voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg"

Transcriptie

1 Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok Noordermeer

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Hoofdstuk 1: Waarom dit onderzoek? 6 Hoofdstuk 2: Veranderopgave in de zorg 8 De uitdaging van zorgorganisaties anno nu 8 Veranderen vanuit urgentie of vanuit ambitie? 9 Hoofdstuk 3: Oplossingsrichtingen 9 Strategie 11 Besturing 16 De interne organisatie 19 Hoofdstuk 4 : Ruimte voor de professional 23 Het SDB*Impact model 23 Grip op de bedrijfsvoering 25 Herinrichten van de processen 25 Een nieuwe rol voor de staf 27 Een prominente plaats voor automatisering 28 Overzicht én inzicht 30 Hoofdstuk 5: SDB Groep begrijpt, versimpelt en ontzorgt 32 Bronvermelding 33 Bibliografie 34 2

3 Voorwoord Al bijna 40 jaar is SDB Groep een erkende speler op het gebied van HRMtoepassingen en consultancy, met stevige wortels in de zorg in Nederland. En net als de zorginstellingen zelf, worden ook wij geconfronteerd met de sterk veranderende omstandigheden. Om zorgorganisaties te helpen die nieuwe omstandigheden het hoofd te bieden, investeren wij veel in het uitvoeren van onderzoek naar de wat en waarom -vragen. Centraal echter staat de vraag hoe wij, als leverancier van oplossingen voor de zorg, uiteindelijk de vraag beantwoorden hoe wij instellingen in hun eigen ambities kunnen ondersteunen. Begrip van de vraagstukken waarmee de zorg geconfronteerd wordt, en gaat worden, vormt de basis voor de oplossingen die wij nu en in de toekomst bieden. Om onze koers en visie te (her)ijken in deze huidige, roerige tijden voor de zorg, hebben wij in 2013 en 2014 uitvoerig onderzoek gedaan naar de elementen die voor de zorg nieuwe stijl van belang zijn. Dit heeft onder meer geleid tot dit rapport, dat we met veel plezier en gepaste trots aan u presenteren. Ik dank de samenstellers voor het vele verrichte werk, en spreek tevens mijn dank uit naar de grote groep zorgbestuurders die hun medewerking verleend hebben. Ik wil de resultaten van hun inspanningen graag met u delen en hoop dat u er evenveel waarde uit ontleent als wij hebben gedaan en nog steeds doen. Joris de Jong CEO SDB Groep 3

4 Samenvatting In Nederland worden jaarlijks vele zorginstellingen verkozen tot parel, zorgtopper of excellente zorgorganisatie. Zorginstellingen staan er goed voor, zo lijkt het. Maar in hoeverre zijn de toppers van vandaag ook de toppers van morgen? Er komt heel wat op zorgorganisaties af. De wijze waarop zorg voor ouderen en chronisch zieken in Nederland wordt georganiseerd, is niet langer houdbaar. Het zorglandschap gaat er radicaal anders uitzien en zorgorganisaties moeten hierop reageren om hun bestaansrecht niet te verliezen. In het afgelopen jaar heeft SDB Groep een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop zorgaanbieders omgaan met de veranderingen die op hen afkomen. Sommige organisaties wuiven de veranderingen weg. Zij wachten liever af en hebben voldoende financiële reserves om het nog een tijdje uit te houden. De meeste organisaties geven echter aan dat verandering noodzakelijk is. Uit ons onderzoek komen 7 oplossingsrichtingen naar voren, die zijn aangedragen door bestuurders uit de zorg. 1. Samenwerking: omdat de maatschappelijke opdracht die er ligt, niet kan worden opgelost door individuele organisaties; 2. Nieuwe verdienmodellen: omdat traditionele cash cows wegvallen en organisaties zich moeten onderscheiden in de markt; 3. Zelfsturing: om de medewerker en cliënt in hun eigen kracht te zetten; 4. Flexibilisering: om alert en continu te kunnen reageren op veranderingen in de markt; 5. Cultuurverandering: omdat er ander gedrag gevraagd wordt van medewerkers en leidinggevenden; 6. Kostenbeheersing: omdat er minder geld beschikbaar is; 7. Beheer vastgoed: omdat er leegstand dreigt. 4

5 Organisaties die zeggen dat ze er klaar voor zijn, zien verandering inmiddels als een constante. Zij nemen zelf het initiatief, bedenken creatieve oplossingen, maken keuzes in lijn met hun ambitie en richten de blik naar buiten. Een flexibele bedrijfsvoering is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. SDB Groep ondersteunt zorgorganisaties door het optimaliseren en automatiseren van hun administratieve processen. Met onze oplossingen ontlasten wij de zorgprofessional en houdt de organisatie grip op haar bedrijfsvoering. 5

6 Hoofdstuk 1: Waarom dit onderzoek? Parel in de zorg en toch failliet?! Zorgorganisaties lijken hun zaakjes prima op orde te hebben, kijkend naar het aantal prijzen en awards dat wordt uitgereikt. Steeds weer wordt voldaan aan de hoogste standaarden, worden prijzen gewonnen voor gastvrijheid en beste zorgideeën ontwikkeld. De zorgbranche staat bekend als een favoriete werkgever. Zo zijn in 2014 maar liefst 29 van de 100 genomineerden voor de titel Beste Werkgever van Nederland 1 afkomstig uit de zorg. Zorgorganisaties zijn dus zeer succesvol, zo lijkt het. Maar biedt dit ook een garantie voor een succesvolle toekomst?! Aanleiding onderzoek SDB Groep ondersteunt al bijna 40 jaar zorgorganisaties in de langdurige zorg bij het beheersbaar maken en optimaliseren van de bedrijfsvoering op het gebied van salaris & HR, financiën en planning. Inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen die afkomen op zorgorganisaties is daarbij onontbeerlijk. Daarom heeft SDB Groep onderzocht hoe zorgorganisaties deze ontwikkelingen beoordelen en hoe zij hierop anticiperen. Methodiek Het onderzoek dat wij presenteren in deze publicatie is in twee fasen uitgevoerd: In het najaar van 2013 is een enquête verstuurd naar 226 bestuurders en zorgmanagers. Deze werd door 73 personen ingevuld; In het voorjaar van 2014 zijn de resultaten uit de enquête getoetst aan de hand van 32 interviews met managers en bestuurders uit de VVT, GZ en GGZ. In totaal zijn 30 zorginstellingen, van groot tot klein, betrokken geweest bij dit onderzoek. Opzet van deze publicatie In het eerste deel van deze publicatie worden kort de uitdagingen geschetst waarmee zorgorganisaties geconfronteerd worden. Vervolgens presenteren wij de 7 oplossingsrichtingen die zorgorganisaties in het onderzoek aangaven. Zij staan immers voor een pittige veranderopgave. De mate en wijze waarop zorgorganisaties reageren op deze uitdagingen lopen aanzienlijk uiteen. 1 Beste Werkgevers Onderzoek 2014 door Effectory in samenwerking met Intermediair (www. beste-werkgevers.nl/) 6

7 In het tweede deel van deze publicatie presenteert SDB Groep haar visie op de toekomst van de langdurige zorg en de oplossingen die er zijn voor de veranderopgave waarvoor zorgorganisaties staan. Denken in schaarste en organisaties die los van elkaar opereren, is niet meer van deze tijd. Het hele sociale domein staat voor een uitdaging die onmogelijk opgelost kan worden zonder organisatie-overstijgende samenwerking. Het is noodzakelijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Met deze publicatie willen wij een goede aanzet daartoe bieden. 7

8 Hoofdstuk 2: Veranderopgave in de zorg De uitdaging van zorgorganisaties anno nu Er komt heel wat op zorgorganisaties af. De wijze waarop de zorg voor ouderen en chronisch zieken in Nederland nu wordt georganiseerd, is niet langer houdbaar. Het kabinet zet in op zorg in de eigen woonomgeving en financiële beheersbaarheid. Het zorglandschap gaat er radicaal anders uitzien en zorgorganisaties moeten reageren en anticiperen. Als ze hiervoor de ogen sluiten en hopen dat het overwaait, lopen zij het risico hun bestaansrecht te verliezen. In de interviews noemen vrijwel alle managers en bestuurders de volgende top drie van ontwikkelingen die op hen afkomen: 1. De extramuralisering van zorg; 2. De overheveling van taken van het rijk naar gemeenten (decentralisatie AWBZ/WMO); 3. De forse bezuinigingen. Deze en andere externe ontwikkelingen zijn reeds onderwerp van gesprek in vele rapporten en worden in deze publicatie daarom niet verder uitgediept. Wat wij wel graag willen benadrukken, is het gemeenschappelijke uitgangspunt van zorgaanbieders: de cliënt met zijn zorgvraag staat centraal. Elke afweging die wij maken, toetsen wij aan de toegevoegde waarde voor medewerkers en cliënten. De vraag is wat de cliënt met zijn zorgvraag centraal stellen nu precies inhoudt? Hoe wordt dat concreet ingevuld in de praktijk? Hoe kijken cliënten en hun familie hier zelf tegen aan? Cliënten en/of familie hebben vaak duidelijke ideeën over de kwaliteit van zorg en ondersteuning die nodig is. Ze vinden het belangrijk dat zorg positief bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. Daarbij draait het niet alleen om goede medische zorg, maar ook om het leiden van een leven dat de cliënt wil of gewend is. 8

9 Uit onderzoek blijkt 2 dat cliënten de volgende wensen hebben met betrekking tot langdurige zorg: Kwaliteit van leven: een leven leiden dat past bij de eigen levensopvattingen en ambities; Zelf de regie houden: over het dagelijks leven, over de eigen grenzen, over wie er beslist; Thuis blijven wonen met een veilig gevoel; Gezondheidspreventie (op somatisch, psychisch en sociaal domein) Duidelijke en toegankelijke informatie; Vriendelijk bejegend worden: zonder tijdsdruk en met aandacht; Een goede samenwerking tussen professionals onderling en met mantelzorgers. Bij het verlenen van zorg door een professional aan de cliënt komt tot uiting of de cliëntvraag daadwerkelijk centraal staat. De organisatie en omgeving kunnen de professional hierin stimuleren of juist belemmeren. Mensen mogen zelf met oplossingen komen. We geven expliciet aan dat we het ook niet goed weten, dat er ruimte is voor experimenten. Als manager ondersteunende diensten ben ik er heel waakzaam op dat ik niet zelf met de oplossing kom. Het vraagt dus ook iets van mij. Veranderen vanuit urgentie of vanuit ambitie? Natuurlijk doen deze ontwikkelingen een stevig beroep op de veranderbereidheid en op het verandervermogen van zorgorganisaties. Het is duidelijk dat geleidelijk verbeteren (van A naar A+) geen optie meer is. A Verbeteren Transformeren A+ B Figuur 1 Veranderopgave 2 Ouderen over ondersteuning en zorg (2013), CSO, Zorgbelang Nederland, Pharos. 9

10 Zorgorganisaties zullen echt moeten transformeren (van A naar B). Al meer dan een decennium wordt gesproken over een noodzakelijke transitie van en in de zorg. Over het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Waarom zou nu dan opeens de situatie urgent zijn? Lopen zorginstellingen daadwerkelijk het risico hun bestaansrecht te verliezen? Het overgrote deel van de respondenten geeft in het onderzoek aan doordrongen te zijn van het besef dat transformatie onvermijdelijk is: De verandering is er nu echt. Het kan niet meer anders, omdat er nu gewoon keihard omzet verdwijnt. Wanneer we nu niets doen dan zijn we uiterlijk in 2018 failliet! Er zijn ook organisaties die de veranderopgave relativeren. Zij geven aan dat de opgebouwde reserves dusdanig zijn, dat gewacht kan worden op betere tijden. Daarbij wordt dan vooral gewezen op demografische ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde zorgvraagontwikkeling, die in de toekomst zal toenemen. Wij verwachten een tijdelijke dip van een jaar of 5, die kunnen we uitzingen op basis van onze reserves. In die tijd zullen we mogelijk 10% in omzet krimpen. Demografische gegevens laten zien dat over een jaar of 5 de groei wel weer gaat inzetten. We gaan nu niet fundamenteel dingen anders doen, we kijken nog even of de politiek koers weet te houden. Bovendien zitten we redelijk in de slappe was, dus de echte noodzaak is er niet. Ten slotte zijn er organisaties die de urgentie wel zien, maar niet weten welke veranderingen zij op korte termijn moeten doorvoeren. Zij wijzen op de aanhoudende onduidelijkheid over beleid, financiering, budgetten en toekomstige stakeholders. Er is sprake van een behoorlijke inkrimping van budgetten, maar financiële consequenties zijn heel moeilijk te voorspellen. De investeringsbereidheid van coöperaties is laag. We moeten meer energie steken in het binnen krijgen van geld, nieuwe geldstromen aanboren. 10

11 Met de decentralisaties moeten we heel erg oppassen dat we het kleinschalige karakter niet uit het oog verliezen. We wachten even af, de alternatieve financiering is onduidelijk. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat zorgorganisaties pas gaan veranderen op het moment dat urgentie wordt gevoeld. Daarbij gaan de hoofdpijndossiers niet meer zozeer over de vraag wát ze moeten gaan doen, maar wel over hóe ze het moeten gaan doen. 11

12 Hoofdstuk 3: Oplossingsrichtingen De veranderingen in de zorg zijn een constante geworden. Ook qua intensiteit nemen zij alleen maar toe. De complexiteit en snelheid waarmee de veranderingen op ons af komen zijn wel erg fors. Door deze continue beweging in de markt, moeten er steeds weer keuzes worden gemaakt in de bedrijfsvoering. In de basis gaat het om het beheersen van kosten en genereren van inkomsten, maar bij het beoordelen van rendement (financieel en niet-financieel) wordt ook gekeken naar de lange termijn. Want het is juist de lange termijn waarop keuzes bijdragen aan de realisatie van de ambities van de organisatie. Consistentie in keuzes en leiderschap worden genoemd als belangrijke randvoorwaarden. De vraag is echter hoe je als bestuurder consistent kunt zijn en blijven in de snelheid waarmee veranderingen worden opgelegd. Veranderingen brengen immers ook extra kosten, onrust en tijdelijke inefficiency met zich mee. Het rendement van veranderingen wordt pas na enige tijd zichtbaar. Het vereist leiderschap om voldoende rust in de organisatie te behouden en de veranderingen in de omgeving in de juiste context en urgentie te plaatsen zodat organisatieveranderingen de tijd krijgen om te rijpen. Wat moet en wat mag? Wat is noodzaak en wat niet? Het beantwoorden van deze vragen lukt alleen als je weet waar je naar toe wil gaan. Uit het onderzoek blijkt dat zorgaanbieders zeven verschillende oplossingsrichtingen zien, die onderverdeeld kunnen worden naar strategie, besturing en interne organisatie. Uiteraard staan deze oplossingen niet op zichzelf en worden ze vaak gelijktijdig toegepast (zie figuur 2). In de volgende paragrafen worden deze 7 oplossingsrichtingen onder verdeeld naar strategie, besturing en interne organisatie, toegelicht. 12

13 Strategie - Nieuwe verdienmodellen - Samenwerken Besturing - Flexibel organiseren - Zelfsturing Interne organisatie Middelen - Vastgoed Processen - Kostenreductie Mensen - Cultuurverandering Figuur 2 - Oplossingsrichtingen Strategie De uitdagingen die op zorgorganisaties afkomen, vragen om nieuwe strategische richtingen. Concreet wordt van instellingen verwacht om samen te werken én zich te onderscheiden zodat nieuwe inkomsten worden gegenereerd. In de volgende twee paragrafen worden de oplossingen samenwerken en nieuwe verdienmodellen uitgewerkt. Oplossing 1: samenwerken Ondanks het feit dat bestuurders en managers net gewend zijn om te denken in marktwerking en concurrentie, zien steeds meer bestuurders de toegevoegde waarde van samenwerken. De maatschappelijke opdracht die er ligt, kan niet worden opgelost door individuele zorgorganisaties. Gemeenten vragen letterlijk om samenwerking en samenwerking biedt kansen om nieuwe productmarktcombinaties aan te bieden en de bedrijfsvoering efficiënter in te richten. De nood is nu dusdanig hoog, dat er geen keuze is. Samenwerking is essentieel om überhaupt te overleven. 13

14 Samenwerken is weliswaar niet nieuw, maar de mate waarin, de richting en de diversiteit aan partners zijn dat wel. De belangrijkste voorwaarden voor het slagen van een samenwerking zijn, het hebben van een gedeelde ambitie en een klik. Alleen vanuit vertrouwen kan een goede relatie worden opgebouwd. Dat kost uiteraard tijd en betekent tijdig beginnen. Verbindend leiderschap is nodig om mensen met verschillende belangen en achtergronden samen te brengen, zowel binnen als buiten de organisatie. Lang niet alle samenwerkingspogingen slagen. In de interviews worden de volgende redenen genoemd voor het stranden van samenwerkingen: De prikkels die door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars worden gegeven verschillen, en werken organisatie-overstijgende samenwerking tegen. Bestaande bekostigingssystemen maken samenwerking moeilijk; Vanwege de huidige financieringswijzen kan samenwerking op korte termijn leiden tot negatieve financiële consequenties voor de samenwerkende partijen. Diverse partijen kiezen daarom toch voor concurrentie en trekken zich terug uit de samenwerking; Er wordt geen urgentie gevoeld en/of de win-winsituatie is niet voor alle partijen duidelijk; Het ontbreekt aan een duidelijke visie en concrete projecten, waardoor resultaten uitblijven; Omdat een klik, gelijkwaardigheid, transparantie en vertrouwen zo belangrijk zijn voor het slagen van een samenwerking, zijn gedwongen samenwerkingen moeilijker van de grond te krijgen; De bestuurder, die een cruciale rol speelt bij samenwerking, denkt in termen van concurrentie. In de afgelopen 20 jaar zijn door het opblazen van de AWBZ-pot allerlei logische lokale verbanden afgebroken. In de aankomende 10 jaar zullen we deze verbanden weer moeten gaan herstellen. Bekostigingssystemen en financieringswijzen kunnen natuurlijk niet beïnvloed worden door instellingen die (willen) samenwerken. En ook onder een gedwongen samenwerking is niet altijd uit te komen. Juist in deze omstandigheden worden de competenties van de bestuurder op de proef gesteld. Ondernemerschap en passie is nodig om toch de waarde te blijven zien en hindernissen te overwinnen. 14

15 Oplossing 2: nieuwe verdienmodellen Door het wegvallen van de lichtere ZZP s en het scheiden van wonen & zorg vallen de traditionele cash cows weg. Organisaties zoeken naar manieren om zich te onderscheiden in de markt, naar nieuwe verdienmodellen. Het huidige aanbod van producten en diensten dient aangepast en/of uitgebreid worden, al dan niet in samenwerking met anderen. Het zorgkantoor vroeg ons 100% te extramuraliseren, waarop wij vroegen of ze ons failliet wilden hebben... Het enige dat nog een cash cow is, dat zijn onze panden, op zorg maken we geen winst. Leegstand is dan ook één van de grootste risico s die op ons afkomen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de mate van innovativiteit die bestuurders hierin laten zien enorm uiteen loopt. Sommige bestuurders grijpen terug op de meer traditionele oplossing de wijk naar binnen halen. De centrale positie van de zorgorganisatie in de wijk wordt hiermee geaccentueerd. Andere bestuurders zien kansen in het professionaliseren van de serviceorga nisatie in de hoop daardoor meer cliënten aan te trekken. Daarnaast kiezen zorginstellingen er voor om leegkomende kamers in verzorgingstehuizen te verhuren aan ouderen die zelf voor hun zorg gaan betalen. Deze interventies zijn relatief eenvoudig te realiseren en genereren over het algemeen op vrij korte termijn resultaat. De financiële prikkels om echt nieuwe concepten te lanceren zijn dusdanig beperkt dat het nu (nog) niet loont om hier echt vol op in te zetten. Er is echter ook een groep bestuurders die naast bovengenoemde oplossingen out of the box initiatieven lanceert. Soms worden deze initiatieven binnen de muren van de eigen organisatie ontplooid, maar steeds vaker gaan organisaties over de eigen grenzen heen op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Een wellness concept voor zowel onze cliënten als bewoners van de wijk. Wij zijn een reisbureau voor senioren begonnen. 15

16 Wij hebben een soort marktplaats ontwikkeld waarop ouderen hun vragen of wensen kunnen plaatsen. Buurtbewoners kunnen hierop reageren. Zo mobiliseren we de informele zorg en bouwen we een community. Deze mooie initiatieven staan veelal in de kinderschoenen en het is nog niet duidelijk of zij echt toegevoegde waarde voor de organisatie hebben. Als de strategie op orde is, kan gekeken worden naar de besturing en inrichting van de organisatie. Dat komt in de volgende paragraaf aan de orde. Besturing Besturingsoplossingen waar zorginstellingen voor kiezen zijn zelfsturing en flexibilisering. In de volgende twee paragrafen worden de onderzoeksresultaten met betrekking tot deze twee onderwerpen gepresenteerd. Oplossing 3: zelfsturing Inspelen op de vraag van de cliënt vereist een professional die per cliënt en per situatie kan bepalen wat het zorgproduct moet zijn dat het beste aansluit bij die vraag. De zorgprofessional moet ruimte nemen én krijgen om zelf keuzes te maken. Een middel om dit te bereiken is zelfsturing. De definitie van zelfsturing die in deze publicatie wordt gehanteerd, is: Het in stand houden van de eigen kracht van mensen. Dit betekent dat de professional werkt vanuit eigen regie en zelfredzaamheid en dat de organisatie zich hieromheen beweegt. Zelfsturing is momenteel een zeer actueel thema in de Nederlandse AWBZ-zorg. Zelfsturende teams zijn sterk in opkomst en veel zorgorganisaties overwegen om met zelfsturing aan de slag te gaan. Een idee achter zelfsturing is dat de zorg hierdoor goedkoper wordt, terwijl de kwaliteit van de geboden zorg behouden blijft. Cliënten krijgen de gewenste zorg op maat en professionals krijgen de ruimte voor het nemen van autonome beslissingen. In de interviews met bestuurders en managers worden de volgende twee motieven ten aanzien van zelfsturing het meest genoemd: 1. Medewerkers en cliënten in hun eigen kracht zetten (visionair); 2. Bezuinigingen (pragmatisch). 16

17 Zelfsturende teams zijn voor ons geen doel op zich, maar een middel om de klanttevredenheid structureel te verhogen en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veel van de geïnterviewde zorgorganisaties werken samen met In voor Zorg! aan zelfsturende teams. Een tussentijdse evaluatie leert dat de ervaringen wisselend zijn. Het succes van de invoering van zelfsturing hangt onder andere af van de samenstelling van teams en van de mate waarin de medewerkers in staat zijn om in afstemming met anderen besluiten te nemen en te reflecteren op de eigen werkzaamheden. De mogelijkheden en de tijd die men heeft om deze competenties eigen te maken, is vaak niet voldoende. Dit is vooral zichtbaar bij de intramurale teams waar de meeste problemen met invoering van zelfsturing worden ondervonden. We hebben geen zelfsturende teams, we gaan voor vitale teams. Regelmatig wordt er gekozen voor een variant van zelfsturing omdat bestuurders onzeker zijn over de kwaliteiten van hun medewerkers of van hen zelf. Uiteraard heeft de invoering van zelfsturing grote consequenties voor teamleiders, managers en stafafdelingen. Communicatie is belangrijk voor onze vitale teams. Teams in de zorg hebben ondersteuning nodig. Er moet digitale verantwoording zijn over wat je levert, gebruikt, wenst en krijgt. Regiomanagers monitoren, dat moet echt tussen de oren van het management komen. Oplossing 4: flexibel én consistent Zorginstellingen worden continu geconfronteerd met veranderingen en de impact van deze veranderingen wordt steeds groter. Om te overleven, zoeken organisaties naar manieren om flexibeler en wendbaarder te worden, zodat de veranderingen sneller, met minder weerstand en tegen lagere kosten gerealiseerd kunnen worden. De geïnterviewde bestuurders geloven in de maakbaarheid van de organisatie. Zij zijn ervan overtuigd dat organisaties zich voortdurend kunnen aanpassen aan veranderingen. Een enkele bestuurder geeft aan dat er niet voldoende tijd 17

18 is om de noodzakelijke veranderingen tijdig te realiseren. Een flexibele organisatie bouwen is onmogelijk, daarvoor is het tijdsbestek te kort. De traditionele verpleeghuiszorg gaat wegvallen, medewerkers moeten omgeschoold worden en krijgen nu pas het besef dat ze in zichzelf moeten investeren. Veel bestuurders zijn enkele jaren geleden al gestart met het flexibeler en wendbaarder maken van hun organisatie. Een analyse van de onderzoeksgegevens wijst op drie manieren die bestuurders hanteren om hun organisatie flexibeler in te richten: 1. Verbinding met de externe omgeving Bestuurders die er in geslaagd zijn om hun organisatie wendbaar te maken, onderscheiden zich met name door hun strategische alertheid. Opvallend genoeg zijn deze bestuurders vaak niet exact op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving. In plaats daarvan kijken zij op een hoger abstractieniveau naar het zorglandschap. Zij focussen zich op het sociale domein. Wat zijn daarbinnen de trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen en wat is de impact daarvan op de organisatie? Bestuurders voorkomen daarmee ook dat ze alleen maar geleid worden door politieke keuzes. Deze hebben natuurlijk wel een grote invloed, maar zijn niet leidend. Uiteindelijk heeft de politiek gewoon zwakke knieën, daar kunnen we niet op varen. Keuzes maken we op basis van ontwikkelingen in het sociale domein, dat is ons speelveld! Sommige bestuurders hebben het volgen van trends en ontwikkelingen geprofessionaliseerd. Zij hebben een volledig dashboard ingericht waarin de meest relevante informatie wordt gepresenteerd. Bij anderen is de werkwijze meer fragmentarisch. Zij verlaten zich bijvoorbeeld op krantenartikelen en informatie van Actiz en Vilans. 2. Duidelijke focus De meest flexibele organisaties hebben duidelijke keuzes gemaakt die passen bij hun ambitie en de ontwikkelingen in het sociale domein. Zij realiseren zich dat niet alles even belangrijk is. Zij stellen de juiste prioriteiten, die ertoe bijdragen dat de organisatie ook in de toekomst succesvol is. Heb het lef om je als organisatie te focussen op minder, dan krijg je uiteindelijk meer! 18

19 3. Ondernemerschap op ieder niveau Een flexibele organisatie vraagt om ondernemerschap op ieder niveau binnen de organisatie. Een zorgprofessional moet snel beslissen en handelen als de situatie daarom vraagt. In de kern is dit zelfsturing. Dit betekent nogal wat voor medewerkers, die vaak buiten hun comfort zone moeten stappen. Naast het bepalen van de strategische richting en de besturing van een organisatie wordt gekeken naar de mensen, middelen en processen. Deze bouwstenen vormen de sleutel tot een succesvol verandertraject. In de volgende paragraaf worden deze besproken. De interne organisatie Op organisatorisch niveau worden verschillende keuzes gemaakt om een adequaat antwoord te geven op niet-onderhandelbare marktontwikkelingen. Zo wordt ingezet op cultuurverandering, kostenbesparing en het vinden van alternatieve bestemmingen voor vastgoed. Oplossing 5: cultuurverandering In de interviews geven bestuurders aan dat zij worstelen met de vraag hoe zij medewerkers kunnen begeleiden in het afbouwen van hun huidige werkzaamheden en tegelijkertijd opbouwen van nieuwe competenties en werkwijzen. Van medewerkers wordt ziel én zakelijkheid gevraagd. De mindset van medewerkers moet kantelen, maar dit zorgt voor een lastige spagaat. Immers, de meeste zorginstellingen kunnen en willen niet van de ene op de andere dag al het oude en vertrouwde laten vallen. De oude gedragspatronen in onze organisatie zijn lastig te doorbreken, dit vormt de grootste blokkade om de verandering succesvol door te voeren. Uit het onderzoek blijkt dat veel organisaties in de zoektocht naar oplossingen vaak de meer traditionele wegen bewandelen. In eerste instantie wordt de oplossing gezocht in het optimaliseren van processen. Zo is Lean Management (het elimineren van alle activiteiten die geen waarde toevoegen) populair bij de ondervraagde bestuurders. Procesdenken en Lean Management zet medewerkers aan tot verder kijken dan alleen de eigen afdeling of taak en leidt tot een verbetering van de efficiency. Echter, dit is geen garantie voor de beoogde kanteling van de mindset van medewerkers. 19

20 Daarnaast wordt veel energie gestoken in het trainen en opleiden van personeel. Naast vakinhoudelijke trainingen is er steeds meer aandacht voor trainingen als Zelfsturing in de zorg, 360 graden feedback en Vraaggericht werken. Ook hiervoor geldt dat het gedrag van medewerkers onvoldoende verandert en kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij het duurzame karakter van trainingsinterventies. Managers en bestuurders realiseren zich dat verandering van het gedrag van medewerkers dé sleutel is tot succes in de toekomst. Het gaat dan niet om het verbeteren van bestaand gedrag, maar om het toepassen van ánder gedrag. Gedrag dat vereist is om de niet-onderhandelbare marktontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. We moeten ophouden met het concurrentie denken, zowel in onze eigen organisatie als daarbuiten. Creëer een gezamenlijke ambitie met als kernopdracht waardevermeerdering voor de klant: dit verbindt en maakt doorbraken mogelijk. Het kernwoord in deze uitspraak van een bestuurder is ambitie. Een ambitie waarin medewerkers elkaar vinden, ook wanneer zij zelfstandig werken. Het gaat dan om een concrete beschrijving van welke reputatie de organisatie wil hebben bij haar klanten en hoe er met elkaar wordt samengewerkt. Crossfunctioneel samenwerken om het gewenste resultaat te bereiken: de zorgvraag van de cliënt centraal. Oplossing 6: kostenreductie Een voor de hand liggende oplossing is het reduceren van kosten. Zorginstellingen hebben al ervaring met kostenreductie. Door de invoering van de ZZP s en DBC s verviel de zekerheid van een vooraf vastgesteld budget en namen de marges af. Productie en kosten moesten dus beter in de hand worden gehouden. Nu staan de rendementen op zorgproducten onder druk en is er onzekerheid over wat de gevolgen van de decentralisering zullen zijn. Bij het zoeken naar posten waarop bezuinigd kan worden, is het uitgangspunt dat de cliënt centraal staat. De (zorg)vraag van de cliënt bepaalt de inzet van personeel en de wijze waarop de bedrijfsvoering ingericht wordt. Zorgorganisaties balanceren hiervoor vaak op de dunne lijn tussen kosten en kwaliteit. Het aantal handen aan het bed wordt, zo bezweren de meeste bestuurders, niet minder. Wel wordt er bekeken of de productiviteit van zorgprofessionals kan worden verhoogd en/of er relatief dure formatie kan verschuiven naar goedkopere facilitaire en welzijnsgebonden activiteiten. Daarnaast is er 20

21 aandacht voor de overhead, de stafdiensten. Al dan niet in combinatie met zelfsturing of de toepassing van ICT wordt het aantal stafmedewerkers verminderd. Het tempo, de mate waarin en wijze waarop zorgaanbieders dit willen realiseren, lopen uiteen. De overhead terugbrengen naar 5%, zoals J.P. van de Bent? Ik weet niet of dat voor ons haalbaar is... Mensen moeten zich ervan bewust worden dat een minuut werk 0,60 kost, alles moet effectiever en efficiënter. Oplossing 7: beheer vastgoed Vastgoed is een belangrijke post op de balans van zorginstellingen. Door creatief met het beheer van vastgoed om te gaan, worden financiële problemen voorkomen of wordt de vermogenspositie versterkt. Met het extramuraliseren van de lagere indicaties verdwijnt de behoefte aan verzorgingshuizen. Er dreigt leegstand en een daling van de waarde van deze gebouwen. We hebben een financieel probleem: we worden % gekort op de intramurale zorg. We moeten creatief omgaan met leegstand. Zorgaanbieders maken verschillende keuzes om te voorkomen dat de kosten van het vastgoed hoger zijn dan de opbrengsten. Keuzes zijn afhankelijk van de potentie van de gebouwen en de organisatie. Zorginstellingen kiezen onder andere voor: (Onder)verhuur aan cliënten met extramurale zorg: de kosten voor het wonen (huur, woonlasten en servicekosten) worden voortaan bij de cliënt in rekening gebracht; (Onder)verhuur aan particulieren, al dan niet na renovatie en uitbreiding van het woonoppervlak: de kosten voor het wonen en eventueel zorg (huur, woonlasten en servicekosten) worden voortaan bij de verhuurder in rekening gebracht; (Onder)verhuur aan derden: de kosten voor het gebruik van de ruimten (huur, woonlasten en servicekosten) worden bij de verhuurder in rekening gebracht; Gebruik van de ruimten voor een nieuw productaanbod, al dan niet in samenwerking met andere partijen; Bewoning door cliënten met hogere indicaties: indien toegestaan door het zorgkantoor, worden de leeggekomen kamers toegewezen aan cliënten met een hogere ZZP; 21

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012 Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen 7 mei 2012 Voorwoord Onderwerp: resultaten onderzoek Controle en Vertrouwen Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek naar

Nadere informatie

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche UITNODIGING Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche 25 oktober ACHTERGROND De digitale revolutie heeft ook zijn impact in de zorg.

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand?

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Sylvia Verhoef adviseur en manager opleidingen Inhoud Ontwikkelingen en veranderingen Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Betekenis

Nadere informatie

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN IS ONS HUIDIGE ORGANISATIELANDSCHAP HIER WEL OP INGERICHT? Meer weten

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Toolkit Bedrijfsvoering Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Van transitie naar transformatie Continu goede én betaalbare zorg leveren? Vraagstukken op een

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Programma Feiten, cijfers, uitdagingen Context van ontwikkeling Strategische keuzen tot nog toe Strategische keuzen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM in de zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer UMC Utrecht, GGZ ingeest en Domus Medica.

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie!

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Sectordag VVT 20 november 2014 Learn, share & innovate PwC 1 Agenda 1. Introductie 2. Waarom is wendbaarheid essentieel? De voordelen voor uw zorgorganisatie

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor uw Praktijk

Rendementsverbetering voor uw Praktijk Rendementsverbetering voor uw Praktijk Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 16 maart 2017 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie