Planning the Year End

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning the Year End"

Transcriptie

1 Hoe zal de nieuwe regering de belastingdruk op inkomen uit werken verlagen? Wat met de sociale zekerheid en de pensioenen? Nic Boydens Director

2 Agenda 1 Voordelen van alle aard 2 Verhoging aftrek forfaitaire beroepskosten 3 Vermindering werkgeversbijdragen sociale zekerheid 4 Auteursrechten vanuit fiscaal- en sociaalrechterlijk standpunt 5 Pensioenen

3 Voordelen van alle aard 3

4 Voordelen van alle aard Fiscaal- en sociaalrechtelijke verschillen / overeenkomsten Voordeel van alle aard voor mobile devices Sociaalrechtelijke behandeling: - PC: 6.00 /maand; - Tablet: 3.00 / maand; - Internet: 5.00 / maand (mobiel en vast internet); - Internet: 2.00 / maand (enkel mobiel internet); - GSM: / maand (omvat: toestel, mobiele telefonie en mobiel internet). 4

5 Voordelen van alle aard Fiscaal- en sociaalrechtelijke verschillen / overeenkomsten Voordeel van alle aard voor mobile devices Fiscaalrechtelijke behandeling: Terbeschikkingstelling door werkgever (werkgever = eigenaar): - PC: 180 /jaar (ref. KB/WIB) vs. 6 /maand voor RSZ (=72 /jaar) - Internet 60 /jaar (ref. KB/WIB) - Tablet/smartphone: 30 / jaar (ref. DVB) vs. 3 /maand voor RSZ (=36 /jaar) - Geen forfaitaire bedragen voorzien voor andere mobile devices 5

6 Voordelen van alle aard Fiscaal- en sociaalrechtelijke verschillen / overeenkomsten Stroomlijnen van fiscaal- en sociaalrechtelijke behandeling wordt voorzien in het regeerakkoord, maar werd nog niet uitgewerkt... «Het fiscaal-, sociaal- en arbeidsrechtelijk loonbegrip wordt maximaal gestroomlijnd, zonder de totale fiscale en parafiscale druk te verhogen.» 6

7 Verhoging aftrek forfaitaire beroepskosten 7

8 Verhoging aftrek forfaitaire beroepskosten Programmawet: wijziging van tarieven en schalen, verhoging van het beroepskostenforfait (niet-geïndexeerde bedragen!) Uitgangspunten: - Verlaging personenbelasting - Verhoging van het plafond van het beroepskostenforfait met 125 in 2015 en 250 in 2016 (zelfde indexcijfer wordt toegepast op andere bedragen) - Bedragen op basis van de belastingschalen voor aanslagjaar 2015 Impact op een alleenstaande zonder kinderen ten laste waarbij het inkomen: 1. gelijk is aan het gemiddeld inkomen in België 2. het maximum forfait bereikt 8

9 Verhoging aftrek forfaitaire beroepskosten Bruto jaarloon Beroepskost Bij gemiddeld inkomen Inkomen 2014 Inkomen 2015 Inkomen 2016 Bij maximale aftrek van beroepskosten Inkomen 2014 Inkomen 2015 Inkomen , , , , , , , , ,72 (10,64%) 3.350, ,41 (21,79%) 3.950, , ,00 (3,16%) 4.200, ,00 (6,33%) Belastbaar , , , , , ,00 Belasting 5.299, , , , , ,00 Netto na belasting* , , ,72 (0,68%) * Schatting op basis van huidige belastingtarieven , ,70 (1,39%) , , ,50 (0,15%) , ,00 (0,31%) 9

10 Vermindering werkgeversbijdragen sociale zekerheid 10

11 Europees perspectief 11

12 Verlaging van het basispercentage van de werkgeversbijdragen van 35% naar 25% tegen het einde van de legislatuur «(...) Bovendien zal de regering de vermindering van de werkgeverslasten, waartoe reeds was besloten in het concurrentiepact van de uittredende regering, uitbreiden. Vóór het einde van de legislatuur zal ze het basispercentage van de werkgeversbijdragen verminderen met het objectief om een basispercentage van 25% te bereiken.» a. Principe : 35% naar 25% b. Nuancering: structurele vermindering + doelgroepverminderingen c. Vermindering maar vooral administratieve vereenvoudiging d. Wat zijn de gevolgen? 12

13 Negatieve invloed op creatieve verloning? A Warrants Mogelijkheid om warrants toe te kennen in plaats van variabele cashverloning. Complexer, maar biedt meerdere voordelen: - Vrijstelling van sociale bijdragen - Vermindering van de belastbare grondslag (de werknemer wordt belast op de waarde van de aandelen bij het aanbod, niet op de gerealiseerde meerwaarde bij uitoefening) Gevolg: voor dezelfde kost voor de werkgever, een hoger netto inkomen voor de werknemer 13

14 A Warrants indien bijdragen aan 35% Werkgeversbijdragen Persoonlijke werknemersbijdragen Belasting 35 K 13,07 K 46,51 K 9,45 K 67,17 K Kost Belasting Cash bonus: Hypothese: bruto = Kost voor de werkgever = Netto voor de werknemer = Warrants: Hypothese: dezelfde kost voor de werkgever (135K) Netto voor de werknemer (=balans) 40,42 K 58,38 K Netto voor de werknemer (=balans) Netto voor de werknemer= Netto zijn de warrants 44% meer rendabel dan de cash bonus. 14

15 A Warrants indien bijdragen aan 25% Werkgeversbijdragen Persoonlijke werknemersbijdragen 25 K 13,07 K 8,75 K 62,19 K Kost Belasting Cash bonus: Hypothese: bruto = Kost voor de werkgever = Netto voor de werknemer = Belasting 46,51 K Warrants: Hypothese: dezelfde kost voor de werkgever(125k) Netto voor de werknemer (=balans) 40,42 K 54,06 K Netto voor de werknemer (=balans) Netto voor de werknemer = Netto zijn de warrants 33% meer rendabel dan de cash bonus vs. 44% indien werkgeversbijdragen aan 35% 15

16 Negatieve invloed op creatieve verloning? B Financiering van een pensioenplan door de werkgever Mogelijkheid voor de werkgever om bij te dragen tot een pensioenplan van de werknemer in plaats van een persoonlijke werknemersbijdrage. Meerdere voordelen: - Vrijstelling van persoonlijke werknemersbijdragen - Verminderde werkgeversbijdragen (8,86%) - Belastingvrijstelling Gevolg: voor dezelfde kost voor de werkgever, een hogere nettobijdrage voor het pensioenplan van de werknemer 16

17 B Financiering van een pensioenplan door de werkgever Als de werknemer persoonlijk bijdraagt : Hypothese: netto bijdrage= Kost voor de werkgever Bijdragen aan 35% : 2.297,46 Bijdragen aan 25% : 2.130,54 Als de werkgever bijdraagt in plaats van de werknemer : Bijdragen aan 35% 89,25 179,72 Bijdragen aan 25% 82,77 166,67 Werkgeversbijdragen Verzekeringstax Verzekeringstax Werkgeversbijdragen Hypothese: dezelfde kost voor de werkgever: Bijdragen aan 35% : 2.297,46 Bijdragen aan 25% : 2.130,54 Netto bijdrage: Bijdragen aan 35% : 2.028,27 Bijdragen aan 25% : 1.881,10 Bijdrage aan het pensioenplan 2.028,27 (vs ) 1.881,10 (vs ) Bijdrage aan het pensioenplan Netto is de financiering door de werkgever 88,11% meer rendabel dan de financiering door de werknemer vs. 102,83% indien werkgeversbijdragen aan 35% 17

18 Auteursrechten: fiscaal- en sociaalrechtelijke behandeling 18

19 Sociaalrechtelijke behandeling van auteursrechten Cass., 15 september 2014 Begrip loon in het kader van sociale zekerheid Wet van 12 april 1965: het loon omvat«het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever». 19

20 Sociaalrechtelijke behandeling van auteursrechten Cass., 15 september 2014 De feiten: Voorstelling van Les Misérables Een forfaitaire vergoeding van 400 wordt toegekend als aanvulling op het loon voor de overdracht van «naburige rechten» van acteurs en muzikanten Overdracht is nodig voor de realisatie van programmaboekjes, de opname van de musical, de verkoop van CD s en DVD s, enz. 20

21 Sociaalrechtelijke behandeling van auteursrechten Cass., 15 september 2014 Beslissing van het Hof van Cassatie: De vergoeding ontvangen door een werknemer voor de overdracht van zijn naburige rechten met betrekking tot een dienst in uitvoering van de arbeidsovereenkomst = tegenprestatie voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst = loon vergoeding onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen 21

22 Fiscaalrechtelijke behandeling van auteursrechten Algemeen principe: auteursrechten worden beschouwd als roerend inkomen tot EUR Kwalificatie roerend inkomen vs beroepsinkomen? Dienst Voorafgaande Beslissingen - de belastingplichtige toont bedrag aan op basis van een overeenkomst - geen overeenkomst voor handen beroepsinkomen Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen - voorwaarde van (schriftelijke) overeenkomst voegt voorwaarde toe aan de fiscale wet - bewijslast om auteursrechten als beroepsinkomen te herkwalificeren ligt bij de belastingdienst >< Sociaalrechtelijk: een overeenkomst met vermelding van het bedrag neemt twijfel weg en vermijdt herkwalificatie tot beroepsinkomen 22

23 Pensioenen 23

24 Verhoging toelaatbaarheidsvoorwaarden a) Wettelijk pensioen Pensioenleeftijd b) Vervroegd pensioen Leeftijd waarop men op vervroegd pensioen kan gaan , Voorwaarde loopbaanduur voor vervroegd pensioen Leeftijd waarop men op vervroegd pensioen kan gaan bij lange loopbaan 60 60/61 60/61 60/61 60/61 Voorwaarde loopbaanduur bij lange loopbaan 40 42/41 43/42 43/42 44/43 24

25 Aangifte van aanvullende pensioenrechten Aangiften aan de databank 2de pijler DB2P (Sigedis) moeten voor eind 2014 gebeurd zijn Verplichte aangifte De verzekeraar doet de aangifte voor groepsverzekeringen en verzekerde individuele pensioenbeloften, het pensioenfonds voor de pensioenen die het beheert. De onderneming moet zelf aangifte doen voor individuele pensioenbeloften: - die rechtstreeks uitbetaald worden (met balansprovisie); - die gekoppeld zijn met een bedrijfsleidersverzekering waarvan de onderneming de verzekeringnemer en begunstigde is. 25

26 Aangifte van aanvullende pensioenrechten Wij stellen vast dat sommige ondernemingen nog niet compliant zijn Ga na of er nog dergelijke bedrijfleidersverzekeringen of interne pensioenbeloften bestaan Zorg dat ze voor eind 2014 geregistreerd worden in DB2P 26

27 Aangifte van aanvullende pensioenrechten De pensioenbijdragen van plannen die niet aan DB2P aangegeven werden, zijn niet aftrekbaar Wij stellen vast dat niet alle verzekeraars al klaar zijn met de aangifte van hun groepsverzekeringen en verzekerde individuele pensioenbeloften Controleer of het nodige gedaan werd: Bij uw verzekeraar; U kan ook zelf controleren bij Sigedis, maar dat vereist een hele registratieprocedure. 27

28 Eenheidsstatuut: harmonisatie van het aanvullend pensioen Achtergrond: introductie van het éénheidsstatuut arbeider bediende Per 1/1/2015 start een progressief en geleidelijk harmonisatieproces van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden. Drie stappen kunnen worden onderscheiden: Huidig systeem 1/1/2015 1/1/2023 voor de sectoren 1/1/2025 voor de bedrijven Verschillend aanvullend pensioen voor bedienden en arbeiders vormt geen discriminatie Overgangsperiode standstill verplichting: verschillen moeten weggewerkt worden. Ondertussen mag de bevoordeelde categorie niet groter worden. Verschillend aanvullend pensioen voor bedienden en arbeiders betekent een discriminatie 28

29 Eenheidsstatuut: harmonisatie van het aanvullend pensioen Het eenheidsplan hoeft niet noodzakelijk het beste van de twee te zijn (geen verplichting tot levelling-up ). Werknemers die nu een beter plan hebben, kunnen weigeren naar het eenheidsplan over te stappen. Vanaf 1 januari 2015 verwacht men van de onderneming dat ze een traject naar een eenheidsplan heeft opgesteld. Door andere criteria te gebruiken (bv. categorie van personeel), blijft een verschillende behandeling van het aanvullend pensioenplan mogelijk. 29

30 Contact Nic Boydens Director +32 (0)

31 Een overzicht van de belangrijkste arresten en rulings van het jaar Philippe Vyncke Partner

32 Overzicht van de fiscale rechtspraak Geen vrijstelling roerende voorheffing zonder tijdig attest Inwonerschap in Luxemburg indien beslissing werkelijk genomen in Luxemburg Antimisbruikbepaling voor de notionele interestaftrek Geen notionele interestaftrek bij simulatie FBB regelgeving strookt niet met non-discriminatiebeginsel 32

33 Geen vrijstelling roerende voorheffing indien attest niet tijdig is ingediend Hof van Beroep te Gent, 18 maart 2014 Feiten BelCo heeft RV ingehouden op interest Bezwaar ingediend voor teruggave o.b.v. toepassing vrijstelling Interest-Royalty richtlijn. Gewestelijke directeur: bezwaar onontvankelijk (bezwaar ingediend na 6 maanden) Aanvraag ambtshalve ontheffing: attest interestroyalty richtlijn niet beschikbaar op moment van uitbetaling. BelCo: tijdstip van attest doet er niet toe, aangezien dit niet vermeld staat in de wet. Op welk ogenblik moet het attest beschikbaar zijn om van de verzaking van de inning van de roerende voorheffing te kunnen genieten? Britse vennootschap Interest Lening Belgische vennootschap 33

34 Geen vrijstelling roerende voorheffing indien attest niet tijdig is ingediend Hof van Beroep te Gent, 18 maart 2014 Arrest Geen vrijstelling van RV indien attest niet "tijdig is" (attest dateerde van maanden ná de effectieve interestbetaling of - toekenning). Hof : attestvereiste is implementatie van Interest-Royalty richtlijn Hof: attest moet ten laatste ondertekend zijn op de dag van de effectieve betaling of toekenning, of uiterlijk 15 dagen later. Uit doel van attest blijk het tijdstip Kritiek Tijdstip niet in wet vermeld Attest geen implementatie van richtlijn (attest: optioneel) Ambtshalve ontheffing juiste procedure? Britse vennootschap Interest Lening Belgische vennootschap 34

35 Inwonerschap in Luxemburg Rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 6 juni 2014 Feiten Lux. HoldCo: opgericht in Luxemburg en maatschappelijke zetel in Luxemburg. Boekhouding, algemene vergadering en raad van bestuur gedaan in Luxemburg. Lux. HoldCo is een Belgische inwoner volgens de fiscus: Aandeelhouders: inwoners van België Geen personeel of goederen in Luxemburg. Enige activa: aandelen in twee Belgische vennootschappen. Raad van bestuur bekrachtigt enkel de beslissingen die in België werden voorbereid. LuxCo enkel opgericht voor fiscale doeleinden. BelCo LuxCo BelCo BelCo 35

36 Inwonerschap in Luxemburg Rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 6 juni 2014 Vonnis Geen discussie : LuxCo is opgericht enkel voor fiscale doeleinden Maar: LuxCo bestaat als vennootschap naar Luxemburgs recht => geen fictieve vennootschap Gelimiteerde activiteit en beperkt personeel is irrelevant omdat het gaat om een holdingvennootschap. Aandeelhouders Belgische inwoners: irrelevant. Rechtbank hechtte veel belang aan Luxemburgse bestuurder. Voorbereiding van de beslissing in België: geen probleem Werkelijke zetel = plaats waar het bestuursorgaan van de vennootschap daadwerkelijk de beslissingen neemt (hier in Luxemburg). => fiscus bewijst niet dat de beslissingen worden genomen in België. BelCo LuxCo BelCo BelCo 36

37 Antimisbruikbepaling voor de notionele interestaftrek Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, 25 juni 2014 Feiten Finse moedervennootschap organiseert financiering via Belgisch filiaal Aparte financieringsvennootschap opgericht in België voor risicovol project FinCo 1: Intrest afgezet tegenover notionele interestaftrek 4 jaar later fusie tussen de twee financieringsvennootschappen (goedgekeurd door ruling). Fiscus: kunstmatige constructie met het oog op het toepassen van de notionele interestaftrek Dividend FinCo 1 in België HoldCo van Finse moeder Inbreng van kapitaal ZweCo NedCo Rusland FinCo 2 in België 37

38 Antimisbruikbepaling voor de notionele interestaftrek Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, 25 juni 2014 Bedrijfseconomische overwegingen Elke stap kon bedrijfseconomisch verantwoord worden. Elke entiteit had substance : werknemers en reële activiteit. Alle interesten en vergoedingen waren marktconform. Dividend FinCo 1 in België HoldCo van Finse moeder Inbreng van kapitaal FinCo 2 in België Fiscus wou aftrekbeperking toegepassen op deel van resultaat dat bestaat uit ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen ZweCo NedCo Rusland 38

39 Antimisbruikbepaling voor de notionele interestaftrek Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, 25 juni 2014 Vonnis Bizar: Finse moeder vroeg geen tegenprestatie voor kapitaal (kapitaal werd eerst aangeboden in de vorm van een lening, daarna omgezet in een inbreng). Het renteloos beschikken over geld zonder enige aanwijsbare oorzaak was een abnormaal goedgunstig voordeel volgens de rechtbank. Enige activiteit: aanhouden van kapitaal Rechtbank: Belgische financieringsvennootschap heeft vrijwillig meegewerkt aan verkrijgen abnormaal goedgunstig voordeel. Vennootschap gaat in beroep, wordt vervolgd HoldCo van Finse moeder Dividend Inbreng in kapitaal FinCo 1 in België 39

40 Geen notionele interestaftrek bij simulatie Rechtbank van eerste aanleg van Leuven, 23 juni 2014 Feiten BE HoldCo doet kapitaalverhoging in FinCo. BE geeft leningen aan FinCo. Lening 1 op 1 doorgeleend door FinCo aan Groupco s (met kleine spread voor FinCo). Kapitaal doorgeleend door Finco aan Groupco s. Lening FinCo in België BE HoldCo Inbreng van kapitaal Groupco s Fiscus: Geen NIA in hoofde van FinCo simulatie + abnormaal voordeel Lening 40

41 Geen notionele interestaftrek bij simulatie Rechtbank van eerste aanleg van Leuven, 23 juni 2014 Rechtbank Lening en kapitaalinbreng zijn simulatie + geen gebruik van NIA bij Finco op ontvangen abnormale voordelen + 50% belastingverhoging: FinCo heeft geen zeggenschap en beschikking over leningen Volstorting kapitaalverhoging door inbreng schuldvordering niet mogelijk, want lening gesimuleerd FinCo levert geen prestaties voor spread Juridische gevolgen van transacties niet aanvaard door partijen Meeste leningen: geen geschreven contracten Leningen afgesloten zonder betrokkenheid door FinCo FinCo ontvangt instructies voor boekingen en leningen Lening FinCo in België BE HoldCo Inbreng van kapitaal Lening Groupco s 41

42 Geen notionele interestaftrek bij simulatie Rechtbank van eerste aanleg van Leuven, 23 juni 2014 Commentaar Simulatie als wapen noodzakelijk? Juiste belastingplichtige belast? FinCo enkel papieren tussenschakel, kan deze dus interest ontvangen hebben? Conclusie: Bad facts make bad cases Lening FinCo in België BE HoldCo Inbreng van kapitaal Groupco s Lening 42

43 FBB regelgeving strookt niet met non-discriminatiebeginsel Grondwettelijk Hof, 29 januari 2014 Feiten Forfaitair buitenlandse belasting: fictieve forfaitaire voorheffing die zorgt voor de (gedeeltelijke) verrekening van het in buitenland betaalde belasting. FBB niet volledig afgezet: FBB niet terugbetaalbaar en niet overdraagbaar. Stelling fisucs: volledig FBB toe te voegen aan belastbare basis, ook bij onvolledig gebruik Nadeel t.o.v. vennootschappen die wel voldoende winst hebben om FBB tegen af te zetten. Twee vennootschappen die objectief in een ongelijke positie bevinden (verlieslatend of winstgevend), worden toch gelijk behandeld (door beide het FBB te moeten toevoegen aan de belastbare basis). Schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en nondiscriminatiebeginsel? 43

44 FBB regelgeving strookt niet met non-discriminatiebeginsel Grondwettelijk Hof, arrest van 29 januari 2014 Prejudiciële vragen Mogelijke discriminatie tussen een verlieslatende vennootschap en een winstgevende vennootschap 1. FBB is niet overdraagbaar. 2. FBB zijn verworpen uitgaven wanneer zij niet gecompenseerd kunnen worden met het belastbaar resultaat. 44

45 FBB regelgeving strookt niet met non-discriminatiebeginsel Grondwettelijk Hof, arrest van 29 januari 2014 Arrest 1. Geen discriminatie m.b.t. niet-overdraagbaarheid: annualiteitsbeginsel (wetgever kan zelf afwijken en beslissen welke aftrekken terugbetaalbaar/overdraagbaar zijn). 2. Wel discriminatie m.b.t. volledige FBB toevoeging aan de verworpen uitgaven bij onvoldoende belastbaar resultaat. Volgens het Hof moet het FBB maar worden toegevoegd aan de verworpen uitgaven, voor zover het FBB verrekend kon worden. Vennootschappen kunnen tot 5 jaar teruggaan voor een ambtshalve ontheffing wegens dubbele belasting. 45

46 FBB regelgeving strookt niet met non-discriminatiebeginsel Grondwettelijk Hof, arrest van 29 januari 2014 Voorbeeld Situatie standpunt fiscus Situatie standpunt Hof Aangroei reserves FBB Fiscale verliezen worden niet afgezet tegenover niet gebruikt FBB 46

47 Een overzicht van de belangrijkste rulings 2014* 1. Inleiding 2. Rulings over vennootschapsbelastingen 3. Fiscaal misbruik 4. Relaties met personeel en klanten (*) rulings van 2013 en 2014 gepubliceerd tot 31 oktober 2014 op 47

48 1. Inleiding Regeerakkoord wil rulings meer toegankelijk maken voor KMO s De werking van de rulingdienst moet onafhankelijk kunnen blijven werken en wordt geëvalueerd en indien nodig versterkt met het oog op de optimale toegankelijkheid voor KMO s. Federaal regeerakkoord, pag. 63 De federale rulingdienst is niet bevoegd voor gewestelijke belastingen in eigen beheer Vb. onroerende voorheffing in Vlaams Gewest Belastingen waarvan het beheer vanaf 2015 verschuift naar de gewesten door de 6de staatshervorming successierechten, woonfiscaliteit,..! Collegeleden en voorzitster zijn benoemd tot 4 april 2015 anticipeer aanvragen indien mogelijk 48

49 2. Rulings over vennootschapsbelastingen Gespreide belasting van meerwaarde: belaste inbreng geldt als herbelegging (art. 47 WIB) Belaste inbreng van gebouwen in BelCo komt in aanmerking als geldige herbelegging en voor de toepassing van de verlengde herbeleggingstermijn van vijf jaar van 27 mei 2014 Door belastingneutrale inbrengen is BelCo eigenaar van grond en gebouwen sinds > 5 jaar BelCo heeft zware herstellingen uitgevoerd < 5 jaar geleden BelCo heeft vruchtgebruik toegestaan op deel van het vastgoed verkoop van het pand en de rechten: meerwaarden komen in aanmerking voor gespreide belasting mits wederbelegging van de verkoopprijs met betrekking tot de grond en de werken van > 5 jaar van 8 april

50 2. Rulings over vennootschapsbelastingen Beroepskosten: verlies aan gestort kapitaal in kader van vereffening is al aftrekbaar voor afsluiting (art. 198, 7 WIB) Vereffening van BelCo B BelCo A mag de minderwaarde op haar deelneming in BelCo B in vereffening aftrekken voor ten hoogste het verlies aan gestort kapitaal tijdens het belastbaar tijdperk waarin volgens de staat van de vereffenaar blijkt dat schulden en voorzieningen een veelvoud bedragen van activa niettegenstaande de vereffening op het einde van dat belastbaar tijdperk nog niet gesloten zal zijn wegens hangende geschillen van 11 maart

51 2. Rulings over vennootschapsbelastingen Onderkapitalisatieregel ( Thin cap ): interest niet aftrekbaar ten belope van 5/1 ratio (art. 198, 1, 11 WIB) 5 1 Schuld Eigen vermogen leningen ontvangen van vennootschappen in een belastingparadijs; en intra-groep leningen belaste reserves (begin van belastbaar tijdperk) + gestort kapitaal (einde van belastbaar tijdperk) Negatieve reserves gelijk te stellen met van 12 november 2013, van 11 juni 2013, van 18 december

52 2. Rulings over vennootschapsbelastingen Definitief belaste inkomsten (DBI) (art. 203 WIB) (Taxatievoorwaarde) Singapore private limited company staat in voor supply chain management en verkoop aan groothandel voor Aziatische regio onderworpen aan gemeenrechtelijke belasting op winst aan 17% alhoewel off shore inkomsten van buitenlandse oorsprong die niet in Singapore zijn geïnd zijn uitgesloten tijdelijke Development and Expansion Incentive is geen probleem Singapore is niet vermeld op de lijst van belastingparadijzen (KB 13 februari 2003) taxatievoorwaarde voor DBI aftrek is vervuld van 28 maart

53 2. Rulings over vennootschapsbelastingen Definitief belaste inkomsten (DBI) (art. 203 WIB) (Taxatievoorwaarde) In 1988 was LuxCo opgericht als Holding 1929 met fiscaal gunstregime. In 2007 werd LuxCo omgevormd tot een gewone Soparfi. In 2014 wordt LuxCo vereffend. De liquidatiebonus kan genieten van DBI stelsel want LuxCo Soparfi is onderworpen aan gemeenrechtelijke belasting op winst sinds 2007 behalve een bepaald bedrag van de historische reserves dat niet in aanmerking komt voor DBI aftrek aangezien het slechte wederuitgekeerde dividenden betreft van 13 mei

54 2. Rulings over reorganisaties Belasting van meerwaarden op aandelen: minimum houdperiode van 1 jaar (art. 192, 1, 7 lid WIB) Fiscale neutraliteit inzake de voorwaarde van behoud gedurende min. 1 jaar geldt ook voor belastingneutrale partiële splitsing: meerwaarden verwezenlijkt of vastgesteld bij verdeling van het vermogen van een ontbonden vennootschap, waarvan dividenden kunnen genieten van DBI aftrek, zijn vrijgesteld mits de deelneming gedurende min. 1 jaar in volle eigendom werd behouden voor berekening van de 1-jarige houdvereiste worden aandelen ontvangen in ruil tengevolge van belastingneutrale verrichtingen (fusie, splitsing,..) geacht te zijn verkregen op de datum waarop de geruilde aandelen zijn verkregen. die bepaling is ook van toepassing op een partiële splitsing (gesteund op Circ. nr. Ci.RH.421/ van 21 mei 2013) van 17 juni 2014, van 8 april 2014, 54

55 2. Reorganisaties Belastingvrije inbreng van een bedrijfsafdeling: gevolgen voor aftrek voor octrooi inkomsten (art. 205/1 tot /4 WIB) Belastingneutrale inbreng door BelCo A aan BelCo B bevat ook het onderzoekscentrum waar octrooien zijn ontwikkeld maar A behoudt de octrooien: A blijft genieten van de aftrek voor octrooi inkomsten ondanks de inbreng van het onderzoekscentrum: het WIB stelt geen voorwaarde over de duur tot behoud van een onderzoekscentrum van 1 april il ressort du texte de l'article concerné (et ce aussi bien dans sa version française que dans sa version néerlandaise) que l'utilisation du verbe au passé exprime le fait que la condition relative à la détention d'un centre de recherche doit être remplie au moment d'une part, du développement du brevet et d'autre part, au moment où sont réalisées les améliorations. 55

56 Een overzicht van de belangrijkste rulings Inleiding 2. Rulings over vennootschapsbelastingen 3. Fiscaal misbruik 4. Relaties met personeel en klanten 56

57 3. Fiscaal misbruik Mag de rulingdienst zich uitspreken over fiscaal misbruik? in eerste fase, neen: alleen beslissingen over het tegenbewijs Ci.RH.81/ (AFZ 3/ AAF 17/ AAPD 4/2012) van 4 mei 2012 in tweede fase: een logische ja, volgens antwoorden op twee parlementaire vragen en bevestigd door federaal regeerakkoord Vr. en Antw. Kamer , nr , 498 Vr. en Antw. Kamer , nr , 252 Deze {ruling}dienst kan zich ook blijven uitspreken over de toepassing van de anti-misbruikbepaling teneinde de rechtszekerheid te verhogen. Regeerakkoord, nr , pag

58 3. Fiscaal misbruik En wat brengt de toekomst volgens het federale regeerakkoord? Il sera examiné de quelle manière la disposition antiabus pourra être mieux formulée afin d améliorer la sécurité juridique des contribuables. Er wordt onderzocht op welke manier de antimisbruikbepaling beter kan worden ingekleed zodat de rechtszekerheid verhoogt voor de belastingplichtigen. Regeerakkoord, nr , pag. 86 de regering zal de algemene antimisbruikbepaling verduidelijken aan de hand van een administratieve toelichting die de rechtszekerheid verhoogt voor de belastingplichtigen 58

59 3. Fiscaal misbruik bij reorganisaties Manipulaties van het eigen vermogen voor fusie Probleem: beperking van overdracht van fiscale aftrekken bij fusie op basis van de verhouding van eigen vermogen <> het totale eigen vermogen van de vennootschappen die fusioneren (art. 206 WIB) Manipulaties van eigen vermogens voor de fusie (door dividenduitkering, kapitaalsverhoging of verlaging, ) of versnelde aanwending van fiscale aftrekken voor de fusie kunnen fiscaal misbruik uitmaken Factoren die een rol spelen bij beoordeling van fiscaal misbruik door rulingdienst: omvang van de manipulaties regelmatig of uitzonderlijk karakter Vb. is er een regelmatige dividend politiek <> abnormaal hoog dividend, niet gemotiveerd door nood aan cash 59

60 3. Fiscaal misbruik bij reorganisaties Partiële splitsing gevolgd door verkoop van aandelen Mogelijk probleem: om belasting op meerwaarden ingeval van rechtstreekse verkoop van activa te vermijden, worden 1. de af te stoten activa afgesplitst naar NewCo en 2. de aandelen van NewCo worden verkocht (belastingvrij voor KMO, 0,412% voor niet-kmo) Indien het gaat om vastgoed, worden ook registratierechten vermeden! Probleem: ingeval antimisbruik toepasselijk is, hoe moet de fiscus dan herdefiniëren? 60

61 3. Fiscaal misbruik bij reorganisaties Partiële splitsing gevolgd door verkoop van aandelen Specifieke antimisbruikbepaling art. 183bis WIB Algemene antimisbruikbepaling art. 344, 1 WIB techniek van bewijs door de fiscus (belastingfraude of ontwijking) tegenbewijs door belastingplichtige: zakelijke overwegingen geinspireerd op fusierichtlijn, en dus conform aan richtlijn te interpreteren techniek van bewijs door de fiscus van fiscaal misbruik tegenbewijs door de belastingplichtige: verantwoording door andere motieven dan ontwijking van inkomstenbelasting 61

62 3. Fiscaal misbruik bij reorganisaties Partiële splitsing gevolgd door verkoop van aandelen Vorig standpunt Rulingdienst fiscale zekerheid vooraf over splitsing (toetsing specifieke bepaling) pro-actieve engagementen van aanvrager tot behoud van de aandelen gedurende min. 3 jaar = verjaringstermijn van art. 354 WIB Nieuw advies fiscale zekerheid vooraf over splitsing (toetsing specifieke bepaling) engagementen tot behoud zonder tijdsbeperking geen fiscale zekerheid voor toekomstige verrichtingen niet beschreven in aanvraag post-ante toets van algemene bepaling maar fiscus moet eenheid van intentie aantonen mogelijkheid van avenant tot bevestiging dat initiële ruling niet is aangetast 62

63 3. Fiscaal misbruik bij reorganisaties Partiële splitsing met afsplitsing van bedrijfsgerelateerd vastgoed: mijlpaalbeslissing Belastingneutrale partiële splitsing van BelCo A, met afsplitsing van het bedrijfsgerelateerd vastgoed naar nieuwe PropCos en behoud van bedrijfsexploitatie in A verantwoord door andere motieven dan ontwijking van registratierechten opdeling van activiteiten is noodzakelijk voor inpandgeving van de aandelen en om de activa te beschermen door ze af te schermen in verschillende juridische entiteiten dat biedt ook de garantie aan kredietverstrekkers dat de verstrekte kredieten effectief gebruikt worden voor specifieke activa van 15 oktober

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT» ADVIES OMTRENT HET FISCAAL STELSEL VAN DE AANDELENOPTIES Februari 2013 2 Bij de installatie van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Newsletter. Editie december 2013

Newsletter. Editie december 2013 Newsletter Editie december 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De meeste lezers van deze nieuwsbrief 04 Strenge

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

Inhoud. Editoriaal. Rechtsleer. Boekbespreking ... 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL

Inhoud. Editoriaal. Rechtsleer. Boekbespreking ... 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL Inhoud... Editoriaal 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL Rechtsleer De fiscale en sociale behandeling van aandelenopties 5 Bart ENGELEN Boekbespreking European cross-border mergers and reorganizations,

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk,

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Jeroen Van

Nadere informatie

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF BDO HEALTHCARE Accountancy Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal TAX De federale regering Michel I : eerste fiscale en sociale begrotingsmaatregelen PARTNERSHIP NEWS

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie