Inhoud. Inleiding HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding... 23. HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 29"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding Begrip van loon voor de sociale zekerheid Begrip van loon voor het fiscaal recht Begrip van loon voor het arbeidsrecht HOOFDSTUK 1 Aandelenopties Inleiding Fiscale behandeling Tijdstip van belasting Raming van het voordeel Beursgenoteerde opties Niet-beursgenoteerde opties Bedrijfsvoorheffing Loonfiches Socialezekerheidsaspecten Arbeidsrechtelijke aspecten Bijzonder geval van de herstructurering Innovaties op het vlak van optimalisatie van aandelenopties Optieplannen op deelbewijzen van bevek Hoe werkt een optieplan op deelbewijzen van een bevek? Voorbeeld Voorwaarden opgelegd door de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) in het kader van de ruling die ter zake uitgevaardigd werd... 49

2 6 Alternatieve verloning 5.2 Warrantsplan Hoe werkt een warrantsplan? Voorbeeld De spiegelopties Hoe werken de spiegelopties? Toepassingsvoorwaarden Toepassing van het principe van de spiegelopties op de optieplannen op deelbewijzen van een bevek Verschillende gevallen Overdracht van aandelen Fiscale behandeling Toekenning van of inschrijving op aandelen tegen verminderde prijs in het kader van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen Toekenning van of inschrijving op aandelen tegen verminderde prijs buiten het kader van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen (overdracht van aandelen met decote) Aspecten van sociale zekerheid Toekenning van of inschrijving op aandelen tegen verminderde prijs in het kader van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen Toekenning van of inschrijving op aandelen tegen verminderde prijs buiten het kader van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen (overdracht van aandelen met decote) HOOFDSTUK 2 Aanvullende pensioenen Algemene beschouwingen Soorten pensioentoezeggingen Algemeen Sociale pensioenstelsels Sectorpensioenplannen Ondernemingspensioenplannen en pensioenfondsen Individuele pensioenbelofte of individuele pensioentoezegging Invoering, wijziging of opheffing van een aanvullend pensioen Sectorplan Ondernemingsplan Individuele pensioenbelofte Financiering van aanvullende pensioenplannen Regelingen van het type vaste prestaties... 79

3 Inhoud Regelingen van het type vaste bijdragen Cash balance-plannen Cafetariaplannen Aansluiting bij een aanvullend pensioenplan Verworven reserves en prestaties Minimumrendementsgarantie Persoonlijke bijdragen Werkgeversbijdragen Uittreding Begrip Keuzemogelijkheden Gevolgen Individuele pensioenvoortzetting Mogelijkheid tot afkoop Inspraak van de werknemers Informatie Jaarlijks verslag Individuele informatie Gegevensbank Opbouw aanvullende pensioenen Fiscale behandeling Fiscale behandeling van de bijdragen Werkgeversbijdragen Werknemersbijdragen Fiscale behandeling van de uitkeringen Onder de vorm van kapitaal Rente Samenvattende tabellen Aspecten van sociale zekerheid Bijdragen gestort door de werkgever Bedrag Modaliteiten voor inning en invordering van de bijdrage Uitkeringen Aspecten van arbeidsrecht HOOFDSTUK 3 Ecocheques Aspecten van sociale zekerheid

4 8 Alternatieve verloning 2 Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Wijze van berekening van het aantal aan de werknemers toe te kennen ecocheques Deeltijdse werknemers Indiensttreding, vertrek, wijziging van personeelscategorie en schorsing van de arbeidsovereenkomst Het probleem van de afrondingen Bijzondere betalingswijze Informatieverstrekking aan werknemers Lijst van ecologische producten en diensten die in aanmerking komen voor betaling met ecocheques (geldig vanaf 1 januari 2011) Model Cao betreffende de toekenning van ecocheques Individuele overeenkomst tot toekenning van ecocheques Ecocheques toegekend aan zelfstandige bedrijfsleiders Ecocheque versus maaltijdcheque Aspecten van arbeidsrecht HOOFDSTUK 4 Geschenken en vrijgevigheden Geschenken en geschenkcheques Socialezekerheidsaspecten Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar Onderscheiding Pensionering Gemeenschappelijke bepalingen Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Samenvatting Vrijgevigheden Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Aspecten van arbeidsrecht

5 Inhoud 9 HOOFDSTUK 5 Gezondheid van de werknemer Vaccinaties Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Hospitalisatieverzekering Fiscale behandeling Beoogde verzekeringen Fiscaal stelsel van de premies en uitkeringen van welbepaalde collectieve verzekeringen Tabellen Door de werkgever ten laste genomen vergoedingen Met het zegel gelijkgestelde taks Socialezekerheidsaspecten Bijzondere gevallen Terugbetaling van een hospitalisatieverzekering Plastische chirurgie Ziekenfondsbijdragen Verzekeringen met meervoudige dekking Informatieplicht van de werkgever Recht van individuele voortzetting Betaling van aanvullende premies Model van mededeling door de werkgever HOOFDSTUK 6 De beschikking over een gsm of een smartphone voor privégebruik Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Advies Aspecten van arbeidsrecht Model

6 10 Alternatieve verloning HOOFDSTUK 7 De werkgever en de kinderen van zijn werknemers Kinderdagverblijf in de onderneming Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Aspecten van arbeidsrecht Tussenkomst in de kosten voor kinderopvang Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Het Plan SEMA van de Franse Gemeenschap Principe Samenwerkingsovereenkomst Soorten plaatsen Tussenkomst van de werkgever en belastingaftrek Beperkt aantal plaatsen Documenten Kopen of huren van plaatsen in een Nederlandstalige opvangvoorziening Aspecten van arbeidsrecht Kid sitting Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Buitenwettelijke kinderbijslagen Algemeenheden en bepalingen Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Advies Model

7 Inhoud 11 5 Tussenkomst in school- en studiekosten Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Geboortepremie HOOFDSTUK 8 Kosten eigen aan de werkgever Begrip en algemene beschouwingen Fiscale behandeling Terugbetaling van werkelijke kosten Forfaitaire terugbetaling van de kosten Socialezekerheidsaspecten Bewijslast Op sociaal vlak Op fiscaal vlak Advies Aspecten van arbeidsrecht Parkeerkosten Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Receptiekosten Fiscale behandeling Socialezekerheidsaspecten Verblijfskosten Verblijfskosten voor opdrachten in België Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Bijzonder geval van de gezelschapsreis Terugbetaling van reiskosten voor dienstreizen in het buitenland van korte duur Fiscale behandeling Socialezekerheidsaspecten Bedragen Bijzonder geval van een seminarie georganiseerd in het buitenland

8 12 Alternatieve verloning Bijzonder geval van reizen naar het buitenland die in uitvoering van een sponsoringovereenkomst worden aangeboden aan de sponsors of hun gasten Professionele verplaatsingskosten Fiscale behandeling Het begrip professioneel gebruik Werkelijke kostenvergoedingen, forfaitaire kostenvergoedingen of forfaitaire kilometervergoedingen Akkoorden met de federale belastingadministratie Socialezekerheidsaspecten Verplaatsing per fiets Bijzonder geval van verhuis van onderneming: kilometervergoeding Vergoeding voor huisarbeiders en telewerkers Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Diverse kosten Analyse van sommige kosten Gebruik van een persoonlijk bureau Gebruik van een pc, internet, privételefoon en gsm Garage voor de bedrijfswagens Parking en carwash Vakliteratuur en documentatie Representatiekosten Enkele voorafgaande beslissingen Commerciële functie: rechtspraak Werkkledij en onderhoud Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Samenvattend schema Het bijzondere geval van buitenlandse kaderleden gedetacheerd in België en van Belgische werknemers gedetacheerd naar het buitenland Fiscale behandeling Voorwaarden Uitgaven eigen aan de werkgever Bezoldiging voor activiteiten uitgeoefend in het buitenland

9 Inhoud Socialezekerheidsaspecten In het algemeen Enkele praktische voorbeelden Aspecten van arbeidsrecht In het algemeen Enkele praktische voorbeelden HOOFDSTUK 9 De renteloze lening of de lening tegen verminderde rentevoet Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling Hypothecaire lening Ogenblik waarop het voordeel wordt verkregen Raming van het voordeel Niet-hypothecaire lening met vaste looptijd Ogenblik waarop het voordeel wordt verkregen Raming van het voordeel Niet-hypothecaire lening zonder vaste looptijd Voorbeeld Fiscale fiche Fiscale behandeling in hoofde van de werkgever Aspecten van arbeidsrecht HOOFDSTUK 10 De maaltijdformules Maaltijdcheques Aspecten van sociale zekerheid Voorwaarden van de vrijstelling Bijzondere gevallen Elektronische maaltijdcheques Voorbeeld van toekenning Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever

10 14 Alternatieve verloning 1.3 Maaltijdcheques toegekend aan zelfstandige bedrijfsleiders Model Bedrijfsrestaurant Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Aspecten van sociale zekerheid Cumul van maaltijdcheques en bedrijfsrestaurant Cumul van maaltijdcheques en restaurantkosten Fiscale behandeling Aspecten van sociale zekerheid Verschaffing van maaltijden Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling Synthesetabel Aspecten van arbeidsrecht HOOFDSTUK 11 Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen Toepassingsgebied Werknemers Werkgevers Definitie van het systeem van resultaatgebonden voordelen Doelstellingen Uitgesloten doelstellingen Doelstellingen in verband met de vermindering van de arbeidsongevallen of verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval Doelstellingen in verband met de vermindering van het aantal afwezigheden Invoering van het systeem Initiatief Invoering bij collectieve arbeidsovereenkomst Invoering bij toetredingsakte Verplichte vermeldingen

11 Inhoud Procedure Vormcontrole en marginale controle Informatieverstrekking aan de werknemers Het toekenningsplan Verplichte vermeldingen Facultatieve vermeldingen Mogelijkheid om de te bereiken doelstellingen of niveaus te veranderen Toekenningsplan ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst Toekenningsplan ingevoerd door toetredingsakte Niet ter vervanging of omzetting van bestaand loon Sociale en fiscale behandeling van de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen Sociale behandeling Fiscale behandeling Overschrijding van het grensbedrag Tewerkstelling bij verschillende werkgevers Informatieverstrekking aan de werknemers Verplichte vermeldingen Sociaal document Recht van de werknemer en wisselwerking met de andere regelgevingen Gemiddeld minimummaandinkomen Uitzendwerknemers Overgang van onderneming Buitenlandse werknemers Vankrachtwording Bronnen Model Collectieve arbeidsovereenkomst Toetredingsakte Informatieblad te verstrekken aan de werknemer op het einde van de referentieperiode voor de betaling van het niet-recurrente resultaatgebonden voordeel Register van de opmerkingen

12 16 Alternatieve verloning HOOFDSTUK 12 Terbeschikkingstelling van een pc en/of internetaansluiting en -abonnement Terbeschikkingstelling van een pc en/of een internetaansluiting en -abonnement Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Aspecten inzake sociale zekerheid Toestand op het einde van de arbeidsovereenkomst Combinatie van eigen kosten van de werkgever en terbeschikkingstelling van een pc Advies Model Pc-privéplan Fiscale behandeling vanaf 1 januari Vereenvoudiging Vermindering van de vrijstelling Inwerkingtreding Fiscale fiche Aspecten sociale zekerheid Toestand op het einde van de arbeidsovereenkomst Model vanaf 1 januari HOOFDSTUK 13 De verschillende premies Premies toegekend naar aanleiding van een bijzondere privégebeurtenis Premie bij huwelijk of wettelijke samenwoning Sociaal en fiscaal vrijgesteld bedrag Aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever Sanctie Anciënniteits- of jubileumpremie Sociaal en fiscaal vrijgesteld bedrag Aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever Sanctie Tabel

13 Inhoud Geboortepremie Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Premies toegekend naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis in de onderneming Premie voor goed idee Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever Premie ter bestrijding van het absenteïsme stiptheidspremie Socialezekerheidsaspecten Fiscale behandeling Eenmalige innovatiepremies Voorwaarden betreffende de werknemers Voorwaarden betreffende de innovatie Voorwaarden betreffende de toegekende premie Voorwaarden betreffende de publiciteit van de regeling (procedure) Document Synthese HOOFDSTUK 14 Sport en cultuur Sport- en cultuurcheques Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever Model Cao betreffende de toekenning van sport- en cultuurcheques Individuele overeenkomst betreffende de toekenning van sport- en cultuurcheques Abonnementen of toegangsbewijzen voor culturele manifestaties Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer In hoofde van de werkgever

14 18 Alternatieve verloning 3 Geschenkcheques die in het domein van de sport en cultuur worden toegekend Cumul geschenkcheque met cultuur- en sportcheque Terbeschikkingstelling van sportinfrastructuur Kosteloos gebruik van de sportinfrastructuur van de werkgever Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling Kosteloos gebruik van een externe sportinfrastructuur Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling HOOFDSTUK 15 Vervoer en bedrijfswagen Het privégebruik van een bedrijfswagen Fiscale behandeling Raming van het voordeel Aftrekbaarheid Voertuig voor georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Btw Aankoop van een voertuig door de werknemer of door de ex-werknemer Socialezekerheidsaspecten Wanneer is de solidariteitsbijdrage verschuldigd? Forfaitaire bijdrage Gebruik van het voertuig voor of na de arbeidsovereenkomst Op welke voertuigen is de bijdrage verschuldigd? Hoe wordt deze bijdrage berekend? Privégebruik en woon-werkverkeer? Bijzondere gevallen Weerlegbaar vermoeden Het collectief vervoer van werknemers Hoe wordt deze bijdrage aangegeven en geïnd? Sanctie Aftrekbaarheid van de CO 2 -bijdrage Aankoop van een voertuig door de werknemer of door de ex-werknemer Onderhoud en schoonmaak van de bedrijfswagen Rookverbod in bedrijfsauto

15 Inhoud Aspecten van arbeidsrecht De schorsing van de arbeidsovereenkomst Het einde van de arbeidsovereenkomst Aansprakelijkheid van de werknemer De werkgever eist de teruggave van het bedrijfsvoertuig tijdens de uitvoering van de overeenkomst Woon-werkverkeer met de bedrijfswagen Verplicht gebruik van de bedrijfswagen? Is betaling van een sociaal abonnement nog mogelijk? Samenvattend schema privégebruik bedrijfswagen (2011) Carpooling Fiscale behandeling Algemeen Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Aftrekbaarheid voor de werkgever Het sociale luik Voor de bestuurder Voor de passagiers Patronale solidariteitsbijdrage (CO 2 ) Samenvattend schema Voor de bestuurder Voor de passagiers Het rijgeschiktheidsattest Terbeschikkingstelling van een tankkaart De werknemer beschikt over een persoonlijke wagen Aspecten van sociale zekerheid Fiscaal aspect De werknemer beschikt over een bedrijfswagen Het gebruik van een privévoertuig voor beroepsdoeleinden Verplaatsingsonkosten woonplaats-plaats van tewerkstelling Principes Vervoer per trein Andere openbaarvervoermiddelen (bus, metro, tram) Gecombineerd openbaar gemeenschappelijk vervoer Privévervoer Verplaatsing per fiets Verplaatsing te voet Fiscale behandeling Voorwaarden voor de vrijstelling voor de werknemer Vrijgestelde bijdragen voor de werknemer

16 20 Alternatieve verloning Bijzonder geval: verplaatsingen met de fiets Cumul tussen fietsvergoeding en de andere vergoedingen Fiscale behandeling in hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Verplaatsingen met de wagen Verplaatsingen met de fiets Verplaatsingen te voet Andere vervoermiddelen: de bedrijfsmotorfiets en de bedrijfsfiets Bedrijfsmotorfiets Fiscale behandeling Aspecten van sociale zekerheid Bedrijfsfiets Fiscale behandeling Aspecten van sociale zekerheid Modellen HOOFDSTUK 16 Voordeeltarieven voor de producten of diensten van de onderneming Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer Algemene voorwaarden Voorwaarden eigen aan de prijskortingen In hoofde van de werkgever Aspecten van arbeidsrecht HOOFDSTUK 17 Voordelen in natura Principes Beperkingen Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling

17 Inhoud 21 5 Aftrekbaarheid Wat gebeurt er ingeval de arbeidsovereenkomst geschorst wordt? HOOFDSTUK 18 Werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de onderneming Toepassingsgebied Werkgever Begunstigden Werknemers Collectief voordeel Participatievormen Het participatieplan Initiatief van de werkgever Maximumbedrag van de participaties Invoering van het plan Voorafgaande voorwaarden Overlegprocedure Mededeling aan de werknemers Onbeschikbaarheidsperiode Opties voor een participatieplan Coöperatieve participatievennootschap Investeringsspaarplan Fiscale behandeling In hoofde van de werknemer Deelnames in de winst Deelnames in het kapitaal Schuldenaars van de belasting Stortingswijze, vestiging en inning van de belasting In hoofde van de werkgever Socialezekerheidsaspecten Deelnames in de winst Deelname in het kapitaal

18 22 Alternatieve verloning 7 Cijfervoorbeeld Industrieel bedrijf Kmo Arbeidsrechtelijke aspecten HOOFDSTUK 19 De terbeschikkingstelling van een woning Aspecten van sociale zekerheid Fiscale behandeling Kosteloze beschikking over een onroerend goed of over een deel van een onroerend goed Algemeenheden Terbeschikkingstelling door een natuurlijk persoon Terbeschikkingstelling door een rechtspersoon Gemeubelde woning Onroerend goed gelegen in het buitenland Vermindering van het voordeel Bijzondere vraag Synthese Voorbeeld Kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit die voor andere doeleinden dan verwarming wordt gebruikt Kosteloze beschikking over huispersoneel, hoveniers, chauffeurs, Aftrekbaarheid Fiscale fiche Aspecten van arbeidsrecht Gedeelte van de huurprijs betaald door de firma aan de bedrijfsleiders als gevolg van de huur van een gemeubileerd gebouwd onroerend goed Principe Berekening Bijzondere gevallen HOOFDSTUK 20 Alternatieve verloning: synthese

Inhoud. Inleiding... 27. HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 33. 5 Innovaties op het vlak van optimalisatie van aandelenopties... 49

Inhoud. Inleiding... 27. HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 33. 5 Innovaties op het vlak van optimalisatie van aandelenopties... 49 Inhoud Inleiding... 27 1 Begrip van loon voor de sociale zekerheid... 27 2 Begrip van loon voor het fiscaal recht... 28 3 Begrip van loon voor het arbeidsrecht... 29 HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 33 Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding... 21. HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 27. HOOFDSTUK 2 Aanvullende pensioenen... 41

Inhoudstafel. Inleiding... 21. HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 27. HOOFDSTUK 2 Aanvullende pensioenen... 41 Inhoudstafel Inleiding............................................................................... 21 HOOFDSTUK 1 Aandelenopties..................................... 27 1 Fiscale behandeling............................................................

Nadere informatie

Inhoud. HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 27

Inhoud. HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 27 Inhoud Inleiding... 21 HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 27 Inleiding... 28 1 Fiscale behandeling... 29 1.1 Tijdstip van belasting... 29 1.2 Raming van het voordeel... 31 1.2.1 Beursgenoteerde opties... 31

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 29

Inhoud. Inleiding HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 29 Inhoud Inleiding... 23 1 Begrip van loon voor de sociale zekerheid... 23 2 Begrip van loon voor het fiscaal recht... 25 3 Begrip van loon voor het arbeidsrecht... 26 HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 29 1

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 23. Aandelenopties 29. 1. Begrip van loon voor de sociale zekerheid 23 2. Begrip van loon voor het fiscaal recht 24

Inhoudstafel. Inleiding 23. Aandelenopties 29. 1. Begrip van loon voor de sociale zekerheid 23 2. Begrip van loon voor het fiscaal recht 24 Inhoudstafel Inleiding 23 1. Begrip van loon voor de sociale zekerheid 23 2. Begrip van loon voor het fiscaal recht 24 2.1. Beginsel 24 2.2. De aanslag geheim commissieloon 25 3. Begrip van loon voor het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 23. Aandelenopties 31. 1. Begrip van loon voor de sociale zekerheid 23 2. Begrip van loon voor het fiscaalrecht 24

Inhoudstafel. Inleiding 23. Aandelenopties 31. 1. Begrip van loon voor de sociale zekerheid 23 2. Begrip van loon voor het fiscaalrecht 24 Inhoudstafel Inleiding 23 1. Begrip van loon voor de sociale zekerheid 23 2. Begrip van loon voor het fiscaalrecht 24 2.1. Beginsel 24 2.2. De aanslag geheim commissieloon 25 2.3. De fiscale behandeling

Nadere informatie

ALTERNATIEVE VERLONING

ALTERNATIEVE VERLONING ALTERNATIEVE VERLONING Hoe het loon van uw werknemers optimaliseren? Nathalie Wellemans Juridisch adviseur bij Group S Sociaal Secretariaat 2015 HUMAN RESOURCES & MANAGEMENT SOLUTIONS Uw juridische kruispuntbank

Nadere informatie

ALTERNATIEVE VERLONING

ALTERNATIEVE VERLONING ALTERNATIEVE VERLONING Hoe het loon van uw werknemers optimaliseren? Nathalie Wellemans Juridisch adviseur bij Group S Sociaal Secretariaat 2015 HUMAN RESOURCES & MANAGEMENT SOLUTIONS Uw juridische kruispuntbank

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Optimalisatie van loon Alternatieve loonvormen

Optimalisatie van loon Alternatieve loonvormen Optimalisatie van loon Inhoudstafel INLEIDING... 6 1.1. RSZ-REGELING VOOR DE WERKNEMER EN DE WERKGEVER... 6 1.2. FISCALITEIT VOOR DE WERKNEMER... 7 1.3. FISCALITEIT VOOR DE WERKGEVER... 7 1.4. OPZET VAN

Nadere informatie

Algemeen overzicht van extralegale voordelen

Algemeen overzicht van extralegale voordelen Bijlage 9: algemeen overzicht van extralegale voordelen Algemeen overzicht van extralegale voordelen Voordelen van alle aard waarvan het belastbaar bedrag forfaitair wordt vastgelegd renteloze leningen

Nadere informatie

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket HET SALARIS Alles wat je moet weten over je loonpakket Inhoudstafel Je loonpakket van a tot z 1. Waaruit bestaat je loon? p4 2. Een waaier aan klassieke extralegale voordelen p7 3. New age benefits p10

Nadere informatie

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste nettoloon per maand brutoloon per maand kostprijs Bedrijf verhoging

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN EEN OVERZICHT VAN VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN INHOUDSTAFEL 1. VERVOER 1.1. Woon-werkverkeer 1.2. Beroepsmatige verplaatsingskosten 1.3. Bedrijfswagen 1.4. Tankkaart 1.5. Bedrijfsfiets 1.6.

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor ALGEMEEN : RIJDEND PERSONEEL... 4 Vergoeding bij overlijden... 4 Overbruggingsuren... 4 Zon- en feestdagen... 4 Premie

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor ALGEMEEN : RIJDEND PERSONEEL... 3 Overbruggingsuren... 3 Zon- en feestdagen... 3 Premie voor arbeidstijd en beschikbaarheidstijd...

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN INHOUDSTAFEL 1. VERVOER 1.1. Woon-werkverkeer 1.2. Beroepsmatige verplaatsingskosten 1.3. Bedrijfswagen 1.4. Tankkaart 1.5. Bedrijfsfiets

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Verhogen van het brutoloon loonvorm 1

Inhoudstafel. Verhogen van het brutoloon loonvorm 1 Deel 1. Individuele loonsverhogingen Verhogen van het brutoloon loonvorm 1 Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 2 Wat bedoelen we met een brutoloon?...................................................... 2

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scholingsbeding 33.203,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km.

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km. Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto 0,3468 EUR/km het voertuig mag geen eigendom

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN laatst aangepast : 26/10/2015 EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN INHOUDSTAFEL 1. VERVOER 1.1. Woon-werkverkeer 1.2. Beroepsmatige verplaatsingskosten 1.3. Bedrijfswagen 1.4.

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN

SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN Frank Vandenbroucke Minister van sociale zaken en pensioenen Didier Reynders Minister van Financiën Een nieuw elan voor aanvullende pensioenen:!

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten - RSZ

Terugbetaling van kosten - RSZ Terugbetaling van kosten - RSZ Uit het loonbegrip zijn uitgesloten de bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de werkgever vallen. Het gaat hier uitsluitend om kosten die ten laste

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Nr december 2015

Nr december 2015 Nr. 212 17 december 2015 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

De forfaitaire kostenvergoedingen van de RSZ

De forfaitaire kostenvergoedingen van de RSZ Vergoedingen van kosten eigen aan de werkgever die u terugbetaalt aan uw werknemer, zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Voor kleine en moeilijk bewijsbare kosten kan

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN laatst aangepast : 14/03/2016 INHOUDSTAFEL 1 Vervoer... 4 1.1 Woon-werkverkeer... 4 1.2 Beroepsmatige verplaatsingskosten... 5 1.3 Bedrijfswagen...

Nadere informatie

Ink AJ 2016 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink AJ 2016 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 VAN 10 APRIL 1992. (B.S. 30.07.1992) Uittreksel TITEL II. - PERSONENBELASTING.

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 VAN 10 APRIL 1992. (B.S. 30.07.1992) Uittreksel TITEL II. - PERSONENBELASTING. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 VAN 10 APRIL 1992. (B.S. 30.07.1992) Uittreksel TITEL II. - PERSONENBELASTING. HOOFDSTUK II. - Grondslag van de belasting. AFDELING IV. - Beroepsinkomen. ONDERAFDELING

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2015/1258 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 21-12-2015 Classificatiegraad

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2011

NIEUWSBRIEF JUNI 2011 NIEUWSBRIEF JUNI 2011 ECOCHEQUES IN PC 218 De CAO van 16 juli 2009 betreffende de toekenning van ecocheques voorzag dat er vóór 30 april 2011 in het paritair comité 218 een evaluatie gemaakt zou worden

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik)

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik) Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten Kosten van onthaal receptie- representatie Restaurantkosten Relatiegeschenken Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD. Bedrijfsvoorheffing en bezoldigingen van Rijksinwoners. Hoofdstuk 1. Algemeen 1

ALGEMENE INHOUD. Bedrijfsvoorheffing en bezoldigingen van Rijksinwoners. Hoofdstuk 1. Algemeen 1 GLF_YI_13001.book Page VII Tuesday, March 26, 2013 3:49 PM Voorwoord DEEL 1. Bedrijfsvoorheffing en bezoldigingen van Rijksinwoners Hoofdstuk 1. Algemeen 1 I. Het begrip Rijksinwoner 1 II. Begrip fiscale

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen In onderstaande memo lichten wij graag volgende alternatieve verloningsvormen inzake bonussen toe: 1) Loonbonus

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

De ecocheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van de sociale zekerheid.

De ecocheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van de sociale zekerheid. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Januari 2016 Onderwerp: De ecocheques Werkgevers kunnen sinds 2009 ecocheques aan hun werknemers

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen)

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen) DECEMBER NIEUWS - Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten De toepassing van bepaalde clausules en de mate waarin deze kunnen worden toegepast, is afhankelijk

Nadere informatie

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 VAN 10 APRIL 1992. (B.S. 30.07.1992) Uittreksel TITEL II. - PERSONENBELASTING.

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 VAN 10 APRIL 1992. (B.S. 30.07.1992) Uittreksel TITEL II. - PERSONENBELASTING. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 VAN 10 APRIL 1992. (B.S. 30.07.1992) Uittreksel TITEL II. - PERSONENBELASTING. HOOFDSTUK II. - Grondslag van de belasting. AFDELING IV. - Beroepsinkomen. ONDERAFDELING

Nadere informatie

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 17

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 17 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL VOORWOORD 17 DEEL 1: BEDRIJFSVOORHEFFING RIJKSINWONERS 19 Hoofdstuk 1: Bedrijfsvoorheffing: algemeen en verminderingen 19 Afdeling 1: Algemeen 19 1. Principes 19 2. Vaststellen

Nadere informatie

Aanvullend dubbel vakantiegeld CAO van 10 oktober 2007 (85.585) Eindejaarspremie... 3

Aanvullend dubbel vakantiegeld CAO van 10 oktober 2007 (85.585) Eindejaarspremie... 3 3210000 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Aanvullend dubbel vakantiegeld... 2 CAO van 10 oktober 2007 (85.585)... 2 Eindejaarspremie... 3 CAO van 10 oktober 2007 (85.585)...

Nadere informatie

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen 3150200 Luchtvaartmaatschappijen Jaarlijkse recurrente premie of gelijkwaardig... 2 Ecocheques of gelijkwaardig... 2 Ploegenpremie voor arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen... 2 Maaltijdcheques...

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet.

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Maart 2016 Onderwerp: Renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet Een werkgever

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220100 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Eénmalige premie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Maaltijdcheques... 1 Ecocheques...

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Woord vooraf 19 DEEL 1 FISCALE EN SOCIALE ASPECTEN BIJ VERLONING IN HET WERKNEMERSSTATUUT 21. Hoofdstuk 1: Loonbegrip 23

Woord vooraf 19 DEEL 1 FISCALE EN SOCIALE ASPECTEN BIJ VERLONING IN HET WERKNEMERSSTATUUT 21. Hoofdstuk 1: Loonbegrip 23 Beter verlonen 2014.book Page 5 Thursday, September 4, 2014 4:52 PM Woord vooraf 19 DEEL 1 FISCALE EN SOCIALE ASPECTEN BIJ VERLONING IN HET WERKNEMERSSTATUUT 21 Hoofdstuk 1: Loonbegrip 23 I Arbeidsrechtelijk

Nadere informatie

Overlegmoment loonbeleid sportfederaties. 8 juni 2017

Overlegmoment loonbeleid sportfederaties. 8 juni 2017 Overlegmoment loonbeleid sportfederaties 8 juni 2017 1 Verloop Kennismaking wie en wat? 1. Loonbeleid: wat en waarom? 2. Het bestaande kader wat moet? 3. Wat kan er bovenop? 2 Kennismaking Loonbeleid in

Nadere informatie

Compensation. Benefits-

Compensation. Benefits- Compensation & Benefits- Wijzer Cafetariaplan Ius Laboris Belgium Global HR Lawyers Claeys & Engels Inhoudstafel 4 Cafetariaplannen 6 Collectieve bonus cao 90 8 Privégebruik van de bedrijfswagen 10 Privégebruik

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen 3070000 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Ecocheques... 2 Communautaire feestdag... 2 13 e maand / Eindejaarspremie... 3 Addendum bij wijze van inlichting... 3 Vervoerkosten...

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet.

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie