Welkom bij het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete"

Transcriptie

1 Sigmaplan Ontmoet Gro Ne Welkom bij Sigmaproject Vallei Gro Ne Yves Adams

2 De volgen jaren staat er in Geel, Laakdal, Wesrlo, Herselt, Hulshout, Heist-op-n-Berg, Herenthout en Nijlen een belangrijk en noodzakelijk project op stapel. Enkele jaren gelen al begon Vlaamse overheid er met voorbereidingen Sigmaplan. In jouw direc omgeving maakt herinrichting Vallei Gro Ne el uit dit veelomvatn plan, dat over heel Vlaanren vertakkingen heeft. Het doel: minr overstromingen uit Schel en haar zijrivieren, natuurhersl langs rivieren én bere aanknopingspunn voor fietsers en wanlaars, om nog meer war genien. In ze brochure maak je uitvoerig kennis met Sigmaplan. We tonen je welk project gepland is in jouw omgeving en wat er komen maann en jaren gebeuren staat. In loop project komen we geregeld naar je toe: met nieuwsbrieven, een projectwebsi, toelichtingen, informatieavonn Bij gro mijlpalen in project zal je ook zelf kans krijgen om dossiers in kijken, opmerkingen geven en suggesties doen. Zo werken we samen aan een ber bescherm en ambenemen Vallei Gro Ne, waar aangenaam wonen en leven is. Een blijvend geschenk voor onszelf, onze kinren en kleinkinren. Twee diensn Vlaamse overheid werken samen aan Sigmaplan. Warwegen en Zeekanaal NV (W&Z) staat in voor warbeheer, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zorgt voor natuurontwikkeling. Bij vragen kan je contact opnemen met projectleirs: Maarn Jans W&Z en Koen Deheegher ANB. Hun contactgegevens vind je op achrflap ze brochure. PROJECTBROCHURE BOVENDIJLE 02 Vilda - Yves Adams

3 Inhoud 4 De Vallei Gro Ne, één al war 6 Het Sigmaplan in jouw buurt: veiligheid, natuur en recreatie in één 8 De elgebien Vallei Gro Ne 4 De Vallei Gro Ne, één en al war 10 Natuur en veiligheid, hand in hand 12 Waarvolle natuur in jouw achrtuin 14 Wat met landbouwers in elgebien? 8 De elgebien Vallei Gro Ne 15 Wanlen en fietsen aan Gro Ne 16 Wat staat je komen jaren wachn? 12 Waarvolle natuur in jouw achrtuin 03 PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE

4 De Vallei Gro Ne is een prachtig warrijk gebied waar heerlijk toeven is. Over een heel traject rivier brug Oosrlo (Geel) tot Hellebrug Igem (Heist-op-n-Berg) zijn inrichtingswerken in kar Sigmaplan gepland. Het doel: een natuurlijkere en daardoor veiligere Vallei Gro Ne. W&Z PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE 04

5 De Vallei Gro Ne, één en al war De Gro Ne voert regenwar af. Vanuit haar bovenloop, verr stroomopwaarts naar Meerhout, Balen en Hechl-Eksel, krijgt Gro Ne vaak gro hoeveelhen war slikken. Als langdurig regent of bij smeln sneeuw, vloeit er veel neerslagwar af in stroomgebied rivier. Via een netwerk grachn en beken komt dat war uiinlijk in Gro Ne recht. Vroeger kon ze rivier overtollige war in gro len haar vallei kwijt, waar ongehinrd over akkers en weilann stroom. Door menselijke ingrepen, zoals indijking rivier en bebouwing in vallei is die natuurlijke speelruim Gro Ne echr flink gekrompen. Getijn op Gro Ne? Dat is maar schijn Tweemaal per dag, bij vloed, wordt zeewar in monding Schel gestuwd. Die vloedgolf zet zich voort in haar zijrivieren en stuwt ook daar war op. De Gro Ne ligt, als zijrivier Schel, een flink stuk landinwaarts. Hier laat getijnwerking zich nog wel voelen, maar niet zo fors. Zo gaat warpeil Gro Ne tot in Igem (Heist-op-n-Berg) tweemaal per dag lichtjes op en neer volgens getijn Schel. We spreken hier schijngetij. Ruim voor war tussen Geel en Heist-op-n- Berg. Wanneer warpeil op Gro Ne stijgt, is belangrijk war bufferen. Dat kan door rivier weer overstromingsruim geven. Deze locaties zijn stragisch gekozen. Experts bepalen ze aan hand multidisciplinaire studies. De Gro Ne bron tot monding Zelf ken je Gro Ne waarschijnlijk vooral als rivier die vlak in je buurt stroomt. Maar war dat op grondgebied Geel, Laakdal, Wesrlo, Herselt, Hulshout, Heist-op-n- Berg, Herenthout en Nijlen vloeit, heeft al een hele weg afgelegd en volgt nog een heel traject vooraleer Gro Ne bereikt. Van bron tot monding stroomt ze rivier door Belgische provincies Limburg en Antwerpen. Ze is 44 kilomer lang en maakt el uit stroomgebied Schel. De Gro Ne ontspringt in Limburgse Hechl-Eksel en stroomt in noorlijke richting tot ze n zuin Geel in zuidweslijke richting afbuigt. Vanaf Hulshout stroomt ze verr naar noordwesn. Voorbij monding Wimp Herlaar- Herenthout vervolgt ze haar weg westwaarts. Na haar passage door Berlaar vloeit Gro Ne in Lier samen met Kleine Ne tot Ne. Vervolgens mondt Ne uit in Rupel, die op haar beurt r hoog Rupelmon in Schel stroomt. 05 PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE

6 Het Sigmaplan in jouw buurt: veiligheid, natuur en recreatie in één Vilda - Yves Adams Bij hevige regenval, in combinatie met verhoog warstann n gevolge hoogtij, onrvinn Vallei Gro Ne en gebien stroomafwaarts tussen Hellebrug en Herenbossen waroverlast. Een bere bescherming gen overstromingen is nodig. En dat is precies uitgangspunt Sigmaplan, dat Vlaanren beveiligt gen overstromingen uit Zeeschel en haar zijrivieren. De kern dit plan is dat gebien geselecerd worn waar rivier wél mag overstromen. Zodat zo veel mogelijk gebien waar gewoond en geleefd wordt, ber beschermd zijn. Die extra veiligheid gaat hand in hand met unieke natuur, waar iereen met volle ugen kan genien. PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE 06

7 Schel Waarom is bescherming nodig? Dat Schel en haar zijrivieren gevoelig zijn voor waroverlast, heeft verschillen oorzaken. In eers plaats is er effect getijn. Wanneer een noordwesrstorm samenvalt met een uitgesproken springtij, bereikt war een ongeziene hoog en kan rivier overstromen. De Gro Ne ligt, als zijrivier Schel, een flink stuk landinwaarts. Hier laat getijnwerking zich niet zo fors voelen. Toch kan bij hoogwar stroomafwaarts war Gro Ne minr vlot afwaarts stromen. De combinatie met afvoer gro hoeveelhen regenwar uit gebien bovenstrooms kan hierdoor (lokaal) voor hoge warstann zorgen. Wat is Sigmaplan? Het Sigmaplan is een slim project dat ons moet beschermen gen overstromingen. Het sunt op twee principes. Eén: langs Schel en haar zijrivieren worn waar nodig dijken verhoogd en versvigd. Twee: in hele gebied komt er een ketting gebien om war bergen. Hier wordt war tijlijk en op een gecontroleer manier opgeslagen, wanneer hevig regent, of wanneer een hoge vloedgolf Schel binnenrolt. Rivieren hebben nu eenmaal ruim nodig om kunnen stromen en overstromen. Het Sigmaplan is daag nodig, maar in toekomst nog veel meer. Door klimaatswijziging zal neerslag almaar heviger worn, zullen er meer stormvloen voorkomen en zal zeespiegel nog stijgen. Meer gevaarlijke hoge warstann in getijnrivieren zijn dus een realiit waar we ons maar ber goed op kunnen voorberein. Meer dan veiligheid. Langs Schel en haar zijrivieren verdween door jaren heen heel wat waarvolle natuur via menselijke ingrepen. Het Sigmaplan wil in haar projectgebien nieuwe natuur creëren. Om er zelf genien, maar ook omdat ze erg belangrijk is voor voortbestaan vele plann- en diersoorn. Er komen ook wanlrous, vogelkijkhutn en uitkijkpunn. Zo hebben rivieren straks nog meer bien aan wanlaars en fietsers. Kortom, Sigmaplan is veiligheid, natuur en recreatie in één. Het houdt bovendien ook rekening met landbouwers die getroffen worn door herinrichting gebied. In dialoog met hen wordt gezocht naar oplossingen om landbouw zo leefbaar mogelijk houn. Hoelang zal dat alles duren? Het Sigmaplan is een omgrijk plan, met projectgebien in een groot el Vlaanren. De uitvoering verloopt gefaseerd. Momenel wordt laats hand gelegd aan overstromingsgebied in Groot-Kruibeke, groots in Vlaanren. De uitvoering eers reeks projecn, opgestart omstreeks 2010, is nu volop in uitvoering, onr meer in Kalkense Meersen langs Schel en in Durmevallei. In Sigmaproject Vallei Gro Ne start voorbereiding nu, rwijl werken op rrein n laats in 2015 zullen beginnen. Hedwige - Prosperpolr Schel Antwerpen Schelkaaien Ne en Kleine Ne Kruibeke - Bazel - Rupelmon Kleine Ne Durmevallei Schel Gro Ne Durme Rupel Vallei Gro Ne Gent Kalkense Meersen Dijlemonding Mechelen Schel Denr Vlassenbroek Wal - Zwijn Zenne Dijle Bovendijle Basnakkers Demer 07 PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE

8 E313 Nijlen Herenthout Albertk Bevelsesenweg Herentals Wimp Igem Tussen Hellebrug en Herenbossen winrbedding en wetland Ter Borght - Mero Hallaar Herentalsesenweg Wesrlo Heist-op-n-Berg Hulshout Hoog Huiltje N152 bos Legen Booischotseweg Gro Ne Westmeerbeek N15 N19 grasland ruig rietland Booischot Herselt gecontroleer warbuffergebien Het Sigmaproject in Vallei Gro Ne loopt over een traject zowat 30 kilomer. Naast waroverlast kampt dit gebied ook al jarenlang met verdroging. Zo hebben warminnen Begijnendijk plann, zoals dotrbloem, knap lastig om overleven. Het Sigmaplan wil bei fenomenen kort en veel aan war samen aanpakken. Daarom wordt Vallei Gro Ne opgesplitst in drie elgebien. Stroomafwaarts en -opwaarts tussen Hellebrug en Herenbossen en Zammelsbroek ligt klemtoon op hersl natuurlijke vallei, zodat nat natuur weer hoogtij kan vieren. In midnel Ter Borght - Mero benut Sigmaplan warbufferen vermogen vallei. PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE 08

9 De elgebien Vallei Gro Ne anaal E313 Zammel Geel Het Zammelsbroek winrbedding en wetland N127 Oosrlo Gro Laak Laakdal Tussen Hellebrug en Herenbossen en Zammelsbroek : hersl natuurlijke vallei Het gebied stroomafwaarts tussen Hellebrug en Herenbossen, op grondgebied Nijlen, Heist-op-n-Berg, Herenthout en Hulshout is een nog vrij open gebied, met slechts her en r bebouwing. Stroomopwaarts, in gemeenn Geel en Laakdal, ligt Zammelsbroek, een drassig natuurgebied. Bei lenen zich uitskend om vallei opnieuw haar natuurlijk karakr aan men. Dat gebeurt door winrbedding hersllen, lage warpeil in voorjaar verhogen door s op bom rivier aan brengen, en door opnieuw open verbindingen tussen Gro Ne en haar zijwarlopen creëren. De maatregelen worn zo uitgevoerd dat ze risico op overstroming niet verhogen. Ingenel, ze dragen bij tot hersl natuurlijke overstromingsgebied rivier. Door ze vernatting ontwikkelt zich in vallei een wetland met bre rietkragen. Drie warbergingsgebien in Ter Borght Mero Tussen ze twee gebien in worn in Ter Borght Mero (Hulshout, Wesrlo en Herselt) langs rivier drie gecontroleer warbuffergebien aangelegd. De focus ligt hier op veiligheid, of nog: bescherming gen overstromingen. Die gebien bufferen bij hevige neerslag tijlijk overtollige war rivier. Als warpeil in Gro Ne voldoen gedaald is, stroomt war op een gecontroleer manier rug naar rivier. Wat zijn winrbeddingen, gecontroleer warbuffergebien en riviers? Je leest op pagina 10 en verr. Niet over één nacht ijs De afbakening en inrichting elgebien in Vallei Gro Ne was een proces wikken en wegen. Projectingenieur Maarn Jans W&Z: De locatie en contouren projectgebied zijn jaren gelen al vastgelegd in een beslissing Vlaamse Regering. Bij opmaak concre inrichtingsplannen voor elgebien Vallei Gro Ne hebben we vooropgesl grenzen opnieuw bestuerd. De Vlaamse Regering had namelijk een gebied meer dan 1300 hectare aangeduid, waar overstromingsproblemen moen worn aangepakt en waar 850 hectare nieuwe, waarvolle nat natuur moet komen. Enerzijds moet gebied zijn overstromingsfunctie naar behoren vervullen. Anrzijds moet ook omgeving leefbaar blijven en moet landschap erop vooruitgaan. In overleg met gemeenbesturen, natuurverenigingen, landbouworganisaties- en administraties, toeristische diensn, ruimlijke orning en erfgoed zijn oorspronkelijke grenzen projectgebied en elgebien herkend. Op zelf manier werd ook inrichting gebied uitvoerig afgewogen. Uitgebreid studiewerk nam verschillen alrnatieven onr loep. De meest haalbare en gedragen oplossing werd uiinlijk weerhoun om vooropgesl doelsllingen bereiken. 09 PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE

10 Natuur en veiligheid hand in hand in Vallei Gro Ne Een vernieuw winrbedding, aanleg s in rivier, en opnieuw een open verbinding creëren tussen zijwarlopen en Gro Ne: dat zijn maatregelen die bijdragen tot hersl natuurlijke vallei. Daarnaast slaan gecontroleer warbuffergebien tijlijk war op, wat dan weer positief is voor veiligheid in vallei. Wat houn die ingrepen precies in? En hoe worn ze gerealiseerd? Gecontroleer warbuffergebien bien bescherming In Ter Borght - Mero, worn, lkens in vallei een zijwarloop Gro Ne, drie gecontroleer warbuffergebien aangelegd. Die bufferen bij hevige regenval overtollige war Gro Ne op een veilige manier. Ter hoog monding zijwarloop wordt rivierdijk langs Gro Ne plaatselijk verlaagd. Zo kan war in vallei zijwarloop overstromen. Een dwarsdijk houdt war in gecontroleer warbuffergebied op. Als warpeil Gro Ne voldoen gedaald is, stroomt war uit buffergebied langs zijwarloop rug naar Gro Ne. Een uitwaringsconstructie zorgt ervoor dat dit op een gecontroleer manier verloopt. Gemidld zal een gecontroleerd warbuffergebied in Vallei Gro Ne om vijf jaar onr war komen staan. Het war reikt dan enkele cimers tot meer dan een mer hoog. Hierdoor neemt risico op overstromingen in vallei en stroomafwaarts gevoelig af. Hoe werkt een gecontroleerd warbuffergebied? uitwaringsconstructie gecontroleerd warbuffergebied plaatselijk verlaag overloopdijk rivierdijk dwarsdijk overstroming zijwarloop Gro Ne Hersl winrbedding In gebien tussen Hellebrug en Herenbossen en Zammelsbroek wordt winrbedding hersld. Dat is el rivier dat doorgaans in winr onr war komt staan. In dat seizoen valt er immers meer neerslag dan in zomer, waardoor rivier buin haar smallere zomerbed treedt. Om ze brere winrbedding realiseren, wordt op welgekozen plaatsen rivierdijk langs Ne lokaal verlaagd. Zo kan overtollige war in vallei stromen. De winrbedding maakt gebruik natuurlijke reliëf, dat langs Gro Ne geleilijk aan oploopt in richting achrland, om war veilig bergen. Waar dat reliëf niet volstaat, worn huizen en wegen in laaggelegen gebien met een lokale dijk afgeschermd. Vaak volstaat hiervoor een beperk ophoging een bestaan weg of bestaand pad. In winrbedding blijft war staan tot op natuurlijke wijze rug naar rivier stroomt, in grond dringt of verdampt. Drempels verhogen grondwarpeil In ze winrbedding blijft grondwarpeil echr laag om nat natuur tot ontwikkeling brengen. Er is dus meer nodig. Op bom Gro Ne worn s aangebracht. In droge perion verhogen ze constructies lage warpeil in rivier. Het grondwarpeil sluit PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE 10

11 De toestand daag Het grondwarpeil zakt in voorjaar snel en diep weg om nat natuur ontwikkelen. Het grondwarpeil moet worn opgetrokken. Tegelijk moen aanwezige woningen en anre infrastructuur in valleigebied gen overstromingen worn beschermd. rivierdijk gemidld warpeil Gro Ne laag warpeil Gro Ne rivierdijk grondwarpeil hierop aan en komt ook hoger staan. Vergron ze s dan niet risico op overstroming? Nee, want ze hebben geen invloed op hoge warstand rivier. In dat geval reikt warpeil Gro Ne al tot over s. Om regio gen overstromingen beschermen én nat natuur lan ontwikkelen, wordt winrbedding hersld en wordt grondwar verhoogd met riviers. Een open verbinding tussen zijwarlopen en Gro Ne In verlen werd Gro Ne in hele vallei ingedijkt. Hierdoor gingen open verbindingen tussen rivier zelf en haar zijwarlopen verloren. Dat veroorzaakt plaatselijk waroverlast en belemmert natuurlijke functioneren vallei. Door die dijk en uitwaringsconstructies op bepaal plaatsen weg nemen, komen zijrivieren weer in contact met Gro Ne. Deze ingreep wordt enkel uitgevoerd in tussen Hellebrug en Herenbossen en Zammelsbroek waar dat geen waroverlast met zich meebrengt. Veiligheid: hersl winrbedding De De rivier rivier krijgt krijgt meer meer overstromingsruim overstromingsruim door door bestaan bestaan rivierdijk rivierdijk op op weloverwogen weloverwogen plaatsen plaatsen lokaal lokaal verlagen. verlagen. De De aanwezige aanwezige woningen woningen en en anre anre infrastructuur De infrastructuur De rivier rivier krijgt worn krijgt worn meer meer overstromingsruim beschermd overstromingsruim beschermd door door door natuurlijke door natuurlijke bestaan reliëf, bestaan reliëf, of of of rivierdijk door rivierdijk door op aanleg op aanleg weloverwogen weloverwogen nieuwe nieuwe plaatsen lokale plaatsen lokale beschermingsdijken. beschermingsdijken. lokaal lokaal verlagen. verlagen. De Het De Het aanwezige hersllen aanwezige hersllen woningen woningen winrbed winrbed en en anre anre heeft infrastructuur heeft echr infrastructuur echr geen geen worn effect worn effect beschermd op beschermd op door grondwarpeil, grondwarpeil, door natuurlijke dat natuurlijke reliëf, dat laag laag blijft reliëf, of blijft of door om door om nat nat aanleg natuur aanleg natuur nieuwe ontwikkelen. nieuwe lokale ontwikkelen. lokale beschermingsdijken. beschermingsdijken. Het Het hersllen hersllen winrbed winrbed heeft heeft echr echr geen geen effect effect op op grondwarpeil, grondwarpeil, dat dat laag laag blijft blijft om om nat nat natuur natuur ontwikkelen. ontwikkelen. extreem hoog warpeil Gro Ne extreem hoog warpeil Gro Ne extreem hoog warpeil Gro Ne extreem rivierdijk hoog wordt warpeil lokaal Gro verlaagd Ne rivierdijk wordt lokaal verlaagd natuurlijk rivierdijk wordt lokaal verlaagd reliëf rivierdijk wordt lokaal verlaagd natuurlijk reliëf grondwarpeil winrbedding lokale beschermingsdijk (geen natuurlijk nieuwe dijk grondwarpeil winrbedding lokale beschermingsdijk (geen natuurlijk nieuwe reliëf nodig) reliëf dijk nodig) grondwarpeil winrbedding lokale beschermingsdijk (geen nieuwe dijk nodig) grondwarpeil winrbedding lokale beschermingsdijk (geen nieuwe dijk nodig) laag warpeil laag warpeil Gro laag Gro warpeil Ne laag warpeil Ne Gro Ne Gro Ne Nat natuur: verhogen grondwarpeil via Door Door inbrengen inbrengen een een in in in rivierbedding rivierbedding verhoogt verhoogt laags laags peil peil Gro Gro Ne. Ne. Het Het laags laags grondwarpeil grondwarpeil stijgt stijgt hierdoor, hierdoor, omdat omdat Door wordt Door wordt inbrengen beïnvloed inbrengen beïnvloed door door een een peil peil in in Gro Gro rivierbedding Ne. rivierbedding Ne. Zo Zo wordt wordt verhoogt verhoogt vernatting vernatting laags gerealiseerd, laags gerealiseerd, peil peil die Gro die nodig Gro nodig Ne. is Ne. Het is is voor Het laags voor laags grondwarpeil nat nat natuur. grondwarpeil stijgt natuur. De De stijgt hierdoor, heeft hierdoor, omdat heeft geen geen omdat invloed invloed wordt op wordt beïnvloed op beïnvloed door hoge hoge warpeilen warpeilen door peil peil Gro Gro Ne. Ne. Zo Zo wordt wordt vernatting vernatting gerealiseerd, gerealiseerd, die die nodig nodig is is voor voor nat nat natuur. natuur. De De heeft heeft geen geen invloed invloed op op hoge hoge warpeilen warpeilen Gro Gro Ne. Ne. gemidld warpeil Gro Ne gemidld warpeil Gro Ne gemidld warpeil Gro Ne gemidld laag warpeil warpeil Gro Gro Ne Ne laag warpeil Gro Ne verhoogd grondwarpeil laag warpeil Gro Ne verhoogd grondwarpeil laag warpeil Gro Ne verhoogd grondwarpeil verhoogd grondwarpeil Veiligheid én nat natuur: hersl winrbedding en verhogen grondwarpeil via De De rivier rivier krijgt krijgt meer meer overstromingsruim overstromingsruim door door bestaan bestaan rivierdijk rivierdijk op op weloverwogen weloverwogen plaatsen plaatsen lokaal lokaal verlagen. verlagen. De De aanwezige aanwezige woningen woningen en en anre anre infrastructuur De infrastructuur De rivier rivier krijgt worn krijgt worn meer meer overstromingsruim beschermd overstromingsruim beschermd door door door natuurlijke door natuurlijke bestaan reliëf bestaan reliëf of of of rivierdijk door rivierdijk door op aanleg op aanleg weloverwogen weloverwogen nieuwe nieuwe plaatsen lokale plaatsen lokale beschermingsdijken. beschermingsdijken. lokaal lokaal verlagen. verlagen. De Zo De Zo aanwezige worn aanwezige worn woningen aanwezige woningen aanwezige en en anre anre woningen infrastructuur woningen en infrastructuur en anre anre worn infrastructuur worn beschermd infrastructuur beschermd door in door in in vallei natuurlijke vallei gen natuurlijke reliëf gen overstromingen overstromingen reliëf of of door door beschermd. aanleg beschermd. aanleg Het nieuwe Het peil nieuwe lokale peil lokale beschermingsdijken. Gro beschermingsdijken. Zo Gro Ne Ne en en grondwar grondwar Zo worn worn worn worn aanwezige opgetrokken aanwezige opgetrokken door woningen door woningen inbrengen inbrengen anre anre infrastructuur een infrastructuur in een in in in in vallei rivierbedding. vallei gen rivierbedding. gen overstromingen Zo overstromingen beschermd. Zo kan kan nat nat natuur beschermd. Het natuur zich zich ontwikkelen. Het peil ontwikkelen. peil Gro Gro Ne Ne en en grondwar grondwar worn worn opgetrokken opgetrokken door door inbrengen inbrengen een een in in rivierbedding. rivierbedding. Zo Zo kan kan nat nat natuur natuur zich zich ontwikkelen. ontwikkelen. natuurlijk reliëf (geen natuurlijk reliëf natuurlijk nieuwe dijk (geen natuurlijk nieuwe reliëf nodig) reliëf dijk nodig) (geen nieuwe dijk nodig) (geen nieuwe dijk nodig) extreem hoog warpeil Gro Ne extreem hoog warpeil Gro Ne extreem extreem rivierdijk hoog warpeil Gro Ne hoog wordt warpeil lokaal Gro verlaagd Ne rivierdijk wordt lokaal verlaagd rivierdijk wordt lokaal verlaagd rivierdijk wordt lokaal verlaagd grondwarpeil grondwarpeil grondwarpeil grondwarpeil laag warpeil laag warpeil Gro laag Gro warpeil Ne laag warpeil Ne Gro Ne Gro Ne winrbedding winrbedding winrbedding winrbedding lokale beschermingsdijk lokale beschermingsdijk lokale beschermingsdijk lokale beschermingsdijk 11 PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE

12 Vandaag al kronkelt Gro Ne door een fascinerend landschap hooilann, ruign, wilgenstruwelen, elzenbroeken en nat graaswein. Geen wonr dat vallei Gro Ne el uitmaakt Europese Natura 2000-netwerk. Met hersl natuurlijke vallei komt er extra ruim voor ongeveer 850 hectare nat natuur. Met een uitgekien inrichting en een slim beheer zal natuur in Vallei Gro Ne er met reuzensprongen op vooruitgaan. En ze trakert wanlaars en fietsers op een nog gevarieerr en mooier landschap. De roerdomp is een zeldzaams vogels in Vlaanren, maar wordt een vas bewoner Vallei Gro Ne. PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE 12 Vilda - Yves Adams

13 Waarvolle natuur in jouw achrtuin Zeldzame natuurtypes, zoals moerasspirearuign en rietland, zullen zich veel ber kunnen ontwikkelen. Dat is belangrijk om ze uitzonrlijke natuur in heel Europa overlevingskansen geven. Koen Deheegher, projectleir bij Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) Wetland = nat land? Letrlijk vertaald bekent wetland nat land. In Sigmaplan gebruiken we die naam voor laaggelegen rietlann en nat graslann, die niet onr invloed getijn staan. Die gebien zijn dus vochtig door hoge warstand grondwar. Weelrig wetland. In nats stukken vallei flankeren warpartijen, bre rietkragen, ruign met rietlann Gro Ne. In dat weelrige wetland wordt hoopvol uitgekeken naar leefbare populaties roerdomp, porseleinhoen en kwarlkoning. In mulle zand rechroever graven oeverzwaluw en ijsvogel hun nest. Bloemrijke graslann. Wat verr rivier komen graslann met dotrbloemen voor. Met cennialange verdroging in vallei hebben ze knap lastig om zich optimaal ontwikkelen. De vernatting geeft hen opnieuw overle- vingskansen. Meer landinwaarts ligt landschap iets hoger. Toch zijn omstandighen hier, dankzij hogere grondwarstand, nog vrij vochtig. Dat schept kansen voor schrale maar bloemrijke graslann. Meer dynamiek. De s in rivier, hersl winrbedding en open verbindingen tussen Gro Ne en haar zijwarlopen, verhogen natuurlijke dynamiek rivier. Zo kunnen vissen waaronr zeldzame rivierdonrpad en beekprik weer vrij bewegen tussen rivier enerzijds en haar winrbedding en zijwarlopen. Deze bien hen rustige plekjes om voedsel zoeken en paaien. LIFE-project Gro Ne Ook Europese LIFE-project Gro Ne, een samenwerking tussen Natuurpunt en provincie Antwerpen, zet in op hoge natuurwaarn langs ze rivier. Dit project maak natuurhersl in zeven natuurgebien mogelijk, vaak in tanm met landbouwers. En onrtussen kan vallei rekenen op 100 hectare waarvol broekbos. Daarnaast zijn er nog vele anre spelers die werken aan natuurlijke ontwikkeling vallei. Vilda - Lars Soerink Door hersl natuurlijke riviervallei krijgt beekprik, een zeldzame vis, weer kansen. 13 PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE

14 Wat met landbouwers? Bij uitwerking plannen voor verschillen elgebien in Vallei Gro Ne wordt zoveel mogelijk rekening gehoun met gevolgen voor plaatselijke landbouwers. Deskundigen Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bestuern met een landbouweffecnrapport (LER) impact op landbouw. Flankeren maatregelen springen getroffen landbouwers bij om tot concre oplossingen komen. Hierbij staat leefbaarheid landbouwbedrijf centraal. Landbouw waar mogelijk. De gecontroleer warbuffergebien in Ter Borght Mero overstromen eens om vijf jaar. Het bestaan landgebruik blijft behoun, waardoor hier veiligheid en landbouw hand in hand kunnen gaan. In tussen Hellebrug en Herenbossen en in Zammelsbroek ontstaat permanent nat natuur. Dat valt moeilijker verzoenen met innsieve landbouw. Het landbouweffecnrapport bracht voor alle elgebien gevolgen voor landbouw in kaart. Voor landbouwers die moen wijken of scha of verlies lijn, werk Vlaamse overheid een programma met flankeren maatregelen uit. Flankeren maatregelen. Die flankeren maatregelen zijn heel uienlopend. Zo houdt inrichtingsplan per elgebied rekening met belangrijke landbouwpercelen en huiskavels. Zo haalt een aanpassing grenzen elgebied tussen Hellebrug en Herenbossen belangrijke landbouwkavels uit projectgebied. Ook fasering uitvoering werken wordt met betrokken landbouwers overlegd. Zo kunnen mees landbouwers nog meerre jaren hun percelen bewerken. Verr zoekt gronnbank naar ruilgronn voor landbouwers die in vallei gronn moen afstaan. Waar mogelijk worn landbouwers ingeschakeld om schrale graslann beheren. We plegen overleg met alle betrokken partijen om landbouw zo leefbaar mogelijk houn. Maarn Jans, projectingenieur bij Warwegen en Zeekanaal NV (W&Z) Vilda - Yves Adams PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE 14

15 Wanlen en fietsen aan Gro Ne In Vallei Gro Ne is recreatie perfect combineren met veiligheid en natuur. De jaagpan langs Gro Ne zijn nu al erg in trek bij wanlaars en fietsers. Het Sigmaplan verbert bestaan pan en schept mogelijkheid om nieuwe recreatieve wegen aan leggen. Deze nieuwe rous kunnen naadloos aansluin op bestaan recreatienetwerken in regio. Overstromingsgebien en wetlands zijn niet alleen voor natuur een aanwinst. Ook inwoners betrokken gemeenn langs Gro Ne en omstreken zullen volop die schitren groene gebien kunnen genien. Fietsen, wanlen, vogels observeren, natuur beleven in een nóg unieker cor. Een fijnmazig recreatief netwerk. In nat gebien tussen Hellebrug en Herenbossen en in Zammelsbroek verdwijnen her en r jaagpan. Anre pan in of aan rand vallei verzekeren blijvend fiets- en wanlplezier met een ambenemend zicht op Gro Ne en haar wetlands. Met uitvoering Sigmaplan kunnen diverse overhen ook knelpunn en missing links in fietsknooppunnnetwerk Vallei Gro Ne aanpakken. Zo komt er opwaarts Herenbossen Hulshout een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Hiermee hoef je op je fietstocht niet langer langs drukke verkeerswegen. Verr beoogt nieuwe infrastructuur ook een vlot aansluiting met wanlrounetwerken, zoals dat Mero. En onrweg schenken uitzichtpunn je een schitrend panorama over vallei. 15 PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE

16 Wat staat je komen jaren wachn? Vooraleer uitvoering op rrein kan starn, is er nog heel wat werk aan winkel. Allereerst wordt inrichtingsplan opgemaakt. Dat gebeurt in overleg met alle betrokkenen: gemeenbesturen, natuurverenigingen, landbouworganisaties- en administraties, toeristische diensn, ruimlijke orning en erfgoed. In die fase zit Sigmaproject Vallei Gro Ne momenel (juni 2012). Op basis dat inrichtingsplan worn milieueffecn project bestuerd aan hand een milieueffecnrapport. De volgen stap is geweslijk ruimlijk uitvoeringsplan, dat Vlaamse overheid opslt om besmming projectgebien wijzigen. Voor werkelijke inrichting gebien start, zijn er nog snbouwkundige vergunningen nodig. Ten slot worn inrichtingswerken in opdracht W&Z en ANB uitgevoerd. Al die mijlpalen verlopen volgens formele, wetlijk vastgeleg procedures. Bij elke fase krijg je als omwonen, eigenaar of gebruiker via informatie- en inspraakmomenn kans om jouw opmerkingen en suggesties op plannen formuleren. Pas wanneer al die tussenstappen doorlopen zijn, volgt startschot voor werken. Dat is n laats in 2015 gepland. De werken zijn omgrijk en gaan soms gepaard met graafwerk en werfverkeer. Dat alles is echr nodig om komen tot een veilige en natuurlijke leefomgeving. Waar we niet alleen daag, maar ook in toekomst vruchn zullen plukken. Contact Meer informatie over Sigmaplan en hersl Vallei Gro Ne vind je op Met vragen kan je recht bij: ir. Maarn Jans Warwegen en Zeekanaal NV (W&Z) l ir. Koen Deheegher Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) l opmaak inrichtingsplan opmaak project MER MER: milieueffecnrapport GRUP: geweslijk ruimlijk uitvoeringsplan SBV: snbouwkundige vergunning opmaak GRUP chnisch ontwerp en voorbereiding SBV 2015 of eerr uitvoering werken Colofon Verantwoorlijke uitgever: Warwegen en Zeekanaal NV, Afling Zeeschel, ir. Wim Dauwe, Lange Kievitstraat bus 44, 2018 Antwerpen Redactie: Pantarein in een consortium met Tril en Dens Communicatie, Warwegen en Zeekanaal NV, Agentschap voor Natuur en Bos Uitgave juni PROJECTBROCHURE VALLEI VAN DE GROTE NETE 16

Onteigeningen - toegelicht. weg van water. onteigeningen.indd 1 15/06/2009 9:20:46

Onteigeningen - toegelicht. weg van water. onteigeningen.indd 1 15/06/2009 9:20:46 Onteigeningen - toegelicht weg van water onteigeningen.indd 1 15/06/2009 9:20:46 Sigmaplan Wat is onteigenen Wat is het? Het Sigmaplan (met de S van Schelde) omschrijft de toekomst van de Schelde. We bouwen

Nadere informatie

Ontmoet de Dijle. December 2013

Ontmoet de Dijle. December 2013 Ontmoet de Dijle December 2013 In het rivierenland rond Mechelen en Willebroek komt heel wat water bijeen: de Zenne, Dijle en Nete vloeien er samen en vormen zo de Rupel. Om wateroverlast in die natte

Nadere informatie

Ontmoet de Schelde. Maart 2012

Ontmoet de Schelde. Maart 2012 Schelde Ontmoet de Schelde Maart 2012 Laarne Kalkense Meersen wetland Berlare Bergenmeersen GOG - GGG - getijdennatuur Paardeweide GOG - wetland Wetteren Wijmeers 1 GOG - wetland Wijmeers 2 getijdennatuur

Nadere informatie

Veilig wonen langs de Schelde gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

Veilig wonen langs de Schelde gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde Veilig wonen langs de Schelde De bouwstenen van veiligheid Groene overstroombare dijk Aan de rivierzijde vormen we de 8 km lange Scheldedijk om tot een overloopdijk. Zo kan het Scheldewater bij extreem

Nadere informatie

Flankerend landbouwbeleid

Flankerend landbouwbeleid Flankerend landbouwbeleid in het Sigmaplan Sigmaplan Ontmoet de Schelde Vooraf Vlaanderen moet beter beschermd worden tegen overstromingen uit de Zeeschelde. Dat is vandaag al een noodzaak, maar wordt

Nadere informatie

ONTMOET DE SCHELDE. VNSC SYMPOSIUM Antwerpen 20-11-2014

ONTMOET DE SCHELDE. VNSC SYMPOSIUM Antwerpen 20-11-2014 VNSC SYMPOSIUM Antwerpen 20-11-2014 VNSC Symposium 2014 Deelprojecten Sigmaplan Scheldekaaien Antwerpen Polders van Kruibeke Hedwige-Prosperpolder Cluster Kalkense Meersen Vlassenbroek Wal-Zwijn Cluster

Nadere informatie

Welkom bij het Sigmaproject Bovendijle

Welkom bij het Sigmaproject Bovendijle Sigmaplan Ontmoet de Dijle Welkom bij het Sigmaproject Bovendijle Yves Adams Langs de Dijle in Bonheiden en Haacht is een groot inrichtingsproject aan de gang: het Sigmaproject Bovendijle. De werken hebben

Nadere informatie

Gidsenopleiding Estuariene natuur in de Durmevallei

Gidsenopleiding Estuariene natuur in de Durmevallei Gidsenopleiding Estuariene natuur in de Durmevallei www.sigmaplan.be Programma monding van de Durme wilgenroosje In het voorjaar 2011 organiseren Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur

Nadere informatie

1. Waterwegen en Zeekanaal NV

1. Waterwegen en Zeekanaal NV Een levendige en veilige Demervallei met het Sigmaplan Ir. Wim Dauwe, afdelingshoofd Afdeling Zeeschelde, W&Z 19 februari 2013 1 Beheerder van waterwegen en een groot deel van de gronden errond in het

Nadere informatie

Welkom bij het Sigmaproject Durmevallei. Vilda - Yves Adams

Welkom bij het Sigmaproject Durmevallei. Vilda - Yves Adams Welkom bij het Sigmaproject Durmevallei De komende jaren staat er langs de Durme in Hamme, Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren een groot project op stapel. Enkele jaren geleden begon de Vlaamse overheid

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Ontmoet de Schelde. Sigmaplan. Naar een vitaal Scheldegebied met het Sigmaplan. Ontmoet de Schelde

Ontmoet de Schelde. Sigmaplan. Naar een vitaal Scheldegebied met het Sigmaplan. Ontmoet de Schelde Ontmoet de Schelde Naar een vitaal Scheldegebied met het Sigmaplan Sigmaplan Ontmoet de Schelde Vooraf Al eeuwenlang zorgen de Schelde en haar zijrivieren voor een stromenland dat barst van dynamiek. Maar

Nadere informatie

Ontmoet de Netes. Welkom bij het Sigmaproject Nete en Kleine Nete

Ontmoet de Netes. Welkom bij het Sigmaproject Nete en Kleine Nete Ontmoet de Netes Welkom bij het Sigmaproject Nete en Kleine Nete Langs de Beneden-Nete en Kleine Nete in Lier, Duffel, Nijlen, Zandhoven en Grobbendonk staat een groot project op stapel. In het kader van

Nadere informatie

Ontmoet de Schelde. Bastenakkers. Maart 2012

Ontmoet de Schelde. Bastenakkers. Maart 2012 Ontmoet de Schelde Bastenakkers Maart 2012 In de eerste Sigma nieuwsbrief van augustus 2011 kon je kennis maken met het Sigmaproject Bastenakkers. In het kader van het Sigmaplan zal dit project de directe

Nadere informatie

Geactualiseerd Sigmaplan: een unieke kans voor natuur

Geactualiseerd Sigmaplan: een unieke kans voor natuur Geactualiseerd Sigmaplan: een unieke kans voor natuur Leuven, 16 februari 2008 Voorgeschiedenis Eerste Sigmaplan: dijkverhogingen en potpolders ruimtebeslag dijken ten kosten van natuur scheiding van rivier

Nadere informatie

WATERPROEF. Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien. Naar een klimaatbestendig Antwerpen

WATERPROEF. Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien. Naar een klimaatbestendig Antwerpen WATERPROEF Naar een klimaatbestendig Antwerpen Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien ir. Hans De Preter Waterwegen & Zeekanaal NV afdeling Zeeschelde Celhoofd Investeringen 1. De

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

EEN DIJK VAN EEN PLAN. Wim Dauwe

EEN DIJK VAN EEN PLAN. Wim Dauwe EEN DIJK VAN EEN PLAN Wim Dauwe 25-02-2016 De evolutie van het Sigmaplan Waarom het Sigmaplan? Het Sigmaplan in 1977 Actualisatie is noodzakelijk Het geactualiseerde Sigmaplan De evolutie van het Sigmaplan

Nadere informatie

INFOBROCHURE Schouwen-Duiveland

INFOBROCHURE Schouwen-Duiveland INFOBROCHURE Schouwen-Duiveland SCHOUWEN-DUIVELAND KLIMAATBESTENDIG Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de neerslag neemt toe. Studies brachten de huidige en toekomstige uitdagingen in kaart,

Nadere informatie

Welkom bij het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen

Welkom bij het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen Vilda - Yves Adams Welkom bij het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen Een cluster van gebieden rond de Schelde in Wetteren, Berlare, Wichelen en Laarne krijgt een fonkelnieuwe inrichting. Die werken

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

Ontmoet de Dijle. Slimme sluis in het Zennegat is klaar. September 2015

Ontmoet de Dijle. Slimme sluis in het Zennegat is klaar. September 2015 Ontmoet de Dijle September 0 Slimme sluis in het Zennegat is klaar Sinds de vorige nieuwsbrief van december 0 is er heel wat veranderd in de drie toekomstige gecontroleerde overstromingsgebieden van het

Nadere informatie

Landinrichting Groenpool Vinderhoutse Bossen

Landinrichting Groenpool Vinderhoutse Bossen Landinrichting Groenpool Vinrhoutse Bossen Portalen Leeuwenhof en De Campagne Wedstrijd Korte termijnprojecten Fietsen in NIEUWSBRIEF 2 I juli 2013 Korte termijnprojecten GEZOCHT: Man/vrouw met hart voor

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Gidsenopleiding SIGMAPLAN DURMEVALLEI. Februari

Gidsenopleiding SIGMAPLAN DURMEVALLEI. Februari Gidsenopleiding SIGMAPLAN DURMEVALLEI Februari 2016 De komende jaren staat er langs de Durme in Hamme, Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren een groot project op stapel: het Sigmaproject Durmevallei. Dat

Nadere informatie

1 Natuurinrichtingsproject Berlare Broek Donkmeer

1 Natuurinrichtingsproject Berlare Broek Donkmeer 1 Natuurinrichtingsproject Berlare Broek Donkmeer Het waterrijk landschap en de groene omgeving van het Donkmeer bekoort de mens al lang. Turfontginning, de aanleg van visvijvers, weilanden, akkers en

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Infovergadering Zoutleeuw. 10 november 2015

Infovergadering Zoutleeuw. 10 november 2015 Infovergadering Zoutleeuw 10 november 2015 Aanleiding van info-vergadering: Zoutleeuw wordt regelmatig getroffen door wateroverlast. Voorstellen toelichten om wateroverlast structureel te voorkomen. 2

Nadere informatie

Visvoer. Meer info op www.gogkbr.be. Beste visser,

Visvoer. Meer info op www.gogkbr.be. Beste visser, gecontroleerd overstromingsgebied Visvoer Meer info op www.gogkbr.be gecontroleerd overstromingsgebied Beste visser, De polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde krijgen een nieuwe functie als gecontroleerd

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00 Naar een nieuw Schoonebeekerdiep Denk mee, schets mee Waterschap Velt en Vecht wil graag een natuurlijker Schoonebeekerdiep dat meer water kan opvangen. Langs de beek blijft landbouw de belangrijkste bestemming.

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie

Welkom bij het Sigmaproject Wal-Zwijn

Welkom bij het Sigmaproject Wal-Zwijn Welkom bij het Sigmaproject Wal-Zwijn Langs de Schelde in Hamme is een groot inrichtingsproject aan de gang: het Sigmaproject Wal-Zwijn. De werken hebben als doel: de regio beter beschermen tegen overstromingen

Nadere informatie

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Droge voeten, schoon water 247-028-00224 Projectgebied De Nieuwe Driemanspolder wordt aan noordzijde begrensd door de Wilsveen, aan de oostzijde door de Voorweg, de

Nadere informatie

Een enthousiaste bedrijfsvoering

Een enthousiaste bedrijfsvoering Maatwerk voor akkervogels EEN INTEGRAAL VERHAAL Vandaag zijn er veel minder akkervogels dan vroeger. Daarom gaan we samen aan de slag. Iedereen draagt zijn steentje bij: landbouwers, jagers, de Vlaamse

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SIGMAPROJECT Dijlemonding

WELKOM BIJ HET SIGMAPROJECT Dijlemonding WELKOM BIJ HET SIGMAPROJECT Dijlemonding Dijlemonding INHOUDSTAFEL Het Sigmaplan werkt! PAGINA 6 Binnenkijken in de vier en PAGINA 8 In het rivierenland rond Mechelen en Willebroek vloeien de Zenne, de

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Kennisgeving over het milieueffectenrapport GGG Doelpolder

Kennisgeving over het milieueffectenrapport GGG Doelpolder nieuwsbrief doelpolder midden JUNI 204 Kennisgeving over het milieueffectenrapport GGG Doelpolder Vilda - Yves Adams Op het grondgebied van de gemeente Beveren wordt Doelpolder ingericht als gecontroleerd

Nadere informatie

Welkom bij het Sigmaproject Vlassenbroek

Welkom bij het Sigmaproject Vlassenbroek Welkom bij het Sigmaproject Vlassenbroek Langs de Schelde in Dendermonde is een groot inrichtingsproject aan de gang: het Sigmaproject Vlassenbroek. De werken hebben als doel: de regio beter beschermen

Nadere informatie

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Goede avond dames en heren, Meneer Vancauwenberghe (VLM), Schepen Balthazar, Gedeputeerde

Nadere informatie

Bundel 1 van veldoefeningen en cases

Bundel 1 van veldoefeningen en cases Bundel 1 van veldoefeningen en cases De cases en veldoefeningen bestaan uit 3 delen: Deel 1 de veldoefeningen waarvan de locaties voorkomen in het natuurgebied Den Battelaer te Mechelen. Deel 2 een case

Nadere informatie

Openbaar onderzoek en infomarkt over de stedenbouwkundige vergunning voor het GGG Doelpolder

Openbaar onderzoek en infomarkt over de stedenbouwkundige vergunning voor het GGG Doelpolder NIEUWSBRIEF DOELPOLDER MIDDEN SEPTEMBER 205 Openbaar onderzoek en infomarkt over de stedenbouwkundige vergunning voor het GGG Doelpolder Vilda - Yves Adams In de gemeente Beveren wordt de Doelpolder straks

Nadere informatie

Klimaateffectschetsboek West-en Oost-Vlaanderen NATHALIE ERBOUT ZWEVEGEM, 5 DECEMBER 2014

Klimaateffectschetsboek West-en Oost-Vlaanderen NATHALIE ERBOUT ZWEVEGEM, 5 DECEMBER 2014 Klimaateffectschetsboek West-en Oost-Vlaanderen NATHALIE ERBOUT ZWEVEGEM, 5 DECEMBER 2014 Klimaateffectschetsboek Scheldemondraad: Actieplan Grensoverschrijdende klimaatbeleid, 11 september 2009 Interregproject

Nadere informatie

Ontmoet de Schelde. Ontdek de Polders van Kruibeke. Sigmaplan

Ontmoet de Schelde. Ontdek de Polders van Kruibeke. Sigmaplan Ontmoet de Schelde Sigmaplan Polders van Kruibeke Ontdek de Polders van Kruibeke Vilda - Yves Adams Wandelen in de Polders In de Polders van Kruibeke geniet je in alle rust van alles wat de Schelde te

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Dinsdag 1 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Inhuldiging visdoorgang Poekebeek - Nevele

Dinsdag 1 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Inhuldiging visdoorgang Poekebeek - Nevele Dinsdag 1 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Inhuldiging visdoorgang Poekebeek - Nevele Geachte burgemeester (Cornelis) en schepenen, Geachte mandatarissen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Ontmoet de Schelde. Sigmaplan. Naar een vitaal Scheldegebied met het Sigmaplan. Ontmoet de Schelde

Ontmoet de Schelde. Sigmaplan. Naar een vitaal Scheldegebied met het Sigmaplan. Ontmoet de Schelde Ontmoet de Schelde Naar een vitaal Scheldegebied met het Sigmaplan Sigmaplan Ontmoet de Schelde Vooraf Al eeuwenlang zorgen de Schelde en haar zijrivieren voor een stromenland dat barst van dynamiek. Maar

Nadere informatie

Na aankoop bossen de Merode: Vlaams leefmilieuminister Ludo Sannen wil Masterplan voor hele regio

Na aankoop bossen de Merode: Vlaams leefmilieuminister Ludo Sannen wil Masterplan voor hele regio PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER LUDO SANNEN VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING woensdag 28 januari 2004 Na aankoop bossen de Merode: Vlaams leefmilieuminister

Nadere informatie

Gemeente Meerssen. Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien

Gemeente Meerssen. Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien Gemeente Meerssen Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien Het regent, het regent Steeds vaker en steeds meer! Nederland en water horen onafscheidelijk

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Nieuwe ambities voor nog eens 5 jaar plattelandswerking in de Merode Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant

Nieuwe ambities voor nog eens 5 jaar plattelandswerking in de Merode Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant PERSBERICHT plattelandsproject de Merode breidt uit met Aarschot, Diest en Hulshout Nieuwe ambities voor nog eens 5 jaar plattelandswerking in de Merode Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Aarschot Diest

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS PROTOCOL HUISSTIJL PARKBOS Oorspronkelijke naam document Groenpool Parkbos. Protocol voor het gebruik

Nadere informatie

Infovergadering herinrichting Hessepoelbeek en Wouwendonkesbeek

Infovergadering herinrichting Hessepoelbeek en Wouwendonkesbeek Infovergadering herinrichting Hessepoelbeek en Wouwendonkesbeek Didier Soens, directeur Rudi Vasseur, projectingenieur Dienst Integraal Waterbeleid 1 Inleiding Situering Hessepoelbeek/Wouwendonksebeek

Nadere informatie

Ontmoet de Schelde. Waterbuffers bewijzen hun nut. Februari 2014

Ontmoet de Schelde. Waterbuffers bewijzen hun nut. Februari 2014 Ontmoet de Schelde Februari 2014 Waterbouwkundig Laboratorium Waterbuffers bewijzen hun nut Laarne Wetteren Schelde Kalkense Meersen wetland Wichelen Wijmeers 1 GOG - wetland Schelde Wijmeers 2 ontpoldering

Nadere informatie

Code goede natuurpraktijk

Code goede natuurpraktijk Code goede natuurpraktijk Praktijkvoorbeelden waterlopenbeheer Maarten Van Aert Afdeling Operationeel Waterbeheer Inhoud CGNP en beheer van waterlopen Planmatige aanpak onderhoud Praktijkvoorbeelden Maaibeheer

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

Sophiapolder. Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden. Foto Ruden Riemens

Sophiapolder. Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden. Foto Ruden Riemens Sophiapolder Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden Foto Ruden Riemens Bijzondere natuur Onze grote rivieren hebben iets wat bijna nergens in Europa voorkomt: een zoet getijdengebied.

Nadere informatie

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling Prof. dr. Patrick Meire Universiteit Antwerpen Ecosystem management research group De polders, tussen de kust en zandig/zandlemig

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Openbaar onderzoek en infomarkt over de stedenbouwkundige vergunning voor het GGG Doelpolder

Openbaar onderzoek en infomarkt over de stedenbouwkundige vergunning voor het GGG Doelpolder NIEUWSBRIEF DOELPOLDER MIDDEN SEPTEMBER 205 Openbaar onderzoek en infomarkt over de stedenbouwkundige vergunning voor het GGG In de gemeente Beveren wordt de straks ingericht als gecontroleerd gereduceerd

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE TOEKOMST. Hans De Preter

BOUWEN AAN DE TOEKOMST. Hans De Preter BOUWEN AAN DE TOEKOMST Hans De Preter 25-02-2016 Soms vraagt een mens zich af Soms vraagt een mens zich af Hoe het in godsnaam overleven De nacht vol boze dromen En de wekker om halfzeven De heldentocht

Nadere informatie

a) Getijdenwerking en overstromingen op de Schelde

a) Getijdenwerking en overstromingen op de Schelde EXCURSIEPUNT DE SCHELDEVALLEI Hoogte = Ter hoogte van het voormalige jachtpaviljoen, De Notelaar, gelegen aan de Schelde te Hingene (fig. 1 en 2), treffen we een vrij groot slikke- en schorregebied aan,

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Ontmoet de Demer. Milieueffecten en kosten-batenanalyse. emervallei Sigmaplan. April 2014

Ontmoet de Demer. Milieueffecten en kosten-batenanalyse. emervallei Sigmaplan. April 2014 Ontmoet de Demer emervallei Sigmaplan April 2014 Bart Lasuy Milieueffecten en kosten-batenanalyse De Demervallei tussen Diest en Werchter werd in het verleden getroffen door verschillende overstromingen.

Nadere informatie

Zeeschelde - Scheldemeander Gent-Wetteren

Zeeschelde - Scheldemeander Gent-Wetteren Zeeschelde - Scheldemeander Gent-Wetteren Jenny Walrygesprek - Overleg Buren van de Abdij 11 september 2015 Wim Dauwe, Michaël De Beukelaer-Dossche Overleg Buren van de Abdij Inhoud presentatie Historiek

Nadere informatie

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa AFBAKENING GEBIEDEN NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR REGIO NETELAND gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa gebiedsgericht overleg, 25 oktober 2013 1 gebiedsgericht overleg

Nadere informatie

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander.

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. Waterlanders : op weg met Sam de salamander Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. 1 De kamsalamander... Hallo, Ik ben Sam, de salamander met

Nadere informatie

Jaarlijks magazine over de Schelde als veilig, economisch aantrekkelijk en natuurlijk leefgebied

Jaarlijks magazine over de Schelde als veilig, economisch aantrekkelijk en natuurlijk leefgebied Sigmagazine 2013 Jaarlijks magazine over de Schelde als veilig, economisch aantrekkelijk en natuurlijk leefgebied Sigmaplan Stap voor stap beschermen we Vlaanderen tegen overstromingen Interview met ir.

Nadere informatie

Het Sigmaplan. Hoe wil jij leven langs de Schelde?

Het Sigmaplan. Hoe wil jij leven langs de Schelde? Het Sigmaplan Hoe wil jij leven langs de Schelde? INHOUDSTAFEL INTRO Al eeuwenlang maken de Schelde en haar zijrivieren van Vlaanderen een plek waar het goed is om te leven. Onze regio barst van de bedrijvigheid,

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Meer info op www.gogkbr.be

Meer info op www.gogkbr.be gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde Meer info op www.gogkbr.be Enkel toegankelijk met begeleiding, daarna weer werf! polder van Bazel De toekomst van de polder Al eeuwenlang

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Ontmoet de Durme. Sigmaplan doet Durmevallei heropleven. Juli 2015

Ontmoet de Durme. Sigmaplan doet Durmevallei heropleven. Juli 2015 Ontmoet de Durme Juli 2015 Sigmaplan doet Durmevallei heropleven In het voorjaar van 2015 zijn de werken van start gegaan in De Bunt, een deelgebied van het Sigmaproject Durmevallei. De Bunt ligt in Hamme

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Fauna-akkers in Rivierenland

Fauna-akkers in Rivierenland fauna-akkers 1 Fauna-akkers in Rivierenland REGIONAAL LANDSCHAP RIVIERENLAND Langs Nete, Dijle, Zenne & Rupel v z w 2 Regionaal Landschap Rivierenland Wat is een fauna-akker? Fauna-akkers zijn akkers en

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon 4. De landbouwer als ICT-opdracht ehorizon Bedrijf: Steven Vanhecke - Oude Burkelslag 10-9990 Maldegem 4.1 Richtlijnen voor de begeleidende leerkracht Een belangrijk doel in de derde graad van het secundair

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

De Zeeschelde: varen tussen Antwerpen en Rupelmonde

De Zeeschelde: varen tussen Antwerpen en Rupelmonde De Zeeschelde: varen tussen Antwerpen en Rupelmonde De Zeeschelde Het Scheldestroomgebied Het stroomgebied van de Schelde en haar bijrivieren beslaat een oppervlakte van 21 863 km² verspreid over 5 gewesten:

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Landinrichtingsproject Jabbeke Wingene Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wie kan de subsidie aanvragen?... 2

Nadere informatie

Een. ondernemende EHS. voor Brabant

Een. ondernemende EHS. voor Brabant Een ondernemende EHS voor Brabant Een ondernemende EHS voor Brabant Natuur- en landschapsontwikkeling is belangrijk voor een mooi, gevarieerd en aantrekkelijk Brabants platteland. Brabantse boeren en tuinders

Nadere informatie

Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap

Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Trefdag Landbouw en milieu Proclam 25/11/2010 Workshop natuur- en landschapszorg door boeren Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Sven Defrijn ECOlogie X ECOnomie = Rurale ondernemers creëren

Nadere informatie

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Openbaar onderzoek en infomarkt over natuurgebied Prosperpolder Zuid

Openbaar onderzoek en infomarkt over natuurgebied Prosperpolder Zuid NIEUWSBRIEF PROSPERPOLDER ZUID SEPTEMBER 2014 Openbaar onderzoek en infomarkt over natuurgebied Prosperpolder Zuid Vilda - Yves Adams Op het grondgebied van de gemeente Beveren wordt Prosperpolder Zuid

Nadere informatie

Bijlandse Waard. Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving

Bijlandse Waard. Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving Bijlandse Waard Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving Mogelijkheden voor recreatie Het centrale deel van de Bijlandse Waard wordt een stil gebied om flora en fauna te beschermen. De randen

Nadere informatie

Een leefgebied voor de rugstreeppad

Een leefgebied voor de rugstreeppad Een leefgebied voor de rugstreeppad Landschapsbeheer Flevoland 1 De rugstreeppad in de Noordoostpolder Op zwoele avonden klinkt in het Noordoostpolder vanuit poelen en sloten de luidruchtige roep van de

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

o Heuvelachtig o Platteland o Boven zeeniveau o Plat o Stad o Onder zeeniveau

o Heuvelachtig o Platteland o Boven zeeniveau o Plat o Stad o Onder zeeniveau Vragenlijst overstromingen Deze vragen zijn niet bedoeld als een test. Je krijgt er geen cijfer voor. 0. Waar woon je?. In welke klas zit je?... 1. Hoe zou je het gebied waarin je woont omschrijven? (kies

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan

PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Brussel, 9 mei 2012 Afbakening zeehavengebied Antwerpen: Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Op vrijdag

Nadere informatie

u bent hier > VORMGEVING: Noot:

u bent hier > VORMGEVING: Noot: Binnenkort start Leiedal, in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, met de realisatie van Losschaert. Een plek waar wonen, werken en ontspanning harmonieus samengaan. Langs de gewestweg en

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

Een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland 7 oktober 2015

Een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland 7 oktober 2015 Een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland 7 oktober 2015 verloop infoavond. inleiding door de gouverneur. naar een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland. vragen? aanleiding Project

Nadere informatie