Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010"

Transcriptie

1 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal

2 Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling verkeer en vervoer: Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Bezoekadres: Stadhuisplein 1, kamer 2.05 Telefoon (033) oktober 2011

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting Inleiding Kader en achtergrond Opzet van het onderzoek Waar werken de Amersfoorters? Gemeente waar men werkt naar wijk Keuze van vervoermiddel Belangrijkste vervoermiddel naar werk Vervoermiddel naar gemeente waar men werkt Keuze vervoermiddel naar wijk van werkers buiten Amersfoort Keuze vervoermiddel naar wijk van werkers in Amersfoort Vervoermiddel naar wijk en werkgebied Gebruik treinstations Gebruik verschillende stations Vervoermiddel naar de stations Bijlage 1 Vragen met scores in procenten Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

4 4 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

5 Samenvatting De afdeling Verkeer en Vervoer ontwikkelt beleid en voert beleid uit op het gebied van Verkeer en Vervoer. Voor de ontwikkeling van het verkeersbeleid is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in het verplaatsingspatroon van de inwoners van Amersfoort. Daarom zijn er in de Stadspeiling en in het AmersfoortPanel vragen opgenomen over hoe Amersfoorters naar het werk gaan. In 2010 werkt 55% van de werkende Amersfoorters buiten de stad. Dit zijn naar schatting zo n inwoners. Hiervan werkt een groot deel in de regio en in Utrecht. Vooral inwoners van Vathorst werken vaak buiten Amersfoort. De helft van de werkende Amersfoorters, zo n inwoners, gaat met de auto naar het werk. Dit is het meest populaire vervoermiddel. Het vervoermiddel hangt uiteraard sterk samen met de plaats waar men werkt. Zo pakken inwoners die in Amersfoort werken vooral de fiets wanneer zij naar hun werk gaan. Werkenden in de regio gebruiken in verhouding juist vaker de auto. Amersfoorters die in grote steden als Utrecht en Amsterdam werkzaam zijn, reizen meestal met het openbaar vervoer naar het werk. De keuze voor een bepaald vervoermiddel verschilt ook per wijk. Zo reizen inwoners van Hooglanderveen die buiten de gemeente Amersfoort werken vaak met de bus, terwijl inwoners van de Zonnehof/Stadskern meer dan gemiddeld met de fiets naar het werk gaan. In Vathorst, Nieuwland en Kattenbroek gebruikt men juist weer vaak de auto. Driekwart van de Amersfoortse treinreizigers vertrekt van Amersfoort Centraal. Amersfoort Vathorst wordt van de drie stations het minst gebruikt, 6% van alle treinreizigers vertrekt van dit station. Verder gaat de meerderheid (69%) op de fiets naar het betreffende station toe. Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

6 6 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

7 1. Inleiding 1.1 Kader en achtergrond De afdeling Verkeer en Vervoer ontwikkelt beleid en voert beleid uit op het gebied van Verkeer en Vervoer. Het doel van dit beleid is om te zorgen voor een goed bereikbare, verkeersveilige en leefbare stad en een stad die een belangrijk onderdeel uitmaakt van het landelijke en regionale verkeer- en vervoernetwerk. Voor de ontwikkeling van het verkeersbeleid is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in het verplaatsingspatroon van de inwoners van Amersfoort. Een belangrijk aspect hiervan is het woon-werkverkeer. De afdeling Verkeer en Vervoer heeft behoefte aan een actueel beeld van waar de inwoners van de verschillende wijken werken en van welke vervoerswijze zij gebruik maken. In 2010 en 2011 wordt een nieuw verkeer- en vervoerplan gemaakt. Met behulp van informatie over woon-werk gedrag kan veel gerichter en doelmatiger beleid op het gebied van doorstroming, openbaar vervoer, parkeren, en fietsen ontwikkeld worden. Ook komt er een verkeersstudie naar de bereikbaarheid en ontsluiting van de wijk Vathorst. Met behulp van dit onderzoek wil de afdeling Verkeer en Vervoer onder andere achterhalen of Vathorsters vaker buiten Amersfoort werken en meer gebruik van de auto maken dan inwoners van andere wijken. Op basis van deze informatie kan ook weer gerichter naar maatregelen gezocht worden en ook beter het toekomstbeeld bepaald worden voor als alle geplande woningen gebouwd en bewoond zijn. Het stedelijk verkeersmodel is tot slot een belangrijk instrument bij diverse lokale en regionale verkeersstudies. Betrouwbare input van woon-werk gedrag is essentieel voor een goede werking van dit model. Onderzoek en Statistiek (O&S) is om bovenstaande redenen gevraagd om te onderzoeken waar Amersfoorters werken en hoe zij naar hun werk gaan. Hierbij gaat om de volgende onderzoeksvragen: Waar werken de inwoners van Amersfoort? Hoe gaan de Amersfoorters naar hun werk? Wat zijn de werkbestemmingen en vervoerswijzen per wijk? Wat zijn de gebruikte vervoermiddelen per werkbestemming (bijvoorbeeld op de Uithof in Utrecht of in Amsterdam)? Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

8 1.2 Opzet van het onderzoek Omdat de afdeling Verkeer en Vervoer behoefte heeft aan zover mogelijk gespecificeerde informatie (bijvoorbeeld naar wijk of naar werkgebied) zijn vragen over het woon-werk gedrag opgenomen in zowel de Stadspeiling als in het AmersfoortPanel. Op deze wijze kunnen veel Amersfoorters bereikt worden en kan O&S met grotere betrouwbaarheid uitspraken doen. Verder zijn in beide onderzoeken de vragen niet alleen gesteld aan de invuller, maar ook over de eventuele partner. Ook hiermee hebben we het aantal Amersfoorters waarvan we informatie hebben over hun woon-werk gedrag verder vergroot. De Stadspeiling is gehouden onder circa 3000 Amersfoorters in de leeftijd van 18 tot en met 82 jaar (exclusief bevolking in tehuizen en instellingen). De respondenten zijn via een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister getrokken. Zij konden de vragenlijst digitaal invullen of op papier. Voor dit onderzoek is een respons bereikt van bijna 50% (1.495 Amersfoorters). Aan het AmersfoortPanel hebben daarnaast nog eens personen meegewerkt. De respondenten uit de Stadspeiling en het AmersfoortPanel hadden opgeteld 2239 partners. In totaal gaat het dus om respondenten. Hiervan blijken er (71%) een betaalde baan te hebben. Het onderzoek is gebaseerd op deze personen. De totale respons bleek enigszins vertekend, in die zin dat bijvoorbeeld hoger opgeleiden en gezinnen met kinderen zijn oververtegenwoordigd in het onderzoek. Die scheve verhouding is min of meer rechtgetrokken door de uitkomsten te wegen naar bewonerskenmerken (opleiding, leeftijd, huishoudentype) en naar de wijk waar men woont. Hierdoor vormen de respondenten een betere afspiegeling van de populatie en zijn de uitkomsten betrouwbaarder. De uitkomsten zijn opgehoogd naar het totaal van circa volwassen Amersfoorters met een baan. Het onderzoek gaat alleen over Amersfoorters en niet over niet-amersfoorters die wel in Amersfoort werken. 8 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

9 2. Waar werken de Amersfoorters? In 2010 werkt 55% van de werkende Amersfoorters buiten de stad. Dit zijn naar schatting zo n inwoners. Hiervan werkt een groot deel in de regio en in Utrecht. Vooral inwoners van Vathorst werken vaak buiten Amersfoort. Gemeente waar men werkt In 2010 werken zo n Amersfoorters. Circa 45% van deze werkende beroepsbevolking werkt in de stad zelf. Een meerderheid 55% - werkt buiten Amersfoort of heeft sterk wisselende bestemmingen. Het gaat om naar schatting Amersfoorters die een baan hebben buiten de gemeente. Het aandeel forensen is in de afgelopen jaren geleidelijk gestegen. In 2000 lag het aandeel nog op 50%. Van alle werkenden blijft 10% in de regio (inclusief Nijkerk en Hoevelaken), eveneens 10% reist naar de gemeente Utrecht (waarvan 2% naar de Uithof), 5% werkt in Amsterdam, 21% werkt elders en de overige (bijna) 10% werken niet in een bepaalde gemeente. In tabel 1 is te zien hoe de verdeling is naar de gemeente waar men werkt. Hierbij staat hoeveel dagen men gemiddeld werkt. 2 Tabel 1 Plaats waar Amersfoorters werken % werkenden gemiddeld aantal werkdagen in Amersfoort 45,0% ,9 Bunschoten-Spakenburg 0,9% 700 4,4 Leusden 2,6% ,1 Nijkerk 1,3% 900 4,1 Soest 2,3% ,8 overig Eemland (Baarn, Eemnes, Hoevelaken, Woudenberg) 2,7% ,3 totaal regio 9,8% ,1 in Utrecht (stad) 8,1% ,4 in Utrecht (Uithof) 1,9% ,0 in Amsterdam 4,9% ,6 ergens anders 20,8% ,5 dat wisselt sterk 9,5% ,5 totaal 100,0% ,2 Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel Dit aantal wijkt iets af van het cijfer in Amersfoort in cijfers Dit komt door afrondingsverschillen. 2 Het aantal werkdagen is gebaseerd op het aantal uren dat men gemiddeld per week werkt. Mensen die in deeltijd werken, hebben hun werk vaker in Amersfoort, voltijdwerkers werken vaker buiten de gemeente. Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

10 Groot deel overige gemeenten werkt in midden-nederland In totaal werkt 21% van de Amersfoorters (circa personen) buiten de regio en buiten Utrecht en Amsterdam. Deze overige groep kunnen we verder specificeren. Zo n 16% (naar schatting zo n inwoners) werkt namelijk in het midden 3 van het land, 3% (zo n 1900 inwoners) in het westen 4, 1% in zowel het oosten 5 als het zuiden 6. In het noorden 7 werken erg weinig Amersfoorters, dit aandeel is kleiner dan 1%. De meeste inwoners die buiten de regio en buiten Utrecht en Amersterdam werken, werken dus in midden-nederland. Deze groep wordt daarom in de onderstaande tabel verder gespecificeerd. Het aantal en aandeel Amersfoorters is indicatief, omdat het om ver uitgesplitste informatie gaat. Tabel 2 Uitsplitsing werkenden in midden-nederland Rest nodale regio Amersfoort 7% (naar schatting zo n 4600 Amersfoorters) West Veluwe 4% Noord Veluwe 1,5% Utrechtse Heuvelrug 1,5% Westelijk deel midden nederland 6% (naar schatting zo n 4000 Amersfoorters) Hilversum 3% Rest Gooi 1% Rest Amsterdam 1% Rest Utrecht 1% Overig westelijk deel midden <1% Oostelijk deel midden Nederland 3% (naar schatting zo n 1800 Amersfoorters) Ede 1% Apeldoorn 1% Zwolle / Nunspeet 1% Lelystad / Kampen <1% Overig oostelijk deel midden <1% Totaal midden 16% (naar schatting zo n Amersfoorters) 2.1 Gemeente waar men werkt naar wijk Vathorsters vaker forens De mate waarin men voor het werk op andere gemeenten is gericht, verschilt per wijk. Inwoners van Vathorst en Hooglanderveen werken het vaakst buiten de gemeente Amersfoort. Van alle werkende Amersfoorters heeft 55% zijn baan buiten de stad. Van de inwoners van Vathorst en Hooglanderveen is dat respectievelijk 62% en 63%. Ook van de inwoners van Nieuwland, Hoogland en de Stadskern is relatief veel forens: 59%. Soesterkwartier, Kruiskamp/Koppel en Schothorst tellen de minste forensen: 47%. De overige wijken nemen een tussenpositie in en zitten dichtbij het gemiddelde voor heel Amersfoort. 3 Postcodes die beginnen met 12 t/m14, 34 t/m 42, 66 t/m 69, 73, 80 t/m 82 4 Postcodes die beginnen met 10, 11, 15 t/m 33 5 Postcodes die beginnen met 70 t/m 72, 74 t/m 79 en 83 6 Postcodes die beginnen met 43 t/m 65 7 Postcodes die beginnen met 84 t/m Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

11 Tabel 3 Werklocatie naar wijkbeheergebied in Amersfoort Bunschoten Spakenburg Leusden Nijkerk Soest overig Eemland in Utrecht (stad) in Utrecht (Uithof) in Amsterdam ergens anders dat wisselt sterk totaal Amersfoort 45% 1% 3% 1% 2% 3% 8% 2% 5% 21% 10% Stadkern / Zonnehof 41% <1% 4% <1% 1% 3% 13% 4% 4% 18% 13% Soesterkwartier 53% <1% 3% 1% 4% 4% 8% 1% 3% 17% 4% Kruiskamp / Koppel 53% 1% 3% 1% 1% 2% 6% 2% 5% 16% 11% Schothorst 53% 2% 2% 2% 1% 1% 8% 1% 4% 19% 7% Liendert / Rustenburg 46% 1% 3% 1% 5% 4% 7% 2% 5% 19% 8% Randenbroek Schuilenburg 45% <1% 4% 1% 2% 2% 11% 1% 5% 23% 7% Leusder-/ Vermeerkwartier 42% 1% 4% 1% 6% 3% 7% 3% 7% 20% 8% Bergkwartier / Bosgebied 43% <1% 4% 1% 1% 1% 5% 5% 7% 26% 8% Hoogland 41% 1% 1% 2% 3% 2% 6% 2% 4% 25% 14% Zielhorst 47% <1% 3% 1% 2% 1% 7% 2% 5% 21% 10% Kattenbroek 48% 1% 2% 1% 1% 2% 6% 2% 4% 22% 12% Nieuwland / Calveen 41% 2% 2% 1% 1% 5% 10% 2% 5% 21% 12% Hooglanderveen 36% 4% 5% 2% 1% 4% 11% 2% 3% 23% 9% Vathorst 38% 1% 2% 4% 3% 4% 9% 1% 5% 24% 11% Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

12 12 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

13 3. Keuze van vervoermiddel De helft van de werkende Amersfoorters, zo n inwoners, gaat met de auto naar het werk. Dit is het meest populaire vervoermiddel. Het vervoermiddel hangt uiteraard sterk samen met de plaats waar men werkt. Zo pakken inwoners die in Amersfoort werken vooral de fiets wanneer zij naar hun werk gaan. Werkenden in de regio gebruiken in verhouding juist vaker de auto. Amersfoorters die in grote steden als Utrecht en Amsterdam werkzaam zijn, reizen meestal met het openbaar vervoer naar het werk. De keuze voor een bepaald vervoermiddel verschilt ook per wijk. Zo reizen inwoners van Hooglanderveen die buiten de gemeente Amersfoort werken vaak met de bus, terwijl inwoners van de Zonnehof/Stadskern meer dan gemiddeld met de fiets naar het werk gaan. In Vathorst, Nieuwland en Kattenbroek gebruikt men juist weer vaak de auto. 3.1 Belangrijkste vervoermiddel naar werk In het onderzoek is gevraagd hoe men de grootste afstand naar het werk aflegt. De auto of motor is het belangrijkste vervoermiddel. Iets meer dan de helft van alle werkende Amersfoorters, 51%, neemt voor zijn werk meestal de auto (of motor). Dit zijn zo n inwoners. Belangrijke tweede is de fiets: goed voor een aandeel van 29% in het woon-werkverkeer (zo n Amersfoorters). Zo n 14% van de werkenden kiest doorgaans voor de trein om naar het werk te komen. Dit gaat om ongeveer treinreizigers. Andere vervoermiddelen spelen een ondergeschikte rol: 3% gaat te voet, 2% met de bus en circa 1,5% met de bromfiets. Naarmate men een langere werkweek heeft, maakt men ook meer gebruik van de auto en minder van de fiets. Van de mensen die in voltijd werkzaam zijn (meer dan 35 uur werken) neemt 60% de auto en slechts 19% de fiets. Ook nemen de voltijders iets vaker de trein (16%) en minder vaak de bus. 3.2 Vervoermiddel naar gemeente waar men werkt De keuze van het vervoer naar werk wordt vooral bepaald door de afstand. Mensen die in Amersfoort hun werk hebben, kiezen meestal voor de fiets. Van hen gaat zo n 57% gaat met de fiets en 30% kiest voor de auto (of motor). Zo n 6% gaat lopend naar het werk en slechts 4% neemt de bus of trein. Hoe meer uren Amersfoorters werken, hoe vaker de auto gebruikt wordt. Dit komt vooral door de mannelijke inwoners die vaker met de auto naar het werk gaan dan vrouwen en gemiddeld ook meer uren werken. Werkers in de regio gebruiken vooral auto en gaan weinig met de bus Werkt men in de regio Eemland dan neemt de auto een belangrijke plaats in als vervoermiddel. Zo gaat 67% (meestal) met de auto of motor. Een kwart van hen gaat met de fiets, 4% neemt de bromfiets 2% neemt de trein en nog eens 2% de bus. Binnen de regio zijn er duidelijke verschillen. Werkt men in Leusden dan is het aandeel dat kiest voor de auto iets kleiner (53%) en gaat men in verhouding vaker op de fiets (42%). Het aandeel van de auto is het grootst als Amersfoorters in de kleinere regiogemeenten werken die wat verder weg liggen: Baarn, Woudenberg en Renswoude. Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

14 Voor grote steden neemt men meestal het openbaar vervoer De Amersfoorters die in Amsterdam of Utrecht werken, kiezen in veel gevallen voor het openbaar vervoer. Voor Amsterdam en Utrecht-stad is de trein veruit het populairst: respectievelijk 59% en 52% gaat met de trein. Werkt men in de Uithof (2% van de werkende Amersfoorters), dan neemt de (snel)bus een belangrijke plaats in: 34%. Maar ook voor degenen die in deze steden werken, blijft de auto een belangrijk aandeel vormen in het woon-werkverkeer: 39% voor wie naar Amsterdam moet en 47% voor wie naar Utrecht-stad of de Uithof reist. Tabel 4 Belangrijkste vervoermiddel naar plaats waar men werkt lopend fiets brommer auto of bus trein totaal of scooter motor Amersfoort 6% 57% 3% 30% 2% 2% 100% regio <1% 25% 4% 67% 2% 2% 100% Amsterdam <1% 2% <1% 39% <1% 59% 100% in Utrecht (stad) <1% 2% <1% 45% 1% 52% 100% in Utrecht (Uithof) <1% 1% <1% 59% 34% 6% 100% elders <1% 4% <1% 73% <1% 23% 100% op meer plaatsen <1% 3% <1% 88% <1% 9% 100% Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel 2010 Voor de Amersfoorters die buiten de regio werken en niet in Utrecht of Amsterdam werken is de auto veruit het belangrijkste vervoermiddel naar het werk. Dat geldt nog sterker voor degenen die geen vast werkadres hebben. Daarvan gaat 88% met de auto (of motor). 3.3 Keuze vervoermiddel naar wijk van werkers buiten Amersfoort Zoals eerder genoemd hangt de keuze voor een vervoermiddel logischerwijs sterk samen met de afstand die inwoners af moeten leggen naar hun werk. Uit tabel 3 blijkt ook dat er tussen wijken verschillen zijn waar men werkt. Er zijn dus ook verschillen tussen wijken in de keuze van vervoermiddelen. Omdat vooral het al dan niet in Amersfoort werken bepalend is voor het vervoermiddel, kijken we in deze paragraaf allereerst naar het vervoermiddel van de inwoners die buiten Amersfoort werken. In de volgende paragraaf beschrijven we het vervoermiddel naar wijk voor Amersfoorters die in Amersfoort werken. Weinig treinreizigers in Vathorst Zoals in de volgende tabel te zien is, reizen Amersfoorters uit Stadskern / Zonnehof, Soesterkwartier en Schothorst vooral veel met de trein naar het werk. Dit zijn de wijken die dichtbij de stations liggen. In Vathorst, waar station Vathorst ligt, reizen juist opvallend weinig mensen met de trein (15% tegenover 35% en 36% bij respectievelijk Stadskern / Zonnehof en Schothorst). Ook in Randenbroek / Schuilenburg gaat men relatief vaak met de trein naar het werk als men buiten Amersfoort werkt. Veel busreizigers in Hooglanderveen In Hooglanderveen gaan de inwoners relatief vaak met de bus naar het werk. Zo n 7% van de Hooglanderveners die buiten Amersfoort werken pakt de bus. Voor heel Amersfoort is dit zo n 2%. 14 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

15 Veel fietsers in Stadskern / Zonnehof Inwoners van Stadskern/ Zonnehof gaan relatief vaak met de fiets naar het werk als zij buiten Amersfoort werkzaam zijn. Dit terwijl deze inwoners niet vaker dan andere Amersfoorters in de regio werken. Veel autogebruikers in nieuwbouwwijken noord-amersfoort Vooral in Vathorst, Nieuwland en Kattenbroek gaan veel inwoners met de auto naar het werk als ze buiten de stad werken. Tabel 5 Vervoermiddel naar wijk voor werkenden buiten Amersfoort fiets brommer of scooter auto of motor bus trein Totaal 7% 1% 67% 2% 23% Stadkern / Zonnehof Soesterkwartier Kruiskamp / Koppel 13% <1% 51% 1% 35% 14% 4% 50% <1% 32% 5% <1% 67% <1% 28% Schothorst 7% <1% 54% 3% 36% Liendert / Rustenburg Randenbroek Schuilenburg Leusder- / Vermeerkwartier Bergkwartier / Bosgebied 10% 1% 66% 4% 19% 7% <1% 59% 1% 34% 13% <1% 57% 3% 27% 6% 1% 60% 4% 30% Hoogland 4% 3% 72% 2% 19% Zielhorst 2% <1% 70% 1% 27% Kattenbroek 2% 1% 80% 2% 16% Nieuwland / Calveen 5% 1% 83% <1% 11% Hooglanderveen 1% 2% 72% 7% 18% Vathorst 3% <1% 81% 1% 15% Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

16 3.4 Keuze vervoermiddel naar wijk van werkers in Amersfoort De keuze van het vervoermiddel per wijk voor Amersfoorters die in hun eigen stad werken, staat de onderstaande tabel. Zoals hier te zien is gaan de inwoners van wijken dichtbij het centrum vaker dan andere inwoners lopend of met de fiets naar het werk. Dit is omdat veel werkgelegenheid in het centrum is en deze inwoners over het algemeen minder afstand afleggen naar hun werk. Tabel 6 Totaal Vervoermiddel naar wijk voor werkenden in Amersfoort lopend fiets brommer of scooter auto of motor bus trein 6% 57% 3% 30% 2% 2% Stadkern / Zonnehof 24% 48% <0% 21% <0% 7% Soesterkwartier Kruiskamp / Koppel 2% 71% 6% 18% 2% 1% 5% 62% <0% 31% 1% 1% Schothorst 3% 68% 2% 22% 2% 3% Liendert / Rustenburg Randenbroek Schuilenburg Leusder- / Vermeerkwartier Bergkwartier / Bosgebied 5% 55% 11% 26% 2% 1% 17% 58% 2% 23% <0% <0% 6% 72% 2% 18% 1% 1% 10% 53% 1% 32% 2% 2% Hoogland 6% 57% 7% 26% 3% 1% Zielhorst 5% 64% 2% 28% 1% 1% Kattenbroek 5% 49% 2% 41% 2% 1% Nieuwland / Calveen 2% 52% 1% 43% 1% 1% Hooglanderveen 3% 46% 2% 49% <0% <0% Vathorst 3% 38% <0% 47% 8% 4% Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

17 3.5 Vervoermiddel naar wijk en werkgebied Hieronder staat de keuze voor het vervoermiddel uitgesplitst naar wijk en werkgebied. Hierbij beschrijven we alleen de groepen die in Amersfoort en buiten de regio werken. Binnen de regio laten we hier buiten beschouwing omdat hier te weinig Amersfoorters werken om op dit niveau uitspraken te doen. Verder zijn meerdere vervoermiddelen samengenomen om toch zoveel mogelijk uitgesplitste informatie naar wijk en werkgebied te kunnen leveren. Zo zijn lopend, fiets en brommer / scooter bij elkaar genomen en bus en trein worden gezamenlijk omschreven als openbaar vervoer. Bij de volgende tabel gaat het wel om indicatieve percentages, omdat het kleine groepen respondenten beschrijft. Inwoners Vathorst ook vaak met de auto voor werk binnen Amersfoort Alleen inwoners van Vathorst lijken vaker met de auto naar het werk in Amersfoort te gaan dan lopend of met de fiets. Inwoners van de andere, verder van het centrum gelegen, wijken als Kattenbroek en Nieuwland gaan in verhouding ook wel vaker met de auto. In deze wijken is het echter niet het populairste vervoermiddel binnen de stad. Over het algemeen gaat tweederde van de in Amersfoort werkenden lopend, fietsend of op de brommer / scooter naar het werk. In centrum en Schothorst openbaar vervoer meest populair voor werk buiten de regio Inwoners van het centrum en Schothorst lijken vaker met het openbaar vervoer naar hun werk buiten de regio te reizen dan met de auto. Dit terwijl over het algemeen voor werk buiten de regio de auto veel vaker gebruikt wordt dan de bus of trein (respectievelijk 61% en 36%). Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

18 Tabel 7 Vervoermiddel naar wijk en werkgebied 8 woonwijk werkgebied vervoermiddel werk lopend / fiets/ brommer auto / motor Totaal Amersfoort 66% 30% 4% buiten regio 3% 61% 36% ov Stadkern / Zonnehof Amersfoort 72% 21% 7% buiten regio 2% 47% 51% Soesterkwartier Amersfoort 79% 18% 3% buiten regio 7% 46% 47% Kruiskamp / Koppel Amersfoort 67% 31% 2% buiten regio 1% 54% 45% Schothorst Amersfoort 73% 22% 5% buiten regio 1% 46% 53% Liendert / Rustenburg Amersfoort 71% 26% 3% buiten regio 6% 56% 38% Randenbroek / Schuilenburg Amersfoort 77% 23% <1% buiten regio 6% 50% 44% Leusder- / Vermeerkwartier Amersfoort 80% 18% 2% buiten regio 4% 53% 43% Bergkwartier / Bosgebied Amersfoort 64% 32% 4% buiten regio 3% 59% 38% Hoogland Amersfoort 70% 26% 4% buiten regio 4% 67% 29% Zielhorst Amersfoort 71% 28% 1% buiten regio <1% 60% 40% Kattenbroek Amersfoort 56% 41% 3% buiten regio <1% 77% 23% Nieuwland / Calveen Amersfoort 55% 43% 2% buiten regio 5% 79% 16% Hooglanderveen 9 Amersfoort... buiten regio... Vathorst Amersfoort 41% 47% 12% Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel 2010 buiten regio <1% 77% 23% 8 Deze percentages in deze tabel zijn indicatief. Dit is omdat de data ver uitgesplitst is en de betrouwbaarheid van de gegevens hierdoor afneemt. Per rij (wijk en werkgebied) gaat het minimaal om 60 respondenten. 9 Onvoldoende respondenten om uitspraken over te kunnen doen (minder dan 60). 18 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

19 4. Gebruik treinstations Driekwart van de Amersfoortse treinreizigers vertrekt van Amersfoort Centraal. Amersfoort Vathorst wordt van de drie stations het minst gebruikt, 6% van alle treinreizigers vertrekt van dit station. Verder gaat de meerderheid (69%) op de fiets naar het betreffende station toe. 4.1 Gebruik verschillende stations De Amersfoortpanelleden die met de trein naar hun werk reizen, hebben ook aangegeven vanaf welk station men vertrekt. Veruit meeste treinreizigers vertrekken vanaf Amersfoort Centraal Zo n 9300 Amersfoorters gaan met de trein naar het werk. Van hen vertrekt 74% van Amersfoort Centraal. Dit zijn zo n 6900 Amersfoorters. Vanaf Amersfoort Schothorst reist 19% van de treinreizigers (naar schatting 1750 Amersfoorters). Aanzienlijk minder inwoners reizen vanaf Amersfoort Vathorst (naar schatting zo n 550 inwoners). Dit is 6% van alle Amersfoortse reizigers die met de trein naar hun werk gaan. Reizigers vanaf Amersfoort Centraal vooral uit centrum en Randenbroek / Schuilenburg De inwoners die vanaf het Centraal station naar hun werk reizen, wonen vooral in het centrum (16%), in Randenbroek / Schuilenburg (14%), in Leusderkwartier / Vermeerkwartier (13%) en in het Soesterkwartier of Kruiskamp / Koppel (beide 10%). Vanaf station Schothorst reizen vooral inwoners uit Zielhorst, Kattenbroek en Schothorst Reizigers vanaf station Schothorst wonen logischerwijs vooral in de omliggende wijken. Van alle reizigers vanaf dit station komt 26% uit Zielhorst, 25% uit Kattenbroek en 23% uit Schothorst. Station Vathorst vrijwel alleen gebruikt door eigen inwoners Bijna alle reizigers van station Vathorst wonen in de gelijknamige wijk. Zo n 95% van deze reizigers woont hier. De overige 5% woont in Nieuwland / Calveen. 4.2 Vervoermiddel naar de stations De Amersfoortpanelleden hebben ook aangegeven hoe zij naar het station gaan als zij met de trein naar het werk gaan. Vooral met de fiets naar het treinstation Van de Amersfoorters die met de trein naar hun werk gaan, fietst 69% naar het station en 18% loopt er naartoe. Nog eens 9% neemt de bus. Slechts 4% gaat met de auto naar het treinstation. Naar station Vathorst loopt men vooral Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

20 Er zitten nog wel verschillen tussen de stations. Zo loopt de grootste groep naar Station Vathorst (50%), terwijl bij CS en Schothorst de fiets het meest populair is (respectievelijk 70% en 73% gaat hier fietsend naartoe). Bij station Vathorst maakt 41% gebruik van de tweewieler. Toch gaan in verhouding ook nog veel inwoners met de auto naar station Vathorst. Zo n 10% van deze treinreizigers gebruikt dit voertuig hiervoor. 20 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

21 Bijlage 1 Vragen met scores in procenten In welke gemeente werkt u? 10 (98%) 45% in Amersfoort in de regio Eemland, namelijk in: 8% in Utrecht (stad) 1% Bunschoten-Spakenburg in Utrecht 2% (Uithof) 3% Leusden 5% in Amsterdam 1% Nijkerk 21% ergens anders (noem a.u.b. de postcode) 2% Soest 9% dat wisselt sterk 3% overig Eemland Hoe reist u over het algemeen naar uw werk? Als u meerdere vervoermiddelen gebruikt, kruis dan het vervoermiddel aan waarmee u de grootste afstand aflegt. (93%) 3% lopend 29% fiets 1% brommer of scooter 51% auto of motor 2% bus 14% trein Vanaf welk treinstation vertrekt u? (7%) 74% Amersfoort Centraal 19% Amersfoort Schothorst 6% Amersfoort Vathorst 1% anders Hoe gaat u naar het treinstation toe? (7%) 18% lopend 69% fiets <1% brommer of scooter 4% auto of motor 9% bus 10 Deze vraag is door de respondent voor zowel zichzelf als zijn partner ingevuld. In deze bijlage gaan de percentages over de gegevens van de respondent en partner samen. De vragen over de partner waren iets anders geformuleerd, namelijk: Heeft uw partner een betaalde baan of een eigen bedrijf of praktijk, In welke gemeente werkt uw partner en Hoe reist uw partner over het algemeen naar zijn of haar werk. Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Vrijwilligerswerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Een op de drie Amersfoorters was in de afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Hoe vaak zij vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam: hulpverlening dichtbij Het Wijkteam biedt ondersteuning, op een nieuwe manier. Dichtbij huis, snel en met vaste contactpersonen. Voor uw vragen en zorgen

Nadere informatie

Onderzoek wijkwinkelcentra

Onderzoek wijkwinkelcentra Onderzoek wijkwinkelcentra Gemeente Amersfoort, Onderzoek & Statistiek Ben van de Burgwal februari 2017 Niet elke Amersfoorter doet zijn dagelijkse boodschappen in het wijkwinkelcentrum dat het dichtste

Nadere informatie

Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort Gebaseerd op geactualiseerd Stapelingsonderzoek CBS (mei 2014) en gegevens Vektis Gemeente Amersfoort Sector ConcernMiddelen (CM) Afdeling Onderzoek en

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

Verkeer- en vervoerplan 2030: visie op verkeer en vervoer tot 2030. Stad met een hart

Verkeer- en vervoerplan 2030: visie op verkeer en vervoer tot 2030. Stad met een hart Verkeer- en vervoerplan 2030: visie op verkeer en vervoer tot 2030 Stad met een hart 2012 2020 2030 autonoom Amersfoort 2012 huidige situatie Amersfoort 2020 na voltooiing VERDER Wanneer we niets doen,

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort

De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal augustus 2011 De Leefbaarometer.nl is een instrument dat is ontworpen om voor heel Nederland

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Uitgave en rapportage van de gemeente Amersfoort. Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn Ben van de Burgwal.

Uitgave en rapportage van de gemeente Amersfoort. Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn Ben van de Burgwal. Monitor leefbaarheid en veiligheid 2015 2 Uitgave en rapportage van de gemeente Amersfoort Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn Ben van de Burgwal maart 2016 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Pendel in de provincie Utrecht 2006

Pendel in de provincie Utrecht 2006 Pendel in de provincie Utrecht 2006 Augustus 2007 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd Pendel in de Provincie Utrecht 1 Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie,

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling omnibusenquête 2011 deelrapport flexibel werken OMNIBUSENQUETE 2011 Deelrapport: flexibel werken Februari 2012 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Josée Boormans, Directie Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Amersfoort 2013 Gemeente Amersfoort Sector ConcernMiddelen Team Onderzoek en Statistiek Dorien de Bruijn Ben van de Burgwal Uitgave en rapportage in opdracht van Afd.

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

De U10-regio - enkele kenmerken

De U10-regio - enkele kenmerken De U10-regio - enkele kenmerken 1. De U10-regio binnen Nederland 2. De U10-regio binnen de provincie 3. Samenhang binnen de U10-regio De U10-regio: de gemeenten,,,,,,,, en 1 De U10-regio binnen Nederland

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Opdrachtnummer: 33-2573 Dataverzameling: oktober 2015 Oplevering: oktober 2015 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen Strabo bv Marktonderzoek en

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Junipeiling 2014: Warenmarkt Vredenburg Voor de gemeente Utrecht maar

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Utrecht, mei 2012 R.D. Rimmelzwaan, MSc M.M. Hootsen, MSc Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem en wie hebben

Nadere informatie

Beleving van milieu 2012

Beleving van milieu 2012 Beleving van milieu 2012 Gemeente Amersfoort Zwaantina van der Veen Oktober 2012 Milieubewust handelen is gewoner geworden. Er zit groei in de mate waarin Amersfoorters een bijdrage leveren om de stad

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken SWV de Eem en wijkteams Amersfoort, januari 2015

Samenwerkingsafspraken SWV de Eem en wijkteams Amersfoort, januari 2015 Samenwerkingsafspraken SWV de Eem en wijkteams Amersfoort, januari 2015 Basisscholen en wijkteams hebben dezelfde missie voor jeugd: Passende en vlotte ondersteuning voor de kinderen en gezinnen in de

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Mobiliteitsstromenonderzoek Twente. Juli 2012

Mobiliteitsstromenonderzoek Twente. Juli 2012 Mobiliteitsstromenonderzoek Twente Juli 2012 Mobiliteitsstromenonderzoek 2012 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/079 Datum Juli 2012

Nadere informatie

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport in opdracht van Provincie Noord-Brabant 10 januari 2012 rapportnummer: 4397-R-E02 auteurs: M.T. Te Wierik en H.J. Zoer Tanthofdreef

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Ben van de Burgwal Zwaantina van der Veen Uitgave en

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Zwarte en witte scholen in Amersfoort 2010

Zwarte en witte scholen in Amersfoort 2010 Zwarte en witte scholen in Amersfoort 2010 Segregatie in het Amersfoorts basisonderwijs Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. want fietsen is wel erg gaaf. Amsterdamse leerlingen fietsen minder vaak dan landelijk

Fact sheet. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. want fietsen is wel erg gaaf. Amsterdamse leerlingen fietsen minder vaak dan landelijk Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Fact sheet januari 2008 want fietsen is wel erg gaaf Als het verkeer niet zo druk zou zijn zou ik mijn tijd willen besteden om te fietsen want fietsen is wel erg

Nadere informatie

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Mare Veltman Donderdag 3 Maart 2011 10663 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksopzet 3. Uitgebreide Resultaten Reisgedrag Naamsbekendheid

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

XI. Panelonderzoek: Invloed forensen op het huishouden, Werken aan de weg

XI. Panelonderzoek: Invloed forensen op het huishouden, Werken aan de weg XI. Panelonderzoek: Invloed forensen op het huishouden, Werken aan de weg Het elfde panelonderzoek is een regionaal panelonderzoek. Sinds enige jaren wordt in het kader van Metropoolregio Amsterdam in

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Belevingswaardenonderzoek Project Knooppunt Hoevelaken

Belevingswaardenonderzoek Project Knooppunt Hoevelaken Belevingswaardenonderzoek Project Knooppunt Hoevelaken Onderzoek onder bewoners en bedrijven April 2012 Belevingswaardenonderzoek Project Knooppunt Hoevelaken Onderzoek onder bewoners en bedrijven April

Nadere informatie

Woononderzoek Amersfoort 2013

Woononderzoek Amersfoort 2013 Woononderzoek Amersfoort 2013 Verhuis- en woonwensen in Amersfoort Stadspeiling 2013 Gemeente Amersfoort Sector ConcernMiddelen (CM) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marlies Visser Walrick Huurdeman Marc

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

Jeugdomnibus 2012 deelrapport vervoermiddelen en verkeersveiligheid

Jeugdomnibus 2012 deelrapport vervoermiddelen en verkeersveiligheid Bedrijfsvoering / FB Onderzoek & Statistiek Jeugdomnibus 2012 deelrapport vervoermiddelen en verkeersveiligheid augustus 2012 Bedrijfsvoering / Facilitair Bedrijf, Onderzoek & Statistiek Analyse en verslaglegging:

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek & respons

Achtergrond onderzoek & respons Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nulmeting Verkeersveiligheid oktober 2012 Achtergrond onderzoek & respons De provincie Noord-Brabant wil op weg naar nul verkeersslachtoffers. De provincie redeneert dat

Nadere informatie