Beknopte handleiding Datastream

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte handleiding Datastream"

Transcriptie

1 1 Beknopte handleiding Datastream Datastream is een krachtige dataverzamelingssoftware waarmee je bijna alle mogelijke data kan downloaden betreffende aandelen, obligaties, marktindices, macro-economische indicatoren enz. Hierdoor kan het een zeer handig hulpmiddel zijn, niet enkel voor de opdrachten van het seminarie maar ook voor eventuele empirische studies in het kader van de thesis of in andere vakken. Datastream kan door studenten geraadpleegd worden in de Bibliotheek van FETEW op enkele computers in de leeszaal, elke dag van 14u tot de sluitingstijd van de BIB. De faculteit beschikt slechts over 1 licentie, wat betekent dat als iemand van het personeel (een prof of assistent) of een andere student ermee aan het werken is, de toegang geblokkeerd is. Dit nadeel is echter minder ernstig dan het lijkt. Vaak volstaat het om gewoon vijf minuten te wachten tot jij aan de beurt bent om data te downloaden. Dit komt omdat meerdere mensen wel tegelijk op Datastream kunnen om bijvoorbeeld een zoekopdracht in te geven. Enkel het downloaden van de gegevens kan maar door 1 gebruiker tegelijk gebeuren. Deze handleiding heeft als doel om de student op weg te helpen met de software. Alle mogelijkheden van Datastream overlopen zou veel te ver leiden. Datastream is echter zeer gebruiksvriendelijk en door een beetje trial and error kan je deze software op korte tijd onder de knie krijgen. Figuur 1: Openingsvenster Datastream

2 2 Wanneer je Datastream opent, kom je in het openingsscherm weergegeven in figuur 1. Helemaal onderaan kan je de basiszoekopdracht ingeven. Een voorbeeld van zo een zoekopdracht is weergegeven in figuur 2. Figuur 2: Basiszoekopdracht Je wilt bijvoorbeeld data afhalen met betrekking tot het aandeel Inbev (Interbrew). Je selecteert Equities in het keuzescherm en tikt de naam van het aandeel in de invoerbalk Series. Vervolgens klik je op de roodgekleurde toets. Datastream opent een nieuw scherm met alle mogelijkheden die aan de zoekopdracht voldoen: Figuur 3: Datastream Navigator Merk op dat Datastream voor Inbev verschillende mogelijkheden geeft waaruit je nog moet kiezen. In dit geval ben je op zoek naar het aandeel Inbev dat in België genoteerd is dus je klikt op de DS Mnemonic code ( B:INB ). Datastream gaat op zoek naar de data, sluit het Datastream navigator scherm en in het Datastream openingsvenster middenonder op uw scherm verschijnt om welke basisdata het gaat. (Zie figuur 4)

3 3 Figuur 4: Gekozen basisdata In het openingsvenster rechtsboven zie je de meerdere soorten data die gedownload kunnen worden voor Inbev: Figuur 5: Keuzemogelijkheden De iconen rechtsboven op het scherm staan voor de volgende datatypes (van links naar rechts): Overzicht van de dataserie, grafische voorstelling van data, rapporten over verschillende datasoorten, tijdreeks gegevens, specifieke Datastream info en vergelijkingen tussen verschillende basis datareeksen. Binnen de selectie krijg je opnieuw een reeks van mogelijke sub-keuzes die in het vak onder de iconen verschijnen. Op deze keuzemogelijkheden wordt verder in de tekst nog teruggekomen. Op figuur 4 rechtsboven zie je het klok-icoontje. Dit icoon activeert de tijdsinstellingen. Hiermee kan je aangeven over welke periode je de data wilt hebben. Als je op het icoontje klikt, verschijnt het venster uit figuur 6. In dit geval stellen we bijvoorbeeld in dat de data moeten gedownload worden van 31/12/1995 tot 31/12/2004. Als je nu op OK klikt zie je dat de tijdsinstelling veranderd is. Er is echter nog geen nieuwe download gebeurd. Telkens als je iets aan de instellingen verandert, moet je terug op "Run Now" klikken (zie figuur 5) om de data die voldoen aan jouw keuze op te halen uit Datastream.

4 4 Figuur 6: Tijdsinstellingen

5 Stel nu dat je voor Inbev een prijs en volumegrafiek wil opvragen. (zie figuur 7) 5 Figuur 7: Prijs en Volume grafiek Je kan dit doen door het tweede icoontje rechts boven te kiezen en vervolgens price and volume chart. Na het klikken op Run Now zal Datastream de grafiek op het scherm tonen zoals in figuur 7. Merk op dat de grafiek slechts begint in november Dit komt omdat Inbev vanaf dat moment beursgenoteerd werd. Hiermee is ook al onmiddellijk aangegeven dat je op Datastream enkel data van beursgenoteerde bedrijven kan opvragen. Een volgende mogelijke datasoort is een rapport van een bepaalde reeks. Stel dat je het overzicht wenst van de dividenduitkeringen van Real Software. Als basiskeuze verander je Inbev nu door Real Software, in het menu rechts boven kies je voor Report on a single series en daarbinnen voor Dividend Payment report. Het resultaat van deze zoekopdracht (Run Now) zie je in figuur 8. Figuur 8: Dividend Payment Report In vele toepassingen heb je de tijdreeksgegevens voor een bepaald aandeel nodig. Deze kan je opvragen met het vierde icoon rechts boven op het scherm. Onderaan Figuur 9 vind je het icoon Settings. Hiermee kan je instellen of je de tijdreeks op een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis wilt downloaden (zie figuur 10).

6 6 Figuur 9: Tijdreeks data Figuur 10: Instellen tijdsfrequentie In dit geval stellen we bijvoorbeeld in dat we de gegevens op een maandelijkse basis wensen te gebruiken. Links onderaan in het openingsvenster (zie figuur 11) heb je nog een keuzemenu waar je kan aangeven wat voor soort time series data je wil afhalen. Door op het icoontje rechts onder te klikken kom je in het keuzescherm van figuur 12. Figuur 11: Datatype opties

7 7 Figuur 12: Keuzescherm Datatype opties Stel dat we gewoon de koersdata voor Real Software willen downloaden. De optie die hier genomen wordt, is Price (adjusted Default). Dit wil zeggen dat de koersgegevens al aangepast zijn aan bijvoorbeeld veranderingen in munteenheid of stocksplits of andere technische wijzigingen aan de koers waaraan het aandeel noteert. Om dit datatype te selecteren dien je de datatype code op te zoeken via het invulvakje naast de Search knop. Wij zoeken het Price Adjusted-Default datatype op door default in te geven en vervolgens op search te klikken (Zie figuur 12). De gevonden datatypes worden vervolgens weergegeven (Zie figuur 13).

8 8 Figuur 13: Datatypen: Zoekresultaten Je selecteert het datatype Price (Adjusted-Default) datatype door op de Mnemonic code te klikken ( P ). Het Datastream navigator scherm sluit zich en het geselecteerde datatype wordt weergegeven linksonder in het openingsvenster. (Zie figuur 14)

9 9 Figuur 14: Tijdreeks gegevens voor de koers van Real Software Figuur 14 laat tevens zien dat linksboven het openingsvenster, de koersgegevens van Real software worden voorgesteld. Bovenaan in de spreadsheet krijg je nog enkele gegevens over de datareeks die je hebt opgevraagd. Deze reeks kan je nu saven als een Excel file om ze dan verder te kunnen gebruiken voor berekeningen, analyses enz. Hiervoor klik je op het vijfde icoontje bovenaan op het scherm (zie figuur 14). Je kan de file realsoft.xls dan gewoon openen als een Excel file om het verder te bewerken.

10 10 Figuur 15: Opslaan als Excel bestand Een belangrijke opmerking hier is dat je de file moet saven op de R-schijf. De Datastream computer in de BIB van FETEW heeft namelijk geen A: drive. Je bewaart alle tijdreeksen dus best eerst op de R-schijf in een bepaalde folder. Daarna kan je de files vanop een andere computer in het computerlokaal van de R-schijf op een diskette zetten. Deze afzonderlijke reeksen kan je dan pasten in 1 grote basisfile waar je de nodige berekeningen en analyses kan doen. Je kan ook altijd verschillende reeksen tegelijk downloaden maar daar wordt verder in deze handleiding nog op terug gekomen. Het zesde icoontje (exporteren naar Excel) kan je vanop het werkstation in de BIB niet gebruiken omdat Excel niet geïnstalleerd is op die computer. Een andere soort van tijdreeks data die je kan downloaden is bijvoorbeeld de Total Return index. Deze optie kies je in het keuzemenu van figuur 16 dat je kan oproepen met het datatype icoontje.

11 11 Figuur 16: Keuzemenu De total return index van real software ziet er als volgt uit. (Figuur 17) Figuur 17: Output total return index

12 12 De total return index geeft dus een maandelijkse waarde die het returnverloop van het aandeel ten opzichte van een bepaald basispunt weergeeft. Het werkt in feite een beetje zoals een prijsindex. Om nu de return van de maand januari 2000 te berekenen, neem je de returnwaarde op eind december 1999 en vergelijkt die met de waarde van eind januari De return is dan in dit geval 0,047 ofwel 4,7% (=ln(1705,3/1626,9)). Omdat er in die maand geen dividend werd uitgekeerd moet deze return dezelfde zijn als diegene die je zou berekenen uit de koersgegevens uit figuur 14. Dat klopt dus inderdaad, ln(82,6/78,8) = 0,047. Merk op dat dit niet overeenkomt in een maand waar er een dividend werd uitgekeerd. De total return index is dan aangepast voor de dividenden maar de koersen niet. (zie opgave bètaproject) Een eerste blik op het keuzemenu voor tijdreeksen uit figuur 12 (p.7) toont al meteen aan dat er nog veel meer soorten datatypes zijn. Deze kunnen echter allemaal op dezelfde manier worden opgevraagd. Je kan dus zelf eens wat experimenteren om te zien wat je nog allemaal zou kunnen gebruiken. Figuur 15 toont nog een datatype dat van belang kan zijn, de dividend yield. Figuur 18: Dividend yield Hier krijg je een tijdreeks met in de relevante maanden een dividend. De maanden waarin er geen dividend was, blijven leeg. Op deze manier kan je ook aan de dividenden voor een bepaald aandeel komen zonder het dividend rapport (zoals in figuur 8) te moeten afhalen. Toch wordt er aangeraden om ook steeds eens het dividendrapport na te kijken om te zien of de tijdreeks wel overeenkomt. Een fout in de dividenden reeks heeft immers onmiddellijk gevolgen voor de berekeningen van de maandelijkse returns. Een andere mogelijkheid in Datastream die in deze handleiding wordt aangehaald, is het opzoeken van marktindexen. Hiervoor kies je onderaan op het basisscherm in Category voor equity indices. Stel dat je nu de BEL 20 voor de laatste twee jaren wil afhalen. Op

13 13 dezelfde manier als bij aandelen tik je in de find balk hetgeen waarnaar je op zoek bent en open je de Datastream Navigator met (zie figuur 19) Figuur 19: Zoeken naar indices Ook nu heb je meerdere opties die gelijkaardig zijn aan de keuzemogelijkheden voor aandelen. Stel dat we gewoon de prijsindex van de BEL 20 willen op maandelijkse basis voor de laatste 2 jaren. Figuur 20 geeft het resultaat van deze zoekopdracht.

14 14 Figuur 20: Maandelijkse prijs index BEL 20 Figuur 21: Afhalen andere indices In het bèta-project voor het seminarie wordt er echter gebruik gemaakt van de MSCI index Belgium. Deze index kan je ook van Datastream afhalen zoals wordt getoond in figuur 21. Figuur 22 toont het resultaat van deze zoekopdracht. Hieruit wordt duidelijk dat deze index op een andere basis wordt berekend. Deze MSCI index Belgium is een soort van markt index

15 15 voor België. Je kan de return van de BEL20 voor februari 2000 (-2,17%) eens vergelijken met de return voor de MSCI index over dezelfde periode (-2,95%). Je ziet dat de BEL 20 een ruwe maar goede maatstaf vormt voor de Belgische markt. Je kan zo in de bètaopdracht bijvoorbeeld eens kijken hoe de bèta van een bepaald bedrijf verandert als je ze berekent op basis van de BEL 20 in plaats van de MSCI. Figuur 22: MSCI Belgium

16 16 Voor de taak van het seminarie moeten er enkele data series worden afgehaald. Het is mogelijk om in datastream verschillende reeksen in 1 keer te downloaden. Hiervoor gebruik je de meest rechtse icoon bovenaan op het basisscherm. (zie figuur 23). Je kan nu in het vak onder de iconen een groep van datareeksen samenstellen die je in één keer wil downloaden. Stel dat we de koersgegevens voor Inbev en Real Software samen willen downloaden. Je zoekt via find eerst naar Inbev. Om deze reeks op te nemen in de groep klik je op het + teken onderaan figuur 20. Daarna vul je de lijst aan met Real Software op dezelfde manier. Nadat je alle reeksen ingegeven hebt die je zou willen downloaden, klik je op run now. In het outputvenster verschijnen nu alle reeksen naast elkaar. Dit kan je dan als een Excel file saven (zie boven). Het handige aan deze optie is dat je dus in 1 keer alles kan downloaden wat je zoekt en overbrengen naar Excel. Figuur 23: Meerdere reeksen in 1 keer downloaden Op basis van deze (beknopte) handleiding zou het mogelijk moeten zijn om de nodige gegevens voor het seminarie Financieel Beleid uit Datastream te halen. Het zou tevens ook als een goede inleiding kunnen dienen voor het verder ontdekken van de (gigantische) mogelijkheden die Datastream biedt.

Infosessie Datastream Handleiding

Infosessie Datastream Handleiding Infosessie Datastream Handleiding In onderstaande handleiding worden enkele basisprincipes van het zoeken naar gegevens in Datastream geïllustreerd. Voor meer achtergrond informatie over de software wordt

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Het Bolero platform. handleiding

Het Bolero platform. handleiding Het Bolero platform handleiding Inhoudstafel Voorwoord: De Bolero aanpak 3 1. Aan de slag met Bolero 4 1.1. Waar vindt u het informatieaanbod op www.bolero.be? 5 1.2. Hoe zoekt u een effect? 10 1.3. Hoe

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5 Les 16 Grafieken in Word In deze les leert u hoe u gegevens weergeeft in de vorm van een grafiek. Ook past u het uiterlijk, de schaal en het type grafiek aan. Een grafiek maken Eén plaatje zegt meer dan

Nadere informatie

Handleiding KBC-Local

Handleiding KBC-Local KBC Group Handleiding KBC-Local Versie 7.0 2014 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 1. Starten : installatie... 4 1.1 Technische vereisten... 4 1.1.1 Ondersteunde Operating Systemen & Browserversies... 4 1.1.2.NET

Nadere informatie

VisionEXPERT Tips & Tricks

VisionEXPERT Tips & Tricks VisionEXPERT Tips & Tricks ZELF EFFECTEN AAN VISIONEXPERT TOEVOEGEN UP-TO-DATE SLOTKOERSGRAFIEKEN MET INTRADAY-AANDUIDINGEN SNEL HET VOORBEELDVENSTER AAN- OF UITSCHAKELEN. ZELF PORTEFEUILLES SAMENSTELLEN

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website Peije van Klooster 2011 Inhoudsopgave: Inleiding... 4 1 Wat is internet... 5 1.1 Een klein beetje geschiedenis van internet... 5 1.2 Evolutie

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365

Korte handleiding O365=Office 365 Korte handleiding O365=Office 365 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook... 4 4. Onedrive... 5 Document uploaden (4c)... 6 Nieuw document (4d)... 6 Document bewerken i. Word Online (4f)...

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

HANDLEIDING emindmaps - software om Mind Maps te maken

HANDLEIDING emindmaps - software om Mind Maps te maken HANDLEIDING emindmaps - software om Mind Maps te maken Wil jij ook méér uit je brein halen? Einstein heeft eens gezegd dat we maar 10% van de mogelijkheden van onze hersens gebruiken. Eén manier om het

Nadere informatie

Dank u om Morningstar.nl te kiezen als uw beleggingspartner. Website GebruikersGids 1

Dank u om Morningstar.nl te kiezen als uw beleggingspartner. Website GebruikersGids 1 Morningstar.nl GebruikersGids NEDERLANDS 2010 ß Website GebruikersGids 1 Op de Morningstar Website vindt u snel objectieve en onafhankelijke informatie over de duizenden beleggingsfondsen die op de Nederlandse

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Page 1 of 23 RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Handleiding Page 2 of 23 Beste Gebruiker, Gefeliciteerd! U heeft een goede keuze gemaakt om met de RoadSoft oplossingen te gaan werken. Wij zullen er

Nadere informatie

Middels de volgende pagina s wordt u geïnformeerd over de belangrijke informatie die bij een jaarafsluiting in Jack komt kijken.

Middels de volgende pagina s wordt u geïnformeerd over de belangrijke informatie die bij een jaarafsluiting in Jack komt kijken. Algemeen Waarom wordt een jaarafsluiting uitgevoerd?" Het is voor elke ondernemer verplicht om de boekhouding jaarlijks af te sluiten. Middels deze jaarafsluiting krijgt u: 1. Informatie over uw eigen

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

Handleiding Mijn DATA-collectief

Handleiding Mijn DATA-collectief Handleiding Mijn DATA-collectief Inleiding Het grootste nadeel bij het kopen van adresbestanden voor commerciële doeleinden, is dat de data meteen na aanschaf alweer verouderd is. Ook is lang niet altijd

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding bij de workshop Animatie in Microsoft PowerPoint Hoe maak je een animatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen

Handleiding bij de workshop Animatie in Microsoft PowerPoint Hoe maak je een animatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen Vorige keer hebben wij gesproken over het maken van een PowerPoint presentatie. Deze keer beginnen wij met de herhaling van de basis handelingen op de computer zoals: iets op je scherm aanwijzen iets op

Nadere informatie

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999 Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order No: 9600 068 01201 Datum: Januari 1999 Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2 E-mail outlook.com INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Een e-mailadres aanmaken... 5 3. een e-mail lezen... 8 4. een e-mail verzenden... 9 5. een e-mail beantwoorden... 10 6. Een bijlage... 11 6.1 een bijlage

Nadere informatie