De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT."

Transcriptie

1 Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT.

2 Inleiding In wat volgt bieden wij u onze visie aan op de digitale overheid, en onze nationale en internationale ervaringen met de hieraan gerelateerde thema s in een overheidscontext. Een krachtdadige overheid die zich kan toeleggen op haar kerntaken omdat ze kan vertrouwen op open informatiebronnen en transparante informatiestromen, ICT-standaarden en componenten binnen een centrale architectuur- en regievoering. Een overheid die beseft dat het weghalen van repetitief, manueel werk ook voor de eigen mensen een verademing en een vernieuwde dynamiek kan betekenen, en hiervoor een volledig digitale keten noodzakelijk is, die mogelijk de werking van het proces zelf raakt. Ook de toetsing van de portfolio van projecten met uw digitale strategie en een correcte toepassing van de centraal gedefinieerde bouwblokken zorgen voor uniformiteit en succes op de lange termijn. De aansturing van het geheel garandeert mee de resultaten van de individuele projecten. Al deze ideeën staan samen met hun bewezen toepassing verwoord in wat volgt. Indien wij hiermee uw interesse wekken voor één of meerdere van deze onderwerpen, gaan wij graag verder in op onze methodologie en succesverhalen. Onze coördinaten bevinden zich hiervoor op de laatste pagina. Met vriendelijke groeten, Stephan Claes Partner KPMG Advisory Emmanuel De Moyer Partner KPMG Advisory KPMG GENOEMD ALS LEIDER IN IN DIGITAL ENTERPRISE STRATEGY CONSULTING SERVICES WERELDWIJD Onderzoeksbureau IDC publiceerde haar eerste wereldwijde Digital Enterprise Strategy Consulting Services MarketScape op 12 maart 2015 en hierin werd KPMG als één van slechts vier bedrijven benoemd als leader. Leader is de hoogste categorie in IDC MarketScapes, gevolgd door Major Players, Contenders en Participants. 1

3 HET DIGITAAL PERSPECTIEF VAN DE BURGER Ontwikkel een uniform digitaal aanbod op maat van elk type burger en zijn ondertussen hoge verwachtingen. CENTRALE ARCHITECTUUR & GOVERNANCE Hou controle over de impact van innovatieprojecten op de architectuur en de organisatie in een centrale regierol. DELIVERY- EN SOURCINGSTRATEGIE Maak ruimte voor een kwalitatieve uitvoering van kerntaken en geniet van schaalvoordelen door generieke diensten centraal op te nemen, zowel binnen business als IT. DE DIGITALE PORTFOLIO Ontwikkel een sterke centrale PMO voor het digitale programma en ontdek alternatieve methodologieën voor digitale projecten. PERFORMANTIE & TRANSPARANTIE Een slanke en krachtdadige overheid vergt een transparante en performante IT-functie met heldere afspraken en efficiënte dienstverlening. OPEN DATA Hou de authentieke bronnen onder controle en bouw een informatiearchitectuur voor overheidsinformatie in haalbare stappen. DISRUPTIEVE TECHNOLOGIEËN EN - METHODES Ondersteun de implementatie van disruptieve technologieën met een iteratief ontwikkelingsmodel en vereistenverzameling. PRIVACY EN CYBER SECURITY Bewaar de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van gevoelige gegevens ontsloten via nieuwe platformen. 2

4 HET DIGITAAL PERSPECTIEF VAN DE BURGER Inleiding Uw uitdaging Burgers zijn gewoon aan een sterk gedigitaliseerde omgeving gezien ze in hun privéleven veel in aanraking komen met apps en online diensten. Deze superieure digitale ervaring is dan ook aanwezig in hun verwachtingen richting de overheid. In een digitale economie moeten publieke overheden de manier waarop ze met de burger interageren, hun interne werking, en hun aanpak van opportuniteiten en risico s anders aanpakken. De manier waarop een dienst geleverd wordt kan radicaal digitaal gemaakt worden, maar in hoeverre kan men elke burger dwingen hiervan gebruik te maken, en is alle diensten via alle kanalen blijven aanbieden wel rendabel? Hoe bouw ik een visie op welke diensten in aanmerking komen voor een digitale variant? Hoe beheer ik het eigenaarschap van private informatie van de burger op een centrale manier? Hoe verhoog ik het niveau van self-service voor basistaken om de ambtenaren meer tijd te geven voor een kwalitatieve dienstverlening voor complexere taken? Hoe bouw ik een aantrekkelijke gebruikservaring voor de burger die de acceptatie van mijn diensten kan versterken? Hoe behoud ik de focus op wat de burger eigenlijk wil tijdens het uitvoeren van de digitale transformatie? Hoe ga ik verder dan eerdere e-gov -initiatieven en digitaliseer ik de volledige keten? Hoe zorg ik dat legacysystemen en papieren informatiestromen mee op snelheid worden gebracht? 3

5 HET DIGITAAL PERSPECTIEF VAN DE BURGER Hoe KPMG u kan helpen We zijn ervan overtuigd dat een digitale transformatie u toestaat om de dienstverlening voor dagdagelijkse taken te versnellen en zo een hernieuwde focus te leggen op de diensten die manuele interactie vereisen. Hiervoor hebben we een aanpak opgesteld die zich toelegt op digitale prioriteiten om zo de dienstenlevering te verbeteren en de waarde voor zowel de eindgebruikers als de medewerkers te maximaliseren. Onze aanpak bestaat uit advies en aanbevelingen om: Aantrekkelijke digitale en multikanaaldienstverlening op te zetten die de verwachtingen van de burger inlossen en aan de noden van de eigen organisatie tegemoetkomen; Generieke oplossingen te definiëren voor sterk gestandaardiseerde diensten om zo de tijd en kosten drastisch terug te dringen en de integratie met andere publieke diensten te vergemakkelijken (bvb. voor lokale besturen); Een case for change op te stellen en de organisatie doorheen de transformatie te gidsen; Digitale technologieën optimaal gebruiken om de business op innovatieve manieren bij te staan door zowel de opportuniteiten als risico s transparant te maken; We kunnen u bijstaan tijdens de volledige levenscyclus van de digitale transformatie of in heel specifieke fases. 4

6 HET DIGITAAL PERSPECTIEF VAN DE BURGER Een selectie van relevante opdrachten uitgevoerd door het KPMG-netwerk: Vlaamse Overheid E-invoicing De Vlaamse Overheid streeft tegen 1 januari 2017 naar een algemene digitale aanlevering van factuurinformatie (efacturatie). KPMG ondersteunt de Vlaamse Overheid hierin. In dit kader werd het huidig aankoopproces van de verschillende entiteiten en agentschappen op hoog niveau in kaart bestudeerd, worden huidige en mogelijke knelpunten die een vlotte uitvoering van het efacturatieproces in de weg staan in kaart gebracht en worden hiervoor oplossingen gezocht. Australische overheid Transformatie van het volledige online platform KPMG transformeerde het volledige online kanaal van de Zuid- Australische overheid naar een uniforme, burgercentrale, departementagnostische website. De visie was om één site te creëren voor burgers en bedrijven voor online self-service en toegang tot informatie en diensten, onafhankelijk of men het onderliggende departement kent. Bijkomend aan het ondersteunen van de governance en samenwerking tussendepartementen, leidde KPMG het marktonderzoek, inhoudelijke strategie, de branding en de training. Federale Overheid E-invoicing De invoering van efacturatie in de diverse federale overheidsdiensten was in de eerste plaats vooral technisch/ict-gestuurd door middel van de upgrade van FEDCOM. Het facturatieproces zelf diende echter ook verbeterd worden, in lijn met de geplande technische verbeteringen. KPMG heeft daarom proces- en veranderingsbegeleiding geboden aan drie piloot-fod s. District Groot- Brittannië Optimalisatie van de multikanaalstrategie en contact met de burger KPMG ondersteunde het Londense district Brent Council in het ontwerpen en implementeren van nieuwe contactstructuren met de burger, met een focus op het versterken van de toegangskanalen tot de overheid, in lijn met de verwachtingen van de burger en de objectieven van het district. Als deel van de opdracht ontwierp KPMG een segmentatie- en kanaalstrategie (F2F, telefoon, SMS, web, app, post) die vervolgens werd omgezet in een technische en data-architectuur en een vernieuwd werkingsmodel. Australische staat Digitale strategie burgergedreven, digital first Het objectief van KPMG s opdracht was het uitbouwen van een strategie en actieplan om de overheid van Victoria te ondersteunen in een effectieve, productieve online interactie met haar burgers. We baseerden de nieuwe strategie op fundamentele principes zoals de noden van de burger eerst, het digitale kanaal primair opstellen, overstijgen van de departementele opdeling, makkelijk te vinden inhoud, continue interactie en bijsturing, productiviteitsverbetering en een toegankelijke en veilige online believing. District Groot- Brittannië Nieuw werkings-model met een focus op innovatie en economie KPMG hielp Southampton City Council omtrent uitdagingen gerelateerd aan budgettaire druk, samenwerking, het begrijpen van de burger en de alignering van de noden van de burger en de medewerkers van de overheidsdienst. Onze activiteitenwaren toegespitst op het ontwerpen van een nieuw werkingsmodel dat innovatie, digital by default, en economische voordelen beschouwde. De digitale visie ingewerkt in het model verbeterde de interacties met de burger, het veranderingstraject en het geïntegreerde dienstenaanbod. 5

7 DELIVERY- EN SOURCINGSTRATEGIE Inleiding De administratie moet de continuïteit van de dienstverlening garanderen met een politiek aangesteld topmanagement dat ambitieuze en soms veranderende doelen voorop stelt. De manier waarop diensten geleverd worden is in continue beweging en heeft een voortdurend effect op de gebruikte applicaties, werkmethodes en betrokken externe partijen. Departementen en diensten worden op hun beurt soms samengevoegd of opgesplitst, bevoegdheden worden overgeheveld. Het leveren van de individuele dienst wordt door deze complexiteit beïnvloed. Het inrichten van de organisatie naar innovatie, het end-to-end verbeteren van processen en het garanderen van een boeiende werkomgeving kan in het gedrang komen. Uw uitdaging Hoe breng ik competenties op een juiste manier samen om de overheidsprocessen kwalitatief uit te voeren? Op welke manier kunnen (IT-)diensten doorheen administraties worden uitbesteed binnen de overheid of extern om ze centraal en kwalitatiever te kunnen uitvoeren? Hoe blijven mijn diensten wendbaar gegeven het steeds veranderende overheidskader? Hoe kan verregaande automatisatie mijn medewerkers toestaan zich te focussen op waardecreatie met een positieve ervaring voor de burger eerder dan repetitief werk waarbij de burger zich enkel toespitst op de problemen met kwaliteit en snelheid? 6

8 DELIVERY- EN SOURCINGSTRATEGIE Hoe KPMG u kan helpen Samen met u gaan we op zoek naar een intelligente verkaveling van de diensten en ondersteunende IT-domeinen om vast te stellen op welke manier u tijd en ruimte maakt voor een meer betere dienstverlening aan de burger met nieuwe digitale oplossingen. Optimalisatie van de ingezette middelen: goede inzet van digitale oplossingen leidt tot verbeterde dienstverlening en samenwerking tegen verlaagde kosten. We kunnen u helpen kosten te optimaliseren bij verschillende manieren van sourcen van digitale diensten. Integreren van digitale diensten: We kunnen u helpen waarde te creëren voor de burger door gefragmenteerde digitale diensten verspreid over verschillende administraties te combineren. Hernieuwen van uitbestedingsovereenkomsten & samenwerking met burgers, leveranciers en shared service centra: bij uitbestedingscontracten ligt de dienst die er geleverd wordt vaak niet in lijn met wat er verwacht wordt. Goede regie tussen vraag (de burger en de ambtenaar) en aanbod (de eigen IT organisatie en de leveranciers) helpt om deze uitdagingen te beheren. Veranderende overheidskader en nieuwe technologieën: nieuwe opkomende technologieën, zoals cloud computing, en het steeds wijzigende overheidskader beïnvloeden de manier waarop de ondersteunende functies ingevuld worden. De digitale dienstverlening levenscyclus is een complexe reis die zorgvuldige planning, probleemdefinitie en strakke implementatie controle- en optimalisatie vereist om waarde te realiseren. We kunnen u helpen doorheen de ganse sourcing levenscyclus of in bepaalde stappen. In ieder stadium kunnen we verder een beoordeling doen van de kwaliteit van de activiteiten om een tijdige bijsturing en risicobeheersing te garanderen. 7

9 DELIVERY- EN SOURCINGSTRATEGIE Een selectie van relevante opdrachten uitgevoerd door het KPMG-netwerk: Federale dienst België KPMG heeft een uitgebreide IT performance en governance review uitgevoerd. Deze review bevatte tevens een review van de huidige IT sourcing (intern en externe outsourcingsrelaties) en besturing van de outsourcingsrelaties. We hebben advies vertrekt voor de mogelijkheden om tot verdere IT uitbesteding over te gaan inclusief aandacht voor business- en IT-alignment Woningstichting Nederland KPMG heeft voor een grote woningstichting (sociale woonvoorzieningen) geholpen de IT uitbestedingsstrategie op te stellen. Op basis hiervan heeft KPMG later tevens ondersteuning geboden bij de daadwerkelijke uitbesteding ten aanzien van het opstellen van het contract, helpen opstellen van service level agreements en onderhandelingen. Ministerie Verenigd Koninkrijk KPMG heeft een ministerie in het VK geassisteerd bij het bepalen van de aanpak om de interne shared service centers (HR, Finance, Payroll, etc.) te transfereren en te integreren met een cross-departementaal shared service center. Universiteit Nederland KPMG heeft een Nederlandse universiteit ondersteund bij het opstellen en implementeren van een IT shared services strategie. KPMG heeft hiertoe benchmarks gebruikt, interne projectleiders bijgestaan met advies en klankbordfunctie teneinde het juiste draagvlak voor het ontwerp en implementatie te verkrijgen. Provincie Nederland KPMG heeft de besturing van een IT uitbestedingsrelatie van de Provincie helpen te verbeteren op het gebied van regievoering (governance). KPMG heeft processen (bijvoorbeeld leveranciersmanagement, contractmanagement, financieel beheer) hiertoe helpen verbeteren en inrichten, kennis overgedragen etc en gedurende 6 maanden het regieteam aangestuurd. Ministerie Nederland KPMG heeft diepgaand onderzoek gedaan naar het oplossen van knelpunten ten aanzien van besturing van de sourcingrelaties en performance om dit platform toekomstvast te maken. Dit ministerie is verantwoordelijk voor het aanbieden van een Rijksportaal aan meer dan ambtenaren. 7 externe IT service providers waren betrokken bij onderhoud en beheer ervan. 8

10 PERFORMANTIE & TRANSPARANTIE Inleiding Uw uitdaging Overheidsorganisaties kunnen soms te formeel en/of log zijn om nieuwe strategieën of technologieën te introduceren. Het innovatiebudget is beperkt of kan enkel worden mogelijk gemaakt door in de organisatie te snijden. Het algemene besparingsklimaat maakt het er niet makkelijker op. Er is een beperkt zicht op de operationele en financiële data van de organisatie en de end-to-end kost van processen en projecten, die een feitengebaseerde beslissingsvoering moeilijk maken en de ITorganisatie positioneren als louter een kostenpost. Er kan niet worden hardgemaakt waarom de IT-kosten nodig zijn en waar deze investeringen dan in termen van bedrijfsvoering toe bijdragen. Of investeringen hun voordelen waarmaken is onbekend. IT lijkt soms een bodemloze put. De performantie van de IT-diensten is vaak moeilijk meetbaar. Hoe de IT-diensten kunnen worden verbeterd is onduidelijk omwille van de beperkte metrieken en/of niet-optimale werking van de processen. Dit gebrek aan transparantie veroorzaakt wrevel om bijkomende budgetten vrij te maken om naar een verregaande digitalisering en radicaal nieuwe oplossingen te gaan. Gaan deze investeringen eenzelfde toekomst tegemoet? Hoe bewijs ik het verband tussen IT-investeringen en bedrijfsvoordelen? Hoe zet ik dit om in metrieken voor rapportering? Hoe bereken ik de end-to-end kost van een dienst in de business als ik de volledige onderliggende IT-diensten en infrastructuur moet meerekenen? Hoe organiseer ik een show back of charge back kostenmodel voor IT? Hoe verbeter ik de performantie en reputatie van de ITdienstverlening? 9

11 PERFORMANTIE & TRANSPARANTIE Hoe KPMG u kan helpen KPMG kan u helpen IT te beheren als een echt bedrijf. Hierbij ontwikkelen we volgende elementen samen met u: Ontwikkeling van een strategie om technologie juist te gebruiken voor innovatie en de digitale agenda uit te voeren; Het afstemmen van de voordelen van grote transformatieprogramma s met de huidige en toekomstige vraag; Het inzichtelijk maken van kosten en performantie van ITdiensten om de ROI van IT-investeringen te maximaliseren; Een flexibel en efficiënt IT delivery model opstellen dat nieuwe oplossingen succesvol kan uitrollen en aan de steeds evoluerende vraag kan voldoen; Het afstemmen van de maturiteit van IT-diensten en -processen met de vraag vanuit de business en de juiste balans van kwaliteit, performantie en kost vinden. Waar nodig de maturiteit verhogen met behulp van internationaal erkende raamwerken zoals COBIT5, ITIL, Prince-II 10

12 PERFORMANTIE & TRANSPARANTIE Een selectie van relevante opdrachten uitgevoerd door het KPMG-netwerk: Stedelijke ICT dienstverlener We hebben een analyse en herdefiniëring van de kostenstructuren naar aanleiding van een herpositionering van de aangeboden ICT-diensten uitgevoerd. Wijzigende marktomstandigheden en hernieuwing van contracten noodzaakten duidelijkere en meer transparante informatie betreffende geleverde diensten en de daarbij horende kosten. Een federale overheidsdienst We hebben een uitgebreide performantie-audit op basis van de INTOSAI 3000-norm uitgevoerd betreffende de werking van de ICT-dienst en een aantal gerealiseerde en lopende projecten. Hierbij werd ook de maturiteit van een aantal relevante ICT-processen bepaald op basis van COBIT. Een Nederlandse overheidsdienst KPMG heeft een kostprijsmodel ingericht dat de professionaliseringenslag binnen de overheidsdienst ondersteunt. Er werd gebruik gemaakt van de zes fasen aanpak: 1) opzetten data model, 2) gegevensverzameling, 3) bouw normatief model / analyse van de verschillen, 4) valideren / afrekenregels, 5) rapportage, documentatie & overdracht en 6) implementeren van het model Nederlands openbaar ministerie Een uitwerking van het conceptueel kostprijsmodel. In dat conceptueel model wordt aangegeven hoe de kosten van het OM worden doorbelast en welke sleutels worden daarbij gehanteerd. Dit kostprijsmodel dient nu als basis voor productiebegroting en tarifering in afspraken met het Ministerie van Justitie en met ketenpartners uit de justitieketen. Een Nederlands ministerie De kosten van de geleverde producten (onderzoeken) worden vooral bepaald door de inzet van de verschillende primaire functionarissen. In dit project zijn nieuwe normtijden voor de verschillende producten herijkt en is het kostprijsmodel ontworpen en geïmplementeerd. Dit kostprijsmodel wordt zowel gebruikt voor de externe financiering als voor de interne sturing en budgettering. Een multinational in de energiesector We hebben dit bedrijf geholpen om meer en snel controle te verkrijgen over het stijgende IT budget en de groeiende IT uitgaven. Besparingen langs de kant van IT operations waren nodig om nieuwe IT initiatieven en innovaties te kunnen uitwerken die toegevoegde waarde moesten brengen voor de business. 11

13 DISRUPTIEVE TECHNOLOGIEËN EN -METHODES Inleiding Uw uitdaging Technologieën die nieuwe mogelijkheden bieden moeten technisch worden gekoppeld aan een bestaande vaak transactioneel ingerichte infrastructuur. Informatiestromen moeten verder worden ontsloten en blijken niet optimaal ingericht voor hergebruik. Vereistenverzameling voor het digitale project moet iteratief gebeuren om in lijn te blijven met de steeds veranderende noden van de eindgebruikers. Het ontwikkelingsmodel van de digitale oplossing volgt dit principe. Op een agile manier moet de technologie worden uitgerold en moeten voorwaarden rond informatievoorziening worden ingevuld. De baten van het digitale project moeten nog tijdens de ontwikkeling helder worden. Het project mag niet ontsporen of te complex worden terwijl aan veel voorwaarden rond architectuur, veiligheid en informatie misschien nog niet voldaan is. Hoe kan ik verzekeren dat het digitale project meerwaarde biedt voor de eindgebruikers en uitkomt op het gevraagde? Hoe capteer ik de vereisten van de eindgebruikers en integreer ik deze meteen in de oplossing zonder kwaliteitsverlies? Hoe ontwerp of superviseer ik een agile software development lifecycle (SDLC) indien voorgesteld door de leverancier? Hoe betrek ik mijn medewerkers? Hoe kan ik disruptie tot een goed einde brengen en oude methodes en applicaties uitfaseren? Hoe ontwar ik de architecturale complexiteit? Hoe kan ik een interne capaciteit uitbouwen rond disruptieve technologieën als er reeds een marktschaarste is? 12

14 DISRUPTIEVE TECHNOLOGIEËN EN -METHODES Hoe KPMG u kan helpen Terwijl projectteams uw visie inhoudelijk uitvoeren, kan KPMG u ondersteunen bij de implementatie van consistente methodieken, tooling en standaarden die in lijn liggen met de digitale technologieën en de projecten die u hierop uitvoert: In kaart brengen van technische architectuur en informatiearchitectuur om de aansluiting met disruptieve technologieën te vergemakkelijken en de informatiestromen makkelijker te ontsluiten. Vormgeven van customer journeys om via een iteratief proces de vereisten van de technische oplossingen in kaart te brengen. Kwaliteitsbewaking op de SDLC van de leverancier en versterking van de focus op batenrealisatie en metrieken. Selectieproces voor nieuwe technologieën en hun leveranciers begeleiden. Noodzakelijke, digitale vaardigheden aanleren aan de medewerkers van de organisatie, transfer van kennis. 13

15 DISRUPTIEVE TECHNOLOGIEËN EN -METHODES Een selectie van relevante opdrachten uitgevoerd door het KPMG-netwerk: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Nederland) KPMG heeft de technische en functionele architectuur opgezet. Daarnaast vervulden we de kwaliteitsbewaking van de op een Microsoft-architectuur (o.b.v..net, SQL server) gerealiseerde beheervoorziening, en verzorgden we de (met name technische) afstemming met een groot aantal overheidspartijen. Provincie Antwerpen E-loket KPMG heeft de provincie Antwerpen gedurende meer dan 2 jaar begeleid bij het uitgebreide Provant Online project. Na het bepalen van de online strategie, werd een projecplan uitgewerkt en een programma opgestart. KPMG heeft de provincie verder begeleid bij de uitwerking en uitrol van het programma, in het bijzonder qua programma- en changemanagement. KPMG heeft ook geholpen met de ontwikkeling van een e-loket die de dienstverlening moet verbeteren. Nederlands Ministerie van Sociale Zaken (Nederland) KPMG heeft een bestaande ontwikkelorganisatie geholpen in de transformatie naar agile scrum. KPMG ondersteunde de implementatie van het gekozen ontwikkelmodel en verzorgde projectmanagement, scrum coaching, agile vereistenverzameling. Daarnaast heeft KPMG een overall project- en kwaliteitsdashboard opgesteld, dat tevens de basis is geworden voor nieuwe projecten binnen de uitvoeringsorganisatie. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) KPMG heeft voor het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) een reeks van online systemen ontwikkeld die het mogelijk maken de voortgang van de implementatieprocessen van de e-overheid te volgen, te sturen en te begeleiden. Voorbeeld hiervan zijn een projectensite, de releaseplanning de softwarecatalogus, de i-spiegel en de totale e-government voortgang gevisualiseerd in een kaart met gemeentegrenzen. Webrichtlijnen Nederlandse Overheid KPMG adviseerde in diverse projecten binnen de Nederlandse overheid over het toepassen van de webrichtlijnen om de bouwkwaliteit, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van de website of webapplicatie te verbeteren. Daarnaast heeft KPMG bijgedragen aan de totstandkoming van de webrichtlijnen 2. Ministerie van Algemene Zaken (Nederland) KPMG heeft geholpen bij het ontwerpen en testen van het gezamenlijk rijksportaal voor de Nederlandse Rijksoverheid. De ontwikkeling van een nieuw platform ging gepaard met het toepassen van diverse e-overheid bouwstenen zoals de Webrichtlijnen (toegankelijkheid), OSSOS (open source software en open standaarden) en de Rijkshuisstijl. 14

16 PRIVACY EN CYBER SECURITY Inleiding Uw uitdaging Informatie binnen organisaties en de overheid neemt toe, alsook de nood om deze op een juiste manier te beschermen. Burgers begrijpen steeds beter de gevoelige natuur van de informatie die ze ontsluiten, en verwachten dat de overheid even bewust is van de noodzakelijke beschermingsmaatregelen. Het implementeren van een sterk informatieveiligheidsbeleid en privacybeleid is moeilijker geworden omwille van: De toegenomen technische complexiteit van het applicatielandschap en wat de burger van dat landschap vraagt De voordelen maar ook risico s van clouddiensten en outsourcing De constante veranderingen door integratie van nieuwe technologieën en concepten (SaaS, Internet of Things, outsourcing, mobile) in de processen en hun datastromen Verlies van het vertrouwen van de burger Onvoorbereid om te (anticiperen en) reageren op een datalek Extra kosten voor het uitwerken van Privacy en Beveiliging tot volledig ontwikkelde producten en diensten Non-wetsconform gebruik van cloud computing en mobiele diensten Het gebrek van controle/bescherming over gevoelige persoonsgegevens Onrechtmatige vermenging van burgerlijke databanken (bijvoorbeeld: het samenvoegen van de stemopneming uit een verkiezingsdatabase met data van online verkeer) Bedreiging van de veiligheid van burgers door identiteitsfraude. De rechten van de eindgebruiker om de data te bekijken en te manipuleren 15

17 PRIVACY EN CYBER SECURITY Hoe KPMG u kan helpen CYBER SECURITY PRIVACY KPMG kan u helpen in het ontdekken van uw huidige staat van paraatheid tegenover cyberaanvallen en bij het oplossen van uw uitdagingen. Of u het nu bekijkt vanuit een governance-, organisatie-, proces- of technologiestandpunt, onze diensten kunnen uw staat van paraatheid gevoelig verbeteren. Om dit te bereiken, hebben we binnen KPMG een Cyber Beveilingsraamwerk ontwikkeld dat bestaat uit vier belangrijke fases. Integreer: Integratie van cyber security in alles wat u doet (vb. beveiliging bij ontwerp van een nieuw product of dienst) Bereid voor: Ontwikkelen van een aanpak speciaal afgestemd op uw specifieke organisatie en ambities (vb. cyber beveiligingsanalyse en benchmark met de markt). Bescherm: Het balanceren van bedreigingen, risico s en middelen tegenover uw bedrijfsdoelstellingen (vb. security testing) Onze Privacy diensten zijn ontwikkeld vanuit een standpunt dat elke organisatie of instelling een aangepaste oplossing nodig heeft voor hun unieke privacydoeleinden, gebaseerd op een individuele risico-inschattting, risicovoorkeur en toekomstige bedrijfsstrategie. Door de modulaire en gelaagde structuur zijn dit soort op maat gemaakte oplossingen mogelijk. We helpen u in alle opzichten bij uw privacy-initiatief: EVALUATIE We helpen organisaties de stand van zaken van hun privacy-initiatieven in kaart te brengen en we ontwikkelen een omgeving die voldoet aan het regelgevend kader en mee waarde creëert. ONTWERP We ondersteunen organisaties in het begrijpen van het wetgevend kader en hoe zij hierin wensen te evolueren. We ontwikkelen een plan om de kloof met de gewenste situatie te dichten en processen, procedures en controles in te richten. MONITORING Bij privacy monitoring toetsen we de implementatie op geregelde tijdstippen terug af met het ontwikkelde raamwerk om de effectiviteit van de processen en controles te verifiëren en naleving te verzekeren. STRATEGIE In een strategieopdracht maken we de link tussen de doelen van de organisatie en de gerelateerde risico s, de gevoelige informatie en maken we een inschatting van de financiële en menselijke inspanning noodzakelijk om de privacy te garanderen. Detecteer en handel: Tijdige detectie van incidenten (vb. raamwerk om op een beveilingsincident te reageren) IMPLEMENTATIE We implementeren de beheerstructuren, processen en controles die het privacy risico afdekken en ondersteunen hiermee de waarde creatie van de organisatie. OPERATIONALISERING We ondersteunen u bij het proces rond en beheer van de richtlijnen, processen, procedures en controles rond privacy. 16

18 PRIVACY EN CYBER SECURITY Een selectie van relevante opdrachten uitgevoerd door het KPMG-netwerk: Verzekeringsmaatschappij Kwaliteit en informatieveiligheid systeemevaluatie We voerden een kwaliteit en informatieveiligheid systeemevaluatie uit om de kwaliteit van de producten en services te verhogen. Dit resulteerde in minder fouten, snellere processen en een daling van de complexiteit. Noorse arbeid en welzijn administratie IT-adviezen en project management KPMG heeft geassisteerd in het opstellen van uitgebreide testen van alle systeemleveringen. Daarnaast heeft KPMG geassisteerd bij het implementeren van nieuwe tools en in het voorbereiden van nieuwe richtlijnen met betrekking tot het introduceren en gebruiken van technologieën. Financial Services Regulatory Authorities (UK) Marktbrede crisismanagement oefening KPMG heeft een gesofisticeerde simulatie van de grootste onderbrekingen opgeleverd, om de marktbrede coördinatie, respons, communicatie en besluitvorming te testen. Hierbij was er geen script of instructies aanwezig. De klant moest simpelweg reageren op de verschillende activiteiten die zich voordeden gedurende de namiddag dat de oefening plaatsvond. Emergency Services Department Ontwikkelen van een business continuïteitsplan Aan de hand van een workshop heeft KPMG een business impactanalyse en een risico-assessment uitgevoerd om snel de meest kritieke functies van het departement te identificeren. Op deze manier konden verzachtende stappen ondernomen worden. Daarnaast werd er een rampscenario gesimuleerd waarop het BCP-team moest reageren aan de hand van een opgesteld plan. Federale Overheidsdienst IAM strategie en business case support We hebben een architectuurstrategie uitgevoerd met betrekking tot Identity en Access Management (IAM). Hierin werd een aanpak beschreven om de maturiteit van de overheidsdienst te laten evolueren naar het niveau dat nodig was voor hen. Centrale Overheid (UK) KPMG voerde een audit uit op de centrale service hub en op een sample van 20 lokale autoriteiten die hier gebruik van maken. In meer detail gaat het over het nakijken van de remote access van citizen databases. Deze databases worden gecontroleerd door een access management procedure en het systeem is onderdeel van een jaarlijks certificaat voor een UK standaard. 17

19 OPEN DATA Inleiding De overheid is verantwoordelijk voor het beheren en verwerken van grote volumes gevoelige data over burgers en bedrijven, belastingen, gezondheidszorg, werk en sociale zekerheid. Er bestaan authentieke bronnen, maar het landschap is vaak versnipperd waardoor de informatiestromen complex worden of informatie meerdere malen wordt opgevraagd bij de burger. Voor veel soorten informatie bestaat nog geen authentieke bron of is de ontsluiting nog niet verwezenlijkt. Het analyseren van deze grote volumes data bevat een waardevolle bron aan informatie. Het verbinden van al deze informatiebronnen en het toepassen van analyses op deze gecombineerde dataset geeft een hoger inzicht in patronen, segmenten en profielen. Meer nog, het kan de transparantie, effectiviteit, efficiëntie en samenwerking van de overheid sterk verbeteren. Uw uitdaging Hoe harmoniseer ik het landschap en stel ik haar authentieke bronnen open? Hoe incorporeer ik vereisten en regulering met betrekking tot privacy? Hoe stimuleer ik experimenteel en innovatief gebruik van opengestelde data en creatie van apps? Hoe rol ik bestaande architecturen op naar een algemene informatiearchitectuur en voer ik open standaarden in? Waar en hoe ga ik aan de slag met de informatie die ik als overheid bezit? Welke competenties en activiteiten zijn vereist om een succesvol big data team op te starten? Welke technologie heb ik nodig om data te analyseren en te visualiseren? Hoe integreer ik deze met bestaande infrastructuur en architectuur? Hoe definieer ik duidelijke doelen en prioriteer ik initiatieven? Hoe meet ik het succes en de bedrijfswaarde van eerste initiatieven? 18

20 OPEN DATA Hoe KPMG u kan helpen Wij kunnen voor u een informatiearchitectuur opstellen en deze voorzien van uitwisselingsstandaarden, samen met een bewezen methodologie om op een incrementele manier dit patroon uit te rollen doorheen de overheidsorganisaties en zo de authentieke bronnen op graduele wijze te ontsluiten. We kunnen u hierbij bijstaan van visie tot technische implementaties: een integrale benadering voor uw informatie. Tevens kunnen wij assisteren met definiëren en implementeren van informatie governance kader en onderliggende principes (waaronder dataeigenaarschap, eenduidige rollen en verantwoordelijkheden, uniforme datadefinities, kwaliteitsregels enz.,), wat moet toelaten om informatie op een gestructureerde en kwalitatieve manier te beheren en ter beschikking te stellen. Voorts kunnen wij assisteren met het definiëren, opzetten en inbedden van de nodige principes, beheersstructuren en controlemechanismen ter bescherming van persoonlijke gegevens in het kader van het beschikbaar stellen van data. Wij kunnen u ook helpen met het opzetten van een ecosysteem (processen, technologie, mensen en technieken) dat toelaat om waarde te halen uit de data die u beheert, waardoor u proactief naar de burger kunt stappen wanneer u bepaalde patronen detecteert. Ook de manier waarop informatie doorheen uw processen stroomt, kunnen wij analyseren om procesverbeteringen te definiëren of onregelmatigheden te detecteren. Tot slot kunnen wij helpen met het realiseren van een gedragenheid en cultuur van onderlinge informatiedeling en informatiegedreven beslissingsneming binnen de overheid. KPMG hanteert hierbij het olievlekprincipe (eerder dan een big bang ) waarbij we stelselmatig meer informatie naar het genormaliseerde platform brengen zodat de architectuur onder controle blijft: een beproefde methodiek omdat het de meerwaarde steeds opnieuw kan aantonen en we in een voortdurende dialoog met de proceseigenaars blijven en dus het gewenste eindresultaat bekomen wordt. 19

De digitale overheid. Op weg naar innovatie en digitalisering bij de overheidsdiensten. Bezoek onze website: kpmg.be. De digitale overheid 1

De digitale overheid. Op weg naar innovatie en digitalisering bij de overheidsdiensten. Bezoek onze website: kpmg.be. De digitale overheid 1 De digitale overheid Op weg naar innovatie en digitalisering bij de overheidsdiensten Bezoek onze website: kpmg.be De digitale overheid 1 Inleiding en inhoudstafel De toenemende digitale verwachtingen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen. 7 september 2017

Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen. 7 september 2017 Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen 7 september 2017 9 elementen van effectief beleggen met impact Risico-rendement profiel portefeuille, strategische context

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Veilig samenwerken met de supply-chain

Veilig samenwerken met de supply-chain Veilig samenwerken met de supply-chain TSCP RIG bijeenkomst Rotterdam, 18 mei 2011 mr. Patrick Paling RE Senior Manager KPMG Advisory N.V. TSCP We toetsen als gespecialiseerde auditor of de centrale TSCP-beveiligingsinfrastructuur

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Business Continuity Management

Business Continuity Management Business Continuity Management Aart Bitter - 14 januari 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Praktijk case Wij zijn als bierbrouwerij voorgedragen om onze producten te leveren aan het Holland House tijdens het

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016 Public Sector Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector Januari 2016 Alle overheidsdienstverlening digitaal in 2017. Brengt innovatief imago, gemak voor de klant en kostenreductie.

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Agile & Rijkswaterstaat. 23 maart 2017

Agile & Rijkswaterstaat. 23 maart 2017 Agile & ITIL @ Rijkswaterstaat 23 maart 2017 Content Aanleiding start verandering? Agile technieken toepassen ITIL als kwaliteitsborging Toekomst Henk Kroeskamp Afdelingshoofd IRN-INFRA Stephen Ley Joost-IT

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Patiënten als partners:

Patiënten als partners: Patiënten als partners: Pleidooi voor verandering Alain Grijseels KPMG Advisory 12 oktober 2013 Inhoud 1. Landschap zorgverstrekking 2. Geldstromen 3. Kosten gezondheidszorg 4. Patiëntenparticipatie 5.

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Regie van kwaliteit Testnet thema avond 6-2-2013 Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Waarom Regie van Kwaliteit? - De markt van vandaag vraagt veel: bedrijven moeten lenig

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Cloudsourcing & Forensic Readiness. Over verwachtingen, transparantie en samenwerking. Platform voor Informatiebeveiliging! Uit de serie in the cloud!

Cloudsourcing & Forensic Readiness. Over verwachtingen, transparantie en samenwerking. Platform voor Informatiebeveiliging! Uit de serie in the cloud! Platform voor Informatiebeveiliging!!! Uit de serie in the cloud! Cloudsourcing & Forensic Readiness Over verwachtingen, transparantie en samenwerking Willem Tibosch! BlinkLane Consulting!! 13 juni 2013!

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie