13 Laptop ,13 Thuis ,00 Tijden in seconden Uitgebreide testresultaten in de bijlagen. De test omvat het uitvoeren van Test 1. In deze test wordt AutoCAD opgestart, toolpalette geladen. Hierna wordt de hoeveelheid te tekenen objecten ingevoerd. Na het uitvoeren van deze test verschijnt het aantal seconden in beeld. Hierna wordt AutoCAD afgesloten en opnieuw opgestart voor de volgende test. M. van Walraven 25 juni van 22

10 4. Stroomschema en code 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt het stroom schema van het programma en de programmacode aan de orde. 4.2 Stroomschema waaruit de werking van het programma blijkt Figuur 4 afbeelding van stroomschema M. van Walraven 25 juni van 22

11 Applicatie begint na het opstarten van AutoCAD en wordt aangeboden via een toolpalette RTDCAD. Als deze toolpalette niet wordt geladen, dan kan deze worden opgeroepen door op de commandoregel van AutoCAD GemeenteRotterdam in te tikken. Hierna wordt de toolpalette geladen. De gebruiker geeft het aantal te tekenen objecten in.1. Hierna selecteert de gebruiker button Test 1 of Test 2. De begin- en eindtijd worden getoond in een listbox. De objecten worden op het scherm getoond. 1 Noot: aantal te tekenen objecten miniaal op 1000 stellen, hierdoor is de computer een langere tijd bezig met het testplan. M. van Walraven 25 juni van 22

12 4.3 Schermafdrukken van dialoogboxen Figuur 5 afbeelding van toolpalette M. van Walraven 25 juni van 22

13 Verklaring van componenten op toolpalette lbltitel Titel in de toolpalette lblgeefaantaltetekenenobjecten Display tekst Geeft aantal te tekenen objecten 2 txtgeefaantaltetekenenobjecten Invoeren door gebruiker van aantal te tekenen objecten btntest1 Uitvoeren van Test 1 btntest2 Uitvoeren van Test 2 lblbegintijd Display tekst Begintijd: lblbegintijdwijzig Uitvoer geef begintijd weer lbleindtijd Display tekst Eindtijd: lbleindtijdwijzig Uitvoer geef eindtijd weer lsttijden Lijst van tijden van de test lbltotaalaantaltest1 Display "Totaal aantal objecten Test1:" lbltotaalaantaltest1wijzig Uitvoer voor gebruiker (waarde loopt op tijdens test) lbltotaalaantaltest2 Display "Totaal aantal objecten Test2:" lbltotaalaantaltest2wijzig Uitvoer voor gebruiker (waarde loopt op tijdens test) btnnaarexcel Gebruiker kan waarden naar excelsheet exporteren 2 Het aantal te tekenen objecten is een veelvoud van 8. Elk object bestaat uit 8 lijnen. M. van Walraven 25 juni van 22

14 4.4 Code van het programma De code voor het uitvoeren van de test. De uitleg wat het huidige gedeelte uitvoert staat in het groen met dubbele aangegeven. Imports System.Windows.Forms Imports Microsoft.Office.Interop.Excel Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.Windows Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry Imports Autodesk.AutoCAD.Colors Imports Autodesk.AutoCAD.Internal Public Class Benchmark '' Definieren van variabelen Dim BeginTijdAangepast As Date Dim EindtijdAangepast As Date Dim Verschiltijd As TimeSpan Dim SysteemTijdBegin As DateTime = Now Dim SysteemTijdEind As DateTime = Now Dim et As DateTime = Now Dim a As Long Dim teller As Long Dim AantalLoops As Long Dim LengteLijn As Double = 100 Dim xcoord As Double = 0 Dim ycoord As Double = 0 Dim dak_x_coord As Double = (0.5 * LengteLijn) Dim dak_y_coord As Double = (1.5 * LengteLijn) ''Verandering van systeemvariabele userr1. ''Als de systeemvarianle usser1 verandert dan wordt deze code uitgevoerd. Public Sub SysteemVariabeleIsVeranderd(ByVal senderobj As Object, ByVal sysvarchevtargs As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.SystemVariableChangedEventArgs) '' Definieren van variabelen. Dim SysteemVariabeleNaam = sysvarchevtargs.name Dim SysteemVariabeleObject As Object = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable(sysVarChEvtAr gs.name) Dim SysteemVariabelWaarde = SysteemVariabeleObject.ToString() ''Als userr1 op 0 staat dan wordt de huidige tijd weggeschreven naar variabele SysteemVariabeleNaam en wordt BeginTijdAangepast naar de huidige tijd. ''Hierna wordt een dialoogbox getoond met de totaal aantal seconden. If SysteemVariabeleNaam = "USERR1" Then M. van Walraven 25 juni van 22

15 If SysteemVariabelWaarde = 0 Then BeginTijdAangepast = Now ElseIf SysteemVariabelWaarde = 1 Then EindtijdAangepast = Now Verschiltijd = EindtijdAangepast - BeginTijdAangepast Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog("Aantal seconde: " & Verschiltijd.Seconds) End If End If End Sub Private Sub Test1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btntest1.click ''Als er een foutieve invoer wordt gegeven dan gaat deze naar Foutafhandeling. On Error GoTo Foutafhandeling ''Variabele userr1 wordt op 0 gezet. AddHandler Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.SystemVariableChanged, AddressOf SysteemVariabeleIsVeranderd Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("userr1 0" & vbcr, False, False, False) ''Variabele SysteemTijdBegin wordt gevuld met huidige tijd. Dim SysteemTijdBegin As DateTime = Now ''Huidige tijd (Begintijd) wordt in listbox toegevoegd. Me.lstTijden.Items.Add(SysteemTijdBegin.ToString("yyyyMMdd-HHmmss.fffffff")) Me.Update() Me.lblBeginTijdWijzig.Text = (SysteemTijdBegin.ToString("HHmmss.fffffff")) ''Uitvoeren van het script. a = Me.txtGeefAantalTeTekenenObjecten.Text For teller_test1 = 1 To a Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute _ ("Line 150,0 250,0 250, , ,0 250, , , ,0 ", False, False, False) Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.UpdateScreen() Me.lblTotaalAantalTest1Wijzig.Text = teller_test1 * 8 Me.Update() Next ''Esc commando na tekenen van lijn. M. van Walraven 25 juni van 22

16 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute(" ", False, False, False) ''Zoom extents commando. Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("zoom Extents" & vbcr, True, False, True) ''Huidige tijd (Eindtijd) wordt in listbox toegevoegd. Dim SysteemTijdEind As DateTime = Now ''Huidige tijd (Begintijd) wordt in listbox toegevoegd. Me.lstTijden.Items.Add(SysteemTijdEind.ToString("yyyyMMdd-HHmmss.fffffff")) Me.Update() Me.lblEindTijdWijzig.Text = (SysteemTijdEind.ToString("HHmmss.fffffff")) ''Variabele userr1 wordt op 1 gezet. Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("userr1 1" & vbcr, False, False, False) Exit Sub ''Foutafhandeling na foutieve invoer door gebruiker. Foutafhandeling: Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog("Verkeerde waarde ingevuld") Resume Next End Sub Private Sub Test2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btntest2.click ''Als er een foutieve invoer wordt gegeven dan gaat deze naar Foutafhandeling. On Error GoTo Foutafhandeling ''Variabele SysteemTijdBegin wordt gevuld met huidige tijd. Dim SysteemTijdBegin As DateTime = Now ''Huidige tijd (Begintijd) wordt in listbox toegevoegd. Me.lstTijden.Items.Add(SysteemTijdBegin.ToString("yyyyMMdd-HHmmss.fffffff")) Me.Update() Me.lblBeginTijdWijzig.Text = (SysteemTijdBegin.ToString("HHmmss.fffffff")) ''Variabele userr1 wordt op 0 gezet. AddHandler Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.SystemVariableChanged, AddressOf SysteemVariabeleIsVeranderd M. van Walraven 25 juni van 22

17 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("userr1 0" & vbcr, False, False, False) ''Uitvoeren van het script. a = Me.txtGeefAantalTeTekenenObjecten.Text For teller_test2 = 1 To a Step 5 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.UpdateScreen() Toevoegen.Lijn(xcoord, ycoord, LengteLijn, ycoord) Toevoegen.Lijn(LengteLijn, ycoord, LengteLijn, LengteLijn) Toevoegen.Lijn(LengteLijn, LengteLijn, xcoord, LengteLijn) Toevoegen.Lijn(xcoord, LengteLijn, xcoord, ycoord) Toevoegen.Lijn(xcoord, ycoord, LengteLijn, LengteLijn) Toevoegen.Lijn(xcoord, LengteLijn, LengteLijn, ycoord) Toevoegen.Lijn(xcoord, LengteLijn, dak_x_coord, dak_y_coord) Toevoegen.Lijn(LengteLijn, LengteLijn, dak_x_coord, dak_y_coord) LengteLijn = LengteLijn + 1 xcoord = xcoord + 1 ycoord = ycoord + 1 dak_x_coord = dak_x_coord + 1 dak_y_coord = dak_y_coord + 1 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.UpdateScreen() Me.lblTotaalAantalTest2Wijzig.Text = teller_test2 * 8 Me.Update() Next ''Zoom extents commando. Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("zoom Extents" & vbcr, True, False, True) ''Variabele userr1 wordt op 1 gezet. Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocu ment.sendstringtoexecute("userr1 1" & vbcr, False, False, False) ''Variabele SysteemTijdBegin wordt gevuld met huidige tijd. Dim SysteemTijdEind As DateTime = Now ''Huidige tijd (Eindtijd) wordt in listbox toegevoegd. Me.lstTijden.Items.Add(SysteemTijdEind.ToString("yyyyMMdd-HHmmss.fffffff")) Me.Update() Me.lblEindTijdWijzig.Text = (SysteemTijdEind.ToString("HHmmss.fffffff")) ''Foutafhandeling na foutieve invoer door gebruiker. Foutafhandeling: Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog("Verkeerde waarde ingevuld") Resume Next End Sub M. van Walraven 25 juni van 22

18 Private Sub Benchmark_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load End Sub Private Sub btnnaarexcel_click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnnaarexcel.click 'Gebruik van SysteemTijdBegin en et moet als ByRef of als ByVal. Me.lstTijden.Text = et 'Laat de waarden die eruit komen wegschrijven naar een excel sheet. Rekenblad.Koppelen() Dim wb = x.workbooks.add() wb.savecopyas("c:\temp\effe\" & Me.txtGeefAantalTeTekenenObjecten.Text & ".xls") ''Rekenblad cellen vullen met titel en waarden. Rekenblad.Schrijven(1, 1, "Datum") Rekenblad.Schrijven(1, 2, "Begintijd") Rekenblad.Schrijven(1, 3, "Eindtijd") Rekenblad.Schrijven(1, 4, "Totaal Tijd") Rekenblad.Schrijven(2, 1, SysteemTijdBegin.ToString("dd-MM-yyyy")) Rekenblad.Schrijven(2, 2, Me.lblBeginTijdWijzig.Text) Rekenblad.Schrijven(2, 3, Me.lblEindTijdWijzig.Text) Rekenblad.Schrijven(2, 4, "=C2-B2") 'Kopie van het excel bestand opslaan als... in c:\temp\effe dir. wb.savecopyas("c:\temp\effe\" & Me.txtGeefAantalTeTekenenObjecten.Text & ".xls") End Sub End Class 4.5 Laden van toolpallette Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.Windows Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry Imports Autodesk.AutoCAD.Colors Imports System.Windows.Forms Public Module Start Dim frmpalettes As PaletteSet <CommandMethod("GemeenteRotterdam")> Public Sub Palette() If frmpalettes = Nothing Then frmpalettes = New PaletteSet("RTDCAD") M. van Walraven 25 juni van 22

19 frmpalettes.add("palette 1", New Palette1) frmpalettes.add("systeem Tijd", New SysteemTijd_0001) frmpalettes.add("tijd Meten", New TijdMetenAangepast) frmpalettes.add("benchmark", New Benchmark) End If frmpalettes.visible = True In dit gedeelte wordt de toolpallete geladen. In deze test wordt deze geladen bij het starten van AutoCAD End Sub End Module M. van Walraven 25 juni van 22

20 5. Reflectie Ik heb tijdens deze dagen van dit traject veel geleerd. Van zowel basale AutoCAD commando s (cursus optimalisatie) tot het programmeren in VB.NET. Ik hoop dat ik tijdens mijn werkzaamheden veel gebruik mag gaan maken van VB.NET. M. van Walraven 25 juni van 22

21 6. Figurenlijst Figuur 1 afbeelding van Europoint complex... 4 Figuur 2 afbeelding van uitvoer test Figuur 3 afbeelding van uitvoer test Figuur 4 afbeelding van stroomschema Figuur 5 afbeelding van toolpalette M. van Walraven 25 juni van 22

22 7. Bijlagen Uitgebreide testresultaten Test 1 Aantal objecten Gem. Z ,13 Laptop ,00 Thuis ,00 Z ,88 Laptop ,00 Thuis ,13 Z ,13 Laptop ,13 Thuis ,00 Tijden in seconden M. van Walraven 25 juni van 22

Afstudeeropdracht : Autocad Plot Utility Student : Gerard Creemers Afstudeeradres : GTI Infratechniek bv Willingestraat 4 3087 AN Rotterdam

Afstudeeropdracht : Autocad Plot Utility Student : Gerard Creemers Afstudeeradres : GTI Infratechniek bv Willingestraat 4 3087 AN Rotterdam Engineering & Automatisering, locatie Rotterdam Willingestraat 4 3087 AN Rotterdam Postbus 5299 3008 AG Rotterdam Tel.: 010 283 28 28 Fax: 010 283 28 90 E-mail: info-infra@gti-group.com Autocad Plot Utility

Nadere informatie

Voorwoord. Mijn speciale dank gaat uit naar ʻmensjeʼ, voor alles. Erik Hendriks. Pagina 2

Voorwoord. Mijn speciale dank gaat uit naar ʻmensjeʼ, voor alles. Erik Hendriks. Pagina 2 WTA-Tool Afstudeerverslag AutoCAD System Manager, TEC CADcollege te Nijmegen. Student; Erik Hendriks, Amersfoort. Begeleider; Dhr ir. R. Boeklagen. Verdediging verslag Juni 2008. Blanco pagina Voorwoord

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie...

1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie... Afstudeeropdracht AutoCAD system manager (VBA) HBO traject 2001-2002 Naam: Begeleider: T. Kraus Ir. R. Boeklagen Inhoudsopgave: 1 Inleiding:... 4 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het

Nadere informatie

Hekwerkgenerator. Titelblad

Hekwerkgenerator. Titelblad Hekwerkgenerator Titelblad Naam student: Begeleider: Richard Lieverse ir. Ronald Boeklagen 1 Voorwoord Voorwoord Mijn interesse voor inventor is gewekt door mijn werkzaamheden bij Lieverse BV. Lieverse

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

AFSTUDEER OPDRACHT HBO-OPLEIDING ACE-MANAGER C.G. Vrijhoeven (Begeleider R.Boeklagen) TEC - Nijmegen

AFSTUDEER OPDRACHT HBO-OPLEIDING ACE-MANAGER C.G. Vrijhoeven (Begeleider R.Boeklagen) TEC - Nijmegen AFSTUDEER OPDRACHT HBO-OPLEIDING ACE-MANAGER C.G. Vrijhoeven (Begeleider R.Boeklagen) TEC - Nijmegen OP EEN SIMPELE MANIER MATERIALEN TELLEN IN AUTOCAD Voorwoord Ik ben C.G.Vrijhoeven en heb deze afstudeeropdracht-presentatie

Nadere informatie

AutoCAD System Manager

AutoCAD System Manager Afstudeeropdracht in het kader van de studie AutoCAD System Manager ROXTEC Kabeldoorvoeringen AutoDesk System Manager 18 januari 2003 AutoDesk System Manager 18 januari 2003 ROXTEC KABELDOORVOERPROGRAMMA

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Wat is de beste programmeertaal?

Wat is de beste programmeertaal? Wat is de beste programmeertaal? Profielwerkstuk Hoofdvak: Wiskunde Matthijs Melissen Stedelijk Gymnasium Breda Klas 6B December 2003 Begeleidend docent: dhr. Martens Inhoudsopgave Inleiding... 4 Syntaxis...5

Nadere informatie

TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008. Opleiding ICT Niveau 3

TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008. Opleiding ICT Niveau 3 . TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008 Opleiding ICT Niveau 3 oud TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tutorial. Siemens PLC

Tutorial. Siemens PLC Tutorial Siemens PLC Simatic S7-300 STEP7 WinCC Flexible De Haagse Hogeschool Academie voor TIS / Delft 9 mei 2013 J.E.J. op den Brouw Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. DE PC...6 3. DE PLC...8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Digitale enquête. De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie.

Digitale enquête. De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie. Digitale enquête De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie. Naam: Lars Groot Studentnummer: 1555467 Cursus: Afstuderen Cursuscode: TEET-VABACHEX Versie: Concept Begeleider: Michiel Rovers Datum:

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER ONDERWERP: DEX - DataExplorer STUDENTEN: Stijn Courtheyn, Bart Wulteputte

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inventor als marketing tool voor het maken van een parametrisch buitenverblijf op internet.

Inventor als marketing tool voor het maken van een parametrisch buitenverblijf op internet. Inventor als marketing tool voor het maken van een parametrisch buitenverblijf op internet. Anton de Wit Schijndel December 2012 Inventor als marketing tool voor het maken van een parametrisch buitenverblijf

Nadere informatie

EQuA Symbiosis: multi user aspects

EQuA Symbiosis: multi user aspects EQuA Symbiosis: multi user aspects Projectcode EQuA Student M.L. Hagemeijer Studentnummer 2156000 Afstudeerrichting Software Engineering (voltijd) Periode 11-02-2013 t/m 07-07-2013 Stage bedrijf Afdeling

Nadere informatie

ICT-coördinator in een scholengemeenschap

ICT-coördinator in een scholengemeenschap ICT-coördinator in een scholengemeenschap Project aangeboden door Michael Van Houtven voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2013-2014 Stageplaats

Nadere informatie

Implementatie van Telbase in C#

Implementatie van Telbase in C# Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar 2012-2013 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste

Nadere informatie