colofon Annemarie Zeelen, Anneke Stauttener, Andries Bruinsma NetzoDruk Enschede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "colofon Annemarie Zeelen, Anneke Stauttener, Andries Bruinsma NetzoDruk Enschede"

Transcriptie

1

2 colofon Redactie: Opmaak: Druk: Annemarie Zeelen, Anneke Stauttener, Andries Bruinsma Jet Broekstra NetzoDruk Enschede Reacties kunnen naar: Annemarie Zeelen De meest actuele Wijkgids is te vinden op De Wijkgids Velve-Lindenhof is mede mogelijk gemaakt door Buurt in Actie.

3 Met veel genoegen schrijf ik het voorwoord in deze nieuwe wijkgids voor de wijk Velve-Lindenhof. Ik ben er trots op dat deze wijkgids is samengesteld en geproduceerd door wijkbewoners zelf. De eerste in Enschede. Via het bewonersbudget Buurt in Actie hebben de bewoners zelf financiële middelen geregeld. Dit is uniek in Enschede. U als nieuwe wijkbewoner wordt welkom geheten in de wijk Velve-Lindenhof door uw medewijkbewoners en met deze informatieve wijkgids vindt u al snel de weg. In deze gids staat alles wat u wilt weten over de wijk. Omdat het de eerste uitgave is van de wjikgids krijgen ook alle huidige wijkbewoners deze eerste wijkgids in de bus. Er staat vast en zeker nog informatie in die ook huidige bewoners niet allemaal kennen. Wist u bijvoorbeeld dat in januari 1868 de eerste trein van Enschede naar Glanerbrug stoomde door de spoorsloot langs de Oostburgweg? Als stadsdeelwethouder van stadsdeel Oost heet ook ik u graag van harte welkom in de wijk Velve-Lindenhof. Samen met andere partners zoals de scholen, de speeltuin, de woningbouwcorporaties, Alifa, de politie, en zeker ook met de wijkbewoners samen zijn we al enkele jaren bezig om van de wijk Velve-Lindenhof een prachtwijk te maken. We doen dat door een deel van de huizen te renoveren en nieuwe woningen te bouwen, door de openbare ruimte een groener karakter te geven en door een nieuwe brede school met diverse wijkvoorzieningen te bouwen, het Hart van de Wijk bij het Velveplantsoen. Ook investeren we met elkaar veel in de wijk op gebied van onder andere gezondheid, sport en spel, duurzaam wonen, en bedrijvigheid in de wijk. Dit doen we met het doel dat u als wijkbewoner kunt zeggen: In Velve-Lindenhof is het goed wonen, het is een prachtwijk. Ik wens u een plezierige tijd toe in de wijk Velve-Lindenhof. Jeroen Hatenboer Stadsdeelwethouder Oost gemeente Enschede -3-

4 inhoud Voorwoord 3 Inhoud 4 De Lipper (1408) en Velve (1602) historisch aan kop 5 Het ontstaan en doel van Wijkraad Velve-Lindenhof 6 De wijkraad nu 7 Activiteiten voor volwassenen 8 Kinderwerk-jongerenwerk 9 De Wijkcoaches in Velve-Lindenhof 10 Jarabee 11 R.K. Basisschool De Kubus 12 Openbare Basisschool De Lipper 13 Voortgezet Speciaal Onderwijs het Schip 14 Brede School Velve-Lindenhof 15 De historie van het speeltuinwerk in Enschede en de speeltuin het Lindenhof 16 Stichting Alifa 17 Amigo kinderdagverblijf 18 Kinderdagverblijf Kidsstop 19 Livio 20 Gemeente Enschede 21 De Woonplaats 22 Domijn 23 Ons Huis 24 Mooiland Vitalis 25 Drum en Showband Oost Enschede 26 Bewoners actief voor de wijk 27 Ondernemers in de wijk 28 Belangrijke telefoonnummers 32-4-

5 De Lipper (1408) en Velve (1602) historisch aan kop Eerst was er oostelijk van Enschede enkel esgrond. Eind negentiende eeuw werden daarop de Bothoven en de Laares gebouwd, en daarna t Ribbelt en Velve-Lindenhof, steeds hoger de Oldenzaalse stuwwal op. Onze wijk maakt deel uit van de vroegere Eschmarke, boerengebied met antieke erven als De Velve (1601) en De Lipper (1408). Hun namen leven voort in de wijk. Het oudste pand staat achter de Lipperkerkstraat 494, een uit omstreeks 1700 daterende boerderij van erve De Lipper. Begin 1800 werd de nog onder Napoleon ontworpen Gronausestraat aangelegd. Op de hoek Slotzichtweg-Gronausestraat herinnert een oud tolhuis aan de bekostiging van deze straataanleg. Een andere scheidslijn in de wijk is de spoorsloot. Januari 1868 stoomde de eerste trein van Enschede naar Glanerbrug. In dat turbulente tijdperk van industrialisatie stapelden zich vanuit de stad oostwaarts langs de rails steeds meer textielfabrieken op. Daaronder de Oostburg ( ) van de firma Van Heek aan de Lage Bothofstraat. Een tweede belangrijke werkgever werd de Ramie Union (1912) hoek Noord Esmarkerrondweg en Gronausestraat. Arbeiders van beide bedrijven vestigden zich met hun gezinnen in de nabijheid van hun werk. Vanaf 1925 ontstond op Het Lindenhof het Rode Dorp, Spoorlijn Enschede-Gronau Slotzicht vanaf 1947 volgde de grijsbouw met straatnamen als Van Leeuwenhoek, Snellius en Faraday. Naast fabrieksmensen drukten ondernemers hun stempel op de wijk. De lange Lipperkerkstraat kende vele neringdoenden. Eind 2010 komt een buurtboek uit dat recht doet aan de veelzijdige historie van de wijk en de mensen die er woonden/wonen. Er is bovendien een stichting Museum-Buurtkamer opgericht die zich beijvert voor behoud van het cultureel-historisch erfgoed van de wijk. Niet zonder trots op heden en toekomst. Wat dat laatste betreft, het Rode Dorp in Velve-Lindenhof beleeft dankzij de jongste renovatie een herstart met een lovend label van maximale energiebesparing waar de rest van de stad een voorbeeld aan kan nemen. Erve de Lipper -5-

6 Het ontstaan en doel van Wijkraad Velve-Lindenhof Op 1 december 1977 is de Stichting Wijkraad Velve-Lindenhof officieel van start gegaan. De wijkraad is ontstaan uit meerdere straatcomités en bewonerscommissies, met als doel gezamenlijk de wensen van de bewoners en de belangen van de wijk te behartigen. Het toenmalig bestuur bestond uit T. Stockman (Voorzitter), G. Nijhof (Secretaris), en J. Wijkema (Penningmeester). volgens vestigde de Wijkraad zich in een gehuurd pand aan de Oostveenweg 14. Sommige bewoners namen het niet zo nauw met de normale regelgeving en omgangsnormen. Tijdens een gesprek op 5 augustus 1998 tussen vertegenwoordigers van de Gemeente, politie, woningcorporaties en de Wijkraad besloot men een functionarissenoverleg in het leven te roepen om zo handhaving te houden in de wijk. Hieruit is later het afstemmingsoverleg ontstaan. Door overleg met elkaar en het De vroegere Wijkpost Alex uitwisselen van problemen en knelpunten kunnen door de goede samenwerking met de betrokken instanties de nodige acties ondernomen worden om het leef- en woonklimaat in de wijk te verbeteren. De wijkraad Velve-Lindenhof heeft hierin een grote inbreng. De commissie Leefbaar/Veilig is als onderdeel van de Wijkraad tot stand gekomen. Voor de wijkbewoner is de drempel richting Wijkraad behoorlijk laag omdat wij als medebewoners veel van dichtbij meemaken waardoor wij veel problemen zelf kenbaar kunnen maken. Door de krachten te bundelen zijn er al veel positieve acties ondernomen en gerealiseerd; door de politici te overtuigen van de wantoestanden betreffende het dealen in de wijk is Velve-Lindenhof sinds juli 2007 coffeeshop vrij. Ook op het gebied van wonen en verkeer wordt veel overleg gepleegd, en worden de bewoners betrokken bij de aanpak van hun woningen en de aanleg of wijzigingen in hun woonomgeving. Voor het behoud van groenvoorziening in de wijk maakt de Wijkraad zich tevens sterk. Wij doen er alles aan om een mooie wijk te hebben en te houden; dit kost echter veel tijd en energie, maar in veel situaties ook volharding en doorzettingsvermogen! Alleen met behulp van onze medewijkbewoners zijn wij in staat om de belangen voor onze wijk Velve-Lindenhof te behartigen. Wij zijn er voor u; bent u er voor ons om ons te steunen? Dan hebben wij met ons allen een mooie wijk waar het PRETTIG IS OM TE LEVEN EN TE WONEN. De Wijkraad vestigde zich in de wijkwinkel (een houten gebouw op de hoek van de Lipperkerkstraat en de Oostveenweg), welke in gebruik was door de gemeentelijke projectgroep voor de herstructurering van de wijk. In de nacht van 4 op 5 januari 1986 is de wijkwinkel door brandstichting verwoest. Terwijl samen met het gemeentebestuur gezocht werd naar een nieuwe locatie voor de Wijkraad, kreeg deze tijdelijk onderdak in het speeltuingebouw. Er werd besloten om bij de speeltuin een nieuwe kantoorruimte te bouwen. Op 27 november 1987 werd het gebouw officieel in gebruik genomen en tot 30 november 2006 werd hier gebruik van gemaakt. Ver- -6-

7 De wijkraad nu De wijkraad stelt zich tot doel om in samenwerking met een 30-tal vrijwilligers een leefbare, veilige woonomgeving te creëren voor de wijk en zijn bewoners. Deze vrijwilligers werken vanuit bewonerscommissies, commissie Leefbaar/Veilig (woensdags van tot uur) en een commissie Verkeer. Maandelijks houden zij een wijkraadvergadering, op de eerste donderdag van elke maand van tot uur. Deze vergaderingen worden druk bezocht door de bewoners van de wijk, met een gemiddelde van 40 personen per avond. Het doel van de wijkraad is, om tijdens deze vergaderingen zaken die de wijkbewoners aangaan te bespreken en de bewoners te stimuleren mee te praten en zich in te zetten voor hun wijk. Op de dinsdagavond, van tot uur en de donderdagochtend, van 9.00 tot uur, zijn er inloopspreekuren voor de bewoners. De saamhorigheid in deze wijk is groot, door het bundelen van de krachten is en wordt er veel bereikt. Er wordt 6 keer per jaar een wijkkrant uitgegeven waarin het actuele nieuws staat vermeld. Ook is er een eigen website waarin het nieuws vanuit de wijk wordt vermeld. Stichting Wijkraad Velve-Lindenhof Oostveenweg VV Enschede Contactpersoon: J.Swaters -7-

8 ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN IN DE VELVE-LINDENHOF DAG TIJD GROEP/ACTIVITEIT LOCATIE maandag Inloop biljarten Buurthuis Galvani Ontmoeting in de Wijkpost Wijkpost Velve-Lindenhof dinsdag Vrouwengroep Buurthuis Galvani Biljartcompetitie Buurthuis Galvani Kaartclub - dames Speeltuin Het Lindenhof woensdag Ouder - kindochtend Speeltuin Het Lindenhof donderdag Creatieclub Buurthuis Galvani Kaartclub - dames Buurthuis Galvani Inloop Buurthuis Galvani Wijkraad elke 1e van de maand Speeltuin Het Lindenhof vrijdag Dansavond 1 keer per maand Speeltuin Het Lindenhof VOLWASSENEN activiteiten -8-

9 KINDERWERK - JONGERENWERK VELVE-LINDENHOF 2010 DAG TIJD GROEP/ACTIVITEIT LEEFTIJD LOCATIE maandag Kidscar 4 t/m 10 Pluimstraat Kinderclub 4 t/m 10 Speeltuin Het Lindenhof Zaalvoetbal 10 t/m 21 Gymzaal Franklinstraat dinsdag Inloop 10 t/m 21 Buurthuis Galvani Sport 10 t/m 12 diverse locaties Meidengroep 8 t/m 10 Buurthuis Galvani Meidengroep 10 t/m 21 Buurthuis Galvani woensdag Ouder-kindochtend 0 t/m 4 Speeltuin Het Lindenhof Inloop 10 t/m 13 Buurthuis Galvani Workshop/ kinderclub 6 t/m 10 Buurthuis Galvani Instuif 6 t/m 10 Speeltuin Het Lindenhof Inloop 10 t/m 13 Buurthuis Galvani Inloop 14 t/m 18 Buurthuis Galvani donderdag Sport 8 t/m 10 diverse locaties Inloop 4 t/m 10 Speeltuin Het Lindenhof vrijdag Inloop 10 t/m 21 Buurthuis Galvani Disco 1 keer per 14 dagen 6 t/m 10 Speeltuin Het Lindenhof Disco 1 keer per 14 dagen 10 t/m 14 Speeltuin Het Lindenhof Inloop 1 keer per 14 dagen 10 t/m 21 Buurthuis Galvani (even weken) KINDER-JONGEREN werk -9-

10 Het bijzondere is dat ze beslissingen kunnen nemen op een heleboel gebieden die voor u belangrijk kunnen zijn. Dit doen zij namens instellingen als bijvoorbeeld de woningcorporaties, Werk en Inkomen, het Zorgloket, Bureau Jeugdzorg, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en leerplicht. Wanneer u problemen heeft met instanties, of instanties hebben zorgen over u of uw gezinsleden, zijn de wijkcoaches eerlijk en duidelijk over wat er gaat gebeuren of zou kunnen gebeuren. Maar ze zullen altijd samen met u op zoek gaan naar oplossingen. Een wijkcoach kan daarbij ook anderen inschakelen, maar hij of zij zal altijd in de gaten blijven houden hoe die mensen hun werk doen. Hiernaast de wijkcoaches Velve-Lindenhof (v.l.n.r.): Mirjam Wijnands, Loekie Mandemaker, Cees Verboom en Chantal Schieving. Foto gemaakt door: Jan Schartman Allemaal hebben ze veel ervaring met werken in de wijk zelf en met het oplossen van problemen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, financiën, opvoeding en werk & bijstand. De Wijkcoaches in Velve-Lindenhof Prachtwijk De wijk Velve-Lindenhof in Enschede is aangewezen als prachtwijk in het kader van het beleid van de regering van probleemwijk naar prachtwijk. Dat betekent extra geld, extra aandacht. De komende tijd worden wijkcoaches ingezet in de wijk. Iedereen in de wijk kan te maken krijgen met deze mensen. De wijkcoaches werken vanuit de wijkpost aan de Oostveenweg. Velen van u zullen zich de huis aan huisbezoeken herinneren die in 2006 zijn gehouden in de wijk. De wijkcoaches gaan verder waarmee toen een begin is gemaakt en zullen de komende jaren niet verdwijnen. Wat komen de wijkcoaches doen? De wijkcoaches gaan zich inzetten op het gebied van wonen, werk, financiën, zorg en kinderen. Hiervoor bezoeken ze de komende jaren in de wijk Velve-Lindenhof actief bewoners. En zijn zij in het midden van de wijk voor iedereen bereikbaar en aanspreekbaar. Wijkcoaches Velve-Lindenhof is een gezamenlijk project van de woningcorporaties De Woonplaats, Domijn, Ons Huis en de gemeente Enschede. Wijkcoaches Velve-Lindenhof Oostveenweg VV Enschede Contactpersoon: Marian Nieuwland -10-

11 omgeving - kwaliteiten en talenten te benutten. Uitgangspunten in ons werk zijn: gelijkwaardigheid, wederzijds respect en ruimte om te leren van ervaringen. Voor wie en met wie Onze cliënten zijn kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar, hun ouders en iedereen die in zijn werk met hen te maken heeft. Op basis van het besluit van Bureau Jeugdzorg Overijssel kan de cliënt bij ons terecht met zijn hulpvraag. Samen met de ouders en jongeren die vragen hebben, proberen we oplossingen te vinden voor de problemen die te maken hebben met opgroeien, opvoeden en concrete ondersteuning bij veel vragen. We werken nauw samen en overleggen met andere instellingen en organisaties op dezelfde locatie in Twente. Alle jongeren van 18 jaar en ouder met problemen kunnen zonder verwijzing van Bureau Jeugdzorg Overijssel, bij Jarabee terecht voor hulp. Wij helpen jongeren met hulpvragen als huisvesting, schulden, opleiding, werk en vrijetijdsbesteding. Jarabee probeert de jongeren krachtiger te maken zodat ze zelfstandig kunnen functioneren. Missie Jarabee werkt voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun opvoeders. Kinderen, jongeren of opvoeders die om welke reden dan ook het even niet alleen redden. Met ruim 400 betrokken en ervaren professionals staan we dag en nacht voor hen klaar. Uiteraard richten we ons ook op alle andere betrokkenen in de directe omgeving. Jarabee gaat uit van regie bij de cliënt zelf. Samen zoeken we de oplossing zo dicht mogelijk in de omgeving van het kind, de jongere of de opvoeder. Alles draait daarbij om het versterken van de eigen positie en de omgang met elkaar. Waar nodig treden we ook buiten gebaande paden. Dit alles bij elkaar is de kracht van Jarabee: Jarabee versterkt! Visie Het doel van Jarabee is dat kinderen, jongeren en ouders voldoende kracht ontwikkelen om zelfstandig te kunnen functioneren en dat zij vertrouwen hebben in zichzelf en hun omgeving. Elk mens is uniek. Mensen hebben het recht om te groeien, zich te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid te dragen en - in de context van hun Waar kun je terecht? Alle ouders met kinderen onder de 18 jaar dienen zich eerst te melden bij Bureau Jeugdzorg Overijssel. Aanmeldpunt, telefoon Zie ook Voor jongeren ouder dan 18 jaar is er elke woensdag, tussen uur, een inloopspreekuur in het J-punt aan de Hengelosestraat 155. Voor meer informatie zie Jarabee Velveweg XE Enschede

12 beter in zijn vel! Bij ons op school zijn wij ook bezig met onderwijstijdverlenging. Kinderen uit de bovenbouw krijgen op vrijwillige basis s ochtends vroeg een half uurtje extra les. Op onze school zijn de kinderen op weg om wijzer te worden! Rust en structuur Kenmerkend voor onze school is de rust en structuur. Dit biedt de kinderen veiligheid en daardoor kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Wij mogen rekenen op hulp van ouders bij de vele activiteiten. Hun betrokkenheid bij de school en inzet bij de vele activiteiten, die wij voor de kinderen organiseren, is van onschatbare waarde. Ook de samenwerking met de partners in de wijk in het kader van de Brede school Velve-Lindenhof is goed en gericht op het geven van extra ontwikkelingskansen aan kinderen. Binnen ons gebouw is er een peuterspeelzaal Iene Miene Mutte en een lokaal van de SKE, de naschoolse opvang De Dobbelsteen. Een moderne school met toekomst Onze school kent een rijke traditie, maar is toch een moderne school, een school van deze tijd. De maatschappij verandert, de school die daar deel van uitmaakt, dus ook. De Kubus maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Het ouderwetse schoolbord is uit de klassen verdwenen en alle groepen zijn uitgerust met een digitaal schoolbord met ongekende mogelijkheden. Daarnaast stellen we de leerlingen in staat om via een cursus hun digitale rijbewijs te halen. Onderwijs De Kubus is de weg van Adaptief Onderwijs ingeslagen. Dat betekent dat we nog meer aandacht hebben voor de verschillen tussen de leerlingen. We proberen zoveel mogelijk de leerlingen op hun niveau te bedienen en eruit te halen wat erin zit. Extra aandacht besteden wij aan lezen, taal en rekenen. Een kind dat goed kan lezen, zal ook beter zijn in het begrijpend lezen, begrijpt de rekensommen beter en gaat gemakkelijker door de teksten van wereldoriëntatie. Daardoor neemt het zelfvertrouwen toe en zit het kind Kwaliteit Wat voorop blijft staan, is dat het team van De Kubus kwalitatief goed onderwijs hoog in het vaandel heeft. Bovendien in een voor kinderen, leerkrachten en ouders prettige en veilige leeromgeving. Kortom, wij willen een sfeervolle school creëren, die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de toekomst van uw kinderen. Mochten wij uw interesse hebben gewekt, dan bent u van harte welkom. Wij zullen al uw vragen beantwoorden en willen u graag rondleiden op onze school. Namens het team, Rob Rijnbeek en Jos Kok, Directie De Kubus R.K. Basisschool De Kubus Drebbelstraat WV Enschede

13 benaderd en begeleid worden. Onze leerlingen gaan met veel plezier naar school en leren daardoor veel. Ouders en communicatie Wij zijn blij met de geweldige inzet van veel ouders bij het organiseren van de vele extra schoolactiviteiten: de organisatie van de bekende feestdagen, begeleiding naar sportwedstrijden, voorstellingen, projecten en musea. Goede communicatie met de ouders vinden we heel belangrijk. Iedere donderdag geven wij een papieren of een digitale nieuwsbrief mee en op onze website kunt u alles nog eens nalezen. Ook vindt u veel informatie en foto s op onze site. Kwaliteit. Obs De Lipper is dit schooljaar bezocht door de Rijksinspectie en de leerresultaten zijn positief! We zijn met deze positieve beoordeling heel blij! Naast onze bovengemiddelde leesresultaten willen we nu ook bovengemiddelde rekenresultaten. Bent u nieuwsgierig of wilt u graag iets meer zien, dan bent u altijd van harte welkom in onze school. Maakt u even een afspraak onder of na schooltijd? Onze school Ons schoolgebouw is een prachtig monumentaal pand (1914) in de wijk. Wij zijn een moderne school, waarin kwaliteit het kenmerk is. Daarnaast treft u bij ons een veilige leeromgeving aan en is een plezierige sfeer met duidelijke regels vanzelfsprekend. Namens het onderwijsteam, Niels Anderson en Bert Lambeck, de directie van obs De Lipper. Via duidelijke uitleg wordt les gegeven op digitale schoolborden. De school bezit een groot aantal nieuwe computers voor het onderwijs van onze leerlingen. Onderwijs Wij houden onze klassen klein, waardoor de leerlingen veel aandacht en begeleiding krijgen. De leerlingen krijgen onderwijs op maat. Dat betekent dat leerlingen die veel talenten hebben uitgedaagd worden en dat leerlingen die extra zorg nodig hebben die ruimschoots zullen krijgen. Onze leerkrachten krijgen elk jaar nascholing, zodat ze zo optimaal mogelijk aan uw kind kunnen lesgeven. In de school heerst rust en de kinderen houden zich aan duidelijke afspraken. Belangrijk is dat de kinderen positief Lage Bothofstraat AS Enschede

14 Het Schip richt zich in de begeleiding van leerlingen op 5 deelgebieden. 1 Hoe gaat de leerling om met zijn persoonlijke problematiek. 2 Algemeen sociaal gedrag op school 3 Hoe gaat de leerling om met leeftijdgenoten. 4 Hoe gaat de leerling om met begeleiders. 5 Hoe is de houding van de leerling ten opzichte van zijn taken. Teamteaching: zelf verantwoordelijk, samen verantwoordelijk De begeleiding van jongeren gebeurt via teamteaching, waarbij een groep medewerkers samen het onderwijs vormgeeft op een van de vestigingen. Iedereen werkt met iedereen en niemand is anoniem. Daarbij staat de leerling centraal. Het Schip, Educatie Educatie biedt een gericht scholingsprogramma met een leergericht karakter. Er is een duidelijk programma voor elke individuele leerling met als doel: schakelen naar regulier onderwijs of een andere vorm van onderwijs waar de leerling verder kan werken aan zijn traject. Programma aanbod: studie, sport, algemene praktische vaardigheden, consumptieve technieken, creatieve vakken, lasopleiding, wijkgerichte activiteiten. Toelatingscriterium: Welke jongeren komen er op het Schip, Educatie? Leerlingen zijn plaatsbaar op het Schip als zij geen andere vorm van onderwijs (meer) kunnen volgen (regulier of speciaal). Reden van plaatsing is gedragsproblematiek. Doelstelling: Wat willen we bereiken met onze leerlingen Het doel van het Schip is de leerlingen zo snel mogelijk doorschakelen naar die vorm van onderwijs, dan wel arbeid, waarin de leerling zich normaal gesproken moet kunnen handhaven en ontwikkelen. Uitgangspunt: de basis van waaruit gewerkt wordt Centraal in de begeleiding van leerlingen staat de sociaal emotionele ontwikkeling via planmatige gedragsbeïnvloeding. Leerlingen wordt geleerd zelf verantwoordelijk te zijn en zich daarnaar te gedragen. VSO het Schip, afdeling Educatie Snelliusstraat XW Enschede Contactpersoon: Warner Braspenning -14-

15 Panna Knock Out. De winnaars doen mee met de landelijke competitie. Het fietsproject Twee kunststukken uit de expositie van de kunsttuin Het voetbal toernooi bij Phenix De Brede School Velve-Lindenhof is een samenwerking tussen de scholen De Kubus, De Lipper en het Schip, Alifa, speeltuin Het Lindenhof, Kidsstop, SKE, Jarabee en Scoren in de wijk. Met als doel: duurzame versterking van het welbevinden van kinderen en hun kansen op een goede toekomst vergroten. Iedere twee maanden komt er een kalender uit met daarop alle activiteiten voor kinderen die in de wijk plaats vinden. De kalenders vindt u bij bovengenoemde instellingen en in de wijkpost. Naast de wekelijkse activiteiten worden er extra activiteiten georganiseerd op het gebied van sport, techniek, kunst en cultuur. Zoals de voetbal school, Panna Knock Out toernooi en de kunsttuin. Door deze samenwerking zijn er ook extra voorzieningen in de wijk gekomen zoals het digitaal lokaal in De Lipper en het technieklokaal in het Schip. In het digitaal lokaal kunnen kinderen hun digitale rijbewijs halen en worden er door Alifa computercursussen voor ouderen gegeven. Het techniek lokaal wordt gebruikt voor de technieklessen op de scholen maar ook om met de kinderen samen hun fiets te repareren. Naast gebruik door de scholen kunnen deze ruimten ook worden gebruikt voor wijkactiviteiten buiten schooltijd. Heeft u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met de regisseur Brede School. Alle samenwerkende organisaties hebben ook afspraken gemaakt over omgaan met kinderen. Door de wijk verspreidt vindt u posters met daarop de vier stappen en de vier kapstokregels die we de kinderen leren en gezamenlijk hanteren. Op deze manier is het voor de kinderen duidelijk wat er van ze verwacht wordt en hoe ze kunnen handelen in situaties die ze niet leuk vinden. Brede School Velve-Lindenhof Gronausestraat BM Enschede of Contactpersoon: Regisseur Brede School Ans Lassche -15-

16 Deze Stichting Enschedese Speeltuinen bestaat uit totaal 18 onderafdelingen verdeeld over geheel Enschede. De Stichting Enschedese Speeltuinen is verantwoordelijk voor de algemene organisatie van alle speeltuinen in de gemeente Enschede. Vanaf 2006 heeft de gemeente Enschede de organisatie en de verantwoordelijkheid van de Jeugd ViVa en de Straatspeeldag ook bij de Stichting Enschedese Speeltuinen ondergebracht. Doelstelling en werkwiize Het speeltuinwerk houdt zich aan de oorspronkelijke doelstellingen, te weten het bieden van mogelijkheden voor ontspanning, ontplooiing en recreatie voor mensen van alle leeftijden uit de buurt. Dit gebeurt door het organiseren van een veelheid van activiteiten waar belangstelling voor is of waar vraag naar is vanuit de buurt. Er wordt gebruik gemaakt van de buitenaccommodaties, de speeltoestellen en de gebouwen van alle speeltuinen. Alle genoemde doelstellingen zijn ondanks de ondersteuning vanuit de Stichting Enschedese Speeltuinen uitsluitend te halen door een grote mate van zelfredzaamheid van de speeltuinvrijwilligers op de afdelingen van de Stichting Enschedese Speeltuinen. De historie van het speeltuinwerk in Enschede en de speeltuin het Lindenhof Bij het ontstaan van het speeltuinwerk in Enschede neemt de speeltuin het Lindenhof een plaats van betekenis in. Zo behoort deze speeltuin tot één van de zeven speeltuinen die in de jaren 30 van de vorige eeuw is opgericht. Veel speeltuinen zijn destijds ontstaan uit buurtverenigingen. Ook ondersteunden textielfabrikanten ontwikkelingen in de verschillende buurten, waar veel van hun werknemers woonden. In al die jaren hebben de speeltuinen met hun gebouwen een belangrijke en centrale functie vervuld in de wijk voor haar bewoners als ontmoetingsplek en als recreatie- en speelgelegenheid voor de kinderen uit de buurt. De speeltuin het Lindenhof en de Stichting Enschedese Speeltuinen De speeltuin het Lindenhof is een afdeling van de Stichting Enschedese Speeltuinen. Wij, het bestuur en de vrijwilligers van speeltuin het Lindenhof hopen u als wijkbewoner en uw kinderen in het bijzonder te begroeten bij één van de vele activiteiten die wij organiseren in en rond ons speeltuingebouw Lindenhof aan de Van Leeuwenhoekstraat 215 in Enschede. Speeltuin het Lindenhof Van Leeuwenhoekstraat WE Enschede

17 raad. Het opbouwwerk van Alifa ondersteunt bewoners zodat zij hun ideeën kunnen uitvoeren. Alifa staat voor actief burgerschap. Dat betekent dat we de inwoners van Enschede stimuleren om mee te doen, hun talenten te ontwikkelen en actief betrokken te zijn bij de samenleving. Met de inwoners van de stad werkt Alifa aan maatschappelijke ondersteuning en persoonlijke ontwikkeling. Alifa is daar waar de mensen zijn, op straat en in de wijk, zichtbaar, toegankelijk en dienstbaar voor inwoners, met oprechte belangstelling voor- en ondersteuning aan verschillende levensfasen en diverse leefstijlen. Peuterspeelzaalwerk en opvoedingsondersteuning Er zijn 2 peuterspeelzalen in de wijk. Iene Miene Mutte is gevestigd in basisschool de Kubus; het Kwakertje in Buurthuis Galvani. Er wordt gewerkt vanuit een pedagogisch plan, waarin het kind centraal staat. De peuters ontwikkelen zich spelenderwijs, de taalontwikkeling wordt gestimuleerd en ze worden voorbereid op de basisschool. Ook ouders en opvoeders kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken daarom biedt Alifa cursussen aan waarin thema s worden besproken. Ook wordt Triple P aangeboden waarbij u in 3 à 4 gesprekken geholpen kunt worden met thema s als driftbuien, slaapproblemen e.d. Jongerenwerk, een beetje extra aandacht in die lastige jaren Alifa jongerenwerk bestaat uit algemeen jongerenwerk en stedelijk jongerenwerk. Het stedelijk jongerenwerk wordt uitgevoerd vanuit De Mast. Algemeen jongerenwerk wil een brede groep van jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden. Dat kan in een soos of huiskamer, waar jongeren altijd welkom zijn om met elkaar te praten, iets te drinken of een spelletje te doen. Binnen deze brede groep wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld risicojongeren, meiden, allochtonen of tieners. In Buurthuis Galvani hebben de jongeren een prachtige ontmoetingsruimte, die nog niet zo lang geleden door de jongeren zelf helemaal is gepimpt. Er is open inloop waar je gewoon binnen kunt komen om te chillen of een spelletje te doen. Er is ook specifek meidenwerk waar jonge meiden samen bespreken wat hen bezighoudt. Jongerenwerkers zijn ook op straat te vinden waar ze jongeren opzoeken, er kan worden gesport en de jongeren voeren projecten uit samen met wijkbewoners. Jongerencoach De jongerencoach is er speciaal voor jongeren die wonen in Velve Lindenhof en het fjn vinden om extra begeleiding te krijgen bij verschillende zaken. Vragen over school werk of privé, de jongerencoach daar kom je verder mee. Je wilt iets met je leven, alleen weet je nog niet precies wat. Je wilt iets bereiken maar weet niet precies hoe. Grijp je kans en klop aan bij de jongerencoach. Op de site van Alifa kunt u meer informatie vinden van Alifa, over de peuterspeelzalen, wijkwerk en jongerenwerk. Ook kunt u altijd even binnenlopen bij buurthuis Galvani. Alifa Pathmossingel CM Enschede Wijkwerk, Samen werken aan een leefbare wijk Het is belangrijk dat wijkbewoners initiatieven kunnen ontplooien om samen te bouwen aan de toekomst van de wijk. Zij worden daarbij ondersteund door de beroepskrachten en vrijwilligers van Alifa. Aan de Franklinstraat staat Buurthuis Galvani. Een buurthuis met een rijke traditie en de ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Kinderen kunnen er deelnemen aan activiteiten. Velve-Lindenhof heeft een eigen kinderwijk- -17-

18 Bij Amigo kinderdagverblijf bieden wij kleinschalige dagopvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar oud. Door de kleinschaligheid is er veel ruimte voor huiselijkheid en geborgenheid. Omdat er korte lijnen naar de ouders zijn, is er in overleg veel mogelijk. Wij zijn trots op onze knusse sfeer! De pedagogisch medewerkers zijn professionals met hart voor hun vak en een ruime praktijkervaring in het begeleiden en verzorgen van baby s, dreumesen en peuters. Amigo kinderdagverblijf is een veilige omgeving waar elk kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo de wereld kan verkennen. Uw kind staat centraal en huiselijkheid staat bij ons voorop!! De inrichting is vrolijk en vriendelijk en nodigt uit tot spelen en ontdekken, ook is er een ruime tuin, waar de kinderen naar hartelust kunnen spelen. Met afwisselend spelmateriaal en verschillende activiteiten stimuleren de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van uw kind. Ook hebben wij contacten met verschillende instanties, die waar nodig ondersteuning kunnen bieden bij vragen en/of problemen. U bent van harte welkom om onze locatie te komen bekijken! Wanneer u meer informatie over ons kinderdagverblijf of de nieuwe groep wilt, neem dan gerust contact met ons op door middel van onderstaande gegevens. Eten, slapen, spelen, ontdekken April 2009 zijn wij gestart met een nieuw kinderdagverblijf in Enschede. Onlangs hebben wij de mogelijkheid gekregen om een tweede groep te gaan starten, naast onze huidige groep. Wij zijn blij te kunnen melden dat vanaf september 2010 deze nieuwe groep van start gaat. Omdat wij onze kleinschaligheid erg belangrijk vinden en willen behouden, zal deze groep een eigen ingang, groepsruimte, toiletruimte en slaapruimte krijgen. Amigo kinderdagverblijf Leijdsweg VM Enschede Contactpersonen: Anita Wilens en Maureen Westendorp -18-

19 Kinderdagverblijf Kidsstop biedt kleinschalige en flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. We beschikken over een team enthousiaste en zeer ervaren medewerkers die in ons knusse gebouw een uitdagende maar bovenal stabiele en veilige omgeving bieden voor uw kind. We bieden flexibele dagopvang van 7:30 tot 18:00 uur in kleine verticale groepen van 16 kinderen. Naast spelen en verzorging op maat, is er specifieke aandacht voor taal en bewegen. Wilt U eens komen kijken of hebt u behoefte aan meer informatie, kom gerust binnen en maak een afspraak. Wij staan u graag te woord. Het Kidsstop-team Kinderdagverblijf Kidsstop Lage Bothofstraat AS Enschede Contactpersoon: mevrouw Anita Oosterholt -19-

20 Voor iedereen in Enschede is onze thuiszorg dichtbij! Livio biedt diverse vormen van thuiszorg: - Wijkverpleegkundige hulp - Persoonlijke verzorging - Medisch Technische Verpleging - Ergotherapie thuis - Nachtzorg - Acute zorg - Psychiatrische Intensieve Thuiszorg - Diverse andere thuiszorg-vormen Of kom wonen in één van onze woon- en zorgcentra of het verpleeghuis in Enschede. Iedereen uit de buurt is altijd welkom om mee te doen met de activiteiten in de Livio woon- en zorgcentra! Wilt u meer weten? Kijk op of bel (lokaal tarief). Livio Boulevard 1945 nr AL Enschede (lokaal tarief) -20-

Wijkgids Velve-Lindenhof (aangepaste versie september 2014)

Wijkgids Velve-Lindenhof (aangepaste versie september 2014) Wijkgids Velve-Lindenhof (aangepaste versie september 2014) Hoofdgebruikers van het toekomstige hart van de wijk, LUMEN : 1 OBS De Lipper WereldWijs Onderwijs Openbare basisschool De Lipper Bothofstraat

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

De Meridiaan te Veendam

De Meridiaan te Veendam De Meridiaan te Veendam Projectbeschrijving In opdracht van Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Telefoon 030 273 97 50, fax 030 273 96 52 Saskia Heins Hans

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Week van de Opvoeding. Managementteam. Boordevol workshops en activiteiten in Amersfoort voor ouders, jongeren en kinderen

Week van de Opvoeding. Managementteam. Boordevol workshops en activiteiten in Amersfoort voor ouders, jongeren en kinderen Page 1 of 5 Subscribe Share Past Issues Hofbode 3-3 oktober 2012 Week van de Opvoeding Managementteam Op De Kinderhof werken wij met een managementteam. Dit team bestaat uit de directeur, Ineke Hoekstra,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Op weg naar zelfstandigheid Onze dochter heeft een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

t Talma Wonen Welzijn Zorg en behandeling Eind 2015 klaar voor bewoning

t Talma Wonen Welzijn Zorg en behandeling Eind 2015 klaar voor bewoning t Talma Groepswonen voor mensen met dementie of een somatische (lichamelijke) aandoening Eind 2015 klaar voor bewoning Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in t Talma Midden in het centrum van Laren,

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

Museum & Buurtkamer. Nieuwsbrief Jaargang 1 Nummer 5. Bezoek burgemeester Den Oudsten aan De Vleeschhouwerij

Museum & Buurtkamer. Nieuwsbrief Jaargang 1 Nummer 5. Bezoek burgemeester Den Oudsten aan De Vleeschhouwerij Museum & Buurtkamer De Vleeschhouwerij Velve - Lindenhof Nieuwsbrief Jaargang 1 Nummer 5 Lage Bothofstraat 334, 7533 AV Enschede www.devleeschhouwerij.nl Bezoek burgemeester Den Oudsten aan De Vleeschhouwerij

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Laurens Maasveld. Een modern, multicultureel woonzorgcentrum. meer dan zorg

Laurens Maasveld. Een modern, multicultureel woonzorgcentrum. meer dan zorg Laurens Maasveld Een modern, multicultureel woonzorgcentrum meer dan zorg Maasveld Laurens Maasveld is een modern, multicultureel woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie ligt aan de Maashaven in de levendige

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 Welkom! Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen,

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B November 2011 1 Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van BSS 6. Pedagogische dialoog Continuüm

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00 Vrijdag 21 oktober (vakantie) Zaterdag 22 oktober Sport in de wijk 15+ Johan Cruijff Court 14.30-16.30 Maandag 24 oktober Opstapprogramma Moedercentrum Doenja 09.00-16.00 Opvoedingsondersteuning Moedercentrum

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Te huur. 13 multifunctionele woningen Canneveltstraat/Wheeme in Vollenhove. Duurzaam en comfortabel wonen nabij de stadskern van Vollenhove

Te huur. 13 multifunctionele woningen Canneveltstraat/Wheeme in Vollenhove. Duurzaam en comfortabel wonen nabij de stadskern van Vollenhove Wetland Wonen Groep Weg van Rollecate 11a 8325 CP Vollenhove Postbus 18 8325 ZG Vollenhove Tel.nr. 0527-249710 Fax.nr. 0527-249730 www.wetlandwonen.nl info@wetlandwonen.nl Te huur 13 multifunctionele woningen

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor.

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor. Wiek-2-Date nieuwsbrief 9 De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld eens per 3 weken. Op onze site wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en van de activiteiten in de groepen. Agenda

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst De Bouwen werkt aan een mooie toekomst Sociaal programma de Bouwen Het was een mooie wijk, het is een mooie wijk en blijft een mooie wijk Sociaal Programma De Bouwen is een prettige woonwijk! Daar is bijna

Nadere informatie

De Hoge Weide. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Verpleeghuis ZMK15007

De Hoge Weide. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Verpleeghuis ZMK15007 De Hoge Weide Dagcentrum Appartementen te huur Woonzorgcentrum ZMK15007 Verpleeghuis Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hoge Weide Aan de rand van Lochem, in een prachtige bosrijke omgeving,

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp?

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? De nieuwe jeugdhulp begint bij het eerder signaleren en het sneller en effectiever aanpakken van problemen. Met de nieuwe Jeugdwet gaat de gemeente

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD)

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) RT OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) Hengelo (Gld) In het hart van de Gemeente Bronckhorst ligt Hengelo. Een heerlijk dorp om te wonen,

Nadere informatie

Zideris Wageningen. Generaal Foulkesweg 15. - Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens

Zideris Wageningen. Generaal Foulkesweg 15. - Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens Zideris Wageningen Generaal Foulkesweg 15 - Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens Welkom bij Zideris Wageningen Generaal Foulkesweg! Wat fijn dat je belangstelling hebt of komt wonen op de Generaal

Nadere informatie

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Ook op zoek naar een tikkie eigenwijs wonen? Dan zit je goed in de Bach- en Mozartflat in Venray. In deze folder lees je wat de Bach- en Mozartflat

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Zideris Veenendaal Hollandia Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens

Zideris Veenendaal Hollandia Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens Zideris Veenendaal Hollandia 251 - Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens Welkom bij Zideris Veenendaal - Hollandia! Wat fijn dat je belangstelling hebt of komt bij Zideris Veenendaal - Hollandia.

Nadere informatie

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl Ervaar onze gastvrijheid Welkom! www.arienszorgpalet.nl Van harte welkom bij AriënsZorgpalet Iedereen vindt het heerlijk om gastvrij te worden ontvangen. Weten dat u welkom bent en dat men er alles aan

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

Informatie vanuit de Van Veldhuizen Stichting

Informatie vanuit de Van Veldhuizen Stichting Hier is weer een nieuwsbrief van Opvoedwinkel Twinkeltje*. Deze nieuwsbrief is bedoeld om beroepskrachten en andere geïnteresseerden te informeren over ons aanbod en de activiteiten van de afgelopen en

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

: De Buurtkrant De Kruiskamp

: De Buurtkrant De Kruiskamp De Buurtkrant 2.0 De Kruiskamp Onderwerp : De Buurtkrant De Kruiskamp Projectnaam : De Buurtkrant Projectcode : Buurtkrant 2.0 Opleiding : VMBO ict BBL en KBL Datum schrijven : 1-1-14 Projectduur : 4 weken

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie