Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting"

Transcriptie

1 Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting januari 2009 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. BOVAG

2 2 (versie 29 januari 2009)

3 Inhoudsopgave Zelfcontrole: kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Deel I VRAGENLIJSTEN Welke vragenlijsten moet ik invullen? Vragenlijst 1 Melding Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Vragenlijst 2 Vergunning Wet milieubeheer Vragenlijst 3 Opslag in ondergrondse opslagtanks Vragenlijst 4 Opslag in bovengrondse enkelwandige opslagtanks Vragenlijst 5 Opslag in bovengrondse dubbelwandige opslagtanks Vragenlijst 6 Opslag van afvalstoffen Vragenlijst 7 Lozen van oliehoudend afvalwater Vragenlijst 8 Stookinstallatie(s) (verwarming) Vragenlijst 9 Energieverbruik Vragenlijst 10 Opslag en gebruik van gasflessen / lasactiviteiten Vragenlijst 11 Vloeren Vragenlijst 12 Algemeen brandveilig gebruik Vragenlijst 13 Logboek Deel II TOELICHTING OP WET- EN REGELGEVING 1 Inleiding 2 Activiteitenbesluit 3 Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 5 Woningwet 6 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 7 Logboek Deel III Bijlage 1 Bijlage 2 BIJLAGE Handige websites Formulier aantekeningen test noodverlichting en verlichte vluchtwegaanduiding 3 (versie 29 januari 2009)

4 Zelfcontrole: kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Als ondernemer wordt u geconfronteerd met diverse soorten controles op het gebied van milieu, brandveiligheid en de plaatselijke verordening. Het is begrijpelijk dat u hierdoor misschien niet altijd meer precies weet welke vergunningen u hebt en aan welke wetten en regels u zich moeten houden. Bovendien kosten de controles veel tijd. Daarom introduceren gemeenten de zelfcontrole. Wat houdt zelfcontrole precies in? Het Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten (PMGG) heeft in samenwerking met BOVAG een project opgestart waarbij autobedrijven zichzelf controleren. Deze zelfcontroles geven u meer zicht op de wet- en regelgeving die u moet naleven. Bovendien kunt u de controle uitvoeren op het moment dat u het best uitkomt, onafhankelijk van anderen. U krijgt dus niet langer allerlei instanties over de vloer voor verschillende controles. Ook kunt u eventuele tekortkomingen zelf signaleren en verhelpen. De zelfcontrole bevat overigens niet alle regels die van toepassing zijn, maar wel de meest relevante. Vervangt de zelfcontrole de gemeentebezoeken? Het is de bedoeling dat gemeenten de vragenlijsten als volwaardig gaan zien en accepteren als controlemiddel. In principe vervangt de zelfcontrole dan de gemeentebezoeken. De gemeente hoeft alleen nog maar steekproefsgewijs te controleren. Als bij een steekproef blijkt dat u de vragenlijsten niet naar waarheid hebt ingevuld, treedt de gemeente handhavend op. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat de gemeente u een dwangsom oplegt of de politie vraagt een proces-verbaal op te maken. Wat leest u in deze brochure? De brochure bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt u alle vragenlijsten die u kunt invullen. Omdat niet alle regels zijn opgenomen in de vragenlijsten, kan het zijn dat een individuele gemeente toch nog meer over uw bedrijf wil weten. Wij gaan er echter vanuit dat de huidige vragenlijsten voor alle gemeenten afdoende zijn. In deel II vindt u achtergrondinformatie bij de vragenlijsten. Hierin leest u meer over de wet- en regelgeving die op de meeste autobedrijven van toepassing is. Ter verduidelijking illustreren we dit af en toe met foto s. In de bijlagen vindt u bovendien nog interessante links naar meer informatie en een overzicht van gemeenten die ook zelfcontrole hebben ingevoerd. 4 (versie 29 januari 2009)

5 Hoe voert u de zelfcontrole uit? Hieronder leest u hoe u in vier stappen de zelfcontrole kunt uitvoeren. Stap 1 Kruis aan welke onderdelen op uw bedrijf van toepassing zijn In de tabel op pagina 7 kunt u aankruisen welke onderdelen op uw bedrijf van toepassing zijn. Voor de zelfcontroles hoeft u alleen die vragenlijsten in te vullen. Stap 2 Vul de vragenlijsten in U vult nu de vragenlijsten in die op uw bedrijf van toepassing zijn. Boven de vragen vindt u nog een korte toelichting op het onderwerp van die vragenlijst. Er staan in de vragenlijsten geen vragen waarop de gemeente het antwoord al weet. We vragen dus niet naar bekende persoonsgegevens, welke vergunning er al is verleend en dergelijke. Soms verleent de gemeente echter vergunningen voor een vaste periode. In dat geval vragen we naar de geldigheidsdatum. Is die datum verstreken, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Bij de zelfcontrole vragen we een actieve houding van u. Eenvoudig ja of nee antwoorden is niet voldoende: u moet actief kijken om de vragen juist en naar waarheid in te vullen. Als uit uw antwoord een tekortkoming blijkt, kunt u dat onder aan de vragenlijst toelichten. Komt u er niet uit? Blader dan door naar de toelichting in deel II. Daarin vindt u achtergrondinformatie over de diverse wetgeving. Is dit niet voldoende? In bijlage 1 staat ook nog een overzicht van diverse websites die u meer informatie kunnen geven. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij de gemeente of bij BOVAG. Er zijn administratieve en uitvoerende vragen. Voor de administratieve vragen moet u kijken in uw vergunningen of keuringsbewijzen om de vraag te beantwoorden. Voor de uitvoerende vragen, moet u actief iets ondernemen om de vraag te beantwoorden. Stap 3 Stuur de vragenlijsten op naar de gemeente Nadat u de vragenlijsten hebt ingevuld, stuurt u deze op naar de gemeente. Stap 4 Logboek Als laatste stap adviseren wij u een logboek bij te houden van de belangrijkste bedrijfsgegevens. Hierin kunt u een kopie van de ingevulde vragenlijsten bewaren. Ook is dit een goede bewaarplaats voor de keurings- en controlebewijzen. Daarnaast kunt u in het logboek (kopieën van) vergunningen en meldingen bewaren. Zo hebt u altijd alle gegevens bij de hand. Deze brochure is losbladig. Dat lijkt lastig, maar hierdoor is het mogelijk om u bij verandering van wetgeving losse aangepaste pagina s aan te bieden. Dan hoeft niet een gehele bundel te worden vervangen. Wel zo makkelijk en milieuvriendelijk! 5 (versie 29 januari 2009)

6 6 (versie 29 januari 2009)

7 DEEL I VRAGENLIJSTEN VOOR ZELFCONTROLE 7 (versie 29 januari 2009)

8 8 (versie 29 januari 2009)

9 Welke vragenlijsten moet u invullen? In de onderstaande tabel kunt u aangeven welke vragenlijsten op uw bedrijf van toepassing zijn. De vragenlijsten vindt u direct na deze tabel. Onderwerp vragenlijst Melding Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) Van toepassing? Nummer vragenlijst Altijd invullen 1 Opslag in ondergrondse opslagtanks 2 Opslag in bovengrondse enkelwandige opslagtanks voor diesel en afgewerkte olie 3 Opslag in bovengrondse dubbelwandige opslagtanks voor diesel en afgewerkte olie 4 Opslag in bovengrondse opslagtanks voor smeerolie 5 Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken 6 Lozen van oliehoudend afvalwater van wasplaats en werkplaats 7 Stookinstallatie(s) (verwarming, spuitcabine) 8 Spuiten 9 Energieverbruik 10 Opslag en gebruik gasflessen /lasactiviteiten 11 Vloeren 12 Algemeen brandveilig gebruik 13 Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking 14 Logboek 15 9 (versie 29 januari 2009)

10 10 (versie 29 januari 2009)

11 Vragenlijst 1 Melding Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden. Dit besluit kent een meldingsplicht voor nieuwe bedrijven of voor bedrijven die uitgebreid of veranderd zijn. Als u uw bedrijf al vóór 1 januari 2008 hebt gemeld bij de gemeente, hoeft u dat niet opnieuw te doen, tenzij er dus sprake is van uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden of het bedrijfspand. Bijvoorbeeld: voorheen had u uw herstelwerkplaats gemeld bij de gemeente maar nu heeft er door een verbouwing een forse uitbreiding plaatsgevonden. Dan moet er alsnog een melding op basis van het Activiteitenbesluit worden ingediend. Het kan ook zijn dat u er opslagtanks heeft bijgeplaatst of dat u de wasplaatsen heeft uitgebreid. Ook hiervoor zult u dan nog een melding moeten doen. Melden van een nieuw bedrijf of van de veranderingen kunt u via Internet doen via (dus GEEN Administratief Ja nee Is het bedrijf bouwkundig nog hetzelfde als wat u heeft gemeld voor 1 januari 2008? Zijn de werkzaamheden in uw bedrijf nog hetzelfde als wat u heeft gemeld voor 1 januari 2008? Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 11 (versie 29 januari 2009)

12 12 (versie 29 januari 2009)

13 Vragenlijst 2 Opslag in ondergrondse opslagtanks Het Activiteitenbesluit kent veel regels met betrekking tot het onderhoud en de opslag in ondergrondse opslagtanks. Zo mogen onderhoudswerkzaamheden alleen door hiervoor erkende bedrijven worden uitgevoerd. Een aantal keuringen of controles is gekoppeld aan een keuringstermijn. Deze vindt u op de afgegeven certificaten. Voordat deze termijnen verstrijken, moeten de keuringen of controles opnieuw zijn uitgevoerd. Bij het gebruik van een ondergrondse opslagtank moet ook een verzekering zijn afgesloten om de schade van een eventuele bodemverontreiniging te dekken. Het besluit kent een vast verzekerd bedrag van ,- per opslagtank. Indien de opslag in ondergrondse opslagtanks onlangs is beëindigd dan geldt op basis van het Activiteitenbesluit een verplichting om binnen 6 maanden een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Neem bij beëindiging contact op met uw gemeente. Voor verdere uitwerking van de regels voor (ondergrondse) opslagtanks met vloeibare brandstof en afgewerkte olie verwijst het Activiteitenbesluit naar een Nederlandse richtlijn: de PGS 28 De keuringstermijnen van ondergrondse opslagtanks zijn verschillend: - Voor de opslag van afgewerkte olie geldt een termijn van 5 jaar. - Voor opslagtanks met andere brandstoffen dan afgewerkte olie in een grondwaterbeschermingsgebied geldt een termijn van 10 jaar. - Voor normale gebieden en andere brandstoffen dan afgewerkte olie geldt 15 jaar. - Is de opslagtank inwendig gecoat volgens de richtlijn BrL K 779 of BrL K 790 of is het een dubbelwandige opslagtank met lekdetectie dan geldt 20 jaar. De ondergrondse opslagtank voor afgewerkte olie dient ten minste éénmaal per jaar geleegd te worden. Diverse van onderstaande vragen kunnen worden beantwoord aan de hand van certificaten die voor die activiteiten zijn afgegeven. U wordt geadviseerd kopieën van die certificaten te bewaren in het logboek. Uitvoerend Zijn de vulpunten en aftappunten van de ondergrondse opslagtank(s) aangebracht boven een lekbak, vloeistofdichte vloer of voorziening? Ja Nee Z.o.z. 13 (versie 29 januari 2009)

14 Administratief Wanneer is de ondergrondse opslagtank of zijn de ondergrondse opslagtanks geplaatst? Wanneer is de ondergrondse opslagtank/zijn de ondergrondse opslagtanks voor het laatst volledig gekeurd door of namens het KIWA? Wanneer zijn de stalen opslagtanks voor het laatst gecontroleerd op de aanwezigheid van agressief water (water-sludge)? Als er kathodische bescherming is, wanneer is deze voor het laatst onderzocht op de goede werking is? Wanneer is het laatste bodemweerstandsonderzoek uitgevoerd? Wanneer is de laatste stoomopdrukproef uitgevoerd? Wanneer is de ondergrondse opslagtank voor afgewerkte olie voor het laatst geleegd? Wat is de geldigheidsdatum voor de verzekering tegen bodemverontreiniging ten gevolge van opslag in ondergrondse opslagtanks? Hoe hoog is het verzekerd bedrag per opslagtank? Ja Nee Zijn er keurings- of controletermijnen verstreken? Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 14 (versie 29 januari 2009)

15 Vragenlijst 3 Opslag in bovengrondse enkelwandige opslagtanks voor dieselolie en afgewerkte olie Het Activiteitenbesluit kent ook veel regels rond de opslag in bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en afgewerkte olie. Vaak worden stalen opslagtanks voor de opslag gebruikt. Voor verdere uitwerking van de regels verwijst het Activiteitenbesluit naar een Nederlandse richtlijn: PGS 30, althans voor opslagtanks met dieselolie en afgewerkte olie. Deze richtlijn geldt niet voor opslagtanks met smeerolie. Er wordt bij de opslagtanks verschil gemaakt in opslagtanks die zijn geplaatst vóór 1 januari 2000 en daarna. Voor de opslagtanks van vóór 2000 geldt voor een aantal eisen een overgangstermijn tot 1 januari Dat geldt bijvoorbeeld voor een het installatiecertificaat, tankcertificaat, overvulbeveiliging en een mangat voor inwendige controle van de opslagtank. Dit betekend dat uw opslagtank(s) die voor 1 januari 2000 is of zijn geplaatst voor 1 januari 2015 moet(en) zijn beoordeeld en gekeurd. Daarnaast wordt verschil gemaakt in enkelwandige opslagtanks in een lekbak en dubbelwandige opslagtanks met lekdetectie. Een opslagtank voor afgewerkte olie moet minimaal één keer per jaar worden geleegd. In de informatiebundel leest u meer over de opslag in bovengrondse opslagtanks. Uitvoerend Is het aantal bovengrondse opslagtanks gewijzigd ten opzichte van wat is gemeld bij de gemeente of waarvoor vergunning is verleend? Zijn de vulpunten en aftappunten van de bovengrondse opslagtank(s) aangebracht boven een lekbak, vloeistofdichte vloer of voorziening? Is de lekbak / zijn de lekbakken vloeistofdicht? Is de lekbak / zijn de lekbakken vloeistofvrij? Ja Nee Administratief Is de opslagtank / zijn de opslagtanks in goede staat? (verf niet afgebladderd, geen grote roestplekken e.d.) Wanneer is de opslagtank met afgewerkte olie voor het laatst geleegd? (De opslagtank voor afgewerkte olie moet minimaal één keer per jaar worden geleegd) Vragen enkelwandige opslagtanks van vóór 1 januari 2000 Wanneer is de jaarlijkse controle op water uitgevoerd voor een opslagtank met dieselolie (dit is niet van toepassing voor afgewerkte olie) Vragen enkelwandige opslagtanks van na 1 januari 2000 Wanneer is / zijn de opslagtank(s) voor het laatst volledig gekeurd door of namens het KIWA gekeurd? Is de opslagtank / zijn de opslagtanks voorzien van een tankcertificaat? Is de opslagtank / zijn de opslagtanks voorzien van een 15 (versie 29 januari 2009)

16 installatiecertificaat? Wanneer is de overvulbeveiliging gecertificeerd? Is de opslagtank / zijn de opslagtanks geplaatst op de bodem? alleen van toepassing op opslagtanks van na 1 januari 2008) Is de lekbak / zijn de lekbakken voorzien van een certificaat? Zijn de inpandige opslagtanks aangesloten op een ontluchting naar buiten? Zijn de opslagtanks geplaatst op afschot? (geldt niet voor afgewerkte olie) Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 16 (versie 29 januari 2009)

17 Vragenlijst 4 Opslag in bovengrondse dubbelwandige opslagtanks voor dieselolie en afgewerkte olie Het Activiteitenbesluit kent veel regels rond de opslag in bovengrondse opslagtanks. Vaak worden stalen opslagtanks gebruikt. Voor verdere uitwerking van de regels verwijst het Activiteitenbesluit naar een Nederlandse richtlijn: PGS 30. Er wordt bij de opslagtanks verschil gemaakt in opslagtanks die enkelwandig zijn uitgevoerd of dubbelwandig. De eisen die aan deze opslagtanks worden gesteld zijn ook verschillend van aard. Denk bijvoorbeeld aan een verplichte lekbak bij enkelwandige opslagtanks en een goed functionerende lekdetectie bij dubbelwandige opslagtanks zonder lekbak. In de informatiebundel leest u meer over bovengrondse (dubbelwandige) opslagtanks. Een aantal keuringen of controles is gekoppeld aan een keuringstermijn. Deze vindt u op de afgegeven certificaten. Voordat deze termijnen verstrijken, moeten de keuringen of controles opnieuw zijn uitgevoerd. Zijn de vulpunten en aftappunten van de bovengrondse opslagtank(s) aangebracht boven een lekbak, vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte verharding? Is de opslagtank/zijn de opslagtanks in goede staat (verf niet afgebladderd, geen roestplekken e.d.) Functioneert de lekdetectie? Zijn de inpandige opslagtanks aangesloten op een ontluchting naar buiten? Zijn de opslagtanks geplaatst op afschot? (met uitzondering van afgewerkte olie) Wat is de afstand van de opslagtank naar de erfgrens? Ja meter Nee Wanneer is de opslagtank met afgewerkte olie voor het laatst geleegd? (De opslagtank voor afgewerkte olie moet minimaal één keer per jaar worden geleegd) Wanneer is de lekdetectie voor het laatst gekeurd? Wanneer is de jaarlijkse controle op water uitgevoerd voor een opslagtank met dieselolie (geldt niet voor afgewerkte olie) Ja Nee Zijn er keurings- of controletermijnen verstreken? Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 17 (versie 29 januari 2009)

18 18 (versie 29 januari 2009)

19 Vragenlijst 5 Opslag in bovengrondse opslagtanks voor smeerolie Het Activiteitenbesluit kent enkele regels met betrekking tot de opslag van smeerolie in opslagtanks. Het maakt daarbij onderscheid tussen: - opslagtanks die op de bodem staan en - opslagtanks die niet op de bodem staan. Voor opslagtanks die op de bodem staan geldt dat deze moeten zijn geplaatst boven een lekbak. Dit geldt niet voor dubbelwandige opslagtanks. De vulpunten en de aftappunten van de opslagtank moeten zich bevinden boven de lekbak of boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Deze regels gelden niet voor opslagtanks met smeerolie die niet op de bodem staan. Hiervoor kan de gemeente aparte regels stellen (maatwerkvoorschriften). Uitvoerend Is het aantal bovengrondse opslagtanks voor smeerolie gewijzigd ten opzichte van wat is gemeld bij de gemeente? Is de opslagtank met smeerolie geplaatst boven een lekbak? Zijn de vulpunten en aftappunten van de bovengrondse opslagtank met smeerolie aangebracht boven een lekbak, vloeistofdichte vloer of verharding? Ja Nee Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 19 (versie 29 januari 2009)

20 20 (versie 29 januari 2009)

21 Vragenlijst 6 Opslag van afvalstoffen in emballage Het Activiteitenbesluit kent niet veel algemene regels meer als het gaat om de opslag van afvalstoffen. Wel is bepaald dat u de afvalstoffen gescheiden bewaart en gescheiden moet afvoeren. Daarnaast kent het besluit een regel dat u uw bedrijfsafval dat binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf terecht komt, moet opruimen. Denk daarbij aan etenswaren en verpakkingen. Er zijn specifieke regels rond gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, remvloeistof, koelvloeistof, vervuilde absorptiegrit of vervuilde verdunningsmiddelen. Deze moeten in deugdelijke verpakking worden opgeslagen. Dan moeten - om te voorkomen dat de bodem verontreinigd wordt - deze afvalstoffen boven een lekbak of een vloeistofkerende worden opgeslagen. Voor oude accu s geldt dat de opslagbak bestand moet zijn tegen het zuur en dat de accu s rechtop bewaard worden. In de informatiebundel leest u meer over afvalstoffen en vooral wanneer het gaat om gevaarlijke en normale afvalstoffen. Autowrakken Bevatten autowrakken alle vloeistoffen en bijvoorbeeld de accu dan geldt dat zij boven een vloeistofdichte vloer moeten worden opgeslagen. Afgifte van autowrakken mag alleen aan een bedrijf dat daarvoor vergunning heeft van de provincie. U mag nooit meer dan vier wrakken hebben staan. Van autowrakken mogen geen onderdelen worden verwijderd om die later op andere voertuigen te plaatsen. Er is daarvoor alleen een uitzondering als het gaat om bijzondere onderdelen als een radio-cd-speler, een trekhaak of de velgen. Als deze onderdelen komen van een auto waarvan de eigenaar u vraagt die over te zetten op een andere auto waarvan hij de eigenaar is, dan is het dus wel toegestaan. Uitvoerend Bewaart u afvalstoffen gescheiden? Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Slaat u accu s rechtop in een deugdelijke bak op? Heeft u niet meer dan vier autowrakken aanwezig? Staan autowrakken boven een vloeistofdichte vloer als de vloeistoffen en/of de accu daar nog in zitten? Geeft u de autowrakken alleen af aan een vergunninghouder? Verwijdert u onderdelen voor hergebruik (zie toelichting)? Waar registreert u de afgifte(n) van gevaarlijke afvalstoffen? Ja Nee Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 21 (versie 29 januari 2009)

22 22 (versie 29 januari 2009)

23 Vragenlijst 7 Lozen van oliehoudend afvalwater van wasplaats en werkplaats Het Activiteitenbesluit kent enkele eisen met betrekking tot het lozen van oliehoudend afvalwater. Dat gaat om het afvalwater van wasplaatsen maar ook van het schoonspuiten of schrobben van de vloer van de werkplaats. In zijn algemeenheid geldt Formulier aantekeningen test noodverlichting en verlichte vluchtwegaanduiding dat het afvalwater altijd via een controlevoorziening (controleput) moet worden geloosd op het vuilwaterriool van de gemeente. Afvalwater van de vloer van een tankplaats bij een opslagtankstation moet altijd via een olie- en benzineafscheider worden geloosd. Dit onderwerp wordt echter in deze bundel niet behandeld. Indien niet via een olie- en benzineafscheider wordt geloosd op de riolering dan mag het afvalwater nauwelijks olie bevatten (maximaal 20 mg/l). Indien wel gebruik wordt gemaakt van een olie- en benzineafscheider dan mag iets meer olie (nog altijd gering) in het afvalwater aanwezig zijn (maximaal 200mg/l). Om het gehalte goed vast te kunnen stellen, moet het afvalwater altijd op een makkelijke manier kunnen worden bemonsterd. Daarnaast is overgangsrecht van toepassing voor olie- en benzineafscheiders die volgens een oudere richtlijn (NEN 7089) zijn geplaatst. Wel is het dan van belang dat de afscheider goed wordt onderhouden en regelmatig wordt geledigd. De vloer van de wasplaats en de afleverplaats voor motorbrandstoffen moet altijd vloeistofdicht zijn uitgevoerd. In de informatiebundel leest u meer over het wassen van voertuigen en het lozen van afvalwater. Uitvoerend Op welke wijze kan het afvalwater van de wasplaats doelmatig worden bemonsterd? Wie laat de olie- en benzineafscheider na het reinigen vollopen met water? Administratief Wanneer moet de vloer van de wasplaats weer worden gekeurd m.b.t. vloeistofdichtheid? Wanneer is de olie- en benzineafscheider voor het laatst geleegd en door wie? Is er voor de vloeistofdichte vloer (of andere voorziening) een rapportage aanwezig waarin een deskundig inspecteur verklaart dat deze vloer of voorziening conform de keur CUR/PBV aanbeveling 44 vloeistofdicht is? Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 23 (versie 29 januari 2009)

24 24 (versie 29 januari 2009)

25 Vragenlijst 8 Stookinstallatie(s) (verwarming, spuitcabine) Stookinstallaties die een nominaal vermogen hebben van meer dan 100 kw en die op gas worden gestookt, moeten elke vier jaar worden gekeurd door een gecertificeerd bedrijf. Stookinstallaties die op een andere brandstof dan gas worden gestookt met een nominaal vermogen tussen 20 kw en 100 kw, moeten ook één keer per vier jaren worden gekeurd. Heeft zo n installatie een vermogen van meer dan 100 kw dan moet de keuring elke twee jaren worden uitgevoerd. Dit geldt voor alle verwarmingsinstallaties dus ook die gebruikt worden voor de spuitcabine. Het nominaal vermogen vindt u op het typeplaatje van de installatie. Indien uit de keuring blijkt dat onderhoud aan de installatie nodig is dan moet dit onderhoud binnen twee weken na de keuring zijn uitgevoerd. Van de keuring van de installatie moet een rapport aanwezig zijn. Hierop staat ook vermeld wanneer de installatie weer gekeurd moet worden. Let daarbij wel op dat de data van uw oude rapport kan afwijken van de verplichting zoals hiervoor omschreven. De termijnen uit het Activiteitenbesluit zijn bepalend. Daarnaast zijn er uit andere regelgeving nog wat regels met betrekking tot de stookruimte. Dit is de ruimte waar de stookinstallatie is opgesteld. In deze ruimte mogen geen andere goederen worden of zijn opgeslagen. Is er een installatie aanwezig met een nominaal vermogen boven de 100 kw dan moet er ook een brandschakelaar buiten de stookruimte zijn. Een brandschakelaar is vaak voorzien van de hiernaast afgebeelde pictogram. Uitvoerend Ja Nee Is de stookruimte van de verwarmingsinstallatie vrij van andere materialen? Is een brandschakelaar aangebracht buiten de stookruimte? Is de stookruimte zestig minuten brandwerend uitgevoerd? Administratief Wat is de geldigheidsdatum van het keuringsrapport van de gasgestookte installatie als deze een nominaal vermogen heeft van meer dan 100 kw? Voor kleinere installaties geldt dit niet als aardgas, propaan of butaan wordt gebruikt! Wat is de geldigheidsdatum van het keuringsrapport van de NIETgasgestookte installatie als deze een nominaal vermogen heeft van meer dan 20 kw. Welke stookinstallatie(s) heeft u en wat is het vermogen van de installatie(s) Installatie (bv. CV, heater(s), verwarming droogkamer, spuitcabine) Vermogen in kw. keuringstermijn Heater 1 25 (versie 29 januari 2009)

26 Heater 2 Heater 3 Centrale verwarmingsketel 1 Centrale Verwarmingsketel 2 Verwarming spuitcabine Verwarming droogkamer Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 26 (versie 29 januari 2009)

27 Vragenlijst 9 Spuiten Voor het uitdeuken en spuiten van voertuigen kunnen verschillende regels gelden. Denk bijvoorbeeld aan stof, geur of geluid. Maar ook zijn er diverse voorschriften die gelden voor de opslag van verven, lakken en verdunningsmiddelen. Het Activiteitenbesluit regelt dit gedeeltelijk zelf, maar verwijst voor de opslag van gevaarlijke stoffen ook naar een Nederlandse richtlijn: PGS 15. Het merendeel van de verven en lakken hoeft echter niet te worden opgeslagen in een speciale opslagvoorziening. Vaak is dit af te lezen op het productinformatieblad. Als de verf vrij is van vervoersregelgeving dan geldt dit ook voor opslag binnen uw inrichting. Goud housekeeping: Good housekeeping is een algemene term waar u aan moet voldoen om het ontstaan van onnodig afval of het onnodig uitdampen van vluchtige stoffen in verven/lakken en verdunningsmiddelen te voorkomen. Op pagina 44 en verder van de bundel treft u een toelichting aan alsmede diverse voorbeelden van Good housekeeping. Voor geluid gelden vaste normen vanuit het Activiteitenbesluit. Het onderdeel stof is vooral van belang bij laswerkzaamheden en schuren van auto s (oppervlaktebehandeling). Het Activiteitenbesluit stelt daar veel eisen aan die vaak ook verplicht zijn. Daarnaast kent de wetgeving voorzieningen die erkend worden als een afdoende systeem om te veel uitstoot van stof naar buiten te voorkomen. Deze worden in de informatiebundel nader toegelicht. Let op: als u bijvoorbeeld bij het schuren van plaatwerk de lucht met het stof door een filterinstallatie afvoert dan moet deze installatie wel geschikt zijn voor die werkzaamheden. Ook moet hij regelmatig worden schoongemaakt en onderhouden. Voor het gebruik van gasflessen/laswerkzaamheden is een afzonderlijke vragenlijst gemaakt. In de informatiebundel leest u daar meer over. Administratief Hoe voert u een oplosmiddelenboekhouding? Hoe registreert u de gehaltes aan vluchtige stoffen in de lakken die u gebruikt? Is er een afzonderlijke opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke (afval)stoffen? (*Indien JA vul dan vragenlijst 14 ook in!) Op welke wijze doet u aan Good housekeeping? Z.O.Z 27 (versie 29 januari 2009)

28 Uitvoerend Ja Nee Zijn alle gevaarlijke stoffen opgeslagen in de voorziening Ja Nee Zijn er in het bedrijf (op werkvoorraden na) gevaarlijke stoffen aanwezig Is de ruimte voldoende brandwerend. Voldoende ventilatie aanwezig Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 28 (versie 29 januari 2009)

29 Vragenlijst 10 Energieverbruik Het Activiteitenbesluit kent drie groepen verbruikers van gas en elektriciteit elk met eigen bepalingen en verplichtingen. Het zijn de volgende groepen: 1. Verbruik minder dan kw/h elektriciteit en minder dan m 3 gas; 2. Verbruik meer dan groep 1 maar minder dan kw/h elektriciteit en minder dan m 3 gas en 3. Verbruik meer dan kw/h elektriciteit en meer dan m 3 gas. In de informatiebundel worden de groepen nader toegelicht. Voor de vragenlijst is het van belang dat u de verbruikte hoeveelheden noteert. U vindt deze terug op de jaarafrekeningen van uw energieleverancier. Er zijn veel mogelijkheden om het verbruik van gas en elektriciteit te verminderen. Denk aan spaarlampen, thermostaten voor verwarming, bewegingsmelders om verlichting in en uit te schakelen, betere isolatie, goede apparatuur e.d. Op veel sites kunt u daarover informatie vinden, zoals en bij de BOVAG. Administratief Hoeveel elektriciteit hebt u het afgelopen jaar verbruikt? Hoeveel gas heeft u het laatste jaar verbruikt? Indien meer dan kw/h elektriciteit wordt verbruikt op jaarbasis: welke maatregelen heeft u dan al getroffen om het verbruik te verminderen? Indien meer dan m 3 gas wordt verbruikt: welke maatregelen heeft u dan al getroffen om het verbruik te verminderen? Uitvoerend Welke maatregelen heeft u zelf getroffen om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden? Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 29 (versie 29 januari 2009)

30 30 (versie 29 januari 2009)

31 Vragenlijst 11 Opslag en gebruik gasflessen / Lasactiviteiten Bij herstelwerkzaamheden wordt vooral gebruik gemaakt van MIG lassen. Hiervoor wordt veelal een massieve (koper)draad en Argon als beschermgas gebruikt. De eisen die gesteld worden aan het afvoeren van lasdampen zijn verschillend voor diverse klassen van lasactiviteiten maar ook bij diverse hoeveelheden gebruikte lastoevoegmiddelen. Voor dit onderdeel gaan we er van uit dat op jaarbasis geen grotere hoeveelheden lastoevoegmiddelen worden gebruikt dan wat voor de klassen is vastgesteld. Voor de opslag van gasflessen en voor de gasflessen zelf zijn diverse regels van toepassing. In de informatiebundel is dit uitgebreid weergegeven. Voor gasflessen geldt vooral dat zij tegen omvallen moeten zijn beschermd en dat de keuringstermijn niet is verstreken. De keuringstermijn is niet voor alle gassen en ook niet voor elke leverancier hetzelfde. De termijn is in de fles ingeponst. Lekkende gasflessen moeten apart worden gezet en de lekkage moet zo snel mogelijk worden verholpen. Indien er een voorraad aan gasflessen is met uitzondering van de flessen die in gebruik zijn - met een gezamenlijke (water)inhoud van meer dan 125 liter, moeten deze worden opgeslagen in een aparte ruimte. Deze ruimte moet aan een aantal eisen voldoen, die ook in de informatiebundel zijn toegelicht. Gasflessen Zijn er gasflessen aanwezig waarvan de keuringstermijn is verstreken? Op welke wijze zijn de gasflessen tegen omvallen beschermd? Hoe groot is de inhoud (in liters) van de flessen die u in voorraad heeft? Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 31 (versie 29 januari 2009)

32 32 (versie 29 januari 2009)

33 Vragenlijst 12 Vloeren Met betrekking tot de werkplaatsvloeren van autobedrijven is bepaald dat deze vloeistofkerend moeten zijn uitgevoerd op de plaatsen waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Kortweg houdt dit in dat de vloeren samen met beheersmaatregelen moeten voorkomen dat de bodem onder de vloer verontreinigd raakt door stoffen die u in het bedrijf gebruikt. Denk daarbij aan olie, accuzuur en dergelijke. Als u vloeistoffen in deugdelijke verpakking op de vloer bewaart zonder gebruik te maken van een lekbak, dan moet de vloer vloeistofkerend zijn. De vloer van een wasplaats moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Dit laatste onderwerp is behandeld in vragenlijst 6. Bij vloeistofkerende vloeren hoort ook incidentmanagement: dit zijn maatregelen die u in uw organisatie moet nemen om bodemproblemen te voorkomen. Het gaat daarbij om het volgende: - zoveel mogelijk voorkomen van morsen en lekken van vloeistoffen; - direct opruimen van gemorste vloeistoffen met vuile poetsdoeken of absorptiekorrels ( zorg voor voldoende voorraad! ) en - het vastleggen van handelingen in een werkinstructie voor uw medewerkers. De vloeistofkerende vloer is gebaseerd op artikel 4.97 van de Ministeriële Regeling behorende bij het Activiteitenbesluit en de beheersmaatregelen op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Daarover gaan onderstaande vragen. BOVAG kan u diverse informatiebladen verstrekken rond dit onderwerp! Uitvoerend Wanneer heeft u de vloer van de werkplaats voor het laatst beoordeeld? Wanneer heeft u de putten en goten voor het laatst schoongemaakt? Wanneer heeft u de werkinstructiekaart voor het laatst bijgewerkt? Wanneer heeft u de voorraad absorptiekorrels voor het laatst gecontroleerd? Wanneer heeft u de opvangbak voor het aftappen van vloeistoffen voor het laatst gereinigd? Wanneer heeft u het incidentenmanagement voor het laatst met het personeel besproken? Is de vloer van de wasplaats vloeistofdicht uitgevoerd? Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 33 (versie 29 januari 2009)

34 34 (versie 29 januari 2009)

35 Vragenlijst 13 Algemeen brandveilig gebruik Niet alle bedrijven hebben de verplichting tot een gebruiksvergunning. Toch gelden voor elk bouwwerk wel standaardeisen uit de Bouwverordening die met een veilig gebruik hebben te maken. In deze vragenlijst is dat beperkt tot het aantal blusmiddelen. Indien de keuring van blusmiddelen is verstreken, dienen deze door een deskundig bedrijf te worden gekeurd. Voor draagbare blustoestellen geldt een keuringstermijn van één keer per twee jaren. Slanghaspels moeten jaarlijks worden gekeurd. Voorts geldt dat de blustoestellen indien nodig altijd makkelijk kunnen worden bereikt en voor iedereen moet zuidelijk zijn waar ze hangen of staan. Daarvoor kunt u een pictogram aanschaffen en dat goed zichtbaar plaatsen boven het blustoestel. Uitvoerend Ja Nee Kunt u de brandblusmiddelen onbelemmerd bereiken en zijn ze goed zichtbaar? Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels? Zijn de nooddeuren zonder sleutel te openen? Is de vluchtweg aan de buitenzijde van de nooddeur tot aan het openbaar terrein vrij van begroeiing en obstakels? Is de noodverlichting in goede staat? Is de verlichte vluchtwegaanduiding in goede staat? Test u maandelijks de noodverlichting en verlichte vluchtwegaanduiding? Begint de noodverlichting te branden als de stroom uitvalt? Begint de verlichte vluchtwegaanduiding te branden als de stroom uitvalt? Wanneer hebt u voor het laatst getest of de verlichting in werking treedt, als de stroom uitvalt? Wanneer zijn de blustoestellen voor het laatst gekeurd? Datum Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 35 (versie 29 januari 2009)

36 36 (versie 29 januari 2009)

37 Vragenlijst 14 Opslag gevaarlijke (afval)stoffen in verpakking In autobedrijven worden diverse gevaarlijke stoffen opgeslagen. Het gaat dan om stoffen die brandgevaarlijk zijn, die schadelijk zijn of die door hun aard en samenstelling (zoals zuurgraad) chemische reacties kunnen veroorzaken. Vooral bij calamiteiten als brand gaan de gevaaraspecten spelen. In autobedrijven kan worden gedacht aan ontvettingsmiddelen, verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen voor velgen, verven, spuitbussen en dergelijke. Het Activiteitenbesluit kent regels omtrent de opslag van gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij uit van ondergrenzen. Als die ondergrenzen worden overschreden dan moet de opslag voldoen aan de Nederlandse richtlijn PGS 15. Dan moeten de middelen bijvoorbeeld worden opgeslagen in een bouwkundige kluis of kast. Enkele ondergrenzen zijn 50 kilogram voor spuitbussen en brandbare vloeistoffen en 250 kilogram voor bijtende stoffen. Daarvoor worden de volgende pictogrammen op de transportverpakking gebruikt: Brandgevaarlijke Vloeistoffen (vaak Zuren ook spuitbussen) Giftige stoffen Er zijn ook voor nieuwe accu s regels gesteld. Deze moeten altijd rechtop worden bewaard. Doel hiervan is het voorkomen dat accuzuur uit kan treden. De wetgeving maakt overigens geen verschil tussen natte en droge accu s. De opslageisen gelden niet voor verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die aanwezig zijn: - als werkvoorraad; - in een verkoopruimte; - in vervoerseenheden; - als tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking; - in verpakking die via leidingen is aangesloten op een installatie; - in hoeveelheden kleiner dan de ondergrenzen (vaak 25 of 50 liter afhankelijk van de opgeslagen stof) Worden alle accu s rechtop bewaard? Hoeveel kilogram bijtende stoffen zijn er aanwezig? Hoeveel kilogram spuitbussen zijn er aanwezig? 37 (versie 29 januari 2009)

38 Hoeveel kilogram brandbare vloeistoffen zijn er aanwezig? Hoe slaat u de gevaarlijke stoffen op bij overschrijding van de ondergrenzen? Vragen opslagvoorziening Ja Nee Is er productopvang aanwezig (bijvoorbeeld een lekbak)? Zijn de opgeslagen stoffen geëtiketteerd? Zijn met elkaar reagerende stoffen gescheiden opgeslagen? Worden gemorste stoffen direct opgeruimd? Is er een instructie aanwezig voor de werknemers? Is er een pictogram aanwezig waaruit blijkt dat roken en open vuur verboden zijn? Zijn er brandblusmiddelen aanwezig? Zijn de gevaarseigenschappen van de opgeslagen stoffen zichtbaar op de opslagvoorziening aangeven? Zijn de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig? Is er een aantoonbaar vakbekwaam werknemer aanwezig bij een opslag van meer dan liter gevaarlijke stoffen? Is de opslagvoorziening niet toegankelijk voor onbevoegden? Is de toegangsdeur afsluitbaar doch van binnen uit zonder sleutel te openen? Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. 38 (versie 29 januari 2009)

39 Vragenlijst 15 Logboek Periodiek moeten diverse toestellen en installaties worden getest of gekeurd. Soms door u zelf maar meestal door een gespecialiseerd bedrijf. Om deze zaken overzichtelijk te houden is het goed een logboek te hebben. Daarin kunt u de certificaten, keuringsbewijzen en rapporten opslaan en tevens aantekenen wanneer u zelf een controle hebt uitgevoerd. Onderstaand worden de onderwerpen benoemd die in het logboek kunnen worden opgeslagen. Afvoerbewijzen van het reinigen van de slib- en olieafscheider Keuringsrapport gasgestookte stookinstallatie als deze een vermogen heeft van meer dan 100 kw. Keuringsrapport NIET-gasgestookte stookinstallatie als deze een vermogen heeft van meer dan 20 kw. Keuringsbewijs vloeren Bevindingen van de jaarlijkse interne controle van de vloeistofkerende voorziening Keuringsbewijzen van koelinstallaties gevuld met meer dan 3 kg koudemiddel (STEK). Maandelijkse test van noodverlichting en verlichte vluchtwegaanduiding (Zie bijlage 3 voor een voorbeeld). Keuringsbewijs brandblustoestellen (dus ook slanghaspels) anders dan de sticker op de toestellen zelf. (kopie) jaarafrekening gasverbruik en elektriciteitverbruik. Keurings- en installatiecertificaten van de opslagtanks. Certificaten van de lekbakken van na (versie 29 januari 2009)

40 40 (versie 29 januari 2009)

41 DEEL II TOELICHTING OP WET- EN REGELGEVING 41 (versie 29 januari 2009)

42 Inleiding In deze toelichting gaan we nader in op de meest voorkomende controleonderwerpen. Deze toelichting is zeker niet compleet en het is goed mogelijk dat u net iets meer wilt weten. In bijlage 1 vindt u daarom een lijst van websites die u kunnen helpen bij uw zoektocht naar meer informatie. De automotive sector is een branche waarop veel wetgeving van toepassing is, die veelal door of namens de gemeente wordt gecontroleerd. In het schema op de volgende pagina ziet u welke wetgeving ten minste van toepassing is op een garagebedrijf. Met welke delen van de wetgeving u precies te maken krijgt, is uiteraard afhankelijk van de aard en de werkzaamheden van uw bedrijf. In de volgende hoofdstukken lichten we de diverse wetgeving toe. Niet om u af te schrikken, maar om mogelijk verouderde kennis weer eens op te frissen. Als uw bedrijf wordt gecontroleerd, weet u in grote lijnen met welke wetgeving u te maken hebt. In de tekst worden diverse vergunningen genoemd. Houdt u er rekening mee dat gemeenten daarvoor leges (kunnen) heffen. De hoogte van de leges verschilt per gemeente. 42 (versie 29 januari 2009)

43 Autobedrijf Wet milieubeheer Algemene Plaatselijke Verordening Wet op de ruimtelijke ordening Woningwet Activiteitenbesluit Precarioverordening Bestemmingsplan EURAL: Europese afvalstoffenlijst Gebruiksbesluit Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 2006 Bouwverordening Bouwbesluit Diverse richtlijnen als PGS 28 en 30 PGS 15 PGS 9 Besluit beheer autowrakken Besluit beheer batterijen en accu s Bouwvergunningvrije en lichte bouwvergunningsplichtige bouwwerken 43 (versie 29 januari 2009)

44 1. Het Activiteitenbesluit Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) in werking getreden. Dit besluit vervangt diverse andere besluiten waaronder het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. Daaronder vielen tot 1 januari 2008 bijna alle autobedrijven. Sommigen waren nog vergunningplichtig. Ook nu nog zal een zeer klein gedeelte van de autobedrijven vergunningplichtig zijn. In bijlage 1 zijn de activiteiten opgenomen waarom uw bedrijf vergunningplichtig kan zijn. Voor bedrijven die vergunningplichtig zijn, geldt een gedeelte van het Activiteitenbesluit toch nog. Het gaat daarbij om onderwerpen als lozen van regenwater, huishoudelijk afvalwater, zorgplicht e.d. Het gaat te ver om alle onderwerpen hier toe te lichten. Daarom is een selectie gemaakt van onderwerpen die ook in de vragenlijst terugkomt. Wanneer toch een milieuvergunning? Bijvoorbeeld als u: - een verwarmingsinstallatie gebruikt met een andere brandstof dan gas, butaan, propaan, vloeibare brandstof of biodiesel met een nominaal vermogen van meer dan 20 kw; - meer dan twee propaanreservoirs hebt of een propaanreservoir dat groter is dan 13 m3; - als u LPG verkoopt. 1.1 Melding Bijna alle autobedrijven moesten tot 1 januari 2008 een melding indienen bij de gemeente. Dit was op basis van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. Voor autobedrijven die de melding nooit hebben ingediend, die nieuw worden opgericht of die wezenlijke veranderingen (hebben) ondergaan moet een (nieuwe) melding worden ingediend. Dit doet u bij de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd. Dit is de melding op basis van het Activiteitenbesluit. Deze melding kan via internet worden gedaan: Ook de bijlagen zoals plattegrondtekeningen of een rapport van een bodemonderzoek kunnen digitaal naar de (meeste) gemeenten worden verstuurd. De melding bestaat uit een vragenlijst, een melding en een pakket aan artikelen met hun toelichting. Daarnaast krijgt u via de internetmodule ook checklisten aangeboden om een zelfcontrole uit te voeren. Bedrijven die vóór 1 januari 2008 al een melding hebben ingediend of die voor die datum een milieuvergunning hadden, hoeven geen nieuwe melding in te dienen. Zoals hiervoor gezegd moet dat dus wel als er sprake is van wezenlijke veranderingen na die datum. 44 (versie 29 januari 2009)

45 1.2 Afleveren van brandstof Hebt u een autobedrijf met een tankstation dan viel het tankstation tot één januari 2008 onder de regels van het Besluit tankstations milieubeheer. Werd er LPG verkocht dan was dit bedrijf ook vergunningplichtig. Vanaf 1 januari 2008 geldt dat voor het autobedrijf en het tankstation de regels van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn, tenzij de pomp zich onder het vloeistofniveau van de tank bevindt of als er het afleveren van lichte olie door een afleverzuil geschiedt zonder direct toezicht en er minder dan 20 meter afstand is tussen de afleverzuil en een woning van derden of andere gevoelige panden. Verkoopt u ook nu LPG dan blijft de vergunningplicht gelden. In de vergunningen worden alle voorschriften m.b.t. LPG opgenomen maar bijvoorbeeld ook m.b.t. geluid of bijzondere onderwerpen die niet in het Activiteitenbesluit zijn geregeld. Voor de ondergrondse opslagtanks, de afgifte van brandstoffen, afvalwater en dergelijke blijven de regels uit het Activiteitenbesluit gelden. Die informatie vindt u dan ook terug in deze bundel. 1.3 Afvalwater Op het gebied van afvalwater kunnen vele regels van toepassing zijn. In deze bundel geven we een toelichting op de meeste soorten van afvalwater die vrijkomen of vrij kunnen komen bij autobedrijven en/of tankstations. Wasplaats Steeds meer bedrijven hebben een wasplaats voor het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan. Als het afvalwater in een vuilwaterriool wordt geloosd mag dat afvalwater niet meer bedragen dan 20 mg olie per liter. Deze hoeveelheid mag worden verhoogd tot maximaal 200 mg olie per liter als het afvalwater wordt afgevoerd via een olie- en benzine-afscheider. Deze afscheider moet aan een bepaalde norm voldoen. Als u tot 1 januari 2008 een door de gemeente goedgekeurde olieafscheiderinstallatie had liggen, dan volstaat die nu ook op basis van het overgangsrecht. Om de hoeveelheid olie te kunnen bepalen, moet het afvalwater doelmatig kunnen worden bemonsterd. Om het risico op bodemverontreiniging te verwaarlozen, mag het wassen van voertuigen alleen plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte verharding. Van de vloeistofdichtheid van de vloer moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn. Dit mag sinds 1 oktober 2008 alleen een inspectierapport zijn. Uitgangspunt is wel dat u moet aantonen dat de vloer vloeistofdicht is. Het afvalwater mag niet over de rand van de vloer in de bodem kunnen lopen. Als binnen uw bedrijf in principe maar één motorvoertuig per week wordt gewassen dan is de vloeistofdichte vloer niet verplicht. Wast u maar één voertuig per week maar is het een autobus of een vrachtauto dan geldt de verplichting voor een vloeistofdichte vloer weer wel. Huishoudelijk afvalwater Onder huishoudelijk afvalwater wordt verstaan het spoelwater van toiletten maar ook het afvalwater wat eventueel in een keukentje vrijkomt. Het Activiteitenbesluit kent aparte regels voor bedrijven die het huishoudelijk afvalwater lozen op een oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot) of in de bodem. Indien u op deze manier het afvalwater loost, raden wij u aan daarover informatie op te vragen bij uw gemeente. 45 (versie 29 januari 2009)

46 Regenwater Het Activiteitenbesluit kent een voorkeursvolgorde voor bet lozen van hemelwater (regenwater), althans als het water niet komt van een bodembeschermende voorziening (bv. een wasplaats of een tankplaats). Uitgangspunt is dat het regenwater zoveel mogelijk waar het valt in de bodem moet komen. Dit om uitdroging van de bodem tegen te gaan. Voor nieuwe bedrijven geldt dat zij het regenwater in de bodem moeten lozen. Als dat moeilijk te realiseren is, moet het water worden geloosd via een hemelwaterriolering of op een oppervlaktewater (bv. een sloot). Pas als dit alles niet mogelijk is, mag het regenwater op het vuilwaterriool van de gemeente worden geloosd. In principe bepaalt het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit dat de nieuwe regels gelden voor nieuwe bedrijven. De gemeente kan echter bij maatwerkvoorschrift bepalen dat u de lozing van het hemelwater moet aanpassen aan de nieuwe regels. Het maatwerkvoorschrift moet argumenten bevatten waarom de gemeente de aanpassing wil hebben. Het maatwerkvoorschrift is een besluit. Dat houdt in dat u daartegen bezwaar kunt indienen of beroep kunt aantekenen als u het daar niet mee eens bent. Voor nieuwe bedrijven geldt dus dat zij een dubbel afvoersysteem moeten realiseren: één voor regenwater en één voor ander afvalwater. 1.4 Ondergrondse opslagtanks Op de aanwezigheid en het gebruik van ondergrondse opslagtanks zijn veel regels van toepassing. Er wordt daarbij verschil gemaakt in stalen en kunststof opslagtanks. Naast de regels kent dit onderdeel ook veel verplichte schriftelijke bewijsstukken. Het is aan te bevelen deze bewijsstukken in het logboek op te slaan. Voor tankstations geldt dat het installatieboek verplicht aanwezig moet zijn. Dit mag in digitale vorm. De verplichte controles en metingen mogen alleen worden uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een erkenningscertificaat voor die activiteiten. In deze paragraaf gaan we in op de meest voorkomende onderwerpen rond ondergrondse opslagtanks. Bodemweerstand Indien de ondergrondse opslagtank of de daarbij behorende leidingen van staal zijn, moet er een bodemweerstandsmeting zijn uitgevoerd. Als uit de meting blijkt dat de specifieke elektrische weerstand van de bodem minder is dan 100 ohm moeten de opslagtank en de leidingen tegen corrosie worden beschermd door middel van een kathodische bescherming. Deze bescherming ook wel KB genoemd voorkomt zoveel mogelijk dat de opslagtank van buitenaf wordt aangetast. Het bodemweerstandsonderzoek moet één keer per 15 jaar zijn uitgevoerd. De kathodische bescherming moet jaarlijks op zijn werking worden gecontroleerd. Vulpunten De vulpunten en aftappunten van een ondergrondse opslagtank moeten zijn geplaatst boven of in een lekbak of boven een vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte verharding. Dit om te voorkomen dat bij het vullen met of het verwijderen van brandstof bodemverontreiniging kan ontstaan. Keuringen opslagtanks Een ondergrondse opslagtank van staal moet minimaal eens in de 15 jaar worden gekeurd. Deze termijn is 20 jaar als de opslagtank aantoonbaar is voorzien van een inwendige coating dan wel als deze dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie. Ligt de opslagtank (van staal of kunststof) in een grondwaterbeschermingsgebied dan geldt een keuringstermijn van 10 jaar. In deze gebieden wil men het risico op verontreiniging nog meer voorkomen. 46 (versie 29 januari 2009)

47 Grondwaterbeschermingsgebieden zijn aangewezen door de provincie. De meeste ondernemers zullen weten dat hun bedrijf in een dergelijk gebied is gevestigd. Wilt u zekerheid daarover: neem dan contact op met uw provincie of met uw gemeente. De keuringstermijn voor een kunststof ondergrondse opslagtank is 10 jaar. Als de kunststof opslagtank van binnen aantoonbaar is gecoat of de opslagtank is dubbelwandig uitgevoerd en voorzien van lekdetectie dan geldt een keuringstermijn van 15 jaar. Deze lekdetectie moet dan wel jaarlijks gecontroleerd worden. Ook bij kunststof opslagtanks geldt een keuringstermijn van 10 jaar als de opslagtank is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie is opgeslagen wordt ten minste eens in de vijf jaar gekeurd. Enkele bijzondere bepalingen 1. Een ondergrondse opslagtank voor de opslag van afgewerkte olie moet minimaal één keer per jaar worden leeggemaakt. 2. Een ondergrondse opslagtank moet eens per jaar worden gecontroleerd op de aanwezigheid van water en bezinksel. 3. Als een kathodische bescherming aanwezig is, moet deze jaarlijks worden gecontroleerd op de goede werking. Als de werking niet goed is, moet dat direct worden hersteld. 4. Indien uit een bodemweerstandsrapport blijkt dat een kathodische bescherming niet nodig is, moet één keer per 15 jaar een bodemweerstandsmeting worden uitgevoerd. 5. Als een ondergrondse opslagtank niet is voorzien van een kathodische bescherming, wordt ten minste eens per jaar een stroomopdrukproef uitgevoerd, tenzij de specifieke elektrische weerstand van de bodem meer bedraagt dan 100 ohmmeter en beschadiging van de tankinstallatie door zwerfstromen niet te verwachten is. 6. Degene die het opslaan van vloeistof in een ondergrondse opslagtank heeft beëindigd, verwijdert de ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen binnen acht weken na de beëindiging van de opslag. Als verwijdering bijvoorbeeld door de ligging van de opslagtank niet goed mogelijk is, wordt de ondergrondse opslagtank binnen acht weken na de beëindiging van de opslag onklaar gemaakt. De verwijdering of het onklaar maken mag alleen door een daartoe erkend bedrijf gedaan worden. Binnen drie maanden na het verwijderen of het onklaar maken, moet de gemeente daar schriftelijk van in kennis gesteld worden. Let op: alle activiteiten met ondergrondse opslagtanks zoals keuren van de opslagtank, uitvoeren van water-bezinksel controles, controle bodemweerstand, controle kathodische bescherming en dergelijke mogen alleen worden uitgevoerd door een bedrijf dat voor die activiteit of activiteiten erkend is. Achter in deze bundel treft u de adressen van websites aan waar u de gecertificeerde bedrijven kunt vinden. 47 (versie 29 januari 2009)

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld In deze factsheet leest u over een aantal milieu- en veiligheidsvoorschriften waar u als ondernemer mee te maken heeft. U ziet voorbeelden hoe u

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer m265 m299 m266 Afleveren van benzine: Ga na wat

Nadere informatie

MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR BEDRIJVEN IN DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE

MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR BEDRIJVEN IN DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE 1 Rookverbod Bij de ingang van de vestiging moet worden aangegeven dat het verboden is om te roken. Roken is alleen buiten toegestaan of in een apart ingerichte rookruimte. Deze ruimte moet afsluitbaar

Nadere informatie

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen Sinds 1 december 2013 verwijst de Activiteitenregeling naar de nieuwste versies van de PGS-richtlijnen 28 en 30 voor de opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks. Deze wijziging van de Activiteitenregeling

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 08-06-2016 14:42 Nr. Maatregel Activiteit Frequentie Thema Activiteitenbesluit Activiteitenregeling m31 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n Dit pdf bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd. In dit bestand staan per relevante activiteit uit

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav Opslaan en overslaan van goederen algemeen m31 m30 m22 m t4 122 m23 m26 m27 m21 m29 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n en AIM sessie Auznl3qpx2n In de AIM heeft u tijdens sessie Auznl3qpx2n op 21 12 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM Naam bedrijf (KvK naam) Contactpersoon NAW gegevens Naam toezichthouder Datum controle SBI code Telefoonnummer Type A / B / C Postadres Maatwerk gesteld? Vergunning ja voor

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Opslaan en overslaan van goederen algemeen m31 m30 m22 t4 122 m23 m26 m27 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen

Nadere informatie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen 1 Aanvulling revisie besl u i t : 1 Gegevens inrichting Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 25 september 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2014-02205 toegekend Nam ens dezen, de m anager

Nadere informatie

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM Naam bedrijf (KvK naam) Contactpersoon NAW gegevens Naam toezichthouder Datum controle SBI code Telefoonnummer Type A / B / C Postadres Maatwerk gesteld? Vergunning ja voor

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht 2 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN BESLUIT BEHEER AUTOWRAKKEN 3

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Sunny-Egg-Systems BV te Rogat INHOUDSOPGAVE 1 AFVALSTOFFEN 3 1.1. Afvalscheiding 3 2 BODEM 3 2.1. Doelvoorschriften

Nadere informatie

EVO PGS-15 Checklist

EVO PGS-15 Checklist Checklist PGS-15 Checklist EVO PGS-15 Checklist evo.nl/pgs15 1 Verkrijg eenvoudig een algemeen inzicht in de PGS-15 richtlijn Bedankt voor uw download Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen

Nadere informatie

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu)

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage 3: Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Mts. Vroege Burg. ten Holteweg 39 7751 CR

Nadere informatie

Zelfcontrole agrarische bedrijven

Zelfcontrole agrarische bedrijven Zelfcontrole agrarische bedrijven Vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Naam: Adres: Postcode en plaats: Projectnummer 2 Inhoudsopgave Zelfcontrole: kennis en tijdwinst

Nadere informatie

Deze controlelijst is ontwikkeld op basis van het bronbestand Natte brandstoffen t.b.v. checklist fysiek en checklist periodieken.

Deze controlelijst is ontwikkeld op basis van het bronbestand Natte brandstoffen t.b.v. checklist fysiek en checklist periodieken. Bladzijde 1 Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl brandstofaspecten bij tankstations voor het wegverkeer waarop certificering van toepassing is en waarop periodieke s, -

Nadere informatie

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011)

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Welke regels gelden er voor (olie)tanks? a) Komt mijn tank in aanmerking voor (her)keuring? b)

Nadere informatie

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie As8o91oea60

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie As8o91oea60 Overzicht maatregelen bij AIM-sessie As8o91oea60 02-02-2016 15:13 Nr. Maatregel Activiteit Frequentie Thema Activiteitenbesluit Activiteitenregeling m27 Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Av5n87erd80

Antwoorden AIM sessie Av5n87erd80 en AIM sessie Av5n87erd80 In de AIM heeft u tijdens sessie Av5n87erd80 op 10 01 2017 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

Bodem+, Kennis van bodemzaken

Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Handhaving Activiteitenbesluit Fred Mudde Robert Luinge Inhoud presentatie - Beleidsachtergronden Activiteitenbesluit - Uitvoeren toezicht op:

Nadere informatie

L3G Bodembescherming, Bijlage Bodemrisico inventarisatie (checklist)

L3G Bodembescherming, Bijlage Bodemrisico inventarisatie (checklist) Deze bodemrisicoanalyse is opgesteld aan de hand van de Bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012. Alle genoemde combinaties van voorzieningen en maatregelen (CVM) voldoen

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

odijmond REGIO WATERLAND

odijmond REGIO WATERLAND Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3

Nadere informatie

Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl. BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam volgens vergunning/melding

Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl. BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam volgens vergunning/melding Dit document is onderdeel van verheden voor overheden op infomil.nl Inspectierapport ten behoeve van initiële- of opleveringscontroles milieu bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen.

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Metaalrecycling

Activiteitenbesluit Metaalrecycling Activiteitenbesluit Metaalrecycling Sinds 1 nuari 2011 vallen de meeste metaalrecyclingbedrijven onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en bijbehorende regeling (hierna: Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Gemeentewerven

Activiteitenbesluit Gemeentewerven Activiteitenbesluit Gemeentewerven Sinds 1 januari 2011 vallen gemeentewerven, milieustraten en KCA-depots onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en bijbehorende Regeling (hierna:

Nadere informatie

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Auz9ipw2y2a Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Artikel 3.31 lid 1 van Activiteitenbesluit Deze paragraaf is

Nadere informatie

1. Inleiding Procesbeschrijving...21

1. Inleiding Procesbeschrijving...21 Inhoudsopgave 1. Inleiding...11 1.1. Doelgroep...11 1.2. Toepassingsgebied...11 1.3. Wet Milieubeheer...12 1.3.1. Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (BARIM)...12 1.4. Publicatiereeks

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm en AIM sessie Ate3vdc3jwm In de AIM heeft u tijdens sessie Ate3vdc3jwm op 16 06 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

Bodemrisicoanalyse van Gansewinkel Ede

Bodemrisicoanalyse van Gansewinkel Ede Bodemrisicoanalyse van Gansewinkel Ede Opgemaakt door afdeling SHEQ Versie 2, 20 november 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Werkwijze bodemrisicoanalyse... 4 2. Bedrijfsactiviteiten... 5 3. Bodembedreigende

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Au0za8z7i3f

Antwoorden AIM sessie Au0za8z7i3f en AIM sessie Au0za8z7i3f In de AIM heeft u tijdens sessie Au0za8z7i3f op 05 09 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

Handboek water Olieafscheiders

Handboek water Olieafscheiders AgentschapNL Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Handboek water Olieafscheiders Olie is een ongewenste stof in het afvalwater. In besluiten en vergunningen worden daarom

Nadere informatie

Vlaanderen is bodembewust. Beter voorkomen. dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

Vlaanderen is bodembewust. Beter voorkomen. dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Vlaanderen is bodembewust Beter voorkomen dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Zorg voor uw bodem... en voor uw portemonnee Werkt uw bedrijf met producten

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk OPNAMERAPPORT Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk Opnamerapport gebruiksvoorschriften versie 1.2 / 5 juni 2007 Pagina 1 van 13 Over het

Nadere informatie

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d.

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d. Checklist 7 Chemicaliën School:... Datum:... Vestigg:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabet:... Nr Aandachtspunt Omschrijvg Opmerkg 7.1 Veiligheid en structie 7.1.1 Bij het

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie As42vxso84s

Antwoorden AIM sessie As42vxso84s en AIM sessie As42vxso84s In de AIM heeft u tijdens sessie As42vxso84s op 18 01 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND nr. MPM12072 Wet milieubeheer 1 AANVRAAG 1.1 Algemeen Op 3 augustus 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Niet technische beschrijving revisie vergunning

Niet technische beschrijving revisie vergunning Niet technische beschrijving revisie vergunning Zandwinning Zuidbroek Definitief Zeldenrust Zand en grinthandel Grontmij Nederland B.V. Groningen, 04 december 2015 Verantwoording Titel : Niet technische

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Algemene wet bestuursrecht/wet milieubeheer INLEIDING Op 6 juni 2006 hebben wij het verzoek van De Jong Gameren B.V.

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Asxkctzcho8

Antwoorden AIM sessie Asxkctzcho8 en AIM sessie Asxkctzcho8 In de AIM heeft u tijdens sessie Asxkctzcho8 op 23 04 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Asb46fyfms0 Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer Artikel

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Au5yjah1jrq

Antwoorden AIM sessie Au5yjah1jrq en AIM sessie Au5yjah1jrq In de AIM heeft u tijdens sessie Au5yjah1jrq op 26 10 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen/Hoorn/Andijk/Wervershoof/Medemblik (doorhalen wat niet

Nadere informatie

Integrale controle opslag gevaarlijke stoffen. Meer dan PGS15 alleen

Integrale controle opslag gevaarlijke stoffen. Meer dan PGS15 alleen Integrale controle opslag gevaarlijke stoffen Meer dan PGS15 alleen Onderwerpen Belangrijkste wijzigingen (CPR 15-PGS15) PGS15 en Activiteitenbesluit Integraal (Bouwbesluit/Milieu/Gebruiksbesluit) (Integrale)

Nadere informatie

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Av7uu0w0xi3 Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Artikel 3.31 lid 1 van Activiteitenbesluit Deze paragraaf is

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Autodemontage

Activiteitenbesluit Autodemontage Activiteitenbesluit Autodemontage Sinds 1 nuari 2011 vallen de meeste autodemontagebedrijven onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en bijbehorende regeling (hierna Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9326 9 april 2013 Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen De Staatssecretaris van Infrastructuur

Nadere informatie

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV PRAKTISCH MILIEUBELEIDIN DE GRAFIMEDIA RI&E 3 ADVIES rapport: Van Elst Grafisch Afwerker BV Uitgave van: : Dienstencentrum 21 september 2015 Rapport van Van Elst Grafisch Afwerker BV te Apeldoorn 21 september

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Arzr4327trg

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Arzr4327trg Uw kenmerk: Hesselmans V.O.F. Gemeente Hilvarenbeek016 Ingekomen: 5-1-2016 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Arzr4327trg Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen

Nadere informatie

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv Van Empel Inspecties & Advisering bv Postbus 31 5570 AA BERGEIJK Tel: 0497-550506 Fax: 0497-550507 E-mail: info@vanempelinspecties.com Website: www.vanempelinspecties.com Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties

Nadere informatie

Voedingsmiddelen onder algemene regels

Voedingsmiddelen onder algemene regels Kenniscentrum Infomil Voedingsmiddelen onder algemene regels 22 en 27 november 2012 Margreet van der Honing Rommy Ytsma Inhoud presentatie Voedingsmiddelen: 3 categorieën Voedingsmiddelenindustrie Grenzen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN:

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Voorschriften milieu Zaaknummer: 607098 Vergunninghouder: Maatschap H. en E. Brink Projectomschrijving: Wijzigen stalinrichting en plaatsen mestloods VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN:

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav en AIM sessie Atkqkqrorav In de AIM heeft u tijdens sessie Atkqkqrorav op 08 07 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Checken

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

Amitec. Het aanvraagformulier is aangepast en het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater is in de aanvraag opgenomen.

Amitec. Het aanvraagformulier is aangepast en het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater is in de aanvraag opgenomen. Reactie op opmerkingen naar aanleiding van opmerkingen op concept Aanvraagformulier 1 de bijlage van de aanvraag is een volgens de NRB toegevoegd. de bedrijfsafvalcontainer met het nummer 22 w o r d t

Nadere informatie

Veilig samen bouwen aan carnavalswagens. in tenten, schuren en loodsen

Veilig samen bouwen aan carnavalswagens. in tenten, schuren en loodsen Veilig samen bouwen aan carnavalswagens in tenten, schuren en loodsen De carnavalstijd komt er weer aan en u heeft vast al volop ideeën voor een carnavalswagen. Het vinden van een bouwlocatie wordt echter

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer

Meldingsformulier Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer Meldingsformulier Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer Dit meldingsformulier kan naar onderstaand adres gestuurd worden: Gemeente Oosterhout Afdeling BWO, cluster milieu t.a.v. de heer /

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Activiteit: In werking hebben van een stookinstallatie Keuring en onderhoud

Activiteit: In werking hebben van een stookinstallatie Keuring en onderhoud Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Avgq7pvrihs Activiteit: In werking hebben van een stookinstallatie Keuring en onderhoud Artikel 3.7 lid 1 van Activiteitenbesluit

Nadere informatie

RICHTLIJN opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen

RICHTLIJN opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen RICHTLIJN opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen INLEIDING Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die risico s of hinder kunnen veroorzaken voor mens en milieu. In de banden- en wielenbranche

Nadere informatie

Afvalstoffen Onderstaande tabel geeft een overzicht op jaarbasis van de omvang van de diverse activiteiten.

Afvalstoffen Onderstaande tabel geeft een overzicht op jaarbasis van de omvang van de diverse activiteiten. Afvalstoffen Onderstaande tabel geeft een overzicht op jaarbasis van de omvang van de diverse activiteiten. Omschrijving Eenheid Aantal/hoeveelheid per jaar Input Aanvoer autowrakken inclusief twee- en

Nadere informatie

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen Vindplaats milieuregels Activiteitenbesluit: 4.6.4, artikel

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Asww88b6w9k

Antwoorden AIM sessie Asww88b6w9k en AIM sessie Asww88b6w9k In de AIM heeft u tijdens sessie Asww88b6w9k op 21 04 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Veranderen

Nadere informatie

Veiligheid op een LPG-tankstation. Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur

Veiligheid op een LPG-tankstation. Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur Veiligheid op een LPG-tankstation Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur Veiligheidsbeleid Doel veiligheidsbeleid: Reduceren risico s tot (maatschappelijk) aanvaard niveau (< 1 : 1 miljoen) Wat vormt

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Avebe u.a. te Gasselternijveen 2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Algemeen 3 2 AFVALSTOFFEN 3 3 BODEM

Nadere informatie

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen:

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Bijlage bij oefeningen agrarische lozingen. De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Riolering: Lozen in vuilwaterriool: toegestaan,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor Tankverzekering

Aanvraagformulier voor Tankverzekering Aanvraagformulier voor Tankverzekering U heeft voor elk risicoadres een apart aanvraagformulier nodig! 1. Uw gegevens a. Uw naam:. b. Uw postadres:. c. Uw postcode en woonplaats. 2. Uw bedrijf a. Wat zijn

Nadere informatie

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN...2

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN...2 BIJLAGE 1 Gewaarmerkte voorschriften omgevingsvergunning (Milieu) Behoort bij de beschikking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen van: CZAV, Havenweg 67-69 te Dinteloord.

Nadere informatie

Contouren van het Besluit activiteiten leefomgeving

Contouren van het Besluit activiteiten leefomgeving Contouren van het Besluit activiteiten leefomgeving Kees Jonker Fred Wessels RWS/Bodem+ RWS/InfoMil RWS Leefomgeving Activiteitenbesluit wordt Besluit activiteiten leefomgeving onder de Omgevingswet Planning

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie As9ijk1ma2e

Antwoorden AIM sessie As9ijk1ma2e en AIM sessie As9ijk1ma2e In de AIM heeft u tijdens sessie As9ijk1ma2e op 05 02 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Veranderen

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

1 Opslag Bulkvloeistoffen

1 Opslag Bulkvloeistoffen 1 Opslag Bulkvloeistoffen 1.1 Ondergrondse of ingeterpte tank nwendige en uitwendige corrosie. Enkelwandige tank en; Kathodische bescherming en; Peilbuis grondwater Periodieke inspectie kathodische bescherming

Nadere informatie

Eindrapportage Garagebedrijven 2014

Eindrapportage Garagebedrijven 2014 Eindrapportage Garagebedrijven 2014 Opsteller: M.J.F. Brons Datum eindrapportage: 28 augustus 2014 vastgesteld in Stuurgroep Toezicht en Handhaving d.d 15-09-2014 DMS nummer: 21798947 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

REIT Bulletin 2009-03

REIT Bulletin 2009-03 REIT Bulletin 2009-03 Door Kiwa is aangegeven dat er in 2009 regelmatig Bulletins zullen worden opgesteld en naar alle gecertificeerde bedrijven gemaild om er zodoende zorg voor te dragen dat de bedrijven

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Assnlkrtgl9

Antwoorden AIM sessie Assnlkrtgl9 en AIM sessie Assnlkrtgl9 In de AIM heeft u tijdens sessie Assnlkrtgl9 op 07 04 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

Bodemrisico-analyse NRB 2012 OOC Terminals BV locatie T2 bij het opsplitsen van de bedrijfsactiviteiten van Bulk Terminal Oss

Bodemrisico-analyse NRB 2012 OOC Terminals BV locatie T2 bij het opsplitsen van de bedrijfsactiviteiten van Bulk Terminal Oss Projectdocument Datum 22 maart 2016 Auteur Ing. Th.J.M. Brienen / Ing. R.M. Nijdam Projectnummer 8.5091 Betreft Bodemrisico-analyse NRB 2012 OOC Terminals BV locatie T2 bij het opsplitsen van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie