Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Part VII Scheme Effective Date

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Part VII Scheme Effective Date"

Transcriptie

1 Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 On 6 February 2010 ABN AMRO Bank N.V. (registered with the Dutch Chamber of Commerce under number ) changed its name to The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) and on 1 April 2010 ABN AMRO Holding N.V. changed its name to RBS Holdings N.V. On 23 September 2011, RBS N.V. and The Royal Bank of Scotland plc (with its registered office at 36 St Andrew Square, Edinburgh, Scotland) ( RBS plc ) announced that the Court of Session in Scotland had approved and sanctioned the implementation of a banking business transfer scheme whereby eligible business carried on in the United Kingdom by RBS N.V. would be transferred to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (the Part VII Scheme ). The Part VII Scheme took effect on 17 October 2011 (the Effective Date ). From the Effective Date, RBS plc became the issuer of those securities originally issued by RBS N.V. which were transferred to RBS plc pursuant to the Part VII Scheme. Under the Part VII Scheme, amendments were made to the terms of the transferring securities and to agreements related to them from the Effective Date in order to give effect to the Part VII Scheme, including (but not limited to) references to RBS N.V. being construed as references to RBS plc. Details of these amendments are set out in the Scheme Document which can be viewed at For details of which securities were transferred to RBS plc pursuant to the Part VII Scheme, investors should refer to or, for securities issued from on or about 21 July 2011, investors should refer to the terms of the issue or offer documents (including term-sheets) (if they indicate that RBS plc was expected to become the issuer of the securities as a result of the Part VII Scheme, then RBS plc has become the issuer, unless the securities have been exercised, redeemed or repurchased and cancelled prior to the implementation of the Part VII Scheme). For further details of the Part VII Scheme generally, investors should refer to The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

2 India Open end Certificaat Beleggen in India: het land van de outsourcing Eenvoudig beleggen in een gespreide Indiase portefeuille Verhandelbaar op Euronext Amsterdam

3 De Indiase economie is de afgelopen jaren sterk gegroeid. India telt een toenemend aantal gespecialiseerde ondernemingen. Steeds meer westerse multinationals besteden belangrijke delen van hun activiteiten uit aan jonge Indiase bedrijven. Het dienstverlenende bedrijfsleven in India floreert. Met het India Open end Certificaat kunt u hiervan profiteren.

4 Outsourcing en groei. De belangrijkste reden voor de sterke opkomst van de Indiase economie is een snel groeiende dienstensector. Deze heeft de agrarische sector in economische betekenis ruimschoots overvleugeld. Indiase dienstverlenende ondernemingen profiteren in hoge mate van westerse bedrijven die onderdelen van hun bedrijfsvoering uitbesteden, wat onder andere mogelijk is gemaakt door het openstellen van de Indiase economie voor buitenlandse investeerders. Groei in % Figuur 1. BNP groei India Bron: Bloomberg, 23 maart 2005 Geholpen door belastingverlagingen en voortschrijdende economische hervormingen zal de Indiase economie volgens vele economen in 2005 met ca. 7% groeien. Er wordt veel in de Indiase economie geïnvesteerd en er is sprake van een grote kapitaal instroom en een sterke exportgroei. Door de economische ontwikkeling neemt de sociale middenklasse in omvang toe, wat de consumptie bevordert. De snelgroeiende dienstensector heeft in 2004 een aandeel van 47% van het Bruto Nationaal Product (BNP) bereikt, wat tweeënhalf keer het aandeel van de agrarische sector is. Er zijn steeds meer hoogopgeleide jonge arbeidskrachten. Deze ontwikkeling, gekoppeld aan de betrekkelijk lage lonen, is de belangrijkste factor achter het succes van de Indiase economie. Gestegen productiviteit. Als gevolg van gebrek aan concurrentie kenmerkte de Indiase industriële productie zich tot voor kort door slechte kwaliteit en een hoge mate van inefficiëntie. Door het openstellen van de economie is er meer concurrentie ontstaan, waardoor de productie en kwaliteit van duurzame consumptiegoederen als auto s, scooters, elektronica en computers sterk is toegenomen. Enige cijfers en feiten. Bevolking: 1,08 miljard. Ruim 28% van de bevolking leeft in stedelijke gebieden en ca. 53% is jonger dan 25 jaar. Economische groei: 6,4% over 2004; over 2005 wordt 7% verwacht. Politieke ontwikkelingen: Privatisering blijft een belangrijke kwestie voor de komende jaren. Daarnaast moeten overheidssubsidies verder worden verlaagd. Recentelijk lijkt het klimaat voor een dialoog met Pakistan gunstiger geworden. Hierdoor nemen de politieke spanningen tussen India en Pakistan af. Bron: ABN AMRO Research 2005 Mede als gevolg van de ontwikkeling van de industrie is de dienstensector in de afgelopen jaren het snelst gegroeid. Vooral de ICT-sector droeg aan deze groei bij. Met name de tendens van Amerikaanse en Europese multinationals om bedrijfsactiviteiten uit te besteden (outsourcing) heeft de sector een sterke impuls gegeven. Ontwikkeling van computerchips en software vindt steeds vaker in India plaats. Ook het beheer van grote ICT-netwerken gebeurt vaak door Indiase technici. Callcenters opereren eveneens in toenemende mate vanuit India. In 2008 zal naar verwachting de export van ICT en andere dienstverlenende activiteiten voor meer dan 30% van de buitenlandse deviezen in India zorgen. Dankzij forse overschotten op de betalingsbalans zijn de deviezenreserves nu groter dan de gehele buitenlandse schuld. De lonen in de ICT-sector mogen voor westerse begrippen laag zijn, in vergelijking met de lokale omstandigheden zijn ze erg hoog, waardoor veel jonge hoog opgeleide Indiërs graag in deze sector willen werken. Ook de farmaceutische sector vertoont een significante groei. India is een van de belangrijkste producenten van zogenaamde generieke geneesmiddelen. Tegen lage

5 kostprijs worden hier medicijnen geproduceerd die in de westerse wereld worden verkocht. Ook hier is de trend van uitbesteding zichtbaar: onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen wordt door grote internationale farmaceutische bedrijven in toenemende mate naar India verplaatst % Als gevolg van toenemende druk tot kostenverlaging gaan ook steeds meer grote financiële instellingen ertoe over hun back-offices naar lagelonenlanden te verplaatsen. India profiteert hiervan, doordat er betrekkelijk veel goed opgeleid personeel voorhanden is, dat bovendien goed Engels spreekt. De aandelenmarkt. De belangrijkste aandelenindex van India is de NIFTY 50 SM. De ABN AMRO India Index is samengesteld uit de 40 aandelen van deze index die vrij verhandelbaar zijn voor buitenlandse beleggers. In 2003 heeft de aandelenmarkt een geweldige groei doorgemaakt, terwijl de groei in 2004 bescheiden was. Daarnaast zijn vele beursintroducties zeer succesvol gebleken in Hieronder zullen de vijf grootste 1 ondernemingen in de ABN AMRO India Index worden toegelicht. Oil & Natural Gas Corporation Ltd. Deze onderneming is gespecialiseerd in de exploratie en productie van ruwe olie en gas. Oil & Natural Gas Corporation Ltd. heeft joint ventures in olievelden in Vietnam, Noorwegen, Egypte, Tunesië, Iran en Australië. Andere activiteiten de onderneming omvatten ondermeer diepzee exploratie aan de west- en oostkusten van India. Marktcapitalisatie is INR 1.164,5 miljard, ca. EUR 20,16 miljard mrt 2000 mrt 2001 mrt 2002 mrt 2003 mrt 2004 mrt 2005 AEX-Index NIFTY 50 SM Figuur 2. Koersverloop AEX-Index en NIFTY 50 SM -44% (maart 2000 = 100%). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Bloomberg, 23 maart 2005 Rendement K/W 1 jaar 3 jaar 5 jaar NIFTY 50 SM 17 12,30% 76,61% 21,70% AEX-Index 14 4,76% -24,71% -43,81% Figuur 3. Rendement en K/W waarden van de NIFTY 50 SM en AEX-Index Bron: Bloomberg, 1 maart 2005 Reliance Industries Reliance Industries produceert petrochemische en synthetische producten. De onderneming bezit tevens een olieraffinaderij. Reliance heeft een marktwaarde van Indiase roepie (INR) 770 miljard, ca. EUR 13,3 miljard. Infosys Technologies Infosys Technologies levert IT- en softwarediensten zoals e-business en programmabeheer. De onderneming richt zich met name op de bedrijven in de financiële sector, telecommunicatie en fabricage. De marktwaarde van het concern bedraagt INR 584 miljard, ca. EUR 10,11 miljard. Het gemak van het India Open end Certificaat op een rij. Één-op-één meedoen aan de koersontwikkeling van de Indiase beurs; Op een eenvoudige manier beleggen in een gespreide portefeuille; Verhandelbaar op Euronext Amsterdam. Wipro Ltd. Wipro is gespecialiseerd in IT en computergerelateerde technologieën. Wipro ontwikkelt software programma s voor e-commerce, administratie, gegevensopslag, en netwerkmanagement. De onderneming heeft een marktwaarde van INR 480 miljard, ca. EUR 8,31 miljard. ITC Ltd. ITC is een holding met belangen in de tabaksindustrie, agrarische sector, hotels, papierindustrie, onroerend goed en de reissector. De onderneming heeft een marktwaarde van INR 331 miljard, ca. EUR 5,6 miljard. 1 De samenstelling van de ABN AMRO India Index is veranderd ten opzichte van de eerste druk van deze brochure.

6 Participeren? Met het India Open end Certificaat (het Certificaat ), kunt u op de Amsterdamse beurs eenvoudig beleggen in de Indiase economie. Door dit product te kopen, belegt u indirect in 40 aandelen van de Indiase beurs, die vrij verhandelbaar zijn. Hoe werkt het? Risico s. Veranderingen van de index worden één-op-één weerspiegeld in het resultaat van het Certificaat en omgerekend naar euro. Het Certificaat is te vergelijken met een aandeel op de ABN AMRO India Index en heeft geen hefboomwerking en geen garantieniveau. Het Certificaat kunt u elke beursdag kopen of verkopen. De aantrekkelijke kant van beleggen op de beurs van India is uiteraard het mogelijk hoge rendement. Zoals elke investering risico's in zich draagt, is ook beleggen in de Indiase economie niet van gevaren ontbloot. India is een land met grote verschillen in ontwikkeling. Sociale onrust kan voor destabilisatie en teruggang in de economische ontwikkeling zorgen. Politieke spanningen en het uitbreken van etnische onrusten kunnen de economische ontwikkeling in belangrijke mate schaden. Dit zal ook zijn weerslag hebben op de aandelenkoersen, waardoor de waarde van beleggingen zal afnemen. Daarnaast belegt u in een opkomende economie. Door mogelijke politieke spanningen in de regio loopt u meer risico dan bij beleggingen in een westerse economie het geval zou zijn. Tevens kenmerken opkomende markten zich door onstuimige economische groeipatronen en kunnen kapitaalmarktrestricties worden ingevoerd, waardoor de waarde van het Certificaat kan afnemen. De Certificaten houden eenzelfde risiconiveau in als een directe investering in de ABN AMRO India Index. U kunt uw gehele belegging verliezen indien de waarde van deze index nul is. Beleggingen zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, aangezien de ABN AMRO India Index in Indiase roepie is genoteerd en het Certificaat in euro. Een uitgebreide beschrijving van risico s vindt u in de prospectus. Geïnteresseerd? U kunt de India Open end Certificaten verhandelen via uw kantoor, het Preferred Banking Service center ( , lokaal tarief) of via internet bankieren. Wilt u meer informatie en een prospectus? Neem dan contact op met uw Preferred Banker van ABN AMRO of surf naar of naar Op deze websites kunt u tevens het koersverloop van het certificaat volgen en informatie vinden over andere producten waarmee geïnvesteerd kan worden in opkomende markten zoals Brazilië, Rusland, Turkije, Oost-Europa, en China. Kosten. Beleggen in de India Open end Certificaten gaat gepaard met een aantal kosten. Bij het aan- en verkopen betaalt u de reguliere transactieprovisie. De indicatieve bied-laat spread bedraagt 2,5%. Het Certificaat keert geen dividend uit. Om te kunnen handelen in de [.] dient een effectenrekening geopend te worden. Bij ABN AMRO is dit kosteloos mogelijk; bij andere financiële instellingen kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Voor de beherkosten verwijzen wij u naar uw adviseur. Prospectus. Lees voor aankoop het basis prospectus en de definitieve voorwaarden d.d. [datum] (het Prospectus ). Het aanbod van de [.] vidnt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing de [.] te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Het Prospectus is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Het prospectus is te vinden op of verkrijgbaar via telefoonnummer of Roerende voorheffing. De roerende voorheffing voor particulieren bedraagt in België 15%. Voor producten met een afloopdatum: Deze heffing wordt geheven over het verschil tussen het uitbetaalde bedrag op de afloopdatum en de uitgifteprijs/ koers. Voor producten zonder afloopdatum: Deze heffing wordt geheven op het bedrag dat de emittent beteaalt boven de uitgifteprijs.

7 ABN AMRO India Open end Certificaat Kenmerken van het India Open end Certificaat. Uitgevende Instelling: ABN AMRO Bank N.V. (AA-/Aa3) Onderliggende waarde: ABN AMRO India index Looptijd: Open end Uitgiftedatum: 26 februari 2004 Waarde Certificaat 31 maart 2005: EUR 34,39 ISIN: Indicatieve bied-/ laatspread: 2,5% Het prospectus van de ABN AMRO India Open end Certificaten (de Certificaten ) is verkrijgbaar bij: ABN AMRO Bank N.V., Kanselarijstraat 17A/ Rue de la Chancellerie 17A, 1000 Brussel/Bruxelles Tel.: +32 (0) , Fax: +32 (0) ; ABN AMRO Bank N.V., Roderveltlaan 5, bus 4, 2600 Antwerpen, Tel.: +32 (0) , Fax: +32 (0) Web: E- mailadres: ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is de emittent en lead manager van de Certificaten. ABN AMRO is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het aanbod van de Certificaten vindt uitsluitend plaats op basis van de prospectus. De beslissing Certificaten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze productenpassen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier offinancieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen inde VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat de emittent gerechtigd is de Certificaten onder bepaalde omstandigheden te beëindigen tegen betaling van een bedrag voor voortijdige beëindiging. NIFTY 50 SM is een geregistreerde merknaam van National Stock Exchange of India. 2e druk maart 2005

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

Wereldbank Eco-3Plus Note

Wereldbank Eco-3Plus Note Wereldbank Eco-3Plus Note Duurzaam beleggen met tenminste 3% rente Jaarlijkse variabele coupon van tenminste 3% Mogelijk hogere coupon afhankelijk van de ABN AMRO Eco Index 100% Hoofdsomgarantie op de

Nadere informatie

Commerciële bijlage bij De Telegraaf, dinsdag 17 april 2007* Beleggingsspecial

Commerciële bijlage bij De Telegraaf, dinsdag 17 april 2007* Beleggingsspecial Commerciële bijlage bij De Telegraaf, dinsdag 17 april 2007* www.abnamromarkets.nl Beleggingsspecial Dinsdag 17 april 2007 Turbo s, notes en certificaten Een extra hoog rendement? Of juist een hoog inkomen

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Speeders Limited Speeders. Snel & Simpel

Speeders Limited Speeders. Snel & Simpel Speeders Limited Speeders Speeders en Limited Speeders Snel & Simpel 2 SPEEDERS EN LIMITED SPEEDERS SPEEDERS EN LIMITED SPEEDERS 3 Over Citi Citi is een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld.

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie