Inhoud. Inleiding HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 29

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding... 23. HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 29"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding Begrip van loon voor de sociale zekerheid Begrip van loon voor het fiscaal recht Begrip van loon voor het arbeidsrecht HOOFDSTUK 1 Aandelenopties Inleiding Fiscale behandeling Tijdstip van belasting Raming van het voordeel Beursgenoteerde opties Niet-beursgenoteerde opties Bedrijfsvoorheffing Loonfiches Socialezekerheidsaspecten Arbeidsrechtelijke aspecten Bijzonder geval van de herstructurering Innovaties op het vlak van optimalisatie van aandelenopties Optieplannen op deelbewijzen van bevek Hoe werkt een optieplan op deelbewijzen van een bevek? Voorbeeld Voorwaarden opgelegd door de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) in het kader van de ruling die ter zake uitgevaardigd werd... 49

2 6 Alternatieve verloning 5.2 Warrantsplan Hoe werkt een warrantsplan? Voorbeeld De spiegelopties Hoe werken de spiegelopties? Toepassingsvoorwaarden Toepassing van het principe van de spiegelopties op de optieplannen op deelbewijzen van een bevek Verschillende gevallen Overdracht van aandelen Fiscale behandeling Toekenning van of inschrijving op aandelen tegen verminderde prijs in het kader van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen Toekenning van of inschrijving op aandelen tegen verminderde prijs buiten het kader van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen (overdracht van aandelen met decote) Aspecten van sociale zekerheid Toekenning van of inschrijving op aandelen tegen verminderde prijs in het kader van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen Toekenning van of inschrijving op aandelen tegen verminderde prijs buiten het kader van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen (overdracht van aandelen met decote) HOOFDSTUK 2 Aanvullende pensioenen Algemene beschouwingen Soorten pensioentoezeggingen Algemeen Sociale pensioenstelsels Sectorpensioenplannen Ondernemingspensioenplannen en pensioenfondsen Individuele pensioenbelofte of individuele pensioentoezegging Invoering, wijziging of opheffing van een aanvullend pensioen Sectorplan Ondernemingsplan Individuele pensioenbelofte Financiering van aanvullende pensioenplannen Regelingen van het type vaste prestaties... 79

3 Inhoud Regelingen van het type vaste bijdragen Cash balance-plannen Cafetariaplannen Aansluiting bij een aanvullend pensioenplan Verworven reserves en prestaties Minimumrendementsgarantie Persoonlijke bijdragen Werkgeversbijdragen Uittreding Begrip Keuzemogelijkheden Gevolgen Individuele pensioenvoortzetting Mogelijkheid tot afkoop Inspraak van de werknemers Informatie Jaarlijks verslag Individuele informatie Gegevensbank Opbouw aanvullende pensioenen Fiscale behandeling Fiscale behandeling van de bijdragen Werkgeversbijdragen Werknemersbijdragen Fiscale behandeling van de uitkeringen Onder de vorm van kapitaal Rente Samenvattende tabellen Aspecten van sociale zekerheid Bijdragen gestort door de werkgever Bedrag Modaliteiten voor inning en invordering van de bijdrage Uitkeringen Aspecten van arbeidsrecht HOOFDSTUK 3 Ecocheques Aspecten van sociale zekerheid

4 8 Alternatieve verloning 2 Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Wijze van berekening van het aantal aan de werknemers toe te kennen ecocheques Deeltijdse werknemers Indiensttreding, vertrek, wijziging van personeelscategorie en schorsing van de arbeidsovereenkomst Het probleem van de afrondingen Bijzondere betalingswijze Informatieverstrekking aan werknemers Lijst van ecologische producten en diensten die in aanmerking komen voor betaling met ecocheques (geldig vanaf 1 januari 2011) Model Cao betreffende de toekenning van ecocheques Individuele overeenkomst tot toekenning van ecocheques Ecocheques toegekend aan zelfstandige bedrijfsleiders Ecocheque versus maaltijdcheque Aspecten van arbeidsrecht HOOFDSTUK 4 Geschenken en vrijgevigheden Geschenken en geschenkcheques Socialezekerheidsaspecten Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar Onderscheiding Pensionering Gemeenschappelijke bepalingen Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Samenvatting Vrijgevigheden Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Aspecten van arbeidsrecht

5 Inhoud 9 HOOFDSTUK 5 Gezondheid van de werknemer Vaccinaties Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Hospitalisatieverzekering Fiscale behandeling Beoogde verzekeringen Fiscaal stelsel van de premies en uitkeringen van welbepaalde collectieve verzekeringen Tabellen Door de werkgever ten laste genomen vergoedingen Met het zegel gelijkgestelde taks Socialezekerheidsaspecten Bijzondere gevallen Terugbetaling van een hospitalisatieverzekering Plastische chirurgie Ziekenfondsbijdragen Verzekeringen met meervoudige dekking Informatieplicht van de werkgever Recht van individuele voortzetting Betaling van aanvullende premies Model van mededeling door de werkgever HOOFDSTUK 6 De beschikking over een gsm of een smartphone voor privégebruik Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Advies Aspecten van arbeidsrecht Model

6 10 Alternatieve verloning HOOFDSTUK 7 De werkgever en de kinderen van zijn werknemers Kinderdagverblijf in de onderneming Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Aspecten van arbeidsrecht Tussenkomst in de kosten voor kinderopvang Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Het Plan SEMA van de Franse Gemeenschap Principe Samenwerkingsovereenkomst Soorten plaatsen Tussenkomst van de werkgever en belastingaftrek Beperkt aantal plaatsen Documenten Kopen of huren van plaatsen in een Nederlandstalige opvangvoorziening Aspecten van arbeidsrecht Kid sitting Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Buitenwettelijke kinderbijslagen Algemeenheden en bepalingen Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Advies Model

7 Inhoud 11 5 Tussenkomst in school- en studiekosten Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Geboortepremie HOOFDSTUK 8 Kosten eigen aan de werkgever Begrip en algemene beschouwingen Fiscale behandeling Terugbetaling van werkelijke kosten Forfaitaire terugbetaling van de kosten Socialezekerheidsaspecten Bewijslast Op sociaal vlak Op fiscaal vlak Advies Aspecten van arbeidsrecht Parkeerkosten Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Receptiekosten Fiscale behandeling Socialezekerheidsaspecten Verblijfskosten Verblijfskosten voor opdrachten in België Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Bijzonder geval van de gezelschapsreis Terugbetaling van reiskosten voor dienstreizen in het buitenland van korte duur Fiscale behandeling Socialezekerheidsaspecten Bedragen Bijzonder geval van een seminarie georganiseerd in het buitenland

8 12 Alternatieve verloning Bijzonder geval van reizen naar het buitenland die in uitvoering van een sponsoringovereenkomst worden aangeboden aan de sponsors of hun gasten Professionele verplaatsingskosten Fiscale behandeling Het begrip professioneel gebruik Werkelijke kostenvergoedingen, forfaitaire kostenvergoedingen of forfaitaire kilometervergoedingen Akkoorden met de federale belastingadministratie Socialezekerheidsaspecten Verplaatsing per fiets Bijzonder geval van verhuis van onderneming: kilometervergoeding Vergoeding voor huisarbeiders en telewerkers Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Diverse kosten Analyse van sommige kosten Gebruik van een persoonlijk bureau Gebruik van een pc, internet, privételefoon en gsm Garage voor de bedrijfswagens Parking en carwash Vakliteratuur en documentatie Representatiekosten Enkele voorafgaande beslissingen Commerciële functie: rechtspraak Werkkledij en onderhoud Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Samenvattend schema Het bijzondere geval van buitenlandse kaderleden gedetacheerd in België en van Belgische werknemers gedetacheerd naar het buitenland Fiscale behandeling Voorwaarden Uitgaven eigen aan de werkgever Bezoldiging voor activiteiten uitgeoefend in het buitenland

9 Inhoud Socialezekerheidsaspecten In het algemeen Enkele praktische voorbeelden Aspecten van arbeidsrecht In het algemeen Enkele praktische voorbeelden HOOFDSTUK 9 De renteloze lening of de lening tegen verminderde rentevoet Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling Hypothecaire lening Ogenblik waarop het voordeel wordt verkregen Raming van het voordeel Niet-hypothecaire lening met vaste looptijd Ogenblik waarop het voordeel wordt verkregen Raming van het voordeel Niet-hypothecaire lening zonder vaste looptijd Voorbeeld Fiscale fiche Fiscale behandeling in hoofde van de werkgever Aspecten van arbeidsrecht HOOFDSTUK 10 De maaltijdformules Maaltijdcheques Aspecten van sociale zekerheid Voorwaarden van de vrijstelling Bijzondere gevallen Elektronische maaltijdcheques Voorbeeld van toekenning Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever

10 14 Alternatieve verloning 1.3 Maaltijdcheques toegekend aan zelfstandige bedrijfsleiders Model Bedrijfsrestaurant Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Aspecten van sociale zekerheid Cumul van maaltijdcheques en bedrijfsrestaurant Cumul van maaltijdcheques en restaurantkosten Fiscale behandeling Aspecten van sociale zekerheid Verschaffing van maaltijden Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling Synthesetabel Aspecten van arbeidsrecht HOOFDSTUK 11 Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen Toepassingsgebied Werknemers Werkgevers Definitie van het systeem van resultaatgebonden voordelen Doelstellingen Uitgesloten doelstellingen Doelstellingen in verband met de vermindering van de arbeidsongevallen of verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval Doelstellingen in verband met de vermindering van het aantal afwezigheden Invoering van het systeem Initiatief Invoering bij collectieve arbeidsovereenkomst Invoering bij toetredingsakte Verplichte vermeldingen

11 Inhoud Procedure Vormcontrole en marginale controle Informatieverstrekking aan de werknemers Het toekenningsplan Verplichte vermeldingen Facultatieve vermeldingen Mogelijkheid om de te bereiken doelstellingen of niveaus te veranderen Toekenningsplan ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst Toekenningsplan ingevoerd door toetredingsakte Niet ter vervanging of omzetting van bestaand loon Sociale en fiscale behandeling van de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen Sociale behandeling Fiscale behandeling Overschrijding van het grensbedrag Tewerkstelling bij verschillende werkgevers Informatieverstrekking aan de werknemers Verplichte vermeldingen Sociaal document Recht van de werknemer en wisselwerking met de andere regelgevingen Gemiddeld minimummaandinkomen Uitzendwerknemers Overgang van onderneming Buitenlandse werknemers Vankrachtwording Bronnen Model Collectieve arbeidsovereenkomst Toetredingsakte Informatieblad te verstrekken aan de werknemer op het einde van de referentieperiode voor de betaling van het niet-recurrente resultaatgebonden voordeel Register van de opmerkingen

12 16 Alternatieve verloning HOOFDSTUK 12 Terbeschikkingstelling van een pc en/of internetaansluiting en -abonnement Terbeschikkingstelling van een pc en/of een internetaansluiting en -abonnement Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Aspecten inzake sociale zekerheid Toestand op het einde van de arbeidsovereenkomst Combinatie van eigen kosten van de werkgever en terbeschikkingstelling van een pc Advies Model Pc-privéplan Fiscale behandeling vanaf 1 januari Vereenvoudiging Vermindering van de vrijstelling Inwerkingtreding Fiscale fiche Aspecten sociale zekerheid Toestand op het einde van de arbeidsovereenkomst Model vanaf 1 januari HOOFDSTUK 13 De verschillende premies Premies toegekend naar aanleiding van een bijzondere privégebeurtenis Premie bij huwelijk of wettelijke samenwoning Sociaal en fiscaal vrijgesteld bedrag Aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever Sanctie Anciënniteits- of jubileumpremie Sociaal en fiscaal vrijgesteld bedrag Aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever Sanctie Tabel

13 Inhoud Geboortepremie Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Premies toegekend naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis in de onderneming Premie voor goed idee Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever Premie ter bestrijding van het absenteïsme stiptheidspremie Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Eenmalige innovatiepremies Voorwaarden betreffende de werknemers Voorwaarden betreffende de innovatie Voorwaarden betreffende de toegekende premie Voorwaarden betreffende de publiciteit van de regeling (procedure) Document Synthese HOOFDSTUK 14 Sport en cultuur Sport- en cultuurcheques Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Model Cao betreffende de toekenning van sport- en cultuurcheques Individuele overeenkomst betreffende de toekenning van sport- en cultuurcheques Abonnementen of toegangsbewijzen voor culturele manifestaties Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever

14 18 Alternatieve verloning 3 Geschenkcheques die in het domein van de sport en cultuur worden toegekend Cumul geschenkcheque met cultuur- en sportcheque Terbeschikkingstelling van sportinfrastructuur Kosteloos gebruik van de sportinfrastructuur van de werkgever Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling Kosteloos gebruik van een externe sportinfrastructuur Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling HOOFDSTUK 15 Vervoer en bedrijfswagen Het privégebruik van een bedrijfswagen Fiscale behandeling Raming van het voordeel Aftrekbaarheid Voertuig voor georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Btw Aankoop van een voertuig door de werknemer of door de ex-werknemer Socialezekerheidsaspecten Wanneer is de solidariteitsbijdrage verschuldigd? Forfaitaire bijdrage Gebruik van het voertuig voor of na de arbeidsovereenkomst Op welke voertuigen is de bijdrage verschuldigd? Hoe wordt deze bijdrage berekend? Privégebruik en woon-werkverkeer? Bijzondere gevallen Weerlegbaar vermoeden Het collectief vervoer van werknemers Hoe wordt deze bijdrage aangegeven en geïnd? Sanctie Aftrekbaarheid van de CO 2 -bijdrage Aankoop van een voertuig door de werknemer of door de ex-werknemer Onderhoud en schoonmaak van de bedrijfswagen Rookverbod in bedrijfsauto

15 Inhoud Aspecten van arbeidsrecht De schorsing van de arbeidsovereenkomst Het einde van de arbeidsovereenkomst Aansprakelijkheid van de werknemer De werkgever eist de teruggave van het bedrijfsvoertuig tijdens de uitvoering van de overeenkomst Woon-werkverkeer met de bedrijfswagen Verplicht gebruik van de bedrijfswagen? Is betaling van een sociaal abonnement nog mogelijk? Samenvattend schema privégebruik bedrijfswagen (2011) Carpooling Fiscale behandeling Algemeen Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Aftrekbaarheid voor de werkgever Het sociale luik Voor de bestuurder Voor de passagiers Patronale solidariteitsbijdrage (CO 2 ) Samenvattend schema Voor de bestuurder Voor de passagiers Het rijgeschiktheidsattest Terbeschikkingstelling van een tankkaart De werknemer beschikt over een persoonlijke wagen Aspecten van sociale zekerheid Fiscaal aspect De werknemer beschikt over een bedrijfswagen Het gebruik van een privévoertuig voor beroepsdoeleinden Verplaatsingsonkosten woonplaats-plaats van tewerkstelling Principes Vervoer per trein Andere openbaarvervoermiddelen (bus, metro, tram) Gecombineerd openbaar gemeenschappelijk vervoer Privévervoer Verplaatsing per fiets Verplaatsing te voet Fiscale behandeling Voorwaarden voor de vrijstelling voor de werknemer Vrijgestelde bijdragen voor de werknemer

16 20 Alternatieve verloning Bijzonder geval: verplaatsingen met de fiets Cumul tussen fietsvergoeding en de andere vergoedingen Fiscale behandeling in hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Verplaatsingen met de wagen Verplaatsingen met de fiets Verplaatsingen te voet Andere vervoermiddelen: de bedrijfsmotorfiets en de bedrijfsfiets Bedrijfsmotorfiets Fiscale behandeling Aspecten van sociale zekerheid Bedrijfsfiets Fiscale behandeling Aspecten van sociale zekerheid Modellen HOOFDSTUK 16 Voordeeltarieven voor de producten of diensten van de onderneming Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer Algemene voorwaarden Voorwaarden eigen aan de prijskortingen In hoofde van de werkgever Aspecten van arbeidsrecht HOOFDSTUK 17 Voordelen in natura Principes Beperkingen Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling

17 Inhoud 21 5 Aftrekbaarheid Wat gebeurt er ingeval de arbeidsovereenkomst geschorst wordt? HOOFDSTUK 18 Werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de onderneming Toepassingsgebied Werkgever Begunstigden Werknemers Collectief voordeel Participatievormen Het participatieplan Initiatief van de werkgever Maximumbedrag van de participaties Invoering van het plan Voorafgaande voorwaarden Overlegprocedure Mededeling aan de werknemers Onbeschikbaarheidsperiode Opties voor een participatieplan Coöperatieve participatievennootschap Investeringsspaarplan Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer Deelnames in de winst Deelnames in het kapitaal Schuldenaars van de belasting Stortingswijze, vestiging en inning van de belasting In hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Deelnames in de winst Deelname in het kapitaal

18 22 Alternatieve verloning 7 Cijfervoorbeeld Industrieel bedrijf Kmo Arbeidsrechtelijke aspecten HOOFDSTUK 19 De terbeschikkingstelling van een woning Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling Kosteloze beschikking over een onroerend goed of over een deel van een onroerend goed Algemeenheden Terbeschikkingstelling door een natuurlijk persoon Terbeschikkingstelling door een rechtspersoon Gemeubelde woning Onroerend goed gelegen in het buitenland Vermindering van het voordeel Bijzondere vraag Synthese Voorbeeld Kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit die voor andere doeleinden dan verwarming wordt gebruikt Kosteloze beschikking over huispersoneel, hoveniers, chauffeurs, Aftrekbaarheid Fiscale fiche Aspecten van arbeidsrecht Gedeelte van de huurprijs betaald door de firma aan de bedrijfsleiders als gevolg van de huur van een gemeubileerd gebouwd onroerend goed Principe Berekening Bijzondere gevallen HOOFDSTUK 20 Alternatieve verloning: synthese

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 ALTERNATIEVE BELONINGSVORMEN Inleiding...1 1.Het verschaffen van maaltijden...2 2. Maaltijdcheques...2 3.Geschenken in natura

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2)

De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2) De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2) In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden verschillende elementen van de positie

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 1 7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 7.6.1 Kosteloze uitdeling van monsters Wanneer een bedrijf kosteloos monsters uitdeelt, met een publicitair

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

2. Loon. U werkt en u ontvangt een loon. Gelukkig maar! Ook hier weet u best hoe de vork in de steel zit. Inhoudstafel UW RECHTEN

2. Loon. U werkt en u ontvangt een loon. Gelukkig maar! Ook hier weet u best hoe de vork in de steel zit. Inhoudstafel UW RECHTEN 2. Loon U werkt en u ontvangt een loon. Gelukkig maar! Ook hier weet u best hoe de vork in de steel zit. 35 PRINCIPES Wat maakt deel uit van mijn loon? Onder loon verstaat men niet alleen de bezoldiging

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT» ADVIES OMTRENT HET FISCAAL STELSEL VAN DE AANDELENOPTIES Februari 2013 2 Bij de installatie van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Aftrekbare kosten Update maart 2015

Aftrekbare kosten Update maart 2015 Aftrekbare kosten Update maart 2015 Inhoud 5 Relatiegeschenken 9 Onthaal- en receptiekosten 15 Restaurantkosten 19 Kosten personenwagens 25 Boeten 27 Sociale voordelen 31 Kunstwerken 33 Onredelijke uitgaven

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet.

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Aandeelhouder van je werkgever

Aandeelhouder van je werkgever www.abvv.be Aandeelhouder van je werkgever Schone schijn EURO 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 J F M A M J J A S O N D

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie