omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie"

Transcriptie

1 omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek als kritische succesfactor Onderzoek Informatie- en Documentservices 2011 Aloys Kregting, DSM: Masterdatamanagement als basis voor het beleid Peter van Laarhoven, Rijksuniversiteit Groningen: Universiteit ontzorgd dankzij gemanagede diensverlening Gita Gallé, Jeroen Bosch Ziekenhuis: Betere patiëntlogistiek voor optimale zorg Emiel van Bockel, Centraal Boekhuis: Procesdenken als beperkende factor Arie van der Linden, Oranjewoud: Outsourcing documentproces biedt voordelen voor iedereen Hans Kaashoek, Strategy Partners Nederland: Grip op ongestructureerde gegevens Conclusies en Aanbevelingen Over Ricoh

4 Informatie is rijkdom 4

5 1 Voorwoord Onderzoeksinstituut IDC voorspelt dat de hoeveelheid informatie tot het jaar 2020 met een factor 30 zal toenemen. In een tijd waarin we 24 uur per dag, 7 dagen per week informatie via steeds meer kanalen kunnen en vooral ook willen vergaren, is dat niet vreemd. Parallel daaraan zijn er ontwikkelingen als plaats- en tijdonafhankelijk werken en een almaar grotere focus op efficiency, veiligheid en rendement in organisaties. Het stroomlijnen en structureren van informatie wordt daarbij steeds belangrijker en speelt een essentiële rol. Immers, de moderne informatiestromen worden naadloos in organisatieprocessen geïntegreerd. Informatie is rijkdom, maar beter gezegd: de juiste informatie op het juiste moment en in de juiste vorm is rijkdom! Het snel en veilig beschikbaar maken van een toenemende hoeveelheid informatie is een vraagstuk wat veel CIO s en IT-verantwoordelijkheden bezig houdt. Ricoh gaat graag de dialoog aan en hecht belang aan een inhoudelijke wisselwerking. Daarom hebben we dit vraagstuk voorgelegd aan CIO s en andere executives in Nederlandse organisaties. Zij hebben enthousiast aan het onderzoek deelgenomen. In deze publicatie worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en verschillende visies op dit onderwerp belicht. Ik wens u veel leesplezier en inspiratie! Carol Dona President & CEO Ricoh Nederland BV 5

6 beter, sneller en goedkoper Inzoomen op de CIO-agenda 6

7 2 Inleiding CIO s en andere IT-verantwoordelijken bevinden zich te midden van tenminste drie steeds nadrukkelijkere krachten. Aan de ene kant rammelt de business voortdurend aan de poort met de eis van een betere en flexibeler IT-ondersteuning, terwijl aan de andere kant de CFO harde eisen stelt aan het kostenniveau. Daarnaast heeft men te maken met trends als het nieuwe werken, duurzaam ondernemen, de focus op de productiviteit van werknemers houden. Ontwikkelingen die direct verband houden met het efficiënt beheren van informatie. Een recente enquête van IDC over kenniswerkers geeft een alarmerend beeld van de hoeveelheid tijd die kenniswerkers verspillen aan het zoeken naar informatie binnen de organisatie. Het verbeteren van documentbeheer en werkstromen is een belangrijke doelstelling geworden voor veel Nederlandse organisaties om belangrijke kennis beter te ontsluiten en om werknemers productiever te maken. Om die efficiency te realiseren, zal een nieuw samenspel moeten worden gecreëerd tussen mens, proces en technologie, stelt de researchfirma. Ook de resultaten van het onlangs door Ricoh en CIO Magazine uitgevoerde onderzoek, waarvan in deze uitgave verslag wordt gedaan, wijzen erop dat het optimaliseren van de documenten- en informatiestroom hoog op de agenda staat van de hoogste informatiechef. Sneller, beter en goedkoper, is het devies. Informatie is een van de belangrijkste assets voor de business, zegt Paul Nanninga, Director Strategic Accounts & Managed Document Services bij Ricoh. Bedrijven doen er verstandig aan waardevolle data zo goed mogelijk te ontsluiten en beschikbaar te maken voor iedereen binnen de organisatie die daar belang bij heeft. Information capital is in dat licht de waarde van gedeelde kennis, ervaring en vaardigheden - als businessdriver en als basis voor een competitief voordeel voor de lange termijn. De omgang met informatiekapitaal wordt daarmee een kritische succesfactor. Veel CIO s en andere informatie-verantwoordelijken beschikken nauwelijks over de tijd om alle trends, eisen en ontwikkelingen bij te houden. Bovendien ontbreekt het intern nogal eens aan de kennis en investeringsbereidheid. Dat maakt dat de CIO in toenemende mate nadenkt over andere manieren van technologie-aanwending. Nieuwe delivery-modellen 7

8 zoals cloud computing en volledig gemanagede dienstverlening blijken daarbij meer dan eens uitkomst te bieden. Bedrijven en instellingen zoeken daarbij partners die hun daarbij kunnen adviseren, begeleiden en uiteindelijk zelfs ontzorgen. Zelfdiscipline Een goede leverancier kan een positieve invloed hebben op de productiviteit, dankzij een goede beschikbaarheid en vindbaarheid van belangrijke informatie. Binnen bedrijven cirkelen immers vaak nog verouderde informatie en al dan niet digitale bestanden rond, die op ongestructureerde wijze worden aangeboden. Werknemers zijn kostbare tijd kwijt met het zoeken naar of het opnieuw creëren van informatie, terwijl deze feitelijk al ergens is opgeslagen of beschikbaar is. Een gemanagede document- en informatiedienst kan soelaas bieden, maar de CIO of andere informatie-verantwoordelijke redt het niet zonder een dosis zelfdiscipline. Pratend over informatie vallen steeds vaker termen als datadefinities en masterdatamanagement. Het laatste wordt, los van een eventuele technologische oplossing of aanpak, gezien als een voorwaarde voor de nieuwe tijd. Omdat er in toenemende mate wordt gewerkt binnen ecosystemen en (wisselende) samenwerkingsverbanden dienen niet alleen de gegevensstromen binnen de organisatie optimaal te zijn, maar ook daarbuiten. Het belang van de juiste ordening en definiëring van gegevens wordt steeds groter. Daarmee is het koppelen van systemen ook niet meer zo moeilijk, omdat alles dezelfde taal spreekt. Ook het begrip informatielogistiek komt regelmatig terug. 8

9 2 Inleiding Ontsluiten Los van de hoe-vraag, staan veel CIO s en andere IT-verantwoordelijken op het punt om de binnen de organisatie aanwezige kennis te ontsluiten. Processen en technologieën kunnen daartoe ongestructureerde informatie omzetten naar beheerbare documenten, die bovendien toegankelijk zijn waar en wanneer ze nodig zijn. Maar het gaat verder. De moderne document- en informatiestroom sluit immers naadloos aan op de mogelijkheden van business intelligence en business analytics. Daarmee zijn we weer terug bij informatie als kapitaal: gedeelde kennis, ervaring en vaardigheden als businessdriver en als basis voor een competitief voordeel voor de lange termijn. Omdat Ricoh de klant serieus neemt, en in het kader van een duurzame relatie belang hecht aan een inhoudelijke wisselwerking, werd het initiatief genomen om de stand van zaken met betrekking tot de informatie- en documentstrategieën binnen Nederlandse organisaties te peilen. De uitkomsten van het onderzoek worden daarbij niet alleen gebruikt om de eigen dienstverlening op dit gebied te verbeteren, maar tevens teruggekoppeld naar de deelnemers, om op basis daarvan een levendige dialoog op gang te houden. Blijkens het enthousiasme waarmee door CIO s en andere executives aan het onderzoek is deelgenomen, staat men hier volledig open voor. Het gaat er de komende jaren om gedeelde kennis, ervaring en vaardigheden te verzamelen, op te slaan en op de meest effectieve manier te gebruiken. 9

10 interview Informatielogistiek als kritische succesfactor 10 PAUL NANNINGA DIRECTOR STRATEGIC ACCOUNTS & MANAGED DOCUMENT SERVICES RICOH

11 3 Paul Nanninga De economische waarde van bedrijven wordt niet langer alleen bepaald door de tastbare bezittingen van een bedrijf, maar steeds vaker door de aanwezige kennis. Een gedegen ontsluiting daarvan wordt derhalve een harde eis. Volgens Paul Nanninga, Director Strategic Accounts & Managed Document Services bij Ricoh wordt informatie echter nooit kapitaal zonder een gedegen informatielogistiek. Als we praten over informatie- en documentstromen valt ook regelmatig de term informatiekapitaal. Wanneer heeft informatie waarde en wanneer niet? Informatie is een van de belangrijkste assets voor de business. Bedrijven doen er derhalve verstandig aan waardevolle data zo goed mogelijk te ontsluiten en beschikbaar te maken voor iedereen binnen de organisatie die daar belang bij heeft. Dit is de opkomst van informatie als kapitaal of information capital. Daarmee wordt de waarde bedoeld van gedeelde kennis, ervaring en vaardigheden - als businessdriver en als basis voor een competitief voordeel voor de lange termijn. De omgang met informatiekapitaal wordt een kritische succesfactor. Het gaat derhalve niet langer over kosten van informatie, maar over hoe informatie kan bijdragen aan het ondersteunen van de medewerkers en het creëren van een competitief voordeel. Informatie heeft in zo n geval ineens waarde. Is dat waar het jullie als leverancier om gaat: het kunnen duiden en eventueel labelen van informatie die ertoe doet? En deze te onderscheiden van de informatie die er niet toe doet? Uit recent onderzoek van Coleman & Parks onder een groot aantal Europese organisaties bleek dat bij 31 procent bedrijfskritische informatie verloren gaat. Je hebt het dan over bijvoorbeeld juridische info, klantinformatie, facturen en contractinformatie. Eén op de vijf Europese financiële dienstverleners geeft aan niet in staat te zijn om vertrouwelijke informatie terug te vinden, terwijl 55 procent niet in staat is een zogenaamde audit trail (het spoor door de administratie waarbij onder meer kan worden nagegaan hoe een totaal is opgebouwd uit welke transacties, red.). Daarnaast zal de digitale informatie tot aan 2020 met minimaal een factor 30 stijgen. Dus als bedrijven nu geen actie ondernemen heeft dat ernstige gevolgen. Het is onze rol om organisaties in alle sectoren te helpen 11

12 interview hun operational efficiency te verhogen om daardoor concurrerend te zijn op de wereldmarkt, zonder dat ze zichzelf onnodig blootstellen aan risico s. Kun je een illustratie of voorbeeld geven van een goede omgang met informatiekapitaal? De economische waarde van bedrijven wordt niet langer alleen bepaald door de tastbare bezittingen van een bedrijf, maar steeds meer door de aanwezige kennis. Het probleem is dat deze waarde nog niet altijd tot uitdrukking komt in de jaarrekeningen. Binnen een beperkt aantal organisaties wordt deze discussie echter volop gevoerd en dit zal bovendien alleen maar toenemen. Nederland wordt meer en meer een kenniseconomie en in het licht van demografische ontwikkelingen en druk op security zal het belang van informatiekapitaal toenemen. Helaas hebben we tot op heden vooral voorbeelden van hoe het niet moet. Neem binnen de over- heid het recent uitlekken van de miljoenennota en beveiligingsproblemen rond Diginotar. Je kunt je voorstellen wat reputatieschade en afnemend vertrouwen betekent voor de waarde van een organisatie. Zijn de Nederlandse CIO s en andere IT-verantwoordelijken al zo ver dat ze informatie echt als asset behandelen? Veel executives hebben geen idee van de kosten, omdat eigenaarschap zeer gefragmenteerd is. Op het hoogste niveau mist men daardoor niet alleen het inzicht in de uitgaven, maar ook in eventuele opbrengsten van een bedrijfsbreed geïntegreerde managed document-strategie. Het feit dat meer en meer CIO s toetreden tot de board is wel een goed teken. Ze kunnen vanuit de positie van informatieverantwoordelijke essentiële zakelijke processen beoordelen en beleid ontwikkelen om beter om te gaan met toe- 12

13 3 Paul Nanninga nemende hoeveelheden informatie. In het kader van het waardevoller worden van informatie vinden CIO s nu ook gehoor bij de CEO en COO om de nodige wijzigingen door te voeren in werkmethoden en documentprocessen. In hoeverre kunnen jullie als leverancier hierbij helpen? Van alle bedrijven geeft 52 procent aan dat het niet goed op orde hebben van de informatiehuishouding tot een significante vertraging van zakelijke processen leidt. Hier kan Ricoh helpen door de trusted advisor te zijn van de CIO, en samen een end-to-end optimalisatiestrategie te ontwikkelen en te implementeren. Dit kan de zakelijke kosten omlaag brengen en een grote invloed hebben op de medewerking en effectiviteit van het personeel. Tevens zorgen we ervoor dat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving met betrekking tot documenten. Jullie hebben als Ricoh begin dit jaar een forse investering aangekondigd in MDS, 220 miljoen euro. Dat moest de komende twee jaar helpen een omzetgroei van 30 procent binnen het MDS-segment realiseren. Zijn de eerste successen al te melden? Op dit moment wordt er volop geïnvesteerd in kennis en kunde en breiden we ons serviceportfolio uit met nieuwe diensten op gebied van Managed Document Services. Recent hebben bijvoorbeeld ING, Shell, Nike Een bedrijf met 250 miljoen omzet kan jaarlijks ruim 6 miljoen euro besparen door het documentbeheer kritisch te bekijken. en KPMG de waarde van deze dienstverlening erkend en gekozen voor Ricoh. Maar ook binnen het middenen kleinbedrijf komt Ricoh met een integraal werkplekconcept. Verdere investeringen en nieuwe vormen van samenwerkingen binnen dit interessante Managed Services-speelveld worden niet uitgesloten. Jullie leggen als Ricoh vaak de verbinding tussen informatie en documenten, sommige CIO s stellen dat hier geen één-op-één relatie tussen is. Hoe zien jullie dat? Een bedrijf met 250 miljoen omzet kan volgens IDC jaarlijks ruim 6 miljoen euro besparen door het documentbeheer kritisch te bekijken. Naast afdrukgerela- 13

14 interview Een goede informatielogistieke inrichting en invulling zal de trend van het nieuwe werken ondersteunen en versnellen. teerde kosten doelt het onderzoeksbureau daarmee tevens op verborgen kosten die vallen onder IT-ondersteuning, document- en rapportbeheer, naleving van milieueisen en wet- en regelgeving, en de productiviteit van eindgebruikers. De informatieproductstructuur regelt daarentegen de relaties tussen informatie-elementen en structureert de bouw van deze elementen in een informatieproduct. Daarmee kom je tot informatielogistieke begrippen als informatieproductnauwkeurigheid en -volledigheid. De afgelopen jaren wordt door Ricoh vaak de term informatielogistiek gebruikt. Waar processen steeds sneller veranderen en door ontkoppeling van systemen - en dus ook processtappen - gaat het niet meer om één proces of één stroom, maar talloze. Logistiek lijkt daarbij minder aan de orde dan simpele beschikbaarheid, bijvoorbeeld door de juiste datadefinities. Informatielogistiek baseert zich op een tweetal structuuraspecten. Allereerst is er een processtructuur met procesactiviteiten. Daarnaast bestaat er een informatieproductstructuur met informatie-elementen en -producten. De processtructuur structureert het aantal handelingen in een of meerdere processen, afhankelijk van de klantvraag. Dit leidt tot informatielogistieke begrippen zoals de doorlooptijd en capaciteit die nodig zijn om aan de vraag van de klant te voldoen. De informatieproductstructuur is voor vele organisaties nieuw, omdat het begrip informatie in de meeste gevallen wordt gezien als een stuurmiddel voor fysieke producten zoals auto s, fietsen, printers en dergelijke. Kun je een voorbeeld geven van branches waar men wel denkt in termen van informatieproductstructuur? Deze is goed ontwikkeld bij mediaconcerns en uitgeverijen. Voor veel organisaties is het dan ook de uitdaging om deze informatieproductstructuur te ontwikkelen, afgestemd op de activiteiten van de kenniswerker en de vraag van de klant. De kenniswerker produceert in feite output in de vorm van een informatieelement - bijvoorbeeld een CV - dat vervolgens weer onderdeel is van een informatieproduct zoals een HR-dossier. Dit informatieproduct wordt vervolgens in z n geheel geleverd aan de externe klant. Informa- 14

15 3 Paul Nanninga tielogistiek balanceert de informatieprocesstructuur en informatieproductstructuur zodanig dat de externe klant aan z n trekken komt. Het fenomeen speelt dus meer dan ooit een rol en het belang ervan zal alleen maar toenemen. toenemende mate op afstand 24/7 met elkaar werken - betrouwbaar, nauwkeurig op het gewenste moment. Samen genereren ze output en dus ook resultaat. Een goede informatielogistieke inrichting en invulling zal deze trend ondersteunen en versnellen. Jij zegt: informatielogistiek gaat veel verder dan alleen beschikbaarheid. Voorraad is een uiting van beschikbaarheid. Als je iets op voorraad hebt, kun je het geven. Zo kun je vooraf informatie-elementen en -producten op voorraad hebben in verband met een te verwachten vraag. De optimale balans is dat de vraag gelijk is aan het aanbod en er dus geen vraag op voorraad hoeft te worden gehouden. Dus op het moment dat de vraag moet worden beantwoord, wordt de informatie binnen de gewenste doorlooptijd gemaakt. Door het nieuwe werken en de mogelijkheid om informatie-elementen en informatieproducten digitaal het product en proces te laten ondersteunen, kunnen kenniswerkers in In welke richting zullen de ontwikkelingen in jouw ogen gaan? Ik denk dat er een high-performance information culture aan het ontstaan is, waarbij de CIO leidend zal kunnen en moeten zijn. Ook zal de IT- dan wel informatiemanagementfunctie het fundament kunnen vormen onder het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en daarmee de drijvende kracht zijn achter innovatie en directe impact op de topline van bedrijven. Aan de andere kant zal er - zonder angst te willen zaaien - een professionele industrie ontstaan die al geruime tijd de waarde van informatie heeft ontdekt en het misbruik hiervan als core business is gaan zien. 15

16 Volop aandacht voor informatie- voorziening ONDERZOEK INFORMATIE- EN DOCUMENTSERVICES

17 4 Onderzoek Informatie- en Documentservices 2011 Informatie- en documentstrategieën staan hoog op de agenda binnen organisaties. Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door Ricoh en CIO Magazine onder Nederlandse IT-verantwoordelijken. Belangrijke motivatie om informatiestromen te optimaliseren zijn het verbeteren van bedrijfsprocessen en een betere toegankelijkheid van gegevens. De ITafdeling blijkt niet alleen een belangrijke rol te spelen bij de praktische uitvoering, maar neemt ook vaak het initiatief. Informatiekapitaal is een belangrijke factor voor economische groei. Het is een kerntaak geworden voor veel bedrijven om ook in de toekomst competitief te blijven, een informatie- en documentstrategie is derhalve van groot belang. Maar wat behelst zo n strategie eigenlijk? In dit onderzoek wordt daaronder een samenhangend geheel van visies, doelstellingen, structuren, regels en plannen verstaan. Gericht op vraag en aanbod van informatie en/of documenten. De strategie is goedgekeurd door de directie en heeft als uitgangspunt de ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie op de lange termijn. zelfs binnen zes maanden aan te gaan werken. Bijna de helft (45 procent) noemt een termijn van een jaar, terwijl 30 procent aangeeft binnen twee jaar met een informatie- en documentstrategie te starten IS ER EEN DOCUMENT/INFORMATIESTRATEGIE? JA NEE NOG NIET Maar liefst 55 procent van de 145 respondenten geeft aan dat binnen hun bedrijf of instelling reeds een dergelijke informatie- en documentstrategie is geformuleerd. Slechts 8 procent vindt dat niet nodig. Dat het onderwerp de gemoederen bezig houdt, blijkt uit het feit dat 37 procent aangeeft weliswaar nog geen vastomlijnde visie op dit gebied te hebben ontwikkeld, maar wel van plan is om dit op termijn te gaan doen. Van deze groep zegt bijna een kwart (23 procent) er OP WELKE TERMIJN ZAL HET BEPALEN VAN EEN DOCUMENT/INFORMATIESTRATEGIE EEN ROL GAAN SPELEN? 24 BINNEN NU EN 6 MAANDEN 16 BINNEN NU EN 1 JAAR 12 BINNEN NU EN 2 JAAR BINNEN NU EN 5 JAAR 1 17

18 Het zijn de fysieke documenten en andere verschijningsvormen van informatie die om structurering en een procesmatige aanpak vragen. Een derde van de ondervraagde IT-verantwoordelijken is werkzaam binnen organisaties met tussen de en medewerkers. Meer dan de helft van alle ondervraagde bedrijven valt in de categorie met een jaarlijkse omzet tussen de 250 miljoen en 5 miljard euro. De omzetcategorie van 50 tot 250 miljoen is met 27 procent eveneens goed vertegenwoordigd. Het onderzoek representeert bovendien alle belangrijke Nederlandse sectoren en branches. 4% BUDGET 11% 8% Motivatie De belangrijkste motivatie voor het formuleren van een document- en informatiestrategie is procesverbetering. Maar liefst 54 procent van alle initiatieven had dit, veelal in combinatie met andere doelstellingen, als uitgangspunt. Voor 36 procent van de ondervraagden is een verhoogde toegankelijkheid van gegevens en bestanden belangrijk, terwijl ook kwaliteit van de informatie en de beveiliging en het beheer ervan (beide 32 procent) regelmatig als argument genoemd worden. Technologie en infrastructuur wordt door slechts 9 procent genoemd als motivatie voor de strategie. Dat is in lijn met het idee dat de omarming ervan getrokken wordt door de vraag vanuit de bedrijfsfuncties (business pull) en niet door de technologische mogelijkheden wordt gedreven (IT push). De voor deze uitgave geïnterviewde Hans Kaashoek, oprichter van researchen adviesbureau Strategy Partners, zegt hierover: De business is vaak leidend als het gaat om het doel van het project, terwijl de CIO de tool-selectie en de realisatie verzorgt. Ik ben zelden een CIO tegengekomen die vanuit zijn eigen positie een contentmanagementproject initieert. 17% 16% 17% 27% < 10 MILJOEN EURO > 10 MIJLOEN EN < 50 MIJLOEN EURO > 50 MILJOEN EN < 250 MILJOEN EURO > 250 MILJOEN EN < 500 MILJOEN EURO > 500 MILJOEN EN < 1 MILJARD EURO > 1 MILJARD EN < 5 MILJARD Medewerkerstevredenheid wordt door slechts 2 procent van de respondenten als motivatie aangegeven. Opvallend, daar een gedegen informatie- en documentvoorziening een belangrijk onderdeel vormt van de uitrol van het tijd, plaats en device-onafhankelijke 18

19 4 Onderzoek Informatie- en Documentservices 2011 nieuwe werken. Het is in dit kader namelijk cruciaal dat diverse vormen van informatie in het juiste bestandsformaat beschikbaar worden gemaakt, om op diverse soorten apparaten waar en wanneer men dit wenst te worden geraadpleegd. Ook duurzaamheid is met 6 procent ondergeschikt als motivatie. Drijver Dat de formulering en uitvoering van de strategie vervolgens snel worden overgedragen naar IT blijkt wanneer de respondenten aangeven wie of welke afdeling de belangrijkste drijver is voor de inhoudelijke invulling van deze document- en informatiestrategie. Bij de bepaling blijkt de IT-afdeling, danwel de CIO, met 53 procent veruit het belangrijkst. Afdelingen en businessunits blijven met 19 procent relatief ver achter, evenals de CEO en/of de raad van bestuur (17 procent). Ook als gevraagd wordt waar het eigenaarschap is belegd, staat de IT-afdeling c.q. de CIO met 42 procent bovenaan. Zowel decentrale afdelingen en businessunits, als de hoogste bestuurslaag zijn beide in 23 procent van de gevallen eigenaar van de informatie- en documentstrategie. Het zal niet verbazen dat de uitvoering in 65 procent van de gevallen bij de IT-afdeling ligt en bij bijna een kwart (24 procent) bij de diverse afdelingen en businessunits. De grens tussen gestructureerd en ongestructureerd is vaag, al heeft men er binnen de eigen context vastomlijnde ideeën over. Hoewel hardware, technologie- en infrastructuur nauwelijks worden genoemd als motivatie voor de strategie, spelen deze aspecten dus wel degelijk een rol bij de uitvoering. Dat veeleer sprake is van een business pull dan een IT push kan komen doordat de IT-omgeving van de grote bedrijfssystemen en de kantoorautomatisering niet lijkt te roepen om een herijking van de strategie. Het zijn eerder de fysieke documenten en andere verschijningsvormen van informatie die om structurering en een procesmatige aanpak vragen. Dat gebied ligt evenwel traditioneel buiten de verantwoordelijkheid van de IT-functie en de CIO. 19

20 Procesgericht Dat 64 procent van de 145 IT-verantwoordelijken een procesgerichte praktijk als minimaal één van de speerpunten van het informatie- en documentenbeleid noemt, ligt in het verlengde van het gegeven dat procesverbetering de belangrijkste motivatie was. Maar liefst 42 procent noemt tevens het verbeteren van de onderlinge samenwerking, de zogenoemde collaboration, en het nieuwe werken als een van de praktische doelen. Uit het feit dat medewerkerstevredenheid sterk achterblijft als motivatie voor de formulering van de strategie, kan voorzichtig worden geconcludeerd dat het nieuwe werken niet in de eerste plaats een meer tevreden medewerker als doel heeft. De omarming van een informatiegedreven aanpak en cultuur wordt door 31 procent gezien als doel. lijst van genoemde oplossingen en enablers groot is. Documentmanagementoplossingen (zowel hard- als software) worden het vaakst genoemd, gevolgd door BI- en datawarehouseoplossingen, businessprocessmanagement, masterdatamanagement, dataintegratie gratie, heldere afspraken ten aanzien van bestandsformaten en datadefinities, servicesgeoriënteerde architecturen (SOA), cloud computing, businessperformancemanagement en consolidatietools. WAT IS OF WAS DE BELANGRIJKSTE MOTIVATIE OM DOCUMENTSTRATEGIE TE FORMULEREN? Anders 12 Medewerkerstevredenheid 3 Duurzaamheid / groen 8 Kwaliteit 43 Digitalisering 18 Procesverbetering 72 Beveiliging en beheer 42 Een outputgerichte aanpak, die vooral is gericht op hardware en apparatuur, en uitbesteding van nietkernactiviteiten worden door de respondenten amper genoemd. Dat is opmerkelijk, omdat zowel technologische hulpmiddelen als bijvoorbeeld het uitbesteden van postkameractiviteiten duidelijk op het terrein liggen van een procesgerichte aanpak van data- en documentstromen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het (kunnen of laten) digitaliseren van informatie. Voor CIO s en andere IT-verantwoordelijken blijken de technische hulpmiddelen dus vooral een middel en geen doel op zichzelf. Dat neemt niet weg dat de Compliance 27 Technologie / infrastructuur 12 Competitief voordeel 27 Kostenbesparing 22 Toegankelijkheid 48 Cloud en leveranciers Belangrijkste conclusie is dat binnen organisatie een combinatie van uiteenlopende tools wordt ingezet. Opvallend is dat voor de hand liggende enablers van een vloeiende documentenstroom achterblijven. SOA, cloud computing en afspraken over datadefinities en bestandsformaten worden echter wel degelijk gezien als toekomstige ondersteuners van het document- 20

21 4 Onderzoek Informatie- en Documentservices 2011 Voor de hand liggende enablers van een vloeiende documentenstroom blijven achter. en informatiebeleid. Maar liefst 60 procent van de respondenten kent de cloud immers potentie toe, terwijl 20 procent stelt dat deze hier helemaal of aanzienlijk aan kan bijdragen. Toch ziet 20 procent in het geheel geen rol weggelegd voor cloud computing in deze context. zowel bestandsformaten, services als de informatie op de lange termijn een rol. Bovendien moet de betrokken dienst passen in de bestaande informatiearchitectuur. De belangrijkste zorgen ten aanzien van leveranciers zijn: beveiligingsrisico s, niet-toekomstvaste oplossingen, hoger uitvallende kosten, het niet voldoen aan de SLA, geen efficiency-resultaten en een slechte implementatie. Binnen een partnership wordt het verlies van intellectual property relatief weinig genoemd. Kennelijk gaat het om een reeds gecommoditiseerde vorm van dienstverlening. Er blijkt hier een duidelijke kloof tussen praktijk en theorie: slechts 17 procent gebruikt de cloud als hulpmiddel, terwijl 80 procent er positief tegenover staat. Cloud computing is dus vooralsnog een verhaal in ontwikkeling. Randvoorwaarden voor de omarming ervan in het kader van document- en informatiebeleid zijn in volgorde van belangrijkheid: beveiliging en security, SLA s, compliance, het vermijden van lock-in, transparantie in de achterliggende services, ketenverantwoordelijkheid en duurzaam toegankelijke bestandsformaten. Bedrijven werken blijkens het onderzoek het liefst met een gespecialiseerde leverancier, die redelijke tarieven hanteert en blijk geeft van een gedegen roadmap op het gebied van de technologie en het eigen verdienmodel. Hier spelen waarschijnlijk ook de duurzaamheid van Duurzaamheid Moderne informatie- en documentoplossingen kunnen een belangrijke rol spelen bij een meer verantwoorde, ecologisch en maatschappelijk duurzame operatie. Maar liefst 60 procent van de ondervraagden noemt een reductie van papierverbruik als één van de winstpunten op dit terrein. Afvalmanagement wordt door 44 procent genoemd, terwijl energieverbruikreductie door 36 procent wordt aangevinkt. Tenslotte noemt 20 procent de mogelijkheid met minder hardware toe te kunnen. Sociale duurzaamheidsaspecten komen eveneens voorbij. Genoemde voorbeelden zijn het nieuwe werken, informatie voor iedereen altijd en overal beschikbaar hebben, betere collaboratie en daardoor minder hoeven reizen en verlaagde CO 2 -uitstoot. Ook kostenbesparing en verhoogde winst kwamen voorbij. Of zoals een 21

22 Voor CIO s en andere IT-verantwoordelijken blijken de technische hulpmiddelen vooral een middel en geen doel op zichzelf. van de ondervraagden het treffend typeert: Better, cheaper, faster. Hans Kaashoek. Je kunt moeilijk een vrachtwagen met documenten achter al je medewerkers aan sturen. Ongeveer de helft van de respondenten voorziet in het kader van documenten- en informatiestromen belangrijke veranderingen. Meest genoemd worden lager papierverbruik, locatieonafhankelijk werken, andersoortige informatiedragers, een efficiëntere operatie door lagere kosten en een hogere kwaliteit, betere aansluiting op ketenpartners, toenemende integratie van informatie en systemen en een verschuiving naar managed services. Hoewel duurzaamheid op zichzelf geen belangrijke motivatie blijkt, wordt een groene operatie in de toekomst kennelijk wel belangrijk gevonden. Het lijdt geen twijfel dat cloud computing bij veel van de genoemde veranderingen zal optreden als cruciale enabler. Ongestructureerd De vraag of er binnen de organisatie onderscheid wordt gemaakt tussen gestructureerde en ongestructureerde informatie, wordt door 69 procent van de ondervraagden positief beantwoord. Slechts 28 procent zegt nee, terwijl 3 procent dit in het geheel niet nodig acht. De scheiding tussen gestructureerd en ongestructureerd ligt overigens niet overal op dezelfde plaats. Bijna de helft van de respondenten (46 procent) noemt onder meer het verschil tussen interne en externe gegevens, 27 procent legt de knip tussen financieel en niet-financieel en 12 procent tussen tekstuele en audiovisuele gegevens. Voor 7 procent zijn alleen gestructureerde gegevens printbaar. De drijvende krachten achter genoemde veranderingen zijn ook hier niet de druk vanuit de technische mogelijkheden, maar hogere eisen bij de gebruiker. Er moeten bijvoorbeeld stappen gemaakt worden op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en kostenbeheersing. Bovendien dwingen collaboratie en plaats- en tijdsonafhankelijk werken je anders om te gaan met documenten. Bij een moderne organisatie die flexibel werken ondersteunt, hoort naast het ontsluiten van de applicaties een informatielogistieke aanpak, zegt Maar liefst 35 procent geeft daarnaast ook nog andere typen informatieparen aan. Voorbeelden zijn: bedrijfskritisch en niet-bedrijfskritisch, algemene documenten en kwaliteitsdocumenten, contractuele en persoonsgerelateerde informatie, wettelijk verplicht en nietwettelijk verplicht, en administratief en beschrijvend. De grens tussen gestructureerd en ongestructureerd is dus vaag, al hebben ondervraagden er binnen hun eigen context vastomlijnde ideeën over. Het begrip 22

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Ondernemen is vooruitzien slimmer werken is voorop lopen

Ondernemen is vooruitzien slimmer werken is voorop lopen Ondernemen is vooruitzien slimmer werken is voorop lopen Slimmer werken in het MKB 1 > Midden- en kleinbedrijf Inhoud Ondernemen bij tegenwind Slimmer werken met Ricoh Trends en ontwikkelingen 2 Ricoh

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

VO O RWO O R D. Van een goed gesprek over documentoplossingen is geen enkele organisatie slechter geworden. Laat óns succes úw succes zijn.

VO O RWO O R D. Van een goed gesprek over documentoplossingen is geen enkele organisatie slechter geworden. Laat óns succes úw succes zijn. SUCCES IS SIMPEL VO O RWO O R D We hebben nauwelijks nog tijd om na te denken. De kosten moeten dalen. Opbrengsten moeten omhoog. De communicatie moet optimaal zijn, want de klanttevredenheid moet beter.

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE SNELLERE INZICHTEN MET DATAVISUALISATIE Met de uitdrukking een beeld zegt meer dan duizend woorden bent u wellicht bekend. Beelden vertellen

Nadere informatie

SMART MPS. Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur

SMART MPS. Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur Digitalisering is een voorwaarde voor automatisering. Daarom hebben wij ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in Document Management. Bijna al onze machines kunnen

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK DE KLOOF TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK onderzoeksrapport Onderzoeksrapport De kloof tussen softwareontwikkeling en gebruik Een leven zonder software kunnen we ons niet meer voorstellen. Sterker

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Word een mobiele onderneming

Word een mobiele onderneming OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Mobiliteit Word een mobiele onderneming Volgens onderzoeksbureau Gartner bedroeg het aantal smartphones wereldwijd vorig jaar zo n 6,7 miljard. En dit jaar zal dat alleen

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. "Samenwerken op Afstand" Voordelen in beeld, maar beleid blijft nog uit

Onderzoeksrapport. Samenwerken op Afstand Voordelen in beeld, maar beleid blijft nog uit Onderzoeksrapport "Samenwerken op Afstand" Voordelen in beeld, maar beleid blijft nog uit Auteurs: Jeroen van der Velden Jorick van der Vlies Arnoud van Gemeren Inhoud Inleiding... 2 Doel... 2 De praktijk...

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie