EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN"

Transcriptie

1 Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten helpt sinds enkele jaren buitenlandse werknemers die in België werken zonder de juiste werkvergunningen. We helpen deze mensen, die vaak ook geen verblijfsvergunning hebben, om hun arbeidsrechten te verdedigen: in verband met loon dat niet betaald werd, arbeidsongevallen, enzovoort. Meer en meer komen we buitenlanders zonder verblijfsvergunning tegen, die als zelfstandige aan het werk zijn. Bovendien zijn er ook veel buitenlanders die legaal aan het werk zijn als zelfstandige. Soms doen ze dat omdat ze hier een eigen zaak willen starten en hun eigen baas willen zijn. Soms hebben deze mensen ook een zelfstandigenstatuut omdat iemand hen dat heeft voorgesteld, of omdat ze op die manier gemakkelijker legaal kunnen werken in België. Eigenlijk zijn ze niet echt baas over hun eigen werk. Het gebeurt meer dan eens dat deze mensen in de problemen geraken, en niet goed weten waar ze dan naartoe moeten. WAT? Werknemers werken voor een werkgever (= een baas). Ze krijgen een vast loon, en de werkgever is verantwoordelijk voor het betalen van patronale bijdragen (=belastingen voor werkgevers) en sociale zekerheidsbijdragen. Zelfstandigen werken voor zichzelf Ze worden betaald per prestatie, en bepalen zelf hoeveel geld ze vragen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Deze brochure is bedoeld voor arbeidsmigranten, met of zonder papieren, die op een bepaald moment een aanbod krijgen om als zelfstandige te werken, of erover denken om een eigen zaak op te zetten. De brochure zet de regels en de valkuilen op een rijtje. Ze helpt je om een goede keuze te maken wanneer je een bepaalde werkaanbieding krijgt. En ze vertelt je wat je rechten en plichten zijn, of je nu legaal of illegaal aan het werk bent, of je een echte zelfstandige bent of niet. Deze brochure is enkel een introductie. De regels zijn ingewikkeld, en om echt zeker te zijn leg je best je eigen specifieke situatie voor aan specialisten. Je kan na het lezen van de brochure verder informatie opzoeken: - je kan OR.C.A. of een vakbond contacteren als je meer wilt weten over werknemersrechten. - je kan een organisatie voor zelfstandigen contacteren als je echt je eigen zaak wilt uitbouwen en daarover de nodige informatie zoekt. Een korte adreslijst vind je aan het eind van de brochure OR.C.A. alle rechten voorbehouden. 1

2 INHOUD LEGAAL OF CLANDESTIEN (ILLEGAAL) WERKEN...3 Buitenlandse zelfstandigen: alle regels op een rijtje...3 Je rechten...4 HET VERSCHIL TUSSEN WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN...5 Gezag...5 Wat betekent dat concreet?...5 Wat is een schijnzelfstandige?...6 Sociale Ruling Commissie...7 SCHIJNZELFSTANDIGHEID: WAT MOET JE DOEN?...7 Schijnzelfstandigheid ongedaan maken...7 Een echte zelfstandige worden...8 SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN...9 Sociale zekerheidsbijdragen...9 Ziekteverzekering en dringende medische hulp...9 Schulden bij de RSVZ BELASTINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN OR.C.A. alle rechten voorbehouden. 2

3 LEGAAL OF CLANDESTIEN (ILLEGAAL) WERKEN Buitenlandse zelfstandigen: alle regels op een rijtje Buitenlanders die geen verblijfsvergunning VAN ONBEPAALDE DUUR hebben, hebben bijna altijd een speciale toelating nodig om te werken: - Werknemers hebben een arbeidskaart (A, B of C) nodig. Als ze afkomstig zijn uit één van de oude 15 EU-lidstaten* of Cyprus of Malta, hebben ze geen arbeidskaart nodig. - Zelfstandigen hebben een beroepskaart nodig. Voor onderdanen van EUlidstaten is zo n beroepskaart niet nodig, ook niet als je uit een nieuwe lidstaat** komt. Heb je die toelating niet, en werk je toch, dan ben je clandestien ( illegaal ) aan het werk. Dit is verboden en ook strafbaar. - Als het gaat over werknemers, dan is de werkgever strafbaar. Hij of zij zal per clandestien tewerkgestelde werknemer een boete moeten betalen. - Zelfstandigen zijn zelf strafbaar als ze clandestien werken. Ga dus goed na of alle regels voor buitenlandse zelfstandigen gerespecteerd werden: Buitenlandse zelfstandigen: alle regels op een rijtje Buitenlanders die in België als zelfstandige werken, moeten in principe in het land van herkomst een beroepskaart aanvragen. Wie een voorlopige verblijfsvergunning heeft, kan de professionele kaart ook in België aanvragen. Enkel - EU-burgers (ook uit de nieuwe lidstaten**) - buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning kunnen zonder beroepskaart legaal als zelfstandige aan de slag. Je moet dan wel een echte zelfstandige zijn (zie verder). Zonder verblijfsvergunning kan je NOOIT legaal werken. Wil je je situatie regulariseren, dan moet je ofwel eerst je verblijf in orde brengen ofwel terugkeren naar je land van herkomst en daar een beroepskaart aanvragen. Zelfstandigen afkomstig uit een EU-lidstaat moeten geen speciale procedures volgen voor hun verblijfsvergunning. Ze moeten wel de zelfstandige activiteit uitoefenen volgens de regels en na vijf maanden kunnen aantonen dat ze een zaak hebben opgestart. Dat wil zeggen dat ze sociale zekerheidsbijdragen betalen en inkomsten hebben uit hun werk. Als ze dit niet kunnen bewijzen, vervalt hun verblijfsrecht. Volgens de wet mag je niet ingeschreven worden bij een sociale verzekeringsinstelling als je nog geen beroepskaart hebt. In de praktijk komt het soms toch voor, maar dat betekent dat de sociale verzekeringsinstelling de regels niet volgt. Een inschrijving bij een sociale verzekeringsinstelling is dus zeker geen verblijfsvergunning of een beroepskaart. Je krijgt er bepaalde sociale rechten mee (zie verder), maar je werkt nog steeds illegaal. Je kan nog steeds uitgewezen worden bij een controle. Je kan een boete krijgen omdat je zonder beroepskaart een zelfstandige activiteit hebt uitgeoefend. Zonder beroepskaart of arbeidskaart mag je geen mandaat (directeur, zaakvoerder, secretaris enzovoort) uitoefenen in een commerciële vennootschap, zoals een BVBA, een NV, CV, zelfs al word je daarvoor niet betaald! Enkel in een vzw (sociale organisatie die geen commercieel doel heeft) kan je een mandaat opnemen, op voorwaarde dat je niet betaald wordt OR.C.A. alle rechten voorbehouden. 3

4 Je rechten Wanneer klanten of werkgevers je niet correct behandelen, kan het veel verschil maken of je als werknemer of als zelfstandige aan het werk bent. Dat geldt zeker als je illegaal werkt. Voor werknemers is er in de Belgische Wet immers uitgebreide bescherming voorzien. Er zijn regels over hoeveel loon je minimum moet krijgen, hoeveel uren je mag werken, de werkgever is verplicht een verzekering voor arbeidsongevallen af te sluiten, Die regels gelden ook voor werknemers zonder papieren. Met andere woorden, werknemers zonder papieren hebben heel wat RECHTEN. Hierover bestaat een rechtengids van OR.C.A., ACV en ABVV. Je kan die raadplegen op Voor zelfstandigen is die bescherming veel minder voorzien. Wanneer je in de problemen komt, of je wordt bedrogen door diegenen van wie je werk hebt gekregen, zal het dus (nog) veel moeilijker zijn om jezelf te verdedigen. - Een (legaal) zelfstandigenstatuut is interessant omdat het je toestaat om zelf te beslissen over je werk en je inkomen, maar het geeft je minder zekerheid. - Als je geen baas bent over je eigen werk, heb je wel de onzekerheid van een zelfstandigenstatuut, maar niet de voordelen ervan. Het is dus erg belangrijk dat je voor jezelf nagaat wat voor jou het juiste statuut is! Daarom leggen we hieronder zo goed mogelijk uit wat nu precies het verschil is tussen werknemers en zelfstandigen OR.C.A. alle rechten voorbehouden. 4

5 HET VERSCHIL TUSSEN WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN Gezag Een werknemer werkt onder het GEZAG van iemand anders. Als je niet werkt onder het gezag van iemand anders, ben je een zelfstandige. GEZAG Volgens een nieuwe wet, die ook wel de wet Laruelle wordt genoemd, zijn er vier criteria om vast te stellen of iemand al dan niet onder het gezag van iemand anders werkt: 1. De wil van de partijen: in principe mag je zelf kiezen of je een contract sluit als werknemer en werkgever, of als aannemer (zelfstandige) en opdrachtgever (klant). Maar je werk moet dan wel zo georganiseerd worden dat het met je statuut overeenkomt. 2. De vrijheid om je werktijd te bepalen: een werkgever bepaalt wanneer zijn werknemers moeten beginnen en stoppen met werken. De werknemer moet toestemming vragen om afwezig te zijn op het werk. Voor een zelfstandige is dat niet zo, behalve als het werk zelf veronderstelt dat je je aan bepaalde afspraken houdt: bijvoorbeeld omdat de zaak op bepaalde momenten open is voor de klanten. 3. De vrijheid om je werk zelf te organiseren: Een werkgever bepaalt hoe zijn werknemers een bepaald werk uitvoeren. Zelfstandigen zijn eigenlijk alleen verplicht om een bepaald resultaat voor te leggen. Ze mogen zelf beslissen hoe ze dat doen. 4. Hiërarchische controle: een werkgever kan altijd zijn of haar werknemers controleren. De mogelijkheid om te controleren telt, zelfs als de werkgever niet altijd van die mogelijkheid gebruik maakt. Naast de vier algemene criteria kunnen er per sector (het soort van werk dat je doet) specifieke criteria vastgelegd worden. Informeer je hierover bij een gespecialiseerde organisatie. Volgende criteria bepalen volgens de wet NIET of je een werknemer of zelfstandige bent. Je kan deze criteria dus niet gebruiken om zelfstandigheid te bewijzen of te ontkennen: - de naam die de partijen zelf aan hun overeenkomst geven - de inschrijving bij een sociale verzekeringsinstelling - de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (heb je een ondernemingsnummer) - de inschrijving bij de BTW-administratie (heb je een BTW-nummer) - de manier waarop je je belastingen aangeeft Wat betekent dat concreet? Een echte zelfstandige: - Kan vrij kiezen voor wie hij (of zij) werkt. Hij heeft geen werkgever maar klanten, en mag voor andere klanten werken als hij dat wilt. - Schrijft zelf facturen en bepaalt zelf hoeveel geld hij vraagt voor zijn werk. - Begint en eindigt met werken als hij dat zelf wilt. Hij werkt ook op de manier die hij zelf verkiest. - Als je een vennoot bent in een bedrijf, mag je ook mee beslissen over wat het bedrijf doet: je neemt deel aan vergaderingen, bepaalt mee hoeveel geld er gevraagd wordt, voor welke klanten men werkt, - Betaalt zelf eventuele werknemers uit. Als deze beschrijving op jou van toepassing is, of als je op die manier zou willen werken, dan kan je voor meer informatie terecht bij een organisatie voor zelfstandigen. Raadpleeg de adreslijst OR.C.A. alle rechten voorbehouden. 5

6 Wat is een schijnzelfstandige? Een aantal malafide werkgevers proberen hun werknemers te overtuigen om als zelfstandige te werken, ook al blijven ze in de praktijk gewoon als werknemers werken. Dit geeft aan de werkgevers heel wat voordelen: - Ze hoeven zich niet te houden aan minimumlonen en andere regels die gelden voor werknemers. - Sociale zekerheidsbijdragen en belastingen zijn veel lager dan voor werknemers. - Ze kunnen veel moeilijker of niet voor het gerecht vervolgd worden als ze hun werknemers niet betalen, als hun werknemers een arbeidsongeval hebben, enzovoort. - Als het om werknemers zonder papieren gaat, zal het veel moeilijker zijn om de werkgever te straffen daarvoor (zie boven: legaal of clandestien werken). Misschien stelt zo n werkgever je voor om je als zelfstandige te laten registreren bij een sociale verzekeringsinstelling. Volgende situaties komen voor, soms een combinatie van verschillende situaties: De werkgever helpt je om je te laten registreren bij een sociale verzekeringsinstelling (SVMB, Partena, Acerta, Groep S, ). Hij belooft om alle facturen die je daardoor krijgt, voor jou te betalen. Misschien komen de facturen wel toe op het adres van de werkgever. De werkgever helpt je om je te registreren bij een sociale verzekeringsinstelling, maar je krijgt zelf je facturen en betaalt die ook zelf. De werkgever stelt je voor om vennoot ( associé ) te worden in zijn bedrijf. Hij laat je betalen om aandelen te kopen, of laat je een papier tekenen waarmee je zogezegd aandelen koopt, zonder iets te betalen. Als je daarbij ook werkt voor de zaak, word je een werkende vennoot. Werkende vennoten worden altijd verondersteld zelfstandigen te zijn. Werkgevers hebben soms aantrekkelijke argumenten om je te overtuigen. Ze zeggen dat je een deel van de winst zal krijgen (is het bedrijf winstgevend, kan je dit ergens controleren, staat de winstdeling in een contract?). Soms vertellen werkgevers dat je als zelfstandige legaler werkt, of dat je na een bepaalde periode een verblijfsvergunning zal kunnen aanvragen. DIT IS NIET WAAR! Check het kadertje hierboven om te zien of je in orde bent met de regels voor buitenlandse zelfstandigen. Mogelijk zal de werkgever proberen te laten uitschijnen dat je zelfstandige bent, eventueel zonder je daarover aan te spreken. Hij zal dan het werk zo regelen, dat het meer lijkt op dat van een echte zelfstandige zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld zo: - Hij betaalt jou en vraagt je om je collega s uit te betalen. Misschien heb jij zelf wel de andere werknemers gezocht. Misschien krijg je zelfs een percentage op het loon van je collega s, of een hoger loon. OPGEPAST! Als je voor de rechter niet kan bewijzen wie de eigenlijke werkgever was, word jij verantwoordelijk voor het loon van je collega s (en bijhorende belastingen en bijdragen). Je wordt dan zelf een werkgever! Als de werknemers illegaal tewerkgesteld zijn, kan je een boete krijgen. - De werkgever betaalt je niet per uur, maar per vierkante meter of per stuk. Hij geeft je eventueel zelfs facturen daarvoor (in plaats van loonfiches). Volgens de Wet is het echter verboden om iemand als een zelfstandige aan te geven, terwijl die in de praktijk een werknemer is, ook al zijn alle nodige toelatingen voorzien. Dat heet schijnzelfstandigheid. Wanneer de inspectie of het gerecht vaststellen dat een zelfstandige eigenlijk onder het gezag van een werkgever stond, kunnen ze die werkgever verplichten om zich volledig in orde te stellen met de regels: - hij moet de juiste belastingen en bijdragen betalen - hij moet de werknemers uitbetalen volgens de minimumlonen 2007 OR.C.A. alle rechten voorbehouden. 6

7 - hij kan een boete krijgen als vastgesteld wordt dat hij de regels niet heeft gerespecteerd Sociale Ruling Commissie De nieuwe Wet Laruelle voorziet dat je in de toekomst voor je een bepaald contract aangaat als zelfstandige of als werknemer zal kunnen navragen of het statuut dat men je voorstelt wel correct is. Vraag meer uitleg bij een organisatie voor zelfstandigen als je hiervan gebruik wilt maken. SCHIJNZELFSTANDIGHEID: WAT MOET JE DOEN? Schijnzelfstandigheid ongedaan maken Als je eigenlijk een werknemer bent maar officieel als zelfstandige geregistreerd staat, kan je geen werknemersrechten opeisen, zoals loon dat niet werd uitbetaald, of een vergoeding voor een arbeidsongeval. Eerst moet je bewijzen dat je eigenlijk een schijnzelfstandige bent. Ook als je schulden hebt bij de RSVZ (zie onder), kan het belangrijk zijn om aan te tonen dat je geen echte zelfstandige bent. Om dat te doen, moet je een klacht indienen bij de Sociale Inspectie. Normaalgezien hoeft de inspecteur Dienst Vreemdelingenzaken niet te verwittigen als je klacht indient op zijn/haar bureau en geen legaal verblijf hebt. Om zeker te zijn, kan je zelf op voorhand bellen, of iemand anders vragen dat voor jou te doen. De inspectie kan je dan uitleggen wat de gevolgen van een klacht zouden zijn. Als je klacht indient bij de sociale inspectie, contacteer dan een gespecialiseerde dienst (vakbond of OR.C.A.). Vaak heb je een advocaat nodig, die ervoor zorgt dat de juiste procedures worden gevolgd zodat jij krijgt waarop je recht hebt. De Sociale Inspectie zal via een uitgebreid interview proberen vast te stellen of je een werknemer dan wel een zelfstandige was. Ze zullen dus nagaan of er sprake was van GEZAG in de relatie tussen jou en je werkgever/opdrachtgever. Deze criteria hebben we hierboven beschreven, maar zijn in de praktijk niet altijd even duidelijk. Ze worden geïnterpreteerd met heel wat nuances. Bovendien volstaat één criterium niet om te bepalen of je een werknemer of zelfstandige was. Alle criteria zullen samen bekeken worden. Let in je verhaal op de volgende elementen: - Wie betaalt, hoe wordt er betaald, en wie bepaalt hoeveel je verdient? - Als je eerst werknemer was en nadien zelfstandige, is er dan iets veranderd aan je werksituatie nadat je zelfstandige werd? - Als er zowel werknemers als zelfstandigen aan het werk zijn, is er een verschil tussen die twee groepen? - Ben je afhankelijk van één enkele klant (dit is dan je werkgever)? Zou je in staat zijn om voor andere klanten te werken? (bv. spreek je de taal, enz.) - Wie betaalt de sociale zekerheidsbijdragen? Wie doet je boekhouding,? Geef je zelf je belastingen aan? - Kan je zelf kiezen wanneer je begint te werken en wanneer je stopt? Moet je toestemming vragen aan iemand als je eens niet wilt komen werken? - Welke instructies krijg je van je werkgever/klant? Wat gebeurt er als je die instructies niet opvolgt? Opgepast: het is niet vanzelfsprekend dat je eerst aanvaardt om als zelfstandige te werken, en dan dit wilt veranderen op het moment dat je in de problemen komt. Leg goed uit waarom je eerst het zelfstandigenstatuut hebt aanvaard, en waarom je van gedacht bent veranderd. Na dit onderzoek zal de Sociale Inspectie het dossier overmaken aan de RSZ (zie verder). Als de RSZ beslist dat je eigenlijk inderdaad een werknemer was, zal het zelf aan de werkgever vragen om de 2007 OR.C.A. alle rechten voorbehouden. 7

8 sociale zekerheidsbijdragen te betalen (voor werknemers). Sociale zekerheidsbijdragen (voor zelfstandigen) die je zelf eventueel teveel betaald hebt, kan je dan terugkrijgen. Met de beslissing van de RSZ kan je ook andere rechten die je als werknemer hebt, opeisen voor de rechtbank. Een echte zelfstandige worden Schijnzelfstandigheid ongedaan maken is soms geen optie, bijvoorbeeld als je nauwelijks bewijzen hebt. Bovendien moet je ook een alternatief hebben: sommige buitenlanders vinden geen job als werknemer of kunnen niet legaal als werknemer werken. Een andere optie is dat je de schijnzelfstandigheid probeert te veranderen in echte zelfstandigheid. Dat betekent dat je op zoek gaat naar je eigen klanten, zodat je niet meer afhankelijk bent van je feitelijke werkgever. Dat kan alleen maar als je legaal tewerkgesteld bent (dus met een beroepskaart als dat nodig is, en met betaling van de nodige belastingen en sociale zekerheidsbijdragen). Ga voor jezelf na of je graag echt je eigen baas zou zijn, en wat je kansen zijn om op eigen kracht rond te komen. Bedenk dat er bij een eigen zaak heel wat komt kijken: - Voor bepaalde beroepen moet je de nodige kwalificaties hebben - Je moet voor vele beroepen over een basiskennis bedrijfsbeheer en boekhouding beschikken. Als je een cursus bedrijfsbeheer hebt gevolgd, kan je je eigen ondernemingsnummer aanvragen. - Je moet voldoende de taal van je klanten spreken: Nederlands of Frans, of beter nog beide! - Je moet een goed zakelijk plan hebben met kans op voldoende winst om jezelf te onderhouden. Als je beslist om echt je eigen zaak te starten, is het best om advies in te winnen bij een gespecialiseerde organisatie of instantie. Raadpleeg hiervoor de adreslijst. BESLUIT: Wil je een eigen zaak starten in België, dan kan het een goed idee zijn om zelfstandige te worden. Je kan in deze brochure dan meer lezen over je rechten en je plichten. Maar let goed op wanneer iemand je een voorstel doet waarin je bepaalde zaken herkent die hierboven beschreven zijn onder het hoofdstukje schijnzelfstandigheid. Het kan erg moeilijk worden om de situatie nadien nog recht te zetten. Zelfs als het voor jou heel duidelijk is dat je geen zelfstandige bent, kan het voor de rechter nog moeilijk te bewijzen zijn. Het is altijd beter om het statuut van zelfstandige te vermijden, als je in feite als werknemer werkt! 2007 OR.C.A. alle rechten voorbehouden. 8

9 SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN Sociale zekerheidsbijdragen Voor werknemers worden bijdragen betaald aan de RSZ door de werkgever. Die bijdragen zijn verplicht. Wanneer er sociale zekerheidsbijdragen betaald zijn, krijg je bepaalde rechten: je kan je aansluiten bij een ziekenfonds, je hebt recht op kinderbijslag en kraamgeld, betaald ziekteverlof, pensioen, werkloosheidsuitkeringen (Belangrijke opmerking: werknemers kunnen enkel een werkloosheidsuitkering krijgen als ze legaal in België verblijven.) Zelfstandigen betalen zelf bijdragen aan de RSVZ. Die zijn ook verplicht. De bijdragen zijn lager voor zelfstandigen, maar een zelfstandige heeft ook iets minder sociale rechten (al wordt daaraan gewerkt): - Het ziekenfonds betaalde vroeger minder medische kosten terug (enkel grote risico s). Voor nieuwe zelfstandigen (na geregistreerd) is dat aangepast, en worden ook de zogenaamde kleine risico s terugbetaald. Vanaf geldt dit voor alle zelfstandigen. Om te weten wat precies grote en kleine risico s zijn, kan je de website van de RSVZ raadplegen: - De kinderbijslag voor het eerste kind en de pensioenen zijn lager. - Er is geen betaald ziekteverlof in de eerste maand van de ziekte. Daarna is er een forfaitaire uitkering per dag. Die uitkering is dus geen percentage van je normale inkomen, zoals bij werknemers. De uitkering wordt meestal ook pas uitbetaald als je minstens 6 maanden als zelfstandige gewerkt hebt. - Je hebt geen recht op werkloosheidsuitkeringen, maar wel op een faillissementsuitkering (12 maanden). Zowel werknemers als zelfstandigen hoeven geen verblijfsvergunning te hebben om van deze rechten te kunnen genieten! De enige voorwaarde is dat de bijdragen betaald werden. Voor terugbetaling van medische kosten en uitbetaling van uitkeringen bij ziekte en moederschapsrust, moet je wel lid worden van een ziekenfonds. Zelfstandigen die langer dan 3 maanden arbeidsongeschikt zijn (door ziekte), kunnen vragen om een gelijkstelling. Dat betekent dat ze dezelfde ziekteverzekering behouden als werkende zelfstandigen, maar geen sociale zekerheidsbijdragen meer moeten betalen. Vennootschappen moeten ook een jaarlijkse bijdrage betalen (347,50 of 872,50 in 2006, afhankelijk van het balanstotaal van de vennootschap). Werkende vennoten, bestuurders en zaakvoerders kunnen persoonlijk gevraagd worden om de bijdrage te betalen! Indien de bijdrage te laat betaald wordt, komt er een rente bovenop. Aanvullende verzekering Omdat de verplichte verzekering voor zelfstandigen tot voor kort minder ziektekosten dekte, bieden de meeste sociale verzekeringsinstellingen nog een bijkomende verzekering aan, voor zogenaamde kleine risico s (voor zelfstandigen ingeschreven voor , zie boven). Als je die niet betaalt, kan je geen beroep doen op deze extra terugbetalingen. Vanaf zijn alle zelfstandigen automatisch verzekerd voor kleine risico s (zie boven) en vervalt deze aanvullende verzekering. Ziekteverzekering en dringende medische hulp Wie geen verblijfsvergunning heeft, kan zich enkel bij een ziekenfonds aansluiten als er sociale zekerheidsbijdragen betaald werden. Om ervoor te zorgen dat ook mensen zonder papieren de nodige medische zorgen zouden krijgen, is er de procedure Dringende Medische Hulp. Je moet daarvoor contact opnemen met het OCMW waar je gewoonlijk verblijft. Deze hulp omvat alle hulp die medisch noodzakelijk is. Enkel een arts kan bepalen of hulp medisch noodzakelijk is. Sommige zaken, zoals speciale tandzorg, worden meestal niet terugbetaald OR.C.A. alle rechten voorbehouden. 9

10 Bij dringende medische hulp worden alle medische kosten terugbetaald, als het OCMW ze aanvaardt. Als je toch één of andere vorm van verzekering hebt, kan de procedure Dringende Medische Hulp toch nog tussenkomen voor de kosten die niet terugbetaald worden. Als je als zelfstandige aangesloten bent bij het ziekenfonds, kan je dus toch terecht bij het OCMW voor de kosten die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds. Je moet dan melden dat je als zelfstandige verzekerd bent. Het OCMW zal dan, wanneer het de Dringende Medische Hulp goedkeurt, het bedrag terugbetalen dat je niet terugkrijgt van je ziekenfonds. Voor medicijnen kan je het bedrag terugkrijgen dat je nog moet betalen als je je SIS-kaart hebt gebruikt. Als je te ziek bent om eerst naar het OCMW te gaan, verwittig dan de arts of de sociale dienst van het ziekenhuis van je verblijfsituatie en dat je de factuur waarschijnlijk niet zal kunnen betalen. Zij kunnen dan het nodige doen. Je hoeft niet bang te zijn dat je naam wordt doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken als je beroep doet op Dringende Medische Hulp. Het is wel belangrijk dat je de juiste procedures volgt. Raadpleeg één van de diensten medische zorg voor mensen zonder papieren als je er meer over wilt weten (zie adreslijst). Schulden bij de RSVZ De sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen zijn verplicht. Als je ze niet betaalt, kan de deurwaarder ze komen opeisen, of je nu legaal werkt of niet. Zorg er dus voor dat ze betaald worden: - Sta erop dat je zelf de facturen van de sociale verzekeringsinstelling krijgt. Zorg ervoor dat ze stipt betaald worden. - Als je werkgever/medevennoot zegt dat hij/zij de bijdragen betaalt, check dit dan regelmatig. Neem daarvoor contact op met je sociale verzekeringsinstelling. Je hebt je rijksregisternummer nodig om die informatie op te vragen (= het nummer dat op je SIS-kaart staat en dat begint met je omgekeerde geboortedatum. Dit kan ook een bisnummer zijn, als je nog niet officieel in het rijksregister opgenomen bent: dan wordt bij het cijfer van je geboortemaand 20 of 40 opgeteld). Wanneer de bijdragen niet betaald werden, kan je hierdoor al snel een schuld opbouwen van enkele duizenden euro s. Je bent zelf verantwoordelijk voor die schuld, ook al had iemand anders beloofd om ze te betalen. Er zijn twee manieren om eraan te verhelpen: Binnen de RSVZ is er een commissie die beslist over de schulden van zelfstandigen die niet meer in staat zijn om te betalen. Als je niet kan bewijzen dat je eigenlijk een werknemer was, kan je aan je sociale verzekeringsinstelling vragen om je dossier over te maken aan deze commissie, met de vraag om een vrijstelling van betaling te bekomen. Leg uit waarom je niet kan betalen. De commissie beslist dan of ze al of niet de schuld zal verminderen of annuleren. Dit kan enkel voor de schuld van de 4 trimesters die je aanvraag voorafgaan of erop volgen! Als je voldoende bewijzen hebt, kan je proberen je zelfstandigenstatuut te annuleren. Hierboven legden we de procedure uit. Als het zelfstandigenstatuut geannuleerd wordt, wordt de schuld bij de RSVZ ook geannuleerd. Er ontstaat dan een schuld bij de RSZ, maar die moet de werkgever betalen.!! Wanneer je je zelfstandigenstatuut wilt stopzetten, moet je dit per brief (bij voorkeur aangetekend) melden aan je sociale verzekeringsinstelling! Vermeld daarbij je rijksregisternummer. Zolang je het statuut niet stopzet, zal je nieuwe facturen krijgen en zal je schuld vergroten! Ook als je je nooit hebt laten registreren, kan men je verplichten om je schulden bij de RSVZ te betalen. Dit gebeurt als men besluit dat je illegaal als zelfstandige aan het werk was. Voor je belastingen (zie onder) geldt hetzelfde OR.C.A. alle rechten voorbehouden. 10

11 BELASTINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN Een zelfstandige moet er ook zelf voor zorgen dat de belastingen op zijn inkomen worden betaald. Elk jaar moet je aan de belastingdienst laten weten wat je hebt verdiend. Zij berekenen dan (tegen het jaar nadien) hoeveel belastingen je moet betalen. Als je je inkomen niet aangeeft, werk je zwart. Wanneer zwartwerk door inspecteurs wordt vastgesteld, gaat men je achteraf toch verplichten om de nodige belastingen te betalen. Dit geldt ook voor wie betrapt wordt bij een controle, en niet kan aantonen dat hij/zij voor een werkgever werkte. Net als voor de sociale zekerheidsbijdragen, is het niet mogelijk om de belastingen gewoon niet te betalen. Werk je echt als zelfstandige en wil je je inkomen aangeven, dan doe je dat best via voorafbetalingen. Vraag om advies bij een gespecialiseerde dienst (zie adreslijst). Zij kunnen je vertellen hoe je de belastingaangifte best invult. * 'Oude' EU-lidstaten of EU-15 :België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, Spanje, Italië, Portugal, Griekenland, Denemarken, Zweden, Finland, Oostenrijk. ** 'Nieuwe' EU-lidstaten: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Roemenië, Bulgarije, Cyprus, Malta Tekst gefinaliseerd op 5/11/2007 Adres OR.C.A.: Gaucheretstraat Brussel OR.C.A. alle rechten voorbehouden. 11

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten helpt sinds enkele jaren werknemers afkomstig uit landen buiten de Europese Unie die in België werken zonder

Nadere informatie

In welk statuut werk je?

In welk statuut werk je? In welk statuut werk je? Je kan in België werken als werknemer of als zelfstandige. Beide statuten zijn wettelijk correct. Zolang je de wetgeving volgt van het statuut waarin je werkt. Tussen beide statuten

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

HOE STAP IK UIT HET SCHIJNZELFSTANDIGENSTATUUT?

HOE STAP IK UIT HET SCHIJNZELFSTANDIGENSTATUUT? HOE STAP IK UIT HET SCHIJNZELFSTANDIGENSTATUUT? Wie officieel als zelfstandige geregistreerd staat, maar eigenlijk een werknemer is kan geen werknemersrechten opeisen, zoals loon dat niet werd uitbetaald,

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is.

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. STATUUT VERBLIJFSVOORWAARDEN 1 VERBLIJFSDOCUMENT 2 ZIEKTEKOSTEN

Nadere informatie

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Een recente wet wijzigt de wet over de schijnzelfstandigheid van 27.12.2006. Voor UnieKO de perfecte gelegenheid om de wetgeving over schijnzelfstandigheid eens

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Tijd rijp voor nieuw evenwicht In vergelijking met veel landen is de Europese Unie (EU) veilig en welvarend. De Europese Unie is dan

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Detachering: wat zijn je rechten?

Detachering: wat zijn je rechten? Detachering Detachering: wat zijn je rechten? Door vrij verkeer van diensten in Europa kunnen werknemers of zelfstandigen uit elk ander Europees land in België werken als gedetacheerde. En dit voor een

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Instructie: Quiz EU - Test je kennis!

Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

verkrijgbaar via www.nmbs.be

verkrijgbaar via www.nmbs.be verkrijgbaar via www.nmbs.be Waar hang jij dit jaar uit? Wachten op de zon in Belgenland, op uitstap naar zee of de Ardennen? Of zoek je toch liever het avontuur op? Komt mooi uit, want met je eigen InterRail

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen:

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen: PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEKENING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

MAG U EEN ZAAK STARTEN?

MAG U EEN ZAAK STARTEN? Om een zaak te mogen starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste van deze voorwaarden gelden voor iedereen. Maar er zijn ook typische voorwaarden voor bepaalde beroepen. Voldoet u aan

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut Offerte ter attentie van De heer Student Jaar 2014 U Naam : De heer Student Jaar 2014 Adres :, Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd bij onderschrijving

Nadere informatie

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee België Bulgarije Cyprus Denemarken 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u van 1/11 tot 1/3 enkel in tunnel bij Antwerpen tol op "Storebæltsbroen" en "Øresundsbroen" Liefkenshoektunnel: 4,60-5,50 naargelang

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De EIRO over minimumlonen en arbeidstijden

De EIRO over minimumlonen en arbeidstijden De EIRO over minimumlonen en arbeidstijden EIRO (2004). Working time developments 2004. [www.eiro.eurofound.ie/2005/ 03/update/tn0503104u.html]. EIRO (2004). Minimum wages in Europe. [www.eiro.eurofound.ie/2005/07/study/

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen.

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie