colofon Annemarie Zeelen, Anneke Stauttener, Andries Bruinsma NetzoDruk Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "colofon Annemarie Zeelen, Anneke Stauttener, Andries Bruinsma NetzoDruk Enschede"

Transcriptie

1

2 colofon Redactie: Opmaak: Druk: Annemarie Zeelen, Anneke Stauttener, Andries Bruinsma Jet Broekstra NetzoDruk Enschede Reacties kunnen naar: Annemarie Zeelen De meest actuele Wijkgids is te vinden op De Wijkgids Velve-Lindenhof is mede mogelijk gemaakt door Buurt in Actie.

3 Met veel genoegen schrijf ik het voorwoord in deze nieuwe wijkgids voor de wijk Velve-Lindenhof. Ik ben er trots op dat deze wijkgids is samengesteld en geproduceerd door wijkbewoners zelf. De eerste in Enschede. Via het bewonersbudget Buurt in Actie hebben de bewoners zelf financiële middelen geregeld. Dit is uniek in Enschede. U als nieuwe wijkbewoner wordt welkom geheten in de wijk Velve-Lindenhof door uw medewijkbewoners en met deze informatieve wijkgids vindt u al snel de weg. In deze gids staat alles wat u wilt weten over de wijk. Omdat het de eerste uitgave is van de wjikgids krijgen ook alle huidige wijkbewoners deze eerste wijkgids in de bus. Er staat vast en zeker nog informatie in die ook huidige bewoners niet allemaal kennen. Wist u bijvoorbeeld dat in januari 1868 de eerste trein van Enschede naar Glanerbrug stoomde door de spoorsloot langs de Oostburgweg? Als stadsdeelwethouder van stadsdeel Oost heet ook ik u graag van harte welkom in de wijk Velve-Lindenhof. Samen met andere partners zoals de scholen, de speeltuin, de woningbouwcorporaties, Alifa, de politie, en zeker ook met de wijkbewoners samen zijn we al enkele jaren bezig om van de wijk Velve-Lindenhof een prachtwijk te maken. We doen dat door een deel van de huizen te renoveren en nieuwe woningen te bouwen, door de openbare ruimte een groener karakter te geven en door een nieuwe brede school met diverse wijkvoorzieningen te bouwen, het Hart van de Wijk bij het Velveplantsoen. Ook investeren we met elkaar veel in de wijk op gebied van onder andere gezondheid, sport en spel, duurzaam wonen, en bedrijvigheid in de wijk. Dit doen we met het doel dat u als wijkbewoner kunt zeggen: In Velve-Lindenhof is het goed wonen, het is een prachtwijk. Ik wens u een plezierige tijd toe in de wijk Velve-Lindenhof. Jeroen Hatenboer Stadsdeelwethouder Oost gemeente Enschede -3-

4 inhoud Voorwoord 3 Inhoud 4 De Lipper (1408) en Velve (1602) historisch aan kop 5 Het ontstaan en doel van Wijkraad Velve-Lindenhof 6 De wijkraad nu 7 Activiteiten voor volwassenen 8 Kinderwerk-jongerenwerk 9 De Wijkcoaches in Velve-Lindenhof 10 Jarabee 11 R.K. Basisschool De Kubus 12 Openbare Basisschool De Lipper 13 Voortgezet Speciaal Onderwijs het Schip 14 Brede School Velve-Lindenhof 15 De historie van het speeltuinwerk in Enschede en de speeltuin het Lindenhof 16 Stichting Alifa 17 Amigo kinderdagverblijf 18 Kinderdagverblijf Kidsstop 19 Livio 20 Gemeente Enschede 21 De Woonplaats 22 Domijn 23 Ons Huis 24 Mooiland Vitalis 25 Drum en Showband Oost Enschede 26 Bewoners actief voor de wijk 27 Ondernemers in de wijk 28 Belangrijke telefoonnummers 32-4-

5 De Lipper (1408) en Velve (1602) historisch aan kop Eerst was er oostelijk van Enschede enkel esgrond. Eind negentiende eeuw werden daarop de Bothoven en de Laares gebouwd, en daarna t Ribbelt en Velve-Lindenhof, steeds hoger de Oldenzaalse stuwwal op. Onze wijk maakt deel uit van de vroegere Eschmarke, boerengebied met antieke erven als De Velve (1601) en De Lipper (1408). Hun namen leven voort in de wijk. Het oudste pand staat achter de Lipperkerkstraat 494, een uit omstreeks 1700 daterende boerderij van erve De Lipper. Begin 1800 werd de nog onder Napoleon ontworpen Gronausestraat aangelegd. Op de hoek Slotzichtweg-Gronausestraat herinnert een oud tolhuis aan de bekostiging van deze straataanleg. Een andere scheidslijn in de wijk is de spoorsloot. Januari 1868 stoomde de eerste trein van Enschede naar Glanerbrug. In dat turbulente tijdperk van industrialisatie stapelden zich vanuit de stad oostwaarts langs de rails steeds meer textielfabrieken op. Daaronder de Oostburg ( ) van de firma Van Heek aan de Lage Bothofstraat. Een tweede belangrijke werkgever werd de Ramie Union (1912) hoek Noord Esmarkerrondweg en Gronausestraat. Arbeiders van beide bedrijven vestigden zich met hun gezinnen in de nabijheid van hun werk. Vanaf 1925 ontstond op Het Lindenhof het Rode Dorp, Spoorlijn Enschede-Gronau Slotzicht vanaf 1947 volgde de grijsbouw met straatnamen als Van Leeuwenhoek, Snellius en Faraday. Naast fabrieksmensen drukten ondernemers hun stempel op de wijk. De lange Lipperkerkstraat kende vele neringdoenden. Eind 2010 komt een buurtboek uit dat recht doet aan de veelzijdige historie van de wijk en de mensen die er woonden/wonen. Er is bovendien een stichting Museum-Buurtkamer opgericht die zich beijvert voor behoud van het cultureel-historisch erfgoed van de wijk. Niet zonder trots op heden en toekomst. Wat dat laatste betreft, het Rode Dorp in Velve-Lindenhof beleeft dankzij de jongste renovatie een herstart met een lovend label van maximale energiebesparing waar de rest van de stad een voorbeeld aan kan nemen. Erve de Lipper -5-

6 Het ontstaan en doel van Wijkraad Velve-Lindenhof Op 1 december 1977 is de Stichting Wijkraad Velve-Lindenhof officieel van start gegaan. De wijkraad is ontstaan uit meerdere straatcomités en bewonerscommissies, met als doel gezamenlijk de wensen van de bewoners en de belangen van de wijk te behartigen. Het toenmalig bestuur bestond uit T. Stockman (Voorzitter), G. Nijhof (Secretaris), en J. Wijkema (Penningmeester). volgens vestigde de Wijkraad zich in een gehuurd pand aan de Oostveenweg 14. Sommige bewoners namen het niet zo nauw met de normale regelgeving en omgangsnormen. Tijdens een gesprek op 5 augustus 1998 tussen vertegenwoordigers van de Gemeente, politie, woningcorporaties en de Wijkraad besloot men een functionarissenoverleg in het leven te roepen om zo handhaving te houden in de wijk. Hieruit is later het afstemmingsoverleg ontstaan. Door overleg met elkaar en het De vroegere Wijkpost Alex uitwisselen van problemen en knelpunten kunnen door de goede samenwerking met de betrokken instanties de nodige acties ondernomen worden om het leef- en woonklimaat in de wijk te verbeteren. De wijkraad Velve-Lindenhof heeft hierin een grote inbreng. De commissie Leefbaar/Veilig is als onderdeel van de Wijkraad tot stand gekomen. Voor de wijkbewoner is de drempel richting Wijkraad behoorlijk laag omdat wij als medebewoners veel van dichtbij meemaken waardoor wij veel problemen zelf kenbaar kunnen maken. Door de krachten te bundelen zijn er al veel positieve acties ondernomen en gerealiseerd; door de politici te overtuigen van de wantoestanden betreffende het dealen in de wijk is Velve-Lindenhof sinds juli 2007 coffeeshop vrij. Ook op het gebied van wonen en verkeer wordt veel overleg gepleegd, en worden de bewoners betrokken bij de aanpak van hun woningen en de aanleg of wijzigingen in hun woonomgeving. Voor het behoud van groenvoorziening in de wijk maakt de Wijkraad zich tevens sterk. Wij doen er alles aan om een mooie wijk te hebben en te houden; dit kost echter veel tijd en energie, maar in veel situaties ook volharding en doorzettingsvermogen! Alleen met behulp van onze medewijkbewoners zijn wij in staat om de belangen voor onze wijk Velve-Lindenhof te behartigen. Wij zijn er voor u; bent u er voor ons om ons te steunen? Dan hebben wij met ons allen een mooie wijk waar het PRETTIG IS OM TE LEVEN EN TE WONEN. De Wijkraad vestigde zich in de wijkwinkel (een houten gebouw op de hoek van de Lipperkerkstraat en de Oostveenweg), welke in gebruik was door de gemeentelijke projectgroep voor de herstructurering van de wijk. In de nacht van 4 op 5 januari 1986 is de wijkwinkel door brandstichting verwoest. Terwijl samen met het gemeentebestuur gezocht werd naar een nieuwe locatie voor de Wijkraad, kreeg deze tijdelijk onderdak in het speeltuingebouw. Er werd besloten om bij de speeltuin een nieuwe kantoorruimte te bouwen. Op 27 november 1987 werd het gebouw officieel in gebruik genomen en tot 30 november 2006 werd hier gebruik van gemaakt. Ver- -6-

7 De wijkraad nu De wijkraad stelt zich tot doel om in samenwerking met een 30-tal vrijwilligers een leefbare, veilige woonomgeving te creëren voor de wijk en zijn bewoners. Deze vrijwilligers werken vanuit bewonerscommissies, commissie Leefbaar/Veilig (woensdags van tot uur) en een commissie Verkeer. Maandelijks houden zij een wijkraadvergadering, op de eerste donderdag van elke maand van tot uur. Deze vergaderingen worden druk bezocht door de bewoners van de wijk, met een gemiddelde van 40 personen per avond. Het doel van de wijkraad is, om tijdens deze vergaderingen zaken die de wijkbewoners aangaan te bespreken en de bewoners te stimuleren mee te praten en zich in te zetten voor hun wijk. Op de dinsdagavond, van tot uur en de donderdagochtend, van 9.00 tot uur, zijn er inloopspreekuren voor de bewoners. De saamhorigheid in deze wijk is groot, door het bundelen van de krachten is en wordt er veel bereikt. Er wordt 6 keer per jaar een wijkkrant uitgegeven waarin het actuele nieuws staat vermeld. Ook is er een eigen website waarin het nieuws vanuit de wijk wordt vermeld. Stichting Wijkraad Velve-Lindenhof Oostveenweg VV Enschede Contactpersoon: J.Swaters -7-

8 ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN IN DE VELVE-LINDENHOF DAG TIJD GROEP/ACTIVITEIT LOCATIE maandag Inloop biljarten Buurthuis Galvani Ontmoeting in de Wijkpost Wijkpost Velve-Lindenhof dinsdag Vrouwengroep Buurthuis Galvani Biljartcompetitie Buurthuis Galvani Kaartclub - dames Speeltuin Het Lindenhof woensdag Ouder - kindochtend Speeltuin Het Lindenhof donderdag Creatieclub Buurthuis Galvani Kaartclub - dames Buurthuis Galvani Inloop Buurthuis Galvani Wijkraad elke 1e van de maand Speeltuin Het Lindenhof vrijdag Dansavond 1 keer per maand Speeltuin Het Lindenhof VOLWASSENEN activiteiten -8-

9 KINDERWERK - JONGERENWERK VELVE-LINDENHOF 2010 DAG TIJD GROEP/ACTIVITEIT LEEFTIJD LOCATIE maandag Kidscar 4 t/m 10 Pluimstraat Kinderclub 4 t/m 10 Speeltuin Het Lindenhof Zaalvoetbal 10 t/m 21 Gymzaal Franklinstraat dinsdag Inloop 10 t/m 21 Buurthuis Galvani Sport 10 t/m 12 diverse locaties Meidengroep 8 t/m 10 Buurthuis Galvani Meidengroep 10 t/m 21 Buurthuis Galvani woensdag Ouder-kindochtend 0 t/m 4 Speeltuin Het Lindenhof Inloop 10 t/m 13 Buurthuis Galvani Workshop/ kinderclub 6 t/m 10 Buurthuis Galvani Instuif 6 t/m 10 Speeltuin Het Lindenhof Inloop 10 t/m 13 Buurthuis Galvani Inloop 14 t/m 18 Buurthuis Galvani donderdag Sport 8 t/m 10 diverse locaties Inloop 4 t/m 10 Speeltuin Het Lindenhof vrijdag Inloop 10 t/m 21 Buurthuis Galvani Disco 1 keer per 14 dagen 6 t/m 10 Speeltuin Het Lindenhof Disco 1 keer per 14 dagen 10 t/m 14 Speeltuin Het Lindenhof Inloop 1 keer per 14 dagen 10 t/m 21 Buurthuis Galvani (even weken) KINDER-JONGEREN werk -9-

10 Het bijzondere is dat ze beslissingen kunnen nemen op een heleboel gebieden die voor u belangrijk kunnen zijn. Dit doen zij namens instellingen als bijvoorbeeld de woningcorporaties, Werk en Inkomen, het Zorgloket, Bureau Jeugdzorg, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en leerplicht. Wanneer u problemen heeft met instanties, of instanties hebben zorgen over u of uw gezinsleden, zijn de wijkcoaches eerlijk en duidelijk over wat er gaat gebeuren of zou kunnen gebeuren. Maar ze zullen altijd samen met u op zoek gaan naar oplossingen. Een wijkcoach kan daarbij ook anderen inschakelen, maar hij of zij zal altijd in de gaten blijven houden hoe die mensen hun werk doen. Hiernaast de wijkcoaches Velve-Lindenhof (v.l.n.r.): Mirjam Wijnands, Loekie Mandemaker, Cees Verboom en Chantal Schieving. Foto gemaakt door: Jan Schartman Allemaal hebben ze veel ervaring met werken in de wijk zelf en met het oplossen van problemen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, financiën, opvoeding en werk & bijstand. De Wijkcoaches in Velve-Lindenhof Prachtwijk De wijk Velve-Lindenhof in Enschede is aangewezen als prachtwijk in het kader van het beleid van de regering van probleemwijk naar prachtwijk. Dat betekent extra geld, extra aandacht. De komende tijd worden wijkcoaches ingezet in de wijk. Iedereen in de wijk kan te maken krijgen met deze mensen. De wijkcoaches werken vanuit de wijkpost aan de Oostveenweg. Velen van u zullen zich de huis aan huisbezoeken herinneren die in 2006 zijn gehouden in de wijk. De wijkcoaches gaan verder waarmee toen een begin is gemaakt en zullen de komende jaren niet verdwijnen. Wat komen de wijkcoaches doen? De wijkcoaches gaan zich inzetten op het gebied van wonen, werk, financiën, zorg en kinderen. Hiervoor bezoeken ze de komende jaren in de wijk Velve-Lindenhof actief bewoners. En zijn zij in het midden van de wijk voor iedereen bereikbaar en aanspreekbaar. Wijkcoaches Velve-Lindenhof is een gezamenlijk project van de woningcorporaties De Woonplaats, Domijn, Ons Huis en de gemeente Enschede. Wijkcoaches Velve-Lindenhof Oostveenweg VV Enschede Contactpersoon: Marian Nieuwland -10-

11 omgeving - kwaliteiten en talenten te benutten. Uitgangspunten in ons werk zijn: gelijkwaardigheid, wederzijds respect en ruimte om te leren van ervaringen. Voor wie en met wie Onze cliënten zijn kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar, hun ouders en iedereen die in zijn werk met hen te maken heeft. Op basis van het besluit van Bureau Jeugdzorg Overijssel kan de cliënt bij ons terecht met zijn hulpvraag. Samen met de ouders en jongeren die vragen hebben, proberen we oplossingen te vinden voor de problemen die te maken hebben met opgroeien, opvoeden en concrete ondersteuning bij veel vragen. We werken nauw samen en overleggen met andere instellingen en organisaties op dezelfde locatie in Twente. Alle jongeren van 18 jaar en ouder met problemen kunnen zonder verwijzing van Bureau Jeugdzorg Overijssel, bij Jarabee terecht voor hulp. Wij helpen jongeren met hulpvragen als huisvesting, schulden, opleiding, werk en vrijetijdsbesteding. Jarabee probeert de jongeren krachtiger te maken zodat ze zelfstandig kunnen functioneren. Missie Jarabee werkt voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun opvoeders. Kinderen, jongeren of opvoeders die om welke reden dan ook het even niet alleen redden. Met ruim 400 betrokken en ervaren professionals staan we dag en nacht voor hen klaar. Uiteraard richten we ons ook op alle andere betrokkenen in de directe omgeving. Jarabee gaat uit van regie bij de cliënt zelf. Samen zoeken we de oplossing zo dicht mogelijk in de omgeving van het kind, de jongere of de opvoeder. Alles draait daarbij om het versterken van de eigen positie en de omgang met elkaar. Waar nodig treden we ook buiten gebaande paden. Dit alles bij elkaar is de kracht van Jarabee: Jarabee versterkt! Visie Het doel van Jarabee is dat kinderen, jongeren en ouders voldoende kracht ontwikkelen om zelfstandig te kunnen functioneren en dat zij vertrouwen hebben in zichzelf en hun omgeving. Elk mens is uniek. Mensen hebben het recht om te groeien, zich te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid te dragen en - in de context van hun Waar kun je terecht? Alle ouders met kinderen onder de 18 jaar dienen zich eerst te melden bij Bureau Jeugdzorg Overijssel. Aanmeldpunt, telefoon Zie ook Voor jongeren ouder dan 18 jaar is er elke woensdag, tussen uur, een inloopspreekuur in het J-punt aan de Hengelosestraat 155. Voor meer informatie zie Jarabee Velveweg XE Enschede

12 beter in zijn vel! Bij ons op school zijn wij ook bezig met onderwijstijdverlenging. Kinderen uit de bovenbouw krijgen op vrijwillige basis s ochtends vroeg een half uurtje extra les. Op onze school zijn de kinderen op weg om wijzer te worden! Rust en structuur Kenmerkend voor onze school is de rust en structuur. Dit biedt de kinderen veiligheid en daardoor kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Wij mogen rekenen op hulp van ouders bij de vele activiteiten. Hun betrokkenheid bij de school en inzet bij de vele activiteiten, die wij voor de kinderen organiseren, is van onschatbare waarde. Ook de samenwerking met de partners in de wijk in het kader van de Brede school Velve-Lindenhof is goed en gericht op het geven van extra ontwikkelingskansen aan kinderen. Binnen ons gebouw is er een peuterspeelzaal Iene Miene Mutte en een lokaal van de SKE, de naschoolse opvang De Dobbelsteen. Een moderne school met toekomst Onze school kent een rijke traditie, maar is toch een moderne school, een school van deze tijd. De maatschappij verandert, de school die daar deel van uitmaakt, dus ook. De Kubus maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Het ouderwetse schoolbord is uit de klassen verdwenen en alle groepen zijn uitgerust met een digitaal schoolbord met ongekende mogelijkheden. Daarnaast stellen we de leerlingen in staat om via een cursus hun digitale rijbewijs te halen. Onderwijs De Kubus is de weg van Adaptief Onderwijs ingeslagen. Dat betekent dat we nog meer aandacht hebben voor de verschillen tussen de leerlingen. We proberen zoveel mogelijk de leerlingen op hun niveau te bedienen en eruit te halen wat erin zit. Extra aandacht besteden wij aan lezen, taal en rekenen. Een kind dat goed kan lezen, zal ook beter zijn in het begrijpend lezen, begrijpt de rekensommen beter en gaat gemakkelijker door de teksten van wereldoriëntatie. Daardoor neemt het zelfvertrouwen toe en zit het kind Kwaliteit Wat voorop blijft staan, is dat het team van De Kubus kwalitatief goed onderwijs hoog in het vaandel heeft. Bovendien in een voor kinderen, leerkrachten en ouders prettige en veilige leeromgeving. Kortom, wij willen een sfeervolle school creëren, die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de toekomst van uw kinderen. Mochten wij uw interesse hebben gewekt, dan bent u van harte welkom. Wij zullen al uw vragen beantwoorden en willen u graag rondleiden op onze school. Namens het team, Rob Rijnbeek en Jos Kok, Directie De Kubus R.K. Basisschool De Kubus Drebbelstraat WV Enschede

13 benaderd en begeleid worden. Onze leerlingen gaan met veel plezier naar school en leren daardoor veel. Ouders en communicatie Wij zijn blij met de geweldige inzet van veel ouders bij het organiseren van de vele extra schoolactiviteiten: de organisatie van de bekende feestdagen, begeleiding naar sportwedstrijden, voorstellingen, projecten en musea. Goede communicatie met de ouders vinden we heel belangrijk. Iedere donderdag geven wij een papieren of een digitale nieuwsbrief mee en op onze website kunt u alles nog eens nalezen. Ook vindt u veel informatie en foto s op onze site. Kwaliteit. Obs De Lipper is dit schooljaar bezocht door de Rijksinspectie en de leerresultaten zijn positief! We zijn met deze positieve beoordeling heel blij! Naast onze bovengemiddelde leesresultaten willen we nu ook bovengemiddelde rekenresultaten. Bent u nieuwsgierig of wilt u graag iets meer zien, dan bent u altijd van harte welkom in onze school. Maakt u even een afspraak onder of na schooltijd? Onze school Ons schoolgebouw is een prachtig monumentaal pand (1914) in de wijk. Wij zijn een moderne school, waarin kwaliteit het kenmerk is. Daarnaast treft u bij ons een veilige leeromgeving aan en is een plezierige sfeer met duidelijke regels vanzelfsprekend. Namens het onderwijsteam, Niels Anderson en Bert Lambeck, de directie van obs De Lipper. Via duidelijke uitleg wordt les gegeven op digitale schoolborden. De school bezit een groot aantal nieuwe computers voor het onderwijs van onze leerlingen. Onderwijs Wij houden onze klassen klein, waardoor de leerlingen veel aandacht en begeleiding krijgen. De leerlingen krijgen onderwijs op maat. Dat betekent dat leerlingen die veel talenten hebben uitgedaagd worden en dat leerlingen die extra zorg nodig hebben die ruimschoots zullen krijgen. Onze leerkrachten krijgen elk jaar nascholing, zodat ze zo optimaal mogelijk aan uw kind kunnen lesgeven. In de school heerst rust en de kinderen houden zich aan duidelijke afspraken. Belangrijk is dat de kinderen positief Lage Bothofstraat AS Enschede

14 Het Schip richt zich in de begeleiding van leerlingen op 5 deelgebieden. 1 Hoe gaat de leerling om met zijn persoonlijke problematiek. 2 Algemeen sociaal gedrag op school 3 Hoe gaat de leerling om met leeftijdgenoten. 4 Hoe gaat de leerling om met begeleiders. 5 Hoe is de houding van de leerling ten opzichte van zijn taken. Teamteaching: zelf verantwoordelijk, samen verantwoordelijk De begeleiding van jongeren gebeurt via teamteaching, waarbij een groep medewerkers samen het onderwijs vormgeeft op een van de vestigingen. Iedereen werkt met iedereen en niemand is anoniem. Daarbij staat de leerling centraal. Het Schip, Educatie Educatie biedt een gericht scholingsprogramma met een leergericht karakter. Er is een duidelijk programma voor elke individuele leerling met als doel: schakelen naar regulier onderwijs of een andere vorm van onderwijs waar de leerling verder kan werken aan zijn traject. Programma aanbod: studie, sport, algemene praktische vaardigheden, consumptieve technieken, creatieve vakken, lasopleiding, wijkgerichte activiteiten. Toelatingscriterium: Welke jongeren komen er op het Schip, Educatie? Leerlingen zijn plaatsbaar op het Schip als zij geen andere vorm van onderwijs (meer) kunnen volgen (regulier of speciaal). Reden van plaatsing is gedragsproblematiek. Doelstelling: Wat willen we bereiken met onze leerlingen Het doel van het Schip is de leerlingen zo snel mogelijk doorschakelen naar die vorm van onderwijs, dan wel arbeid, waarin de leerling zich normaal gesproken moet kunnen handhaven en ontwikkelen. Uitgangspunt: de basis van waaruit gewerkt wordt Centraal in de begeleiding van leerlingen staat de sociaal emotionele ontwikkeling via planmatige gedragsbeïnvloeding. Leerlingen wordt geleerd zelf verantwoordelijk te zijn en zich daarnaar te gedragen. VSO het Schip, afdeling Educatie Snelliusstraat XW Enschede Contactpersoon: Warner Braspenning -14-

15 Panna Knock Out. De winnaars doen mee met de landelijke competitie. Het fietsproject Twee kunststukken uit de expositie van de kunsttuin Het voetbal toernooi bij Phenix De Brede School Velve-Lindenhof is een samenwerking tussen de scholen De Kubus, De Lipper en het Schip, Alifa, speeltuin Het Lindenhof, Kidsstop, SKE, Jarabee en Scoren in de wijk. Met als doel: duurzame versterking van het welbevinden van kinderen en hun kansen op een goede toekomst vergroten. Iedere twee maanden komt er een kalender uit met daarop alle activiteiten voor kinderen die in de wijk plaats vinden. De kalenders vindt u bij bovengenoemde instellingen en in de wijkpost. Naast de wekelijkse activiteiten worden er extra activiteiten georganiseerd op het gebied van sport, techniek, kunst en cultuur. Zoals de voetbal school, Panna Knock Out toernooi en de kunsttuin. Door deze samenwerking zijn er ook extra voorzieningen in de wijk gekomen zoals het digitaal lokaal in De Lipper en het technieklokaal in het Schip. In het digitaal lokaal kunnen kinderen hun digitale rijbewijs halen en worden er door Alifa computercursussen voor ouderen gegeven. Het techniek lokaal wordt gebruikt voor de technieklessen op de scholen maar ook om met de kinderen samen hun fiets te repareren. Naast gebruik door de scholen kunnen deze ruimten ook worden gebruikt voor wijkactiviteiten buiten schooltijd. Heeft u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met de regisseur Brede School. Alle samenwerkende organisaties hebben ook afspraken gemaakt over omgaan met kinderen. Door de wijk verspreidt vindt u posters met daarop de vier stappen en de vier kapstokregels die we de kinderen leren en gezamenlijk hanteren. Op deze manier is het voor de kinderen duidelijk wat er van ze verwacht wordt en hoe ze kunnen handelen in situaties die ze niet leuk vinden. Brede School Velve-Lindenhof Gronausestraat BM Enschede of Contactpersoon: Regisseur Brede School Ans Lassche -15-

16 Deze Stichting Enschedese Speeltuinen bestaat uit totaal 18 onderafdelingen verdeeld over geheel Enschede. De Stichting Enschedese Speeltuinen is verantwoordelijk voor de algemene organisatie van alle speeltuinen in de gemeente Enschede. Vanaf 2006 heeft de gemeente Enschede de organisatie en de verantwoordelijkheid van de Jeugd ViVa en de Straatspeeldag ook bij de Stichting Enschedese Speeltuinen ondergebracht. Doelstelling en werkwiize Het speeltuinwerk houdt zich aan de oorspronkelijke doelstellingen, te weten het bieden van mogelijkheden voor ontspanning, ontplooiing en recreatie voor mensen van alle leeftijden uit de buurt. Dit gebeurt door het organiseren van een veelheid van activiteiten waar belangstelling voor is of waar vraag naar is vanuit de buurt. Er wordt gebruik gemaakt van de buitenaccommodaties, de speeltoestellen en de gebouwen van alle speeltuinen. Alle genoemde doelstellingen zijn ondanks de ondersteuning vanuit de Stichting Enschedese Speeltuinen uitsluitend te halen door een grote mate van zelfredzaamheid van de speeltuinvrijwilligers op de afdelingen van de Stichting Enschedese Speeltuinen. De historie van het speeltuinwerk in Enschede en de speeltuin het Lindenhof Bij het ontstaan van het speeltuinwerk in Enschede neemt de speeltuin het Lindenhof een plaats van betekenis in. Zo behoort deze speeltuin tot één van de zeven speeltuinen die in de jaren 30 van de vorige eeuw is opgericht. Veel speeltuinen zijn destijds ontstaan uit buurtverenigingen. Ook ondersteunden textielfabrikanten ontwikkelingen in de verschillende buurten, waar veel van hun werknemers woonden. In al die jaren hebben de speeltuinen met hun gebouwen een belangrijke en centrale functie vervuld in de wijk voor haar bewoners als ontmoetingsplek en als recreatie- en speelgelegenheid voor de kinderen uit de buurt. De speeltuin het Lindenhof en de Stichting Enschedese Speeltuinen De speeltuin het Lindenhof is een afdeling van de Stichting Enschedese Speeltuinen. Wij, het bestuur en de vrijwilligers van speeltuin het Lindenhof hopen u als wijkbewoner en uw kinderen in het bijzonder te begroeten bij één van de vele activiteiten die wij organiseren in en rond ons speeltuingebouw Lindenhof aan de Van Leeuwenhoekstraat 215 in Enschede. Speeltuin het Lindenhof Van Leeuwenhoekstraat WE Enschede

17 raad. Het opbouwwerk van Alifa ondersteunt bewoners zodat zij hun ideeën kunnen uitvoeren. Alifa staat voor actief burgerschap. Dat betekent dat we de inwoners van Enschede stimuleren om mee te doen, hun talenten te ontwikkelen en actief betrokken te zijn bij de samenleving. Met de inwoners van de stad werkt Alifa aan maatschappelijke ondersteuning en persoonlijke ontwikkeling. Alifa is daar waar de mensen zijn, op straat en in de wijk, zichtbaar, toegankelijk en dienstbaar voor inwoners, met oprechte belangstelling voor- en ondersteuning aan verschillende levensfasen en diverse leefstijlen. Peuterspeelzaalwerk en opvoedingsondersteuning Er zijn 2 peuterspeelzalen in de wijk. Iene Miene Mutte is gevestigd in basisschool de Kubus; het Kwakertje in Buurthuis Galvani. Er wordt gewerkt vanuit een pedagogisch plan, waarin het kind centraal staat. De peuters ontwikkelen zich spelenderwijs, de taalontwikkeling wordt gestimuleerd en ze worden voorbereid op de basisschool. Ook ouders en opvoeders kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken daarom biedt Alifa cursussen aan waarin thema s worden besproken. Ook wordt Triple P aangeboden waarbij u in 3 à 4 gesprekken geholpen kunt worden met thema s als driftbuien, slaapproblemen e.d. Jongerenwerk, een beetje extra aandacht in die lastige jaren Alifa jongerenwerk bestaat uit algemeen jongerenwerk en stedelijk jongerenwerk. Het stedelijk jongerenwerk wordt uitgevoerd vanuit De Mast. Algemeen jongerenwerk wil een brede groep van jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden. Dat kan in een soos of huiskamer, waar jongeren altijd welkom zijn om met elkaar te praten, iets te drinken of een spelletje te doen. Binnen deze brede groep wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld risicojongeren, meiden, allochtonen of tieners. In Buurthuis Galvani hebben de jongeren een prachtige ontmoetingsruimte, die nog niet zo lang geleden door de jongeren zelf helemaal is gepimpt. Er is open inloop waar je gewoon binnen kunt komen om te chillen of een spelletje te doen. Er is ook specifek meidenwerk waar jonge meiden samen bespreken wat hen bezighoudt. Jongerenwerkers zijn ook op straat te vinden waar ze jongeren opzoeken, er kan worden gesport en de jongeren voeren projecten uit samen met wijkbewoners. Jongerencoach De jongerencoach is er speciaal voor jongeren die wonen in Velve Lindenhof en het fjn vinden om extra begeleiding te krijgen bij verschillende zaken. Vragen over school werk of privé, de jongerencoach daar kom je verder mee. Je wilt iets met je leven, alleen weet je nog niet precies wat. Je wilt iets bereiken maar weet niet precies hoe. Grijp je kans en klop aan bij de jongerencoach. Op de site van Alifa kunt u meer informatie vinden van Alifa, over de peuterspeelzalen, wijkwerk en jongerenwerk. Ook kunt u altijd even binnenlopen bij buurthuis Galvani. Alifa Pathmossingel CM Enschede Wijkwerk, Samen werken aan een leefbare wijk Het is belangrijk dat wijkbewoners initiatieven kunnen ontplooien om samen te bouwen aan de toekomst van de wijk. Zij worden daarbij ondersteund door de beroepskrachten en vrijwilligers van Alifa. Aan de Franklinstraat staat Buurthuis Galvani. Een buurthuis met een rijke traditie en de ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Kinderen kunnen er deelnemen aan activiteiten. Velve-Lindenhof heeft een eigen kinderwijk- -17-

18 Bij Amigo kinderdagverblijf bieden wij kleinschalige dagopvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar oud. Door de kleinschaligheid is er veel ruimte voor huiselijkheid en geborgenheid. Omdat er korte lijnen naar de ouders zijn, is er in overleg veel mogelijk. Wij zijn trots op onze knusse sfeer! De pedagogisch medewerkers zijn professionals met hart voor hun vak en een ruime praktijkervaring in het begeleiden en verzorgen van baby s, dreumesen en peuters. Amigo kinderdagverblijf is een veilige omgeving waar elk kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo de wereld kan verkennen. Uw kind staat centraal en huiselijkheid staat bij ons voorop!! De inrichting is vrolijk en vriendelijk en nodigt uit tot spelen en ontdekken, ook is er een ruime tuin, waar de kinderen naar hartelust kunnen spelen. Met afwisselend spelmateriaal en verschillende activiteiten stimuleren de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van uw kind. Ook hebben wij contacten met verschillende instanties, die waar nodig ondersteuning kunnen bieden bij vragen en/of problemen. U bent van harte welkom om onze locatie te komen bekijken! Wanneer u meer informatie over ons kinderdagverblijf of de nieuwe groep wilt, neem dan gerust contact met ons op door middel van onderstaande gegevens. Eten, slapen, spelen, ontdekken April 2009 zijn wij gestart met een nieuw kinderdagverblijf in Enschede. Onlangs hebben wij de mogelijkheid gekregen om een tweede groep te gaan starten, naast onze huidige groep. Wij zijn blij te kunnen melden dat vanaf september 2010 deze nieuwe groep van start gaat. Omdat wij onze kleinschaligheid erg belangrijk vinden en willen behouden, zal deze groep een eigen ingang, groepsruimte, toiletruimte en slaapruimte krijgen. Amigo kinderdagverblijf Leijdsweg VM Enschede Contactpersonen: Anita Wilens en Maureen Westendorp -18-

19 Kinderdagverblijf Kidsstop biedt kleinschalige en flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. We beschikken over een team enthousiaste en zeer ervaren medewerkers die in ons knusse gebouw een uitdagende maar bovenal stabiele en veilige omgeving bieden voor uw kind. We bieden flexibele dagopvang van 7:30 tot 18:00 uur in kleine verticale groepen van 16 kinderen. Naast spelen en verzorging op maat, is er specifieke aandacht voor taal en bewegen. Wilt U eens komen kijken of hebt u behoefte aan meer informatie, kom gerust binnen en maak een afspraak. Wij staan u graag te woord. Het Kidsstop-team Kinderdagverblijf Kidsstop Lage Bothofstraat AS Enschede Contactpersoon: mevrouw Anita Oosterholt -19-

20 Voor iedereen in Enschede is onze thuiszorg dichtbij! Livio biedt diverse vormen van thuiszorg: - Wijkverpleegkundige hulp - Persoonlijke verzorging - Medisch Technische Verpleging - Ergotherapie thuis - Nachtzorg - Acute zorg - Psychiatrische Intensieve Thuiszorg - Diverse andere thuiszorg-vormen Of kom wonen in één van onze woon- en zorgcentra of het verpleeghuis in Enschede. Iedereen uit de buurt is altijd welkom om mee te doen met de activiteiten in de Livio woon- en zorgcentra! Wilt u meer weten? Kijk op of bel (lokaal tarief). Livio Boulevard 1945 nr AL Enschede (lokaal tarief) -20-

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal. Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl

SCHOOLGIDS. Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal. Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl SCHOOLGIDS Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal 2014 2015 Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl 1 Inhoud Schoolgids... 3 Schoolgids van basisschool de Esch... 4 Inleiding...

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. 7RB www.ba. Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo

SCHOOLGIDS 2013-2014. 7RB www.ba. Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo 7RB www.ba SCHOOLGIDS Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo 2013-2014 Tel. 0541-291912 Fax. 0541-294116 E-mail dir.baoken@konot.nl www.boaken.nlww.baoken.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering van leerlingen... 15 Schoolverpleegkundige... 15 Sponsoring... 15 Stagiaires... 15 Tijdschriften en leesboeken...

Schorsing en verwijdering van leerlingen... 15 Schoolverpleegkundige... 15 Sponsoring... 15 Stagiaires... 15 Tijdschriften en leesboeken... versie ht18082014 2 Inhoudsopgave Contact en schoolgegevens... 5 1. Kennismaken met Jan Ligthart Huibeven en aanmelding nieuwe leerlingen... 5 Het belang van de juiste schoolkeuze.... 5 Internationaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl Schoolgids 2015/2016 Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl VOORWOORD Dit is de schoolgids van Basisschool Bösdael in Reuver. Met peuterspeelzaal Pinkeltje en kindercentrum

Nadere informatie

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015 word een ster op onze school 0 Deze schoolgids is bedoeld voor: ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool De Ruimte, voor mogelijk nieuwe kinderen, sollicitanten, studenten, andere instellingen

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie