Bursalen E EN INITIATIEF VAN DE K ONING B OUDEWIJNSTICHTING IN SAMENWERKING MET DE F ORTIS B ANK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bursalen E EN INITIATIEF VAN DE K ONING B OUDEWIJNSTICHTING IN SAMENWERKING MET DE F ORTIS B ANK"

Transcriptie

1 Bursalen 2001 F O N D S J O N G E O N D E R N E M E R S E EN INITIATIEF VAN DE K ONING B OUDEWIJNSTICHTING IN SAMENWERKING MET DE F ORTIS B ANK

2 Inhoud F O N D S J O N G E O N D E R N E M E R S E EN BEURS ONDER DE VORM VAN CONSULTANCY EN EEN LABEL... 3 H ET F ONDS L IONEL VAN D EN B OSSCHE 4 F ORTIS B ANK 4 B URSALEN B URSALEN J URY EN B ESTUURSCOMITÉ 34 1 F O N D S J O N G E O N D E R N E M E R S

3 F O N D S J O N G E O N D E R N E M E R S De leeftijd van de kandidaat is niet belangrijk; het woord jong refereert naar een startende ondernemer. SELECTIE 2000: 22 UITVERKORENEN een onder de vorm van beurs consultancy en een label... Het Fonds Jonge Ondernemers werd in 1988 opgericht door de Koning Boudewijnstichting en de Generale Bank. Het Fonds vertrekt in zijn opzet van het idee dat een goede begeleiding essentieel is voor een goede start. De ervaring leert immers dat wanneer starters van in het begin worden begeleid, hun jonge onderneming tien keer méér kans heeft om een succes te worden. Ondernemers beschikken meestal over een zeer doorgedreven technische kennis in hun sector, maar het ontbreekt hun vaak aan een degelijk inzicht in de randgebieden, die nochtans van vitaal belang zijn. Daarom biedt het Fonds consultdiensten aan op diverse gebieden zoals marktstudies over een bepaald land, het opstellen van een financieel plan, boekhouding, juridische kennis, hulp om een certifiëring te verkrijgen en dergelijke meer. Naast de consultancy zelf, is ook de titel Bursaal van het Fonds Jonge Ondernemers een troef: het is een vorm van erkenning, een extra motivatie, een kwaliteitslabel dat indruk maakt wanneer men met klanten onderhandelt, partners zoekt, personeel aanwerft... Ten slotte wil het Fonds ook het isolement doorbreken waarin jonge ondernemers kunnen belanden en hun de kans geven om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Een starter moet over heel wat troeven beschikken om de concurrentie aan te kunnen en hij moet een niche vinden waarin hij zijn activiteiten kan ontplooien. Hoewel de jury ten volle beseft hoe moeilijk dat is, is ze bijzonder veeleisend. Men wilde alleen de echt beloftevolle ondernemingen selecteren, dit wil zeggen deze met het grootste potentieel. De jury, samengesteld uit 12 personen, heeft zich een mening gevormd op grond van criteria zoals de visie en het entrepreneurship van de kandidaat, de originaliteit van het product of de aanpak, de marktkennis en de organisatie. De selectie gebeurt in twee fasen: de eerste selectie gebeurt op basis van de geschreven dossiers en de uiteindelijke keuze gebeurt tijdens een interview voor de jury. De kwaliteit van de geselecteerde ondernemers is vanzelfsprekend. 136 INGEDIENDE DOSSIERS... Het aantal ingediende dossiers toont aan dat het in België niet aan ideeën ontbreekt. De jury heeft uiteindelijk 16 kandidaten uitgekozen die in deze brochure worden voorgesteld. Het gaat hem over 11 reeds bestaande bedrijven en 5 projecten tot oprichting van een bedrijf op korte termijn. Zo werden in totaal reeds 329 ondernemers gesteund sinds de oprichting van het Fonds. Het Fonds houdt er in het bijzonder aan om de leden van de jury te bedanken voor hun enorme bijdrage alsook de leden van het Bestuurscomité die toch een deel van hun tijd aan het Fonds spenderen. De Koning Boudewijnstichting dankt eveneens de Fortis Bank voor haar steun.

4 het Fonds Lionel Van Den Bossche steunt het Fonds Jonge Ondernemers F O R T I S B A N K S T E U N T J O N G E O N D E R N E M E R S De Koning Boudewijnstichting stelt haar ervaring ten dienste van personen, verenigingen, organisaties en bedrijven die binnen haar structuur een fonds willen oprichten. Sinds 1988 kunnen particulieren binnen de Stichting een nominatief fonds opstarten door middel van een gift, een notariële akte of een legaat. Schenkers kunnen een aantal voorwaarden en opdrachten stipuleren, zolang ze aansluiten bij de doelstellingen van de Stichting. De Koning Boudewijnstichting verzorgt het beheer van deze nominatieve fondsen. Het nominatief Fonds Lionel Van den Bossche, opgericht in 1994, kent jaarlijks een beurs toe aan een laureaat van het Fonds Jonge Ondernemers van de Koning Boudewijnstichting. De beurs wordt toegekend aan een ondernemer die een economische activiteit ontwikkelt in het kader van een nieuw bedrijf, dat beoogt direct actief te zijn op de markt. In 1995 werd een eerste beurs toegekend, waarmee de ondernemer in kwestie professioneel advies kan bekostigen. Ook in 2001 zal een jonge ondernemer een beurs ontvangen. In het kader van het Fonds Lionel Van den Bosche en het Fonds Jonge Ondernemers heeft de Koning Boudewijnstichting de Vlerick Leuven Gent Management School opgedragen een studie te voeren bij de bursalen die sinds de oprichting van het Fonds Jonge Ondernemers (periode ) door dat fonds werden geselecteerd. Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de factoren die de ondernemers zelf als een belangrijke hindernis ervaren bij het opstarten van hun onderneming. Het resultaat van deze studie zijn ter beschikking op de website van de Stichting: Al bij haar oprichting, in 1988, stelde het Fonds Jonge Ondernemers zich tot doel, beginnende ondernemers te steunen en aan te moedigen bij de realisatie van hun droom, namelijk het oprichten of ontplooien van een onderneming. Door die jaar na jaar geboden bijstand werd het Fonds een referentie in de wereld van de starters. Fortis Bank steunt het Fonds Jonge Ondernemers sedert zijn ontstaan. Alles begint met een idee. Al heel gauw of na langdurig opzoekings- en studiewerk voelt de jonge ondernemer wat hij wil realiseren, heeft hij een duidelijk beeld van het doel dat hij nastreeft. Maar hij vraagt zich ook af hoe hij zijn activiteit moet gaan opstarten. Want er zijn inderdaad tal van administratieve, economische en financiele voorwaarden en vereisten. Bovendien moet een begonnen bedrijvigheid gezond en met doorzicht beheerd worden. Daarvoor zijn diverse vaardigheden vereist, bijvoorbeeld op het gebied van boekhouding, marketing, financiering en personeelsbeheer. De jonge ondernemer heeft bijstand en advies heel zeker nodig. En dat heeft het Fonds Jonge Ondernemers goed begrepen: de prijzen die het uitreikt, zijn immers consultingbeurzen waarmee de laureaten een beroep kunnen doen op de goede raad en de knowhow van deskundigen inzake bedrijfsbeheer en -ontwikkeling. Gelet op het belang dat het opstarten van nieuwe activiteiten voor de economie van een land inhoudt, zet Fortis Bank haar samenwerking met de Koning Boudewijnstichting in het kader van het Fonds Jonge Ondernemers voort. Het Fonds werd opgericht door Ridder Lionel Van den Bossche ( ), die in eerste instantie jongeren wenste aan te moedigen op weg naar het ondernemerschap. Ridder Van den Bossche had zelf een rijkgevulde beroepsloopbaan als ondernemer. Zo stond hij in de jaren í80 als voorzitter van de Raad van beheer van Siemens België-Luxemburg aan het hoofd van een dynamische multinational. Daarnaast bekleedde hij diverse functies in vertegenwoordigende organen van het bedrijfsleven. Het Fonds wenst de inzet en bekommernis van Ridder Van den Bossche verder te zetten en te vertalen in daadwerkelijke steun aan een jonge beloftevolle ondernemer.

5 Bursalen 2001 F O N D S J O N G E O N D E R N E M E R S

6 J ACQUES A LLARD, PIERRE G ONTHIER EN A LAIN G UILLAUME Eolec PRODUCT: SECTOR: (VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING) kleine huiswindmolens energie Rue du Village 62a Thy-le-Bauduin Tel: EEN NIEUWE WIND Frédéric Salmon is een geniale autodidact. Deze bescheiden zeventiger verbleef een groot deel van zijn loopbaan in Afrika. Sinds de eerste energiecrisis van 1973 heeft hij onophoudelijk ervaring opgedaan om een model van een huiswindmolen met hoog rendement te ontwikkelen, die in staat is om het merendeel van de huishoudelijke energienoden op zich te nemen. Daarnaast is Frédéric Salmon ook een boeiende en onbevooroordeelde persoonlijkheid. Zijn grootste wens is dat zijn onderzoek door anderen geëxploiteerd kan worden om deze hernieuwbare energiebron te ontwikkelen en jobs te creëren. Drie partners - een architect, een monteur en een ingenieur- besloten hun krachten te bundelen en een industriële toepassing te geven aan dit vernieuwende concept. Voor Jacques Allard, één van de leden van dit trio, moeten er andere accenten worden gelegd op het vlak van hernieuwbare energie: Er is enorm veel geïnvesteerd in zonne-energie, maar vandaag blijkt dat het niet zal voldoen om de beslissingen van Kyoto te respecteren. Vooral in onze landen werden de grote industriële windmolens bevoorrecht, die bestemd zijn om distributienetwerken te bevoorraden. Maar één levend wezen op drie in de wereld is niet aangesloten op een elektrisch netwerk. En zelfs onder onze breedtegraad, kan de nood aan huisenergie tot 90% gedekt worden door een niet-gestabiliseerde elektrische stroom. De huiswindmolen van Frédéric Salmon moet dus in de eerste plaats een grotere autonomie tot stand brengen. Daarvoor is een eenvoudige machine nodig, die niet te gesofisticeerd is en weinig onderhoud vereist. Deze technische vereenvoudiging zorgt voor een spectaculaire productiewinst, verklaart Jacques Allard: Minder onderdelen, minder wrijving, minder onderhoud, dat vertaalt zich in een hoger rendement (65% in plaats van 40% in het algemeen) en een lagere productiekost. Dat betekent dat zelfs bij ons deze windmolen rendabel kan worden gemaakt in een tiental jaren door meer dan 60% van de behoeften te dekken van een huishouden met 4 personen. De belangrijkste toepassingen doen zich natuurlijk voor in landen zonder netwerk (alleen al in Mongolië worden jaarlijks meer dan kleine windgeneratoren geïnstalleerd) alsook in afgelegen zones van landen als Canada en Australië. Naast huishoudelijk gebruik, verzekert de driefasige stroom, die wordt geleverd door de windmolen ook de stuwkracht voor het oppompen, het bevloeien, het koelen, enz. Productie op wereldschaal Dit model van windmolen als generator, dat eenvoudig van ontwerp is, vereist evenwel een aanzienlijke knowhow. De wind is grillig en dus moeilijk te beheersen, blijft Frédéric Salmon graag herhalen. Daarom wil EOLEC zich voorzien van alle nodige garanties, beveiligingen en bevoegdheden. We worden al van overal gevraagd, maar we willen eerst het prototype normaliseren en vooral de verschillende vernieuwingen beschermen, vervolgt Jacques Allard. Een tweede testcampagne van zes maanden, tijdens de winter van 2001/2002, zal ons toelaten om enkele details af te werken. Daarna zullen we de resultaten en cijfers uitbrengen om vergunningen aan te vragen buiten de EU en om de kosten zoveel mogelijk aan te passen aan de middelen van de vragende landen. EOLEC zal de fabricatieonderdelen leveren aan de gelicentieerden, zal de productie voor Europa centraliseren en zal dienst doen als studiebureau (controle op de productie, studies over nieuwe ontwikkelingen of bijzondere toepassingen...). Maar dit plan vereist bevoegdheden inzake beheer, die we niet bezitten, want eigenlijk zijn we technici. De consultancy beurs van het Fonds Jonge Ondernemers zou ons dus ten goede komen om ons te vormen in dit domein en, met de hulp van specialisten, een model te maken van onze bedrijfsstructuur op wereldschaal.

7 D AVID A LTAN EN D EREK DE V ILLENFAGNE Span Tech PRODUCT: SECTOR: vervaardiging en distributie van gespannen zeilsconstructies bouw, organisatie van evenementen (AFDELING VAN CRESCENTIAL NV) Diamantlaan Brussel Tel: Fax: MEESTERZEILEN Een duurzame constructie bouwen met zeilen? Tien of twintig jaar geleden zou het idee absurd geklonken hebben. Maar de moderne technieken die steunen op studies van stabiliteit en weerstand die worden uitgevoerd door gespecialiseerde software, zorgden voor een aanzienlijke vooruitgang in dit domein. Een constructie met een gespannen zeil kan dus voortaan worden gezien als een gewoon gebouw. Architecten interesseren zich meer en meer voor dit materiaal, dat vrij kan worden bewerkt om zowat om het even welke vorm te creëren. Licht, aanpasbaar, bestendig, helder, makkelijk te plaatsen, de bedekkingen in gespannen zeil hebben tal van voordelen, bevestigt Derek de Villenfagne, gedelegeerd bestuurder van Span Tech. Als je een tijdelijk paviljoen wenst op te stellen om een evenement, een promotie of een ceremonie te organiseren, zijn vooral de snelheid van montage en de gebruiksvriendelijkheid van onze onderdelen interessant. Daarbij komt nog dat het zeil ook als scherm kan worden gebruikt voor lichtanimatie en projecties. Maar dankzij zijn weerstand kan dit textielmateriaal, dat versterkt wordt door voorgespannen kabels, natuurlijk ook gebruikt worden voor (semi-)permanente constructies. Zo heeft een Londense dealer van een automerk zijn volledige showroom geïnstalleerd in één van onze paviljoens tijdens de vernieuwingswerken van zijn bedrijf. In Brussel hebben we gewerkt aan een bekledingsproject van de werf van het Zuidstation, ter gelegenheid van het EU-voorzittersschap van België, en we werken mee aan een aanbesteding om het Erasmus metrostation met zeilen te bedekken. En bij de inkom van een Egyptisch hotel hebben we een constructie geplaatst met een geplande levensduur van 10 jaar, vervolgt Derek de Villenfagne. U ziet het, de toepassingen zijn oneindig. Het is overigens niet uitgesloten dat ook het leger geïnteresseerd is systemen met gespannen zeil in het kader van humanitaire missies of militaire interventies, ter vervanging van de klassieke tenten of opblaasbare constructies. Troef of verplichting? Op dit moment neemt Span Tech bijna alle aspecten inzake de fabricatie en distributie van de producten voor zijn rekening, van het ontwerpen van de modellen tot de productie en commercialisering ervan. Naast de landen van de Europese Unie, situeren de belangrijkste markten zich in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, regio s die cultureel gezien erg gehecht zijn aan het gebruik van tenten. De beurs van het Fonds Jonge Ondernemers moet het bedrijf helpen om zijn commerciële strategie te verfijnen. We zouden ons beter willen positioneren op de Duitse markt, waar we een beetje te laat komen. Een andere cruciale strategische vraag gaat over de opportuniteit van een ISO 9002-certificaat. Het zou enerzijds natuurlijk een grote troef zijn om grote contracten af te sluiten voor standaardmodellen, maar anderzijds vrees ik er een beetje voor dat het ISO-certificaat te dwingend zal blijken bij grootscheepse projecten, waar we juist over een groot aanpassingsvermogen moeten beschikken. Met de hulp van de consulent zouden we daar ook een klaardere kijk op moeten krijgen.

8 H UBERT B ERGHS Medista bvba PRODUCT: SECTOR: medische stalen farmaceutica Fazantenstraat Opglabbeek Tel: Fax: Oog op de toekomst OPGERUIMD STAAT NETJES Een pienter zakenman begint te denken waar anderen ophouden. Toen Hubert Berghs deze wijsheid tijdens een managementcursus te horen kreeg, viel de puzzel in elkaar. Als medisch afgevaardigde ergerde hij zich al een tijdje aan de nonchalante manier waarop wordt omgesprongen met dure medische stalen. Artsen worden overstelpt met producten. Als een staal niet voor de vervaldatum bij een patiënt geraakt, belandt het op de vuilnisbelt. Hubert Berghs berekende dat op die manier zowat de helft van alle stalen ongebruikt verloren gaat. En dat is jammer. Niet alleen omdat de stalen voor de firma s een enorme kost betekenen, maar ook - en vooral - voor het milieu. Met de bovenstaande wijsheid in gedachten, begon Hubert Berghs te zoeken naar een oplossing. Zijn Medista-systeem is even eenvoudig als geniaal. Hij stelde een presenteerdoos samen, waarin medische monsters van verschillende firma s volgens soort worden geklasseerd. Om de drie maanden wordt de doos gecontroleerd. Een staal dat arts A niet gebruikt, gaat naar arts B, die dat wel doet. Arts A krijgt een nieuw staal met een langere houdbaarheidsdatum. Een firma kan een staal dus twee keer uitdelen en spaart daardoor kosten uit. Maar niet alleen de industrie wint bij Medista. Ook artsen zijn enthousiast. Het systeem is overzichtelijk en de arts hoeft geen tijd meer te besteden aan het opruimen van kasten. De grootste winnaar echter is het milieu, want Medista zorgt ervoor dat veel minder stalen op de vuilnisbelt belanden. Niet dat ik zo n groene jongen ben, zegt Hubert Berghs. Maar in de twintig jaar dat ik vertegenwoordiger ben geweest, begon het toch te knagen. Ik verdiende goed mijn brood, maar ten koste van wat? Ik kon het niet meer aanzien dat zoveel middelen verloren gaan. De wereld behoort niet aan de huidige generaties. Na ons komen er nog. En dan is er nog het veiligheidsaspect. Met het oude systeem is het onmogelijk te zeggen bij welke arts of patiënt een specifiek staal uiteindelijk is beland. Met Medista is een staal gemakkelijk te traceren. Dat heeft ook de overheid begrepen, die een sluitend registratiesysteem voor medische stalen binnenkort verplicht wil maken. Het Medista-systeem begint zijn vruchten af te werpen. Tweeduizend artsen doen al mee. En Berghs telt ook enkele van de grootste farmaceutische bedrijven tot zijn klanten. Wat hij met de beurs zal doen, weet hij nog niet precies. Een bijkomende opleiding in de sfeer van fiscaliteit of boekhouden behoort tot de mogelijkheden, net zoals marktonderzoek bij andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld tandartsen.

9 G ILLES B INDELS EN C ÉDRIC VAN K AN ThePush nv PRODUCT: SECTOR: direct marketing service via marketing Vandendriesschestraat 22 Bus Brussel Tel: Fax: DE P VAN... Permission based marketing, wat is dat? Deze benaming staat eigenlijk voor een vorm van direct marketing, waarbij de elektronische post het medium is en die bestemd is voor een bewuste doelgroep. Het is dus niet de bedoeling om de internauten te bestoken met berichten die ze niet wensen te ontvangen, wat meestal het omgekeerde effect teweegbrengt voor de adverteerder. De missie van ThePush, een bedrijf dat in mei 2000 werd opgericht door Cédric van Kan en Gilles Bindels, is alle mogelijkheden van dit concept te exploiteren en zo marktleider te worden in België. Het hart van ThePush is een databank, JustForYou genoemd, die nu al ongeveer adressen bezit. Het gaat om zogenaamde gekwalificeerde adressen, verduidelijkt Gilles Bindels. Dat wil zeggen dat de bestemmeling uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven om in dit klantenbestand te staan- hij mag het overigens elk moment verlaten- en een vragenlijst heeft ingevuld om zijn interesses voor onderwerpen aan te geven waar hij informatie over wenst te ontvangen. De vijf P s die dit concept samenvatten, zijn: Pertinentie, Personalisatie en Plaats, maar ook Permissie en Peace, of anders gezegd het recht om niet met reclame overstelpt te worden. De berichten zijn niet alleen doelgericht, ze blijven ook gering: elk lid van het bestand ontvangt er maximaal acht per maand. Een andere sleutel tot succes bij deze formule is dat de berichten niet enkel van commerciële aard zijn. Gilles Bindels: We mengen reclameberichten met informatie of gratis aanbiedingen. Een bioscoopliefhebber zal bijvoorbeeld op de hoogte worden gebracht van de release van een of andere film, maar zal ook uitgenodigd worden om gratis een avant-première bij te wonen, om mee te doen aan een filmwedstrijd, of zal een exclusief bericht ontvangen. We willen als het ware een virtuele gemeenschap oprichten rond verschillende thema s. Een ideaal kanaal De opbrengsten van het bedrijf komen uit het verhuren van adressen aan adverteerders die geïnteresseerd zijn in deze nieuwe vorm van communicatie. Maar het concept kan ook beantwoorden aan de vraag van grote bedrijven die willen gebruiken om aan klantenbinding te doen. In dat geval installeert ThePush een programma dat gekwalificeerde adressen verzamelt op de internetsite van het bedrijf - dat doen we al voor klanten als Canal +, Fnac of Audi - en daarna houdt het zich bezig met de elektronische communicatie met de ingeschreven internetgebruikers. Die kunnen dan aanbiedingen, kortingen, uitnodigingen, geschenken en informatie ontvangen over hun favoriete producten of diensten. is het ideale kanaal voor direct marketing. Het is snel, interactief, goedkoop, makkelijk personaliseerbaar en het zorgt voor een heel nauwkeurige segmentatie en vrijwel onmiddellijke reporting. Het is een unieke kans voor een bedrijf om zijn klanten beter te leren kennen en zich dus beter aan hen te binden, voegt Gilles Bindels er nog aan toe. De oprichters van ThePush willen zich in de eerste plaats richten op de nationale markt, zowel Franstalig als Nederlandstalig, alvorens zich uit te breiden naar het buitenland. Ze hebben een duidelijk omlijnde doelstelling: marktleider in België worden in hun sector. De consultancy beurs van het Fonds Jonge Ondernemers zal hen helpen een dynamische marktstrategie uit te werken om zich vlug te laten kennen bij potentiële klanten. Want in een nieuw domein dat in volle groei is, is het dikwijls de snelste die het haalt...

10 S ERVAAS Omikron nv PRODUCT: SECTOR: B LOCKEEL biologisch afbreekbare zuiveringsproducten milieubiotechnologie Lieven Bauwensstraat Brugge Tel: Fax: DE WERELD KLEURT GROEN Het ethische ondernemerschap raakt stilaan uit het verdomhoekje. Ondernemers die hun waren aan de man trachten te brengen met hogere belangen dan winstbejag in het achterhoofd, vormen niet langer een curiosum. Omgekeerd is men in biokringen niet meer afkerig van winst. De bio-ondernemer mag zich outen, vindt Servaas Blockeel. Dat doet de 30-jarige landbouwingenieur met zijn biotechnologiebedrijfje. Aanvankelijk verdeelde hij de producten van de Franse onderneming Bionergies, gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met milieubiotechnologie. Maar de omvang van de onderneming en ontevredenheid over de manier van werken leidden hem naar een kleinschaliger initiatief, zijn eigen firma Omikron. Ik voelde de drang om op eigen benen te staan, licht Servaas Blockeel toe. En liefst in de sector die me erg na aan het hart ligt: de biologie. Ik ben altijd gefascineerd geweest door de volmaaktheid van de natuur, de perfecte geslotenheid van biologische cyclussen. Specialiseren Met Omikron concentreert Servaas Blockeel zich op waterzuivering. Het productengamma van mijn Franse partner was te groot, legt de ondernemer uit. Specialiseren in één materie leek me een betere optie. Omikron verdeelt producten die vuil op een efficiënte manier afbreken, zonder dat er chemicaliën of schadelijke materies aan te pas komen. De producten zijn het resultaat van microbiologisch onderzoek. Ze ontlenen hun reinigende eigenschappen aan de aanwezigheid van enzymen, bacteriën en biosurfactants (natuurlijke detergenten). Het zijn 100 procent natuurlijke producten die eenvoudig te gebruiken zijn, en die vooral volledig biologisch afbreekbaar zijn. De bacteriën zorgen ervoor dat van de vervuilende materialen alleen natuurlijke stoffen als water, CO2 en mineralen resten. Een mogelijke toepassing is het reinigen van water voor een tuinvijver. Dat bevat als gevolg van overbemesting bijna altijd te hoge concentraties stikstof en fosfaten. Omikron levert producten die het natuurlijke evenwicht herstellen. Ook uitbaters van jachthavens gebruiken de producten om hardnekkige olievlekken op het wateroppervlak te lijf te gaan. Servaas Blockeel stelt verheugd vast dat ook overheden de boodschap begrepen hebben en bij het beheer van vijvers en waterpartijen steeds vaker kiezen voor het groene alternatief. Zij zijn belangrijk wegens hun voorbeeldfunctie, vindt Servaas Blockeel. De ondernemer kijkt de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet. Bio is geen modefenomeen, klinkt het. Ik denk dat ik van Omikron een welvarende, solide onderneming kan maken. De beurs zal me daarbij helpen. Concreet kan Servaas Blockeel advies gebruiken bij het opstellen van een marketingplan en het uitbouwen van een contactennetwerk.

11 A BDELBASSET B OUNOIDER PRODUCT: SECTOR: fitnesszaal in het water aerobic en kinesitherapie Drève du Petit Père Michel Braine l Alleud Tel: Gsm: Website: EUREKA! Als licenciaat lichamelijke opvoeding wil Bounoider Abdelbasset in de eerste plaats plezier, gezondheid en welzijn combineren. Zijn activiteiten binnen de Circuskunstschool en de vzw Acrodacro (een eigen opgericht opleidingscentrum voor jonge acrobaten) waren hiervan het resultaat. Tegelijk was hij aan het broeden op een nieuw idee, een origineel concept op het vlak van revalidatie en sportbeoefening. Op een dag riep hij net als Archimedes Eureka!. En hij paste ook zijn principe toe volgens hetwelk de mens lichter is dan water. Aqualife was geboren. Dankzij Bounoider Abdelbasset zal dit neologisme misschien straks zijn intrede doen in onze taal. Het principe van aqualife is eenvoudig: spieroefeningen, fitness en aerobic, maar dan in het water. Waarom? Omdat we lichter zijn in het water, zodat we veel meer gewicht kunnen opheffen en dus vlugger spieren kunnen ontwikkelen, zegt hij. Maar dat is niet het enige voordeel. Het gebruik van de druk en de weerstand van het water bevordert een zachte revalidatie, die goed van pas komt bij gewonde of oudere personen. De warmte van het water (28 tot 32 graden) heeft een ontspannend effect en het water geeft meestal een gevoel van ontspanning en welzijn. Om al die redenen kan aqualife een alternatief of een aanvulling zijn op de traditionele kinesitherapie en spiertraining. Nochtans bestaat er al apparatuur (fietsen, rolbanden...) die aangepast is aan het gebruik onder water, maar er zijn er weinig van in omloop. Eigenlijk was nog niemand op het idee gekomen, noch in België, noch elders in de wereld, om gespe- cialiseerde infrastuctuur te creëren in dit domein. Aangezien ze op de bodem moet worden geplaatst en vastgemaakt aan de rand, kan deze uitrusting niet geïnstalleerd worden in de meeste klassieke zwembaden. Bounoider Abdelbasset wil met zijn project dan ook een ondiep bassin bouwen dat enkel bestemd is om de apparaten erin te plaatsen: een echte ondergelopen fitnesszaal eigenlijk. De investeerders overtuigen Het project is op de goede weg, verduidelijkt hij: Ik heb al een kleine ploeg rondom mij, waaronder een consulent die ook mijn partner zal zijn, een dokter, een marketing verantwoordelijke gespecialiseerd in sportartikelen, twee architecten die het bouwconcept bestuderen... Nu gaat het erom kapitaal te verzamelen en een geschikte locatie te vinden voor de eerste zaal. Ik ga in andere landen, onder meer de Verenigde Staten, onderzoeken of er centra bestaan die soortgelijke activiteiten voorschotelen en er inspiratie opdoen. Ik heb ook twee buitenlandse firma s gecontacteerd die dit soort materiaal vervaardigen om de mogelijkheid te bekijken van een partnerschap. Met de beurs van het Fonds Jonge Ondernemers zal ik de prospectiekosten deels kunnen dekken. Ik wil ze ook gebruiken om een marktstudie uit te voeren en zo de haalbaarheid van het project te bevestigen. Maar de grootste moeilijkheid met een nieuw project als aqualife is volgens mij de investeerders overtuigen. Zodra we een eerste infrastructuur hebben opgericht, zal het makkelijker zijn om andere zalen te openen in België, maar ook in het buitenland.

12 A NDY B OVYN APR Aquacutting PRODUCT: SECTOR: waterjetsnijtechniek metaal en constructie Stalpaerdstraat Koekelare Tel: Fax: Website: DE KRACHT VAN WATER De beste dorstlesser, de garantie voor zuiverheid en de substantie die droge grond weer vruchtbaar maakt. De weldaden die water heeft voor de mens en zijn omgeving zijn talrijk. Andy Bovyn voegt er nog een weldaad aan toe. In zijn onderneming APR Aquacutting wordt water een werktuig, een simpel, secuur en snel alternatief voor bestaande industriële snijtechnieken. Het wordt een instrument waarmee ieder materiaal in de gewenste vorm kan worden gesneden, of het nu gaat om een stuk marmer, diepgevroren voedingswaren of een staalplaat van tien centimeter dik. Het principe is eenvoudig: een hydraulische pomp brengt het water onder heel hoge druk en na toevoeging van zand ontstaat een krachtige straal die moeiteloos elk materiaal doormidden klieft. Natuurelementen Een nauwkeurig, milieuvriendelijk en kwalitatief hoogstaand alternatief voor traditionele snijmethodes, zo noemt Bovyn de waterjettechniek. Nauwkeurig omdat zelfs de hardste materialen met uiterste precisie gesneden worden. Kwalitatief hoogstaand omdat, in tegenstelling tot traditionele snijmethodes, oneffenheden op het snijvlak uitgesloten zijn en er geen - mogelijk schadelijke - warmteontwikkeling aan te pas komt. Milieuvriendelijk ten slotte omdat natuurelementen als water, zand, lucht en elektriciteit de enige nodige grondstoffen zijn. Bovyn heeft de techniek in oorsprong niet zelf bedacht, maar wel verder uitgewerkt. Ik heb in verschillende bedrijven met waterjet gewerkt, zegt Bovyn. Daar werd ik steeds weer geconfronteerd met de tekortkomingen. Toen besloot ik zelf een machine te ontwerpen. Die drang naar optimaliseren, het broeden op verbeteringen, heeft me altijd in het bloed gezeten. Het resultaat is een machine die niet enkel beter presteert, maar ook qua veiligheid en gebruiksgemak zijn voorgangers ver vooruit is. Bovyn hoopt dat de bedrijfswereld brood ziet in zijn snijtechniek. In hoogtechnologische sectoren als lucht- en ruimtevaart, waar heel veel gewerkt wordt met hooggeleerde materialen met grote dikte, vindt waterjet steeds meer ingang. Om ook voor kleinere bedrijven aantrekkelijk te zijn, zorgt hij ervoor dat zijn waterjetmachine maximaal uitbreidbaar is en mee kan evolueren op het ritme van de klant. Dat is belangrijk voor KMO s, vindt Bovyn. Die hebben niet steeds de middelen om de nieuwste machines aan te kopen. Hij wil de beurs van het Fonds Jonge Ondernemers dan ook liefst op het technologische vlak besteden. Het is de bedoeling dat het sturingssysteem nog verder wordt uitgewerkt, zodat de machine nog beter kan inspelen op de wensen van individuele klanten.

13 J ACQUES DE L OVINFOSSE EN B RUNO DE T HEUX Certitank bvba PRODUCT: SECTOR: waterdichtheid van koolwaterstoftanks controleren en aanpassen aan de wettelijke normen centrale verwarming Livornostraat Brussel Tel: Fax: Website: EEN VAT VOL IDEEËN Sinds enkele jaren verplicht de milieuwetgeving de controle van de waterdichtheid van ondergrondse stookolietanks met een inhoud van meer dan liter. Het is de bedoeling de risico s op lekken en grondvervuiling door koolwaterstof te verkleinen. Aangezien het in het Waalse gewest alleen al gaat om ongeveer tanks, kun je spreken van een nichemarkt. Naast deze wettelijke verplichting kun je ook nog andere diensten aanbieden aan de klant. Het is dus interessant om daarin te investeren. Dat was ook de mening van Bruno de Theux en Jacques de Lovinfosse toen ze Certitank oprichtten, een bedrijf dat op termijn in Wallonië leider wil worden in zijn sector. De twee jonge ondernemers stemden hun promotie af op de distributeurs van stookolie. Bruno de Theux verduidelijkt: Door samen te werken met één enkele opkoper kunnen we in contact komen met tientallen particulieren, terwijl het veel moeilijker zou zijn om die particulieren individueel te benaderen. Bovendien kan de distributeur verantwoordelijk worden gesteld als er koolwaterstofvervuiling optreedt bij een niet-gecontroleerde tank. Velen onder hen, en vooral de kleine, zijn slecht geïnformeerd over de nieuwe wetgeving of beschouwen het als een bijkomende verplichting. Ze zijn alleen geïnteresseerd in het verkopen van stookolie. Daarom stellen ze het op prijs dat ze kunnen rekenen op een trouwe partner voor de aanpassing aan de wettelijke normen. Certitank doet al het nodige voor de verdelers om het beheer van hun klantenfiche te vereenvoudigen aan de hand van een gedetailleerde administratieve follow-up. De distributeurs ontvangen automatisch inspectierapporten en een termijnplanning voor de tanks die gecontroleerd moeten worden. Ook op technisch gebied onderscheidt het bedrijf zich van de concurrentie door twee testmethodes te combineren: de ultrasone techniek, die verplicht is door de wet, en de drukweerstand, waarmee kleinere lekken kunnen worden gedetecteerd. Bij de klant binnenstappen Maar Certitank biedt ook nog andere diensten aan: reiniging en ontgassing van de tanks, plaatsing van een anti-overstromingssonde, onderhoud, herstelling van de verwarmingsketel, loodgieterswerk... De controle van de waterdichtheid is vaak een manier om bij de klant binnen te stappen. Meestal vraagt hij ons daarna om terug te komen voor andere dingen, vervolgt Bruno de Theux. Onze bestelwagen is overigens uitgerust met het oog op een maximale polyvalentie. In feite willen we een geheel van verticale diensten ontwikkelen die bestemd zijn voor de verbruikers van stookolie. Toch moet er nog een psychologische barrière overwonnen worden: het onderhoud van verwarmingsinstallaties is voor vele mensen een dienst waarbij traditioneel een beroep wordt gedaan op plaatselijke verwarmingsmonteurs. Inderdaad, erkent Bruno de Theux. Zelfs als we werken met officieel erkende, plaatselijke technici, kan een klant die in Verviers of Doornik woont, worden afgeschrikt door het het feit dat hij zich moet wenden tot een Brusselse onderneming. Dat is één van de problemen die we zouden willen verhelpen dankzij het marketingplan, dat gefinancierd wordt door het Fonds Jonge Ondernemers. We kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheid bekijken om ons te voorzien van een nationaal oproepnummer 0800.

14 J EAN-MARIE Itac bvba PRODUCT: SECTOR: D ULLIER adviesdiensten voor engineering automatiseringssystemen en beeldsystemen voor productiebedrijven chemische nijverheid Chaussée de Soignies Bornival Tel & Fax: EEN GESLAAGDE OMSCHAKELING Jean-Marie Dullier had heel vroeg door dat zijn job bij Forges de Clabecq hem geen toekomstperspectieven meer bood en lanceerde zich enkele jaren geleden als zelfstandig adviesingenieur. Zijn bevoegdheden werden steeds groter, zodat hij uiteindelijk de firma Itac oprichtte die verschillende diensten aan industriële bedrijven aanbiedt, zoals automatisering en optimalisering van de productie. Zijn troeven: de bekwaamheid om technische, informatica- en beleidsbevoegdheden te combineren en een aangepaste oplossing te bieden aan elke klant. Er zijn drie grote pijlers in de activiteiten van Itac. Er zijn eerst de adviesdiensten voor de industriële informatica. Ik heb bijvoorbeeld een audit gemaakt voor luchthavenuitrusting van het vrachtbeleid. Mijn tussenkomst beperkt zich niet tot het geven van een technisch oordeel over de geschiktheid van het materiaal of de kwaliteit van de algoritmes. Ik moet ook bepalen of de systemen van informatiebeheer overeenkomen met de werkschema s ter plaatse. En daar zien we dikwijls verrassingen, want je merkt dat sommige problemen te wijten zijn aan een discrepantie tussen het geïnformatiseerde beheer van de informatiestromen en de manier waarop mensen met elkaar communiceren. De informatica staat ten dienste van de mens, ze moet dus niet noodzakelijk de goede principes wijzigen. Als gewezen verantwoordelijke van een ploeg van automatici, is Jean-Marie Dullier ook de geschikte persoon om de studie van automatiseringssystemen op zich te nemen: functionele analyse, studie van schema s en processen, programmatie, ingebruikstelling, opleiding... Het gaat meestal om prototype machines die slechts in één enkel exemplaar bestaan, verduidelijkt hij. Men vraagt ons bijvoorbeeld vaak om een oude machine te moderniseren. We analyseren dan de werking van de machine en geven een configuratie om haar aan te passen aan de huidige concepten. We kunnen ook samenwerken met de monteurs om een nieuwe machine te ontwikkelen. Ik denk dat ik kan meehelpen aan de integratie van de Europese normen met betrekking tot de veiligheid bij het ontwerpen van elektrische stroomcircuits, zowel in het kader van nieuwe uitrusting als in het kader van de wijziging van bestaande machines. De groei beheren Het derde grote domein van Itac ten slotte zijn de beeldsystemen. Vele klanten vragen zich af of de optische controlesystemen, waarvan men dikwijls de verdiensten aanhaalt, hen kunnen helpen om een productieprobleem op te lossen, zoals een betere controle van fabricatiefouten. Maar hoewel deze toepassingen heel productief kunnen zijn, kunnen ze toch niet alles doen, en ook niet tegen om het even welke prijs. Onze taak is dus het probleem te analyseren en de meest doetreffende technische oplossing te geven, vervolgt Jean-Marie Dullier. Naast de oprichter van het bedrijf zelf, heeft Itac momenteel nog twee medewerkers. Andere aanwervingen zouden moeten volgen, om onder andere een commerciële functie te vervullen. Het bedrijf beantwoordt momenteel enkel de vraag die komt van bedrijven van verschillende grootte en die zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel gevestigd zijn, zonder echt de markt te verkennen. De beurs van het Fonds Jonge Ondernemers moet het bedrijf gedeeltelijk helpen om de groei te beheren en zo te evolueren van een éénpersoonsbedrijf naar een KMO.

15 C ARINE E SPRIT-BAERT B Minus bvba PRODUCT: SECTOR: binnendeuren bouw - schrijnwerkerij Gladiatorenstraat Marke Tel: Fax: Website: MINDER IS MEER Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een spreekwoord dat dubbel en dik geldt voor Carine Esprit. Hoewel haar passie voor architectuur en vormgeving zich al op jonge leeftijd uitte, kwam de jonge West-Vlaamse in de horeca terecht. Iedereen dacht dat de studies van interieurarchitect voor mij te hoog gegrepen waren, vertelt ze. Toen Carine Esprit via allerlei omwegen vertegenwoordigster werd in een schrijnwerkerij, kreeg haar eerste passie weer vrij spel. Ze kwam in contact met architecten, interieurarchitecten en via hen met de stroming die haar het meeste boeit: het minimalisme, dat afrekent met overdadigheid en bombastische architectuur, dat de ruimte respecteert en als vertrekpunt neemt. Essentie Bij het bezoeken van projecten viel haar telkens op hoe storende deuromlijstingen afbreuk doen aan het concept van het minimalisme. Carine Esprit: Een loodgieter stopt zijn buizen in de muur. Een elektricien verbergt zijn kabels, louter om esthetische redenen. Dan is het toch onbegrijpelijk dat een timmerman plankjes in de deuropening timmert om scharnieren te bevestigen, en er vervolgens een omlijsting overheen plaatst. Met die vaststelling begon Esprits zoektocht naar een alternatief. Een minimalistisch deursysteem, waar geen scharnieren, handvaten of lijsten aan te pas komen. Een deur in het vlak van de muur, nauwelijks nog te onderscheiden van de muurwand waarin ze werd geplaatst. De deur herleid tot haar essentie, aldus Carine Esprit. Enkel het deurblad heeft een functie. Alleen dat behouden we. De oplossing is een aluminium hoekprofiel, dat onder het pleisterwerk in de deuropening wordt aangebracht. Het profiel zorgt ervoor dat het pleisterwerk perfect evenwijdig en loodrecht loopt, een voorwaarde voor het correct plaatsen van het deurpaneel. Het concept kan op heel wat bijval rekenen, en niet alleen bij architecten of overtuigde minimalisten. Blijkbaar zijn heel wat mensen op zoek naar vernieuwing op het vlak van binnendeuren, stelt Carine Esprit vast. Zo ontstond B Minus, het bedrijfje waarmee Carine Esprit haar idee commercialiseert. Om namakers af te schrikken werd een octrooiaanvraag ingediend, die inmiddels werd goedgekeurd. De beurs wil Carine Esprit gebruiken om haar concept een grotere bekendheid te bezorgen: publiciteit, het opstarten van een toonzaal, inspelen op interesse uit Nederland en Luxemburg. Er is nog veel te doen, klinkt het. Het advies van deskundigen is daarbij meer dan welkom.

16 P ETER F ORRET, MAARTEN W ILLEMS EN J ORIS W INTERS Hypertrust PRODUCT: SECTOR: internetbeveiliging communicatietechnologie Ambachtenlaan 21/ Heverlee Tel: Fax: Website: VEILIG OP HET NET Het internet plaatst het spel van vraag en aanbod in een ander perspectief. E- commerce is booming business. Wars van elke afstand of fysieke hinderpaal treden kopers en verkopers over de hele wereld met elkaar in contact. De enige rem op de groei is het vraagstuk van veiligheid en vertrouwen. Weten met wie je zaken doet en weten dat je na de verkoop zeker je centen ziet. Dergelijke knelpunten zijn gesneden koek voor HyperTrust NV. Het IT-bedrijf van Maarten Willems en zijn studiegenoten Peter Forret en Joris Winters legt zich toe op het beveiligen van internettransacties. Aanvankelijk vooral van commerciële aard, maar steeds vaker ook op andere niveaus. Wij leveren een attest af waaruit blijkt dat een zekere transactie, van welke aard ook, met een bepaalde inhoud op een specifiek moment werd ondernomen door bepaalde partijen, licht Maarten Willems toe. Zo is achteraf geen discussie mogelijk. Confidentialiteit, integriteit en onweerlegbaarheid zijn de sleutelwoorden. Anders uitgedrukt: HyperTrust verzekert dat de boodschap tussen de partijen vertrouwelijk en onaangetast blijft en onweerlegbaar op een bepaald moment heeft plaatsgevonden. HyperTrust is een soort onafhankelijke derde partij, de trusted third party, die de nodige ontvangstbewijzen aflevert. Vergelijk het met een aangetekend schrijven. Maar dan nog veel veiliger en eenvoudiger, vindt Willems. Gebruiksgemak De toepassingen zijn legio. De verkoop via internet in de eerste plaats, maar er is meer. We verzorgden al het on line stemmen op de aandeelhoudersvergadering van een beursgenoteerd bedrijf, zegt Willems. Maar ook e-justice biedt mogelijkheden. Dankzij het systeem van HyperTrust zou het voor advocaten mogelijk worden om via het internet conclusies neer te leggen bij de griffie. Volgens Willems zijn veel bedrijven en instanties vragende partij voor deze diensten. De technologie bestaat, maar is voor veel bedrijven te duur of te complex om zelf te investeren. Wij bieden de dienst aan tegen een vaste huurprijs, legt hij uit. De klant hoeft geen software aan te kopen of investeringen te doen. De diensten zijn beschikbaar via de internetbrowser. HyperTrust hamert er ook op dat de aangeboden veiligheid zich steeds afspeelt binnen een vast juridisch kader. Europese en nationale wetgeving over internet en e-commerce worden op de voet gevolgd. Om de geloofwaardigheid nog te vergroten laat het bedrijf zich vrijwel continu auditen, op technisch en juridisch vlak. Ons succes staat of valt met onze geloofwaardigheid, weet Willems. Het geld dat HyperTrust door het Fonds voor Jonge Ondernemers ter beschikking wordt gesteld, zal dan ook gaan naar auditing. Naast onze technologie is dat onze grootste bekommernis, besluit Willems.

17 P ETER G ROGNARD Septentrio nv PRODUCT: SECTOR: ontvangers voor satellietnavigatie telecommunicatie Willemsstraat Leuven Tel: Fax: Website: HET HOOFD IN DE WOLKEN De interesse van Peter Grognard bevond zich altijd al in hogere sferen. Met een passie voor lucht- en ruimtevaart lag het voor de hand dat hij toegepaste natuurkunde zou studeren. Studies die hem boeiende jobs opleverden, onder meer als afgevaardigde binnen het Europese ruimtevaartagentschap ESA en als wetenschapsattaché op de Belgische ambassade in de Verenigde Staten. Toen Peter Grognard in die laatste hoedanigheid op het Witte Huis ontvangen werd, maakte hij kennis met de voor hem nog onbekende wereld van de GPS of satellietnavigatie. Niemand minder dan toenmalig Amerikaans vice-president Al Gore gaf er een toelichting bij het Amerikaanse satellietbeleid. Ik had de microbe meteen te pakken, zegt Peter Grognard. Vooral de vaststelling dat in Europa, ondanks de hoge kwalificaties van de wetenschappers, nog maar weinig onderzoek gebeurde naar navigatie via satelliet zette Peter Grognard aan het denken. Een omstandig rapport over GPS wekte de aandacht van IMEC, het Interunivsersitair Micro-electronica Center van de Universiteit van Leuven, dat bezig was met de ontwikkeling van een chip voor satellietontvangers en daarvoor een commerciële toekomst zag. Peter Grognard stapte in een team van onderzoekers waaruit later zijn bedrijf Septentrio zou groeien. Ze namen de technologie van IMEC over en ontwikkelden een volledig afgewerkt product, een prototype van een satellietontvanger. Het toestel registreert satellietsignalen, aan de hand waarvan parameters als de exacte positie, snelheid en lokale tijd van een object of vehikel berekend worden. Zowel op industrieel als op wetenschappelijk vlak zijn vele toepassingen mogelijk. Zo kan de activiteit in de atmosfeer gemeten worden. Satellietontvangers maken het ook mogelijk om de exacte positie van een vliegtuig bepalen, alsook de attitude, de manier waarop het zich gedraagt in de lucht. Voorheen waren daar meer en vooral meer omslachtige toestellen voor nodig. Satellietontvangers maken, met andere woorden, de wereld wat eenvoudiger. Op termijn zijn er ook voordelen op maatschappelijk vlak. Zo kan satellietnavigatie een hulp zijn bij snelheidsbegrenzing van voertuigen, en onrechtsreeks dus bijdragen tot het verminderen van files en milieuoverlast. De identificatie van verontreinigers op zee is een ander voorbeeld van een sociaal relevante toepassing. Kwaliteitscontrole Het commercialiseren lukt aardig. Met zijn vooruitstrevende technologie bekleedt Septentrio een unieke positie op de Europese markt. Maar dat quasi-monopolie betekent allerminst dat de ontwerper het zich makkelijk maakt. Naar de buitenwereld wil Septentrio kwaliteit uitstralen. Een belangrijke stap daarvoor is het bekomen van een kwaliteitscertificaat. Vroeg of laat stellen klanten toch die vraag, meent Peter Grognard. We zijn nu jong en flexibel genoeg om onze werkwijze te optimaliseren. Het geld van het Fonds voor Jonge Ondernemers komt dan ook als geroepen.

18 B RUNO H UYGHEBAERT, OLIVIER M OSTADE EN A NTONIO C AMMARANO Itec Iteq (VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING) PRODUCT: diagnose van verstuivers, beleids-en analysesoftware, beeldanalyse en andere hulpdiensten bij de productie SECTOR: landbouwkunde en voedingsmiddelenindustrie EEN BOOG MET TWEE PIJLEN Rue des carrières 77 B-5190 Balâtre Tel: Aangezien in België de vraag al voldaan is, is de meetkit enkel bestemd voor export, bij voorkeur naar landen waar de controle voor verstuivers weldra verplicht wordt, zoals Frankrijk, Spanje en Polen. De typeklanten zijn zowel openbare instellingen als privé-organisaties of beroepsverenigingen. De meetapparatuur ontworpen door Bruno Huyghebaert en Olivier Mostade, twee ingenieurs van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Gembloux, heeft voor de verstuivers van fytosanitaire producten een functie die te vergelijken is met de technische controle voor auto s: de prestaties van het toestel nakijken en een nauwkeurige diagnose opstellen in functie van parameters die tegelijk economisch, technisch en milieukundig zijn. Dat is de eerste ontwikkelingspool van hun bedrijf, maar niet de enige, want het biedt ook diensten van beeldanalyse aan die de controle van het productieproces moeten verbeteren. De diagnosebank voor verstuivers, samengesteld uit mechanische en elektronische meetapparatuur en uit software voor gegevensanalyse, heeft de vorm van een volledig mobiele kit. Sinds 1995 werd hij met succes getest op toestellen in België, waar de verstuivers volgens de wet elke drie jaar moeten worden gecontroleerd, geeft Bruno Huyghebaert aan. In vergelijking met machines van de concurrentie die in twintig jaar niet meer geëvolueerd zijn en die slechts een globale diagnose geven, valt ons product op doordat het meteen gedetailleerde protocols en een efficiënt auditrapport ter plaatse kan leveren, waarin bijvoorbeeld wordt verduidelijkt welk onderdeel moet worden vervangen. Het heeft dus een belangrijk verkooppotentieel, dat we uiteraard niet volledig konden uitbuiten in het kader van onze activiteiten als wetenschappers. Dankzij de samenwerking met informaticus Tony Cammarano kan het productengamma aangevuld worden door een geïntegreerde computer die ook al de administratieve aspecten van het beleid voor zijn rekening neemt. De besluitvorming optimaliseren Parallel hiermee hebben de jonge laureaten zich ook gespecialiseerd in digitale beeldvorming, waardoor het bedrijf nog over een andere troef beschikt. Bruno Huyghebaert verduidelijkt: De analyse van numerieke foto s blijkt bijzonder nuttig wanneer tijdens het productieproces bepaalde parameters moet worden gekarakteriseerd (grootte, vorm, hoeveelheid of kleur, bijvoorbeeld) van verscheidene voorwerpen: deeltjes, vezels, granen, druppels... Een concreet voorbeeld is de productie van gist. De ontwikkeling ervan wordt kunstmatig gestopt wanneer de stof een duidelijk stadium van volwassenheid bereikt heeft. Deze beslissing wordt genomen door een technicus op basis van een visuele analyse (met de microscoop) en proefondervindelijke en/of kwalitatieve criteria. Daaruit kan volgen dat er toevalligheden optreden in de productie. We kunnen in dit stadium tussenkomen en de besluitvorming optimaliseren door ons te baseren op kwantitatieve en objectieve criteria van spitstechnologie waar de bedrijven geen toegang tot hadden. Hoe kunnen we de export van de meetapparatuur beheersen en de distributie naar het buitenland organiseren? Door een beroep te doen op officieel erkende distributeurs, op onafhankelijke agenten of op nationale bedienden? Wat is het precieze potentieel van de engineering in numerieke beeldvorming, wat zijn de doelgroepen en de voornaamste toepassingen? Dat zijn enkele vragen waarop de consultancy beurs een antwoord moet brengen. Voor het eerste product zal de verwachte hulp zich op juridisch vlak en op het vlak van de zoektocht naar partners situeren. Voor het tweede product zal het gaan om een marketingplan en een marktstudie. F O N D S J O N G E O N D E R N E M E R S

19 P ASCAL D E B RUYCKER Ascure nv PRODUCT: SECTOR: totaaloplossingen, consultancy en opleidingen voor IT-security informatica Bijenstraat Gent Tel: Fax: HACKERS EEN HAK GEZET Vooraleer de informatici van Ascure in het computersysteem van een klant binnenbreken, vragen ze daar eerst de toestemming voor. Het hacken is namelijk een onderdeel van hun procedure om de veiligheid van computersystemen te analyseren. Naast de probleemanalyse zorgt Ascure ook voor de nodige oplossingen en biedt het bedrijf een reeks gespecialiseerde opleidingen in IT-security aan. Computerkrakers en virusontwikkelaars zijn slimme jongens. Ascure wil ze een stap voor zijn. Met een team van tien topinformatici met uitgebreide ervaring in computerbeveiliging, gekoppeld aan een vlotte interventiestructuur moet dat lukken. Voor ons was het van essentieel belang om van bij de start te mikken op hoge kwaliteit en een zeer professionele aanpak, vertelt afgevaardigd beheerder Pascal De Bruycker, die Patrick Reyniers, stichter van Ascure, opvolgt. We werken immers in een snel evoluerende en hoogtechologische omgeving en onze klanten zijn grote, veeleisende bedrijven: banken, verzekeringsmaatschappijen, de medische sector... De informaticatechnologie is de achilleshiel van hun onderneming. Ze moeten kunnen rekenen op snelle, efficiënte en betrouwbare oplossingen als er zich veiligheidsproblemen voordoen. Wij proberen hen daarenboven aan te sporen tot een preventieve aanpak: als we op voorhand de zwakke schakels in een systeem opsporen, kunnen we het zo aanpassen en beveiligen dat hackers en virussen het niet kunnen beschadigen. Op de IT-security markt zijn er natuurlijk nog meer spelers aanwezig. Uniek aan Ascure is het feit dat we merkonafhankelijk zijn. We zijn niet aan één product gebonden, maar zoeken voor elk probleem de beste oplossing. Dat betekent dat we de nieuwe ontwikkelingen op de markt nauwgezet bestuderen. Binnenkort komen de beveiligingssystemem op basis van vingerafdrukken, irisanalyse of DNA-analyse op de markt. Onze specialisten volgen die evoluties op de voet. Ze leerden elkaar kennen in hun vroegere werkomgeving, waar ze ook al bezig waren met computerbeveiliging. Ze zijn dus gewoon om in team te werken en samen IT-problemen op te lossen. Bovendien maken ze deel uit van een wereldwijd netwerk van adviseurs en specialisten. Ascure onderscheidt zich ook door het aanbieden van een volledig dienstenpakket: van de bewustmaking voor veiligheidsproblemen over concrete probleemdetectie tot het aanbieden van oplossingen en de daaraan gekoppelde opleidingen. Een absolute hit en enig in Europa is onze cursus Hacking inside out. Dat is een voorlichtingscursus voor informatici die uitlegt hoe krakers te werk gaan. Op die manier worden ze op een heel concrete manier bewust gemaakt van de kwetsbaarheid van hun computersystemen, van de mogelijke gevolgen van een computerkraak en van de noodzaak om hun systemen doeltreffend te beveiligen. Dé referentie worden op het gebied van IT-security in België, zo vat Pascal De Bruycker de ambities van Ascure samen. Op het gebied van marketing en financiering kunnen we zeker nog bijkomend advies gebruiken. Dat zijn dan ook de onderwerpen waarover het met onze consulent van het Fonds Jonge Ondernemers uitgebreid willen hebben.

20 J EAN-LOUIS V AN M ARCKE EN D AVID S CHNALL Bobex.com nv PRODUCT: virtuele marktplaats voor bedrijven SECTOR: internetdiensten Rouppeplein Brussel Tel: Fax: Website: HET INTERNET ALS MARKTPLAATS Bedrijven blijven graag gefocust op hun kernactiviteit. Het ronselen van klanten en het opvolgen van offertes zijn nevenactiviteiten die er noodgedwongen bijkomen. Bobex.com, het internetbedrijfje van de jonge ondernemers David Schnall en Jean- Louis Van Marcke, stelt zich als missie om de administratieve rompslomp tot een minimum te herleiden en een situatie te creëren waar iedereen bij wint. Na verschillende jobs in de bedrijfswereld en de consultancy is het voor het ondernemersduo de vervulling van een droom. Al een hele tijd waren de twee op zoek naar het ultieme idee om een eigen onderneming op te starten. Met de vinger aan de pols van de evoluerende samenleving wachtten ze op de gouden kans, die ze uiteindelijk vonden met internet. Een virtuele marktplaats, zo zou je Bobex kunnen noemen. Een elektronisch handelsplatform, waar vragers en aanbieders van diensten en producten elkaar snel en makkelijk kunnen vinden. Praktijkervaring in de bedrijfswereld leerde de ondernemers dat bedrijven vaak op zoek zijn naar geschikte leveranciers van allerlei nietproductiegoederen: diensten en producten die niet rechtstreeks te maken hebben met hun kernactiviteit en waarvoor ze niet kunnen terugvallen op een vaste leverancier. De installatie van computerhardware, het ontwerp van een reclamefolder of de aanmaak van een website, om enkele voorbeelden te geven. Bobex.com groepeert aanbieders van dergelijke diensten en producten en maakt het potentiële kopers mogelijk om on line offertes uit te schrijven. Het systeem selecteert dan interessante aanbieders en brengt die met de kopers in contact. De koper betaalt niets voor de dienst. De aanbieders betalen een jaarabonnement. Iedereen wint bij het systeem. De koper, want hij spaart tijd en geld. En de aanbieder, want voor een bescheiden bedrag genereert hij snel nieuwe projecten. Blijven groeien Het is een nieuwe manier van zakendoen, waar bedrijven - zodra ze eraan gewend zijn - erg enthousiast over zijn. In snelheid en efficiëntie is het systeem onovertroffen. Bobex ziet het aantal leden dan ook snel groeien. Een kleine aanbieders en iets meer kandidaat-kopers zijn intussen ingeschreven. Behoorlijk, maar nog niet genoeg, vinden Jean-Louis Van Marcke en David Schnall. Het systeem staat of valt immers met een voldoende groot aantal kwalitatieve aanbieders van diensten en producten. Om het principe nog bekender te maken en nog meer aanbieders te overtuigen, zijn bijkomende marketinginspanningen noodzakelijk. De beurs van het Fonds Jonge Ondernemers zal op dat vlak worden aangewend en is voor de jonge ondernemers een welkom steuntje in de rug.

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC-Info Uw eigen zaak plannen en uitbouwen Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC Bank & Verzekering wil u met deze gids helpen om goed voorbereid aan uw eigen zaak te beginnen. Wie goed voorbereid is,

Nadere informatie

VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte

VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte Pijpleidingen wereldwijd Speel op veilig en duurzaam voor uw gebouwen Energieleverancier Eneco pioniert In beeld

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

InterConnect. GaN, van meerdere markten thuis. RoHS: de controles. 7de kaderprogramma: ook voor KMO s? Link naar de toekomst

InterConnect. GaN, van meerdere markten thuis. RoHS: de controles. 7de kaderprogramma: ook voor KMO s? Link naar de toekomst InterConnect Link naar de toekomst RoHS: de controles GaN, van meerdere markten thuis 7de kaderprogramma: ook voor KMO s? n 24 viermaandelijks juli 2007 Voorwoord Voor ik s morgens met het echte werk begin,

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

ahead De eid: kaart van 1001 toepassingen Special eid magazine voor beslissingen met impact SPECIMEN

ahead De eid: kaart van 1001 toepassingen Special eid magazine voor beslissingen met impact SPECIMEN ahead magazine voor beslissingen met impact Special eid SPECIMEN De eid: kaart van 1001 toepassingen Van de Velde legt essentiële cijfers bloot Hamburg-Mannheimer-polis klaar in drie dagen Wanneer heeft

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA MOBILITY 2014 MOBIELE TECHNOLOGIEËN VERANDEREN HOE WE WERKEN, COMMUNICEREN EN LEVEN. WAT BETEKENT DAT VOOR DE CFO, DE IT-MANAGER, DE HR-MANAGER,? IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

INGENIEURSMAGAZINE 02-2009 MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER

INGENIEURSMAGAZINE 02-2009 MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER 02-2009 INGENIEURSMAGAZINE VIK, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem jaargang 47, nummer 2, februari 2009 maandelijks tijdschrift, verschijnt niet in juli en augustus

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com Dos s i e r Strategie Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD LEES MEER OP WWW.SLIMONLINESHOPPEN.BE E-COMMERCE Februari 2015 ONLINE KAN

Nadere informatie

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee Maart 2008 - n r 3 The Future Runs on System z Business Resiliency: vertrouwensbasis voor zakelijke relaties Een geïntegreerde benadering van IT-beveiliging Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

Online Franchisen. Versneld uitbreiden van uw online vestigingen. Alex van Ginneken

Online Franchisen. Versneld uitbreiden van uw online vestigingen. Alex van Ginneken Online Franchisen Versneld uitbreiden van uw online vestigingen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Melkvezels. Difference KPMG. Een uniek product. Sociaal geëngageerd. Magazine / November 2013. Belgische bedrijven investeren in innovatie

Melkvezels. Difference KPMG. Een uniek product. Sociaal geëngageerd. Magazine / November 2013. Belgische bedrijven investeren in innovatie The KPMG Difference Magazine / November 2013 Sociaal geëngageerd DUURZAME INNOVATIE Melkvezels Een uniek product Belgische bedrijven investeren in innovatie De M&A-barometer De cumulatieve impact van regelgeving

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

Project Marketingplan

Project Marketingplan Project Marketingplan Namen : Bruno Collard Roy Huijn en Stef Petry Jannick Stockman s Wesley Wampers K las : 2 Marketing D -E-F Jaar : 2011-201 2 K e l d e r m a n s W o n e n G r o t e B a a n 8 6-87

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

De Filantropiekrant. En ook:

De Filantropiekrant. En ook: De Filantropiekrant 24 APRIL 2014 DE WERELD ZOU ER ANDERS UITZIEN Filantropie maakt vandaag gebruik van afgelijnde, gestructureerde methodes en van geavanceerde financiële tools om zo meer initiatieven

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

Marketing in de non-profitsector

Marketing in de non-profitsector KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Marketing in de non-profitsector Invloed van de interactieve media op de communicatie: Oxfam als casestudy

Nadere informatie