ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser"

Transcriptie

1 ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM door Mr. K.I.J. Visser Kluwer - Deventer

2 Voorwoord Inleiding V 1 Hoofdstuk I Toekenning van stemrecht en certificaathoudersrechten aan houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam in een NV ofeenbv 7 11 Toekenning en uitoefening van het stemrecht en de certificaathoudersrechten Toekenning van stemrecht bij vestiging van vruchtgebruik en pandrecht op aandelen op naam in een NV en een B V Aan wie kunnen de aandelen vrijelijk worden overgedragen? Welk orgaan moet de goedkeuring voor de toekenning/overgang van het stemrecht geven? De vruchtgebruiker en de pandhouder zijn personen aan wie de aandelen (overeenkomstig artikel 2:195 lid 1 BW) vrijelijk kunnen worden overgedragen De pandhouder en de vruchtgebruiker zijn geen personen aan wie de aandelen (overeenkomstig artikel 2:195 lid 1 BW) vrijelijk kunnen worden overgedragen Overgang van stemrecht bij overdracht en overgang van vruchtgebruik Overgang van stemrecht bij overgang van pandrecht Toekenning van stemrecht aan een vruchtgebruiker in het nieuwe erfrecht Einde van het pandrecht of het recht van vruchtgebruik 51 Hoofdstuk II De vestiging van stil pandrecht op aandelen op naam met toekenning van stemrecht Kan een goedkeuring in de zin van artikel 2:89 (198) lid 3 B W tevens een erkenning inhouden? 58 VII

3 61 Erkenning is een rechtshandeling van de vennootschap Erkenning is gebonden aan formaliteiten Het openbaren van de op de rechtsgevolg gerichte wil Moet de vennootschap tot erkenning overgaan als het bestuur van een vestiging van een pandrecht op de aandelen opde hoogteis? Kunnen een aandeelhouder en/of pandhouder de erkenning tegenhouden? Het effect van de vestiging van een stil pandrecht op aandelen met toekenning van stemrecht aan de pandhouder Conclusie 71 Hoofdstuk III De mogelijkheid tot uitoefening van het vergader-, spreek- en stemrecht door pandhouders en vruchtgebruikers bij besluitvorming in en buiten algemene vergaderingen Oproeping van vruchtgebruikers en pandhouders voor algemene vergaderingen van aandeelhouders Record date Hoe is de positie van pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht in verband met artikel 2:114, 115en 116 (224,225 en 226) BW? Werkt de 'tenzij-regef ook als er vruchtgebruikers of pandhouders zijn aan wie niet het stemrecht, maar wel de certificaathoudersrechten toekomen en die niet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn? Wat is de positie van pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht in verband met besluiten buiten vergadering? Is besluitvorming buiten vergadering mogelijk als er aandeelhouders, pandhouders en/of vruchtgebruikers zijn zonder stemrecht maar aan wie wel de certificaathoudersrechten toekomen? 98 Hoofdstuk IV Pandrecht en vruchtgebruik op ingekochte aandelen in het kapitaal van de vennootschap Vili

4 en zeggenschapsrechten van de pandhouder en de vruchtgebruiker Overgang/overdracht van eigen aandelen op de gezamenlijke bestuurders De uitoefening van certificaathoudersrechten bij een recht van pand of vruchtgebruik op ingekochte aandelen Pandrecht en vruchtgebruik op gecertificeerde aandelen De vennootschap heeft een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen in haar kapitaal 121 Hoofdstuk V Zeggenschapsrechten bij een gemeenschap van pandrecht en een gemeenschap van vruchtgebruik op aandelen in een NV en een BV Het gezamenlijke pandrecht van certificaathouders 134 Hoofdstuk VI Conversie, splitsing en samenvoeging van aandelen waarop een pandrecht of een recht van vruchtgebruik met toekenning van stemrecht rust Conversie Wat gebeurt er met een recht van pand of vruchtgebruik dat bij conversie op een aandeel rust? Conversie en splitsing en samenvoeging van aandelen 149 Hoofdstuk VII Kan een aandeelhouder aan een pandhouder of een vruchtgebruiker een volmacht verlenen om het stemrecht op de bezwaarde aandelen uit te oefenen? De verhouding tussen artikel 2:89 ( 198)/2:88 ( 197) BWen artikel 2:177 (227) BW Conclusie 168 Hoofdstuk Vili Toekenning van stemrecht aan een pandhouder of een vruchtgebruiker onder een opschortende voorwaarde Is toekenning van stemrecht onder een opschortende voorwaarde in strijd met artikel 2:89(198)of2:88(197)lid3BW? Conclusie Problemen bij de toekenning van stemrecht onder een op- IX

5 schortende voorwaarde 188 Hoofdstuk IX Toekenning van stemrecht op aandelen bij herverpanding en bij de vestiging van een recht van pand of vruchtgebruik op een recht van vruchtgebruik op aandelen Herverpanding Grondslag van de herverpandingsbevoegdheid Conclusie Toekenning van stemrecht op aandelen aan de herpandhouder Toekenning van stemrecht aan de houder van een recht van pand of vruchtgebruik op een recht van vruchtgebruik op aandelen 204 Hoofdstuk X Juridische fusie en splitsing en de houder van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen met stemrecht Fusie De statuten van de verkrijgende vennootschap onthouden het stemrecht aan pandhouders en vruchtgebruikers Juridische fusie en artikel 2:118 lid 7/ 2:228 lid 6 BW Driehoeksfusie Het besluit tot fusie en de gevolgen van de fusie Zuivere splitsing Afsplitsing De statuten van de verkrijgende vennootschap- (pen) onthouden het stemrecht aan pandhouders en vruchtgebruikers Juridische splitsing en artikel 2:118 lid 7/2:228 lid6bw Houders van een recht van pand of vruchtgebruik met stemrecht op aandelen in de splitsende vennootschap bij een driehoekssplitsing en een ruziesplitsing Het besluit tot splitsing en de gevolgen van de splitsing 229 X

6 Samenvatting en slotbeschouwing 231 Geraadpleegde literatuur 245 Verkort aangehaalde werken 261 Jurisprudentieregister 265 Geraadpleegde wetsontwerpen 265 Trefwoordenregister 267 Register van wetsartikelen 275 Summary 279 Afkortingen 297 Curriculum vitae 299 XI

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Pandrecht op aandelen

Pandrecht op aandelen Pandrecht op aandelen Het hoe en waarom; wat kun je er mee en hoe je dat moet doen? Once you stop learning, you start dying. Albert Einstein (1879 1955) Johan Jol Januari 2011 1 Indeling Pandrecht op aandelen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 Administratievoorwaarden 1. Definities 1.1 In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: aande(e)l(en): de gewone

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V.

MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V. MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V. Lees voor het invullen van dit formulier eerst Toelichting op het meldingsformulier Relevant Belang in Koninklijke Reesink N.V." op pagina's

Nadere informatie

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.)

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.) LOYENSLLOEFF 17393 brimepr/sipc1 147514 40057122 STATUTENWIJZIGING (Bright Pensions N. V.) Op achtentwintig november tweeduizend veertien is voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

1/12 VOORWAARDEN VAN ADMINISTRATIE VAN GEWONE EN ZEVEN PERCENTS CUMULATIEF-PREFERENTE AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN UNILEVER N.V. TE ROTTERDAM, zoals deze zijn komen te luiden per 10 juli 2015. 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

CERTIFICERING VAN AANDELEN IN DE BV

CERTIFICERING VAN AANDELEN IN DE BV CERTIFICERING VAN AANDELEN IN DE BV Postacademische specialisa=eopleiding Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden 25 juni 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Mr. dr. R.A. Wolf* Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Op 1 oktober 2012 heeft de flex-b.v. haar intrede in het vennootschapsrecht gedaan. Met de invoering van de flex-b.v.

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 810479.001 OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Op datum verscheen voor mij, naam notaris, notaris te Rotterdam: -------------------- ***; -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel 31 371 Kredietcrisis Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV Bijlage 1 Warrantenplan 2011: BAV WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV 1 Artikel 1 - Doelstellingen van het plan Het hierna beschreven plan (hierna genoemd: Plan ) voorziet in de toekenning van Warranten op de

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Wie een aandeel in een kapitaalsvennootschap

Wie een aandeel in een kapitaalsvennootschap MR. H.J.E.VEERBEEK De flexibiliteit van het pandrecht op aandelen Het pandrecht op aandelen tegen het licht van de ontwikkeling van de algemene bepalingen van pandrecht en de doorwerking van de redelijkheid

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie