VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN"

Transcriptie

1 VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN rapport in opdracht van: Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur Dienst Wegtoegankelijkheid Gulledelle Brussel 18 april 2002 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN KASTEELPARK ARENBERG 40 B-3001 HEVERLEE +32 (16) rapportnummer: 01.03b auteurs: M.J.G. De Ceuster M. De Schrijver prijs: 86,00

2 Voorwoord Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur van de Federale Overheid verzamelt reeds gedurende enkele jaren verkeerswaarnemingen met betrekking op het gebruik van het autosnelwegennet van België (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Zoals uiteengezet in Verkeersindices voor het gebruik van het autosnelwegennet in België i.o.v. het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, worden bovengenoemde verkeerswaarnemingen op real time basis verwerkt met behulp van het systeem START/SITTER (Systeem Trafiek op Autosnelwegen Reële Tijd / Système Intelligent Trafic en Temps Réel). De verkeersgegevens (passeerbewegingen van voertuigen) worden verzameld met behulp van enkelvoudige inductielussen die op elke rijstrook afzonderlijk zijn aangebracht alsmede op een aantal toe- en afritten. Enkele telposten zijn uitgerust met camera s. Deze telposten werden uitgerust door de Gewesten. Sinds 1998 worden deze gegevens ook elektronisch opgeslagen. Deze databank bevat een schat aan informatie. Verkeersindices voor het gebruik van het autosnelwegennet in België richtte zich voornamelijk op het omzetten van deze gegevens in indices zodat de evolutie van het verkeer en de mobiliteit in België kan gemonitord worden. In dit tweede deel zal de methodologie worden ontworpen om te komen tot indicatoren voor de economische en milieu impact van het verkeer. Deze indicatoren kunnen opgesplitst worden volgens de volgende deeldomeinen: De congestiekosten De milieukosten Deze kosten zullen berekend worden uitgaande van de verkeersindices die zich baseren op de metingen van de tellussen. In die zin vormt dit rapport het verlengstuk van het rapport over de verkeersindices. Het wil bijkomende instrumenten aanreiken om de verkeers- en mobiliteitssituatie in België beter te kunnen inschatten en evalueren. Het onderhavig werk geeft een verslag van de onderzoeken die door Transport & Mobility Leuven werden uitgevoerd ter ondersteuning van het ontwikkelen van het systeem START/SITTER van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 2

3 Inhoud VOORWOORD...2 INHOUD...3 FIGUREN...5 TABELLEN INLEIDING DE ECONOMISCHE DIAGNOSE VAN VERKEER THEORETISCH KADER: VERKEER ALS MARKT EXTERNE KOSTEN EEN OPTIMAAL EVENWICHT HEFFING VAN MARGINALE EXTERNE KOSTEN MARGINALE EXTERNE KOSTEN INLEIDING SOORTEN MARGINALE EXTERNE KOSTEN Marginale congestiekosten Marginale infrastructuurkosten Marginale kosten van luchtvervuiling Marginale kosten van geluidshinder Marginale ongevalkosten INDICES CONGESTIE REFERENTIEPUNT DE FREE FLOW REFERENTIE DE WAARDE VAN TIJD Personenverkeer Vrachtverkeer INDICES VOOR CONGESTIEKOSTEN Lokale congestiekosten Regionale congestiekosten CASE STUDIES Case study 1: A10 Affligem Case study 2: A4 Overijse LUCHTVERVUILING POLLUENTEN Koolstofdioxide CO Zwaveldioxide SO VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 3

4 5.1.3 Stikstofoxiden NO X Vluchtige Organische Componenten (VOC) PM 10 (stofdeeltjes) Overzicht en conclusie EXTERNE KOSTEN DOOR LUCHTVERVUILING VANWEGE HET WEGVERKEER METHODOLOGIE VOOR DE BEREKENING VAN DE MILIEUKOSTEN Algemeen Verdeling tussen benzine- en dieselvoertuigen Verdeling over de verschillende EURO-klassen EMISSIEBEREKENING MARGINALE MILIEUKOSTEN OP BASIS VAN DE EMISSIES INDICES VOOR MILIEUKOSTEN Lokale milieukosten Regionale milieukosten CASE STUDIES Case study 1: A10 Affligem Case study 2: A4 Overijse AFSLUITENDE OPMERKINGEN CONCLUSIES LITERATUUR BIJLAGEN BIJLAGE 1: SAMENSTELLING WAGENPARK IN BELGIË BIJLAGE 2: EMISSIES EN REDUCTIEFACTOREN COPERT III BIJLAGE 3: EMISSIE VAN UITLAATGASSEN I.F.V. DE SNELHEID BIJLAGE 4: MILIEUKOSTEN I.F.V. DE SNELHEID VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 4

5 Figuren Figuur 1: Gegeneraliseerde prijs van transport en vervoersvolume 9 Figuur 2: Het huidige evenwicht op de vervoermarkt 10 Figuur 3: Marginale Sociale Kosten 12 Figuur 4:Verloop van de typische geluidsimmissie door snelwegverkeer 21 Figuur 5: Verschillende referenties voor de congestiekosten 24 Figuur 6: Methode ter berekening van de congestiekosten 26 Figuur 7: Procentuele verdeling van de motieven over de dag 29 Figuur 8: De waarde van een uur reistijdverlies voor personenwagens op autosnelwegen in België, in euro in functie van het tijdsverloop 31 Figuur 9: Verdeling van de verschillende motieven over de dag, Affligem, 21 maart Figuur 10: Snelheidsverloop over de dag (km/u), E40 Affligem, 21 maart Figuur 11: Het verloop van de congestiekosten (euro/min.km) over de dag, Affligem, 21 maart Figuur 12: Verloop van de motieven over de dag, A4 Overijse, 12 april Figuur 13: Verloop van de snelheid over de dag (km/u), A4 Overijse, 12 april Figuur 14: Dagverloop van de congestiekosten (euro/min.km), A4 Overijse 41 Figuur 15: Luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (1980=100) 44 Figuur 16: Evolutie van de SO 2 -emissies in Vlaanderen in ton/jaar ( ) 48 Figuur 17: NO X -emissies in Vlaanderen in ton/jaar ( ) 49 Figuur 18: Effect van de rijstijl op de uitlaatemissies van stikstofoxiden (Koude Start, Warme Start). 50 Figuur 19: Grootteverdeling, vormingswijze en soorten deeltjes 52 Figuur 20: ExternE-methodologie 56 Figuur 21: Methodologie ter berekening van de milieukosten 59 Figuur 22: Emissies van uitlaatgassen (g/vkm) in functie van de snelheid voor personenvoertuigen 66 Figuur 23: Emissie van uitlaatgassen i.f.v. de snelheid voor vrachtwagens 67 Figuur 24: Pollutiekost (euro/vkm) i.f.v. de snelheid voor personenvoertuigen 68 Figuur 25: Pollutiekost i.f.v. de snelheid voor vrachtwagens 69 Figuur 26: Volumeverloop over de dag (voertuigen/uur), E40 Affligem, 21 maart Figuur 27: Snelheidsverloop over de dag (km/u), E40 Affligem, 21 maart Figuur 28: Emissies (g/vkm) op het wegvak te E40 Affligem, 21 maart Figuur 29: Uitstoot van emissies (g/km.min) op het wegvak te Affligem gedurende de dag 73 Figuur 30: Milieukosten (euro/km.min) 74 Figuur 31: Verloop van het aantal voertuigen over de dag (voertuigen/uur), A4 Overijse, 12 april Figuur 32: Verloop van de snelheid over de dag (km/u), A4 Overijse, 12 april Figuur 33: Emissies in gram per voertuigkilometer doorheen de dag, A4 Overijse 77 Figuur 34: Uitstoot van emissies (g/km.min) 77 Figuur 35: Milieukosten (euro/km.min) 78 Figuur 36: Externe kosten per voertuigkm voor een diesel auto op het traject Brussel-Luik 79 VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 5

6 Tabellen Tabel 1: Tijdswaarderingen in verschillende studies 28 Tabel 2: Procentuele verdeling van de motieven over de dag 29 Tabel 3: Gemiddelde bezettingsgraad voor België en gewesten 30 Tabel 4: Tijdswaarderingen in verschillende studies (vrachtwagens) 32 Tabel 5: De waarde van een uur reistijdverlies voor personenwagens op autosnelwegen in België, in euro in functie van het tijdsverloop 33 Tabel 6: De waarde van een uur reistijdverlies voor vrachtwagens op autosnelwegen in België 34 Tabel 7: Emissie volgens rijomstandigheden 57 Tabel 8: Relatieve verhouding van de brandstofsoorten in het personenwagenpark 60 Tabel 9: Percentages van brandstof in het vrachtwagenpark 60 Tabel 10: EU emissie standaarden voor personenwagens, in g/km 61 Tabel 11: EU emissiestandaarden voor vrachtwagens met dieselmotoren (g/kwh) 61 Tabel 12: Verdeling van voertuigen per klasse in België, Tabel 13: Marginale externe kosten (in BEF per gram) van emissies van atmosferische polluenten in België. 64 Tabel 14: Wagenparksamenstelling België 84 Tabel 15: CO-uitstoot voor benzine auto s 86 Tabel 16: VOS-uitstoot voor benzinevoertuigen 87 Tabel 17: NOx emissie voor benzineauto s 87 Tabel 18: Reductiefactoren voor benzineauto s 88 Tabel 19: Emissies voor conventionele dieselvoertuigen (<2,5 ton) 88 Tabel 20: Emissies voor Euro I dieselvoertuigen (<2,5 ton) 88 Tabel 21: Reductiefactoren voor emissies voor dieselvoertuigen (<2,5 ton) 88 Tabel 22: Emissies voor conventionele LPG voertuigen 89 Tabel 23: Emissies voor Euro I LPG voertuigen (<2,5 ton) 89 Tabel 24: Emissies voor 2-tact voertuien (<2,5 ton) 89 Tabel 25: Emissies voor lichte benzinevoertuigen (<3,5 ton) 89 Tabel 26: Reductiefactoren voor benzine lichte bedrijfsvoertuigen 90 Tabel 27: Emissies van diesel lichte bedrijfsvoertuigen (<3,5 ton) 90 Tabel 28: Emissie reductie voor diesel lichte bedrijfsvoertuigen (<3,5 ton) 90 Tabel 29: Emissies voor zware benzinevoertuigen (>3,5 ton) 90 Tabel 30:Emissies voor zware dieselvoertuigen (>3,5 ton) 91 Tabel 31: Reductiefactoren voor zware dieselvoertuigen 91 Tabel 32: Emissies voor diesel bussen en autocars 92 Tabel 33: Emissie van uitlaatgassen i.f.v. de snelheid (personenwagens) 93 Tabel 34: Emissie van uitlaatgassen i.f.v. de snelheid (vrachtwagens) 96 Tabel 35: Milieukosten i.f.v. de snelheid (personenwagens) 99 Tabel 36: Milieukosten i.f.v. de snelheid (vrachtwagens) 103 VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 6

7 1 Inleiding De mobiliteit op de weg blijft groeien. er worden meer en meer verplaatsingen met de wagen gemaakt, en ook het goederenwegverkeer neemt toe. Op de spitsuren worden sommige plaatsen nagenoeg onbereikbaar door files. Als je van Leuven naar Brussel moet voor een werkvergadering om 9 uur mag je voor 8 uur vertrekken om misschien op tijd te zijn, 10 jaar geleden deed je daar 35 minuten over en ondertussen is er een rijstrook bijgekomen. De files zijn niet het enige probleem van het wegverkeer. Het aantal ongevallen met dodelijke slachtoffers is ongeveer gestabiliseerd maar blijft veel te hoog zeker in vergelijking met de rest van de EU. Daarnaast wordt ook de uitstoot van luchtpolluenten door het wegverkeer met de vinger gewezen: de uitstoot van broeikasgassen groeit het snelst in het wegverkeer. We kunnen verder gaan: echt stille gebieden worden zeldzaam, druk wegverkeer vormt een barrière in veel dorpen enz. Hierbij kan gesteld worden dat de vervuiling gratis kan gebeuren aangezien de vervuiler er niet voor hoeft te betalen. Voor de maatschappij vormt zij echter kosten. Men kan bijvoorbeeld stellen dat de uitstoot van schadelijke gassen leidt tot gezondheidsproblemen, die betaald moeten worden door de gehele gemeenschap. Dit probleem staat hoog op de politieke agenda. VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 7

8 2 De economische diagnose van verkeer Files en verkeersproblemen vormen een dagelijkse bekommernis voor velen onder ons. Ze veroorzaken stress- en tijdsverlies, milieuvervuiling en hinder. In wat volgt zullen we zien dat deze schade niet vergoed wordt via de markt en leidt tot een welvaartsverlies. Hoe kan dat welvaartsverlies ontstaan, en hoe kan men het meten? Dit vereist een economische benadering van de transportproblemen. Dit rapport zal zich beperken tot het berekenen van de schade die congestie en de uitstoot van schadelijke stoffen met zich meebrengt. Mogelijke uitbreidingen betreffen de verkeersonveiligheid en lawaaihinder. 2.1 Theoretisch kader: verkeer als markt We kunnen de huidige verkeerssituatie zien als het evenwicht op de vervoersmarkt. Om een theoretisch kader te scheppen wordt uitgegaan van een eenvoudige markt, bijvoorbeeld het autoverkeer op de E19 tussen Brussel en Mechelen op een weekdag in de avondspits tussen 17u00 en 18u00. Hierbij zullen we voor de eenvoud veronderstellen dat er slechts één soort auto s wordt gebruikt. We zullen bovendien veronderstellen dat er in elke auto slechts één inzittende bevat. Uit een telling ter plaatse merken we dat er op dat uur een aantal voertuigen X 1 (bijvoorbeeld 4.000) van Brussel naar Mechelen rijdt. Dat precieze aantal voertuigen is het gevolg van een evenwicht op de vervoersmarkt. Om tot dit evenwicht te komen is het nodig rekening te houden met de determinanten van zowel de vraag- als de aanbodszijde. Langs de aanbodzijde moet nagegaan worden hoe de gegeneraliseerde prijs samenhangt met het verkeersvolume. De gegeneraliseerde prijs ( /voertuigkilometer) bestaat uit de werkelijke uitgaven, en daarbovenop nog een aantal andere componenten. Een eerste deel bestaat uit kosten onafhankelijk van het verkeersvolume (b.v. afbetaling van de auto, verzekeringen, onderhoud, brandstof,...). Deze kosten VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 8

9 worden herberekend per voertuigkilometer. We stellen ze in de figuur voor als r (resource kosten). Een tweede component zijn de variabele kosten van de verplaatsing. Zij bestaan voornamelijk uit het tijdsverlies. De tijdskosten per voertuigkilometer stijgen als het verkeersvolume stijgt, omdat de gemiddelde snelheid van de verkeersstroom afneemt. Het tijdsverlies wordt net zoals de andere kosten in geld uitgedrukt. Het relevante begrip dat bij deze kosten wordt beschouwd is de marginale private tijdskost (mptk). Dat is het tijdsverlies dat een automobilist zelf ervaart als hij bij een gegeven vervoersvolume op de weg rijdt. Een derde component die meespeelt zijn de belastingen (t) die de automobilist betaalt op benzine en onderhoud, wegentaks. De belastingen worden ook uitgerekend per kilometer. De curve (r + mptk + t) geeft dan de marginale private kosten (MPK). Dit zijn de kosten (in ) die de automobilist zelf ervaart per gereden kilometer bij een bepaald verkeersvolume (in voertuigkilometer). Het is op basis van de MPK dat de automobilist beslissingen neemt. GP in /voertuigkm t mptk R Volume verkeer in vkm per uur Figuur 1: Gegeneraliseerde prijs van transport en vervoersvolume VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 9

10 De vraag naar verkeer en vervoer zal afhangen van een aantal karakteristieken. De belangrijkste zijn de prijs van het vervoer, de prijs van de alternatieven en het inkomen. Om tot de vraagcurve te komen veronderstelt men dat naarmate de gegeneraliseerde prijs daalt, meer mensen bereid zullen zijn met de wagen te rijden. Men ziet dan ook dat de vraagcurve een dalend verloop kent. Bij zeer hoge gegeneraliseerde prijzen zullen slechts een beperkt aantal mensen (bv. bedienden met weinig flexibele uren) met de auto reizen, dit zijn de zogenaamde gedwongen reizigers. Zij moeten op een bepaald uur ergens zijn en zijn dan ook bereid veel tijd te verliezen, dus een hoge tijdskost te betalen. Wanneer de gegeneraliseerde prijzen dalen zullen meer mensen participeren in het autoverkeer; deze prijsdaling kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van een daling in de benzineprijs of een snelheidsverhoging (en dus een tijdswinst). De vraagcurve geeft dan het volume (aantal voertuigen per uur) dat met de auto van, bijvoorbeeld, Brussel naar Mechelen wil rijden in functie van de gegeneraliseerde prijs. De vraagcurve geeft m. a. w. de betalingsbereidheid in functie van het verkeersvolume. Wanneer we de vraag- en aanbodscurve samenbrengen kan de huidige verkeerssituatie voorgesteld worden als het evenwicht E 1 tussen vervoersvraag en vervoersaanbod. Tijdskost ( /voertuigkm) Vraagcurve Aanbodscurve E MPK= Mptk + r + t P Figuur 2: Het huidige evenwicht op de vervoermarkt X Volume verkeer in voertuigkm/uur VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 10

11 2.2 Externe kosten De vraag- en aanbodmechanismen op de transportmarkt leiden, zoals in voorgaand hoofdstuk aangetoond is, tot een bepaald evenwicht. Echter, de transportmarkt is geen efficiënte markt. Dat komt omdat wanneer de individuen hun belangen optimaliseren, het niet per sé zo is dat de hele maatschappij geoptimaliseerd wordt. Naast private belangen zijn er immers ook maatschappelijke belangen, zoals een beter milieu, of meer veiligheid. De automobilisten veroorzaken een aantal negatieve neveneffecten veroorzaken waarmee zij geen rekening houden bij het bepalen van hun gedrag. Dat komt omdat zij hiervan geen rechtstreekse hinder ondervinden. Enkele voorbeelden: Een autorit veroorzaakt extra luchtvervuiling. Die luchtvervuiling is maar een klein beetje in verhouding tot met wat er al is. De automobilist houdt er geen rekening mee. Hij houdt enkel rekening met z n eigen kosten, de marginale private kosten (MPK). Het totaal aan luchtvervuiling heeft wel een belangrijke maatschappelijke impact. Er zijn wel kosten, maar niemand houdt er rekening mee in z n gedrag. Een autorit veroorzaakt extra congestiekosten. Stel dat er auto s rijden op de autosnelweg tussen Brussel en Mechelen, waar nu een reistijdverlies heerst van 20 minuten. Normaal zou het traject 25 minuten in beslag nemen, nu zijn er dus 45 minuten nodig. Wanneer er op één of andere manier slechts auto s zouden rijden, zou er slechts 5 minuten reistijdverlies zijn (30 min. rijtijd i.p.v. 25 min.). Dat is een grote winst voor deze automobilisten. De andere 500 lijden verlies: zij moeten met de trein, uitwijken naar de daluren of thuisblijven. De totale winst is echter positief. Dat komt omdat in de huidige situatie de extra 500 voertuigen zelf wel een voordeel ondervinden van in de spits te rijden (i.p.v. de trein, de daluren of thuisblijven), maar zij voor de andere veel hinder veroorzaken, waar zij geen rekening mee houden. Deze 500 automobilisten veroorzaken de maatschappij kosten. Het kan wiskundig aangetoond worden dat in de spits de optimale verkeersvolumes kleiner zijn dan de huidige. Het optimale verkeersvolume wordt bereikt wanneer het evenwichtspunt tussen de Marginale Sociale Kosten (MSK) en vraagcurve zou genomen worden, i.p.v. tussen de Marginale Private Kosten (MPK) en vraagcurve. VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 11

12 De Marginale Sociale Kosten (MSK) omvatten extra kosten: naast de private kosten worden ook de kosten aan de maatschappij meegenomen, zoals de kosten van congestie en milieuhinder. Deze discrepantie tussen hetgeen de bestuurder de maatschappij berokkent en hetgeen waarvoor hij rekenschap dient af te leggen is ook geïllustreerd in onderstaande figuur. Hierbij ziet men dat de Marginale Sociale Kosten (MSK) verschillend zijn van de Marginale Private Kosten (MPK), voorgesteld door de Mptk+R+t. Dit verschil wordt groter naarmate er zich meer voertuigen op de route bevinden, aangezien de schade dan aan meer voertuigen wordt berokkent. Gegeneraliseerde Prijs ( /voertuigkm) MSK P 2 MPK= Mptk + r + t E 2 P 2 E 1 P 1 X 2 X 1 Volume verkeer in voertuigkm per uur Figuur 3: Marginale Sociale Kosten Dit verschil tussen de private en maatschappelijke kosten wordt de externe kosten genoemd. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een aantal externe kosten: De marginale congestiekosten De marginale infrastructuurkosten De marginale milieukosten De marginale ongevalskosten VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 12

13 Van deze kosten zijn voornamelijk de marginale congestie- en milieukosten van belang. Men kan in de figuur ook duidelijk zien dat, in het geval de reizigers de volledige marginale sociale kost zouden moeten betalen, het evenwicht verschuift naar E 2. Dat wil zeggen minder voertuigkilometers zullen worden gereden. 2.3 Een optimaal evenwicht In dezelfde zin als er een verschil is tussen de private kosten en de maatschappelijke kosten is er een verschil tussen het evenwicht dat momenteel in het verkeer tot stand komt en het optimale maatschappelijk evenwicht. In het huidige evenwicht worden enkel de kosten die het individu zelf ondervindt aangerekend. De automobilist veroorzaakt (cfr.supra) echter ook schade aan anderen waarvoor hij niet hoeft te betalen. Op deze manier is de aanbodscurve de curve Mptk+R+t, deze snijdt de vraagcurve in het punt E 2. In dit evenwicht bedraagt de gegeneraliseerde kost P 1 en het verkeersvolume X 1 voertuigkilometers per uur. Men ziet dat vervoer nu goedkoper is dan het eigenlijk zou mogen zijn: de prijs die nu wordt betaald is P 1 terwijl die eigenlijk P 2 zou moeten bedragen. Het gevolg van deze veel te goedkope prijszetting ziet men op de horizontale as: er is een exces van het aantal voertuigkilometers. Het huidige prijsbeleid veroorzaakt een welvaartsverlies. Het optimale evenwicht bevindt zich in E 2. Omdat er nu X 1 voertuigkilometers worden gereden i.p.v. X 2, wordt meer milieuhinder en congestiehinder veroorzaakt dan optimaal. De sociale welvaart die daarbij ontstaat (meer mensen hebben goedkopere verplaatsingmogelijkheden) weegt hier niet tegen op. Voor een gedetailleerd bewijs en economische analyse verwijzen we naar het boek Mobiliteit: de juiste prijs, De Borger B., Proost S, Leuven, VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 13

14 2.4 Heffing van marginale externe kosten De bedoeling van het heffen van externe kosten is een heffing op te leggen gelijk aan de externe kostprijs. Op deze manier wordt de maximale maatschappelijke welvaart en een maximale efficiëntie in de maatschappij bewerkstelligd. De Europese Commissie schreef dit dan ook in in haar White Paper: one of the important reasons why imbalances and inefficiencies have arisen is because transport users have not been adequately confronted with the full costs of their activities As prices do not reflect the full social cost of transport, demand has been artificially high. If appropriate pricing and infrastructure policies were to be pursued, these inefficiencies would largely disappear over time. De Europese Commissie streeft dan ook naar een harmonisatie van de bestaande taksen op transport en een geleidelijke vervanging van de huidige taksen door taksen die de externe kosten internaliseren. Immers de transportsector kent teveel soorten taksen: inschrijvingstaks, wegenbelasting, tax bij verzekering van de auto, brandstofaccijzen en tol voor infrastructuur. Deze worden op een slechte en onevenwichtige manier doorgerekend: er is immers sprake van geringe differentiatie. De Commissie schrijft that the charge for using infrastructure must cover not only infrastructure costs, but also external costs, i.e. costs connected with accidents, air pollution, noise and congestion. Naaste de kosten voor de aanleg van infrastructuur moeten dus volgens de Europese Commissie ook de andere externe kosten naar de gebruiker worden doorgerekend. Om de praktische implementatie van deze internalisatie van externe kosten te bevorderen wil de Europese Commissie een harmonisatie en vooral een interoperabiliteit van de verschillende tol- of betaalsystemen garanderen. Er bestaan verschillende mogelijkheden om de externe kosten te internaliseren: Tolheffing: cordonheffing of puntheffing Kilometerheffing (b.v. m.b.v. GPS-technologie) Taksen (b.v. benzinetaks) Parkeerheffing Etc Hoewel in België amper ervaring bestaat betreffende gedifferentieerde prijssystemen (enkel de Liefkenshoektunnel) is deze in de rest van de wereld wel aanwezig. De onderstaande voorbeelden illustreren dit. VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 14

15 Duitsland De berekeningen die in Duitsland gemaakt zijn, reiken verder dan de bestaande belastingen voor autobezit, autogebruik en transport. Ook de directe kosten voor de aanleg, uitbreiding, onderhoud en modernisering van infrastructuur zijn verdisconteerd. De gehanteerde methodiek is overigens al in 1969 door het ministerie ontwikkeld, en toegepast op de jaren 1994 en 1997.Uit de berekening van de directe infrastructuurkosten per voertuigkilometer, bleek deze gemiddeld uitkomen op ongeveer 0,20 voor zware vrachtwagens, 0,06 voor lichte vrachtwagens en 0,03 voor personenauto's. Het verschil tussen autosnelwegen en overige rijkswegen is in deze uitkomsten weggeredeneerd. Vervolgens is geadviseerd om voor een gefaseerde invoering te kiezen, te beginnen per 1 januari 2003 met de zware vrachtwagens à 0,15 onder gelijktijdige afschaffing van het Eurovignet. Met de afschaffing van deze belasting wordt de transportsector naar verwachting voldoende gecompenseerd. Texas (VS) Een interessante case op dit gebied is een experiment met het variabiliseren van de verzekeringspremie dat een Amerikaans verzekeringsconcern (Progressive Casualty Insurance Company) heeft opgezet. In augustus 1998 startten zij de marketing van een nieuw product in Houston, wat een jaar later werd uitgebreid tot de gehele staat Texas. Het betreft een autoverzekering waarvan de premie gerelateerd is aan wanneer, waar en hoeveel men rijdt: Autograph. De logica van het product komt voort uit de verregaande classificatie van verzekeringsnemers op basis van statistische gegevens, waardoor risicovolle groepen hoger aangeslagen worden dan verzekeringsnemers uit minder risicovolle groepen. Autograph ruilt deze systematiek in voor een individueel volgsysteem, waarin niet de statistieken, maar het werkelijke eigen gebruik van de auto de premie bepaalt. Deelnemende auto's worden voorzien van een datarecorder/transponder op basis van GSM en GPS. Deze on-board-unit houdt een logboek bij van het daadwerkelijke autogebruik en geeft dit continu door aan de verzekeraar. Afrekening van de kosten gebeurt op vergelijkbare wijze als bij de telefoon, met een periodiek overzicht en een rekening. De on-board-unit van Autograph kan op verzoek van de consument ook uitgebreid kan worden met extra toepassingen, zoals bijvoorbeeld: opsporing van gestolen auto's, op afstand te openen deuren, oproep van de Wegenwacht en een 112-paniekknop. Naar eigen zeggen van de verzekeraar, betalen deelnemers in Houston op basis van het daadwerkelijke gebruik, gemiddeld 25% minder premie. Autograph wordt mogelijk binnenkort ook aangeboden in de overige 48 staten van Amerika waar deze verzekeraar actief is. Oostenrijk Oostenrijk hanteert sinds 1 januari 2001 het zogenaamde Ecopunt-systeem. In 1993 werd dit systeem ingevoerd en in 1998 geautomatiseerd. Een on-board-unit (Ecotag) op basis van een VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 15

16 transponder in de vrachtwagen communiceert met bakens en een centrale computer. Het systeem is afhankelijk van de goede trouw van de chauffeurs zelf moeten aangeven of een volledige transit door Oostenrijk gemaakt wordt of niet. Het systeem is free-flow en werkt aan de grens waar gekeken wordt of de vervoersfirma nog genoeg punten heeft. Oostenrijk wil een deel van het Ecopunt-systeem gaan gebruiken voor kilometerheffing; de heffing zal vermoedelijk 0,09 of 0,12 of 0,15 per km bedragen afhankelijk van het aantal assen.hiermee kan tevens de schade aan het wegdek door zware vrachtwagens worden bekostigd. Nieuw Zeeland In Nieuw Zeeland bestaat er sinds 1977 een kilometerheffing voor alle voertuigen die op diesel rijden. In tegenstelling tot benzine en LPG, bestaat er voor diesel namelijk geen bronbelasting. De kilometerheffing voor dieselrijders compenseert dit gemis. In praktijk bedraagt deze kilometerheffing gemiddeld ruim 0,01 per kilometer, afhankelijk van het voertuiggewicht. Een kwantum van 1000 km is de eenheid waarmee 'kilometers' door de eindgebruikers worden ingekocht. Als bewijs geldt een zichtbaar achter de voorruit opgehangen licentie met vermelding van de kilometerstand. Voor motorvoertuigen van meer dan 3,5 ton is een gecertificeerde "hubodometer" verplicht. Een hubodometer is een in de wielnaaf geplaatste afstandmeter die op basis van de getelde wielomwentelingen de verreden kilometers bepaalt. Frankrijk In Frankrijk is op de péage A1 tussen Lille en Parijs een experiment met congestieheffing uitgevoerd. Om het weekeindverkeer te spreiden, is op zondagavond van 16.30h tot 20.30h een toeslag en van 20.30h tot 22.30h een reductie op het tarief van kracht. Deze congestieheffing varieert van plus of min 25% tot 56% op het reguliere tarief. Het verkeerskundig effect van de gerealiseerde spreiding, bedraagt ongeveer 10%. Californië (VS) In Amerika wordt bijvoorbeeld op de SR91 (Orange County) betaald voor gebruik gedifferentieerd naar dag van de week en tijdstip op de dag. Verliestijden zijn met behulp hiervan teruggebracht van 30 naar 10 minuten. Voorwaarden voor dit succes zijn de blijvende congestie op de niet-tolweg, de verscheidenheid van weggebruikers (waarvan sommigen wel en anderen geen geld over hebben voor een snellere verplaatsing), en, tenslotte, een servicekwaliteit die wordt aangeboden die niet te hoog is VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 16

17 3 Marginale externe kosten 3.1 Inleiding Een effect wordt extern genoemd als het gedrag van de reizigers rechtstreeks invloed heeft op het dat van anderen zonder daarvoor via de markt compensaties worden betaald. Dit hoofdstuk bespreekt kort de verschillende externe kosten. Zoals reeds hierboven gezien bestaan externe kosten voornamelijk uit: Marginale congestiekosten Marginale infrastructuurkosten Marginale kosten van luchtvervuiling Marginale kosten van geluidhinder Marginale ongevalkosten Deze vormen het onderwerp van de volgende paragraaf. Hierbij wordt ook kort besproken dat externe kosten de basis vormen voor heffingen op de wegen. Enkele illustraties werden bijgevoegd. 3.2 Soorten marginale externe kosten Marginale congestiekosten Congestiekosten zijn veruit de belangrijkste kosten van de externe kosten, belangrijker dan bijvoorbeeld milieukosten. Congestiekosten bestaan voornamelijk uit tijdskosten. Een bijkomende autobestuurder op de snelweg veroorzaakt extra tijdsverlies aan andere weggebruikers. Andere kosten als een stijging van de verbruikte brandstof en een vermindering van het comfort zijn in veel mindere mate belangrijk. VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 17

18 GP ( /v oertuig km) MSK MP K P 3 P 2 E 2 E 1 P 1 X 2 X 1 Figuur 4: Marginale congestiekosten Volume verkeer in v oertuig km Marginale infrastructuurkosten Onder marginale infrastructuurkosten verstaan we dat een extra weggebruiker bijkomende kosten aan de infrastructuur toebrengt. Verlichting, bewegwijzering, onderhoud van de bermen en strooizout nemen niet toe of af indien er meer auto s op de baan komen. Wat wel afhankelijk is van het verkeersvolume is de slijtage van het wegdek., vooral door vrachtwagens. Een bijkomende vrachtwagen vernielt afhankelijk van zijn aslast in mindere of meerder mate het wegoppervlak. Voor een personenwagen zijn deze marginale kosten vrijwel nul, aangezien de aslast miniem is. Enkel de toename van de schade door bijkomende vrachtwagens mag in de marginale infrastructuurkosten worden ingerekend en niet het vaste onderhoud dat onafhankelijk is van het verkeersvolume. De schade aan het wegdek wordt proportioneel verondersteld met de vierde macht van de aslast, waarbij men als eenheid een standaard aslast van 8,2 ton neemt. Op die manier kan VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 18

19 een aslast omgezet worden in een equivalente standaard aslast (ESA). Per ESA kan dan een bedrag per kilometer worden gerekend. De literatuur (Blauwens) vermeldt een gemiddelde kost per ESA van 5,67 eurocent per ESAkm. Voorbeeld: Voor deze vrachtwagen kunnen we de marginale infrastructuurkosten berekenen als volgt: De ESA van deze 44-ton combinatie is: 5,5 8, ,5 + 8,2 + 3x 9 8,2 4 = 8,42 5,5 11,5 9 Als wordt gerekend met 5,67 eurocent/esakm komen we tot 0,48/km marginale infrastructuurkosten Marginale kosten van luchtvervuiling De marginale milieukosten bestaan uit externe kosten door geluidshinder, luchtverontreiniging en bodemverontreiniging. Deze laatste component is verwaarloosbaar t.o.v. de beide andere. Vaak wordt landschapshinder aangevoerd als een vierde component. Dit zijn echter geen marginale kosten aangezien een bijkomende wagen de landschapshinder van een autosnelweg niet verhoogt. Het zijn echter wel een kosten waarmee moet worden rekening gehouden bij het aanleggen van nieuwe infrastructuur. We hebben het in dit rapport enkel over de bestaande infrastructuur. Luchtverontreiniging door het verkeer brengt schade aan de volksgezondheid, aan gebouwen, aan het leefmilieu, bevordert het broeikaseffect en draagt bij tot de aftakeling van de ozonlaag. VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 19

20 Wanneer het gaat over vervuiling door uitlaatgassen gaat het voornamelijk over de volgende componenten: CO 2 (koolstofdioxide) CO (koolstofmonoxide) SO 2 (zwaveldioxide) NO x (stikstofoxiden) VOC (vluchtige koolwaterstoffen) PM 10 (stofdeeltjes) Pb (lood) was vroeger een grote vervuiler; dit is echter sterk verminderd door de invoering van loodvrije benzine Marginale kosten van geluidshinder Lawaai bestaat uit het geheel van ongewenst geluid, dat hard, onaangenaam of onverwacht is. Volgens de Europese Commissie leeft naar schatting ongeveer 20% van de West-Europese bevolking (d.w.z. circa 80 miljoen mensen) blootgesteld aan een hoger geluidsniveau dan door deskundigen aanvaardbaar wordt geacht. Deze geluidshinder wordt veroorzaakt door zowel door het verkeer als door de industrie en de recreatie-industrie. Geluidshinder heeft het voordeel dat het gemakkelijk kan worden opgemeten. Dit gebeurt voor één wagen met een sonometer en wordt uitgedrukt in dba. Voor alle auto s samen wordt het energetisch gemiddeld geluidsniveau, L eq (loudness equivalence) bepaald. Dit is een omzetting van een variabel geluidsniveau in een constant geluidsniveau met dezelfde energieinhoud als het schommelende geluidsniveau van de opeenvolgende wagens. Een vereenvoudigde berekening voor het autosnelwegengeluid is de volgende: L eq = 20.logS - 10.logD + 10.logQ + C S= snelheid (km/u) D= afstand tot de weg (m) Q= vervoersstroom (personenwagenequivalent per uur) C= constante In meer ingewikkelde berekeningen wordt ook rekening gehouden met reliëf, het klimaat en de absorptie van bijvoorbeeld bomen en gebouwen. VERKEERSINDICES: CONGESTIE- EN MILIEUKOSTEN 20

Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen. Samenvatting. Griet De Ceuster. Transport & Mobility Leuven

Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen. Samenvatting. Griet De Ceuster. Transport & Mobility Leuven Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Samenvatting Griet De Ceuster Transport & Mobility Leuven Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA september 2004 Samenvatting

Nadere informatie

INTERNALISERING VAN EXTERNE KOSTEN VAN TRANSPORT IN VLAANDEREN: ACTUALISERING Eef Delhaye Griet De Ceuster

INTERNALISERING VAN EXTERNE KOSTEN VAN TRANSPORT IN VLAANDEREN: ACTUALISERING Eef Delhaye Griet De Ceuster INTERNALISERING VAN EXTERNE KOSTEN VAN TRANSPORT IN VLAANDEREN: ACTUALISERING 2016 Eef Delhaye Griet De Ceuster Studie voor MIRA - VMM http://www.milieurapport.be/nl/f eitencijfers/gevolgen-voor-mensnatuur-en-economie/milieu-eneconomie/internalisering-vanexterne-kosten/internaliseringvan-schadekosten-van-transport/

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030 Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 23 18 September 212 Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 23 Marie Vandresse, Energie-Transport Team, Federaal Planbureau

Nadere informatie

VRT Terzake (November 2011): filekosten

VRT Terzake (November 2011): filekosten TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN DIESTSESTEENWEG 57 3010 KESSEL-LO (LEUVEN) BELGIË http://www.tmleuven.be/ TEL +32 (16) 31 77 30 FAX +32 (16) 31 77 39 Auteur: Sven Maerivoet Laatste wijziging: 2 November 2011

Nadere informatie

Verwachte effecten van uitbreiding van infrastructuur

Verwachte effecten van uitbreiding van infrastructuur Verwachte effecten van uitbreiding van infrastructuur Griet De Ceuster Sven Maerivoet Transport & Mobility Leuven 9 december 2008 1 Enkele aandachtspunten 1. Trekt een hogere wegcapaciteit nieuw verkeer

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

24/02/2014 EXTERNE KOSTEN PERSONENVERVOER. Griet De Ceuster. Studie voor MIRA. Externe kosten van transport in Vlaanderen

24/02/2014 EXTERNE KOSTEN PERSONENVERVOER. Griet De Ceuster. Studie voor MIRA. Externe kosten van transport in Vlaanderen EXTERNE KOSTEN PERSONENVERVOER Griet De Ceuster Studie voor MIRA Externe kosten van transport in Vlaanderen 2 1 Scope 2000-2008 Vervoerswijzen: Wegverkeer: 15 types + extra Fietsen Spoor: passagiers (3),

Nadere informatie

Mobiliteitsbeheersing en rekeningrijden

Mobiliteitsbeheersing en rekeningrijden Mobiliteitsbeheersing en rekeningrijden 22 april 2010 Overzicht De mobiliteit in cijfers.... 2 (avondspits) (ochtendspits) De mobiliteit in cijfers Files en meer files: waar? Files en meer files: wanneer?

Nadere informatie

Rekeningrijden een inleiding. Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven

Rekeningrijden een inleiding. Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven Rekeningrijden een inleiding Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven 1997 doelstelling Definities en soorten van rekening rijden Waarom is rekening rijden potentieel interessant? Overzicht

Nadere informatie

Schatting verliestijden op trajecten. Sven Maerivoet 3 februari 2011

Schatting verliestijden op trajecten. Sven Maerivoet 3 februari 2011 Schatting verliestijden op trajecten 3 februari 2011 Overzicht Achtergrond van de studie. Bespreking berekeningsmethode. (Oostende Brussel)... 2 Achtergrond van de studie Bespreking berekeningsmethode

Nadere informatie

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten?

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bij ongewijzigd beleid tonen de transportvooruitzichten voor België tegen 2030 een aanzienlijke groei van het personen- en goederenvervoer.

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten Samenvatting................. In juli 2008 heeft de Europese Commissie een strategie uitgebracht om de externe kosten in de vervoersmodaliteiten te internaliseren. 1 Op korte termijn wil de Europese Commissie

Nadere informatie

Lage-emissie zones in België. What s next?

Lage-emissie zones in België. What s next? Lage-emissie zones in België What s next? Lage-emissiezones Onlangs kondigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan dat vanaf 2018 de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan zullen worden geweerd

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde www.uhasselt.be/verkeerskunde Algemene situatie Wereldwijd: ± 1 milj. verkeersdoden/jaar 11

Nadere informatie

Documentair onderzoek naar proefprojecten in het kader van de kilometerheffing

Documentair onderzoek naar proefprojecten in het kader van de kilometerheffing Documentair onderzoek naar proefprojecten in het kader van de kilometerheffing Dr. Inge Mayeres en Dr. Carolien Beckx VITO 13/09/2013 Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de wetenschappelijke

Nadere informatie

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof kost de Vlaming tot 3 gezonde levensjaren. Vlaanderen zal ook in de toekomst moeite hebben om aan de Europese fijn

Nadere informatie

ir. Adreas Tirez Guest Speaker

ir. Adreas Tirez Guest Speaker ir. Adreas Tirez Guest Speaker Privé of collectief vervoer: de zin van investeringen in openbaar vervoer in een veranderende wereld Andreas Tirez Overzicht Inleiding Kosten auto - trein Wie betaalt wat?

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Logistieke Dag Limburg 2012:

Logistieke Dag Limburg 2012: Logistieke Dag Limburg 2012: Langetermijnvooruitzichten (2030) voor transport in België Bruno Hoornaert, Federaal Planbureau Logistieke dag Limburg 2012 21 september 2012 Vooruitzichten van de transportvraag

Nadere informatie

Module: Ontbrekende schakel in netwerk

Module: Ontbrekende schakel in netwerk Module: Ontbrekende schakel in netwerk Invullen In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Investeringen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie

Nadere informatie

Spitstarief en weguitbreiding in kosten-batenanalyses

Spitstarief en weguitbreiding in kosten-batenanalyses CPB Notitie Datum : 5 februari 2010 Spitstarief en weguitbreiding in kosten-batenanalyses Met de invoering van de kilometerheffing wordt ook een spitstarief ingevoerd. Dit spitstarief heft een tarief per

Nadere informatie

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV CONSULT aan Rijkswaterstaat MOGELIJKE VERMINDERING VAN HET BENZINEVERBRUIK DOOR DE INSTELLING VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN R-7~-3 Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

INTERNALISERING VAN EXTERNE KOSTEN VAN WEGVERKEER IN VLAANDEREN

INTERNALISERING VAN EXTERNE KOSTEN VAN WEGVERKEER IN VLAANDEREN INTERNALISERING VAN EXTERNE KOSTEN VAN WEGVERKEER IN VLAANDEREN Griet De Ceuster Transport & Mobility Leuven Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA MIRA/2004/04 September

Nadere informatie

Bevoegdheidsverdeling over wegtransportbeleidsinstrumenten in België

Bevoegdheidsverdeling over wegtransportbeleidsinstrumenten in België Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Bevoegdheidsverdeling over wegtransportbeleidsinstrumenten in België Student: Catherine Van Hese Masterproef

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

Langetermijn vooruitzichten voor transport in België: Referentiescenario

Langetermijn vooruitzichten voor transport in België: Referentiescenario Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Bureau fédéral du Plan Analyses et prévisions économiques Langetermijn vooruitzichten voor transport in België: Referentiescenario 22 september

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae 12/06/2012 Objectieven en scope Duidelijke aflijning en definitie van begrippen Objectief overzicht op basis van feiten en cijfers Enquête bij 2.000 bestuurders

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Is inhalend vrachtverkeer een achterhaald fenomeen

Is inhalend vrachtverkeer een achterhaald fenomeen TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN TERVUURSEVEST 54 BUS 4 3000 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 22.95.52 FAX +32 (16) 20.42.22 WORKING PAPER NR. 2003-03 Is inhalend vrachtverkeer een achterhaald

Nadere informatie

KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures

KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures Tania Van Mierlo Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid EU doelstellingen t.o.v. 1990 t.o.v. 2005 Focus vandaag 1 Vlaamse

Nadere informatie

Module: Aanpassing kruispunt

Module: Aanpassing kruispunt Module: Aanpassing kruispunt Invullen van de tool In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie reistijd

Nadere informatie

Examen H 111 Datum: vrijdag 9 juni 2000 Tijd: uur

Examen H 111 Datum: vrijdag 9 juni 2000 Tijd: uur Examen H 111 Datum: vrijdag 9 juni 2000 Tijd: 10.00 13.00 uur Katholieke Universiteit Leuven Departement Burgerlijke Bouwkunde Instructies: Er zijn 5 vragen; Start de beantwoording van elk van de 5 vragen

Nadere informatie

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario s

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario s Federaal Planbureau Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel http://www.plan.be WORKING PAPER 12-08 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directie Mobiliteit City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Nadere informatie

De Lijn duurzame mobiliteit in praktijk

De Lijn duurzame mobiliteit in praktijk 15-05-07 Roger Kesteloot Directeur Onderzoek De Lijn duurzame mobiliteit in praktijk Waarom OV? Waarom OV? Om in 2 richtingen 50.000 mensen per uur te vervoeren heb je nodig: een 175 m brede autoweg of

Nadere informatie

Prijsprikkels en gedrag Een economisch perspectief. Erik T Verhoef VU Amsterdam

Prijsprikkels en gedrag Een economisch perspectief. Erik T Verhoef VU Amsterdam Prijsprikkels en gedrag Een economisch perspectief Erik T Verhoef VU Amsterdam Inhoud Prijsbeleid op de weg: het economisch fundament Arthur Pigou (1920) Prijsbeleid en gedragseffecten Breder perspectief

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 Voorstelling van de nieuwe vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 Brussel, 8 december 2015 Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 Coraline Daubresse en Alex Van Steenbergen

Nadere informatie

Vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking of een handicap Prijszetting

Vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking of een handicap Prijszetting Vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking of een handicap Prijszetting 25 januari 2014 Eric Sempels Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken 1

Nadere informatie

Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009

Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009 Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009 Inhoud De feiten en cijfers verzameld ten aanzien van de impact van de kilometerprijs voor het bedrijfsleven. 1. Opbouw en verdeling wagenpark Motieven

Nadere informatie

Mobiliteit & Duurzame ontwikkeling. Kirsten De Mulder Stafmedewerker/Clusterverantwoordelijke Vorming Professionals

Mobiliteit & Duurzame ontwikkeling. Kirsten De Mulder Stafmedewerker/Clusterverantwoordelijke Vorming Professionals Mobiliteit & Duurzame ontwikkeling Kirsten De Mulder Stafmedewerker/Clusterverantwoordelijke Vorming Professionals Basisopleiding Mobiliteiscoördinatoren module 1 donderdag 18 april 2013 Inhoud Mobiliteit

Nadere informatie

KUNNEN WE ONS RIJK FIETSEN? Wat kost mobiliteit ons?

KUNNEN WE ONS RIJK FIETSEN? Wat kost mobiliteit ons? KUNNEN WE ONS RIJK FIETSEN? Wat kost mobiliteit ons? Hoeveel transport nodig? Basisprincipes Meer transport = oplopende marg. kosten Meer transport = afnemende marg. baten Optimale hoeveelheid: baten =

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie?

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 295 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 8 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

EINDRAPPORT Effecten van een kilometerheffing voor vrachtwagens

EINDRAPPORT Effecten van een kilometerheffing voor vrachtwagens EINDRAPPORT Effecten van een kilometerheffing voor vrachtwagens Rapport voor: Vlaamse overheid Departement Financiën en Begroting Koning Albert II-laan 19 bus 6 1210 Brussel België In opdracht van: Steunpunt

Nadere informatie

Wegbeprijzing in Nederland

Wegbeprijzing in Nederland Wegbeprijzing in Nederland Studiedag Wegbelasting: op een nieuwe weg? Brussel, 31 mei 2011 Prof.dr. Carl Koopmans (SEO en Vrije Universiteit Amsterdam) www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630

Nadere informatie

SAMENVATTING. Verkeerskundige analyse en MKBA van het Meccanotracé en de Oosterweelverbinding in Antwerpen. In opdracht van:

SAMENVATTING. Verkeerskundige analyse en MKBA van het Meccanotracé en de Oosterweelverbinding in Antwerpen. In opdracht van: TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 0001 3000 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be/ TEL +32 (16) 31 77 30 FAX +32 (16) 31 77 39 Verkeerskundige analyse en MKBA van het Meccanotracé

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language)

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language) Nederlandstaligesamenvatting 145 Nederlandstaligesamenvatting (summaryindutchlanguage) Reizen is in de afgelopen eeuwen sneller, veiliger, comfortabeler, betrouwbaarder, efficiënter in het gebruik van

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

MILIEUPRESTATIES VAN DE BINNENVAART IN VLAANDEREN STUDIE UITGEVOERD DOOR DE VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK

MILIEUPRESTATIES VAN DE BINNENVAART IN VLAANDEREN STUDIE UITGEVOERD DOOR DE VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK MILIEUPRESTATIES VAN DE BINNENVAART IN VLAANDEREN STUDIE UITGEVOERD DOOR DE VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN VZW Milieuprestaties van de binnenvaart in Vlaanderen

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Overzicht presentatie Waarom luchtmetingen in Vlaanderen? Evolutie van de laatste decennia Toetsen van de luchtkwaliteit aan de heersende

Nadere informatie

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Brussel, 21 juni 2017 Nieuwe thema-analyse van Belfius Research Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Het is voldoende bekend dat de vergrijzing een grote

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 Verkeersongevallen 2016 in detail: oorzaken, leeftijd, & type weggebruiker, plaats & tijd ongeval De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse en MKBA van het Meccanotracé en de Oosterweelverbinding in Antwerpen

Verkeerskundige analyse en MKBA van het Meccanotracé en de Oosterweelverbinding in Antwerpen Verkeerskundige analyse en MKBA van het Meccanotracé en de in Antwerpen Griet De Ceuster Isaak Yperman 1 Studieopdracht Studie in opdracht van: Forum 2020 Uitgevoerd door TML Twee delen: Effecten op verkeerstromen

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE VERKEERSCONGESTIE IN BELGIË

ANALYSE VAN DE VERKEERSCONGESTIE IN BELGIË ANALYSE VAN DE VERKEERSCONGESTIE IN BELGIË Rapport in opdracht van: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Directie Mobiliteit, City Atrium

Nadere informatie

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven?

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? De beoordeling voor de discipline MENS-MOBILITEIT gebeurde op vlak van de doelstellingen van het MASTERPLAN 2020: verbeteren van de bereikbaarheid

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim 9.000 km autosnelweg en autoweg, ruim 4.000 km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten

Nadere informatie

Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit

Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit BRUNO DE BORGER, UA hoogleraar economie Ringland Colloquium 20 maart 2014 de Singel Antwerpen Overzicht Basisprincipes van een goed mobiliteitsbeleid Toepassing

Nadere informatie

Examen H111 Verkeerskunde Basis

Examen H111 Verkeerskunde Basis pagina 1 van 5 Examen H111 Verkeerskunde Basis Katholieke Universiteit Leuven Departement Burgerlijke Bouwkunde Datum: donderdag 30 augustus 2001 Tijd: 8u30 11u30 Instructies: Er zijn 5 vragen; start de

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Proeftuin Leuven: Voorstelling Resultaten

Proeftuin Leuven: Voorstelling Resultaten Proeftuin Leuven Voorstelling Resultaten 3 Januari 202 Algemene cijfers / HB analyse Rangschikkingen Overzicht.... Slotbemerkingen. Meer informatie. 2 Ontstaansgeschiedenis Doelstellingen van de proeftuin

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Lagere transportkosten

Lagere transportkosten TIME TO CHANGE Lagere transportkosten Gewone koelsystemen kunnen de temperatuur bij meerdere stops niet stabiel houden, waardoor vervoerders gedwongen worden om kwetsbare producten op een inefficiënte

Nadere informatie

Energieprijzen in vergelijk

Energieprijzen in vergelijk CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 611 HH Delft 611 HH Delft tel: tel: 015 015 150 150 150 150 fax: fax:

Nadere informatie

Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee!

Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee! Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee! De trucks die momenteel over onze snelwegen denderen zijn maximaal 18,25 meter lang en kunnen tot 40 ton vervoeren. De megatrucks die minister Crevits op

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Externe en infrakosten van lucht- en zeevaart. Huib van Essen, 21 november 2014

Externe en infrakosten van lucht- en zeevaart. Huib van Essen, 21 november 2014 Externe en infrakosten van lucht- en zeevaart Huib van Essen, 21 november 2014 Doel en scope van de studie Update van de studie De prijs van een reis uit 2004 Overzicht van: Externe kosten van verkeer

Nadere informatie

41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL

41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL 41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL 1.Algemene luchtkwaliteitsindex Om de graad van luchtvervuiling op eenvoudige en voor het grote pubiek verstaanbare wijze voor te stellen, werd in 1996 een

Nadere informatie

Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat

Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat CPB Notitie Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat Datum : 29 september 6 Aan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGP) WLO mobiliteitscenario s met prijsbeleid

Nadere informatie

Proeftuin Leuven. Voorstelling Resultaten. Sven Maerivoet

Proeftuin Leuven. Voorstelling Resultaten. Sven Maerivoet Proeftuin Leuven Voorstelling Resultaten 31 Januari 2012 Algemene cijfers / HB analyse Globale gedragsveranderingen Individueel rapport per testgebruiker Rangschikkingen Overzicht Algemeen overzicht van

Nadere informatie

Evaluatie spitsstrook E34-E313

Evaluatie spitsstrook E34-E313 Evaluatie spitsstrook E34-E313 Dr. Stefaan Hoornaert (Vlaams Verkeerscentrum) 11-13/09/2013 start: 21 14 13 10 86 415 12 11 97 53 sec Probleemstelling Evaluatie spitsstrook E34-E313 slide 1/11 Knelpunt

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2005-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2005-II 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING

MANAGEMENTSAMENVATTING MANAGEMENTSAMENVATTING Zware dieselvoertuigen hebben relatief hoge NOx- en PM-emissies. De verstrenging van de Europese emissiereglementering moet leiden tot een vermindering van deze emissies voor nieuwe

Nadere informatie

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Kosten en effecten Notitie Delft, mei 2011 Opgesteld door: C.E.P. (Ewout) Dönszelmann A. (Arno) Schroten 2 Mei 2011 4.448.1 - Plan van Milieudefensie

Nadere informatie

Voorbeeld Tentamenvragen Verkeer & Vervoer (Deel Thomas) Ontleend aan deeltoets 1 uit 2014.

Voorbeeld Tentamenvragen Verkeer & Vervoer (Deel Thomas) Ontleend aan deeltoets 1 uit 2014. Voorbeeld Tentamenvragen Verkeer & Vervoer (Deel Thomas) Ontleend aan deeltoets 1 uit 2014. 1. In welk(e) model(len) geclassificeerd naar functie ontbreekt de inductie stap? a. Fundamentele theorie van

Nadere informatie

1 Inleiding: de varianten vergeleken

1 Inleiding: de varianten vergeleken Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Emissielekken in België

Emissielekken in België Milieu-economische analyses voor België, de Gewesten en Europa 13 september 2012 Emissielekken in België Guy Vandille Federaal Planbureau Wat is een emissielek? Emissielek = verschil tussen : emissies

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2014 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex daalt in december naar -0,4%,

Nadere informatie

Examen H111. Katholieke Universiteit Leuven Departement Burgerlijke Bouwkunde. Verkeerskunde Basis. Datum: vrijdag 7 juni 2002 Tijd: 9.00 12.

Examen H111. Katholieke Universiteit Leuven Departement Burgerlijke Bouwkunde. Verkeerskunde Basis. Datum: vrijdag 7 juni 2002 Tijd: 9.00 12. Examen H111 Verkeerskunde Basis Katholieke Universiteit Leuven Departement Burgerlijke Bouwkunde Datum: vrijdag 7 juni 2002 Tijd: 9.00 12.00 uur Instructies: Er zijn 5 vragen; start de beantwoording van

Nadere informatie

25/02/2016. STAP 2 Distributie. STAP 1 Ritgeneratie (en tijdstipkeuze) STAP 3 Vervoerwijzekeuze. STAP 4 Toedeling. Resultaten.

25/02/2016. STAP 2 Distributie. STAP 1 Ritgeneratie (en tijdstipkeuze) STAP 3 Vervoerwijzekeuze. STAP 4 Toedeling. Resultaten. STAP 1 (en tijdstip) Hoeveel mensen zullen er vertrekken en aankomen in een bepaalde periode (spitsuur) Aantal vertrekken (productie) = aantal aankomsten (attractie) per motief STAP 2 Bepalen van aantal

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 Verkeersongevallen in België 2011 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de meest recente cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Impact op Mobiliteit en Milieu

Impact op Mobiliteit en Milieu Impact op Mobiliteit en Milieu Tom Van Lier MOBI Vrije Universiteit Brussel Impact van telewerken in grote bedrijven in Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tom van Lier & Cathy Macharis Rondetafel Nieuwe Werken

Nadere informatie

Verklaringsmethodiek KiM bereikbaarheid hoofdwegennet

Verklaringsmethodiek KiM bereikbaarheid hoofdwegennet Verklaringsmethodiek KiM bereikbaarheid hoofdwegennet Han van der Loop, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Workshop KiM en RWS/WVL/NM Den Haag, 4 augustus 2015 Inhoud Vraagstelling Beschikbare gegevens

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie