omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie"

Transcriptie

1 omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek als kritische succesfactor Onderzoek Informatie- en Documentservices 2011 Aloys Kregting, DSM: Masterdatamanagement als basis voor het beleid Peter van Laarhoven, Rijksuniversiteit Groningen: Universiteit ontzorgd dankzij gemanagede diensverlening Gita Gallé, Jeroen Bosch Ziekenhuis: Betere patiëntlogistiek voor optimale zorg Emiel van Bockel, Centraal Boekhuis: Procesdenken als beperkende factor Arie van der Linden, Oranjewoud: Outsourcing documentproces biedt voordelen voor iedereen Hans Kaashoek, Strategy Partners Nederland: Grip op ongestructureerde gegevens Conclusies en Aanbevelingen Over Ricoh

4 Informatie is rijkdom 4

5 1 Voorwoord Onderzoeksinstituut IDC voorspelt dat de hoeveelheid informatie tot het jaar 2020 met een factor 30 zal toenemen. In een tijd waarin we 24 uur per dag, 7 dagen per week informatie via steeds meer kanalen kunnen en vooral ook willen vergaren, is dat niet vreemd. Parallel daaraan zijn er ontwikkelingen als plaats- en tijdonafhankelijk werken en een almaar grotere focus op efficiency, veiligheid en rendement in organisaties. Het stroomlijnen en structureren van informatie wordt daarbij steeds belangrijker en speelt een essentiële rol. Immers, de moderne informatiestromen worden naadloos in organisatieprocessen geïntegreerd. Informatie is rijkdom, maar beter gezegd: de juiste informatie op het juiste moment en in de juiste vorm is rijkdom! Het snel en veilig beschikbaar maken van een toenemende hoeveelheid informatie is een vraagstuk wat veel CIO s en IT-verantwoordelijkheden bezig houdt. Ricoh gaat graag de dialoog aan en hecht belang aan een inhoudelijke wisselwerking. Daarom hebben we dit vraagstuk voorgelegd aan CIO s en andere executives in Nederlandse organisaties. Zij hebben enthousiast aan het onderzoek deelgenomen. In deze publicatie worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en verschillende visies op dit onderwerp belicht. Ik wens u veel leesplezier en inspiratie! Carol Dona President & CEO Ricoh Nederland BV 5

6 beter, sneller en goedkoper Inzoomen op de CIO-agenda 6

7 2 Inleiding CIO s en andere IT-verantwoordelijken bevinden zich te midden van tenminste drie steeds nadrukkelijkere krachten. Aan de ene kant rammelt de business voortdurend aan de poort met de eis van een betere en flexibeler IT-ondersteuning, terwijl aan de andere kant de CFO harde eisen stelt aan het kostenniveau. Daarnaast heeft men te maken met trends als het nieuwe werken, duurzaam ondernemen, de focus op de productiviteit van werknemers houden. Ontwikkelingen die direct verband houden met het efficiënt beheren van informatie. Een recente enquête van IDC over kenniswerkers geeft een alarmerend beeld van de hoeveelheid tijd die kenniswerkers verspillen aan het zoeken naar informatie binnen de organisatie. Het verbeteren van documentbeheer en werkstromen is een belangrijke doelstelling geworden voor veel Nederlandse organisaties om belangrijke kennis beter te ontsluiten en om werknemers productiever te maken. Om die efficiency te realiseren, zal een nieuw samenspel moeten worden gecreëerd tussen mens, proces en technologie, stelt de researchfirma. Ook de resultaten van het onlangs door Ricoh en CIO Magazine uitgevoerde onderzoek, waarvan in deze uitgave verslag wordt gedaan, wijzen erop dat het optimaliseren van de documenten- en informatiestroom hoog op de agenda staat van de hoogste informatiechef. Sneller, beter en goedkoper, is het devies. Informatie is een van de belangrijkste assets voor de business, zegt Paul Nanninga, Director Strategic Accounts & Managed Document Services bij Ricoh. Bedrijven doen er verstandig aan waardevolle data zo goed mogelijk te ontsluiten en beschikbaar te maken voor iedereen binnen de organisatie die daar belang bij heeft. Information capital is in dat licht de waarde van gedeelde kennis, ervaring en vaardigheden - als businessdriver en als basis voor een competitief voordeel voor de lange termijn. De omgang met informatiekapitaal wordt daarmee een kritische succesfactor. Veel CIO s en andere informatie-verantwoordelijken beschikken nauwelijks over de tijd om alle trends, eisen en ontwikkelingen bij te houden. Bovendien ontbreekt het intern nogal eens aan de kennis en investeringsbereidheid. Dat maakt dat de CIO in toenemende mate nadenkt over andere manieren van technologie-aanwending. Nieuwe delivery-modellen 7

8 zoals cloud computing en volledig gemanagede dienstverlening blijken daarbij meer dan eens uitkomst te bieden. Bedrijven en instellingen zoeken daarbij partners die hun daarbij kunnen adviseren, begeleiden en uiteindelijk zelfs ontzorgen. Zelfdiscipline Een goede leverancier kan een positieve invloed hebben op de productiviteit, dankzij een goede beschikbaarheid en vindbaarheid van belangrijke informatie. Binnen bedrijven cirkelen immers vaak nog verouderde informatie en al dan niet digitale bestanden rond, die op ongestructureerde wijze worden aangeboden. Werknemers zijn kostbare tijd kwijt met het zoeken naar of het opnieuw creëren van informatie, terwijl deze feitelijk al ergens is opgeslagen of beschikbaar is. Een gemanagede document- en informatiedienst kan soelaas bieden, maar de CIO of andere informatie-verantwoordelijke redt het niet zonder een dosis zelfdiscipline. Pratend over informatie vallen steeds vaker termen als datadefinities en masterdatamanagement. Het laatste wordt, los van een eventuele technologische oplossing of aanpak, gezien als een voorwaarde voor de nieuwe tijd. Omdat er in toenemende mate wordt gewerkt binnen ecosystemen en (wisselende) samenwerkingsverbanden dienen niet alleen de gegevensstromen binnen de organisatie optimaal te zijn, maar ook daarbuiten. Het belang van de juiste ordening en definiëring van gegevens wordt steeds groter. Daarmee is het koppelen van systemen ook niet meer zo moeilijk, omdat alles dezelfde taal spreekt. Ook het begrip informatielogistiek komt regelmatig terug. 8

9 2 Inleiding Ontsluiten Los van de hoe-vraag, staan veel CIO s en andere IT-verantwoordelijken op het punt om de binnen de organisatie aanwezige kennis te ontsluiten. Processen en technologieën kunnen daartoe ongestructureerde informatie omzetten naar beheerbare documenten, die bovendien toegankelijk zijn waar en wanneer ze nodig zijn. Maar het gaat verder. De moderne document- en informatiestroom sluit immers naadloos aan op de mogelijkheden van business intelligence en business analytics. Daarmee zijn we weer terug bij informatie als kapitaal: gedeelde kennis, ervaring en vaardigheden als businessdriver en als basis voor een competitief voordeel voor de lange termijn. Omdat Ricoh de klant serieus neemt, en in het kader van een duurzame relatie belang hecht aan een inhoudelijke wisselwerking, werd het initiatief genomen om de stand van zaken met betrekking tot de informatie- en documentstrategieën binnen Nederlandse organisaties te peilen. De uitkomsten van het onderzoek worden daarbij niet alleen gebruikt om de eigen dienstverlening op dit gebied te verbeteren, maar tevens teruggekoppeld naar de deelnemers, om op basis daarvan een levendige dialoog op gang te houden. Blijkens het enthousiasme waarmee door CIO s en andere executives aan het onderzoek is deelgenomen, staat men hier volledig open voor. Het gaat er de komende jaren om gedeelde kennis, ervaring en vaardigheden te verzamelen, op te slaan en op de meest effectieve manier te gebruiken. 9

10 interview Informatielogistiek als kritische succesfactor 10 PAUL NANNINGA DIRECTOR STRATEGIC ACCOUNTS & MANAGED DOCUMENT SERVICES RICOH

11 3 Paul Nanninga De economische waarde van bedrijven wordt niet langer alleen bepaald door de tastbare bezittingen van een bedrijf, maar steeds vaker door de aanwezige kennis. Een gedegen ontsluiting daarvan wordt derhalve een harde eis. Volgens Paul Nanninga, Director Strategic Accounts & Managed Document Services bij Ricoh wordt informatie echter nooit kapitaal zonder een gedegen informatielogistiek. Als we praten over informatie- en documentstromen valt ook regelmatig de term informatiekapitaal. Wanneer heeft informatie waarde en wanneer niet? Informatie is een van de belangrijkste assets voor de business. Bedrijven doen er derhalve verstandig aan waardevolle data zo goed mogelijk te ontsluiten en beschikbaar te maken voor iedereen binnen de organisatie die daar belang bij heeft. Dit is de opkomst van informatie als kapitaal of information capital. Daarmee wordt de waarde bedoeld van gedeelde kennis, ervaring en vaardigheden - als businessdriver en als basis voor een competitief voordeel voor de lange termijn. De omgang met informatiekapitaal wordt een kritische succesfactor. Het gaat derhalve niet langer over kosten van informatie, maar over hoe informatie kan bijdragen aan het ondersteunen van de medewerkers en het creëren van een competitief voordeel. Informatie heeft in zo n geval ineens waarde. Is dat waar het jullie als leverancier om gaat: het kunnen duiden en eventueel labelen van informatie die ertoe doet? En deze te onderscheiden van de informatie die er niet toe doet? Uit recent onderzoek van Coleman & Parks onder een groot aantal Europese organisaties bleek dat bij 31 procent bedrijfskritische informatie verloren gaat. Je hebt het dan over bijvoorbeeld juridische info, klantinformatie, facturen en contractinformatie. Eén op de vijf Europese financiële dienstverleners geeft aan niet in staat te zijn om vertrouwelijke informatie terug te vinden, terwijl 55 procent niet in staat is een zogenaamde audit trail (het spoor door de administratie waarbij onder meer kan worden nagegaan hoe een totaal is opgebouwd uit welke transacties, red.). Daarnaast zal de digitale informatie tot aan 2020 met minimaal een factor 30 stijgen. Dus als bedrijven nu geen actie ondernemen heeft dat ernstige gevolgen. Het is onze rol om organisaties in alle sectoren te helpen 11

12 interview hun operational efficiency te verhogen om daardoor concurrerend te zijn op de wereldmarkt, zonder dat ze zichzelf onnodig blootstellen aan risico s. Kun je een illustratie of voorbeeld geven van een goede omgang met informatiekapitaal? De economische waarde van bedrijven wordt niet langer alleen bepaald door de tastbare bezittingen van een bedrijf, maar steeds meer door de aanwezige kennis. Het probleem is dat deze waarde nog niet altijd tot uitdrukking komt in de jaarrekeningen. Binnen een beperkt aantal organisaties wordt deze discussie echter volop gevoerd en dit zal bovendien alleen maar toenemen. Nederland wordt meer en meer een kenniseconomie en in het licht van demografische ontwikkelingen en druk op security zal het belang van informatiekapitaal toenemen. Helaas hebben we tot op heden vooral voorbeelden van hoe het niet moet. Neem binnen de over- heid het recent uitlekken van de miljoenennota en beveiligingsproblemen rond Diginotar. Je kunt je voorstellen wat reputatieschade en afnemend vertrouwen betekent voor de waarde van een organisatie. Zijn de Nederlandse CIO s en andere IT-verantwoordelijken al zo ver dat ze informatie echt als asset behandelen? Veel executives hebben geen idee van de kosten, omdat eigenaarschap zeer gefragmenteerd is. Op het hoogste niveau mist men daardoor niet alleen het inzicht in de uitgaven, maar ook in eventuele opbrengsten van een bedrijfsbreed geïntegreerde managed document-strategie. Het feit dat meer en meer CIO s toetreden tot de board is wel een goed teken. Ze kunnen vanuit de positie van informatieverantwoordelijke essentiële zakelijke processen beoordelen en beleid ontwikkelen om beter om te gaan met toe- 12

13 3 Paul Nanninga nemende hoeveelheden informatie. In het kader van het waardevoller worden van informatie vinden CIO s nu ook gehoor bij de CEO en COO om de nodige wijzigingen door te voeren in werkmethoden en documentprocessen. In hoeverre kunnen jullie als leverancier hierbij helpen? Van alle bedrijven geeft 52 procent aan dat het niet goed op orde hebben van de informatiehuishouding tot een significante vertraging van zakelijke processen leidt. Hier kan Ricoh helpen door de trusted advisor te zijn van de CIO, en samen een end-to-end optimalisatiestrategie te ontwikkelen en te implementeren. Dit kan de zakelijke kosten omlaag brengen en een grote invloed hebben op de medewerking en effectiviteit van het personeel. Tevens zorgen we ervoor dat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving met betrekking tot documenten. Jullie hebben als Ricoh begin dit jaar een forse investering aangekondigd in MDS, 220 miljoen euro. Dat moest de komende twee jaar helpen een omzetgroei van 30 procent binnen het MDS-segment realiseren. Zijn de eerste successen al te melden? Op dit moment wordt er volop geïnvesteerd in kennis en kunde en breiden we ons serviceportfolio uit met nieuwe diensten op gebied van Managed Document Services. Recent hebben bijvoorbeeld ING, Shell, Nike Een bedrijf met 250 miljoen omzet kan jaarlijks ruim 6 miljoen euro besparen door het documentbeheer kritisch te bekijken. en KPMG de waarde van deze dienstverlening erkend en gekozen voor Ricoh. Maar ook binnen het middenen kleinbedrijf komt Ricoh met een integraal werkplekconcept. Verdere investeringen en nieuwe vormen van samenwerkingen binnen dit interessante Managed Services-speelveld worden niet uitgesloten. Jullie leggen als Ricoh vaak de verbinding tussen informatie en documenten, sommige CIO s stellen dat hier geen één-op-één relatie tussen is. Hoe zien jullie dat? Een bedrijf met 250 miljoen omzet kan volgens IDC jaarlijks ruim 6 miljoen euro besparen door het documentbeheer kritisch te bekijken. Naast afdrukgerela- 13

14 interview Een goede informatielogistieke inrichting en invulling zal de trend van het nieuwe werken ondersteunen en versnellen. teerde kosten doelt het onderzoeksbureau daarmee tevens op verborgen kosten die vallen onder IT-ondersteuning, document- en rapportbeheer, naleving van milieueisen en wet- en regelgeving, en de productiviteit van eindgebruikers. De informatieproductstructuur regelt daarentegen de relaties tussen informatie-elementen en structureert de bouw van deze elementen in een informatieproduct. Daarmee kom je tot informatielogistieke begrippen als informatieproductnauwkeurigheid en -volledigheid. De afgelopen jaren wordt door Ricoh vaak de term informatielogistiek gebruikt. Waar processen steeds sneller veranderen en door ontkoppeling van systemen - en dus ook processtappen - gaat het niet meer om één proces of één stroom, maar talloze. Logistiek lijkt daarbij minder aan de orde dan simpele beschikbaarheid, bijvoorbeeld door de juiste datadefinities. Informatielogistiek baseert zich op een tweetal structuuraspecten. Allereerst is er een processtructuur met procesactiviteiten. Daarnaast bestaat er een informatieproductstructuur met informatie-elementen en -producten. De processtructuur structureert het aantal handelingen in een of meerdere processen, afhankelijk van de klantvraag. Dit leidt tot informatielogistieke begrippen zoals de doorlooptijd en capaciteit die nodig zijn om aan de vraag van de klant te voldoen. De informatieproductstructuur is voor vele organisaties nieuw, omdat het begrip informatie in de meeste gevallen wordt gezien als een stuurmiddel voor fysieke producten zoals auto s, fietsen, printers en dergelijke. Kun je een voorbeeld geven van branches waar men wel denkt in termen van informatieproductstructuur? Deze is goed ontwikkeld bij mediaconcerns en uitgeverijen. Voor veel organisaties is het dan ook de uitdaging om deze informatieproductstructuur te ontwikkelen, afgestemd op de activiteiten van de kenniswerker en de vraag van de klant. De kenniswerker produceert in feite output in de vorm van een informatieelement - bijvoorbeeld een CV - dat vervolgens weer onderdeel is van een informatieproduct zoals een HR-dossier. Dit informatieproduct wordt vervolgens in z n geheel geleverd aan de externe klant. Informa- 14

15 3 Paul Nanninga tielogistiek balanceert de informatieprocesstructuur en informatieproductstructuur zodanig dat de externe klant aan z n trekken komt. Het fenomeen speelt dus meer dan ooit een rol en het belang ervan zal alleen maar toenemen. toenemende mate op afstand 24/7 met elkaar werken - betrouwbaar, nauwkeurig op het gewenste moment. Samen genereren ze output en dus ook resultaat. Een goede informatielogistieke inrichting en invulling zal deze trend ondersteunen en versnellen. Jij zegt: informatielogistiek gaat veel verder dan alleen beschikbaarheid. Voorraad is een uiting van beschikbaarheid. Als je iets op voorraad hebt, kun je het geven. Zo kun je vooraf informatie-elementen en -producten op voorraad hebben in verband met een te verwachten vraag. De optimale balans is dat de vraag gelijk is aan het aanbod en er dus geen vraag op voorraad hoeft te worden gehouden. Dus op het moment dat de vraag moet worden beantwoord, wordt de informatie binnen de gewenste doorlooptijd gemaakt. Door het nieuwe werken en de mogelijkheid om informatie-elementen en informatieproducten digitaal het product en proces te laten ondersteunen, kunnen kenniswerkers in In welke richting zullen de ontwikkelingen in jouw ogen gaan? Ik denk dat er een high-performance information culture aan het ontstaan is, waarbij de CIO leidend zal kunnen en moeten zijn. Ook zal de IT- dan wel informatiemanagementfunctie het fundament kunnen vormen onder het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en daarmee de drijvende kracht zijn achter innovatie en directe impact op de topline van bedrijven. Aan de andere kant zal er - zonder angst te willen zaaien - een professionele industrie ontstaan die al geruime tijd de waarde van informatie heeft ontdekt en het misbruik hiervan als core business is gaan zien. 15

16 Volop aandacht voor informatie- voorziening ONDERZOEK INFORMATIE- EN DOCUMENTSERVICES

17 4 Onderzoek Informatie- en Documentservices 2011 Informatie- en documentstrategieën staan hoog op de agenda binnen organisaties. Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door Ricoh en CIO Magazine onder Nederlandse IT-verantwoordelijken. Belangrijke motivatie om informatiestromen te optimaliseren zijn het verbeteren van bedrijfsprocessen en een betere toegankelijkheid van gegevens. De ITafdeling blijkt niet alleen een belangrijke rol te spelen bij de praktische uitvoering, maar neemt ook vaak het initiatief. Informatiekapitaal is een belangrijke factor voor economische groei. Het is een kerntaak geworden voor veel bedrijven om ook in de toekomst competitief te blijven, een informatie- en documentstrategie is derhalve van groot belang. Maar wat behelst zo n strategie eigenlijk? In dit onderzoek wordt daaronder een samenhangend geheel van visies, doelstellingen, structuren, regels en plannen verstaan. Gericht op vraag en aanbod van informatie en/of documenten. De strategie is goedgekeurd door de directie en heeft als uitgangspunt de ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie op de lange termijn. zelfs binnen zes maanden aan te gaan werken. Bijna de helft (45 procent) noemt een termijn van een jaar, terwijl 30 procent aangeeft binnen twee jaar met een informatie- en documentstrategie te starten IS ER EEN DOCUMENT/INFORMATIESTRATEGIE? JA NEE NOG NIET Maar liefst 55 procent van de 145 respondenten geeft aan dat binnen hun bedrijf of instelling reeds een dergelijke informatie- en documentstrategie is geformuleerd. Slechts 8 procent vindt dat niet nodig. Dat het onderwerp de gemoederen bezig houdt, blijkt uit het feit dat 37 procent aangeeft weliswaar nog geen vastomlijnde visie op dit gebied te hebben ontwikkeld, maar wel van plan is om dit op termijn te gaan doen. Van deze groep zegt bijna een kwart (23 procent) er OP WELKE TERMIJN ZAL HET BEPALEN VAN EEN DOCUMENT/INFORMATIESTRATEGIE EEN ROL GAAN SPELEN? 24 BINNEN NU EN 6 MAANDEN 16 BINNEN NU EN 1 JAAR 12 BINNEN NU EN 2 JAAR BINNEN NU EN 5 JAAR 1 17

18 Het zijn de fysieke documenten en andere verschijningsvormen van informatie die om structurering en een procesmatige aanpak vragen. Een derde van de ondervraagde IT-verantwoordelijken is werkzaam binnen organisaties met tussen de en medewerkers. Meer dan de helft van alle ondervraagde bedrijven valt in de categorie met een jaarlijkse omzet tussen de 250 miljoen en 5 miljard euro. De omzetcategorie van 50 tot 250 miljoen is met 27 procent eveneens goed vertegenwoordigd. Het onderzoek representeert bovendien alle belangrijke Nederlandse sectoren en branches. 4% BUDGET 11% 8% Motivatie De belangrijkste motivatie voor het formuleren van een document- en informatiestrategie is procesverbetering. Maar liefst 54 procent van alle initiatieven had dit, veelal in combinatie met andere doelstellingen, als uitgangspunt. Voor 36 procent van de ondervraagden is een verhoogde toegankelijkheid van gegevens en bestanden belangrijk, terwijl ook kwaliteit van de informatie en de beveiliging en het beheer ervan (beide 32 procent) regelmatig als argument genoemd worden. Technologie en infrastructuur wordt door slechts 9 procent genoemd als motivatie voor de strategie. Dat is in lijn met het idee dat de omarming ervan getrokken wordt door de vraag vanuit de bedrijfsfuncties (business pull) en niet door de technologische mogelijkheden wordt gedreven (IT push). De voor deze uitgave geïnterviewde Hans Kaashoek, oprichter van researchen adviesbureau Strategy Partners, zegt hierover: De business is vaak leidend als het gaat om het doel van het project, terwijl de CIO de tool-selectie en de realisatie verzorgt. Ik ben zelden een CIO tegengekomen die vanuit zijn eigen positie een contentmanagementproject initieert. 17% 16% 17% 27% < 10 MILJOEN EURO > 10 MIJLOEN EN < 50 MIJLOEN EURO > 50 MILJOEN EN < 250 MILJOEN EURO > 250 MILJOEN EN < 500 MILJOEN EURO > 500 MILJOEN EN < 1 MILJARD EURO > 1 MILJARD EN < 5 MILJARD Medewerkerstevredenheid wordt door slechts 2 procent van de respondenten als motivatie aangegeven. Opvallend, daar een gedegen informatie- en documentvoorziening een belangrijk onderdeel vormt van de uitrol van het tijd, plaats en device-onafhankelijke 18

19 4 Onderzoek Informatie- en Documentservices 2011 nieuwe werken. Het is in dit kader namelijk cruciaal dat diverse vormen van informatie in het juiste bestandsformaat beschikbaar worden gemaakt, om op diverse soorten apparaten waar en wanneer men dit wenst te worden geraadpleegd. Ook duurzaamheid is met 6 procent ondergeschikt als motivatie. Drijver Dat de formulering en uitvoering van de strategie vervolgens snel worden overgedragen naar IT blijkt wanneer de respondenten aangeven wie of welke afdeling de belangrijkste drijver is voor de inhoudelijke invulling van deze document- en informatiestrategie. Bij de bepaling blijkt de IT-afdeling, danwel de CIO, met 53 procent veruit het belangrijkst. Afdelingen en businessunits blijven met 19 procent relatief ver achter, evenals de CEO en/of de raad van bestuur (17 procent). Ook als gevraagd wordt waar het eigenaarschap is belegd, staat de IT-afdeling c.q. de CIO met 42 procent bovenaan. Zowel decentrale afdelingen en businessunits, als de hoogste bestuurslaag zijn beide in 23 procent van de gevallen eigenaar van de informatie- en documentstrategie. Het zal niet verbazen dat de uitvoering in 65 procent van de gevallen bij de IT-afdeling ligt en bij bijna een kwart (24 procent) bij de diverse afdelingen en businessunits. De grens tussen gestructureerd en ongestructureerd is vaag, al heeft men er binnen de eigen context vastomlijnde ideeën over. Hoewel hardware, technologie- en infrastructuur nauwelijks worden genoemd als motivatie voor de strategie, spelen deze aspecten dus wel degelijk een rol bij de uitvoering. Dat veeleer sprake is van een business pull dan een IT push kan komen doordat de IT-omgeving van de grote bedrijfssystemen en de kantoorautomatisering niet lijkt te roepen om een herijking van de strategie. Het zijn eerder de fysieke documenten en andere verschijningsvormen van informatie die om structurering en een procesmatige aanpak vragen. Dat gebied ligt evenwel traditioneel buiten de verantwoordelijkheid van de IT-functie en de CIO. 19

20 Procesgericht Dat 64 procent van de 145 IT-verantwoordelijken een procesgerichte praktijk als minimaal één van de speerpunten van het informatie- en documentenbeleid noemt, ligt in het verlengde van het gegeven dat procesverbetering de belangrijkste motivatie was. Maar liefst 42 procent noemt tevens het verbeteren van de onderlinge samenwerking, de zogenoemde collaboration, en het nieuwe werken als een van de praktische doelen. Uit het feit dat medewerkerstevredenheid sterk achterblijft als motivatie voor de formulering van de strategie, kan voorzichtig worden geconcludeerd dat het nieuwe werken niet in de eerste plaats een meer tevreden medewerker als doel heeft. De omarming van een informatiegedreven aanpak en cultuur wordt door 31 procent gezien als doel. lijst van genoemde oplossingen en enablers groot is. Documentmanagementoplossingen (zowel hard- als software) worden het vaakst genoemd, gevolgd door BI- en datawarehouseoplossingen, businessprocessmanagement, masterdatamanagement, dataintegratie gratie, heldere afspraken ten aanzien van bestandsformaten en datadefinities, servicesgeoriënteerde architecturen (SOA), cloud computing, businessperformancemanagement en consolidatietools. WAT IS OF WAS DE BELANGRIJKSTE MOTIVATIE OM DOCUMENTSTRATEGIE TE FORMULEREN? Anders 12 Medewerkerstevredenheid 3 Duurzaamheid / groen 8 Kwaliteit 43 Digitalisering 18 Procesverbetering 72 Beveiliging en beheer 42 Een outputgerichte aanpak, die vooral is gericht op hardware en apparatuur, en uitbesteding van nietkernactiviteiten worden door de respondenten amper genoemd. Dat is opmerkelijk, omdat zowel technologische hulpmiddelen als bijvoorbeeld het uitbesteden van postkameractiviteiten duidelijk op het terrein liggen van een procesgerichte aanpak van data- en documentstromen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het (kunnen of laten) digitaliseren van informatie. Voor CIO s en andere IT-verantwoordelijken blijken de technische hulpmiddelen dus vooral een middel en geen doel op zichzelf. Dat neemt niet weg dat de Compliance 27 Technologie / infrastructuur 12 Competitief voordeel 27 Kostenbesparing 22 Toegankelijkheid 48 Cloud en leveranciers Belangrijkste conclusie is dat binnen organisatie een combinatie van uiteenlopende tools wordt ingezet. Opvallend is dat voor de hand liggende enablers van een vloeiende documentenstroom achterblijven. SOA, cloud computing en afspraken over datadefinities en bestandsformaten worden echter wel degelijk gezien als toekomstige ondersteuners van het document- 20

21 4 Onderzoek Informatie- en Documentservices 2011 Voor de hand liggende enablers van een vloeiende documentenstroom blijven achter. en informatiebeleid. Maar liefst 60 procent van de respondenten kent de cloud immers potentie toe, terwijl 20 procent stelt dat deze hier helemaal of aanzienlijk aan kan bijdragen. Toch ziet 20 procent in het geheel geen rol weggelegd voor cloud computing in deze context. zowel bestandsformaten, services als de informatie op de lange termijn een rol. Bovendien moet de betrokken dienst passen in de bestaande informatiearchitectuur. De belangrijkste zorgen ten aanzien van leveranciers zijn: beveiligingsrisico s, niet-toekomstvaste oplossingen, hoger uitvallende kosten, het niet voldoen aan de SLA, geen efficiency-resultaten en een slechte implementatie. Binnen een partnership wordt het verlies van intellectual property relatief weinig genoemd. Kennelijk gaat het om een reeds gecommoditiseerde vorm van dienstverlening. Er blijkt hier een duidelijke kloof tussen praktijk en theorie: slechts 17 procent gebruikt de cloud als hulpmiddel, terwijl 80 procent er positief tegenover staat. Cloud computing is dus vooralsnog een verhaal in ontwikkeling. Randvoorwaarden voor de omarming ervan in het kader van document- en informatiebeleid zijn in volgorde van belangrijkheid: beveiliging en security, SLA s, compliance, het vermijden van lock-in, transparantie in de achterliggende services, ketenverantwoordelijkheid en duurzaam toegankelijke bestandsformaten. Bedrijven werken blijkens het onderzoek het liefst met een gespecialiseerde leverancier, die redelijke tarieven hanteert en blijk geeft van een gedegen roadmap op het gebied van de technologie en het eigen verdienmodel. Hier spelen waarschijnlijk ook de duurzaamheid van Duurzaamheid Moderne informatie- en documentoplossingen kunnen een belangrijke rol spelen bij een meer verantwoorde, ecologisch en maatschappelijk duurzame operatie. Maar liefst 60 procent van de ondervraagden noemt een reductie van papierverbruik als één van de winstpunten op dit terrein. Afvalmanagement wordt door 44 procent genoemd, terwijl energieverbruikreductie door 36 procent wordt aangevinkt. Tenslotte noemt 20 procent de mogelijkheid met minder hardware toe te kunnen. Sociale duurzaamheidsaspecten komen eveneens voorbij. Genoemde voorbeelden zijn het nieuwe werken, informatie voor iedereen altijd en overal beschikbaar hebben, betere collaboratie en daardoor minder hoeven reizen en verlaagde CO 2 -uitstoot. Ook kostenbesparing en verhoogde winst kwamen voorbij. Of zoals een 21

22 Voor CIO s en andere IT-verantwoordelijken blijken de technische hulpmiddelen vooral een middel en geen doel op zichzelf. van de ondervraagden het treffend typeert: Better, cheaper, faster. Hans Kaashoek. Je kunt moeilijk een vrachtwagen met documenten achter al je medewerkers aan sturen. Ongeveer de helft van de respondenten voorziet in het kader van documenten- en informatiestromen belangrijke veranderingen. Meest genoemd worden lager papierverbruik, locatieonafhankelijk werken, andersoortige informatiedragers, een efficiëntere operatie door lagere kosten en een hogere kwaliteit, betere aansluiting op ketenpartners, toenemende integratie van informatie en systemen en een verschuiving naar managed services. Hoewel duurzaamheid op zichzelf geen belangrijke motivatie blijkt, wordt een groene operatie in de toekomst kennelijk wel belangrijk gevonden. Het lijdt geen twijfel dat cloud computing bij veel van de genoemde veranderingen zal optreden als cruciale enabler. Ongestructureerd De vraag of er binnen de organisatie onderscheid wordt gemaakt tussen gestructureerde en ongestructureerde informatie, wordt door 69 procent van de ondervraagden positief beantwoord. Slechts 28 procent zegt nee, terwijl 3 procent dit in het geheel niet nodig acht. De scheiding tussen gestructureerd en ongestructureerd ligt overigens niet overal op dezelfde plaats. Bijna de helft van de respondenten (46 procent) noemt onder meer het verschil tussen interne en externe gegevens, 27 procent legt de knip tussen financieel en niet-financieel en 12 procent tussen tekstuele en audiovisuele gegevens. Voor 7 procent zijn alleen gestructureerde gegevens printbaar. De drijvende krachten achter genoemde veranderingen zijn ook hier niet de druk vanuit de technische mogelijkheden, maar hogere eisen bij de gebruiker. Er moeten bijvoorbeeld stappen gemaakt worden op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en kostenbeheersing. Bovendien dwingen collaboratie en plaats- en tijdsonafhankelijk werken je anders om te gaan met documenten. Bij een moderne organisatie die flexibel werken ondersteunt, hoort naast het ontsluiten van de applicaties een informatielogistieke aanpak, zegt Maar liefst 35 procent geeft daarnaast ook nog andere typen informatieparen aan. Voorbeelden zijn: bedrijfskritisch en niet-bedrijfskritisch, algemene documenten en kwaliteitsdocumenten, contractuele en persoonsgerelateerde informatie, wettelijk verplicht en nietwettelijk verplicht, en administratief en beschrijvend. De grens tussen gestructureerd en ongestructureerd is dus vaag, al hebben ondervraagden er binnen hun eigen context vastomlijnde ideeën over. Het begrip 22

Voorop in. Advanced collaboration. Transformatie van de infrastructuur. Regie over hybride organisatie. thema IT & communictaion 11e jaargang #2 2015

Voorop in. Advanced collaboration. Transformatie van de infrastructuur. Regie over hybride organisatie. thema IT & communictaion 11e jaargang #2 2015 thema IT & communictaion 11e jaargang #2 2015 Raimond Voermans [Grontmij] Advanced collaboration Connected enterprise Transformatie van de infrastructuur Ginna Raahauge [Riverbed] Regie over hybride organisatie

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT Information Management www.cioday.nl www.cioportal.nl www.bosscheboardroom.nl JAARCONGRES 12 maart 2013 Information

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT. Regie over softwarekwaliteit. Veranderbestendige governance

Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT. Regie over softwarekwaliteit. Veranderbestendige governance September 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 4 Programma s & projecten Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT Regie over softwarekwaliteit Veranderbestendige governance cio of

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

IT als aanjager van verandering

IT als aanjager van verandering EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN ICT MEDIA, VERSPREID DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD BoardroomIT INNOVATIE & TRANSFORMATIE www.it-executive.nl, www.bosscheboardroom.nl JAARCONGRES 19 SEPTEMBER 2013 Innovatie

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

BoardroomIT. Connected business heeft de toekomst. connected enterprise. En verder... JAARCONGRES

BoardroomIT. Connected business heeft de toekomst. connected enterprise. En verder... JAARCONGRES Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT connected enterprise www.it-executive.nl www.ictmedia.nl JAARCONGRES 13 mei 2014 Connected Enterprise 4 Michael

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

Airfrance-KLM: tussen technologie en klant. Crowdsourcing voor de IT-manager. Testen onder tijdsdruk met service-virtualisation

Airfrance-KLM: tussen technologie en klant. Crowdsourcing voor de IT-manager. Testen onder tijdsdruk met service-virtualisation April 2013 jaargang 6 innovatie informatie - applicaties 1 Innovatie Airfrance-KLM: tussen technologie en klant Crowdsourcing voor de IT-manager Testen onder tijdsdruk met service-virtualisation cio of

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT Information Management & connected enterprise

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

Dans van technologie en business. Architectuur is communicatie. Digitale transformatie kansen en uitdagingen. thema IT & communication

Dans van technologie en business. Architectuur is communicatie. Digitale transformatie kansen en uitdagingen. thema IT & communication thema IT & communication 10e jaargang #2 2014 Pieter Schoehuijs (AkzoNobel) Architectuur is communicatie Joseph Reger (Fujitsu) Digitale transformatie Connected enterprise: kansen en uitdagingen Ton van

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT strategic sourcing www.ictmedia.nl www.it-executive.nl

Nadere informatie