COMPUTERBOEKHOUDEN MET EXACT ONLINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPUTERBOEKHOUDEN MET EXACT ONLINE"

Transcriptie

1 COMPUTERBOEKHOUDEN MET EXACT ONLINE DUBBEL BOEKHOUDEN Marieke Van Beylen Filip De Maeseneer Antwerpen Cambridge

2 Computerboekhouden met Exact Online Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer 2011 Antwerpen Cambridge ISBN D/2011/7849/90 NUR 163 Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever.

3 Woord vooraf Beste student, beste professional, Uw boekhoudgegevens zijn het kloppend hart van uw organisatie. Ze bevatten een schat aan informatie ter ondersteuning van uw beleid. Exact Online maakt alles toegankelijk, waar u ook bent. U krijgt zo meteen voordelig toegang tot een professioneel boekhoudsysteem, onderhouden door specialisten. Exact Online onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid en aanpasbaarheid aan individuele wensen. Voor u ligt het handboek Computerboekhouden met Exact Online, het resultaat van samenwerking tussen de Uitgeverij en het bedrijf Exact Software nv. Vooral het accountancyluik van Exact Online is erg gegeerd bij organisaties uit alle mogelijke sectoren. Daarvan zijn er vele accountantskantoren die Exact Online gebruiken om de dossiers van hun klanten vakkundig te beheren. U kunt de referenties raadplegen via het wisselscherm in de homepage van de website Als aankomend professional in de boekhoudmaterie is het belangrijk dat u de theoretische kennis over uw vak zo efficiënt en zo snel mogelijk kunt toepassen in uw toekomstige of huidige werkomgeving. Dit boek is daarom zo samengesteld dat de beide facetten theorie en praktijk aan de hand van gevalstudies worden uitgewerkt. Na een inleidende oefening worden de mogelijkheden en werkwijzen van Exact Online toegelicht met een realistisch dossier, dat u in een afzonderlijk boekdeel vindt. Het uitgangspunt is een klein- en groothandel in speelgoedartikelen die goederen aankoopt en verkoopt in België, de Europese Unie en daarbuiten. Praktijk en theorie zijn helemaal verweven. De administratie beslaat een periode van januari in het fictieve jaar 2000 tot en met januari in het fictieve jaar Het werkt met een kwartaalaangifte voor de btw, op basis van documenten in EUR en andere valuta. Met die echte documenten gaat u voor de maanden november en december 2000 zelf aan de slag en u boekt in de verschillende dagboeken. U ontmoet eenvoudige alledaagse, maar ook complexere verrichtingen, de inventaris en jaarafsluiting van het boekjaar 2000 en de opening van het boekjaar De permanente toegang tot de site van Exact Online met uw eigen gebruikerscode en wachtwoord laat u toe volgens uw eigen mogelijkheden en tempo te werken. v

4 Computerboekhouden met Exact Online We danken graag de proeflezers en de medewerkers van Exact Online, de heer Geert Boudrez, Financial Manager van en onze andere financiële adviseurs voor hun inzet om dit boek te realiseren en we wensen u een leerrijke ervaring toe. Het succes van deze uitgave en alle herdrukken kan in grote mate beïnvloed worden door de feedback die we krijgen van de dagelijkse gebruikers van dit handboek, onder wie uzelf. Suggesties, op- en aanmerkingen, aanbevelingen enz. zijn altijd welkom. De auteurs vi

5 Inleiding Dit boek is tot stand gekomen op vraag van enkele hogescholen die het boekhoudpakket Exact Online in hun lessenpakket hebben opgenomen. Ook universiteiten, het avondonderwijs, secundaire scholen en het bedrijfsleven vragen uitdrukkelijk naar Exact Online. Het boek kan als handboek bij het begeleid leren gebruikt worden, maar past ook perfect in de benadering van een zelfstudie. De beide auteurs zijn professioneel vertrouwd met het boekhoudpakket. De doelgroep wordt verondersteld over minstens een beperkte kennis van boekhouden te beschikken. Het gebruik van Exact Online wordt aan de hand van concrete situaties bestudeerd op basis van een boekhoudplan en de algemene rekeningen die aan de praktijk aangepast zijn. Met zeer speciale dank aan Frieda Beirnaert voor het proeflezen. De auteurs Contactgegevens van Exact Software nv, die Exact Online ontwikkelde en beheert: Exact Software Belgium nv/sa Kon. Astridlaan Wemmel Belgium Tel: Fax: Info: Algemeen: Specifiek voor de boekhoudsoftware: Contactformulier via de website. vii

6 Structuur van dit praktijkboek Vooraan in het boek bevindt zich een globale inhoudsopgave. Deel 1 brengt u aan de startlijn met Exact Online. U ontdekt hoe u uw computer voorbereidt en hoe u zich aanmeldt. Deel 2 richt zich tot alle gebruikers en stelt beknopt de belangrijkste algemene handelingen voor om meteen met Exact Online te kunnen werken. U probeert alles uit in het speciaal aangemaakte bestand. Deel 3 wordt de eerste intense hands-on-ervaring! De korte fictieve case Starter bvba helpt u snel erg handig te worden met de basismogelijkheden van Exact Online. U bent dan helemaal klaar voor de echte wereld. U houdt de boekhouding bij van een speelgoedzaak, ProtoyFictivo bvba. In Deel 4 zijn de verrichtingen betrekkelijk eenvoudig maar toch erg gevarieerd en helemaal uit het leven gegrepen. Deel 5 bevat nog een pak meer uitdagingen en gecombineerde problemen bij ProtoyFictivo. Meteen opent u ook al een volgend boekjaar. Op een erg prettige manier verwerft u inzicht in de goed georganiseerde boekhouding en de wereld eromheen. In Deel 6 leert u de knepen van het vak wat betreft de inventaris en de afsluiting van de boekhouding. Exact Online bevat verder een hele reeks tools die niet absoluut bij elke boekhouding ingezet moeten worden. Ze zijn specifiek, geavanceerd, arbeidsbesparend of dat allemaal tegelijk. Deel 7 stelt de interessantste ervan voor. U start uw heel eigen boekhouding los van de gevalstudies uit dit boek? Deel 8 helpt u stap voor stap door het proces. ix

7 Inhoud WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET VÓÓR U VAN START GAAT Standaardbestanddelen van Exact Online Efficiënt en flexibel Boekhouders/accountants en hun klanten Optionele modules en aanverwante toepassingen Module Activa Module Valuta Module Factuur Module Elektronisch Bankieren Module Budget Module Kostenanalyse Module CRM Module Abonnementen Exact Online hand in hand met andere toepassingen Een onlinepakket Toegankelijkheid en nieuwe versies Centrale servers Toegang tot de administraties Helpfunctie... 7 xi

8 Computerboekhouden met Exact Online 2.6 Inloggegevens Voorlopige abonnementen en login Definitieve abonnementen en login voor ondernemers en accountants Abonnementen en login voor docenten en studenten HOE GEBRUIKT U DIT PRAKTIJKBOEK Opmaak van de boekteksten Wetenswaardigheden en richtlijnen VOORBEREIDING VAN UW COMPUTER Systeemeisen Instellingen in uw webbrowser Adobe Acrobat Reader Aanmelding op de Exact Online-site Aanmeldscherm Exact Online hoofdscherm Linkerdeel van het hoofdscherm Rechterdeel van het hoofdscherm Stamgegevens voor de administratie Wachtwoord wijzigen HELPSCHERMEN EN TIPS Algemene helpfunctie Helpmenu Tips Contextgebonden helpfuncties UITLOGGEN SYNTHESE DEEL 2 WERKEN MET EXACT ONLINE TOEGANG TOT WAT U NODIG HEBT BEWEGEN DOOR SCHERMEN ICOONTJES, KNOPPEN EN DATUMVELDEN Icoontjes Knoppen Datumvelden LIJSTEN OPVRAGEN EN SORTEREN Boekingen opzoeken xii

9 Inhoud Overzicht geboekte periodes Boekingsverslag Lijsten van leveranciers, klanten en grootboekrekeningen DATA OPZOEKEN Data in lijsten opzoeken Keuzelijsten Zoeklijsten Zoeken in lijsten Details opzoeken in lijsten Data in administraties opzoeken LIJSTEN EXPORTEREN EN AFDRUKKEN TOELICHTING BIJ HET REKENINGENSTELSEL EN AFSPRAKEN Het rekeningenstelsel en de vaste rekeningen Afspraken en werkwijzen voor de gevalstudies Aankopen en verkopen van handelsgoederen, diensten en diverse goederen Handelsgoederen Diensten en diverse goederen Kortingen en terugzendingen bij aan- en verkopen Kortingen Terugzendingen van handelsgoederen SYNTHESE DEEL 3 EEN GOED BEGIN MET STARTER BVBA INLEIDING TOT DE GEVALSTUDIE STARTER BVBA Openingspost Aanwezige leveranciers en klanten Voorbeelden en oplossingen AANKOOPVERRICHTINGEN De documenten voorbereiden Eenvoudige aankoopfactuur inbrengen Hoofding Detailinfo Aankoopfactuur met handelskorting Inkomende creditnota voor terugzending Een nieuwe leverancier Aankoopfactuur met financiële korting Aankoopfactuur voor vaste activa Aankoopfactuur met nieuwe rekening xiii

10 Computerboekhouden met Exact Online 2.9 Aankoopfactuur met bijkomende kosten Aankoopverrichtingen oplijsten VERKOOPVERRICHTINGEN De documenten voorbereiden Eenvoudige verkoopfactuur inbrengen Een nieuwe klant Uitgaande creditnota voor terugzending Verkoopfactuur voor vaste activa Verkoopfactuur met doorrekening van bijkomende kosten Verkoopverrichtingen oplijsten FINANCIËLE VERRICHTINGEN Dagafschriften van de bank De documenten bestuderen Interne overboeking naar de kas: dagafschrift Kopinfo Detailinfo Eenvoudige vereffening: dagafschrift Financiële korting mits snelle betaling: dagafschrift Meerdere vereffeningen tegelijk verwerken: dagafschrift Negatieve bankrekening: dagafschrift Inning mits een financiële korting: dagafschrift Kasbladen De documenten bestuderen Interne overboeking vanuit de bank: kasblad Kasboeking met nieuwe rekening: kasblad Financiële verrichtingen oplijsten DE DAGBOEKEN VAN STARTER BVBA BOEKING OPVRAGEN, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN Boeking opvragen In een dagboek In een transactieoverzicht Opvragen op volgnummer Opvragen op relatie Opvragen op omschrijving In een historisch dagboek Boeking wijzigen Boeking verwijderen BOEKING KOPIËREN SYNTHESE xiv

11 Inhoud DEEL 4 PROTOY FICTIVO: BASIC EENVOUDIGE VERRICHTINGEN VOORSTELLING VAN DE ONDERNEMING Achtergrond van de onderneming Oprichtingsboekingen Inbreng van kapitaal Overname van een andere handelszaak Investeringslening Oprichtingsboekingen Producten en recupelbijdrage Het assortiment Recupelbijdrage Huidige toestand van de onderneming Cockpit (algemeen) Mijn cockpit Mijn cockpit zonder zelf gekozen inrichting Mijn cockpit met zelf gekozen inrichting Accountant s cockpit AANKOOPVERRICHTINGEN Voorbereiding van de documenten Eenvoudige aankoopfactuur Aankoopfactuur voor vaste activa Boeking Investeringsfiche Afschrijvingsmethoden Activumgroepen Investeringsfiche maken Controle op de volledigheid van de fichelijst Aankoopfactuur met een nieuwe leverancier Aankoopfactuur zonder btw Aankoopfactuur met verrekende aankoopkosten Boeken op basis van sjabloon De vaste boeking maken Inkomende creditnota in afzonderlijk dagboek Een boeking wijzigen en slimme namen kiezen Aankoop van geschenkartikelen Inkomende creditnota met financiële korting Lijsten in verband met aankopen VERKOOPVERRICHTINGEN Voorbereiding van de documenten Verkoopfacturen en creditnota s Winkelverkopen xv

12 Computerboekhouden met Exact Online 3.4 Uitgaande creditnota Verkoopfactuur met doorgerekende transportkosten Lijsten in verband met verkopen Tussentijdse balans en resultatenrekening FINANCIËLE VERRICHTINGEN De documenten bestuderen Dagafschriften van de bank Interne overboeking van kas Afzonderlijke koppeling per transactie Gezamenlijke koppeling van verschillende transacties Eenvoudige vereffening van een openstaande post Meerdere vereffeningen van openstaande posten tegelijk registreren Vereffening van een financiële korting buiten de termijn Een onbekende klant Rechtzetting van foutieve transactie; btw-voorschot Lening aflossen en leningsintrest betalen Kasverslagen Postzegels aankopen; contante inning van klant Winkelverkoop en aankoop zonder factuur Aankopen met niet-terugvorderbare btw Lijsten in verband met financiële verrichtingen DE DAGBOEKEN VAN PROTOY FICTIVO: NOVEMBER SYNTHESE DEEL 5 PROTOY FICTIVO: ADVANCED COMPLEXERE VERRICHTINGEN EEN STAP VERDER MET PROTOY FICTIVO AANKOOPBOEKINGEN Nieuw assortiment met ander btw-tarief Gemengde factuur met privéaankoop Buitenlandse leverancier van binnen de EU Aankoop buiten de EU met vergunning van verlegging van heffing en wisselkoers aanpassen Creditnota ter rechtzetting van een factuur Levering van diensten bij zending met vergunning van verlegging van heffing Goederen vrij van btw Aankoop buiten de EU zonder vergunning van verlegging van heffing Levering van diensten bij zending zonder vergunning van verlegging van heffing Aankoop met terugstuurbare verpakking Creditnota voor teruggestuurde waarborgverpakking xvi

13 Inhoud 2.12 Niet-terugvorderbare btw voor autokosten van personenwagens Een wagen leasen Verrichting met btw-medecontractant Aankoopfactuur voor uitzendkracht Bankkosten Lijsten in verband met aankopen VERKOOPVERRICHTINGEN Uitvoer binnen de EU Verzamelfactuur van winkelverkopen met verschillende btw Verkoop met terugstuurbare verpakking Uitvoer buiten de EU, nieuwe valuta Levering van hersteldienst Lijsten in verband met verkopen Tussentijdse balans en resultatenrekening, openstaande posten FINANCIËLE VERRICHTINGEN Dagafschriften van de bank Inning van een klant met betalingsverschil; privéopname uit bank Terugbetaling aan klant wegens uitgaande creditnota Inning met afrekening voor bankkosten Betalingsverschil; voorschot op vennootschapsbelasting Negatieve bankrekening; EU-betaling met financiële korting en bankkosten Buiten-EU-betaling met bankkosten en wisselkoersverschil; gedeeltelijke betaling Saldobetaling van schuld; kapitaalverhoging Kasverrichting met niet-terugvorderbare btw Lijsten in verband met financiële verrichtingen DAGELIJKSE DIVERSE VERRICHTINGEN Diversen Dagboek Diversen Dagboek Afschrijvingen Diversen Dagboek zonder btw Diversen Dagboek met btw Openingsdagboek DE DAGBOEKEN VAN PROTOY FICTIVO: DECEMBER BOEKINGEN VERWERKEN TOCH AL IN JANUARI 2001 BOEKEN Aankoopverrichtingen en loon/weddenstaat Aankoopdocumenten Loon/weddenstaat en factuur van sociaal secretariaat Loon/weddenstaat Aankoopfactuur van sociaal secretariaat Aankoopfactuur voor commissie xvii

14 Computerboekhouden met Exact Online 8.2 Verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen DE DAGBOEKEN VAN PROTOY FICTIVO: JANUARI BETALINGSHERINNERINGEN De toestand van vervallen schulden en vorderingen bekijken Betalingsherinnering voorbereiden voor verzending Bepaalde vervallen vorderingen opzoeken Lay-out kiezen Afdrukvoorbeeld bekijken Betalingsherinnering versturen SYNTHESE DEEL 6 PROTOY FICTIVO: YEAR END AFSLUITINGSVERRICHTINGEN EN OPENING VAN HET NIEUWE BOEKJAAR VAN START MET DE INVENTARIS Waarom een inventaris Behandelde boekingen Niet-behandelde boekingen Stappenplan DE EERSTE SALDIBALANS DE INVENTARISBOEKINGEN UITVOEREN Voorraadwijziging van handelsgoederen registreren Inventaris in verband met overlopende rekeningen Brandverzekering Abonnement Uitgeversbedrijf Tijd Rente op de termijnrekening Inventaris in verband met schulden, vorderingen en financiële rekeningen Vervallend deel van een langlopende lening Btw-centralisatie Aangiften kwartaal 1, 2 en Voorafgaand btw-overzicht voor kwartaal Reeds gestorte voorschotten voor dit kwartaal De btw-aangifte voor kwartaal 4 zelf voorbereiden De aangifte uitvoeren Waardecorrecties van vreemde valuta Herwaardering van de openstaande schulden Waardecorrecties voor openstaande vorderingen Waardecorrecties voor grootboekrekeningen xviii

15 Inhoud Voorraden van postzegels Inventaris in verband met de vaste activa Controle van de af te schrijven activa Kosten activeren Transacties in verband met vaste activa Activa verkopen Andere acties in verband met vaste activa De afschrijvingen automatisch verwerken DE TWEEDE SALDIBALANS DAGBOEKEN VOOR DE VERRICHTINGEN VAN DE INVENTARIS EN BTW VOORBEREIDING VAN DE EINDAFSLUITING Correctieboekingen Geraamde belastingen Belastbare basis De basisbelasting Belastingvermeerdering en bonificatie Belastingvermeerdering Bonificatie Jaarbelasting en geraamde belastingschuld Back-up maken Controle ter voorbereiding van de afsluiting Derde saldiblans Consistentiecontroles Te bestemmen resultaat RESULTAAT VERWERKEN Beslissing tot bestemming van het resultaat Boekingen verwerken Resultaat overdragen Perioden sluiten Klaar voor het volgende boekjaar Toch al aan het werk in Boekstuknummers in het nieuwe boekjaar Overlopende rekeningen afboeken Wettelijke rapporteringen Btw-aangifte voor het vierde kwartaal Btw-klantenlisting SYNTHESE xix

16 Computerboekhouden met Exact Online DEEL 7 SPECIALE TOPICS SCHERMAANPASSINGEN EN GEBRUIKERSINSTELLINGEN Mijn cockpit Zones in mijn zelf gekozen cockpit Inhoud van de zones wijzigen Mijn cockpit volledig zelf opbouwen Aanpassingen in andere schermen Lijsten aanpassen Tab Filter Tab Kolommen Tab Koppelingen Boekingsschermen en relatieschermen aanpassen Boekingsschermen aanpassen Relatieschermen aanpassen Historieken aanpassen Gebruikersinstellingen Tabblad Algemeen Tabblad Stijl KOPPELING MET ACCOUNTANT VASTLEGGEN Samenwerking met accountant vastleggen Samenwerking met accountant wijzigen of stopzetten GEBRUIKERSBEHEER Overzicht van de geregistreerde gebruikers Gebruiker toevoegen aan het overzicht Rechten toekennen aan een gebruiker Overzicht van de huidige rechten Rechten van gebruikers kopiëren Gebruikers toevoegen aan een nieuwe administratie Toegang voor de helpdesk van Exact Online ADMINISTRATIES BEHEREN Administratie instellen als hoofdadministratie Stamgegevens kopiëren Stamgegevens kopiëren naar een nieuwe administratie Stamgegevens kopiëren naar een bestaande administratie Transacties naar andere administratie kopiëren Administratie verwijderen of opnieuw beginnen Administratie verwijderen Opnieuw beginnen in een administratie Administraties classificeren Classificaties en eigenschappen aanmaken xx

17 Inhoud Administratie koppelen aan classificatie en eigenschappen Eigenschappen en classificaties verwijderen Elementen van een administratie instellen Tabblad Boekhouding Tabblad Activa Tabblad Algemeen Tabblad Extra diensten Dagboeken bijmaken RELATIES CLASSIFICEREN WERKEN MET BACK-UPS Uw administraties in veiligheid Back-up maken Back-up teruglezen Back-up downloaden Back-up uploaden Back-up verwijderen EXPORTEREN EN IMPORTEREN Wat kunt u exporteren/importeren Exporteren/importeren met.xml Stamgegevens overnemen Stamgegevens exporteren Stamgegevens importeren Transacties overnemen Transacties exporteren Transacties importeren Bestanden exporteren, wijzigen en opnieuw importeren in.xml Bestand exporteren Bestand wijzigen Bestand opnieuw importeren Exporteren/importeren met.csv of.xls EXACT ONLINE EN DE INTERVATTOEPASSING Mogelijkheden met Intervat Voordelen van werken met Intervat Aangiften indienen langs Intervat Aangiften en aanverwante informatie bekijken SAMENWERKEN MET EXTERNE GEGEVENSBRONNEN: WEB SERVICES Graydon CompanyWeb.be Index Financial Analytics BOEKJAREN VERWIJDEREN OF HERDEFINIËREN xxi

18 Computerboekhouden met Exact Online 10.1 Boekjaren verwijderen Boekjaren herdefiniëren EXTRA MODULES BIJBESTELLEN OF ABONNEMENT WIJZIGEN SYNTHESE DEEL 8 MET EEN EIGEN DOSSIER STARTEN INFORMATIE EN BESTELLING Algemene informatie Tarieven van Exact Online Als dossierbeheerder Als eindklant Exact Online Starterspack Exact Online Invoicing Exact Online Basic Exact Online Advanced Exact Online Premium VOOR HET EERST AANMELDEN EN WACHTWOORD WIJZIGEN Aanmelden Als dossierbeheerder Als eindklant Wachtwoord wijzigen STARTEN MET EEN NIEUWE ADMINISTRATIE Uw allereerste administratie inrichten Werken met of zonder een accountant Starten met een template Van uw accountant Van Exact Online zelf Definitie van het eerste boekjaar Nieuwe administratie aan bestaande reeks toevoegen Administratiegegevens registreren Nieuw aangemaakte administratie activeren en inrichten Huidige administratie converteren Met een lege administratie beginnen LIJSTEN BEHEREN Rekeningenstelsel Boekjaren bekijken en toevoegen DAGBOEKEN BEKIJKEN EN AANVULLEN xxii

19 Inhoud 6 OPENINGSPOST INBRENGEN RELATIES INBRENGEN DE MODULE ACTIVA INRICHTEN Dagboek kiezen Stamgegevens bepalen Afschrijvingsmethode vastleggen Grootboekrekeningen vastleggen Activumgroepen HET DEMOBESTAND VAN EXACT ONLINE OPENEN SYNTHESE LIJST VAN DE BIJLAGEN BIJLAGE 1. TIPS VOOR DE INSTELLINGEN VOOR UW WEBBROWSER BIJLAGE 2. BTW-CODES BIJLAGE 3. INVULVELDEN RELATIES BIJLAGE 4. INVULVELDEN GROOTBOEKREKENINGEN BIJLAGE 5. INVULVELDEN ACTIVUMGROEPEN BIJLAGE 6. INVULVELDEN ACTIVA BIJLAGE 7. BTW-AANGIFTE VIERDE KWARTAAL xxiii

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Standaardbestanddelen

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... INHOUD... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... INHOUD... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix INHOUD... xi DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van Octopus...

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van Octopus...

Nadere informatie

COMPUTERBOEKHOUDEN MET WINBOOKS

COMPUTERBOEKHOUDEN MET WINBOOKS COMPUTERBOEKHOUDEN MET WINBOOKS Marieke Van Beylen Filip De Maeseneer Antwerpen Cambridge Computerboekhouden met WinBooks Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS

COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS Derde editie Marieke Van Beylen Filip De Maeseneer Antwerpen Cambridge Computerboekhouden met Octopus. Derde editie Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer 2014 Antwerpen

Nadere informatie

COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS

COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS Vierde editie Marieke Van Beylen Filip De Maeseneer Antwerpen Cambridge Computerboekhouden met Octopus. Vierde editie Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer 2016 Antwerpen

Nadere informatie

COMPUTERBOEKHOUDEN MET PROACC

COMPUTERBOEKHOUDEN MET PROACC COMPUTERBOEKHOUDEN MET PROACC Marieke Van Beylen Filip De Maeseneer Antwerpen Cambridge Computerboekhouden met ProAcc Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer 2011 Intersentia Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA Inhoudstafel 7 Inhoudstafel DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA 1 De start... 13 2 Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan... 14 2.1 De keuze van het boekhoudpakket...

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 v Inhoud Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 2 Bedrijfsfilosofie 5 2.1 Inleiding 5 2.1 Organisatie 5 2.1.1 Organisatieplan 5 2.2 Marktonderzoek

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN ESSENTIE

BOEKHOUDEN IN ESSENTIE BOEKHOUDEN IN ESSENTIE IN ESSENTIE BOEKHOUDEN IN ESSENTIE Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders JEAN PIERRE VINCKE JO VAN DEN BOSSCHE Vierde editie Antwerpen Cambridge Boekhouden in essentie. Inleiding

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Computerboekhouden Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de kennis van basis boekhouden omgezet in een praktijkstudie.

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Het totaalbedrag betekent vermeerdering/vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/klant/eigenaar/overheid.

Het totaalbedrag betekent vermeerdering/vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/klant/eigenaar/overheid. FICHE 1: Facturen en creditnota s Het totaalbedrag van de factuur/creditnota betekent een vermeerdering/ vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/ klant/eigenaar. De uitgesplitste

Nadere informatie

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving Versie 1.0 1 Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst...4 2.1 Verschillen tussen Prepaid en Advanced...5 2.2 Wat kost het?...6 3 Levering en Service...7 3.1 Servicedesk...7 3.2 Inhoudelijke

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Inleiding tot het algemeen boekhouden

Inleiding tot het algemeen boekhouden Inleiding tot het algemeen boekhouden campinia media Marieke Van Beylen Van Beylen, Marieke Inleiding tot het boekhouden / Marieke Van Beylen; 5 de druk, september 2004 Geel: Campinia Media vzw, 1998;

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Computerboekhouden met Exact Online Education Registratieprocedure versie 2013 11 18.

Computerboekhouden met Exact Online Education Registratieprocedure versie 2013 11 18. Registratieprocedure voor docenten en studenten in Exact Online Education (Intersentia) Hierna vindt u de procedure die moet gevolgd worden door de docent en de studenten. Het is belangrijk dat eerst de

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

Geïntegreerd praktijkproject Lisa Van Looy

Geïntegreerd praktijkproject Lisa Van Looy 1 2 Accountancy-Fiscaliteit CAMPUS Geel Geïntegreerd praktijkproject Lisa Van Looy Vergelijking boekhouddossiers Exact Marlies Lodewyckx Titte Van Laer Jochen Vervoort Vincent Keustermans Toon Van Herck

Nadere informatie

VISMA TELEBOEKHOUDEN

VISMA TELEBOEKHOUDEN VISMA TELEBOEKHOUDEN Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.3a t.o.v. versie 7.2C Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING Omschrijving "Software algemene voeding" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een groothandel. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING De beginbalans op 1.1. 2015 is 100 Kapitaal 100 000 130 Wettelijke reserve 8 000 133 Beschikbare reserve 31 200 Lening > 1 jaar 225 000 2210

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof. dr. Patricia Everaert Prof. dr. Jan Verhoeye Tweede editie Antwerpen

Nadere informatie

Registratieprocedure voor studenten in Exact Online Education (Intersentia)

Registratieprocedure voor studenten in Exact Online Education (Intersentia) Registratieprocedure voor studenten in Exact Online Education (Intersentia) Hierna vindt u de procedure die moet gevolgd worden als nieuwe student. Het is belangrijk dat eerst de docent bekend is in Exact

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER WWW.YOURSONLINE.NL HANDLEIDING Exact Online Starter is bedoeld voor ondernemers die hun administratie uitbesteden, maar wel graag real-time inzicht hebben. En dat zonder een abonnement te hoeven afsluiten.

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Aandachtspunten en praktische tips bij de overgang naar het nieuwe boekhoudplan

Aandachtspunten en praktische tips bij de overgang naar het nieuwe boekhoudplan Aandachtspunten en praktische tips bij de overgang naar het nieuwe boekhoudplan Geraldine Mattens, Vlaamse Sportfederatie vzw Sylvia Thienpont, SBB Accountants & Adviseurs 1 Aandachtspunten en praktische

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.4(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.4, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Afkortingen die we gebruiken: AF = aankoopfactuur VF = verkoopfactuur BA = bankafschrift: dit wil zeggen dat de klant op die datum betaald heeft (debet) of wanneer

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 Oefening 1 (= oefening 4 van reeks 1): Open het grootboek en het journaal. Stel voor elke transactie het algoritme op, registreer elke verrichting in het grootboek en in het

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex)

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Dit stappenplan heeft u nodig om uw administraties in Accountview gereed te maken voor het nieuwe

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers 8.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 8.1, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze

Nadere informatie

V O L U M E 1 PRAKTISCHE INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING. Fernand TOUSSAINT. met de medewerking van Niek VERSTRAETE MET HET SOFTWAREPAKKET

V O L U M E 1 PRAKTISCHE INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING. Fernand TOUSSAINT. met de medewerking van Niek VERSTRAETE MET HET SOFTWAREPAKKET V O L U M E 1 PRAKTISCHE INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING Fernand TOUSSAINT met de medewerking van Niek VERSTRAETE MET HET SOFTWAREPAKKET PRAKTISCHE INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1 VOORWOORD

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden Koen Vanlommel JCI Office 1 Agenda Kasboekhouding vs. Dubbele Boekhouding Activa en Passiva Kosten en Opbrengsten Balans en Resultaatrekening Grootboekrekeningen

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016 OEFENING 1 In deze oefening vraag ik enkel om de journaalposten weer te geven. U voert de boekhouding van de NV BG grootwarenhuis, gevestigd te Brussel. De onderneming is een BTW-belastingsplichtige onderneming

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks Verenigingen der Parochiale Werken Jaarlijkse afsluiting in Winbooks De presentatie start om 19h30. Blijf aangelogd. Indien je in het blauwe vakje bovenaan het 3 de icoontje aanklikt, dat krijg je onderaan

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER

SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER Omschrijving Organiseer uw technische dienst! 1) Receptie depannage Op een vlotte manier kan u een oproep behandelen en het probleem ingeven. Beschrijf in detail de uit te voeren

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Opzetten van een administratie

Opzetten van een administratie Van start met uw eigen administratie Gefeliciteerd met uw keuze voor Minox. Met dit informatieblad helpen wij u met het snel en goed inrichten van uw administratie. Heeft u een accountant, die al met Minox

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 1. Richt je boekhouding in Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek p. 13 De verschillende btw-tarieven - Herstelling van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen 6 % tot eind 2010. - Tijdelijke verlaging van 21%

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES

SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES Omschrijving "Software drankcentrales" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een drankcentrale. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming Inleiding 1 Inleiding en algemene begrippen 3 1.1 Het informatieproces in de onderneming 4 1.2 Administratie en boekhouding 8 1.3 Administratieve organisatie, bestuurlijke informatieverzorging en interne

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COMPUTERBOEKHOUDEN MET KING 1

INHOUDSOPGAVE COMPUTERBOEKHOUDEN MET KING 1 INHOUDSOPGAVE COMPUTERBOEKHOUDEN MET KING 1 afdeling hoofdstuk paragraaf 1 INLEIDING ADMINISTRATIE 1 DOEL EN FUNCTIE VAN DE ADMINISTRATIE...blz. 12 1 Het nut van de bedrijfsadministratie.. 12 2 Boekhouding

Nadere informatie