Planning the Year End

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning the Year End"

Transcriptie

1 Hoe zal de nieuwe regering de belastingdruk op inkomen uit werken verlagen? Wat met de sociale zekerheid en de pensioenen? Nic Boydens Director

2 Agenda 1 Voordelen van alle aard 2 Verhoging aftrek forfaitaire beroepskosten 3 Vermindering werkgeversbijdragen sociale zekerheid 4 Auteursrechten vanuit fiscaal- en sociaalrechterlijk standpunt 5 Pensioenen

3 Voordelen van alle aard 3

4 Voordelen van alle aard Fiscaal- en sociaalrechtelijke verschillen / overeenkomsten Voordeel van alle aard voor mobile devices Sociaalrechtelijke behandeling: - PC: 6.00 /maand; - Tablet: 3.00 / maand; - Internet: 5.00 / maand (mobiel en vast internet); - Internet: 2.00 / maand (enkel mobiel internet); - GSM: / maand (omvat: toestel, mobiele telefonie en mobiel internet). 4

5 Voordelen van alle aard Fiscaal- en sociaalrechtelijke verschillen / overeenkomsten Voordeel van alle aard voor mobile devices Fiscaalrechtelijke behandeling: Terbeschikkingstelling door werkgever (werkgever = eigenaar): - PC: 180 /jaar (ref. KB/WIB) vs. 6 /maand voor RSZ (=72 /jaar) - Internet 60 /jaar (ref. KB/WIB) - Tablet/smartphone: 30 / jaar (ref. DVB) vs. 3 /maand voor RSZ (=36 /jaar) - Geen forfaitaire bedragen voorzien voor andere mobile devices 5

6 Voordelen van alle aard Fiscaal- en sociaalrechtelijke verschillen / overeenkomsten Stroomlijnen van fiscaal- en sociaalrechtelijke behandeling wordt voorzien in het regeerakkoord, maar werd nog niet uitgewerkt... «Het fiscaal-, sociaal- en arbeidsrechtelijk loonbegrip wordt maximaal gestroomlijnd, zonder de totale fiscale en parafiscale druk te verhogen.» 6

7 Verhoging aftrek forfaitaire beroepskosten 7

8 Verhoging aftrek forfaitaire beroepskosten Programmawet: wijziging van tarieven en schalen, verhoging van het beroepskostenforfait (niet-geïndexeerde bedragen!) Uitgangspunten: - Verlaging personenbelasting - Verhoging van het plafond van het beroepskostenforfait met 125 in 2015 en 250 in 2016 (zelfde indexcijfer wordt toegepast op andere bedragen) - Bedragen op basis van de belastingschalen voor aanslagjaar 2015 Impact op een alleenstaande zonder kinderen ten laste waarbij het inkomen: 1. gelijk is aan het gemiddeld inkomen in België 2. het maximum forfait bereikt 8

9 Verhoging aftrek forfaitaire beroepskosten Bruto jaarloon Beroepskost Bij gemiddeld inkomen Inkomen 2014 Inkomen 2015 Inkomen 2016 Bij maximale aftrek van beroepskosten Inkomen 2014 Inkomen 2015 Inkomen , , , , , , , , ,72 (10,64%) 3.350, ,41 (21,79%) 3.950, , ,00 (3,16%) 4.200, ,00 (6,33%) Belastbaar , , , , , ,00 Belasting 5.299, , , , , ,00 Netto na belasting* , , ,72 (0,68%) * Schatting op basis van huidige belastingtarieven , ,70 (1,39%) , , ,50 (0,15%) , ,00 (0,31%) 9

10 Vermindering werkgeversbijdragen sociale zekerheid 10

11 Europees perspectief 11

12 Verlaging van het basispercentage van de werkgeversbijdragen van 35% naar 25% tegen het einde van de legislatuur «(...) Bovendien zal de regering de vermindering van de werkgeverslasten, waartoe reeds was besloten in het concurrentiepact van de uittredende regering, uitbreiden. Vóór het einde van de legislatuur zal ze het basispercentage van de werkgeversbijdragen verminderen met het objectief om een basispercentage van 25% te bereiken.» a. Principe : 35% naar 25% b. Nuancering: structurele vermindering + doelgroepverminderingen c. Vermindering maar vooral administratieve vereenvoudiging d. Wat zijn de gevolgen? 12

13 Negatieve invloed op creatieve verloning? A Warrants Mogelijkheid om warrants toe te kennen in plaats van variabele cashverloning. Complexer, maar biedt meerdere voordelen: - Vrijstelling van sociale bijdragen - Vermindering van de belastbare grondslag (de werknemer wordt belast op de waarde van de aandelen bij het aanbod, niet op de gerealiseerde meerwaarde bij uitoefening) Gevolg: voor dezelfde kost voor de werkgever, een hoger netto inkomen voor de werknemer 13

14 A Warrants indien bijdragen aan 35% Werkgeversbijdragen Persoonlijke werknemersbijdragen Belasting 35 K 13,07 K 46,51 K 9,45 K 67,17 K Kost Belasting Cash bonus: Hypothese: bruto = Kost voor de werkgever = Netto voor de werknemer = Warrants: Hypothese: dezelfde kost voor de werkgever (135K) Netto voor de werknemer (=balans) 40,42 K 58,38 K Netto voor de werknemer (=balans) Netto voor de werknemer= Netto zijn de warrants 44% meer rendabel dan de cash bonus. 14

15 A Warrants indien bijdragen aan 25% Werkgeversbijdragen Persoonlijke werknemersbijdragen 25 K 13,07 K 8,75 K 62,19 K Kost Belasting Cash bonus: Hypothese: bruto = Kost voor de werkgever = Netto voor de werknemer = Belasting 46,51 K Warrants: Hypothese: dezelfde kost voor de werkgever(125k) Netto voor de werknemer (=balans) 40,42 K 54,06 K Netto voor de werknemer (=balans) Netto voor de werknemer = Netto zijn de warrants 33% meer rendabel dan de cash bonus vs. 44% indien werkgeversbijdragen aan 35% 15

16 Negatieve invloed op creatieve verloning? B Financiering van een pensioenplan door de werkgever Mogelijkheid voor de werkgever om bij te dragen tot een pensioenplan van de werknemer in plaats van een persoonlijke werknemersbijdrage. Meerdere voordelen: - Vrijstelling van persoonlijke werknemersbijdragen - Verminderde werkgeversbijdragen (8,86%) - Belastingvrijstelling Gevolg: voor dezelfde kost voor de werkgever, een hogere nettobijdrage voor het pensioenplan van de werknemer 16

17 B Financiering van een pensioenplan door de werkgever Als de werknemer persoonlijk bijdraagt : Hypothese: netto bijdrage= Kost voor de werkgever Bijdragen aan 35% : 2.297,46 Bijdragen aan 25% : 2.130,54 Als de werkgever bijdraagt in plaats van de werknemer : Bijdragen aan 35% 89,25 179,72 Bijdragen aan 25% 82,77 166,67 Werkgeversbijdragen Verzekeringstax Verzekeringstax Werkgeversbijdragen Hypothese: dezelfde kost voor de werkgever: Bijdragen aan 35% : 2.297,46 Bijdragen aan 25% : 2.130,54 Netto bijdrage: Bijdragen aan 35% : 2.028,27 Bijdragen aan 25% : 1.881,10 Bijdrage aan het pensioenplan 2.028,27 (vs ) 1.881,10 (vs ) Bijdrage aan het pensioenplan Netto is de financiering door de werkgever 88,11% meer rendabel dan de financiering door de werknemer vs. 102,83% indien werkgeversbijdragen aan 35% 17

18 Auteursrechten: fiscaal- en sociaalrechtelijke behandeling 18

19 Sociaalrechtelijke behandeling van auteursrechten Cass., 15 september 2014 Begrip loon in het kader van sociale zekerheid Wet van 12 april 1965: het loon omvat«het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever». 19

20 Sociaalrechtelijke behandeling van auteursrechten Cass., 15 september 2014 De feiten: Voorstelling van Les Misérables Een forfaitaire vergoeding van 400 wordt toegekend als aanvulling op het loon voor de overdracht van «naburige rechten» van acteurs en muzikanten Overdracht is nodig voor de realisatie van programmaboekjes, de opname van de musical, de verkoop van CD s en DVD s, enz. 20

21 Sociaalrechtelijke behandeling van auteursrechten Cass., 15 september 2014 Beslissing van het Hof van Cassatie: De vergoeding ontvangen door een werknemer voor de overdracht van zijn naburige rechten met betrekking tot een dienst in uitvoering van de arbeidsovereenkomst = tegenprestatie voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst = loon vergoeding onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen 21

22 Fiscaalrechtelijke behandeling van auteursrechten Algemeen principe: auteursrechten worden beschouwd als roerend inkomen tot EUR Kwalificatie roerend inkomen vs beroepsinkomen? Dienst Voorafgaande Beslissingen - de belastingplichtige toont bedrag aan op basis van een overeenkomst - geen overeenkomst voor handen beroepsinkomen Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen - voorwaarde van (schriftelijke) overeenkomst voegt voorwaarde toe aan de fiscale wet - bewijslast om auteursrechten als beroepsinkomen te herkwalificeren ligt bij de belastingdienst >< Sociaalrechtelijk: een overeenkomst met vermelding van het bedrag neemt twijfel weg en vermijdt herkwalificatie tot beroepsinkomen 22

23 Pensioenen 23

24 Verhoging toelaatbaarheidsvoorwaarden a) Wettelijk pensioen Pensioenleeftijd b) Vervroegd pensioen Leeftijd waarop men op vervroegd pensioen kan gaan , Voorwaarde loopbaanduur voor vervroegd pensioen Leeftijd waarop men op vervroegd pensioen kan gaan bij lange loopbaan 60 60/61 60/61 60/61 60/61 Voorwaarde loopbaanduur bij lange loopbaan 40 42/41 43/42 43/42 44/43 24

25 Aangifte van aanvullende pensioenrechten Aangiften aan de databank 2de pijler DB2P (Sigedis) moeten voor eind 2014 gebeurd zijn Verplichte aangifte De verzekeraar doet de aangifte voor groepsverzekeringen en verzekerde individuele pensioenbeloften, het pensioenfonds voor de pensioenen die het beheert. De onderneming moet zelf aangifte doen voor individuele pensioenbeloften: - die rechtstreeks uitbetaald worden (met balansprovisie); - die gekoppeld zijn met een bedrijfsleidersverzekering waarvan de onderneming de verzekeringnemer en begunstigde is. 25

26 Aangifte van aanvullende pensioenrechten Wij stellen vast dat sommige ondernemingen nog niet compliant zijn Ga na of er nog dergelijke bedrijfleidersverzekeringen of interne pensioenbeloften bestaan Zorg dat ze voor eind 2014 geregistreerd worden in DB2P 26

27 Aangifte van aanvullende pensioenrechten De pensioenbijdragen van plannen die niet aan DB2P aangegeven werden, zijn niet aftrekbaar Wij stellen vast dat niet alle verzekeraars al klaar zijn met de aangifte van hun groepsverzekeringen en verzekerde individuele pensioenbeloften Controleer of het nodige gedaan werd: Bij uw verzekeraar; U kan ook zelf controleren bij Sigedis, maar dat vereist een hele registratieprocedure. 27

28 Eenheidsstatuut: harmonisatie van het aanvullend pensioen Achtergrond: introductie van het éénheidsstatuut arbeider bediende Per 1/1/2015 start een progressief en geleidelijk harmonisatieproces van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden. Drie stappen kunnen worden onderscheiden: Huidig systeem 1/1/2015 1/1/2023 voor de sectoren 1/1/2025 voor de bedrijven Verschillend aanvullend pensioen voor bedienden en arbeiders vormt geen discriminatie Overgangsperiode standstill verplichting: verschillen moeten weggewerkt worden. Ondertussen mag de bevoordeelde categorie niet groter worden. Verschillend aanvullend pensioen voor bedienden en arbeiders betekent een discriminatie 28

29 Eenheidsstatuut: harmonisatie van het aanvullend pensioen Het eenheidsplan hoeft niet noodzakelijk het beste van de twee te zijn (geen verplichting tot levelling-up ). Werknemers die nu een beter plan hebben, kunnen weigeren naar het eenheidsplan over te stappen. Vanaf 1 januari 2015 verwacht men van de onderneming dat ze een traject naar een eenheidsplan heeft opgesteld. Door andere criteria te gebruiken (bv. categorie van personeel), blijft een verschillende behandeling van het aanvullend pensioenplan mogelijk. 29

30 Contact Nic Boydens Director +32 (0)

31 Een overzicht van de belangrijkste arresten en rulings van het jaar Philippe Vyncke Partner

32 Overzicht van de fiscale rechtspraak Geen vrijstelling roerende voorheffing zonder tijdig attest Inwonerschap in Luxemburg indien beslissing werkelijk genomen in Luxemburg Antimisbruikbepaling voor de notionele interestaftrek Geen notionele interestaftrek bij simulatie FBB regelgeving strookt niet met non-discriminatiebeginsel 32

33 Geen vrijstelling roerende voorheffing indien attest niet tijdig is ingediend Hof van Beroep te Gent, 18 maart 2014 Feiten BelCo heeft RV ingehouden op interest Bezwaar ingediend voor teruggave o.b.v. toepassing vrijstelling Interest-Royalty richtlijn. Gewestelijke directeur: bezwaar onontvankelijk (bezwaar ingediend na 6 maanden) Aanvraag ambtshalve ontheffing: attest interestroyalty richtlijn niet beschikbaar op moment van uitbetaling. BelCo: tijdstip van attest doet er niet toe, aangezien dit niet vermeld staat in de wet. Op welk ogenblik moet het attest beschikbaar zijn om van de verzaking van de inning van de roerende voorheffing te kunnen genieten? Britse vennootschap Interest Lening Belgische vennootschap 33

34 Geen vrijstelling roerende voorheffing indien attest niet tijdig is ingediend Hof van Beroep te Gent, 18 maart 2014 Arrest Geen vrijstelling van RV indien attest niet "tijdig is" (attest dateerde van maanden ná de effectieve interestbetaling of - toekenning). Hof : attestvereiste is implementatie van Interest-Royalty richtlijn Hof: attest moet ten laatste ondertekend zijn op de dag van de effectieve betaling of toekenning, of uiterlijk 15 dagen later. Uit doel van attest blijk het tijdstip Kritiek Tijdstip niet in wet vermeld Attest geen implementatie van richtlijn (attest: optioneel) Ambtshalve ontheffing juiste procedure? Britse vennootschap Interest Lening Belgische vennootschap 34

35 Inwonerschap in Luxemburg Rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 6 juni 2014 Feiten Lux. HoldCo: opgericht in Luxemburg en maatschappelijke zetel in Luxemburg. Boekhouding, algemene vergadering en raad van bestuur gedaan in Luxemburg. Lux. HoldCo is een Belgische inwoner volgens de fiscus: Aandeelhouders: inwoners van België Geen personeel of goederen in Luxemburg. Enige activa: aandelen in twee Belgische vennootschappen. Raad van bestuur bekrachtigt enkel de beslissingen die in België werden voorbereid. LuxCo enkel opgericht voor fiscale doeleinden. BelCo LuxCo BelCo BelCo 35

36 Inwonerschap in Luxemburg Rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 6 juni 2014 Vonnis Geen discussie : LuxCo is opgericht enkel voor fiscale doeleinden Maar: LuxCo bestaat als vennootschap naar Luxemburgs recht => geen fictieve vennootschap Gelimiteerde activiteit en beperkt personeel is irrelevant omdat het gaat om een holdingvennootschap. Aandeelhouders Belgische inwoners: irrelevant. Rechtbank hechtte veel belang aan Luxemburgse bestuurder. Voorbereiding van de beslissing in België: geen probleem Werkelijke zetel = plaats waar het bestuursorgaan van de vennootschap daadwerkelijk de beslissingen neemt (hier in Luxemburg). => fiscus bewijst niet dat de beslissingen worden genomen in België. BelCo LuxCo BelCo BelCo 36

37 Antimisbruikbepaling voor de notionele interestaftrek Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, 25 juni 2014 Feiten Finse moedervennootschap organiseert financiering via Belgisch filiaal Aparte financieringsvennootschap opgericht in België voor risicovol project FinCo 1: Intrest afgezet tegenover notionele interestaftrek 4 jaar later fusie tussen de twee financieringsvennootschappen (goedgekeurd door ruling). Fiscus: kunstmatige constructie met het oog op het toepassen van de notionele interestaftrek Dividend FinCo 1 in België HoldCo van Finse moeder Inbreng van kapitaal ZweCo NedCo Rusland FinCo 2 in België 37

38 Antimisbruikbepaling voor de notionele interestaftrek Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, 25 juni 2014 Bedrijfseconomische overwegingen Elke stap kon bedrijfseconomisch verantwoord worden. Elke entiteit had substance : werknemers en reële activiteit. Alle interesten en vergoedingen waren marktconform. Dividend FinCo 1 in België HoldCo van Finse moeder Inbreng van kapitaal FinCo 2 in België Fiscus wou aftrekbeperking toegepassen op deel van resultaat dat bestaat uit ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen ZweCo NedCo Rusland 38

39 Antimisbruikbepaling voor de notionele interestaftrek Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, 25 juni 2014 Vonnis Bizar: Finse moeder vroeg geen tegenprestatie voor kapitaal (kapitaal werd eerst aangeboden in de vorm van een lening, daarna omgezet in een inbreng). Het renteloos beschikken over geld zonder enige aanwijsbare oorzaak was een abnormaal goedgunstig voordeel volgens de rechtbank. Enige activiteit: aanhouden van kapitaal Rechtbank: Belgische financieringsvennootschap heeft vrijwillig meegewerkt aan verkrijgen abnormaal goedgunstig voordeel. Vennootschap gaat in beroep, wordt vervolgd HoldCo van Finse moeder Dividend Inbreng in kapitaal FinCo 1 in België 39

40 Geen notionele interestaftrek bij simulatie Rechtbank van eerste aanleg van Leuven, 23 juni 2014 Feiten BE HoldCo doet kapitaalverhoging in FinCo. BE geeft leningen aan FinCo. Lening 1 op 1 doorgeleend door FinCo aan Groupco s (met kleine spread voor FinCo). Kapitaal doorgeleend door Finco aan Groupco s. Lening FinCo in België BE HoldCo Inbreng van kapitaal Groupco s Fiscus: Geen NIA in hoofde van FinCo simulatie + abnormaal voordeel Lening 40

41 Geen notionele interestaftrek bij simulatie Rechtbank van eerste aanleg van Leuven, 23 juni 2014 Rechtbank Lening en kapitaalinbreng zijn simulatie + geen gebruik van NIA bij Finco op ontvangen abnormale voordelen + 50% belastingverhoging: FinCo heeft geen zeggenschap en beschikking over leningen Volstorting kapitaalverhoging door inbreng schuldvordering niet mogelijk, want lening gesimuleerd FinCo levert geen prestaties voor spread Juridische gevolgen van transacties niet aanvaard door partijen Meeste leningen: geen geschreven contracten Leningen afgesloten zonder betrokkenheid door FinCo FinCo ontvangt instructies voor boekingen en leningen Lening FinCo in België BE HoldCo Inbreng van kapitaal Lening Groupco s 41

42 Geen notionele interestaftrek bij simulatie Rechtbank van eerste aanleg van Leuven, 23 juni 2014 Commentaar Simulatie als wapen noodzakelijk? Juiste belastingplichtige belast? FinCo enkel papieren tussenschakel, kan deze dus interest ontvangen hebben? Conclusie: Bad facts make bad cases Lening FinCo in België BE HoldCo Inbreng van kapitaal Groupco s Lening 42

43 FBB regelgeving strookt niet met non-discriminatiebeginsel Grondwettelijk Hof, 29 januari 2014 Feiten Forfaitair buitenlandse belasting: fictieve forfaitaire voorheffing die zorgt voor de (gedeeltelijke) verrekening van het in buitenland betaalde belasting. FBB niet volledig afgezet: FBB niet terugbetaalbaar en niet overdraagbaar. Stelling fisucs: volledig FBB toe te voegen aan belastbare basis, ook bij onvolledig gebruik Nadeel t.o.v. vennootschappen die wel voldoende winst hebben om FBB tegen af te zetten. Twee vennootschappen die objectief in een ongelijke positie bevinden (verlieslatend of winstgevend), worden toch gelijk behandeld (door beide het FBB te moeten toevoegen aan de belastbare basis). Schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en nondiscriminatiebeginsel? 43

44 FBB regelgeving strookt niet met non-discriminatiebeginsel Grondwettelijk Hof, arrest van 29 januari 2014 Prejudiciële vragen Mogelijke discriminatie tussen een verlieslatende vennootschap en een winstgevende vennootschap 1. FBB is niet overdraagbaar. 2. FBB zijn verworpen uitgaven wanneer zij niet gecompenseerd kunnen worden met het belastbaar resultaat. 44

45 FBB regelgeving strookt niet met non-discriminatiebeginsel Grondwettelijk Hof, arrest van 29 januari 2014 Arrest 1. Geen discriminatie m.b.t. niet-overdraagbaarheid: annualiteitsbeginsel (wetgever kan zelf afwijken en beslissen welke aftrekken terugbetaalbaar/overdraagbaar zijn). 2. Wel discriminatie m.b.t. volledige FBB toevoeging aan de verworpen uitgaven bij onvoldoende belastbaar resultaat. Volgens het Hof moet het FBB maar worden toegevoegd aan de verworpen uitgaven, voor zover het FBB verrekend kon worden. Vennootschappen kunnen tot 5 jaar teruggaan voor een ambtshalve ontheffing wegens dubbele belasting. 45

46 FBB regelgeving strookt niet met non-discriminatiebeginsel Grondwettelijk Hof, arrest van 29 januari 2014 Voorbeeld Situatie standpunt fiscus Situatie standpunt Hof Aangroei reserves FBB Fiscale verliezen worden niet afgezet tegenover niet gebruikt FBB 46

47 Een overzicht van de belangrijkste rulings 2014* 1. Inleiding 2. Rulings over vennootschapsbelastingen 3. Fiscaal misbruik 4. Relaties met personeel en klanten (*) rulings van 2013 en 2014 gepubliceerd tot 31 oktober 2014 op 47

48 1. Inleiding Regeerakkoord wil rulings meer toegankelijk maken voor KMO s De werking van de rulingdienst moet onafhankelijk kunnen blijven werken en wordt geëvalueerd en indien nodig versterkt met het oog op de optimale toegankelijkheid voor KMO s. Federaal regeerakkoord, pag. 63 De federale rulingdienst is niet bevoegd voor gewestelijke belastingen in eigen beheer Vb. onroerende voorheffing in Vlaams Gewest Belastingen waarvan het beheer vanaf 2015 verschuift naar de gewesten door de 6de staatshervorming successierechten, woonfiscaliteit,..! Collegeleden en voorzitster zijn benoemd tot 4 april 2015 anticipeer aanvragen indien mogelijk 48

49 2. Rulings over vennootschapsbelastingen Gespreide belasting van meerwaarde: belaste inbreng geldt als herbelegging (art. 47 WIB) Belaste inbreng van gebouwen in BelCo komt in aanmerking als geldige herbelegging en voor de toepassing van de verlengde herbeleggingstermijn van vijf jaar van 27 mei 2014 Door belastingneutrale inbrengen is BelCo eigenaar van grond en gebouwen sinds > 5 jaar BelCo heeft zware herstellingen uitgevoerd < 5 jaar geleden BelCo heeft vruchtgebruik toegestaan op deel van het vastgoed verkoop van het pand en de rechten: meerwaarden komen in aanmerking voor gespreide belasting mits wederbelegging van de verkoopprijs met betrekking tot de grond en de werken van > 5 jaar van 8 april

50 2. Rulings over vennootschapsbelastingen Beroepskosten: verlies aan gestort kapitaal in kader van vereffening is al aftrekbaar voor afsluiting (art. 198, 7 WIB) Vereffening van BelCo B BelCo A mag de minderwaarde op haar deelneming in BelCo B in vereffening aftrekken voor ten hoogste het verlies aan gestort kapitaal tijdens het belastbaar tijdperk waarin volgens de staat van de vereffenaar blijkt dat schulden en voorzieningen een veelvoud bedragen van activa niettegenstaande de vereffening op het einde van dat belastbaar tijdperk nog niet gesloten zal zijn wegens hangende geschillen van 11 maart

51 2. Rulings over vennootschapsbelastingen Onderkapitalisatieregel ( Thin cap ): interest niet aftrekbaar ten belope van 5/1 ratio (art. 198, 1, 11 WIB) 5 1 Schuld Eigen vermogen leningen ontvangen van vennootschappen in een belastingparadijs; en intra-groep leningen belaste reserves (begin van belastbaar tijdperk) + gestort kapitaal (einde van belastbaar tijdperk) Negatieve reserves gelijk te stellen met van 12 november 2013, van 11 juni 2013, van 18 december

52 2. Rulings over vennootschapsbelastingen Definitief belaste inkomsten (DBI) (art. 203 WIB) (Taxatievoorwaarde) Singapore private limited company staat in voor supply chain management en verkoop aan groothandel voor Aziatische regio onderworpen aan gemeenrechtelijke belasting op winst aan 17% alhoewel off shore inkomsten van buitenlandse oorsprong die niet in Singapore zijn geïnd zijn uitgesloten tijdelijke Development and Expansion Incentive is geen probleem Singapore is niet vermeld op de lijst van belastingparadijzen (KB 13 februari 2003) taxatievoorwaarde voor DBI aftrek is vervuld van 28 maart

53 2. Rulings over vennootschapsbelastingen Definitief belaste inkomsten (DBI) (art. 203 WIB) (Taxatievoorwaarde) In 1988 was LuxCo opgericht als Holding 1929 met fiscaal gunstregime. In 2007 werd LuxCo omgevormd tot een gewone Soparfi. In 2014 wordt LuxCo vereffend. De liquidatiebonus kan genieten van DBI stelsel want LuxCo Soparfi is onderworpen aan gemeenrechtelijke belasting op winst sinds 2007 behalve een bepaald bedrag van de historische reserves dat niet in aanmerking komt voor DBI aftrek aangezien het slechte wederuitgekeerde dividenden betreft van 13 mei

54 2. Rulings over reorganisaties Belasting van meerwaarden op aandelen: minimum houdperiode van 1 jaar (art. 192, 1, 7 lid WIB) Fiscale neutraliteit inzake de voorwaarde van behoud gedurende min. 1 jaar geldt ook voor belastingneutrale partiële splitsing: meerwaarden verwezenlijkt of vastgesteld bij verdeling van het vermogen van een ontbonden vennootschap, waarvan dividenden kunnen genieten van DBI aftrek, zijn vrijgesteld mits de deelneming gedurende min. 1 jaar in volle eigendom werd behouden voor berekening van de 1-jarige houdvereiste worden aandelen ontvangen in ruil tengevolge van belastingneutrale verrichtingen (fusie, splitsing,..) geacht te zijn verkregen op de datum waarop de geruilde aandelen zijn verkregen. die bepaling is ook van toepassing op een partiële splitsing (gesteund op Circ. nr. Ci.RH.421/ van 21 mei 2013) van 17 juni 2014, van 8 april 2014, 54

55 2. Reorganisaties Belastingvrije inbreng van een bedrijfsafdeling: gevolgen voor aftrek voor octrooi inkomsten (art. 205/1 tot /4 WIB) Belastingneutrale inbreng door BelCo A aan BelCo B bevat ook het onderzoekscentrum waar octrooien zijn ontwikkeld maar A behoudt de octrooien: A blijft genieten van de aftrek voor octrooi inkomsten ondanks de inbreng van het onderzoekscentrum: het WIB stelt geen voorwaarde over de duur tot behoud van een onderzoekscentrum van 1 april il ressort du texte de l'article concerné (et ce aussi bien dans sa version française que dans sa version néerlandaise) que l'utilisation du verbe au passé exprime le fait que la condition relative à la détention d'un centre de recherche doit être remplie au moment d'une part, du développement du brevet et d'autre part, au moment où sont réalisées les améliorations. 55

56 Een overzicht van de belangrijkste rulings Inleiding 2. Rulings over vennootschapsbelastingen 3. Fiscaal misbruik 4. Relaties met personeel en klanten 56

57 3. Fiscaal misbruik Mag de rulingdienst zich uitspreken over fiscaal misbruik? in eerste fase, neen: alleen beslissingen over het tegenbewijs Ci.RH.81/ (AFZ 3/ AAF 17/ AAPD 4/2012) van 4 mei 2012 in tweede fase: een logische ja, volgens antwoorden op twee parlementaire vragen en bevestigd door federaal regeerakkoord Vr. en Antw. Kamer , nr , 498 Vr. en Antw. Kamer , nr , 252 Deze {ruling}dienst kan zich ook blijven uitspreken over de toepassing van de anti-misbruikbepaling teneinde de rechtszekerheid te verhogen. Regeerakkoord, nr , pag

58 3. Fiscaal misbruik En wat brengt de toekomst volgens het federale regeerakkoord? Il sera examiné de quelle manière la disposition antiabus pourra être mieux formulée afin d améliorer la sécurité juridique des contribuables. Er wordt onderzocht op welke manier de antimisbruikbepaling beter kan worden ingekleed zodat de rechtszekerheid verhoogt voor de belastingplichtigen. Regeerakkoord, nr , pag. 86 de regering zal de algemene antimisbruikbepaling verduidelijken aan de hand van een administratieve toelichting die de rechtszekerheid verhoogt voor de belastingplichtigen 58

59 3. Fiscaal misbruik bij reorganisaties Manipulaties van het eigen vermogen voor fusie Probleem: beperking van overdracht van fiscale aftrekken bij fusie op basis van de verhouding van eigen vermogen <> het totale eigen vermogen van de vennootschappen die fusioneren (art. 206 WIB) Manipulaties van eigen vermogens voor de fusie (door dividenduitkering, kapitaalsverhoging of verlaging, ) of versnelde aanwending van fiscale aftrekken voor de fusie kunnen fiscaal misbruik uitmaken Factoren die een rol spelen bij beoordeling van fiscaal misbruik door rulingdienst: omvang van de manipulaties regelmatig of uitzonderlijk karakter Vb. is er een regelmatige dividend politiek <> abnormaal hoog dividend, niet gemotiveerd door nood aan cash 59

60 3. Fiscaal misbruik bij reorganisaties Partiële splitsing gevolgd door verkoop van aandelen Mogelijk probleem: om belasting op meerwaarden ingeval van rechtstreekse verkoop van activa te vermijden, worden 1. de af te stoten activa afgesplitst naar NewCo en 2. de aandelen van NewCo worden verkocht (belastingvrij voor KMO, 0,412% voor niet-kmo) Indien het gaat om vastgoed, worden ook registratierechten vermeden! Probleem: ingeval antimisbruik toepasselijk is, hoe moet de fiscus dan herdefiniëren? 60

61 3. Fiscaal misbruik bij reorganisaties Partiële splitsing gevolgd door verkoop van aandelen Specifieke antimisbruikbepaling art. 183bis WIB Algemene antimisbruikbepaling art. 344, 1 WIB techniek van bewijs door de fiscus (belastingfraude of ontwijking) tegenbewijs door belastingplichtige: zakelijke overwegingen geinspireerd op fusierichtlijn, en dus conform aan richtlijn te interpreteren techniek van bewijs door de fiscus van fiscaal misbruik tegenbewijs door de belastingplichtige: verantwoording door andere motieven dan ontwijking van inkomstenbelasting 61

62 3. Fiscaal misbruik bij reorganisaties Partiële splitsing gevolgd door verkoop van aandelen Vorig standpunt Rulingdienst fiscale zekerheid vooraf over splitsing (toetsing specifieke bepaling) pro-actieve engagementen van aanvrager tot behoud van de aandelen gedurende min. 3 jaar = verjaringstermijn van art. 354 WIB Nieuw advies fiscale zekerheid vooraf over splitsing (toetsing specifieke bepaling) engagementen tot behoud zonder tijdsbeperking geen fiscale zekerheid voor toekomstige verrichtingen niet beschreven in aanvraag post-ante toets van algemene bepaling maar fiscus moet eenheid van intentie aantonen mogelijkheid van avenant tot bevestiging dat initiële ruling niet is aangetast 62

63 3. Fiscaal misbruik bij reorganisaties Partiële splitsing met afsplitsing van bedrijfsgerelateerd vastgoed: mijlpaalbeslissing Belastingneutrale partiële splitsing van BelCo A, met afsplitsing van het bedrijfsgerelateerd vastgoed naar nieuwe PropCos en behoud van bedrijfsexploitatie in A verantwoord door andere motieven dan ontwijking van registratierechten opdeling van activiteiten is noodzakelijk voor inpandgeving van de aandelen en om de activa te beschermen door ze af te schermen in verschillende juridische entiteiten dat biedt ook de garantie aan kredietverstrekkers dat de verstrekte kredieten effectief gebruikt worden voor specifieke activa van 15 oktober

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Een overzicht van de belangrijkste arresten en rulings van het jaar Philippe Vyncke Partner Overzicht van de fiscale rechtspraak Geen vrijstelling roerende voorheffing zonder tijdig attest Inwonerschap

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2.

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2. INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG Verdeling Paginanr. I. INBRENG IN NATURA 0. Algemeen GB 1. Inhoud GB 1.1. Inbreng in natura GB 1.2. Quasi-inbreng GB 2. Begrip GB 1. Inbreng in

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening Voorbeeld Een vennootschap, die een boekhouding voert per kalenderjaar, heeft voor aanslagjaar 2014 een boekhoudkundige winst na belastingen van 10.000 EUR en de algemene vergadering besliste in mei 2015

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Tom Wallyn De nieuwe antimisbruikbepaling in de praktijk Agenda Deel 1 : Theoretische beschouwingen Deel 2 : Casestudies Slide 2 Deel 1 Theoretische beschouwingen 1. Ontstaan van de antimisbruikbepalingen

Nadere informatie

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven Week van het Internationaal Ondernemen Turkije VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt 9 oktober 2014 Fikret Seven AGENDA 1. Inleiding 2. Fiscale aandachtspunten 3. Grensoverschrijdende financiering

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar 13 september 2016 Brussels London - www.liedekerke.com Laurence Pinte Pierre Desenfans Het Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) Wat? Voor

Nadere informatie

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 12-07-2017 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Imprimer le(s) document(s)

Imprimer le(s) document(s) Page 1 of 5 Home > FISCALITÉ > IMPÔTS SUR LES REVENUS > Directives et commentaires administratifs > Circulaires > Impôt des sociétés > Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013) dd. 28.06.2013

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN Betalingen aan belastingparadijzen vermeld op een specifieke lijst moeten in een aangifte worden vermeld. Sanctie : verwerping als fiscaal aftrekbare besteding

Nadere informatie

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening'

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Page 1 of 5 Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Auteur(s): Ph. Hinnekens/S. Gommers Editie: 1461 p. 5 Publicatiedatum: 27 januari 2016 Herstructurering tijdens wachttermijn na

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB)

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Transactie waarbij erfpachtrecht wordt overgedragen aan partij X, direct gevolgd door de verkoop van het bezwaarde eigendomsrecht

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Planning the Year End The (tax) world is changing Overzicht van fiscale rechtspraak en recente rulings

Planning the Year End The (tax) world is changing Overzicht van fiscale rechtspraak en recente rulings www.pwc.com Planning the Year End The (tax) world is changing Overzicht van fiscale rechtspraak en recente rulings Fiscale rechtspraak 1. Anti-misbruikbepalingen 2.Vennootschapsbelasting 1. Anti-misbruikmaatregelen:

Nadere informatie

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Positieve rechtspraak

Positieve rechtspraak Positieve rechtspraak Rb. Gent 26 feb 2002 : Bestuurdersvergoedingen sowieso aftrekbaar Situatieschets Een vennootschap M dient haar aangifte in de vennootschapsbelasting te laat in. Onder de kosten komt

Nadere informatie