Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 De context van opleiden en leren 28

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 De context van opleiden en leren 28"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding 15 0 Model: Strategisch opleiden en leren in organisaties 21 Uitgangspunten van strategisch opleiden en leren 21 Interpretatie en toepassing van het model 26 Deel 1 De context van opleiden en leren 28 1 Strategisch HRM en HRD Historische schets van HRM Strategisch human resource management Strategisch management en strategisch HRM Dimensies in human resource management Human-resourcesystemen Human resource cyclus HRM als businesspartner: een nieuw dienstverleningsmodel HR Shared Services en HR Businesspartners E-HRM en self services E-HRM in de praktijk: een case Strategisch human resource development (HRD) De HRD-functie in relatie tot HRM Veranderingen in de HRM-positie Veranderingen in de HRD-functie Mogelijke relaties HRM en HRD Onderzoekscijfers over bedrijfsopleidingen Onderzoekscijfers van het CBS Benchmarkonderzoek, verricht door Raet Enkele onderzoeksgegevens vanuit de USA (1999) 57 2 Organisaties en organisatieverandering Kenmerken van organisaties Organisaties als open systeem Drie beslissingsniveaus Managementtaken Evolutie in managementdenken Klassieke managementtheorie Scientific management Human relations Contingentiebenadering Organisatieontwikkeling Nieuwe organisatievormen Organisatieverandering en management van veranderingen Soorten veranderingen Verandermanagement Effecten van verandermanagement Strategievorming Strategisch plannen voorwerk.indd :00

2 2.4.2 Strategische intentie Implementatie van de strategie Planningsniveaus Management by Objectives Balanced business scorecard Taakstellende budgetten HRD en organisatieontwikkeling HRM, kerncompetenties en individuele competenties Kerncompetenties van organisaties Gemeenschappelijke visie Strategische intentie Kerncompetenties en individuele competenties Organisaties als strategische context Competenties als persoonlijke bekwaamheden Competentiemanagement Competentiemanagement en personeelsmanagement Competenties en motivatie Loopbaanontwikkeling Competentieontwikkeling Performance coaching en performance management Talentontwikkeling en talentmanagement Talent: persoonlijke bekwaamheid of bijzondere aanleg Talentmanagement Human performance improvement (HPI) Competentieontwikkeling in de praktijk Lerend vermogen van organisaties Organizational learning en leren in organisaties Single en double loop learning Afstemming tussen organisatiestrategie, HRM en HRD Organisatieverandering en lerend vermogen Lerend vermogen nader gedefinieerd Managementacties om lerend vermogen te beïnvloeden Lerende organisatie Leren in de lerende organisatie Lerend vermogen van de lerende organisatie Kenniscreërende organisatie Kennisontwikkeling: een strategie voor lerend vermogen Kennismanagement: een strategisch instrument voor lerend vermogen Intelligente organisatie Kenmerken van de intelligente organisatie Marktintelligentie en business intelligence: pijlers voor lerend vermogen Strategisch HRD-beleid en planvorming Diversiteit in HRD-beleidsconcepten Situationele HRD-planvorming Initiatief- en opdrachtfase Definitiefase Diagnose- en analysefase Ontwerp- en contractfase Realisatiefase Evaluatie- en borgingfase Inhoud en vorm HRD-plannen voorwerk.indd :00

3 Deel 2 Ontwikkeling en uitvoering van leertrajecten Functie-eisen, taakanalyses en competenties Identificatie van opleidingsbehoeften Analyse van het opleidingsprobleem Het Six box -model De cirkel van Romiszowski Het Behaviour Engineering Model Het achtveldenmodel van Kessels Methoden van opleidingsbehoefteonderzoek Organisatieanalyse Functie- en taakanalyse Doelgroepanalyse Methoden voor het analyseren van competenties Competentieanalyse via performance indicatoren Competentieanalyse binnen een lerende organisatie Assessment en ontwikkeling van competenties Performance assessment in organisaties De assessment-centermethode Assessment-centermethode Development centers Andere performance-assessmentinstrumen ten Het portfolio-instrument graden-feedbackinstrument Monitoring van ontwikkelingstrajecten Organiseren van performance asses sment op organisatieniveau Elementen van een managementsysteem voor performance assessment Aandachtspunten bij de hantering van performance asses smentinstru me n ten Ontwerpen van strategische leersituaties Ontwerpbenaderingen Probleemgerichte ontwerpbenadering Situationele ontwerpbenadering Interne en externe consistentie Onderscheid in ontwerpprocessen Ontwerpproces van cursussen Ontwerpproces van werkplekopleiden Ontwerpproces van spelsimulaties Ontwerpproces van action-learningprojecten Resultaatgerichte competentieontwikkeling Competentieontwikkeling als gedragsverandering Formulering van doelstellingen Kennis en vaardigheden Een praktijkgericht model voor competentieontwikkeling Leertrajecten in organisaties Kenmerken van leren in organisaties Het schoolse leren afleren Leerstijlen en leerpreferenties Formele en informele leertrajecten Opleiden en leren in de werksituatie Vormen van opleiden en leren in de werksituatie voorwerk.indd :00

4 9.2.2 Effectiviteit van een kwalificerende werkomgeving Mogelijke toepassing van werkplekleren in organisaties Leren in leerprojecten en netwerken Leerproject als leersituatie Leren in individuele netwerken Organiseren van leerwegen Leren door professionals Wat is een professional? Typen van professionals Leerstrategieën van professionals Management- en leiderschapsontwikkeling Definities en kenmerken van MD Veranderde eisen aan MD-programma s E-learning Definities en verschijningsvormen van e-learning Blended learning Succesfactoren bij implementatie van e-learning Transfer, begeleiding en coaching in de werksituatie Kenmerken van het transferproces Bevordering van het rendement van leertrajecten Transferbevorderende maatregelen Maatregelen op het vlak van de opleidingsprofessional Maatregelen ter bevordering van transfer door het management Begeleiding en coaching in de werksituatie Kenmerken van coaching in organisaties Coachingsstijlen Vormen van begeleiding en coaching Effectevaluatie van opleidingen Doel en functie van evaluatie Functies van effectevaluaties Formatieve en summatieve evaluatie Uitgangspunten bij effectevaluatie Niveaus van effectevaluatie Opzet en methodiek van effectevaluatie Evaluatiecriteria Voor- en nameting Methoden van effectevaluatie Methoden van effectevaluatie op de werkplek Evaluatie functieprofiel Evaluatie via discrepantieanalyse Evaluatie via monitoring Opleidingsrendement op organisatieniveau Het model return on investment Berekening van het rendement 341 Deel 3 Management van de opleidingsfunctie Positie van de opleidingsfunctie Managementverwachtingen betreffende HRD Traditionele taken van de opleidingsafdeling voorwerk.indd :00

5 12.3 Nieuwe taken van de opleidingsafdeling Positie van de opleidingsafdeling bij organisatieverandering Bewijzen toegevoegde waarde HRD-outsourcing Opleidingsprofessionals: rol en competenties Competentieprofielen van opleidingsprofessionals Nieuwe competentieprofielen Een competentieprofiel van een opleidingsprofessional Opleidingsprofessionals Professionaliteit Professionele beroepsgroepen Beroepscode voor professionals Dilemma s in de taakstelling van de HRD-professional HRD-professional als partner in organisatiestrategieën HRD-professional als makelaar tussen bedrijfsprocessen en leerpro cessen HRD-professional als facilitator van collectieve en individuele leerprocessen HRD-professional als een proactieve creator van synergie Opleidingsprofessionals en ethiek Ethische dilemma s van HRD-professionals Ethiek in de opleidingsfunctie Het adviesproces en adviesvaardigheden Adviseren en adviesstrategieën Fasen in het adviesproces Interactie tussen adviseur en klant Organisatie van de opleidingsafdeling Uitgangspunten bij het ontwerp van de opleidingsafdeling Klantverwachting Visie op leren ICT-volwassenheid Producten- en dienstenaanbod van de opleidingsafdeling Werkprocessen en personele bezetting van de opleidingsafdeling Werkprocessen Personele bezetting ICT-ondersteuning van de opleidingsfunctie Klantinteractie Financieel management van de opleidingsfunctie Plannen en budgetteren Strategische planningscyclus Budgetteringscyclus Management-controlcyclus Kosten van opleidingen en leertrajecten Opleidingsstuur- en kengetallen De business case Case financiële aspecten HRD 413 Literatuuroverzicht 415 Register voorwerk.indd :00

Professionele ervaring: Ervaringsgebieden en enkele relevante projecten

Professionele ervaring: Ervaringsgebieden en enkele relevante projecten Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: drs. Lieke A.M. Thijssen MMC Geboortedatum: 6 mei 1967 Adres: Julianalaan 133, 3722 GH Bilthoven Telefoon: +31 6 24553799 Email: lieke@leiderschapshuis.nl Website:

Nadere informatie

Inhoud. Management en maatschappij

Inhoud. Management en maatschappij Inhoud Deel 1 Management en maatschappij Hoofdstuk 1 Manager en management Management-in-actie: Alles wat ik doe, komt voort uit passie 1.1 Organisatie en management 1.1.1 De begrippen manager en management

Nadere informatie

De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school

De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school Linda Odenthal Ariena Verbaan Claudine Verbiest De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school Linda Odenthal

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9Van managergestuurd naar medewerkergestuurd opleiden en leren

Hoofdstuk 9Van managergestuurd naar medewerkergestuurd opleiden en leren Hoofdstuk 9Van managergestuurd naar medewerkergestuurd opleiden en leren Jos van der Waals Inleiding Opleiden en leren zijn van strategisch belang voor arbeidsorganisaties omdat een duurzaam concurrentievoordeel

Nadere informatie

Werken aan de lerende organisatie

Werken aan de lerende organisatie 1 Werken aan de lerende organisatie Lieke Thijssen 2 Lerende organisatie Op welke vragen zoeken we antwoord? Wat is een lerende organisatie? - definitie - kenmerken - structuur - cultuur - vaardigheden

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

HRPR-model legt fundament voor slimmer, plezieriger en prestatiegerichter werken

HRPR-model legt fundament voor slimmer, plezieriger en prestatiegerichter werken THEMA COMPETENTIES: PERFORMANCE MANAGEMENT Drs. P. Dona, directeur Consultancy Arbo Unie Nederland (peterdona@msn.com) Op zoek naar juiste match tussen persoonlijke en gemeenschappelijke ambities HRPR-model

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Het examenprogramma compensation & benefits consultant omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar

De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar 1. Doelstellingen van de Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar. 2. Competentiegericht en praktijkgericht leren in de stage

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Match tussen organisatiedoelen en competenties van medewerkers

Match tussen organisatiedoelen en competenties van medewerkers Trefwoorden Human Resource Performance Competentieontwikkeling Voor verdieping: KluwerMANAGEMENT.NL Artikelcode: 0066 Human Resource Performance & : Match tussen organisatiedoelen en competenties van medewerkers

Nadere informatie

Project- en verandermanagement in de rol van project- of verandermanager of procesbegeleider/trainer/coach.

Project- en verandermanagement in de rol van project- of verandermanager of procesbegeleider/trainer/coach. CURRICULUM VITAE De heer B.N.M. van de Laar (1952) Westfalen 42 3524 KH Utrecht T 030-2803039 M 06-55783381 E bvdlaar@plex.nl Opleiding HBS-B, Doctoraal Analytische Scheikunde; Eerste graads lesbevoegdheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7 Module Academisch Schrijven 8 Module Strategie & Beleid 9 Module Sales- & Accountmanagement 10 Module Finance Management & Control

Nadere informatie

IT Service Management

IT Service Management DEEL 1 IT Service Management best practices H E T S T A N D A A R D W E R K V O O R I T S E R V I C E M A N A G E M E N T onder redactie van Jan van Bon!?!? De mens in de IT-organisatie 5.3 Het succes

Nadere informatie

The art of management consulting

The art of management consulting Berenschot Belgium Berenschot Belgium De Nederlandse oprichter van het Raadgevend Bureau B.W. Berenschot, de heer Berenschot, was een echte ondernemer, een man met visie en feeling voor wat in het adviseursvak

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Leren en ontwikkelen in economisch barre tijden!

Leren en ontwikkelen in economisch barre tijden! Compact_ 2010_2 23 Leren en ontwikkelen in economisch barre tijden! Resultaatgericht én organisch leren en ontwikkelen Drs. Mark de Lat, drs. Jan Slump en Martijn Hulshof MSc Drs. M.B.J. de Lat is senior

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

leiderschap Vakmanschap in Voorwoord

leiderschap Vakmanschap in Voorwoord Vakmanschap in leiderschap Voorwoord Goed leidinggeven met de nadruk op het eerste is voor de brandweer van groot belang en onder operationele omstandigheden kan het zelfs van levensbelang zijn. Een leider

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Loont het investeren in het personeel?

Loont het investeren in het personeel? Loont het investeren in het personeel? ROA-R-2003/1 Jasper van Loo Andries de Grip Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Manon Drost

Inhoudsopgave. Manon Drost Blok H3 Manon Drost Inhoudsopgave Blok H3... 1 HRM... 2 Week 1 FOMBRUN-model, communiceren en motiveren... 2 Week 2 Beoordelen, belonen en ontwikkelen... 5 Week 3 Arbobeleid en het nieuwe werken (HNW)...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS OVER SCHUIFJES EN BEGRENZERS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919.

Nadere informatie

Over Coaching en leren coachen

Over Coaching en leren coachen Over Coaching en leren coachen 1. Inleiding Coaching is in. Afgaande op advertenties liggen coaching en coaches "goed in de markt". Wie bij een boekhandel langsgaat kan bij de management-afdeling die populariteit

Nadere informatie