Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010"

Transcriptie

1 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal

2 Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling verkeer en vervoer: Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Bezoekadres: Stadhuisplein 1, kamer 2.05 Telefoon (033) oktober 2011

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting Inleiding Kader en achtergrond Opzet van het onderzoek Waar werken de Amersfoorters? Gemeente waar men werkt naar wijk Keuze van vervoermiddel Belangrijkste vervoermiddel naar werk Vervoermiddel naar gemeente waar men werkt Keuze vervoermiddel naar wijk van werkers buiten Amersfoort Keuze vervoermiddel naar wijk van werkers in Amersfoort Vervoermiddel naar wijk en werkgebied Gebruik treinstations Gebruik verschillende stations Vervoermiddel naar de stations Bijlage 1 Vragen met scores in procenten Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

4 4 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

5 Samenvatting De afdeling Verkeer en Vervoer ontwikkelt beleid en voert beleid uit op het gebied van Verkeer en Vervoer. Voor de ontwikkeling van het verkeersbeleid is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in het verplaatsingspatroon van de inwoners van Amersfoort. Daarom zijn er in de Stadspeiling en in het AmersfoortPanel vragen opgenomen over hoe Amersfoorters naar het werk gaan. In 2010 werkt 55% van de werkende Amersfoorters buiten de stad. Dit zijn naar schatting zo n inwoners. Hiervan werkt een groot deel in de regio en in Utrecht. Vooral inwoners van Vathorst werken vaak buiten Amersfoort. De helft van de werkende Amersfoorters, zo n inwoners, gaat met de auto naar het werk. Dit is het meest populaire vervoermiddel. Het vervoermiddel hangt uiteraard sterk samen met de plaats waar men werkt. Zo pakken inwoners die in Amersfoort werken vooral de fiets wanneer zij naar hun werk gaan. Werkenden in de regio gebruiken in verhouding juist vaker de auto. Amersfoorters die in grote steden als Utrecht en Amsterdam werkzaam zijn, reizen meestal met het openbaar vervoer naar het werk. De keuze voor een bepaald vervoermiddel verschilt ook per wijk. Zo reizen inwoners van Hooglanderveen die buiten de gemeente Amersfoort werken vaak met de bus, terwijl inwoners van de Zonnehof/Stadskern meer dan gemiddeld met de fiets naar het werk gaan. In Vathorst, Nieuwland en Kattenbroek gebruikt men juist weer vaak de auto. Driekwart van de Amersfoortse treinreizigers vertrekt van Amersfoort Centraal. Amersfoort Vathorst wordt van de drie stations het minst gebruikt, 6% van alle treinreizigers vertrekt van dit station. Verder gaat de meerderheid (69%) op de fiets naar het betreffende station toe. Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

6 6 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

7 1. Inleiding 1.1 Kader en achtergrond De afdeling Verkeer en Vervoer ontwikkelt beleid en voert beleid uit op het gebied van Verkeer en Vervoer. Het doel van dit beleid is om te zorgen voor een goed bereikbare, verkeersveilige en leefbare stad en een stad die een belangrijk onderdeel uitmaakt van het landelijke en regionale verkeer- en vervoernetwerk. Voor de ontwikkeling van het verkeersbeleid is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in het verplaatsingspatroon van de inwoners van Amersfoort. Een belangrijk aspect hiervan is het woon-werkverkeer. De afdeling Verkeer en Vervoer heeft behoefte aan een actueel beeld van waar de inwoners van de verschillende wijken werken en van welke vervoerswijze zij gebruik maken. In 2010 en 2011 wordt een nieuw verkeer- en vervoerplan gemaakt. Met behulp van informatie over woon-werk gedrag kan veel gerichter en doelmatiger beleid op het gebied van doorstroming, openbaar vervoer, parkeren, en fietsen ontwikkeld worden. Ook komt er een verkeersstudie naar de bereikbaarheid en ontsluiting van de wijk Vathorst. Met behulp van dit onderzoek wil de afdeling Verkeer en Vervoer onder andere achterhalen of Vathorsters vaker buiten Amersfoort werken en meer gebruik van de auto maken dan inwoners van andere wijken. Op basis van deze informatie kan ook weer gerichter naar maatregelen gezocht worden en ook beter het toekomstbeeld bepaald worden voor als alle geplande woningen gebouwd en bewoond zijn. Het stedelijk verkeersmodel is tot slot een belangrijk instrument bij diverse lokale en regionale verkeersstudies. Betrouwbare input van woon-werk gedrag is essentieel voor een goede werking van dit model. Onderzoek en Statistiek (O&S) is om bovenstaande redenen gevraagd om te onderzoeken waar Amersfoorters werken en hoe zij naar hun werk gaan. Hierbij gaat om de volgende onderzoeksvragen: Waar werken de inwoners van Amersfoort? Hoe gaan de Amersfoorters naar hun werk? Wat zijn de werkbestemmingen en vervoerswijzen per wijk? Wat zijn de gebruikte vervoermiddelen per werkbestemming (bijvoorbeeld op de Uithof in Utrecht of in Amsterdam)? Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

8 1.2 Opzet van het onderzoek Omdat de afdeling Verkeer en Vervoer behoefte heeft aan zover mogelijk gespecificeerde informatie (bijvoorbeeld naar wijk of naar werkgebied) zijn vragen over het woon-werk gedrag opgenomen in zowel de Stadspeiling als in het AmersfoortPanel. Op deze wijze kunnen veel Amersfoorters bereikt worden en kan O&S met grotere betrouwbaarheid uitspraken doen. Verder zijn in beide onderzoeken de vragen niet alleen gesteld aan de invuller, maar ook over de eventuele partner. Ook hiermee hebben we het aantal Amersfoorters waarvan we informatie hebben over hun woon-werk gedrag verder vergroot. De Stadspeiling is gehouden onder circa 3000 Amersfoorters in de leeftijd van 18 tot en met 82 jaar (exclusief bevolking in tehuizen en instellingen). De respondenten zijn via een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister getrokken. Zij konden de vragenlijst digitaal invullen of op papier. Voor dit onderzoek is een respons bereikt van bijna 50% (1.495 Amersfoorters). Aan het AmersfoortPanel hebben daarnaast nog eens personen meegewerkt. De respondenten uit de Stadspeiling en het AmersfoortPanel hadden opgeteld 2239 partners. In totaal gaat het dus om respondenten. Hiervan blijken er (71%) een betaalde baan te hebben. Het onderzoek is gebaseerd op deze personen. De totale respons bleek enigszins vertekend, in die zin dat bijvoorbeeld hoger opgeleiden en gezinnen met kinderen zijn oververtegenwoordigd in het onderzoek. Die scheve verhouding is min of meer rechtgetrokken door de uitkomsten te wegen naar bewonerskenmerken (opleiding, leeftijd, huishoudentype) en naar de wijk waar men woont. Hierdoor vormen de respondenten een betere afspiegeling van de populatie en zijn de uitkomsten betrouwbaarder. De uitkomsten zijn opgehoogd naar het totaal van circa volwassen Amersfoorters met een baan. Het onderzoek gaat alleen over Amersfoorters en niet over niet-amersfoorters die wel in Amersfoort werken. 8 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

9 2. Waar werken de Amersfoorters? In 2010 werkt 55% van de werkende Amersfoorters buiten de stad. Dit zijn naar schatting zo n inwoners. Hiervan werkt een groot deel in de regio en in Utrecht. Vooral inwoners van Vathorst werken vaak buiten Amersfoort. Gemeente waar men werkt In 2010 werken zo n Amersfoorters. Circa 45% van deze werkende beroepsbevolking werkt in de stad zelf. Een meerderheid 55% - werkt buiten Amersfoort of heeft sterk wisselende bestemmingen. Het gaat om naar schatting Amersfoorters die een baan hebben buiten de gemeente. Het aandeel forensen is in de afgelopen jaren geleidelijk gestegen. In 2000 lag het aandeel nog op 50%. Van alle werkenden blijft 10% in de regio (inclusief Nijkerk en Hoevelaken), eveneens 10% reist naar de gemeente Utrecht (waarvan 2% naar de Uithof), 5% werkt in Amsterdam, 21% werkt elders en de overige (bijna) 10% werken niet in een bepaalde gemeente. In tabel 1 is te zien hoe de verdeling is naar de gemeente waar men werkt. Hierbij staat hoeveel dagen men gemiddeld werkt. 2 Tabel 1 Plaats waar Amersfoorters werken % werkenden gemiddeld aantal werkdagen in Amersfoort 45,0% ,9 Bunschoten-Spakenburg 0,9% 700 4,4 Leusden 2,6% ,1 Nijkerk 1,3% 900 4,1 Soest 2,3% ,8 overig Eemland (Baarn, Eemnes, Hoevelaken, Woudenberg) 2,7% ,3 totaal regio 9,8% ,1 in Utrecht (stad) 8,1% ,4 in Utrecht (Uithof) 1,9% ,0 in Amsterdam 4,9% ,6 ergens anders 20,8% ,5 dat wisselt sterk 9,5% ,5 totaal 100,0% ,2 Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel Dit aantal wijkt iets af van het cijfer in Amersfoort in cijfers Dit komt door afrondingsverschillen. 2 Het aantal werkdagen is gebaseerd op het aantal uren dat men gemiddeld per week werkt. Mensen die in deeltijd werken, hebben hun werk vaker in Amersfoort, voltijdwerkers werken vaker buiten de gemeente. Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

10 Groot deel overige gemeenten werkt in midden-nederland In totaal werkt 21% van de Amersfoorters (circa personen) buiten de regio en buiten Utrecht en Amsterdam. Deze overige groep kunnen we verder specificeren. Zo n 16% (naar schatting zo n inwoners) werkt namelijk in het midden 3 van het land, 3% (zo n 1900 inwoners) in het westen 4, 1% in zowel het oosten 5 als het zuiden 6. In het noorden 7 werken erg weinig Amersfoorters, dit aandeel is kleiner dan 1%. De meeste inwoners die buiten de regio en buiten Utrecht en Amersterdam werken, werken dus in midden-nederland. Deze groep wordt daarom in de onderstaande tabel verder gespecificeerd. Het aantal en aandeel Amersfoorters is indicatief, omdat het om ver uitgesplitste informatie gaat. Tabel 2 Uitsplitsing werkenden in midden-nederland Rest nodale regio Amersfoort 7% (naar schatting zo n 4600 Amersfoorters) West Veluwe 4% Noord Veluwe 1,5% Utrechtse Heuvelrug 1,5% Westelijk deel midden nederland 6% (naar schatting zo n 4000 Amersfoorters) Hilversum 3% Rest Gooi 1% Rest Amsterdam 1% Rest Utrecht 1% Overig westelijk deel midden <1% Oostelijk deel midden Nederland 3% (naar schatting zo n 1800 Amersfoorters) Ede 1% Apeldoorn 1% Zwolle / Nunspeet 1% Lelystad / Kampen <1% Overig oostelijk deel midden <1% Totaal midden 16% (naar schatting zo n Amersfoorters) 2.1 Gemeente waar men werkt naar wijk Vathorsters vaker forens De mate waarin men voor het werk op andere gemeenten is gericht, verschilt per wijk. Inwoners van Vathorst en Hooglanderveen werken het vaakst buiten de gemeente Amersfoort. Van alle werkende Amersfoorters heeft 55% zijn baan buiten de stad. Van de inwoners van Vathorst en Hooglanderveen is dat respectievelijk 62% en 63%. Ook van de inwoners van Nieuwland, Hoogland en de Stadskern is relatief veel forens: 59%. Soesterkwartier, Kruiskamp/Koppel en Schothorst tellen de minste forensen: 47%. De overige wijken nemen een tussenpositie in en zitten dichtbij het gemiddelde voor heel Amersfoort. 3 Postcodes die beginnen met 12 t/m14, 34 t/m 42, 66 t/m 69, 73, 80 t/m 82 4 Postcodes die beginnen met 10, 11, 15 t/m 33 5 Postcodes die beginnen met 70 t/m 72, 74 t/m 79 en 83 6 Postcodes die beginnen met 43 t/m 65 7 Postcodes die beginnen met 84 t/m Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

11 Tabel 3 Werklocatie naar wijkbeheergebied in Amersfoort Bunschoten Spakenburg Leusden Nijkerk Soest overig Eemland in Utrecht (stad) in Utrecht (Uithof) in Amsterdam ergens anders dat wisselt sterk totaal Amersfoort 45% 1% 3% 1% 2% 3% 8% 2% 5% 21% 10% Stadkern / Zonnehof 41% <1% 4% <1% 1% 3% 13% 4% 4% 18% 13% Soesterkwartier 53% <1% 3% 1% 4% 4% 8% 1% 3% 17% 4% Kruiskamp / Koppel 53% 1% 3% 1% 1% 2% 6% 2% 5% 16% 11% Schothorst 53% 2% 2% 2% 1% 1% 8% 1% 4% 19% 7% Liendert / Rustenburg 46% 1% 3% 1% 5% 4% 7% 2% 5% 19% 8% Randenbroek Schuilenburg 45% <1% 4% 1% 2% 2% 11% 1% 5% 23% 7% Leusder-/ Vermeerkwartier 42% 1% 4% 1% 6% 3% 7% 3% 7% 20% 8% Bergkwartier / Bosgebied 43% <1% 4% 1% 1% 1% 5% 5% 7% 26% 8% Hoogland 41% 1% 1% 2% 3% 2% 6% 2% 4% 25% 14% Zielhorst 47% <1% 3% 1% 2% 1% 7% 2% 5% 21% 10% Kattenbroek 48% 1% 2% 1% 1% 2% 6% 2% 4% 22% 12% Nieuwland / Calveen 41% 2% 2% 1% 1% 5% 10% 2% 5% 21% 12% Hooglanderveen 36% 4% 5% 2% 1% 4% 11% 2% 3% 23% 9% Vathorst 38% 1% 2% 4% 3% 4% 9% 1% 5% 24% 11% Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

12 12 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

13 3. Keuze van vervoermiddel De helft van de werkende Amersfoorters, zo n inwoners, gaat met de auto naar het werk. Dit is het meest populaire vervoermiddel. Het vervoermiddel hangt uiteraard sterk samen met de plaats waar men werkt. Zo pakken inwoners die in Amersfoort werken vooral de fiets wanneer zij naar hun werk gaan. Werkenden in de regio gebruiken in verhouding juist vaker de auto. Amersfoorters die in grote steden als Utrecht en Amsterdam werkzaam zijn, reizen meestal met het openbaar vervoer naar het werk. De keuze voor een bepaald vervoermiddel verschilt ook per wijk. Zo reizen inwoners van Hooglanderveen die buiten de gemeente Amersfoort werken vaak met de bus, terwijl inwoners van de Zonnehof/Stadskern meer dan gemiddeld met de fiets naar het werk gaan. In Vathorst, Nieuwland en Kattenbroek gebruikt men juist weer vaak de auto. 3.1 Belangrijkste vervoermiddel naar werk In het onderzoek is gevraagd hoe men de grootste afstand naar het werk aflegt. De auto of motor is het belangrijkste vervoermiddel. Iets meer dan de helft van alle werkende Amersfoorters, 51%, neemt voor zijn werk meestal de auto (of motor). Dit zijn zo n inwoners. Belangrijke tweede is de fiets: goed voor een aandeel van 29% in het woon-werkverkeer (zo n Amersfoorters). Zo n 14% van de werkenden kiest doorgaans voor de trein om naar het werk te komen. Dit gaat om ongeveer treinreizigers. Andere vervoermiddelen spelen een ondergeschikte rol: 3% gaat te voet, 2% met de bus en circa 1,5% met de bromfiets. Naarmate men een langere werkweek heeft, maakt men ook meer gebruik van de auto en minder van de fiets. Van de mensen die in voltijd werkzaam zijn (meer dan 35 uur werken) neemt 60% de auto en slechts 19% de fiets. Ook nemen de voltijders iets vaker de trein (16%) en minder vaak de bus. 3.2 Vervoermiddel naar gemeente waar men werkt De keuze van het vervoer naar werk wordt vooral bepaald door de afstand. Mensen die in Amersfoort hun werk hebben, kiezen meestal voor de fiets. Van hen gaat zo n 57% gaat met de fiets en 30% kiest voor de auto (of motor). Zo n 6% gaat lopend naar het werk en slechts 4% neemt de bus of trein. Hoe meer uren Amersfoorters werken, hoe vaker de auto gebruikt wordt. Dit komt vooral door de mannelijke inwoners die vaker met de auto naar het werk gaan dan vrouwen en gemiddeld ook meer uren werken. Werkers in de regio gebruiken vooral auto en gaan weinig met de bus Werkt men in de regio Eemland dan neemt de auto een belangrijke plaats in als vervoermiddel. Zo gaat 67% (meestal) met de auto of motor. Een kwart van hen gaat met de fiets, 4% neemt de bromfiets 2% neemt de trein en nog eens 2% de bus. Binnen de regio zijn er duidelijke verschillen. Werkt men in Leusden dan is het aandeel dat kiest voor de auto iets kleiner (53%) en gaat men in verhouding vaker op de fiets (42%). Het aandeel van de auto is het grootst als Amersfoorters in de kleinere regiogemeenten werken die wat verder weg liggen: Baarn, Woudenberg en Renswoude. Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

14 Voor grote steden neemt men meestal het openbaar vervoer De Amersfoorters die in Amsterdam of Utrecht werken, kiezen in veel gevallen voor het openbaar vervoer. Voor Amsterdam en Utrecht-stad is de trein veruit het populairst: respectievelijk 59% en 52% gaat met de trein. Werkt men in de Uithof (2% van de werkende Amersfoorters), dan neemt de (snel)bus een belangrijke plaats in: 34%. Maar ook voor degenen die in deze steden werken, blijft de auto een belangrijk aandeel vormen in het woon-werkverkeer: 39% voor wie naar Amsterdam moet en 47% voor wie naar Utrecht-stad of de Uithof reist. Tabel 4 Belangrijkste vervoermiddel naar plaats waar men werkt lopend fiets brommer auto of bus trein totaal of scooter motor Amersfoort 6% 57% 3% 30% 2% 2% 100% regio <1% 25% 4% 67% 2% 2% 100% Amsterdam <1% 2% <1% 39% <1% 59% 100% in Utrecht (stad) <1% 2% <1% 45% 1% 52% 100% in Utrecht (Uithof) <1% 1% <1% 59% 34% 6% 100% elders <1% 4% <1% 73% <1% 23% 100% op meer plaatsen <1% 3% <1% 88% <1% 9% 100% Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel 2010 Voor de Amersfoorters die buiten de regio werken en niet in Utrecht of Amsterdam werken is de auto veruit het belangrijkste vervoermiddel naar het werk. Dat geldt nog sterker voor degenen die geen vast werkadres hebben. Daarvan gaat 88% met de auto (of motor). 3.3 Keuze vervoermiddel naar wijk van werkers buiten Amersfoort Zoals eerder genoemd hangt de keuze voor een vervoermiddel logischerwijs sterk samen met de afstand die inwoners af moeten leggen naar hun werk. Uit tabel 3 blijkt ook dat er tussen wijken verschillen zijn waar men werkt. Er zijn dus ook verschillen tussen wijken in de keuze van vervoermiddelen. Omdat vooral het al dan niet in Amersfoort werken bepalend is voor het vervoermiddel, kijken we in deze paragraaf allereerst naar het vervoermiddel van de inwoners die buiten Amersfoort werken. In de volgende paragraaf beschrijven we het vervoermiddel naar wijk voor Amersfoorters die in Amersfoort werken. Weinig treinreizigers in Vathorst Zoals in de volgende tabel te zien is, reizen Amersfoorters uit Stadskern / Zonnehof, Soesterkwartier en Schothorst vooral veel met de trein naar het werk. Dit zijn de wijken die dichtbij de stations liggen. In Vathorst, waar station Vathorst ligt, reizen juist opvallend weinig mensen met de trein (15% tegenover 35% en 36% bij respectievelijk Stadskern / Zonnehof en Schothorst). Ook in Randenbroek / Schuilenburg gaat men relatief vaak met de trein naar het werk als men buiten Amersfoort werkt. Veel busreizigers in Hooglanderveen In Hooglanderveen gaan de inwoners relatief vaak met de bus naar het werk. Zo n 7% van de Hooglanderveners die buiten Amersfoort werken pakt de bus. Voor heel Amersfoort is dit zo n 2%. 14 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

15 Veel fietsers in Stadskern / Zonnehof Inwoners van Stadskern/ Zonnehof gaan relatief vaak met de fiets naar het werk als zij buiten Amersfoort werkzaam zijn. Dit terwijl deze inwoners niet vaker dan andere Amersfoorters in de regio werken. Veel autogebruikers in nieuwbouwwijken noord-amersfoort Vooral in Vathorst, Nieuwland en Kattenbroek gaan veel inwoners met de auto naar het werk als ze buiten de stad werken. Tabel 5 Vervoermiddel naar wijk voor werkenden buiten Amersfoort fiets brommer of scooter auto of motor bus trein Totaal 7% 1% 67% 2% 23% Stadkern / Zonnehof Soesterkwartier Kruiskamp / Koppel 13% <1% 51% 1% 35% 14% 4% 50% <1% 32% 5% <1% 67% <1% 28% Schothorst 7% <1% 54% 3% 36% Liendert / Rustenburg Randenbroek Schuilenburg Leusder- / Vermeerkwartier Bergkwartier / Bosgebied 10% 1% 66% 4% 19% 7% <1% 59% 1% 34% 13% <1% 57% 3% 27% 6% 1% 60% 4% 30% Hoogland 4% 3% 72% 2% 19% Zielhorst 2% <1% 70% 1% 27% Kattenbroek 2% 1% 80% 2% 16% Nieuwland / Calveen 5% 1% 83% <1% 11% Hooglanderveen 1% 2% 72% 7% 18% Vathorst 3% <1% 81% 1% 15% Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

16 3.4 Keuze vervoermiddel naar wijk van werkers in Amersfoort De keuze van het vervoermiddel per wijk voor Amersfoorters die in hun eigen stad werken, staat de onderstaande tabel. Zoals hier te zien is gaan de inwoners van wijken dichtbij het centrum vaker dan andere inwoners lopend of met de fiets naar het werk. Dit is omdat veel werkgelegenheid in het centrum is en deze inwoners over het algemeen minder afstand afleggen naar hun werk. Tabel 6 Totaal Vervoermiddel naar wijk voor werkenden in Amersfoort lopend fiets brommer of scooter auto of motor bus trein 6% 57% 3% 30% 2% 2% Stadkern / Zonnehof 24% 48% <0% 21% <0% 7% Soesterkwartier Kruiskamp / Koppel 2% 71% 6% 18% 2% 1% 5% 62% <0% 31% 1% 1% Schothorst 3% 68% 2% 22% 2% 3% Liendert / Rustenburg Randenbroek Schuilenburg Leusder- / Vermeerkwartier Bergkwartier / Bosgebied 5% 55% 11% 26% 2% 1% 17% 58% 2% 23% <0% <0% 6% 72% 2% 18% 1% 1% 10% 53% 1% 32% 2% 2% Hoogland 6% 57% 7% 26% 3% 1% Zielhorst 5% 64% 2% 28% 1% 1% Kattenbroek 5% 49% 2% 41% 2% 1% Nieuwland / Calveen 2% 52% 1% 43% 1% 1% Hooglanderveen 3% 46% 2% 49% <0% <0% Vathorst 3% 38% <0% 47% 8% 4% Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

17 3.5 Vervoermiddel naar wijk en werkgebied Hieronder staat de keuze voor het vervoermiddel uitgesplitst naar wijk en werkgebied. Hierbij beschrijven we alleen de groepen die in Amersfoort en buiten de regio werken. Binnen de regio laten we hier buiten beschouwing omdat hier te weinig Amersfoorters werken om op dit niveau uitspraken te doen. Verder zijn meerdere vervoermiddelen samengenomen om toch zoveel mogelijk uitgesplitste informatie naar wijk en werkgebied te kunnen leveren. Zo zijn lopend, fiets en brommer / scooter bij elkaar genomen en bus en trein worden gezamenlijk omschreven als openbaar vervoer. Bij de volgende tabel gaat het wel om indicatieve percentages, omdat het kleine groepen respondenten beschrijft. Inwoners Vathorst ook vaak met de auto voor werk binnen Amersfoort Alleen inwoners van Vathorst lijken vaker met de auto naar het werk in Amersfoort te gaan dan lopend of met de fiets. Inwoners van de andere, verder van het centrum gelegen, wijken als Kattenbroek en Nieuwland gaan in verhouding ook wel vaker met de auto. In deze wijken is het echter niet het populairste vervoermiddel binnen de stad. Over het algemeen gaat tweederde van de in Amersfoort werkenden lopend, fietsend of op de brommer / scooter naar het werk. In centrum en Schothorst openbaar vervoer meest populair voor werk buiten de regio Inwoners van het centrum en Schothorst lijken vaker met het openbaar vervoer naar hun werk buiten de regio te reizen dan met de auto. Dit terwijl over het algemeen voor werk buiten de regio de auto veel vaker gebruikt wordt dan de bus of trein (respectievelijk 61% en 36%). Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

18 Tabel 7 Vervoermiddel naar wijk en werkgebied 8 woonwijk werkgebied vervoermiddel werk lopend / fiets/ brommer auto / motor Totaal Amersfoort 66% 30% 4% buiten regio 3% 61% 36% ov Stadkern / Zonnehof Amersfoort 72% 21% 7% buiten regio 2% 47% 51% Soesterkwartier Amersfoort 79% 18% 3% buiten regio 7% 46% 47% Kruiskamp / Koppel Amersfoort 67% 31% 2% buiten regio 1% 54% 45% Schothorst Amersfoort 73% 22% 5% buiten regio 1% 46% 53% Liendert / Rustenburg Amersfoort 71% 26% 3% buiten regio 6% 56% 38% Randenbroek / Schuilenburg Amersfoort 77% 23% <1% buiten regio 6% 50% 44% Leusder- / Vermeerkwartier Amersfoort 80% 18% 2% buiten regio 4% 53% 43% Bergkwartier / Bosgebied Amersfoort 64% 32% 4% buiten regio 3% 59% 38% Hoogland Amersfoort 70% 26% 4% buiten regio 4% 67% 29% Zielhorst Amersfoort 71% 28% 1% buiten regio <1% 60% 40% Kattenbroek Amersfoort 56% 41% 3% buiten regio <1% 77% 23% Nieuwland / Calveen Amersfoort 55% 43% 2% buiten regio 5% 79% 16% Hooglanderveen 9 Amersfoort... buiten regio... Vathorst Amersfoort 41% 47% 12% Bron: O&S, Stadspeiling/AmersfoortPanel 2010 buiten regio <1% 77% 23% 8 Deze percentages in deze tabel zijn indicatief. Dit is omdat de data ver uitgesplitst is en de betrouwbaarheid van de gegevens hierdoor afneemt. Per rij (wijk en werkgebied) gaat het minimaal om 60 respondenten. 9 Onvoldoende respondenten om uitspraken over te kunnen doen (minder dan 60). 18 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

19 4. Gebruik treinstations Driekwart van de Amersfoortse treinreizigers vertrekt van Amersfoort Centraal. Amersfoort Vathorst wordt van de drie stations het minst gebruikt, 6% van alle treinreizigers vertrekt van dit station. Verder gaat de meerderheid (69%) op de fiets naar het betreffende station toe. 4.1 Gebruik verschillende stations De Amersfoortpanelleden die met de trein naar hun werk reizen, hebben ook aangegeven vanaf welk station men vertrekt. Veruit meeste treinreizigers vertrekken vanaf Amersfoort Centraal Zo n 9300 Amersfoorters gaan met de trein naar het werk. Van hen vertrekt 74% van Amersfoort Centraal. Dit zijn zo n 6900 Amersfoorters. Vanaf Amersfoort Schothorst reist 19% van de treinreizigers (naar schatting 1750 Amersfoorters). Aanzienlijk minder inwoners reizen vanaf Amersfoort Vathorst (naar schatting zo n 550 inwoners). Dit is 6% van alle Amersfoortse reizigers die met de trein naar hun werk gaan. Reizigers vanaf Amersfoort Centraal vooral uit centrum en Randenbroek / Schuilenburg De inwoners die vanaf het Centraal station naar hun werk reizen, wonen vooral in het centrum (16%), in Randenbroek / Schuilenburg (14%), in Leusderkwartier / Vermeerkwartier (13%) en in het Soesterkwartier of Kruiskamp / Koppel (beide 10%). Vanaf station Schothorst reizen vooral inwoners uit Zielhorst, Kattenbroek en Schothorst Reizigers vanaf station Schothorst wonen logischerwijs vooral in de omliggende wijken. Van alle reizigers vanaf dit station komt 26% uit Zielhorst, 25% uit Kattenbroek en 23% uit Schothorst. Station Vathorst vrijwel alleen gebruikt door eigen inwoners Bijna alle reizigers van station Vathorst wonen in de gelijknamige wijk. Zo n 95% van deze reizigers woont hier. De overige 5% woont in Nieuwland / Calveen. 4.2 Vervoermiddel naar de stations De Amersfoortpanelleden hebben ook aangegeven hoe zij naar het station gaan als zij met de trein naar het werk gaan. Vooral met de fiets naar het treinstation Van de Amersfoorters die met de trein naar hun werk gaan, fietst 69% naar het station en 18% loopt er naartoe. Nog eens 9% neemt de bus. Slechts 4% gaat met de auto naar het treinstation. Naar station Vathorst loopt men vooral Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

20 Er zitten nog wel verschillen tussen de stations. Zo loopt de grootste groep naar Station Vathorst (50%), terwijl bij CS en Schothorst de fiets het meest populair is (respectievelijk 70% en 73% gaat hier fietsend naartoe). Bij station Vathorst maakt 41% gebruik van de tweewieler. Toch gaan in verhouding ook nog veel inwoners met de auto naar station Vathorst. Zo n 10% van deze treinreizigers gebruikt dit voertuig hiervoor. 20 Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

21 Bijlage 1 Vragen met scores in procenten In welke gemeente werkt u? 10 (98%) 45% in Amersfoort in de regio Eemland, namelijk in: 8% in Utrecht (stad) 1% Bunschoten-Spakenburg in Utrecht 2% (Uithof) 3% Leusden 5% in Amsterdam 1% Nijkerk 21% ergens anders (noem a.u.b. de postcode) 2% Soest 9% dat wisselt sterk 3% overig Eemland Hoe reist u over het algemeen naar uw werk? Als u meerdere vervoermiddelen gebruikt, kruis dan het vervoermiddel aan waarmee u de grootste afstand aflegt. (93%) 3% lopend 29% fiets 1% brommer of scooter 51% auto of motor 2% bus 14% trein Vanaf welk treinstation vertrekt u? (7%) 74% Amersfoort Centraal 19% Amersfoort Schothorst 6% Amersfoort Vathorst 1% anders Hoe gaat u naar het treinstation toe? (7%) 18% lopend 69% fiets <1% brommer of scooter 4% auto of motor 9% bus 10 Deze vraag is door de respondent voor zowel zichzelf als zijn partner ingevuld. In deze bijlage gaan de percentages over de gegevens van de respondent en partner samen. De vragen over de partner waren iets anders geformuleerd, namelijk: Heeft uw partner een betaalde baan of een eigen bedrijf of praktijk, In welke gemeente werkt uw partner en Hoe reist uw partner over het algemeen naar zijn of haar werk. Woon-werkverkeer, Stadspeiling en AmersfoortPanel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Reizen in tijd Een onderzoek naar het fietsen openbaar vervoergebruik in Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. O&S Gemeente Nijmegen, april 2012 1

Verkeer en vervoer. O&S Gemeente Nijmegen, april 2012 1 Op de belangrijke invalswegen naar en van de stad blijft het druk en de verwachting is dat de autostromen op deze wegen de komende jaren blijven groeien. De externe bereikbaarheid van de stad met de auto

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1)

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Martine de Mooij, Marleen Geerdinck, Lotte Oostrom en Caroline van Weert Een opleiding heeft een positieve invloed

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 Op weg naar Het Nieuwe Werken? 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten

Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten adviseurs openbaar vervoer Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten Evaluatie In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer

Nadere informatie

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle Utrecht, juli 2010 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van SSH Deze rapportage

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 Een onderzoek naar inkomsten, uitgaven, baantjes en omgaan met geld Inhoud 1 Inleiding... - 4-1.1 Doelstelling... - 4-1.2 Methode van onderzoek... - 4-1.3

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie