WAARDE(N)LOOS. J.W.P.M. van der Velden. 1. Van normen bevrijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARDE(N)LOOS. J.W.P.M. van der Velden. 1. Van normen bevrijd"

Transcriptie

1 WAARDE(N)LOOS J.W.P.M. van der Velden «Et qu est-ce qu on va faire avec ce cigare?» j ai demandé. «Cette question! m a répondu Alceste, on va le ji~mer, pardi!» Je n étais pas tellement sûr que ce soit une bonne idée de flimer le cigare, et pins, j avais bien l impression que ça ne plairait pas t~ nrnman et ~ papa, mais Alceste in a demandé~st mon papa et ina maman m avaient défendu de fi1iner le cigare. J ai réfléchi, et lii, je dois dire que papa et mainan in ont défendu defaire des dessins sur les murs de inn chambre, de parler ~ table quand il y a des invités sans que je sois interrogé, de remplir la baignoire pour joucr avec mon bateau, de manger des gâteaux avant le dîner, de claquer les portes, de me mettre les doigts dans le nez et de dire des gros mots, mais, deftmnier le cigare, ça, papa et mnman ne me l ont jamais défendu.2 1. Van normen bevrijd Midden jaren 90 ging ik op de fiets naar de Nijmeegse faculteit. Net terug van een semester in Mt~nster had ik aangeleerd om keurig te wachten bij het rode stoplicht. Wat een vergissing. Iedereen om mij heen reed door. Als ik de laatste jaren langs dit stoplicht kom, blijven alle studenten wachten. Wat is er gebeurd? Als kind van de jaren 70 ben ik opgegroeid zonder de door velen als knellend ervaren tradities, normen en waarden van de jaren 50. Voorop stonden gedogen en tolerantie. Ieder maakte zijn eigen normen. ~leggen van normen aan anderen was taboe.3 Dat gold voor kleine normen als rood licht, waaraan je je als fietser onttrok. Het gold eveneens voor normen van principiëlere aard. Het partijprogramma van de Pacifistisch Socialistische Partij noemde bijvoorbeeld in een adem: 1 Mr. J.W.P.M. van der Velden is advocaat bij Keijser Van der Velden N.V. en fellow aan het Nijmeegse Onderzoekcentrum Onderneming en Recht en het Instituut voor Financieel Recht. 2 R. Goscinny, Le petit Nicolas, Edition Denoël, 1960, hoofdstuk 12 «je fume 3 J. van der Lans en A. Verbij noemen dit een moreel individualisme, gebaseerd op de overtuiging dat de mens met zichzelf en de gemeenschap het beste voor heeft. Het individualisme van de jaren tachtig is volgens daarentegen een economisch individualisme, dat ervan uitgaat dat de gemeenschap het meeste gediend is met koel calculerende burgers die hun eigen materiële belangen vooropstellen. Verge lijk J. van der Lans en A. Verbij, het manifest VOOR de jaren zeventig, Vrij Nederland maart 2005, 735

2 Afschaffing van de strafbaarstelling van abortus en vrijwillige euthana sie. Afschaffing van de strafbaarstelling van pedofffie. 4 Je kon doen waar je je goed bij voelde. Daarbij paste niet dat anderen objectieve normen, waarden en tradities aan je oplegden. De campagne van Balkenende uit 2001 luidde fatsoen moet je doen en in 2002 zette Heinsbroek normen en waarden op de agenda. Dit was not done volgens de bon ton van socialisten en liberalen. Dat is nog maar 12 jaar geleden. Intussen is enorm veel veranderd. Het wetenschappelijk instituut van de VVD, de Telderstichting, is in 2005 gaan inzien dat normen en waarden van belang zijn voor de samenleving.5 In 2013 halen PvdA-ers het CDA van rechts in met een pleidooi om prostituee-bezoek strafbaar te :~. stellen. In 2000 heeft de PvdA prostitutie nog gelegaliseerd. De nieuwe~ generatie socialisten wordt niet belemmerd door de ideologische oog-. kleppen van hun voorgangers en onderkent de slaverrdjpraktijken.6. Normen en waarden staan weer op de politieke agenda s van links tot -~ rechts. Ook de financiële sector heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd, zij het niet om trots op te zijn. Hoogleraar sociologie Christien Brinkgreve- beschrijft deze ontwilc2~ keling als volgt: Toch kun je wel iets zeggen over de tijd en cultum& waarin de huidige veertigers zijn grootgebracht. Dat zijn de late jaren tachtig en de vroege jaren negentig. Een tijd waarin welvaart meer ruimte en vrijheid gaf, godsdienst en traditionele politieke kaders minder knel-?~s den, de Muur viel en de wereld opener werd. Veel mensen gingen beseffen~ dat ze hun leven zelf moesten en ook konden vormgeven. Maar bevrja~ii van oude waarden, verloren ze ook het houvast dat eerdere generatié~ia. daaraan ontleenden. De pragmatische, bevrjde generatie, voor wie het ~ik~ meer telde dan de groep, werd daarmee ook een onzekere generatie. Dis 4 Verkiezingsprogramma PSP Socialisme en ontwapening, p. 39, nr. 28. Hierin stond de PSP overigens bepaald niet alleen. Het pleidooi voor pedofilie is 4 anno 2013 gelukkig volkomen omgeslagen. 5 Teldersstichting, Respect en Bnrgerzin, waarden en normen in liberaal perspectief,,.~. 30 mei 2005: Het thema bleek onverwacht actueel, want na het instellen van de t commissie Respect, die zich met dit onderwerp bezighield, ontstond onder til : kabinet Balkenende-I een ware hype rondom normen en waarden. De hype lijkt~. intussen wat bedaard, maar het thema is onverminderd actueel: hoe creëert en behoudt men een waardevolle samenleving en wat zijn de waarden die wij het vormen en behouden waard vinden? E.H. Tonkens, De legalisering van prostitutie is een dekmantel voor seksuele slavernij, De Volkskrant 2 november t groep begint juist nu te ontdekken dat er grenzen zijn aan hun vrijheid en ambities, mede door de crisis. 7 Aan het slot van dit citaat maakt Brinkgreve de sprong naar de crisis en biedt zij mij het bruggetje naar het onderwerp van deze bijdrage over de financiële sector. 2. Een waardenloze financiële wereld leidt tot waardeloze financiën Voor de financiële wereld is het niet anders dan voor de rest van de samenleving. Zij wordt tenslotte gevormd door mensen uit die samen leving. Het zal niet verbazen dat het langdurig verwerpen van het debat over normen en waarden, ook zijn sporen heeft achtergelaten in de financiële sector. Als (medewerkers van) financiële partijen zich laten leiden door datgene waarbij zij zich goed voelen en geen boodschap hebben aan objectieve normen afgezien van de wet, zullen zij in de eerste plaats denken aan de eigen portemonnee. Is dat niet precies wat er is gebeurd?8 Verschillende financiële partijen hebben hun cliënten zwaar gedu peerd. Men denke aan effectenleaseproducten, beleggingshypotheken, swaps en andere producten en diensten waarbij bepaalde financiële partijen hun eigen winstbejag voorrang verleenden boven de belangen van de cliënten. Hier en daar is ook sprake van regelrechte fraude, zoals bij beleggingsfonds(en) van Bernard Madoff, de streken van René van den Berg en de swap-affaire van Vestia. Men denke voorts aan de groot schalige Libor-fraude, waarover de voorzitter van de Financial Services Authority zei: 77ze cynical reed of traders asking their colleagues tofalsifij their Libor snbmissions 50 that they could make bigger profits has just~fiably shocked and angered people. in particular zohen we are facing hard economic times proooked by the financial crisis.9 De medaffie heeft ook een keerzijde. Sommige cliënten hebben hun gezonde verstand laten insoezen door de winsten die zij hoopten te maken. Hebzucht won het aan beide kanten van prudentia. 7 H. Steketee citeert hier prof. dr. C. Brinkgreve in: De pragmatische generatie, NRC Weekend 2 februari 2013, p Vergelijk over de moraliteit in de financiële sector het inspirerende boek van George Möller, Waardenloos; banking on ethics, Barnyard Publishers L. Fortado en B. Moshinsky, FSA s Tumer Says Banks Culture One of Cynical Entitlement, Bloomberg, 3 juli

3 Een sprekend voorbeeld van een ongezonde mentaliteit in t~d~ financiële sector geeft Lloyd Blankfein, CEO van Goldman Sachs, irû dè verhoren door de Amerikaanse senaat naar aanleiding van de sub crisis. Volgens Blankfein, bestond er geen verplichting om. beleggersjijte~ informeren dat de bank de door haar verkochte producten intem. slecht vond en zeil juist de tegenovergestelde positie wilde innemei~ Blankfein zag erdan ook gee n probleem in dat zijn bank zo handeld?1r De publieke brief van Greg Smith bevestigt dat de bank diep van de~ ~ cultuur was doortrokken. 1 Ook in Nederland verschuilen partijen ~zj4h achter regels. De voormalige top van SNS g~f bijvoorbeeld te verstaan dâ[tj zij volgens de voorschriften had gehandeld en dat daarmee de kous~jf. was.12 Blankfein en deze SNS-toppers redeneren op dezelfde manier aj~ de kleine Nicolas aan de kop van deze bijdrage: Papa en mama hebb4~ van alles verboden, maar een sigaar roken, daarover hebben zij riïe~, gezegd Niet alleen financiële marktpartijen hadden te weinig oog voor onderliggende belangen en waarden. Dit speelde ook bij de toezidijt4 houders. Zo keek DNB aanvankelijk niet naar het onderpand dat SWS Bank bedong voor haar vastgoediertingen en had zij in 2008 geen aandadhf~ voor de integriteitsproblemen bij Bouwfonds Property Finance, dat drh SNS werd ingelijfd. De AFM interpreteerde haar:toezichtsopdracht ope~ll aantal vlakken eveneens beperkt. Toen Docters van Leeuwen rond 2.0,Øp werd gevraagd om in te grijpen tegen effectenleaseproducten, antwoordd~ hij: Ik heb daar geen wettelijk instrument voor. We kunnen dommt (4 ~ 10 James Quinn, Goidman boss Lloyd Blankfein denies moral obligation toward dients, The Telegraph 28 April Het verslag van de hoorzitting is te vinden op fcic.law.stanford.edu/ onder Hearings & Testimony onder de First Public Hearing. 11 G. Smith, Why lam Leaving Goldman Sachs, NYT 14 maart 2012: After alinost 12 years at the firm first as a surnmer intern while at Stanford, then in New Yorl~ for 10 years, and now in London 1 believe 1 have worked here long enougif tb understand the trajectory of its culture, its people and its identity. And T cmi~ honestly say that the environment now is as toxic and destructive as 1 have eve~z seen it. -i 12 Vergelijk Wellink wist pas van overname Bouwfonds door SNS in 2008, Dg Volkskrant 8maart2013: Ik mis de kritische zeifreflectie, zei CDA-Kamerlid Bddy~ van 1-lijum halverwege de hoorzitting. Als ik uw verhaal samenvat, is bij dé, overname.van Property Finance alles volgens de regels verlopen, toen overkwaitii ons de crisis en daarna zijn we met de afbouw van de vastgoedportefeuill& begonnen.. 13 Vergelijk ook G. Möller, Waardenloos; banking on ethics, Barnyard Publishers 2012; o.a. p. 13: Mensen zijn roofdieren zonder een specifiek geweten of aantoonbarë * moraliteit, zeker als het om geld gaat. 738 t, mensen niet verbieden domme dingen te doen. 4 Inmiddels kijken DNB en naar alle waarschijnlijkheid ook de AFM hier heel anders tegenaan. 5 Overigens is het niet juist om de hele financiële sector te verketteren vanwege de misstanden die een deel van de spelers heeft veroorzaakt. Neem bijvoorbeeld van de effectenleaseproducten, die een spoor van vernieling hebben achtergelaten. Deze werden slechts door een zeer beperkt aantal partijen aan de man gebracht. De meeste Nederlandse grootbanken hebben hieraan niet meegedaan en daarmee voorkomen dat de schade buiten alle proporties zou zijn geraakt. De Korte, destijds minister van Economische Zaken, herinnert zich dit als volgt: Toen het eind jaren negentig nog succesvolle winstverdriedubbelaars waren, was de aandrang binnen de gelederen van ABN AMRO, ING en Rabobank aanzienlijk ze eveneens te voeren. De toenmalige bestuursvoorzitters (...) hebben daar intern persoonlijk nee tegen gezegd. Ze zijn tegen deze achtergrond lichtende voorbeelden van wat Adem Smith ruim 250 jaar geleden in zijn The Theory of Moral Sentitnents beschreef als de bankier die gedreven wordt door de deugden van prudence en mutual trust. 5 Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de activiteitën van finan ciële partijeiï~ die hebben geleid tot de kredietcrisis van 2008 en de soms erg laconieke re~ cties dâarop van financiële spe1ers~ Ook in Nederland vindt die verontwaardiging weerklank, versterkt door de specifieke nationale omstandigheden. Er is een brede roep ontstaan om cultuurverandering in de financiële sector. Normen en waarden~mogen weer, en moeten zelfs, ook in deze sector. Deze roep tot cultuurverandering heeft geleid tot verschillendé soorten initiatieven. Aan de ene kant zijn er Europese en nationale wetgevingsinitiatieven, met veel nieuwe en uiterst gedetail leerde regels. Aan de andere kant zijn er meer algemene initiatieven die zich specifiek op de cultuur van financiële partijen richten. 14 Aldus opgetekend door R. de Korte, integriteit in de financiële sector, De deugden van Adam Smith, FD 17 november 2012, p Vergelijk Wellink wist pas van overname Bouwfonds door SNS in 2008, De Volkskrant 8 maart 2013: Tijdens de hoorzitting zei huidig DNB-directeur Jan Sijbrand vandaag dat de Nederlandsche Bank (DNB) de overname van Bouwfonds Property Finance van ABN Amro door SNS nu nooit meer zou goedkeuren. R. de Korte, Integriteit in de financiële sector, De deugden van Adem Smith, FD 17 november 2012, p

4 Specifieke regels Nationaai en supranationaai zijn er allerlei regels opgesteld naar aanlei7 ding van de kredietcrisis. 7 In deze bijdrage zal ik mij beperken tot enkele regels uit de AIFM Richtlijn.. Deze richtlijn beoogt door middel van zeer.1 gedetaffieerde en omvattende regels de oorzaken van de crisis weg te nemen, voor zover het bepaalde beleggingsinstellingen betreft. Andere partijen dan beleggingsinstellingen kunnen echter nog steeds verschil4 lende door de AIFM Richtlijn gereguleerde activiteiten zonder toezicht ontplooien. Ik kom daarop in de volgende paragraaf terug Algemene initiatieven De meer algemene initiatieven leiden soms tot symboolwetgeving. De bankierseed is hiervan een prototype. Een bankierseed zonder tuchtrecht :~ is een wassen neus.18 Een meer belovend initiatief is het centraal stellen van het belang van de cliënt. Dit initiatief wordt door zowel de financiële ~ sector als de toezichthouders (in het bijzonder de AFM) omarmd en zal ook door de cliënten positief worden begroet. Voorwaar een echte norm die terug is in de financiële sector: het gaat niet om je eigenbelang, maar in de eerste plaats het belang van de ander. Ook vanuit DN B zijn meet~ algemene initiatieven gericht op cultuurverandering ontwikkeld. De ini~ tiatieven van de toezichthouders komen nader aan de orde in Specifieke regels: AIFM Richtlijn De Europese wetgevers waren sinds 2009 van oordeel dat de kredietcrisis~4 grotendeels te wijten was aan hedge fondsen, die hadden gespeculeerd.op,j t. koersdalingen. Daarom dienden die hedge fondsen onder toezicht teq worden gesteld. Omdat het lastig bleek om hedge fondsen goed tç definiëren, werden ze gevat onder de term altemative investment funds waarvoor de AIFM Richtlijn werd geïnitieerd. Gaandeweg heeft dë.., Europese wetgever in deze richtlijn steeds meer onderwerpen geregeld;~ die de crisis mede zouden hebben veroorzaakt. Zoals gezegd bleek het bijvoorbeeld lastig om hedge fondsen tês~ definiëren. Bovendien hadden bepaalde politieke gremia, met name uit.~ Duitsland, een afkeuz van private equity fondsen. Enkele private equit!~ fondsen hadden namelijk Duitse bedrijven overgenomen en als een soort; 17 Voor een overzicht vergelijke men C.M. Grundmann-van de Krol, Kredietcrisis en financiële regelgeving, CPO-extra serie Vergelijk os. C. Möller, Bankierseed moet ook over, F0 24januari 2013, p sprinkhanen financieel.kaalgeplukt. Nu er toch een regéling kwam voor hedge fondsen, konden de private equity fondsen ook worden geregu leerd. Uiteindelijk bleek het het meest praktisch om alle beleggingsfondsen die niet onder de ICBE Richtlijn vallen te reguleren met de nieuwe AIFM Richtlijn. Dat gaf minder afbakeningsproblemen, al zijn ze niet. wegge nomen. De Richtlijn is in juli 2013 geïmplementeerd, maar niemand weet exact wat altematieve beleggingsinstellingen zijn en vanuit Brüssel wordt hierover tot nog toe geen eénduidige guidahce gegeven. De richtlijn regelt onder andere short selling, de bewaring en controle van het vermogen en voorzieningen om sprinkhanengedrag bij private equity tegen te gaan. De vraag is, of het voor de hand ligt om dit soort onderwerpen specifiek voor, beleggingsinstellingen te regelen. Ik meen dat dat niet het,geval is. Het verstoren van markten door short selling kan gebeuren door beleggingsinstellingen, maar evengoed door pensioenfond sen, verzekeraais, banken en andere vermogende partijen. Hetzelfde geldt voor sprinkhanengedrag, waarbij bedrijven worden opgekocht en leeggeroofd.19 Ook de bewaring en de controle van het vermogen is niet slechts relevant voor beleggingsinstellingen. Het enkele feit dat zich problemen hebben voorgedââit bij beleg gingsinstelliagen in verband met deze onderwerpen, maakt niet dat die problemen si~~chts bij beleggingsinstellingen kunnen voorkomen. Neem bijvoorbeeld de controle van het vermogen. Dat dient voorta n te geschie den door een exteme bewaarder. De aanleiding voor deze verplichting is, dat Madoff zei dat zijn beleggingsfonds allerlei bezittingen had, wat niet het geval bleek te zijn. Als een exteme bewaaider de bezittingen had moeten controleren, had Madoff deze zwendel niet of minder eenvoudig kunnen opzetten. Dat is wefficht waar. Maar morgen kan een verzeker~ar hetzelfde doen. Dienen verzekeraars hun vermogen dan ook onder te brengen bij en te laten controleren dopr een aparte bewaarder? Waarom is controle door de accountant onvoldoende bij beleggingsinstellingen, terwijl dat volstaat voor alle andere spelers op de financiële markten. Het reguleren van deze onderwerpen voor beleggingsinstellingen is een duidelijk voorbeeld van politieke overreactie en ondoordachte gelegen heidswetgeving. Als het van belang is om onderwerpen als short selling, 19 Ik betoog niet, dat private equity zich laat kenmerken door sprinkhanengedrag. Veel private equity partijen vervullen een maatschappelijk relevante rol, die afgelopen jaren aan belang heeft gewonnen nu de banken zich uiterst terug houdend opstellen bij het verstrekken van financieringen. Vergelijk ook R.H. Maatman, Integriteit van de Onderneming Aandeelhouder en integriteit, in I.P. Aascher-Vonk e.a., Integriteit van de Onderneming, Kluwer, Deventer 2007, p

5 sprinkhanengedrag en controle over vermogens te regelen, dient dat voor alle markt-partijen, eventueel boven een bepaalde drempel, te geschieden. 4. Afgelopen decennia vermindering financiële regels? Sinds eind jaren negentig hebben landen elkaar beconcurreerd in een wereld wijde race to the bottom op het punt van financiële wet- en regelgeving. Met als gevolg een opgeblazen financiële en bankensector, die in 2008 en 2009 alleen met behulp van vele miljarden aan overheidssteun overeind kon worden gehouden. Dit lezen we in een van de overigens lezenswaardige colu.mns van Heleeti Mees.2 Deze stelling wordt door veel partijen onderschreven en intgedragen. Een logische reactie is dat we kennelijk weer veel meer regels nodig hebben, om de zaken recht te zetten. Die regels worden sinds 2008 in hoog tempo opgesteld. - Ik meen dat de veronderstelling dat de regels zijn afgenomen onjuist is. In de afgelopen decenrila hebben wij in Europa steeds meer regelgeving ~ gekregen voor de financiële sectôr. Aanvankelijk waren het nog viij overzichtelijke regels, maar gaandeweg is het een nagenoeg ondoorgron- ~ delijk oerwoud geworden. Gelukkig heeft Christel Grundmaim jarenlang de weg door dit oerwoud gebaand: De steeds gik~iende omvang van haai ~): Koersen, laat zien dat de hoeveelheid regels van financieel recht hand over hand toeneemt. Intussen i-ieemt de kwaliteit van de regelgeving S omgekeerd evenredig af, zelfs zodanig dat begin 2013 twaalf Europese ~: lidstaten in Brussel hierover hebben ~eklaagd.21 Met de toegenomen hoeveelheid regels zijn de financiële markten t.; - overigens niet veel opgeschoten qua integriteit en stabiliteit. Het lijkt te ~-~ ontb~eken aan goede onderliggende normen en waarden, die richtingge- ~ vend zijn voor de hele sector. De wetgever is zodanig gefocust o15 - incidenten en details, dat geen behoörljk fundament wordt gelegd voor v het financiële recht. De AJFM Richtlijn biedt daarvan een schoolvoorbeeld: Zij stelt bijzonder veel regels om misstanden bij beleggingsinstellingen te -: voorkomen, terwijl die misstanden even goed (of slecht) bij andere instel-~ lingen kunnen voorkomen. 20 H. Mees, Internationale wedloop bankentoezicht, PL) 23 augustus 2012, p L. Armitstead, UK leads 12-state rebeffion against EC hedge fund rules, the Telegraph 27 februari 2013: The 12 member states, including the UK, claim that the EC ignored technical advice from European and national regulators without explanation and passed the Alternative lnvestment Managers Directive (AIEM) in its own way. 5. Algemene initiatieven: AFMvergëleken met DNB De AFM en DNB h,ebben.beide algemene initiatieven ontplooid met het oog op de cultuur bij financiële phrtijen7~ De~wijze waarop deze initia tieven zijningericht verschillen ~naar mijn. :indruk echter fundamenteel. Overigens lijken deze initiatieven mij zeer waardevol. De AFM:heeft helder ingezet op het -belang wan;de klant. De AFM wil dat.financiële.p4rtijene het belang-van dé klant centraal stellen op alle niveaus vân de organisatie. Dat géldt vöor dndërwerpen alskwaliteit van en informatie over producten, doelsteffingeii van dë &gâhisatiê, belo ningsbeleid,,voorbeelçlgedrag yan management,. aann~wen en promotie van personeel. Alle relevante, processçn in de organisatie worden met andere woorden tegefi het licht gehouden van cle pieuw gejormuleerde waarde, dat het moet gaan om het belang van de cliënt. DNB. zet daarentegen primair,in op. de -bestuurscultuur van de organisatie.23 Het moet-, daarbij -gaan - om goede. belangenafwegingen, consistent handelen, bespreekbaarheid, vqorbeeldgedrag, -uitvoerbaar heid, transparantie en handhaving. Opmerkelijk is: dat..4eze -elementen volstrekt- waardenneutraal ~zijn.. Een -bedrjf.kan- een heel oplln bestuurs cultuur hebben, -alles bespreekbaar maken, haar beleid goed handhaven en daarbij gehe~iimmoreel handelen. Dat zal niet de bedoeling zijn van DNB. Anders dan de AFM-koppelt DNB de door, haar.geformuleerde elementen voor een goede bestuurscultuür~echter niet -aan bepaalde waarden; zoals het klantbelang. Mij lijkt -van belang dât:.pnb -dat wel- doet. Vanuit het oogpunt van de taak van DNB, ligt Vodr de hand dat zij de beoogde cultuur spiegelt aan waarden als een financieel solide of prudente bedrijfsvoering. 6. Multidisciplinaire aanpak In de afgelopen jaren is gebleken dat er veel schort aan de cultuur van een aantal financiële partijen. Zonder een gezonde cultuur, die een aantal kernwaarden waarborgt, hebben regels geen zin. Om de sector weer waardenvol te maken, moet multidisciplinair worden gehandeld. De problematiek is naar mijn mening niet in eerste plaats juridisch, maar 22 J. Piena en C. Christensen, Gedrag & Cultuurtoezicht. DNB en AFM boeken resultaat met toezicht op Gedrag en Cultuur, in: Boonstra cs., Jaarboek Cornpliance 2013, p DNB, De 7 Eletnenten van een Integere Cultuur. Beleidsvisie en aanpak gedrag en cultuur bij financiële ondernemingen , November

6 psychologisch, sociologisch en ethisch.24 Ik meen voorts dat het zinvol i~..[ om te putten uit het Jodendom en het Christendom met betrekking tot de : vraag hoe mensen bewogen kunnen worden om het goede te kiezen en fd ~ doen. Ik laat op deze plaats kort enkele anderen aan het woord, die het ~[. multidisciplinaire karakter van de problematiek onderschrijven. Ethiek is een verplicht vak. Maar dat zegt nika, zegt Ismail Erturk, docent bankieren aan de Manchester Business School. Hij pleit voor meer sociologen en antropologen en voor meer lezingen over de verslavende macht en de psycho-j. logie van de bonuscultuur ~ The fundamental problem in finance is not greed which is really a differei{i &~Ç word for ambition, measured in monetary tentis. The problem is that greed is n~t checked by fear of its consequences. 26 Sedlâèek trekt fel van leer tegen zijn collega-economen, die zich in zijn ogen blindstaren op hun wiskundige modellen waarin de homo economicus, dë / rationele op eigen gewin gerichte mens, centraal staat. Ze doen alsof goed eü kwaad niet bestaan, en sluiten hun ogen voor de diepere d.rijfveren van. hè? ~ menselijk gedrag. We kunnen minstens evenveel leren van filosofen, mytlienç ~t~f godsdiensten en dichters als van de exacte economische modellen, zegt hij. 9~ :~ De oplossing vereist het formirleren van kemwaarden en een grondige:4 multidisciplinaire analyse van de huidige situatie.28 Daarop moet verderè actie worden gebaseerd om tot een gezonde cultuur te komen, waarschijnlijlr.. met veel trial and error. De initiatieven van de sector, van de AFM en van DNt met het oog op de cultuur vormen een bemoedigend begin. Het financiële ~...5, 24 Vergelijk ook E.L.H.M. van de Loo, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemenr~ vrijwillig of verplicht? Een change management verkenning, in: JJ.A. Hamers,. C.A. Schwarz, B.T.M. Steins Bisschop e.a., Noodzaak, plicht of wenselijkheid vh)~.fi MVOP: een ;nultidisciplinaire verkenning, Boom 2005, p. 28: De conclusie van mij4.i.~. verkenning luidt dat het eenzijdig vertrouwen op de kracht van de wet. ei~.. regelgeving naïef en contraproductief kan zijn. 25 L. van Bekhoven, Schandaal in de City, Elsevier 21 juli 2012, p J. Luyendijk, Self-delusion, not greed, caused HBOS to fail, The Guardian, 5 April M. Coudswaard, Interview Tomâi Sedlâêek, FD 27 oktober 2012, p Een aanzet bieden enkele analyses uit 2009: Rapport van The high level group o,i~ financial superoision in the EU d.d. 25 februari 2009 (De la Rosiere report);l7ze Turner~ Review: a zoide-ranging review ofglobal banking regulation d.d. 18 maart 2009 van de Z. Engelse Financial Services Authority; Naar herstel van vertrouwen d.d. 7 april 2009 C~,, van de Adviescommissie Toekomst Banken (commissie-maas). k. 744 f3 toezichtrecht dient de aandacht voor de onderliggende waarden te verster ken. Ik meen dat daarvoor nodig is dat we naar een meer principle based toezicht gaan. 7. Minder is meer! Het financiële toezichtrecht is zeer casuïstisch en detaillistisch opgezet. Voor ieder nieuw probleem wordt een aparte oplossing gecreëerd. In reactie op de huidige crisis is bovendien een stortvloed aan nieuwe regels ontstaan. Ik meen dat dat contraproductief is. Hoe gedetailleerder de regels, des te sneller zij zijn achterhaald, des te makkelijker zij worden omzeild en des te groter het risico dat zij de ratio verduisteren.29 Als je bovendien de financiële en organisatorische lasten van de gedetailleerde regels afzet tegen de ineffectiviteit ervan, zitten wij duidelijk niet op de goede weg. Christel Grundmann is een vroege bepleitster van deze visie50 en zij staat daarin niet alleen, zoals onder meer uit de volgende citaten blijkt.31 De financiële sector is er de meest gereguleerde sector. Dat leidt er alleen maar toe dat mensen niet eens het besef hebben dat ze iets verkeerds doen. Dat alleen wordt gekeken of iets niet tegen de regels is. De moraal is dat alles is geoorloofd, als het niet verboden is. (...) Als je alleen naar principes kijkt, krijg je problemen. Die gaat iedereen anders interpreteren en dan ontstaat onzekerheid. (...) Wat je moet doen (...) is: definieer je principes en hang daar regels of best practices aan. Zo blijft er ruimte voor het geweten. 32 De regelnijver van kabinet en Kamer (...) leidt helaas niet altijd tot wetgeving van hoge kwaliteit. De drang naar en geloof in intensivering van het toezicht neemt nog steeds toe. (...) De auteur waarschuwt ook hier voor een afnemende gevoeligheid voor juridische waarden en beginselen J.W.P.M. van der Velden, Beleggingsfondsen en civielrechtelijke praktijk, Onder neining en Financiering 2009 (17) 3, p C.M. Grundmann-van de KroL Het effectenrecht tussen publiek- en privaatrecht (Oratie Tilburg) Vergelijk ook AH. Scheltema en M. Scheltema, Financieel toezicht in bestuursrecht en privaatrecht. Noodzakelijke veranderingen na de crisis (Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2009), Kluwer: Deventer 2009, p M. Wolzak en P. Couwenbergh, Interview Ceorge Möller, ED 9 juni 2012, p. 30, dat vervolgt: Hij waarschuwt dat de stortvloed van regels die nu over de financiële sector wordt uitgestort, het morele kompas eerder uitschakelt dan activeert. 33 H.J. de Kluiver, Kroniek van het ondememingsrecht, tussen praktijk en principes, NJB 2012, p

7 Wat nodig is, is een werkelijk principle based toezicht met veel mindej4,~t~ maar adequate regels. Dat vergt meer denkwerk dan het denkwerk.~ waarvan de Wft heeft kunnen profiteren. Het zal bovendien op Eunopees.~ niveau moeten worden geïnitieerd, omdat het nationale toezichtrecht op Europese regels is geënt. Napoleon heeft begin negentiende eeuw een~ aantal codices over Europa uitgerold, die inhoudelijk tot de dag vafi? vandaag hun dienst bewijzen. Laten wij tweehonderd jaar later een code de. finance ontwerpen, die een stabiele basis kan vormen voor! het financiëlé ~ toezichtrecht in ten minste de komende decennia. Het motto luidé ~ minder is meer

8 C RISTELS ERS Liber Amicorum Prof. nir. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Opstellenbundel aangeboden aan Prof mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Effectenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen onder redactie van Prof. mr. D. Busch Prof. mr. M.P. Nieuwe Weme Serie Onderneming en Recht deel 79

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

Zoals een goed ambtenaar betaamt. Liber Amicorum. Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg. prof. dr. E. Verhulp. mr. dr. R. K.

Zoals een goed ambtenaar betaamt. Liber Amicorum. Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg. prof. dr. E. Verhulp. mr. dr. R. K. Liber Amicorum Zoals een goed ambtenaar betaamt Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg prof. dr. E. Verhulp mr. dr. R. K. Visser Den Haag, 8 oktober 2010 ter gelegenheid van het afscheid van

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia inaugurele rede In Control verklaringen: Gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? Prof. Dr. Leen

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Financiële Studievereniging Amsterdam Juni 2005 Dertiende Jaargang Nummer 4 FIDUCIE. w w w. fiducie. n l

Financiële Studievereniging Amsterdam Juni 2005 Dertiende Jaargang Nummer 4 FIDUCIE. w w w. fiducie. n l Financiële Studievereniging Amsterdam Juni 2005 Dertiende Jaargang Nummer 4 FIDUCIE w w w. fiducie. n l Bij Mazars geloven we in vrijheid. De vrijheid voor onze cliënten om binnen wetten en uniforme regels

Nadere informatie

Redactioneel. Compliance & Risk Management REDACTIONEEL ACHTERGROND

Redactioneel. Compliance & Risk Management REDACTIONEEL ACHTERGROND REDACTIONEEL ACHTERGROND Redactioneel Compliance & Risk Management In de literatuur die over compliance gaat, komen ook vaak governance en risk management aan de orde; de trits die dan wordt gehanteerd

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa

De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa Mr. A.A. van Gelder 1 Mede naar aanleiding van de recente financiële crisis is er bij banken en andere

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN Mr. D.J.F.F.M. Duynstee en Mr. F.M. Peters * ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN I Inleiding 1. De financiële waarde van een beursvennootschap komt primair tot uiting in de prijs van

Nadere informatie

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD?

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 2 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM VP18.book Page 3 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM Publicaties van de Vereniging

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal nummer 4 december 2013 Bank Wereld Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal Ongewenste prikkels versus klantbelang Verandering hangt in de lucht

Nadere informatie

D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance

D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance Inleiding Steeds als er incidenten zijn bij publieke of private ondernemingen of organisaties, heeft iedereen daar een

Nadere informatie

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn 1 Inleiding In de zomer van 2011 heeft het ministerie van Financiën, als een van de eerste

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Arbeid en onderneming

Arbeid en onderneming Arbeid en onderneming Arbeid en onderneming Van indifferentie naar beperkt mutualisme Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt hoogleraar Arbeid en onderneming aan de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

OMNI. Nu is toezicht geen vloek meer. Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit

OMNI. Nu is toezicht geen vloek meer. Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit VERBINDT MENSEN, MENINGEN EN FEITEN OVER PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER Q2 15 OMNI Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit Nu is toezicht geen vloek meer PENSIOENEN IN EUROPA Niemand wil one-size-fits-all

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

Naar Beter Risicomanagement bij Nederlandse Banken. White Paper voor Monitoring Commissie Code Banken

Naar Beter Risicomanagement bij Nederlandse Banken. White Paper voor Monitoring Commissie Code Banken Naar Beter Risicomanagement bij Nederlandse Banken White Paper voor Monitoring Commissie Code Banken dr. P.A. Stork i Juli 2011 1. Introductie De kredietcrisis heeft het Nederlandse bankwezen hard geraakt.

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Een uitgave van DLA Piper Nederland NV, mei 2011 15 de commissaris. Toezicht op vastgoed

Een uitgave van DLA Piper Nederland NV, mei 2011 15 de commissaris. Toezicht op vastgoed Een uitgave van DLA Piper Nederland NV, mei 2011 15 de commissaris Toezicht op vastgoed inhoud voorwoord COLOFON De commissaris is een magazine dat zich richt op commissarissen van genoteerde en niet-genoteerde

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding HOOFDSTUK 5 ING 5. Inleiding Tegen de achtergrond van het uiteenspatten van de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en de wereldwijde kredietcrisis die daarop volgde, waren markten in de loop van 008

Nadere informatie